KESKI-SUOMEN PERUSRAKENTEEN KÄRKIHANKKEET 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN PERUSRAKENTEEN KÄRKIHANKKEET 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO"

Transkriptio

1

2 Julkaisija: Yhteystiedot: Keski-Suomen liitto Sepänkatu Jyväskylä puh. (014) /vaihde fax (014) sähköposti: internet: Lisätietoja: Vt.maakuntajohtaja Jukka Patrikainen puh. (014) Yli-insinööri Erkki Pyyppönen puh. (014) Julkaisu: B 117 ISBN X ISSN Pohjakartat: Painos: Kansi: Keski-Suomen maanmittaustoimisto, lupanro: 017/KESU/2002 Genimap Oy, lupa L4701/ kpl Tuula Niemistö Painopaikka: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2002

3 KESKI-SUOMEN PERUSRAKENTEEN KÄRKIHANKKEET

4 KESKI-SUOMEN PERUSRAKENTEEN KÄRKIHANKKEET 2003 Asiakirjan tarkoitus Maakunnan perusrakenteen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- menoarvioon ja valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä kansallisesti ja osin EU-rahoitettavia maakunnan kärkihankkeita. Siihen on koottu maakunnan keskeiset perusrakenteen hankkeet, joista on esitetty kuvaukset ja perustiedot. Asiakirja on valmisteltu maakuntahallituksessa käytyjen keskustelujen perusteella yhteistyössä alueen kansanedustajien kanssa. Sitä käytetään liiton ja maakunnan kansanedustajien yhtenä edunvalvonnan välineenä. EU-rahoituksesta on valmisteltu erikseen maakunnan yhteistyöasiakirja, jossa sovitetaan yhteen seuraavan varainhoitovuoden EU-varojen ja kansallisten rahoitusosuuksien kohdentuminen maakunnassa ohjelmaa rahoittaville viranomaisille. Koska yhteistyöasiakirjassa ei esitetä kansallisesti rahoitettavia hankkeita tämä asiakirja täydentää maakunnan yhteistyöasiakirjaa. Lisäksi tässä esitettyjä hankekuvauksia hyödynnetään yhteistyöasiakirjaan sisältyvien EUvarojen ja kansallisten rahoitusosuuksien yksilöinnissä. Keski-Suomen strategiat Keski-Suomessa luodaan hyvinvointia kannattavalla ja uudistuvalla yritystoiminnalla. Toimiva perusrakenne on keskeinen yritystoiminnan apuväline. Valmisteltavana olevassa maakuntasuunnitelmassa maakunnan vision lähtökohtana on aineellisen hyvinvoinnin lisäksi myös elämän laadun korostuminen. Keski-Suomi on monikeskuksinen, tiedolla ja taidolla tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun ja mahdollisuuksien maakunta. Yhdyskuntien perusrakenteeseen sisältyvät teknisen huollon ratkaisut ja luontoinfra ovat tärkeitä elämisen laatutasoa tukevia elementtejä. EU:n tavoite 1 alueen strategiana on: Luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Ydinverkostot muodostuvat puun, metallin, energian ja kiven jalostukseen sekä matkailuun ja maatilatalouteen. EU:n tavoite 2- alueella strategiana on: Tiedolla ja työllä itsensä elättävä eteläinen Keski-Suomi. Strategia perustuu kuntakohtaiseen erikoistumiseen. Tavoitteiden saavuttamisen perustana on maakunnan omien ponnistelujen lisäksi osapuolten keskinäinen yhteistyö ja riittävät valtiovallan toimenpiteet.

5 Valtion talousarvion, ministeriöiden ja keskushallinnon sekä osin EU:n kautta rahoitettavia maakunnan perusrakenteen kärkihankkeita ovat vuonna 2003: (Hankkeiden keskinäiseen tärkeysjärjestykseen ei ole otettu kantaa) LIIKENNEHANKKEET Tiehankkeet VT 4 Jyväskylä-Kirri (Vt 4 Jyväskylästä pohjoiseen) 20,963 M (124,6 Mmk), maakunnan kärkihanke VT 4 Heinola-Jyväskylä 54 M (320 Mmk) VT 18 Multia- Ähtäri-tiehankkeen jatko 17 M (100 Mmk) VT 4 Kirri-Äänekoski 37 M (220 Mmk) Perustienpidon rahoitustason nosto Muut liikennehankkeet Lentoaseman matkustajaterminaalin laajennus 5,0 M (30 Mmk) Kanavasillat ja Äijälänsalmen väylä 4,05 M (24,1Mmk) YMPÄRISTÖHANKKEET Leivonmäen kansallispuisto-ympäristöhanke 1,85 M (11 Mmk) Kuorevesi-Jämsä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2,8 M (16,7 Mmk) Joutsan seudun jätevedenpuhdistamo 1,682 M (10,0 Mmk) Kivijärven jätevedenpuhdistamo 1,18 M (7 Mmk) 1) Konneveden jätevedenpuhdistamo 1,260 M (7,5 Mmk) Pohjoisen Keski-Suomen alueellinen jätteenkäsittelyalue 1,212 M (7,2 Mmk). TURVALLISUUSHANKKEET Laukaan vankilan suljetun yksikön rakentaminen 20 M (120 Mmk) 1) Toteutus alkamassa ilmeisesti v.2002

6 VT 4 Jyväskylä-Kirri (Vt 4 Jyväskylästä pohjoiseen) Sijainti: Jyväskylä, Jyväskylän mlk Valtatie 4 (E75) on tärkein tieyhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois -Suomen välillä sekä osa yleiseurooppalaista TEN - tieverkkoa. Tiejakso Jyväskylästä pohjoiseen toimii osana lentokenttäyhteyttä ja palvelee Keski-Suomen maakunnan keskeistä kasvuvyöhykettä. Palokan eritasoliittymän läheisyydessä on nopeasti kasvava liiketoiminta-alue. Nykyinen tie on Jyväskylästä pohjoiseen yksiajoratainen ja noin 10 m leveä. Liikennemäärät vaihtelevat eri kohdilla tieosuutta ajon./vrk (KVL 2001), josta raskaita ajoneuvoja 10-14%. Ennustetilanteessa vuonna 2020 liikenteen arvioidaan olevan ajon./vrk ja ilman tiejakson alkuosan liikennemääriä kasvattavaa Mannilan suuntaisliittymää ajon/vrk. Nykytilanteessa liikenteen palvelutaso erityisesti liittymäalueilla on heikko, päätielle liittyminen ja sieltä vasemmalle kääntyminen on vaikeaa. Rinnakkaisyhteydet ovat ruuhkautuneet valtatien liittymien huonon välityskyvyn vuoksi. Liikennemääristä johtuen ohitusmahdollisuuksia ei päätiellä ole. Nelostien liikenneturvallisuus on huomattavasti heikomp i kuin valtateillä keskimäärin. Liikenteestä suuri osa on pitkämatkaista. Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, risteysalueilla 60 km/h. Valtatien 4 Jyväskylästä pohjoiseen ensimmäisenä vaiheena toteutettava Jyväskylä-Kirri-jakso on suunniteltu parannettavaksi nykyiselle paikalleen kevennettynä moottoritienä. Toteuttamisvalmius: Tiesuunnitelmat ovat valmiina. Kustannusarvio: Kokonaiskustannusarvio on 20,963 M (124,6 Mmk) ja H/K-suhde 3,19. Mikäli Mannilan suuntaisliittymää ei rakenneta kokonaiskustannusarvio on 19,127 M (113,72 Mmk) ja H/Ksuhde 3,41. Valtion osuus hankkeesta on 17,558 M (17,099 M ilman Mannilan suuntaisliittymää). Määrärahaesitys 2003: 10 M

7 VT 4 Heinola-Jyväskylä Sijainti: Jyväskylän mlk, Toivakka, Leivonmäki, Joutsa, Hartola Valtatie 4 kuuluu TEN-verkkoon ja se on maan keskeinen pitkittäisväylä. Liikennemäärä tiellä on tällä hetkellä ajoneuvoa/vrk, kesäaikainen liikenne yli 9000 ajon/vrk. Tiellä on paljon raskasta liikennettä ja se on valtakunnallinen tavaraliikenteen pitkittäisväylä ja keskeinen yhteys elinkeinoelämän päivittäisille kuljetuksille. Tiejakso kuuluu moniongelmaisiin päätiekohteisiin. Ongelmina ovat kapeus, mäkisyys, mutkaisuus, yksityistieliittymien suuri määrä, kevytväylien tierakenteen heikko kunto sekä melu - ja pohjavesisuojausten puuttuminen. Maaston suuret korkeuserot, tien pystygeometrian pienipiirteisyys sekä tien kapeus haittaavat ohittamista ja jonoja muodostuu helposti. Pääliittymät ovat turvattomia. Valtatie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen. Kokonaan uutta tietä rakennetaan n. 10 km jakson pohjoispäässä välillä Vaajakoski-Oravasaari sekä jyrkimpiä mutkia oikaistaessa. Hankekokonaisuus sisältää 19 ohituskaistan rakentamisen, tien leventämisen ja yksityistiejärjestelyt sekä taajamien kohdille kevytväylien ja alikulkukäytävien rakentamisen. Hanketta tulisi jatkaa lähivuosina edelleen Vaajakosken ohituksella Kanavuoresta Haapalahteen. Toteuttamisvalmius: Tien perusparannussuunnitelmat ovat osittain valmiina ja osittain valmisteltavana siten, että rakentaminen on mahdollista useammassa kohdassa tiejaksoa. YVA-käsittely on välillä Viisarimäki-Vaajakoski suoritettu. Kustannusarvio: Yhteensä 54 M (320 Mmk), Keski-Suomen puolella 28,1 M (167 Mmk) Määrärahaesitys : Keski-Suomessa 28,1 M

8 VT 18 Multia- Ähtäri, tiehankkeen jatkaminen Sijainti: Keuruu, Multia Jyväskylä-Vaasa valtatiestä (Vt 18) puuttuu väli Ähtäri-Multia. Hanke on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus. Välillä on vain heikkotasoisia ja osin päällystämättömiä paikallis - ja maanteitä. Reitti on viitoitettu tilapäisesti vanhoja, mutkittelevia maantieuria eikä se ole kilpailukykyinen kuljetuksille Suomen poikkisuunnassa Pietariin, eivätkä alueen kunnat ole hyötyneet liikenteestä välillä Vaasa-Pietari. Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on liikennettä vajaa kolmannes siitä määrästä, joka yleensä on vastaavanlaisten maakuntien keskusten välillä. Tiejakso kuuluu tiehallinnon PTS-suunnitelman mukaan pääteiden runkoverkkoon. Hanke parantaa huomattavasti Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille. Hankkeella on merkitystä kansainväliselle liikenteelle keskisen Skandinavian ja Pietarin välillä. Toteuttamisvalmius: Tiesuunnitelma on valmis. Multian ohitus on valmistunut syksyllä Kustannusarvio: 17 M (100 Mmk) Määrärahaesitys 2003: 5 M

9 VT 4 Kirri-Äänekoski Sijainti: Jyväskylän mlk, Laukaa, Uurainen, Äänekoski Valtatie 4 (E75) on keskeinen pääteiden runkoverkkoon kuuluva yhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois -Suomen välillä ja osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Tien asema valtakunnallisena tavaraliikenteen kuljetusväylänä on korostunut. Tiejakso palvelee Keski-Suomen keskeistä kasvuvyöhykettä ja on osa kasvavan maakuntakeskuksen lentokenttäyhteyttä. Lentoaseman matkustajaterminaalin vireillä olevan laajennuksen ja kentän tuntumaan valmisteilla olevan liiketoiminta-alueen kehityksen myötä alueen logistiset vaatimukset kasvavat. Palokan-Kirrin alueelle ja Äänekoskelle Hirvaskankaan liittymän läheisyyteen on muodostumassa kasvavat liiketoiminta- ja työpaikka -alueet. Liikennemäärä on nykytilanteessa yli ajon/vrk, joten tie ruuhkautuu helposti. Perjantain liikennemäärät ovat lähes 1,3 -kertaisia keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna. Välillä on paljon myös työmatkaliikennettä molempiin suuntiin ja iltapäivän huipputunnin liikennemäärä on lähes 10 % koko vuorokauden liikennemäärästä. Jyväskylän seudun kasvun luomien kuljetustarpeiden lisäksi Jyväskylästä on muodostunut kuljettajien työaikalainsäädännön johdosta strategisesti tärkeä kuljetusten vaihto- ja solmupiste, jolle nelostien toimivuus on elinehto. Tiejakso on keskeinen elinkeinoelämän päivittäisille kuljetuksille, ei vain kesän viikonlopun ruuhkaliikenteen tarpeisiin. Raskaan liikenteen kasvu 4-tiellä on viisivuotisjaksolla ollut Jyväskylässä 43% ja Äänekosken kohdalla 38% ja kuljetusmäärät ovat edelleen kasvussa. Mm. M-realin kuljetukset ovat tekeillä olevien investointien myötä lisääntymässä vuosina Jyväskylän ja Äänekosken välillä tonnista tonniin. Tiejakso kuuluu kokonaisuudessaan moniongelmaisiin päätiekohteisiin. Nykyinen tie on yksiajoratainen ja 10 m leveä. Yksityistieliittymien suuri määrä, maaston korkeuserot, osin tien pystygeometrian pienipiirteisyys sekä tien kapeus haittaavat ohittamista ja jonoja muodostuu helposti erityisesti runsaan raskaan liikenteen takia. Pääliittymät ovat turvattomia ja niihin on jo nyt jouduttu soveltamaan erityisjärjestelyjä. Kirri-Äänekoski välin hankekokonaisuus sisältää tien suuntauksen ja rakenteen parantamisen, ohituskaistojen rakentamisen, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt sekä kevytväylien ja alikulkukäytävien rakentamisen. Välillä varaudutaan myöhemmin tien nelikaistaistamiseen. Toteuttamisvalmius: Tiesuunnitelmia on osittain valmiina. Kustannusarvio: 37 M (220 Mmk) Määrärahaesitys 2003: 5 M kehittämisrahoitusta.

10 Perustienpidon rahoitustason nosto Sijainti: Koko Keski-Suomi Keski-Suomen perustienpidon rahoitus on nykyisellään riittämätön. Se ei turvaa maakunnan alueellista kehittämistä eikä tielain mukaista maakunnan tieverkon ylläpitoa. Rahoituksen riittämättömyys uhkaa alueellista tasa-arvoa ja maakunnan harvaan asuttujen alueiden toimintoja, kun tiestön hoidon painopiste on siirtynyt pääteille ja kasvualueiden taajamaympäristöihin. Keski-Suomen suurten kehittämishankkeiden lykkäytyminen on jo vuosia siirtänyt maakunnan perustienpitorahoitusta pääteiden välttämättömiin liikenneturvallisuustöihin ja alan kustannustason kohoaminen on syventänyt perustienpitorahoituksen vajetta. Vaje uhkaa erityisesti maakunnan harvaan asuttujen alueiden tieverkon kuntoa ja lykkää alempien teiden perustienpitohankkeita ja kevytväylähankkeita. Valtakunnallinen tienpidon rahoitustason nosto on Keski-Suomen kannalta välttämätön. Maakunnan perustienpidon rahoituksen tulee olla nykyistä selvästi suurempi, tarvelaskelmien mukaan 35 M /v (210 Mmk/v) ja osuus n. 6,2% koko maan perustienpidon rahoituksesta. Määrärahaesitys 2003: Keski -Suomen perustienpidon rahoitus tulisi nostaa tasolle 35 M /v.

11 Lentoaseman matkustajaterminaalin laajennus Sijainti: Jyväskylän mlk Jyväskylän lentoaseman matkustajamäärän ja lentovuorojen lisääntymisen takia matkustajaterminaalin tilat ovat käyneet ahtaiksi ja epätarkoituksenmukaisiksi. Terminaalin laajennuksesta ja uudistamisesta on lähivuosina tehtävä ratkaisu. Sitä varten on laadittu laajennussuunnitelma. Terminaalin laajennuksen kustannukset ovat 5 M. Kustannusarvio sisältää matkustajaterminaalin laajennuksen sekä laajennuksen edellyttämät asematason ja maaliikennealueiden muutostyöt. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi EUosarahoituksella. Hanke on maakunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeä hanke. Toteuttamisvalmius: Hankesuunnitelma laajennuksesta on valmis. Kustannusarvio: 5 M (30 Mmk) Määrärahaesitys : Ilmailulaitos 1,7 M, EU/työvoimahallinto/kunnat 3,3 M

12 Kanavasillat ja Äijälänsalmen väylä Sijainti: Laukaa, Suolahti, Jyväskylä, Jyväskylän mlk Keiteleen kanavareitin matalimman sillan, Vuonteensalmen 3,5 m alikulkukorkeudessa olevan sillan korvaaminen uudella Eeronsalmen silta-ja väyläratkaisulla 8 m:n alikulkukorkeuteen sekä Paatelanlahden ratasillan nostaminen koko yläpuolisen vesistöalueen mukaiseen alikulkukorkeuteen, 5,5 m:iin. Liian matalat alikulkukorkeudet ovat olleet kanavaliikenteen pullonkaula. Alikulkukorkeuksien nosto edesauttaa kanavareitin liikenteellistä hyödyntämistä erityisesti vesimatkailuun. Jyväskylään satamaan pääsee vesitse vain huonokuntoisen Äijälänsalmen väylän kautta. Maaperältään hienojakoinen salmi on liettymässä kulkukelvottomaksi. Toimenpiteisiin väylän korjaamiseksi on ryhdyttävä pian, jotta liikenneyhteyden säilyminen varmistuu. Äijälänsalmen kunnostus turvaisi vesiliikenteen kehittämisen Jyväskylään. Toteuttamisvalmius: Kanavareitin hankkeet voidaan käynnistää heti. Äijälänsalmen suunnittelu on käynnissä Vaatii ympäristölupakäsittelyn. Kustannusarvio: Kustannukset yhteensä 4,05 M (24,1Mmk) Eeronsalmen silta ja väylä 2,78 M (16,5 Mmk) Paatelan ratasillan korotus 0,17 M (1,0 Mmk) Äijälänsalmen väylän kunnostus 1,11 M (6,6 Mmk) Määrärahaesitys 2003: 2 M kehittämisrahoituksena.

13 Leivonmäen kansallispuisto-ympäristöhanke Sijainti: Leivonmäki Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2002 valmistelutyön Haapasuon Syysniemen luonnonsuojelualueen muuttamisesta kansallispuistoksi. Alue on monipuolinen luontokokonaisuus soineen, metsineen, järvineen ja harjuineen. Alue sijaitsee valtatien E75 (4-tie) tuntumassa. Pääkaupunkiseudulta matkaa alueelle on noin 200 ja Jyväskylästä noin 50 kilometriä. Alue soveltuu ympäristövastuulliseen luontomatkailuun ja seutukunnan kylät ja yritykset ovat viime vuosina kehittäneet omia palveluitaan luontomatkailijoiden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on Leivonmäellä sijaitsevien Selänpohjan koulutus- ja virkistyskeskuksen käytön kehittäminen ja Kivisuon kurssikeskuksen ottaminen uuteen käyttöön sekä toiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen. Hanke muodostaa kolme toimenpidekokonaisuutta: ympäristönsuojelullisten tavoitteiden ja palveluvarustuksen parantaminen, joka sisältää ennallistettavat luontokohteet, kalataloudelliset kunnostukset, metsäluonnon hoitohankkeet ja suojelualuehankinnat sekä reittiverkoston rakentamisen palveluineen (laavut, leiripaikat, lintutornit, pitkokset, opasteet ja kartat). rakennusten kunnostaminen, jossa toteutetaan Kivisuon kurssikeskuksen kunnostus valmisteilla olevan rakennusten ja miljöön kunnostussuunnitelman mukaisesti. vesihuollon järjestäminen johtamalla jätevedet ja ottamalla talousvesi Rutalahden kylän verkosta (7,3 km Selänpohjaan ja 11,3 km Kivisuolle) syöttövesijohdon kautta. Hankkeen toteuttajat ovat Keski-Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Keski-Suomen metsäkeskus sekä yhteistyökumppaneina Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, Leivonmäen kunta, muut hankkeesta hyötyvät kunnat, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vapo Oy, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Leivonmäen metsänhoitoyhdistys ja alueen maanomistajat. Tulevalla kansallispuistolla ja sen palveluilla on maakunnallista merkitystä monipuolisena suojelukohteena ja luonnossa liikkumiseen liittyvien hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Leivonmäen 1200 asukkaan kunnan ja pienyritysten voimavarat ovat rajalliset suunniteltaessa ja rakennettaessa alueen infraa kestävän kehityksen lähtökohdista. Keski-Suomen ympäristökeskuksen esitys hankkeen rahoitukseksi v on YM , MMM , EU , kunnat Kustannusarvio: 1,85 M Määrärahaesitys 2003: YM , MMM

14 Kuorevesi-Jämsä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto Sijainti: Jämsä Jämsän Hallin taajaman jätevedet puhdistetaan tällä hetkellä Hallin omalla jätevedenpuhdistamolla, jonka saneeraus on ollut suunnitelmissa v.1998 lähtien. Saneerauksen kustannukset olisivat nykytasolla n. 0,76 M. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tutkittu jätevesien johtaminen Jämsän keskustaajamaan sekä yhdysvesijohdon rakentamista samassa yhteydessä Heräkulmasta Halliin. Suunniteltu hanke sisältää Hallin taajaman jätevesien (23 km) johtamisen Jämsä-Jämsänkoski yhteispuhdistamolle ja vesijohtolinjan (13 km) rakentamisen Jämsän Heräkulman ja Hallin välille. Mikäli investointeihin saadaan valtion tuki jätevesien johtamisen ja käsittelyn vuosikustannukset jäävät alhaisemmiksi kuin toteuttamalla käsittely Hallissa. Tällöin siirtoviemäröinti muodostuu kannattavaksi. Ympäristökuormitus Hallissa pienenee. Toteuttamisvalmius: Yleissuunnitelma on valmiina Kustannusarvio: 2,8 M Määrärahaesitys 2003: Valtion osuus 1,5 M siirtoviemäri suunniteltu vesijohto Heräkulman vedenottamo Hallin jätevedenpuhdistamo Liityntä nykyiseen vesijohtoon Liityntä rakennettuun viemäriin

15 Joutsan seudun jätevedenpuhdistamo Sijainti: Joutsa Joutsan seudullisella puhdistamolla käsitellään Joutsan ja Leivonmäen kuntien sekä Tammihaara - Savenahon ja Uimaniemen vesiosuuskuntien jätevedet. Uusi laitospuhdistamo rakennetaan nykyisen Joutsan kunnan kemiallisesti tehostetun lammikkopuhdistamon pohjoispäähän ja se korvaa kolme vanhaa puhdistamoa. Hankkeeseen sisältyy myös purkuputken rakentaminen. Kuivattu puhdistamoliete toimitetaan Jyväskylään Mustankorkea Oy:n laitoksille kompostoitavaksi. Jätevesien johtamiseksi kuntien välille on rakennettu siirtoviemäri ja vesiosuuskunnat ovat rakentaneet tai rakentavat omat siirtoviemärinsä, joihin haja -asutus ja rantakaava-alueet ja yritykset voivat liittyä. Uusi puhdistamo rakennetaan vuosina heinäkuuhun 2005 mennessä. Joutsan kunnan talousarviossa on varauduttu rakennuspaikan perustamiseen jo v Toteuttamisvalmius: Ympäristölupahakemus on ympäristökeskuksen käsiteltävänä ja lopullinen suunnittelu käynnistyy heti ympäristölupapäätöksen jälkeen. Kustannusarvio: 1,682 M (10,0 Mmk) Määrärahaesitys 2003: EU/YM 0,84 M, kunta 0,84 M.

16 Kivijärven jätevedenpuhdistamo Sijainti: Kivijärvi Kivijärven jätevedenpuhdistamo rakennetaan uuteen paikkaan, noin 1,5 km etäisyydelle entisestä satamarannassa sijaitsevasta puhdistamosta. Hankkeeseen sisältyy puhdistamon lisäksi uuden sijoituspaikan edellyttämänä tarvittavan siirtoviemärin rakentaminen, pääpumppaamon uusiminen, purkuputki Kivijärveen sekä tieyhteyden parantaminen uudelle alueelle. Uusi puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos, jossa on biologinen ja kemiallinen osa, koneellinen tulevien vesin välppäys sekä sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto. Typen poistoon varaudutaan allastilavuuksien mitoituksissa. Lietteen käsittely tapahtuu yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Toteuttamisvalmius: Hankkeelle on saatu ympäristölupa Suunnitelmat ovat valmistuneet 1998 ja ne on päivitetty maalis -huhtikuussa Kustannusarvio: 1,2 M (7 Mmk) Määrärahaesitys 2003: EU/TM 0,6 M, kunta 0,6 M

17 Konneveden jätevedenpuhdistamo Sijainti: Konnevesi Konneveden kunnan nykyinen jätevedenpuhdistamo on huonokuntoisuutensa takia rakennettava kokonaan uudelleen. Tavoitteena on rakentaa tavanomaista tehokkaampi puhdistamo, jossa ravinteiden poisto tapahtuu biologisesti. Sellaista ei ole aiemmin toteutettu tämän kokoisella laitoksella. Prosessina on matalakuormitteinen aktiivilietelaitos tehostettuna fosforin ja typen biologisella poistolla ja jälkisuodatuksella. Esikäsittelynä on siivilöinti tai tiheä välppä, jolloin karkein kiintoaines saadaan talteen. Välppäjäte puristetaan. Ylijäämäliete kuivataan. Uusi puhdistamo rakennetaan nykyisen läheisyyteen, jolloin nykyinen puhdistamo voidaan pitää koko rakennustyön ajan toiminnassa ja vältytään ohijuoksutuksilta. Rakentamisen jälkeen prosessin toimintaa seurataan tehostetusti biologisen ravinteiden poiston, prosessitekniikan ja kustannusten valvomiseksi. Toteuttamisvalmius: Yksityiskohtainen suunnitelma valmistuu v Rakentaminen käynnistyy v Kustannusarvio: 1,26 M (7,5Mmk) (ALV 0%) Määrärahaesitys 2003: EU 0,63 M, kunta 0,63 M

18 Pohjoisen Keski-Suomen alueellinen jätteenkäsittelyalue Sijainti: Saarijärvi Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Pylkönmäen kuntien ja Saarijärven kaupungin kesken aloitettiin v.1999 Jätehuollon kehittämishankkeen yhteydessä neuvottelut yhteisen jätteenkäsittelyalueen perustamisesta käytössä olevalle Saarijärven Sammakkokankaan kaatopaikka-alueelle. V.2001 käynnistettiin Saarijärven seudun jätehuolto Oy:n perustamista koskevat neuvottelut. Yhtiön tarkoituksena on hoitaa osakaskuntien jätehuollon palvelutehtävät. Myös Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari ovat ilmaisseet halukkuutensa liittyä perustettavaan jätehuoltoyhtiöön ja tarvittavat selvitykset on aloitettu v.2002 alussa. Nykyisellään Sammakkokankaan kaatopaikalla on käytössä n. hehtaarin jätetäyttöalue, öljyisten maiden käsittelyallas ja v.2001 valmistunut asfaltoitu kompostointikenttä. Toiminnan jatkuessa käsittelyalueelle rakennetaan vuosina uusi pohjan tiiveysvaatimukset täyttävä jätetäyttöalue yhteiskaatopaikaksi. Nykyinen kaatopaikka -alue poistetaan käytöstä ja maisemoidaan. Kaatopaikkavesien käsittelyä tehostetaan rakentamalla suotovesille puhdistamo. Samalla alueen valais tusta, viemäröintiä, teitä ja rakennuksia korjataan alueen toimivuuden parantamiseksi. Uudelle käsittelyalueelle hankitaan autovaaka. Toteuttamisvalmius: Alueen suunnittelu v Kustannusarvio: Rakennushankkeen kustannukset ovat 1,212 M (7,2 Mmk) Määrärahaesitys 2003: - Saarijärven seudun jätehuolto Oy EU

19 Laukaan vankilan suljetun yksikön rakentaminen Sijainti: Laukaa Laukaan varavankila perustettiin 1994 Pernasaaren koulukodilta vapautuneisiin tiloihin. Alkuperäisen suunnitelmana oli koulukodin suljettuun osastoon oli tarkoitus perustaa lääninvankila. Vankilapaikkoja varavankilaan toteutui 36. Vankimäärät ovat parin viime vuoden kuluessa kasvaneet koko maassa vangilla. Länsi-Suomen vankeinhoitoalueella suljetut vankilat ovat täynnä ja kuormitus jatkuu. Vankeinhoitolaitos pyrkii kehittämään laitoskantaa siten, että vangeille pystytään tarjoamaan rangaistuksen suorittamispaikka mahdollisimman lähellä kotipaikkakuntaa, lähellä omaisia ja kotipaikkakunnan palveluita. Vankilat tarvitsevat myös toimivia yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan taatakseen mahdollisuudet opiskeluun, työhön ja muihin toimintoihin. Vankien päihdehuollon yhteistyön lisääminen kuntien kanssa edellyttää myös vankien sijoittamista lähelle kotipaikkakuntaa. Vankiloiden turvallisuus pyritään takaamaan optimaalisilla kokoratkaisuilla ja riittävän tiheällä laitosverkolla. Keski- Suomessa tai edes lähietäisyydellä ei ole rangaistus- tai tutkintavankien sijoitusmahdollisuutta. Keski-Suomen kaikki vangit joudutaan sijoittamaan toisille vankeinhoitoalueille, erityisesti Sukevalle, Kuopioon ja Vaasaan, jopa Turkuun. Vankilakokonaisuus Jyväskylän seudulla vastaisi vankilakannan kehittämistavoitteita ja yksikkö sijoittuisi tarkoituksenmukaisesti maan muuhun vankilaverkkoon nähden. Suljetun vankilan paikkaluvun tulisi olla Laukaan Vuonteella on nykyisessä vankilakäytössä maa-alueet myös uuden suljetun yksikön rakentamiseen. Nykyisen laitoksen henkilöresursseja voitaisiin hyödyntää erityisesti hallinnon ja huollon osalta ja työtoimintoja voitaisiin yhdistää. Uudessa vankilassa voitaisiin ottaa huomioon ne rakenteelliset ja toiminnalliset seikat, joilla voitaisiin estää päihteiden ja huumeiden käyttö ja muu rikollisuus vankilassa. Hankkeella on merkittäviä työllisyys- ja aluepoliittisia vaikutuksia. Se työllistää rakennusaikana useita kymmeniä henkilöitä ja lisää välillisesti työpaikkoja alueen rakennusteollisuuteen. Pysyvä välittömien ja välillisten työpaikkojen lisäys alueella olisi useita kymmeniä. Laitoksen sijoittamisella Keski-Suomeen pystyttäisiin laajentamaan vankeinhoitohenkilöstön rekrytointipohjaa, josta on tulossa ongelma koko vankeinhoitolaitoksessa. Toteuttamisvalmius: Hankkeen valmistelu voitaisiin aloittaa välittömästi. Kustannusarvio: Rakentamishanke 20 M (120 Mmk) Määrärahaesitys 2003: Hankkeen ja toimintojen suunnitteluun 0,3 M

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

2 Keski-Suomen liikennejärjestelmä

2 Keski-Suomen liikennejärjestelmä 2 Keski-Suomen liikennejärjestelmä Julkaisija: Yhteystiedot: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 Jyväskylä puh. (014) 652 200/vaihde fax (014) 652 277 sähköposti: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi internet:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008)

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008) JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008) ESIPUHE... 2 JOHDANTO... 4 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAVOITE... 5 KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 7 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI... 7 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...

Lisätiedot

Äänekoski Haapajärvi radan perusparantamisen turvaaminen

Äänekoski Haapajärvi radan perusparantamisen turvaaminen Äänekoski Haapajärvi radan perusparantamisen turvaaminen Metsäteollisuuden ja energiahuollon kannalta Äänekoski-Haapajärvi rata on elintärkeä Keski- Suomelle. Raideliikennettä käyttävät kuljetusketjut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu internetissä: Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi Yhteystiedot maakuntasuunnittelija Jarkko Pietilä jarkko.pietila@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009 2010

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009 2010 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009 2010 Maakuntahallitus 20.10.2008 1 2 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2009 2010 Kuopio 2008 3 Pohjois-Savon liiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon

Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon Joensuun kaupungin esitykset Pohjois-Karjalan vuoden 2015 hankeluetteloon Talonrakennushankkeet 1. Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus (valtion talousarvion pääluokka ja momentti: 33.60.31)

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET

SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET 1 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:262 2 Satakuntaliiton monistamo Pori 2002 Painos 1000 kpl 3 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Kihniö Virrat Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON

PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Pirkanmaan liitto MKH 19.3.2012 PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 1 BUDJETTITAVOITTEIDEN ESITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Pirkanmaan liitossa laaditaan vuosittain Pirkanmaan budjettitavoitemuistio

Lisätiedot

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon 2 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Taitto Mainoskenttä Oy Painosmäärä 800 kpl

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä

Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Raportteja 114 2013 Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä Yleissuunnitelma Raportteja 114 2013 Valtatien 4

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot