Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan ELY-keskus. Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila 29.8.2013. Raportti"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ELY-keskus Innoforum Giant Leap into the Future Ali-Marttilan tila Raportti

2 Tiivistelmä ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 Pirkanmaalaista. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Päivän tulosten päärungon muodostavat yleiset toiminta-ehdotukset (7.1.), jotka on edelleen jalostettu toimintasuunnitelman ehdotukseksi (7.2). 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Työkaluissa huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri. Tilaisuuksiin liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa tehtäviä hoidettavakseen. 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Kehitetään ELY:n roolia tästä näkökulmasta. 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen ja seuranta esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia- / innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella aktiivisten vaikuttajien kanssa. Ideascout on järjestänyt lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus kannattaa hyödyntää! s. 2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä Johdanto Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Oivallukset Pirkanmaan renessanssi Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Aktiivinen onnistuminen Saavutettavuus Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Kokeilut uuden löytämiseksi Hyvä elämä, Minä välitän Tienviitat Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen osallistuminen Aktiivinen onnistuminen 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Hyvä elämä Visio: Pirkanmaan renessanssi Mitä seuraavaksi? Tuumasta toimeen Toimintasuunnitelmaehdotus Yhteenveto...18 LIITTEET...19 Kontaktit Osallistujat (Ilmoittautuneet) Ohjelma...22 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus...23 s. 3

4 1 Johdanto ELY:n Innoforum tapahtumaan Ali-Marttilan talliin kokoontui n. 60 henkeä. Päivän tavoitteena oli luoda valmiuksia tulevaisuuden ennakointiin ja innostaa osallistujia uudenlaiseen ajatteluun. Tavoitteet Kuinka saadaan ujutettua ennakointia koko ELYn ajatteluun? Kuinka innostetaan osallistujat ennakoivaan ajatteluun ja toimintaan? Päivä jakautui kahteen työvaiheeseen. Mika Aaltosen n. tunnin luennolla pohdittiin renessanssiyhteiskunnan näkymiä. Luentoon sisältyi kolme lyhyttä keskustelutaukoa. Lounastauolla käytiin tutustumassa Ali-Marttilan ruusuviljelyksiin. Toisessa vaiheessa työstettiin Ideascoutin johdolla ajatuksia, millaisena osallistujat näkevät renessanssiyhteiskunnan mahdollisuudet ja millaisia asioita se vaatii toteutuakseen. Työpaja päättyi Camp Fire sessioon ja Leena Vestalan yhteenvetoon päivän annista. s. 4

5 2. Mika Aaltonen: Renessanssiyhteiskunta Mikan esitys perustui kirjaan Rolf Jensen and Mika Aaltonen, 2013: The Renaissance Society. Pääkohtia: Kestävän kehityksen tarve. Ihmiskunnalle tälle vuodelle varatut resurssit on kulutettu loppuun elokuussa. Pitkällä aikajänteellä tämä kulutus ei ole mahdollista. Länsimaissa ollaan siirtymässä post-materialistiseen elämään, jossa arvostetaan aineetonta hyvinvointia (materian sijaan). Ollaan tarvehierarkian (Maslow) huipulla. Julkisen sektorin osuus bruttokansantuottesta on n. 50% ja kasvamassa. Täytyy avata laajempi keskustelu hyvinvointiyhteiskunnan toteutustavoista ja vastuista. Yksilönvapaus johtaa yhteisen arvopohjan murentumiseen. Auktoriteettien merkitys vähenee. Sen sijaan vertaisryhmiltä saatu tieto vaikuttaa enemmän arikpäivän toiminnassa. Useimmat talousteoriat ovat nykyaikana harhaanjohtavia. Tarvitaan monimuotoisempi käsitys siitä kuinka yhteiskunta ja yritykset toimivat. Minun menestykseni ei ole sinulta pois. Verkostomallit ovat kaiken ydin. Mitä ihmiset arvostavat ja haluavat (esim. miksi ostetaan kallis ja yksinkertainen rannekello, sen sijaan että hankitaan halpa ja monitoiminen) Käyttöön vapautuvat arktiset öljyvarannot, uudet kulkuväylät ja niihin liittyvät logistiikan muutokset avaavat Suomelle valtavia uusia liiketoiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Uudenlaiset toimintatavat. Esimerkki Toscanasta: Kun julkisen puolen leikkaukset uhkasivat ihmisten terveyttä leikattujen sairaankuljetusresurssien vuoksi, ambulanssihenkilökunta järjestäytyi siten, että jokainen antaa yhden työpäivän kuukaudessa talkootyönä. Normaali sairaankuljetuspalvelu toimii leikkauksista huolimatta. s. 5

6 3. Oivallukset ideascout Päivän kuluessa osallistujia kannustettiin kirjaamaan oivalluksia Oivallusten Tauluun. Oivalsimme mm. seuraavia asioita: OIVALLUSTEN TAULU INNOSTA Innosta onnistumaan! Rohkeasti uusia avauksia Ajattele itse ja haasta kollegat ajattelemaan, älä ulkoista ajattelua Omat unelmat: Ovatko ne omia, vai luoko ne joku muu taho? Voimistetaan omaa itseä! ARVOT Arvot ja vastuullisuus. Anything is possible when you have inner peace! Uudistuminen alkaa ihmisestä, ei organisaatiosta Annetaanko/suodaanko aina ja kaikkialla tila/paikka YHTEISTYÖ Asiakas-/organisaatiokohtaisista siiloista aitoon yhteistyöhön! Miten Suomen 'totuudet' syntyvät? Median/SoMen rooli? REFLEKTIO. 'No thinking without reflection! Paikallisuus on suhteellista ja subjektiivista Onko sittenkin elämää oman laatikon ulkopuolella? TÄRKEITÄ ASIOITA JA MIELIPITEITÄ Uudet vaalit ja uusi eduskunta mahdollisimman pian Infra pitää olla kunnossa. Keskitetty totuus: luovuuden ja innovoinnin rajat määrittyvät hankerahoitussäädösten tulkinnoilla: tehokkain tapa? s. 6

7 4. Pirkanmaan renessanssi 2018 Työpajan ensimmäisessä vaiheessa ideoitiin pienryhmissä kysymystä Miten renessanssiyhteiskunta ilmenee Pirkanmaalla 2018?. Ideointi tehtiin mindmap-tekniikalla. Ryhmien tuloksista nostettiin pääteemat esiin. Tuloksista koostettiin ylätason teemat, jotka kuvattu seuraavissa luvuissa, jotka vastaavat kysymyksen Mitä? Aktiivinen yhteistyö Aktiivinen yhteistyö herätti teemoista eniten kiinnostusta. Kaikkiaan kuusi ryhmää kahdestatoista valitsi tämän aiheen! Konkreettisina ehdotuksina nousi eniten esille kuntarajojen poisto niin maantieteellisesti kuin palvelujen näkökulmasta: yhdessä olemme vahvempia. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos tiedonkulku ei ole avointa ja esteetöntä. Kaikenkaikkiaan organisaatiorajoja pitää poistaa tai ainakin madaltaa esteettömän yhteistyön tieltä. Yhdessä tekeminen ei käynnisty odottamalla, että muut alkavat tehdä yhteistyötä. Jokaisen on alettava hommiin ja otettava vastuuta. Työstä on tehtävä hallittua ja organisoitua. Aktiivisten (henkinen) palkitseminen yhteisössä on tärkeää, jotta into säilyy. Haluamme: Hankkeeton maakunta (kapinallinen + viisas + tietäjä = Hankkeeton!) Aito yhteistyö Yhteisöllisyys, yhteistyö, hyvinvointi s. 7

8 4.2. Aktiivinen osallistuminen & osallistaminen Organisaatioiden toimintamallit, hierarkiat, työnjaot ja muut käytännön asiat johdattavat ihmisiä passiivisuuteen yhteisten asioiden äärellä - Ei kuulu meidän organisaation tehtäviin. Tämän vastavoimana ryhmien kannanotoista nousee halu aktiiviseen osallistamiseen ja aktiivisen osallistumisen mahdollistamiseen. Haluan olla mukana tekemässä parempaa Pirkanmaata! 4.3. Aktiivinen onnistuminen Aktiivinen onnistuminen kulkee käsi kädessä aktiivisen osallistumisen kanssa. Yhdessä tekemällä saavutetaan parempia tuloksia nopeammin ja halvemmalla. Tässä pitää olla mukana onnistumisen ilo ja siitä (henkinen) palkitseminen. Haluamme: Onnistuminen intohimorikokseksi Arvostetaan yrittäjyyttä ja yrittämistä s. 8

9 4.4. Saavutettavuus Kun tutustutaan tulevaisuuden tavaraliikenteen kulkureittiennusteiden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, nousee Tampere vahvasti esille. Myös Suomen puhdas luonto ja sen tarjoamat meille niin tavalliset mahdollisuudet ovat muualla asuville ylellisyyttä nimenomaan sitä immateriaalista ylellisyyttä. Pelkkiä mustikoita ei massat tule tänne varmaankaan katsomaan, mutta niiden ympärille voidaan luoda valtavia kokonaisuuksia. Tässä hyvät kulkuyhteydet nousevat tärkeään rooliin. Haluamme: Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus Kaikki 'tiet' tuovat Tampereelle Matkailun business-mahdollisuudet (Suomi, KV) Kansainvälisyys, innovatiivisuus, liiketoiminta Lentokenttä 4.5. Luonnovarojen innovatiivinen käyttö Puhtaan luonnon lisäksi Suomessa on vähän muita asioita, joiden voisi kuvitella kiinnostavan suuria massoja (Joulupukkia ja Muumeja lukuunottamatta). Meille ne ovat itsestäänselvyyksiä. Mutta ei tarvitse mennä kovinkaan kauas etelään, kun puhdas luonto ei olekaan kaikkien ulottuvilla. Tässä, kuten monessa muussakin kohtaa, yhteistyöllä ja ahneuden minimoimisella on mahdollista luoda uudenlaisia win-win-win tilanteita. Mahdollisuuksiamme: Ympäristö ja Energia Puhdas luonto ja ravinto Energiantuotannon uudet mahdollisuudet s. 9

10 4.6. Kokeilut uuden löytämiseksi Monissa yhteyksissä on todettu, että suomalaisen tuotekehityksen perisynti on liian pitkälle menevä ja liialliseen täydellisyyteen tähtäävä tuotekehitys. Usein olisi tärkeää päästä testaamaan ideoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pienessä mittakaavassa, jotta varmistutaan idean toimivuudesta ja kehityssuunnasta. On kehitettävä tapoja, joilla voidaan kannustaa matalan riskin tietoa tuottaviin kokeiluihin julkisessa ja yritystoiminnassa, sekä yhteishankkeissa. Haluamme: Riskirahoitusta innovaatioiden hyödyntämiseen. Kokeilujen mahdollistajia yrittäjyyteen ja elinkeinotoimintaan. Lisäarvoa tuovaa osaamisen, luovuuden ja oppimisen kannustusta Hyvä elämä, Minä välitän Renessanssiyhteiskunnassa kansalaiset löytävät tavoitteensa ja motivaationsa elämän peruskysymyksistä. Materialistiset tarpeet jäävät toisarvoisiksi, kun kaikki on saavutettu. Niiden tuoma mielihyvä ei enää riitä, vaan sitä haetaan vapaa-ajasta, harrastuksista jne. Arvostamme: Perustarpeet Vastuu itsestä ja yhteiskunnasta Hyvinvointi Yksilön vastuullisuus Arvot ja asenne Edelläkävijyys, luovuus, rohkeus s. 10

11 5. Tienviitat Työpajan toisessa vaiheessa tahtotilat muutettiin toiminnan muotoon: Millaisia asioita pitäisi tapahtua, jotta aletaan mennä kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa? Työ aloitettiin mindmap-tekniikalla ja tulokset tiivistettiin Tienviitoiksi. Seuraavat kappaleet antavat suuntaviivat kohti Pirkanmaan renessanssia, vastaten kysymykseen Miten? Aktiivinen yhteistyö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaan laajuinen yhteistyö ylitse organisaatiorajojen. Päätetään tehdä aidosti yhteistyötä Sovitaan rooleista ja tavoitteista Tehdään se mitä on sovittu Häivytetään tietoisesti organisaatiorajoja Seurataan tavoitteiden toteutumista. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Toimintaedellytykset tulevaisuuden yhteiskunnalle. Yksi kunta yksi Pirkanmaa. Kuntaliitokset heti. Puretaan rajat (turhat kuntayhtymät yms) Tiedonkulku kuntoon Uusi demokratia-ajattelu käyttöön (lähidemokratia, kansalaisaktiivisuuden hyödyntäminen) Osaamisen synnyn varmistaminen (oppimisen edellytysten turvaaminen) Yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas ja konstailematon Pirkanmaa. Yksilön vastuu julkisissa ja yksityisissä toimissa. Yhteistyö: Kaavoitus, palvelut Kuntarajaton markkinointi Yhteiset julkiset palvelut s. 11

12 Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Uusien avausten tekeminen Avoin ideointi tulokset päättäjille Ideanikkareiden 'hullut päivät' kanava nettiin Kuukauden kansalaisaloite & täytäntöönpano. Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Innostuksen ja ihmisten hyödyntäminen kaikkia hyödyntävällä tavalla. Talent Tampere kökkä (talkoot) Yrityskehittämisen kökkä Avataan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kökkä The Spirit of Pirkanmaa- julistus Luova koulu 5.3. Aktiivinen osallistuminen Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Aktiivisen osallistumisen henkiset ja käytännölliset edellytykset. Päätöksiä (keskustelujen ja asiantuntijavalmistelujen perusteella) Politiikalle tilansa Kansalaisyhteiskunta (vaatii fyysisen ja henkisen tilan) Vastuullisuus (viimekädessä yksilöllisiä valintoja) Holhoamisen vähentäminen (suojellaanko hengiltä ja passiivisiksi) 5.3. Aktiivinen onnistuminen Mitä haluamme saavuttaa Tienviitat Ympäristö, joka kannustaa onnistumaan, kehittyy epäonnistumisista ja luo Heterogeeninen luovuusfoorumi Hankkeeton Pirkanmaa: Kevyen hallinnon yritysja kehitysorganisaatiot Uusi rakenne työssä oppimisen ja koulussa s. 12

13 yrittäjyyden ilmapiiriä tehtävästä ja organisaatiosta riippumatta. oppimisen yhdistämiseksi (luovat keinot, vapaus) Tehokas yhteistyö: palavereista käytäntöön Teemaviikko: 'Pirkanmaan palaveriton viikko' Arvosta Kuuntele Kysy 5.4. 'Uudenlainen logistiikkakeskus' Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Tehokas fokusoitu työskentelytapa, jolla asioita saadaan vauhdikkaasti vietyä eteenpäin. Briiffaus (vision esittely) Komiteatyöskentelyvaihe (mikäli tarpeen) Päätösesityksen valmistelu (aivoriihet yms) Toteuttaminen kritiikistä välittämättä Tehtiinkö mitä piti, 'Siis mitä piti'? 5.5. Luonnonvarojen innovatiivinen käyttö Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Haluamme ymmärtää mahdollisuudet, jotka Suomen luonto ja luonnonvarat tarjoavat tulevaisuuden yhteiskunnalle. Vaihtoehtoenergioiden lisääminen Metsän uudenlainen hyödyntäminen Kaivostoimintojen uudet innovaatiot Luontomatkailun laajempi hyödyntäminen Puhtaan veden hyödyntäminen 5.6. Hyvä elämä Mitä haluamme saavuttaa? Tienviitat Pirkanmaa kokonaisuutena tarjoa hyvän elinympäristön kaikille asukkaille ja vierailijoille. Pirkanmaa yksi kaupunki Nuoret töihin! Peruspalvelut kuntoon Kansainvälinen lentokenttä Elävä kaupunki, elävä maaseutu s. 13

14 6. Visio: Pirkanmaan renessanssi Työpaja päättyi Camp Fire keskusteluun, jossa esiin tuotiin mielessä olevia kysymyksiä ja ajatuksia. Yleinen henki keskustelussa oli halukkuus ja innokkuus yhdessä tekemiseen ylitse organisaatiorajojen. Kysymyksiä ja pohdintoja loppukeskustelussa Saatiin paljon aikaan, luotiin yhteistä tahtotilaa. Mitä tästä päivästä seuraa? Kuka vie asiaa eteenpäin? Nyt on jokaisella vastuu tehdä. Löysimme yhteisöllisyyden, asiaa syntyi Aktiivisesta osallistumisesta yhteiseen tekemiseen tulisi palkita Pitäisi olla kinkerimäinen jatkuvuus. Sovitaan kotitehtävä ja vastuut, ja palataan säännöllisesti katsomaan miten asiat edistyy. s. 14

15 7. Mitä seuraavaksi? Tässä kappaleessa esitetään Innofoorumissa luotuja ja myös Ideascoutin kehittämiä ehdotuksia jatkotyölle. Lista ei ole kattava, mutta se antaa konkreettisia lähtöpisteitä, sekä ideoita muille samankaltaisille aloituksille. Ehdotusten tavoitteena on synnyttää ennakoivaa ja uudenlaista toimintaa. Jokaisen ehdotuksen takana on yleisempi jokaista koskeva kysymys: Mitä minä Pirkanmaalaisena voi omalta osaltani tehdä? 7.1. Tuumasta toimeen 1. Luodaan tapoja käydä suuria horisontaalisia keskusteluja säännöllisesti sekä verkossa että konkreettisina tilaisuuksina. Keskustelujen yhtenä tarkoituksena on luoda uudenlainen keskustelukulttuuri Pirkanmaan toimijoiden välillä. 2. Kannustetaan yrityksiä ja yliopistoja soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen. Tuodaan yhteen PK-yrityksiä ja tutkijaryhmiä työstämään sovellusmahdollisuuksia. Tässä voidaan hyödyntää mm. ELY:n tukemaa FUTUREX - Future Experts -hankkeen tuloksia (http://futurex.utu.fi/julkaisut_tulevaisuuden %20asiantuntijuutta%20rakentamassa.pdf). 3. Luodaan osallistumisen ja osallistamisen työkaluja. Aktiivinen osallistuminen oli eniten jatkopohdintoja kerännyt aihe. Ihmiset alkavat olla valmiita yhdesä tekemiseen ja haluavat osallistua. Osallistumiselle pitää luoda tehokkaat edellytykset ja sen pitää olla organisoitua. Yhdessä tekeminen harvoin syntyy itsestään, eikä jatkuu itsestään. Työkaluissa on huomioitava jatkuvuus, seuranta ja vastuun ottamisen palkitseminen. 4. Luodaan vastuun ottamisen kulttuuri - Minä hoidan! Tilaisuuksiin, työpajoihin, seminaareihin jne. liitetään systemaattisesti aina osuus, jossa annetaan mahdollisuus ottaa konkreettisia tehtäviä hoidettavakseen. Järjestetään myös seuranta. Työkaluna voisi olla esimerkiksi Vastuun antamisen ja ottamisen taulu: minä haluaisin hoitaa tällaista asiaa (vrt. Oivallusten taulu). 5. ELY herättää ja koordinoi! ELYn rooli voisi olla herätellä Pirkanmaan toimijoita yhteisen tekemiseen tärkeiksi koetuista aiheista. Varsinaisiksi tekijöiksi ja kehittäjiksi kutsuttaisiin muita toimijoita, järjestöjä ja esimerkiksi AMK:n ja yliopistojen lopputyön tekijöitä. Oleellista olisi siis herätellä ja käynnistellä ja varmistaa asian jatkuminen seurantatapaamisilla. Seurantatapaamiset voisivat olla lyhyitä kahvitilaisuuksia joissa aktiiviset toimijat saisivat glooriaa ja kukkia. s. 15

16 6. Valittujen tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely. Esimerkiksi aamiaistapahtumat tai kinkerit, joissa tavoitehakuinen aiheen kehittäminen esimerkiksi vuoden mittaisina jaksoina. Aiheen käsittely voisi kiertää eri toimijoiden foorumeissa, esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen, Technopoliksen, Kauppakamarin tai kansalaisjärjestöjen tapahtumissa. Kullakin teemalla / aiheella oma vastuunkantajansa, tarjoten esimerkiksi hienoja lopputyöaiheita nuoren sukupolven edustajille renessanssiyhteiskunnan aktiiveille. Sopivia seuraavia aiheita voisivat olla esimerkiksi: 1. Yliopistojen roolin muutos tulevaisuuden yhteiskunnassa 2. Miten Pirkanmaasta saadaan yksi tehokas tasapuolinen kaupunkimaaseutukokonaisuus, joka runsaalla tarjonnalla houkuttelee uusia yrityksiä, asukkaita ja turisteja. 3. Miten Pirkanmaan luontoa voisi hyödyntää vastuullisesti ja monipuolisesti? 4. Miten uudet kuljetusväylät muuttavat maailman tavarankuljetuksia ja mitä mahdollisuuksia se luo Pirkanmaalle. 5. Ideointitilaisuuksia uusille palveluille ja niiden protoilulle. 7. Luontofoorumi. Luodaan luontoon ja ympäristöön keskittyvä osallistava toimintamuoto yhdessä mm. kuntien, matkailutoimijoiden ja luontoaiheisten järjestöjen kanssa, tavoitteena kehittää erityisesti maaseudun elinkeinoja ja kestävää kehitystä. 8. Innofoorumin ideoista toteutukseen. Jatketaan strategia/ innovaatiokinkereiden merkeissä muutamalla tärkeimmällä aiheella. Kutsutaan mukaan aktiivisia vaikuttajia, jotka sitoutuvat kinkerihengen mukaisesti tekemään osansa ja kertomaan edistymisestään seuraavilla kinkereillä. Kinkerit on jatkuvat prosessi, joka kestää niin kauan kuin aihe on kesken. Kinkereitä voi olla käynnissä useampia yhtä aikaa. Seurannan järjestäminen on olennaista! s. 16

17 7.2. Toimintasuunnitelmaehdotus Seuraavaan taulukkoon on aiemmin mainitut ajatukset muunnettu toimintasuunnitelman muotoon. Osa ehdotuksista istuu luontevasti ELY:n toiminta-ajatukseen, mutta jotkin saattavat olla sellaisia, joissa oikea toimija löytyy jostain toisesta organisaatiosta. Tällöin on pohdittava, miten pallo voitaisiin antaa eteenpäin? Aihe Lyhyen aikavälin toimia Suuri tavoite: Pirkanmaan renessanssi Horisontaaliset keskustelut Soveltavan tutkimuksen hyödyntäminen Osallistumisen ja osallistamisen työkaluja Vastuun ottamisen kulttuuri ELY herättää ja koordinoi Tulevaisuusteemojen projektiluontoinen käsittely Muutaman Pirkanmaan laajuisen keskustelutilaisuuden aikataulutus seuraavan 6kk:n jaksolle. Korkeakoulujen ja yritysten yhteinen aivoriihi aiheen kehittämiseksi. Käytännön kokeilu valitusta aiheesta tutkijoiden ja yritysten kanssa syntyykö uutta synergiaa. Yritys-korkeakoulut aamukahvitilaisuudet Osallistavan suunnittelun koulutuspaketteja yhteistyössä Edutechin kanssa. Konseptoidaan yksinkertainen työkalu Vastuun ottamisen ja antamisen taulu Kaikissa tilaisuuksissa systemaattisesti etsitään nouseville asioille vastuunkantaja, ja sovitaan seuranta. Ei kuulu meille -> Minä hoidan. Palkitaan vastuunkantamisesta. ELY:n omista teemoista nousevat aamiaistapahtumat tai innovaatiohetket kevyin järjestelyin. Kutsutaan aiheeseen liittyviä toimijoita mukaan. Aikataulutetaan sarja kinkereitä tai muita tapahtumia, joissa lähdetään pureksimaan tulevaisuusteemoja hyödyntäen asiantuntijoita ja osallistavaa työtapaa. Työstetään valittyja aiheita opinnäytteiden muodossa, yhdistäen esim. taloustieteitä ja Erityyliset horisontaaliset ja osallistavat keskustelut ovat osa normaalia toimintaa ja alueen kehitystä. ELY:n palveluja yrityksille, joissa kannustetaan soveltavan tutkimuksen hyödyntämiseen ja korkeakoulu-yhteistyöhön. Eri vaikutuskanavissa soveltavan tutkimuksen ja siihen liittyvän tutkimuskulttuurin edistämistä. Osallistavat työmuodot on juurrutettu eri toimijoiden arkipäiväiseen toimintaan käytännön työskentelyn kautta. Luodaan osallistavat käytännöt, joissa tehtäviä voidaan ottaa ja antaa organisaatiorajojen ylitse. Luodaan toimintatapa, jossa (1) ELYllä on kyky tunnistaa asioita joita pitäisi kehittää Pirkanmaalla ja (2) edellytykset kutsua ja innostaa muita toimijoita ottamaa aiheista koppi tai tulla talkoisiin. Luodaan toimintamalleja, joissa tavoitteena on yhä paremmin tähystää ja etsiä tulevaisuuden mahdollisuuksia eri toimialueille, oli kyseessä sitten maatalous tai korkean teknologian sovellukset. s. 17

18 tulevaisuudentutkimusta. Luontofoorumi Monialainen keskustelun aloitus ja sen pohjalta jatkotoimien suunnittelu. Pirkanmaan luontoresurssien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja avarakatseinen hyödyntäminen sekä paikallisten että matkailijoiden hyödyksi. Innofoorumin ideoista toteutukseen Innofoorumin seurantatilaisuus keväällä Aloitetaan uudenlainen kinkeriperinne. Kutsujana voisi toimia ELY tai muu organisaatio, joka haastetaan tällä tavoin talkoisiin. Luodaan systemaattinen Pirkanmaan kinkerikulttuuri, johon ihmiset ja yritykset haluavat tulla mukaan antaakseen osansa ja myös saadakseen hyötyä. Luodaan yhteinen alusta, esimerkiksi olemassaolevan onlinetyökalun avulla, jolla voidaan hallita käynnistettäviä asioita ja niiden seurantaa. 8. Yhteenveto Ideascout on viimeisen vuoden aikana ollut järjestämässä lukuisia osallistavia työpajoja Pirkanmaan alueella. Esimerkiksi: Tampereen Kauppakamarin Vaikuttamispäivä (elinkeinoelämä & yritykset), Tredean Pyöreän Pöydän tilaisuus (alueen positiivisten ilmiöiden esiintuominen), Teknillisen yliopiston tutkijatyöpajat (tutkimuksen kaupallistaminen ja yhteistyö yritysten kanssa), sekä Mediapoliksen toimintamallin kehitys (erityyppisten toimijoiden yhteistoiminta ja osallistaminen). Kaikissa työpajoissa osallistujien joukosta nousee voimakkaasti sama tarve ja yhteishenki: Haluamme enemmän ja laajempaa yhteistyötä toimijoiden välille. Voidaankin todeta, että tämä tarve on Pirkanmaalla harvinaisen selkeä ja voimakas. Ainutlaatuinen tilaisuus ja Pirkanmaan tahtotila kannattaa hyödyntää! s. 18

19 LIITTEET Kontaktit Maija Niskavirta, ELY-keskus, puh / Mikael Andolin, ELY-keskus Jari Peltoniemi, ELY-keskus Mika Aaltonen, puh Tuomo Martiila, tel , Pekka Ketola, Ideascout, puh , Petri Pitkänen, Ideascout, puh , Osallistujat (Ilmoittautuneet) Sukunimi Etunimi Yritys / Organisaatio Sähköposti Ahlgren-Holappa Johanna Pirkanmaan ELY Andolin Mikael Pirkanmaan ELY Apajalahti Minna Yritys-Suomi Pälkäne Tampere Business Campus TBC Erenius Eeva ry/työvirta -hanke Fager Timo Ely-keskus/Maaseutu ja energia Forstén Piritta VASKE Haapavaara Aleksi Pirkanmaan ELY-keskus Hanhela Rauno Työterveyslaitos Heiniö Kaj Uusyrityskeskus Ensimetri Honkaniemi Erkki ELY Pirkanmaa Hourunranta Marjukka Tredea Oy Huilla Jukka VASKE Humina Tuuli TE-toimisto Huttunen Minna Pirkanmaan ELY-keskus Hälli Pirjo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy s. 19

20 Ikonen Heikki Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Immonen Niina osuustoimintakeskus net Impiö Irene Pirkanmaan TE-toimisto Jokilampi Jari Pirkanmaan Yrittäjät ry Jouppila Vesa Pirkanmaan TE-toimisto Karppi Kristiina Pirkanmaan ELY-keskus Kaskela Tapani ELY Keso Heidi Tampere Business Campus Keuro Raija Tampereen seudun ammattiopisto Korhonen Ismo MW-Kehitys Oy Koskinen Maarit Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kulomäki Sirkka ELY-keskus Köppä Leena TTY Tampereen teknillinen yliopisto Laakkonen Tiina Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy Lahtinen Sirkka Pirkanmaan ELY-keskus Lamminmäki Johanna Virtain kaupunki Tampereen seudun Leppänen Ulla osuustoimintakeskus et Leppänen Vesa Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Levomäki Juha ELY Lindeman Laura Tredea Oy Lindroos Juhani Pirkanmaan ELY-keskus Lydén Erkki Pirkanmaan ELY-keskus Mallén Sanna MW-Kehitys Oy Marnela Tuija Pirkanmaan ELY-keskus Mattila Tuula-Maria Pälkäneen kunta Mäenpää Vuokko Ruoveden kunta Mäkinen Marko Pirkanmaan liitto Männistö Kari Pirkanmaan ELY-keskus Neva Reija Pirkanmaan ELY-keskus Nieminen Hannele Pirkanmaan TE-toimisto Niskanen Annamari Tampereen yliopisto Pirkanmaan ELY-keskus/Pirkanmaan Niskavirta Maija ennakointipalvelu s. 20

21 Ojala Jukka PIR ELY Osara Olli Lpkky/Hyvi Pirkanmaa hanke Pajunen Pirjo Pirkanmaan ELY-keskus Peltokoski Jukka PIRELY Peltoniemi Jari Pirkanmaan ELY-keskus Pihlajamäki Jari Kehitys-Parkki Oy Poussa Marja Pirkanmaan TE-toimisto Ranta-aho Anne PIRELY Ropo Tiina Pirkanmaan ELY-keskus Saari Regina Pirkanmaan TE-toimisto Sairisalo Seppo Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Salkoaho Urpo Pirkanmaan ely-keskus Salonen Marita Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Sievi-Korte Mika PIRELY Soikkeli Kirsikka Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen seudun Taipale Mirja osuustoimintakeskus Tallila Petri Pirkanmaan ELY-keskus Tuunanen Leena Pirkanmaan Ely-keskus Törmänen Tarja Tredea Oy Vanhatalo-Heliniemi Raija Pirkanmaan TE-toimisto, Hämeenkyrö Vauhkonen Tuomo Pirkanmaan TE-toimisto Vauhkonen Anne Tampereen yliopisto Vestala Leena Pirkanmaan ELY-keskus Viirret Jouko MW-Kehitys Oy Vitikka Harri Pirkanmaan ELY-keskus Vuorio Pentti Pirkanmaan TE-toimisto Yrjänheikki Paula Pirkanmaan TE-toimisto s. 21

22 Ohjelma Aloitus & ELYn puheenvuorot Ali-Marttilan esittely Ideascout ELY-KESKUS Renessanssiyhteiskunta, Mika Aaltonen Lounas Suuri Hyppy Tulevaisuuteen, Ideascout Mutta Pieniä Tekoja Jo Tänään, Ideascout Yhteenveto & Yhteiskeskustelu, Ideascout Päätös, ELY, Leena Vestala s. 22

23 Ali-Marttilan tilan pohjapiirrustus s. 23

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi

Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Raportti Metallien 3D-tulostus: Maisemaselvitys ja aktivointi Tiivistelmä Metallien 3D-tulostus Pirkanmaalla - maisemaselvitys ja aktivointi oli monialainen selvityshanke, joka tuotti yrityksille ja organisaatioille

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto innostus rohkeus joustavuus välittäminen sujuttaminen ennakointi uudistuminen INNOBEE 2013 1 Tarpeellisia kipinöitä KATARIINA

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

avantohelsinki.fi safari2013.fi Listätietoja: johannes@avantohelsinki.fi

avantohelsinki.fi safari2013.fi Listätietoja: johannes@avantohelsinki.fi 2013 Safarin toteuttaja: Avanto Helsinki Kumppanit: Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin Opetusvirasto, Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin Energia, Suomen Pakolaisapu ja Oranssi ry. Toteutuksessa

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015

Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Muistio Kaupunkiaktivismi-työpajasta 18.5.2015 Paikka: Nuorten toimintakeskus Happi, Helsinki Työpajan tarkoitus Pohtia, miten kaupunkilaisten omaehtoinen aktivismi ja julkisen hallinnon toimet voivat

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien alojen identiteetistä luovan talouden yrittäjävalmiuksiin LUOVAN KEHITTÄJÄN TYÖKALUPAKKI Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien

Lisätiedot

MISTÄ TULEVAISUUDEN SUOMI RAKENTUU? - yhteenvetoraportti osallistujille

MISTÄ TULEVAISUUDEN SUOMI RAKENTUU? - yhteenvetoraportti osallistujille MISTÄ TULEVAISUUDEN SUOMI RAKENTUU? - yhteenvetoraportti osallistujille SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...3 Toteutus Teoriatausta...4 Haastatteluprosessi...5 Analysointiprosessi...6 Tulokset Yhteenveto...7 Globaali

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot