Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle"

Transkriptio

1 Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti

2 Esityksen sisältö Kirjoittajan ABC-kortti Tutkimusongelmat Käytettävyys Laatu Laatumalli Käytettävyyslaatumalli Tutkimustulokset Yhteenveto Jatkotutkimusaiheita

3 Kirjoittajan ABC-kortti Suomen virtuaalikielikeskuksen osahanke Tarkoituksena tuottaa tekstin- ja kielenhuollon opiskelumateriaalia verkkoon Mukana Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen kielikeskukset

4 ABCweb Projekti II kevään 2005 projekti Uusi helppokäyttöisempi käyttöliittymä kirjoittajan ABC-kortti -sivustolle Määrittelyt ja prototyyppi uudelle sivustolle Prototyypin käytettävyyden arviointi Projekti I teki kehitystyön syksyllä 2005

5 Tutkimusongelmat Mitkä tekijät vaikuttavat verkkosivuston käytettävyyteen? Miten verkkosivuston käytettävyyttä voidaan mitata? Miten hyvin käytettävyyslaatumallin rakentaminen onnistui ja kuinka helppoa se oli? Miten rakennettu malli soveltui käytettävyyden arviointiin?

6 Tutkimusmenetelmät Kirjallisuustutkimus Konstruktiivinen tutkimus Rakennetaan laatumalli ja arvioidaan mallin avulla Kirjoittajan ABC-kortti -sivuston kolmea eri versiota Empiirinen aineisto Heuristiset evaluoinnit, kognitiiviset läpikäynnit, käytettävyystestaukset, laatumalliarvioinnit ja laatukriteeristöarvioinnit

7 Käytettävyys sosiaalinen hyväksyttävyys toiminnallisuus helppo oppia järjestelmän hyväksyttävyys hyödyllisyys kustannukset käytettävyys tehokas käyttää helppo muistaa käytännöllinen hyväksyttävyys yhteensopivuus luotettavuus vähän virheitä miellyttävä käyttää muut Nielsen, 1993

8 Käytettävyys ISO : Mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi.

9 Laatu ISO 9126: Tuotteen laatu on seuraavien ominaisuuksien yhdistelmä: Toiminnallisuus Luotettavuus Tehokkuus Käytettävyys Ylläpidettävyys Siirrettävyys

10 Laatu Ohjelmistojen ulkoiset laatutekijät Fitzpatrickin ja Higginsin mukaan: Tarkoituksenmukaisuus, asennettavuus, toimivuus, mukautuvaisuus, helppokäyttöisyys, opittavuus, yhteentoimivuus, luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus Ohjelmiston sisäiset laatutekijät Fitzpatrickin ja Higginsin mukaan: Ylläpidettävyys, testattavuus, joustavuus, uudelleenkäytettävyys ja siirrettävyys

11 Laatu Fitzpatrickin lisälaatutekijät verkkosivuille: Näkyvyys Jäljitettävyys, haettavuus, saatavuus Ymmärrettävyys Luettavuus, kuuluvuus, käsitettävyys Uskottavuus Eheys, paikkansapitävyys (oikeellisuus, käypäisyys) Sitouttavuus Navigoitavuus, vuorovaikutteisuus, miellyttävyys Erilaistaminen Spesialiteetti, identiteetti

12 Laatumalli järjestelmä jolla on todellinen ja vaadittu laatu määrittelee laatutekijä koostuu laadun alatekijä määrittelee epäsuorasti laatukriteeri kuvailee määrittelee mittaa laatumittari laatuvaatimus määrittelee Firesmith, 2003

13 Laatumalli GQM-menetelmä (Goal/Question/Metric Method) Tavoitteet Kysymykset Metriikat

14 Laatumalli Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit Valtionvarainministeriössä kehitetty laatumalli Toimii verkkopalvelujen rakentamisen, kehittämisen ja arvioinnin välineenä 40 laatukriteeriä, jotka jaettu viiteen arviointialueeseen Arviointialueet: käyttö, sisältö, johtaminen, tuottaminen ja hyödyt Tässä tutkimuksessa rakennettavan laatumallin vertailukohta

15 Käytettävyyslaatumalli Verkkosivuille ei ole olemassa yleistä laatumallia Erilaisia ohjeistoja on runsaasti Laatumallin pohjaksi voidaan ottaa ohjelmistotekniikan laatumalli esim. GQM Mallissa otettava huomioon ISO 9126 ja ISO standardien vaatimukset

16 Käytettävyyslaatumalli Laatutekijä Laadun alatekijä Laatukriteeri Laatumittari Laatuvaatimus käytettävyys käyttäjille 1 käytettävyys tehtävälle 1 tehtävän tekemisen tuloksellisuus esim. loppuun asti tehtyjen tehtävien osuus esim. 99 % käyttäjistä saivat tehtävän tehtyä käytettävyys käytettävyys tehtävälle 2 tehtävän tekemisen tehokkuus esim. tehtävän tekemiseen kulunut aika esim. käyttäjät saivat tehtyä tehtävän 30 % nopeammin kuin vanhalla versiolla käytettävyys käyttäjille 2 käytettävyys tehtävälle n tehtävän tekemisen miellyttävyys esim. kyselyllä saatava subjektiivinen arvio esim. käyttäjät ovat skaalalla 1 7 yhden pisteen verran tyytyväisempiä verrattuna vanhaan versioon Käytettävyys käyttäjille n Jokela, 2005

17 Käytettävyyslaatumalli Käytettävyyslaatumallin rakentaminen Käyttäjien tunnistaminen Laatukriteerien etsiminen Laatutekijöiden etsiminen Pohjautuu Firesmithin malliin Laatukriteerit esitetään GQM-menetelmän mukaisesti kysymysten muodossa

18 Käytettävyyslaatumalli Lopputulos Laatutekijä Kysymys Pisteet luettavuus käytettävyysindeksi miellyttävyys navigoitavuus saavutettavuus silmäiltävyys tehokkuus uskottavuus virheettömyys Onko koodi standardien mukaista? Toimivatko kaikki linkit? Onnistuiko käyttäjältä tehtävän suorittaminen? Kuinka paljon sivustolla havaittiin vakavia käytettävyysongelmia? kyllä joka sivulla = 5 ei millään sivulla = 0 kaikki linkit toimivat = 5 suurin osa linkeistä ei toimi = 0 kyllä = 10 ei = 0 ei ollenkaan = 5 paljon = 0

19 Käytettävyyslaatumalli Laatutekijän pistemäärän laskenta Virheettömyys Kysymys Onko koodi standardien mukaista? Toimivatko kaikki linkit? Onnistuiko käyttäjältä tehtävän suorittamien? Kuinka paljon sivustolla havaittiin vakavia käytettävyysongelmia? Pisteet kyllä, joka sivulla = 5 ei millään sivulla = 0 kyllä, kaikki linkit toimivat = 5 suurin osa linkeistä ei toimi = 0 kyllä = 10 ei = 0 paljon = 0 ei ollenkaan = 5 YHTEENSÄ Virheettömyyden käytettävyyspisteet ovat *100 =

20 Käytettävyyslaatumalli Käytettävyysindeksi on laatutekijöiden saamien pistemäärien keskiarvo: Luettavuus: 61 Miellyttävyys: 76 Navigoitavuus: 71 Saavutettavuus: 58 Silmäiltävyys: 86 Tehokkuus: 75 Uskottavuus: 69 Virheettömyys: 56 Käytettävyysindeksi: 69

21 Tutkimustulokset Käytettävyyslaatumalliarvioinnit Kirjoittajan ABC-kortti -sivuston eri versioille Käytettävyysindeksi Virheettömyys Uskottavuus Tehokkuus Silmäiltävyys Saavutettavuus Navigoitavuus Miellyttävyys Luettavuus Vanha sivusto Prototyyppi Uusi sivusto

22 Tutkimustulokset Käytettävyystestauksen vaikutus laatumalliarviointiin Käytettävyysindeksi Virheettömyys Uskottavuus Tehokkuus Silmäiltävyys Saavutettavuus Navigoitavuus Miellyttävyys Luettavuus Ennen käytettävyystestausta Käytettävyystestauksen jälkeen

23 Tutkimustulokset Eri menetelmillä suoritettujen arviointien tuloksia käytettävyysindeksi KT pienet ongelmat KT vakavat ongelmat KT ongelmat KL ongelmat HE vakavat ongelmat HE ongelmat Prototyyppi Vanha sivusto

24 Tutkimustulokset Käytettävyyslaatumallin ja julkisten verkkosivujen laatukriteerien antamat tulokset Kirjoittajan ABC-kortti -sivujen eri versioille Käytettävyyslaatumalli Laatukriteeristö Vanha sivusto Prototyyppi Uusi sivusto 69 54

25 Yhteenveto Käytettävyyslaatumallin rakentaminen oli työlästä Mallin käytäntöön vastaavuudessa on vielä puutteita Kuinka tärkeitä eri laatutekijät ja laatukriteerit ovat suhteessa toisiinsa Mallia räätälöitävä arvioitavan kohteen erityispiirteiden huomioimiseksi Malli on käyttökelpoinen saman sivuston eri versioiden käytettävyyden arviointiin Mallilla saadaan yksityiskohtaista tietoa arvioitavan sivuston hyvistä ja huonoista puolista Mallilla saatavat tulokset ovat samansuuntaisia kuin muilla menetelmillä saatavat tulokset

26 Jatkotutkimusaiheita Miten hyvin rakennettu malli soveltuu muiden sivustojen käytettävyyden arviointiin? Miten rakennettu malli toimii sivuston suunnittelun apuvälineenä? Muuttuvatko arviointitulokset, jos arvioija vaihtuu? Onko malliin kuuluva käytettävyystestaus tarpeen?

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

Suomen kulttuurihistoriallisten maakuntamuseoiden verkkopalvelut ja niiden käytettävyys

Suomen kulttuurihistoriallisten maakuntamuseoiden verkkopalvelut ja niiden käytettävyys Suomen kulttuurihistoriallisten maakuntamuseoiden verkkopalvelut ja niiden käytettävyys Pasi Pursiainen Pro gradu -tutkielma Kansatiede Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

VERKKOPOHJAISEN AUTOKIERRÄTYSPALVELUN KÄYTTÖKOKEMUS

VERKKOPOHJAISEN AUTOKIERRÄTYSPALVELUN KÄYTTÖKOKEMUS AALTO-YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU Anna Heini VERKKOPOHJAISEN AUTOKIERRÄTYSPALVELUN KÄYTTÖKOKEMUS Diplomityö Espoo 10. toukokuuta 2011 Valvoja: Ohjaaja: Dosentti Kalevi Kilkki DI Kari Juvaste ii

Lisätiedot

Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus

Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus Tietoverkossa toteutettava käyttöönottokysely: Finnvera Oyj:n uuden tietojärjestelmän käyttöönottotutkimus Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Janne Kuntola Gradu-tutkielma 3.5.2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9

OPPAAN SISÄLTÖ 5. KÄYTETTÄVYYDEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIMENETELMÄT 9 OPPAAN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETTÄVYYS TUOTEKEHITYSPROSESSISSA 4 KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN... 4 KÄYTETTÄVYYSPROSESSIN MALLI PK-YRITYKSIIN... 5 3. KÄYTETTÄVYYS MUOTOILUSSA 6 4. KÄYTTÖLIITTYMÄN VISUAALINEN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava. Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava. Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla Päivi Ylitalo-Kallio Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu, 2008 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Linda Hellman Helsinki 5. toukokuuta 2009 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 7 Jouni Lappalainen Luku 12: Mallipohjainen (pattern-based) suunnittelu suunnittelumallit malliperustainen suunnittelu arkkitehtuurimallit käyttöliittymän suunnittelumallit

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Otto Miettinen KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA Kandidaatintyö Espoo 22.4.2008 Työn ohjaaja: DI Johanna

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käytettävyystutkimus

Verkkopalveluiden käytettävyystutkimus Verkkopalveluiden käytettävyystutkimus Case papunet.net/pahkina Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2005 Kirsi Kalenius Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Verkkopalveluiden

Lisätiedot

Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla

Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Tikka, Petri 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Elinkeinoyhtiön palveluiden kehittäminen tietotekniikan avulla Petri Tikka

Lisätiedot

Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen

Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen Www-palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen Salmi, Pirjo Stenfors, Milla 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara WWW-PALVELUN KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN Pirjo Salmi Milla Stenfors

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA

KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA KÄYTETTÄVYYS MUSIIKIN VERKKO-OPETUKSESSA Lasse Nissilä Tukijaseminaarin alustus 27.11.2002 Oulun yliopisto / MOVE Musiikkikasvatuksen koulutusyksikkö SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 SOI-PROJEKTI...3 3 SUUNNITTELU...5

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

Musiikin melodiapohjaiset hakupalvelut. Jarkko Rikkilä

Musiikin melodiapohjaiset hakupalvelut. Jarkko Rikkilä Tietoa hyräillen Musiikin melodiapohjaiset hakupalvelut Jarkko Rikkilä Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry Helsinki 2008 Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry Toimitustyö ja ulkoasu Heikki Poroila

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Laatu

Ohjelmiston testaus ja laatu. Laatu Ohjelmiston testaus ja laatu Laatu Määritelmiä ohjelmiston laatu = tuotteen kyky täyttää käyttäjänsä kohtuulliset toiveet ja odotukset subjektiivinen käsite käyttöympäristöstä riippuva laatu ei tarkoita

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Heikki Hangasmaa KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Liiketalous ja matkailu 2010 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi 2010

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Innokylän käyttäjätutkimus

Innokylän käyttäjätutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Innokylän käyttäjätutkimus Tutkimus Innokylä-verkkosivuston käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksesta ja sivuston vastaamisesta käyttäjien tarpeisiin Jaana Raatikainen & Anton Valojää

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN SYNTY JA KEHITYS

KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN SYNTY JA KEHITYS TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pasi Salo KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN SYNTY JA KEHITYS Kandidaatintyö Espoo 02.12.2009 Työn ohjaaja: Sirpa

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen supertekstitelevision suunnittelu käytettävyys ja metodit

Käyttäjäkeskeinen supertekstitelevision suunnittelu käytettävyys ja metodit Sari Walldén Käyttäjäkeskeinen supertekstitelevision suunnittelu käytettävyys ja metodit TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-6 TAMPERE 2004 Tiivistelmä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen

Lisätiedot