Taito Craftnet. -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taito Craftnet. -projekti 2004-2007"

Transkriptio

1 Taito Craftnet -projekti

2 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista, Brittebo Art Oy. Kuva Taina Tervonen. Kuva 2. Hopeatuohi-kaulakoru, Harri Syrjänen. Kuva Johanna Aydemir. Kuva 3. Huivi, Papiina Oy. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 4. Aurinko Noitarumpu-korusarjasta, Taiga-Koru Oy. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 5. Yksityiskohta kalapuntarista, Panrip Art Oy. Kuva Johanna Aydemir. Kuva 6. Maljakko, Seenat. Kuva Ana Pullinen, Ateljé Avril Oy. Kuva 7. Yksityiskohta ryijystä, AnnaQ. Kuva Mikko Mäntyniemi. Kuva 8. Emalisimpukka, Ulla Huttunen ja Arto Salminen Ay. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 9. Pussukat, Anneli Keinonen Oy. Kuva: Anneli Keinonen. Raportin taitto: Samuli Kemppi Tmi Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2007 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kalevankatu 61, Helsinki Puh. (09) Sähköposti: www. taitoverkko.fi

3 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Taidon monialainen verkostoituminen Sirpa Alitalo, kauppa- ja teollisuusministeriö Verkottumisen taito tulevaisuudessa Kristiina Soini-Salomaa, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2. Taito Craftnet -projekti Tavoitteet Päätulokset Osaamistason parantaminen ja oppimateriaali Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka Tiedotus 3. Verkkoliiketoiminnan kehittämisen työkalut Taitoverkko Koulutuspalvelut Oppimateriaali 4. Virtuaaliverstas-toimintamalli Miten prosessi etenee Verkko-opiskelun erityispiirteitä Vuorovaikutus yrittäjien kesken Osallistujien ja tutorien kokemuksia Näkökulmia käsityöyritysten internet-markkinoinnin kehittämiseen Toimintamallin jatkokehitystarpeet 5. Käsityön ja muotoilun tulevaisuuden markkinat Käsityöalan parhaita markkinointikeinoja Tulevaisuuden markkinointia ja yrityspalveluiden oivalluksia Kansainvälisen verkkokaupankäynnin mahdollisuudet Tulevaisuuden markkinoille 6. Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymät Yhä edullisempaa teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä Homo Interneticus Verkkoliiketoiminnan uudet mahdollisuudet ja haasteet 7. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeita Liitteet Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaarin yhteenveto

4 1. Esipuhe

5 Taidon monialainen verkostoituminen Käsityöalalla on mahdollisuudet kehittyä elinvoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi elinkeinoksi. Elinvoimaisen yritystoiminnan ominaispiirteisiin kuuluvat toiminnan kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäksi myös innovatiivisuus ja luovuus. Käsityön avulla monet saavat tilaisuuden luovuuteen, itsensä toteuttamiseen. Luovuus ruokkii myönteistä kehitystä myös yritystoiminnassa, esimerkiksi uusien toimintamallien kehittämisessä tai uusien palvelu- ja tuoteideoiden tunnistamisessa. Myös käsityöalalla toimivan tulee voida hankkia elantonsa yritystoiminnalla. Mitä elinvoimaisen käsityöalan yritystoiminnan tueksi tarvitaan? Kuluneiden EU-ohjelmakausien aikana käsityöyrittäjyyttä on tuettu lukuisilla alueellisilla ja valtakunnallisilla projekteilla. Tavoitteena on ollut käynnistää kehittämisprosesseja, jotka johtavat pysyväisluonteisiin vaikutuksiin. Parhaimmillaan projekti voi toimia kehitystyön veturina. Tällaisia kehitystyön vetureita ovat olleet Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toteuttamat Taito Craftnet ja Taito Innovaatiot -projektit. Taito Craftnet -projektin avulla on luotu käsityöalalle sähköisen viestinnän ja verkkoliiketoiminnan palvelukonsepti sekä verkko-ohjauksen opetusmenetelmä ja oppimateriaalia. Taito Craftnet -projektin kohderyhminä ovat käsityöalan yritysten lisäksi olleet myös käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat. Projektissa on lisäksi kehitetty Suomen Taitoverkon, käsityön markkinapaikan, hyödynnettävyyttä. Tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmallinen hyödyntäminen yritystoiminnassa parantaa yritysten kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Käsityöalan yrittäjät ovat havahtuneet siihen, että sähköinen viestintä ja verkkopalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Taito Innovaatiot -hankkeessa on puolestaan tuotteistettu ja otettu käyttöön uusia, toimialarajat ylittäviä käsityöalan toimintamalleja ja kehitetty uusia tuotteita ja palveluja. Lisäksi hankkeen avulla on vahvistettu myönteistä maaperää verkostomaiselle työskentelylle ja parannettu osanottajien verkosto-osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Näitä käsityön ja erityisesti matkailun maaperälle rakennettuja yhteistyömuotoja voidaan pitää onnistuneina päänavauksina laajemmallekin alojen yhteistyölle. Esimerkiksi käsityö- ja matkailualojen yhteistyön rakentamista tukevia palveluja on jo otettu käyttöön ja palaute palveluista on ollut hyvää. Käsityöalan yritystoiminnan edistämistä pohtinut kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä on hahmotellut alan vision, joka nojaa kannattavan yritystoiminnan elementteihin. Tavoitteena on, että nykyistä suurtempi osa käsityöyrityksistä on kannattavia kasvuyrityksiä, mutta valtaosa on edelleen pieniä yrityksiä, jotka toimivat kannattavasti. Yritykset tunnetaan kansainvälisesti hyvin muotoilluista ja mielenkiintoisista, asiakaslähtöisistä tuotteistaan ja palveluistaan. Tuotteet ja palvelut ovat helposti asiakkaiden tavoitettavissa internetin, liikkeiden ja muiden jälleenmyyjien kautta. Käsityöalan yritykset ovat verkostoituneet keskenään sekä matkailu-, kulttuuri- että hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuus on alan vahvuus. Yrittäjien substanssija liiketoimintaosaaminen ovat vahvistuneet. Näitä vision elementtejä on Taito Craftnet-projektin ja Taito Innovaatiot - hankkeen avulla jo juurrutettu yrittäjän arkeen. Nyt kehittämisprojektien päätyttyä on tarve ottaa laajalti käyttöön niissä kehitetyt työkalut ja toimintamallit. Tavoitteena on elinvoimainen ja kilpailukykyinen käsityöalan yritystoiminta. Sirpa Alitalo neuvotteleva virkamies kauppa- ja teollisuusministeriö 5

6 Verkottumisen taito tulevaisuudessa Käsityöala on tänä päivänä vahvasti verkottunut ja verkossa. Taito Craftnet-projekti ja Taitoverkko ovat olleet edelläkävijöitä käsityöyrittäjien verkkopalveluiden, sähköisen markkinoinnin ja virtuaalisen oppimisen kehittäjinä. Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojien verkkoliiketoiminnan osaaminen on tärkeää alan yrittäjyyden kehittämiseksi vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita. Käsityöyrittäjät tarvitsevat räätälöityä koulutusta ja oppimateriaalia menestykselliseen verkkoliiketoimintaan. Suomen Taitoverkon yhtenä tavoitteena on tiedottaa käsityöyrittäjien ja käsityöalan muiden toimijoiden ajankohtaisista asioista sekä tuoda esille käsityöyrittäjien tuotteita. Taitoverkko on tehnyt tunnetuksi käsityöyritysten tuotteita ja tarinoita. Suomalaisen käsityöalan ajankohtais- ja tapahtumatiedot sekä tuotetiedot ovat välittyneet verkkosivuilla kaikkialle maailmassa kolmella kielellä. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kehitys on ollut huimaa: käsityön ammattilaiset ja harrastajat ovat löytäneet internetin mahdollisuudet tiedon ja taidon foorumina. Käsityö on tänä päivänä vahvasti verkossa. Verkko on oppimisympäristö, keskustelufoorumi, sähköinen markkinointikanava sekä monen erilaisen tuotteen ja palvelun verkkokauppa. Internetin mahdollisuudet yhteisöllisyyden rakentajana ovat rajattomat. Verkko kokoaa maailmanlaajuisesti erilaiset käsityöalan toimijat keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Verkkosivuilla, keskustelufoorumeilla ja blogeissa kerrotaan kokemuksia, neuvotaan, välitetään vinkkejä ja opitaan yhdessä. Yksi tulevaisuuden haasteita on kehittää Taitoverkosta vuorovaikutteinen ja aktiivinen taitajien verkko. Käsityöala tarvitsee edelleen vahvaa sähköistä verkkoveturia, joka kokoaa yhteen alan viimeisimmän tiedon ja taidon. Käsityöelinkeinon keskeisiksi haasteiksi on Käsillä yrittäminen, Käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiassa nostettu tuotteiden ja palveluiden näkyvyys, saatavuus ja kannattavuus. Näihin haasteisiin voidaan vastata panostamalla vahvasti tuotekehitykseen, markkinointiin ja verkkoteknologisiin ratkaisuihin. Käsityöalan yhteistyö myös muiden toimijoiden kuten matkailun kanssa on elintärkeää. Uudet teknologiset mobiiliratkaisut voivat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi käsityömatkailukohteille. Sähköinen markkinointi ja tehokas verkkoyhteistyö tarjoavat näkyvyyttä, kontakteja ja uusia jakelukanavia käsityöyrittäjille. Verkkoliiketoiminta on askel käsityöyrittäjien kansainvälistymiseen. Teknologia tarjoaa uudenlaiset logistiset ratkaisut myös käsityöalalle. Käsityöelinkeinon tulevaisuus on käsissämme, rakentakaamme yhdessä vetovoimainen taitajien verkko. 6 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kristiina Soini-Salomaa vs. toiminnanjohtaja

7 2. Taito Craftnet -projekti Teksti: Taina Tervonen Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosina Taito Craftnet -projektin toimenpiteet ovat keskittyneet käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien verkkoliiketoimintaosaamisen vahvistamiseen, koulutuspalvelujen kehittämiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat käsityöyritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat ja verkkoyhdyshenkilöt sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. 7

8 Tavoitteet Taito Craftnet -hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: parantaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja ohjauksen keinoin syventää käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojien verkkoliiketoiminnan asiantuntemusta tuottaa käsityöyrityksille räätälöityä oppimateriaalia ja kehittää uusia koulutuspalveluita ylläpitää ja kehittää käsityötuotteiden ja -palveluiden markkinapaikkaa Taitoverkkoa (Hantverksnätet, Craftnet), tiedottaa uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista alan toimijoille Tässä julkaisussa esittelemme projektin tuloksia näin jokainen lukija voi arvioida, kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu. Tämä luku esittelee koko hankkeen: sen tavoitteet, toiminnan sekä hankeorganisaation ja toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet henkilöt. Seuraava luku kuvaa hankkeen aikana käsiteollisen alan verkkoliiketoiminnan tueksi luodut työkalut. Luku neljä keskittyy monipuoliseen työkaluun, Virtuaaliverstaaseen. Luku viisi keskittyy käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinointiin. Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä arvioidaan luvussa kuusi. Viimeinen luku keskittyy tulosten arviointiin sekä viitoittaa tietä tulevaisuuteen. Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa viiden ryhmään: 1) käsityö- ja muotoilualan yritysten ja Taito-yritysneuvojien osaamistason vahvistaminen, 2) uuden oppimateriaalin tuottaminen verkkoliiketoimintaan ja viestintään, 3) verkkoliiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskevien koulutuspalvelujen toteuttaminen, 4) Taitoverkon, markkinapaikan ja tietoverkon kehittäminen ja 5) käsityöyritysten markkinointia, etäohjauksen toimintamallia ja opetusmenetelmiä tarkastelevan tiedon tuottaminen Taitoverkkoon. 8 Osaamistason parantaminen ja oppimateriaali Taito Craftnet -hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu käsityöyrityksille räätälöityä koulutusta viestinnästä ja verkkoliiketoiminnasta digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn asti. Räätälöinti ei rajoitu vain sisältöön, sillä myös opetus- ja ohjausmenetelmät on suunniteltu siten, Ylhäällä: Taitoverkko-osasto Tampereen Kädentaidot-messuilla Kuva Hanna Aarnio Alla ja viereisellä sivulla: Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaari Suomenlinnassa Kuvat Taina Tervonen

9 että ne vastaavat mahdollisimman hyvin käsityöyrittäjien odotuksia ja tarpeita. Osallistujien keskinäiselle vuorovaikutukselle pyritään antamaan tilaa. Koulutus sisälsi lähiopetusta (Huomio yrityskuvaan, Markkinointiviestinnän oivalluksia, Taitoa yritysviestintään, Nettimarkkinoinnin suunnittelu ja Verkkoliiketoiminnan kehittäminen workshopit, Digitaalisen valokuvauksen ja kuvakäsittelyn alkeet), etätehtäviä ja -ohjausta valokuvaukseen ja kuvakäsittelyyn sekä etäjakson virtuaaliverstaassa internetissä. Verkko-oppimisympäristöön projektin aikana valmistui uudistettu verkkoliiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä ohjaava Taito Craftnet -työkirja sekä Käsityöyrityksen markkinointisivusto. Lisäksi on tuotettu oppimateriaalia mm. viestintään ja kuvankäsittelyyn. Käsityöyrityksistä on näihin koulutuksiin osallistunut yhteensä 57 henkilöä, joista työttömiä neljä sekä koulutuksessa olevia kaksi. Lähiopetusta on annettu 16 päivää, ja ohjaustapaamisia on ollut 23. Etäopiskelujaksojen määrä on yhteensä neljä kuukautta. Koulutukseen on osallistunut käsityöyrityksiä Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Hämeen alueilta. Taito Craftnet -koulutuksen lisäksi on järjestetty Taitoverkon nettipäivä Lappeenrannassa. Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille on järjestetty viisi koulutuspäivää heidän viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijuutensa syventämiseksi. Alueellisten Taitoyrityspalvelut -esitteiden sisällön valmistamista etäohjattiin. Koulutukseen osallistui 14 yritysneuvojaa ja 19 järjestön muuta toimihenkilöä. Taito-yritysneuvojille valmistettiin verkkoliiketoiminnan koulutusmateriaalia helmikuussa Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka Taitoverkko, on käsityötuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka ja tietoverkko, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkossa käsityöyrittäjä, käsityöläisyhdistys, -osuuskunta tai -myymälä voi esitellä tuotteitaan ja osaamistaan sekä löytää yhteistyökumppaneita. Taito Craftnet 2 -projektin aikana uudistettiin verkkopalvelun etusivut ja toteutettiin kuukauden tuotteen sivut. Sivujen graafisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastasi Win & Win Advertising & Design Oy. Verkko tarjoaa maksullista rivi-ilmoituspalvelua. Projektissa on ylläpidetty jäsenyrityksen riviilmoituksia, tuotekuvia ja -tietoja sekä ohjattu jäsenyrityksiä ja yhdyshenkilöitä tietojen päivittämisessä. Taitoverkolla on 14 alueellista verkkoyhdyshenkilöä. Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelujen alueellisina ylläpitäjinä ovat toimineet yhdyshenkilöt Etelä-Karjalan, Helsingin, Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Kuopion seudun, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Uudenmaan, Varkauden ja Mikkelin, Varsinais-Suomen ja Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä sekä Österbottens hantverk rf:stä. Taitoverkossa on valittu maaliskuusta 2004 alkaen huhtikuuhun 2007 saakka kuukauden tuote ja tekijä, yhteensä 38 tuotetta ja yritystä. Lisäksi verkkopalvelussa on esitelty uutuustuotteita. 9

10 Verkkopalvelun Ajankohtaista -sivuille on koottu tapahtumatietoja yhteistyössä Taito-lehden kanssa. Markkinointitapahtumista on koottu tietoa jäsensivuille. Taitoverkon jäsenyrityksille on valmistettu vuosina viisi suomenkielistä jäsentiedotetta, jotka sisälsivät tietoa mm. kuukauden tuotteista ja yrityksistä, uutuustuotteista, verkkoliiketoiminnasta, koulutuksesta, ajankohtaisista markkinointitapahtumista ja yhteistyöhakuja. Jäsenyrityksille ja yhteistyötahoille on lähetetty myös kuukausittain sähköpostikirje, joka on sisältänyt tiedot kuukauden tuotteesta, uutuustuotteista, Taito Shop -ketjun kampanjatuotteista, yhteistyöhakuja sekä linkit Myyntitapahtumat- ja Ajankohtaiset uutiset -sivuille. Vuonna 2005 toteutettiin Taitoverkko-verkkopalvelun arviointi, jonka asiantuntijoina olivat Heikki Karttunen Suomen Myyntikonttori Oy:stä ja Teemu Neicklick Toinen Oy:stä. Taitoverkon uudistettu strategia valmistui joulukuussa 2005, johon palautetta ja kehittämisideoita antoi projektin ohjausryhmä. Arvioinnissa esille tulleita verkkopalvelun kehittämistoimenpiteitä tehtiin vuoden 2006 aikana. Taitoverkko-kysely Taito-yritysneuvojille ja jäsenyrityksiä toteutettiin vuoden 2006 aikana. Taitoverkko verkkopalvelun analyysi tehtiin maaliskuussa 2007, jonka asiantuntijana oli Petteri Harjula APH-Consulting Oy:stä. Verkkopalvelulle haettiin aputoiminimi Taitoverkko ja verkko-osoite joulukuussa Tiedotus 10 Projektin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat olleet www-sivustot Taitoverkko ja Taito Craftnet. Projektin koulutuksesta, oppimateriaalista ja verkkopalvelusta tiedotettiin sähköpostitse ja postitse (kortit, tiedotteet). Taitoverkko oli mukana Suomalainenjoulu.fi -kampanjassa marras-joulukuussa Taitoverkon mainoskampanja toteutettiin Google.fi:ssä marraskuusta 2006 huhtikuuhun 2007 saakka. Hakusanamainontakampanja toteutettiin maaliskuusta huhtikuuhun Yrityssuomi.fi -portaaliin lisättiin Taitoverkko-palvelu ja -yhteystiedot sekä Taito-yrityspalveluiden tiedot vuonna Projektin osasto oli Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella marraskuussa 2004 ja Lehtiartikkeleita oli mm. Taito-lehdissä ja Hyvä yritys -lehdessä. Lehti-ilmoituksia oli Taito-lehdessä, Taito Satakunta-, Taito Aivia- ja Taito Pirkanmaa -lehdissä vuosina Projektiin avulla järjestettiin vuonna 2004 Verkostopäivä, jossa jaettiin tietoa verkkoliiketoiminnan kehittämisen toimintamalleista. Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaari järjestettiin lokakuussa 2006 yhteistyössä Taito Innovaatiot -projektin kanssa. Siinä oli puheenvuoroja mm. projektien tuloksista ja mm. verkkokaupankäynnin ja markkinoinnin pajoja. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa on ollut mukana 2530 henkilöä. Ylhäällä: Digitaalinen valokuvaus -koulutus Kuva Taina Tervonen. Keskellä: Ulla Huttunen & Arto Salminen ay:n puuvati. Kuva Tomi Aho. Alhaallat: Olkigalleria-koru, Tuula Launonen. Kuva Tuula Launonen.

11 Taito Craftnet -ohjausryhmän jäsenet Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet rahoittajan eli kauppa- ja teollisuusministeriön edustajana ylitarkastaja Anne Kuoppala, kohderyhmän edustajina käsityöyrittäjä Erkki Stenius (Keramiikkapaja Erkki Stenius) saakka ja Helena Sarvela (Oy Udumbara Ab) alkaen, yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen (Taito Uusimaa ry), vastaava neuvoja Kaija-Leena Vastamäki (Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry), verkkoliiketoiminnan asiantuntijajäseninä Global User Experience manager Juhani Risku (Nokia Oyj) ja toimitusjohtaja Petri Lintula (Tmi Petri Lintula) sekä projektin toteuttajan Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n edustajina toiminnanjohtaja Marketta Luutonen saakka/vs. toiminnanjohtaja Kristiina Soini-Salomaa (ohjausryhmän puheenjohtaja), projektipäällikkö Jaana Vehkasalo (Taito Innovaatiot -projekti) ja projektipäällikkö Taina Tervonen (ohjausryhmän sihteeri). Henkilöresurssit Projektipäällikkö: Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 39 kk. Projektisihteeri: Maini Tulokas, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 11 kk. Yhteistyökumppanit Kauppa- ja teollisuusministeriö, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n Taito Innovaatiot -projekti, Taito-lehti, Taito Shop -ketju, Artenet-tukku, Arja Rantaaho (It-Mind Oy), Petteri Harjula (APH-Consulting Oy), Heikki Karttunen (Suomen Myyntikonttori Oy), Teemu Neiglick (Toinen Oy), Win & Win Advertising & Design, Samuli Kemppi (Tmi Samuli Kemppi), valokuvaaja Tomi Aho (Studio Tomi Aho), Tuulevi Aschan (Onnenoma), Sirkka Wallin (ESWE suunnittelu), tutkija Anne Äyväri (Helsingin kauppakorkeakoulu), käsityötieteen professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajakoulutuslaitos), Internetix Multiverse, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Jukka Lappalainen (Pic Engineering Group Oy), Javerdel Oy, Valtasana, The e-craft Idea Tutor -projekti (Taideteollinen korkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA). 11

12 3. Verkkoliiketoiminnan kehittämisen työkalut Taitoverkko, -verkkopalvelu, Taito Craftnet -koulutus ja oppimateriaalit tarjoavat käsityöyrityksille apuvälineitä internet-markkinoinnin aloittamiseen, verkkoliiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoyhteistyön lisäämiseen. 12

13 Taitoverkko / / -verkkopalvelu esittelee käsija taideteollisuustuotteita sekä antaa tietoa asiantuntijapalveluista ja käsityöalan tapahtumista. Taitoverkko www-palvelu on avattu vuonna 1997, ja se toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkolla on valtakunnallinen yhdyshenkilöverkosto käsi- ja taideteollisuusyhdistyksissä. Yhdyshenkilöt auttavat käsityöyrittäjiä mm. Taitoverkkoon liittymisessä sekä tietojen ja kuvien päivittämisessä. Sivusto tarjoaa runsaasti erilaisia palveluja: Käsityöyrittäjät-sivuilla on käsityöyrittäjien, asiantuntijoiden, myymälöiden ja käsityöyhdistysten rivi-ilmoituksia. Tuotteet-sivuilta voi hakea käsi- ja taideteollisuustuotteita tuoteryhmittäin. Tuotekuvien yhteydestä löytyvät myös tuotetiedot ja www-linkit yritysten sivuille. Tuotteet-hakusivulla ovat esillä kuukauden tuotteet. Liity jäseneksi-sivu sisältää Taitoverkon palvelukuvaukset, palveluehdot, liittymislomakkeen ja alueellisten yhdyshenkilöiden yhteystiedot. Jäsentiedote sisältää kaikille käyttäjille avoimia sivuja ja jäsentason Taitoverkon jäsenyrityksille. Kaikille avoimella sivuilla ovat kootusti uutiset kuukauden tuotteesta ja uutuustuotteista sekä ajankohtaiset tiedot verkkoliiketoiminnasta ja koulutuksesta. Jäsentasolla on tietoa myyntitapahtumista, verkkoliiketoiminnasta, kuluttajansuojalaista, kansainvälisestä internet-markkinoinnista ja tietolinkkejä sekä yhteistyöilmoituksia. Ajankohtaista-sivu antaa tietoa käsi- ja taideteollisuusalan koulutus- ja messutapahtumista, näyttelyistä sekä alan uutisista. Taitoverkossa olevat jäsenyritykset voivat itse lähettää uutisia uusista tuotteistaan ja näyttelyistään Ajankohtaista-sivulle. Käsityöyrittäjä voi myös ajankohtaisen uutisen avulla etsiä yhteistyökumppaneita esimerkiksi markkinointiin. Etusivulla ovat linkki Käsityöyrityksen markkinointisivustolle, jossa on 35 käsityöyrityksen kokemuksia parhaista markkinointikeinoista, Kohti nettikauppaa -luku, tehtäviä asiakaskartan, sivuston ja viestinnän suunnitteluun. Lisäksi etusivulla on linkki Taito Innovaatiot -projektissa valmistettuun artikkelikokonaisuuteen Käsityön ja matkailun verkostot. Taitoverkko etusivu. Koulutuspalvelut Taito Craftnet 1- ja 2 -projekteissa vuosina saatujen kokemusten pohjalta on kehitetty käsityöyrityksille räätälöityjä koulutuspalveluja. Opetusmenetelminä olivat lähiopetus ja etäohjaus verkko-oppimisympäristössä. Taito Craftnet -koulutussarjaan kuuluvat Huomio yrityskuvaan, Taitoa yritysviestintään, verkkoliiketoiminnan kehittäminen workshop, digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet ja Virtuaaliverstas-etäjakso. 13

14 Etätehtävät ja -ohjaus Kuva: Opetusmenetelmä Lähiopetus Ennakkotehtävät Huomio yrityskuvaan -koulutuksen sisältönä on menestyvää markkinointia kaikille aisteille, pienyrityksen tavoitteet brändin rakennuksen osana, käsityön brändi ja imago, sähköisen brändin palapeli sekä sähköisen brändin kehittäminen. Koulutuspäivään kuuluu ennakkotehtävä, jossa osallistuja kertoo yrityksen toimivimmista markkinointiviestinnän käytännöistä sekä onnistuneesta markkinointiviestinnästä. Koulutuspäivänä kukin yrittäjä asettaa tavoitteet oman yrityskuvan kehittämiselle. Taitoa yritysviestintään -koulutuksen sisältönä ovat tiedottamisen merkitys ja mahdollisuudet, tiedotuksen monimuotoisuus, yksilöllisyys koskettaa, ydinviesti ja houkuttelevat viestit sekä viestinnän aikataulut. Koulutukseen on valmistettu oppimateriaalia viestintäsuunnitelman valmistamiseen ja tapahtumien suunnitteluun. Ennakkotehtävänä koulutuspäivään osallistujat lähettävät sähköpostitse tiedot, mihin messutapahtumiin yritys osallistuu, onko yrityksellä asiakastapahtumia ja/tai myyntitapahtumia esimerkiksi omalla työverstaalla tai mitä muuta sellaista merkittävää yrityksen toiminnassa tapahtuu, josta halutaan tiedottaa. Koulutuspäivänä yritykset asettavat tavoitteita yritysviestinnän kehittämiselle. Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet -koulutuksen sisältönä on kuvaustekniikan teoriaa ja käytännön vinkkejä, omiin kameroihin perehtymistä, palautteen anto etätehtävä kuvista ja kuvausdemoja, teoriatietoa kuvankäsittelystä ja kuvankäsittelyn tehtävät (kuva sähköpostiliitteeksi, www-sivuille ja painotarkoitukseen). Ennakkotehtävänä osallistujat lähettävät digitaalisesti valokuvaamansa tuotekuvan. Koulutuspäivien jälkeen on tuotekuvauksen ja kuvankäsittelyn etätehtävä. Virtuaaliverstas rakentuu Käsityön menestyvä markkinointi -teeman pohjalle, käsiteltävinä aiheina mm. käsityöyrityksen brändi, ammattimainen markkinointiviestintä ja verkkoliiketoiminnan integroiminen osaksi toimintaa. Virtuaaliverstas alkaa päivän workshop-tapaamisella tai yrittäjän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijan tapaamisella tai yrittäjän lähtötilannetta kartoitetaan puhelinhaastattelulla. Etäjakso toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Etäjakson aikana osallistujia ohjataan verkkoviestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja www-sivujen päivittämisessä. Käsityöyrittäjien keskinäistä vuorovaikutusta ja kokemusten sekä oppien vaihtoa painottava workshop-työskentely järjestetään osallistujien tarpeiden mukaan ennen Virtuaaliverstaan etäjaksoa tai sen jälkeen. Workshopeissa ovat mukana aihealueen asiantuntija ja etäjakson tutor. Näiden tapaamisten pääteemat ovat sivuston suunnittelu sekä sivuston ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen. Sivuston suunnittelu -workshopissa keskustellaan mm. seuraavista aiheista: verkkoviestinnän tavoitteet, minkälaista yrityskuvaa nettisivut rakentavat, www-sivuston rakenne ja toteutuksen vaiheet. Workshop auttaa yrittäjää työstämään sivujen kehittämistyön konkreettiseksi toimenpidelistaksi. Verkkoliiketoiminnan kehittäminen -workshopissa paneudutaan mm. kuluttajansuojalain velvoitteisiin sekä www-sivujen löydettävyyden kehittämiseen ja jälleen tarkistetaan, mitä käytännön toimia kunkin yrityksen sivustojen kehittäminen vielä vaatii. Oppimateriaalit Taito Craftnet -työkirja ohjaa verkkoviestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä. Se sisältää mm. uutta oppimateriaalia kotimaiseen ja kansainväliseen verkkokaupankäyntiin sekä yritysesimerkkejä verkkoliiketoiminnasta. Työkirjaa käytetään Virtuaaliverstas-etäjaksolla verkko-oppimisympäristössä. Seuraava luku esittelee Taito Crafnet -työkirjan ja -opetusmenetelmän yksityiskohtaisemmin. 14

15 Kuva: Taito Craftnet -koulutussarja Oppimateriaalit: Taito Craftnet -työkirja, Viestinnän suunnittelu ja kuvankäsittelyn oppimateriaalit ja Käsityöyrityksen markkinointi -sivusto Virtuaaliverstas-etäjakso verkkooppimisympäristössä Verkkoliiketoiminnan suunnitelu ja kehittäminen workshop Taitoa yritysviestintään Huomio yrityskuvaan Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet -koulutus ja etäohjaus Käsityöyrityksen markkinointi-sivusto (http://www.taitoverkko.fi, klikataan Käsityöyrityksen markkinointi) esittelee 35 käsityöyrityksen kokemuksia hyvistä markkinointikeinoista. Se sisältää päivitetyn Kohti nettikauppaa -luvun, Yrityksen verkkosivujen toteutus- ja Verkkoteknologia -artikkelit, 33 Kuukauden tuote ja tekijä -artikkelia, Rosafox Oy - designtuotteita vientiin ja Crafts Factory Oy kahden naisen iloenergiaa tuotteissa ja yhteistyöverkostossa -artikkelit, Marketta Luutosen Pajalta verkkoon ja asiakkaille Käsityöalan yritysten parhaita markkinointikeinoja -artikkelin sekä tehtäviä, asiakaskartan, www-sivujen sisältökartan, viestintäsuunnitelman ja tapahtumien vuosisuunnittelun. Projektissa ovat valmistuneet myös seuraavat oppimateriaalit: Viesti sähköpostitse (Taina Tervonen ja Anne Äyväri), Html-sivun lähettäminen sähköpostitse (Taina Tervonen ja Maini Tulokas), Tiedote pdf-muotoon ilmaisohjelmalla (Maini Tulokas), Virtuaaliverstas-oppimisympäristön käyttöohjeet (2004, 2005 ja 2006), Käsityöyrityksen viestintäsuunnitelma, Mediasuhteet, Tapahtumien vuosisuunnitelma (Tuulevi Aschan, Onnenoma) ja Kuvankäsittely (Tomi Aho, Studio Tomi Aho). Oppimateriaaleja on Taitoverkon avoimella ja jäsentasolla sekä Taito Craftnet -työkirjan liitteinä oppimisympäristössä. 15

16 4. Virtuaaliverstas - toimintamalli Teksti: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan ja Arja Ranta-aho Virtuaaliverstas-etäohjauksen tavoitteena on auttaa käsityö- ja muotoilualan yrittäjiä suunnittelemaan verkkoviestintää omalle yritykselleen tai kehittämään sitä sekä pohtimaan verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Koska verkkoliiketoiminta nivoutuu tiiviisti käsityöyrityksen liiketoimintakokonaisuuteen, kyse on väistämättä koko yrityksen kehittämishankkeesta, jonka erityispiirteitä ovat verkon hyödyntämiseen markkinointiviestinnän mediana ja verkkokaupan edellytysten ja mahdollisuuksien huolellinen punninta. 16

17 Tämä luku esittelee Virtuaaliverstas-toimintamallin. Ensiksi kerromme etä-ohjauksen prosessista, toiseksi nostamme esiin ne verkko-oppimisympäristön erityispiirteet, jotka on erityisesti tässä koulutuksessa havaittu merkittäviksi, ja kolmanneksi haluamme korostaa yrittäjien keskinäisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Luvun lopuksi kerromme osallistujien ja tutoreiden kokemuksista, näkökulmia käsityöyritysten internet-markkinoinnin kehittämiseen ja Virtuaaliverstas-toiminta-mallin jatkokehitystarpeet. Miten prosessi etenee? Virtuaaliverstas-koulutuksen sisältö etenee vaiheittain, askel askeleelta eteenpäin. Koulutuksessa käynnistetään yrityksen verkkoviestinnän suunnittelun ja kehittämisen prosessi. Ensiksi paneudutaan käsityöyrityksen liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän nykytilaan ja vasta sen jälkeen asetetaan verkkoliiketoiminnan tavoitteet. Verkkoviestintää aloittava yrittäjä paneutuu seuraavaksi sivuston perustamisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin: Mitkä ovat sivuston kohderyhmät? Halutaanko esitellä ja markkinoida vai käydä kauppaa? Millaista toiminnallisuutta sivustolla tarvitaan? Mitkä ovat tekniset vaihtoehdot sivujen toteuttamisessa? Onko sivustossa paljon päivitettävää sisältöä? Tarvitaanko julkaisujärjestelmä? Ennen julkaisujärjestelmän valintaa on otettava selville, millaista sivuston ylläpitopalvelua tullaan käyttämään. Kun on tehty päätös sivujen teknisestä toteutuksesta, voidaan alkaa suunnitella tavoitteita sivuston graafiseen ilmeeseen. Sivukartan suunnittelu auttaa hahmottamaan sivuston ydinsisältöä millaisia kuvia ja tekstiä sekä toimintoja sivustolla tarvitaan? Usein yrittäjä tarvitsee erityisesti sivuston tekstien valmistamisessa ohjausta viestinnän asiantuntijalta. Lue lisää etä-ohjauksen prosessista liitteestä 1. Yrittäjä, jolla on jo omat sivut, joita on tarkoitus kehittää, arvioi tietysti myös omia nykyisiä sivujaan asettamiensa tunnettuus- ja bränditavoitteiden saavuttamisen kannalta. Palautetta ja kehittämisajatuksia antavat myös verkkoliiketoiminnan ja viestinnän asiantuntijat. Usein kehittämisessä on tavoitteina yksinkertaistaa sivujen rakennetta, tuoda sivustolle ajankohtaisuutta ja tehdä korjauksia sisältöön (tuotekuvat, tuotetiedot, käännökset, linkit). Lisäksi yrittäjän kanssa keskustellaan siitä, mitä tärkeitä markkinointitapahtumia yrityksellä on vuoden aikana ja miten markkinoinnille tärkeät asiat näkyvät sivustolla ja milloin tarvitaan sivuston päivittämistä. Etäohjauksen aikana voi sivuston päivityssuunnitelman lisäksi valmistua myös yrityksen viestintäsuunnitelma. Sivuston suunnittelun tueksi työkirja antaa useita apuvälineitä. Sivuston toteutuksen lisäksi pohditaan sen jatkuvaa ylläpitoa. Käsityötuotteiden ja -palveluiden internet-markkinointia ja kaupankäyntiä määrittää moni laki ja asetus, ja siksi oikeudelliset kysymykset on otettu mukaan. Työkirjan lopussa käsitellään kaikille internetin käyttäjille tärkeitä tietoturva-asioita. Taito Craftnet -työkirjan sisältökokonaisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa. Liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän nykytila ja tavoitteet Verkkoviestinnän suunnittelu: tehtävät ja kohderyhmät Lainsäädäntö ja tietoturvaan liittyvät asiat Verkkokaupankäynti Verkkoviestinnän toteutus ja käyttöönotto Sivuston ylläpito ja markkinointi Verkkoliiketoiminnan linjaukset saattavat elää kehittämisprosessin aikana ja niitä täsmennetään tarpeen mukaan. Käsityöyrittäjän oman internet-osaamisen kasvaessa tavoitetasokin voi muuttua suuntaan tai toiseen. Tässä koulutuksessa ei siten tarjota kaikille osallistujille samaa ratkaisua tai yhteneväisiä verkkoliiketoiminnan tavoitteita, vaan perustana ovat jokaisen yrityksen omat voimavarat ja kehittämistarpeet. Verkko-opiskelun erityispiirteitä Internetissä toimiva oppimisympäristö avaa mahdollisuuksia koulutuksen osallistujakohtaiseen räätälöintiin. Ensiksikin Virtuaaliverstaassa jokainen osallistuja voi itse päättää, missä määrin hän hyödyntää tarjolla olevaa oppimateriaalia osallistuja siis määrittää itse kehittämistavoitteensa ja rakentaa niitä vastaavan sisällön tutorin avustaessa tarvittaessa. Hyperhyppelyä kuten haluat Työkirjan sisälle on rakennettu linkkejä siten, että sen täyttäjän on helppo siirtyä aikaisempiin vastauksiinsa ja tutorin kommentteihin. Toisaalta työkirjassa on helppo tehdä hyperhyppy sellaisen aihepiirin yli, joka ei ole oman kehittämishankkeen kannalta relevantti (esimerkiksi jos tavoitteena ei ole toteuttaa verkkokauppaa, kyseisen osion yli voi hypätä yhdellä napin painalluksella ). 17

18 Kuluttajansuojalaki Etämyyntisäädökset Tuoteturvallisuuslaki Internet-markkinointi ja -kaupankäynti Juridiset kysymykset Yrityksen toimintaprosessit Tuotevastuulaki Tekijänoikeuslaki Asiakaspalvelu, asiakashallinta Tuotantotavat, toimitusajat Tuotetietojen ylläpito Jakelukanavat, logistiikan järjestelyt Laskutus ja maksutavat Markkinointi Craftnet-työkirjaan on linkitetty useita liitteitä word- ja pdf-tiedostoina, jotka löytyvät oppimisympäristön tiedostokansiosta. Niitä voi valita luettavakseen joko juuri silloin, kun vastaa aihepiirin kysymyksiin tai myöhemmin. Tiedostot saa halutessaan avattua suoraan tiedostokansiosta, joten niihin voi palata, vaikka kehittämisprosessi olisi kokonaisuutena jo loppusuoralla ja työkirja muutoin jo tehtävänsä tehnyt. Olennaisimmilta tuntuvat tiedostot voi toki myös tulostaa itselle. Lisäksi työkirjaan on linkitetty suuri joukko www-sivustoja, joilta löytyy paljon lisätietoja. Linkit on vielä erikseen koottu aakkosjärjestykseen omaksi osiokseen työkirjan loppuun. Kiinnostavimmat linkit käsityöyrittäjä voi lisätä oman selaimensa Suosikit -luetteloon ja pysytellä ajan tasalla esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tiettyjä sivustoja säännöllisesti seuraten. Kuva: Internet-markkinointi ja -kaupankäynti Silloin kun sinulle sopii Oppimateriaalin osallistujakohtaisen räätälöinnin lisäksi internetissä oleva oppimisympäristö mahdollistaa oppimis- ja kehittämisprosessin aikataulun yksilöllisen räätälöinnin. Virtuaaliverstas on aina auki, kunhan käsityöyrittäjä vain ottaa sinne piuhoja pitkin yhteyden. Matka-ajat jäävät lyhyiksi, kun siirtyy omalta verstaalta Virtuaaliverstaaseen, ja matkakustannuksissa säästää melkoisesti. Aikataulujen joustavuus on erittäin tärkeää Virtuaaliverstas-työskentelyssä, sillä verkkoliiketoiminnan kehittämishanke on iso asia käsityöyritykselle ja se sitoo paljon yrittäjän aikaa. Vaikka alun perin olisi ajateltu, että kyse on sivuston uudistamisprojektista, pian huomataan, että on sittenkin kyse pienen käsityöyrityksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Jos esimerkiksi päätetään lisätä verkkokauppa nykyisille sivuille, suunnittelun lisäksi onkin kenties järjestettävä tuotanto- ja toimitustavat uuteen uskoon. 18 Vuoropuhelu tutorin kanssa Vaikka olemme korostaneet käsityöyrittäjän omaa panosta verkkoviestinnän suunnittelussa tai kehittämisessä, häntä ei jätetä Virtuaaliverstaaseen yksinään työkirjan kysymyksiä pähkäilemään. Työkirjassa on varattu tilaa tutorin kommenteille jokaisen osion jälkeen. Tutor tai tutorit pystyvät koko ajan seuraamaan jokaisen osallistujan työskentelyä Virtuaaliverstaassa. Vuorovaikutus ei

19 8. Kansainvälinen verkkokauppa 8.1 Logistiikan järjestelyt 8.2 Säädösympäristö 8.3 Maksutavat kansainvälisessä verkkokaupassa 8.4 Yrittäjätarinat 8.5 Käsityöyrityksen kansainvälistyminen ja internet Kuva: Kansainvälinen verkkokauppa rajoitu pelkkään kirjalliseen kommentoitiin työkirjan sivuilla, vaan tutorin kanssa voi vaihtaa ajatuksia tarvittaessa myös puhelimitse tai millä muulla välineellä tahansa. Vuorovaikutus yrittäjien kesken Virtuaaliverstas-koulutuksen aloittava workshop-päivä on erittäin tärkeä osallistujien keskinäisen vuorovaikutuksen syntymisen kannalta. Aloituspäivän aikana luodaan luottamuksen ilmapiiri, jonka ansiosta yrittäjien keskinäinen tietojen ja kokemusten sekä näkemysten vaihto sujuu luontevasti kehittämishankkeen myöhemmissä vaiheissa. Virtuaaliverstas-koulutuksen jälkeen pienryhmien teematapaamiset jatkavat verkkoviestinnän suunnittelun ja kehittämisen ohjausta. Yritykset ovat kokeneet tärkeänä jatkaa omaa kehittämisprosessiaan ns. vertaisryhmässä. Esimerkiksi yrityksen www-sivujen suunnittelu ja ensimmäiset versiot sivuista eivät ole aina toteutuneet tavoiteyrityskuvan mukaisesti. Pienryhmässä keskustelu on selkiyttänyt yrityksen tavoitteita ja seuraavaa askelta kehittämisprosessissa. Ryhmässä on voinut jakaa ongelmia, onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä verkkoliiketoiminnasta. Yrittäjien mielestä tämä on ollut tärkeä voimavara. Vuorovaikutus yrittäjien kesken on avannut uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön muissakin asioissa, esimerkiksi markkinoinnissa. Osallistujien ja tutoreiden kokemuksia Osallistujien mielestä etäjaksolla parasta oli mm. vapaus valita, milloin käy netissä Virtuaaliverstaassa. Lisäksi erinomaista palautetta annettiin siitä, että kysyi ja ihmetteli mitä tahansa, sai heti vastauksen ammattimaisesti sekä ohjausta ongelmatilanteissa. Osalle osallistujista etäjaksolla saatu ohjaus vauhditti omaa sivujen rakentamis- tai päivittämisprosessia: Etäohjaus oli tehokas lukujärjestys saada kotisivuasia liikahtamaan. Se toimii ikään kuin sparraajana ja aktivoi työstämisen suuntaan. Myös lähiopetuksessa opittujen kuvauksen ja kuvakäsittelytaitojen vahvistaminen jatkui etäjaksossa: Jaksolle oli selkeät tavoitteet, ja ohjaus toi lisävarmuutta tuotekuvauksessa, kuvankäsittelyssä ja nettisivujen päivityksessä. Palautteissa siitä, mikä oli parasta etäjaksolla, tuli esille seuraavia kommentteja: Se, että joutui varaamaan ajan tämän kaltaista analyysia varten. Kun aika löytyi ja analyysille annettiin selkeä ohjelma eli työkirja, jonka mukaan edetä, homma tuli tehtyä järjestelmällisesti ja samalla esille nousi lukuisia seikkoja, jotka kaipaavat uudistamista, parantelua ja kehittämistä. Niitä vain ei ollut aikaisemmin havainnut. Tulen saamaan entistä paremmat sivut. Ulkopuoliset henkilöt auttoivat näkemään sivuni uusin silmin. Tällainen etätyöskentely tuntuu sopivan minulle! Parasta on se, että tämä ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu ja tietenkin se, että aihe on todella mielenkiintoinen! Etäohjaus kokoaa asiat järkevään muotoon. Innostaminen ja kannustaminen yrityksen tavoitteissa oli parasta! 19

20 Käsityöyrittäjien oppimisprosessien ja kehittämishankkeiden onnistumisen edellytyksiä Motivaatio kehittämistyöhön Asenne netin hyödyntämismahdollisuuksiin markkinoinnin ja kaupankäynnin välineenä Luottamus asiantuntijoihin ja ryhmän jäseniin Kehittämistehtävän realistinen tavoiteasetanta ja aikataulutus Opetusmenetelmälle ja oppimisympäristölle asetettavat vaatimukset: Kannustava vuoropuhelu, mahdollistaa tiedonjakamisen osallistujien kesken, jatkuva ohjaus, jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen periaatteen mukainen Kouluttajien ja tutorien tehtävät Kouluttajien ja tutorien luottamus toisiinsa ja yhdessä sovittu työnjako ohjauksessa Luottamuksen rakentaminen Yrittäjä -identiteetin vahvistaminen Ohjauksen asemointi yrittäjän liiketoiminnan tilanteeseen Uusista taidoista ja netin käytöstä saatavien hyötyjen selvittäminen Asiakaslähtöisen ajattelutavan tukeminen Verkkoliiketoiminnan suunnittelun ohjaus Yritysviestinnän ja yrityskuvan ohjaus Ohjelmistojen, tekniikan ja tietoliikenteen hankintojen ja ylläpidon ohjaus Lainsäädännön ja tietoturvan ohjaus Tutoreiden kokemuksia Kuva: Opetusmenetelmät 20 Virtuaaliverstaassa etäjakson tutorina toiminut Tuulevi Aschan kuvaa kokemuksiaan seuraavasti: Virtuaaliverstaassa käytetty kolmen tutorin malli on toimiva. Yksi tuntee tekniset ratkaisut, toinen visuaalisen puolen sekä sivujen sielun ja kolmas informatiivisen sisällön. Yhteistyön toimiessa nykyisellä tavalla, ohjaus hyödyttää osallistujaa monipuolisesti. Tutorit myös heittävät keskeneräisiäkin ideoita keskusteluun ja luottavat siihen, että hyvä lopputulos valmistuu dialogisesti. Osallistujilla on ollut hyvin vaihtelevat tietotekniset valmiudet. Osaamista ja osallistumisen esteitä koskevien ennakkotietojen ansiosta tämä huomioitiin ohjauksessa onnistuneesti. Jokainen osallistuja myös sai uusia teknisiä valmiuksia prosessin aikana.

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot