SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016"

Transkriptio

1 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL

2 JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan Erityisalojen edunvalvontaan on tullut jäseniltä paljon kysymyksiä suuhygienistien toimenpidepalkkioihin ja jononpurkusopimuksiin liittyen. Toivomme, että tämä suositusopas vastaa jäsentemme kysymyksiin ja toimii tukena työpaikoilla käytävissä palkkaneuvotteluissa. Toimenpidepalkkioiden maksamiseen liittyvät käytännöt ovat hyvin kirjavia: palkkioita saatetaan maksaa sattumanvaraisesti ja ne voivat olla eri kunnissa eri suuruisia samasta toimenpiteestä. Suuressa osassa Suomea ei suuhygienisteille makseta lainkaan toimenpidepalkkioita. Viime vuosina suuhygienisteille on kuitenkin siirretty paljon toimenpiteitä, joita aikaisemmin on tehnyt hammaslääkäri. Näin suuhygienistin työn vaativuus on kasvanut koko ajan. Suuhygienisteiltä vaaditaan laajaa osaamista ja asiantuntijuutta. Tämän tulee näkyä myös työn arvostuksessa ja palkkauksessa. Julkinen sektori houkuttelee enemmän osaajia, kun palkkausjärjestelmä vastaa työn vaativuuden kasvuun. Lähetimme huhtikuun 2014 alussa jäsenistöllemme kyselyn, jonka avulla kartoitimme nykytilannetta eri puolilla Suomea. Jäsenkyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 27 prosenttia kyselyn saaneista. Kyselyssä käytettiin pohjana yksityiskohtaisesti suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta Vastaaja sai kirjoittaa euromääräisen summan, mikäli hänelle maksetaan toimenpidepalkkio kyseisellä koodilla olevasta toimenpiteestä. Vastauksista kokosimme yhteenvedot, joiden avulla laadimme vähimmäispalkkiosuosituksen kustakin toimenpiteestä. Lisäksi erikseen laadimme suositukset jononpurkujen korvauksista. Molemmat ovat nyt koottuina tähän samaan oppaaseen. Akavan Erityisalat ja Suomen Suuhygienistiliitto Ulkoasu Olli Luotonen Ensimmäinen painos. Painopaikka Libris Oy, Helsinki. Lokakuu SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

3 Opas on vapaasti käytettävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla palkkaneuvottelujen tukena. Tavoitteenamme on, että suuhygienistien toimenpidepalkkiokäytäntö yleistyy valtakunnallisesti. Tämän oppaan suositukset ovat voimassa Helsingissä, 26. syyskuuta 2014 Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry Akavan Erityisalat AE ry Satu Mäkinen puheenjohtaja Jaakko Korpisaari asiamies, kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta Oppaan työryhmä: Suomen Suuhygienistiliitto SSHL: Satu Mäkinen, puheenjohtaja, Mari Heinonen, varapuheenjohtaja, Laura Iso-Heiniemi, hallituksen jäsen, Miia Torvinen, hallituksen jäsen, Taina Matilainen, hallituksen varajäsen Akavan Erityisalat: Jaakko Korpisaari, asiamies, Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 3

4 SUUHYGIENISTIEN TOIMENPIDEPALKKIOITA JA JONONPURKUA KOSKEVA SUOSITUS I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO Tämä suositus koskee sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluksessa olevia suuhygienistejä. on voimassa II TOIMENPIDEPALKKIOSUOSITUKSEN PERUSTEET Perusteet toimenpidepalkkioiden käyttöönotolle ovat seuraavat: Suuhygienistien tehtävien vaativuus lisääntyy jatkuvasti. Suuhygienisteille on siirretty hammaslääkärien työtehtäviä. Näistä hammaslääkärit saavat palkkion, mutta suuhygienistit eivät. Työnjaon tehostaminen ja järkeistäminen on kustannustehokasta. Kun tiettyjä toimenpiteitä siirretään hammaslääkäreiltä suuhygienisteille, voivat hammaslääkärit keskittyä vaativampiin toimenpiteisiin. Siirtyvistä tehtävistä on kuitenkin saatava oikeudenmukainen korvaus. Kannustavan palkkauksen käyttöönotto. Palkkauksen kehittäminen on keskeinen johtamisen väline ja oikeudenmukainen palkkaus on merkittävä kannustin. Toimenpidepalkkiojärjestelmän käyttöönotto osoittaa työnantajan arvostavan henkilökunnan halua ottaa vastaan uusia ja haastavia työtehtäviä. Se kannustaa työntekijää kehittymään työssään. Kannustava palkkausjärjestelmä lisää työviihtyvyyttä, sitouttaa työntekijää työhön, vähentää osaavan henkilökunnan vaihtuvuutta ja tuo työnantajalle rekrytointiedun. III SUUHYGIENISTIEN TOIMENPIDEPALKKIOSUOSITUS Seuraava suositustaulukko perustuu suun terveydenhuollon palveluista perittäviin asiakasmaksuihin, jotka on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Suomen Kuntaliiton julkaisemassa ohjeellisessa vastaavuusluettelossa tarkennetaan toimenpideluokituksen ja asiakasmaksujen yhteyksiä. Suomen Suuhygienistiliiton suositus suuhygienistin toimenpidepalkkioksi on 17 prosenttia Kuntaliiton ohjeellisen vastaavuusluettelon 2014 asiakasmaksusta. 4 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

5 Lähteet: Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen (Päivitetty versio , Kuntaliitto sosiaali- ja terveysyksikkö) Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ohjaus 18/2013, ISBN ) Valtioneuvoston asetus ( ) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Toimenpide ja SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Erikoisalakohtainen tutkimus (esim. oikomisalkutarkastus); luokka 4 Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään 10 min. SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2 SAB02 Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus; luokka 3 SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso; luokka 2 SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja; luokka 4 Esim. asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen ja hampaiden puhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 10 min. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 20 min. Kesto vähintään 10 minuuttia. Sisältää terveysneuvontaa Kesto vähintään 20 minuuttia. SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 5

6 Toimenpide ja SB Täydentävät tutkimukset SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikro biologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. Ei sisällä muita määrityksiä. SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla, myös oikomishoidon kuvaukset. Kirjataan kerran käyntikerralla. Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit. 6 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

7 Toimenpide ja SC Suun terveyden edistäminen SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti SCA03 Ehkäisevä suun terveydenhoito; laaja SCE00 Hampaan pinnoitus, luokka 3 Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 min. Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevan hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min. Sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa (mm.tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 min. Hampaan pinnoitus merkitään hammas kohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 7

8 Toimenpide ja SDE Parodontologinen perushoito suuhygienistillä SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; luokka 4 SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja; luokka 5 SDA05 Parodontologinen hoito, pitkä kestoinen väh. 45min ja vaativa 42,90 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 20 min. Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 30 min. Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Erittäin laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 45 min. Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen Kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/ tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Kesto vähintään 45 min. 7,29 8 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

9 Toimenpide ja SF Paikkaushoidot SFA00 Pieni yhdistelmämuovitäyte SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (ks. Ehkäisevä hammashoito SCE). Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. Kesto enintään 10 min. SJ Oikomishoito SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka 2 SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys; luokka 6 SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja; luokka 10 42, kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen yhteydessä. Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden. Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on 7 14 kpl leukaa kohden. 7,29 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 9

10 Toimenpide ja SJC10 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; luokka 2 SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, enintään 6 kiinnikettä; luokka 4 SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, vähintään 7 kiinnikettä; luokka 6 SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5 SJD10 Yksinkertainen retentiolangan laitto SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 6 SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaalija linguaalikaaren sementointi; luokka 5 Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, highpull-veto, huulipuskuri, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. 10 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

11 Toimenpide ja SJX11 Oikomishoidon hoitotoimenpide/kontrolli SJX21 Oikomishoidon hoitotoimenpide/kontrolli Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpiteitä. Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarten irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa. EB Hampaiston toimenpiteet EBA00b Tavanomainen maitohampaan poisto SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet SXB00 Suun alueen limakalvoompeleiden poisto; luokka 2 WX1 Paikalliset puudutukset WX105 Pintapuudutus iholle tai limakal volle, luokka 0 WX110 Infiltraatiopuudutus Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 11

12 Toimenpide ja WY Käyntityypit WYA00 Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 WYA05 Ensiapuluontoinen tai muu vas taava käynti, jolla tehdään toimenpiteitä 8,00 SHG 10,20 HML 14,90 EHL WYA10 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti 8,00 SHG 10,20 HML 14,90 EHL WYA20 Käynti potilaan luona 9,30 SHG HML WYA40 Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointi ensimmäistä lasta odottavalle perheelle. käynti on maksuton jos ei tehdä toimenpiteitä, muuten 8,00 SHG 10,20 HML 14,90 EHL WYA50 Opiskelijalle tehtävä suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve 8,00 SHG 10,20 HML 14,90 EHL Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito. Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjen muiden toimenpidekoodien kanssa. Käynnillä ei tehdä muita toimenpiteitä. 1,36 1,36 1,58 1,36 1,36 12 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

13 Toimenpide ja Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet EB1AA Hammasröntgen EB1CA Hammasröntgen, lisä- tai tarkistuskuvat EB1HA Hampaiston ja leuan panoraama- tai muu yksinkertainen rakokuvaus EB1MA Kallonmittaus röntgenillä (kefalometria) EB1SA Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta 13,20 Ryhmäkäynti: alle 30 henkilöä 5 yli 30 henkilöä 10 yli 100 henkilöä 20 2,24 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 13

14 IV SUOSITUS JONONPURKUSOPIMUKSESTA SUUHYGIENISTEILLE Kuntatyönantajan kannattaa tehdä paikallisia jononpurkusopimuksia seuraavista syistä: Sopimus nopeuttaa suun terveydenhuoltoon kertyneiden jonojen purkamista. Sopimus auttaa takaamaan väestölle hoitotakuulainsäädännön mukaiset suun terveydenhuollon palvelut. Suuhygienisti sitoutuu vaativaan projektiluonteiseen työhön, kun palkkaus on kannustava. Paikallisia jononpurkusopimuksia tehtäessä on huomioitava seuraavaa: Esimiehet määrittelevät etukäteen tarvittavan jononpurkutyön määrän. Suuhygienisti sopii etukäteen esimiehen kanssa jononpurkutyön aikana noudatettavista hoitoaikojen pituuksista ja hoitohuoneen huoltotöihin varatusta ajasta. Jokaisesta sovitusta jononpurkutyövuorosta tehdään erillinen sopimus. Sopimuksessa määritellään tehtävä työaika ja työn suorittamisen paikka. Esimiehet huolehtivat, että jononpurkuun käytetty työ ei aiheuta ongelmia työssäjaksamisessa. 14 SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS

15 V MALLISOPIMUS JONONPURUSTA SUUHYGIENISTEILLE 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltaminen Sopimus koskee suuhygienisteille maksettavaa korvausta niiden potilaiden hoitamisesta, jotka ovat hoidon tarpeen arvion mukaan hoidon tarpeessa ja jotka eivät muutoin pääse riittävän ajoissa hoitoon. Sopimusta voidaan soveltaa sekä koko- että osa-aikaisiin suuhygienisteihin. Jononpurkutyöt ovat suuhygienisteille vapaaehtoisia. 2 Maksettavat korvaukset Jokaisesta jononpurkusopimuksen perusteella sovitusta tunnista suuhygienisteille maksetaan tuntikorvauksena 50. Korvaus maksetaan toteutuneen työajan mukaisesti seuraavan kuun palkanmaksupäivänä. KVTESn mukaisia lisä-, yli-, ilta- tai lauantaikorvauksia tai matkakorvauksia ei makseta. Jononpurkuun käytetyt työtunnit eivät kerrytä perustyöajan tuntikertymää. 3 Jononpurkutyön tekeminen Jononpurkutyöhön tulee sitoutua vähintään xx kuukaudeksi siten, että jononpurkutyötä tehdään vähintään xx tuntia viikossa. Työ tehdään työnantajan osoittamassa xx hoitopaikassa. Jononpurkutyötä voidaan tehdä säännöllisen työajan ulkopuolella arkiiltaisin ja lauantaisin. Jononpurkutyön korvaus maksetaan potilaiden hoitamiseen käytetystä toteutuneesta työajasta sekä ennen ja/tai jälkeen potilastyön hoitohuoneen huoltotöihin varatusta työajasta. Huoltotöihin varataan aikaa 30 minuuttia kerralla. 4 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx. SUUHYGIENISTIEN SUOSITUS 15

16 Akavan Erityisalat Maistraatinportti 4 A Helsinki p Suomen Suuhygienistiliitto SSHL Maistraatinportti 4 A Helsinki

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN?

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA Ammattina suuhygienisti Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 2/2012 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin

Lisätiedot

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37 Sisällysluettelo 1 Hankkeen lähtökohdat...4 2 Hammashuollon toimintamallin luominen Posion kunnassa...6 3 Yksilön terveysohjaus ja suun terveydenhoito...10 3.1 Odottava perhe...15 3.2 Tutkimukset ja terveystarkastukset

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa

Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa 1 Työnjaon ja toimintatapojen kehittäminen suun terveydenhuollossa Toike-hanke Loppuraportti Oulu Haukipudas Kiiminki 16.6.2009 2 Tiivistelmä Aikuisten hammashuoltouudistuksessa vuonna 2003 poistettiin

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA

PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA PARODONTOLOGISET HOITOKÄYTÄNNÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN TERVEYSKESKUKSISSA Lilli Vuorinen HLK Hammaslääketieteenlaitos Helsinki 04.04.2011 Syventävä tutkielma lilli.vuorinen@helsinki.fi Ohjaajat: HLT, EHL Päivi

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen opas

Paikallisen sopimisen opas TEHYN JULKAISUSARJA 2 10 F MUUT Paikallisen sopimisen opas n (toim.) Jukka Maarianvaara n Sisällys Lukijalle 3 1 Tehyn paikallisen sopimisen linjaukset 5 Nykytila 5 Tulevaisuudennäkymät 5 Paikallisen sopimisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2006 30.9.2007 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Soveltamisala... 5 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

Työtä tarjolla. Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri?

Työtä tarjolla. Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri? Työtä tarjolla Haluatko päivystää vai kiinnostaako kotisairaanhoito? Kirra tai sisätaudit? Vai oletko sisimmässäsi perhelääkäri? Kaikkea löytyy, tule ottamaan paikkasi osaajien joukossa. Kouvolan terveyspalvelut

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot