Taito Craftnet. -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taito Craftnet. -projekti 2004-2007"

Transkriptio

1 Taito Craftnet -projekti

2 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista, Brittebo Art Oy. Kuva Taina Tervonen. Kuva 2. Hopeatuohi-kaulakoru, Harri Syrjänen. Kuva Johanna Aydemir. Kuva 3. Huivi, Papiina Oy. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 4. Aurinko Noitarumpu-korusarjasta, Taiga-Koru Oy. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 5. Yksityiskohta kalapuntarista, Panrip Art Oy. Kuva Johanna Aydemir. Kuva 6. Maljakko, Seenat. Kuva Ana Pullinen, Ateljé Avril Oy. Kuva 7. Yksityiskohta ryijystä, AnnaQ. Kuva Mikko Mäntyniemi. Kuva 8. Emalisimpukka, Ulla Huttunen ja Arto Salminen Ay. Kuva Maarit Mikkonen. Kuva 9. Pussukat, Anneli Keinonen Oy. Kuva: Anneli Keinonen. Raportin taitto: Samuli Kemppi Tmi Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2007 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kalevankatu 61, Helsinki Puh. (09) Sähköposti: www. taitoverkko.fi

3 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Taidon monialainen verkostoituminen Sirpa Alitalo, kauppa- ja teollisuusministeriö Verkottumisen taito tulevaisuudessa Kristiina Soini-Salomaa, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2. Taito Craftnet -projekti Tavoitteet Päätulokset Osaamistason parantaminen ja oppimateriaali Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka Tiedotus 3. Verkkoliiketoiminnan kehittämisen työkalut Taitoverkko Koulutuspalvelut Oppimateriaali 4. Virtuaaliverstas-toimintamalli Miten prosessi etenee Verkko-opiskelun erityispiirteitä Vuorovaikutus yrittäjien kesken Osallistujien ja tutorien kokemuksia Näkökulmia käsityöyritysten internet-markkinoinnin kehittämiseen Toimintamallin jatkokehitystarpeet 5. Käsityön ja muotoilun tulevaisuuden markkinat Käsityöalan parhaita markkinointikeinoja Tulevaisuuden markkinointia ja yrityspalveluiden oivalluksia Kansainvälisen verkkokaupankäynnin mahdollisuudet Tulevaisuuden markkinoille 6. Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymät Yhä edullisempaa teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä Homo Interneticus Verkkoliiketoiminnan uudet mahdollisuudet ja haasteet 7. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeita Liitteet Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaarin yhteenveto

4 1. Esipuhe

5 Taidon monialainen verkostoituminen Käsityöalalla on mahdollisuudet kehittyä elinvoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi elinkeinoksi. Elinvoimaisen yritystoiminnan ominaispiirteisiin kuuluvat toiminnan kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäksi myös innovatiivisuus ja luovuus. Käsityön avulla monet saavat tilaisuuden luovuuteen, itsensä toteuttamiseen. Luovuus ruokkii myönteistä kehitystä myös yritystoiminnassa, esimerkiksi uusien toimintamallien kehittämisessä tai uusien palvelu- ja tuoteideoiden tunnistamisessa. Myös käsityöalalla toimivan tulee voida hankkia elantonsa yritystoiminnalla. Mitä elinvoimaisen käsityöalan yritystoiminnan tueksi tarvitaan? Kuluneiden EU-ohjelmakausien aikana käsityöyrittäjyyttä on tuettu lukuisilla alueellisilla ja valtakunnallisilla projekteilla. Tavoitteena on ollut käynnistää kehittämisprosesseja, jotka johtavat pysyväisluonteisiin vaikutuksiin. Parhaimmillaan projekti voi toimia kehitystyön veturina. Tällaisia kehitystyön vetureita ovat olleet Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toteuttamat Taito Craftnet ja Taito Innovaatiot -projektit. Taito Craftnet -projektin avulla on luotu käsityöalalle sähköisen viestinnän ja verkkoliiketoiminnan palvelukonsepti sekä verkko-ohjauksen opetusmenetelmä ja oppimateriaalia. Taito Craftnet -projektin kohderyhminä ovat käsityöalan yritysten lisäksi olleet myös käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat. Projektissa on lisäksi kehitetty Suomen Taitoverkon, käsityön markkinapaikan, hyödynnettävyyttä. Tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmallinen hyödyntäminen yritystoiminnassa parantaa yritysten kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Käsityöalan yrittäjät ovat havahtuneet siihen, että sähköinen viestintä ja verkkopalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Taito Innovaatiot -hankkeessa on puolestaan tuotteistettu ja otettu käyttöön uusia, toimialarajat ylittäviä käsityöalan toimintamalleja ja kehitetty uusia tuotteita ja palveluja. Lisäksi hankkeen avulla on vahvistettu myönteistä maaperää verkostomaiselle työskentelylle ja parannettu osanottajien verkosto-osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Näitä käsityön ja erityisesti matkailun maaperälle rakennettuja yhteistyömuotoja voidaan pitää onnistuneina päänavauksina laajemmallekin alojen yhteistyölle. Esimerkiksi käsityö- ja matkailualojen yhteistyön rakentamista tukevia palveluja on jo otettu käyttöön ja palaute palveluista on ollut hyvää. Käsityöalan yritystoiminnan edistämistä pohtinut kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä on hahmotellut alan vision, joka nojaa kannattavan yritystoiminnan elementteihin. Tavoitteena on, että nykyistä suurtempi osa käsityöyrityksistä on kannattavia kasvuyrityksiä, mutta valtaosa on edelleen pieniä yrityksiä, jotka toimivat kannattavasti. Yritykset tunnetaan kansainvälisesti hyvin muotoilluista ja mielenkiintoisista, asiakaslähtöisistä tuotteistaan ja palveluistaan. Tuotteet ja palvelut ovat helposti asiakkaiden tavoitettavissa internetin, liikkeiden ja muiden jälleenmyyjien kautta. Käsityöalan yritykset ovat verkostoituneet keskenään sekä matkailu-, kulttuuri- että hyvinvointisektorin toimijoiden kanssa. Monikulttuurisuus on alan vahvuus. Yrittäjien substanssija liiketoimintaosaaminen ovat vahvistuneet. Näitä vision elementtejä on Taito Craftnet-projektin ja Taito Innovaatiot - hankkeen avulla jo juurrutettu yrittäjän arkeen. Nyt kehittämisprojektien päätyttyä on tarve ottaa laajalti käyttöön niissä kehitetyt työkalut ja toimintamallit. Tavoitteena on elinvoimainen ja kilpailukykyinen käsityöalan yritystoiminta. Sirpa Alitalo neuvotteleva virkamies kauppa- ja teollisuusministeriö 5

6 Verkottumisen taito tulevaisuudessa Käsityöala on tänä päivänä vahvasti verkottunut ja verkossa. Taito Craftnet-projekti ja Taitoverkko ovat olleet edelläkävijöitä käsityöyrittäjien verkkopalveluiden, sähköisen markkinoinnin ja virtuaalisen oppimisen kehittäjinä. Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojien verkkoliiketoiminnan osaaminen on tärkeää alan yrittäjyyden kehittämiseksi vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita. Käsityöyrittäjät tarvitsevat räätälöityä koulutusta ja oppimateriaalia menestykselliseen verkkoliiketoimintaan. Suomen Taitoverkon yhtenä tavoitteena on tiedottaa käsityöyrittäjien ja käsityöalan muiden toimijoiden ajankohtaisista asioista sekä tuoda esille käsityöyrittäjien tuotteita. Taitoverkko on tehnyt tunnetuksi käsityöyritysten tuotteita ja tarinoita. Suomalaisen käsityöalan ajankohtais- ja tapahtumatiedot sekä tuotetiedot ovat välittyneet verkkosivuilla kaikkialle maailmassa kolmella kielellä. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana kehitys on ollut huimaa: käsityön ammattilaiset ja harrastajat ovat löytäneet internetin mahdollisuudet tiedon ja taidon foorumina. Käsityö on tänä päivänä vahvasti verkossa. Verkko on oppimisympäristö, keskustelufoorumi, sähköinen markkinointikanava sekä monen erilaisen tuotteen ja palvelun verkkokauppa. Internetin mahdollisuudet yhteisöllisyyden rakentajana ovat rajattomat. Verkko kokoaa maailmanlaajuisesti erilaiset käsityöalan toimijat keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Verkkosivuilla, keskustelufoorumeilla ja blogeissa kerrotaan kokemuksia, neuvotaan, välitetään vinkkejä ja opitaan yhdessä. Yksi tulevaisuuden haasteita on kehittää Taitoverkosta vuorovaikutteinen ja aktiivinen taitajien verkko. Käsityöala tarvitsee edelleen vahvaa sähköistä verkkoveturia, joka kokoaa yhteen alan viimeisimmän tiedon ja taidon. Käsityöelinkeinon keskeisiksi haasteiksi on Käsillä yrittäminen, Käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiassa nostettu tuotteiden ja palveluiden näkyvyys, saatavuus ja kannattavuus. Näihin haasteisiin voidaan vastata panostamalla vahvasti tuotekehitykseen, markkinointiin ja verkkoteknologisiin ratkaisuihin. Käsityöalan yhteistyö myös muiden toimijoiden kuten matkailun kanssa on elintärkeää. Uudet teknologiset mobiiliratkaisut voivat tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi käsityömatkailukohteille. Sähköinen markkinointi ja tehokas verkkoyhteistyö tarjoavat näkyvyyttä, kontakteja ja uusia jakelukanavia käsityöyrittäjille. Verkkoliiketoiminta on askel käsityöyrittäjien kansainvälistymiseen. Teknologia tarjoaa uudenlaiset logistiset ratkaisut myös käsityöalalle. Käsityöelinkeinon tulevaisuus on käsissämme, rakentakaamme yhdessä vetovoimainen taitajien verkko. 6 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kristiina Soini-Salomaa vs. toiminnanjohtaja

7 2. Taito Craftnet -projekti Teksti: Taina Tervonen Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosina Taito Craftnet -projektin toimenpiteet ovat keskittyneet käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien verkkoliiketoimintaosaamisen vahvistamiseen, koulutuspalvelujen kehittämiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat käsityöyritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat ja verkkoyhdyshenkilöt sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. 7

8 Tavoitteet Taito Craftnet -hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: parantaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja ohjauksen keinoin syventää käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojien verkkoliiketoiminnan asiantuntemusta tuottaa käsityöyrityksille räätälöityä oppimateriaalia ja kehittää uusia koulutuspalveluita ylläpitää ja kehittää käsityötuotteiden ja -palveluiden markkinapaikkaa Taitoverkkoa (Hantverksnätet, Craftnet), tiedottaa uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista alan toimijoille Tässä julkaisussa esittelemme projektin tuloksia näin jokainen lukija voi arvioida, kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu. Tämä luku esittelee koko hankkeen: sen tavoitteet, toiminnan sekä hankeorganisaation ja toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet henkilöt. Seuraava luku kuvaa hankkeen aikana käsiteollisen alan verkkoliiketoiminnan tueksi luodut työkalut. Luku neljä keskittyy monipuoliseen työkaluun, Virtuaaliverstaaseen. Luku viisi keskittyy käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinointiin. Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä arvioidaan luvussa kuusi. Viimeinen luku keskittyy tulosten arviointiin sekä viitoittaa tietä tulevaisuuteen. Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa viiden ryhmään: 1) käsityö- ja muotoilualan yritysten ja Taito-yritysneuvojien osaamistason vahvistaminen, 2) uuden oppimateriaalin tuottaminen verkkoliiketoimintaan ja viestintään, 3) verkkoliiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskevien koulutuspalvelujen toteuttaminen, 4) Taitoverkon, markkinapaikan ja tietoverkon kehittäminen ja 5) käsityöyritysten markkinointia, etäohjauksen toimintamallia ja opetusmenetelmiä tarkastelevan tiedon tuottaminen Taitoverkkoon. 8 Osaamistason parantaminen ja oppimateriaali Taito Craftnet -hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu käsityöyrityksille räätälöityä koulutusta viestinnästä ja verkkoliiketoiminnasta digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn asti. Räätälöinti ei rajoitu vain sisältöön, sillä myös opetus- ja ohjausmenetelmät on suunniteltu siten, Ylhäällä: Taitoverkko-osasto Tampereen Kädentaidot-messuilla Kuva Hanna Aarnio Alla ja viereisellä sivulla: Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaari Suomenlinnassa Kuvat Taina Tervonen

9 että ne vastaavat mahdollisimman hyvin käsityöyrittäjien odotuksia ja tarpeita. Osallistujien keskinäiselle vuorovaikutukselle pyritään antamaan tilaa. Koulutus sisälsi lähiopetusta (Huomio yrityskuvaan, Markkinointiviestinnän oivalluksia, Taitoa yritysviestintään, Nettimarkkinoinnin suunnittelu ja Verkkoliiketoiminnan kehittäminen workshopit, Digitaalisen valokuvauksen ja kuvakäsittelyn alkeet), etätehtäviä ja -ohjausta valokuvaukseen ja kuvakäsittelyyn sekä etäjakson virtuaaliverstaassa internetissä. Verkko-oppimisympäristöön projektin aikana valmistui uudistettu verkkoliiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä ohjaava Taito Craftnet -työkirja sekä Käsityöyrityksen markkinointisivusto. Lisäksi on tuotettu oppimateriaalia mm. viestintään ja kuvankäsittelyyn. Käsityöyrityksistä on näihin koulutuksiin osallistunut yhteensä 57 henkilöä, joista työttömiä neljä sekä koulutuksessa olevia kaksi. Lähiopetusta on annettu 16 päivää, ja ohjaustapaamisia on ollut 23. Etäopiskelujaksojen määrä on yhteensä neljä kuukautta. Koulutukseen on osallistunut käsityöyrityksiä Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Hämeen alueilta. Taito Craftnet -koulutuksen lisäksi on järjestetty Taitoverkon nettipäivä Lappeenrannassa. Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille on järjestetty viisi koulutuspäivää heidän viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijuutensa syventämiseksi. Alueellisten Taitoyrityspalvelut -esitteiden sisällön valmistamista etäohjattiin. Koulutukseen osallistui 14 yritysneuvojaa ja 19 järjestön muuta toimihenkilöä. Taito-yritysneuvojille valmistettiin verkkoliiketoiminnan koulutusmateriaalia helmikuussa Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka Taitoverkko, on käsityötuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka ja tietoverkko, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkossa käsityöyrittäjä, käsityöläisyhdistys, -osuuskunta tai -myymälä voi esitellä tuotteitaan ja osaamistaan sekä löytää yhteistyökumppaneita. Taito Craftnet 2 -projektin aikana uudistettiin verkkopalvelun etusivut ja toteutettiin kuukauden tuotteen sivut. Sivujen graafisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastasi Win & Win Advertising & Design Oy. Verkko tarjoaa maksullista rivi-ilmoituspalvelua. Projektissa on ylläpidetty jäsenyrityksen riviilmoituksia, tuotekuvia ja -tietoja sekä ohjattu jäsenyrityksiä ja yhdyshenkilöitä tietojen päivittämisessä. Taitoverkolla on 14 alueellista verkkoyhdyshenkilöä. Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelujen alueellisina ylläpitäjinä ovat toimineet yhdyshenkilöt Etelä-Karjalan, Helsingin, Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Kuopion seudun, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Uudenmaan, Varkauden ja Mikkelin, Varsinais-Suomen ja Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä sekä Österbottens hantverk rf:stä. Taitoverkossa on valittu maaliskuusta 2004 alkaen huhtikuuhun 2007 saakka kuukauden tuote ja tekijä, yhteensä 38 tuotetta ja yritystä. Lisäksi verkkopalvelussa on esitelty uutuustuotteita. 9

10 Verkkopalvelun Ajankohtaista -sivuille on koottu tapahtumatietoja yhteistyössä Taito-lehden kanssa. Markkinointitapahtumista on koottu tietoa jäsensivuille. Taitoverkon jäsenyrityksille on valmistettu vuosina viisi suomenkielistä jäsentiedotetta, jotka sisälsivät tietoa mm. kuukauden tuotteista ja yrityksistä, uutuustuotteista, verkkoliiketoiminnasta, koulutuksesta, ajankohtaisista markkinointitapahtumista ja yhteistyöhakuja. Jäsenyrityksille ja yhteistyötahoille on lähetetty myös kuukausittain sähköpostikirje, joka on sisältänyt tiedot kuukauden tuotteesta, uutuustuotteista, Taito Shop -ketjun kampanjatuotteista, yhteistyöhakuja sekä linkit Myyntitapahtumat- ja Ajankohtaiset uutiset -sivuille. Vuonna 2005 toteutettiin Taitoverkko-verkkopalvelun arviointi, jonka asiantuntijoina olivat Heikki Karttunen Suomen Myyntikonttori Oy:stä ja Teemu Neicklick Toinen Oy:stä. Taitoverkon uudistettu strategia valmistui joulukuussa 2005, johon palautetta ja kehittämisideoita antoi projektin ohjausryhmä. Arvioinnissa esille tulleita verkkopalvelun kehittämistoimenpiteitä tehtiin vuoden 2006 aikana. Taitoverkko-kysely Taito-yritysneuvojille ja jäsenyrityksiä toteutettiin vuoden 2006 aikana. Taitoverkko verkkopalvelun analyysi tehtiin maaliskuussa 2007, jonka asiantuntijana oli Petteri Harjula APH-Consulting Oy:stä. Verkkopalvelulle haettiin aputoiminimi Taitoverkko ja verkko-osoite joulukuussa Tiedotus 10 Projektin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat olleet www-sivustot Taitoverkko ja Taito Craftnet. Projektin koulutuksesta, oppimateriaalista ja verkkopalvelusta tiedotettiin sähköpostitse ja postitse (kortit, tiedotteet). Taitoverkko oli mukana Suomalainenjoulu.fi -kampanjassa marras-joulukuussa Taitoverkon mainoskampanja toteutettiin Google.fi:ssä marraskuusta 2006 huhtikuuhun 2007 saakka. Hakusanamainontakampanja toteutettiin maaliskuusta huhtikuuhun Yrityssuomi.fi -portaaliin lisättiin Taitoverkko-palvelu ja -yhteystiedot sekä Taito-yrityspalveluiden tiedot vuonna Projektin osasto oli Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereella marraskuussa 2004 ja Lehtiartikkeleita oli mm. Taito-lehdissä ja Hyvä yritys -lehdessä. Lehti-ilmoituksia oli Taito-lehdessä, Taito Satakunta-, Taito Aivia- ja Taito Pirkanmaa -lehdissä vuosina Projektiin avulla järjestettiin vuonna 2004 Verkostopäivä, jossa jaettiin tietoa verkkoliiketoiminnan kehittämisen toimintamalleista. Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaari järjestettiin lokakuussa 2006 yhteistyössä Taito Innovaatiot -projektin kanssa. Siinä oli puheenvuoroja mm. projektien tuloksista ja mm. verkkokaupankäynnin ja markkinoinnin pajoja. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa on ollut mukana 2530 henkilöä. Ylhäällä: Digitaalinen valokuvaus -koulutus Kuva Taina Tervonen. Keskellä: Ulla Huttunen & Arto Salminen ay:n puuvati. Kuva Tomi Aho. Alhaallat: Olkigalleria-koru, Tuula Launonen. Kuva Tuula Launonen.

11 Taito Craftnet -ohjausryhmän jäsenet Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet rahoittajan eli kauppa- ja teollisuusministeriön edustajana ylitarkastaja Anne Kuoppala, kohderyhmän edustajina käsityöyrittäjä Erkki Stenius (Keramiikkapaja Erkki Stenius) saakka ja Helena Sarvela (Oy Udumbara Ab) alkaen, yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen (Taito Uusimaa ry), vastaava neuvoja Kaija-Leena Vastamäki (Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry), verkkoliiketoiminnan asiantuntijajäseninä Global User Experience manager Juhani Risku (Nokia Oyj) ja toimitusjohtaja Petri Lintula (Tmi Petri Lintula) sekä projektin toteuttajan Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n edustajina toiminnanjohtaja Marketta Luutonen saakka/vs. toiminnanjohtaja Kristiina Soini-Salomaa (ohjausryhmän puheenjohtaja), projektipäällikkö Jaana Vehkasalo (Taito Innovaatiot -projekti) ja projektipäällikkö Taina Tervonen (ohjausryhmän sihteeri). Henkilöresurssit Projektipäällikkö: Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 39 kk. Projektisihteeri: Maini Tulokas, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 11 kk. Yhteistyökumppanit Kauppa- ja teollisuusministeriö, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n Taito Innovaatiot -projekti, Taito-lehti, Taito Shop -ketju, Artenet-tukku, Arja Rantaaho (It-Mind Oy), Petteri Harjula (APH-Consulting Oy), Heikki Karttunen (Suomen Myyntikonttori Oy), Teemu Neiglick (Toinen Oy), Win & Win Advertising & Design, Samuli Kemppi (Tmi Samuli Kemppi), valokuvaaja Tomi Aho (Studio Tomi Aho), Tuulevi Aschan (Onnenoma), Sirkka Wallin (ESWE suunnittelu), tutkija Anne Äyväri (Helsingin kauppakorkeakoulu), käsityötieteen professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajakoulutuslaitos), Internetix Multiverse, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Jukka Lappalainen (Pic Engineering Group Oy), Javerdel Oy, Valtasana, The e-craft Idea Tutor -projekti (Taideteollinen korkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA). 11

12 3. Verkkoliiketoiminnan kehittämisen työkalut Taitoverkko, -verkkopalvelu, Taito Craftnet -koulutus ja oppimateriaalit tarjoavat käsityöyrityksille apuvälineitä internet-markkinoinnin aloittamiseen, verkkoliiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoyhteistyön lisäämiseen. 12

13 Taitoverkko / / -verkkopalvelu esittelee käsija taideteollisuustuotteita sekä antaa tietoa asiantuntijapalveluista ja käsityöalan tapahtumista. Taitoverkko www-palvelu on avattu vuonna 1997, ja se toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkolla on valtakunnallinen yhdyshenkilöverkosto käsi- ja taideteollisuusyhdistyksissä. Yhdyshenkilöt auttavat käsityöyrittäjiä mm. Taitoverkkoon liittymisessä sekä tietojen ja kuvien päivittämisessä. Sivusto tarjoaa runsaasti erilaisia palveluja: Käsityöyrittäjät-sivuilla on käsityöyrittäjien, asiantuntijoiden, myymälöiden ja käsityöyhdistysten rivi-ilmoituksia. Tuotteet-sivuilta voi hakea käsi- ja taideteollisuustuotteita tuoteryhmittäin. Tuotekuvien yhteydestä löytyvät myös tuotetiedot ja www-linkit yritysten sivuille. Tuotteet-hakusivulla ovat esillä kuukauden tuotteet. Liity jäseneksi-sivu sisältää Taitoverkon palvelukuvaukset, palveluehdot, liittymislomakkeen ja alueellisten yhdyshenkilöiden yhteystiedot. Jäsentiedote sisältää kaikille käyttäjille avoimia sivuja ja jäsentason Taitoverkon jäsenyrityksille. Kaikille avoimella sivuilla ovat kootusti uutiset kuukauden tuotteesta ja uutuustuotteista sekä ajankohtaiset tiedot verkkoliiketoiminnasta ja koulutuksesta. Jäsentasolla on tietoa myyntitapahtumista, verkkoliiketoiminnasta, kuluttajansuojalaista, kansainvälisestä internet-markkinoinnista ja tietolinkkejä sekä yhteistyöilmoituksia. Ajankohtaista-sivu antaa tietoa käsi- ja taideteollisuusalan koulutus- ja messutapahtumista, näyttelyistä sekä alan uutisista. Taitoverkossa olevat jäsenyritykset voivat itse lähettää uutisia uusista tuotteistaan ja näyttelyistään Ajankohtaista-sivulle. Käsityöyrittäjä voi myös ajankohtaisen uutisen avulla etsiä yhteistyökumppaneita esimerkiksi markkinointiin. Etusivulla ovat linkki Käsityöyrityksen markkinointisivustolle, jossa on 35 käsityöyrityksen kokemuksia parhaista markkinointikeinoista, Kohti nettikauppaa -luku, tehtäviä asiakaskartan, sivuston ja viestinnän suunnitteluun. Lisäksi etusivulla on linkki Taito Innovaatiot -projektissa valmistettuun artikkelikokonaisuuteen Käsityön ja matkailun verkostot. Taitoverkko etusivu. Koulutuspalvelut Taito Craftnet 1- ja 2 -projekteissa vuosina saatujen kokemusten pohjalta on kehitetty käsityöyrityksille räätälöityjä koulutuspalveluja. Opetusmenetelminä olivat lähiopetus ja etäohjaus verkko-oppimisympäristössä. Taito Craftnet -koulutussarjaan kuuluvat Huomio yrityskuvaan, Taitoa yritysviestintään, verkkoliiketoiminnan kehittäminen workshop, digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet ja Virtuaaliverstas-etäjakso. 13

14 Etätehtävät ja -ohjaus Kuva: Opetusmenetelmä Lähiopetus Ennakkotehtävät Huomio yrityskuvaan -koulutuksen sisältönä on menestyvää markkinointia kaikille aisteille, pienyrityksen tavoitteet brändin rakennuksen osana, käsityön brändi ja imago, sähköisen brändin palapeli sekä sähköisen brändin kehittäminen. Koulutuspäivään kuuluu ennakkotehtävä, jossa osallistuja kertoo yrityksen toimivimmista markkinointiviestinnän käytännöistä sekä onnistuneesta markkinointiviestinnästä. Koulutuspäivänä kukin yrittäjä asettaa tavoitteet oman yrityskuvan kehittämiselle. Taitoa yritysviestintään -koulutuksen sisältönä ovat tiedottamisen merkitys ja mahdollisuudet, tiedotuksen monimuotoisuus, yksilöllisyys koskettaa, ydinviesti ja houkuttelevat viestit sekä viestinnän aikataulut. Koulutukseen on valmistettu oppimateriaalia viestintäsuunnitelman valmistamiseen ja tapahtumien suunnitteluun. Ennakkotehtävänä koulutuspäivään osallistujat lähettävät sähköpostitse tiedot, mihin messutapahtumiin yritys osallistuu, onko yrityksellä asiakastapahtumia ja/tai myyntitapahtumia esimerkiksi omalla työverstaalla tai mitä muuta sellaista merkittävää yrityksen toiminnassa tapahtuu, josta halutaan tiedottaa. Koulutuspäivänä yritykset asettavat tavoitteita yritysviestinnän kehittämiselle. Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet -koulutuksen sisältönä on kuvaustekniikan teoriaa ja käytännön vinkkejä, omiin kameroihin perehtymistä, palautteen anto etätehtävä kuvista ja kuvausdemoja, teoriatietoa kuvankäsittelystä ja kuvankäsittelyn tehtävät (kuva sähköpostiliitteeksi, www-sivuille ja painotarkoitukseen). Ennakkotehtävänä osallistujat lähettävät digitaalisesti valokuvaamansa tuotekuvan. Koulutuspäivien jälkeen on tuotekuvauksen ja kuvankäsittelyn etätehtävä. Virtuaaliverstas rakentuu Käsityön menestyvä markkinointi -teeman pohjalle, käsiteltävinä aiheina mm. käsityöyrityksen brändi, ammattimainen markkinointiviestintä ja verkkoliiketoiminnan integroiminen osaksi toimintaa. Virtuaaliverstas alkaa päivän workshop-tapaamisella tai yrittäjän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijan tapaamisella tai yrittäjän lähtötilannetta kartoitetaan puhelinhaastattelulla. Etäjakso toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Etäjakson aikana osallistujia ohjataan verkkoviestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja www-sivujen päivittämisessä. Käsityöyrittäjien keskinäistä vuorovaikutusta ja kokemusten sekä oppien vaihtoa painottava workshop-työskentely järjestetään osallistujien tarpeiden mukaan ennen Virtuaaliverstaan etäjaksoa tai sen jälkeen. Workshopeissa ovat mukana aihealueen asiantuntija ja etäjakson tutor. Näiden tapaamisten pääteemat ovat sivuston suunnittelu sekä sivuston ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen. Sivuston suunnittelu -workshopissa keskustellaan mm. seuraavista aiheista: verkkoviestinnän tavoitteet, minkälaista yrityskuvaa nettisivut rakentavat, www-sivuston rakenne ja toteutuksen vaiheet. Workshop auttaa yrittäjää työstämään sivujen kehittämistyön konkreettiseksi toimenpidelistaksi. Verkkoliiketoiminnan kehittäminen -workshopissa paneudutaan mm. kuluttajansuojalain velvoitteisiin sekä www-sivujen löydettävyyden kehittämiseen ja jälleen tarkistetaan, mitä käytännön toimia kunkin yrityksen sivustojen kehittäminen vielä vaatii. Oppimateriaalit Taito Craftnet -työkirja ohjaa verkkoviestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä. Se sisältää mm. uutta oppimateriaalia kotimaiseen ja kansainväliseen verkkokaupankäyntiin sekä yritysesimerkkejä verkkoliiketoiminnasta. Työkirjaa käytetään Virtuaaliverstas-etäjaksolla verkko-oppimisympäristössä. Seuraava luku esittelee Taito Crafnet -työkirjan ja -opetusmenetelmän yksityiskohtaisemmin. 14

15 Kuva: Taito Craftnet -koulutussarja Oppimateriaalit: Taito Craftnet -työkirja, Viestinnän suunnittelu ja kuvankäsittelyn oppimateriaalit ja Käsityöyrityksen markkinointi -sivusto Virtuaaliverstas-etäjakso verkkooppimisympäristössä Verkkoliiketoiminnan suunnitelu ja kehittäminen workshop Taitoa yritysviestintään Huomio yrityskuvaan Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet -koulutus ja etäohjaus Käsityöyrityksen markkinointi-sivusto (http://www.taitoverkko.fi, klikataan Käsityöyrityksen markkinointi) esittelee 35 käsityöyrityksen kokemuksia hyvistä markkinointikeinoista. Se sisältää päivitetyn Kohti nettikauppaa -luvun, Yrityksen verkkosivujen toteutus- ja Verkkoteknologia -artikkelit, 33 Kuukauden tuote ja tekijä -artikkelia, Rosafox Oy - designtuotteita vientiin ja Crafts Factory Oy kahden naisen iloenergiaa tuotteissa ja yhteistyöverkostossa -artikkelit, Marketta Luutosen Pajalta verkkoon ja asiakkaille Käsityöalan yritysten parhaita markkinointikeinoja -artikkelin sekä tehtäviä, asiakaskartan, www-sivujen sisältökartan, viestintäsuunnitelman ja tapahtumien vuosisuunnittelun. Projektissa ovat valmistuneet myös seuraavat oppimateriaalit: Viesti sähköpostitse (Taina Tervonen ja Anne Äyväri), Html-sivun lähettäminen sähköpostitse (Taina Tervonen ja Maini Tulokas), Tiedote pdf-muotoon ilmaisohjelmalla (Maini Tulokas), Virtuaaliverstas-oppimisympäristön käyttöohjeet (2004, 2005 ja 2006), Käsityöyrityksen viestintäsuunnitelma, Mediasuhteet, Tapahtumien vuosisuunnitelma (Tuulevi Aschan, Onnenoma) ja Kuvankäsittely (Tomi Aho, Studio Tomi Aho). Oppimateriaaleja on Taitoverkon avoimella ja jäsentasolla sekä Taito Craftnet -työkirjan liitteinä oppimisympäristössä. 15

16 4. Virtuaaliverstas - toimintamalli Teksti: Taina Tervonen, Anne Äyväri, Tuulevi Aschan ja Arja Ranta-aho Virtuaaliverstas-etäohjauksen tavoitteena on auttaa käsityö- ja muotoilualan yrittäjiä suunnittelemaan verkkoviestintää omalle yritykselleen tai kehittämään sitä sekä pohtimaan verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Koska verkkoliiketoiminta nivoutuu tiiviisti käsityöyrityksen liiketoimintakokonaisuuteen, kyse on väistämättä koko yrityksen kehittämishankkeesta, jonka erityispiirteitä ovat verkon hyödyntämiseen markkinointiviestinnän mediana ja verkkokaupan edellytysten ja mahdollisuuksien huolellinen punninta. 16

17 Tämä luku esittelee Virtuaaliverstas-toimintamallin. Ensiksi kerromme etä-ohjauksen prosessista, toiseksi nostamme esiin ne verkko-oppimisympäristön erityispiirteet, jotka on erityisesti tässä koulutuksessa havaittu merkittäviksi, ja kolmanneksi haluamme korostaa yrittäjien keskinäisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Luvun lopuksi kerromme osallistujien ja tutoreiden kokemuksista, näkökulmia käsityöyritysten internet-markkinoinnin kehittämiseen ja Virtuaaliverstas-toiminta-mallin jatkokehitystarpeet. Miten prosessi etenee? Virtuaaliverstas-koulutuksen sisältö etenee vaiheittain, askel askeleelta eteenpäin. Koulutuksessa käynnistetään yrityksen verkkoviestinnän suunnittelun ja kehittämisen prosessi. Ensiksi paneudutaan käsityöyrityksen liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän nykytilaan ja vasta sen jälkeen asetetaan verkkoliiketoiminnan tavoitteet. Verkkoviestintää aloittava yrittäjä paneutuu seuraavaksi sivuston perustamisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin: Mitkä ovat sivuston kohderyhmät? Halutaanko esitellä ja markkinoida vai käydä kauppaa? Millaista toiminnallisuutta sivustolla tarvitaan? Mitkä ovat tekniset vaihtoehdot sivujen toteuttamisessa? Onko sivustossa paljon päivitettävää sisältöä? Tarvitaanko julkaisujärjestelmä? Ennen julkaisujärjestelmän valintaa on otettava selville, millaista sivuston ylläpitopalvelua tullaan käyttämään. Kun on tehty päätös sivujen teknisestä toteutuksesta, voidaan alkaa suunnitella tavoitteita sivuston graafiseen ilmeeseen. Sivukartan suunnittelu auttaa hahmottamaan sivuston ydinsisältöä millaisia kuvia ja tekstiä sekä toimintoja sivustolla tarvitaan? Usein yrittäjä tarvitsee erityisesti sivuston tekstien valmistamisessa ohjausta viestinnän asiantuntijalta. Lue lisää etä-ohjauksen prosessista liitteestä 1. Yrittäjä, jolla on jo omat sivut, joita on tarkoitus kehittää, arvioi tietysti myös omia nykyisiä sivujaan asettamiensa tunnettuus- ja bränditavoitteiden saavuttamisen kannalta. Palautetta ja kehittämisajatuksia antavat myös verkkoliiketoiminnan ja viestinnän asiantuntijat. Usein kehittämisessä on tavoitteina yksinkertaistaa sivujen rakennetta, tuoda sivustolle ajankohtaisuutta ja tehdä korjauksia sisältöön (tuotekuvat, tuotetiedot, käännökset, linkit). Lisäksi yrittäjän kanssa keskustellaan siitä, mitä tärkeitä markkinointitapahtumia yrityksellä on vuoden aikana ja miten markkinoinnille tärkeät asiat näkyvät sivustolla ja milloin tarvitaan sivuston päivittämistä. Etäohjauksen aikana voi sivuston päivityssuunnitelman lisäksi valmistua myös yrityksen viestintäsuunnitelma. Sivuston suunnittelun tueksi työkirja antaa useita apuvälineitä. Sivuston toteutuksen lisäksi pohditaan sen jatkuvaa ylläpitoa. Käsityötuotteiden ja -palveluiden internet-markkinointia ja kaupankäyntiä määrittää moni laki ja asetus, ja siksi oikeudelliset kysymykset on otettu mukaan. Työkirjan lopussa käsitellään kaikille internetin käyttäjille tärkeitä tietoturva-asioita. Taito Craftnet -työkirjan sisältökokonaisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa. Liiketoiminnan ja markkinointiviestinnän nykytila ja tavoitteet Verkkoviestinnän suunnittelu: tehtävät ja kohderyhmät Lainsäädäntö ja tietoturvaan liittyvät asiat Verkkokaupankäynti Verkkoviestinnän toteutus ja käyttöönotto Sivuston ylläpito ja markkinointi Verkkoliiketoiminnan linjaukset saattavat elää kehittämisprosessin aikana ja niitä täsmennetään tarpeen mukaan. Käsityöyrittäjän oman internet-osaamisen kasvaessa tavoitetasokin voi muuttua suuntaan tai toiseen. Tässä koulutuksessa ei siten tarjota kaikille osallistujille samaa ratkaisua tai yhteneväisiä verkkoliiketoiminnan tavoitteita, vaan perustana ovat jokaisen yrityksen omat voimavarat ja kehittämistarpeet. Verkko-opiskelun erityispiirteitä Internetissä toimiva oppimisympäristö avaa mahdollisuuksia koulutuksen osallistujakohtaiseen räätälöintiin. Ensiksikin Virtuaaliverstaassa jokainen osallistuja voi itse päättää, missä määrin hän hyödyntää tarjolla olevaa oppimateriaalia osallistuja siis määrittää itse kehittämistavoitteensa ja rakentaa niitä vastaavan sisällön tutorin avustaessa tarvittaessa. Hyperhyppelyä kuten haluat Työkirjan sisälle on rakennettu linkkejä siten, että sen täyttäjän on helppo siirtyä aikaisempiin vastauksiinsa ja tutorin kommentteihin. Toisaalta työkirjassa on helppo tehdä hyperhyppy sellaisen aihepiirin yli, joka ei ole oman kehittämishankkeen kannalta relevantti (esimerkiksi jos tavoitteena ei ole toteuttaa verkkokauppaa, kyseisen osion yli voi hypätä yhdellä napin painalluksella ). 17

18 Kuluttajansuojalaki Etämyyntisäädökset Tuoteturvallisuuslaki Internet-markkinointi ja -kaupankäynti Juridiset kysymykset Yrityksen toimintaprosessit Tuotevastuulaki Tekijänoikeuslaki Asiakaspalvelu, asiakashallinta Tuotantotavat, toimitusajat Tuotetietojen ylläpito Jakelukanavat, logistiikan järjestelyt Laskutus ja maksutavat Markkinointi Craftnet-työkirjaan on linkitetty useita liitteitä word- ja pdf-tiedostoina, jotka löytyvät oppimisympäristön tiedostokansiosta. Niitä voi valita luettavakseen joko juuri silloin, kun vastaa aihepiirin kysymyksiin tai myöhemmin. Tiedostot saa halutessaan avattua suoraan tiedostokansiosta, joten niihin voi palata, vaikka kehittämisprosessi olisi kokonaisuutena jo loppusuoralla ja työkirja muutoin jo tehtävänsä tehnyt. Olennaisimmilta tuntuvat tiedostot voi toki myös tulostaa itselle. Lisäksi työkirjaan on linkitetty suuri joukko www-sivustoja, joilta löytyy paljon lisätietoja. Linkit on vielä erikseen koottu aakkosjärjestykseen omaksi osiokseen työkirjan loppuun. Kiinnostavimmat linkit käsityöyrittäjä voi lisätä oman selaimensa Suosikit -luetteloon ja pysytellä ajan tasalla esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tiettyjä sivustoja säännöllisesti seuraten. Kuva: Internet-markkinointi ja -kaupankäynti Silloin kun sinulle sopii Oppimateriaalin osallistujakohtaisen räätälöinnin lisäksi internetissä oleva oppimisympäristö mahdollistaa oppimis- ja kehittämisprosessin aikataulun yksilöllisen räätälöinnin. Virtuaaliverstas on aina auki, kunhan käsityöyrittäjä vain ottaa sinne piuhoja pitkin yhteyden. Matka-ajat jäävät lyhyiksi, kun siirtyy omalta verstaalta Virtuaaliverstaaseen, ja matkakustannuksissa säästää melkoisesti. Aikataulujen joustavuus on erittäin tärkeää Virtuaaliverstas-työskentelyssä, sillä verkkoliiketoiminnan kehittämishanke on iso asia käsityöyritykselle ja se sitoo paljon yrittäjän aikaa. Vaikka alun perin olisi ajateltu, että kyse on sivuston uudistamisprojektista, pian huomataan, että on sittenkin kyse pienen käsityöyrityksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Jos esimerkiksi päätetään lisätä verkkokauppa nykyisille sivuille, suunnittelun lisäksi onkin kenties järjestettävä tuotanto- ja toimitustavat uuteen uskoon. 18 Vuoropuhelu tutorin kanssa Vaikka olemme korostaneet käsityöyrittäjän omaa panosta verkkoviestinnän suunnittelussa tai kehittämisessä, häntä ei jätetä Virtuaaliverstaaseen yksinään työkirjan kysymyksiä pähkäilemään. Työkirjassa on varattu tilaa tutorin kommenteille jokaisen osion jälkeen. Tutor tai tutorit pystyvät koko ajan seuraamaan jokaisen osallistujan työskentelyä Virtuaaliverstaassa. Vuorovaikutus ei

19 8. Kansainvälinen verkkokauppa 8.1 Logistiikan järjestelyt 8.2 Säädösympäristö 8.3 Maksutavat kansainvälisessä verkkokaupassa 8.4 Yrittäjätarinat 8.5 Käsityöyrityksen kansainvälistyminen ja internet Kuva: Kansainvälinen verkkokauppa rajoitu pelkkään kirjalliseen kommentoitiin työkirjan sivuilla, vaan tutorin kanssa voi vaihtaa ajatuksia tarvittaessa myös puhelimitse tai millä muulla välineellä tahansa. Vuorovaikutus yrittäjien kesken Virtuaaliverstas-koulutuksen aloittava workshop-päivä on erittäin tärkeä osallistujien keskinäisen vuorovaikutuksen syntymisen kannalta. Aloituspäivän aikana luodaan luottamuksen ilmapiiri, jonka ansiosta yrittäjien keskinäinen tietojen ja kokemusten sekä näkemysten vaihto sujuu luontevasti kehittämishankkeen myöhemmissä vaiheissa. Virtuaaliverstas-koulutuksen jälkeen pienryhmien teematapaamiset jatkavat verkkoviestinnän suunnittelun ja kehittämisen ohjausta. Yritykset ovat kokeneet tärkeänä jatkaa omaa kehittämisprosessiaan ns. vertaisryhmässä. Esimerkiksi yrityksen www-sivujen suunnittelu ja ensimmäiset versiot sivuista eivät ole aina toteutuneet tavoiteyrityskuvan mukaisesti. Pienryhmässä keskustelu on selkiyttänyt yrityksen tavoitteita ja seuraavaa askelta kehittämisprosessissa. Ryhmässä on voinut jakaa ongelmia, onnistumisia sekä hyviä käytäntöjä verkkoliiketoiminnasta. Yrittäjien mielestä tämä on ollut tärkeä voimavara. Vuorovaikutus yrittäjien kesken on avannut uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön muissakin asioissa, esimerkiksi markkinoinnissa. Osallistujien ja tutoreiden kokemuksia Osallistujien mielestä etäjaksolla parasta oli mm. vapaus valita, milloin käy netissä Virtuaaliverstaassa. Lisäksi erinomaista palautetta annettiin siitä, että kysyi ja ihmetteli mitä tahansa, sai heti vastauksen ammattimaisesti sekä ohjausta ongelmatilanteissa. Osalle osallistujista etäjaksolla saatu ohjaus vauhditti omaa sivujen rakentamis- tai päivittämisprosessia: Etäohjaus oli tehokas lukujärjestys saada kotisivuasia liikahtamaan. Se toimii ikään kuin sparraajana ja aktivoi työstämisen suuntaan. Myös lähiopetuksessa opittujen kuvauksen ja kuvakäsittelytaitojen vahvistaminen jatkui etäjaksossa: Jaksolle oli selkeät tavoitteet, ja ohjaus toi lisävarmuutta tuotekuvauksessa, kuvankäsittelyssä ja nettisivujen päivityksessä. Palautteissa siitä, mikä oli parasta etäjaksolla, tuli esille seuraavia kommentteja: Se, että joutui varaamaan ajan tämän kaltaista analyysia varten. Kun aika löytyi ja analyysille annettiin selkeä ohjelma eli työkirja, jonka mukaan edetä, homma tuli tehtyä järjestelmällisesti ja samalla esille nousi lukuisia seikkoja, jotka kaipaavat uudistamista, parantelua ja kehittämistä. Niitä vain ei ollut aikaisemmin havainnut. Tulen saamaan entistä paremmat sivut. Ulkopuoliset henkilöt auttoivat näkemään sivuni uusin silmin. Tällainen etätyöskentely tuntuu sopivan minulle! Parasta on se, että tämä ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu ja tietenkin se, että aihe on todella mielenkiintoinen! Etäohjaus kokoaa asiat järkevään muotoon. Innostaminen ja kannustaminen yrityksen tavoitteissa oli parasta! 19

20 Käsityöyrittäjien oppimisprosessien ja kehittämishankkeiden onnistumisen edellytyksiä Motivaatio kehittämistyöhön Asenne netin hyödyntämismahdollisuuksiin markkinoinnin ja kaupankäynnin välineenä Luottamus asiantuntijoihin ja ryhmän jäseniin Kehittämistehtävän realistinen tavoiteasetanta ja aikataulutus Opetusmenetelmälle ja oppimisympäristölle asetettavat vaatimukset: Kannustava vuoropuhelu, mahdollistaa tiedonjakamisen osallistujien kesken, jatkuva ohjaus, jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen periaatteen mukainen Kouluttajien ja tutorien tehtävät Kouluttajien ja tutorien luottamus toisiinsa ja yhdessä sovittu työnjako ohjauksessa Luottamuksen rakentaminen Yrittäjä -identiteetin vahvistaminen Ohjauksen asemointi yrittäjän liiketoiminnan tilanteeseen Uusista taidoista ja netin käytöstä saatavien hyötyjen selvittäminen Asiakaslähtöisen ajattelutavan tukeminen Verkkoliiketoiminnan suunnittelun ohjaus Yritysviestinnän ja yrityskuvan ohjaus Ohjelmistojen, tekniikan ja tietoliikenteen hankintojen ja ylläpidon ohjaus Lainsäädännön ja tietoturvan ohjaus Tutoreiden kokemuksia Kuva: Opetusmenetelmät 20 Virtuaaliverstaassa etäjakson tutorina toiminut Tuulevi Aschan kuvaa kokemuksiaan seuraavasti: Virtuaaliverstaassa käytetty kolmen tutorin malli on toimiva. Yksi tuntee tekniset ratkaisut, toinen visuaalisen puolen sekä sivujen sielun ja kolmas informatiivisen sisällön. Yhteistyön toimiessa nykyisellä tavalla, ohjaus hyödyttää osallistujaa monipuolisesti. Tutorit myös heittävät keskeneräisiäkin ideoita keskusteluun ja luottavat siihen, että hyvä lopputulos valmistuu dialogisesti. Osallistujilla on ollut hyvin vaihtelevat tietotekniset valmiudet. Osaamista ja osallistumisen esteitä koskevien ennakkotietojen ansiosta tämä huomioitiin ohjauksessa onnistuneesti. Jokainen osallistuja myös sai uusia teknisiä valmiuksia prosessin aikana.

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset Tavoitteet Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti

Lisätiedot

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille y Taito-yrityspalvelut tarjoavat käsityöyrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville monipuolisia yritysneuvonnan asiantuntijapalveluja. Taito-yritysneuvojat

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi 2007 2008 projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä. Ari Saloranta 09.09.2004 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Ari Saloranta 09.09.2004 datatiimi - Tietojenkäsittely Päijät-Hämeen suurin tietotekniikan yrityskouluttaja Yrityksen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.

MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus. Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5. MINNO Metropolis 2014 - Loppukatselmus Annika Laurén, Bassma Chaoki Edward Sneck, Lari Lehto Melina Lukkarinen, Riku Lehtonen Educons Oy 26.5.2014 Tässä kalvosetissä tiimimme esittelee projektin ja siitä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Jarmo Pulkkinen, toimitusjohtaja, HtM Web Fellows Oy 1. Web Fellows Oy lyhyesti Web Fellows Oy tarjoaa asiakaslähtöisesti räätälöityjä www-sovelluksia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa

Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Pienestä kiinni yrittäjän haasteet virtuaalimaailmassa Etelä-Savon noin 6700 yrityksestä valtaosa on pieniä, muutaman henkilön yrityksiä. < 10 henkilön yrityksiä 95% Yksinyrittäjiä 44% (Etelä-Savon Yrittäjien

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Ajankohta huhtikuu 2005 - kesäkuu 2006 Opetusmuoto lähiopetus 28 pv (+3 yrityspäivää) etätyö 20 pv pienryhmä- tai yrityskohtaista asiantuntijapäivä n. 5 pv Osallistujatavoite

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Haaste HoivaRekry -hankkeessa Työn tuottavuuden parantaminen uudella toimintamallilla Henkilöstöresurssien uusi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla

Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Viestiseinä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen luennoilla Anette Lundström & Emma Kostiainen, Agora Center, Jyväskylän yliopisto 1 Viestiseinä on virtuaalinen viestintäväline,

Lisätiedot