Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila 29.8.2013. Raportti"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ELY-keskus Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

2 Tiivistelmä ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 Pirkanmaalaista. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Päivän tulosten päärungon muodostavat yleiset toiminta-ehdotukset (7.1.), jotka on edelleen jalostettu toimintasuunnitelman ehdotukseksi (7.2). 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Työkaluissa huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri. Tilaisuuksiin liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa tehtäviä hoidettavakseen. 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Kehitetään ELY:n roolia tästä näkökulmasta. 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen ja seuranta esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia- / innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella aktiivisten vaikuttajien kanssa. Ideascout on järjestänyt lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus kannattaa hyödyntää! s. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Oivallukset Pirkanmaan renessanssi Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Aktiivinen onnistuminen Saavutettavuus Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Kokeilut uuden löytämiseksi Hyvä elämä, Minä välitän Tienviitat Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen Aktiivinen onnistuminen 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Hyvä elämä Visio: Pirkanmaan renessanssi Mitä seuraavaksi? Tuumasta toimeen Toimintasuunnitelmaehdotus Yhteenveto...18 LIITTEET...19 Kontaktit Osallistujat (Ilmoittautuneet) Ohjelma...22 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus...23 s. 3

4 1 Johdanto ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 henkeä. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Tavoitteet Kuinka saadaan ujutettua ennakointia koko ELYn ajatteluun? Kuinka innostetaan osallistujat ennakoivaan ajatteluun ja toimintaan? Päivä jakautui kahteen työvaiheeseen. Mika Aaltosen n. tunnin luennolla pohdittiin renessanssiyhteiskunnan näkymiä. Luentoon sisältyi kolme lyhyttä keskustelutaukoa. Lounastauolla käytiin tutustumassa Ali-Marttilan ruusuviljelyksiin. Toisessa vaiheessa työstettiin Ideascoutin johdolla ajatuksia, millaisena osallistujat näkevät renessanssiyhteiskunnan mahdollisuudet ja millaisia asioita se vaatii toteutuakseen. Työpaja päättyi Camp Fire sessioon ja Leena Vestalan yhteenvetoon päivän annista. s. 4

5 2. Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Mikan esitys perustui kirjaan Rolf Jensen and Mika Aaltonen, 2013: The Renaissance Society. Pääkohtia: Kestävän kehityksen tarve. Ihmiskunnalle tälle vuodelle varatut resurssit on kulutettu loppuun elokuussa. Pitkällä aikajänteellä tämä kulutus ei ole mahdollista. Länsimaissa ollaan siirtymässä post-materialistiseen elämään, jossa arvostetaan aineetonta hyvinvointia (materian sijaan). Ollaan tarvehierarkian (Maslow) huipulla. Julkisen sektorin osuus bruttokansantuottesta on n. 50% ja kasvamassa. Täytyy avata laajempi keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan toteutustavoista ja vastuista. Yksilönvapaus johtaa yhteisen arvopohjan murentumiseen. Auktoriteettien merkitys vähenee. Sen sijaan vertaisryhmiltä saatu tieto vaikuttaa enemmän arikpäivän toiminnassa. Useimmat talousteoriat ovat nykyaikana harhaanjohtavia. Tarvitaan monimuotoisempi käsitys siitä kuinka yhteiskunta ja yritykset toimivat. Minun menestykseni ei ole sinulta pois. Verkostomallit ovat kaiken ydin. Mitä ihmiset arvostavat ja haluavat (esim. miksi ostetaan kallis ja yksinkertainen rannekello, sen sijaan että hankitaan halpa ja monitoiminen) Käyttöön vapautuvat arktiset öljyvarannot, uudet kulkuväylät ja niihin liittyvät logistiikan muutokset avaavat Suomelle valtavia uusia liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Uudenlaiset toimintatavat. Esimerkki Toscanasta: Kun julkisen puolen leikkaukset uhkasivat ihmisten terveyttä leikattujen sairaankuljetusresurssien vuoksi, ambulanssihenkilökunta järjestäytyi siten, että jokainen antaa yhden työpäivän kuukaudessa talkootyönä. Normaali sairaankuljetuspalvelu toimii leikkauksista huolimatta. s. 5

6 3. Oivallukset ideascout Päivän kuluessa osallistujia kannustettiin kirjaamaan oivalluksia Oivallusten Tauluun. Oivalsimme mm. seuraavia asioita: OIVALLUSTEN TAULU INNOSTA Innosta onnistumaan! Rohkeasti uusia avauksia Ajattele itse ja haasta kollegat ajattelemaan, älä ulkoista ajattelua Omat unelmat: Ovatko ne omia, vai luoko ne joku muu taho? Voimistetaan omaa itseä! ARVOT Arvot ja vastuullisuus. Anything is possible when you have inner peace! Uudistuminen alkaa ihmisestä, ei organisaatiosta Annetaanko/suodaanko aina ja kaikkialla tila/paikka YHTEISTYÖ Asiakas-/organisaatiokohtaisista siiloista aitoon yhteistyöhön! Miten Suomen 'totuudet' syntyvät? Median/SoMen rooli? REFLEKTIO. 'No thinking without reflection! Paikallisuus on suhteellista ja subjektiivista Onko sittenkin elämää oman laatikon ulkopuolella? TÄRKEITÄ ASIOITA JA MIELIPITEITÄ Uudet vaalit ja uusi eduskunta mahdollisimman pian Infra pitää olla kunnossa. Keskitetty totuus: luovuuden ja innovoinnin rajat määrittyvät hankerahoitussäädösten tulkinnoilla: tehokkain tapa? s. 6

7 4. Pirkanmaan renessanssi 2018 Työpajan ensimmäisessä vaiheessa ideoitiin pienryhmissä kysymystä Miten renessanssiyhteiskunta ilmenee Pirkanmaalla 2018?. Ideointi tehtiin mindmap-tekniikalla. Ryhmien tuloksista nostettiin pääteemat esiin. Tuloksista koostettiin ylätason teemat, jotka kuvattu seuraavissa luvuissa, jotka vastaavat kysymyksen Mitä? Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen yhteistyö herätti teemoista eniten kiinnostusta. Kaikkiaan kuusi ryhmää kahdestatoista valitsi tämän aiheen! Konkreettisina ehdotuksina nousi eniten esille kuntarajojen poisto niin maantieteellisesti kuin palvelujen näkökulmasta: yhdessä olemme vahvempia. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos tiedonkulku ei ole avointa ja esteetöntä. Kaikenkaikkiaan organisaatiorajoja pitää poistaa tai ainakin madaltaa esteettömän yhteistyön tieltä. Yhdessä tekeminen ei käynnisty odottamalla, että muut alkavat tehdä yhteistyötä. Jokaisen on alettava hommiin ja otettava vastuuta. Työstä on tehtävä hallittua ja organisoitua. Aktiivisten (henkinen) palkitseminen yhteisössä on tärkeää, jotta into säilyy. Haluamme: Hankkeeton maakunta (kapinallinen + viisas + tietäjä = Hankkeeton!) Aito yhteistyö Yhteisöllisyys, yhteistyö, hyvinvointi s. 7

8 4.2. Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Organisaatioiden toimintamallit, hierarkiat, työnjaot ja muut käytännön asiat johdattavat ihmisiä passiivisuuteen yhteisten asioiden äärellä - Ei kuulu meidän organisaation tehtäviin. Tämän vastavoimana ryhmien kannanotoista nousee halu aktiiviseen osallistamiseen ja aktiivisen osallistumisen mahdollistamiseen. Haluan olla mukana tekemässä parempaa Pirkanmaata! 4.3. Aktiivinen onnistuminen Aktiivinen onnistuminen kulkee käsi kädessä aktiivisen osallistumisen kanssa. Yhdessä tekemällä saavutetaan parempia tuloksia nopeammin ja halvemmalla. Tässä pitää olla mukana onnistumisen ilo ja siitä (henkinen) palkitseminen. Haluamme: Onnistuminen intohimorikokseksi Arvostetaan yrittäjyyttä ja yrittämistä s. 8

9 4.4. Saavutettavuus Kun tutustutaan tulevaisuuden tavaraliikenteen kulkureittiennusteiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, nousee Tampere vahvasti esille. Myös Suomen puhdas luonto ja sen tarjoamat meille niin tavalliset mahdollisuudet ovat muualla asuville ylellisyyttä nimenomaan sitä immateriaalista ylellisyyttä. Pelkkiä mustikoita ei massat tule tänne varmaankaan katsomaan, mutta niiden ympärille voidaan luoda valtavia kokonaisuuksia. Tässä hyvät kulkuyhteydet nousevat tärkeään rooliin. Haluamme: Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus Kaikki 'tiet' tuovat Tampereelle Matkailun business-mahdollisuudet (Suomi, KV) Kansainvälisyys, innovatiivisuus, liiketoiminta Lentokenttä 4.5. Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Puhtaan luonnon lisäksi Suomessa on vähän muita asioita, joiden voisi kuvitella kiinnostavan suuria massoja (Joulupukkia ja Muumeja lukuunottamatta). Meille ne ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta ei tarvitse mennä kovinkaan kauas etelään, kun puhdas luonto ei olekaan kaikkien ulottuvilla. Tässä, kuten monessa muussakin kohtaa, yhteistyöllä ja ahneuden minimoimisella on mahdollista luoda uudenlaisia win-win-win tilanteita. Mahdollisuuksiamme: Ympäristö ja Energia Puhdas luonto ja ravinto Energiantuotannon uudet mahdollisuudet s. 9

10 4.6. Kokeilut uuden löytämiseksi Monissa yhteyksissä on todettu, että suomalaisen tuotekehityksen perisynti on liian pitkälle menevä ja liialliseen täydellisyyteen tähtäävä tuotekehitys. Usein olisi tärkeää päästä testaamaan ideoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pienessä mittakaavassa, jotta varmistutaan idean toimivuudesta ja kehityssuunnasta. On kehitettävä tapoja, joilla voidaan kannustaa matalan riskin tietoa tuottaviin kokeiluihin julkisessa ja yritystoiminnassa, sekä yhteishankkeissa. Haluamme: Riskirahoitusta innovaatioiden hyödyntämiseen. Kokeilujen mahdollistajia yrittäjyyteen ja elinkeinotoimintaan. Lisäarvoa tuovaa osaamisen, luovuuden ja oppimisen kannustusta Hyvä elämä, Minä välitän Renessanssiyhteiskunnassa kansalaiset löytävät tavoitteensa ja motivaationsa elämän peruskysymyksistä. Materialistiset tarpeet jäävät toisarvoisiksi, kun kaikki on saavutettu. Niiden tuoma mielihyvä ei enää riitä, vaan sitä haetaan vapaa-ajasta, harrastuksista jne. Arvostamme: Perustarpeet Vastuu itsestä ja yhteiskunnasta Hyvinvointi Yksilön vastuullisuus Arvot ja asenne Edelläkävijyys, luovuus, rohkeus s. 10

11 5. Tienviitat Työpajan toisessa vaiheessa tahtotilat muutettiin toiminnan muotoon: Millaisia asioita pitäisi tapahtua, jotta aletaan mennä kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa? Työ aloitettiin mindmap-tekniikalla ja tulokset tiivistettiin Tienviitoiksi. Seuraavat kappaleet antavat suuntaviivat kohti Pirkanmaan renessanssia, vastaten kysymykseen Miten? Aktiivinen yhteistyö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaan laajuinen yhteistyö ylitse organisaatiorajojen. Päätetään tehdä aidosti yhteistyötä Sovitaan rooleista ja tavoitteista Tehdään se mitä on sovittu Häivytetään tietoisesti organisaatiorajoja Seurataan tavoitteiden toteutumista. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Toimintaedellytykset tulevaisuuden yhteiskunnalle. Yksi kunta yksi Pirkanmaa. Kuntaliitokset heti. Puretaan rajat (turhat kuntayhtymät yms) Tiedonkulku kuntoon Uusi demokratia-ajattelu käyttöön (lähidemokratia, kansalaisaktiivisuuden hyödyntäminen) Osaamisen synnyn varmistaminen (oppimisen edellytysten turvaaminen) Yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas ja konstailematon Pirkanmaa. Yksilön vastuu julkisissa ja yksityisissä toimissa. Yhteistyö: Kaavoitus, palvelut Kuntarajaton markkinointi Yhteiset julkiset palvelut s. 11

12 Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Uusien avausten tekeminen Avoin ideointi tulokset päättäjille Ideanikkareiden 'hullut päivät' kanava nettiin Kuukauden kansalaisaloite & täytäntöönpano. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Innostuksen ja ihmisten hyödyntäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Talent Tampere kökkä (talkoot) Yrityskehittämisen kökkä Avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kökkä The Spirit of Pirkanmaa- julistus Luova koulu 5.3. Aktiivinen osallistuminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Aktiivisen osallistumisen henkiset ja käytännölliset edellytykset. Päätöksiä (keskustelujen ja asiantuntijavalmistelujen perusteella) Politiikalle tilansa Kansalaisyhteiskunta (vaatii fyysisen ja henkisen tilan) Vastuullisuus (viimekädessä yksilöllisiä valintoja) Holhoamisen vähentäminen (suojellaanko hengiltä ja passiivisiksi) 5.3. Aktiivinen onnistuminen Mitä haluamme saavuttaa Tienviitat Ympäristö, joka kannustaa onnistumaan, kehittyy epäonnistumisista ja luo Heterogeeninen luovuusfoorumi Hankkeeton Pirkanmaa: Kevyen hallinnon yritysja kehitysorganisaatiot Uusi rakenne työssä oppimisen ja koulussa s. 12

13 yrittäjyyden ilmapiiriä tehtävästä ja organisaatiosta riippumatta. oppimisen yhdistämiseksi (luovat keinot, vapaus) Tehokas yhteistyö: palavereista käytäntöön Teemaviikko: 'Pirkanmaan palaveriton viikko' Arvosta Kuuntele Kysy 5.4. 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas fokusoitu työskentelytapa, jolla asioita saadaan vauhdikkaasti vietyä eteenpäin. Briiffaus (vision esittely) Komiteatyöskentelyvaihe (mikäli tarpeen) Päätösesityksen valmistelu (aivoriihet yms) Toteuttaminen kritiikistä välittämättä Tehtiinkö mitä piti, 'Siis mitä piti'? 5.5. Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Haluamme ymmärtää mahdollisuudet, jotka Suomen luonto ja luonnonvarat tarjoavat tulevaisuuden yhteiskunnalle. Vaihtoehtoenergioiden lisääminen Metsän uudenlainen hyödyntäminen Kaivostoimintojen uudet innovaatiot Luontomatkailun laajempi hyödyntäminen Puhtaan veden hyödyntäminen 5.6. Hyvä elämä Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaa kokonaisuutena tarjoa hyvän elinympäristön kaikille asukkaille ja vierailijoille. Pirkanmaa yksi kaupunki Nuoret töihin! Peruspalvelut kuntoon Kansainvälinen lentokenttä Elävä kaupunki, elävä maaseutu s. 13

14 6. Visio: Pirkanmaan renessanssi Työpaja päättyi Camp Fire keskusteluun, jossa esiin tuotiin mielessä olevia kysymyksiä ja ajatuksia. Yleinen henki keskustelussa oli halukkuus ja innokkuus yhdessä tekemiseen ylitse organisaatiorajojen. Kysymyksiä ja pohdintoja loppukeskustelussa Saatiin paljon aikaan, luotiin yhteistä tahtotilaa. Mitä tästä päivästä seuraa? Kuka vie asiaa eteenpäin? Nyt on jokaisella vastuu tehdä. Löysimme yhteisöllisyyden, asiaa syntyi Aktiivisesta osallistumisesta yhteiseen tekemiseen tulisi palkita Pitäisi olla kinkerimäinen jatkuvuus. Sovitaan kotitehtävä ja vastuut, ja palataan säännöllisesti katsomaan miten asiat edistyy. s. 14

15 7. Mitä seuraavaksi? Tässä kappaleessa esitetään Innofoorumissa luotuja ja myös Ideascoutin kehittämiä ehdotuksia jatkotyölle. Lista ei ole kattava, mutta se antaa konkreettisia lähtöpisteitä, sekä ideoita muille samankaltaisille aloituksille. Ehdotusten tavoitteena on synnyttää ennakoivaa ja uudenlaista toimintaa. Jokaisen ehdotuksen takana on yleisempi jokaista koskeva kysymys: Mitä minä Pirkanmaalaisena voi omalta osaltani tehdä? 7.1. Tuumasta toimeen 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. Keskustelujen yhtenä tarkoituksena on luoda uudenlainen keskustelukulttuuri Pirkanmaan toimijoiden välillä. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. Tässä voidaan hyödyntää mm. ELY:n tukemaa FUTUREX - Future Experts -hankkeen tuloksia (http://futurex.utu.fi/julkaisut_tulevaisuuden %20asiantuntijuutta%20rakentamassa.pdf). 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Aktiivinen osallistuminen oli eniten jatkopohdintoja kerännyt aihe. Ihmiset alkavat olla valmiita yhdesä tekemiseen ja haluavat osallistua. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Yhdessä tekeminen harvoin syntyy itsestään, eikä jatkuu itsestään. Työkaluissa on huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri - Minä hoidan! Tilaisuuksiin, työpajoihin, seminaareihin jne. liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa konkreettisia tehtäviä hoidettavakseen. Järjestetään myös seuranta. Työkaluna voisi olla esimerkiksi Vastuun antamisen ja ottamisen taulu: minä haluaisin hoitaa tällaista asiaa (vrt. Oivallusten taulu). 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Varsinaisiksi tekijöiksi ja kehittäjiksi kutsuttaisiin muita toimijoita, järjestöjä ja esimerkiksi AMK:n ja yliopistojen lopputyön tekijöitä. Oleellista olisi siis herätellä ja käynnistellä ja varmistaa asian jatkuminen seurantatapaamisilla. Seurantatapaamiset voisivat olla lyhyitä kahvitilaisuuksia joissa aktiiviset toimijat saisivat glooriaa ja kukkia. s. 15

16 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Esimerkiksi aamiaistapahtumat tai kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. Aiheen käsittely voisi kiertää eri toimijoiden foorumeissa, esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen, Technopoliksen, Kauppakamarin tai kansalaisjärjestöjen tapahtumissa. Kullakin teemalla / aiheella oma vastuunkantajansa, tarjoten esimerkiksi hienoja lopputyöaiheita nuoren sukupolven edustajille renessanssiyhteiskunnan aktiiveille. Sopivia seuraavia aiheita voisivat olla esimerkiksi: 1. Yliopistojen roolin muutos tulevaisuuden yhteiskunnassa 2. Miten Pirkanmaasta saadaan yksi tehokas tasapuolinen kaupunkimaaseutukokonaisuus, joka runsaalla tarjonnalla houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja. 3. Miten Pirkanmaan luontoa voisi hyödyntää vastuullisesti ja monipuolisesti? 4. Miten uudet kuljetusväylät muuttavat maailman tavarankuljetuksia ja mitä mahdollisuuksia se luo Pirkanmaalle. 5. Ideointitilaisuuksia uusille palveluille ja niiden protoilulle. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa, tavoitteena kehittää erityisesti maaseudun elinkeinoja ja kestävää kehitystä. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia/ innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella. Kutsutaan mukaan aktiivisia vaikuttajia, jotka sitoutuvat kinkerihengen mukaisesti tekemään osansa ja kertomaan edistymisestään seuraavilla kinkereillä. Kinkerit on jatkuvat prosessi, joka kestää niin kauan kuin aihe on kesken. Kinkereitä voi olla käynnissä useampia yhtä aikaa. Seurannan järjestäminen on olennaista! s. 16

17 7.2. Toimintasuunnitelmaehdotus Seuraavaan taulukkoon on aiemmin mainitut ajatukset muunnettu toimintasuunnitelman muotoon. Osa ehdotuksista istuu luontevasti ELY:n toiminta-ajatukseen, mutta jotkin saattavat olla sellaisia, joissa oikea toimija löytyy jostain toisesta organisaatiosta. Tällöin on pohdittava, miten pallo voitaisiin antaa eteenpäin? Aihe Lyhyen aikavälin toimia Suuri tavoite: Pirkanmaan renessanssi Horisontaaliset keskustelut Soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen Osallistumisen ja osallistamisen työkaluja Vastuun ottamisen kulttuuri ELY herättää ja koordinoi Tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely Muutaman Pirkanmaan laajuisen keskustelutilaisuuden aikataulutus seuraavan 6kk:n jaksolle. Korkeakoulujen ja yritysten yhteinen aivoriihi aiheen kehittämiseksi. Käytännön kokeilu valitusta aiheesta tutkijoiden ja yritysten kanssa syntyykö uutta synergiaa. Yritys-korkeakoulut aamukahvitilaisuudet Osallistavan suunnittelun koulutuspaketteja yhteistyössä Edutechin kanssa. Konseptoidaan yksinkertainen työkalu Vastuun ottamisen ja antamisen taulu Kaikissa tilaisuuksissa systemaattisesti etsitään nouseville asioille vastuunkantaja, ja sovitaan seuranta. Ei kuulu meille -> Minä hoidan. Palkitaan vastuunkantamisesta. ELY:n omista teemoista nousevat aamiaistapahtumat tai innovaatiohetket kevyin järjestelyin. Kutsutaan aiheeseen liittyviä toimijoita mukaan. Aikataulutetaan sarja kinkereitä tai muita tapahtumia, joissa lähdetään pureksimaan tulevaisuusteemoja hyödyntäen asiantuntijoita ja osallistavaa työtapaa. Työstetään valittyja aiheita opinnäytteiden muodossa, yhdistäen esim. taloustieteitä ja Erityyliset horisontaaliset ja osallistavat keskustelut ovat osa normaalia toimintaa ja alueen kehitystä. ELY:n palveluja yrityksille, joissa kannustetaan soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen ja korkeakoulu-yhteistyöhön. Eri vaikutuskanavissa soveltavan tutkimuksen ja siihen liittyvän tutkimuskulttuurin edistämistä. Osallistavat työmuodot on juurrutettu eri toimijoiden arkipäiväiseen toimintaan käytännön työskentelyn kautta. Luodaan osallistavat käytännöt, joissa tehtäviä voidaan ottaa ja antaa organisaatiorajojen ylitse. Luodaan toimintatapa, jossa (1) ELYllä on kyky tunnistaa asioita joita pitäisi kehittää Pirkanmaalla ja (2) edellytykset kutsua ja innostaa muita toimijoita ottamaa aiheista koppi tai tulla talkoisiin. Luodaan toimintamalleja, joissa tavoitteena on yhä paremmin tähystää ja etsiä tulevaisuuden mahdollisuuksia eri toimialueille, oli kyseessä sitten maatalous tai korkean teknologian sovellukset. s. 17

18 tulevaisuudentutkimusta. Luontofoorumi Monialainen keskustelun aloitus ja sen pohjalta jatkotoimien suunnittelu. Pirkanmaan luontoresurssien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja avarakatseinen hyödyntäminen sekä paikallisten että matkailijoiden hyödyksi. Innofoorumin ideoista toteutukseen Innofoorumin seurantatilaisuus keväällä Aloitetaan uudenlainen kinkeriperinne. Kutsujana voisi toimia ELY tai muu organisaatio, joka haastetaan tällä tavoin talkoisiin. Luodaan systemaattinen Pirkanmaan kinkerikulttuuri, johon ihmiset ja yritykset haluavat tulla mukaan antaakseen osansa ja myös saadakseen hyötyä. Luodaan yhteinen alusta, esimerkiksi olemassaolevan onlinetyökalun avulla, jolla voidaan hallita käynnistettäviä asioita ja niiden seurantaa. 8. Yhteenveto Ideascout on viimeisen vuoden aikana ollut järjestämässä lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Esimerkiksi: Tampereen Kauppakamarin Vaikuttamispäivä (elinkeinoelämä & yritykset), Tredean Pyöreän Pöydän tilaisuus (alueen positiivisten ilmiöiden esiintuominen), Teknillisen yliopiston tutkijatyöpajat (tutkimuksen kaupallistaminen ja yhteistyö yritysten kanssa), sekä Mediapoliksen toimintamallin kehitys (erityyppisten toimijoiden yhteistoiminta ja osallistaminen). Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus ja Pirkanmaan tahtotila kannattaa hyödyntää! s. 18

19 LIITTEET Kontaktit Maija Niskavirta, ELY-keskus, puh / Mikael Andolin, ELY-keskus Jari Peltoniemi, ELY-keskus Mika Aaltonen, puh Tuomo Martiila, tel , Pekka Ketola, Ideascout, puh , Petri Pitkänen, Ideascout, puh , Osallistujat (Ilmoittautuneet) Sukunimi Etunimi Yritys / Organisaatio Sähköposti Ahlgren-Holappa Johanna Pirkanmaan ELY Andolin Mikael Pirkanmaan ELY Apajalahti Minna Yritys-Suomi Pälkäne Tampere Business Campus TBC Erenius Eeva ry/työvirta -hanke Fager Timo Ely-keskus/Maaseutu ja energia Forstén Piritta VASKE Haapavaara Aleksi Pirkanmaan ELY-keskus Hanhela Rauno Työterveyslaitos Heiniö Kaj Uusyrityskeskus Ensimetri Honkaniemi Erkki ELY Pirkanmaa Hourunranta Marjukka Tredea Oy Huilla Jukka VASKE Humina Tuuli TE-toimisto Huttunen Minna Pirkanmaan ELY-keskus Hälli Pirjo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy s. 19

20 Ikonen Heikki Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Immonen Niina osuustoimintakeskus net Impiö Irene Pirkanmaan TE-toimisto Jokilampi Jari Pirkanmaan Yrittäjät ry Jouppila Vesa Pirkanmaan TE-toimisto Karppi Kristiina Pirkanmaan ELY-keskus Kaskela Tapani ELY Keso Heidi Tampere Business Campus Keuro Raija Tampereen seudun ammattiopisto Korhonen Ismo MW-Kehitys Oy Koskinen Maarit Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kulomäki Sirkka ELY-keskus Köppä Leena TTY Tampereen teknillinen yliopisto Laakkonen Tiina Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy Lahtinen Sirkka Pirkanmaan ELY-keskus Lamminmäki Johanna Virtain kaupunki Tampereen seudun Leppänen Ulla osuustoimintakeskus et Leppänen Vesa Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Levomäki Juha ELY Lindeman Laura Tredea Oy Lindroos Juhani Pirkanmaan ELY-keskus Lydén Erkki Pirkanmaan ELY-keskus Mallén Sanna MW-Kehitys Oy Marnela Tuija Pirkanmaan ELY-keskus Mattila Tuula-Maria Pälkäneen kunta Mäenpää Vuokko Ruoveden kunta Mäkinen Marko Pirkanmaan liitto Männistö Kari Pirkanmaan ELY-keskus Neva Reija Pirkanmaan ELY-keskus Nieminen Hannele Pirkanmaan TE-toimisto Niskanen Annamari Tampereen yliopisto Pirkanmaan ELY-keskus/Pirkanmaan Niskavirta Maija ennakointipalvelu s. 20

21 Ojala Jukka PIR ELY Osara Olli Lpkky/Hyvi Pirkanmaa hanke Pajunen Pirjo Pirkanmaan ELY-keskus Peltokoski Jukka PIRELY Peltoniemi Jari Pirkanmaan ELY-keskus Pihlajamäki Jari Kehitys-Parkki Oy Poussa Marja Pirkanmaan TE-toimisto Ranta-aho Anne PIRELY Ropo Tiina Pirkanmaan ELY-keskus Saari Regina Pirkanmaan TE-toimisto Sairisalo Seppo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Salkoaho Urpo Pirkanmaan ely-keskus Salonen Marita Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Sievi-Korte Mika PIRELY Soikkeli Kirsikka Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Taipale Mirja osuustoimintakeskus Tallila Petri Pirkanmaan ELY-keskus Tuunanen Leena Pirkanmaan Ely-keskus Törmänen Tarja Tredea Oy Vanhatalo-Heliniemi Raija Pirkanmaan TE-toimisto, Hämeenkyrö Vauhkonen Tuomo Pirkanmaan TE-toimisto Vauhkonen Anne Tampereen yliopisto Vestala Leena Pirkanmaan ELY-keskus Viirret Jouko MW-Kehitys Oy Vitikka Harri Pirkanmaan ELY-keskus Vuorio Pentti Pirkanmaan TE-toimisto Yrjänheikki Paula Pirkanmaan TE-toimisto s. 21

22 Ohjelma Aloitus & ELYn puheenvuorot Ali-Marttilan esittely Ideascout ELY-KESKUS Renessanssiyhteiskunta, Mika Aaltonen Lounas Suuri Hyppy Tulevaisuuteen, Ideascout Mutta Pieniä Tekoja Jo Tänään, Ideascout Yhteenveto & Yhteiskeskustelu, Ideascout Päätös, ELY, Leena Vestala s. 22

23 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus s. 23

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä

TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä 1 TEATTERILLISET MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSEN VÄLINEENÄ: Kokemuksia Sopimusvuori Ry:stä ja Tredea Oy:stä Teatteri-ilmaisun ohjaajat Riku Laakkonen & Arttu Haapalainen 2 SOPIMUSVUORI RY Sosiaalipsykiatrisia

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Yritys-Suomi yhteistyö Pirkanmaalla Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2013 silloin ennen Ruovesi HÄMEENKYRÖN YRITYSPALVELUT OY KAAKKOIS-PIRKANMAAN

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana

Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Kaupunki elinkeinotoiminnan mahdollistajana Elinkeinopoliittinen seminaari 20.3.2014 Raportointi: Työpaja 3 UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA RESURSSIEN VIISAALLA KÄYTÖLLÄ 27.3.2014 Työpajan agendalla

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Kestämätön tilanne? Tulevien sukupolvien eväät on pian syöty Miljoonat ihmiset elävät yhä puutteessa ja reilusti yhteiskunnallisten riskirajojen alapuolella ellemme

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle. Vierumäki 3.3.2014

Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle. Vierumäki 3.3.2014 Vanhan kauden kokemuksia hyödyntäen uudelle kaudelle Vierumäki 3.3.2014 Elinvoiman ydin TAHTO YHTEISESTI RESURSSIT YHTEEN TEKEMINEN YHDESSÄ Aluekehittämisen historialliset kaaret - rakennemuutoksen 3-kierre

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Ryhmissä tuotetut vinkit kullekin kysymykselle: Rovaniemi: ensin tarvii selkiyttää mikä on huoneentaulu ja mikä sen merkitys on

Ryhmissä tuotetut vinkit kullekin kysymykselle: Rovaniemi: ensin tarvii selkiyttää mikä on huoneentaulu ja mikä sen merkitys on Ryhmätehtävä 2 Mitä voimme tehdä työpaikalla? Case esimerkkien pohjalta keskustelu ryhmissä ja vinkkien koostaminen kullekin kysymykselle. Kysymykset: 1. Mikä on huoneentaulujen merkitys yritykselle? 2.

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen

YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen YTR:n kansalaistoiminnan teemaverkosto ja lähidemokratian edistäminen Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere 16.11.2015 Tauno Linkoranta YTR:n verkostot Tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna

Case Sininen Meteoriitti Oy. Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Case Sininen Meteoriitti Oy Uudenlainen yhteistyökulttuuri johtamisen apuna Technopolis Business Breakfast 12.4.2013 Jarmo Kuusinen Yksikön johtaja Sininen Meteoriitti Oy Verkkopalveluiden ja tietotyön

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa. Laura Lager 5/6/2013

Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa. Laura Lager 5/6/2013 Osallisuus ja tarinat kehitysyhteistyön arvioinnissa Laura Lager 5/6/2013 Miksi arvioidaan? Tili- ja vastuuvelvollisuus oppiminen ja toiminnan kehittäminen Rahoittajaan kohdistuvan tili- ja vastuuvelvollisuuden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu 1 Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5)

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5) 1 (5) YMPÄRISTÖTIETOISUUS Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina

Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Uusia avauksia opetukseen ja työelämään -Työ- ja elinkeinoelämä opetuksen avainkumppanina Marja Gröhn-Rissanen Anne-Leena Juntunen Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 http://ois10.blogit.fi OIS-ajattelu

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Työelämäyhteistyön menestystekijät

Työelämäyhteistyön menestystekijät Työelämäyhteistyön menestystekijät Menestyksen tekijöitä & esimerkkejä onnistumisista Sinikka Maskonen 9.11.2010 Jyväskylä Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy National Centre for Professional Development

Lisätiedot