Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset"

Transkriptio

1 Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

2 Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio Tomi Aho Kuva 1. Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa ja yrittäjä Sami Rinne. Kuva 2. Taito-yritysneuvoja Tuula Nieminen ja yrittäjä Tuula Laukka. Kuva 3. Taito-yritysneuvoja Asta Mikonsaari ja yrittäjä Marja Pulkkinen-Jukkara Kuva 4. Yrittäjä Marjaana Kaakinen. Raportin taitto: Samuli Kemppi, Vire Oy Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2008 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kalevankatu 61, Helsinki Puh. (09)

3 Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Taitomarkkinointi-projekti Markkinointiselvitykset 4. Tutkimustieto-toimintamalli 5. Taito-yrityspalvelut 6. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeet Liitteet 1. Käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinointi Suomessa -selvitys 2. Käsityön ja muotoilun markkinointi Euroopassa selvitys 3. Taito Craftnet työkirja 4. Kuukauden tuote ja yritys artikkelit Liitteet ovat Taitomarkkinointi-projektin -sivulla osoitteessa

4 1. Esipuhe Marketta Luutonen Taitomarkkinointi-projekti on osa pitkäjänteistä käsityö- ja muotoilualan yrittäjyyden kehittämistä, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito on tehnyt yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön ( alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. Taustalla on ollut vahva usko käsityö- ja muotoilualan mahdollisuuksiin ja ymmärrys alan erityisluonteesta. Projektissa on noudatettu jo hyväksi havaittuja keinoja yhdistää tutkimus- ja selvitystyö koulutus- ja kehitystoimintaan sekä tuottaa oppimateriaalia ja jakaa tietoa avoimissa tilaisuuksissa ja verkon kautta. Projekti antoi mahdollisuuden koota paljon tietoa markkinoinnista kotimaasta sekä lisäksi kansainvälistä aineistoa Euroopasta. Selvityksissä korostui yritysten kehittämisen kokonaisvaltaisuus sekä se, että yrityksen menestystekijä on tuote tai palvelu. Käsityöja muotoilualan yritykset ovat tiedostaneet tarpeen parantaa tuotteita ja markkinointia. Verkkoviestinnän merkitys on avautunut yrittäjille ja sitä pidettiinkin kaikkein tärkeimpänä tulevaisuuden markkinointivälineenä. Kouluttajien ja sisäänostajien palautteet projektin järjestämissä teemapäivissä herättivät yrittäjiä verkkoviestintään, uusien myyntikanavien ja asiakasryhmien etsintään sekä omien tuotteiden arviointiin. Kotimaisen ja kansainvälisen selvityksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Eurooppalaiset käsityö- ja muotoilualan edistämisorganisaatiot toivoivat yhteistyötä. Yhteistyö voisi olla hyvä keino jakaa tietoa, oppia toisilta sekä avata laajempia markkinoita. Projektin yksi merkittävä tulos ovat uudet markkinoinnin Taito-yrityspalvelut, joissa perehdytään markkinointiin kunkin yrittäjän omista lähtökohdista sekä sähköpostin ja nettisivujen käyttämiseen markkinoinnissa. Projekti on tuottanut uutta oppimateriaalia verkkoviestinnästä räätälöitynä käsityö- ja muotoilualan yritysten tarpeisiin. Oppimateriaalin tuottaminen on ollut kokeilevaa kehittämistä, josta voi olla hyötyä myös muiden alojen pienyrittäjille. Suomen Taitoverkko -palvelusta on rakennettu muuntuva innovatiivinen käsityö- ja muotoilualan palveluverkko, jossa jaetaan sähköistä oppimateriaalia sekä tietoa tutkimuksista ja yrittäjien hyvistä markkinoinnin keinoista. Verkossa on myös tietoa virtuaalisen etäohjauksen toimintamallista, jota on sovellettu käytännössä Taitocampusoppimisympäristössä. Palvelulle on jatkossakin hyvin suuri tarve. Verkko on nopeasti muuttuva väline, jonka huimaan kehitykseen ja uusiin mahdollisuuksiin yrittäjän on vaikea yksin tarttua. Kiitämme projektin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja Taito-yritysneuvojia yhdessä tehdystä tärkeästä työstä. Mukana olleita yrittäjiä kiitämme ajasta, asiantuntemuksesta ja oleellisista huomioista. Kiitos Taitomarkkinointi-projektin projektipäällikölle Taina Tervoselle asiantuntemuksella ja suurella paneutumisella johdetusta projektista. Marketta Luutonen Toiminnanjohtaja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito 4

5 2. Taitomarkkinointi-projekti Teksti: Taina Tervonen Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa , joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön Käsillä yrittäminen: käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiaan Tässä projektissa painopisteenä on ollut yritysten markkinoinnin kehittäminen. Taitomarkkinointi-projektin toimenpiteet ovat keskittyneet selvitysten toteuttamiseen, Taito-yrityspalvelujen kehittämiseen, käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien markkinointiosaamisen vahvistamiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet käsityöalan yritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Tavoitteet Taitomarkkinointi-hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: toteuttaa selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa luoda toimintamalli tutkimustiedon tuottamiselle verkkopalveluun kehittää ja testata markkinoinnin yrityspalvelupaketteja syventää Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta koulutuksella tuottaa oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön valmentaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja verkko-opetuksen keinoin ylläpitää verkkopalvelua, joka esittelee yrityksiä ja tuotteita sekä sisältää tietoa tapahtumista ja markkinoinnista. Palvelussa on avointa oppimateriaalia ja verkkooppimisympäristö. välittää tietoa uusista palveluista, oppimateriaaleista ja selvityksistä. Tässä raportissa esittelemme projektin tuloksia. Tämä luku esittelee koko hankkeen: sen tavoitteet, toiminnan ja hankeorganisaation sekä toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet henkilöt. Seuraava luku kuvaa markkinointiselvitysten tulokset. Luvussa neljä keskitytään tutkimustieto-toimintamalliin. Luku viisi kerrotaan Taito-yrityspalveluista. Viimeisessä luvussa arvioidaan projektin tuloksia. Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa kuuteen ryhmään: 1) markkinointiselvitykset, 2) tutkimustieto-toimintamalli, 3), uudet yrityspalvelut: Taito-markkinat I ja Taito-nettistartti, 4) uutta oppimateriaalia verkkoliiketoimintaan ja käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan etäohjausympäristö Taitocampukseen, 5) Taito-yrityspalvelujen internetsivut ja Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelun uudistaminen ja 6) verkkopalvelussa Taito-yrityspalvelut, selvitykset, tutkimustietoa ja verkkoliiketoiminnan oppimateriaali sekä tietoa käsityöyritysten markkinoinnista. 5

6 Selvitykset Projektissa on toteutettu Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys ja Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys. Seuraavassa luvussa on lisää tietoa selvitysten tuloksista. Tutkimustieto Projektissa toteutettiin kokeilu Savonia-ammattikorkeakoulun (Kuopion Muotoiluakatemia) sekä Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkimustiedon tuottamisesta ja jakamisesta Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun. Luvussa neljä on lisää tietoa tutkimustieto-kokeilusta ja -toimintamallista. Markkinoinnin yrityspalveluiden kehittäminen Taitomarkkinointi-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu käsityö- ja muotoilualan yrityksille räätälöityjä yrityspalveluita markkinointiin. Uusien Taito-yrityspalveluiden suunnittelu ja toteutus aloitettiin syyskuussa Projektin ohjausryhmä valitsi toteutettaviksi palveluiksi selvityksen tulosten pohjalta Taito-nettistartin ja Taito-markkinat I:n. Palvelupakettien kehittämistyötä koordinoi yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen ja tiimin jäseninä olivat Taito-yritysneuvojat Asta Mikonsaari ja Ulla Telimaa. Taito-yritysneuvojille valmistettiin palvelujen ohjaus- ja markkinointimateriaalia. Yrittäjille tarjottiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-palveluja tarjoushintaan Konsultointiin osallistuneille yrittäjiltä kerättiin kyselyllä asiakaspalautetta. Taito-yritysneuvojille lähetettiin yrityspalvelujen arviointikysely. Taito-markkinat I palveluun tuotettiin työkirja. Luvussa viisi on lisätietoja Taito-yrityspalveluista. Yritysneuvojien asiantuntijuuden syventäminen markkinoinnin palvelupaketeissa Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille on järjestetty kaksi koulutuspäivää uusien palvelupakettien asiantuntijatyön syventämiseksi ja yksi koulutuspäivä verkko-oppimisympäristön käytön ja oppimateriaalin valmistamisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutukseen osallistui 9 yritysneuvojaa ja 5 järjestön muuta toimihenkilöä. Taito-yritysneuvojille valmistettiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-ohjausmateriaalia sekä luotiin tiimitila Taitocampukseen (http://www.taitocampus.fi). Lisäksi Taito-yritysneuvojille valmistettiin Powerpoint-esitys käsityö- ja muotoiluyritysten markkinoinnin selvityksestä. Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien markkinointiosaamisen valmennus Käsityö- ja muotoilualan yrittäjille on järjestetty kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää (Vantaa, Tampere ja Lappeenranta). Lisäksi Taitocampuksessa on toteutettu Virtuaaliverstas-etäjakso, jossa on ohjattu yrittäjien markkinointimateriaalien ja www-sivujen kehittämistä, verkkokaupan toteuttamista ja sisällön tuotantoa. Kohti verkkokauppaa -koulutus toteutettiin huhtikuussa Tampereella. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-yrityspalveluja tarjottiin tarjoushintaan Uudenmaan, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan alueella toimiville yrittäjille ( ). Yrityksistä on näihin koulutuksiin, etäohjaukseen ja yrityspalveluihin osallistunut yhteensä 54 henkilöä. Henkilötyöpäiviä on ollut 76. Koulutuksiin on osallistunut yrityksiä Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueilta. 6

7 Yrittäjä Marjaana Kaakinen ja Virtuaali-verstas-etäohjausympäristö. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Wellamo-multiviitta, Mai Niemi Design House. Kuva Mai Niemi. Someron Alina -laukku, Oprikka. Kuva Mirka Laine-Pietilä. Oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön Projektissa on valmistettu verkkoliiketoiminnan oppimateriaalia. Taito Craftnet -työkirja ohjaa verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Sen valmistaminen on aloitettu Taito Craftnet -projektin aikana ( ). Työkirjan lukuihin Sähköposti- ja internetosoitteet, Kohti nettikauppaa ja Tietoturva on valmistettu uutta oppimateriaalia. Projektissa on toteutettu kolmen käsityöyrityksen haastattelu verkkokaupankäynnistä ja valmistettu kolme artikkelia: Oprikka Open source -sovelluksella verkkoon, Laatupuukko verkkokauppaa jo vuodesta 2003 ja Taigakoru nettikauppaa rakentamassa. Työkirja on esillä Taito-yrityspalveluiden sivuilla. Työkirja on siirretty osaksi Virtuaaliverstas-oppimisympäristöä Taitocampuksessa (www.taitocampus.fi), joka on käsityö- ja muotoilualan yrittäjien verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin etäohjausympäristö. Projektissa on valmistettu kaksitoista kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 5/07 Anneli Keinonen, 6/07 Hannele Heinonen, 7/07 Villakivi Design, 8/07 Suomen Laatupuukko Oy, 9/07 Tulia-Design, 10/07 Päivin Öin, 11/07 Ebonia Design, 12/07 Kati Pistemaa, 1/08 Ateljee Kaarina Kauhanen, 2/08 Seenat, 3/08 Mai Niemi Design House ja 4/08 Oprikka. Artikkelit on liitetty Käsityöyrityksen markkinointisivustolle. 7

8 Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka sivusto Taitoverkko, on käsityö- ja muotoilutuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka ja tietoverkko, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkossa yrittäjä, yhdistys, osuuskunta tai myymälä voi esitellä tuotteitaan ja osaamistaan sekä löytää yhteistyökumppaneita. Taitoverkko on tarjonnut maksullista rivi-ilmoituspalvelua. Projektissa on ylläpidetty jäsenyrityksen rivi-ilmoituksia, tuotekuvia ja -tietoja sekä ohjattu jäsenyrityksiä tietojen päivittämisessä. Taitoverkossa on valittu kuukauden tuote ja tekijä, yhteensä 12 tuotetta ja yritystä. Lisäksi verkkopalvelussa on esitelty uutuustuotteita. Verkkopalvelun ajankohtaistasivuille on koottu tapahtumatietoja. Markkinointitapahtumista on koottu tietoa myös jäsensivuille. Jäsenyrityksille ja yhteistyötahoille on lähetetty myös kuukausittain sähköpostikirje, joka on sisältänyt tiedot kuukauden tuotteesta, uutuustuotteista, yhteistyöhakuja sekä linkit myyntitapahtumat ja ajankohtaiset uutiset -sivuille. Taitoverkkoon valmistettiin Taito-yrityspalvelujen internetsivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi valmistettiin yrityspalveluiden tilauslomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimukset-sivu valmistettiin Taitoverkkoon maaliskuussa Taitomarkkinointi-projektin aikana on valmisteltu verkkosivujen siirtoa uuteen sisällönhallintajärjestelmään (Taito-yrityspalvelut-sivut ja Taitoverkon rivi-ilmoitukset). Uusi verkkopalvelu Taito.fi avautuu

9 Tiedotus Projektin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat olleet www-sivusto Taitoverkko ja sähköposti. Projektin selvityksen kyselyistä, selvityksen tuloksista, koulutuksista, oppimateriaaleista, verkkopalvelusta ja Taito-yrityspalveluista on tiedotettu sähköpostitse ja postitse (kortit, tiedotteet). Taitoverkon mainoskampanja toteutettiin Google.fi:ssä toukokuusta 2007 tammikuuhun Neule on irti -osastolla Kädentaidot-messuilla Helsingissä (marraskuussa 2007) esiteltiin Taito-yrityspalveluja. Taito-lehdissä on ollut artikkeleita Taito-yrityspalveluista ja tutkimustiedosta (1-3/08). Kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää järjestettiin helmikuussa Siinä oli puheenvuoroja mm. selvityksen tuloksista ja verkkoviestinnän uusista mahdollisuuksista. Projektin toiminnasta, selvityksistä ja oppimateriaaleista on jaettu tietoa verkkopalvelussa. Esim. Taito Craftnet -työkirjaa on ladattu hankkeen aikana verkkosivuilla kertaa ( mennessä). Hankkeen tiedotustilaisuuksissa on ollut mukana 126 henkilöä. Taitomarkkinointi-ohjausryhmän jäsenet Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet rahoittajan eli työ- ja elinkeinoministeriön edustajana ylitarkastaja Anne Kuoppala, kohderyhmän edustajina käsityöyrittäjä Helena Sarvela (Oy Udumbara Ab), yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen (Taito Uusimaa ry) ja vastaava neuvoja Kaija-Leena Vastamäki (Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry), verkkoliiketoiminnan asiantuntijajäsenenä Timo Simell (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) ja taidejaoston puheenjohtaja Inni Pärnänen (Teollisuustaiteen liitto Ornamo), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto) sekä projektin toteuttajan Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n edustajina vs. toiminnanjohtaja/palvelujohtaja Kristiina Soini-Salomaa (ohjausryhmän puheenjohtaja), toimituspäällikkö Jaana Vehkasalo (Taito-lehti) ja projektipäällikkö Taina Tervonen (ohjausryhmän sihteeri). Henkilöresurssit Projektipäällikkö: Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 11 kk. Projektiavustaja: Jaana Vehkasalo, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Projektisihteeri: Johanna Aydemir, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 10 pv. Yhteistyökumppanit Työ- ja elinkeinoministeriö, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, Net Effect Oy, Petteri Harjula (APH-Consulting Oy), Samuli Kemppi (Vire Oy), valokuvaaja Tomi Aho (Studio Tomi Aho), Tuulevi Aschan (Onnenoma), Arja Ranta-aho (It-Mind Oy), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos), käsityötieteen professori Riikka Räsänen (Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos), tulosaluejohtaja Eija Vähälä ja yliopettaja Satu Miettinen (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion Muotoiluakatemia), TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Mediamaisteri Group Oy, Javerdel Oy, Lieska-Tuotanto Oy, Valtasana/AAC Noodi Oy, The e-craft Idea Tutor -projekti (Taideteollinen korkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA). 9

10 3. Markkinointi-selvitykset Teksti: Taina Tervonen Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien keskeisimpänä markkinoinnin kehittämistarpeena on uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä markkinoinnin suunnittelu. Markkinoinnissa haasteellisena koetaan viestintä verkossa ja mediassa. Tulokset olivat samanlaisia niin Suomessa kuin Euroopassakin toimivia yrityksiä koskevissa selvityksissä. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internetkyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Kyselyiden tavoitteena oli selvittää käsityöja muotoilualan markkinoinnin tilannetta Suomessa sekä yrittäjien markkinointitaitojen kehittämistarvetta. Kyselyiden lisäksi toteutettiin kaksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ryhmähaastattelua. Selvityksen toteuttaja oli Net Effect Oy. Selvityksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n kanssa. Vahvaa uskoa ja kehittämistarpeita Taitomarkkinointi-selvityksessä tuli esille, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä on vahva usko omaan osaamiseen ja tuotteiden asiakaslähtöisyyteen. Sen sijaan kuluttajien ja sisäänostajien mielestä tuotteiden asiakaslähtöisyydessä on parantamisen varaa. Aktiivisemmat asiakkaat uskovat käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilutuotteiden laatuun. Asiakkaalle tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä olivat sen sopivuus omaan tyyliin, laatu ja käytännöllisyys. Tärkeimpinä tuotteiden ostopaikkoina pidettiin alan erikoisliikkeitä ja yrittäjien omia liikkeitä tai verstaita. Verkkokauppaan suhtauduttiin kaksijakoisesti. Peräti 13 % vastaajista piti verkkokauppaa erittäin tärkeänä ja yhteensä 40 % erittäin tai melko tärkeänä ostopaikkana. Kyselyyn vastanneet kuluttajat kannustivat yrittäjiä uskomaan osaamiseensa ja lisäämään viestintää. Selvitys osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta ja yrityspalveluja uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Yhtenä suurimmista haasteista koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle. Kyselyyn vastanneet yrittäjät aikovat seuraavan kahden vuoden aikana panostaa markkinoinnissa näyttelytoimintaan, yrityskuvan kehittämiseen ja ajankohtaisuuteen internetsivuilla. Kyselyyn vastanneet kuluttajat odottavat yrittäjien panostavan www-sivuihin, myynti- ja messutapahtumiin osallistumiseen sekä viestintään medialle. 10 Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti loka-joulukuussa 2007 kyselyn eurooppalaisille käsi- ja taideteollisuusorganisaatioille. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja -palveluiden markkinoinnista muissa Euroopan maissa. Kysely toteutettiin Digium Enterprise -ohjelmalla. Kutsuja kyselyyn lähettiin 23 organisaatioon ja 18 maahan. Vastauksia saatiin 14 kpl (13 maasta).

11 Lintu-matto, Mattobaari. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Olkalaukku Punos, Anneli Keinonen Oy. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Hemmottelukortit, Idea-Rapsakka Ky. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Korut, Tuula Laukka Galleria. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Kulmikas-astiat, Sami Rinne. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Talo-kirja, Sininen Huone. Kuva Hannele Laaksonen. 11

12 Selvityksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat: Tärkeimmät kotimaan markkinoilla myytävät käsityö- ja taidekäsityötuotteet Euroopassa ovat kodin käyttöesineet ja korut. Tärkein kotimaan markkinoilla myytävä palvelu Euroopassa ovat kurssit (kesäja lyhytkurssit). Tärkeimmät myyntikanavat ovat käsityö- ja taidekäsityötuotteiden erikoisliikkeet ja myynti tuottajan omassa liikkeessä. Selvitykseen vastaavat ovat sitä mieltä, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä Euroopassa on erittäin suuri tai suuri tarve (86 %) uudistaa tuotevalikoimaa sekä suuri tai erittäin suuri tarve (70 %) kehittää palveluvalikoimaa. Yritykset Euroopassa hallitsevat erittäin hyvin tai hyvin (71 %) laadun tuotteissa ja palveluissa. Yrittäjät Euroopassa hallitsevat vähän tai ei lainkaan (57 %) tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Käsityö- ja muotoilualan yritykset Euroopassa tarvitsevat erittäin paljon tai paljon markkinoinnin koulutusta: 93 % uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen ja markkinoinnin suunnitteluun sekä 86 % yrityskuvan kehittämiseen Kyselyyn vastanneet käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot tarjoavat seuraavia yrityspalveluita: 100 % konsultointia, 85 % julkaisuja, 69 % koulutusta, kursseja ja verkkopalveluita (tieto- ja tai markkinointipalveluita). Kyselyyn vastanneista 13 käsi- ja taideteollisuusorganisaatiota on kiinnostunut yhteistyöstä kansainvälisessä kehittämishankkeessa. Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys on esillä Taitoverkossa. Toimintatapa tiedonkeräämisessä Selvitykseen kerättiin tietoa Suomesta eri kohderyhmiltä internetkyselyiden ja ryhmähaastattelujen avulla. Kyselyistä tiedotettiin yrittäjille postitse ja sähköpostitse. Vaikka tiedotus kohdennettiin laajasti, oli vastausprosentti 13. Kuluttajille kyselyä markkinoitiin tapahtumissa jaettavalla kortilla ja kutsumalla vastaamaan esimerkiksi netin keskusteluryhmien kautta. 220 kuluttajaa vastasi kyselyyn. Kesä-heinäkuu ei ollut varmaankaan paras mahdollinen ajankohta kyselyihin aktiivista vastaamista ajatellen. Internetkyselyiden avulla on helppoa toteuttaa tiedon kerääminen, mutta kohderyhmien aktivoiminen vastaamiseen on haasteellista. Kyselyihin vastaamiseen kutsuminen internetin välityksellä on jatkossa vielä helpompaa, mutta onko aineistojen määrä siltikään riittävä selvitykseen? Tulevaisuudessa on myös tarve kehittää kyselyiden sisältöä. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden aktivoiminen vastaamiseen vaati paljon työtä. Kaikkien organisaatioiden yhteystiedot eivät olleet ajan tasalla verkkosivuilla. Tiedotusta tehtiin postitse ja sähköpostitse useille henkilöille organisaatioissa, ennen kuin löytyi se henkilö, joka vastasi kyselyyn. Lisäksi vastaajilla ilmeni ongelmia internetlomakkeen toimivuudessa, ja kyselylomake jouduttiin lähettämään sähköpostitse ja postitse. Markkinoinnin merkityksen muutoksien seuraamiseen ja asiakkaiden palautteiden keräämiseen on internetkysely hyvä tapa. Jos halutaan laaja aineisto tutkimukseen, on vielä syytä käyttää myös muita keinoja. 12

13 4. Tutkimustieto-toimintamalli Teksti: Taina Tervonen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen Taitomarkkinointi-projektin yhtenä tavoitteena oli käynnistää toimenpiteitä tutkimustiedon kokoamiselle ja jakamiselle. Lisäksi tavoitteena oli luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ja alan koulutusyksiköiden välille sekä tutkimustiedon tuottamisen yhteistyömallien tunnistaminen ja toimintamallin kehittäminen. Projektissa tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia alan tutkimustietoa tuottavien toimijoiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut) kanssa ja tehdä pilottiyhteistyötä tutkimustiedon tuottamisessa. Tavoitteena oli rakentaa toimintatapa, jolla voidaan tuottaa tietoa alan tutkimuksista verkkopalveluun. Toimintatavan rakentamisessa oli mukana pilottiyhteistyötahot (kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulu). Toteutussuunnitelma Tutkimustiedon tuottaminen verkkopalveluun -kokonaisuus jaettiin kolmeen toteutusvaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa Taitomarkkinointiprojektin aikana. Vaihe I Tutkimustiedon tuottamisen toimintamallin kehittäminen ja yhteistyömallien tunnistaminen Yhteistyökumppanit ensimmäisessä vaiheessa olivat Joensuun yliopisto (Savonlinnan opettajakoulutuslaitos), Helsingin yliopisto (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopion Muotoiluakatemia). Tavoitteena oli linkittää Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun yhteistyökumppanien verkkojulkaisut, esim. sähköiset opinnäytetöiden tiivistelmät. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa artikkeleita tutkimustiedon popularisoimiseksi. Vaihe II Tavoitteena on toimintamallin laajempi kokeilu ja jatkokehittäminen useamman yhteistyökumppanin kanssa. Vaihe III Tavoitteena on toimintamallin käytön ja kumppanuuksien vakiinnuttaminen. Idea tutkimustiedon tuottamiseksi Käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen pohti tutkimustiedon tuottamisen vaihtoehtoja Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille -artikkelissa seuraavasti: Yhteistyötä voidaan tehdä mm. tuomalla laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Käsityöyrittäjille suunnattu verkkopalvelu voi toimia tässä luonnollisena tiedonvälityskanavana. Toisena keinona jalkauttaa tiede käsityöyritysten avuksi voisi olla eräänlainen tieteen foorumi, jossa sekä käsityöläiset että alan opiskelijat voisivat tarjota toisilleen tutkimusaiheita ja etsiä tutkimuskohteita tai yhteistyökumppania. 13

14 Idea tutkimustieto-toimintamallista Verkkopalvelun käyttäjät & sisällöntuottajat Kehittäjät Opettajat Kouluttajat Yrittäjät Opiskelijat Yritysneuvojat Tutkimustieto, verkkojulkaisut, foorumi verkkopalvelussa Tutkimustiedon tuottaminen Linkitys opinnäytetöiden tiivistelmiin Artikkelit väitöskirjoista ja prograduista Areena tarjota tutkimusaiheita Linkitys käsityö- ja muotoilualan tutkimuksiin ja selvityksiin Yhteistyömallien tunnistaminen Keskusteluissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun edustajien kanssa tuli esille, että tutkimustietoyhteistyötä halutaan tehdä. Yliopistoilla on vähän resursseja hakea yrittäjiä tutkimusyhteistyöhön ja viestiä tehdyistä tutkimuksista. Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilufoorumin palvelut yrityksille voivat olla vaikkapa opinnäytetyönä tehtäviä tutkimuksia. Yliopistojen yhteistyön tavoitteita Yliopistojen ensimmäisenä tavoitteena tutkimustietoyhteistyössä on tuoda laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjojen lisäksi molemmista yliopistoista valmistuu suuri määrä pro gradujen (maisterin tutkinto) muodossa tehtävää tutkimusta. Opiskelijoiden aiheenvalinnat ovat yksilöllisiä, ja aiheet liittyvät suuremmilta osin opiskelijoiden omiin mielenkiinnon kohteisiin. Opiskelijoiden aiheet voivat olla kasvatustieteeseen painottuneita, esim. peruskoulun käsityöopetuksen käytäntöihin tai virtuaalisen oppimateriaalin kehittämiseen liittyviä. Nykyisin käsityötieteen opiskelijoista suurella osalla on alan ammatillinen koulutus (AMK) takanaan, ja heidän tutkielmansa aiheet liittyvät usein joihinkin käsityöllisiin ammattikäytäntöihin. Toisena tavoitteena yliopistoilla on luoda yhteistyötä käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen ja alan yrittäjien välille. Tavoitteena on avata ovia ja pohtia, mitä annettavaa ja saatavaa tieteellä tai opettajankoulutuksella voisi olla yrittäjäyhteistyöstä. Joensuun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkintouudistuksena opiskelijat tekevät tulevaisuudessa artikkelin omasta pro gradu -tutkielmastaan. Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella opiskelijat eivät vielä valmista artikkelia omasta pro gradustaan. 14

15 Tutkimustieto-toimintamalli Taito.fi verkkospalvelussa Kuopion Muotoiluakatemian palvelutoiminta Muotoiluakatemian tavoitteena on tutkimustietoyhteistyössä linkittää Taito.fi-yrityspalvelusivuille opinnäytehakemistot ja julkaisut. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetyöt ovat yrityksille ammattikorkeakoulun Muotoilufoorumin maksullista palvelutoimintaa (tutkimuspalvelut, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut sekä graafisen viestinnän palvelut). Kokemus on osoittanut, että opinnäytetyön onnistumisen edellytyksenä yrittäjän ja opiskelijan kannalta ovat henkilökohtaiset kohtaamiset. Opinnäytetyönä tehtävässä tutkimuksessa on aina ammattikorkeakoulun tavoitteet täyttävä tehtävänasettelu. Koska kyse on ns. kanditason työstä, ei edellytetä, että opiskelijat tiedottavat opinnäytetyöstään esim. valmistamalla siitä artikkelin. Yliopistojen verkkojulkaisut Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa tehtyjä käsityötieteen opinnäytetöitä ja tutkimuksia (pro gradu -tutkielmia, lisensiaattitutkimuksia, väitöskirjoja) on yliopiston verkkosivuilla tiivistelminä: Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksessa tehtyjä opinnäytetöitä, pro graduja ja väitöskirjoja on E-thesis-palvelussa tiivistelminä ja verkkojulkaisuina (pro gradut osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3594, väitöskirjat osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3595). 15

16 Kuopion Muotoiluakatemian verkkojulkaisut Usein ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat salaisia, koska ne on toteutettu yrityksille. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetöitä julkaistaan myös Taitemia-julkaisusarjassa. Muotoiluakatemian kirjasto ylläpitää opinnäytetöiden tiivistelmiä verkkosivuillaan Johtopäätökset yhteistyöstä Johtopäätöksenä oli, että yhteistyön toteutus tulee olla selkeän tehokas. Tutkimusyhteistyöfoorumin ylläpitoon ei Käsi- ja taideteollisuusliitolla ole tässä vaiheessa resursseja. Taito.fi-yrityspalvelusivuilla ylläpidetään pääasiassa linkkejä koulutusyksiköiden sivulle ja alan tutkimusjulkaisuihin. Yhteistyöhakujen välittäminen yrittäjiltä opiskelijoille tulee olla automaattista ilman turhia välikäsiä ja vaiheita. Toimintatapa tuottaa tutkimustietoa Taito-yrityspalvelujen sivuille lisättiin Tutkimukset-sivu, joka sisältää linkit artikkeleihin (Pirita Seitamaa-Hakkarainen: Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille, Sinikka Olkola: Esineet kodin peilinä, Satu Miettinen: Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä), opinnäytetöihin (Kuopion Muotoiluakatemia, Savonlinnan opettajakoulutuslaitos ja Helsingin kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja tutkimusjulkaisuihin. Lisäksi Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen ja Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa toteutettiin kokeilu tutkimusyhteistyölomakkeesta, jonka avulla yrittäjä voi tarjota tutkimusaiheita käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen opiskelijoille, ja tiedot yrittäjien lähettämistä yhteistyöhauista lähetetään automaattisesti sähköpostitse yhteistyössä oleville yliopistoille. Tutkimus-sivulle lisätään tulevaisuudessa linkkejä koulutusyksiköiden opinnäytetöiden sivuille ja uudet alan tutkimukset ja selvitykset sivuille. 16

17 5. Taito-yrityspalvelut Teksti: Taina Tervonen ja Tuula Nieminen Käsityö- ja muotoilualan yrittäjille keskeisin markkinoinnin ongelmakohta on löytää uusia markkina-alueita ja asiakasryhmiä. Lisäksi kaivataan apua markkinoinnin suunnitteluun sekä verkkoviestinnän kehittämiseen. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-yrityspalvelut tarjoavat asiantuntija-apua juuri näihin tarpeisiin. Taito-yrityspalvelut tarjoavat apua käsityö- ja muotoilualan yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Palvelut on suunniteltu tarjoamaan ratkaisuja nimenomaan heidän ongelmiinsa. Käsityöyrittämisessä tuote ja tuotanto nousevat merkittävään rooliin. Yrityksen tuottavuuden kannalta on tärkeää, että yrittäjän kanssa työskentelevällä yritysneuvojalla on liiketalousosaamisen lisäksi vankka tuntemus myös näistä alueista. Taito-yrityspalvelut ovat Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten tarjoamia palveluja alueensa käsityöyrittäjille. Yhdistyksissä on Taito-yritysneuvojiksi koulutettuja henkilöitä, jotka toimivat yhteistyössä sekä käsityöyrittäjien että alueen muiden yrityspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Taito-yritysneuvojat muodostavat maan kattavan yhteistyöverkoston, jossa vaihdetaan tietoa, taitoa ja osaamista niin koulutuksen kuin konsultoinninkin alueilta. Sähköiset Taito-yrityspalvelupaketit Taito-yrityspalveluissa on hypätty nyt aimo askel eteenpäin. Yrittäjillä on mahdollisuus tutustua käsityöyritysneuvonnan eniten kysyttyihin palvelupaketteihin ja tilata ne sähköisesti osoitteesta ( alkaen osoitteessa fi/yrityspalvelut). Taitomarkkinointi-projektissa on markkinointiselvityksen tulosten pohjalta kehitetty kaksi markkinoinnin yrityspalvelua: Taito-markkinat I ja Taito-nettistartti. Projektin aikana on valmistettu tilaus- ja ennakkotietolomakkeet aiemmin toteutettuihin palveluihin Taito-startti, Taito-tuotearvio ja Taito-tuoteinfo. Kokeneet Taito-yritysneuvojat, Asta Mikonsaari, Ulla Telimaa ja Tuula Nieminen, ovat työryhmänä työstäneet käsityöyrittäjille tarkoitettuja palvelupaketteja. Paketit ovat startteja, ja niissä paneudutaan kunkin osa-alueen konkreettisimpiin ongelmiin. Tilattuaan palvelun yrittäjä toimittaa yritysneuvojalle pyydetyt etukäteistiedot ja ennakkotehtävät tulevaa tapaamista varten. Tapaaminen kestää kolmesta neljään tuntiin, ja Taito-yritysneuvoja laatii käsitellyistä asioista ja toimenpide-ehdotuksista raportin. Halutessaan, ja jos tarvetta on, yrittäjä ja neuvoja voivat sopia asian syventämisestä jatkokonsultointipäivien avulla. Ennen projektia toteutetut palvelupaketit Taito-startti on räätälöity sinulle, joka suunnittelet käsityöyrittäjyyttä. Sen avulla analysoimme liikeideaasi ja sen toteuttamismahdollisuuksia. Taito-startti pistää ideaasi vauhtia. Taito-tuotearvio auttaa sinua selvittämään tuotteesi kaupallisia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Saat vahvistusta ja varmuutta markkinointiin. Taito-tuoteinfon avulla viimeistelet tuotteesi myyntikuntoon. Samalla varmistat, että tuotetiedot ja pakkaukset täyttävät lain asettamat vaatimukset. 17

18 Projektissa toteutetut palvelupaketit Taito-nettistartti opastaa sinua hyödyntämään sähköpostia, omia kotisivuja ja jopa nettikauppaa niin, että sähköiset toiminnot palvelevat parhaiten tarpeitasi ja yritysimagoasi. Palveluun kuuluvat seuraavat osiot: 1. Ota avuksesi sähköposti, 2. Suunnittele sähköinen yrityskuvasi, 3. Toiveena kotisivut ja 4. Haaveena nettikauppa. Yritys valitsee tilauksen yhteydessä haluamansa Taito-nettistartti-palvelun osion. Taito-markkinat I on markkinoinnin ensimmäinen askel kohti onnistuneita markkinointitoimenpiteitä. Asiakassegmentointi ja markkinointisuunnitelma antavat potkua onnistuneeseen ja suunnitelmalliseen markkinointiin. Taito-markkinat I -palvelusta sparrausta Anne Ahonen on toiminut yrittäjänä 2,5 vuotta ja hänen koru- ja posliiniyrityksensä valmistaa koruja ja posliinimaalattuja mukeja. Yrittäjä Anne Ahonen osallistui Taitomarkkinat I:n konsultointiin maaliskuussa Annen koru- ja posliiniyrityksen markkinoinnin kehittämistavoitteina ovat tuotteiden myynnin lisääminen omassa myymälässä, verkkosivujen kehittäminen ja yrityksen asiakkaille suuntautuvan kohdemarkkinoinnin lisääminen. Kysymykseen, mikä oli parasta yrityspalvelussa, Anne Ahonen vastaa näin: Keskustelu asiantuntijan kanssa yrityksen toiminnasta ja saada näkemyksiä markkinoinnin kehittämiseen. Konsultointi selkeytti yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Yrittäjänä olen yksin ja sitä kaipaa ulkopuolista sparrausta. 18

19 Taito-yritysneuvoja Asta Mikonsaari ja yrittäjä Marja Pulkkinen- Jukkara. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Taito-yritysneuvoja Tuula Nieminen ja yrittäjä Tuula Laukka. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa ja yrittäjä Marjaana Kaakinen. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Yrittäjä Sami Rinne ja Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Yrittäjä Anne Ahonen ja Rontti-muki. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. 19

20 6. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeita Teksti: Taina Tervonen Tässä luvussa kootaan yhteen projektin keskeiset tulokset ja arviointi sekä näkemykset tulevista kehittämiskohteista. Selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys julkaistu (pdf) Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys julkaistu suomeksi ja englanniksi (pdf) Projekti toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internet-kyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Lisäksi oli kaksi ryhmähaastattelua, joihin osallistui 10 käsityö- ja muotoilualan yrittäjää. Kansainvälinen käsityö- ja taidekäsityöalan markkinointia selvittävä kysely toimitettiin alan eurooppalaisille organisaatioille syyskuussa Selvitysten toteuttaminen vei merkittävän osan hankkeen toiminta-ajasta (kyselyiden sisällön suunnittelu, toteutus, tiedotus ja raporttien toteutukset). Tiedotus on tärkeä osa selvityksen onnistumiselle. Yrittäjille Internet-kyselyn toteuttaminen vaatii laajat ja ajan tasalla olevat sähköpostiosoiterekisterit, joiden kokoamiseksi tarvitaan yhteistyökontakteja alalla toimiviin kehittäjiin ja hankkeisiin. Projektin käyttöön saadut rekisterit vaativat tietojen tarkistamista ja päivittämistä. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden yhteystiedot kerättiin Internetistä ja yhteistyötahoilta. Organisaatioiden yhteystiedot eivät aina olleet ajan tasalla verkkosivuilla, ja yhteyden saaminen käsityö- ja taidekäsityöalan yritystoiminnan kehittämisestä vastaavaan henkilöön vei aikaa. Vastaaminen Internetin kautta tuotti osalle ongelmia, ja osa vastauksista tuli postitse. Kaikki vastasivat monivalintakysymyksiin, mutta osa ei vastannut lainkaan avokysymyksiin. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden halu yhteistyöhön oli positiivinen yllätys. Vastedes voidaan toteuttaa tiedonkeräämistä ja -vaihtoa Internetin välityksellä (kyselyt, uutiskirjeet, hyvien käytäntöjen jakaminen). Kehittämistarpeet Myöhemmin on tarve seurata esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan verkkoliiketoiminnan merkityksen muutosta markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Lisäksi on tarve seurata myös yritysten tuotteiden ja markkinoinnin kehittämistarpeiden muutosta yrittäjien, sisäänostajien ja kuluttajien näkökulmasta. Internet-kyselyjä käytetään tulevaisuudessa tiedon keräämisen välineenä. Vastedes selvitetään tarkemmin, millaista yhteistyötä eurooppalaiset käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot haluavat tehdä. Tavoitteena on löytää tapa, jolla yritystoiminnan kehittämisen hyviä käytäntöjä yhdessä kootaan ja välitetään. Uutiskirjeitä lähetetään yhteistyökumppaneille. 20

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset Tavoitteet Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti

Lisätiedot

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille y Taito-yrityspalvelut tarjoavat käsityöyrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville monipuolisia yritysneuvonnan asiantuntijapalveluja. Taito-yritysneuvojat

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi www.taito.fi Taito Group on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan palvelu- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo

4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 4-portainen palveluiden kehittämisen malli pk-yrityksille Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 1.2.2015 31.3.2017 Katso video, jolla esitellään maailmalla palkittu pesulapalvelu

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Ajankohta huhtikuu 2005 - kesäkuu 2006 Opetusmuoto lähiopetus 28 pv (+3 yrityspäivää) etätyö 20 pv pienryhmä- tai yrityskohtaista asiantuntijapäivä n. 5 pv Osallistujatavoite

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot