Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014"

Transkriptio

1 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen alkaen päivitetty versio.

2 ESIPUHE Suun hoityön kirjaamisessa erityisesti huomoitavaa: Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmän, työnjaon ja tiimityön kehittymisen myötä on hammashoitajien ja suuhygienistien itsenäinen toiminta-alue kehittynyt. Suun hoitotyön kirjaaminen ja itsenäisesti suoritettavan työn huomioiminen on ollut perusteltu syy aikaansaada omia toimenpidekoodeja hoitohenkilökunnalle. Toimenpidekoodien luokituksen oikea käyttö ja tehdyn työn kirjaaminen on peruste maksuasetuksen mukaiselle potilaslaskutukselle ja laskutusperusteiden oikeudenmukaisuudelle. Peruskysymys on ollut, tarvitaaanko ammattiryhmäkohtaisia koodeja? Toimenpiteiden suorittajien ammattiryhmäkohtaiset tiedot on mahdollista saada käytössä olevien tietojärjestelmien kautta. On päädytty siihen että, suuhygienistin ja hammashoitajan omia koodeja tarvitaan joillakin alueilla, ei kuitenkaan esim. oikomishoidossa. Osa toimenpiteistä joita hammashoitajat tai suuhygienistit tekevät tai on heille työnjaon kautta siirretty, ovat vastaavia kuin hammaslääkärien tekevät toimenpiteet ja siksi niistä käytetään samoja koodeja hammaslääkärien kanssa esim. brakettien kiinnitys. Luokitusmuutoksille on haettu konsensusta tai vähintäänkin laajaa hyväksyntää suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Luokituksen tavoitteena on kuvata hoitokokonaisuuksia eikä kaikkia temppuja joita tehdään. Toimenpidikoodin sisällön hallinta on tärkeää. Sisällöt ohjaavat koodien oikeaan käyttöön ja tulkintaan. Potilaalla on oikeus tietää perityn maksun perusteet ja mistä se koostuu. Liisa Terävä 2

3 ONGELMIA LUOKITUKSEN OIKEALLE KÄYTÖLLE JA TULKINNALLE Kirjaamisen ongelmia syntyy kun tietojärjestelmät eivät avaa toimenpidekoodin koko sisältöä näkyviin tietokoneen näytölle valittaessa oikeaa koodia. Vain koodi ja otsikkotaso avautuvat sähköisen kirjaamisen yhteydessä. Esim. SA Suun ja hampaiston tutkimukset, terveystarkastukset ja työsuunnittelut SAB01 Suuhygienistin ja hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus, suppea, luokka 2 Edellytys oikealle kirjaamiselle on hallita toimenpidekoodien sisältö ja merkitys. Koodien valinnassa on huomioitava onko koodin käytölle aikaperusteet vai yksittäinen toimenpide. Esim. SAB01 Esim. Huom! Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus. Asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset. Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvauksen ja hampaiden puhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 10 min. voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 SCA03 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Huom. käytetty aika ja vaativuusluokka. 3

4 SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMENPIDE- LUOKITUKSEN SUHDE ASIAKASMAKSUIHIN Asiakasmaksulainsäädännön ja Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen suhde. Asiakasmaksulainsäädäntö viime kädessä ohjaa palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja. Asiakasmaksuasetuksen 9 :ssä säädetään siitä, milloin asiakasmaksu peritään esim. toimenpiteen määrityksen mukaan esim. ehkäisevä hoito käyntikerralta toimenpiteen vaativuuden mukaan tutkimukset sairauksien hoito Asiakasmaksu peritään asetuksessa olevan säännön mukaan: kuvantamistutkimukset Asiakasmaksu peritään toimenpiteen mukaan, mutta määritystä säätää ensisijaisesti asiakasmaksuasetuksen säännös proteettiset toimenpiteet Kuntaliiton lähettämä vastaavuusluettelo Kuntaliitto lähettää asiakasmaksulainsäädännössä tapahtuneiden muutosten ja/tai THL:n toimenpideluettelossa tapahtuneiden muutosten jälkeen vastaavuusluettelon Vastaavuusluettelo on ohjeellinen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännöstä antaa tarkemmat ohjeet lainsäädännön valmistelija eli sosiaali- ja terveysministeriö asetuksen 34 :n nojalla Kuntaliiton laatima vastaavuusluettelon oikeellisuudesta pyritään huolehtimaan Etukäteen THL:n toimenpideluettelon valmisteluryhmässä Jälkikäteen huolehtimaan siitä, että vastaavuusluettelossa olevista asiakasmaksuista on etukäteen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteinen näkemys 4

5 MAKSUT PERUSTUVAT VAATIVUUSLUOKKIIN Kaikista saman vaativuusluokan toimenpiteistä peritään saman suuruiset maksut, (ellei kunta ole päättänyt alemmista maksuista) Vaativuusluokkien mukaiset maksut : Vaativuusluokat 0 2 Vaativuusluokat 3 4 Vaativuusluokat 5 7 Vaativuusluokat 8 10 Vaativuusluokat 11 6,60 E 14,70 E 29,30 E 42,90 E 60,20 E Lisäksi on aikaperusteiset maksut esim. SCA, SDA, SDE, proteettiset maksut jotka ovat hoitokokonaisuuksia. SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 6,60 E ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2 SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 6,60 E SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 14,70 E SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 14,70 E SFA10 Yhden pinnan täyte; luokka 4 14,70 E Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (perusmaksu/käynti) Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suuhygienisti (Huom! Ei hammashoitaja) 8,00 E 5

6 SA SAB SUUN JA HAMPAISTON TUTKIMUKSET, TERVEYSTARKASTUKSET JA TYÖSUUNNITTELUT SUUN JA HAMPAIDEN TERVEYSTARKASTUS Voidaan käyttää lisäksi SCA- koodeja kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 6,60 E ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2 Esim. asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastukset. Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvauksen ja hampaiden puhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 10 min. Huom! Voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 SCA03 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. SAB02 Huom! Suuhygienistin ja hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden 14,70 E terveystarkastus; luokka 3 Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvauksen mukaan lukien ienkudoksen tilan määrityksen indeksimerkintöineen. Ei sisällä sairauden diagnooseja. Kesto vähintään 20 min. Voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 SCA03 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. 6

7 SAD SAD01 SUUN TERVEYDENHUOLLON HOIDON TARPEEN ARVIO Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilas-asiakirjamerkintöjä, ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä. Sisältää suun ja hampaiden nykytilan kuvausta mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion. Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso; 6,60 E luokka 2 Kesto vähintään 10 minuuttia. SAB SAD SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja; 14,70 E luokka 4 Sisältää terveysneuvontaa Kesto vähintään 20 minuuttia. Huom. 1. Ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta /statusmerkintöjä. 2. Potilas saa hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä alustavan tiedon suun terveydentilasta ja ohjauksen suun terveyden edistämiseksi, 3. Potilas ohjataan HL:lle hoidon tarpeen arvioinnin tuloksen pohjalta sovittujen käytäntöjen mukaisesti. SAD toimenpideryhmän toimenpiteet kuvaavat tilannetta jossa potilaan hoidon tarpeen arvio tehdään kliinisesti ja hoidon tarpeen kiireellisyys määritellään kliinisesti. Laki kiireettömästä hoitoonpääsystä joka tuli voimaan maaliskuussa 2005, todetaan mm. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana, puhelimessa. Hoidon tarpeen arvio on toteutuu myös yleisesti puhelimitse tehtynä arviointina, jossa keskustellen potilaan kanssa ja käyttäen apuna aikaisempia hoitotietoja arvioidaan hoidon tarvetta. SAD-toimenpideryhmän toimenpiteitä tehdään käynnillä, jossa kliinisesti määritellään hoidon tarpeen kiireellisyys. Ei korvaa tai käytetä korvaamaan suun terveystarkastuksia (SAB), Ehkäisevän hoidon SCA koodeja voidaan käyttää SAD koodin kanssa. SDE- koodia voidaan käyttää jos ikenien ja hampaan kiinnityskudossairauden hoito on määritelty hoitosuunnitelmassa. Huom. Käytetty aika. 7

8 SB SBA TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET VASTAANOTOLLA SUORITETTAVAT TESTIT JA NÄYTTEENOTOT Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen. SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 14,70 E Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 6,60 E Ei sisällä muita määrityksiä. SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 6,60 E SBB MUUT SUUN JA HAMPAISTON TUTKIMUKSET SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 14,70 E Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla, myös oikomishoidon kuvaukset. Kirjataan kerran käyntikerralta. SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 14,70 E Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit 8

9 SC SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poisto, katso SD SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetunriskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan. SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea 6,60 E Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta SBA SCA Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta (mm. tupakka alkoholi), suun omahoidonopetus sekä tarpeellinen fluorikäsittely tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 min. SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito 6,60 E Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi),ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min. SCA 03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja 6,60 E Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta Esim. sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 min. 9

10 SCE HAMPAIDEN PINNOITUS Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta jase on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE00 Hampaan pinnoitus 6,60 E Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. 10

11 SDE Huom. PARODONTOLOGINEN PERUSHOITO SUUHYGIENISTILLÄ Hoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudin määritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältää seuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavalla alueella pääsääntöisesti enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja. Mikäli hammaslääkärin lähetteellä suuhygienistille tulee potilas, jolla on yli 5mm syvyisiä taskuja, suuhygienisti toteuttaa hoidon koulutuksensa ja osaamisensa rajoissa. SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 14,70 E Biofilmin/plakin ja palkkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 20 min. SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; luokka 5 29,30 E Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 30 min. SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä 29,30 E erittäin laaja; luokka 7 Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Erittäin laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 45 min. SCE SDE Hammaslääkärin diagnosoima, potilaan todetun sairauden hoidon vaativuus huomioiden on mahdollista käyttää SDA05 koodia. Lisäksi tämän koodin käyttö edellyttää suuhygienistin osaamisen varmistamista ja paikallista ohjeistusta. 11

12 SJ OIKOMISHOITO Kooste hh/shg oikomishoidossa pääsääntöisesti tekemistä toimenpiteistä ja toimenpidekoodeista. SJB OIKOMISHOITO IRTOKOJEILLA SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 29,30 E SJC OIKOMISHOITO KIINTEILLÄ KOJEILLA SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys 6,60 E ja etsauskiinnitys (etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen yhteydessä. SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys 29,30 E luokka 6 Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden. SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys laaja; luokka 10 42,90 E Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on 7 14 kpl leukaa kohden. SJC10 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 14,70 E SJC20 SJC40 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; kiinteä koje; luokka 2 6,60 E Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, high-pull-veto, huulipuskuri, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea; luokka 4 14,70 E enintään 6 kiinnitettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, luokka 6 29,30 E vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. 12

13 SJD OIKOMISKOJEEN KAARET SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- 29,30 E tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5 SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai 29,30 E linguaalikaari; luokka 6 Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quad- tai bihelix tai hammaslääkärin muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri. SJX MUU OIKOMISHOITO SJX11 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide 6,60 E tai kontrolli, suppea; luokka 2 Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpiteitä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso SB SJX21 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide 14,70 E tai kontrolli; luokka 4 Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä: Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarten irrotuksia, extra oraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa. Jäljennökset SB SX MUUT SUUN JA HAMPAIDEN HOIDON TOIMENPITEET SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 6,60 E SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2 6,60 E WX1 PAIKALLISET PUUDUTUKSET WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle; luokka 0 6,60 E Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden. Esim. Oraqix SJ SX WXI WX110 Infiltraatiopuudutus; luokka 0 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden. 6,60 E 13

14 WY KÄYNTITYYPIT WYA00 Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 Ei pääsääntöisesti suun terveydenhuollon koodi hh/shg suun terveystarkastukset kirjataan SAB-ryhmässä 6,60 E WYA05 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti, jolla tehdään toimenpiteitä Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suuhygienisti (ei hammashoitaja) Hammaslääkäri Erikoishammaslääkäri Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito. Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjen muiden toimenpidekoodien kanssa. 8,00 E 10,20 E 14,90 E WYA10 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suuhygienisti Hammaslääkäri Erikoishammaslääkäri Käynnillä ei tehdä muita toimenpiteitä. 8,00 E 10,20 E 14,90 E WYA20 Käynti potilaan luona Asiakasmaksuasetus 3 5 mom. Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen Muu henkilö WYA30 Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu toimenpidettä varten Pelkäävä, liikuntavammainen jne. 14,70 E 9,30 E 0 E WYA40 Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle perheelle Käynti on maksuton, jos ei tehdä kliinistä tutkimusta tai tarkastusta. Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suuhygienisti 8,00 E Käynti on maksullinen, jos tehdään kliininen tutkimus tai tarkistus. WYA50 Opiskelijoille tehtävä suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. Suuhygienisti 8,00 E 14

15 KAIKKI KUVANTAMINEN E-KOODISTOSSA, RADIOLOGINEN KOODISTO Kuvantamistutkimukset Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 kohta; hammaskuvalta leukojen ja koko hampaiston panoraamakuvauksesta 6,60 E 14,70 E EB1AA EB1CA EB1HA Hammasröntgen Hammasröntgen, lisäkuva Hampaiston ja leuan panoraama- tai muu yksinkertainen rakokuvaus EB1MA Kefalometria, Kallonmittaus röntgenillä EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta (ennen SBB20, kuulunut 2 kuvaa) 15 WYA EBI

16 SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMENPIDELUOKITUS 2014 Ohjeistus toimenpideluokituksen käytölle ja suun hoitotyön kirjaamiselle Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus päivitetty 2014 luokitukseen ohjeistus toimenpideluokituksen käytölle ja suun hoitotyön kirjaamiselle löytyy myös Paulaute: ja

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.5.2011 Vihdin Hammaslääkäriasema 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö 15.12.2014 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2015 Korjaus 15.12.2014: Päiväkirurgisesta

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja

Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT... 5 3. SEUDULLISET HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT... 9 3.1 Hoitoon pääsyn määräajat...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37 Sisällysluettelo 1 Hankkeen lähtökohdat...4 2 Hammashuollon toimintamallin luominen Posion kunnassa...6 3 Yksilön terveysohjaus ja suun terveydenhoito...10 3.1 Odottava perhe...15 3.2 Tutkimukset ja terveystarkastukset

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus 19.3.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus Tiedosta hyvinvointia Opas pilottikäyttöön HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2008 Versio 1.4 28.2.2008 Stakes työryhmä Opas pilottikäyttöön 28.2.2008 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot