Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila 29.8.2013. Raportti"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ELY-keskus Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

2 Tiivistelmä ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 Pirkanmaalaista. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Päivän tulosten päärungon muodostavat yleiset toiminta-ehdotukset (7.1.), jotka on edelleen jalostettu toimintasuunnitelman ehdotukseksi (7.2). 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Työkaluissa huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri. Tilaisuuksiin liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa tehtäviä hoidettavakseen. 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Kehitetään ELY:n roolia tästä näkökulmasta. 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen ja seuranta esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia- / innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella aktiivisten vaikuttajien kanssa. Ideascout on järjestänyt lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus kannattaa hyödyntää! s. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Oivallukset Pirkanmaan renessanssi Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Aktiivinen onnistuminen Saavutettavuus Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Kokeilut uuden löytämiseksi Hyvä elämä, Minä välitän Tienviitat Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen Aktiivinen onnistuminen 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Hyvä elämä Visio: Pirkanmaan renessanssi Mitä seuraavaksi? Tuumasta toimeen Toimintasuunnitelmaehdotus Yhteenveto...18 LIITTEET...19 Kontaktit Osallistujat (Ilmoittautuneet) Ohjelma...22 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus...23 s. 3

4 1 Johdanto ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 henkeä. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Tavoitteet Kuinka saadaan ujutettua ennakointia koko ELYn ajatteluun? Kuinka innostetaan osallistujat ennakoivaan ajatteluun ja toimintaan? Päivä jakautui kahteen työvaiheeseen. Mika Aaltosen n. tunnin luennolla pohdittiin renessanssiyhteiskunnan näkymiä. Luentoon sisältyi kolme lyhyttä keskustelutaukoa. Lounastauolla käytiin tutustumassa Ali-Marttilan ruusuviljelyksiin. Toisessa vaiheessa työstettiin Ideascoutin johdolla ajatuksia, millaisena osallistujat näkevät renessanssiyhteiskunnan mahdollisuudet ja millaisia asioita se vaatii toteutuakseen. Työpaja päättyi Camp Fire sessioon ja Leena Vestalan yhteenvetoon päivän annista. s. 4

5 2. Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Mikan esitys perustui kirjaan Rolf Jensen and Mika Aaltonen, 2013: The Renaissance Society. Pääkohtia: Kestävän kehityksen tarve. Ihmiskunnalle tälle vuodelle varatut resurssit on kulutettu loppuun elokuussa. Pitkällä aikajänteellä tämä kulutus ei ole mahdollista. Länsimaissa ollaan siirtymässä post-materialistiseen elämään, jossa arvostetaan aineetonta hyvinvointia (materian sijaan). Ollaan tarvehierarkian (Maslow) huipulla. Julkisen sektorin osuus bruttokansantuottesta on n. 50% ja kasvamassa. Täytyy avata laajempi keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan toteutustavoista ja vastuista. Yksilönvapaus johtaa yhteisen arvopohjan murentumiseen. Auktoriteettien merkitys vähenee. Sen sijaan vertaisryhmiltä saatu tieto vaikuttaa enemmän arikpäivän toiminnassa. Useimmat talousteoriat ovat nykyaikana harhaanjohtavia. Tarvitaan monimuotoisempi käsitys siitä kuinka yhteiskunta ja yritykset toimivat. Minun menestykseni ei ole sinulta pois. Verkostomallit ovat kaiken ydin. Mitä ihmiset arvostavat ja haluavat (esim. miksi ostetaan kallis ja yksinkertainen rannekello, sen sijaan että hankitaan halpa ja monitoiminen) Käyttöön vapautuvat arktiset öljyvarannot, uudet kulkuväylät ja niihin liittyvät logistiikan muutokset avaavat Suomelle valtavia uusia liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Uudenlaiset toimintatavat. Esimerkki Toscanasta: Kun julkisen puolen leikkaukset uhkasivat ihmisten terveyttä leikattujen sairaankuljetusresurssien vuoksi, ambulanssihenkilökunta järjestäytyi siten, että jokainen antaa yhden työpäivän kuukaudessa talkootyönä. Normaali sairaankuljetuspalvelu toimii leikkauksista huolimatta. s. 5

6 3. Oivallukset ideascout Päivän kuluessa osallistujia kannustettiin kirjaamaan oivalluksia Oivallusten Tauluun. Oivalsimme mm. seuraavia asioita: OIVALLUSTEN TAULU INNOSTA Innosta onnistumaan! Rohkeasti uusia avauksia Ajattele itse ja haasta kollegat ajattelemaan, älä ulkoista ajattelua Omat unelmat: Ovatko ne omia, vai luoko ne joku muu taho? Voimistetaan omaa itseä! ARVOT Arvot ja vastuullisuus. Anything is possible when you have inner peace! Uudistuminen alkaa ihmisestä, ei organisaatiosta Annetaanko/suodaanko aina ja kaikkialla tila/paikka YHTEISTYÖ Asiakas-/organisaatiokohtaisista siiloista aitoon yhteistyöhön! Miten Suomen 'totuudet' syntyvät? Median/SoMen rooli? REFLEKTIO. 'No thinking without reflection! Paikallisuus on suhteellista ja subjektiivista Onko sittenkin elämää oman laatikon ulkopuolella? TÄRKEITÄ ASIOITA JA MIELIPITEITÄ Uudet vaalit ja uusi eduskunta mahdollisimman pian Infra pitää olla kunnossa. Keskitetty totuus: luovuuden ja innovoinnin rajat määrittyvät hankerahoitussäädösten tulkinnoilla: tehokkain tapa? s. 6

7 4. Pirkanmaan renessanssi 2018 Työpajan ensimmäisessä vaiheessa ideoitiin pienryhmissä kysymystä Miten renessanssiyhteiskunta ilmenee Pirkanmaalla 2018?. Ideointi tehtiin mindmap-tekniikalla. Ryhmien tuloksista nostettiin pääteemat esiin. Tuloksista koostettiin ylätason teemat, jotka kuvattu seuraavissa luvuissa, jotka vastaavat kysymyksen Mitä? Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen yhteistyö herätti teemoista eniten kiinnostusta. Kaikkiaan kuusi ryhmää kahdestatoista valitsi tämän aiheen! Konkreettisina ehdotuksina nousi eniten esille kuntarajojen poisto niin maantieteellisesti kuin palvelujen näkökulmasta: yhdessä olemme vahvempia. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos tiedonkulku ei ole avointa ja esteetöntä. Kaikenkaikkiaan organisaatiorajoja pitää poistaa tai ainakin madaltaa esteettömän yhteistyön tieltä. Yhdessä tekeminen ei käynnisty odottamalla, että muut alkavat tehdä yhteistyötä. Jokaisen on alettava hommiin ja otettava vastuuta. Työstä on tehtävä hallittua ja organisoitua. Aktiivisten (henkinen) palkitseminen yhteisössä on tärkeää, jotta into säilyy. Haluamme: Hankkeeton maakunta (kapinallinen + viisas + tietäjä = Hankkeeton!) Aito yhteistyö Yhteisöllisyys, yhteistyö, hyvinvointi s. 7

8 4.2. Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Organisaatioiden toimintamallit, hierarkiat, työnjaot ja muut käytännön asiat johdattavat ihmisiä passiivisuuteen yhteisten asioiden äärellä - Ei kuulu meidän organisaation tehtäviin. Tämän vastavoimana ryhmien kannanotoista nousee halu aktiiviseen osallistamiseen ja aktiivisen osallistumisen mahdollistamiseen. Haluan olla mukana tekemässä parempaa Pirkanmaata! 4.3. Aktiivinen onnistuminen Aktiivinen onnistuminen kulkee käsi kädessä aktiivisen osallistumisen kanssa. Yhdessä tekemällä saavutetaan parempia tuloksia nopeammin ja halvemmalla. Tässä pitää olla mukana onnistumisen ilo ja siitä (henkinen) palkitseminen. Haluamme: Onnistuminen intohimorikokseksi Arvostetaan yrittäjyyttä ja yrittämistä s. 8

9 4.4. Saavutettavuus Kun tutustutaan tulevaisuuden tavaraliikenteen kulkureittiennusteiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, nousee Tampere vahvasti esille. Myös Suomen puhdas luonto ja sen tarjoamat meille niin tavalliset mahdollisuudet ovat muualla asuville ylellisyyttä nimenomaan sitä immateriaalista ylellisyyttä. Pelkkiä mustikoita ei massat tule tänne varmaankaan katsomaan, mutta niiden ympärille voidaan luoda valtavia kokonaisuuksia. Tässä hyvät kulkuyhteydet nousevat tärkeään rooliin. Haluamme: Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus Kaikki 'tiet' tuovat Tampereelle Matkailun business-mahdollisuudet (Suomi, KV) Kansainvälisyys, innovatiivisuus, liiketoiminta Lentokenttä 4.5. Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Puhtaan luonnon lisäksi Suomessa on vähän muita asioita, joiden voisi kuvitella kiinnostavan suuria massoja (Joulupukkia ja Muumeja lukuunottamatta). Meille ne ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta ei tarvitse mennä kovinkaan kauas etelään, kun puhdas luonto ei olekaan kaikkien ulottuvilla. Tässä, kuten monessa muussakin kohtaa, yhteistyöllä ja ahneuden minimoimisella on mahdollista luoda uudenlaisia win-win-win tilanteita. Mahdollisuuksiamme: Ympäristö ja Energia Puhdas luonto ja ravinto Energiantuotannon uudet mahdollisuudet s. 9

10 4.6. Kokeilut uuden löytämiseksi Monissa yhteyksissä on todettu, että suomalaisen tuotekehityksen perisynti on liian pitkälle menevä ja liialliseen täydellisyyteen tähtäävä tuotekehitys. Usein olisi tärkeää päästä testaamaan ideoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pienessä mittakaavassa, jotta varmistutaan idean toimivuudesta ja kehityssuunnasta. On kehitettävä tapoja, joilla voidaan kannustaa matalan riskin tietoa tuottaviin kokeiluihin julkisessa ja yritystoiminnassa, sekä yhteishankkeissa. Haluamme: Riskirahoitusta innovaatioiden hyödyntämiseen. Kokeilujen mahdollistajia yrittäjyyteen ja elinkeinotoimintaan. Lisäarvoa tuovaa osaamisen, luovuuden ja oppimisen kannustusta Hyvä elämä, Minä välitän Renessanssiyhteiskunnassa kansalaiset löytävät tavoitteensa ja motivaationsa elämän peruskysymyksistä. Materialistiset tarpeet jäävät toisarvoisiksi, kun kaikki on saavutettu. Niiden tuoma mielihyvä ei enää riitä, vaan sitä haetaan vapaa-ajasta, harrastuksista jne. Arvostamme: Perustarpeet Vastuu itsestä ja yhteiskunnasta Hyvinvointi Yksilön vastuullisuus Arvot ja asenne Edelläkävijyys, luovuus, rohkeus s. 10

11 5. Tienviitat Työpajan toisessa vaiheessa tahtotilat muutettiin toiminnan muotoon: Millaisia asioita pitäisi tapahtua, jotta aletaan mennä kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa? Työ aloitettiin mindmap-tekniikalla ja tulokset tiivistettiin Tienviitoiksi. Seuraavat kappaleet antavat suuntaviivat kohti Pirkanmaan renessanssia, vastaten kysymykseen Miten? Aktiivinen yhteistyö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaan laajuinen yhteistyö ylitse organisaatiorajojen. Päätetään tehdä aidosti yhteistyötä Sovitaan rooleista ja tavoitteista Tehdään se mitä on sovittu Häivytetään tietoisesti organisaatiorajoja Seurataan tavoitteiden toteutumista. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Toimintaedellytykset tulevaisuuden yhteiskunnalle. Yksi kunta yksi Pirkanmaa. Kuntaliitokset heti. Puretaan rajat (turhat kuntayhtymät yms) Tiedonkulku kuntoon Uusi demokratia-ajattelu käyttöön (lähidemokratia, kansalaisaktiivisuuden hyödyntäminen) Osaamisen synnyn varmistaminen (oppimisen edellytysten turvaaminen) Yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas ja konstailematon Pirkanmaa. Yksilön vastuu julkisissa ja yksityisissä toimissa. Yhteistyö: Kaavoitus, palvelut Kuntarajaton markkinointi Yhteiset julkiset palvelut s. 11

12 Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Uusien avausten tekeminen Avoin ideointi tulokset päättäjille Ideanikkareiden 'hullut päivät' kanava nettiin Kuukauden kansalaisaloite & täytäntöönpano. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Innostuksen ja ihmisten hyödyntäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Talent Tampere kökkä (talkoot) Yrityskehittämisen kökkä Avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kökkä The Spirit of Pirkanmaa- julistus Luova koulu 5.3. Aktiivinen osallistuminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Aktiivisen osallistumisen henkiset ja käytännölliset edellytykset. Päätöksiä (keskustelujen ja asiantuntijavalmistelujen perusteella) Politiikalle tilansa Kansalaisyhteiskunta (vaatii fyysisen ja henkisen tilan) Vastuullisuus (viimekädessä yksilöllisiä valintoja) Holhoamisen vähentäminen (suojellaanko hengiltä ja passiivisiksi) 5.3. Aktiivinen onnistuminen Mitä haluamme saavuttaa Tienviitat Ympäristö, joka kannustaa onnistumaan, kehittyy epäonnistumisista ja luo Heterogeeninen luovuusfoorumi Hankkeeton Pirkanmaa: Kevyen hallinnon yritysja kehitysorganisaatiot Uusi rakenne työssä oppimisen ja koulussa s. 12

13 yrittäjyyden ilmapiiriä tehtävästä ja organisaatiosta riippumatta. oppimisen yhdistämiseksi (luovat keinot, vapaus) Tehokas yhteistyö: palavereista käytäntöön Teemaviikko: 'Pirkanmaan palaveriton viikko' Arvosta Kuuntele Kysy 5.4. 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas fokusoitu työskentelytapa, jolla asioita saadaan vauhdikkaasti vietyä eteenpäin. Briiffaus (vision esittely) Komiteatyöskentelyvaihe (mikäli tarpeen) Päätösesityksen valmistelu (aivoriihet yms) Toteuttaminen kritiikistä välittämättä Tehtiinkö mitä piti, 'Siis mitä piti'? 5.5. Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Haluamme ymmärtää mahdollisuudet, jotka Suomen luonto ja luonnonvarat tarjoavat tulevaisuuden yhteiskunnalle. Vaihtoehtoenergioiden lisääminen Metsän uudenlainen hyödyntäminen Kaivostoimintojen uudet innovaatiot Luontomatkailun laajempi hyödyntäminen Puhtaan veden hyödyntäminen 5.6. Hyvä elämä Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaa kokonaisuutena tarjoa hyvän elinympäristön kaikille asukkaille ja vierailijoille. Pirkanmaa yksi kaupunki Nuoret töihin! Peruspalvelut kuntoon Kansainvälinen lentokenttä Elävä kaupunki, elävä maaseutu s. 13

14 6. Visio: Pirkanmaan renessanssi Työpaja päättyi Camp Fire keskusteluun, jossa esiin tuotiin mielessä olevia kysymyksiä ja ajatuksia. Yleinen henki keskustelussa oli halukkuus ja innokkuus yhdessä tekemiseen ylitse organisaatiorajojen. Kysymyksiä ja pohdintoja loppukeskustelussa Saatiin paljon aikaan, luotiin yhteistä tahtotilaa. Mitä tästä päivästä seuraa? Kuka vie asiaa eteenpäin? Nyt on jokaisella vastuu tehdä. Löysimme yhteisöllisyyden, asiaa syntyi Aktiivisesta osallistumisesta yhteiseen tekemiseen tulisi palkita Pitäisi olla kinkerimäinen jatkuvuus. Sovitaan kotitehtävä ja vastuut, ja palataan säännöllisesti katsomaan miten asiat edistyy. s. 14

15 7. Mitä seuraavaksi? Tässä kappaleessa esitetään Innofoorumissa luotuja ja myös Ideascoutin kehittämiä ehdotuksia jatkotyölle. Lista ei ole kattava, mutta se antaa konkreettisia lähtöpisteitä, sekä ideoita muille samankaltaisille aloituksille. Ehdotusten tavoitteena on synnyttää ennakoivaa ja uudenlaista toimintaa. Jokaisen ehdotuksen takana on yleisempi jokaista koskeva kysymys: Mitä minä Pirkanmaalaisena voi omalta osaltani tehdä? 7.1. Tuumasta toimeen 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. Keskustelujen yhtenä tarkoituksena on luoda uudenlainen keskustelukulttuuri Pirkanmaan toimijoiden välillä. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. Tässä voidaan hyödyntää mm. ELY:n tukemaa FUTUREX - Future Experts -hankkeen tuloksia (http://futurex.utu.fi/julkaisut_tulevaisuuden %20asiantuntijuutta%20rakentamassa.pdf). 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Aktiivinen osallistuminen oli eniten jatkopohdintoja kerännyt aihe. Ihmiset alkavat olla valmiita yhdesä tekemiseen ja haluavat osallistua. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Yhdessä tekeminen harvoin syntyy itsestään, eikä jatkuu itsestään. Työkaluissa on huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri - Minä hoidan! Tilaisuuksiin, työpajoihin, seminaareihin jne. liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa konkreettisia tehtäviä hoidettavakseen. Järjestetään myös seuranta. Työkaluna voisi olla esimerkiksi Vastuun antamisen ja ottamisen taulu: minä haluaisin hoitaa tällaista asiaa (vrt. Oivallusten taulu). 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Varsinaisiksi tekijöiksi ja kehittäjiksi kutsuttaisiin muita toimijoita, järjestöjä ja esimerkiksi AMK:n ja yliopistojen lopputyön tekijöitä. Oleellista olisi siis herätellä ja käynnistellä ja varmistaa asian jatkuminen seurantatapaamisilla. Seurantatapaamiset voisivat olla lyhyitä kahvitilaisuuksia joissa aktiiviset toimijat saisivat glooriaa ja kukkia. s. 15

16 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Esimerkiksi aamiaistapahtumat tai kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. Aiheen käsittely voisi kiertää eri toimijoiden foorumeissa, esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen, Technopoliksen, Kauppakamarin tai kansalaisjärjestöjen tapahtumissa. Kullakin teemalla / aiheella oma vastuunkantajansa, tarjoten esimerkiksi hienoja lopputyöaiheita nuoren sukupolven edustajille renessanssiyhteiskunnan aktiiveille. Sopivia seuraavia aiheita voisivat olla esimerkiksi: 1. Yliopistojen roolin muutos tulevaisuuden yhteiskunnassa 2. Miten Pirkanmaasta saadaan yksi tehokas tasapuolinen kaupunkimaaseutukokonaisuus, joka runsaalla tarjonnalla houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja. 3. Miten Pirkanmaan luontoa voisi hyödyntää vastuullisesti ja monipuolisesti? 4. Miten uudet kuljetusväylät muuttavat maailman tavarankuljetuksia ja mitä mahdollisuuksia se luo Pirkanmaalle. 5. Ideointitilaisuuksia uusille palveluille ja niiden protoilulle. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa, tavoitteena kehittää erityisesti maaseudun elinkeinoja ja kestävää kehitystä. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia/ innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella. Kutsutaan mukaan aktiivisia vaikuttajia, jotka sitoutuvat kinkerihengen mukaisesti tekemään osansa ja kertomaan edistymisestään seuraavilla kinkereillä. Kinkerit on jatkuvat prosessi, joka kestää niin kauan kuin aihe on kesken. Kinkereitä voi olla käynnissä useampia yhtä aikaa. Seurannan järjestäminen on olennaista! s. 16

17 7.2. Toimintasuunnitelmaehdotus Seuraavaan taulukkoon on aiemmin mainitut ajatukset muunnettu toimintasuunnitelman muotoon. Osa ehdotuksista istuu luontevasti ELY:n toiminta-ajatukseen, mutta jotkin saattavat olla sellaisia, joissa oikea toimija löytyy jostain toisesta organisaatiosta. Tällöin on pohdittava, miten pallo voitaisiin antaa eteenpäin? Aihe Lyhyen aikavälin toimia Suuri tavoite: Pirkanmaan renessanssi Horisontaaliset keskustelut Soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen Osallistumisen ja osallistamisen työkaluja Vastuun ottamisen kulttuuri ELY herättää ja koordinoi Tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely Muutaman Pirkanmaan laajuisen keskustelutilaisuuden aikataulutus seuraavan 6kk:n jaksolle. Korkeakoulujen ja yritysten yhteinen aivoriihi aiheen kehittämiseksi. Käytännön kokeilu valitusta aiheesta tutkijoiden ja yritysten kanssa syntyykö uutta synergiaa. Yritys-korkeakoulut aamukahvitilaisuudet Osallistavan suunnittelun koulutuspaketteja yhteistyössä Edutechin kanssa. Konseptoidaan yksinkertainen työkalu Vastuun ottamisen ja antamisen taulu Kaikissa tilaisuuksissa systemaattisesti etsitään nouseville asioille vastuunkantaja, ja sovitaan seuranta. Ei kuulu meille -> Minä hoidan. Palkitaan vastuunkantamisesta. ELY:n omista teemoista nousevat aamiaistapahtumat tai innovaatiohetket kevyin järjestelyin. Kutsutaan aiheeseen liittyviä toimijoita mukaan. Aikataulutetaan sarja kinkereitä tai muita tapahtumia, joissa lähdetään pureksimaan tulevaisuusteemoja hyödyntäen asiantuntijoita ja osallistavaa työtapaa. Työstetään valittyja aiheita opinnäytteiden muodossa, yhdistäen esim. taloustieteitä ja Erityyliset horisontaaliset ja osallistavat keskustelut ovat osa normaalia toimintaa ja alueen kehitystä. ELY:n palveluja yrityksille, joissa kannustetaan soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen ja korkeakoulu-yhteistyöhön. Eri vaikutuskanavissa soveltavan tutkimuksen ja siihen liittyvän tutkimuskulttuurin edistämistä. Osallistavat työmuodot on juurrutettu eri toimijoiden arkipäiväiseen toimintaan käytännön työskentelyn kautta. Luodaan osallistavat käytännöt, joissa tehtäviä voidaan ottaa ja antaa organisaatiorajojen ylitse. Luodaan toimintatapa, jossa (1) ELYllä on kyky tunnistaa asioita joita pitäisi kehittää Pirkanmaalla ja (2) edellytykset kutsua ja innostaa muita toimijoita ottamaa aiheista koppi tai tulla talkoisiin. Luodaan toimintamalleja, joissa tavoitteena on yhä paremmin tähystää ja etsiä tulevaisuuden mahdollisuuksia eri toimialueille, oli kyseessä sitten maatalous tai korkean teknologian sovellukset. s. 17

18 tulevaisuudentutkimusta. Luontofoorumi Monialainen keskustelun aloitus ja sen pohjalta jatkotoimien suunnittelu. Pirkanmaan luontoresurssien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja avarakatseinen hyödyntäminen sekä paikallisten että matkailijoiden hyödyksi. Innofoorumin ideoista toteutukseen Innofoorumin seurantatilaisuus keväällä Aloitetaan uudenlainen kinkeriperinne. Kutsujana voisi toimia ELY tai muu organisaatio, joka haastetaan tällä tavoin talkoisiin. Luodaan systemaattinen Pirkanmaan kinkerikulttuuri, johon ihmiset ja yritykset haluavat tulla mukaan antaakseen osansa ja myös saadakseen hyötyä. Luodaan yhteinen alusta, esimerkiksi olemassaolevan onlinetyökalun avulla, jolla voidaan hallita käynnistettäviä asioita ja niiden seurantaa. 8. Yhteenveto Ideascout on viimeisen vuoden aikana ollut järjestämässä lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Esimerkiksi: Tampereen Kauppakamarin Vaikuttamispäivä (elinkeinoelämä & yritykset), Tredean Pyöreän Pöydän tilaisuus (alueen positiivisten ilmiöiden esiintuominen), Teknillisen yliopiston tutkijatyöpajat (tutkimuksen kaupallistaminen ja yhteistyö yritysten kanssa), sekä Mediapoliksen toimintamallin kehitys (erityyppisten toimijoiden yhteistoiminta ja osallistaminen). Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus ja Pirkanmaan tahtotila kannattaa hyödyntää! s. 18

19 LIITTEET Kontaktit Maija Niskavirta, ELY-keskus, puh / Mikael Andolin, ELY-keskus Jari Peltoniemi, ELY-keskus Mika Aaltonen, puh Tuomo Martiila, tel , Pekka Ketola, Ideascout, puh , Petri Pitkänen, Ideascout, puh , Osallistujat (Ilmoittautuneet) Sukunimi Etunimi Yritys / Organisaatio Sähköposti Ahlgren-Holappa Johanna Pirkanmaan ELY Andolin Mikael Pirkanmaan ELY Apajalahti Minna Yritys-Suomi Pälkäne Tampere Business Campus TBC Erenius Eeva ry/työvirta -hanke Fager Timo Ely-keskus/Maaseutu ja energia Forstén Piritta VASKE Haapavaara Aleksi Pirkanmaan ELY-keskus Hanhela Rauno Työterveyslaitos Heiniö Kaj Uusyrityskeskus Ensimetri Honkaniemi Erkki ELY Pirkanmaa Hourunranta Marjukka Tredea Oy Huilla Jukka VASKE Humina Tuuli TE-toimisto Huttunen Minna Pirkanmaan ELY-keskus Hälli Pirjo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy s. 19

20 Ikonen Heikki Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Immonen Niina osuustoimintakeskus net Impiö Irene Pirkanmaan TE-toimisto Jokilampi Jari Pirkanmaan Yrittäjät ry Jouppila Vesa Pirkanmaan TE-toimisto Karppi Kristiina Pirkanmaan ELY-keskus Kaskela Tapani ELY Keso Heidi Tampere Business Campus Keuro Raija Tampereen seudun ammattiopisto Korhonen Ismo MW-Kehitys Oy Koskinen Maarit Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kulomäki Sirkka ELY-keskus Köppä Leena TTY Tampereen teknillinen yliopisto Laakkonen Tiina Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy Lahtinen Sirkka Pirkanmaan ELY-keskus Lamminmäki Johanna Virtain kaupunki Tampereen seudun Leppänen Ulla osuustoimintakeskus et Leppänen Vesa Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Levomäki Juha ELY Lindeman Laura Tredea Oy Lindroos Juhani Pirkanmaan ELY-keskus Lydén Erkki Pirkanmaan ELY-keskus Mallén Sanna MW-Kehitys Oy Marnela Tuija Pirkanmaan ELY-keskus Mattila Tuula-Maria Pälkäneen kunta Mäenpää Vuokko Ruoveden kunta Mäkinen Marko Pirkanmaan liitto Männistö Kari Pirkanmaan ELY-keskus Neva Reija Pirkanmaan ELY-keskus Nieminen Hannele Pirkanmaan TE-toimisto Niskanen Annamari Tampereen yliopisto Pirkanmaan ELY-keskus/Pirkanmaan Niskavirta Maija ennakointipalvelu s. 20

21 Ojala Jukka PIR ELY Osara Olli Lpkky/Hyvi Pirkanmaa hanke Pajunen Pirjo Pirkanmaan ELY-keskus Peltokoski Jukka PIRELY Peltoniemi Jari Pirkanmaan ELY-keskus Pihlajamäki Jari Kehitys-Parkki Oy Poussa Marja Pirkanmaan TE-toimisto Ranta-aho Anne PIRELY Ropo Tiina Pirkanmaan ELY-keskus Saari Regina Pirkanmaan TE-toimisto Sairisalo Seppo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Salkoaho Urpo Pirkanmaan ely-keskus Salonen Marita Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Sievi-Korte Mika PIRELY Soikkeli Kirsikka Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Taipale Mirja osuustoimintakeskus Tallila Petri Pirkanmaan ELY-keskus Tuunanen Leena Pirkanmaan Ely-keskus Törmänen Tarja Tredea Oy Vanhatalo-Heliniemi Raija Pirkanmaan TE-toimisto, Hämeenkyrö Vauhkonen Tuomo Pirkanmaan TE-toimisto Vauhkonen Anne Tampereen yliopisto Vestala Leena Pirkanmaan ELY-keskus Viirret Jouko MW-Kehitys Oy Vitikka Harri Pirkanmaan ELY-keskus Vuorio Pentti Pirkanmaan TE-toimisto Yrjänheikki Paula Pirkanmaan TE-toimisto s. 21

22 Ohjelma Aloitus & ELYn puheenvuorot Ali-Marttilan esittely Ideascout ELY-KESKUS Renessanssiyhteiskunta, Mika Aaltonen Lounas Suuri Hyppy Tulevaisuuteen, Ideascout Mutta Pieniä Tekoja Jo Tänään, Ideascout Yhteenveto & Yhteiskeskustelu, Ideascout Päätös, ELY, Leena Vestala s. 22

23 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus s. 23

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari

Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari KUTSU LSSAVI/05.12.01/2013 21.8.2013 Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta - seminaari 25.9.2013 Frami, auditorio 2, Kampusranta 9, 26.9.2013 Koulutuskeskus VALO, Pallotie 5, Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Elinkeinopoliittinen seminaari 20.3.2014 Raportointi: Työpaja 3 UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA RESURSSIEN VIISAALLA KÄYTÖLLÄ 27.3.2014 Työpajan agendalla

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data

Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015. Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Kaupunkiaktivismi-työpaja 17.11.2015 Kaupunkisuunnittelu Sosiaalinen media Avoin data Julkisen hallinnon kannattaa muuttua kansalaisyhteiskunnan mukana Visio 1: Kaupunkilaiset ottavat vähitellen itselleen

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Iltapäivän työpajatyöskentely

Iltapäivän työpajatyöskentely Iltapäivän työpajatyöskentely 25.10.2016 Työpajatyöskentelyn tavoitteet Saada korkeakouluilta ja sidosryhmiltä palautetta tämänhetkisestä auditointimallista Saada uusia näkökulmia auditointimalliin suunnitteluryhmän

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ohjelma on kehitetty Nordplus Adult hankerahoitteisessa INNOSTARTUP hankkeessa kolmen toimijan kesken: Zemgalen alueen

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle

Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle Ryhmätöiden tulokset / Kestävän kehityksen kohtaamo 1.2.2016 Ryhmätöiden aiheet 1. Työtavat kokouksissa ja niiden ulkopuolella 2. Kestävä kehitys

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti

Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti Tervetuloa demokratiaverkoston seminaariin! 24.11.2016 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT, dosentti Kolme näkökulmaa tulevaisuuden kuntaan 1. Tulevaisuuden kunta - kärkihanke Kuntaliitto huolehtii

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri

Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Aalto-yliopiston kokonaisarkkitehtuuri Tietohallinto 30.9.2008 Satu Kekäläinen AALTO-YLIOPISTO Aalto-yliopisto aloittaa 1.1.2010 TIETOHALLINTO Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016

Lean-kokemuksia. Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lean-kokemuksia Pentti Pakisjärvi 02/09/2016 Lapin Yrityskonttori KJ Pentti Pakisjärvi PN Ritva Halvari PN Pirkko Kariniemi Joht. Terttu Alaraatikka Rovaniemi / Ranua YPN Sari Vaarala YPN Sinikka Hämäläinen-

Lisätiedot