SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Member of:

2 Sisältö Sivu Lähtökohdat toimintavuoteen FBTA:n tehtävä 2 Jäsenistö 2 Jäsenhankinta 3 Toimikunnat ja työryhmät Toiminan painopistealueet FBTA:n jäsenpalvelut 4 Kotimainen yhteistyö 5 Kansainvälinen yhteistyö 6 Toiminnan johtaminen ja toimisto 6 FBTA:n alustava toimintakalenteri FBTA/SV/ Sivu 1

3 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA Elinkeinoelämän Liikematkaneuvottelukunta perustettiin Keskuskauppakamarin yhteyteen v Neuvottelukunnasta muodostettiin v Elinkeinoelämän Liikematkayhdistys. Nimi muutettiin muotoon Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA v Alkuaan ainoastaan liikematkapalvelujen ostajia edustava yhdistys on kehittynyt koko matkahallinnon palveluketjun kattavaksi asiantuntijaverkostoksi. LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAVUOTEEN 2015 USA:n talous on palannut kasvu-uralle, mutta Euroopan talouden kasvu on käytännössä pysähtynyt ja kehitystä leimavat talousveturin Saksan epävarmat näkymät. Euroopan BKT:n niukasta kasvusta vastaavat euroalueen ulkopuoliset maat, lähinnä Britannia ja Ruotsi. Suomen talouskehityksen näkymiä heikentää Venäjän ja Ukrainan kriisi. Kaiken kaikkiaankaan vienti ei ole elpynyt, vaikka teollisuuden tilaukset ovat lisääntyneet keväästä lähtien. Kulutuksen volyymi on hiipunut matalan tulokehityksen ja kuluttajien horjuvan luottamuksen vuoksi. Palveluiden ja erityisesti kaupan alan näkymät ovat tätä myöten heikentynyt, joskin myös teollisuuden luottamus on alhainen. Vaikka suhdannelaitokset odottivat muuta, Suomen BKT jäänee 2014 pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Mikäli teollisuuden tilausten kasvu jatkuu, vientiteollisuus nostanee BKT:n kasvuun Kotimarkkinoiden odotetaan elpyvän vahvemmin vasta (EK, Tilastokeskus) Taloudellisesti tiukoista ajoista huolimatta Liikematkayhdistys pystyi 2014 säilyttämään ja jopa hieman kasvattamaan jäsenmääräänsä. Yhdistyksen jäsenmaksua ei tulekaan nähdä kuluna vaan investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin kustannustehokkaamman matkustuksen, sujuvamman prosessin ja lisääntyneen matkustajahyvinvoinnin tuomien säästöjen myötä. FBTA:n TEHTÄVÄ FBTA on elinkeinoelämän järjestö, jonka tehtävä on Travel & Meetings Managementin johtavana asiantuntijaverkostona edistää toimialan ammattilaisten osaamista ja verkottumista sekä toimia tiedon välittäjänä ja vaikuttajana. Yhdistyksen sääntöjen 2 mukaan toiminnan tarkoituksena ei ole liiketaloudellisen voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. JÄSENISTÖ Yhdistyksen ostajajäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka ostavat liikematka- ja matkahallintopalveluja, mutta eivät harjoita niiden tuottamista ja myyntiä elinkeinokseen. Jäsenyydestä hyötyvät liikevaihdon tai matkustusbudjetin koosta riippumatta matkaja matkahallintopalveluja hankkivat yhteisöt, jotka haluavat parantaa matkahallintonsa ja -prosessinsa kustannustehokkuutta ja laatua. Ostajajäseniä on 114 (marraskuu 2014). Yhdistyksen partnerijäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka tuottavat/myyvät liikematka- ja matkahallintopalveluja elinkeinokseen. Jäsenyydestä hyötyvät matkahallinnon palveluntuottajat, jotka haluavat syventää kokonaisnäkemystään matkahallinnosta ja sen prosesseista sekä kehittää asiakaslähtöisesti tuotteitaan ja palvelujaan. Partnerijäseniä on 70 (marraskuu 2014). FBTA/SV/ Sivu 2

4 JÄSENHANKINTA Yhdistys on yhtä kuin sen jäsenet, ja hyvän ostaja-partnerijäsentasapainon säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää Liikematkayhdistykselle. Tärkeimpiä jäsenhankinnan keinoja ovat Matkamessut Business Travel Forumeineen, omat ja yhteistyökumppanien tapahtumat ja tilaisuudet sekä FBTA-toimiston ja hallituksen aktiiviset toimenpiteet yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseksi. FBTA-jäsenyys on yritys- eikä henkilökohtainen. Omiin tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki jäsenyritysten henkilökuntaan kuuluvat ei ainoastaan jäsenrekisteriin merkitty yhdyshenkilö. Jäseniä kannustetaan lisäksi tuomaan sidosryhmiinsä kuuluvia ei-jäseniä veloituksetta tutustumaan toimintaan, jos FBTA-jäsenyydestä olisi vieraan organisaatiolle hyötyä. Olemassaolevien jäsenten, niin ostajien kuin partnerienkin, suositukset ja aktiiviset toimenpiteet omien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tuomiseksi FBTA:n toiminnan piiriin ovat tärkeä kanava yhdistyksen jäsenkunnan kasvattamiseksi. TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 2015 Liikematkayhdistyksellä oli 2014 kolme pysyvää toimikuntaa, joiden tärkeimpänä tehtävänä on seurata oman vastuualueensa markkinatilannetta ja kehitystä, tuottaa materiaalia jäsentiedottamista varten sekä suunnitella ja toteuttaa oman vastuualueensa koulutustilaisuuksia yhdessä FBTA-toimiston kanssa. Toimikunnat Liikennetoimikunta (TR) Majoitukset, kokoukset ja tapahtumat (AME) Teknologiat ja prosessit (TPS) Toimikuntien lisäksi on perustettu työryhmiä tiettyyn aihealueeseen liittyvien projektien toteuttamiseksi tällaisia projekteja ovat olleet esimerkiksi toukokuussa järjestetty FBTA-hankintavalmennus sekä lokakuussa järjestetty Autohallinnon teemapäivä jäsenyritysten yritysautoista vastaaville henkilöille. Jotta toimikunnilla on edellytykset tuottaa relevanttia ja ajankohtaista koulutussisältöä, on tärkeää, että ryhmien kokoonpano on tasapainoinen. Viime vuosina ostajajäsenten saaminen mukaan toimikuntatyöhön on ollut haastavaa, mikä johtunee siitä, että yhä laajemman tehtäväkentän omaavan Travel Managerin on vaikea sitoutua pitkäaikaiseen toimikuntapestiin. Sen sijaan lyhyempikestoisiin työ- ja projektiryhmiin on ollut helppo saada mukaan ammattitaitoisia, idearikkaita ja asiaan vihkiytyneitä osaajia. Syyskuussa 2014 pidetyn hallituksen ja toimikuntien yhteisen suunnittelupäivän tuloksena hallitus ehdottaa, että Liikennetoimikunta ja TPS-toimikunta jatkavat toimintaansa Toimikuntien tavoitteet sovitaan yhdessä hallituksen kanssa ja lähdettäessä tuottamaan koulutustilaisuutta, toimikuntaa vahvistetaan projektin ajaksi vapaaehtoisilla osaajilla. Yrityksistä huolimatta AME-toimikuntaan ei ole saatu riittävää ostajajäsenedustusta. Syksyn suunnittelupäivässä toimikunta ehdottikin hallitukselle yksimielisesti, että AME lakkautetaan omana erillisenä toimikuntanaan. Majoituksiin, kokouksiin ja tapahtumiin liittyvät näkökulmat ovat edelleen tärkeitä, ja ne päätettiin sisällyttää muiden toimikuntien tuottamiin kokonaisuuksiin - jolloin esim. kokousteknologiaa voidaan käsitellä osana TPStoimikunnan tuottamaa koulutusta. Tarvittaessa hallitus voi myös nimetä erillisen FBTA/SV/ Sivu 3

5 työryhmän tuottamaan majoituksiin, kokouksiin ja tapahtumiin liittyviä koulutuksia projektinomaisesti. Toimikuntien, työryhmien ja hallituksen välinen tiedonkulku turvataan niin, että sekä hallituksen jäsenet että toiminnanjohtaja jalkautuvat ryhmien kokouksiin pitkin toimintavuotta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2015 Syyskuussa 2014 toteutetulla jäsentutkimuksella pyydettiin sekä ostaja- että partnerijäsenten näkemystä yhdistyksen toiminnan painopistealueista Saatujen tuloksien perusteella hallitus ja toimikunnat sopivat yhdessä teemat, joiden ympärille FBTA:n koulutussisällöt 2015 rakennetaan. Toimikuntien ja työryhmien työn tulokset voivat olla seminaareja, webinaareja, mallipohjia, ohjeistuksia, white paper tutkielmia tai muita jäsenkunnan hyödynnettäväksi tarkoitettuja sisältökokonaisuuksia. Ostajajäsenten TOP 3 -painopistealuetta olivat tutkimuksen perusteella (vastausprosentti 44,5 %): 1. Teknologia ja prosessien optimointi: järjestelmät ja ratkaisut 2. Matka- ja kokoushallinnon viestintä 3. Raportointi ja mittariston kehittäminen Partnerijäsenten TOP 3 painopistealuetta (vastausprosentti 36,5 %): 1. Kokoukset ja tapahtumat (Meetings Management) 2. Teknologia ja prosessien optimointi: järjestelmät ja ratkaisut 3. Maksamisratkaisut (jaettu kolmossija) 3. Matkahallinnon ja hankintatoimen yhteistyö (jaettu kolmossija) Teknologia ja prosessien optimointi nousi molemmissa vastaajaryhmissä kärkikolmikkoon. Esimerkiksi matkustuksen mobiiliratkaisut, matka- ja kokoushallinnon kokonaiskustannukset ja ovelta ovelle ratkaisut voivat olla teemoina 2015 koulutuksissa. Kestävä kehitys, ympäristövastuullinen matkustus ja matkustajahyvinvointi pidetään niinikään asialistalla. Erinomaisen palautteen saaneelle Hankintavalmennukselle pyritään tuottamaan jatkoa, ja Matka- ja kokoushallinnon viestintäkoulutusta varten etsitään osaava partneri. FBTA:n JÄSENPALVELUT Jäsentiedotus FBTA:n käyttämät jäsenviestinnän kanavat ovat yhdistyksen verkkosivut (www.fbta.net) ja sähköiset uutiskirjeet, sekä näitä täydentävänä sosiaalisen median kanavana Facebook-sivu (www.facebook.com/liikematkayhdistys). Syksyn 2014 jäsentutkimuksen perusteella yli 95 % kaikista vastaajista katsoi, että jäsentiedottamisessa on onnistuttu hyvin. Verkkosivujen sisällöntuottamiseen kiinnitetään paljon huomiota myös Sivuille on avattu omat pysyvät osiot IATA NDC hankkeelle ja Liikenneministeriön Kansallisen lentoliikennestrategian valmistelulle. Jäsenkunnan toivomia kansainvälisiä tutkimuksia lisätään tietopankkiin tuoreeltaan, samoin kuin materiaalia sekä omista että yhteistyökumppanien tuottamista koulutustilaisuuksista. FBTA/SV/ Sivu 4

6 Jäsenkoulutus Yhdistyksen medianäkyvyyttä pyritään kasvattamaan hakeutumalla aktiivisesti yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja syventämällä yhteistyötä mm. sihteereille ja assistenteille sekä kokous- ja tapahtumajärjestäjille suunnatun Evento S&A -lehden kanssa. Verkkosivujen tietopankista löytyvään FBTA mediassa osioon kootaan yhdistyksen toimintaan liittyvät eri tiedotusvälineissä julkaistut jutut ja artikkelit. Hallitus käynnistää työn FBTA-toimiston teknisen alustan uudistamiseksi. Yhdistyksen nykyiset ohjelmat ja sovellukset on otettu käyttöön vuosien varrella, eivätkä ne tue tehokasta työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen alkuvaiheessa toiminnanjohtaja kartoittaa, minkälaisia ratkaisuja järjestökentälle on tarjolla sekä tutustuu muiden yhdistysten käyttämiin järjestelmiin. Pohjatyön jälkeen hallituksella on valmius päättää, edellyttääkö mahdollinen järjestelmäprojekti työryhmän perustamista tai ulkopuolista asiantuntija-apua. FBTA:n keskeinen lisäarvopalvelu on jäsenkunnan tarpeisiin räätälöity, ajankohtainen jäsenkoulutus. FBTA on aattellinen yhdistys ja osallistumismaksuilla katetaan järjestelyistä aiheutuvat kustannukset voittoa tavoittelematta. Omien koulutustilaisuuksien hinnat pidetään jäsenille edullisina, osallistumisen maksaessa murto-osan vastaavien seminaaripäivien markkinahinnoista. Toimintavuosi 2015 aloitetaan perinteiseen tapaan Matkamessujen ammattipäivänä järjestettävällä Hot Topic seminaarilla, minkä lisäksi vuoden mittaan järjestetään 2 3 muuta maksullista omaa koulutustilaisuutta. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettävät koulutusohjelmat ovat veloituksettomia yhdelle jäsenyrityksen edustajalle. Erinomaisen palautteen saaneiden FBTA-webinaarien sarjaa jatketaan Tunnin mittaisiin nettikoulutuksiin voi osallistua helposti omalta työpisteeltä, eikä jäsenyritykselle aiheudu matkakuluja. Vuoden 2015 toimintakalenteriin sisällytettävät webinaarit tuottavat lisäarvoa, jota voidaan käyttää myös jäsenhankinnan argumenttina. Matkailun ammattilehti Ikkunapaikka Window Seat Yhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy pääyhdyshenkilöille toimitettuna matkailualan ammattilehti Ikkunapaikka - Window Seat (8 numeroa/vuosi). Jäsenyrityksille on tehty edullinen tarjous lisäkappaleiden tilaamisesta Kauppalehden Matka Extra lähetetään jäsenkunnalle, mikäli se ilmestyy KOTIMAINEN YHTEISTYÖ FBTA tekee yhteistyötä ja pyrkii verkottumaan sekä toimialan että yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Säännöllinen vuorovaikutus ja hyvä yhteistyö Suomen Matkatoimistoalan liiton SMALin kanssa. Vaihdamme tietoa liikematkatoimialaan liittyvistä kysymyksistä. FBTA on Ulkoministeriön ylläpitämän Matkailuturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia tiedonvaihdon foorumina matkailuturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. FBTA on Messukeskuksen yhteistyökumppani Matka 2015 Business Travel Forumin osalta. FBTA/SV/ Sivu 5

7 FBTA on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston jäsen. FBTA on Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Liikematkayhdistys haluaa vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin liittyviin hankkeisiin ja hallitus pyrkii omalta osaltaan lisäämään vuoropuhelua keskeisten toimijoiden kanssa. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Liikematkayhdistyksen 2015 jäsenmaksuun sisältyy Global Business Travel Associationin (GBTA) jäsenyys sekä ostaja- että partnerijäsenille. Rekisteröitymällä GBTA Europen verkkosivuilla FBTA-jäsenet pääsevät mukaan globaaliin matkahallinnon ammattilaisten verkostoon ja saavat käyttöönsä laajan kansainvälisen tietopankin tutkimuksineen ja asiakirjamalleineen. Pohjoismainen yhteistyö FBTA:n pohjoismaiset sisaryhdistykset DBTA, NBTA ja SBTA ovat kaikki GBTAjäsenjärjestöjä, ja samankaltaisen toimintaympäristön vuoksi tärkeä sidosryhmä FBTA:lle. Sisaryhdistysten välinen yhteistyö on tiivistä. Yhdistysten koulutustilaisuudet ovat avoimia sisaryhdistysten jäsenille kyseisen maan jäsenhinnoilla. Pohjoismaisten liikematkayhdistysten yhteinen vuosittainen verkottumistapahtuma Nordic Business Meeting 2015 järjestetään Kööpenhaminassa Yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys Liikematkayhdistyksen edustajana kestävän kehityksen GBTA Project Icaruksessa ja CO2 Focus Group työryhmän vetäjänä toimii Minna Torppa (Puolustusministeriö). FBTA:N TOIMINNAN JOHTAMINEN JA YHDISTYKSEN TOIMISTO Toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, joka sääntöjen mukaan koostuu puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä, joista kaksi edustaa partnerijäseniä. Toimiston henkilökunnan muodostavat toiminnanjohtaja Sari Viljamaa sekä toimistoassistentti Kaarina Alasentie. Toiminnanjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. FBTA:n toimisto sijaitsee vuokratiloissa Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Simonkatu 12 B 30, 7. krs, Helsinki. FBTA/SV/ Sivu 6

8 FBTA-TOIMINTAKALENTERI 2015 (alustava) Tammikuu Matka 2015 messut, Helsinki FBTA Hot Topic aamiaisseminaari ja Business Travel Forum Nordic Business Meeting 2015 DBTA, FBTA, NBTA, SBTA Kööpenhamina Helmikuu Business Travel Show, Lontoo - FBTA Hosted Buyer ryhmä Maaliskuu pvm avoin Matkahallinnon perusteet / FBTA tutuksi - uusille jäsenille ja toimintaan aktiivisemmin mukaan haluaville pvm avoin FBTA-webinaari Huhtikuu Kevätkokous + oheisohjelma Partnerijäsenkokous kevätkokouksen yhteydessä Toukokuu pvm avoin Toimikuntatyöhön perustuva koulutuspäivä Elokuu pvm avoin FBTA-jäsentutkimus 2015 Syyskuu pvm avoin Toimikuntatyöhön perustuva koulutuspäivä Lokakuu pvm avoin FBTA-webinaari Marraskuu Syyskokous + oheisohjelma Partnerijäsenkokous syyskokouksen yhteydessä GBTA Europe kongressin ajankohta julkaistaan tammikuussa ja se sijoittuu syyskaudelle 2015 FBTA/SV/ Sivu 7

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Member of: Sisältö Sivu Lähtökohdat toimintavuoteen 2014 2 FBTA:n tehtävä 2 Jäsenistö 2 Jäsenhankinta 3 Toimikunnat ja työryhmät 2014 3 Toiminan

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Member of: Sisältö Sivu 1. FBTA:n tausta 1 2. Toimintaympäristö 2014 1 3. Jäsenkunta 2 4. Taloudellinen tilanne 2 5. Hallitus 2014 3 6. Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 Member of: Sisältö Sivu 1. FBTA:n tausta 1 2. Toimintaympäristö 1 3. Jäsenkunta 2 4. Taloudellinen tilanne 2 5. Hallitus 2012 2 6. Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN TOIMINTA 2 LAAJA-ALAINEN YHTEISTOIMINTA 3 NÄYTTELYTOIMINTA 4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TIEDOTUSTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot