Hammashoidon taksat. Lukijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hammashoidon taksat. Lukijalle"

Transkriptio

1 Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta

2 Hammashoidon taksat Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjekirjan kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät myös Kelan internetsivuilta kohdasta Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Sairaanhoitokorvausten taksat. Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon korvattavista tutkimusja hoitotoimenpiteistä sekä niiden korvaustaksoista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään hammashoidon korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät. Korvaustaksojen perusteiden ja vahvistettujen taksojen tulee perustua tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatuun, sen vaatimaan työhön ja aiheuttamaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon sekä korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin. Kelan vahvistamissa hammaslääkärinpalkkiotaksassa, rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksassa ja suuhygienistinpalkkiotaksassa luetellaan korvauksen perusteena käytettävät toimenpidenimikkeet soveltamisohjeineen. Taksoissa olevat toimenpiteiden nimikkeet, koodit ja soveltamisohjeet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Hammashoidon taksaluettelo sisältää lisäksi hammashoidossa tavallisimmin käytettävien radiologisten ja laboratoriotutkimusten korvaustaksat. Radiologisten ja laboratoriotutkimusten nimikkeet ja koodit noudattavat Suomen Kuntaliiton ylläpitämää nimikkeistöä. Nimikkeitä ja koodeja käytetään Kelan lomakkeilla SV 126, SV 3 ja SV 3SHS tai Kelan terveysosaston hyväksymillä vastaavilla lomakkeilla selvitettäessä annettua hammashoitoa ja perittyjä palkkioita. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Toimenpiteitä selvitettäessä tulee noudattaa soveltamisohjeita. Aikaperusteisen toimenpiteen aika arvioidaan käytännössä toimenpiteen kliiniseen työhön kuluneena aikana. Yhdellä käyntikerralla korvataan samalta toimenpidealueelta vain yksi aikaperusteinen toimenpide, lukuun ottamatta mahdollisesti useampaan hampaaseen samalla käynnillä suoritettuja hampaan juurikanavien avaus- ja laajennustoimenpiteitä, jotka ovat paitsi aikaperusteisia myös hammaskohtaisia. Protetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Proteesityö käsittää kliinisen ja hammaslaboratorion tekemän teknisen työn. Koska protetiikan kliinistä ja teknistä työtä korvataan eri prosenttien mukaan, selvitetään nämä omina toimenpiteinään. Toimenpidekohtaiset taksat eivät rajaa sitä, mitä hoitoa tai palveluita hoidon suorittaja antaa ja mitä palkkioita hän perii. Sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulla on oikeus saada korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista. Yhteistyöterveisin Kansaneläkelaitos 1

3 Sisältö Sisältö Hammaslääkärinpalkkiotaksa... 1 Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset... 1 Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset... 1 Suun terveyden edistäminen... 2 Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito... 2 Paikkaushoito... 5 Hampaan juurenhoito... 6 Purentafysiologia... 8 Oikomishoito... 9 Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet Huulien, hampaiden, leuan, suun ja nielun kirurgiset toimenpiteet Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Käyntityypit Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Hammaslääkärin suorittaman protetiikan kliinisen työn toimenpiteet Erikoishammasteknikon suorittaman protetiikan kliinisen työn toimenpiteet Protetiikan teknisen työn toimenpiteet Suuhygienistinpalkkiotaksa Suun ja hampaiden terveystarkastus Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot Suun terveyden edistäminen Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Käyntityypit Ote tutkimuksen ja hoidon taksasta Radiologiset tutkimukset Laboratoriotutkimukset

4 Hammaslääkärinpalkkiotaksa Koodi Toimenpide Korvaustaksa, euroa SA Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa. Kuitenkin rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan ilman rajoitusta rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain mukaan. Korvauksen perusteena oleva tutkimustoimenpide tarkoittaa laillistetun hammaslääkärin suorittamaa hammaslääketieteellistä tutkimusta, taudinmääritystä ja siihen liittyvän hoidon suunnittelemista (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 579/ ). SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Tutkimuksena korvataan SAA01 tai SAA02. Vain rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle voidaan korvata SAA01 SAA04. SAA01 Suun tutkimus, suppea Kesto enintään 10 min SAA02 Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min SAA03 Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min SAA04 Suun erityistutkimus Kesto yli 30 min Perusteellinen sekä kliiniseen että radiologiseen ja laboratoriotutkimukseen ja/tai kipsimalleihin perustuva tutkimus. Erikoisalakohtainen laaja kirjallinen konsultaatio lähetepotilaalle korvataan toimenpiteenä WZC10. 20,00 44,00 SB Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. Toimenpiteeseen sisältyy testin suorittaminen (viljely) ja sen tulkinta. 29,00 SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys 17,00 Ei sisällä muita määrityksiä SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys 17,00 1

5 SBB10 Hampaiston jäljennökset Toimenpide korvataan vain hammaslääkärin suorittamaan tutkimukseen ja hoitoon liittyvänä, kun hoito on korvattavaa. Proteesin, purentakiskon tai oikomishoitolaitteen valmistamiseksi tai korjaamiseksi otettuja jäljennöksiä ja kipsimalleja ei korvata. 29,00 SC Suun terveyden edistäminen Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (ks. SD). Vähintään 20 minuuttia kestävän toimenpiteen SCA02 tarpeellisuus muun hoitokäynnin yhteydessä tulee erityistilanteessa perustella selvityslomakkeen kohdassa sairauden diagnoosi. Toimenpiteet edellyttävät selostusta potilasasiakirjaan. SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 min SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti Erillinen hoito- tai neuvontakäynti Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min 20,00 SCE Hampaiden pinnoitus Pinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä poistetaan hampaan kovakudosta, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE00 Hampaan pinnoitus Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. 29,00 SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Parodontologinen hoito edellyttää diagnosoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyvän traumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. 2

6 SDA Parodontologinen tulehduksen ja ienmuutosten hoito Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. SDA01 05 toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01 05 toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SDA10 ja SDA11 koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto käyntikerralta Kesto enintään 10 min SDA02 Parodontologinen hoito, suppea Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muiden plakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min SDA03 Parodontologinen hoito Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 30 min SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 45 min SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito tai syvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus -laaja ja vaativa Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoito tai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito. Esim. laaja ja vaativa kyretointi Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuen erityisinstrumentteja ja taitoja vaativa hoito. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla 20,00 29,00 44,00 57,00 82,00 95,00 3

7 hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SDC Parodontologinen kiskotus SDC-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. SDC10 SDC20 SDC30 SDC40 SDC50 SDD Parodontologinen kiskotus, suppea Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2 3 hammasta Parodontologinen kiskotus, laaja Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi hammas Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 2 3 hammasta Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 4 6 hammasta Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, vähintään 7 hammasta Parodontologinen purennan hoito 57,00 95,00 202,00 Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 SDD03 koodia. SDD01 SDD02 SDD03 SDD10 Parodontologinen purennan hoito, suppea Esim. suppea purennan hionta Kesto vähintään 10 min Parodontologinen purennan hoito Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 20 min Parodontologinen purennan hoito, laaja Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 30 min Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. 29,00 44,00 95,00 4

8 SF Paikkaushoito Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on paikkaushoidon toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA SFA00 SFA10 SFA20 SFA30 SFA40 SFB Paikkaushoito suoralla menetelmällä Pieni täyte Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (ks. Ehkäisevä hammashoito SCE). Yhden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. Kahden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. Kolmen tai useamman pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. Hammasterä tai -kruunu Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä 29,00 57,00 82,00 Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. Materiaali- ja teknisen työn kustannukset eivät sisälly toimenpiteeseen, eikä niitä korvata. SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte 57,00 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. 82,00 5

9 SFB30 SFC SFC00 SFC01 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. Paikkaushoidon tukitoimenpiteet Alustäytepilari Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaanterän valmistukseen. Alustäytepilarin korvaukseen sisältyvät ruuvien ja nastojen asettamiset, joten niitä ei korvata erikseen tämän toimenpiteen yhteydessä. Paikkaushoidon tukitoimenpide Tukitoimenpiteenä korvataan parapulpaalinastojen tai juurikanavaruuvien asettaminen sekä erillisellä käynnillä valmistettu alustäyte hammasta kohden. 202,00 20,00 SG Hampaan juurenhoito Kaikki juurenhoidon toimenpiteet ovat hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Samalla käynnillä merkitään yhtä hammasta kohden yksi avaus- ja laajennustoimenpide. Sisältää mahdollisen lääkehoidon. SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus Kesto vähintään 10 min Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Kesto enintään 20 min 1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa Kesto vähintään 20 min 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa Kesto vähintään 30 min 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen Kesto vähintään 45 min SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Kesto vähintään 30 min Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä 29,00 44,00 82,00 6

10 SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Kesto yli 45 min Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnista kanavassa, hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä 95,00 SGB Hampaan juurentäyttö SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas 29,00 SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 44,00 SGB30 Muu vaativa hampaan juurentäyttö Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet SGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito Aiemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa sijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen Kesto vähintään 30 min Ei sisällä varsinaista juurentäytettä Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä 29,00 29,00 7

11 SGC30 SGC40 SGC50 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaan sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi Kesto yli 45 min Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan eristämistä varten Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellä materiaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. 95,00 82,00 SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen purennan kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Toimenpiteet SHA01-SHA04 ovat aikaperusteisia. Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. SHA01 SHA02 SHA03 SHA04 SHB00 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea Kesto enintään 10 min Purentafysiologinen hoitokäynti Kesto enintään 20 min Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa Kesto enintään 30 min Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa Kesto yli 30 min Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus Toimenpide on useamman käynnin vaativa hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. Ei käytetä yhdessä aikaperusteisten purentafysiologisten toimenpiteiden kanssa samalla käyntipäivämäärällä. Uniapneakisko Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, ks. TED00. 20,00 44,00 95,00 8

12 SJ Oikomishoito Oikomishoitoa korvataan vain silloin, kun hammashoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Ohje korvauksen hakemiseen tarvittavista selvityksistä on Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjekirjassa. SJB Oikomishoito irtokojeilla Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus 44,00 SJB10 SJB30 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruktio-purennan määrittämisen. Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. leukakappa, van Beekin aktivaattorin ulkoinen veto, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. 20,00 SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla SJC01 SJC02 SJC03 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (Etsattava tai muu vastaava kiinnike) 1 2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen yhteydessä. Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä enintään 6 kpl leukaa kohden. Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä 7 14 kpl leukaa kohden. 20,00 57,00 144,00 SJC10 Rengaskiinnike/hammas 29,00 SJC20 SJC40 SJC50 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, high-pull-veto, huulipuskuri, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. Kiinteän oikomiskojeen purkaminen Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. 20,00 57,00 9

13 SJD Oikomiskojeen kaaret SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja 44,00 kiinnitys SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari 44,00 SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari 57,00 SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari 82,00 SJD40 SJD50 SJX Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quad- tai bihelix, tai muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri. Muu oikomishoito 44,00 57,00 SJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus 57,00 SJX10 SX Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito tai kontrollikäynti Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet 20,00 SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto 17,00 Sisältää huulet SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito 10,00 SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto 17,00 SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotuksen purkaminen. SXC SXC02 SXC03 Suun alueen muut toimenpiteet Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat limakalvosairauksiin tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus Kesto vähintään 10 min Suun ja hampaiston muu toimenpide Esim. parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus Kesto vähintään 20 min 10 29,00 44,00

14 SXC04 E Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaiset limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus Kesto vähintään 30 min Huulien, hampaiden, leuan, suun ja nielun kirurgiset toimenpiteet Kirurgisten toimenpiteiden korvaus sisältää myös puudutuksen, eikä sitä korvata näiden toimenpiteiden yhteydessä erillisenä toimenpiteenä. E-alkuiset kirurgiset toimenpiteet korvataan koko väestölle myös silloin, kun ne liittyvät proteettisiin hoitoihin. EA Huulien toimenpiteet EAA00 Huulen aukaisu, insisio Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen Koepalan otto huulesta, ks. TEA EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio 57,00 EAA20 Ylähuulen poisto osittain 144,00 EAA30 Alahuulen poisto osittain 144,00 EAA99 Muu huulien poistoleikkaus 57,00 EAB00 Huulen ompelu Sisältää haavan puhdistamisen. EAB10 Huulijänteen poisto tai muovaus 57,00 EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus 95,00 EB Hampaiden toimenpiteet EBA Hampaiden poistot EBA00 Hampaan poisto EBA05 EBA10 EBA12 EBA15 EBA20 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun Hampaan poistoleikkaus Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellinen poiston. Vaativa hampaan poistoleikkaus Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas Hampaiston saneeraus Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. Toimenpide merkitään leukaa kohden. Hampaan poisto osittain, hemisektio Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. 144,00 216,00 82,00 11

15 EBA30 EBA40 EBA45 EBB EBB00 EBB05 EBB10 EBB11 EBB15 EBB20 EBB40 EBB50 EC Monijuurisen hampaan halkaisu. Hampaan juuren poisto Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. Hampaan juurenpään poisto Juurenpään poistoleikkaus (resektio) Monijuurisen hampaan juurenpään poisto Monijuurisen hampaan juurenpään poistoleikkaus (resektio). Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi Sisältää mahdollisen kiskotuksen Hammasmurtuman hoito Sisältää mahdollisen kiskotuksen Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, ks. EBB11 Toisen ja sitä seuraavien keinojuuren (implantin) asettaminen samanaikaisesti Toisen keinojuuren (implantin) asettaminen samanaikaisesti Sisältää myös seuraavien keinojuurien asettamisen samalla kerralla. Kukin keinojuuri merkitään erikseen. Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen Kunkin keinojuurijatkeen paljastaminen koodataan erikseen. Hampaan siirto Sisältää ristiompeleen käytön. Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet 82,00 144,00 144,00 57,00 202,00 144,00 144,00 144,00 216,00 ECA Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu- koepalan otto tai poistoleikkaukset ECA00 Hampaan paljastus Luun sisällä olevan hampaan paljastus. ECA10 Ikenen aukaisu 29,00 ECA20 Koepalan otto ikenestä ECA30 Ienmuutoksen poisto Esim. ienhyperplasian poisto. Käsittää hammaspinnan puhdistuksen ja hoidon. 57,00 12

16 ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto 95,00 Esim. laaja gingivektomialeikkaus ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus 95,00 ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus 144,00 ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus 216,00 Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim. kiinnityskadon määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen vuoksi. ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta 29,00 ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus Sisältää kalvotekniikan ja muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien materiaalien käytön. 216,00 ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset ECB00 Ikenen ompelu 29,00 ECB10 Ikenen korjaamisleikkaus 57,00 ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen 95,00 sulkeminen ECB20 Hammasharjanteen muovaus 57,00 ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen 144,00 (sulkusplastia) ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä siirrettä käyttäen 202,00 ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito ECB60 Hammasharjanteen rekonstruktio 323,00 ECU Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta ECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai kiinnityslaitteen poisto 144,00 ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea Ei vaadi leikkausta Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai ruuvien lukumäärästä. ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto Vaatii leikkauksen Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai ruuvien lukumäärästä. ECW Muut ikenien ja hammasharjanteen leikkaukset ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea 1-2 implanttia tai ruuvia ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen 3 tai useampia implantteja tai ruuveja 57,00 44,00 EDA Alaleuan aukaisu tai koepalan otto 13

17 EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu 44,00 EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta 44,00 EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia) 323,00 EDB20 Alaleukapuoliskon poisto 323,00 EDC Alaleuan korjausleikkaukset EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu 242,00 EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu 242,00 EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu 242,00 EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu 242,00 EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu 242,00 EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus 242,00 EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen 216,00 asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja 216,00 leukojen yhteen kiinnitys EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen 242,00 ja liittäminen EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen asettaminen ja 242,00 kiinnittäminen EDC42 Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen 242,00 EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä 323,00 EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu 44,00 EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta 44,00 EEC Yläleuan korjausleikkaukset EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu 242,00 EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä 323,00 EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I 242,00 EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II 323,00 EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III 323,00 14

18 EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiinnitys 216,00 EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 242,00 EEC30 Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen 144,00 EEC35 Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 202,00 EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen 242,00 EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen 323,00 EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä 323,00 EFA Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset EFA10 Kasvaimen poisto leuoista 216,00 EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto 202,00 EFA40 Leukakystan aukaisu 82,00 EFA50 Leukakystan poisto 144,00 EFB Leukojen korjausleikkaukset EFB10 Leukojen muovausleikkaus 95,00 EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys 323,00 EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys 242,00 EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista 202,00 EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista 57,00 EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta 242,00 EGA Leukanivelen tähystystoimenpiteet EGA00 Leukanivelen tähystys 144,00 EGA10 Leukanivelen aukaisu 57,00 EGA20 Koepalan otto leukanivelestä 57,00 EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto 144,00 15

19 EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus 216,00 EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus 216,00 EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen 242,00 EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteen poisto EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto EHA00 Suulaen aukaisu EHA10 Koepalan otto suulaesta 57,00 EHB Suulaen poistoleikkaukset EHB00 Suulaen kasvaimen poisto 144,00 EHC Suulaen korjaamisleikkaukset EHC00 Suulaen haavan ompelu EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon väliltä 216,00 EHC20 Suulaen arpikudoksen poisto 144,00 EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen 323,00 EHC40 Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus 242,00 EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen 144,00 EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto ja aukaisu EJA00 Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen aukaisu ja kanavointi 95,00 EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta 44,00 EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet EJB00 Ranulan poisto 57,00 EJB10 Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta 95,00 EJB20 Kasvaimen poisto kielentyvestä 95,00 EJB30 Kasvaimen poisto suunpohjasta 242,00 16

20 EJC Kielen ja suunpohjan korjaamisleikkaukset EJC00 Kielen ja suunpohjan haavan ompelu 44,00 EJC20 Kielijänteen leikkaus 57,00 EJC99 Muu kielen/suupohjan korjausleikkaus 323,00 EKA Posken aukaisu ja koepalan otto EKA00 Posken aukaisu 29,00 EKA10 Koepalan otto poskesta 57,00 EKB Posken poisto osittain tai kokonaan EKB00 Posken kasvaimen poisto 82,00 EKC Posken korjaamistoimenpiteet EKC00 Posken ompelu EKC10 Posken vierasesineen poisto 29,00 EKC20 Posken muovausleikkaus 144,00 ELA Sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu ELA00 Sylkirauhasen aukaisu 57,00 ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu 82,00 ELA20 Sylkikiven poisto 82,00 ELA30 Koepalan otto sylkirauhasesta 57,00 ELB Sylkirauhasen tutkimus- tai poistoleikkaukset ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto 95,00 ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto 144,00 ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto 216,00 ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain 323,00 ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan 323,00 ELC Sylkirauhasen korjaamisleikkaukset ELC00 Sylkirauhasen ompelu 95,00 17

21 ELC30 Sylkirauhastiehyen sitominen 57,00 ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen 95,00 ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto 95,00 ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen 95,00 EW Hammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset EWA00 Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai nieluleikkaushaavan 29,00 tarkistaminen EWE00 Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen haavan vuodon vuoksi 44,00 Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten YEA00 Limakalvosiirteen irrottaminen suusta YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen irrotus Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiselta alueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhteydessä. 144,00 YNA01 Hohka-kortiskaluun otto lantiosta 95,00 YNA09 Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa määrittelyä TE Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet TEA00 Koepalan otto huulesta TED00 Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen asettaminen 29,00 TEG00 Leukanivelen pisto Sisältää näytteenoton ja lääkityksen. WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Puudutus korvataan kerran leukapuoliskolta käyntiä kohden. Puudutusainetta ei korvata, kuten ei muitakaan vastaanotolla käytettyjä lääkeaineita. Kaikkien kirurgian toimenpiteiden korvauksiin sisältyy puudutus, eikä sitä korvata kirurgian toimenpiteiden yhteydessä erillisenä toimenpiteenä. Puudutus voidaan korvata myös hoitokäynnin ainoana toimenpiteenä. Anestesialääkäri antaa korvattavaan hammashoitoon liittyvästä anestesiasta eri selvityksen lomakkeella SV 120, Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioita. WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa Ilokaasusedaation käyttö ja potilaan valvonta. WX105 Pintapuudutus 10,00 WX110 Infiltraatiopuudutus 10,00 18

22 WX290 Suun alueen johtopuudutus 10,00 WY Käyntityypit WYA10 Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti Käynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössä olevia toimenpiteitä. WYA20 Käynti potilaan luona Hammaslääkärin käynti tapahtuu yksittäisen potilaan luo. Lisäksi korvataan käynnillä suoritetut toimenpiteet. 20,00 WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot Todistuksen tai lausunnon aiheuttamia kustannuksia korvataan vain, kun sen perusteella haetaan muuta sairausvakuutuslain etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa. Tämä ei koske koodia WZC10 Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio. WZA00 Suppea todistus Sairausvakuutustodistus A (lomake SV 6) WZA90 Muu lääkärin tai hammaslääkärin lausunto Hammashoidossa esim. erikoishammaslääkärin antama lausunto oikomishoidon korvaamista varten. WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettua reseptiä ei korvata tänä toimenpiteenä, vaan se sisältyy käynnillä tehtyihin toimenpiteisiin. WZC05 Erikoisalakohtainen konsultaatio Lähetteeseen perustuva erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus, joka vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan suun perustutkimusta. WZC10 Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio Lähetteeseen perustuva erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus, josta annetaan kirjallinen lausunto. Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan suun erityistutkimusta. 10,00 20,00 10,00 57,00 19

23 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Protetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Proteesityö käsittää kliinisen ja hammaslaboratorion tekemän teknisen työn. Protetiikan kliinistä ja teknistä työtä korvataan eri prosenttien mukaan ja nämä merkitään omina toimenpiteinä. Kliinisen työn suorittava hammaslääkäri tai erikoishammasteknikko merkitsee korvaamista varten selvityslomakkeelle proteesin kliinisen ja teknisen työn toimenpiteet, koodit ja perityt toimenpidekohtaiset palkkiot sekä antaa selvityslomakkeen liitteenä hammaslaboratorion tekemän työkuvauksen. Proteesien suunnittelu, jäljennökset ja työohjeet hammaslaboratoriolle sisältyvät toimenpiteeseen. Monet protetiikan toimenpidenimikkeet ovat kokonaisuuksia ja käsittävät kaikki toimenpiteet, jotka proteesin valmistamiseksi suoritetaan useammalla hoitokäynnillä. Proteesin käytön ja kotihoidon opetus sisältyy toimenpiteeseen. Jos proteesia korjataan tai uusi proteesi valmistetaan tavanomaista lyhyemmän aikajakson sisällä, tulee hoidon tarve perustella erikseen korvauspäätöstä varten. Koodi Toimenpide Korvaustaksa, euroa SP Hammaslääkärin suorittaman protetiikan kliinisen työn toimenpiteet SPA SPA00 SPA05 SPA10 SPA20 SPB Hammasprotetiikan valmistelevat toimenpiteet Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelu- tai jälkitarkastustöitä, joita ovat esim. okkluusion, purentatason ja proteesin hionta tai tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset. Täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä on paikkaushoidon toimenpide. Ohjauskisko Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen keinojuurikohtien merkitsemisen. Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, keinojuuriin tai kiskorakenteisiin Merkintä hammas- tai keinojuurikohtaisesti Keinojuurijatkeen valinta ja asettaminen Kukin keinojuurijatke merkitään erikseen Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet 36,00 62,00 114,00 19,00 SPB00 Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu 17,00 20

24 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SPB10 SPB20 SPB30 SPC Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen vastaanotolla Yksittäisen tilapäisen kruunun valmistamistoimenpide. Proteesityön yhteydessä tehtävät uusintakiinnitykset eivät ole erillisiä toimenpiteitä, vaan ne sisältyvät muuhun hoitoon. Tilapäinen silta/siltayksikkö Tilapäisen sillan valmistustoimenpide kutakin hammaskruunua kohden. Tilapäinen osaproteesi Tilapäinen osaproteesi, kun eri syistä pysyvämpää proteesiratkaisua ei voida tehdä. Kiinteät hammasproteesit 41,00 17,00 91,00 SPC10 SPC20 SPC25 SPC30 Tavallinen hammaskruunu Vaippa-, nasta- tai osakruunu. Myös sillan tukihampaana. Implanttikantoinen hammaskruunu Implantin, tekojuuren varaan valmistettu kruunu. Myös sillan tukihampaana. Muu vaativa hammaskruunu Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai muita vastaavia erillisiä toimenpiteitä. Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään tai muutoin erityisen vaativan kruunun valmistus. Koodia voidaan käyttää myös yksittäisen kruunun yhteydessä. Pintakiinnitteinen silta Sisältää yleensä yhden väliosan ja kiinnitykset kahteen tukihampaaseen. Kun silta käsittää kaksi välihammasta ja kiinnitykset vähintään neljään tukihampaaseen, merkitään työ kahtena toimenpiteenä. 153,00 153,00 175,00 175,00 SPC35 Vastaanotolla valmistettu silta 153,00 SPC40 SPC45 SPC50 SPC60 SPD Sillan 1. tai 2. välihammas Kukin sillan välihammas merkitään erikseen. Ei koske pintakiinnitteisen sillan (SPC30) välihammasta. Sillan 3. tai sitä seuraava välihammas Sillan useammat välihampaat merkitään lukumäärän mukaan. Ei koske pintakiinnitteisen sillan (SPC30) välihammasta. Nastapilari Hammaslaboratoriossa valmistettava nastapilari Itse valmistettu pilari, ks. SFC00 Parapulpaalinastan upotus Nastakohtainen Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit 114,00 62,00 62,00 17,00 SPD00 Limakalvokantoinen kokoproteesi 187,00 Kokoproteesin valmistus erillisen tarkkuusjäljennöksen avulla. SPD10 Implantti- ja limakalvokantoinen kokoproteesi 187,00 Peittoproteesi on implantti- ja limakalvokantoinen. SPD20 Implanttikantoinen kokoproteesi 187,00 21

25 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE00 Metallirunkoinen osaproteesi 243,00 SPE10 SPE90 SPF Implanttikantoinen osaproteesi Hammasosa täysin implanttikantoinen. Muu osaproteesi Esimerkiksi akryyliosaproteesi. Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet 243,00 179,00 SPF00 SPF10 SPF20 SPF30 Hammasproteesin korjaus Proteesin korjaus ilman jäljennöstä. Vaativa proteesin korjaus Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. Väliaikainen pohjaus Immediaattiproteesin valmistukseen liittyvä tai muu väliaikainen pohjaus. Proteesin pohjaus Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okkluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin. 32,00 54,00 32,00 62,00 SPF40 Kruunun tai pienen sillan irrottaminen ja uudelleen sementointi 41,00 SPF50 SPF60 8P Sillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi Toimenpide, joka vaatii pientä siltaa enemmän aikaa ja kestää yli 30 min. Fasadin korjaus Fasadin korjaus täyteaineella vastaanotolla. Erikoishammasteknikon suorittaman protetiikan kliinisen työn toimenpiteet 62,00 62,00 Erikoishammasteknikon suorittama kokoproteesihoito korvataan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen ja hänen antamansa hoitomääräyksen (lomake SV 3) perusteella. Sama määräys on voimassa kaksi vuotta. 8PA00 8PD00 8PF00 8PF10 8PF20 Erikoishammasteknikon tarkastus Ennen proteesityön aloittamista tapahtuva suun tarkastus erillisellä käynnillä. Kokoproteesi / leuka Sisältää esi- ja tarkkuusjäljennöksen, selektiivisen hionnan sekä jälkikäynnin. Proteesin korjaus Pieni proteesin korjaus ilman jäljennöstä Kokoproteesin vaativa korjaus Jäljennöstä vaativa kokoproteesin korjaustoimenpide Väliaikainen kokoproteesin pohjaus / leuka Eri syistä väliaikaiseksi tarkoitettu kokoproteesin pohjaus 14,00 171,00 25,00 36,00 25,00 22

26 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa 8PF30 8YA20 7P Kokoproteesin pohjaus / leuka Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun jäljennöksen ottoa varten, keskiasennon määrityksen ja tarkistushionnan sekä jälkikäynnin. Kun kokoproteesit uusitaan niin, että säilytetään pelkästään hampaat ja niiden keskinäinen asettelu, voidaan pohjauksen lisäksi käyttää toimenpidettä proteesin korjaus (8PF00) tai kokoproteesin vaativa korjaus (8PF10) työn laajuuden mukaan. Erikoishammasteknikon käynti potilaan luona Käynnillä suoritetut toimenpiteet korvataan erikseen. Protetiikan teknisen työn toimenpiteet 58,00 20,00 7PA05 7PA10 7PB10 7PB20 7PB30 7PC11 7PC12 7PC13 7PC30 Ohjauskiskon tekninen työ Ohjauskiskon kliinistä työtä vastaava tekninen työ Tarkkuuskiinnikkeen tekninen työ Hampaisiin, keinojuuriin ja kiskorakenteisiin tarkkuuskiinnikkeiden kliinistä toimenpidettä vastaava tekninen työ. Tarkoittaa sekä tehdasvalmisteista että laboratoriossa tehtyä, ns. CSPkiinnikettä. Merkintä hammas- tai keinojuurikohtaisesti Tilapäisen kruunun valmistamisen tekninen työ Hammaslaboratoriossa valmistettu tilapäisen muovikruunun tekninen työ. Tilapäisen sillan/siltayksikkö tekninen työ Kun tilapäinen silta valmistetaan hammaslaboratoriossa, merkitään tilapäisen sillan kruunuhampaiden tekninen työ kutakin valmistettua yksikköä kohden. Tilapäisen osaproteesin tekninen työ Samannimistä kliinistä toimenpidettä vastaava tekninen työ. Kuituvahvisteisen muovikruunun tai muovikruunun tekninen työ Kruunun kliinistä työtä vastaava tekninen työ Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita. Metallirunkoisen kruunun tekninen työ Kruunun kliinistä työtä vastaava tekninen työ. Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita. Metallokeraamisen tai keraamisen kruunun tekninen työ Kruunun kliinistä työtä vastaava tekninen työ. Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita. Pintakiinnitteisen sillan tekninen työ Samannimistä kliinistä työtä vastaava tekninen työ. Kun pintakiinnitteinen silta käsittää kaksi väliosaa ja vähintään neljä tukihammasta, merkitään kaksi toimenpidettä. 59,00 114,00 41,00 30,00 91,00 171,00 171,00 204,00 248,00 7PC50 Nastapilarin tekninen työ 71,00 Samannimistä kliinistä toimenpidettä vastaava tekninen työ. 7PC60 Parapulpaalinastan upotuksen tekninen työ 17,00 23

27 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa 7PD00 7PE00 7PE90 7PF00 7PF10 7PF30 Samannimistä kliinistä toimenpidettä vastaava tekninen työ. Läpivedettävän juurikanavanastan tekninen työ. Nastakohtainen Kokoproteesin tekninen työ / leuka Kokoproteesin valmistuksen tekninen työ. Metallirunkoisen osaproteesin tekninen työ Samannimistä kliinistä työtä vastaava tekninen työ. Muun osaproteesin tekninen työ Samannimistä kliinistä työtä vastaava tekninen työ. Proteesin korjauksen tekninen työ Irrotettavan proteesin tekninen korjaustoimenpide, joka ei yleensä vaadi potilaalta jäljennöstä. Vaativan proteesin korjauksen tekninen työ Proteesin korjaus vaatii yleensä jäljennöksen ottamista potilaalta. Rankaproteesin hitsaustoimenpide merkitään myös tällä koodilla erillisenä toimenpiteenä. Proteesin pohjauksen tekninen työ Koko- tai osaproteesin korjaustoimenpide pohjaamalla eli uusimalla suun limakalvoa vasten tuleva proteesimateriaali. Samannimistä kliinistä toimenpidettä vastaava tekninen työ. 180,00 355,00 174,00 32,00 59,00 62,00 24

28 Suuhygienistin palkkiotaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Suuhygienistin antamaa hoitoa korvataan yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräämänä. Suun ja hampaiden terveystarkastus korvataan enintään kerran kalenterivuodessa. Parodontologinen hoito edellyttää ikenen tai kiinnityskudosten sairautta, josta tulee olla merkintä tutkimus- ja hoitomääräyksessä. Tutkimus- ja hoitomääräys on voimassa kaksi vuotta enintään viideltätoista tutkimus- ja hoitokerralta. Koodi Toimenpide Korvaustaksa, euroa SAB SAB01 SAB02 SBA Suun ja hampaiden terveystarkastus Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus, suppea Ei sisällä sairauden diagnooseja. Sisältää suun ja hampaiden terveyden ja hampaiden puhkeamisen määrityksen. Esim. alle kouluikäisen tai aikaisemmin hoidossa olleen potilaan terveystarkastus. Voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 10 minuuttia. Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus Ei sisällä sairauden diagnooseja. Sisältää suun ja hampaiden terveyden, plakin, ienverenvuodon ja ientaskujen määrityksen. Aikaisemmin hoidossa olleen potilaan hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukainen tarkastus. Voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 20 minuuttia. Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot 12,00 17,00 SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti. Toimenpiteeseen sisältyy testin suorittaminen (viljely) ja sen tulkinta. 17,00 SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys 10,00 Ei sisällä muita määrityksiä. SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys 10,00 SC Suun terveyden edistäminen Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (ks. SD). 25

29 Suuhygienistin palkkiotaksa SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Toimenpiteet edellyttävät selostusta potilasasiakirjaan. SCA01 SCA02 SCE SCE00 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä Ehkäisevää suun terveydenhoitoa SCA01 ei korvata samalta hoitokäynniltä, jolla on tehty parodontologista perushoitoa (SDE) tai hoidon tarpeen arviointia sisältävää ehkäisevää hoitoa (SCF). Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu vastaava käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 minuuttia. Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti Erillinen hoitokäynti tai neuvontakäynti. Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 minuuttia. Hampaiden pinnoitus Hampaan pinnoitus Toimenpide tarkoittaa ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. 12,00 20,00 17,00 SCF Suun ehkäisevä hoito ja hoidon tarpeen arvio suuhygienistillä Kyseessä on hoitokokonaisuus, joka sisältää mm. hoidon tarpeen arvioinnin, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Hoidon tarpeen arviointi on lyhytkestoinen toimenpide, joka ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta (statusmerkintöjä ja diagnooseja). Toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä toimenpidekoodia SCF01 SCF03 kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SCF01 SCF02 SCF03 Suun ehkäisevä hoito ja hoidon tarpeen arvio suuhygienistillä, suppea Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia ja terveysneuvontaa. Kesto vähintään 10 minuuttia. Suun ehkäisevä hoito ja hoidon tarpeen arvio suuhygienistillä Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 20 minuuttia. Suun ehkäisevä hoito ja hoidon tarpeen arvio suuhygienistillä, laaja Sisältää esim. hoitotarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 minuuttia. 12,00 17,00 20,00 26

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous 5/2014 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka THL, Saunakabinetti 8. kerros, Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja (x) Hämäläinen Päivi THL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014 PIIRIKOHTAISET HINNAT koodi nimi hinta TU Tulkki 1h 65 ET Polikliininen eristyshoito 65 2 Turun yliopistollinen keskussairaala Hinnasto 2014 Toimialue

Lisätiedot

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara

TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA. Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara TIETOPAKETTI KOIRIEN JA KISSOJEN HAMMASHOIDOISTA JA SUUKIRURGIASTA Anna Chrons ja Helena Kuntsi-Vaattovaara SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 1. Anatomiaa 2 1.1 Hampaiden puhkeaminen 3 1.2 Purenta 4 1.3 Hampaan

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 6: Hammashoitopalvelut, niiden sisältö ja saatavuus Suun terveydenhuollon koulutusohjelma, suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Tarja Kirjatankki Aninka Lounasmaa

Lisätiedot

Kandin selviytymisopas klinikkaan

Kandin selviytymisopas klinikkaan Piia Uusitalo ja Katariina Havukainen Kandin selviytymisopas klinikkaan Syventävien opintojen kirjallinen työ Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hammaslääketieteen laitos Syyslukukausi 2014 Tutkielman

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto 156 Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto Ei ICD-koodia Ehkäisevän hoidon ensisijaisena tavoitteena on estää hammas- ja suusairauksien kehittyminen sekä ylläpitää suun hyvää terveyttä

Lisätiedot

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline

teknikko ORIOLA OY LAMIN AATTITEKN11 KALLA KAUNIS JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS Hammasväline hammas teknikko Yksittäisten hampaiden korvaaminen implantaatilla Potilasvakuutus 1987 Erikoishammasteknikoiden vuosikokous Kevytsilta Kaamoshammas w -tapahtuma Mauno elomaa in memoriam. mad LAMIN AATTITEKN11

Lisätiedot

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4

h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 1 / 2 0 0 4 tässä numerossa Massiivinen valu s. 14-17 Katsaus tukeproteeseihin ja niiden valmistukseen s. 4-11 Talvipäivät Tahkolla s. 22-23

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI TERVE SUU ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TERVE SUU Huhtikuu 2007 LAPSET Hampaiden ja suun puhdistamisen opettelu kannattaa aloittaa jo vauvavaiheessa, kun hampaita

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lokakuu 2007 Seuraava Teemanumero INFORMAATIO- TEKNOLGIA 30.10. Paikka ihmisille jotka eivät pidä hammaslääkärikäynneistä SUUN ITSEHOITO Oikeaoppinen

Lisätiedot