Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila 29.8.2013. Raportti"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ELY-keskus Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

2 Tiivistelmä ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 Pirkanmaalaista. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Päivän tulosten päärungon muodostavat yleiset toiminta-ehdotukset (7.1.), jotka on edelleen jalostettu toimintasuunnitelman ehdotukseksi (7.2). 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Työkaluissa huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri. Tilaisuuksiin liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa tehtäviä hoidettavakseen. 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Kehitetään ELY:n roolia tästä näkökulmasta. 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen ja seuranta esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia- / innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella aktiivisten vaikuttajien kanssa. Ideascout on järjestänyt lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus kannattaa hyödyntää! s. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Oivallukset Pirkanmaan renessanssi Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Aktiivinen onnistuminen Saavutettavuus Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Kokeilut uuden löytämiseksi Hyvä elämä, Minä välitän Tienviitat Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen Aktiivinen onnistuminen 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Hyvä elämä Visio: Pirkanmaan renessanssi Mitä seuraavaksi? Tuumasta toimeen Toimintasuunnitelmaehdotus Yhteenveto...18 LIITTEET...19 Kontaktit Osallistujat (Ilmoittautuneet) Ohjelma...22 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus...23 s. 3

4 1 Johdanto ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 henkeä. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Tavoitteet Kuinka saadaan ujutettua ennakointia koko ELYn ajatteluun? Kuinka innostetaan osallistujat ennakoivaan ajatteluun ja toimintaan? Päivä jakautui kahteen työvaiheeseen. Mika Aaltosen n. tunnin luennolla pohdittiin renessanssiyhteiskunnan näkymiä. Luentoon sisältyi kolme lyhyttä keskustelutaukoa. Lounastauolla käytiin tutustumassa Ali-Marttilan ruusuviljelyksiin. Toisessa vaiheessa työstettiin Ideascoutin johdolla ajatuksia, millaisena osallistujat näkevät renessanssiyhteiskunnan mahdollisuudet ja millaisia asioita se vaatii toteutuakseen. Työpaja päättyi Camp Fire sessioon ja Leena Vestalan yhteenvetoon päivän annista. s. 4

5 2. Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Mikan esitys perustui kirjaan Rolf Jensen and Mika Aaltonen, 2013: The Renaissance Society. Pääkohtia: Kestävän kehityksen tarve. Ihmiskunnalle tälle vuodelle varatut resurssit on kulutettu loppuun elokuussa. Pitkällä aikajänteellä tämä kulutus ei ole mahdollista. Länsimaissa ollaan siirtymässä post-materialistiseen elämään, jossa arvostetaan aineetonta hyvinvointia (materian sijaan). Ollaan tarvehierarkian (Maslow) huipulla. Julkisen sektorin osuus bruttokansantuottesta on n. 50% ja kasvamassa. Täytyy avata laajempi keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan toteutustavoista ja vastuista. Yksilönvapaus johtaa yhteisen arvopohjan murentumiseen. Auktoriteettien merkitys vähenee. Sen sijaan vertaisryhmiltä saatu tieto vaikuttaa enemmän arikpäivän toiminnassa. Useimmat talousteoriat ovat nykyaikana harhaanjohtavia. Tarvitaan monimuotoisempi käsitys siitä kuinka yhteiskunta ja yritykset toimivat. Minun menestykseni ei ole sinulta pois. Verkostomallit ovat kaiken ydin. Mitä ihmiset arvostavat ja haluavat (esim. miksi ostetaan kallis ja yksinkertainen rannekello, sen sijaan että hankitaan halpa ja monitoiminen) Käyttöön vapautuvat arktiset öljyvarannot, uudet kulkuväylät ja niihin liittyvät logistiikan muutokset avaavat Suomelle valtavia uusia liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Uudenlaiset toimintatavat. Esimerkki Toscanasta: Kun julkisen puolen leikkaukset uhkasivat ihmisten terveyttä leikattujen sairaankuljetusresurssien vuoksi, ambulanssihenkilökunta järjestäytyi siten, että jokainen antaa yhden työpäivän kuukaudessa talkootyönä. Normaali sairaankuljetuspalvelu toimii leikkauksista huolimatta. s. 5

6 3. Oivallukset ideascout Päivän kuluessa osallistujia kannustettiin kirjaamaan oivalluksia Oivallusten Tauluun. Oivalsimme mm. seuraavia asioita: OIVALLUSTEN TAULU INNOSTA Innosta onnistumaan! Rohkeasti uusia avauksia Ajattele itse ja haasta kollegat ajattelemaan, älä ulkoista ajattelua Omat unelmat: Ovatko ne omia, vai luoko ne joku muu taho? Voimistetaan omaa itseä! ARVOT Arvot ja vastuullisuus. Anything is possible when you have inner peace! Uudistuminen alkaa ihmisestä, ei organisaatiosta Annetaanko/suodaanko aina ja kaikkialla tila/paikka YHTEISTYÖ Asiakas-/organisaatiokohtaisista siiloista aitoon yhteistyöhön! Miten Suomen 'totuudet' syntyvät? Median/SoMen rooli? REFLEKTIO. 'No thinking without reflection! Paikallisuus on suhteellista ja subjektiivista Onko sittenkin elämää oman laatikon ulkopuolella? TÄRKEITÄ ASIOITA JA MIELIPITEITÄ Uudet vaalit ja uusi eduskunta mahdollisimman pian Infra pitää olla kunnossa. Keskitetty totuus: luovuuden ja innovoinnin rajat määrittyvät hankerahoitussäädösten tulkinnoilla: tehokkain tapa? s. 6

7 4. Pirkanmaan renessanssi 2018 Työpajan ensimmäisessä vaiheessa ideoitiin pienryhmissä kysymystä Miten renessanssiyhteiskunta ilmenee Pirkanmaalla 2018?. Ideointi tehtiin mindmap-tekniikalla. Ryhmien tuloksista nostettiin pääteemat esiin. Tuloksista koostettiin ylätason teemat, jotka kuvattu seuraavissa luvuissa, jotka vastaavat kysymyksen Mitä? Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen yhteistyö herätti teemoista eniten kiinnostusta. Kaikkiaan kuusi ryhmää kahdestatoista valitsi tämän aiheen! Konkreettisina ehdotuksina nousi eniten esille kuntarajojen poisto niin maantieteellisesti kuin palvelujen näkökulmasta: yhdessä olemme vahvempia. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos tiedonkulku ei ole avointa ja esteetöntä. Kaikenkaikkiaan organisaatiorajoja pitää poistaa tai ainakin madaltaa esteettömän yhteistyön tieltä. Yhdessä tekeminen ei käynnisty odottamalla, että muut alkavat tehdä yhteistyötä. Jokaisen on alettava hommiin ja otettava vastuuta. Työstä on tehtävä hallittua ja organisoitua. Aktiivisten (henkinen) palkitseminen yhteisössä on tärkeää, jotta into säilyy. Haluamme: Hankkeeton maakunta (kapinallinen + viisas + tietäjä = Hankkeeton!) Aito yhteistyö Yhteisöllisyys, yhteistyö, hyvinvointi s. 7

8 4.2. Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Organisaatioiden toimintamallit, hierarkiat, työnjaot ja muut käytännön asiat johdattavat ihmisiä passiivisuuteen yhteisten asioiden äärellä - Ei kuulu meidän organisaation tehtäviin. Tämän vastavoimana ryhmien kannanotoista nousee halu aktiiviseen osallistamiseen ja aktiivisen osallistumisen mahdollistamiseen. Haluan olla mukana tekemässä parempaa Pirkanmaata! 4.3. Aktiivinen onnistuminen Aktiivinen onnistuminen kulkee käsi kädessä aktiivisen osallistumisen kanssa. Yhdessä tekemällä saavutetaan parempia tuloksia nopeammin ja halvemmalla. Tässä pitää olla mukana onnistumisen ilo ja siitä (henkinen) palkitseminen. Haluamme: Onnistuminen intohimorikokseksi Arvostetaan yrittäjyyttä ja yrittämistä s. 8

9 4.4. Saavutettavuus Kun tutustutaan tulevaisuuden tavaraliikenteen kulkureittiennusteiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, nousee Tampere vahvasti esille. Myös Suomen puhdas luonto ja sen tarjoamat meille niin tavalliset mahdollisuudet ovat muualla asuville ylellisyyttä nimenomaan sitä immateriaalista ylellisyyttä. Pelkkiä mustikoita ei massat tule tänne varmaankaan katsomaan, mutta niiden ympärille voidaan luoda valtavia kokonaisuuksia. Tässä hyvät kulkuyhteydet nousevat tärkeään rooliin. Haluamme: Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus Kaikki 'tiet' tuovat Tampereelle Matkailun business-mahdollisuudet (Suomi, KV) Kansainvälisyys, innovatiivisuus, liiketoiminta Lentokenttä 4.5. Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Puhtaan luonnon lisäksi Suomessa on vähän muita asioita, joiden voisi kuvitella kiinnostavan suuria massoja (Joulupukkia ja Muumeja lukuunottamatta). Meille ne ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta ei tarvitse mennä kovinkaan kauas etelään, kun puhdas luonto ei olekaan kaikkien ulottuvilla. Tässä, kuten monessa muussakin kohtaa, yhteistyöllä ja ahneuden minimoimisella on mahdollista luoda uudenlaisia win-win-win tilanteita. Mahdollisuuksiamme: Ympäristö ja Energia Puhdas luonto ja ravinto Energiantuotannon uudet mahdollisuudet s. 9

10 4.6. Kokeilut uuden löytämiseksi Monissa yhteyksissä on todettu, että suomalaisen tuotekehityksen perisynti on liian pitkälle menevä ja liialliseen täydellisyyteen tähtäävä tuotekehitys. Usein olisi tärkeää päästä testaamaan ideoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pienessä mittakaavassa, jotta varmistutaan idean toimivuudesta ja kehityssuunnasta. On kehitettävä tapoja, joilla voidaan kannustaa matalan riskin tietoa tuottaviin kokeiluihin julkisessa ja yritystoiminnassa, sekä yhteishankkeissa. Haluamme: Riskirahoitusta innovaatioiden hyödyntämiseen. Kokeilujen mahdollistajia yrittäjyyteen ja elinkeinotoimintaan. Lisäarvoa tuovaa osaamisen, luovuuden ja oppimisen kannustusta Hyvä elämä, Minä välitän Renessanssiyhteiskunnassa kansalaiset löytävät tavoitteensa ja motivaationsa elämän peruskysymyksistä. Materialistiset tarpeet jäävät toisarvoisiksi, kun kaikki on saavutettu. Niiden tuoma mielihyvä ei enää riitä, vaan sitä haetaan vapaa-ajasta, harrastuksista jne. Arvostamme: Perustarpeet Vastuu itsestä ja yhteiskunnasta Hyvinvointi Yksilön vastuullisuus Arvot ja asenne Edelläkävijyys, luovuus, rohkeus s. 10

11 5. Tienviitat Työpajan toisessa vaiheessa tahtotilat muutettiin toiminnan muotoon: Millaisia asioita pitäisi tapahtua, jotta aletaan mennä kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa? Työ aloitettiin mindmap-tekniikalla ja tulokset tiivistettiin Tienviitoiksi. Seuraavat kappaleet antavat suuntaviivat kohti Pirkanmaan renessanssia, vastaten kysymykseen Miten? Aktiivinen yhteistyö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaan laajuinen yhteistyö ylitse organisaatiorajojen. Päätetään tehdä aidosti yhteistyötä Sovitaan rooleista ja tavoitteista Tehdään se mitä on sovittu Häivytetään tietoisesti organisaatiorajoja Seurataan tavoitteiden toteutumista. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Toimintaedellytykset tulevaisuuden yhteiskunnalle. Yksi kunta yksi Pirkanmaa. Kuntaliitokset heti. Puretaan rajat (turhat kuntayhtymät yms) Tiedonkulku kuntoon Uusi demokratia-ajattelu käyttöön (lähidemokratia, kansalaisaktiivisuuden hyödyntäminen) Osaamisen synnyn varmistaminen (oppimisen edellytysten turvaaminen) Yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas ja konstailematon Pirkanmaa. Yksilön vastuu julkisissa ja yksityisissä toimissa. Yhteistyö: Kaavoitus, palvelut Kuntarajaton markkinointi Yhteiset julkiset palvelut s. 11

12 Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Uusien avausten tekeminen Avoin ideointi tulokset päättäjille Ideanikkareiden 'hullut päivät' kanava nettiin Kuukauden kansalaisaloite & täytäntöönpano. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Innostuksen ja ihmisten hyödyntäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Talent Tampere kökkä (talkoot) Yrityskehittämisen kökkä Avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kökkä The Spirit of Pirkanmaa- julistus Luova koulu 5.3. Aktiivinen osallistuminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Aktiivisen osallistumisen henkiset ja käytännölliset edellytykset. Päätöksiä (keskustelujen ja asiantuntijavalmistelujen perusteella) Politiikalle tilansa Kansalaisyhteiskunta (vaatii fyysisen ja henkisen tilan) Vastuullisuus (viimekädessä yksilöllisiä valintoja) Holhoamisen vähentäminen (suojellaanko hengiltä ja passiivisiksi) 5.3. Aktiivinen onnistuminen Mitä haluamme saavuttaa Tienviitat Ympäristö, joka kannustaa onnistumaan, kehittyy epäonnistumisista ja luo Heterogeeninen luovuusfoorumi Hankkeeton Pirkanmaa: Kevyen hallinnon yritysja kehitysorganisaatiot Uusi rakenne työssä oppimisen ja koulussa s. 12

13 yrittäjyyden ilmapiiriä tehtävästä ja organisaatiosta riippumatta. oppimisen yhdistämiseksi (luovat keinot, vapaus) Tehokas yhteistyö: palavereista käytäntöön Teemaviikko: 'Pirkanmaan palaveriton viikko' Arvosta Kuuntele Kysy 5.4. 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas fokusoitu työskentelytapa, jolla asioita saadaan vauhdikkaasti vietyä eteenpäin. Briiffaus (vision esittely) Komiteatyöskentelyvaihe (mikäli tarpeen) Päätösesityksen valmistelu (aivoriihet yms) Toteuttaminen kritiikistä välittämättä Tehtiinkö mitä piti, 'Siis mitä piti'? 5.5. Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Haluamme ymmärtää mahdollisuudet, jotka Suomen luonto ja luonnonvarat tarjoavat tulevaisuuden yhteiskunnalle. Vaihtoehtoenergioiden lisääminen Metsän uudenlainen hyödyntäminen Kaivostoimintojen uudet innovaatiot Luontomatkailun laajempi hyödyntäminen Puhtaan veden hyödyntäminen 5.6. Hyvä elämä Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaa kokonaisuutena tarjoa hyvän elinympäristön kaikille asukkaille ja vierailijoille. Pirkanmaa yksi kaupunki Nuoret töihin! Peruspalvelut kuntoon Kansainvälinen lentokenttä Elävä kaupunki, elävä maaseutu s. 13

14 6. Visio: Pirkanmaan renessanssi Työpaja päättyi Camp Fire keskusteluun, jossa esiin tuotiin mielessä olevia kysymyksiä ja ajatuksia. Yleinen henki keskustelussa oli halukkuus ja innokkuus yhdessä tekemiseen ylitse organisaatiorajojen. Kysymyksiä ja pohdintoja loppukeskustelussa Saatiin paljon aikaan, luotiin yhteistä tahtotilaa. Mitä tästä päivästä seuraa? Kuka vie asiaa eteenpäin? Nyt on jokaisella vastuu tehdä. Löysimme yhteisöllisyyden, asiaa syntyi Aktiivisesta osallistumisesta yhteiseen tekemiseen tulisi palkita Pitäisi olla kinkerimäinen jatkuvuus. Sovitaan kotitehtävä ja vastuut, ja palataan säännöllisesti katsomaan miten asiat edistyy. s. 14

15 7. Mitä seuraavaksi? Tässä kappaleessa esitetään Innofoorumissa luotuja ja myös Ideascoutin kehittämiä ehdotuksia jatkotyölle. Lista ei ole kattava, mutta se antaa konkreettisia lähtöpisteitä, sekä ideoita muille samankaltaisille aloituksille. Ehdotusten tavoitteena on synnyttää ennakoivaa ja uudenlaista toimintaa. Jokaisen ehdotuksen takana on yleisempi jokaista koskeva kysymys: Mitä minä Pirkanmaalaisena voi omalta osaltani tehdä? 7.1. Tuumasta toimeen 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. Keskustelujen yhtenä tarkoituksena on luoda uudenlainen keskustelukulttuuri Pirkanmaan toimijoiden välillä. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. Tässä voidaan hyödyntää mm. ELY:n tukemaa FUTUREX - Future Experts -hankkeen tuloksia (http://futurex.utu.fi/julkaisut_tulevaisuuden %20asiantuntijuutta%20rakentamassa.pdf). 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Aktiivinen osallistuminen oli eniten jatkopohdintoja kerännyt aihe. Ihmiset alkavat olla valmiita yhdesä tekemiseen ja haluavat osallistua. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Yhdessä tekeminen harvoin syntyy itsestään, eikä jatkuu itsestään. Työkaluissa on huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri - Minä hoidan! Tilaisuuksiin, työpajoihin, seminaareihin jne. liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa konkreettisia tehtäviä hoidettavakseen. Järjestetään myös seuranta. Työkaluna voisi olla esimerkiksi Vastuun antamisen ja ottamisen taulu: minä haluaisin hoitaa tällaista asiaa (vrt. Oivallusten taulu). 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Varsinaisiksi tekijöiksi ja kehittäjiksi kutsuttaisiin muita toimijoita, järjestöjä ja esimerkiksi AMK:n ja yliopistojen lopputyön tekijöitä. Oleellista olisi siis herätellä ja käynnistellä ja varmistaa asian jatkuminen seurantatapaamisilla. Seurantatapaamiset voisivat olla lyhyitä kahvitilaisuuksia joissa aktiiviset toimijat saisivat glooriaa ja kukkia. s. 15

16 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Esimerkiksi aamiaistapahtumat tai kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. Aiheen käsittely voisi kiertää eri toimijoiden foorumeissa, esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen, Technopoliksen, Kauppakamarin tai kansalaisjärjestöjen tapahtumissa. Kullakin teemalla / aiheella oma vastuunkantajansa, tarjoten esimerkiksi hienoja lopputyöaiheita nuoren sukupolven edustajille renessanssiyhteiskunnan aktiiveille. Sopivia seuraavia aiheita voisivat olla esimerkiksi: 1. Yliopistojen roolin muutos tulevaisuuden yhteiskunnassa 2. Miten Pirkanmaasta saadaan yksi tehokas tasapuolinen kaupunkimaaseutukokonaisuus, joka runsaalla tarjonnalla houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja. 3. Miten Pirkanmaan luontoa voisi hyödyntää vastuullisesti ja monipuolisesti? 4. Miten uudet kuljetusväylät muuttavat maailman tavarankuljetuksia ja mitä mahdollisuuksia se luo Pirkanmaalle. 5. Ideointitilaisuuksia uusille palveluille ja niiden protoilulle. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa, tavoitteena kehittää erityisesti maaseudun elinkeinoja ja kestävää kehitystä. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia/ innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella. Kutsutaan mukaan aktiivisia vaikuttajia, jotka sitoutuvat kinkerihengen mukaisesti tekemään osansa ja kertomaan edistymisestään seuraavilla kinkereillä. Kinkerit on jatkuvat prosessi, joka kestää niin kauan kuin aihe on kesken. Kinkereitä voi olla käynnissä useampia yhtä aikaa. Seurannan järjestäminen on olennaista! s. 16

17 7.2. Toimintasuunnitelmaehdotus Seuraavaan taulukkoon on aiemmin mainitut ajatukset muunnettu toimintasuunnitelman muotoon. Osa ehdotuksista istuu luontevasti ELY:n toiminta-ajatukseen, mutta jotkin saattavat olla sellaisia, joissa oikea toimija löytyy jostain toisesta organisaatiosta. Tällöin on pohdittava, miten pallo voitaisiin antaa eteenpäin? Aihe Lyhyen aikavälin toimia Suuri tavoite: Pirkanmaan renessanssi Horisontaaliset keskustelut Soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen Osallistumisen ja osallistamisen työkaluja Vastuun ottamisen kulttuuri ELY herättää ja koordinoi Tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely Muutaman Pirkanmaan laajuisen keskustelutilaisuuden aikataulutus seuraavan 6kk:n jaksolle. Korkeakoulujen ja yritysten yhteinen aivoriihi aiheen kehittämiseksi. Käytännön kokeilu valitusta aiheesta tutkijoiden ja yritysten kanssa syntyykö uutta synergiaa. Yritys-korkeakoulut aamukahvitilaisuudet Osallistavan suunnittelun koulutuspaketteja yhteistyössä Edutechin kanssa. Konseptoidaan yksinkertainen työkalu Vastuun ottamisen ja antamisen taulu Kaikissa tilaisuuksissa systemaattisesti etsitään nouseville asioille vastuunkantaja, ja sovitaan seuranta. Ei kuulu meille -> Minä hoidan. Palkitaan vastuunkantamisesta. ELY:n omista teemoista nousevat aamiaistapahtumat tai innovaatiohetket kevyin järjestelyin. Kutsutaan aiheeseen liittyviä toimijoita mukaan. Aikataulutetaan sarja kinkereitä tai muita tapahtumia, joissa lähdetään pureksimaan tulevaisuusteemoja hyödyntäen asiantuntijoita ja osallistavaa työtapaa. Työstetään valittyja aiheita opinnäytteiden muodossa, yhdistäen esim. taloustieteitä ja Erityyliset horisontaaliset ja osallistavat keskustelut ovat osa normaalia toimintaa ja alueen kehitystä. ELY:n palveluja yrityksille, joissa kannustetaan soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen ja korkeakoulu-yhteistyöhön. Eri vaikutuskanavissa soveltavan tutkimuksen ja siihen liittyvän tutkimuskulttuurin edistämistä. Osallistavat työmuodot on juurrutettu eri toimijoiden arkipäiväiseen toimintaan käytännön työskentelyn kautta. Luodaan osallistavat käytännöt, joissa tehtäviä voidaan ottaa ja antaa organisaatiorajojen ylitse. Luodaan toimintatapa, jossa (1) ELYllä on kyky tunnistaa asioita joita pitäisi kehittää Pirkanmaalla ja (2) edellytykset kutsua ja innostaa muita toimijoita ottamaa aiheista koppi tai tulla talkoisiin. Luodaan toimintamalleja, joissa tavoitteena on yhä paremmin tähystää ja etsiä tulevaisuuden mahdollisuuksia eri toimialueille, oli kyseessä sitten maatalous tai korkean teknologian sovellukset. s. 17

18 tulevaisuudentutkimusta. Luontofoorumi Monialainen keskustelun aloitus ja sen pohjalta jatkotoimien suunnittelu. Pirkanmaan luontoresurssien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja avarakatseinen hyödyntäminen sekä paikallisten että matkailijoiden hyödyksi. Innofoorumin ideoista toteutukseen Innofoorumin seurantatilaisuus keväällä Aloitetaan uudenlainen kinkeriperinne. Kutsujana voisi toimia ELY tai muu organisaatio, joka haastetaan tällä tavoin talkoisiin. Luodaan systemaattinen Pirkanmaan kinkerikulttuuri, johon ihmiset ja yritykset haluavat tulla mukaan antaakseen osansa ja myös saadakseen hyötyä. Luodaan yhteinen alusta, esimerkiksi olemassaolevan onlinetyökalun avulla, jolla voidaan hallita käynnistettäviä asioita ja niiden seurantaa. 8. Yhteenveto Ideascout on viimeisen vuoden aikana ollut järjestämässä lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Esimerkiksi: Tampereen Kauppakamarin Vaikuttamispäivä (elinkeinoelämä & yritykset), Tredean Pyöreän Pöydän tilaisuus (alueen positiivisten ilmiöiden esiintuominen), Teknillisen yliopiston tutkijatyöpajat (tutkimuksen kaupallistaminen ja yhteistyö yritysten kanssa), sekä Mediapoliksen toimintamallin kehitys (erityyppisten toimijoiden yhteistoiminta ja osallistaminen). Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus ja Pirkanmaan tahtotila kannattaa hyödyntää! s. 18

19 LIITTEET Kontaktit Maija Niskavirta, ELY-keskus, puh / Mikael Andolin, ELY-keskus Jari Peltoniemi, ELY-keskus Mika Aaltonen, puh Tuomo Martiila, tel , Pekka Ketola, Ideascout, puh , Petri Pitkänen, Ideascout, puh , Osallistujat (Ilmoittautuneet) Sukunimi Etunimi Yritys / Organisaatio Sähköposti Ahlgren-Holappa Johanna Pirkanmaan ELY Andolin Mikael Pirkanmaan ELY Apajalahti Minna Yritys-Suomi Pälkäne Tampere Business Campus TBC Erenius Eeva ry/työvirta -hanke Fager Timo Ely-keskus/Maaseutu ja energia Forstén Piritta VASKE Haapavaara Aleksi Pirkanmaan ELY-keskus Hanhela Rauno Työterveyslaitos Heiniö Kaj Uusyrityskeskus Ensimetri Honkaniemi Erkki ELY Pirkanmaa Hourunranta Marjukka Tredea Oy Huilla Jukka VASKE Humina Tuuli TE-toimisto Huttunen Minna Pirkanmaan ELY-keskus Hälli Pirjo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy s. 19

20 Ikonen Heikki Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Immonen Niina osuustoimintakeskus net Impiö Irene Pirkanmaan TE-toimisto Jokilampi Jari Pirkanmaan Yrittäjät ry Jouppila Vesa Pirkanmaan TE-toimisto Karppi Kristiina Pirkanmaan ELY-keskus Kaskela Tapani ELY Keso Heidi Tampere Business Campus Keuro Raija Tampereen seudun ammattiopisto Korhonen Ismo MW-Kehitys Oy Koskinen Maarit Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kulomäki Sirkka ELY-keskus Köppä Leena TTY Tampereen teknillinen yliopisto Laakkonen Tiina Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy Lahtinen Sirkka Pirkanmaan ELY-keskus Lamminmäki Johanna Virtain kaupunki Tampereen seudun Leppänen Ulla osuustoimintakeskus et Leppänen Vesa Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Levomäki Juha ELY Lindeman Laura Tredea Oy Lindroos Juhani Pirkanmaan ELY-keskus Lydén Erkki Pirkanmaan ELY-keskus Mallén Sanna MW-Kehitys Oy Marnela Tuija Pirkanmaan ELY-keskus Mattila Tuula-Maria Pälkäneen kunta Mäenpää Vuokko Ruoveden kunta Mäkinen Marko Pirkanmaan liitto Männistö Kari Pirkanmaan ELY-keskus Neva Reija Pirkanmaan ELY-keskus Nieminen Hannele Pirkanmaan TE-toimisto Niskanen Annamari Tampereen yliopisto Pirkanmaan ELY-keskus/Pirkanmaan Niskavirta Maija ennakointipalvelu s. 20

21 Ojala Jukka PIR ELY Osara Olli Lpkky/Hyvi Pirkanmaa hanke Pajunen Pirjo Pirkanmaan ELY-keskus Peltokoski Jukka PIRELY Peltoniemi Jari Pirkanmaan ELY-keskus Pihlajamäki Jari Kehitys-Parkki Oy Poussa Marja Pirkanmaan TE-toimisto Ranta-aho Anne PIRELY Ropo Tiina Pirkanmaan ELY-keskus Saari Regina Pirkanmaan TE-toimisto Sairisalo Seppo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Salkoaho Urpo Pirkanmaan ely-keskus Salonen Marita Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Sievi-Korte Mika PIRELY Soikkeli Kirsikka Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Taipale Mirja osuustoimintakeskus Tallila Petri Pirkanmaan ELY-keskus Tuunanen Leena Pirkanmaan Ely-keskus Törmänen Tarja Tredea Oy Vanhatalo-Heliniemi Raija Pirkanmaan TE-toimisto, Hämeenkyrö Vauhkonen Tuomo Pirkanmaan TE-toimisto Vauhkonen Anne Tampereen yliopisto Vestala Leena Pirkanmaan ELY-keskus Viirret Jouko MW-Kehitys Oy Vitikka Harri Pirkanmaan ELY-keskus Vuorio Pentti Pirkanmaan TE-toimisto Yrjänheikki Paula Pirkanmaan TE-toimisto s. 21

22 Ohjelma Aloitus & ELYn puheenvuorot Ali-Marttilan esittely Ideascout ELY-KESKUS Renessanssiyhteiskunta, Mika Aaltonen Lounas Suuri Hyppy Tulevaisuuteen, Ideascout Mutta Pieniä Tekoja Jo Tänään, Ideascout Yhteenveto & Yhteiskeskustelu, Ideascout Päätös, ELY, Leena Vestala s. 22

23 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus s. 23

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sparrausryhmän tilaisuus

Sparrausryhmän tilaisuus Sparrausryhmän tilaisuus 20.12.2017 18.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Osallistujat 1. kokouksessa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK-Pirkanmaa, Jukka Niittyoja Uusyrityskeskus Ensimetri, Kaj

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari

Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari KUTSU LSSAVI/05.12.01/2013 21.8.2013 Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari 25.9.2013 Frami, auditorio 2, Kampusranta 9, 26.9.2013 Koulutuskeskus VALO, Pallotie 5, Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestämätön tilanne? Tulevien sukupolvien eväät on pian syöty Miljoonat ihmiset elävät yhä puutteessa ja reilusti yhteiskunnallisten riskirajojen alapuolella ellemme

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Learning Cafe yhteenveto Kuopio 1.11.2017 Learning Cafe RYHMÄ 1 Miten toteutetaan ja johdetaan Pohjois-Savon vetovoiman lisäämistä niin, että edistetään osaavan työvoiman saatavuutta?

Lisätiedot

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 11.3.2016 Alue-ennakointi Pirkanmaalla Pirkanmaan alue-ennakoinnin lyhyt historia Hankkeita, organisaatiokohtaista ennakointi, mallinnusyrityksiä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa. Laura Lager 5/6/2013

Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa. Laura Lager 5/6/2013 Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa Laura Lager 5/6/2013 Miksi arvioidaan? Tili- ja vastuuvelvollisuus oppiminen ja toiminnan kehittäminen Rahoittajaan kohdistuvan tili- ja vastuuvelvollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti

Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Maaseutuvaikutusten arvioinnin pilotointi Pirkanmaalla MVA työkaluna sote- ja maakuntauudistuksessa Pirkanmaan pilotti Päivi Kujala MVA-koordinaattori, Kuntaliitto 21.11.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi MAASEUTUVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Ryhmissä tuotetut vinkit kullekin kysymykselle: Rovaniemi: ensin tarvii selkiyttää mikä on huoneentaulu ja mikä sen merkitys on

Ryhmissä tuotetut vinkit kullekin kysymykselle: Rovaniemi: ensin tarvii selkiyttää mikä on huoneentaulu ja mikä sen merkitys on Ryhmätehtävä 2 Mitä voimme tehdä työpaikalla? Case esimerkkien pohjalta keskustelu ryhmissä ja vinkkien koostaminen kullekin kysymykselle. Kysymykset: 1. Mikä on huoneentaulujen merkitys yritykselle? 2.

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena Kickoff-tilaisuus 27.9.2016 Työpajakoonti Työpaja nro: 2 Maahanmuuttajien osaaminen lisäarvoksi innovaatiotaloudessa Mikä oli työpajan

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

A I K O F O O R U M I. Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari Katariina Göös

A I K O F O O R U M I. Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari Katariina Göös F O O R U M I Katsaus toimintaan ja tuloksiin Päätösseminaari 3.5.2012 Katariina Göös katariina.goos@pirko.fi AIKO-foorumin lähtökohtia - Taustaa AKONET-verkoston lopettaminen, AITO 2-hanke ESR-hanke käynnistyi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Yritys-Suomi yhteistyö Pirkanmaalla Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2013 silloin ennen Ruovesi HÄMEENKYRÖN YRITYSPALVELUT OY KAAKKOIS-PIRKANMAAN

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen

Jyväskylän strategiapäivitys. Kaupunginvaltuuston seminaari Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Jyväskylän strategiapäivitys Kaupunginvaltuuston seminaari 13.3.2017 Kehitysjohtaja Harri Hyvönen Lähtökohtana nykyinen strategia 8.3.2017 2 Kaupunkistrategian taustaa ja tavoitteet TAUSTAA; Rohkeasti

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina Työpaja 17.5.2017 AMK-päivät, Kajaani Mitä opittiin Kokeileva Suomi kiertueesta? Mitä hyvää kiertue toi mukanaan? 1/2 Toi kokeilukulttuuria näkyväksi alueilla Positiivista

Lisätiedot

LAPPI- SOPIMUS

LAPPI- SOPIMUS LAPPI- SOPIMUS 2018-2021 Arktisesti muotoiltu yhteinen tahtotila Hyvinvointi 14.3.2017 NMLl4 Dia 2 NMLl4 Teemme Lappi-sopimusta tilanteessa, jossa meillä menee hyvin. Nikander Mervi Lapin liitto; 13.2.2017

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Elinkeinopoliittinen seminaari 20.3.2014 Raportointi: Työpaja 3 UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA RESURSSIEN VIISAALLA KÄYTÖLLÄ 27.3.2014 Työpajan agendalla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto

Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Lappi-sopimus Lapin maakuntaohjelma 2018-2021 Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Aluekehittämisen kuva kirkkaana uuteen maakuntaan Teemme maakuntaohjelman tilanteessa, jossa Lapilla menee taloudellisesti

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Luovuus ja työorganisaatio

Luovuus ja työorganisaatio Luovuus ja työorganisaatio 5 op kurssi 27.10 15.12.2015 Janita Saarinen Janita Saarinen, TAMK 2015 1 Kuka olet? Mistä tulet? Miksi olet täällä? Mitä odotat? Janita Saarinen, TAMK 2015 2 Mitä luovuus on?

Lisätiedot

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs

LAPPI SOPIMUS. Kertausta kertaukset perään Ylläs LAPPI SOPIMUS Kertausta kertaukset perään Ylläs 8.9.2014 LAPPI-SOPIMUS TOTEUTTAA LAPIN MAAKUNTASTRATEGIAA 2040 Lappi sopimukseen on yhdistetty kaksi maakunnallista suunnitteluasiakirjaa www.lapinliitto.fi/lappisopimus

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Ennakointityöpajojen sarja

Ennakointityöpajojen sarja Työn tavoitteena on: Ennakointityöpajojen sarja 2013-2014 löytää maakunnan tulevaisuuden menestystekijöitä ja määritellä maakunnan strategiset alat tunnistaa ilmiöitä, jotka ovat merkittäviä maakunnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Aloitusta odotellessasi

Aloitusta odotellessasi Aloitusta odotellessasi Jos sinulla on käytettävissä jokin nettiin menevä laite, mene osoitteeseen m.socrative.com Anna huoneen numeroksi 533877 Vastaa ensimmäiseen kysymykseen. Ohjelmaa tarvitaan myöhemminkin,

Lisätiedot

Jyväskylän strategiapäivitys

Jyväskylän strategiapäivitys Jyväskylän strategiapäivitys Valtuustoseminaari Laukaa 23.05.2017 Harri Hyvönen Kehitysjohtaja Sisältö Aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen Taustaa strategialle Muutoksen ajurit Nykyinen strategia Sidosryhmät

Lisätiedot