Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä"

Transkriptio

1 Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Tulkki: proseduurit, abstrakti syntaksi, quote ja cond (mm. SICP osin) Riku Saikkonen

2 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä 2 Abstrakti syntaksi ja env-argumentti 3 Lisäabstraktio evaliin 4 quote ja cond

3 Lisätään argumentittomat proseduurit ja begin 1/2 lisätään tulkkiimme proseduurit (taas Schemen näköisellä syntaksilla), mutta ei mietitä paikallisia muuttujia vielä tällä tulkilla voi teoriassa jo laskea mitä tahansa (sillä tulkattava kieli on Turing-täydellinen, jos numeroarvoilla ei ole ylärajaa), mutta pelkillä globaaleilla muuttujilla koodi on BASIC-mäistä... Testiajoja (koodi seuraavalla kalvolla) nelilaskin6.scm (eval '(define fact-iter ; vrt. factorial SICP 3.1.3:n lopussa (lambda () ; argumenttilistaa ei vielä käytetä mihinkään (if (> c n) p (begin (set! p (* c p)) (set! c (+ c 1)) (fact-iter)))))) (eval '(define p 1)) (eval '(define c 1)) (eval '(define n 5)) (eval '(fact-iter)) 120

4 Lisätään argumentittomat proseduurit ja begin 2/2 Muutokset edelliseen koodiin (tämä riittää!) nelilaskin6.scm (define (eval-sequence exps) ; suorittaa exps-lausekkeet järjestyksessä (cond ((null? (cdr exps)) ; onko viimeinen lauseke? (eval (car exps))) (else (eval (car exps)) (eval-sequence (cdr exps))))) (define (eval exp) (cond... ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'lambda)) (list 'procedure (cddr exp))) ; proseduurin ''arvo'' ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'begin)) (eval-sequence (cdr exp))) ((pair? exp) (let ((proc (eval (car exp)))) (if (and (pair? proc) (eq? (car proc) 'procedure)) (eval-sequence (cadr proc)) (proc (eval (cadr exp)) (eval (caddr exp))))))... ))

5 Lisätään vielä käyttöliittymä (SICP 4.1.4) jotta tulkkimme näyttäisi tulkilta, lisätään siihen vielä käyttöliittymä eli silmukka, joka lukee lausekkeen, suorittaa sen, ja kertoo laskennan tuloksen eli paluuarvon Schemessä (Lispissä) tällainen on nimeltään readevalprint loop tämä on helppoa, koska Schemessä on read-primitiivi Lisäyksiä edelliseen koodiin nelilaskin7.scm (define input-prompt ";;; Eval input:") (define output-prompt ";;; Eval value:") (define (driver-loop) (prompt-for-input input-prompt) (let ((input (read))) (let ((output (eval input))) (announce-output output-prompt) (display output))) (driver-loop)) (define (prompt-for-input string) (newline) (newline) (display string) (newline)) (define (announce-output string) (newline) (display string) (newline))

6 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä 2 Abstrakti syntaksi ja env-argumentti 3 Lisäabstraktio evaliin 4 quote ja cond

7 Mitä seuraavaksi? tehdään seuraavaksi edellisen luennon tulkkiin abstraktiot tulkattavan kielen syntaksin käsittelylle, jotta syntaksia olisi periaatteessa helppo muuttaa samalla koodi muuttuu lähemmäs SICP-kirjan tulkin koodia... pidetään tulkin toiminta muuten täsmälleen samana, mutta lisätään tässä samalla tuki: else-haarattomalle if:lle (palauttaa false) primitiiveille, joilla on enemmän tai vähemmän kuin kaksi argumenttia (define (f)...)-syntaksille: kuten Schemessä, se on sama kuin (define f (lambda ()...)) luovutaan myös globaaleista muuttujista variable-names ja variable-values ja kuljetetaan niitä tulkkiproseduurien uudessa argumentissa env toistaiseksi env osoittaa koko ajan samaan tietorakenteeseen (tätä muokataan myöhemmin paikallisten muuttujien tukemiseksi)

8 Entinen eval Koko eval ennen tätä muutosta nelilaskin7.scm (define (eval exp) (cond ((number? exp) exp) ((symbol? exp) (lookup-variable-value exp)) ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'set!)) (set-variable-value! (cadr exp) (eval (caddr exp)))) ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'define)) (define-variable! (cadr exp) (eval (caddr exp)))) ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'if)) (if (true? (eval (cadr exp))) (eval (caddr exp)) (eval (cadddr exp)))) ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'lambda)) (list 'procedure (cddr exp))) ((and (pair? exp) (eq? (car exp) 'begin)) (eval-sequence (cdr exp))) ((pair? exp) (let ((proc (eval (car exp)))) (if (and (pair? proc) (eq? (car proc) 'procedure)) (eval-sequence (cadr proc)) (proc (eval (cadr exp)) (eval (caddr exp)))))) (else (error "Invalid expression -- EVAL" exp))))

9 Uusi eval Koko eval tämän muutoksen jälkeen nelilaskin8.scm (define (eval exp env) (cond ((self-evaluating? exp) exp) ((variable? exp) (lookup-variable-value exp env)) ((assignment? exp) (set-variable-value! (assignment-variable exp) (eval (assignment-value exp) env) env)) ((definition? exp) (define-variable! (definition-variable exp) (eval (definition-value exp) env) env)) ((if? exp) (if (true? (eval (if-predicate exp) env)) (eval (if-consequent exp) env) (eval (if-alternative exp) env))) ((lambda? exp) (make-procedure (lambda-body exp))) ((begin? exp) (eval-sequence (begin-actions exp) env)) ((application? exp) (let ((proc (eval (operator exp) env))) (if (compound-procedure? proc) (eval-sequence (procedure-body proc) env) (apply proc (map (lambda (exp) (eval exp env)) (operands exp)))))) (else (error "Unknown expression type -- EVAL" exp))))

10 Syntaksiabstraktioita 1/3 (SICP 4.1.2) Evalin apuproseduureja (samoja kuin kirjassa) nelilaskin8.scm (define (self-evaluating? exp) (cond ((number? exp) true) ((string? exp) true) (else false))) (define (variable? exp) (symbol? exp)) (define (tagged-list? exp tag) (if (pair? exp) (eq? (car exp) tag) false)) (define (assignment? exp) (tagged-list? exp 'set!)) (define (assignment-variable exp) (cadr exp)) (define (assignment-value exp) (caddr exp)) (define (definition? exp) (tagged-list? exp 'define)) (define (definition-variable exp) (if (symbol? (cadr exp)) (cadr exp) ; esim. (define a 3) a (caadr exp))) ; esim. (define (f) 5) f (define (definition-value exp) (if (symbol? (cadr exp)) (caddr exp) (make-lambda (cdadr exp) (cddr exp))))

11 Syntaksiabstraktioita 2/3 (SICP 4.1.1, 4.1.2) Evalin apuproseduureja (samoja kuin kirjassa) nelilaskin8.scm (define (true? x) (not (eq? x false))) (define (if? exp) (tagged-list? exp 'if)) (define (if-predicate exp) (cadr exp)) (define (if-consequent exp) (caddr exp)) (define (if-alternative exp) (if (not (null? (cdddr exp))) ; onko else-haaraa? (cadddr exp) 'false)) ; 'false on tulkattavan kielen koodia! (define (begin? exp) (tagged-list? exp 'begin)) (define (begin-actions exp) (cdr exp)) (define (last-exp? seq) (null? (cdr seq))) (define (first-exp seq) (car seq)) (define (rest-exps seq) (cdr seq)) (define (eval-sequence exps env) (cond ((last-exp? exps) (eval (first-exp exps) env)) (else (eval (first-exp exps) env) (eval-sequence (rest-exps exps) env)))) (define (application? exp) (pair? exp)) (define (operator exp) (car exp)) (define (operands exp) (cdr exp))

12 Syntaksiabstraktioita 3/3 (SICP 4.1.2, 4.1.3) Evalin apuproseduureja (eri kuin kirjassa) nelilaskin8.scm ;; Tulkattavan kielen lambda-lauseke (define (lambda? exp) (tagged-list? exp 'lambda)) (define (lambda-body exp) (cddr exp)) (define (make-lambda parameters body) (cons 'lambda (cons parameters body))) ;; Tulkin muistiin talletettu proseduuriolio (define (compound-procedure? p) (tagged-list? p 'procedure)) (define (procedure-body p) (cadr p)) (define (make-procedure body) (list 'procedure body)) nämä ovat vielä erilaisia kuin kirjassa, koska argumentteja ja paikallisia muuttujia ei tueta niitä varten make-procedure:n pitäisi liittää proseduuriin paikallisten muuttujien arvot eli nk. ympäristö

13 Primitiivit ja globaalit muuttujat 1/2 siirrytään siis globaaleista muuttujista variable-names ja variable-values tietorakenteeseen env env on vielä erilainen kuin kirjassa (ei paikallisia muuttujia) toistaiseksi env-argumentti on siis koko ajan sama siirretään samalla primitiivit takaisin omaan listaansa mutta nyt ne kopioidaan sieltä env-rakenteeseen (koodi alla) Primitiivit ja uuden ympäristön alustus nelilaskin8.scm (define primitive-procedures (list (list '+ +) (list '- -) (list '* *) (list '/ /) (list '< <) (list '= =) (list '> >))) (define (primitive-procedure-names) (map car primitive-procedures)) (define (primitive-procedure-objects) (map cadr primitive-procedures)) (define (setup-environment) ; tekee uuden env-rakenteen eli ympäristön (let ((initial-env (cons (primitive-procedure-names) (primitive-procedure-objects)))) (define-variable! 'true true initial-env) (define-variable! 'false false initial-env) initial-env))

14 Primitiivit ja globaalit muuttujat 2/2 Muuttujan haku ja muuttaminen env:stä (define (define-variable! var val env) (set-car! env (cons var (car env))) (set-cdr! env (cons val (cdr env)))) nelilaskin8.scm (define (lookup-variable-value var env) (define (scan names values) (cond ((null? names) (error "Variable not found -- LOOKUP-VARIABLE-VALUE" var)) ((eq? (car names) var) (car values)) (else (scan (cdr names) (cdr values))))) (scan (car env) (cdr env))) (define (set-variable-value! var val env) (define (scan names values) (cond ((null? names) (error "Variable not found -- SET-VARIABLE-VALUE!" var)) ((eq? (car names) var) (set-car! values val)) (else (scan (cdr names) (cdr values))))) (scan (car env) (cdr env)))

15 Tulkin käyttöliittymä Käyttöliittymän koodi (melkein sama kuin ennen) nelilaskin8.scm (define input-prompt ";;; Eval input:") (define output-prompt ";;; Eval value:") ;; kirjan driver-loop käyttää tätä globaalia muuttujaa (define the-global-environment (setup-environment)) (define (driver-loop) (prompt-for-input input-prompt) (let ((input (read))) (let ((output (eval input the-global-environment))) (announce-output output-prompt) (display output))) (driver-loop)) (define (prompt-for-input string) (newline) (newline) (display string) (newline)) (define (announce-output string) (newline) (display string) (newline))

16 Entä nyt? edellisillä kalvoilla oli koko uuden tulkin koodi koodi on nyt muuten sama kuin SICP-kirjan kohtien tulkki, mutta: 1 eval-proseduuri on vielä hieman vähemmän abstrakti 2 primitiiviproseduuri tulkissa on suoraan Scheme-proseduuri (kirjassa (list 'primitive Scheme-proseduuri )) 3 evalista puuttuu tuki quote:lle ja cond:lle 4 paikalliset muuttujat puuttuvat (joten muutamat niitä käsittelevät kohdat, mm. lambda, toimivat eri tavalla ja env on aina sama) 5 käyttöliittymäkoodi tulostaa proseduurit eri tavalla tehdään kohdat 13 seuraavaksi ja 45 seuraavalla luennolla

17 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä 2 Abstrakti syntaksi ja env-argumentti 3 Lisäabstraktio evaliin 4 quote ja cond

18 Vielä abstraktimpi eval 1/3 (SICP 4.1.1) Koko eval ja siitä irrotettu apply nelilaskin9.scm (define (eval exp env) (cond ((self-evaluating? exp) exp) ((variable? exp) (lookup-variable-value exp env)) ((assignment? exp) (eval-assignment exp env)) ((definition? exp) (eval-definition exp env)) ((if? exp) (eval-if exp env)) ((lambda? exp) (make-procedure (lambda-body exp))) ((begin? exp) (eval-sequence (begin-actions exp) env)) ((application? exp) (apply (eval (operator exp) env) ; ei Schemen apply! (list-of-values (operands exp) env) env)) (else (error "Unknown expression type -- EVAL" exp)))) (define apply-in-underlying-scheme apply) ; Schemen apply talteen (define (apply procedure arguments env) ; uusi määritelmä applylle (cond ((primitive-procedure? procedure) (apply-primitive-procedure procedure arguments)) ((compound-procedure? procedure) (eval-sequence (procedure-body procedure) env)) (else (error "Unknown procedure type -- APPLY" procedure))))

19 Vielä abstraktimpi eval 2/3 (SICP 4.1.1) Uusia evalin apuproseduureja (define (eval-assignment exp env) (set-variable-value! (assignment-variable exp) (eval (assignment-value exp) env) env) 'ok) (define (eval-definition exp env) (define-variable! (definition-variable exp) (eval (definition-value exp) env) env) 'ok) (define (eval-if exp env) (if (true? (eval (if-predicate exp) env)) (eval (if-consequent exp) env) (eval (if-alternative exp) env))) nelilaskin9.scm sama koodi oli aiemmin evalin sisällä, paitsi uusi paluuarvo 'ok

20 Vielä abstraktimpi eval 3/3 (SICP 4.1.1, 4.1.2) Uusia applyyn liittyviä apuproseduureja nelilaskin9.scm (define (no-operands? ops) (null? ops)) (define (first-operand ops) (car ops)) (define (rest-operands ops) (cdr ops)) ;; sama kuin (map (lambda (exp) (eval exp env)) exps) (define (list-of-values exps env) (if (no-operands? exps) '() (cons (eval (first-operand exps) env) (list-of-values (rest-operands exps) env)))) ;; uusi primitiivien esitysmuoto (define (primitive-procedure? proc) (tagged-list? proc 'primitive)) (define (primitive-implementation proc) (cadr proc)) (define (apply-primitive-procedure proc args) (apply-in-underlying-scheme (primitive-implementation proc) args)) (define (primitive-procedure-names) (map car primitive-procedures)) (define (primitive-procedure-objects) (map (lambda (proc) (list 'primitive (cadr proc))) primitive-procedures))

21 Miksi tämä abstraktio? nyt on tehty puutelistan kohdat 1 ja 2 (abstraktimpi eval ja uusi primiitiivien esitysmuoto) miksi teimme näin paljon abstraktioita? kaikki lausekkeen rakenteeseen liittyvä on nyt abstrahoitu koskematta evaliin ja applyyn voisi vaihtaa tulkattavan kielen syntaksia tai lausekkeiden esitysmuotoa tulkissa (nyt listarakenne, voisi olla esim. taulukko) myös suuri osa lausekkeiden käsittelystä on abstrahoitu: esim. define-lauseketta voisi käsitellä eri lailla vain muuttamalla eval-definitionia tulkin perusta on eval ja apply eli lausekkeen tulkitseminen ja proseduurin kutsu

22 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä 2 Abstrakti syntaksi ja env-argumentti 3 Lisäabstraktio evaliin 4 quote ja cond

23 Puutelistan kohta 3 lisätään vielä tuki quote:lle ja cond:lle quotessa (eli ':ssä) osa tulkattavan ohjelman koodista päätyy suoritettavassa ohjelmassa näkyväksi tietorakenteeksi tästä syystä perus-schemessä ei periaatteessa saa muuttaa quotella tehtyä listaa: toteutus saa viitata suoraan listarakenteena talletettuun koodiin toteutetaan cond muuttamalla se sisäkkäisiksi if-lausekkeiksi tämä menetelmä on nimeltään syntaksimuunnos (syntax transformation, program transformation), ja condin sanotaan olevan johdettu lauseke (derived expression) riittää määritellä uusi syntaksi olemassaolevien avulla: toteutukseen ei tarvitse lisätä muuta tukea condille kuin muunnosproseduuri joissain kielissä myös ohjelmoija itse voi tehdä syntaksimuunnoksia makroilla kielen toteutusta muokkaamatta lisätään vielä muutama primitiivi: cons, car, cdr, null?, display ja newline

24 Lisätään quote (SICP 4.1.2) quote on helppo lisätä: sen toteutus palauttaa palan koodista esim. '(a b) eli (quote (a b)) palauttaa osoittimen siihen koodin pariin, jossa a on car read muuntaa ' x :n (quote x )-listaksi periaatteessa tässä voisi myös tehdä listarakenteesta kopion samalla saadaan symbolit tulkattavaan kieleen (mutta ilman esim. eq?-primitiiviä niillä ei voi tehdä kovin paljon) quoten lisääminen nelilaskin10.scm (define (quoted? exp) (tagged-list? exp 'quote)) (define (text-of-quotation exp) (cadr exp)) (define (eval exp env) (cond... ((quoted? exp) (text-of-quotation exp))... ))

25 Syntaksimuunnos cond->if (SICP 4.1.2) mikä tahansa cond-lauseke voidaan muuttaa jonoksi if-lausekkeita koodista tulee hieman pidempää, mutta samalla tavalla toimivaa (samat ehdot pitäisi käydä läpi jos cond toteutettaisiin suoraan) muunnosta tehdessä ei tarvitse tietää muun tulkin toiminnasta vain osata muokata tulkattavia lausekkeita Esimerkki muunnoksesta (cond ((> x 0) x) ((= x 0) (display 'zero) 0) (else (- x))) muuttuu muotoon (if (> x 0) x (if (= x 0) (begin (display 'zero) 0) (- x)))

26 Toteutus cond->if:lle 1/2 (SICP 4.1.2) jotta muunnoksen voisi tehdä säilyttäen syntaksiabstraktiot (eikä suoraan listarakennetta tuottamalla), tarvitaan apuproseduurit if- ja begin-lausekkeiden tekemiseen evalissa vain evaluoidaan syntaksimuunnoksen lopputulos Apuproseduureja ja eval-lisäys (define (make-if predicate consequent alternative) (list 'if predicate consequent alternative)) nelilaskin10.scm (define (make-begin seq) (cons 'begin seq)) (define (sequence->exp seq) ; ''optimoitu'' make-begin (cond ((null? seq) seq) ((last-exp? seq) (first-exp seq)) (else (make-begin seq)))) (define (eval exp env) (cond... ((cond? exp) (eval (cond->if exp) env))... ))

27 Toteutus cond->if:lle 2/2 (SICP 4.1.2) Itse cond->if-muunnos (define (cond? exp) (tagged-list? exp 'cond)) (define (cond-clauses exp) (cdr exp)) (define (cond-else-clause? clause) (eq? (cond-predicate clause) 'else)) (define (cond-predicate clause) (car clause)) (define (cond-actions clause) (cdr clause)) nelilaskin10.scm (define (cond->if exp) (expand-clauses (cond-clauses exp))) (define (expand-clauses clauses) (if (null? clauses) 'false ; tulkattavaa koodia, joka suoritetaan kun else:ä ei ole (let ((first (car clauses)) (rest (cdr clauses))) (if (cond-else-clause? first) (if (null? rest) (sequence->exp (cond-actions first)) (error "ELSE clause isn't last -- COND->IF" clauses)) (make-if (cond-predicate first) (sequence->exp (cond-actions first)) (expand-clauses rest))))))

28 Primitiivien lisääminen ja ajoesimerkki Uusia primitiivejä (tämä muutos riittää) nelilaskin10.scm (define primitive-procedures (list (list 'car car) (list 'cdr cdr) (list 'cons cons) (list 'null? null?) (list '+ +) (list '- -) (list '* *) (list '/ /) (list '< <) (list '= =) (list '> >) (list 'display display) (list 'newline newline))) Tämän tulkin ajoesimerkki (define (fact-iter) ;;; Eval input: (cond ((> c n) p) (fact-iter) (else fact-iter: c = 1 (display "fact-iter: c = ") fact-iter: c = 2 (display c) fact-iter: c = 3 (newline) fact-iter: c = 4 (set! p (* c p)) fact-iter: c = 5 (set! c (+ c 1)) (fact-iter))))) ;;; Eval value: (define p 1) 120 (define c 1) (define n 5) nelilaskin10.scm

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Pienen ohjelmointikielen tulkki (ohjelmoitava laskin) (mm. SICP 4-4.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2012 Sisältö 1 Nelilaskintulkki, globaalit muuttujat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Paikalliset muuttujat, kirjan tulkki kokonaisuutena (mm. SICP 3.2, 4.1.24.1.6) Riku Saikkonen 22. 11. 2012 Sisältö 1 Ympäristöt: miten paikalliset

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 9: cond, paikalliset muuttujat, kirjan tulkki kokonaisuutena (mm. SICP 3.2, 4.1.24.1.6) Riku Saikkonen 21. 11. 2011 Sisältö 1 Syntaksimuunnos: cond->if

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 3

Scheme-kesäkurssi luento 3 Scheme-kesäkurssi luento 3 Riku Saikkonen 6. 7. 2009 Sisältö 1 Nelilaskin 2 Muuttujat 3 Ympäristöt 4 Scheme-tulkki 5 Kontinuaatiot 6 CPS Miksi SICP-kirjassa on Scheme-tulkkeja? tulkin näkeminen auttaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Tulkin muokkaaminen, sisäiset määrittelyt, makrot (mm. SICP 3.2.4, 4-4.1.6) Riku Saikkonen 29. 11. 2012 Sisältö 1 Kirjan tulkin muokkaaminen 2 Yksityiskohta:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Tulkin muokkaus, makrot, ohjelmia muokkaavat ohjelmat (mm. SICP 3.2.4, 4-4.1.6) Riku Saikkonen 22. 11. 2011 Sisältö 1 Kirjan tulkin muokkaaminen 2

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Olioiden toteuttaminen, abstraktit luokat yms. Riku Saikkonen (merkityt ei-laajan kurssin kalvot: Otto Seppälä) 27. 1. 2011 Sisältö 1 Kertausta Scheme-tulkista

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 9: Makrot ja dynaaminen sidonta Riku Saikkonen 7. 12. 2010 Sisältö 1 Makrot 2 Pieni esimerkki abstraktion tekemisestä 3 Dynaaminen sidonta Mikä on makro?

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 4: Symbolit, derivojaesimerkki, kierroksen 1 ratkaisut (mm. SICP 2.32.3.2) Riku Saikkonen 1. 11. 2011 Sisältö 1 Symbolit ja sulkulausekkeet 2 Lisää Schemestä:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Keskeneräinen luento 3: Listat (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Linkitetyt listat (SICP 2.1.1, 2.2.1) funktionaalinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, tietorakenteen muuttaminen (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 6. 11. 2012 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: SICP kohdat 2.22.3, 33.1 ja 3.33.3.2 Riku Saikkonen 8. 11. 2010 Sisältö 1 Lisää listoista 2 Symbolit ja sulkulausekkeet 3 Derivoijaesimerkki 4 Muuttujan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: Funktionaalinen listankäsittely ja listankäsittelyoperaatiot (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listarakenteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: SICP kohdat 22.2.3 Riku Saikkonen 2. 11. 2010 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listaoperaatioita 3 Listarakenteet 4 Gambit-C:n Scheme-debuggeri Linkitetyt

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 12: Ohjelmamuunnokset, dynaaminen sidonta, Lisp-kielistä Riku Saikkonen 4. 12. 2012 Sisältö 1 Ohjelmia muokkaavat ohjelmat 2 Dynaaminen sidonta 3 Lisp-kielistä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Olioiden toteuttaminen Riku Saikkonen 28. 11. 2011 Sisältö 1 Miten oliot ja metodikutsut toimivat? 2 Oliot Minkä luokan metodia kutsutaan? Python-esimerkki

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, todistamisesta (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 7. 11. 2011 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen: set! 2 SICP-oliot

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 12: Dynaaminen sidonta, Lisp-kielistä, delay Riku Saikkonen 29. 11. 2011 Sisältö 1 Dynaaminen sidonta 2 Lisp-kielistä 3 DSL-kieli: Emacs Lisp 4 Laiskaa

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 5

Scheme-kesäkurssi luento 5 Scheme-kesäkurssi luento 5 Timo Lilja 29. 7. 2009 Sisältö 1 Rekisterikonekielen simulaattori 2 Muistinhallinta 3 Rekisterikonekielinen Scheme-tulkki 4 Kääntäjä Rekisterikonekielen simulaattori (SICP 5.2)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 7: Funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.5) Riku Saikkonen 13. 11. 2012 Sisältö 1 Laiskaa laskentaa: delay ja force 2 Funktionaalinen I/O 3 Funktionaalista

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 4

Scheme-kesäkurssi luento 4 Scheme-kesäkurssi luento 4 Riku Saikkonen 8. 7. 2009 Sisältö 1 Laiska tulkki 2 Amb-tulkki 3 Logiikkatulkki 4 Rekisterikone Laiska evaluointi (SICP 4.2.1) laiska evaluointi (lazy, normal-order, non-strict):

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 9: Miten oliot toteutetaan, skriptausta Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 18. 3. 2013 Sisältö 1 Oliot Scheme-tulkkiin

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 1

Scheme-kesäkurssi luento 1 Scheme-kesäkurssi luento 1 Riku Saikkonen 24. 6. 2009 Sisältö 1 Kurssi 2 Scheme-kieli 3 SICP luku 1 4 SICP luku 2 Kurssijärjestelyt T-106.6200 Ohjelmistotekniikan erikoiskurssi, 68 op Kurssikirja: Abelson,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 13: Scheme-tulkki Pythonilla, datan serialisointi, keväästä Riku Saikkonen 11. 12. 2012 Sisältö 1 Scheme-tulkki Pythonilla 2 Datan serialisointi 3 Suunnitelmia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 6: Funktionaalista ohjelmointia: todistamisesta, virrat ja I/O, hahmonsovitus (mm. SICP 3.5) Riku Saikkonen 8. 11. 2011 Sisältö 1 Vähän funktionaalisten

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 6: Rajoite-esimerkki, funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.3.5, 3.5) Riku Saikkonen 8. 11. 2012 Sisältö 1 SICP 3.3.5 esimerkki: rajoitteiden vyörytysjärjestelmä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 1: SICP luku 1 Riku Saikkonen 1. 11. 2010 Sisältö 1 Kurssijärjestelyitä 2 SICP-kirjasta 3 Häntärekursio 4 Rekursio 5 Funktiot argumentteina 6 Funktiot

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 1: Rekursiivinen ajattelutapa, Scheme-kielen perusteita (mm. SICP 11.2.4) Riku Saikkonen 10. 10. 2011 Sisältö 1 Kurssijärjestelyitä 2 Perusteita Scheme-kielestä,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: Funktioiden käyttöä, lisää Schemestä, listat (mm. SICP 1.31.3.4, osin 22.2.3) Riku Saikkonen 17. 10. 2011 Sisältö 1 Scheme-ohjelmointikäytäntöjä 2 Funktiot

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: Funktioiden käyttöä, lisää Schemestä (mm. SICP 1.31.3.4) Riku Saikkonen 17. 10. 2011 Sisältö 1 Scheme-ohjelmointikäytäntöjä 2 Funktiot argumentteina

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 4: SICP kohta 3.3.5 ja funktionaalista ohjelmointia Riku Saikkonen 15. 11. 2010 Sisältö 1 Ensimmäisen kierroksen tehtävistä 2 SICP 3.3.5: rajoitteiden

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 2

Scheme-kesäkurssi luento 2 Scheme-kesäkurssi luento 2 Timo Lilja 1. 7. 2009 Sisältö 1 SICP luku 3 2 Makrot 3 Gambit Sijoitus ja tila SICP 3.1 olioilla on paikallinen tila, jota mallinnetaan tilamuuttujilla Scheme-kielessä on sijoitusoperaattori

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: Funktioiden käyttöä, lisää Schemestä (mm. SICP 1.31.3.4) Riku Saikkonen 18. 10. 2012 Sisältö 1 Lukuohjeita SICP-kirjaan 2 Scheme-ohjelmointikäytäntöjä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 1: Rekursiivinen ajattelutapa, Scheme-kielen perusteita (mm. SICP 11.2.4) Riku Saikkonen 16. 10. 2012 Sisältö 1 Kurssijärjestelyitä 2 Perusteita Scheme-kielestä,

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Esittelyluento 2: Scheme-ohjelmointikieli ja mihin se on hyvä Riku Saikkonen 5. 10. 2010 Sisältö 1 Scheme-kielen pikaesittely 2 Kurssin käyttämästä kielestä 3

Lisätiedot

Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005

Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Tällä luennolla Algebralliset tietotyypit Hahmonsovitus (pattern matching) Primitiivirekursio Esimerkkinä binäärinen hakupuu Muistattehan...

Lisätiedot

Hohde Consulting 2004

Hohde Consulting 2004 Luento 5: XQuery AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XQuery XQuery uudet funktiot sekvenssit muuttujat Iterointi järjestys suodatus järjestäminen Ehtorakenteet Muita toimintoja www.hohde.com

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Aliohjelmat, foreign function interface Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 25. 3. 2013 Sisältö 1 Aliohjelmien käyttäminen

Lisätiedot

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A.

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A. Tehtävä. Tämä tehtävä on aineistotehtävä, jossa esitetään ensin tehtävän teoria. Sen jälkeen esitetään neljä kysymystä, joissa tätä teoriaa pitää soveltaa. Mitään aikaisempaa tehtävän aihepiirin tuntemusta

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 6

Scheme-kesäkurssi luento 6 Scheme-kesäkurssi luento 6 Timo Lilja 3. 8. 2009 Sisältö 1 Kääntäjä 2 CLOS 3 FP, teollisuus ja tulevaisuus Lausekkeiden kääntäminen (SICP 5.5.2) jokaiselle lauseketyypille oma koodigeneraattori, joka päättyy

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016 VI Funktionaalinen ohjelmointi Sisältö 1. Johdanto ja peruskäsitteitä 2. LISP- ja Scheme-kielet 3. Haskell 4. IO funktionaalisissa kielissä 5. Muita funktionaalisia

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala

C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala C++11 lambdat: [](){} Matti Rintala bool(*)(int) Tarve Tarve välittää kirjastolle/funktiolle toiminnallisuutta Callback-funktiot Virhekäsittely Käyttöliittymät Geneeristen kirjastojen räätälöinti STL:n

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti

Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti ITKP102 Ohjelmointi 1 C# 15.5.2013 1 / 6 Ohjelmointi 1 C#, kevät 2013, 2. tentti Tentaattori Antti-Jussi Lakanen Tässä tentissä saa olla mukana omia muistiinpanoja yhden arkin verran. Tentin valvojalla

Lisätiedot

Ohjelmointikieli TIE Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19

Ohjelmointikieli TIE Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19 Ohjelmointikieli TIE-20306 Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19 Juho Kärnä Ville Mäntysaari 1. Johdanto D on yleiskäyttöinen, strukturoitu, staattisesti tyypitetty, käännettävä ohjelmointikieli

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa

7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Ohjelmointi 1 / syksy 2007 7/20: Paketti kasassa ensimmäistä kertaa Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007

Lisätiedot

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 Kierros 6, 22. 26. helmikuuta Huom: arviointiviikolla 15. 19.2. ei ole laskuharjoituksia! Demonstraatiotehtävien ratkaisut D1: (a) Osoita, että seuraava yhteydetön

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Geneeriset tyypit. TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät Antti-Juhani Kaijanaho. Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Geneeriset tyypit. TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät Antti-Juhani Kaijanaho. Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Geneeriset tyypit TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät 2007 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 6. maaliskuuta 2007 Kysymys Mitä yhteistä on seuraavilla funktioilla?

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Luento 2: Ohjelman suunnittelua, miten oliot toimivat Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 21. 1. 2013 Sisältö 1 Suunnittelua:

Lisätiedot

Taas laskin. TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006

Taas laskin. TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006 Taas laskin TIES341 Funktio ohjelmointi 2 Kevät 2006 Rakennepuutyyppi data Term = C Rational T F V String Term :+: Term Term : : Term Term :*: Term Term :/: Term Term :==: Term Term :/=: Term Term :

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 TIEA34 Funktio-ohjelmointi, kevät 2008 Luento 3 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 2. tammikuuta 2008 Ydin-Haskell: Syntaksi Lausekkeita (e) ovat: nimettömät funktiot: \x

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Algoritmit 1. Demot Timo Männikkö

Algoritmit 1. Demot Timo Männikkö Algoritmit 1 Demot 2 1.-2.2.2017 Timo Männikkö Tehtävä 1 (a) Ei-rekursiivinen algoritmi: laskesumma(t, n) sum = t[0]; for (i = 1; i < n; i++) sum = sum + t[i]; return sum; Silmukka suoritetaan n 1 kertaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Rinnakkaisuus Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 25. 4. 2012 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen

List-luokan soveltamista. Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan soveltamista List-luokan metodeja Listaan lisääminen Listan läpikäynti Listasta etsiminen Listan sisällön muuttaminen Listasta poistaminen Listan kopioiminen 1 List-luokan metodeja List-luokan

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

5.5 Jäsenninkombinaattoreista

5.5 Jäsenninkombinaattoreista 5.5. JÄSENNINKOMBINAATTOREISTA 67 type Env α = FiniteMap String α data EnvT m α = MkE (Env Integer m (Env Integer, α)) instance Transformer EnvT where promote mp = MkE $ λenv mp λr return $(env, r) instance

Lisätiedot

Funktionaalinen ohjelmointi

Funktionaalinen ohjelmointi Funktionaalinen ohjelmointi Aiemmin on käsitelty nykyohjelmoinnin suosituimpia ohjelmointiparadigmoja: imperatiivista ohjelmointia ja olio-ohjelmointia. Tässä osassa perehdytään funktionaaliseen ohjelmointiin

Lisätiedot

DATA-vaiheen ohjelmoijan yleissivistys helposti unohtuvia asioita

DATA-vaiheen ohjelmoijan yleissivistys helposti unohtuvia asioita Markku Suni Factotum emeritus Turun ammattikorkeakoulu DATA-vaiheen ohjelmoijan yleissivistys helposti unohtuvia asioita Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää kuulijoita kuuntelusta Kuten tunnettu poliitikko

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 4 Aliohjelmien toteutus Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

linux: Ympäristömuuttujat

linux: Ympäristömuuttujat L5: linux linux: Ympäristömuuttujat linux: Ympäristömuuttujat linux komentotulkkki toimii asetettujen ympäristömuuttujien mukaan env kertoo asetetut ympäristömuuttujat Yksi tulostuvista riveistä on tyypillisesti

Lisätiedot

13. Loogiset operaatiot 13.1

13. Loogiset operaatiot 13.1 13. Loogiset operaatiot 13.1 Sisällys Loogiset operaatiot AND, OR, XOR ja NOT. Operaatioiden ehdollisuus. Bittioperaatiot. Loogiset operaatiot ohjausrakenteissa. Loogiset operaatiot ja laskentajärjestys.

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit II Perustietorakenteet

811312A Tietorakenteet ja algoritmit II Perustietorakenteet 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2017-2018 II Perustietorakenteet Sisältö 1. Johdanto 2. Pino 3. Jono 4. Lista 811312A TRA, Perustietorakenteet 2 II.1. Johdanto Tietorakenne on tapa, jolla algoritmi

Lisätiedot

Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003

Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003 Tehtävän V.1 ratkaisuehdotus Tietorakenteet, syksy 2003 Matti Nykänen 5. joulukuuta 2003 1 Satelliitit Muunnetaan luennoilla luonnosteltua toteutusta seuraavaksi: Korvataan puusolmun p kentät p. key ja

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 4 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 4 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 4 Ke 18.1.2017 Timo Männikkö Luento 4 Tietorakenteet Pino Pinon toteutus Jono Jonon toteutus Lista Listaoperaatiot Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 4 Ke 18.1.2017 2/29 Pino Pino, stack,

Lisätiedot

C++11 Syntaksi. Jari-Pekka Voutilainen Jari-Pekka Voutilainen: C++11 Syntaksi

C++11 Syntaksi. Jari-Pekka Voutilainen Jari-Pekka Voutilainen: C++11 Syntaksi 1 C++11 Syntaksi Jari-Pekka Voutilainen 13.4.2012 2 Range-for Iteroi säiliön kaikki alkiot for-silmukassa. Säiliöltä vaaditaan begin- ja end-iteraattorit. Pätee kaikille C++11 STL-säiliöille, taulukoille,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python 7. helmikuuta 2009 Ohjelmoinnista Ohjelman peruselementtejä Koodin kommentointi Lohkorakenne Ohjausrakenteet If For While Try Funktiot Käyttö

Lisätiedot

Ehto- ja toistolauseet

Ehto- ja toistolauseet Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Racket ohjelmointia osa 2. Tiina Partanen Lielahden koulu 2014

Racket ohjelmointia osa 2. Tiina Partanen Lielahden koulu 2014 Racket ohjelmointia osa 2 Tiina Partanen Lielahden koulu 2014 Sisältö 1) Funktiot ja muuttujat (kertaus) 2) Animaatiot & pelit (big-bang) 3) Vertailuoperaattorit sekä boolean arvot 4) Tietorakenteet (struct)

Lisätiedot

Sisällys. 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa. Aritmetiikkaa toisin merkiten. for-lause lyhemmin

Sisällys. 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa. Aritmetiikkaa toisin merkiten. for-lause lyhemmin Sisällys 17. Ohjelmoinnin tekniikkaa for-lause lyhemmin. Vaihtoehtoisia merkintöjä aritmeettisille lauseille. Useiden muuttujien esittely ja alustaminen yhdellä lauseella. if-else-lause vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio

Luento 4 Aliohjelmien toteutus. Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio Luento 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 4.10.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 4.10.2017 1 / 23 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Luennon aikana voit kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä sivulle

Lisätiedot

Tutoriaaliläsnäoloista

Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäolokierroksella voi nyt täyttää anomuksen läsnäolon merkitsemisestä Esim. tagi ei toiminut, korvavaltimon leikkaus, yms. Hyväksyn näitä omaa harkintaa käyttäen Tarkoitus

Lisätiedot

Jakso 3 Konekielinen ohjelmointi (TTK-91, KOKSI)

Jakso 3 Konekielinen ohjelmointi (TTK-91, KOKSI) Jakso 3 Konekielinen ohjelmointi (TTK-91, KOKSI) Muuttujat Tietorakenteet Kontrolli Optimointi Tarkistukset 1 Muuttujan X osoite on 230 Muuttujan X arvo on 12 Symbolin X arvo on 230 symbolit ovat yleensä

Lisätiedot

Abstraktit tietotyypit. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005

Abstraktit tietotyypit. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Abstraktit tietotyypit TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Data abstraktio Abstraktio on ohjelmoinnin tärkein väline Data abstraktio abstrahoi dataa Abstrakti tietotyyppi Koostuu kolmesta asiasta:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Jakso 4 Aliohjelmien toteutus Tyypit Parametrit Aktivointitietue (AT) AT-pino Rekursio 1 Aliohjelmatyypit (2) Korkean tason ohjelmointikielen käsitteet: aliohjelma, proseduuri parametrit funktio parametrit,

Lisätiedot