Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi"

Transkriptio

1 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

2 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset käynnit 6 Luku S: Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 8 Luku E: Huulten, hampaiden, leuan, suun ja 26 nielun toimenpiteet Luku T: Pientoimenpiteet 43 Luku W: Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 44 Liite 1 Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 46

3 3 (47) Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen 1 Johdanto Suun ja hampaiden tutkimuksesta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 :n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Stakes. Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun. Kaikille toimenpiteille ei ole määritelty vaativuusluokkaa. Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksen perusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokka pois. Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritään hoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen maksu 9 :n nojalla. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 4 mom.). Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 3 mom. ja 4 mom. Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 5 mom. W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W- alkuisia toimenpidekoodeja. Luku Z on poistettu, koska sille ei ollut käyttötarvetta. Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 11 euroa, sisältyy myös tutkimus, WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoitoohjeet ja mahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00.

4 4 (47) WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan. Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella, eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perustella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein. Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Poikkeuksena tähän hoitoon liittymättömänä todistuksena pidetään sairauslomatodistusta, jos sairausloma-aika on alle sairausvakuutuslain mukaisen karenssiajan. Tulkinta perustuu lääkintöhallituksen aikanaan antamiin ohjeisiin, jota tältä osin on pidetty "voimassa". Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan todistus, jolla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, eläkettä, vakuutuskorvauksen saamista, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka. Vastaavuusluetteloissa on vielä sekä uusi toimenpideluokka että käytöstä poistuva svkoodi. Määritelmät ovat uuden toimenpideluokituksen mukaisia; sv-koodin määritelmä on poistettu. Sv-koodit ja toimenpidekoodit eivät kaikilta osin ole täysin yhteneviä. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen sisältyy S-, T-, ja W-lukujen toimenpiteitä. Kuntaliiton laatimasta vastaavuusluettelosta on poistettu sv-koodit 272, 572 ja 1073, koska niille ei määritelty uutta toimenpidekoodia. Toimenpideluokitukseen, joka otetaan käyttöön vuoden 2003 alusta, on tehty seuraavat muutokset: Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemä hammastarkastus, koodi SAB01 muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC lisätty uusi koodi SJC05 lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit lisätty koodi EDC42 muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14 EEC42 luokasta 13 luokkaan 14 EEC45 luokasta 13 luokkaan 14 poistettu koodit ECB21, EDC11, EDC16 muutamia tekstimuutoksia.

5 5 (47) 2 Asiakasmaksujen määräytyminen Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) /912 3 Maksuttomat käynnit Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1. kohta ja asiakasmaksuasetus 9 6 mom. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä. Asiakasmaksuasetus 9 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä: hampaiden tarkastuksesta ehkäisevästä hoidosta protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan.

6 6 (47) 4 Maksulliset käynnit Asiakasmaksuasetus Terveyskeskuksen päätös Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailta Perusmaksu käynniltä Asiakasmaksuasetus Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. * Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito 7 * Erikoishammaslääkärin antama hoito 11 Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito Asiakasmaksuasetus 9 a * Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 1 momentin 22 mukainen poliklinikkamaksu/käynti

7 7 (47) Päiväkirurginen toimenpide Asiakasmaksuasetus 8 a * Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n mukainen 72 maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. WZA00, WZA90 Todistukset; Suppea todistus/ Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1) kohta ja asiakasmaksuasetus 23. * Hoitoon liittyvä todistus 0 * Hoitoon liittymätön todistus 27 Todistus tai lausunto, esimerkiksi SVL:n mukaisen päivärahan hakemista, sairauslomaa, vakuutusyhtiötä jne. varten.

8 8 (47) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. Seulontatutkimus ks. WYA00. Radiologiset toimenpiteet, katso liite 1. SA SAA Suun ja hampaiston tutkimukset ja hammastarkastukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma ja kustannusarvio. SAA Suun tutkimus, suppea 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään. 10 min. SAA Suun perustutkimus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Esim. järjestelmällisessä hoidossa olevan potilaan purentaelimen määräaikaistutkimus. Kesto enintään 20 min. SAA Suun tutkimus, laaja 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta: käyntikerralta Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimuksen. Kesto enintään 30 min. SAA Suun erityistutkimus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta 801 käyntikerralta Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10

9 9 (47) SAB Hammasterveystarkastus SAB01 Hammashuoltajan tai hammashoitajan tekemä 5 hammastarkastus, joka sisältää hampaiden terveyden ja puhkeamisen määrityksen; luokka 2 Ei sisällä sairauden diagnooseja SB SBA Täydentävät tutkimukset Vastaanotolla suoritettavat sylkitestit SBA Mikrobiologinen sylkitesti; luokka 3 11 Sisältää sylkinäytteen oton, erityismittauksen, puskurikapasiteetin määrityksen, näytteen viljely ja tuloksen tulkinta. Laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti tai muu vastaava. SBA10 Uusi Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 5 Ei sisällä muita määrityksiä. SBA20 Uusi Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5 SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset SBB00 Uusi Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 11 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla. Kirjataan kerran käyntikerralta. SBB10 Uusi Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit; luokka 3 11 Sisältää oikomishoidossa käytettävät mallit SBB Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä 295 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 b) kohta; 395 hammaskuvalta 5 leukojen ja koko hampaiston panoraamakuvauksesta 11 Esim. Bite-wing -kuva Juurihoidon kontrollikuva

10 10 (47) SC Ehkäisevä hammashoito Ehkäisevään hoitoon ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (katso SD). Merkitään sen alueen mukaan, mille ehkäisevä toimenpide kohdistuu ensisijaisesti. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja 5 neuvonta, suppea Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta 511 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCB Kotihoidon opetus Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan SCB Suun kotihoidon opetus, suppea 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCB Suun kotihoidon opetus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän 511 hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min.

11 11 (47) SCC Fluori tai muu vastaava käsittely SCC Suun fluori- tai muu vastaava käsittely, suppea 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. Sisältää pastapuhdistuksen. SCC Suun fluori tai muu vastaava käsittely Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän 511 hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCD Plakin ja näkyvän hammaskiven poisto SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto, suppea 5 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän 511 hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min.

12 12 (47) SCE Hampaiden pinnoitus Fissurförsegling Pinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkin poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE Hampaan pinnoitus 5 Fissurförsegling av tand Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Käyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksi toimenpide leuanpuoliskoa kohden. SD SDA Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Parodontologinen hoito Kaikki samalla käyntikerralla tehty kiinnityskudoksiin kohdistunut hoito ilmaistaan yhdellä koodilla. SDA Parodontologinen hoito, suppea; luokka 2 5 Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto ientaskuista käyntikerralta. Kesto enintään 10 min. SDA Parodontologinen hoito; luokka Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään 20 min. SDA Parodontologinen hoito, vaativa; luokka 5 22 Esim. kyretointi tai syvien ientaskujen hoito. Kesto enintään 30 min.

13 13 (47) SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa; luokka Esim. laaja ja vaativa kyretointi, hammaskiven poisto, syventyneiden ientaskujen hoito tai parodontologinen kiskotus. Kesto enintään 45 min. SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa ja 32 pitkäkestoinen; luokka 8 Kesto yli 45 min. SF Paikkaushoidot Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, erityksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA00 Uusi Pieni täyte; luokka 3 11 Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (katso Ehkäisevä hammashoito SCE). SFA Yhden pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. SFA Kahden pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta.

14 14 (47) SFA Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. SFA Terä tai kruunu; luokka Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä Vähintään kaksi käyntikertaa edellyttäviä toimenpiteitä, kirjataan ja laskutetaan vain kerran. SFB Suun ulkopuolella valmistettu yhden 22 pinnan täyte; luokka 6 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kahden 32 pinnan täyte; luokka 8 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kolmen 45 pinnan täyte; luokka 11 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet SFC Alustäytepilari; luokka 7 22 Toimenpide liittyy kruunun tai terän valmistukseen. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka Kesto enintään 10 min. Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla.

15 15 (47) SFC92 Uusi Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; 11 luokka 3 Kesto yli 10 min. Esim. juurikanaruuvin asettaminen SG Hampaan juurenhoito Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Sisältää mahdollisen lääkehoidon. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka Kesto enintään 20 min. 435 I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 22 vaativa; luokka 5 Kesto enintään 30 min. 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa; luokka 7 Kesto enintään 45 min. 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 32 erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 Kesto yli 45 min. SGB Hampaan juurentäyttö SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka (amputaatio) 435 Hammaspulpan osittainen poisto ja 535 pulpaontelon täyttäminen. SGB Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; luokka 3

16 16 (47) SGB Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; luokka 5 SGB Muu vaativa juurentäyttö; luokka Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan 835 juurentäytön. SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC Juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5 Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä. SGC Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 11 Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnosoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; 5 luokka 2 Kesto enintään 10 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka Kesto enintään 20 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; 22 luokka 5 Kesto enintään 30 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka Kesto yli 30 min.

17 17 (47) SHB Purentakisko SHB Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; 32 luokka 9 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen. Uniapneakisko. Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00 SJ SJA Oikomishoito Oikomishoidon suunnittelu Tähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpide SJA01 Uusi Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 5 Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus. Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus. SJA02 Uusi Oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 4 11 Kesto enintään 20 min. SJA03 Uusi Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5 22 Kesto enintään 30 min. SJA04 Uusi Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; 22 luokka 7 Kesto yli 30 min. Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto. SJB Oikomishoito irtokojeilla SJB Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 22 SJB Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 luokka 2

18 18 (47) SJB Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 11 SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla SJC Etsattava tai muu vastaava kiinnike; luokka 1 5 SJC05 Uusi Etsattava vaativa kiinnike; luokka 2 5 Esim. keraaminen kiinnike tai takahampaan kiinnike. SJC Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 11 SJC Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 luokka 2 SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, enintään 11 6 kiinnikettä; luokka 4 Leukaa kohden SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, 22 vähintään 7 kiinnikettä; luokka 6 Leukaa kohden. SJD Oikomiskojeen kaaret SJD Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai 22 uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5 SJD Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 22 SJD Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; 22 luokka 6 SJD Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 32 SJD Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- 22 tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5 SJD Hammaslääkärin tekemä palatinaali- 22 tai linguaalikaari; luokka 6

19 19 (47) SJE Oikomishoitoon liittyvä hionta SJE90 Uusi Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6 22 Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien hionnan. SJX Muu oikomishoito SJX Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen 22 korjaus; luokka 6 SJX10 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 5 (107) hoito- tai kontrollikäynti; luokka Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB. SJX20 Hampaan oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 11 kontrollikäynti; luokka 4 Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB. SP Hammasprotetiikka Protetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisen välttämiseksi useimmiten valittu vain toimenpiteen lopputulos. Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan. Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin. SPA Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet SPA Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelutöitä, joita ovat esim. okluusion ja purentatason hionta, tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä taikka vastaava paikkaustoimenpide.

20 20 (47) SPA Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin tai 32 implantteihin; luokka 10 Huomioidaan yksi toimenpide proteesia kohden, sisältää kaikki tarkkuuskiinnikkeet. SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet SPB Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu; 5 luokka 2 SPB Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 22 vastaanotolla; luokka 5 SPB Tilapäinen hammassilta (yksittäinen silta); 5 luokka 2 Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakin hammaskruunua kohden. SPB Tilapäinen hammasosaproteesi; 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi (Sv-koodi 971: Tilapäinen osaproteesi kun eri syistä pysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä. SPC Kiinteät hammasproteesit SPC Tavallinen hammaskruunu 107 /kpl 1071 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; 1171 kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. SPC20 Uusi Implanttikantoinen hammaskruunu 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana.

21 21 (47) SPC25 Uusi Muu vaativa hammaskruunu 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai muita vastaavia erillisiä toimenpiteitä. SPC Pintakiinnitteinen hammassilta 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin. Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura. SPC35 Uusi Vastaanotolla valmistettu hammassilta 107 /kpl (yksittäinen silta) Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. SPC Hammassillan 1. tai 2. välihammas 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ merkitään erikseen. Ei koske pintakiinnitteistä siltaa (SPC30) SPC Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 107 /kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta: kruunut ja sillat hampaalta. Välihampaat koodataan lukumäärän mukaan.

22 22 (47) SPC Nastapilari; luokka 7 22 Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet. Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon, katso SFC00. Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon katso SFB20, SFB30. SPC60 Uusi Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 5 Nastakohtainen. SPD Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit SPD Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. SPD Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi; 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde. SPD10 Uusi Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- 107 proteesi Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Peittoproteesi on implantti ja limakalvokantoinen. SPD20 Uusi Implanttikantoinen hammaskokoproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE Metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 d) kohta; rankaproteesi.

23 23 (47) SPE Vaativa metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 d) kohta. Vaatii esim. purennan muuttamista. SPE10 Uusi Implanttikantoinen hammasosaproteesi 107 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Hammasosa täysin implanttikantoinen. SPE Muu hampaiston hammasosaproteesi Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi Sisältää akryyliosaproteesin. SPF Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet SPF Hammasproteesin korjaus 22 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin korjaus Proteesin korjaus ilman jäljennöstä. SPF Vaativa hammasproteesin korjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto. korjaus 22 pohjauksella 32 Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. SPF Väliaikainen pohjaus 32 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto pohjauksella. Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuva väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.

24 24 (47) SPF Hammasproteesin pohjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto korjaus 22 pohjauksella 32 Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin. SPF Hammaskruunun tai pienen hammassillan 22 irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5 SPF50 Uusi Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 22 sementointi; luokka 7 Toimenpide, joka kestää yli 30 min. SPF Fasadin korjaus; luokka 7 22 Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella. SPG SPG00 SPG10 SPG15 Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit Alaleuan hampaiston erityisproteesi Yläleuan erityisproteesi Yläleuan vaativa erityisproteesi SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet SXA00 Uusi Märkivän hampaan avaus; luokka 2 5 SXA10 Uusi Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 5 Sisältää huulet. Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TE SXA Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 5 SXB Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; 5 luokka 2

25 25 (47) SXB10 Uusi Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; 11 luokka 4 Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotusten purkaminen.

26 26 (47) Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet Suun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku S EA EAA Huulten toimenpiteet Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet EAA00 Uusi Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 5 Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen. Koepalan otto huulesta, katso TEA. EAA10 Uusi Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 11 EAA20 Uusi Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 22 EAA30 Uusi Alahuulen poisto osittain; luokka 6 22 EAA99 Uusi Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 22 EAB Huulten korjaamistoimenpiteet EAB00 Uusi Huulen ompelu; luokka 3 11 Sisältää haavan puhdistamisen EAB10 Uusi Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 22 EAB20 Uusi Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 32 Sisältää ns. lip shave -leikkauksen. Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30. EAB30 Uusi Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; 32 luokka 10 Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC. Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ00 ja sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10. EAB99 Uusi Muu huulen korjaamisleikkaus; luokka 8 32 EAW Muut huulten toimenpiteet EAW99 Uusi Muu huulten leikkaus; luokka 8 32

27 27 (47) EB EBA Hampaiston toimenpiteet Konservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T. Hampaiden poistot EBA Hampaan poisto; luokka 4 11 EBA05 Uusi Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; 22 luokka 7 Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun. EBA Hampaan poistoleikkaus; luokka Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston. EBA12 Uusi Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas. EBA15 Uusi Hampaiston saneeraus; luokka 8 32 Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. EBA Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 22 Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. Monijuurisen hampaan halkaisu. EBA30 Uusi Hampaan juuren poisto; luokka 4 11 Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. EBA Hampaan juuren pään poisto; luokka 8 32 EBA Monijuurisen hampaan juurenpään 32 poisto; luokka 10 EBA99 Uusi Muu hampaan poistoleikkaus EBB Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen EBB00 Uusi Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; 32 luokka 10 Sisältää mahdollisen kiskotuksen.

28 28 (47) EBB05 Uusi Hammasmurtuman hoito; luokka 6 22 Sisältää mahdollisen kiskotuksen. EBB Hampaan keinojuuren (implantin) 45 asettaminen; luokka 11 Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla, merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11. EBB Toisen ja sitä seuraavien keinojuuren (implantin) 32 asettaminen samanaikaisesti; luokka 10 Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen. EBB Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; luokka 7 Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen merkitään erikseen. EBB Hampaan siirto; luokka Sisältää ristiompeleen käytön. EBB99 Uusi Muu hampaan korjaamisleikkaus EBU00 Uusi Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; 11 luokka 4 Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00. Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC. EBW Muut hammasleikkaukset Konservatiiviset toimenpiteet, katso TE. EBW99 Uusi Muu hammasleikkaus

29 29 (47) EC ECA Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu tai poistoleikkaukset, koepalan otto ECA Hampaan paljastus; luokka 7 22 Luun sisällä olevan hampaan paljastus. ECA Ikenen aukaisu; luokka 3 11 ECA Koepalan otto ikenestä; luokka 4 11 Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00. ECA Ienmuutoksen poisto; luokka 6 22 Esim. hyperblasian poisto. ECA Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka Esim. laaja gingivaektomialeikkaus. ECA40 Uusi Ikenen ja hammasharjanteen 32 märkäpesäkkeen leikkaus; luokka 9 ECA Parodontologinen läppäleikkaus; luokka ECA Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; 45 luokka 12 Luuta korvaavaa tai luun muodostusta edistävää tekniikka käyttäen. Sisältää kalvotekniikan. ECA Vierasesineen poisto ikenestä tai 11 hammasharjanteesta; luokka 3 ECA99 Uusi Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset ECB Ikenen ompelu; luokka 3 11 ECB Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 22 Esim. arpi, fisteli, frenulum

30 30 (47) ECB10 Uusi Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 22 ECB Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon 32 tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9 Suulaen avanteet, katso EHC10. ECB17 Uusi Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 22 ECB Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 22 ECB30 Uusi Hammasharjanteen muovaus iho- tai 45 limakalvosiirrettä käyttäen; luokka 12 (sulkuplastia) ECB Hammasharjanteen muovaus luuta tai 45 vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka 11 ECB Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; 22 luokka 7 ECB60 Uusi Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 45 rekonstruktio; luokka 12 ECB65 Uusi Hammasharjanteen katkaisu ja venytys 45 distraktiomenetelmällä; luokka 12 ECB99 Uusi Muu ikenen ja hammasharjanteen korjaamisleikkaus ECU00 Uusi Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai 32 kiinnityslaitteen poisto; luokka 10 Sisältää hampaan keinojuuren poiston. ECW Muut ikenien ja hammasharjanteen leikkaukset ECW99 Uusi Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus

31 31 (47) ED Alaleuan toimenpiteet Suunpohjan toimenpiteet, katso EJ. Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat, katso TE. EDA Alaleuan aukaisu tai koepalan otto EDA Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 22 Sisältää dreenin asettamisen. EDA Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 22 EDB Alaleuan poisto osittain tai kokonaan EDB Alaleukaluun osittainen poisto; luokka EDB Alaleuan poisto kokonaan; luokka (mandibulektomia) EDB Alaleukapuoliskon poisto; luokka EDB30 Uusi Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; 32 luokka 10 (koronoidektomia) EDB99 Uusi Muu alaleukaluun poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet, katso luku Z. EDC Alaleuan korjaamisleikkaukset Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ EDC00 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; 45 luokka 13 EDC05 Uusi Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 luokka 13 EDC10 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 sagittaalinen katkaisu; luokka 13 EDC15 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 vertikaalinen katkaisu; luokka 13

32 32 (47) EDC20 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu EDC25 Uusi Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka EDC30 Uusi Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; 45 luokka 13 EDC31 Uusi Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen 45 osteotomialla; luokka 13 (box-leikkaus) Uniapneapotilaan leikkaus EDC32 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 45 suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12 EDC34 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 45 paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12 EDC36 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin 45 paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EDC38 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin 45 paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EDC42 Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 käyttäen; luokka 13 Esim. levykonstruktio. EDC45 Uusi Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 luokka 14 EDC50 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen 45 venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13 EDC55 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 45 venytys; luokka 13 EDC99 Uusi Muu alaleukaluun korjaamisleikkaus

33 33 (47) EDW Muut alaleuan leikkaukset EDW99 Uusi Muu alaleuan leikkaus EE Yläleuan toimenpiteet Poskiontelon leikkaukset, katso DM. Punktiot ja neulabiopsiat katso TE. EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto EEA00 Uusi Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; 22 luokka 5 Sisältää dreenin asettamisen EEA10 Uusi Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 22 EEB Yläleuan poistoleikkaukset EEB00 Uusi Yläleukaluun poisto osittain; luokka EEB10 Uusi Yläleukapuoliskon poisto; luokka EEB20 Uusi Yläleuan poisto kokonaan; luokka EEB99 Uusi Muu yläleukaluun poistoleikkaus EEC Yläleuan korjaamisleikkaukset Silmäkuopan pohjan korjausleikkaukset (esim. blow-out -murtuma), katso CAC00 ja CAC10. Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ. EEC00 Uusi Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 luokka 13 EEC01 Uusi Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; 45 luokka 14

34 34 (47) EEC02 Uusi Yläleukaluun nopea levittäminen 45 distraktiomenetelmällä; luokka 14 EEC05 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka EEC10 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka EEC15 Uusi Yläleukaluun ja kasvojen luiden 45 katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15 EEC16 Uusi Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; 45 luokka 14 EEC20 Uusi Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen 45 ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12 Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF. EEC25 Uusi Yläleukamurtuman avoin paikalleen 45 asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EEC30 Uusi Poskiluumurtuman suljettu paikalleen 32 asettaminen; luokka 10 Esim. koukkunosto EEC35 Uusi Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen 45 ja kiinnittäminen; luokka 11 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EEC40 Uusi Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 45 asettaminen; luokka 13 EEC42 Uusi Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 käyttäen; luokka 14 EEC45 Uusi Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 luokka 14 Luusiirteen materiaali voidaan ilmaista lisäkoodilla, katso ZZH. EEC99 Uusi Muu yläleukaluun korjaamisleikkaus

35 35 (47) EEW Muut yläleuan leikkaukset EEW99 Uusi Muu yläleukaluun leikkaus EF EFA Muut leukojen toimenpiteet Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset EFA10 Uusi Kasvaimen poisto leuoista; luokka EFA20 Uusi Leukaluun kuoriosan poisto; luokka Osteomyeliitin yhteydessä EFA40 Uusi Leukakystän aukaisu; luokka 6 22 EFA50 Uusi Leukakystän poisto; luokka EFA99 Uusi Muu leukaluiden poistoleikkaus EFB Leukojen korjaamisleikkaukset EFB10 Uusi Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 32 Esim. torus, linea mylohyoidea EFB20 Uusi Kasvoluiden monimurtuman avoin 45 korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15 EFB30 Uusi Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; 45 luokka 13 EFB40 Uusi Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; 45 luokka 13 Sisältää luun kiinnitysmateriaalin poiston, esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä ja distraktiolaitteen poiston. EFB45 Uusi Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; 32 luokka 8 EFB50 Uusi Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön 32 leikkauksen yhteydessä; luokka 10

36 36 (47) EFB60 Uusi Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä 45 tai vierasta ainetta; luokka 13 EFB99 Uusi Muu leukojen korjaamisleikkaus EFW Muut leukojen leikkaukset EFW99 Uusi Muu leukojen leikkaus EG Leukanivelien toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE EGA Leukanivelen tähystys EGA00 Uusi Leukanivelen tähystys; luokka EGA05 Uusi Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 32 EGA10 Uusi Leukanivelen aukaisu; luokka 8 32 Sisältää dreenin asetuksen EGA20 Uusi Koepalan otto leukanivelestä; luokka EGB Leukanivelen poistoleikkaukset EGB00 Uusi Alaleuan nivelnastan poisto; luokka EGB10 Uusi Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka EGB20 Uusi Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka (synovektomia) EGB99 Uusi Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset EGC00 Uusi Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; 45 luokka 12

37 37 (47) EGC10 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus; luokka EGC20 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta 45 ainetta käyttäen; luokka 13 EGC30 Uusi Leukanivelen proteesileikkaus; luokka EGC99 Uusi Muu leukanivelen korjaamisleikkaus EGU00 Uusi Leukanivelen istutteen tai kiinnityslaitteen 22 poisto; luokka 7 EGW Muut leukanivelien leikkaukset EGW99 Uusi Muu leukanivelen leikkaus EH Suulaen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto EHA00 Uusi Suulaen aukaisu; luokka 4 11 EHA10 Uusi Koepalan otto suulaesta; luokka 5 22 EHB Suulaen poistoleikkaukset EHB00 Uusi Suulaen kasvaimen poisto; luokka EHB99 Uusi Muu suulaen poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet, katso luku Z EHC Suulaen korjaamisleikkaukset EHC00 Uusi Suulaen haavan ompelu; luokka 4 11 Sisältää tarvittavan haavan revision

38 38 (47) EHC Suulakiavanteen sulkeminen suun ja 45 nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka 12 EHC20 Uusi Suulaen arpikudoksen poisto; luokka EHC30 Uusi Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka Esim. kasvainleikkauksen jälkeen EHC40 Uusi Suulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC50 Uusi Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; 45 luokka 15 Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC60 Uusi Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; 45 luokka 15 Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC99 Uusi Muu suulaen korjaamisleikkaus EHU00 Uusi Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 32 poistaminen; luokka 10 EHW Muut suulaen leikkaukset EHW99 Uusi Muu suulaen leikkaus EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso luku Z. Kaulan (imusolmukkeiden) toimenpiteet, katso PJ. EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu EJA00 Uusi Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen 32 aukaisu ja kanavointi; luokka 9 Sisältää dreenin asetuksen

39 39 (47) EJA10 Uusi Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; 22 luokka 5 EJA20 Uusi Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; 32 luokka 8 EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet EJB00 Uusi Ranulan poisto; luokka 5 22 EJB10 Uusi Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta; 32 luokka 9 Ei sisällä kielen tyven kasvainta EJB20 Uusi Kasvaimen poisto kielentyvestä; luokka 9 32 EJB30 Uusi Kasvaimen poisto suunpohjasta; luokka EJB40 Uusi Kielen puoliskon poisto EJB50 Uusi Kielen poisto kokonaan EJB60 Uusi Suunpohjan poistoleikkaus EJB99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan poistoleikkaus EJC Kielen ja suunpohjan korjausleikkaukset EJC00 Uusi Kielen tai suunpohjan haavan ompelu; luokka 4 11 Sisältää haavan puhdistamisen EJC20 Uusi Kielijänteen leikkaus; luokka 6 22 Sisältää frenulumplastiikan EJC30 Uusi Kielen korjaaminen, rekonstruktio; luokka EJC40 Uusi Kielen kiinnitys; luokka EJC99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkaus

40 40 (47) EJW Muut kielen ja suunpohjan leikkaukset EJW99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan leikkaus EK EKA Posken toimenpiteet Sisältää ihon toimenpiteet muiden kerrosten toimenpiteiden yhteydessä. Pelkät posken ihon toimenpiteet, katso QA Posken aukaisu ja koepalan otto EKA00 Uusi Posken aukaisu; luokka 4 11 Sisältää dreenin asetuksen EKA10 Uusi Koepalan otto poskesta; luokka 5 22 EKB Posken poisto osittain tai kokonaan EKB00 Uusi Posken kasvaimen poisto; luokka 8 32 EKB99 Uusi Muu posken poistoleikkaus; luokka 8 32 EKC Posken korjaamistoimenpiteet EKC00 Uusi Posken ompelu; luokka 3 11 Sisältää haavan puhdistuksen EKC10 Uusi Posken vierasesineen poisto; luokka 3 11 EKC20 Uusi Posken muovausleikkaus; luokka 8 32 EKC30 Uusi Posken vaativa korjaaminen; luokka EKC99 Uusi Muu posken korjaamisleikkaus EKW Muut posken leikkaukset EKW99 Uusi Muu posken leikkaus

41 41 (47) EL ELA Sylkirauhasten toimenpiteet Sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu ELA00 Uusi Sylkirauhasen aukaisu; luokka 6 22 Sisältää dreenin asettamisen ELA10 Uusi Sylkirauhastiehyeen aukaisu; luokka 8 32 ELA20 Uusi Sylkikiven poisto; luokka 8 32 ELA30 Uusi Koepalan otto sylkirauhasesta; luokka ELB Sylkirauhasen poistoleikkaukset ELB00 Uusi Sylkirauhaskasvaimen tutkimusleikkaus 45 tai poisto; luokka 12 ELB10 Uusi Pienten sylkirauhasten poisto; luokka 9 32 ELB20 Uusi Kielenalussylkirauhasen poisto; luokka ELB30 Uusi Leuanalussylkirauhasen poisto; luokka ELB40 Uusi Korvasylkirauhasen poisto osittain; luokka ELB50 Uusi Korvasylkirauhasen poisto kokonaan; luokka ELB99 Uusi Muu sylkirauhasten poistoleikkaus ELC Sylkirauhasen korjaamisleikkaukset ELC00 Uusi Sylkirauhasen ompelu; luokka 9 32 Sisältää dreenin asetuksen ELC30 Uusi Sylkirauhastiehyen sitominen; luokka 6 22 ELC40 Uusi Sylkirauhastiehyen korjaaminen; luokka 9 32 ELC50 Uusi Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto; luokka 9 32 ELC60 Uusi Sylkirauhasavanteen tukkiminen; luokka 10 32

42 42 (47) ELC99 Uusi Muu sylkirauhasen korjaamisleikkaus; luokka 9 32 ELW Muut sylkirauhasten leikkaukset ELW99 Uusi Muu sylkirauhasten leikkaus EW Leuka-, hammas-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset EWA00 Uusi Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai 32 nieluleikkaushaavan tarkistaminen; luokka 8 EWD00 Uusi Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen 45 haavan vuodon vuoksi; luokka 12 EWW99 Uusi Muu leuka-, suu- ja nieluleikkauksen 45 haavakomplikaatioleikkaus; luokka 12

43 43 (47) Luku T TE Pientoimenpiteet Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet Suun ja hampaiston toimenpiteet, katso luku S. TEA00 Uusi Koepalan otto huulesta; luokka 4 11 TEA10 Uusi Neulakudosnäytteenotto huulesta; luokka 0 5 TEC00 Uusi Neulakudosnäytteenotto ikenestä; luokka 0 5 TED00 Uusi Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen 11 asettaminen; luokka 3 TED10 Uusi Neulakudosnäytteen otto alaleuasta; luokka 0 5 TEE00 Uusi Neulakudosnäytteen otto yläleuasta; luokka 0 5 TEG00 Uusi Leukanivelen pisto; luokka 4 11 Sisältää näytteenoton ja lääkityksen TEH00 Uusi Neulakudosnäytteen otto suulaesta; luokka 0 5 TEJ00 Uusi Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta; luokka 0 5 TEL00 Uusi Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta; 5 luokka 1 TEL40 Uusi Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella; 5 luokka 2 TEM00 Uusi Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta; 5 luokka 0 TEN00 Uusi Neulakudosnäytteen otto nielusta; luokka 0 5 TEW99 Uusi Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun 5 pientoimenpide; luokka 0 TQ Ihon ja ihonalaiskudoksen pientoimenpiteet TQW30 Uusi Akupunktio

44 44 (47) Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet Toimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. WX WX0 Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Ei sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00. Ei anestesiaa WX Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; 11 luokka 4 Esim. ilokaasusedaatio. WX1 Paikalliset puudutukset WX Infiltraatiopuudutus; luokka 0 5 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle. Hammashoitotoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden. WX2 Johtopuudutukset WX290 Uusi Muu johtopuudutus; luokka 0 5 Esim. suun alueen johtopuudutus. WY Käyntityypit WYA00 Uusi Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 5 WYA10 Uusi Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti; 5 luokka 2 Käynnillä ei tehdä muita toimenpiteitä. WYA Käynti potilaan luona Asiakasmaksuasetus 3 5 mom. Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen 11 Muu henkilö 7 WYA30 Uusi Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu 0 0 toimenpidettä varten Pelkäävä, liikuntavammainen jne.

45 45 (47) WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot WZA00, WZA90 katso s. 4 WZB Puhelimitse annettu hoito-ohje ja 0 0 mahdollinen resepti Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös puhelimitse toimitettuna, sisältyy käynnin toimenpiteisiin. WZC00 Uusi Hoidon suunnittelu tai konsultaatio; luokka 2 5 WZC10 Uusi Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen 22 konsultaatio; luokka 7 Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suun erityistutkimusta. Voi sisältää useita erikoisalakohtaisia konsultaatioita.

46 46 (47) Liite 1 Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet EB1AA EB1BA EB1CA EB1HA EB1JA EB1MA ED1AA EE1AA EE1HA EE1JA EG1AA EG1AD EG1BD EG1BF EG1BG EG1CB EG1CD EG1CF EG1CG EG1DF EG1DG EL1CB Hammasröntgen Ilman erillistä lausuntoa Hammasröntgen usealle filmille tai muu intraoraaliröntgen Hammasröntgenin lisä- tai tarkistuskuvat Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvaus Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvaus Kallonmittaus röntgenillä (kefalometria) Alaleuan natiiviröntgen Yläleuan tai suulaen natiiviröntgen Leuan tomografia tai implanttikuvaus Leuan tomografia, laaja Leukanivelten natiiviröntgen Leukanivelten TT Leukanivelten laaja TT Leukanivelten magneettitutkimus keskikenttälaitteella Leukanivelten magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Leukanivelen varjoainetutkimus (artrografia) Leukanivelten erittäin laaja TT Leukanivelten laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Leukanivelten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)

47 47 (47) Liite 1 EL2CB EL3AA EL3AE EL3AT EL4AT SBB20 Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) Sylkirauhasen natiiviröntgen Sylkirauhasten UÄ Sylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2014 Päivitetty 05.12.2013 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 01.12.2015 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (43) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Kaupunginhallitus 421 19.12.2016 1077/02.05.00/2012 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut Hallitus 254 16.12.2015 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 H 254 (Valmistelija: terveysjohtaja Mikko Timonen ja vastuualuepäällikkö Arja Horto) Valtioneuvosto on 19.11.2015 muuttanut sosiaali- ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1. ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 100 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 6.4.2016 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2003 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (70) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella lautakunta päättää toi mi alan sa maksuista ja

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016

Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016 Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016 2015, Liite 1 Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottokäynti, enintään 10 min 8,00 7,00 0101B Vastaanottokäynti, enintään 20 min 11,00 9,00 0101C Vastaanottokäynti, enintään

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2011 julkaistun ohjeen Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta.

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja,

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (14.12.2016) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2017 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2017 2 (88) Saatesanat

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.3.2005 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (74) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3.

Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3. Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3.2016 ALKAEN stmantykentta 07.03.2016 2 1 AVOPALVELUJEN MAKSUT... 5 1.1.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI 2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄ... 1 3. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT... 1 3.1. Säännöllinen kotona annettava palvelu...

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (8) SUORITEHINNASTO 2016 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja käyttäneitä kuntia laskutetaan. Suoritekohtaiset

Lisätiedot

pyörivät kovametalliviilat

pyörivät kovametalliviilat Varsi 6 mm Ristihammastus D/C (6) vakiona Myös TiN ja AlTiN pinnoituksella Varastossa myös 150 mm pituisella varrella Päätyleikkuinen MALLI SA MALLI SB MALLI SC SA-11 3,0 x 12,0 56 SB-11 3,0 x 12,0 56

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva

SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva 1 (9) Hyväksytty perusturvalautakunnassa 9.12.2014 SUORITEHINNASTO 2015 Peruspalvelukeskus Oiva Peruspalvelukeskus Oivan tuottamille palveluille lasketaan suoritekohtaiset hinnat, joiden perusteella palveluja

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

Huomioita. Kolme ensimmäistä käyntiä / vuosi, ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamatunnuksen omaavat

Huomioita. Kolme ensimmäistä käyntiä / vuosi, ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamatunnuksen omaavat TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Asiakasmaksu 1.2.2017 Huomioita Vuotuinen maksukatto 691 euroa Lääkärin vastaanottokäynti 16,40 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO YLEISOHJEET 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei ao. toimenpiteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä)

Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) POHJOIS- SUOMEN KOHORTTI 1966:N HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA Hammasterveyden täydentävät kysymykset (kliinisen tutkimuksen päivänä) KYSELYLOMAKKEEN VASTAUSOHJEET Vastaa rengastamalla sen vaihtoehdon

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen OPETUSLAUTAKUNTA 7 08.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen OPLA 7 Tasavallan presidentti on vahvistanut 29.12.2016 uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 205/2016.

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016-

Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016- Sairaanhoitokorvausten muutokset (yksityisen sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset) 1.1.2016- Sosiaaliturvan muutokset 2016 Kuumat perunat Reija Jääskeläinen Miksi muutoksia? Pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT alkaen

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT alkaen PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 alkaen SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin maksuihin

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen. Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Milla Kaitola Suunnittelija, Kuntoutusryhmä 23.11.2016 Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen laskuttaminen Kela maksaa palveluntuottajalle

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot