TIIVISTELMÄ Taito Craftnet projektin toiminta ja tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Taito Craftnet projektin toiminta ja tulokset Tavoitteet Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosina Taito Craftnet -projektin toimenpiteet ovat keskittyneet käsityöalan yrittäjien ja Taito-yritysneuvojien verkkoliiketoimintaosaamisen vahvistamiseen, koulutuspalvelujen kehittämiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat käsityöyritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat ja verkkoyhdyshenkilöt sekä alan asiantuntijat. Projektin toiminta-aika oli ja sen rahoittivat kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Toiminta ja tulokset Projektin tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa viiteen ryhmään: 1) käsityö- ja muotoilualan yritysten ja Taito-yritysneuvojien osaamistason vahvistaminen, 2) uuden oppimateriaalin tuottaminen verkkoliiketoimintaan ja viestintään, 3) verkkoliiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskevien koulutuspalvelujen toteuttaminen, 4) Taitoverkon, markkinapaikan ja tietoverkon kehittäminen ja 5) käsityöyritysten markkinointia, etäohjauksen toimintamallia ja opetusmenetelmiä tarkastelevan tiedon tuottaminen Taitoverkkoon. Koulutus Koulutuksen avulla on kehitetty lähes 60 yrityksen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista. Etäohjausta ovat saaneet myös muut Taitoverkon jäsenyritykset. Koulutuksen avulla on tuettu Taito-yrityspalveluiden viestintää. Projektin aikana ovat valmistuneet alueelliset Taito-yrityspalvelut -esitteet, ja yrityspalvelutiedot ovat On syvennetty neljäntoista Taito-yritysneuvojan ja yritysneuvojan verkkoliiketoiminnan asiantuntijuutta. Projektissa on kehitetty koulutuksen avulla lähes 60 käsityöalan yrityksen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,1 (heikko 1-6 erittäin hyvä). Yrittäjät kokivat tärkeäksi asiantuntijoilta ja koulutuksessa mukana olevilta yrittäjiltä saaman tuen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan kehittämisessä. Koulutuspalautteissa kiitettiin käytännönläheisyydestä, hyvistä vinkeistä, innostavista ja ammattitaitoisista kouluttajista ja siitä, että koulutus innosti asiaan ja oppimaan lisää. Etäjaksot aktivoivat toimimaan ja asiantuntijoiden kannustavat näkemykset auttoivat omannäköisten sivujen suunnittelussa, kehittämisessä ja päivittämisessä.

2 Projektissa järjestettiin myös koulutusta käsi- ja taideteollisuusyhdistysten Taito-yritysneuvojille. Koulutuksen avulla tuettiin Taito-yrityspalveluiden viestintää ja hankkeen aikana valmistettiin alueelliset Taito-yrityspalvelut esitteet. Yrityspalvelutiedot tulivat esille Yrityssuomi-verkkopalveluun (www.yrityssuomi.fi). Lisäksi syvennettiin Taitoyritysneuvojien verkkoliiketoiminnan asiantuntijuutta. Koulutuksiin osallistui 14 yritysneuvojaa ja 19 järjestön muuta toimihenkilöä. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,8 (asteikko1-6). Yritysneuvojat arvioivat, että projektin koulutus ja oppimateriaali on vahvistanut asiantuntijuutta arvosanalla 4,5 (asteikko 1-6). Myös asiantuntijuuden vahvistamisen arviointiin vaikutti se, että oppimateriaalin hyödyntämisestä on vielä hyvin vähän käytännön tuomaa tietoa ja kaivataan lisää verkkoliiketoiminnan asiantuntijuuden syventämistä. Taito-yritysneuvojien mielestä mm. Käsityöyrityksen markkinointi sivusto on hyvä tietopankki yrittäjille ja neuvojille, koulutuksessa opittiin myös uusia asioita ja tuotettiin alueelliset Taitoyrityspalvelut esitteet. Yritykset tarvitsevat markkinoinnin valmennusta ja ohjausta asiantuntijoilta ja vertaistukea muilta yrityksiltä sekä uusia markkinoinnin koulutus- ja yrityspalveluja. Taito-yritysneuvonnan viestinnän ja asiantuntijuuden kehittäminen jatkuu. Siihen kuuluvat 1.) Taito-yrityspalveluiden paketointi, 2.) Sähköisten Taito-yrityspalveluiden toteuttaminen, 3.) Taitoyritysneuvojien asiantuntijuuden vahvistaminen ja valmennus, 4.) Virtuaalisten välineiden käyttöönotto ja tutor- ja verkkooppimisympäristön managerointitaitojen vahvistaminen ja 5.) Viestinnän kehittäminen. Käsi- ja taideteollisuusliiton Taitomarkkinointi -projekti aloittaa sähköisten Taito-yrityspalvelujen toteutuksen ja jatkaa yritysneuvojien asiantuntijuuden vahvistamista sekä koulutus- ja ohjaustoimintamallien sekä oppimateriaalien siirtämistä Taito-yritysneuvojien käyttöön. Opetusmenetelmä ja koulutuspalvelut On kehitetty käsityöalan yrittäjille räätälöity lähiopetuksen ja etäohjauksen opetusmenetelmä: Virtuaaliverstas-toimintamalli. On tarjottu koulutuspalveluja markkinoinnin, verkkoliiketoiminnan, digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn osaamiseen. Hankkeessa kehitettiin myös käsityöalan yrittäjille räätälöity lähiopetuksen ja etäohjauksen opetusmenetelmä: Virtuaaliverstas-toimintamalli. Projektissa toteutettiin koulutuspalveluja viestinnän, verkkoliiketoiminnan, digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn kehittämiseen. Lähiopetuksen ja etäohjauksen opetusmenetelmä on jaetun asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen periaatteen mukainen. Kouluttajien ja tutorien arvoina ja toimintaa ohjaavina tekijöinä ovat yrittäjien tarpeiden tunnistaminen, siihen reagoiminen, ohjauksen asemointi yrittäjän liiketoiminnan tilanteeseen, käytännönläheisyys sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ote (Liite 1 Opetusmenetelmä). Projektin viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asiantuntijat kokivat erityisesti Virtuaaliverstas-koulutuksen tuloksekkaana yritysten verkkoliiketoiminnan kehittämisessä. Hyvänä toimintatapana pidettiin kolmen asiantuntijan yhteistyötä etäohjauksessa. Asiantuntijoiden työtä jäsensivät yhteinen ohjauksen päiväkirja ja verkkotutorin ohjaustehtävien antaminen asiantuntijoille. Asiantuntijoiden kehittämiskeskustelussa tuli esille, että etäjakson alkukartoitusta on kehitettävä ja etäohjauksen tuotteistamista jatkettava. Digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn alkeet -koulutuksen ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää ja etätehtävä ja -ohjaus ovat hyvä kokonaisuus. Kuvauksen ja kuvankäsittelyn kouluttajan arviointi ja yrittäjien koulutuspalaute vahvistivat sen, että alkeiden koulutusta on tarve vielä kehittää. Koulutuksen ennakkotehtäväksi on lisättävä omiin kameroihin tutustuminen ja kuvankäsittelyn koulutuspäivässä vähennettävä tehtävien määrää. Toisena vaihtoehtona on lisätä koulutukseen yksi lähiopetuspäivä kuvankäsittelyä. Lähiopetuksen onnistumiseen vaikuttaa myös osallistujien määrä koulutusryhmässä. Kun koulutusryhmässä on enintään kymmenen osallistujaa, voidaan tarvittaessa jossain määrin yksilöidä ohjausta. Koulutuspalveluiden toteutuksessa on otettava huomioon se, että osallistujilla on aina kaipuu uuteen tietoon. Esimerkiksi viestinnän ja verkkoliiketoiminnan koulutus on paketoitava kiinnostavaan muotoon, jotta se tarjoaa myös uudet viestinnän ja verkkomedian keinot ja markkinoinnin ajan ilmiöt. Projektissa on hyväksi havaittu, että lähiopetuspäiviin sisältyy ennakkotehtäviä ja koulutuspäivän jälkeen etätehtävä ja -ohjausta. Taito Craftnet -projektin koulutuspalvelut ovat osoitteessa josta klikataan Taito Craftnet.

3 Kuva Verkkoliiketoiminnan kehittämispolut Koulutuspalautteissa yritykset toivovat koulutusta kuvankäsittelyssä, yrityskohtaista konsultointia, yritystoiminnan, tuotteiden ja markkinoinnin kehittämistä, verkkosivujen kehittämistä, ohjausta pressisivujen ja esitesivujen kehittämiseen verkkosivuille. Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaarin työpajojen mukaan yritysten kehittämistarpeita ovat mm. identiteetti, tuotteistus, verkostoitumisen tukeminen, ristikkäismarkkinointi, sissimarkkinointi ja verkkomedian uudet keinot valmennus-workshop -koulutuspalvelut. Yrityspalveluiden uudet tarpeet liittyvät www-sivujen kimppapäivittäjään, kirjoittajapalveluun ja tuoteanalyysiin suhteessa kohderyhmään. Käsi- ja taideteollisuusliiton Taitomarkkinointi-projektissa toteutetaan vuonna 2007 selvitys yritysten markkinoinnin, yrityspalveluiden ja koulutuksen tarpeista. Oppimateriaali Yrittäjille on tuotettu uutta oppimateriaalia verkkoliiketoiminnasta: Taito Craftnet -työkirja verkkooppimisympäristöön. On valmistettu kaikille avoin Käsityöyrityksen markkinointi -sivusto, jossa on käsityöyritysten kokemuksia markkinoinnista, oppimateriaalia ja tehtäviä verkkoliiketoiminnasta ja viestinnästä. On valmistettu Taito-yritysneuvojille Kohti nettikauppaa -kouluttajamateriaali. Projekti tuotti käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Taito Craftnet työkirjan, Käsityöyrityksen markkinointi sivuston, oppimateriaalia viestinnän suunnitteluun ja kuvankäsittelyyn sekä Taitoyritysneuvojille Kohti nettikauppaa kouluttajamateriaalin. Lisäksi valmistui 38 kuukauden tuote ja yrittäjä artikkelia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, jotka markkinoivat käsityöalan yrittäjiä ja kertovat yritysten tuotekehityksestä, yhteistyöstä ja markkinointikeinoista ja internet-markkinoinnin merkityksestä. Käsityöyrityksen markkinointi sivusto sisältää käsityöyritysten kokemuksia markkinoinnista, kohti nettikauppaa luvun, Marketta Luutosen Pajalta verkkoon ja asiakkaille Käsityöalan yritysten parhaita markkinointikeinoja artikkelin sekä Taito Craftnet -työkirjan ja tehtäviä viestintäsuunnitelman valmistamiseen. Oppimateriaalit ovat saaneet kiitosta projektissa mukana olevilta käsityöyrityksiltä. Projektin ohjausryhmä ja Taitoyritysneuvojat pitivät arviointikyselyssä parhaimpina hankkeen toiminnan tuloksista sähköisen liiketoiminnan kehitystyötä

4 yrittäjätasolla sekä tuotettua korkeatasoista oppimateriaalia. Verkkoliiketoiminnan kehitys etenee sellaisin askelin, että Taito Craftnet -työkirjaa on tarve päivittää vähintään kerran vuodessa. Printtimuotoon sitä ei kannata valmistaa. Verkkosivuilla ja oppimisympäristössä olevaa oppimateriaalia on huomattavasti helpompaa pitää ajan tasalla. Lisää oppimateriaalia tarvitaan kansainvälisestä verkkoliiketoiminnasta. Käsityötuotteiden markkinapaikka ja käsityön tietoverkko Taitoverkossa esiteltiin tuotteita, palveluja ja yrityksiä. On välitetty yrittäjille tuotehakuja Taito shop-ketjulta, Artenet-tukulta ja kansainvälisiltä sisäänostajilta. On tuettu yritysten markkinointia toteuttamalla Kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelit (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi). On tarjottu Taitoverkossa kaikille avoimena oppimateriaalia ja tietoa alan tapahtumista. Taitoverkko on käsityön näyteikkuna, joka esittelee tuotteita ja yrityksiä. Verkkopalvelussa ylläpidettiin käsityöyritysten ja myymälöiden rivi-ilmoituksia. Taitoverkossa valittiin kuukauden tuote ja yrittäjä, joka esiteltiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Artikkelit olivat myös osana Käsityöyrityksen markkinointi sivustoa. Näyttely-, myyntitapahtumatietoja ja alan uutisia koostettiin verkkopalveluun. Taitoverkko-analyysissä maaliskuussa 2007 tuli esille, että verkon vahvuutena ja mahdollisuuksina ovat: palvelu toimii kolmella kielellä, kuukausittainen vierailijamäärä on hyvällä tasolla, jo nyt käynneistä noin 25 % on kansainvälisiä ja Taitoverkon taustavoimana toimivalla Taito Groupilla on valtakunnallinen yhdistys- ja asiantuntijaverkosto. Käsityöyrittäjät arvostivat verkkopalvelun yrityksille tuomaa näkyvyyttä ja kontakteja niin asiakkaisiin kuin toisiin yrittäjiin. Yritysneuvojien Taitoverkon arvioinnissa arvostettiin erityisesti sitä tietoverkkona mm. Taitoverkko on ainutlaatuinen, vastaavaa ei ole tarjolla. Taitoverkon aseman säilyttäminen ja parantaminen vaatii kehittämistoimenpiteitä ja uusien toiminnallisuuksien ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien rakentamista palveluun. Jatkossa tulee ratkaista se, eriytetäänkö erilaiset verkkopalvelun toiminta-alueet toisistaan ja miten verkkopalvelun toiminta jatkuu. Yhteistyön lisääminen tuo uusia mahdollisuuksia verkkopalvelulle. Tietoverkko-osioon tarvitaan sähköisiä Taito-yrityspalveluja. Tiedotus Projektissa on tiedotettu uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista alan toimijoille järjestämällä Verkostopäivä ja Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaari. Verkkopalvelussa on tietoa projektista, Virtuaaliverstas-toimintamallista, oppimateriaalia ja Taitomatkalla tulevaisuuteen -seminaarin työpajojen tuloksia. Projektin tiedotus- ja esittelytilaisuuksissa oli mukana 2530 henkilöä. Projektissa on tiedotettu uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista alan toimijoille järjestämällä Verkostopäivä 2004 ja Taitomatkalla tulevaisuuteen seminaari 2006 yhteistyössä Taito Innovaatiot projektin kanssa. Taitoverkko verkkopalvelu jakaa tietoa projektista, Virtuaaliverstas-toimintamallista, oppimateriaaleista ja Taitomatkalla tulevaisuuteen seminaarin työpajojen tuloksista. Projektin tiedotus- ja esittelytilaisuuksissa oli mukana 2530 henkilöä. Taitomatkalla tulevaisuuteen seminaarin työpajat ovat onnistunut esimerkki siitä, kuinka uuteen suuntaavia kehittämisajatuksia syntyy yhdessä. Kehittämistoimenpiteiden pohdintaa oli hyvinvoinnin, matkailun, markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan teemojen kautta. Tulevaisuuden markkinointi -työpajassa esille tuli, että yritykset etsivät uusia markkina-alueita ja asiakasryhmiä esimerkiksi hyvinvointipalveluiden, työyhteisövalmennusten ja käsityömatkailun markkinoille sekä tuotteiden markkinointia sinne, missä käsi- ja taideteollisuusalasta ei ole tietoakaan. Yritykset ovat kiinnostuneita markkinoinnin keinoista, jotka tuottavat maksimitulosta minimipanoksin. Seminaarin kansainvälinen verkkoliiketoiminta työpajassa kehittämistarpeiksi koettiin verkostomaisen liiketoimintatavan edistäminen sekä virtuaalisen ohjauksen ja oppimateriaalin kehittäminen. Seminaarin palautteiden keskiarvo oli 4,8 (asteikko 1-6 ). Osallistujien mielestä seminaarissa positiivista oli työpajatoiminta, uudet kontaktit, monipuolinen sisältö, luennoitsijat ja hienot järjestelyt. Alan kehittämisen kannalta on tärkeää järjestää tapahtumia, jossa yrittäjät ja asiantuntijat voivat kohdata toisensa ja jotka tapahtumina tarjoavat uusia ajatuksia kehittämiseen ja luovat positiivista yrittämisen ja tekemisen tahtoa.

5 Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n Markkinointitaito projekti käynnistää toimenpiteitä mm. sähköisten markkinointia tukevien yrityspalveluiden ja virtuaalisten opetusmenetelmien kehittämistä ja yritysneuvojien asiantuntijuuden vahvistamista. Projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa Kuva Viitekehys kehittämistarpeisiin Loppuraportti Taitoverkossa Taito Craftnet projektin loppuraportti esittelee hankkeen toiminnan ja tulokset. Raportti sisältää mm. luvut Virtuaaliverstas-toimintamalli, Käsityön ja muotoilun tulevaisuuden markkinat ja Verkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymät. Lisäksi liitteenä ovat Pajalta verkkoon ja asiakkaille artikkeli ja yhteenveto Taitomatkalla tulevaisuuteen seminaarin työpajojen tuloksista. Loppuraportti on osoitteessa ja valitse Taito Craftnet. Oppimateriaali Taitoverkossa Käsityöyrityksen markkinointi sivut ovat osoitteessa ja valitse Käsityöyrityksen markkinointi. Kuvat sivulla 1: 1)Hopeatuohi-kaulakoru, Harri Syrjänen. Kuva Johanna Aydemir. 2) Sydänvati, Tuula Laukka. Kuva Taina Tervonen. 3) Puuvati, Ulla Huttunen & Arto Salminen ay. Kuva Tomi Aho. 4) Huivi, Asta Salminen. Kuva Tomi Aho.

6 LIITE 1

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projekti oli Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö

Taitomarkkinointi. Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys. Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Taitomarkkinointi Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi selvitys Muotoilu Taidekäsityö Käsityö Tämän selvityksen on rahoittanut työvoima- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto ja se on

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi www.taito.fi Taito Group on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan palvelu- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot