Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset"

Transkriptio

1 Taitomarkkinointi projektin toiminta ja tulokset

2 Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio Tomi Aho Kuva 1. Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa ja yrittäjä Sami Rinne. Kuva 2. Taito-yritysneuvoja Tuula Nieminen ja yrittäjä Tuula Laukka. Kuva 3. Taito-yritysneuvoja Asta Mikonsaari ja yrittäjä Marja Pulkkinen-Jukkara Kuva 4. Yrittäjä Marjaana Kaakinen. Raportin taitto: Samuli Kemppi, Vire Oy Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2008 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kalevankatu 61, Helsinki Puh. (09)

3 Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Taitomarkkinointi-projekti Markkinointiselvitykset 4. Tutkimustieto-toimintamalli 5. Taito-yrityspalvelut 6. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeet Liitteet 1. Käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinointi Suomessa -selvitys 2. Käsityön ja muotoilun markkinointi Euroopassa selvitys 3. Taito Craftnet työkirja 4. Kuukauden tuote ja yritys artikkelit Liitteet ovat Taitomarkkinointi-projektin -sivulla osoitteessa

4 1. Esipuhe Marketta Luutonen Taitomarkkinointi-projekti on osa pitkäjänteistä käsityö- ja muotoilualan yrittäjyyden kehittämistä, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito on tehnyt yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön ( alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) kanssa. Taustalla on ollut vahva usko käsityö- ja muotoilualan mahdollisuuksiin ja ymmärrys alan erityisluonteesta. Projektissa on noudatettu jo hyväksi havaittuja keinoja yhdistää tutkimus- ja selvitystyö koulutus- ja kehitystoimintaan sekä tuottaa oppimateriaalia ja jakaa tietoa avoimissa tilaisuuksissa ja verkon kautta. Projekti antoi mahdollisuuden koota paljon tietoa markkinoinnista kotimaasta sekä lisäksi kansainvälistä aineistoa Euroopasta. Selvityksissä korostui yritysten kehittämisen kokonaisvaltaisuus sekä se, että yrityksen menestystekijä on tuote tai palvelu. Käsityöja muotoilualan yritykset ovat tiedostaneet tarpeen parantaa tuotteita ja markkinointia. Verkkoviestinnän merkitys on avautunut yrittäjille ja sitä pidettiinkin kaikkein tärkeimpänä tulevaisuuden markkinointivälineenä. Kouluttajien ja sisäänostajien palautteet projektin järjestämissä teemapäivissä herättivät yrittäjiä verkkoviestintään, uusien myyntikanavien ja asiakasryhmien etsintään sekä omien tuotteiden arviointiin. Kotimaisen ja kansainvälisen selvityksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Eurooppalaiset käsityö- ja muotoilualan edistämisorganisaatiot toivoivat yhteistyötä. Yhteistyö voisi olla hyvä keino jakaa tietoa, oppia toisilta sekä avata laajempia markkinoita. Projektin yksi merkittävä tulos ovat uudet markkinoinnin Taito-yrityspalvelut, joissa perehdytään markkinointiin kunkin yrittäjän omista lähtökohdista sekä sähköpostin ja nettisivujen käyttämiseen markkinoinnissa. Projekti on tuottanut uutta oppimateriaalia verkkoviestinnästä räätälöitynä käsityö- ja muotoilualan yritysten tarpeisiin. Oppimateriaalin tuottaminen on ollut kokeilevaa kehittämistä, josta voi olla hyötyä myös muiden alojen pienyrittäjille. Suomen Taitoverkko -palvelusta on rakennettu muuntuva innovatiivinen käsityö- ja muotoilualan palveluverkko, jossa jaetaan sähköistä oppimateriaalia sekä tietoa tutkimuksista ja yrittäjien hyvistä markkinoinnin keinoista. Verkossa on myös tietoa virtuaalisen etäohjauksen toimintamallista, jota on sovellettu käytännössä Taitocampusoppimisympäristössä. Palvelulle on jatkossakin hyvin suuri tarve. Verkko on nopeasti muuttuva väline, jonka huimaan kehitykseen ja uusiin mahdollisuuksiin yrittäjän on vaikea yksin tarttua. Kiitämme projektin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja Taito-yritysneuvojia yhdessä tehdystä tärkeästä työstä. Mukana olleita yrittäjiä kiitämme ajasta, asiantuntemuksesta ja oleellisista huomioista. Kiitos Taitomarkkinointi-projektin projektipäällikölle Taina Tervoselle asiantuntemuksella ja suurella paneutumisella johdetusta projektista. Marketta Luutonen Toiminnanjohtaja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito 4

5 2. Taitomarkkinointi-projekti Teksti: Taina Tervonen Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa , joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön Käsillä yrittäminen: käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiaan Tässä projektissa painopisteenä on ollut yritysten markkinoinnin kehittäminen. Taitomarkkinointi-projektin toimenpiteet ovat keskittyneet selvitysten toteuttamiseen, Taito-yrityspalvelujen kehittämiseen, käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien markkinointiosaamisen vahvistamiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet käsityöalan yritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Tavoitteet Taitomarkkinointi-hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: toteuttaa selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa luoda toimintamalli tutkimustiedon tuottamiselle verkkopalveluun kehittää ja testata markkinoinnin yrityspalvelupaketteja syventää Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta koulutuksella tuottaa oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön valmentaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja verkko-opetuksen keinoin ylläpitää verkkopalvelua, joka esittelee yrityksiä ja tuotteita sekä sisältää tietoa tapahtumista ja markkinoinnista. Palvelussa on avointa oppimateriaalia ja verkkooppimisympäristö. välittää tietoa uusista palveluista, oppimateriaaleista ja selvityksistä. Tässä raportissa esittelemme projektin tuloksia. Tämä luku esittelee koko hankkeen: sen tavoitteet, toiminnan ja hankeorganisaation sekä toimenpiteiden toteutukseen osallistuneet henkilöt. Seuraava luku kuvaa markkinointiselvitysten tulokset. Luvussa neljä keskitytään tutkimustieto-toimintamalliin. Luku viisi kerrotaan Taito-yrityspalveluista. Viimeisessä luvussa arvioidaan projektin tuloksia. Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa kuuteen ryhmään: 1) markkinointiselvitykset, 2) tutkimustieto-toimintamalli, 3), uudet yrityspalvelut: Taito-markkinat I ja Taito-nettistartti, 4) uutta oppimateriaalia verkkoliiketoimintaan ja käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan etäohjausympäristö Taitocampukseen, 5) Taito-yrityspalvelujen internetsivut ja Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelun uudistaminen ja 6) verkkopalvelussa Taito-yrityspalvelut, selvitykset, tutkimustietoa ja verkkoliiketoiminnan oppimateriaali sekä tietoa käsityöyritysten markkinoinnista. 5

6 Selvitykset Projektissa on toteutettu Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys ja Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys. Seuraavassa luvussa on lisää tietoa selvitysten tuloksista. Tutkimustieto Projektissa toteutettiin kokeilu Savonia-ammattikorkeakoulun (Kuopion Muotoiluakatemia) sekä Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkimustiedon tuottamisesta ja jakamisesta Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun. Luvussa neljä on lisää tietoa tutkimustieto-kokeilusta ja -toimintamallista. Markkinoinnin yrityspalveluiden kehittäminen Taitomarkkinointi-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu käsityö- ja muotoilualan yrityksille räätälöityjä yrityspalveluita markkinointiin. Uusien Taito-yrityspalveluiden suunnittelu ja toteutus aloitettiin syyskuussa Projektin ohjausryhmä valitsi toteutettaviksi palveluiksi selvityksen tulosten pohjalta Taito-nettistartin ja Taito-markkinat I:n. Palvelupakettien kehittämistyötä koordinoi yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen ja tiimin jäseninä olivat Taito-yritysneuvojat Asta Mikonsaari ja Ulla Telimaa. Taito-yritysneuvojille valmistettiin palvelujen ohjaus- ja markkinointimateriaalia. Yrittäjille tarjottiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-palveluja tarjoushintaan Konsultointiin osallistuneille yrittäjiltä kerättiin kyselyllä asiakaspalautetta. Taito-yritysneuvojille lähetettiin yrityspalvelujen arviointikysely. Taito-markkinat I palveluun tuotettiin työkirja. Luvussa viisi on lisätietoja Taito-yrityspalveluista. Yritysneuvojien asiantuntijuuden syventäminen markkinoinnin palvelupaketeissa Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille on järjestetty kaksi koulutuspäivää uusien palvelupakettien asiantuntijatyön syventämiseksi ja yksi koulutuspäivä verkko-oppimisympäristön käytön ja oppimateriaalin valmistamisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutukseen osallistui 9 yritysneuvojaa ja 5 järjestön muuta toimihenkilöä. Taito-yritysneuvojille valmistettiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-ohjausmateriaalia sekä luotiin tiimitila Taitocampukseen (http://www.taitocampus.fi). Lisäksi Taito-yritysneuvojille valmistettiin Powerpoint-esitys käsityö- ja muotoiluyritysten markkinoinnin selvityksestä. Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien markkinointiosaamisen valmennus Käsityö- ja muotoilualan yrittäjille on järjestetty kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää (Vantaa, Tampere ja Lappeenranta). Lisäksi Taitocampuksessa on toteutettu Virtuaaliverstas-etäjakso, jossa on ohjattu yrittäjien markkinointimateriaalien ja www-sivujen kehittämistä, verkkokaupan toteuttamista ja sisällön tuotantoa. Kohti verkkokauppaa -koulutus toteutettiin huhtikuussa Tampereella. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-yrityspalveluja tarjottiin tarjoushintaan Uudenmaan, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan alueella toimiville yrittäjille ( ). Yrityksistä on näihin koulutuksiin, etäohjaukseen ja yrityspalveluihin osallistunut yhteensä 54 henkilöä. Henkilötyöpäiviä on ollut 76. Koulutuksiin on osallistunut yrityksiä Helsingin, Uudenmaan, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueilta. 6

7 Yrittäjä Marjaana Kaakinen ja Virtuaali-verstas-etäohjausympäristö. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Wellamo-multiviitta, Mai Niemi Design House. Kuva Mai Niemi. Someron Alina -laukku, Oprikka. Kuva Mirka Laine-Pietilä. Oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön Projektissa on valmistettu verkkoliiketoiminnan oppimateriaalia. Taito Craftnet -työkirja ohjaa verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Sen valmistaminen on aloitettu Taito Craftnet -projektin aikana ( ). Työkirjan lukuihin Sähköposti- ja internetosoitteet, Kohti nettikauppaa ja Tietoturva on valmistettu uutta oppimateriaalia. Projektissa on toteutettu kolmen käsityöyrityksen haastattelu verkkokaupankäynnistä ja valmistettu kolme artikkelia: Oprikka Open source -sovelluksella verkkoon, Laatupuukko verkkokauppaa jo vuodesta 2003 ja Taigakoru nettikauppaa rakentamassa. Työkirja on esillä Taito-yrityspalveluiden sivuilla. Työkirja on siirretty osaksi Virtuaaliverstas-oppimisympäristöä Taitocampuksessa (www.taitocampus.fi), joka on käsityö- ja muotoilualan yrittäjien verkkoviestinnän ja -kaupankäynnin etäohjausympäristö. Projektissa on valmistettu kaksitoista kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 5/07 Anneli Keinonen, 6/07 Hannele Heinonen, 7/07 Villakivi Design, 8/07 Suomen Laatupuukko Oy, 9/07 Tulia-Design, 10/07 Päivin Öin, 11/07 Ebonia Design, 12/07 Kati Pistemaa, 1/08 Ateljee Kaarina Kauhanen, 2/08 Seenat, 3/08 Mai Niemi Design House ja 4/08 Oprikka. Artikkelit on liitetty Käsityöyrityksen markkinointisivustolle. 7

8 Taitoverkko: alan sähköinen markkinapaikka sivusto Taitoverkko, on käsityö- ja muotoilutuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka ja tietoverkko, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taitoverkossa yrittäjä, yhdistys, osuuskunta tai myymälä voi esitellä tuotteitaan ja osaamistaan sekä löytää yhteistyökumppaneita. Taitoverkko on tarjonnut maksullista rivi-ilmoituspalvelua. Projektissa on ylläpidetty jäsenyrityksen rivi-ilmoituksia, tuotekuvia ja -tietoja sekä ohjattu jäsenyrityksiä tietojen päivittämisessä. Taitoverkossa on valittu kuukauden tuote ja tekijä, yhteensä 12 tuotetta ja yritystä. Lisäksi verkkopalvelussa on esitelty uutuustuotteita. Verkkopalvelun ajankohtaistasivuille on koottu tapahtumatietoja. Markkinointitapahtumista on koottu tietoa myös jäsensivuille. Jäsenyrityksille ja yhteistyötahoille on lähetetty myös kuukausittain sähköpostikirje, joka on sisältänyt tiedot kuukauden tuotteesta, uutuustuotteista, yhteistyöhakuja sekä linkit myyntitapahtumat ja ajankohtaiset uutiset -sivuille. Taitoverkkoon valmistettiin Taito-yrityspalvelujen internetsivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi valmistettiin yrityspalveluiden tilauslomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimukset-sivu valmistettiin Taitoverkkoon maaliskuussa Taitomarkkinointi-projektin aikana on valmisteltu verkkosivujen siirtoa uuteen sisällönhallintajärjestelmään (Taito-yrityspalvelut-sivut ja Taitoverkon rivi-ilmoitukset). Uusi verkkopalvelu Taito.fi avautuu

9 Tiedotus Projektin tärkeimmät tiedotusvälineet ovat olleet www-sivusto Taitoverkko ja sähköposti. Projektin selvityksen kyselyistä, selvityksen tuloksista, koulutuksista, oppimateriaaleista, verkkopalvelusta ja Taito-yrityspalveluista on tiedotettu sähköpostitse ja postitse (kortit, tiedotteet). Taitoverkon mainoskampanja toteutettiin Google.fi:ssä toukokuusta 2007 tammikuuhun Neule on irti -osastolla Kädentaidot-messuilla Helsingissä (marraskuussa 2007) esiteltiin Taito-yrityspalveluja. Taito-lehdissä on ollut artikkeleita Taito-yrityspalveluista ja tutkimustiedosta (1-3/08). Kolme Taitomarkkinointi-teemapäivää järjestettiin helmikuussa Siinä oli puheenvuoroja mm. selvityksen tuloksista ja verkkoviestinnän uusista mahdollisuuksista. Projektin toiminnasta, selvityksistä ja oppimateriaaleista on jaettu tietoa verkkopalvelussa. Esim. Taito Craftnet -työkirjaa on ladattu hankkeen aikana verkkosivuilla kertaa ( mennessä). Hankkeen tiedotustilaisuuksissa on ollut mukana 126 henkilöä. Taitomarkkinointi-ohjausryhmän jäsenet Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet rahoittajan eli työ- ja elinkeinoministeriön edustajana ylitarkastaja Anne Kuoppala, kohderyhmän edustajina käsityöyrittäjä Helena Sarvela (Oy Udumbara Ab), yrityspalvelupäällikkö Tuula Nieminen (Taito Uusimaa ry) ja vastaava neuvoja Kaija-Leena Vastamäki (Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry), verkkoliiketoiminnan asiantuntijajäsenenä Timo Simell (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) ja taidejaoston puheenjohtaja Inni Pärnänen (Teollisuustaiteen liitto Ornamo), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto) sekä projektin toteuttajan Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n edustajina vs. toiminnanjohtaja/palvelujohtaja Kristiina Soini-Salomaa (ohjausryhmän puheenjohtaja), toimituspäällikkö Jaana Vehkasalo (Taito-lehti) ja projektipäällikkö Taina Tervonen (ohjausryhmän sihteeri). Henkilöresurssit Projektipäällikkö: Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 11 kk. Projektiavustaja: Jaana Vehkasalo, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Projektisihteeri: Johanna Aydemir, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry , 10 pv. Yhteistyökumppanit Työ- ja elinkeinoministeriö, käsi- ja taideteollisuusyhdistykset, Net Effect Oy, Petteri Harjula (APH-Consulting Oy), Samuli Kemppi (Vire Oy), valokuvaaja Tomi Aho (Studio Tomi Aho), Tuulevi Aschan (Onnenoma), Arja Ranta-aho (It-Mind Oy), käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen (Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos), käsityötieteen professori Riikka Räsänen (Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos), tulosaluejohtaja Eija Vähälä ja yliopettaja Satu Miettinen (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion Muotoiluakatemia), TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, Mediamaisteri Group Oy, Javerdel Oy, Lieska-Tuotanto Oy, Valtasana/AAC Noodi Oy, The e-craft Idea Tutor -projekti (Taideteollinen korkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA). 9

10 3. Markkinointi-selvitykset Teksti: Taina Tervonen Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien keskeisimpänä markkinoinnin kehittämistarpeena on uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä markkinoinnin suunnittelu. Markkinoinnissa haasteellisena koetaan viestintä verkossa ja mediassa. Tulokset olivat samanlaisia niin Suomessa kuin Euroopassakin toimivia yrityksiä koskevissa selvityksissä. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internetkyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Kyselyiden tavoitteena oli selvittää käsityöja muotoilualan markkinoinnin tilannetta Suomessa sekä yrittäjien markkinointitaitojen kehittämistarvetta. Kyselyiden lisäksi toteutettiin kaksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ryhmähaastattelua. Selvityksen toteuttaja oli Net Effect Oy. Selvityksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n kanssa. Vahvaa uskoa ja kehittämistarpeita Taitomarkkinointi-selvityksessä tuli esille, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä on vahva usko omaan osaamiseen ja tuotteiden asiakaslähtöisyyteen. Sen sijaan kuluttajien ja sisäänostajien mielestä tuotteiden asiakaslähtöisyydessä on parantamisen varaa. Aktiivisemmat asiakkaat uskovat käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilutuotteiden laatuun. Asiakkaalle tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä olivat sen sopivuus omaan tyyliin, laatu ja käytännöllisyys. Tärkeimpinä tuotteiden ostopaikkoina pidettiin alan erikoisliikkeitä ja yrittäjien omia liikkeitä tai verstaita. Verkkokauppaan suhtauduttiin kaksijakoisesti. Peräti 13 % vastaajista piti verkkokauppaa erittäin tärkeänä ja yhteensä 40 % erittäin tai melko tärkeänä ostopaikkana. Kyselyyn vastanneet kuluttajat kannustivat yrittäjiä uskomaan osaamiseensa ja lisäämään viestintää. Selvitys osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta ja yrityspalveluja uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Yhtenä suurimmista haasteista koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle. Kyselyyn vastanneet yrittäjät aikovat seuraavan kahden vuoden aikana panostaa markkinoinnissa näyttelytoimintaan, yrityskuvan kehittämiseen ja ajankohtaisuuteen internetsivuilla. Kyselyyn vastanneet kuluttajat odottavat yrittäjien panostavan www-sivuihin, myynti- ja messutapahtumiin osallistumiseen sekä viestintään medialle. 10 Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti loka-joulukuussa 2007 kyselyn eurooppalaisille käsi- ja taideteollisuusorganisaatioille. Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tietoa käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja -palveluiden markkinoinnista muissa Euroopan maissa. Kysely toteutettiin Digium Enterprise -ohjelmalla. Kutsuja kyselyyn lähettiin 23 organisaatioon ja 18 maahan. Vastauksia saatiin 14 kpl (13 maasta).

11 Lintu-matto, Mattobaari. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Olkalaukku Punos, Anneli Keinonen Oy. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Hemmottelukortit, Idea-Rapsakka Ky. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Korut, Tuula Laukka Galleria. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Kulmikas-astiat, Sami Rinne. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Talo-kirja, Sininen Huone. Kuva Hannele Laaksonen. 11

12 Selvityksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat: Tärkeimmät kotimaan markkinoilla myytävät käsityö- ja taidekäsityötuotteet Euroopassa ovat kodin käyttöesineet ja korut. Tärkein kotimaan markkinoilla myytävä palvelu Euroopassa ovat kurssit (kesäja lyhytkurssit). Tärkeimmät myyntikanavat ovat käsityö- ja taidekäsityötuotteiden erikoisliikkeet ja myynti tuottajan omassa liikkeessä. Selvitykseen vastaavat ovat sitä mieltä, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä Euroopassa on erittäin suuri tai suuri tarve (86 %) uudistaa tuotevalikoimaa sekä suuri tai erittäin suuri tarve (70 %) kehittää palveluvalikoimaa. Yritykset Euroopassa hallitsevat erittäin hyvin tai hyvin (71 %) laadun tuotteissa ja palveluissa. Yrittäjät Euroopassa hallitsevat vähän tai ei lainkaan (57 %) tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Käsityö- ja muotoilualan yritykset Euroopassa tarvitsevat erittäin paljon tai paljon markkinoinnin koulutusta: 93 % uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen ja markkinoinnin suunnitteluun sekä 86 % yrityskuvan kehittämiseen Kyselyyn vastanneet käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot tarjoavat seuraavia yrityspalveluita: 100 % konsultointia, 85 % julkaisuja, 69 % koulutusta, kursseja ja verkkopalveluita (tieto- ja tai markkinointipalveluita). Kyselyyn vastanneista 13 käsi- ja taideteollisuusorganisaatiota on kiinnostunut yhteistyöstä kansainvälisessä kehittämishankkeessa. Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys on esillä Taitoverkossa. Toimintatapa tiedonkeräämisessä Selvitykseen kerättiin tietoa Suomesta eri kohderyhmiltä internetkyselyiden ja ryhmähaastattelujen avulla. Kyselyistä tiedotettiin yrittäjille postitse ja sähköpostitse. Vaikka tiedotus kohdennettiin laajasti, oli vastausprosentti 13. Kuluttajille kyselyä markkinoitiin tapahtumissa jaettavalla kortilla ja kutsumalla vastaamaan esimerkiksi netin keskusteluryhmien kautta. 220 kuluttajaa vastasi kyselyyn. Kesä-heinäkuu ei ollut varmaankaan paras mahdollinen ajankohta kyselyihin aktiivista vastaamista ajatellen. Internetkyselyiden avulla on helppoa toteuttaa tiedon kerääminen, mutta kohderyhmien aktivoiminen vastaamiseen on haasteellista. Kyselyihin vastaamiseen kutsuminen internetin välityksellä on jatkossa vielä helpompaa, mutta onko aineistojen määrä siltikään riittävä selvitykseen? Tulevaisuudessa on myös tarve kehittää kyselyiden sisältöä. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden aktivoiminen vastaamiseen vaati paljon työtä. Kaikkien organisaatioiden yhteystiedot eivät olleet ajan tasalla verkkosivuilla. Tiedotusta tehtiin postitse ja sähköpostitse useille henkilöille organisaatioissa, ennen kuin löytyi se henkilö, joka vastasi kyselyyn. Lisäksi vastaajilla ilmeni ongelmia internetlomakkeen toimivuudessa, ja kyselylomake jouduttiin lähettämään sähköpostitse ja postitse. Markkinoinnin merkityksen muutoksien seuraamiseen ja asiakkaiden palautteiden keräämiseen on internetkysely hyvä tapa. Jos halutaan laaja aineisto tutkimukseen, on vielä syytä käyttää myös muita keinoja. 12

13 4. Tutkimustieto-toimintamalli Teksti: Taina Tervonen ja Pirita Seitamaa-Hakkarainen Taitomarkkinointi-projektin yhtenä tavoitteena oli käynnistää toimenpiteitä tutkimustiedon kokoamiselle ja jakamiselle. Lisäksi tavoitteena oli luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ja alan koulutusyksiköiden välille sekä tutkimustiedon tuottamisen yhteistyömallien tunnistaminen ja toimintamallin kehittäminen. Projektissa tavoitteena oli kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia alan tutkimustietoa tuottavien toimijoiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut) kanssa ja tehdä pilottiyhteistyötä tutkimustiedon tuottamisessa. Tavoitteena oli rakentaa toimintatapa, jolla voidaan tuottaa tietoa alan tutkimuksista verkkopalveluun. Toimintatavan rakentamisessa oli mukana pilottiyhteistyötahot (kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulu). Toteutussuunnitelma Tutkimustiedon tuottaminen verkkopalveluun -kokonaisuus jaettiin kolmeen toteutusvaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa Taitomarkkinointiprojektin aikana. Vaihe I Tutkimustiedon tuottamisen toimintamallin kehittäminen ja yhteistyömallien tunnistaminen Yhteistyökumppanit ensimmäisessä vaiheessa olivat Joensuun yliopisto (Savonlinnan opettajakoulutuslaitos), Helsingin yliopisto (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopion Muotoiluakatemia). Tavoitteena oli linkittää Taito-yrityspalvelut-verkkopalveluun yhteistyökumppanien verkkojulkaisut, esim. sähköiset opinnäytetöiden tiivistelmät. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa artikkeleita tutkimustiedon popularisoimiseksi. Vaihe II Tavoitteena on toimintamallin laajempi kokeilu ja jatkokehittäminen useamman yhteistyökumppanin kanssa. Vaihe III Tavoitteena on toimintamallin käytön ja kumppanuuksien vakiinnuttaminen. Idea tutkimustiedon tuottamiseksi Käsityötieteen didaktiikan professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen pohti tutkimustiedon tuottamisen vaihtoehtoja Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille -artikkelissa seuraavasti: Yhteistyötä voidaan tehdä mm. tuomalla laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Käsityöyrittäjille suunnattu verkkopalvelu voi toimia tässä luonnollisena tiedonvälityskanavana. Toisena keinona jalkauttaa tiede käsityöyritysten avuksi voisi olla eräänlainen tieteen foorumi, jossa sekä käsityöläiset että alan opiskelijat voisivat tarjota toisilleen tutkimusaiheita ja etsiä tutkimuskohteita tai yhteistyökumppania. 13

14 Idea tutkimustieto-toimintamallista Verkkopalvelun käyttäjät & sisällöntuottajat Kehittäjät Opettajat Kouluttajat Yrittäjät Opiskelijat Yritysneuvojat Tutkimustieto, verkkojulkaisut, foorumi verkkopalvelussa Tutkimustiedon tuottaminen Linkitys opinnäytetöiden tiivistelmiin Artikkelit väitöskirjoista ja prograduista Areena tarjota tutkimusaiheita Linkitys käsityö- ja muotoilualan tutkimuksiin ja selvityksiin Yhteistyömallien tunnistaminen Keskusteluissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun edustajien kanssa tuli esille, että tutkimustietoyhteistyötä halutaan tehdä. Yliopistoilla on vähän resursseja hakea yrittäjiä tutkimusyhteistyöhön ja viestiä tehdyistä tutkimuksista. Kuopion Muotoiluakatemian Muotoilufoorumin palvelut yrityksille voivat olla vaikkapa opinnäytetyönä tehtäviä tutkimuksia. Yliopistojen yhteistyön tavoitteita Yliopistojen ensimmäisenä tavoitteena tutkimustietoyhteistyössä on tuoda laajempaan julkiseen tietoisuuteen käsityötieteessä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjojen lisäksi molemmista yliopistoista valmistuu suuri määrä pro gradujen (maisterin tutkinto) muodossa tehtävää tutkimusta. Opiskelijoiden aiheenvalinnat ovat yksilöllisiä, ja aiheet liittyvät suuremmilta osin opiskelijoiden omiin mielenkiinnon kohteisiin. Opiskelijoiden aiheet voivat olla kasvatustieteeseen painottuneita, esim. peruskoulun käsityöopetuksen käytäntöihin tai virtuaalisen oppimateriaalin kehittämiseen liittyviä. Nykyisin käsityötieteen opiskelijoista suurella osalla on alan ammatillinen koulutus (AMK) takanaan, ja heidän tutkielmansa aiheet liittyvät usein joihinkin käsityöllisiin ammattikäytäntöihin. Toisena tavoitteena yliopistoilla on luoda yhteistyötä käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen ja alan yrittäjien välille. Tavoitteena on avata ovia ja pohtia, mitä annettavaa ja saatavaa tieteellä tai opettajankoulutuksella voisi olla yrittäjäyhteistyöstä. Joensuun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkintouudistuksena opiskelijat tekevät tulevaisuudessa artikkelin omasta pro gradu -tutkielmastaan. Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella opiskelijat eivät vielä valmista artikkelia omasta pro gradustaan. 14

15 Tutkimustieto-toimintamalli Taito.fi verkkospalvelussa Kuopion Muotoiluakatemian palvelutoiminta Muotoiluakatemian tavoitteena on tutkimustietoyhteistyössä linkittää Taito.fi-yrityspalvelusivuille opinnäytehakemistot ja julkaisut. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetyöt ovat yrityksille ammattikorkeakoulun Muotoilufoorumin maksullista palvelutoimintaa (tutkimuspalvelut, muotoilu- ja tuotekehityspalvelut sekä graafisen viestinnän palvelut). Kokemus on osoittanut, että opinnäytetyön onnistumisen edellytyksenä yrittäjän ja opiskelijan kannalta ovat henkilökohtaiset kohtaamiset. Opinnäytetyönä tehtävässä tutkimuksessa on aina ammattikorkeakoulun tavoitteet täyttävä tehtävänasettelu. Koska kyse on ns. kanditason työstä, ei edellytetä, että opiskelijat tiedottavat opinnäytetyöstään esim. valmistamalla siitä artikkelin. Yliopistojen verkkojulkaisut Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa tehtyjä käsityötieteen opinnäytetöitä ja tutkimuksia (pro gradu -tutkielmia, lisensiaattitutkimuksia, väitöskirjoja) on yliopiston verkkosivuilla tiivistelminä: Helsingin yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksessa tehtyjä opinnäytetöitä, pro graduja ja väitöskirjoja on E-thesis-palvelussa tiivistelminä ja verkkojulkaisuina (pro gradut osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3594, väitöskirjat osoitteessa https://oa.doria.fi/handle/10024/3595). 15

16 Kuopion Muotoiluakatemian verkkojulkaisut Usein ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat salaisia, koska ne on toteutettu yrityksille. Kuopion Muotoiluakatemian opinnäytetöitä julkaistaan myös Taitemia-julkaisusarjassa. Muotoiluakatemian kirjasto ylläpitää opinnäytetöiden tiivistelmiä verkkosivuillaan Johtopäätökset yhteistyöstä Johtopäätöksenä oli, että yhteistyön toteutus tulee olla selkeän tehokas. Tutkimusyhteistyöfoorumin ylläpitoon ei Käsi- ja taideteollisuusliitolla ole tässä vaiheessa resursseja. Taito.fi-yrityspalvelusivuilla ylläpidetään pääasiassa linkkejä koulutusyksiköiden sivulle ja alan tutkimusjulkaisuihin. Yhteistyöhakujen välittäminen yrittäjiltä opiskelijoille tulee olla automaattista ilman turhia välikäsiä ja vaiheita. Toimintatapa tuottaa tutkimustietoa Taito-yrityspalvelujen sivuille lisättiin Tutkimukset-sivu, joka sisältää linkit artikkeleihin (Pirita Seitamaa-Hakkarainen: Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille, Sinikka Olkola: Esineet kodin peilinä, Satu Miettinen: Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä), opinnäytetöihin (Kuopion Muotoiluakatemia, Savonlinnan opettajakoulutuslaitos ja Helsingin kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) ja tutkimusjulkaisuihin. Lisäksi Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen ja Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kanssa toteutettiin kokeilu tutkimusyhteistyölomakkeesta, jonka avulla yrittäjä voi tarjota tutkimusaiheita käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen opiskelijoille, ja tiedot yrittäjien lähettämistä yhteistyöhauista lähetetään automaattisesti sähköpostitse yhteistyössä oleville yliopistoille. Tutkimus-sivulle lisätään tulevaisuudessa linkkejä koulutusyksiköiden opinnäytetöiden sivuille ja uudet alan tutkimukset ja selvitykset sivuille. 16

17 5. Taito-yrityspalvelut Teksti: Taina Tervonen ja Tuula Nieminen Käsityö- ja muotoilualan yrittäjille keskeisin markkinoinnin ongelmakohta on löytää uusia markkina-alueita ja asiakasryhmiä. Lisäksi kaivataan apua markkinoinnin suunnitteluun sekä verkkoviestinnän kehittämiseen. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-yrityspalvelut tarjoavat asiantuntija-apua juuri näihin tarpeisiin. Taito-yrityspalvelut tarjoavat apua käsityö- ja muotoilualan yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Palvelut on suunniteltu tarjoamaan ratkaisuja nimenomaan heidän ongelmiinsa. Käsityöyrittämisessä tuote ja tuotanto nousevat merkittävään rooliin. Yrityksen tuottavuuden kannalta on tärkeää, että yrittäjän kanssa työskentelevällä yritysneuvojalla on liiketalousosaamisen lisäksi vankka tuntemus myös näistä alueista. Taito-yrityspalvelut ovat Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten tarjoamia palveluja alueensa käsityöyrittäjille. Yhdistyksissä on Taito-yritysneuvojiksi koulutettuja henkilöitä, jotka toimivat yhteistyössä sekä käsityöyrittäjien että alueen muiden yrityspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Taito-yritysneuvojat muodostavat maan kattavan yhteistyöverkoston, jossa vaihdetaan tietoa, taitoa ja osaamista niin koulutuksen kuin konsultoinninkin alueilta. Sähköiset Taito-yrityspalvelupaketit Taito-yrityspalveluissa on hypätty nyt aimo askel eteenpäin. Yrittäjillä on mahdollisuus tutustua käsityöyritysneuvonnan eniten kysyttyihin palvelupaketteihin ja tilata ne sähköisesti osoitteesta ( alkaen osoitteessa fi/yrityspalvelut). Taitomarkkinointi-projektissa on markkinointiselvityksen tulosten pohjalta kehitetty kaksi markkinoinnin yrityspalvelua: Taito-markkinat I ja Taito-nettistartti. Projektin aikana on valmistettu tilaus- ja ennakkotietolomakkeet aiemmin toteutettuihin palveluihin Taito-startti, Taito-tuotearvio ja Taito-tuoteinfo. Kokeneet Taito-yritysneuvojat, Asta Mikonsaari, Ulla Telimaa ja Tuula Nieminen, ovat työryhmänä työstäneet käsityöyrittäjille tarkoitettuja palvelupaketteja. Paketit ovat startteja, ja niissä paneudutaan kunkin osa-alueen konkreettisimpiin ongelmiin. Tilattuaan palvelun yrittäjä toimittaa yritysneuvojalle pyydetyt etukäteistiedot ja ennakkotehtävät tulevaa tapaamista varten. Tapaaminen kestää kolmesta neljään tuntiin, ja Taito-yritysneuvoja laatii käsitellyistä asioista ja toimenpide-ehdotuksista raportin. Halutessaan, ja jos tarvetta on, yrittäjä ja neuvoja voivat sopia asian syventämisestä jatkokonsultointipäivien avulla. Ennen projektia toteutetut palvelupaketit Taito-startti on räätälöity sinulle, joka suunnittelet käsityöyrittäjyyttä. Sen avulla analysoimme liikeideaasi ja sen toteuttamismahdollisuuksia. Taito-startti pistää ideaasi vauhtia. Taito-tuotearvio auttaa sinua selvittämään tuotteesi kaupallisia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Saat vahvistusta ja varmuutta markkinointiin. Taito-tuoteinfon avulla viimeistelet tuotteesi myyntikuntoon. Samalla varmistat, että tuotetiedot ja pakkaukset täyttävät lain asettamat vaatimukset. 17

18 Projektissa toteutetut palvelupaketit Taito-nettistartti opastaa sinua hyödyntämään sähköpostia, omia kotisivuja ja jopa nettikauppaa niin, että sähköiset toiminnot palvelevat parhaiten tarpeitasi ja yritysimagoasi. Palveluun kuuluvat seuraavat osiot: 1. Ota avuksesi sähköposti, 2. Suunnittele sähköinen yrityskuvasi, 3. Toiveena kotisivut ja 4. Haaveena nettikauppa. Yritys valitsee tilauksen yhteydessä haluamansa Taito-nettistartti-palvelun osion. Taito-markkinat I on markkinoinnin ensimmäinen askel kohti onnistuneita markkinointitoimenpiteitä. Asiakassegmentointi ja markkinointisuunnitelma antavat potkua onnistuneeseen ja suunnitelmalliseen markkinointiin. Taito-markkinat I -palvelusta sparrausta Anne Ahonen on toiminut yrittäjänä 2,5 vuotta ja hänen koru- ja posliiniyrityksensä valmistaa koruja ja posliinimaalattuja mukeja. Yrittäjä Anne Ahonen osallistui Taitomarkkinat I:n konsultointiin maaliskuussa Annen koru- ja posliiniyrityksen markkinoinnin kehittämistavoitteina ovat tuotteiden myynnin lisääminen omassa myymälässä, verkkosivujen kehittäminen ja yrityksen asiakkaille suuntautuvan kohdemarkkinoinnin lisääminen. Kysymykseen, mikä oli parasta yrityspalvelussa, Anne Ahonen vastaa näin: Keskustelu asiantuntijan kanssa yrityksen toiminnasta ja saada näkemyksiä markkinoinnin kehittämiseen. Konsultointi selkeytti yrityksen markkinointisuunnitelmaa. Yrittäjänä olen yksin ja sitä kaipaa ulkopuolista sparrausta. 18

19 Taito-yritysneuvoja Asta Mikonsaari ja yrittäjä Marja Pulkkinen- Jukkara. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Taito-yritysneuvoja Tuula Nieminen ja yrittäjä Tuula Laukka. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa ja yrittäjä Marjaana Kaakinen. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Yrittäjä Sami Rinne ja Taito-yritysneuvoja Ulla Telimaa. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. Yrittäjä Anne Ahonen ja Rontti-muki. Kuva Tomi Aho, Studio Tomi Aho. 19

20 6. Tulosten arviointi ja kehittämistarpeita Teksti: Taina Tervonen Tässä luvussa kootaan yhteen projektin keskeiset tulokset ja arviointi sekä näkemykset tulevista kehittämiskohteista. Selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys julkaistu (pdf) Käsityön ja taidekäsityön markkinointi Euroopassa -selvitys julkaistu suomeksi ja englanniksi (pdf) Projekti toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internet-kyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Lisäksi oli kaksi ryhmähaastattelua, joihin osallistui 10 käsityö- ja muotoilualan yrittäjää. Kansainvälinen käsityö- ja taidekäsityöalan markkinointia selvittävä kysely toimitettiin alan eurooppalaisille organisaatioille syyskuussa Selvitysten toteuttaminen vei merkittävän osan hankkeen toiminta-ajasta (kyselyiden sisällön suunnittelu, toteutus, tiedotus ja raporttien toteutukset). Tiedotus on tärkeä osa selvityksen onnistumiselle. Yrittäjille Internet-kyselyn toteuttaminen vaatii laajat ja ajan tasalla olevat sähköpostiosoiterekisterit, joiden kokoamiseksi tarvitaan yhteistyökontakteja alalla toimiviin kehittäjiin ja hankkeisiin. Projektin käyttöön saadut rekisterit vaativat tietojen tarkistamista ja päivittämistä. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden yhteystiedot kerättiin Internetistä ja yhteistyötahoilta. Organisaatioiden yhteystiedot eivät aina olleet ajan tasalla verkkosivuilla, ja yhteyden saaminen käsityö- ja taidekäsityöalan yritystoiminnan kehittämisestä vastaavaan henkilöön vei aikaa. Vastaaminen Internetin kautta tuotti osalle ongelmia, ja osa vastauksista tuli postitse. Kaikki vastasivat monivalintakysymyksiin, mutta osa ei vastannut lainkaan avokysymyksiin. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden halu yhteistyöhön oli positiivinen yllätys. Vastedes voidaan toteuttaa tiedonkeräämistä ja -vaihtoa Internetin välityksellä (kyselyt, uutiskirjeet, hyvien käytäntöjen jakaminen). Kehittämistarpeet Myöhemmin on tarve seurata esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan verkkoliiketoiminnan merkityksen muutosta markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Lisäksi on tarve seurata myös yritysten tuotteiden ja markkinoinnin kehittämistarpeiden muutosta yrittäjien, sisäänostajien ja kuluttajien näkökulmasta. Internet-kyselyjä käytetään tulevaisuudessa tiedon keräämisen välineenä. Vastedes selvitetään tarkemmin, millaista yhteistyötä eurooppalaiset käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot haluavat tehdä. Tavoitteena on löytää tapa, jolla yritystoiminnan kehittämisen hyviä käytäntöjä yhdessä kootaan ja välitetään. Uutiskirjeitä lähetetään yhteistyökumppaneille. 20

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset

Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset Kieltenopettajien hankekokemuskyselyn tulokset AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi Tarmo Ahvenainen Credits for the background picture: Kirsi McKenzie AMK- kielten ja -viestinnän asiantuntijatiimi

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot