Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä"

Transkriptio

1 Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Rinnakkaisuus Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista)

2 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

3 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 3) Säie Prosessi Kaikissa nykyaikaisissa käyböjärjestelmissä on mahdollista suoribaa useita ohjelmia yhtä aikaa KäyBöjärjestelmä ajaa jokaista ohjelmaa omassa prosessissaan, jakaen prosessoriaikaa ohjelmille niin, ebä ohjelmat näybävät toimivan samanaikaises3 Säie Yhden prosessin sisällä myös yksibäinen ohjelma voi suoribaa eri toimintoja samanaikaisees3 käybämällä säikeitä (thread) Säikeet ovat prosesseihin verrabuna selkeäs3 kevyempiä

4 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 4) Säie Sopivas3 käytebynä säikeillä saadaan paljon etuja Ohjelma voi käybää prosessoriaikaa mahdollisimman tehokkaas3 hyväkseen Ohjelma voi vastata kaybäjän toimiin nopeammin jne. Jokaisella säikeellä on oma suorituspino Paikallisia muubujia (suorituspinossa) ei jaeta Kaikki muu on yhteistä (keossa) Pythonissa säikeet eivät todellisuudessa toteuta rinnakkaisuuba. ValiteBavas3. Ks seuraava sivu.

5 Miten säikeitä ajetaan? yleensä käyttöjärjestelmä toteuttaa säikeet useampi säie voi olla yhtäaikaa käynnissä esim. saman koneen eri prosessoreissa yhdelläkin prosessorilla säikeitä ajetaan vuorotellen joskus (nykyään harvoin) kieli itse toteuttaa säikeet ajamalla niitä vuorotellen samassa ohjelmassa säikeen suoritus voi keskeytyä mistä tahansa kohdasta (ja siirtyä toiseen säikeeseen) melkein: yleensä järjestelmä takaa esim. että int-muuttujan kirjoitus on muiden säikeiden näkökulmasta tehty joko kokonaan tai ei vielä ollenkaan säikeiden välinen kommunikointi perustuu siis yhteisen muistin käyttämiseen (shared memory) ja käytännössä säikeiden synkronointiin esimerkiksi lukoilla (ali)prosesseissa taas yhteistä muistia ei yleensä ole

6 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

7 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 5) Global Interpreter Lock (GIL) Pythonissa tulkki suoribaa kerralla vain yhtä säiebä. I/O toiminnot ovat poikkeus tähän. Ei pysty hyödyntämään moniydinsuorirmien kapasiteera Itse asiassa jopa hidastaa ohjelman toimintaa Todellinen rinnakkaisuus on Pythonissa toteutebu mul3prosessing moduulissa aliprosesseina Säie antaan kuitenkin muita etuja, jotka ovat muissakin ohjelmoin3kielissä hyödynnebävissä (ja oikeas3 rinnakkaises3). Jos aihe kiinnostaa: hbp://

8 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 6) Moduuli threading Luokka Thread mahdollistaa säikeiden ohjaamisen start() käynnistää säikeen run() sisältää säikeen toiminnot join() odobaa säikeen kuolemaa getname() kertoo säikeen nimen is_alive() kertoo, onko säie elossa

9 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 9) Säikeen luon3 ja käynnistys Kuinka säie luodaan? Uusi säie voidaan luodaan luomalla uusi Thread- olio ja kutsumalla sen start- metodia start käynnistää säikeen halutusta aloituskohdasta Ennen start()- metodin kutsua säie on pysähdyksissä Tämä aloituspiste voidaan antaa periybämällä uusi luokka luokasta Thread Suoritus alkaa periytetyn luokan metodista run() run()- metodia ei kutsuta suoraan vaan Thread tekee sen kun sitä vastaava säie käynnistetään start:illa Säikeen suoritus pääbyy kun run()- metodista poistutaan

10 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 10) import time import threading class Tulostaja(threading.Thread): def init (self, tulostettava): super(tulostaja, self). init () self.viesti = tulostettava def run(self): for i in range(10): time.sleep(0.5) print self.viesti + str(i)

11 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 11) def main(): saiea = Tulostaja('Kissa : ') saieb = Tulostaja('Nalle : ') saiea.start() saieb.start() for i in range(10): time.sleep(1) print 'Main' + str(i) if name ==' main ': main()

12 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 12) Metodeista is_alive()/isalive() Tiedustelee, onko tutkibu säie vielä elossa join() OdoBaa, kunnes säie, jonka join- metodia kutsurin, kuolee Voidaan vaikka odobaa, ebä jonkin olennaisen tehtävän suoritus saadaan loppuun Voi olla kätevä ohjelman alasajossa Join ei siis lopeta säikeitä

13 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

14 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 14) Synkronoin3 Kun kaksi tai useampi säiebä haluaa käybää jotakin yhteistä resurssia (muubuja, 3edosto, ) yhtä aikaa, täytyy pitää huolta, ebä vain yksi säie kerrallaan käsibelee resurssia Jos kaksi säiebä avaa saman 3edoston ja kirjoibaa siihen, menevätkö rivit sekaisin? Toimintaa, joka takaa yksi kerrallaan periaabeen, kutsutaan synkronoinniksi Edellisen esimerkin tulostukset vaa3vat selväs3 synkronoin3a

15 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 15) Lukot Yksinkertainen tapa varata resurssi yhdelle säikeelle kerralla on käybää lukkoa. (Lock) Luodaan lukko- olio ja välitetään se tarvibaville säikeille SuojaBavan toiminnon alussa pyydetään lukko Toiminnon valmistubua vapautetaan lukko

16 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 16) def main(): lock = threading.lock() saiea = Tulostaja(lock, 'Kissa : ') saieb = Tulostaja(lock, 'Nalle : ') saiea.start() saieb.start() Välitetään lukot säikeille for i in range(10): time.sleep(1) lock.acquire() print 'Main' + str(i) lock.release() Suojataan pääohjelman tulostus

17 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 17) class Tulostaja(threading.Thread): def init (self, lock, tulostettava): super(tulostaja, self). init () self.viesti = tulostettava self.lock = lock Lukko talteen def run(self): for i in range(10): time.sleep(0.5) self.lock.acquire() print self.viesti + str(i) self.lock.release() suojaus

18 Lukko-operaatiot (SICP 3.4.2) lukot (lock tai mutex) ovat usein matalimman abstraktiotason primitiivi säikeiden synkronointiin tyypillisesti lukolla on kaksi operaatiota: jokin säie voi varata (acquire) lukon ja myöhemmin vapauttaa (release) sen lukko takaa, että se on varattuna vain yhdellä säikeellä kerrallaan jos yrittää varata lukon, joka on jo varattu, normaalisti varausoperaatio jää odottamaan, että lukko vapautuu sisäisesti lukot on toteutettu joko käyttöjärjestelmän avulla tai yhteistä muistia sopivasti muokkaamalla semafori (semaphor) on lukko, joka voi olla varattuna n 1:llä säikeellä kerrallaan (raja n kerrotaan etukäteen)

19 Lukot ja monitorit toinen rinnakkaisuusabstraktio on nimeltään monitori (tai ehtomuuttuja, condition variable) varsinkin Javassä käytetään paljon tätä se käyttää lukkoja, mutta tarjoaa niille hieman abstraktimman rajapinnan: yksittäisten lukkojen varaus- ja vapautusoperaatioita ei näy koodissa lukot, semaforit ja monitorit ovat yleisimmät jaettuun muistiin perustuvat synkronointitavat oikeastaan abstraktiohierarkia ei ole näin selkeä: kaikki kolme voi periaatteessa toteuttaa toistensa avulla lisäksi on muunlaisia rinnakkaisuusmalleja, esimerkiksi viestinvälitykseen perustuvia (luennon loppupuolella)

20 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 18) Synkronoin3 class Posti(object): def init (self): self.lahtevat_paketit = [] self.lock = threading.lock() def ota_paketti(self): #jotain koodia with self.lock: #käsittelee paketteja #loput metodista Mitä jos pakebeja ei ole otebavaksi? SäikeiBen väliseen synkronoin3in on omat keinonsa

21 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 19) wait() ja no3fy() Mitä siis jos pakebeja ei ole otebavaksi? Silmukka, joka käy yribämässä, kunnes paker tulee Vie turhaan tehoa Ongelma ratkeaa metodeilla wait ja no3fy Kutsumalla lukko- olion metodia wait, säie siirtyy odobamaan Kun joku toinen säie kutsuu lukko- olion metodia no3fy, se heräbää yhden wait- jonon säikeen odobamaan pääsyä takaisin suoritukseen. (wait- kutsua seuraavalta riviltä) no3fyall() heräbää kaikki odobavat säikeet

22 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 20) class Posti(object): POSTIN_KOKO = 15 def init (self): self.paketit = [] self.tuojat = threading.condition() self.viejat = threading.condition() def ota_paketti(self): while not self.paketit: with self.viejat: self.viejat.wait() poistettava = self.paketit.pop(0) with self.tuojat: self.tuojat.notifyall() return poistettava def tuo_paketti(self, p): while len(self.paketit) >= Posti.POSTIN_KOKO: with self.tuojat: self.tuojat.wait() self.paketit.append(p) with self.viejat: self.viejat.notifyall()

23 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

24 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 21) Timer Yksinkertaisin tapa saada jokin asia suoritebua 3etyn ajan kulubua on käybää Timer- luokkaa. SuoriBaa annetun funk3on/metodin annetun ajan kulubua SuoriBaa vain kerran, ei toista.

25 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 22) import time import threading def tulosta(): print 'Tulostaa...' def main(): saiea = threading.timer(0.5, tulosta) saieb = threading.timer(0.7, tulosta) saiea.start() saieb.start() for i in range(10): time.sleep(1) print 'Main' + str(i) if name ==' main ': main()

26 (ei-laajan kurssin kalvo: luento 8 sivu 23) Toistava ajas3n Linkistä löytyy ajas3n, jolla on paremmat ominaisuudet Toistaa toiminnon annetun ajan välein Voi myös lopebaa toiston kertojen määrän täytybyä hbp://g- off.net/so^ware/a- python- repeatable- threading3mer- class

27 Säikeet ja GUI-ohjelmointi useimmat GUI-kirjastot on tehty niin, että GUI-kirjaston kutsuja saa tehdä vain yhdestä säikeestä helpottaa GUI-kirjaston tekemistä ja sen rajapinnan dokumentointia (muuten pitäisi ottaa kantaa siihen, mitä operaatioita saa tehdä yhtäaikaa ja mitä ei) mutta käyttöliittymässä asiat tapahtuvat yksi kerrallaan (hidas käyttöliittymäoperaatio pysäyttää kaiken muun) yleensä käyttöliittymäoperaatiot (esim. uuden dialog-ikkunan luonti) ovat kuitenkin lyhyitä tai osa niistä tehdään etukäteen ohjelman käynnistyessä käytännössä ohjelmissa on yleensä kaikki käyttöliittymään liittyvä koodi yhdessä säikeessä, joka lähettää pitkistä operaatioista laskentapyyntöjä muille säikeille

28 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

29 Säikeiden ongelmia lukituksessa on helppo tehdä virheitä (esim. unohtaa varata lukko) vika saattaa esiintyä harvoin, jolloin se löytyy vasta myöhemmin rinnakkaisuusbugeja on yleensä vaikea toistaa löydetyn virhetilanteen tutkiminenkin voi olla vaikeaa lukkoja ei kannata olla kovin paljon lukon varaaminen vie aikaa vaikka se olisi vapaa (varaamisen pitää useimmiten onnistua, muuten rinnakkaisuudesta ei ole hyötyä) pitää löytää tasapaino tarkan ja epätarkan lukituksen välillä säikeitä ei kannata olla kovin paljon useimmat säietoteutukset eivät ole kovin tehokkaita, jos säikeitä on paljon (esim. useita kymmeniä tai satoja) yleensä ratkaisuna on ns. säieallas (thread pool): käynnistetään etukäteen esim. vakiomäärä säikeitä ja lähetetetään niille (yleensä lyhyitä) laskentapyyntöjä uuden säikeen käynnistämisen sijaan useimmissa ohjelmissa on yksi tai muutama säie, harvoin yli 10 monitorit ja semaforit eivät juurikaan auta näihin ongelmiin

30 Deadlock-ongelma (SICP 3.4.2) Kaksi rinnakkain ajettavaa säiettä varaa lukko a. varaa lukko b. vapauta b vapauta a varaa lukko b. varaa lukko a. vapauta a vapauta b mitä erikoista näitä säikeitä ajettaessa voi tapahtua?

31 Deadlock-ongelma (SICP 3.4.2) Kaksi rinnakkain ajettavaa säiettä varaa lukko a. varaa lukko b. vapauta b vapauta a varaa lukko b. varaa lukko a. vapauta a vapauta b mitä erikoista näitä säikeitä ajettaessa voi tapahtua? ohjelmat voivat jäädä ikuisesti odottamaan toisiaan: toinen haluaa toisen jo varaamaa lukkoa tämä tilanne on ns. lukkiuma (deadlock)

32 Deadlock-ongelman ratkaisuja (osin SICP 3.4.2) kaksi lukkiumaongelman ratkaisua: varataan lukot aina samassa järjestyksessä (estää lukkiuman syntymisen, mutta hankala toteuttaa, ellei tiedä etukäteen, mitä lukkoja tarvitsee) tunnistetaan lukkiuma ja puretaan se pyytämällä yhtä osallisista peruuttamaan miten lukkiuma tunnistetaan?

33 Deadlock-ongelman ratkaisuja (osin SICP 3.4.2) kaksi lukkiumaongelman ratkaisua: varataan lukot aina samassa järjestyksessä (estää lukkiuman syntymisen, mutta hankala toteuttaa, ellei tiedä etukäteen, mitä lukkoja tarvitsee) tunnistetaan lukkiuma ja puretaan se pyytämällä yhtä osallisista peruuttamaan miten lukkiuma tunnistetaan? esim. rakennetaan verkko siitä, mikä säie odottaa minkä säikeen varaamaa lukkoa tämän ns. odotusverkon sykli on lukkiuma vastaava ongelma on livelock: muuten sama, mutta ohjelmat eivät odota vaan tekevät jotain aktiivisesti silmukassa kunnes toinen valmistuu (eli ikuisesti) nämä ongelmat näkyvät jossain muodossa jokseenkin kaikissa rinnakkaisuuden muodoissa (aina kun varataan usempi jaettu resurssi)

34 Mitä rinnakkaisuusongelmille voi tehdä? käytännössä rinnakkaisuutta käytettäessä esimerkiksi: määritellään tarkkaan yhteisten resurssien käyttötapa (esim. mitä lukkoja pitää varata ennen kuin tiettyä muuttujaa käsitellään) pidetään rinnakkaisten ohjelman osien keskinäinen kommunikointi tavallistakin selkeämpänä (ja usein mahdollisimman vähäisenä) määritellään järjestys, jossa lukot tms. pitää varata joskus todistetaan rinnakkaisuuteen liittyviä ominaisuuksia rinnakkaisuutta käytetään paljon vähemmän kuin periaatteessa olisi mahdollista periaatteessa ongelmat liittyvät aina eri säikeiden väliseen kommunikointiin (yhteisten muuttujien käyttäminen on eräänlaista kommunikointia): esimerkiksi muille säikeille näkymättömistä välituloksista ei tarvitse huolehtia read-only-resurssit ovat helpompia: jos arvo ei muutu, sen rinnakkaisesta lukemisesta ei tarvitse huolehtia

35 Sisältö 1 Rinnakkaisuusmalleja: säie ja prosessi 2 Säikeet Pythonissa 3 Säikeiden synkronointi: lukot ja monitorit 4 Muuta säikeisiin liittyvää 5 Rinnakkaisuuden ja säiemallin ongelmia 6 Muita rinnakkaisuusmalleja

36 Muita tapoja tehdä rinnakkaisuutta edellä kuvattu säiemalli on yleisin tapa tehdä ohjelman sisäistä rinnakkaisuutta (toistaiseksi?) toinen yleinen malli on ajaa erillisiä prosesseja, jotka kommunikoivat esimerkiksi verkkoyhteyksillä tai tiedostoilla säiemallin vaihtoehdoksi on tehty monia muitakin rinnakkaisuusmalleja, esimerkiksi: yksittäisiä abstraktimpia operaatioita esim. taustalaskentaan transaktionaalinen muisti viestinvälitykseen perustuvia menetelmiä: säikeillä ei ole (tai ei näytä olevan) jaettua muistia, vaan ne kommunikoivat lähettämällä toisilleen viestejä lisäksi on hajautettu laskenta (distributed computing): rinnakkaisuutta niin, että eri säikeet pyörivät eri koneissa (yleensä perustuen viestinvälitykseen)

37 Abstraktimpia rinnakkaisuusprimitiivejä mm. Scala-kielessä on val x = future( lauseke ) siirtää lausekkeen arvon laskemisen taustalle toiseen säikeeseen jos x:n arvoa yritetään käyttää ennen kuin taustalaskenta on valmis, säie jää odottamaan sitä Scalan par( l1, l2 ) laskee kaksi lauseketta rinnakkain, odottaa niitä ja palauttaa parin, jossa on molempien arvot ja parmap on versio mapista, joka laskee (esim. taulukon) alkiot rinnakkain eri säikeissä näiden etu on, että lukituksia ei tarvitse miettiä itse (paitsi esim. lukkiuman mahdollisuutta) tällaisia abstraktimpia rinnakkaisuusprimitiivejä on moniin kieliin vasta juuri tullut tai tulossa (uudessa) Pythonissa ylläolevien tapaisia on moduulissa concurrent.futures

38 Transaktionaalinen muisti: toiminta transaktionaalinen muisti eli (software) transactional memory perustuu siihen, että rinnakkainen koodi jaetaan transaktioihin lukituksen sijaan transaktiota suoritetaan optimistisesti: luetaan arvoja ilman lukkoja ja tarkistetaan lopuksi että kaikki meni oikein keskeneräinen transaktio ollaan aina valmis perumaan (perutaan sen muistiin tekemät muutokset) muiden säikeiden kannalta transaktio on atominen: joko koko transaktion tekemä muutos näkyy muille säikeille, tai mitään osaa siitä ei näytä vielä olevan tehty ohjelmoijan pitää jakaa rinnakkainen koodi transaktioihin (niistä kohdista, joissa jokin muistiin tehty muutos on valmis näytettäväksi muille säikeille) ja säikeet pitää (yleensä) käynnistää itse mutta lukituskoodia tms. rinnakkaisuudenhallintaa ei tarvitse tehdä (vain transaktiorajat) myös transaktion peruutus tehdään automaattisesti

39 Transaktionaalinen muisti: toteuttaminen transaktionaalisesta muistista on kaksi perustoteutusta: software transactional memory: transaktiot toteutetaan ohjelmallisesti lukoilla ja/tai versioiduilla muistipaikoilla hardware transactional memory: toteutetaan osittain prosessorien sisällä eli raudassa (esim. ytimen sisäisen välimuistin avulla) yleensä rautatoteutuksen transaktiot ovat rajoittuneempia, ja usein sen taustalla on lisäksi ohjelmallinen toteutus puhtaasti ohjelmallinen toteutus lienee vielä yleisin transaktionaalisessa muistissa on kuitenkin käytännön rajoituksia transaktiot eivät käytännössä voi olla kovin isoja sisäkkäiset transaktiot ovat joskus ongelmallisia usein joitain operaatioita ei voi tehdä transaktion sisällä (esim. I/O vähintään puskuroidaan tehtäväksi transaktion lopuksi) transaktionaalinen muisti on melko uusi käsite eikä ole vielä kovin yleisesti käytössä (ehkä tulossa?) lisätietoja: ks. esim. Wikipediasta Software transactional memory

40 Actor-malli mm. Erlang- ja Scala-kielten actor-malli antaa helpomman tavan kommunikoida viestinvälityksellä säikeet kommunikoivat (vain) lähettämällä toisilleen viestiolioita, jotka voivat sisältää mitä tahansa dataa viesti voi olla esim. laskentapyyntö tai haku tietorakenteesta, ja yleensä paluuviestissä lähetetään vastaus vrt. että olion metodikutsu vastaa viestin lähettämistä sille (mutta actor-mallin viestit ovat usein hieman isompia kokonaisuuksia) yleensä kukin säie odottaa silmukassa uusia viestejä ja käsittelee ne tekemällä halutun operaation eroja tavalliseen viestinvälitykseen: lähetetään olioita (eikä tavu- tai merkkijonoja) vastaanotetun viestin käsittelevä koodi valitaan yleensä hahmonsovituksella (vrt. olion metodin valinta) toteutus voi jakaa actorit automaattisesti eri säikeisiin koska kaikki kommunikointi tapahtuu viesteillä, ohjelmoijan ei yleensä tarvitse ajatella lukkoja tai muuta synkronointia

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 19: Rinnakkaisuus Riku Saikkonen (merkityt ei-laajan kurssin kalvot: Otto Seppälä) 24. 3. 2011 Sisältö 1 Säikeet 2 Lukot 3 Monitorit 4 Muuta säikeisiin

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Luento 6. T Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 & T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1. Luennoitsija: Otto Seppälä

Luento 6. T Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 & T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1. Luennoitsija: Otto Seppälä Luento 6 T-106.1240 Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 & T-106.1243 Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 Luennoitsija: Otto Seppälä Kurssin WWW: http://www.cs.hut.fi/opinnot/t-106.1240/s2007 Oma Grafiikka Swing-käyttöliittymässä

Lisätiedot

Transaktiot - kertausta

Transaktiot - kertausta Hajautettujen järjestelmien perusteet Transaktiot - kertausta Distributed Systems, Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg Addison-Wesley 1988,1994. Pearson Education 2001 ISBN:

Lisätiedot

Rinnakkaisuus. parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa. TTY Ohjelmistotekniikka

Rinnakkaisuus. parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa. TTY Ohjelmistotekniikka Rinnakkaisuus parallel tietokoneissa rinnakkaisia laskentayksiköitä concurrent asioita tapahtuu yhtaikaa Rinnakkaisuuden etuja: laskennan nopeutuminen (sarjoittuvat operaatiojonot) ilmaisuvoima (ongelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Keskeneräinen luento 3: Listat (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Linkitetyt listat (SICP 2.1.1, 2.2.1) funktionaalinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Olioiden toteuttaminen Riku Saikkonen 28. 11. 2011 Sisältö 1 Miten oliot ja metodikutsut toimivat? 2 Oliot Minkä luokan metodia kutsutaan? Python-esimerkki

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Pienen ohjelmointikielen tulkki (ohjelmoitava laskin) (mm. SICP 4-4.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2012 Sisältö 1 Nelilaskintulkki, globaalit muuttujat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: SICP kohdat 22.2.3 Riku Saikkonen 2. 11. 2010 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listaoperaatioita 3 Listarakenteet 4 Gambit-C:n Scheme-debuggeri Linkitetyt

Lisätiedot

4. Luento: Prosessit ja säikeets. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

4. Luento: Prosessit ja säikeets. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 4. Luento: Prosessit ja säikeets Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Prosessi Säikeet Keskeytykset Keskeytyskäsittely Käyttöjärjestelmäkutsut Prosessielementti Prosessin hallinta Suunnittelunäkökohtia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 18.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 18.3.2009 1 / 51 Olioista (kertausta) Olioiden avulla voidaan kuvata useammasta arvosta koostuvaa kokonaisuutta

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi Syksy 2013

Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi Syksy 2013 TIE-11300 Tietotekniikan vaihtuva-alainen kurssi Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi Syksy 2013 Luento 10 Rinnakkaisuus käyttöliittymäohjelmoinnissa Juha-Matti Vanhatupa Rinnakkaisuus ja käyttöliittymäohjelmointi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Liite 1. Projektin tulokset (Semaforit Javassa) Jukka Hyvärinen Aleksanteri Aaltonen

Liite 1. Projektin tulokset (Semaforit Javassa) Jukka Hyvärinen Aleksanteri Aaltonen Helsingin Yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Rinnakkaisohjelmointi (syksy 2006) Liite 1. Projektin tulokset (Semaforit Javassa) Jukka Hyvärinen Aleksanteri Aaltonen a. Käyttötarkoitus ja sovellusalue

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Aliohjelmat, foreign function interface Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 25. 3. 2013 Sisältö 1 Aliohjelmien käyttäminen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2009 1 / 33 Valintakäsky if syote = raw_input("kerro tenttipisteesi.\n") pisteet = int(syote) if pisteet >=

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, tietorakenteen muuttaminen (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 6. 11. 2012 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: Funktionaalinen listankäsittely ja listankäsittelyoperaatiot (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listarakenteet

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

Monitorit. Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä. Andrews , Stallings 5.5

Monitorit. Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä. Andrews , Stallings 5.5 Monitorit Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä Andrews 5.1-5.2, Stallings 5.5 Tavoite Minimoi virhemahdollisuuksia poissulkeminen ohjelmoijan vastuulla P():t ja V():t siellä, täällä ja tuolla -

Lisätiedot

Monitorit. Tavoite. Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä. Andrews , Stallings 5.5. Minimoi virhemahdollisuuksia

Monitorit. Tavoite. Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä. Andrews , Stallings 5.5. Minimoi virhemahdollisuuksia Monitorit Monitori Synkronointimenetelmiä Esimerkkejä Andrews 5.1-5.2, Stallings 5.5 Tavoite Minimoi virhemahdollisuuksia poissulkeminen ohjelmoijan vastuulla P():t ja V():t siellä, täällä ja tuolla -

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python 7. helmikuuta 2009 Ohjelmoinnista Ohjelman peruselementtejä Koodin kommentointi Lohkorakenne Ohjausrakenteet If For While Try Funktiot Käyttö

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 21.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 21.3.2011 1 / 42 Listan alkiona viiteitä olioihin Halutaan tehdä ohjelma ohjelmointikurssien opiskelijoiden käsittelyyn.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä, kevät Luento 2: Ohjelman suunnittelua, miten oliot toimivat Riku Saikkonen (osa kalvoista on suoraan ei-laajan kurssin luennoista) 21. 1. 2013 Sisältö 1 Suunnittelua:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 12.4.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 12.4.2010 1 / 34 Graafiset käyttöliittymät Tähän asti kirjoitetuissa ohjelmissa on ollut tekstipohjainen käyttöliittymä.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.1.2009 1 / 28 Esimerkki: murtoluvun sieventäminen Kirjoitetaan ohjelma, joka sieventää käyttäjän antaman murtoluvun.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 26.10.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 26.10.2015 1 / 28 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Tutoriaaliläsnäoloista

Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäolokierroksella voi nyt täyttää anomuksen läsnäolon merkitsemisestä Esim. tagi ei toiminut, korvavaltimon leikkaus, yms. Hyväksyn näitä omaa harkintaa käyttäen Tarkoitus

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 X Skriptiohjelmointi Sisältö 1. Johdanto 2. Skriptikielten yleispiirteitä 3. Python 815338A Ohjelmointikielten periaatteet, Skriptiohjelmointi 2 X.1 Johdanto

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 4: Symbolit, derivojaesimerkki, kierroksen 1 ratkaisut (mm. SICP 2.32.3.2) Riku Saikkonen 1. 11. 2011 Sisältö 1 Symbolit ja sulkulausekkeet 2 Lisää Schemestä:

Lisätiedot

11/20: Konepelti auki

11/20: Konepelti auki Ohjelmointi 1 / syksy 2007 11/20: Konepelti auki Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/11 Tämän luennon

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.2.2009 1 / 43 Funktiot Tähän asti esitetyt ohjelmat ovat oleet hyvin lyhyitä. Todellisessa elämässä tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi

Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi 17.5.2006 1/5 Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi Rinnakkaisuus ja rinnakkaisuuden soveltaminen tietojenkäsittelyjärjestelmissä Kurssin Tietokoneen toiminta perusteella ymmärtää, miten ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 21.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 21.9.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Rinnakkaisuuden hyväksikäyttö peleissä. Paula Kemppi

Rinnakkaisuuden hyväksikäyttö peleissä. Paula Kemppi Rinnakkaisuuden hyväksikäyttö peleissä Paula Kemppi 24.4.2008 Esityksen rakenne Johdantoa Rinnakkaisuus Pelimoottorien rinnakkaisuuden mallit Funktionaalisen rinnakkaisuuden malli Rinnakkaisen tiedon malli

Lisätiedot

812315A Ohjelmiston rakentaminen. Asynkronisuus

812315A Ohjelmiston rakentaminen. Asynkronisuus 812315A Ohjelmiston rakentaminen. Asynkronisuus Ari Vesanen ari.vesanen (at) oulu.fi Yleistä moduulista Tällä kertaa sisältää Java-kielistä monisäieohjelmointia Suoritustapa: Neljästä ohjelmointitehtävästä

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Rinnakkaistietokoneet luento S

Rinnakkaistietokoneet luento S Rinnakkaistietokoneet luento 5 521475S Silmukalliset ohjelmat Silmukat joissa ei ole riippuvuussyklejä voidaan vektoroida eli suorittaa silmukan vektorointi Jokainen yksittäinen käsky silmukan rungossa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Tulkki: proseduurit, abstrakti syntaksi, quote ja cond (mm. SICP 44.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2011 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

OSA I: Yhteisten muuttujien käyttö Prosessit samassa koneessa. Sisältöä. Poissulkeminen. Halutut ominaisuudet 2-1. Rinnakkaiset, atomiset operaatiot

OSA I: Yhteisten muuttujien käyttö Prosessit samassa koneessa. Sisältöä. Poissulkeminen. Halutut ominaisuudet 2-1. Rinnakkaiset, atomiset operaatiot Sisältöä OSA I: Poissulkeminen ja nti Semaforit ja rinnakkaisuuden hallinta Yhteisten muuttujien käyttö Prosessit samassa koneessa Lukkiutuminen Monitorit 2-1 2-2 Poissulkeminen ja nti Rinnakkaiset, atomiset

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006

Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006 Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006 17.12.2006 Opintopiiri WTF Mika Holmström Paula Kemppi Janne Piippo Lasse Lukkari Javan semaforit 1. Menetelmän käyttötarkoitus ja sovellusalue Semaforin idea kehitettiin

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016 IX Rinnakkainen ohjelmointi Sisältö 1. Yleistä rinnakkaisuudesta 2. Prosesseista ja säikeistä 3. Rinnakkaisen ohjelman oikeellisuudesta 4. Rinnakkaisuuden

Lisätiedot

Ongelmakenttä. Rinnakkaisuuden tarve. Kommunikointiin tarvitaan. Ympäristö Suunnittelun yksinkertaistaminen Suorituskyky Luotettavuus

Ongelmakenttä. Rinnakkaisuuden tarve. Kommunikointiin tarvitaan. Ympäristö Suunnittelun yksinkertaistaminen Suorituskyky Luotettavuus Yhteenvetoa Ongelmakenttä Rinnakkaisuuden tarve Ympäristö Suunnittelun yksinkertaistaminen Suorituskyky Luotettavuus Kommunikointiin tarvitaan Yhteisiä muuttujia (data) Kommunikointikanavia one-to-one

Lisätiedot

Ongelmakenttä. Yhteenvetoa. Ratkottava. Mekanismit. Lukkomuuttujat. Lukkomuuttujat, Spin Locks. Rinnakkaisuuden tarve. Kommunikointiin tarvitaan

Ongelmakenttä. Yhteenvetoa. Ratkottava. Mekanismit. Lukkomuuttujat. Lukkomuuttujat, Spin Locks. Rinnakkaisuuden tarve. Kommunikointiin tarvitaan Ongelmakenttä Yhteenvetoa Rinnakkaisuuden tarve Ympäristö Suunnittelun yksinkertaistaminen Suorituskyky Luotettavuus Kommunikointiin tarvitaan Yhteisiä muuttujia (data) Kommunikointikanavia one-to-one

Lisätiedot

Yhteenvetoa. Ongelmakenttä

Yhteenvetoa. Ongelmakenttä Yhteenvetoa Ongelmakenttä Rinnakkaisuuden tarve Ympäristö Suunnittelun yksinkertaistaminen Suorituskyky Luotettavuus Kommunikointiin tarvitaan Yhteisiä muuttujia (data) Kommunikointikanavia one-to-one

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.2.2010 1 / 47 Sijoituksen arvokehitys, koodi def main(): print "Ohjelma laskee sijoituksen arvon kehittymisen."

Lisätiedot

Luento 17: Perintä. self.points = 0 self.status = 'Student'

Luento 17: Perintä. self.points = 0 self.status = 'Student' Luento 17: Perintä class Staff(object): def init (self, name, salary): self.salary = salary self.status = 'Staff' def set_name(self, new_name): self.name = new_name def get_status(self): return self.status

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.3.2010 1 / 49 Olioista (kertausta) Olioiden avulla voidaan kuvata useammasta arvosta koostuvaa kokonaisuutta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 22.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 22.3.2010 1 / 49 Lista luokan kenttänä Luokan kenttä voi olla myös esimerkiksi lista, sanakirja tai oliomuuttuja.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 1.11.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 1.11.2017 1 / 38 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Luennon aikana voit kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä sivulle

Lisätiedot

Palvelut. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Sulautetut käyttöjärjestelmät

Palvelut. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Sulautetut käyttöjärjestelmät Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Palvelut Käyttöjärjestelmän tehtävänä on tarjota ohjelmoijalla erilaisia palveluita Tyypillisin palvelu, jota sulautetut käyttöjärjestelmät tarjoavat on prosessien

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.3.2010 1 / 36 Monikko Monikko (engl. tuple) muistuttaa listaa, mutta monikon sisältöä ei voi muuttaa sen jälkeen,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python 15. helmikuuta 2009 Merkkijonot Yleistä Käsittely Muotoiltu tulostus Tiedostot Käsittely Lukeminen Kirjoittaminen Modulit Käyttö Seuraava luento

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Tulkin muokkaaminen, sisäiset määrittelyt, makrot (mm. SICP 3.2.4, 4-4.1.6) Riku Saikkonen 29. 11. 2012 Sisältö 1 Kirjan tulkin muokkaaminen 2 Yksityiskohta:

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 2. p 1. lock write 1

1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 2. p 1. lock write 1 T-79.179 Rinn. ja haj. digitaaliset järjestelmät Laskuharjoitus #7 15.3.2002 Laatinut: Esa Kettunen 1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 1 p 2 getlock 1 getlock 2 lock write 1 write

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 31.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 31.1.2011 1 / 41 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Samanaikaisuuden hallinta

Samanaikaisuuden hallinta Samanaikaisuuden hallinta TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, kevät 2007 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 20. maaliskuuta 2007 Samanaikaisuus engl. concurrency useampaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

Intel Threading Building Blocks

Intel Threading Building Blocks Intel Threading Building Blocks Markku Vajaranta Esko Pekkarinen TBB Pähkinänkuoressa C++ luokkamallinen rinnakkaisuus Abstrahoi rinnakkaisuutta korkean tason tehtävät (tasks) ja niiden skedulointi suuri

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Javan semaforit. Joel Rybicki, Aleksi Nur mi, Jara Uitto. Helsingin yliopisto

Javan semaforit. Joel Rybicki, Aleksi Nur mi, Jara Uitto. Helsingin yliopisto Javan semaforit Joel Rybicki, Aleksi Nur mi, Jara Uitto 16.12.2007 Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tätä ohjetta saa käyttää ja jatkokehittää opetustarkoituksiin. Javan semaforitoteutus

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3

Lohkot. if (ehto1) { if (ehto2) { lause 1;... lause n; } } else { lause 1;... lause m; } 16.3 16. Lohkot 16.1 Sisällys Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 16.2 Lohkot Kaarisulut

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 13: Scheme-tulkki Pythonilla, datan serialisointi, keväästä Riku Saikkonen 11. 12. 2012 Sisältö 1 Scheme-tulkki Pythonilla 2 Datan serialisointi 3 Suunnitelmia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 7: Funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.5) Riku Saikkonen 13. 11. 2012 Sisältö 1 Laiskaa laskentaa: delay ja force 2 Funktionaalinen I/O 3 Funktionaalista

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, todistamisesta (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 7. 11. 2011 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen: set! 2 SICP-oliot

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 28.10.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 28.10.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta

Lisätiedot

Rajapinnat ja olioiden välittäminen

Rajapinnat ja olioiden välittäminen Rajapinnat ja olioiden välittäminen Moduulit/oliot kutsuvat toisiaan kapseloitujen rajapintojen läpi Kutsuissa välitetään usein olioita paikasta toiseen Jos olion omistus (= tuhoamisvastuu) säilyy koko

Lisätiedot

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen

CUDA. Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen CUDA Moniydinohjelmointi 17.4.2012 Mikko Honkonen Yleisesti Compute Unified Device Architecture Ideana GPGPU eli grafiikkaprosessorin käyttö yleiseen laskentaan. Nvidian täysin suljetusti kehittämä. Vuoden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: SICP kohdat 2.22.3, 33.1 ja 3.33.3.2 Riku Saikkonen 8. 11. 2010 Sisältö 1 Lisää listoista 2 Symbolit ja sulkulausekkeet 3 Derivoijaesimerkki 4 Muuttujan

Lisätiedot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 15. Lohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.1 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 6: Rajoite-esimerkki, funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.3.5, 3.5) Riku Saikkonen 8. 11. 2012 Sisältö 1 SICP 3.3.5 esimerkki: rajoitteiden vyörytysjärjestelmä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: Funktioiden käyttöä, lisää Schemestä (mm. SICP 1.31.3.4) Riku Saikkonen 17. 10. 2011 Sisältö 1 Scheme-ohjelmointikäytäntöjä 2 Funktiot argumentteina

Lisätiedot