Kysymys ja vastaus-osio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys ja vastaus-osio"

Transkriptio

1 Kysymys ja vastaus-osio Alla on THL:een saapuneet Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. Pvm Kysymys Vastaus Meillä on hieman vaikeuksia EBA00 ja EBA05 koodien käytön kanssa. THL:n ohjeet ovat EBA05-koodin osalta hieman vajavaiset. Voisiko tähän saada tarkennusta? Yleisesti vaativa tarkoittaa jotain tavanomaisesta poikkeavaa, esim. hammasta poistettaessa juuri jää alveolin sisään ja joudutaan poraamaan luuta ja/tai tekemään pieni viilto jotta saadaan hebeli periodontaalirakoon tms. Tavanomaisen poiston ja leikkauksellisen poiston välimaastoon sijoittuva toimenpide. Oleellista on, että potilaskertomusmerkinnät ovat riittävät, jotta vaativuutta voidaan tarvittaessa myös jälkikäteen arvioida WZC00-koodin käyttö? SAA-koodit sisältävät tutkimuksen ja hoitosuunnitelman, joten WZC00:lle (hoidon suunnittelu tai konsultaatio) jää hyvin kapea käyttöalue (lähinnä ammattilaisten välinen konsultaatio kesken hoitotilanteen). Koodin vaativuusluokka poistettiin tämän vuoden alussa, joten koodin käytöstä ei seuraa asiakasmaksua kunnallisessa suun terveydenhuollon avohoidossa Mikä on esilääkityskoodin WX002: esilääkitys tai kivunlievitys ilman anestesiaa, oikea käyttötapa? Koskeeko suun kautta annettavaa esilääkitystä? Koodia ei liene alun perin tarkoitettu per os annettavaan esilääkitykseen, koska tekstissä viitataan esimerkkinä ilokaasusedatioon ja vaativuusluokka on 4. Mutta, kun käyttöä ei erikseen tekstissä rajata, voidaan käyttää Kun opiskelijalle tehdään WYA50 kuvaa käyntityyppinä käynnin luonnetta, ei määräaikaistutkimus, eikö kuulu käyttää toimenpidettä. Tutkimus- ja terveystarkastuskoodit SAA02, SAA03 tai SAB03 toimenpidekoodia eikä pelkästään kirjataan erikseen, kuten koodin tarkentavassa selitteessä sanotaan. WYA50-koodia? Käsittääkseni WYA50 on ns. tilastointikoodi jolla saadaan selville opiskelijoille tehdyt tarkastukset Käytin aikaisemmin, esim. limakalvopotilaan tutkimuksesta koodia: SAA02o= erikoisalakohtainen tutkimus. Mitä koodia nyt käytän? SAA02 (perustutkimus) vai SAA03 (erikoisalakohtainen tutkimus)? Minulla ei ole erikoishml-tutkintoa, mutta kaikkien em. alueiden osalta olen jatkokouluttautunut, olen suorittanut hammaslääkäristä suulääkäriksi - koulutuksen kokonaisuudessaan ja SAA01 tai SAA03 voivat tulla kyseeseen tutkimuksen laajuudesta riippuen. Termi erikoisalakohtainen ei viittaa suoraan erikoishammaslääkäriin. Toki perehtymistä erikoisalaan edellytetään ( erikoisaamista, kuten SAA03-koodin teksti asian ilmaisee), jotta pystyy tekemään tutkimuksen ko. erikoisalan näkökulmasta.

2 minulla on siitä sertifikaatti Hml:n tekemän kotikäynnin (WYA20) hintaan sisältyy myös tutkimus. Tuleeko hml:n tämän lisäksi käyttää SAAalkuista tutkimuskoodia Onko väliaikainen paikka väliaikainen, vaikka tehtäisiin muovistakin? Siis onko oikein laittaa va-paikasta esim. kahden pinnan paikan koodi, saada siitä toimenpidepalkkio (ja uusiksi, kun tekee sen lopullisen paikan) ja myös laskuttaa potilaalta va-paikasta normaalin paikan maksu? Voiko jossakin tapauksessa käyttää hampaan korjaamisesta paikkauskoodia (SGC40 :n sijasta)? Tarkoitan siis esimerkiksi sellaista tilannetta, että hampaassa on kariesta. Vai onko juurihoitoa edeltävä paikkaus aina SGC40? Mitä koodia käytetään, kun hammas korjataan ensin ja SAMALLA käynnillä aloitetaan juurihoito? SGC40 + mahdolliset juurihoitokoodit, voiko jossain tapauksessa käyttää paikkauskoodeja? Montako kertaa voi käyttää avauskoodeja samaan hampaaseen. Voiko käyttää esim. suurinta koodia esim. molaarin juurihoidossa useilla eri kerroilla?. Onko koodi siis aikaperusteinen vai onko avauskoodia käytettävä vain kerran ja kerran sitten täyttökoodia? Erikoishammaslääkärille lähetepotilaiden tutkimuskooditus, mitä siihen kuuluu? WYA20 on käyntityyppi, joka ilmaisee, että ammattilainen käy potilaan luona. Koodi ei sisällä varsinaisia toimenpiteitä, vaan ne kirjataan erikseen. Käyttötarkoitus ratkaisee, eli va-täyte on väliaikainen materiaalista riippumatta. SGC40 toimenpiteenä mahdollistaa adekvaatin juurihoidon toteutuksen, kun tarvitaan ko. toimenpidettä esim. subgingivaalisen karieksen tai lohkeaman takia. Jos lopullinen täyte hoitaa myös tämän tehtävän, voi käyttää paikkauskoodia. Tyypillisin tilanne on, kun luodaan juurihoidon mahdollistavat olosuhteet (SGC40), toteutetaan juurihoito ja valmistetaan lopullinen täyte tai protettinen kruunu, jolloin SGC40-toimenpiteenä tehty täytemateriaali puretaan osittain tai kokonaan. Ei ole käyntikohtausta rajausta, kun koodin selitetekstin mukaiset asiat toteutuvat. Jos aikaperuste toteutuu, voi käyttää useamman kerran samaan hampaaseen eri käynneillä. Erikoishammaslääkäri (tai hammaslääkäri, jolla on aihealueen erikoisosaamista, ks. koodin SAA03 teksti) voi käyttää tutkimuksen luonteesta riippuen koodeja SAA01 tai SAA03. Avauskoodit ovat aika- ja täyttökoodit kanavaperusteisia. SGB30 sisältää 3-tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön Onko juurihoitokoodit (avaus ja täyttö) aika- vai kanavaperusteisia? Onko täyttökoodia 4 tai useampi kanavaiselle? Millainen on vaikeahoitoinen potilas? WYA30: erityisjärjestelyjä vaativan potilaan hoito. Tarvitaan siis tavanomaisesta vastaanottotilanteesta

3 poikkeavia erityisjärjestelyjä, esim. potilasta ei voida hoitaa potilastuolissa, suun avautuminen on rajoittunut jne Millainen on vaikea yhdistelmämuovikruunu tai vaikea poisto ilman leikkausta? Mikä on konsultaatio? onko kaikki konsultaatiot samanarvoisia? Mitä koodia suukirurgiaa tekevä käyttää, kun suunnittelee hoidon rtgkuvaa katsomalla? Entä, jos potilas on paikalla? WZC00 rtg-kuvan perusteella 2. Kun potilas paikalla ja tekee tutkimuksen, niin SAA03. Vaikealle tai vaativalle ym-kruunulle ei ole erillistä koodia. Yleisesti vaativa tarkoittaa jotain tavanomaisesta poikkeavaa, esim. hammasta poistettaessa juuri jää alveolin sisään ja joudutaan poraamaan luuta ja/tai tekemään pieni viilto jotta saadaan hebeli periodontaalirakoon tms. (EBA05). Tavanomaisen poiston ja leikkauksellisen poiston välimaastoon sijoittuva toimenpide. Potilasasiakirja-asetuksen 15 : Hoitovastuussa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmäärityksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta sekä muusta vastaavasta konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä tulee käydä ilmi konsultaation tai neuvottelun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet sekä tehdyt hoitoratkaisut ja niiden toteuttaminen. Jos konsultaatio tapahtuu siten, että potilas voidaan tunnistaa, myös konsultaation antajan tulee 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa tehdä potilasasiakirjoihin merkinnät antamastaan konsultaatiovastauksesta tai hänelle tulee muutoin jäädä antamansa vastauksen tiedot. Konsultaatio käsitteenä kuvaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden välistä vuorovaikutustilannetta potilaan hoidon toteuttamiseksi. Koska kyseessä ei ole suoraan potilaaseen kohdistuva toimenpide (ks. luokituksen käyttötarkoitus), suun terveydenhuollon toimenpideluokituksesta poistettiin tämän vuoden alusta kaksi konsultaatiokoodia (WZC05 ja WZC10). 1. WZC00 2. SAA03, kun koodin tekstissä mainitut asiat toteutuvat. Huomioitava, että hoitosuunnitelma sisältyy SAA-koodeihin Päivystyskäynnillä, mitkä koodit? Toimenpideluokituksessa ei ole mitään ko. tarkoitukseen yksilöityä koodia. Hoidon kiireellisyys tieto sisältyy AvoHILMO-tilastointiin Meitä on mietityttänyt erityisesti SAA01 koodin käyttö eräissä potilasta tapauksissa. Potilastapaus 1 1. Koodit SAA01 tai SAA03 voivat tulla sovellettaviksi riippuen tutkimuksen sisällöstä. Saman hoitojakson aikana potilaalle voi tulla useampi tutkimus (esim. SAA02 ja SAA03, ei kuitenkaan yhtä useampaa

4 Potilas terveyskeskuksessa tulee kollegan lähettämänä toiselle hammaslääkärille viisaudenhampaan poistoon: lähettävä hammaslääkärihän on tehnyt jo tutkimuksen ja todennut hoidon tarpeen, mutta pitäähän toimenpiteen suorittajankin aina tutkia potilas. Käytetäänkö koodia SAA01 vai ei, vai käytetäänkö jotakin muuta koodia? Potilas on kuitenkin maksanut jo tutkimuksesta, ja tulee periaatteessa vain toimenpiteeseen, kyseistä koodiahan ei missään nimessä käytettäisi, jos lähettävä lääkäri varaisi jatkoajan itselleen, ei mitään tutkimuskoodia tarvittaisi. Potilastapaus 2 Oikoja tehnyt hoitosuunnitelman ja potilaalle varataan aika perustyötä tekevälle hammaslääkärille maitohampaiden hiontoja varten. Mitä koodeja käytetään? Hammaskohtaisesti vai käyntikohtaisesti? Miten SAA01? Potilastapaus 3 Potilas tulee kollegan lähettämänä endodontille juurihoidetun d. 15 arvioon. Päädytään vielä seuraamaan tilannetta, kun selkeitä löydöksiä ei ole. Uusille rtgkuvillekaan ei ole tarvetta, nekin otettu 1kk sisällä kollegan toimesta. Mitä koodeja käytetään? Miten potilaslaskutus? SAA01 ja asiakasmaksu sen vaativuusluokan mukaan (lisäksi perusmaksu käynniltä) Olisin kysynyt miksi koodi WYA05 on poistunut vastaavuustaulukosta ja voidaanko ensiapuluonteisissa tapauksissa edelleen käyttää korotettua potilasmaksua? EBA15-koodin käytössä ainakin kolme erilaista käsityskantaa on liikkeellä: 1. EBA15-koodi merkitään yhden kerran sellaisella käyntikerralla, jolla perustutkimusta, SAA02). 2. Jos on kyse esim. maitoviitosten mesiaalihionnoista (joille ei ole spesifiä koodia), SXC05 ja SAA01. On huomioitava, että SAA-koodit sisältävät diagnoosin ja hoitosuunnitelman. 3. SAA01 ja asiakasmaksu sen vaativuusluokan mukaan (lisäksi perusmaksu käynniltä). Yleisenä huomiona: koodien soveltaminen lähtee potilaalle tehtävästä kliinisestä toimenpiteestä. Tällöin valitaan koodi, joka parhaiten kuvaa sitä. Jos ei löydy sovellettavaa koodia, ei koodata mitään vaan tarvittavat kirjaukset tehdään kertomukseen. Asiakasmaksu taas määräytyy koodin vaativuusluokan mukaan, eli asiakasmaksu ei määritä koodin valintaa. WYA05- ja WYA10- poistettiin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksesta, koska hoidon kiireellisyys - tieto sisältyy AvoHILMO-tilastointiin ja kuuluu kirjata jokaisen käynnin yhteydessä. Sama asia kirjattiin aiemmin tavallaan kahteen kertaan. Ko. koodeilla ei ollut vaativuusluokkaa, joten niiden poistuminen ei vaikuta asiakasmaksuihin. Koodi EBA15 kirjataan vain kerran, kun samasta leuasta (samalla käynnillä) poistetaan neljä tai useampi hammas. Poistetut hampaat yksilöidään kirjaamalla ne kertomukseen, mutta niitä ei koodata erikseen; EBA15 on koodi, joka kattaa tämän

5 poistetaan ainakin neljä hammasta samasta leuasta. Tämä koodi ei kerro mitään itse hampaiden poistotavasta, joten jokainen hammas merkitään lisäksi erikseen. Esim. poistetaan dd ja merkitään potilaskirjaukseen: d34 EBA00; d35 EBA00; d 36 EBA30; d 37 EBA05; d38 EBA10 ja saneerauskoodi EBA Toinen käsityskanta on, että EBA15- koodi merkitään yhden kerran yllä olevan esimerkin viiden hampaan poistokerralla. Sen lisäksi merkitään neljän hampaan poisto omilla, poistotavan ilmoittavilla koodeilla. Esim. potilaskirjaus tässä tapauksessa: d34 EBA00; d35 EBA00; d 36 EBA30; d 37 EBA05; ja saneerauskoodi d38 EBA Kolmas käsityskanta on, että EBA15-koodi merkitään edellä olevan esimerkin tapauksessa jokaiselle viidelle hampaalle seuraavasti: d34 EBA15; d35 EBA15; d36 EBA15; d37 EBA15 ja d38 EBA15. Itse olen luullut kaikki nämä kymmenet vuodet, että merkintä numero 1 on se oikea, mutta nyt en ole enää varma tästäkään. Olisin kiitollinen, jos saisin oikean vastauksen paluupostissa. Seuraavaan toimenpideluokituksen päivitykseen on varmaankin syytä lisätä jotakin täsmennystä tämän koodin käytöstä Olisin vielä varmistanut tuon kuitunastaupotuskoodin eli onhan se SFC92? Ja siinähän ei ole edellytyksenä, että pitäisi olla erillisellä käynnillä, kuten SFC01:ssä on? Ainoastaan tuo aikavaatimus yli 10 min Hampaiden hionta oikomishoitoa varten. Eli tehdään tilaa esimerkiksi maitohampaita hiomalla, jotta pysyvät hampaat pääsevät riviin. Onko SJE90 kokonaisuuden. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä on yleensä toiminnallisuus, jolla poistettavat hampaat voidaan valita, ja status päivittyy sen mukaan. Jos taas esim. neljästä samasta leuasta poistettavasta hampaasta yksi täyttää vaikean poiston kriteerit, käytetään sen osalta koodia EBA05 ja muut koodataan EBA00:lla. EBA15 käsittää kaikkien noiden viiden hampaan poistot (kohta 3), erikseen ei kirjata muita poistokoodeja. Poistettujen hampaiden lukumäärää ei saa tässä tapauksessa toimenpidekoodin perusteella. Tieto voi olla saatavissa potilastietojärjestelmästä muulla tavoin riippuen järjestelmätoteutuksesta. Kyllä, juuri noin; SFC-koodeista vain SCF01:ä koskee vaatimus erillisestä käynnistä. SJE90 on tarkoitettu oikomishoidon viimeistelyyn, jolloin esim. alainkisiivien approksimaalivälejä hiotaan stripsillä, jotta saadaan stabiilit kontaktit. Esim. maitoviitosten mesiaalihiontoihin ei ole spesifiä koodia,

6 koodi tähän oikea vai väärä? Seliteosassaan : Sisältää purennan tasapainoitushionnan ja hampaiston välien hionnan. Mikäli tämä koodi on väärä, mitä koodia hammaslääkärien tulisi käyttää aproksimaalihiontoja tehdessä? Luin uutta toimenpideluokitusta ja jäin miettimään SDA05 yhteydessä olevaa tekstiä. HUOM!Hammaslääkärin diagnosoima, potilaan todetun sairauden hoidon vaativuus huomioiden on mahdollista käyttää SDA05 koodia. Lisäksi tämän koodin käyttö edellyttää suuhygienistin osaamisen varmistamista ja paikallista ohjeistusta. Meillä aikuispotilaalle varataan pääsääntöisesti aina 60min ajat vaativuudesta riippumatta. Ymmärränkö ettei tätä SDA05 koodia käytetä jos vain aikaperuste täyttyy? ps. olisin vastannut että aika ei pelkästään riitä, tarvitaan "hoidon vaativuus" vaan käytetään koodia SXC05 (suun ja hampaiston muu toimenpide). SDA05-koodin käytön edellytyksinä: diagnosoitu sairaus, kyseessä komplisoitumattoman parodontiitti ja/tai ienmuutos (johon liittyy kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä) ja kesto vähintään 45 min. Nämä ovat siis toimenpideluokituksessa todettuja asioita. Pelkkä aikaperuste ei riitä, mutta sen pitää täyttyä, jotta koodia voi käyttää Mitä koodia tulisi käyttää kun potilaalla on jonkun muun valmistama keraaminen kruunu taikka laminaatti ja se irtoaa, jolloinka se pitää kiinnittää uudestaan. Toimenpiteeseen liittyy yleensä vanhojen kiinnityssementtien puhdistus ainakin hampaalta ja mahdollisesti keraamisesta kruunusta tai laminaatista. Sopiiko koodi SPF40 (kruunun irroitus ja sementointi ) tähän tilanteeseen taikka proteesin korjaus taikka laminaatin korjaus? Prikulleen tähän sopivaa koodia ei ole, mutta SPF40 sopii proteesinkorjauskoodeista parhaiten Meillä tuli puheeksi oikomiskoodien käyttäminen. Huomattiin, että on jonkun verran käyttäjäkohtaisia ja kuntakohtaisia eroja. Mikä on teidän näkemys koodien käytöstä seuraavissa tapauksissa: - Linguaalikaaren sementointi SJD40 vai SJD40 sekä rengaskiinnike SJC10 molempiin hampaisiin? Pelkkä SJD40, jos koodia SJC10 ei ole kirjattu sovitus- / jäljennösvaiheessa. 2XSJC10, jäljennöstä ei kirjata erikseen, koska sisältyy linguaalikaaren valmistukseen.

7 - Linguaalikaarta varten renkaiden sovitus ja jäljennökset SBB10 ja rengaskiinnike SJC10 molempiin hampaisiin vai SBB10 ja SXC05 vai SBB10+? Nyt ei enää pysty käyttämään Ks. edellinen vastaus. THL-koodien (suun konsultaatiokoodeja (tammikuussa terveydenhuollon toimenpideluokitus) osalta on menivät vielä läpi kun sihteeri kirjasi todettava, että niitä tulee käyttää myös ne järjestelmään). Kyseessä on WZC05 erikoissairaanhoidossa potilaskertomusmerkintöjä ja WZC10 jotka ovat konsultaatio-ja tehtäessä. suunnittelukoodeja joita me käytetään päivittäin. Tutkimuskoodit SAA03 ja 04 eivät aina sovi, vaan kyseessä voi olla hoitosuunnitelma/-ehdotus tms. WZC00 on ilmeisesti vielä toiminut? Löydämme koodistoista vain THL koodeja tms jotka ovat tarkoitettu terveyskeskushammaslääkäreille. Efficassa on myös jo valmiina sopivia koodeja, mutta meillä ei Efficaa ole Kysyisin poistetuista konsultaatio koodeista WZC05 ja WZC10. Niitä käytetään paljon täällä erikoissairaanhoidossa ja meidän ATKsysteemi vaatii aina potilaan käynnistä jonkinlaisen koodin. Eli koko käyntiä ei pysty rekisteröimään mikäli koodia ei ole. Koodit SAA03 ja SAA04 eivät vastaa noita konsultaatiokoodeja, joten mitä käytämme nyt näiden tilalla? Myös joitakin oikomiskoodeja on poistettu, esim irtokojeen sovitus. Nyt on jo monta listaa kirjaamatta koska meidän järjestelmä ei hyväksy enää WZC koodeja eikä vastaavia löydy Eli asialla on hiukan kiire;). Valitettavasti atk-järjestelmämme vaatii koodin ja itse hoitosuunnitelmasta saa myös toimenpidepalkkion. Tottakai konsultaatioon liittyy tutkimus, eli se on SAA koodi.. Konsultaatio on "hoitosuunnitelmaehdotus" tai konsultaatiovastaus lähettävälle hml.lle. Laajassa proteettisessa suunnittelussa WZ00 on liian suppea. Harmi että kaksi Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen käyttötarkoitus on kuvata potilaalle tehtäviä toimenpiteitä. Konsultaatio ei ole potilaalle tehtävä toimenpide, vaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden välinen vuorovaikutustilanne. Jotta voidaan konsultoida, tarvitaan yleensä kuitenkin jonkinlainen tutkimus. Luokituksessa on edelleenkin koodi WZC00 (hoidon suunnittelu tai konsultaatio). Kertomuskirjaus pitäisi olla mahdollista myös ilman toimenpidekoodia, koska kaikelle tekemiselle ei ole mahdollista eikä järkevää tuottaa koodia. Liittyyköhän tässä tarkoitettu ATK-järjestelmän vaatimus esim. kuntalaskutukseen tms. toimenpideluokituksen varsinaisen käyttötarkoituksen ulkopuoliseen tarpeeseen? Luokituksessa ei ole korvaavaa koodia, koska konsultaatio ei ole varsinainen toimenpide. Kaikille hoitotapahtumaan liittyville asioille ei ole toimenpidekoodia. Toimenpidekoodit ovat vain osa potilasasiakirjamerkintöjä eikä niiden tarkoitus ole kuvata kattavasti hoitotapahtumaa.

8 paljon käytettyä koodia on poistettu. Ja WZC00 kuitenkin säilytetty. On siis hieman epälooginen tuo väite että on turhaa pitää... Eli mitä käytämme nyt WZC05 ja WZC10 tilalla? Mitä koodia voi käyttää, kun antaa pistoshoitona Botoxia Tarkoitettaneen lihakseen annettavaa pistosta? Suoraan sovellettavaa koodia ei ole. purentafysiologisella indikaatiolla? Voiko Leukanivelpistokselle on TEG00, ja paikalliselle suun käyttää esim. koodia SHA03, mikäli aikamääre toteutuu? alueen lääkehoidolle SXA20, joka taas ehkä liian kevyt tähän. Käytettäviksi jäävät SHA-koodit ajankäytön mukaan Nämä koodiasiat herättävät varsinkin vuoden alussa keskusteluja, kun käydään koodimuutoksia läpi. Va täytteen osalta olemmekin toimineet kuten vastauksessa käy ilmi. Suun terveydenhuollossa tehdään paljon työtä (esim. väestötason terveyden edistäminen), joka ei tule näkyväksi toimenpiteiden kautta. Tekemisen (vaikuttavuudesta puhumattakaan) arviointi ei voi perustua yksinomaan toimenpiteisiin. Suuhygienistien pyynnöstä halusin kuitenkin vahvistuksen asiaan, koska he ovat kokeneet tekevänsä "näkymätöntä työtä" laittaessaan va paikkoja ilman tmp liittyvää koodia Meillä terveyskeskuksen hammashuollossa on työnjakoa pyritty kehittämään. Suuhygienistit hoitavat hoidon tarpeen arvion kautta tulleita potilaita ( arvio puhelimessa), joilla on esim. oireeton lohkeama. Pääsääntöisesti shg laittaa hampaaseen väliaikaisen paikan ja potilas saa jatkoajan hammaslääkärille. Olemmekin pohtineet, onko mahdollista laskuttaa potilasta va paikan laitosta erikseen esim. käyttämällä uutta SXC05 koodia vai tulkitaanko va paikan laitto liittyväksi seuraavalla käynnillä tehtävään pysyvään paikkaukseen. Em käynni yhteydessä veloitetaan potilaalta käyntimaksu ja erillinen tutkimus. Edelleen meillä shg:t korjaavat pieniä lohkeamia siten että paikka on tarkoitus jäädä pysyväksi, ei siis ole tarvetta antaa jatkoaikaa hml. Voisiko tässä tapauksessa käyttää koodia SFA00 vai sotiiko tämä ohjeistusta vastaan? Edelleen ihmetystä on aiheuttanut oikomiskoodi SJD50: mitä selvitysosan Toimenpideluokituksen soveltaminen lähtee toimenpiteen kuvauksesta, jonka perusteella valitaan sopiva koodi. Asiakasmaksu taas määräytyy toimenpiteen vaativuusluokan mukaan asiakasmaksuasetuksen asettamissa rajoissa. Asiakasmaksun periminen ei saa olla toimenpidekoodien soveltamisen lähtökohta. Väliaikaiselle täytteelle ei ole koodia, vaan se sisältyy lopulliseen paikkaustoimenpiteeseen. Terävän paikan tai hampaan reunan hionnalle ei ole koodia, eli ei käytetä mitään, mutta asia kirjataan toki kertomukseen. Koodit SJD40 ja SJD50 ovat vaihtoehtoisia (tehdas- tai laboratoriovalmisteinen tai hammaslääkärin muotoilema). SJD50 sisältää myös taivutetun kaaren kiinnittämisen, vaikka sitä ei valitettavasti ole tekstissä mainittu. Koodeja ei siis voi käyttää yhtä aikaa samaa kojetta koskien.

9 tekstissä tarkoittaa ".. hammaslääkärin muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri". Nämä kaikkihan ovat kojeita, jotka ovat nykyisi tehdasvalmisteisia. Hml kyllä taivuttaa tietyn tyyppisten tehdasvalmisteisten kasvokaarten päät tai lyhentää niitä tai säätää kasvomaskin mitat potilaalle sopiviksi, mutta ei valmista koko kojetta itse. Onko siis niin että näiden säätöjen yhteydessä tätä koodia voi käyttää. Edelleen sama koskee linguaali- tai palatinaalikaarta: koje tilataan hammaslaboratoriosta ja aktivoidaan ennen suuhun sementointia. Sementointiin tietenkin käytetään koodia SJD Sjx11 ja Sjx21 poistuivat käytöstä vuoden 2017 alusta ja tilalle tuli SXC05: 229 /312 hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli. Kuntaliiton Suun Terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. SXC05 Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 2. (s.58). Käsittää toimenpiteet, joille ei ole toimenpideluokituksessa muuta erikseen määritettyä toimenpidekoodia. Oikomishoidossa SXC05 selkeä jaoittelu, mutta muilla osa-alueilla? Miten selkeyttää SXC05-koodin käyttöä? Nyt on epäselvyyttä tkhammaslääkärien käyttämien koodien suhteen aikuisten tutkimuksissa? Olemme käyttäneet SAA02+ WZCOU SXC05 on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, joille luokituksessa ei ole erikseen koodia. Esim. sellaisen kontrollin yhteydessä, jolloin tarkistetaan onko kumiveto tms. paikoillaan tekemättä varsinaisesti mitään toimenpidettä, ei tule käyttää mitään koodia. Kuitenkin asia tulee kirjata kertomukseen. Toimenpidekoodien käyttö perustuu potilaalle tehtävään kliiniseen työhön ja ne ovat osa rakenteista kirjaamista. Jos koodilla ei voida selkeästi kuvata tekemisen sisältöä, ei se tuota lisäarvoa kirjaamisen näkökulmasta. Tämä on tilanne useiden erilaisten kontrollien yhteydessä erikoisalasta riippumatta. Toimenpidekoodeilla ei ole tarkoitus hoitaa kaikkia potilaskertomusmerkintöjä, vaikka ne muodostavatkin tärkeässä osassa suun terveydenhuollon kirjaamisessa. Jos hammaslääkärin tekemä kontrolli täyttää esim. SAA01-koodin käytön edellytykset (sisältäen mm. diagnoosin) täyttyvät, hän käyttää sitä. Hammashoitaja tai suuhygienisti ei voi käyttää SAA-koodeja, koska ne sisältävät taudinmäärityksen. 229 ja 312 eivät ole toimenpideluokituksen koodeja, vaan niiden käyttö on ohjeistettu Lääkärisopimuksessa. SXC05 on haasteellinen koodi eikä sen käytöstä voi antaa keittokirjaohjetta. On myös huomioitava, että koodin vaativuusluokka on 2, josta seuraa sen mukainen asiakasmaksu. Tutkimuskoodit SAA10, SAA02 ja SAA03 ovat käytettävissä käyttötarkoituksensa mukaisesti. Potilaan ikä ei vaikuta koodin valintaan. WZCOU ei ole suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen

10 (kok.hoitosuunnitelma). Nyt olen saanut tietoa, että jossain käytetään lisäksi SAB03-koodia( tämä on kyllä minusta hammashoitajien käyttämä koodi indekseineen, alle kouluikäisistä, ei diagnoosikoodi) Toimenpidekoodeissa on tapahtunut vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia oikomishoidossa. Kuntapuolelle ei ole saatu asiasta juuri mitään selvitystä. Poistuneet koodit (saa04 tutkimus ja purennanhoidon suunnittelu + 409ehl?, sac01, sac02, sac03, sjx11, sjx21, wya05, wzc05, wzc10) sisältävät oikojan palkan kannalta merkityksellisiä toimenpiteitä. Meidän potilastyötä tekevien olisi hyvä tietää oikeat THL-koodit ja niiden vastaavuudet TKHL-koodeissa, jotta voimme seurata toimenpidepalkkionmuodostusta. Ymmärrän että koko suunterveydenhuolto on tässä samassa epätietoisuudessa. Olisi kuitenkin toivottavaa, että muutoksista ja siihen liittyvästä oikeasta kirjaamisesta tiedotettaisiin mahdollisimman pian, eli viimeistään vuoden alussa tammikuun alkaessa. Koodien setviminen ja kirjaaminen jälkikäteen teettää turhan päiten ylitöitä eikä se ole kuntapuolella suotavaa... sisältämä koodi, vaan ilmeisesti potilastietojärjestelmän käyttämä epävirallinen koodi hammaslääkärin toimenpidepalkkion tuottamiseksi. Erotuksena SAA- ja SAB03-koodien käytössä on, että SAA-koodit sisältävät taudinmäärityksen, jolloin niiden käyttö rajoittuu hammaslääkäreille, mutta hammaslääkärit voivat käyttää SAB03:a. Ei ole tarkoitus, että SAA-koodeja ja SAB03-koodia käytetään yhtä aikaa; kyse on joko tutkimuksesta tai terveystarkastuksesta. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen tulleet muutokset on julkaistu THL:n ylläpitämällä koodistopalvelimella kesällä 2016, ja tietojärjestelmätoimittajia on asiasta informoitu. Valitettavasti perinteistä koko luokituksen kattavaa julkaisua ei ehditty THL:ssa tuottaa ennen vuoden vaihdetta. Se on kuitenkin tulossa alkuvuodesta sähköisenä versiona. Kuntaliitto on julkaissut ohjeellisen vastaavuusluettelon, joka sisältää vuonna 2017 voimassa olevat suun terveydenhuollon koodit. THL:n ylläpitämän toimenpidelukituksen käyttötarkoitus on kuvata potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä eikä THL ota kantaa hammaslääkäreiden palkkioihin, vaikka luokitusta myös siihen tarkoitukseen käytetäänkin. Ystävällisesti pyydän pikaista selvitystä koodistomuutoksista ja kirjaamisesta sekä näihin koodimuutoksiin liittyvistä tkhl-koodeista ja palkkiosta, tietojärjestelmänä Effica Hampaiston oikomishoidossa käytetyt koodit SJX11 ja SJX21 poistuivat vuoden alusta. Onko tilalle tullut vastaava koodia, jolla voitaisiin laskuttaa potilasta. Meillä on SJX11:n ja SJX21:n poiston syynä oli, että ne ovat epätarkkoja koodeja eivätkä tuo lisäarvoa rakenteiseen kirjaamiseen, toisin sanoen eivät kuvaa täsmällisesti tekemisen sisältöä. Erityyppisissä kontrollitilanteissa, joissa ei varsinaisesti tehdä

11 oikomispotilaissa aikuisia ja nyt ei löydy sellaista koodia jota voisi käyttää pienissä oikomishoitotoimenpiteissä. Hammaslääkärin palkkiojärjestelmään tuli koodit 229 ja 312, ja näiden teksti vastaa mielestäni hyvin aikaisempia koodeja SJX11 ja SJX21. Mitä koodia tulisi nyt käyttää jos on kyse maksavasta asiakkaasta? toimenpidettä, vaan todetaan jokin tilanne, ei lähtökohtaisesti pitäisi käyttää mitään koodia, vaan kuvata tilanne tekstinä kertomukseen. THL:n ylläpitämän toimenpidelukituksen käyttötarkoitus on kuvata potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä. Vaikka asiakasmaksu määräytyy toimenpidekoodin vaativuusluokan perusteella, tulee koodin valinnan perustua kliiniseen tekemiseen Ibland får pat premedcinering som tex 1. Ingen kod dormicum 7.5mg(vuxna) eller AB som 2. iigen kod, sköljning är inkluderad i depurationkod tex Amorion 500mg*4. 3. Ingen kod, som svar 2 Finns det kod för detta? 2. vid depuration används ibland NaCl som sköljning i tandkötts/benfickorna. Finns det kod för detta eller är det gratis för patienten? 3. Vid pericoronitis som tex 38 eller 48 så används oftast NaCl. Finns det kod för detta eller är det gratis med rengörning runt en visomstand med NaCl sköljning? WYA05 ja WYA10 koodien poistuessa miten hammaslääkäri saa toimenpidepalkkion ensiapuluontoisesta käynnistä? (koodistopalveluun saapunut kysymys Mikon välittämänä) THL:n ylläpitämän suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen käyttötarkoitus on kuvata potilaalle tehtävää kliinistä toimenpidettä. Luokitusta käytetään myös muihin tarkoituksiin. Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta. Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä. Vaikka ka hammaslääkäreiden palkkioiden määräytyminen ei kuulu THL:n toimivaltaan, voidaan yleisellä tasolla kuitenkin todeta, että asia voidaan toteuttaa potilastietojärjestelmässä siten, että kyseinen palkkiokoodi kirjataan ja tilastoidaan erikseen Miten erotellaan suuhygienistin ja 1. Suorittajatieto (ml. ammattiryhmä) sisältyy hammaslääkärin tekemä tilastoitavaan AvoHILMO-sisältöön, joten saman parodontologinen hoito, kun asian kuvaaminen toimenpidekoodin kautta on kumpikin käyttää samaa SDA-koodia tarpeetonta. Ammattiryhmä ei erottele SDAkoodien käyttöä. SDA02a on jokin (PTJ-kohtainen) olettaen, että shg:n tekemänä hoidon hinta on edelleen eri. (Voiko epävirallinen koodi, jolle ei ole THL-tulkintaa. erotella esim. SDA02 ja SDA02a?) 2. SJX11 ja SJX21 ovat epätarkkoja koodeja eivätkä 2. Miksi SJX11- ja SJX21- sekä SACkoodit poistuvat? myöskään ole tarkoituksenmukaista, että on tuo lisäarvoa rakenteiseen kirjaamiseen. Ei 3. Millä koodilla ea-käynnit kirjataan, erikoisalakohtaisia kontrollikoodeja. Ihan kaikelle

12 kun WYA-koodit poistuvat? 4. Onko SAB03-koodi vain suuhygienistin/hammashoitajan käyttöön tarkoitettu? Voiko koodia SXC05 käytettää suuhygienistin tekemällä oikomishoidon kontrollikäynnillä? Miten merkitään seuraavat protetiikkaan liittyvät koodit: hampaiden korotukset, kevytsillan purku? Miten merkitään päivystyksessä jos vanha proteesi ei pysy ja tehdään tukihampaan muotoilu? tekemiselle ei tarvita toimenpidekoodia. Erityyppisissä kontrollitilanteissa, joissa ei varsinaisesti tehdä toimenpidettä, vaan todetaan jokin tilanne, ei lähtökohtaisesti pitäisi käyttää mitään koodia, vaan kuvata tilanne tekstinä kertomukseen. SAC-koodit eivät kuvaa potilaalle tehtäviä toimenpiteitä, mikä on suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen käyttötarkoitus. 3. WYA05- ja WYA10-koodien poiston perusteena on, että koodien sisältämä tieto tilastoituu, kun tilastoidaan hoidon kiireellisyys (AvoHILMO). 4. SAB03:n käyttöä ei ole rajattu ammattiryhmäkohtaisesti, kuten ei ensi vuoden alusta muidenkaan koodien käyttöä. SAA-koodit sisältävät taudin määrityksen, joten välillisesti käyttö rajoittuu koskemaan hammaslääkäreitä. SXC05 Suun ja hampaiston muu toimenpide, Käsittää toimenpiteet, joille ei ole toimenpideluokituksessa muuta erikseen määritettyä toimenpidekoodia. Koodin vaativuusluokka on 2. Erityyppisissä kontrollitilanteissa, joissa ei varsinaisesti tehdä toimenpidettä, vaan todetaan jokin tilanne, ei lähtökohtaisesti pitäisi käyttää mitään koodia, vaan kuvata tilanne tekstinä kertomukseen. SPA00 (hampaiston muotoilu prot. työtä varten), kevytsillan purkamiselle ei ole koodia. Vaikka SPA00 tekstin mukaan rajoittuu proteesin valmistamiseen, voidaan käyttää sitä, koska sisältö on sama. Koodi on kokonaisuus, joten kattaa useamman hampaan toimenpiteet Koodit puhuttavat aina. Väliaikaiselle täytteelle ei todellakaan ole omaa Yksi asia johon myös haluaisin selvyyttä koodia. Tavoitteena on yleisemminkin suuremmat ja muutamassa eri toimenpidekokonaisuudet ( lopputuotteet ), ja on terveyskeskuksessa eri puolilla Suomea katsottu, että väliaikainen täyte sisältyy varsinaiseen työskennelleenä olen havainnut että kirjavuutta ilmenee myös merkinnässä seuraavassa tilanteessa: paikkaustoimenpiteeseen (tämä on erikseen mainittu SF-otsikkotasolla). Koodi SGC10 (pulpan kattaminen) sopii kuvaamaasi tilanteeseen. Soveltamisteksti ei ota - potilaalle on tehty karieksen kantaa siihen onko kyseessä välillinen (vaiheittainen puhdistaminen ja väliaikainen paikkaus ekskavointi) vai välitön kattaminen, kunhan toimenpide ( syystä tai toisesta hammasta ei ole paikattu lopullisesti). KYSYMYS: mitä koodia tässä tilanteessa käytetään? tehdään erillisellä käynnillä. Useinhan tällöin on syynä se, ettei kaikkea kariesta voida poistaa kerralla pulpan läheisyyden vuoksi. Jos taas paikan lohkeamisen vuoksi ensiapuna laitetaan väliaikainen täyte, ettei terävä paikan tai hampaan reuna hankaa kieltä, ei a) paikkauskoodi voida käyttää tätä koodia. Tällöin ei suojata pulpaa.

13 b) paikkaushoidon tukitoimi c) alustäytepilari d) pulpan kattaminen (kyseessä EI ole välitön kattaminen) e) jokin muu vaihtoehto? Uskon että jos kysely tehtäisiin eri terveyskeskuksiin siitä, mitä koodia käytetään, saisitte useita eri vastauksia. Mikä on oikea vastaus? Olen yrittänyt etsiä tuloksetta THL:n koodia seuraaville toimenpiteille: Pistoshoito (esim. botox) puremalihakseen hoidon yhteydessä (esim. narskuttelun hoito). Esteettinen pistoshoito (esim. botox) suun, leukojen ja kasvojen alueelle. Olisiko teillä suositusta mitä koodeja tulisi käyttää? Jos on esim.d.45, johon teet kulmatäytteen 12-pinnoille. Tämän jälkeen vielä erilliset täytteet kolmospinnalle ja viitospinnalle. Onko oikea koodi tähän SFA30/kolmen tai useamman pinnan täyte (tähän meidät on ohjeistettu)? Vaiko SFA20 ja SFA10 ja SFA10, jolloin hintaa paikkaukselle tulee 29,30+14,70+14,70? Voiko SGB00 koodia käyttää, kun tekee traumahampaaseen osittaisen pulpotomian ja MTA-täytteen? Kunnan ohjeessa oli kehotettu käyttämään oikomisen vuoksi maitohampaaseen tehtävästä hionnasta koodeja SHA01 ja SHA02. Mielestäni nämä eivät käy, mutta voisiko käyttää SJX11 tai SJX21? Onko WYA50-koodin käyttöön olemassa tarkempaa ohjeistusta? Ihan kaikille tempuille (ovat usein työvaiheita) ei ole koodia, ja silloin ei pidä väkisin etsiä jotain sinne päin olevaa. Potilasasiakirjamerkinnät tulee kuitenkin aina tehdä riittävällä tarkkuudella. Toimenpidekoodien käyttö on osa (rakenteista) kirjaamista, mutta sen kautta ei ole tarkoituskaan välittää kaikkea potilastietoa. Ei tuolle ole spesifiä koodia. Myöskään THLtoimenpideluokituksesta (josta suun toimenpiteet on osa) ei sisällä muuta pistoskoodia kuin TEG10 (lääkeainepistos leukaniveleen). Sovellettavaksi jää siis TEW99 (Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide). Jos samalle hampaan pinnalle tehdään useampia yhden pinnan täytteitä saman hoitojakson aikana, kirjataan SFA10 vain kerran. Muiden täytteiden osalta ei vastaavaa rajoitusta ole. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Kun yhden pinnan täytteet tulevat eri pinnoille, kirjataan 2 X SFA10 ja SFA20. Kyllä. Tarkoitettaneen maitomolarien tai -kulmahampaiden mesiaalisia hiontoja. Kyse ei tällöin ole purentafysiologisesta hoidosta, joten SHA-koodit eivät tule kyseeseen. Myöskään tähän tarkoitukseen sopivaa SJE-koodia (Oikomishoitoon liittyvä hionta) ei ole, joten SJX11 tai SJX21 sopivat, jos käynnillä ei tehdä muita oikomistoimenpiteitä. Huom! Luokituksen 2017 versiossa koodit SJX11 ja SJX21 poistuivat ja esim. tässä tilanteessa voi käyttää uutta koodia SXC05. Jos opiskelijalle tehdään terveystarkastus tai tutkimus, käyttää suuhygienisti SAB-koodeja ja hammaslääkäri SAA-koodeja käytetyn ajan mukaan sekä kirjataan lisäksi koodi WYA50. WYA50 ei ole varsinainen toimenpidekoodi vaan käyntityyppi, joilla

14 korvamerkitään käynti tiettyyn tarkoitukseen (tässä tapauksessa neuvola-asetuksen seurantaan). Ks. myös kysymys ja vastaus Huom! Luokituksen 2017 versiossa SAB-koodeja karsittiin, ja jäljelle jäänyt SAB03 on kaikkien ammattilaisten käytössä. Myös SAA-koodeista poistui teksti "hammaslääkäri tekemä", mutta koska koodit sisältävät taudin määrityksen, ovat ne edelleen vain hammaslääkäreiden käytössä SPF40 Hammaskruunun tai pienen sillan irrottaminen ja uudelleen sementointi, voiko tätä käyttää, jos kruunu tai silta on irronnut ennen vastaanotolle tuloa? SPC35 Vastaanotolla valmistettu hammassilta. Kunnan ohjeessa oli, että kuitusiltaa tehtäessä tämän koodin lisäksi merkitään viereisten hampaiden paikkauksesta koodit erikseen. Mitä olet mieltä? Juuri tähän tilanteeseen ei ole suoraan sovellettavaa koodia, eikä tilanne liene kovin yleinen. Ei kuitenkaan ole väärin käyttää koodia SPF40, vaikka irrottaminen saattaakin olla työläs vaihe. Kruunun / kruunujen ja pilarin /pilarien puhdistamien sementtijäämistä ja muut uudelleensementointia valmistelevat toimenpiteet vievät kuitenkin oman aikansa (eikä vaativuusluokka 5 ole ylimitoitettu ). Koodi SPC35 sisältää kaikki lopullisen proteettisen hoitokokonaisuuden vaiheet ml. sementointi, tässä tapauksessa tukihampaissa olevien kaviteettien hyödyntäminen (viereisten hampaiden paikkaus?) Mitä koodeja tulisi käyttää juuritäytteen Koodi SGA06 (Vierasesineen poisto hampaan purkamisesta? Työ on aikaa vievää ja juurikanavasta ) vaatii erikoisvälineitä. Pelkkä Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen juurihoitokoodi sga04 tai 05 tuntuu nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. vähäiseltä, kun aikaa voi mennä Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon purkamiseenkin pelkästään tunti. Lisäksi aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä vielä laajennus. Eri asia tietysti sellaiset samalla käynnillä loppuun. huonolaatuiset täytteet, jotka lähtee Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. nastalla nostaen. Kesto vähintään 30 min. Mietin, että SGA06 koodi? Onko Vaikka juurentäytettä ei ole erikseen mainittu, on se mahdollinen vai tarkoitettu vain tuon kuitenkin vierasesine siinä missä muovi ja sementti. mainitun ruuvin irroittamiseen? Täytteen Käytännössä on mahdoton tehdä eroa sementin ja irroittaminen kuitenkin usein työläämpää varsinaisen täytemateriaalin välillä purkutilanteessa. kuin ruuvin. Joten, kun muut koodin käytön edellytykset täyttyvät, voidaan käyttää vanhan juurentäytteen purun yhteydessä THL:n juurihoidon koodeissa on määritelty minuuttiajat. Mitä niihin sisältyy? Kaikki hampaaseen tehtävä alkaen esim. väliaikaisen purkamisesta päättyen väliaikaisen asettamiseen? Erikseen mahdollinen puudutukseen menevä aika? Kaikki valmistelevat toimenpiteet, joille ei ole omaa koodia (kuten kofferdamin laitto, väliaikaisen täytteen purkaminen jne), sisältyvät toimenpiteeseen käytettyyn aikaan, ellei selitetekstistä muuta ilmene. Puudutukselle on koodi, joten siihen käytetty aika ei sisälly.

15 Kysymyksiä herättävä koodi on SBB10 (kipsimallit). Tulkinnassa lukee "hoidossa käytettävät mallit" ja osa meistä on käyttänyt kaikesta malleista tätä koodia (jotka liittyvät suunniteluun tai kojeiden tekoon) ja osa vain suunnittelumalleista. Mikä on oikea tulkinta?" SDE-koodit: voiko näiden kanssa käyttää SCA- koodeja? Mitä sisältää SDE-koodien hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito? Hammaslääkärit eivät aina tee paron statusta vaan lähettävät asiakkaan shg:lle joka tekee ko. statusmerkinnät. Mitä koodia shg voi tässä tilanteessa käyttää? Meillä on ohjeistettu käyttämään SBA01-koodia. Tällöin asiakkaalle kirjautuu kaksi status-koodia kun hml on ensin merkinnyt omansa Mitä koodia shg voi käyttää alle 20 minuuttia kestävästä paron hoidosta? SDE02-koodissa kesto vähintään 20 minuuttia. Kirjataanko vain hoitokertomukseen vai voiko käyttää hml:n SDA01 tai SDA20-koodeja Kojeiden tekoon liittyvät jäljennökset ja kipsimallit sisältyvät kojekoodiin, SBB10-koodia käytetään muista malleista. SDE-koodit ovat paron koodeja, joten ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito liittyvät kiinnityskudossairauden hoitoon ja omahoitoon. Jos samalla käynnillä tehtäisiin puhtaasti kariespreventioon liittyviä toimenpiteitä, voitaisiin periaatteessa käyttää, jos SCA01:n sovellusohjeen mukaiset toimet toteutuvat SDE:n sisällön lisäksi. Käytännössä hyvin epätodennäköinen tilanne. Molemmat ovat aikaperusteisia koodeja, joten tämä huomioitava: esim: käytetty aika 30 min, josta SCA01 9 min. (vähint. 10 min.) ja SDE02 21 min. (vähint. 20 min.). (ST) Huom! Luokituksen 2017 versiossa SDE-koodit poistettiin. (ST) Periaatteessa hammaslääkäri ei voisi tällöin käyttää SAA-koodia, koska tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekä hoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä. Miten hän voi tehdä diagnoosin ilman paron statusta? Tutkimuskoodien määrä per vuosi ei ole rajoitettua, indeksitilastojen keruun kannalta indekstietoja ei saisi tulla useampia vuodessa. Ammattiryhmään sidotut koodit ovat jossakin määrin ongelmallisia ja vastoin luokituksen yleisiä periaatteita (koodit ovat suorittajasta riippumattomia). Esim. shg:n tekemä vähäinen hammaskiven poisto, jonka kesto 10 min. ->SDA01, jos 15 min. > SDA02. SDA-koodeja voivat käyttää kaikki, myös suuhygienistit silloin, kun SDE-koodit (esim. käytetyn ajan perusteella) eivät tule kyseeseen. Huom! Luokituksen 2017 versiossa SDE-koodit poistettiin Mitä koodia tulee käyttää kun shg tekee terveystarkastuksen esim. 1. lastaan odottavalle vanhemmalle tai opiskelijalle? Onko SAB02-koodin THL-suun terveydenhuollon toimenpideluokitus ei rajaa (eikä muukaan kansallinen ohjaus) koodin käyttöä aikaisempaan hammaslääkärin tekemään tutkimukseen tai hoitosuunnitelmaan.

16 käyttö sidottu aikaisempaan hml:n tekemään hoitosuunnitelmaan kuten alla on mainittu? THL:n Terveystarkastus ei ole hammaslääkärille kuuluvaa taudinmääritystä, joka perustuu hammaslääkärin tekemään tutkimukseen. Terveystarkastus käsitettä toimenpideluokituksesta en löydä tähän on määritelty mm. seuraavissa dokumenteissa: viittausta. Tämä koodien käytön tulkinta Rakenteisen kirjaamisen opas, osa 1 aiheuttaa nyt hämmennystä ja (Terveystarkastuksissa tulee kirjata tarkastuksessa hankaloittaa työnjakoa. Alla erään shg:n ilmenneet löydökset ja tutkimustulokset ja ongelmat, s-posti asiaan liittyen.!keskustelu suuhygienistien SAB terveystarkastus koodin käytöstä jäi kesken toukokuussa, koska lomat jatkotoimien tavoitteet ja tarve sekä jatkohoidon ohjeet); Palveluluokitus 2008 (terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä painoivat päälle. Toivomme, että asiaan suoritettua terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä palataan ja käydään keskustelu vastuualueista eri ammattiryhmien välillä. Olen tiedustellut asiaa Suun koskevaa tarkastusta sekä terveyden edistämiseen liittyvää terveyden tilanselvittämistä (Lähde: Valtioneuvoston asetus 1484/2001)). Jos shg tekee Terveydenhuollon ammattiliitosta. Sieltä terveystarkastuksen opiskelijalle, käytetään SABkoodeja käytetyn ajan mukaan sekä kirjataan koodi sain vahvistuksen sille, että SAB-koodia shg voi käyttää vain niissä tilanteissa joissa hml on tehnyt hoitosuunnitelman ja määrittänyt tutkimusvälit hml:n ja shg;n välillä. SAB- koodi ei ole seulontakoodi. Koodin mukainen terveystarkastus vaatii, että shg kirjaa korttiin statusmerkinnät ja tekee oman WYA50. Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle perheelle (WYA40) ei sisällä yksilöllistä terveystarkastusta ( katsotaan suuhun ). Jos se kuitenkin samalla tehdään, kirjataan lisäksi SAB-koodi ajan käytön mukaan. WYA40 ja WYA50 eivät ole varsinaisia toimenpidekoodeja vaan käyntityyppejä, joilla korvamerkitään käynti tiettyyn hoitosuunnitelman, toimenpide vie aikaa tarkoitukseen (tässä tapauksessa neuvola-asetuksen yksin tehtynä n. 45 min. Hammaslääkäriliitto on myös sillä kannalla, ettei tällaista ohituskaistaa tule käyttää. Potilailla, jotka tulevat shg;lle terveystarkastukseen ilman hml:n tekemää hoitosuunnitelmaa, on todettu olevan 80%;sti todellisuudessa seurantaan). Huom! Luokituksen 2017 versiossa SAB-koodeja karsittiin, ja jäljelle jäänyt SAB03 on kaikkien ammattilaisten käytössä. Myös SAA-koodeista poistui teksti "hammaslääkäri tekemä", mutta koska koodit sisältävät taudin määrityksen, ovat ne edelleen vain hammaslääkäreiden käytössä. hml:n hoidon tarvetta! Tällainen päällekkäisyys toimenpiteiden suhteen on resurssien hukkausta ja potilaan pompottamista. Kysymyksessä on myös liian suuren juridisen vastuun siirto suuhygienisteille. Valviran kanta on, että terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on pidättäytyä tehtävästä kun hänen toimintamahdollisuutensa on rajattu. Tässä asiasta on kaiketi tulossa ohjeistus valtakunnallisella tasolla jo mahdollisesti tämän syksyn aikana. Olisimme sitä mieltä, että jäämme odottamaan tätä ohjeistusta ennen kuin aloitamme koodin käytön. Koodin käyttöön otto vaatii myös koulutuksen ja yhteiset toimintamallit mitä

17 toimenpiteessä tehdään ja näitähän emme ole saaneet." Eli siis kysymys on siitä, voiko/kuuluuko Tässä on enemmän kyse ohjauksesta kuin vars. minun tai naapurihuoneen kollegan konsultaatiosta, eikä tämä edellytä kirjata jokin koodi potilaskorttiin, jos potilasasiakirjamerkintää. Raja on kyllä häilyvä, eli käymme neuvomassa/auttamassa milloin mennään konsultaation puolelle. opiskelijaa/syventävää harjoittelua Huom! Koodit WZC05 ja WZC10 poistettiin luokituksen tekevää kliinisessä työssä? Missä 2017 versiossa. tilanteissa koodia on oikeutettu käyttää; Ks. myös kysymys ja vastaus esim. pelkkä suullinen neuvonta ei siihen varmaan riitä? Mutta jos autan esim. vaikka matriisin laitossa tai puudutuksessa tjms. niin onko koodi siis WZC00 vai joku muu, mikä? Kesällä kävimme hyvinkin paljon auttamassa opiskelijaa, mutta ei vain tajuttu kysyä tätä asiaa aiemmin. Vai onko niin, että opiskelijan ohjaaminen kuuluu meidän kokeneiden kollegojen velvollisuuksiin? Onko tällaisesta mitään määräystä/ohjetta olemassa? Mitä koodia käytetään dreenin laitossa? Itsenäisenä toimenpiteenä ei koodia, sisältyy kuitenkin useisiin E-luvun aukaisu -koodeihin (esim. EAA00, EDA00, EEA00, EKA00). Huom! Luokituksen 2017 versiossa täsmennetty koodin ECA10 tekstiä: "Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu, käsittää dreenin asettamisen" Sisältyykö ompelu biopsian ottoon? Ompelu sisältyy kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin, kirjataan erillisenä toimenpiteenä, kun kyse tapaturmasta yms. Huom! Luokituksen 2017 versiossa täsmennetty luvun E:n kohdalla : "Toimenpiteet sisältävät ompelun, puudutus kirjataan erikseen." Mitä koodia käytetään tablettimuotoisen esilääkityksen yhteydessä sedaatio ilman anestesiaa vai vaikeahoitoisen potilaan valmistelu tmp varten? Periaatteessa sekä WX002 (sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa) ja WYA30 (erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito) voisivat tulla kyseeseen. Kuitenkin WX002-koodin esimerkkinä annetaan ilokaasusedaatio ja koodin vaativuusluokka on 4, joten suun kautta annettava esilääkitys ei toimenpiteenä tavanomaisesti vastaa sitä. Näin ollen koodi WYA30 (vaativuusluokka 2) sopii paremmin kuvattuun tilanteeseen Käytetäänkö purentakiskon ja Sisältyy koodiin SDD10, Toimenpide on proteettisen työn kontrollikäynnillä jotain hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon koodia vai sisältyykö kontrollikäynti valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja kiskon tai proteesin valmistuskoodiin? käyttöohjeineen Tarkoitetaanko leukapuoliskolla esim. Ihmisellä on kaksi leukaa; ylä- ja alaleuka, joiden yläleuan tai alaleuan toista puoliskoa vai puoliskoa tarkoitetaan (esim. Dd 18-11).

18 ylä-tai alaleukaa? Mitä koodia käytetään alveoliitin SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito. ensiavussa kun poistokuoppa puhdistetaan ja lääkitään? Tulisiko valokuva-koodia käyttää kun otetaan esim. limakalvomuutosten seurantaa varten kuva ja paljonko potilaalta laskutetaan? Mitä koodia käytetään kun korjataan MTA:lla esim juuren lateraaliseinän perforaatiota tms.? Mitä koodia käytetään väliaikaisesta täytteestä? Kyllä, SBB00 (kirjataan käyntikertaa kohti). Asiakasmaksu määräytyy vaativuusluokan mukaan. SGC20 tai SGC30 ajankäytön mukaan. Ei ole koodia, sisältyy varsinaiseen täytteen koodiin.

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila

Järvenpään suun terveydenhuolto. vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila Järvenpään suun terveydenhuolto vs. Johtava hammaslääkäri Joona Iso-Lotila 16.4.2014 Järvenpää ja suun terveydenhuolto n. 40000 asukkaan kaupunki Tuusulanjärven rannalla Kaksi hammashoitolaa 14 HTV hammaslääkäriä

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN SUUN TERVEYDENHUOL- LON TOIMENPIDELUOKI- TUKSEN VASTAAVUUS- LUETTELO TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 6.4.2016 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1. ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 100 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 17.02.2016 Sivu 1 / 1 259/2016 06.00.00 25 Selvitys aluehallintovirastolle hoitoonpääsyn toteutumisesta Espoon perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Kumpulainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin

Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan ostaa perushoitoa rajatusti terveyskeskushammaslääkärin Hankinnan yksilöinti Ostopalveluina hankitaan hammaslääketieteellisen kiireellisen ensiavun jatkohoidon sekä muun kiireelliseksi katsotun hammashoidon toimenpiteitä. Lisähankintaoptio Lisähankintana voidaan

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS

Hyvä leikkauskertomus. Sari Koivurova OYS Hyvä leikkauskertomus GKS-päivät 23.9.2010 Sari Koivurova OYS Potilasasiakirjalainsäädäntö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994) - velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjat

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (43) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe

Ensimmäistä lasta odottava perhe Terveydenedistämistavoite: Kohderyhmä. Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet. 1. lasta odottava perhe Ensimmäistä lasta odottava perhe Kohderyhmä 1. lasta odottava perhe Vastuuhlö Kutsutapa ja aika Toimintatapa Tavoitteet Shg Äitiysneuvola ohjaa varaaman perheajan shg:lle kirjallisella tiedotteella.(liite

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot