SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Member of:

2 Sisältö Sivu Lähtökohdat toimintavuoteen FBTA:n tehtävä 2 Jäsenistö 2 Jäsenhankinta 3 Toimikunnat ja työryhmät Toiminan painopistealueet FBTA:n jäsenpalvelut 5 Koulutustoiminta 6 Kotimainen yhteistyö 6 Kansainvälinen yhteistyö 7 Toiminnan johtaminen ja toimisto 7 FBTA:n toimintakalenteri FBTA/SV/ Sivu 1

3 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY FBTA Elinkeinoelämän Liikematkaneuvottelukunta perustettiin Keskuskauppakamarin yhteyteen v Neuvottelukunnasta muodostettiin v Elinkeinoelämän Liikematkayhdistys. Nimi muutettiin muotoon Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA v Alkuaan ainoastaan liikematkapalvelujen ostajia edustava yhdistys on kehittynyt koko matkahallinnon palveluketjun kattavaksi asiantuntijaverkostoksi. LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAVUOTEEN 2014 Vaikka maailmantaloudessa vuosi 2013 on kohtuullinen ja teollisuusmaiden näkymät vuodeksi 2014 positiivisemmat myös Euroopan osalta, Suomen talous ei osoita nopean elpymisen merkkejä. Bruttokansantuotteen kasvu on jäämässä negatiiviseksi vuonna 2013 ja 2014 ennusteet lupailevat vain vaatimatonta alle 2 % kasvua. Suomen vientiteollisuuden perinteiset kivijalat metsä-, metalli- ja teknologiateollisuus ovat kaikki rakennemuutoksen kourissa. Kotimainen kysyntä ei kasva merkittävästi ja vaikka kasvaisikin, se ei riittäisi paikkaamaan valtiontalouden epätasapainoa. Heikko taloustilanne kasvattaa julkisia menoja, joiden osuus BKT:sta oli vuonna 2012 jo lähes 57% ja kasvamaan päin (Tilastokeskus). Taloudellisesti tiukat ajat merkitsevät haasteita myös Liikematkayhdistyksen jäsenyrityksille sekä yhdistykselle itselleen. Haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa, ja niin yhdistyksen kuin jäsenyritysten ja -yhteisöjen tulee tarkastella toimintaansa, keskittyä jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja tuottamaan uusia innovaatioita ja palvelumuotoja. FBTAn tulee jatkossakin lunastaa paikkansa tarjoamalla jäsenille ajankohtaista ja laadukasta tietoa ja koulutusta, jonka avulla matkahallintoa voidaan virittää yhä kustannustehokkaammaksi matkustajan hyvinvointia unohtamatta. FBTA:n TEHTÄVÄ FBTA:n tehtävä on Travel & Meetings Managementin johtavana asiantuntijaverkostona edistää toimialan ammattilaisten osaamista ja verkottumista, sekä toimia tiedon välittäjänä ja vaikuttajana. Yhdistyksen sääntöjen 2 mukaan toiminnan tarkoituksena ei ole liiketaloudellisen voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. JÄSENISTÖ Yhdistyksen ostajajäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka ostavat liikematka- ja matkahallintopalveluja, mutta eivät harjoita niiden tuottamista ja myyntiä elinkeinokseen. Jäsenyydestä hyötyvät liikevaihdon tai matkustusbudjetin koosta riippumatta matkaja matkahallintopalveluja hankkivat yhteisöt, jotka haluavat parantaa matkahallintonsa ja -prosessinsa kustannustehokkuutta ja laatua. Ostajajäseniä on 111 (marraskuu 2013). Yhdistyksen partnerijäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka tuottavat/myyvät liikematka- ja matkahallintopalveluja elinkeinokseen. Jäsenyydestä hyötyvät matkahallinnon palveluntuottajat, jotka haluavat syventää kokonaisnäkemystään matkahallinnosta ja sen prosesseista sekä kehittää asiakaslähtöisesti tuotteitaan ja palvelujaan. Partnerijäseniä on 71 (marraskuu 2013). FBTA/SV/ Sivu 2

4 JÄSENHANKINTA Hallitus esittää v käyttöönotetun, mikro- ja startup-yrityksiä varten perustetun edullisemman jäsenmaksukategorian säilyttämistä myös jatkossa. Mikromaksuluokan myötä yhdistyksen toiminnan piiriin on mahdollista saada pieniä ja/tai aloitusvaiheessa olevia ostaja- ja partnerijäseniä, joilla on joko matkahallinnon osaamistarvetta tai kiinnostusta matkahallinnon palvelujen kehittämistä kohtaan. Julkishallinnon osalta jäsenhankinnan toimenpiteitä voidaan valtionhallinnon ohella suunnata myös kuntasektorille. Kuntien painiskellessa v kovien säästöpaineiden alla Liikematkayhdistyksen jäsenyyttä puoltaa kustannustehokkaamman matkanhallinnan osaamisen lisääntyminen. Olemassaolevien jäsenten, niin ostajien kuin partnerienkin, suositukset ja aktiiviset toimenpiteet omien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tuomiseksi FBTA:n toiminnan piiriin ovat ensiarvoisen tärkeä kanava yhdistyksen jäsenkunnan kasvattamiseksi. TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 2014 Liikematkayhdistyksellä on neljä pysyvää toimikuntaa, joiden tärkeimpänä tehtävänä on seurata oman vastuualueensa markkinatilannetta ja kehitystä, tuottaa materiaalia jäsentiedottamista varten sekä suunnitella ja toteuttaa oman vastuualueensa koulutustilaisuuksia yhdessä FBTA-toimiston kanssa. Toimikunnissa on ollut kahdeksan jäsentä, joista puolet ostajia ja puolet partnereita. Toimikunnat ovat Liikennetoimikunta (TR) Majoitukset, kokoukset ja tapahtumat (AME) Strategia ja ohjaus (S&O) Teknologiat ja prosessit (TPS) Toimikuntien aihealueet ovat edelleenkin relevantteja, ja hallitus ehdottaa syyskokoukselle toimikuntien säilyttämistä yhdistyksen koulutussisältöjen tuotannon selkärankana. Sen sijaan toimikuntien perusrakennetta ehdotetaan kehitettävän joustavammaksi, ja toimikuntien rinnalle perustettavaksi ns. osaajapankkia, johon ostajat ja partnerit voivat ilmoittautua milloin vain. Osaajapankin vapaaehtoisista nimetään tarvittaessa lisäresursseja toimikuntien projekteihin, tai kootaan erillisiä projekti- ja työryhmiä työskentelemään ajankohtaisten teemojen ja hankkeiden parissa. Ohjausryhmä, joka perustettiin 2012 ja jossa on edustus kaikista toimikunnista sekä hallituksesta, ei ole täysin vastannut sille asetettua tavoitetta. Hallitus esittää syyskokoukselle ohjausryhmästä luopumista. Tiedonkulku toimikuntien ja hallituksen välillä turvataan niin, että toiminnanjohtaja ja hallitusjäsenet jalkautuvat määrävälein toimikuntien kokouksiin. FBTA/SV/ Sivu 3

5 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014 Syyskuussa 2013 toteutetulla jäsentutkimuksella pyydettiin sekä ostaja- että partnerijäsenten näkemystä ja toivomuksia yhdistyksen toiminnan painopistealueiksi Saatujen tuloksien perusteella hallitus ja toimikunnat kartoittivat yhdessä teemat, joiden parissa toimikunnat työskentelevät v Toimikuntien työn tulokset voivat olla seminaareja, webinaareja, mallipohjia, ohjeistuksia, white paper tutkielmia tai muita jäsenkunnan hyödynnettäväksi tarkoitettuja sisältökokonaisuuksia. Kuva 1: Jäsenistön määrittelemät toimikuntien painopistealueet 2014 Liikenne: IATA New Distribution Capability hankkeen seuraaminen ja raportointi Lentoliikenteen ongelmatilanteet (paneelikeskustelu) Majoitukset, kokoukset, tapahtumat: Kokoukset ja tapahtumat osana matkustuspolitiikkaa Kokousten ja tapahtumien online-varaaminen mitä mahdollisuuksia tarjolla? Strategia & Ohjaus: Matkustuspolitiikan raaka-aineet: miksi politiikka/ohjeistus? Matkustuspolitiikan viestintäkysymykset Teknologia ja prosessit: Mobiili liikematkustuksen tukena Hankintatoimen ja matkahallinnon yhteistyö nousi jäsentutkimuksessa kärkisijoille. Liikematkapalvelujen hankinnan erityiskysmyksiin paneutuu hallituksen asettama Hankinnan työryhmä, jonka teema v on Kilpailutuksesta kumppanuuteen. Työryhmän tavoitteena on liikematkapalvelujen hankinnan kompetenssin lisääminen jäsenkunnan keskuudessa. Koulutussisällöt teemoitetaan vuodeksi kerrallaan niin, että hankinnan prosessin eri vaiheet tulevat katetuksi pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. FBTA/SV/ Sivu 4

6 FBTA:n JÄSENPALVELUT Jäsentiedotus FBTA:n käyttämät jäsenviestinnän kanavat ovat yhdistyksen verkkosivut (www.fbta.net) tietopankkeineen, sähköiset uutiskirjeet linkkeineen sekä nopean ja helpon vuorovaikutusmahdollisuuden tarjoava Facebook-sivu (www.facebook.com/liikematkayhdistys). Syksyn 2013 jäsentutkimukseen vastanneista ostajajäsenistä 92 % ja partnerijäsenistä 100 % piti jäsentiedottamisen määrää ja laatua hyvänä. Erityisesti uutiskirjeet saavat kiitosta osakseen. Kuva 2: FBTA Facebookissa Jäsenkoulutus Yhdistyksen medianäkyvyyttä pyritään kasvattamaan hakeutumalla yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja syventämällä yhteistyötä mm. kokous- ja tapahtumajärjestäjille suunnatun Evento-lehden kanssa sen yhdistyessä S&A-lehteen. Verkkosivujen tietopankista löytyvään FBTA mediassa osioon kootaan yhdistyksen toimintaan liittyvät eri tiedotusvälineissä julkaistut jutut ja artikkelit. FBTA:n keskeinen lisäarvopalvelu on jäsenkunnan tarpeisiin räätälöity, korkeatasoinen jäsenkoulutus. Seminaarien ja kurssien hinnat on pystytty edelleen pitämään jäsenille edullisina, tilaisuuksien maksaessa murto-osan vastaavien koulutustilaisuuksien markkinahinnoista. Toimikuntatyöhön perustuvien puolen päivän tai kokopäiväseminaarien lisäksi järjestetään erikoisteemoihin pureutuvia ajankohtaisseminaareja. Jäsenkunnalta erinomaisen palautteen saaneiden FBTA-webinaarien avulla koulutustarjontaa on pystytty laajentamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle: tietoiskuihin on mahdollista osallistua omalta työpisteeltä, sijaitsipa se missäpäin Suomea tahansa. Vuoden 2014 toimintakalenteriin sisällytettävät webinaarit tuottavat lisäarvoa, jota voidaan käyttää myös jäsenhankinnan argumenttina. FBTA-tietopankki Yhdistyksen verkkosivuilla ylläpidettävä, aihealueittain organisoitu tietopankki on laaja, vain jäsenistön käyttöön tarkoitettu matkahallinnon alaan liittyvien tutkimusten, presentaatioiden ja dokumenttien varasto. Tietopankkiin lisätään jatkuvasti uutta materiaalia. FBTA-webinaariaineistoille on avattu oma kansio tietopankkiin. FBTA/SV/ Sivu 5

7 Jäsenetulehdet KOULUTUSTOIMINTA Yhdistyksen jäsenmaksuun 2014 sisältyy pääyhdyshenkilöille toimitettuna matkailualan ammattilehti Ikkunapaikka - Window Seat (8 numeroa) sekä Kauppalehden Matka Extra ilmestyessään. Toimintakaudella 2014 järjestetään kevät- ja syyskokouksen ajankohtaisohjelman lisäksi Hot Topic aamiaisseminaari Matkamessujen yhteydessä tammikuussa sekä 1 3 muuta omaan sisällöntuotantoon/toimikuntatyöhön perustuvaa koulutustapahtumaa. Vuonna 2013 aloitetut FBTA-webinaarit saavat jäsenkunnan toivomaa jatkoa, kun koulutuskalenteriin sisällytetään joukko osallistumismaksultaan edullisia nettikoulutuksia. Yhteistyötä GBTAn kanssa jatketaan, ja yhdistys tiedottaa nettisivuillaan aktiivisesti myös muista alan kansainvälisistä tapahtumista ja konferensseista. FBTA voi resurssiensa puitteissa toimia valikoidusti matkahallinnon alaan liittyvien opinnäytetöiden toimeksiantajana. Tällöin opinnäytetyön tulee olla valmistuessaan julkaistavissa FBTA-tietopankissa koko jäsenkunnan hyödynnettäväksi. FBTA:n Matkahallinnon apuraha KOTIMAINEN YHTEISTYÖ Hallituksen asettama työryhmä on perehtynyt apurahakäytäntöön ja esittänyt, että vapaasti haetavien apurahojen jakamisen sijasta Liikematkayhdistys ryhtyisi jakamaan tunnustusstipendiä opinnoissaan liikematkustukseen ansiokkaasti perehtyneille opiskelijoille. Stipendiä myönnettäessä tehtäisiin tiivistä yhteistyötä matkahallinnon alaan liittyvää koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Stipendien jakamista varten hallitus valitsisi keskuudestaan stipendivaliokunnan, joka oppilaitoksien esityksestä päättäisi FBTA:n nimeä kantavan stipendin myöntämisestä sellaisille valmistuville opiskelijoille, jotka ovat ansioituneet opinnoissaan matkahallinnon osa-alueella. FBTA tekee yhteistyötä ja pyrkii verkottumaan sekä toimialan että yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Säännöllinen vuorovaikutus ja hyvä yhteistyö Suomen Matkatoimistoalan liiton SMALin kanssa. Vaihdamme tietoa liikematkatoimialaan liittyvistä kysymyksistä ja vaikutamme yhdessä alan toimintaedellytyksiin. FBTA on UM:n perustaman Matkailuturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia tiedonvaihdon foorumina matkailuturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. FBTA on Suomen Messujen yhteistyökumppani Matka 2014 Business Travel Forumin osalta. FBTA on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston jäsen. FBTA on Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti liikematkustuksen edellytysten turvaamiseen Suomessa ja osallistuu kutsuttuna mm. Liikenne- ja viestintäministeriön kansallisen lentoliikennestrategian työstämiseen. FBTA/SV/ Sivu 6

8 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Liikematkayhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy v automaattisesti GBTA Europe jäsenyys sekä ostaja- että partnerijäsenille. Rekisteröitymällä GBTA Europen verkkosivuilla FBTA-jäsenet pääsevät GBTA-tiedotejakelun piiriin ja saavat käyttöönsä laajan kansainvälisen tietopankin tutkimuksineen ja asiakirjamalleineen. FBTA:lla on ollut aktiivinen rooli perustettaessa GBTA Russiaa. Yhteistyö Venäjällä toimivan matkahallinnon verkoston kanssa tarjoaa FBTA-jäsenyhteisöille erinomaisen mahdollisuuden luoda suoria suhteita niin ostajiin kuin palveluntuottajiin. Pohjoismainen yhteistyö FBTAn pohjoismaiset sisaryhdistykset DBTA, NBTA ja SBTA ovat kaikki GBTA Europen jäsenjärjestöjä, ja samankaltaisen toimintaympäristön vuoksi tärkeä sidosryhmä FBTA:lle. Sisaryhdistysten välistä yhteistyötä tiivistetään ja tiedonkulkua lisätään mm. toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien yhteisillä suunnittelukokouksilla. Yhdistysten koulutustilaisuudet ovat avoimia sisaryhdistysten jäsenille kyseisen maan jäsenhinnoilla. Pohjoismaisten liikematkayhdistysten yhteinen vuosittainen verkottumistapahtuma Nordic Business Meeting järjestetään to Suomessa. FBTA:n isännöimän tapahtuman valmistelemiseksi on perustettu projektiryhmä, johon sekä ostaja- että partnerijäsenet ovat tervetulleita. Yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys Liikematkayhdistyksen edustajana kestävän kehityksen GBTA Project Icaruksessa ja CO2 Focus Group työryhmän vetäjänä toimii Minna Torppa (Puolustusministeriö). FBTA:N TOIMINNAN JOHTAMINEN JA YHDISTYKSEN TOIMISTO Toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, joka sääntöjen mukaan koostuu puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä, joista kaksi edustaa partnerijäseniä. Toimiston henkilökunnan muodostavat toiminnanjohtaja sekä toimistoassistentti. Toiminnanjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. FBTA:n toimisto sijaitsee vuokratiloissa Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Simonkatu 12 B 30, 7. krs., Helsinki. FBTA/SV/ Sivu 7

9 FBTA-TOIMINTAKALENTERI 2014 (alustava) Tammikuu Matka 2014 messut, Helsinki FBTA Hot Topic aamiaisseminaari ja Business Travel Forum näyttely Helmikuu Business Travel Show, Lontoo - FBTA Hosted Buyer ryhmä Maaliskuu 6.3. Nordic Business Meeting, Helsinki DBTA, FBTA, NBTA & SBTA yhteinen verkostotapahtuma pvm avoin pvm avoin Matkahallinnon perusteet/fbta tutuksi - uusille jäsenille ja toimintaan aktiivisemmin mukaan haluaville FBTA-webinaari Huhtikuu pvm avoin FBTA-webinaari Kevätkokous + oheisohjelma/koulutus Partnerijäsenkokous kevätkokouksen yhteydessä Toukokuu 8.5. TPS-toimikunta: Mobiili liikematkustuksen tukena -seminaari pvm avoin Hankinnan työryhmä: Workshop-päivä Kilpailutuksesta kumppanuuteen Elokuu pvm avoin FBTA-webinaari Syyskuu pvm avoin Toimikuntatyöhön perustuva koulutuspäivä Lokakuu pvm avoin Ostajajäsenet: Amadeus CTN Nordic tapaaminen pvm avoin FBTA + GBTA Project Icarus: kestävän kehityksen teemapäivä Marraskuu pvm avoin GBTA Europe 2014 kongressi, Saksa Syyskokous + oheisohjelma/koulutus Partnerijäsenkokous syyskokouksen yhteydessä FBTA/SV/ Sivu 8

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Member of: Sisältö Sivu 1. FBTA:n tausta 1 2. Toimintaympäristö 2014 1 3. Jäsenkunta 2 4. Taloudellinen tilanne 2 5. Hallitus 2014 3 6. Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 Member of: Sisältö Sivu 1. FBTA:n tausta 1 2. Toimintaympäristö 1 3. Jäsenkunta 2 4. Taloudellinen tilanne 2 5. Hallitus 2012 2 6. Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot