Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset"

Transkriptio

1 Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

2 Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio Tomi Aho Kuva 1. Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa ja yrittäjä Sami Rinne. Kuva 2. Taito-yritysneuvoja Tuula Nieminen ja yrittäjä Tuula Laukka. Kuva 3. Taito-yritysneuvoja Asta Mikonsaari ja yrittäjä Marja Pulkkinen-Jukkara Kuva 4. Yrittäjä Marjaana Kaakinen. Raportin taitto: Samuli Kemppi, Vire Oy Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2008 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kalevankatu 61, Helsinki Puh. (09)

3 Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Taitomarkkinointi-projekti Markkinointiselvitykset 4. Tutkimustieto-toimintamalli 5. Taito-yrityspalvelut 6. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeet Liitteet 1. Käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinointi Suomessa -selvitys 2. Käsityön ja muotoilun markkinointi Euroopassa selvitys 3. Taito Craftnet työkirja 4. Kuukauden tuote ja yritys artikkelit Liitteet ovat Taitomarkkinointi-projektin -sivulla osoitteessa

4 1. Esipuhe Marketta Luutonen Taitomarkkinointi-projekti on osa pitkäjänteistä käsityö- ja muotoilualan yrittäjyyden kehittämistä, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito on tehnyt yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön ( alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. Taustalla on ollut vahva usko käsityö- ja muotoilualan mahdollisuuksiin ja ymmärrys alan erityisluonteesta. Projektissa on noudatettu jo hyväksi havaittuja keinoja yhdistää tutkimus- ja selvitystyö koulutus- ja kehitystoimintaan sekä tuottaa oppimateriaalia ja jakaa tietoa avoimissa tilaisuuksissa ja verkon kautta. Projekti antoi mahdollisuuden koota paljon tietoa markkinoinnista kotimaasta sekä lisäksi kansainvälistä aineistoa Euroopasta. Selvityksissä korostui yritysten kehittämisen kokonaisvaltaisuus sekä se, että yrityksen menestystekijä on tuote tai palvelu. Käsityöja muotoilualan yritykset ovat tiedostaneet tarpeen parantaa tuotteita ja markkinointia. Verkkoviestinnän merkitys on avautunut yrittäjille ja sitä pidettiinkin kaikkein tärkeimpänä tulevaisuuden markkinointivälineenä. Kouluttajien ja sisäänostajien palautteet projektin järjestämissä teemapäivissä herättivät yrittäjiä verkkoviestintään, uusien myyntikanavien ja asiakasryhmien etsintään sekä omien tuotteiden arviointiin. Kotimaisen ja kansainvälisen selvityksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Eurooppalaiset käsityö- ja muotoilualan edistämisorganisaatiot toivoivat yhteistyötä. Yhteistyö voisi olla hyvä keino jakaa tietoa, oppia toisilta sekä avata laajempia markkinoita. Projektin yksi merkittävä tulos ovat uudet markkinoinnin Taito-yrityspalvelut, joissa perehdytään markkinointiin kunkin yrittäjän omista lähtökohdista sekä sähköpostin ja nettisivujen käyttämiseen markkinoinnissa. Projekti on tuottanut uutta oppimateriaalia verkkoviestinnästä räätälöitynä käsityö- ja muotoilualan yritysten tarpeisiin. Oppimateriaalin tuottaminen on ollut kokeilevaa kehittämistä, josta voi olla hyötyä myös muiden alojen pienyrittäjille. Suomen Taitoverkko -palvelusta on rakennettu muuntuva innovatiivinen käsityö- ja muotoilualan palveluverkko, jossa jaetaan sähköistä oppimateriaalia sekä tietoa tutkimuksista ja yrittäjien hyvistä markkinoinnin keinoista. Verkossa on myös tietoa virtuaalisen etäohjauksen toimintamallista, jota on sovellettu käytännössä Taitocampusoppimisympäristössä. Palvelulle on jatkossakin hyvin suuri tarve. Verkko on nopeasti muuttuva väline, jonka huimaan kehitykseen ja uusiin mahdollisuuksiin yrittäjän on vaikea yksin tarttua. Kiitämme projektin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja Taito-yritysneuvojia yhdessä tehdystä tärkeästä työstä. Mukana olleita yrittäjiä kiitämme ajasta, asiantuntemuksesta ja oleellisista huomioista. Kiitos Taitomarkkinointi-projektin projektipäällikölle Taina Tervoselle asiantuntemuksella ja suurella paneutumisella johdetusta projektista. Marketta Luutonen Toiminnanjohtaja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito 4

5 2. Taitomarkkinointi-projekti Teksti: Taina Tervonen Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa , joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön Käsillä yrittäminen: käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiaan Tässä projektissa painopisteenä on ollut yritysten markkinoinnin kehittäminen. Taitomarkkinointi-projektin toimenpiteet ovat keskittyneet selvitysten toteuttamiseen, Taito-yrityspalvelujen kehittämiseen, käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien markkinointiosaamisen vahvistamiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet käsityöalan yritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Tavoitteet Taitomarkkinointi-hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: toteuttaa selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa luoda toimintamalli tutkimustiedon tuottamiselle verkkopalveluun kehittää ja testata markkinoinnin yrityspalvelupaketteja syventää Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta koulutuksella tuottaa oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön valmentaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja verkko-opetuksen keinoin ylläpitää verkkopalvelua, joka esittelee yrityksiä ja tuotteita sekä sisältää tietoa tapahtumista ja markkinoinnista. Palvelussa on avointa oppimateriaalia ja verkkooppimisympäristö. välittää tietoa uusista palveluista, oppimateriaaleista ja selvityksistä. Tässä raportissa esittelemme projektin tuloksia. Tämä luku esittelee koko hankkeen: sen tavoitteet, toiminnan ja hankeorganisaation sekä toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet henkilöt. Seuraava luku kuvaa markkinointiselvitysten tulokset. Luvussa neljä keskitytään tutkimustieto-toimintamalliin. Luku viisi kerrotaan Taito-yrityspalveluista. Viimeisessä luvussa arvioidaan projektin tuloksia. Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa kuuteen ryhmään: 1) markkinointiselvitykset, 2) tutkimustieto-toimintamalli, 3), uudet yrityspalvelut: Taito-markkinat I ja Taito-nettistartti, 4) uutta oppimateriaalia verkkoliiketoimintaan ja käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan etäohjausympäristö Taitocampukseen, 5) Taito-yrityspalvelujen internetsivut ja Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelun uudistaminen ja 6) verkkopalvelussa Taito-yrityspalvelut, selvitykset, tutkimustietoa ja verkkoliiketoiminnan oppimateriaali sekä tietoa käsityöyritysten markkinoinnista. 5

6 Selvitykset Projektissa on toteutettu Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys ja Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys. Seuraavassa luvussa on lisää tietoa selvitysten tuloksista. Tutkimustieto Projektissa toteutettiin kokeilu Savonia-ammattikorkeakoulun (Kuopion Muotoiluakatemia) sekä Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkimustiedon tuottamisesta ja jakamisesta Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun. Luvussa neljä on lisää tietoa tutkimustieto-kokeilusta ja -toimintamallista. Markkinoinnin yrityspalveluiden kehittäminen Taitomarkkinointi-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu käsityö- ja muotoilualan yrityksille räätälöityjä yrityspalveluita markkinointiin. Uusien Taito-yrityspalveluiden suunnittelu ja toteutus aloitettiin syyskuussa Projektin ohjausryhmä valitsi toteutettaviksi palveluiksi selvityksen tulosten pohjalta Taito-nettistartin ja Taito-markkinat I:n. Palvelupakettien kehittämistyötä koordinoi yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen ja tiimin jäseninä olivat Taito-yritysneuvojat Asta Mikonsaari ja Ulla Telimaa. Taito-yritysneuvojille valmistettiin palvelujen ohjaus- ja markkinointimateriaalia. Yrittäjille tarjottiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-palveluja tarjoushintaan Konsultointiin osallistuneille yrittäjiltä kerättiin kyselyllä asiakaspalautetta. Taito-yritysneuvojille lähetettiin yrityspalvelujen arviointikysely. Taito-markkinat I palveluun tuotettiin työkirja. Luvussa viisi on lisätietoja Taito-yrityspalveluista. Yritysneuvojien asiantuntijuuden syventäminen markkinoinnin palvelupaketeissa Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille on järjestetty kaksi koulutuspäivää uusien palvelupakettien asiantuntijatyön syventämiseksi ja yksi koulutuspäivä verkko-oppimisympäristön käytön ja oppimateriaalin valmistamisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutukseen osallistui 9 yritysneuvojaa ja 5 järjestön muuta toimihenkilöä. Taito-yritysneuvojille valmistettiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-ohjausmateriaalia sekä luotiin tiimitila Taitocampukseen (http://www.taitocampus.fi). Lisäksi Taito-yritysneuvojille valmistettiin Powerpoint-esitys käsityö- ja muotoiluyritysten markkinoinnin selvityksestä. Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien markkinointiosaamisen valmennus Käsityö- ja muotoilualan yrittäjille on järjestetty kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää (Vantaa, Tampere ja Lappeenranta). Lisäksi Taitocampuksessa on toteutettu Virtuaaliverstas-etäjakso, jossa on ohjattu yrittäjien markkinointimateriaalien ja www-sivujen kehittämistä, verkkokaupan toteuttamista ja sisällön tuotantoa. Kohti verkkokauppaa -koulutus toteutettiin huhtikuussa Tampereella. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-yrityspalveluja tarjottiin tarjoushintaan Uudenmaan, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan alueella toimiville yrittäjille ( ). Yrityksistä on näihin koulutuksiin, etäohjaukseen ja yrityspalveluihin osallistunut yhteensä 54 henkilöä. Henkilötyöpäiviä on ollut 76. Koulutuksiin on osallistunut yrityksiä Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueilta. 6

7 Yrittäjä Marjaana Kaakinen ja Virtuaali-verstas-etäohjausympäristö. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Wellamo-multiviitta, Mai Niemi Design House. Kuva Mai Niemi. Someron Alina -laukku, Oprikka. Kuva Mirka Laine-Pietilä. Oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön Projektissa on valmistettu verkkoliiketoiminnan oppimateriaalia. Taito Craftnet -työkirja ohjaa verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Sen valmistaminen on aloitettu Taito Craftnet -projektin aikana ( ). Työkirjan lukuihin Sähköposti- ja internetosoitteet, Kohti nettikauppaa ja Tietoturva on valmistettu uutta oppimateriaalia. Projektissa on toteutettu kolmen käsityöyrityksen haastattelu verkkokaupankäynnistä ja valmistettu kolme artikkelia: Oprikka Open source -sovelluksella verkkoon, Laatupuukko verkkokauppaa jo vuodesta 2003 ja Taigakoru nettikauppaa rakentamassa. Työkirja on esillä Taito-yrityspalveluiden sivuilla. Työkirja on siirretty osaksi Virtuaaliverstas-oppimisympäristöä Taitocampuksessa (www.taitocampus.fi), joka on käsityö- ja muotoilualan yrittäjien verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin etäohjausympäristö. Projektissa on valmistettu kaksitoista kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 5/07 Anneli Keinonen, 6/07 Hannele Heinonen, 7/07 Villakivi Design, 8/07 Suomen Laatupuukko Oy, 9/07 Tulia-Design, 10/07 Päivin Öin, 11/07 Ebonia Design, 12/07 Kati Pistemaa, 1/08 Ateljee Kaarina Kauhanen, 2/08 Seenat, 3/08 Mai Niemi Design House ja 4/08 Oprikka. Artikkelit on liitetty Käsityöyrityksen markkinointisivustolle. 7

8 Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka sivusto Taitoverkko, on käsityö- ja muotoilutuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka ja tietoverkko, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkossa yrittäjä, yhdistys, osuuskunta tai myymälä voi esitellä tuotteitaan ja osaamistaan sekä löytää yhteistyökumppaneita. Taitoverkko on tarjonnut maksullista rivi-ilmoituspalvelua. Projektissa on ylläpidetty jäsenyrityksen rivi-ilmoituksia, tuotekuvia ja -tietoja sekä ohjattu jäsenyrityksiä tietojen päivittämisessä. Taitoverkossa on valittu kuukauden tuote ja tekijä, yhteensä 12 tuotetta ja yritystä. Lisäksi verkkopalvelussa on esitelty uutuustuotteita. Verkkopalvelun ajankohtaistasivuille on koottu tapahtumatietoja. Markkinointitapahtumista on koottu tietoa myös jäsensivuille. Jäsenyrityksille ja yhteistyötahoille on lähetetty myös kuukausittain sähköpostikirje, joka on sisältänyt tiedot kuukauden tuotteesta, uutuustuotteista, yhteistyöhakuja sekä linkit myyntitapahtumat ja ajankohtaiset uutiset -sivuille. Taitoverkkoon valmistettiin Taito-yrityspalvelujen internetsivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi valmistettiin yrityspalveluiden tilauslomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimukset-sivu valmistettiin Taitoverkkoon maaliskuussa Taitomarkkinointi-projektin aikana on valmisteltu verkkosivujen siirtoa uuteen sisällönhallintajärjestelmään (Taito-yrityspalvelut-sivut ja Taitoverkon rivi-ilmoitukset). Uusi verkkopalvelu Taito.fi avautuu

9 Tiedotus Projektin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat olleet www-sivusto Taitoverkko ja sähköposti. Projektin selvityksen kyselyistä, selvityksen tuloksista, koulutuksista, oppimateriaaleista, verkkopalvelusta ja Taito-yrityspalveluista on tiedotettu sähköpostitse ja postitse (kortit, tiedotteet). Taitoverkon mainoskampanja toteutettiin Google.fi:ssä toukokuusta 2007 tammikuuhun Neule on irti -osastolla Kädentaidot-messuilla Helsingissä (marraskuussa 2007) esiteltiin Taito-yrityspalveluja. Taito-lehdissä on ollut artikkeleita Taito-yrityspalveluista ja tutkimustiedosta (1-3/08). Kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää järjestettiin helmikuussa Siinä oli puheenvuoroja mm. selvityksen tuloksista ja verkkoviestinnän uusista mahdollisuuksista. Projektin toiminnasta, selvityksistä ja oppimateriaaleista on jaettu tietoa verkkopalvelussa. Esim. Taito Craftnet -työkirjaa on ladattu hankkeen aikana verkkosivuilla kertaa ( mennessä). Hankkeen tiedotustilaisuuksissa on ollut mukana 126 henkilöä. Taitomarkkinointi-ohjausryhmän jäsenet Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet rahoittajan eli työ- ja elinkeinoministeriön edustajana ylitarkastaja Anne Kuoppala, kohderyhmän edustajina käsityöyrittäjä Helena Sarvela (Oy Udumbara Ab), yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen (Taito Uusimaa ry) ja vastaava neuvoja Kaija-Leena Vastamäki (Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry), verkkoliiketoiminnan asiantuntijajäsenenä Timo Simell (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) ja taidejaoston puheenjohtaja Inni Pärnänen (Teollisuustaiteen liitto Ornamo), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto) sekä projektin toteuttajan Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n edustajina vs. toiminnanjohtaja/palvelujohtaja Kristiina Soini-Salomaa (ohjausryhmän puheenjohtaja), toimituspäällikkö Jaana Vehkasalo (Taito-lehti) ja projektipäällikkö Taina Tervonen (ohjausryhmän sihteeri). Henkilöresurssit Projektipäällikkö: Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 11 kk. Projektiavustaja: Jaana Vehkasalo, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Projektisihteeri: Johanna Aydemir, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 10 pv. Yhteistyökumppanit Työ- ja elinkeinoministeriö, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, Net Effect Oy, Petteri Harjula (APH-Consulting Oy), Samuli Kemppi (Vire Oy), valokuvaaja Tomi Aho (Studio Tomi Aho), Tuulevi Aschan (Onnenoma), Arja Ranta-aho (It-Mind Oy), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos), käsityötieteen professori Riikka Räsänen (Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos), tulosaluejohtaja Eija Vähälä ja yliopettaja Satu Miettinen (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion Muotoiluakatemia), TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Mediamaisteri Group Oy, Javerdel Oy, Lieska-Tuotanto Oy, Valtasana/AAC Noodi Oy, The e-craft Idea Tutor -projekti (Taideteollinen korkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA). 9

10 3. Markkinointi-selvitykset Teksti: Taina Tervonen Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien keskeisimpänä markkinoinnin kehittämistarpeena on uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä markkinoinnin suunnittelu. Markkinoinnissa haasteellisena koetaan viestintä verkossa ja mediassa. Tulokset olivat samanlaisia niin Suomessa kuin Euroopassakin toimivia yrityksiä koskevissa selvityksissä. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internetkyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Kyselyiden tavoitteena oli selvittää käsityöja muotoilualan markkinoinnin tilannetta Suomessa sekä yrittäjien markkinointitaitojen kehittämistarvetta. Kyselyiden lisäksi toteutettiin kaksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ryhmähaastattelua. Selvityksen toteuttaja oli Net Effect Oy. Selvityksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n kanssa. Vahvaa uskoa ja kehittämistarpeita Taitomarkkinointi-selvityksessä tuli esille, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä on vahva usko omaan osaamiseen ja tuotteiden asiakaslähtöisyyteen. Sen sijaan kuluttajien ja sisäänostajien mielestä tuotteiden asiakaslähtöisyydessä on parantamisen varaa. Aktiivisemmat asiakkaat uskovat käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilutuotteiden laatuun. Asiakkaalle tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä olivat sen sopivuus omaan tyyliin, laatu ja käytännöllisyys. Tärkeimpinä tuotteiden ostopaikkoina pidettiin alan erikoisliikkeitä ja yrittäjien omia liikkeitä tai verstaita. Verkkokauppaan suhtauduttiin kaksijakoisesti. Peräti 13 % vastaajista piti verkkokauppaa erittäin tärkeänä ja yhteensä 40 % erittäin tai melko tärkeänä ostopaikkana. Kyselyyn vastanneet kuluttajat kannustivat yrittäjiä uskomaan osaamiseensa ja lisäämään viestintää. Selvitys osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta ja yrityspalveluja uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Yhtenä suurimmista haasteista koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle. Kyselyyn vastanneet yrittäjät aikovat seuraavan kahden vuoden aikana panostaa markkinoinnissa näyttelytoimintaan, yrityskuvan kehittämiseen ja ajankohtaisuuteen internetsivuilla. Kyselyyn vastanneet kuluttajat odottavat yrittäjien panostavan www-sivuihin, myynti- ja messutapahtumiin osallistumiseen sekä viestintään medialle. 10 Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti loka-joulukuussa 2007 kyselyn eurooppalaisille käsi- ja taideteollisuusorganisaatioille. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja -palveluiden markkinoinnista muissa Euroopan maissa. Kysely toteutettiin Digium Enterprise -ohjelmalla. Kutsuja kyselyyn lähettiin 23 organisaatioon ja 18 maahan. Vastauksia saatiin 14 kpl (13 maasta).

11 Lintu-matto, Mattobaari. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Olkalaukku Punos, Anneli Keinonen Oy. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Hemmottelukortit, Idea-Rapsakka Ky. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Korut, Tuula Laukka Galleria. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Kulmikas-astiat, Sami Rinne. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Talo-kirja, Sininen Huone. Kuva Hannele Laaksonen. 11

12 Selvityksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat: Tärkeimmät kotimaan markkinoilla myytävät käsityö- ja taidekäsityötuotteet Euroopassa ovat kodin käyttöesineet ja korut. Tärkein kotimaan markkinoilla myytävä palvelu Euroopassa ovat kurssit (kesäja lyhytkurssit). Tärkeimmät myyntikanavat ovat käsityö- ja taidekäsityötuotteiden erikoisliikkeet ja myynti tuottajan omassa liikkeessä. Selvitykseen vastaavat ovat sitä mieltä, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä Euroopassa on erittäin suuri tai suuri tarve (86 %) uudistaa tuotevalikoimaa sekä suuri tai erittäin suuri tarve (70 %) kehittää palveluvalikoimaa. Yritykset Euroopassa hallitsevat erittäin hyvin tai hyvin (71 %) laadun tuotteissa ja palveluissa. Yrittäjät Euroopassa hallitsevat vähän tai ei lainkaan (57 %) tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Käsityö- ja muotoilualan yritykset Euroopassa tarvitsevat erittäin paljon tai paljon markkinoinnin koulutusta: 93 % uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen ja markkinoinnin suunnitteluun sekä 86 % yrityskuvan kehittämiseen Kyselyyn vastanneet käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot tarjoavat seuraavia yrityspalveluita: 100 % konsultointia, 85 % julkaisuja, 69 % koulutusta, kursseja ja verkkopalveluita (tieto- ja tai markkinointipalveluita). Kyselyyn vastanneista 13 käsi- ja taideteollisuusorganisaatiota on kiinnostunut yhteistyöstä kansainvälisessä kehittämishankkeessa. Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys on esillä Taitoverkossa. Toimintatapa tiedonkeräämisessä Selvitykseen kerättiin tietoa Suomesta eri kohderyhmiltä internetkyselyiden ja ryhmähaastattelujen avulla. Kyselyistä tiedotettiin yrittäjille postitse ja sähköpostitse. Vaikka tiedotus kohdennettiin laajasti, oli vastausprosentti 13. Kuluttajille kyselyä markkinoitiin tapahtumissa jaettavalla kortilla ja kutsumalla vastaamaan esimerkiksi netin keskusteluryhmien kautta. 220 kuluttajaa vastasi kyselyyn. Kesä-heinäkuu ei ollut varmaankaan paras mahdollinen ajankohta kyselyihin aktiivista vastaamista ajatellen. Internetkyselyiden avulla on helppoa toteuttaa tiedon kerääminen, mutta kohderyhmien aktivoiminen vastaamiseen on haasteellista. Kyselyihin vastaamiseen kutsuminen internetin välityksellä on jatkossa vielä helpompaa, mutta onko aineistojen määrä siltikään riittävä selvitykseen? Tulevaisuudessa on myös tarve kehittää kyselyiden sisältöä. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden aktivoiminen vastaamiseen vaati paljon työtä. Kaikkien organisaatioiden yhteystiedot eivät olleet ajan tasalla verkkosivuilla. Tiedotusta tehtiin postitse ja sähköpostitse useille henkilöille organisaatioissa, ennen kuin löytyi se henkilö, joka vastasi kyselyyn. Lisäksi vastaajilla ilmeni ongelmia internetlomakkeen toimivuudessa, ja kyselylomake jouduttiin lähettämään sähköpostitse ja postitse. Markkinoinnin merkityksen muutoksien seuraamiseen ja asiakkaiden palautteiden keräämiseen on internetkysely hyvä tapa. Jos halutaan laaja aineisto tutkimukseen, on vielä syytä käyttää myös muita keinoja. 12

13 4. Tutkimustieto-toimintamalli Teksti: Taina Tervonen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen Taitomarkkinointi-projektin yhtenä tavoitteena oli käynnistää toimenpiteitä tutkimustiedon kokoamiselle ja jakamiselle. Lisäksi tavoitteena oli luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ja alan koulutusyksiköiden välille sekä tutkimustiedon tuottamisen yhteistyömallien tunnistaminen ja toimintamallin kehittäminen. Projektissa tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia alan tutkimustietoa tuottavien toimijoiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut) kanssa ja tehdä pilottiyhteistyötä tutkimustiedon tuottamisessa. Tavoitteena oli rakentaa toimintatapa, jolla voidaan tuottaa tietoa alan tutkimuksista verkkopalveluun. Toimintatavan rakentamisessa oli mukana pilottiyhteistyötahot (kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulu). Toteutussuunnitelma Tutkimustiedon tuottaminen verkkopalveluun -kokonaisuus jaettiin kolmeen toteutusvaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa Taitomarkkinointiprojektin aikana. Vaihe I Tutkimustiedon tuottamisen toimintamallin kehittäminen ja yhteistyömallien tunnistaminen Yhteistyökumppanit ensimmäisessä vaiheessa olivat Joensuun yliopisto (Savonlinnan opettajakoulutuslaitos), Helsingin yliopisto (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopion Muotoiluakatemia). Tavoitteena oli linkittää Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun yhteistyökumppanien verkkojulkaisut, esim. sähköiset opinnäytetöiden tiivistelmät. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa artikkeleita tutkimustiedon popularisoimiseksi. Vaihe II Tavoitteena on toimintamallin laajempi kokeilu ja jatkokehittäminen useamman yhteistyökumppanin kanssa. Vaihe III Tavoitteena on toimintamallin käytön ja kumppanuuksien vakiinnuttaminen. Idea tutkimustiedon tuottamiseksi Käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen pohti tutkimustiedon tuottamisen vaihtoehtoja Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille -artikkelissa seuraavasti: Yhteistyötä voidaan tehdä mm. tuomalla laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Käsityöyrittäjille suunnattu verkkopalvelu voi toimia tässä luonnollisena tiedonvälityskanavana. Toisena keinona jalkauttaa tiede käsityöyritysten avuksi voisi olla eräänlainen tieteen foorumi, jossa sekä käsityöläiset että alan opiskelijat voisivat tarjota toisilleen tutkimusaiheita ja etsiä tutkimuskohteita tai yhteistyökumppania. 13

14 Idea tutkimustieto-toimintamallista Verkkopalvelun käyttäjät & sisällöntuottajat Kehittäjät Opettajat Kouluttajat Yrittäjät Opiskelijat Yritysneuvojat Tutkimustieto, verkkojulkaisut, foorumi verkkopalvelussa Tutkimustiedon tuottaminen Linkitys opinnäytetöiden tiivistelmiin Artikkelit väitöskirjoista ja prograduista Areena tarjota tutkimusaiheita Linkitys käsityö- ja muotoilualan tutkimuksiin ja selvityksiin Yhteistyömallien tunnistaminen Keskusteluissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun edustajien kanssa tuli esille, että tutkimustietoyhteistyötä halutaan tehdä. Yliopistoilla on vähän resursseja hakea yrittäjiä tutkimusyhteistyöhön ja viestiä tehdyistä tutkimuksista. Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilufoorumin palvelut yrityksille voivat olla vaikkapa opinnäytetyönä tehtäviä tutkimuksia. Yliopistojen yhteistyön tavoitteita Yliopistojen ensimmäisenä tavoitteena tutkimustietoyhteistyössä on tuoda laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjojen lisäksi molemmista yliopistoista valmistuu suuri määrä pro gradujen (maisterin tutkinto) muodossa tehtävää tutkimusta. Opiskelijoiden aiheenvalinnat ovat yksilöllisiä, ja aiheet liittyvät suuremmilta osin opiskelijoiden omiin mielenkiinnon kohteisiin. Opiskelijoiden aiheet voivat olla kasvatustieteeseen painottuneita, esim. peruskoulun käsityöopetuksen käytäntöihin tai virtuaalisen oppimateriaalin kehittämiseen liittyviä. Nykyisin käsityötieteen opiskelijoista suurella osalla on alan ammatillinen koulutus (AMK) takanaan, ja heidän tutkielmansa aiheet liittyvät usein joihinkin käsityöllisiin ammattikäytäntöihin. Toisena tavoitteena yliopistoilla on luoda yhteistyötä käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen ja alan yrittäjien välille. Tavoitteena on avata ovia ja pohtia, mitä annettavaa ja saatavaa tieteellä tai opettajankoulutuksella voisi olla yrittäjäyhteistyöstä. Joensuun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkintouudistuksena opiskelijat tekevät tulevaisuudessa artikkelin omasta pro gradu -tutkielmastaan. Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella opiskelijat eivät vielä valmista artikkelia omasta pro gradustaan. 14

15 Tutkimustieto-toimintamalli Taito.fi verkkospalvelussa Kuopion Muotoiluakatemian palvelutoiminta Muotoiluakatemian tavoitteena on tutkimustietoyhteistyössä linkittää Taito.fi-yrityspalvelusivuille opinnäytehakemistot ja julkaisut. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetyöt ovat yrityksille ammattikorkeakoulun Muotoilufoorumin maksullista palvelutoimintaa (tutkimuspalvelut, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut sekä graafisen viestinnän palvelut). Kokemus on osoittanut, että opinnäytetyön onnistumisen edellytyksenä yrittäjän ja opiskelijan kannalta ovat henkilökohtaiset kohtaamiset. Opinnäytetyönä tehtävässä tutkimuksessa on aina ammattikorkeakoulun tavoitteet täyttävä tehtävänasettelu. Koska kyse on ns. kanditason työstä, ei edellytetä, että opiskelijat tiedottavat opinnäytetyöstään esim. valmistamalla siitä artikkelin. Yliopistojen verkkojulkaisut Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa tehtyjä käsityötieteen opinnäytetöitä ja tutkimuksia (pro gradu -tutkielmia, lisensiaattitutkimuksia, väitöskirjoja) on yliopiston verkkosivuilla tiivistelminä: Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksessa tehtyjä opinnäytetöitä, pro graduja ja väitöskirjoja on E-thesis-palvelussa tiivistelminä ja verkkojulkaisuina (pro gradut osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3594, väitöskirjat osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3595). 15

16 Kuopion Muotoiluakatemian verkkojulkaisut Usein ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat salaisia, koska ne on toteutettu yrityksille. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetöitä julkaistaan myös Taitemia-julkaisusarjassa. Muotoiluakatemian kirjasto ylläpitää opinnäytetöiden tiivistelmiä verkkosivuillaan Johtopäätökset yhteistyöstä Johtopäätöksenä oli, että yhteistyön toteutus tulee olla selkeän tehokas. Tutkimusyhteistyöfoorumin ylläpitoon ei Käsi- ja taideteollisuusliitolla ole tässä vaiheessa resursseja. Taito.fi-yrityspalvelusivuilla ylläpidetään pääasiassa linkkejä koulutusyksiköiden sivulle ja alan tutkimusjulkaisuihin. Yhteistyöhakujen välittäminen yrittäjiltä opiskelijoille tulee olla automaattista ilman turhia välikäsiä ja vaiheita. Toimintatapa tuottaa tutkimustietoa Taito-yrityspalvelujen sivuille lisättiin Tutkimukset-sivu, joka sisältää linkit artikkeleihin (Pirita Seitamaa-Hakkarainen: Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille, Sinikka Olkola: Esineet kodin peilinä, Satu Miettinen: Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä), opinnäytetöihin (Kuopion Muotoiluakatemia, Savonlinnan opettajakoulutuslaitos ja Helsingin kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja tutkimusjulkaisuihin. Lisäksi Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen ja Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa toteutettiin kokeilu tutkimusyhteistyölomakkeesta, jonka avulla yrittäjä voi tarjota tutkimusaiheita käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen opiskelijoille, ja tiedot yrittäjien lähettämistä yhteistyöhauista lähetetään automaattisesti sähköpostitse yhteistyössä oleville yliopistoille. Tutkimus-sivulle lisätään tulevaisuudessa linkkejä koulutusyksiköiden opinnäytetöiden sivuille ja uudet alan tutkimukset ja selvitykset sivuille. 16

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset Tavoitteet Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti

Lisätiedot

Käsityö Taidekäsityö

Käsityö Taidekäsityö Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa Kansainvälinen kysely käsityö- ja taidekäsityötuotteiden ja palveluiden markkinoinnista Käsityö Taidekäsityö Kuvat Yrittäjä Sami Rinne ja PUPU-coffee sekä

Lisätiedot

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Taitomarkkinointi Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Tämän selvityksen on rahoittanut työvoima- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto ja se on

Lisätiedot

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille y Taito-yrityspalvelut tarjoavat käsityöyrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville monipuolisia yritysneuvonnan asiantuntijapalveluja. Taito-yritysneuvojat

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys

Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2009, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna Aydemir. Kannen kuvat: Nina Dodd,

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus

ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus Reijonen - Kokkonen - Komppula ITÄSUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Koulutukset ja niiden vaikuttavuus Kopijyvä Oy Joensuu 2013 ISBN: 978-952-61-1151-3

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN Tapani Yrjölä, PTT Suvi Rinta-Kiikka, PTT Katja Järvelä, Kuluttajatutkimuskeskus Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus Laura Koistinen,

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu Palkitut 2007

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu Palkitut 2007 Palkitut 2007 Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu Palkitut 2007 Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu Albertinkuja 20 90100 OULU 010 27 21030 www.oamk.fi sähköpostit: etunimi.sukunimi@oamk.fi

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot