Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi"

Transkriptio

1 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

2 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset käynnit 5 Luku S: Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 7 Luku E: Huulten, hampaiden, leuan, suun ja nielun toimenpiteet 29 Luku T: Pientoimenpiteet 46 Luku W: Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 47 Luku Z: Lisäkoodit 49

3 3 (49) Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen 1 Johdanto Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaan määrätään suun ja leukojen tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut asiakasmaksuasetuksen 9 :n nojalla. Palvelun käyttäjältä perittävät maksut on sidottu asetuksen säännöksin toimenpideluokitukseen ja osin siinä määriteltyyn vaativuusluokkaan. Kaikille toimenpiteille ei ole määritelty vaativuusluokkaa. Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksen perusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokka pois. Muutoksena aikaisempaan todetaan, ettei hampaiden paikkaustoimenpiteissä koodi enää ilmaise käytettyä paikkausmateriaalia. Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja, käyntimaksu peritään hoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen maksu 9 :n nojalla. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 4 mom.). Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 3 mom. ja 4 mom. Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 5 mom. W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W- alkuisia toimenpidekoodeja. Z-lisäkoodeja voi käyttää ainoastaan muun toimenpidekoodin lisänä ilmaisemassa tarkentavaa lisätietoa. Näitä koodeja ovat tässä ohjeessa koodit ZX114 ZX198 kohdassa Muut toimenpiteet.

4 4 (49) Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 11 euroa, sisältyy myös tutkimus, WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoitoohjeet ja mahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00. WZA00, WZA10, WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan. Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella, eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perustella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein. Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Poikkeuksena tähän hoitoon liittymättömänä todistuksena pidetään sairauslomatodistusta, jos sairausloma-aika on alle sairausvakuutuslain mukaisen karenssiajan. Tulkinta perustuu lääkintöhallituksen aikanaan antamiin ohjeisiin, jota tältä osin on pidetty "voimassa". Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan todistus, jolla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, eläkettä, vakuutuskorvauksen saamista, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka. Vastaavuusluetteloissa on vielä sekä uusi toimenpideluokka että käytöstä poistuva svkoodi käyttöönoton helpottamiseksi. Määritelmät ovat uuden toimenpideluokituksen mukaisia; sv-koodin määritelmä on poistettu. Sv-koodit ja toimenpidekoodit eivät kaikilta osin ole täysin yhteneviä. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen sisältyy S-, T-, W- ja Z-lukujen toimenpiteitä.

5 5 (49) 2 Asiakasmaksujen määräytyminen Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) /912 3 Maksuttomat käynnit Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1. kohta ja asiakasmaksuasetus 9 6 mom. Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta eikä henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä. Asiakasmaksuasetus 9 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä: hampaiden tarkastuksesta ehkäisevästä hoidosta protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan 4 Maksulliset käynnit Asiakasmaksuasetus Terveyskeskuksen päätös Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15-vuotiailta Asiakasmaksuasetus euroa Perusmaksu käynniltä Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. * Suun hampaiden tutkimus ja hoito 7 euroa * Erikoishammaslääkärin antama hoito 11 euroa Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito Asiakasmaksuasetus 9 a * Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti 22 euroa

6 6 (49) Päiväkirurginen toimenpide Asiakasmaksuasetus 8 a * Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. 72 euroa Päiväkirurginen maksu peritään, jos vaativuusluokan mukainen toimenpide tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä. WZA00, WZA10, WZA Todistukset; Suppea todistus/ Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1) kohta ja asiakasmaksuasetus 23. * Hoitoon liittyvä todistus 0 euroa * Hoitoon liittymätön todistus 27 euroa Todistus tai lausunto, jolla potilas osoittaa esimerkiksi matkakorvausta varten käyntinsä hammashoidossa tai SVL:n mukaisen päivärahan hakemista varten, vakuutusyhtiötä varten jne.

7 7 (49) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. SA Suun ja hampaiston tutkimukset Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma ja kustannusarvio SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus Seulontatutkimus, katso WYA00 Radiologiset toimenpiteet, katso liite 1 SAA Suun tutkimus, suppea 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a ) kohta; käyntikerralta Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään. 10 min. SAA Suun perustutkimus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Esim. järjestelmällisessä hoidossa olevan potilaan purentaelimen määräaikaistutkimus. Kesto enintään 20 min. SAA Suun perustutkimus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Esim. järjestelmällisessä hoidossa olevan potilaan purentaelimen määräaikaistutkimus. Kesto enintään 20 min.

8 8 (49) SAA Suun tutkimus, laaja 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta: käyntikerralta Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston ja liuskakojetutkimuksen. Kesto enintään 30 min. SAA Suun erityistutkimus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta käyntikerralta Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10 SAA Suun erityistutkimus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta käyntikerralta Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10 SAA Suun erityistutkimus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 a) kohta; käyntikerralta Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10 SB SBA Täydentävät tutkimukset Vastaanotolla suoritettavat sylkitestit SBA Mikrobiologinen sylkitesti; luokka 3 11 euroa Sisältää sylkinäytteen oton, erityismittauksen, puskurikapasiteetin määrityksen, näytteen viljely ja tuloksen tulkinta. Laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti tai muu vastaava.

9 9 (49) SBA10 Uusi Syljen erityisnopeuden määritys; luokka 1 5 euroa Ei sisällä muita määrityksiä SBA20 Uusi Puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5 euroa SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset SBB00 Uusi Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 11 euroa Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla. Kirjataan kerran käyntikerralta. SBB10 Uusi Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit; luokka 3 11 euroa Sisältää oikomishoidossa käytettävät mallit SBB Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 b) kohta; hammaskuvalta 5 euroa leukojen ja koko hampaiston panoraamakuvauksesta 11 euroa Sisältää 1 3 kuvaa Bite-wing -kuva Juurihoidon kontrollikuva SBB Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 b) kohta; hammaskuvalta 5 euroa leukojen ja koko hampaiston panoraamakuvauksesta 11 euroa Sisältää 1 3 kuvaa Bite-wing -kuva Juurihoidon kontrollikuva SBB Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 b) kohta; hammaskuvalta 5 euroa leukojen ja koko hampaiston panoraamakuvauksesta 11 euroa Sisältää 1 3 kuvaa Bite-wing -kuva Juurihoidon kontrollikuva

10 10 (49) SC Ehkäisevä hammashoito Ehkäisevään hoitoon ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (katso SD). Merkitään sen alueen mukaan, mille ehkäisevä toimenpide kohdistuu ensisijaisesti. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta, suppea 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCA Hammashoitoon liittyvä ravintoanalyysi ja neuvonta 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min.

11 11 (49) SCB Kotihoidon opetus Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan SCB Suun kotihoidon opetus, suppea 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCB Suun kotihoidon opetus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCB Suun kotihoidon opetus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCB Suun kotihoidon opetus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCC Fluori tai muu vastaava käsittely SCC Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. Sisältää pastapuhdistuksen. SCC Suun fluori tai muu vastaava käsittely 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min.

12 12 (49) SCC Suun fluori tai muu vastaava käsittely 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCC Suun fluori tai muu vastaava käsittely 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCD Plakin ja näkyvän hammaskiven poisto SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto, suppea 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 10 min. SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min. SCD Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven poisto 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Kesto vähintään 20 min.

13 13 (49) SCE Hampaiden pinnoitus Pinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkin poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE Hampaan pinnoitus 5 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2 kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta. Käyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksi toimenpide leuanpuoliskoa kohden SD SDA Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Parodontologinen hoito Kaikki samalla käyntikerralla tehty kiinnityskudoksiin kohdistunut hoito ilmaistaan yhdellä koodilla. SDA Parodontologinen hoito, suppea: luokka 2 5 euroa Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin ientaskuista käyntikerralta. Kesto enintään 10 min. SDA Parodontologinen hoito; luokka 4 11 euroa Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään 20 min. SDA Parodontologinen hoito; luokka 4 11 euroa Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään 20 min. SDA Parodontologinen hoito, vaativa; luokka 5 22 euroa Esim. kyretointi tai syvien ientaskujen hoito. Kesto enintään 30 min.

14 14 (49) SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Esim. laaja ja vaativa kyretointi, hammaskiven poisto syventyneiden ientaskujen hoito tai parodontologinen kiskotus. Kesto enintään 45 min. SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Esim. laaja ja vaativa kyretointi, hammaskiven poisto syventyneiden ientaskujen hoito tai parodontologinen kiskotus. Kesto enintään 45 min. SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Esim. laaja ja vaativa kyretointi, hammaskiven poisto syventyneiden ientaskujen hoito tai parodontologinen kiskotus. Kesto enintään 45 min. SDA Parodontologinen hoito, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 32 euroa Kesto vähintään 45 min. SF Paikkaushoidot Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, erityksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä SFA00 Uusi Pieni täyte; luokka 3 11 euroa Pieni korjaus tai lisäys Käytetään myöskin silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (katso Ehkäisevä hammashoito SCE)

15 15 (49) SFA Yhden pinnan täyte; luokka 4 11 euroa Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. SFA Yhden pinnan täyte; luokka 4 11 euroa Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. SFA Kahden pinnan täyte; luokka 6 22 euroa Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. SFA Kahden pinnan täyte; luokka 6 22 euroa Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. SFA Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 22 euroa Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. SFA Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 22 euroa Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. SFA Terä tai kruunu; luokka 8 32 euroa Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. SFA Terä tai kruunu; luokka 8 32 euroa Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hammaspinnasta. SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai vastaanotolla. Toimenpiteissä on osa hampaan kruunusta jäljellä. Toimenpide eroaa tältä osin protetiikasta. Vähintään kaksi käyntikertaa edellyttäviä toimenpiteitä, kirjataan ja laskutetaan vain kerran.

16 16 (49) SFB Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte; luokka 6 22 euroa Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte; luokka 8 32 euroa Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. SFB Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte; luokka euroa Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet Erillisellä käyntikerralla tehtävä alustäytepilari, paikkaushoidon kruunun tai terän valmistamista varten. Alustäytepilarin tekoon sisältyy ruuvien ja nastojen asentaminen. SFC Alustäytepilari; luokka 7 22 euroa Toimenpide liittyy kruunun tai terän valmistukseen. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 5 euroa Kesto enintään 10 min. Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 5 euroa Kesto enintään 10 min. Sisältää esim. parapulpaalinastan asentamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. SFC92 Uusi Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3 11 euroa Kesto vähintään 10 min.

17 17 (49) SG Hampaan juurenhoito Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Sisältää mahdollisen lääkehoidon SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 11 euroa Kesto enintään 20 min. I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus; luokka 4 11 euroa Kesto enintään 20 min. I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus; luokka 4 11 euroa Kesto enintään 20 min. I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; luokka 5 22 euroa Kesto enintään 30 min. 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Kesto enintään 45 min. 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Kesto enintään 45 min. 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 32 euroa Kesto yli 45 min.

18 18 (49) SGB Hampaan juurentäyttö SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 11 euroa (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 11 euroa (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 11 euroa (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 11 euroa (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB Hampaan juurentäyttö; luokka 3 11 euroa 1-juurikanavainen hammas SGB Hampaan juurentäyttö; luokka 3 11 euroa 1-juurikanavainen hammas SGB Hampaan juurentäyttö; luokka 5 22 euroa 2-juurikanavainen hammas SGB Hampaan juurentäyttö; luokka 5 22 euroa 2-juurikanavainen hammas SGB Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 22 euroa Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. SGB Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 22 euroa Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön SGB Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 22 euroa Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön.

19 19 (49) SGC Muut juurenhoitotoimenpiteet SGC Juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5 euroa Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä. SGC Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 11 euroa Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnosoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; luokka 2 5 euroa Kesto enintään 10 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 11 euroa Kesto enintään 20 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 11 euroa Kesto enintään 20 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; luokka 5 22 euroa Kesto enintään 30 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Kesto yli 30 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Kesto yli 30 min. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7 22 euroa Kesto yli 30 min.

20 20 (49) SHB Purentakisko SHB Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; luokka 9 32 euroa Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen. Sisältää uniapneakiskon. Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, katso TED00 SJ SJA Oikomishoito Oikomishoidon suunnittelu Tähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpide SJA01 Uusi Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 5 euroa Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus SJA02 Uusi Oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 4 11 euroa Enintään 20 min. SJA03 Uusi Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5 22 euroa Enintään 30 min. SJA04 Uusi Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 7 22 euroa Yli 30 min. SJB Oikomishoito irtokojeilla SJB Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 22 euroa SJB Ekstraoraalijärjestelyt ja käytön opetus; luokka 2 5 euroa SJB Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 11 euroa SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla SJC Etsattava tai muu vastaava kiinnike; luokka 1 5 euroa SJC Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 11 euroa

21 21 (49) SJC Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; luokka 2 5 euroa SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen leukaa kohden; luokka 4 11 euroa (enintään 6 kiinnikettä) SJC Kiinteän oikomiskojeen purkaminen leukaa kohden; luokka 6 22 euroa (vähintään 7 kiinnikettä) SJD Oikomiskojeen kaaret SJD Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5 22 euroa SJD Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 22 euroa SJD Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 6 22 euroa SJD Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 32 euroa SJD Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaalitai lingualikaaren etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5 22 euroa SJD Hammaslääkärin tekemä palatinaalitai lingualikaari juotoksineen; luokka 6 22 euroa SJE Oikomishoitoon liittyvä hionta SJE90 Uusi Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6 22 euroa Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien hionnan. SJX Muu oikomishoito SJX Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus; luokka 6 22 euroa

22 22 (49) SJX10 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt (107) hoito- tai kontrollikäynti; luokka 2 5 euroa Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB SJX Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt hoito- tai kontrollikäynti; luokka 2 5 euroa Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB SJX20 Hampaan oikomishoitoon liittyvä hoito- tai kontrollikäynti; luokka 4 11 euroa Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävät tutkimukset kohdassa SB. SP Hammasprotetiikka Protetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisen välttämiseksi useimmiten valittu vain toimenpiteen lopputulos. Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan. Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin. SPA Hammasprotetiikka valmistelevat toimenpiteet SPA Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka 5 22 euroa Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelutöitä, joita ovat esim. okkluusion ja purentatason hionta, tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä taikka vastaava paikkaustoimenpide. 272 Ei vastaavaa toimenpidekoodia (Parapulpaalinastakiinnitys/nasta 0 euroa 0 euroa Hammaskruunua kiinnittävä ohut tukinasta; Sv-koodi 234: proteettinen toimenpide

23 23 (49) SPA Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka 5 22 euroa Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelutöitä, joita ovat esim. okkluusion ja purentatason hionta, tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä taikka vastaava paikkaustoimenpide. SPA Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; luokka 5 22 euroa Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelutöitä, joita ovat esim. okkluusion ja purentatason hionta, tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä taikka vastaava paikkaustoimenpide. SPA Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin tai implantteihin; luokka euroa Huomioidaan yksi toimenpide proteesia kohden. SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet SPB Tilapäinen tehdasvalmisteinen kruunu; luokka 2 5 euroa SPB Tilapäisen kruunun valmistaminen vastaanotolla; luokka 5 22 euroa Valmistetaan vastaanotolla. Kruunun uusintakiinnitykset eivät ole erillisiä toimenpiteitä, vaan sisältyvät muuhun hoitoon. SPB Tilapäinen silta/siltayksikkö; luokka 2 5 euroa Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakin hammaskruunua kohden. SPB Tilapäinen osaproteesi; Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi 107 euroa (Sv-koodi 971: Tilapäinen osaproteesi kun eri syistä pysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä.)

24 24 (49) SPC Kiinteät hammasproteesit SPC Tavallinen kruunu 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 kohta c); kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. 572 Ei vastaavaa toimenpidekoodia; (Sv-koodi 572: Lisäys kolmannelta ja sitä seuraavalta sillan tukihampaalta 0 mk.) SPC Tavallinen kruunu 107 euroa/kpl Maksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana Ei vastaavaa toimenpidettä (Sv-koodi 1073: Yhdistelmämuovilla kiinnitettävä posliini- tai yhdistelmämuovifasaadi; proteesihoitona suoritettava fasaadin valmistus; tilalla olleet sv-koodit 833, 1133.) Myös sillan tukihampaana. SPC Tavallinen kruunu 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. SPC20 Uusi Implanttikantoinen kruunu 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Myös sillan tukihampaana. SPC25 Uusi Muu vaativa kruunu 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai muita vastaavia erillisiä toimenpiteitä.

25 25 (49) SPC Pintakiinnitteinen silta 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin. Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura. SPC35 Uusi Vastaanotolla valmistettu silta/siltayksikkö 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. SPC Sillan 1. tai 2. välihammas 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta; kruunut ja sillat hampaalta. Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ koodataan erikseen. Ei koske pintakiinnitteistä siltaa (SPC30) SPC Sillan 3. tai sitä seuraava välihammas 107 euroa/kpl Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 c) kohta: kruunut ja sillat hampaalta. Välihampaat koodataan lukumäärän mukaan. SPC Nastapilari; luokka 7 22 euroa Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet. Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon, katso SFC00. Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon katso SFB20, SFB30 SPC60 Uusi Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 5 euroa Nastakohtainen. SPD Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit SPD Limakalvokantoinen kokoproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi.

26 26 (49) SPD Vaativa limakalvokantoinen kokoproteesi; 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Esim. pitkälle mennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde. SPD10 Uusi Implantti- ja limakalvokantoinen kokoproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Peittoproteesi on implantti ja limakalvokantoinen. SPD20 Uusi Implanttikantoinen kokoproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. SPE Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit SPE Metallirunkoinen osaproteesi 130 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 d) kohta; rankaproteesi. SPE Vaativa metallirunkoinen osaproteesi 130 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 d) kohta. Vaatii esim. purennan muuttamista. SPE10 Uusi Implanttikantoinen osaproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Hammasosa täysin implanttikantoinen. SPE Muu osaproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi Sisältää akryyliosaproteesin. SPE Muu osaproteesi 107 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 b) kohta; akryyliosa- ja kokoproteesi. Sisältää akryyliosaproteesin.

27 27 (49) SPF Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet SPF Proteesin korjaus 22 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin korjaus. Pieni proteesin korjaus ilman jäljennöstä. SPF Vaativa proteesin korjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto. korjaus 22 euroa pohjauksella 32 euroa Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. SPF Väliaikainen pohjaus 32 euroa Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto pohjauksella. Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuva väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus. SPF Proteesin pohjaus Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 4 a) kohta; proteesin huolto korjaus 22 euroa pohjauksella 32 euroa Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okkluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin. SPF Kruunun tai pienen sillan irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5 22 euroa SPF50 Uusi Sillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi; luokka 7 22 euroa Toimenpide, joka kestää yli 30 min. SPF Fasadin korjaus; luokka 7 22 euroa Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella.

28 28 (49) SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet SXA00 Uusi Märkivän hampaan avaus; luokka 2 5 euroa SXA10 Uusi Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 5 euroa Sisältää huulet. Suun alueen neulakudosnäytteet, katso, TE SXA Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 5 euroa SXB Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2 5 euroa SXB10 Uusi Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; luokka 4 11 euroa Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotusten purkaminen.

29 29 (49) Luku E Huulten, hampaiden, leuan, suun ja nielun toimenpiteet Suun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku S EA EAA Huulien toimenpiteet Huulen poistotoimenpiteet EAA00 Uusi Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 5 euroa Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen Koepalan otto huulesta TEA EAA10 Uusi Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 11 euroa EAA20 Uusi Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 22 euroa EAA30 Uusi Alahuulen poisto osittain; luokka 6 22 euroa EAA99 Uusi Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 22 euroa EAB Huulien korjaamistoimenpiteet EAB00 Uusi Huulen ompelu; luokka 3 11 euroa Sisältää haavan puhdistamisen EAB10 Uusi Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 22 euroa EAB20 Uusi Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 32 euroa Sisältää ns. lip shave -leikkauksen Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30 EAB30 Uusi Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; luokka euroa Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ00 ja sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10 EAB99 Uusi Muu huulen korjaamisleikkaus; luokka 8 32 euroa

30 30 (49) EAW Muut huulien toimenpiteet EAW99 Uusi Muu huulien leikkaus; luokka 8 32 euroa EB EBA Hampaiston toimenpiteet Konservatiiviset toimenpiteet luvussa S ja T. Hampaiden poistot EBA Hampaan poisto; luokka 4 11 euroa EBA05 Uusi Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; luokka 7 22 euroa Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun. EBA Hampaan poistoleikkaus; luokka euroa Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston. EBA Hampaan poistoleikkaus; luokka euroa Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston. EBA12 Uusi Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka euroa Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas EBA15 Uusi Hampaiston saneeraus; luokka 8 32 euroa Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden EBA Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 22 euroa Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. Monijuurisen hampaan halkaisu. EBA30 Uusi Hampaan juuren poisto; luokka 4 11 euroa Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide EBA Hampaan juuren pään poisto; luokka 8 32 euroa EBA Monijuurisen hampaan juurenpään poisto; luokka euroa EBA99 Uusi Muu hampaan poistoleikkaus

31 31 (49) EBB Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen EBB00 Uusi Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; luokka euroa Sisältää mahdollisen kiskotuksen EBB05 Uusi Hammasmurtuman hoito; luokka 6 22 euroa Sisältää mahdollisen kiskotuksen EBB Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen; luokka euroa Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla, merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11 EBB Toisen keinojuuren (implantin) asettaminen samanaikaisesti; luokka euroa Kunkin keinojuuren asettaminen koodataan erikseen. EBB Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; luokka 7 22 euroa Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen koodataan erikseen. EBB Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; luokka 7 22 euroa Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen koodataan erikseen. EBB Hampaan siirto; luokka euroa Sisältää ristiompeleen käytön. EBB99 Uusi Muu hampaan korjaamisleikkaus EBU00 Uusi Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; luokka 4 11 euroa Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00 Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC EBW Muut hammasleikkaukset Konservatiiviset toimenpiteet kohdassa TE EBW99 Uusi Muu hammasleikkaus

32 32 (49) EC ECA Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu tai poistoleikkaukset ECA Hampaan paljastus; luokka 7 22 euroa Luun sisällä olevan hampaan paljastus. ECA Ikenen aukaisu; luokka 3 11 euroa ECA Koepalan otto ikenestä; luokka 4 11 euroa Neulanäytteen otto ikenestä TEC00 ECA Ienmuutoksen poisto; luokka 6 22 euroa Esim. hyperblasian poisto. ECA Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka euroa Esim. gingivaektomialeikkaus. ECA40 Uusi Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus; luokka 9 32 euroa ECA Parodontologinen läppäleikkaus; luokka euroa ECA Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka euroa Luuta korvaavaa tai luun muodostusta edistävää tekniikka käyttäen. Sisältää kalvotekniikan. ECA Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta; luokka 3 11 euroa ECA99 Uusi Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset ECB Ikenen ompelu; luokka 3 11 euroa ECB Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 22 euroa Esim. arpi, fisteli, frenulum ECB10 Uusi Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 22 euroa

33 33 (49) ECB Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9 32 euroa Suulaen avanteet, katso EHC10 ECB17 Uusi Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 22 euroa ECB Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 22 euroa ECB21 Uusi Hammasharjanteen pidentäminen; luokka 9 32 euroa (distraktiohoito) ECB30 Uusi Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen; luokka euroa (sulkuplastia) ECB Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka euroa ECB Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; luokka 7 22 euroa ECB60 Uusi Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, rekonstruktio; luokka euroa ECB65 Uusi Hammasharjanteen katkaisu ja venytys; luokka euroa ECB99 Uusi Muu ikenen ja hammasharjanteen korjaamisleikkaus ECU00 Uusi Hammasharjanteeseen kiinnitetty istutteen tai kiinnityslaitteen poisto; luokka euroa Sisältää hampaan keinojuuren poiston ECW Muut ikenien ja hammasharjanteen leikkaukset ECW99 Uusi Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus

34 34 (49) ED Alaleuan toimenpiteet Suunpohjan toimenpiteet kohdassa EJ Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat kohdassa TE EDA Alaleuan aukaisu tai koepalan otto EDA Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 22 euroa Sisältää dreenin asettamisen EDA Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 22 euroa EDB Alaleuan poisto osittain tai kokonaan EDB Alaleukaluun osittainen poisto; luokka euroa EDB Alaleuan poisto kokonaan; luokka euroa (mandibulektomia) EDB Alaleukapuoliskon poisto; luokka euroa EDB30 Uusi Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; luokka euroa (koronoidektomia) EDB99 Uusi Muu alaleukaluun poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet luvussa Z EDC Alaleuan korjaamisleikkaukset Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ EDC00 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; luokka euroa EDC05 Uusi Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka euroa EDC10 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu; luokka euroa

35 35 (49) EDC11 Uusi Alaleukaluun pidentäminen; luokka euroa eteenpäin distraktiomenetelmällä EDC15 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu; luokka euroa EDC16 Uusi Alaleukaluun pidentäminen alaspäin distraktiomenetelmällä; luokka euroa EDC20 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu EDC25 Uusi Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka euroa EDC30 Uusi Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; luokka euroa EDC31 Uusi Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla; luokka euroa (box-leikkaus) Uniapneapotilaan leikkaus EDC32 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka euroa EDC34 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka euroa EDC36 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka euroa Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen. EDC38 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka euroa Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen EDC45 Uusi Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka euroa EDC50 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys; luokka euroa

36 36 (49) EDC55 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen venytys; luokka euroa EDC99 Uusi Muu alaleukaluun korjaamisleikkaus EDW Muut alaleuan leikkaukset EDW99 Uusi Muu alaleuan leikkaus EE Yläleuan toimenpiteet Poskiontelon leikkaukset kohdassa DM. Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE. EEA Yläleuan aukaisu EEA00 Uusi Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; luokka 5 22 euroa Sisältää dreenin asettamisen EEA10 Uusi Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 22 euroa EEB Yläleuan poistoleikkaukset EEB00 Uusi Yläleukaluun poisto osittain; luokka euroa EEB10 Uusi Yläleukapuoliskon poisto; luokka euroa EEB20 Uusi Yläleuan poisto kokonaan; luokka euroa EEB99 Uusi Muu yläleukaluun poistoleikkaus

37 37 (49) EEC Yläleuan korjaamisleikkaukset Silmäkuopan pohjan korjausleikkaukset (esim. blow-out -murtuma) kohdissa CAC00 ja CAC10 Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ EEC00 Uusi Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka euroa EEC01 Uusi Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; luokka euroa EEC02 Uusi Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä; luokka euroa EEC05 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka euroa EEC10 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka euroa EEC15 Uusi Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka euroa EEC16 Uusi Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; luokka euroa EEC20 Uusi Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka euroa Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, IMF EEC25 Uusi Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka euroa Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen EEC30 Uusi Poskiluu-murtuman suljettu paikalleen asettaminen; luokka euroa Esim. koukkunosto EEC35 Uusi Poskiluu-murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka euroa Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen EEC40 Uusi Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen; luokka euroa

38 38 (49) EEC42 Uusi Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen; luokka euroa EEC45 Uusi Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka euroa Luusiirteen materiaali voidaan ilmaista lisäkoodilla kohdasta ZZH EEC99 Uusi Muu yläleukaluun korjaamisleikkaus EEW Muut yläleuan leikkaukset EEW99 Uusi Muu yläleukaluun leikkaus EF EFA Muut leukojen toimenpiteet Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset EFA10 Uusi Kasvaimen poisto leuoista; luokka euroa EFA20 Uusi Leukaluun kuoriosan poisto; luokka euroa Osteomyeliitin yhteydessä EFA40 Uusi Leukakystän aukaisu; luokka 6 22 euroa EFA50 Uusi Leukakystän poisto; luokka euroa EFA99 Uusi Muu leukojen poistoleikkaus EFB Leukojen korjaamisleikkaukset EFB10 Uusi Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 32 euroa Esim. torus, linea mylohyoidea EFB20 Uusi Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys; luokka euroa EFB30 Uusi Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; luokka euroa

39 39 (49) EFB40 Uusi Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; luokka euroa Sisältää luun kiinnitysmateriaalin ja distraktiolaitteen poiston esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä EFB45 Uusi Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; luokka 8 32 euroa EFB50 Uusi Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön leikkauksen yhteydessä; luokka euroa EFB60 Uusi Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta; luokka euroa EFB99 Uusi Muu leukojen korjaamisleikkaus EFW Muut leukojen leikkaukset EFW99 Uusi Muu leukojen leikkaus EG Leukanivelien toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE EGA Leukanivelen tähystys EGA00 Uusi Leukanivelen tähystys; luokka euroa EGA05 Uusi Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 32 euroa EGA10 Uusi Leukanivelen aukaisu; luokka 8 32 euroa Sisältää dreenin asetuksen EGA20 Uusi Koepalan otto leukanivelestä; luokka euroa EGB Leukanivelen poistoleikkaukset EGB00 Uusi Alaleuan nivelnastan poisto; luokka euroa

40 40 (49) EGB10 Uusi Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka euroa EGB20 Uusi Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka euroa (synovektomia) EGB99 Uusi Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka euroa EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset EGC00 Uusi Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; luokka euroa EGC10 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus; luokka euroa EGC20 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen; luokka euroa EGC30 Uusi Leukanivelen proteesileikkaus; luokka euroa EGC99 Uusi Muu leukanivelen korjaamisleikkaus EGU00 Uusi Leukanivelen istutteen tai kiinnityslaitteen poisto; luokka 7 22 euroa EGW Muut leukanivelien leikkaukset EGW99 Uusi Muu leukanivelen leikkaus EH Suulaen toimenpiteet Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto EHA00 Uusi Suulaen aukaisu; luokka 4 11 euroa EHA10 Uusi Koepalan otto suulaesta; luokka 5 22 euroa

41 41 (49) EHB Suulaen poistoleikkaukset EHB00 Uusi Suulaen kasvaimen poisto; luokka euroa EHB99 Uusi Muu suulaen poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet luvussa Z EHC Suulaen korjaamisleikkaukset EHC00 Uusi Suulaen haavan ompelu; luokka 4 11 euroa Sisältää tarvittavan haavan revision EHC Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka euroa EHC20 Uusi Suulaen arpikudoksen poisto; luokka euroa EHC30 Uusi Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka euroa Esim. kasvainleikkauksen jälkeen EHC40 Uusi Suulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka euroa Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC50 Uusi Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; luokka euroa Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC60 Uusi Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; luokka euroa Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE. EHC99 Uusi Muu suulaen korjaamisleikkaus EHU00 Uusi Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen; luokka euroa EHW Muut suulaen leikkaukset EHW99 Uusi Muu suulaen leikkaus

42 42 (49) EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla. Katso Luku Z Kaulan (imusolmukkeiden) toimenpiteet ryhmässä PJ EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu EJA00 Uusi Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen aukaisu ja kanavointi; luokka 9 32 euroa Sisältää dreenin asetuksen EJA10 Uusi Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; luokka 5 22 euroa EJA20 Uusi Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; luokka 8 32 euroa EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet EJB00 Uusi Ranulan poisto; luokka 5 22 euroa EJB10 Uusi Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta; luokka 9 32 euroa Ei sisällä kielen tyven kasvainta EJB20 Uusi Kasvaimen poisto kielentyvestä; luokka 9 32 euroa EJB30 Uusi Kasvaimen poisto suunpohjasta; luokka euroa EJB40 Uusi Kielen puoliskon poisto EJB50 Uusi Kielen poisto kokonaan EJB60 Uusi Suunpohjan poistoleikkaus EJB99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan poistoleikkaus EJC Kielen ja suunpohjan korjaamisleikkaukset EJC00 Uusi Kielen suunpohjan haavan ompelu; luokka 4 11 euroa Sisältää haavan puhdistamisen EJC20 Uusi Kielijänteen leikkaus; luokka 6 22 euroa Sisältää frenulumplastiikan EJC30 Uusi Kielen korjaaminen, rekonstruktio; luokka euroa

43 43 (49) EJC40 Uusi Kielen kiinnitys; luokka euroa EJC99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan korjaamisleikkaus EJW Muut kielen ja suunpohjan leikkaukset EJW99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan leikkaus EK Posken toimenpiteet Sisältää ihon toimenpiteet muiden kerrosten toimenpiteiden yhteydessä. Pelkät posken ihon toimenpiteet, katso QA EKA Posken aukaisu ja koepalan otto EKA00 Uusi Posken aukaisu; luokka 4 11 euroa Sisältää dreenin asetuksen EKA10 Uusi Koepalan otto poskesta; luokka 5 22 euroa EKB Posken poisto osittain tai kokonaan EKB00 Uusi Posken kasvaimen poisto; luokka 8 32 euroa EKB99 Uusi Muu posken poistoleikkaus; luokka 8 32 euroa EKC Posken korjaamistoimenpiteet EKC00 Uusi Posken ompelu; luokka 3 11 euroa Sisältää haavan puhdistuksen EKC10 Uusi Posken vierasesineen poisto; luokka 3 11 euroa EKC20 Uusi Posken muovausleikkaus; luokka 8 32 euroa EKC30 Uusi Posken vaativa korjaaminen; luokka euroa EKC99 Uusi Muu posken korjaamisleikkaus

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN SUUN TERVEYDENHUOL- LON TOIMENPIDELUOKI- TUKSEN VASTAAVUUS- LUETTELO TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2014 Päivitetty 05.12.2013 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2013 Päivitetty 03.12.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 01.12.2015 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Välisuoritehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (43) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2004 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (75) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1. ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 100 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 6.4.2016 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 Hallitus 119 18.12.2013 Hallitus 10 22.01.2014 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 H 119 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Arja Horto) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu 21.11.2013

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Kaupunginhallitus 421 19.12.2016 1077/02.05.00/2012 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella

Lisätiedot