Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi"

Transkriptio

1 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

2 2 (43) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset käynnit 6 Luku S: Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 7 Luku E: Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja 25 nielun toimenpiteet Luku T: Pientoimenpiteet 38 Luku W: Muut ja useisiin elinjärjestelmiin 40 vaikuttavat toimenpiteet Luku Y: Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 42 LIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 43

3 3 (43) Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen 1 Johdanto Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 :n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Stakes. Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun. Kaikille toimenpiteille ei ole määritelty toistaiseksi vaativuusluokkaa. Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksen perusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokka pois. Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritään hoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen maksu 9 :n nojalla. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 4 mom.). Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 3 mom. ja 4 mom. Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 5 mom. W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W- alkuisia toimenpidekoodeja. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen lisätään luku Y. Luku Z on poistettu vuoden 2003 alusta. Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 11 euroa, sisältyy myös tutkimus, WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00. WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan. Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella, eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perustella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein. Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Hoitoon liittyvänä todistuksena pidetään jälkeen kirjoitettuja todistuksia, jotka on annettu henkilölle sairausloman hakemista varten; katso Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2005, Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelun käyttäjä

4 4 (43) hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten. Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka. Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi. Vastaavuusluetteloissa on vielä sekä uusi toimenpideluokka että käytöstä poistunut svkoodi. Määritelmät ovat uuden toimenpideluokituksen mukaisia; sv-koodin määritelmä on poistettu. Merkintää Uusi ei ole enää vuonna 2006 lisätyissä toimenpiteissä. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Stakesin ylläpitämää toimenpideluokitusta, joka löytyy kirjasta Toimenpideluokitus 2006, Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2006:1. Jos tässä vastaavuusluokituksessa on viitattu lukuihin, joita ei ole tässä vastaavuusluokituksessa, ne löytyvät osoitteeesta: Vuoden 2006 muutokset Suuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää ja tämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti: SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpide SAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SFC01, SFC02 ja SFC03. SDE Parodontologinen hoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04. Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraavasti: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02, SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05. Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00. Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05. Vuoden 2005 muutokset Tekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty siten, että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA. Tekstikorjauksia tehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA. Koodi EWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksia Radiologisiin tutkimusnimikkeistön seuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD JA EB1CD-koodit. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin. Vuoden 2004 alusta tulevat muutokset Uudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09 Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10, ECA55 Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemä hammastarkastus, koodi SAB01 muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC lisätty uusi koodi SJC05 lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit lisätty koodi EDC42 muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14 EC42 luokasta 13 luokkaan 14 EC45 luokasta 13 luokkaan 14 poistettu koodit ECB21, EDC11, EDC16 muutamia tekstimuutoksia.

5 5 (43) 2 Asiakasmaksujen määräytyminen Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) /912 3 Maksuttomat käynnit Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1. kohta ja asiakasmaksuasetus 9 6 mom. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä. Asiakasmaksuasetus 9 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä: hampaiden tarkastuksesta ehkäisevästä hoidosta protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periä hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan

6 6 (43) 4 Maksulliset käynnit Asiakasmaksuasetus Terveyskeskuksen päätös Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailta Perusmaksu käynniltä Asiakasmaksuasetus Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 7 Erikoishammaslääkärin antama hoito 11 Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito Asiakasmaksuasetus 9 a Peritään asiakasmaksuasetuksen momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti Päiväkirurginen toimenpide Asiakasmaksuasetus 8 a Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n 72 mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. WZA00, WZA90 Todistukset; Suppea todistus Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1) kohta ja asiakasmaksuasetus 23. Hoitoon liittyvä todistus 0 Hoitoon liittymätön todistus 27 Todistus tai lausunto, esimerkiksi vakuutusyhtiötä jne. varten.

7 7 (43) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. Seulontatutkimus, katso WYA00. Radiologiset toimenpiteet, katso liite. SA SAA Suun ja hampaiston tutkimukset ja hammastarkastukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelma Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekä hoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä. SAA Suun tutkimus, suppea 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään 10 min. SAA Suun perustutkimus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Potilaan purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimus. Kesto enintään 20 min. SAA Suun tutkimus, laaja 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta: käyntikerralta Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimuksen. Kesto enintään 30 min. SAA Suun erityistutkimus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta 801 käyntikerralta Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10

8 8 (43) SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden 5 terveystarkastus, suppea Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta käyntikerralta Ei sisällä sairauden diagnooseja. Sisältää suun ja hampaiden terveyden ja hampaiden puhkeamisen määrityksen. Esim. alle kouluikäisen tai aikaisemmin hoidossa olleen potilaan terveystarkastus. HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 10 minuuttia. SAB02 Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta käyntikerralta Sisältää suun ja hampaiden terveyden, plakin, ienverenvuodon ja ientaskujen määrityksen. Ei sisällä sairauden diagnooseja Aikaisemmin hoidossa olleen potilaan hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukainen tarkastus. HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 20 minuuttia. SB SBA Täydentävät tutkimukset Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen. SBA Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 11 Esim. Laktobasillitesti, Mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. SBA10 Uusi Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 5 Ei sisällä muita määrityksiä. SBA20 Uusi Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5 SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset SBB00 Uusi Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 11 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla. Kirjataan kerran käyntikerralta. SBB10 Uusi Hampaiston jäljennökset; luokka 3 11 Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit

9 9 (43) SBB Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä 295 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 b) kohta; 395 hammaskuvalta 5 leukojen ja koko hampaiston 11 panoraamakuvauksesta Esim. juurihoidon kontrollikuva SC Suun terveyden edistäminen Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa, katso SD. SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito saman 5 hoitokäynnin yhteydessä Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinen fluori- tai muu käsittely, plakin ja näkyvän hammaskiven suppea poisto. Kesto vähintään 10 min. SCA Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän 511 hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Erillinen hoitokäynti tai neuvolakäynti. Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidon opetuksen, tarpeellisen fluori- tai muu vastaavan käsittelyn, plakin ja näkyvän hammaskiven poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min.

10 10 (43) SCE Hampaiden pinnoitus Pinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkin poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE Hampaan pinnoitus, luokka 3 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Käyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksi toimenpide leuanpuoliskoa kohden. SCF Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai hammashoitajalla Kyseessä on hoitokokonaisuus, joka sisältää mm. hoidon tarpeen arvioinnin, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan käsittelyn. Hoidon tarpeen arviointi on lyhytkestoinen toimenpide, joka ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta (statusmerkintöjä ja diagnooseja). SCF01 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai 5 hammashoitajalla, suppea Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia ja terveysneuvontaa Kesto vähintään 10 minuuttia. SCF02 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 20 minuuttia. SCF03 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä, laaja 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta Sisältää esim. hoitotarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 minuuttia.

11 11 (43) SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyvän traumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. SDA01 05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SDA10- ja SDA11-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 5 Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto käyntikerralta. Kesto enintään 10 min. SDA Parodontologinen hoito, suppea; luokka Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muiden plakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto käyntikerralta Kesto vähintään 10 minuuttia. SDA Parodontologinen hoito; luokka 5 22 Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 20 minuuttia. SDA Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; luokka Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 30 minuuttia. SDA Parodontologinen hoito, erittäin 32 pitkäkestoinen; luokka 9 Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 45 minuuttia.

12 12 (43) SDA10 Uusi Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; 22 luokka 7 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito tai syvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus, 32 laaja ja vaativa; luokka 9 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoito tai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito. Esim. laaja ja vaativa kyretointi. Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDC Uusi Parodontologinen kiskotus Toimenpidekoodit ovat hammasvälikohtaisia ja sisältävät kiskotusalueen purentaan sovituksen. SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. SDC05 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla; 11 luokka 3 SDC15 Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua 22 tai pintakiinnitteistä vahviketta; luokka 5 SDD Parodontologinen purennan hoito Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 SDD03-koodia. SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 11 Esim. suppea purennan hionta. Kesto vähintään 10 min. SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 22 Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 20 min.

13 13 (43) SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 22 Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 30 min. SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 32 indikaatioin; luokka 9 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. SDE Parodontologinen perushoito suuhygienistillä Hoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudin määritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältää seuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavalla alueella enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja. SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 11 Plakkiretentioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito hoidettavalla alueella. Juuren pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 20 minuuttia. SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; 11 luokka 4 Laaja plakkirententioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito ja juurten pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 30 minuuttia. SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 22 erittäin laaja; luokka 5 Erittäin laaja ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito, plakkiretentioiden poisto ja juurten pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 45 minuuttia. SF Paikkaushoidot Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA00 Uusi Pieni täyte; luokka 3 11 Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun, katso SCE.

14 14 (43) SFA Yhden pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. SFA Kahden pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. SFA Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. SFA Hammasterä tai hammaskruunu; luokka Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä Vähintään kaksi käyntikertaa edellyttäviä toimenpiteitä, kirjataan ja laskutetaan vain kerran. SFB Suun ulkopuolella valmistettu yhden 22 pinnan täyte; luokka 6 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kahden 32 pinnan täyte; luokka 8 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kolmen 45 pinnan täyte; luokka 11 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet SFC Alustäytepilari; luokka 7 22 Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. Kesto enintään 10 minuuttia.

15 15 (43) SFC92 Uusi Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; 11 luokka 3 Esim. juurikanaruuvin asettaminen Kesto yli 10 minuuttia. SG Hampaan juurenhoito Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Sisältää mahdollisen lääkehoidon. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu 435 usein tähän ryhmään. Kesto enintään 20 minuuttia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 22 vaativa; luokka 5 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 30 minuuttia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa; luokka 7 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 45 minuuttia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 32 erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 Kesto yli 45 min. SGB Hampaan juurentäyttö SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka (amputaatio) 435 Hammaspulpan osittainen poisto ja 535 pulpaontelon täyttäminen. SGB Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; luokka 3 SGB Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; luokka 5 SGB Muu vaativa juurentäyttö; luokka Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan 835 juurentäytön.

16 16 (43) SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet SGC Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5 Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä. SGC Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 11 Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; 5 luokka 2 Kesto enintään 10 minuuttia. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka Kesto enintään 20 minuuttia. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; 22 luokka 5 Kesto enintään 30 minuuttia. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka Kesto yli 30 minuuttia. SHB Purentakisko SHB Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; 32 luokka 9 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen. Uniapneakisko. Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00

17 17 (43) SJ SJA Oikomishoito Oikomishoidon suunnittelu Tähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpide SJA01 Uusi Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 5 Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus. Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus. SJA02 Uusi Oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 4 11 Kesto enintään 20 min. SJA03 Uusi Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5 22 Kesto enintään 30 minuuttia. SJA04 Uusi Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; 22 luokka 7 Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto. Kesto yli 30 minuuttia. SJB Oikomishoito irtokojeilla SJB Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 22 SJB10 Uusi Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 7 22 Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruktiopurennan määrittämisen SJB Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 luokka 2 SJB Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 11 SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja 5 etsauskiinnitys (etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen yhteydessä. SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 22 enintään 6 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 6 Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.

18 18 (43) SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 32 vähintään 7 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 10 Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä 7 14 kpl leukaa kohden. SJC Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 11 SJC Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 luokka 2 SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, enintään 11 6 kiinnikettä; luokka 4 Leukaa kohden SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, 22 vähintään 7 kiinnikettä; luokka 6 Leukaa kohden. SJD Oikomiskojeen kaaret SJD Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai 22 uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5 SJD Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 22 SJD Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; 22 luokka 6 SJD Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 32 SJD Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- 22 tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5 SJD Hammaslääkärin tekemä palatinaali- 22 tai linguaalikaari; luokka 6 SJE Oikomishoitoon liittyvä hionta SJE90 Uusi Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6 22 Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien hionnan. SJX Muu oikomishoito SJX Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen 22 korjaus; luokka 6 SJX10 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 5 (107) hoito- tai kontrollikäynti; luokka Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB.

19 19 (43) SJX20 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 11 kontrollikäynti; luokka 4 Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB. SP Hammasprotetiikka Protetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisen välttämiseksi useimmiten otettu vain toimenpiteen lopputulos. Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan. Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin. SPA Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet SPA Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelu- tai jälkitarkastustöitä, joita ovat esim. okluusion, purentatason ja proteesin hionta tai tukia tai/ja pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä tai vastaava paikkaustoimenpide. SPA05 Uusi Ohjauskisko; luokka 7 22 Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkisemisen. SPA Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin 32 tai implanttikiskorakenteisiin; luokka 10 Merkintä hammas- tai implanttikohtaisesti SPA20 Uusi Implanttijatkeen valinta ja asettaminen; luokka 3 11 Kukin implanttijatke merkitään erikseen SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet SPB Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu; 5 luokka 2 SPB Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 22 vastaanotolla; luokka 5 SPB Tilapäinen hammassilta (yksittäinen siltayksikkö); 5 luokka 2 Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakin hammaskruunua kohden. SPB Tilapäinen hammasosaproteesi; 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi Tilapäinen osaproteesi kun eri syistä pysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä.

20 20 (43) SPC Kiinteät hammasproteesit SPC Tavallinen hammaskruunu 107 /kpl 1071 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; 1171 kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. SPC20 Uusi Implanttikantoinen hammaskruunu 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. SPC25 Uusi Muu vaativa hammaskruunu 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai muita vastaavia erillisiä toimenpiteitä. Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään tai muutoin erityisen vaativan kruunun valmistus. Koodia voidaan käyttää myös yksittäisen kruunun yhteydessä. SPC Pintakiinnitteinen hammassilta 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin. Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura. SPC35 Uusi Vastaanotolla valmistettu hammassilta 107 /kpl (yksittäinen silta) Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. SPC Hammassillan 1. tai 2. välihammas 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ merkitään erikseen. Ei koske pintakiinnitteistä siltaa (SPC30) SPC Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta: kruunut ja sillat hampaalta. Välihampaat merkitään lukumäärän mukaan. SPC Nastapilari; luokka 7 22 Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet. Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon, katso SFC00. Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon katso SFB20, SFB30.

21 21 (43) SPC60 Uusi Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 5 Nastakohtainen. SPD Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit SPD Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. SPD Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi; 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde. SPD10 Uusi Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- 107 proteesi Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Peittoproteesi on implantti ja limakalvokantoinen. SPD20 Uusi Implanttikantoinen hammaskokoproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE Metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; rankaproteesi. SPE Vaativa metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa ja kokoproteesi. Vaatii esim. purennan muuttamista. SPE10 Uusi Implanttikantoinen hammasosaproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Hammasosa täysin implanttikantoinen. SPE Muu hampaiston hammasosaproteesi Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi Sisältää akryyliosaproteesin.

22 22 (43) SPF Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet SPF Hammasproteesin korjaus 22 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin korjaus Esim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä. SPF Vaativa hammasproteesin korjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto. korjaus 22 pohjauksella 32 Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. SPF Väliaikainen pohjaus 32 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto pohjauksella. Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuva väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus. SPF Hammasproteesin pohjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto korjaus 22 pohjauksella 32 Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin. SPF Hammaskruunun tai pienen hammassillan 22 irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5 SPF50 Uusi Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 22 sementointi; luokka 7 Toimenpide, joka kestää yli 30 min. SPF Fasadin korjaus; luokka 7 22 Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella. SPG SPG00 SPG10 SPG15 Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit Alaleuan hampaiston erityisproteesi Yläleuan erityisproteesi Yläleuan vaativa erityisproteesi

23 23 (43) SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet SXA00 Uusi Märkivän hampaan avaus; luokka 2 5 SXA10 Uusi Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 5 Sisältää huulet. Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TE SXA Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 5 SXB Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; 5 luokka 2 SXB10 Uusi Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; 11 luokka 4 Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotusten purkaminen. SXC Suun alueen muut toimenpiteet SXC02 Suun ja hampaiston muu toimenpide, 11 suppea; luokka 3 Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat limakalvosairauksiin tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä. Kesto vähintään 10 minuuttia. SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 5 22 Esim. parodontologisen leikkauksen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet Käynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössä määritettyjä toimenpiteitä. Kesto vähintään 20 minuuttia. SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja; luokka 7 22 Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaiset limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet Käynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössä määritettyjä toimenpiteitä. Kesto vähintään 30 minuuttia.

24 24 (43) Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet Suun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku S EA EAA Huulten toimenpiteet Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet EAA00 Uusi Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 5 Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen. Koepalan otto huulesta, katso TEA. EAA10 Uusi Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 11 EAA20 Uusi Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 22 EAA30 Uusi Alahuulen poisto osittain; luokka 6 22 EAA99 Uusi Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 22 EAB Huulten korjaamistoimenpiteet EAB00 Uusi Huulen ompelu; luokka 3 11 Sisältää haavan puhdistamisen. EAB10 Uusi Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 22 EAB20 Uusi Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 32 Sisältää ns. lip shave -leikkauksen. Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30. EAB30 Uusi Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; 32 Ny luokka 10 Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC. Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ00. Sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10. EAB99 Uusi Muu huulen korjaamisleikkaus; luokka 8 32 EAW Muut huulten toimenpiteet EAW99 Uusi Muu huulten leikkaus; luokka 8 32 EB EBA Hampaiston toimenpiteet Konservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T. Hampaiden poistot EBA Hampaan poisto; luokka 4 11 EBA05 Uusi Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; 22 luokka 7 Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.

25 25 (43) EBA Hampaan poistoleikkaus; luokka Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston. EBA12 Uusi Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas. EBA15 Uusi Hampaiston saneeraus; luokka 8 32 Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. EBA Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 22 Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. Monijuurisen hampaan halkaisu. EBA30 Uusi Hampaan juuren poisto; luokka 4 11 Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. EBA Hampaan juurenpään poisto; luokka 8 32 EBA Monijuurisen hampaan juurenpään 32 poisto; luokka 10 EBA99 Uusi Muu hampaan poistoleikkaus EBB Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen EBB00 Uusi Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; 32 luokka 10 Sisältää mahdollisen kiskotuksen. EBB05 Uusi Hammasmurtuman hoito; luokka 6 22 Sisältää mahdollisen kiskotuksen. EBB Hampaan keinojuuren (implantin) 45 asettaminen; luokka 11 Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla, merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11. EBB Toisen ja sitä seuraavien keinojuurten (implantin) 32 asettaminen samanaikaisesti; luokka 10 Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen. EBB Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; luokka 7 Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen merkitään erikseen. EBB Hampaan siirto; luokka Sisältää ristiompeleen käytön. EBB99 Uusi Muu hampaan korjaamisleikkaus

26 26 (43) EBU Hampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistot EBU00 Uusi Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; 11 luokka 4 Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00. Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC. EBW Muut hammasleikkaukset Konservatiiviset toimenpiteet, katso TE. EBW99 Uusi Muu hammasleikkaus EC ECA Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE. Ikenien ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan otto ja poistoleikkaukset ECA Hampaan paljastus; luokka 7 22 Luun sisällä olevan hampaan paljastus. ECA Ikenen aukaisu; luokka 3 11 ECA Koepalan otto ikenestä; luokka 4 11 Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00. ECA Ienmuutoksen poisto; luokka 6 22 Esim. hyperblasian poisto. ECA Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka Esim. laaja gingivaektomialeikkaus. ECA40 Uusi Ikenen ja hammasharjanteen 32 märkäpesäkkeen leikkaus; luokka 9 ECA Parodontologinen läppäleikkaus; luokka ECA Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim. kiinnityskohtien määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen vuoksi. ECA Vierasesineen poisto ikenestä tai 11 hammasharjanteesta; luokka 3 ECA70 Uusi Uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai 45 iensiirreleikkaus; luokka 12 Sisältää kalvotekniikan tai muiden uudiskiinnitystä aikaan saavien materiaalien käytön. ECA99 Uusi Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus

27 27 (43) ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset ECB Ikenen ompelu; luokka 3 11 ECB Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 22 Esim. arpi, fisteli, frenulum ECB10 Uusi Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 22 ECB Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon 32 tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9 Suulaen avanteet, katso EHC10. ECB17 Uusi Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 22 ECB Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 22 ECB30 Uusi Hammasharjanteen muovaus iho- tai 45 limakalvosiirrettä käyttäen; luokka 12 (sulkuplastia) ECB Hammasharjanteen muovaus luuta tai 45 vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka 11 ECB Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; 22 luokka 7 ECB60 Uusi Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 45 rekonstruktio; luokka 12 ECB65 Uusi Hammasharjanteen katkaisu ja venytys 45 distraktiomenetelmällä; luokka 12 ECB99 Uusi Muu ikenen ja hammasharjanteen korjaamisleikkaus ECU Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta ECU00 Uusi Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai 32 kiinnityslaitteen poisto; luokka 10 Sisältää hampaan keinojuuren poiston. ECW Muut ikenien ja hammasharjanteiden leikkaukset ECW99 Uusi Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus ED EDA Alaleuan toimenpiteet Suun pohjan toimenpiteet, katso EJ. Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat, katso TE. Alaleuan aukaisu tai koepalan otto EDA Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 22 Sisältää dreenin asettamisen.

28 28 (43) EDA Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 22 EDB Alaleuan poisto osittain tai kokonaan EDB Alaleukaluun osittainen poisto; luokka EDB Alaleuan poisto kokonaan; luokka (mandibulektomia) EDB Alaleukapuoliskon poisto; luokka EDB30 Uusi Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; 32 Ny luokka 10 (koronoidektomia) EDB99 Uusi Muu alaleukaluun poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet, katso luku Z. EDC Alaleuan korjaamisleikkaukset Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ. EDC00 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; 45 luokka 13 EDC05 Uusi Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 luokka 13 EDC10 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 sagittaalinen katkaisu; luokka 13 EDC15 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 vertikaalinen katkaisu; luokka 13 EDC20 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu; 45 luokka 13 EDC25 Uusi Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka EDC30 Uusi Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; 45 luokka 13 EDC31 Uusi Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen 45 osteotomialla; luokka 13 (box-leikkaus) EDC32 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 45 suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12 EDC34 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 45 paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12

29 29 (43) EDC36 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin 45 paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EDC38 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin 45 paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EDC42 Uusi Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 käyttäen; luokka 13 Esim. levykonstruktio. EDC45 Uusi Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 luokka 14 EDC50 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen 45 venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13 EDC55 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 45 venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13 EDC99 Uusi Muu alaleukaluun korjaamisleikkaus EDW Muut alaleuan leikkaukset EDW99 Uusi Muu alaleuan leikkaus EE Yläleuan toimenpiteet Poskiontelon leikkaukset, katso DM. Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE. EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto EEA00 Uusi Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; 22 luokka 5 Sisältää dreenin asettamisen. EEA10 Uusi Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 22 EEB Yläleuan poisto osittain tai kokonaan EEB00 Uusi Yläleukaluun poisto osittain; luokka EEB10 Uusi Yläleukapuoliskon poisto; luokka EEB20 Uusi Yläleuan poisto kokonaan; luokka EEB99 Uusi Muu yläleukaluun poistoleikkaus

30 30 (43) EEC Yläleuan korjaamisleikkaukset Silmäkuopan pohjan korjausleikkaukset (esim. blow-out -murtuma), katso CAC00 ja CAC10. Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ. EEC00 Uusi Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 luokka 13 EEC01 Uusi Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; 45 luokka 14 EEC02 Uusi Yläleukaluun nopea levittäminen 45 distraktiomenetelmällä; luokka 14 EEC05 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka EEC10 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka EEC15 Uusi Yläleukaluun ja kasvojen luiden 45 katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15 EEC16 Uusi Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; 45 luokka 14 EEC20 Uusi Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen 45 ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12 Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF. EEC25 Uusi Yläleukamurtuman avoin paikalleen 45 asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EEC30 Uusi Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen; luokka Esim. koukkunosto EEC35 Uusi Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen 45 ja kiinnittäminen; luokka 11 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EEC40 Uusi Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 45 asettaminen; luokka 13 EEC42 Uusi Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 käyttäen; luokka 14 EEC45 Uusi Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 luokka 14 Luusiirteen materiaali voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ZZH. EEC99 Uusi Muu yläleukaluun korjaamisleikkaus

31 31 (43) EEW Muut yläleuan leikkaukset EEW99 Uusi Muu yläleukaluun leikkaus EF EFA Muut leukojen toimenpiteet Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset EFA10 Uusi Kasvaimen poisto leuoista; luokka EFA20 Uusi Leukaluun kuoriosan poisto; luokka Osteomyeliitin yhteydessä. EFA40 Uusi Leukakystän aukaisu; luokka 6 22 EFA50 Uusi Leukakystän poisto; luokka EFA99 Uusi Muu leukaluiden poistoleikkaus EFB Leukojen korjaamisleikkaukset EFB10 Uusi Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 32 Esim. torus, linea mylohyoidea. EFB20 Uusi Kasvoluiden monimurtuman avoin 45 korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15 EFB30 Uusi Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; 45 luokka 13 EFB40 Uusi Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; 45 luokka 13 Sisältää luun kiinnitysmateriaalin tai distraktiolaitteen poiston esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä. EFB45 Uusi Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; 32 luokka 8 EFB50 Uusi Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön 32 leikkauksen yhteydessä; luokka 10 EFB60 Uusi Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä 45 tai vierasta ainetta; luokka 13 EFB99 Uusi Muu leukojen korjaamisleikkaus EFW Muut leukojen leikkaukset EFW99 Uusi Muu leukojen leikkaus

32 32 (43) EG Leukanivelien toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE. EGA Leukanivelen tähystystoimenpiteet EGA00 Uusi Leukanivelen tähystys; luokka EGA05 Uusi Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 32 EGA10 Uusi Leukanivelen aukaisu; luokka 8 32 Sisältää dreenin asetuksen. EGA20 Uusi Koepalan otto leukanivelestä; luokka EGB Leukanivelen poistoleikkaukset EGB00 Uusi Alaleuan nivelnastan poisto; luokka EGB10 Uusi Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka EGB20 Uusi Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka (synovektomia) EGB99 Uusi Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset EGC00 Uusi Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; 45 luokka 12 EGC10 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus; luokka EGC20 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta 45 ainetta käyttäen; luokka 13 EGC30 Uusi Leukanivelen proteesileikkaus; luokka EGC99 Uusi Muu leukanivelen korjaamisleikkaus EGU Istutteen tai laitteen poisto leukanivelestä EGU00 Uusi Leukanivelen istutteiden tai 22 kiinnityslaitteiden poisto; luokka 7 EGW Muut leukanivelien leikkaukset EGW99 Uusi Muu leukanivelen leikkaus

33 33 (43) EH Suulaen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE. EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto EHA00 Uusi Suulaen aukaisu; luokka 4 11 EHA10 Uusi Koepalan otto suulaesta; luokka 5 22 EHB Suulaen poistoleikkaukset EHB00 Uusi Suulaen kasvaimen poisto; luokka EHB99 Uusi Muu suulaen poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet, katso luku Z. EHC Suulaen korjaamisleikkaukset EHC00 Uusi Suulaen haavan ompelu; luokka 4 11 Sisältää tarvittavan haavan revision. EHC Suulakiavanteen sulkeminen suun ja 45 nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka 12 EHC20 Uusi Suulaen arpikudoksen poisto; luokka EHC30 Uusi Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka Esim. kasvainleikkauksen jälkeen. EHC40 Uusi Suulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC50 Uusi Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; 45 luokka 15 Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC60 Uusi Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; 45 luokka 15 Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC99 Uusi Muu suulaen korjaamisleikkaus EHU Suulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteiden poistoleikkaukset EHU00 Uusi Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 32 poistaminen; luokka 10 EHW Muut suulaen leikkaukset EHW99 Uusi Muu suulaen leikkaus

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN SUUN TERVEYDENHUOL- LON TOIMENPIDELUOKI- TUKSEN VASTAAVUUS- LUETTELO TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2014 Päivitetty 05.12.2013 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2013 Päivitetty 03.12.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 01.12.2015 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Välisuoritehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO YLEISOHJEET 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei ao. toimenpiteen

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2004 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (75) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2009 2 (71) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen

ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut STM:n tiedote 185/2015 19.11.2015 Asiakasmaksulaki 734/1992 ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen Maksulaji Maksun periminen Euroa

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1. ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 100 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 OHJAUS toimenpideluokitus 2016 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 16 2015 OHJAUS

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2012 2 (80) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö 15.12.2014 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2015 Korjaus 15.12.2014: Päiväkirurgisesta

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 2 (102) Saatesanat lukijalle Hyvä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (3.12.2015) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2016 2 (93) Saatesanat

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 6.4.2016 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2010 2 (73) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Kysymys ja vastaus-osio

Kysymys ja vastaus-osio Kysymys ja vastaus-osio Alla on THL:een saapuneet Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. Pvm Kysymys Vastaus 7.7.2017 Meillä on hieman vaikeuksia

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016-

Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016- Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016- Sosiaaliturvan muutokset 2016 Kuumat perunat Reija Jääskeläinen Miksi muutoksia? Pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2003 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (70) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 2 Sisällys Perusterveydenhuolto... 3 Suun terveydenhuollon maksut... 4 Muut maksut... 5 Tulosidonnaiset asiakasmaksut... 6 Tulosidonnaiset palvelusetelit...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.3.2005 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (74) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot