Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet"

Transkriptio

1 Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta

2 Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät osoitteesta Tämä taksaluettelo on voimassa alkaen ja julkaistaan ainoastaan verkossa. Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon korvattavista tutkimusja hoitotoimenpiteistä sekä niiden korvaustaksoista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään hammashoidon korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät. Korvaustaksojen perusteiden ja vahvistettujen taksojen tulee perustua tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatuun, sen vaatimaan työhön ja aiheuttamaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon sekä korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin alkaen asiakkaan saama korvaus on ollut sama kuin Kelan vahvistama korvaustaksa. Kuitenkin jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvaus on perityn palkkion määrä. Kelan vahvistamissa hammaslääkärinpalkkiotaksassa, rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksassa ja suuhygienistinpalkkiotaksassa luetellaan korvauksen perusteena käytettävät toimenpidenimikkeet soveltamisohjeineen. Taksoissa olevat toimenpiteiden nimikkeet, koodit ja soveltamisohjeet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. Hammashoidon taksaluettelo sisältää lisäksi hammashoidossa tavallisimmin käytettävien radiologisten ja laboratoriotutkimusten korvaustaksat. Radiologisten ja laboratoriotutkimusten nimikkeet ja koodit noudattavat Suomen Kuntaliiton ylläpitämää nimikkeistöä. Nimikkeitä ja koodeja käytetään Kelan lomakkeilla SV 126, SV 3 ja SV 3SHS tai Kelan terveysosaston hyväksymillä vastaavilla lomakkeilla selvitettäessä annettua hammashoitoa ja perittyjä palkkioita. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Toimenpiteitä selvitettäessä tulee noudattaa soveltamisohjeita. Aikaperusteisen toimenpiteen aika arvioidaan käytännössä toimenpiteen kliiniseen työhön kuluneena aikana. Yhdellä käyntikerralla korvataan samalta toimenpidealueelta vain yksi aikaperusteinen toimenpide, lukuun ottamatta mahdollisesti useampaan hampaaseen samalla käynnillä suoritettuja hampaan juurikanavien avaus- ja laajennustoimenpiteitä, jotka ovat paitsi aikaperusteisia myös hammaskohtaisia. Protetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Proteettisen työn kliininen ja tekninen työ selvitetään korvattaviksi erillisillä koodeilla. Toimenpidekohtaiset taksat eivät rajaa sitä, mitä hoitoa tai palveluita hoidon suorittaja antaa ja mitä palkkioita hän perii. Sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulla on oikeus saada korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista. Yhteistyöterveisin Kela 1

3 Sisältö Sisältö Lukijalle... 1 Hammaslääkärinpalkkiotaksa... 1 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Radiologiset ja laboratoriotutkimukset Radiologiset tutkimukset Laboratoriotutkimukset

4 Hammaslääkärinpalkkiotaksa Hammaslääkärinpalkkiotaksa Koodi Toimenpide Korvaustaksa, euroa SA Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa. Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin tekemä tutkimus voidaan korvata ilman rajoitusta rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukaan. Korvauksen perusteena oleva tutkimustoimenpide tarkoittaa laillistetun hammaslääkärin suorittamaa hammaslääketieteellistä tutkimusta, taudinmääritystä ja siihen liittyvän hoidon suunnittelemista (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/ ). SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Tutkimuksena korvataan SAA01 tai SAA02. SAA01 SAA02 Suun tutkimus, suppea Kesto enintään 10 min Suun perustutkimus Potilaan purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimus. Kesto enintään 20 min 12,00 SB Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset SBA00 SBA10 Mikrobiologiset tutkimukset Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. Toimenpiteeseen sisältyy testin suorittaminen (viljely) ja sen tulkinta. Syljen eritysnopeuden määritys Ei sisällä muita määrityksiä 18,00 10,00 SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys 10,00 SBB10 SC Hampaiston jäljennökset Toimenpide korvataan vain hammaslääkärin suorittamaan tutkimukseen ja hoitoon liittyvänä, kun hoito on korvattavaa. Proteesin, purentakiskon tai oikomishoitolaitteen valmistamiseksi tai korjaamiseksi otettuja jäljennöksiä ja kipsimalleja ei korvata. Suun terveyden edistäminen 18,00 Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (ks. SD). 1

5 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SCA01 SCA02 SCA03 SCE Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 min Ehkäisevä suun terveydenhoito Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja Sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 min Hampaiden pinnoitus Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE00 SD Hampaan pinnoitus Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito 12,00 18,00 18,00 Parodontologinen hoito edellyttää diagnosoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. SDA Parodontologinen tulehduksen ja ienmuutosten hoito Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. SDA01 05 toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja/tai ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01 05 toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SDA12 SDA14 koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin ja/tai vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 2

6 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA01 SDA02 SDA03 SDA04 SDA05 SDA12 SDA13 Parodontologinen hoito, erittäin suppea Vähäinen biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Kesto enintään 10 min Parodontologinen hoito, suppea Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. Juurenpintojen puhdistus. Kesto vähintään 10 min Parodontologinen hoito Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien hammaskiven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Kesto vähintään 20 min Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien hammaskiven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Kesto vähintään 30 min Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen Kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. Kesto vähintään 45 min Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten ja luunsisäisten ientaskujen hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuutosten ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa hoito. Paikallisista olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva erityisinstrumentteja vaativa hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Tarvittaessa käytetään suunnattua mikrobilääkitystä ja/tai kudosmodulaatiohoitoa. Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 12,00 18,00 27,00 34,00 49,00 39,00 49,00 3

7 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA14 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja erittäin vaativa Poikkeavaan vasteeseen liittyvä parodontaalisairauksien hoito sisältäen esim. lääketukihoidon (mikrobilääkityksen, kudosmodulaatiohoidon). Aggressiivisten parodontaalisairauksien hoito. /6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuutosten ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja erittäin vaativa hoito. Paikallisista suun olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva erityisinstrumentteja vaativa hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 57,00 SDC Parodontologinen kiskotus SDC-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. SDC10 SDC20 SDC30 SDC40 SDC50 SDD Parodontologinen kiskotus, suppea Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2 3 hammasta Parodontologinen kiskotus, laaja Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi hammas Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 2 3 hammasta Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 4 6 hammasta Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, vähintään 7 hammasta Parodontologinen purennan hoito Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 SDD03 koodia. SDD01 SDD02 Parodontologinen purennan hoito, suppea Esim. suppea purennan hionta Kesto vähintään 10 min Parodontologinen purennan hoito Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 20 min 34,00 39,00 57,00 121,00 18,00 27,00 4

8 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDD03 SDD10 Parodontologinen purennan hoito, laaja Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu, esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 30 min Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. 39,00 57,00 SF Paikkaushoito Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on paikkaushoidon toimenpiteissä viisi hammaspintaa. SFA SFA00 SFA10 SFA20 SFA30 SFA40 SFB Paikkaushoito suoralla menetelmällä Pieni täyte Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (ks. Ehkäisevä hammashoito SCE). Yhden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. Kahden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. Kolmen tai useamman pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. Hammasterä tai -kruunu Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä 18,00 34,00 39,00 49,00 Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. Materiaali- ja teknisen työn kustannukset eivät sisälly toimenpiteeseen, eikä niitä korvata. SFB10 SFB20 SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. 34,00 49,00 121,00 5

9 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SFC SFC00 SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpiteet Alustäytepilari Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaanterän valmistukseen. Alustäytepilarin korvaukseen sisältyvät ruuvien ja nastojen asettamiset, joten niitä ei korvata erikseen tämän toimenpiteen yhteydessä. Paikkaushoidon tukitoimenpide Tukitoimenpiteenä korvataan parapulpaalinastojen asettaminen tai juurikanavaan nastan avulla tehty ankkurointi sekä erillisellä käynnillä valmistettu alustäyte hammasta kohden. 39,00 12,00 SG Hampaan juurenhoito Kaikki juurenhoidon toimenpiteet ovat hammaskohtaisia. SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Samalla käynnillä merkitään yhtä hammasta kohden yksi avaus- ja laajennustoimenpide. Sisältää mahdollisen lääkehoidon. SGA01 SGA02 SGA03 SGA04 SGA05 SGA06 Hampaan ensiapuluonteinen avaus Kesto vähintään 10 min Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Kesto enintään 20 min 1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa Kesto vähintään 20 min 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa Kesto vähintään 30 min 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen Kesto vähintään 45 min Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Kesto vähintään 30 min Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 18,00 27,00 39,00 49,00 39,00 6

10 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SGA07 SGB Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin, sementin yms. poiston. Kesto yli 45 min Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnista kanavassa, hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Hampaan juurentäyttö 57,00 SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas 18,00 SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 27,00 SGB30 SGC SGC00 SGC10 SGC20 SGC30 Muu vaativa hampaan juurentäyttö Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet Hampaan juurikanavien lääkehoito Aiemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti Hammasytimen (pulpan) kattaminen Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa sijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen. Kesto vähintään 30 min Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaan sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi. Kesto yli 45 min Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 39,00 18,00 18,00 39,00 57,00 7

11 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SGC40 SGC50 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten. Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan eristämistä varten. Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellä materiaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. 39,00 49,00 SH Purentafysiologia Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen purennan kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Toimenpiteet SHA01 SHA04 ovat aikaperusteisia. Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. SHA01 SHA02 SHA03 SHA04 SHB00 SJ Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea Kesto enintään 10 min Purentafysiologinen hoitokäynti Kesto enintään 20 min Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa Kesto enintään 30 min Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa Kesto yli 30 min Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus Toimenpide on useamman käynnin vaativa hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. Ei käytetä yhdessä aikaperusteisten purentafysiologisten toimenpiteiden kanssa samalla käyntipäivämäärällä. Uniapneakisko Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, ks. TED00. Oikomishoito Oikomishoitoa korvataan vain silloin, kun hammashoito on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Ohje korvauksen hakemiseen tarvittavista selvityksistä on Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjekirjassa. 12,00 27,00 39,00 57,00 SJB Oikomishoito irtokojeilla Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset. SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus 27,00 8

12 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SJB10 SJB30 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruktio-purennan määrittämisen. Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. leukakappa, van Beekin aktivaattorin ulkoinen veto, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. 39,00 12,00 SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla SJC01 SJC02 SJC03 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (etsattava tai muu vastaava kiinnike) 1 2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen yhteydessä. Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä enintään 6 kpl leukaa kohden. Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä 7 14 kpl leukaa kohden. 12,00 34,00 87,00 SJC10 Rengaskiinnike/hammas 18,00 SJC20 SJC40 SJC50 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, high-pullveto, huulipuskuri, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. Kiinteän oikomiskojeen purkaminen Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden. 12,00 34,00 SJD SJD00 Oikomiskojeen kaaret Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys 27,00 SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari 27,00 SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari 34,00 SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari 49,00 9

13 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SJD40 SJD50 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quad- tai bihelix, tai muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri. 27,00 34,00 SJX Muu oikomishoito SJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus 34,00 SJX11 SJX21 SX Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpiteitä. Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit / toimenpiteet ilman kaarten irrotuksia, extraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa. Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet 12,00 SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto Sisältää huulet 10,00 SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito 6,00 SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto 10,00 SXB10 SXC SXC02 SXC03 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotuksen purkaminen. Suun alueen muut toimenpiteet Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat limakalvosairauksiin tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 10 min Suun ja hampaiston muu toimenpide Esim. parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 20 min 18,00 27,00 10

14 Hammaslääkärinpalkkiotaksa SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaiset limakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä toimenpiteitä, kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. Kesto vähintään 30 min 39,00 E Huulien, hampaiden, leuan, suun ja nielun kirurgiset toimenpiteet Kirurgisten toimenpiteiden korvaus sisältää myös puudutuksen, eikä sitä korvata näiden toimenpiteiden yhteydessä erillisenä toimenpiteenä. E-alkuiset kirurgiset toimenpiteet korvataan koko väestölle myös silloin, kun ne liittyvät proteettisiin hoitoihin. EA EAA00 Huulien toimenpiteet Huulen aukaisu, insisio Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen. Koepalan otto huulesta, ks. TEA EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio 34,00 EAA20 Ylähuulen poisto osittain 87,00 EAA30 Alahuulen poisto osittain 87,00 EAA99 Muu huulien poistoleikkaus 34,00 EAB00 Huulen ompelu Sisältää haavan puhdistamisen. EAB10 Huulijänteen poisto tai muovaus 34,00 EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus 57,00 EB EBA Hampaiden toimenpiteet Hampaiden poistot EBA00 Hampaan poisto EBA05 EBA10 EBA12 EBA15 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun. Hampaan poistoleikkaus Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan hampaan leikkauksellinen poiston. Vaativa hampaan poistoleikkaus Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas. Hampaiston saneeraus Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. Toimenpide merkitään leukaa kohden. 39,00 87,00 130,00 49,00 11

15 Hammaslääkärinpalkkiotaksa EBA20 EBA30 EBA40 EBA45 EBB EBB00 EBB05 EBB10 EBB11 EBB15 EBB20 EBB40 EBB50 EC Hampaan poisto osittain, hemisektio Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. Monijuurisen hampaan halkaisu. Hampaan juuren poisto Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. Hampaan juurenpään poisto Juurenpään poistoleikkaus (resektio). Monijuurisen hampaan juurenpään poisto Monijuurisen hampaan juurenpään poistoleikkaus (resektio). Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi Sisältää mahdollisen kiskotuksen. Hammasmurtuman hoito Sisältää mahdollisen kiskotuksen. Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, ks. EBB11. Toisen ja sitä seuraavien keinojuuren (implantin) asettaminen samanaikaisesti Toisen keinojuuren (implantin) asettaminen samanaikaisesti. Sisältää myös seuraavien keinojuurien asettamisen samalla kerralla. Kukin keinojuuri merkitään erikseen. Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen Kunkin keinojuurijatkeen paljastaminen koodataan erikseen. Hampaan siirto Sisältää ristiompeleen käytön. Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/ resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen. Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/ resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen. Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet 39,00 49,00 87,00 87,00 34,00 121,00 87,00 39,00 87,00 87,00 130,00 ECA ECA00 Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu- koepalan otto tai poistoleikkaukset Hampaan paljastus 39,00 Luun sisällä olevan hampaan paljastus. ECA10 Ikenen aukaisu 18,00 ECA20 Koepalan otto ikenestä 12

16 Hammaslääkärinpalkkiotaksa ECA30 ECA35 Ienmuutoksen poisto Esim. ienhyperplasian poisto. Käsittää hammaspinnan puhdistuksen ja hoidon. Vaativa ienmuutoksen poisto Esim. laaja gingivektomialeikkaus 34,00 57,00 ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus 57,00 ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus 87,00 ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim. kiinnityskadon määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen vuoksi. 130,00 ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta 18,00 ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus Sisältää kalvotekniikan ja muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien materiaalien käytön. 130,00 ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset ECB00 Ikenen ompelu 18,00 ECB10 Ikenen korjaamisleikkaus 34,00 ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen 57,00 ECB20 Hammasharjanteen muovaus 34,00 ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen (sulkusplastia) 87,00 ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä siirrettä käyttäen 121,00 ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito 39,00 ECB60 Hammasharjanteen rekonstruktio 194,00 ECU Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta ECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai kiinnityslaitteen poisto 87,00 ECU05 ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea Ei vaadi leikkausta Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai ruuvien määrästä. Mini-implantin tai -ruuvin poisto Vaatii leikkauksen Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai ruuvien lukumäärästä. 34,00 13

17 Hammaslääkärinpalkkiotaksa ECW ECW05 ECW06 EDA Muut ikenien ja hammasharjanteen leikkaukset Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea 1 2 implanttia tai ruuvia Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen 3 tai useampia implantteja tai ruuveja Alaleuan aukaisu tai koepalan otto 27,00 EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu 27,00 EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta 27,00 EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia) 194,00 EDB20 Alaleukapuoliskon poisto 194,00 EDC Alaleuan korjausleikkaukset EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu 145,00 EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu 145,00 EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu 145,00 EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu 145,00 EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu 145,00 EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus 145,00 EDC32 EDC34 EDC36 EDC38 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 130,00 130,00 145,00 145,00 EDC42 Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen 145,00 EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä 194,00 EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu 27,00 EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta 27,00 14

18 Hammaslääkärinpalkkiotaksa EEC Yläleuan korjausleikkaukset EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu 145,00 EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä 194,00 EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I 145,00 EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II 194,00 EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III 194,00 EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiinnitys 130,00 EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 145,00 EEC30 Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen 87,00 EEC35 Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 121,00 EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen 145,00 EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen 194,00 EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä 194,00 EFA Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset EFA10 Kasvaimen poisto leuoista 130,00 EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto 121,00 EFA40 Leukakystan aukaisu 49,00 EFA50 Leukakystan poisto 87,00 EFB Leukojen korjausleikkaukset EFB10 Leukojen muovausleikkaus 57,00 EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys 194,00 EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys 145,00 EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista 121,00 EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista 34,00 EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta 145,00 EGA Leukanivelen tähystystoimenpiteet EGA00 Leukanivelen tähystys 87,00 15

19 Hammaslääkärinpalkkiotaksa EGA10 Leukanivelen aukaisu 34,00 EGA20 Koepalan otto leukanivelestä 34,00 EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto 87,00 EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus 130,00 EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus 130,00 EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen 145,00 EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteen poisto 39,00 EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto EHA00 Suulaen aukaisu EHA10 Koepalan otto suulaesta 34,00 EHB Suulaen poistoleikkaukset EHB00 Suulaen kasvaimen poisto 87,00 EHC Suulaen korjaamisleikkaukset EHC00 Suulaen haavan ompelu EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon väliltä 130,00 EHC20 Suulaen arpikudoksen poisto 87,00 EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen 194,00 EHC40 Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus 145,00 EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen 87,00 EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto ja aukaisu EJA00 Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen aukaisu ja kanavointi 57,00 EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta 27,00 EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet EJB00 Ranulan poisto 34,00 16

20 Hammaslääkärinpalkkiotaksa EJB10 Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta 57,00 EJB20 Kasvaimen poisto kielentyvestä 57,00 EJB30 Kasvaimen poisto suunpohjasta 145,00 EJC Kielen ja suunpohjan korjaamisleikkaukset EJC00 Kielen ja suunpohjan haavan ompelu 27,00 EJC20 Kielijänteen leikkaus 34,00 EJC99 Muu kielen/suupohjan korjausleikkaus 194,00 EKA Posken aukaisu ja koepalan otto EKA00 Posken aukaisu 18,00 EKA10 Koepalan otto poskesta 34,00 EKB Posken poisto osittain tai kokonaan EKB00 Posken kasvaimen poisto 49,00 EKC Posken korjaamistoimenpiteet EKC00 Posken ompelu EKC10 Posken vierasesineen poisto 18,00 EKC20 Posken muovausleikkaus 87,00 ELA Sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu ELA00 Sylkirauhasen aukaisu 34,00 ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu 49,00 ELA20 Sylkikiven poisto 49,00 ELA30 Koepalan otto sylkirauhasesta 34,00 ELB Sylkirauhasen tutkimus- tai poistoleikkaukset ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto 57,00 ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto 87,00 ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto 130,00 ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain 194,00 17

21 Hammaslääkärinpalkkiotaksa ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan 194,00 ELC Sylkirauhasen korjaamisleikkaukset ELC00 Sylkirauhasen ompelu 57,00 ELC30 Sylkirauhastiehyen sitominen 34,00 ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen 57,00 ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto 57,00 ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen 57,00 EW Hammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset EWA00 EWE00 Y Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai nieluleikkaushaavan tarkistaminen Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen haavan vuodon vuoksi Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 18,00 27,00 YEA00 Limakalvosiirteen irrottaminen suusta YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen irrotus Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiselta alueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhteydessä. 87,00 YNA01 Hohka-kortiskaluun otto lantiosta 57,00 YNA09 Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa määrittelyä TE Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet TEA00 Koepalan otto huulesta TED00 Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen asettaminen 18,00 TEG00 Leukanivelen pisto Sisältää näytteenoton ja lääkityksen. 18

22 Hammaslääkärinpalkkiotaksa WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys Puudutus korvataan kerran leukapuoliskolta käyntiä kohden. Puudutusainetta ei korvata, kuten ei muitakaan vastaanotolla käytettyjä lääkeaineita. Kaikkien kirurgian toimenpiteiden korvauksiin sisältyy puudutus, eikä sitä korvata kirurgian toimenpiteiden yhteydessä erillisenä toimenpiteenä. Puudutus voidaan korvata myös hoitokäynnin ainoana toimenpiteenä. Anestesialääkäri antaa korvattavaan hammashoitoon liittyvästä anestesiasta eri selvityksen lomakkeella SV 120, Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioita. WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa Ilokaasusedaation käyttö ja potilaan valvonta. WX105 Pintapuudutus 6,00 WX110 Infiltraatiopuudutus 6,00 WX290 Suun alueen johtopuudutus 6,00 WY WYA10 WYA20 Käyntityypit Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti Käynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössä olevia toimenpiteitä. Käynti potilaan luona Hammaslääkärin käynti tapahtuu yksittäisen potilaan luo. Lisäksi korvataan käynnillä suoritetut toimenpiteet. 12,00 WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot Todistuksen tai lausunnon aiheuttamia kustannuksia korvataan vain, kun sen perusteella haetaan muuta sairausvakuutuslain etuutta, esimerkiksi sairauspäivärahaa. Tämä ei koske erikoisalakohtaisia konsultaatioita. WZA00 WZA90 WZB00 WZC05 WZC10 Suppea todistus Sairausvakuutustodistus A (lomake SV 6) Muu lääkärin tai hammaslääkärin lausunto Hammashoidossa esim. erikoishammaslääkärin antama lausunto oikomishoidon korvaamista varten. Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettua reseptiä ei korvata tänä toimenpiteenä, vaan se sisältyy käynnillä tehtyihin toimenpiteisiin. Erikoisalakohtainen konsultaatio Lähetteeseen perustuva erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus, joka vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan suun perustutkimusta. Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio Lähetteeseen perustuva erikoishammaslääkärin tekemä tutkimus, josta annetaan kirjallinen lausunto. Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan suun erityistutkimusta. 6,00 12,00 6,00 34,00 19

23 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Protetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Proteettisen työn kliininen ja tekninen työ selvitetään korvattaviksi erillisillä koodeilla. Kliinisen työn suorittava hammaslääkäri tai erikoishammasteknikko merkitsee korvaamista varten selvityslomakkeelle proteesin kliinisen ja teknisen työn toimenpiteet, koodit ja perityt toimenpidekohtaiset palkkiot sekä antaa selvityslomakkeen liitteenä hammaslaboratorion tekemän työkuvauksen. Proteesien suunnittelu ja työohjeet hammaslaboratoriolle sekä proteesin käytön ja kotihoidon opetus sisältyvät toimenpiteeseen. Jos proteesia korjataan tai uusi proteesi valmistetaan tavanomaista lyhyemmän aikajakson sisällä, tulee hoidon tarve perustella erikseen korvauspäätöstä varten. Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin tekemät tutkimukset ja ehkäisevän hoidon toimenpiteet korvataan rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukaan. Korvaustaksa, Koodi Toimenpide euroa SAA SAA01 SAA02 SAA03 SAA04 Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Suun tutkimus, suppea Kesto enintään 10 min Suun perustutkimus Potilaan purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimus. Kesto enintään 20 min Suun tutkimus, laaja Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimuksen. Kesto enintään 30 min Suun erityistutkimus Kesto yli 30 min Perusteellinen sekä kliiniseen että radiologiseen ja laboratoriotutkimukseen ja/tai kipsimalleihin perustuva tutkimus. Erikoisalakohtainen laaja kirjallinen konsultaatio lähetepotilaalle korvataan toimenpiteenä WZC10. 34,00 44,00 65,00 SB SBA00 SBA10 Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset Mikrobiologiset tutkimukset Perusteellinen sekä kliiniseen että radiologiseen ja laboratoriotutkimukseen ja/tai kipsimalleihin perustuva tutkimus. Erikoisalakohtainen laaja kirjallinen konsultaatio lähetepotilaalle korvataan toimenpiteenä WZC10. Syljen erityisnopeuden määritys Ei sisällä muita määrityksiä. 29,00 17,00 SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys 17,00 20

24 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. SCA01 SCA02 SCA03 SCE Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Kesto vähintään 10 min Ehkäisevä suun terveydenhoito Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja Sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 min Hampaiden pinnoitus Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. SCE00 Hampaan pinnoitus Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden. 29,00 34,00 29,00 SP Hammaslääkärin suorittaman protetiikan kliinisen työn toimenpiteet SPA SPA01 SPA05 Hammasprotetiikan valmistelevat toimenpiteet Hampaiston preproteettiset toimenpiteet Sisältää ne proteettiseen hoitoon liittyvät valmistelutyöt, joita ei ole muilla koodeilla nimetty. Tällaisia ovat esim. purennan, purentatason tai proteesin sisäänsovitussuunnan tarkistus, hampaiden pintojen muotoilu ja allemenojen hionta, tukia ja pinteitä varten tehtävät upotukset ja materiaalin lisäykset. Merkitään käyntikerralta, kesto vähintään 30 min Täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityön yhteydessä on paikkaushoidon toimenpide. Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen keinojuurikohtien merkitsemisen. 62,00 62,00 21

25 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SPA11 SPA12 SPA21 SPA22 SPA23 SPA30 SPA40 SPA45 SPA46 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, hammasimplantteihin tai implanttikiskorakenteisiin 1 3 tarkkuuskiinnikettä Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, hammasimplantteihin tai implanttikiskorakenteisiin, vaativa 4 tai useampia tarkkuuskiinnikettä Hammasimplanttijatkeen asettaminen 1 3 implanttijatketta Hammasimplanttijatkeen asettaminen, vaativa 4 6 implanttijatketta Hammasimplanttijatkeen asettaminen, laaja ja erittäin vaativa 7 tai useampia implanttijatkeita. Esim. suuontelon operaatioiden jälkitilat, joissa hankala anatomia. Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai nastakruunun hionta Toimenpidekokonaisuus merkitään vain kerran kutakin pilaria kohden. Sisältää tässä yhteydessä tapahtuvan preparoinnin nastapilaria varten. Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös Käytetään 1 3 kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm. ientaskujen avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan jäljentämisen proteettista työtä varten. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja -suhde on määritettävissä omista hampaista. Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös, vaativa Käytetään 4 6 kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm. ientaskujen avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan jäljentämisen proteettista työtä varten. Käytetään myös hampaattoman tai osittain hampaallisen leuan jäljentämisessä irtoproteesia valmistettaessa. Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen vahaukset ym. tukitoimenpiteet. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja -suhde on määritettävissä omista hampaista. Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös, erittäin vaativa Käytetään 7 tai useamman kruunu- tai siltapilarin jäljentämisessä. Sisältää mm. ientaskujen avauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja mahdollisen hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan jäljentämisen proteettista työtä varten. Hampaattoman tai osittain hampaattoman leuan tarkkuusjäljennös tapauksissa, joissa yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennus ja sovitus on erityisen aikaa vievää tai suun anatomisista tekijöistä johtuen jäljentäminen on tavanomaista vaativampaa esim. syöpäleikkausten jälkitilat. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja -suhde on määritettävissä omista hampaista. Kesto yli 45 min 145,00 265,00 40,00 95,00 145,00 95,00 62,00 78,00 145,00 22

26 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SPA55 SPA56 SPA57 SPA60 SPA61 SPA62 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys Käytetään sekä kiinteissä että irrotettavissa proteeseissa. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen esim. tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta muutetaan tai sitä ei voida omien hampaiden avulla määrittää. Edellyttää esim. apukaavion käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen. Kesto vähintään 20 min Hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määritys Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen tai hammaskaarten muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen. Edellyttää vahakaavioiden käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen. Kesto vähintään 30 min Hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määritys, vaativa Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen tai hammaskaarten muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen tilanteissa, joissa esim. anatomiset olosuhteet suussa poikkeavat. Esim. huomattava leukojen keskinäinen epäsuhta tai voimakkaasti resorboituneet alveoliharjanteet. Edellyttää vahakaavioiden käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen. Kesto vähintään 45 min Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 1 3 yksikköä Käytetään sekä irrotettavassa että kiinteässä protetiikassa. Kruunuja tai siltayksiköitä 1 3. Irrotettavassa protetiikassa koodaus leukakohtainen. Sisältää mm. hammasasettelun sovituksen, rankaproteesin tai hammassillan rungon sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin tai hionnan. Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen sementoinnin koekäytön yhteydessä. Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 4 6 yksikköä Kruunuja tai siltayksiköitä 4 6. Sisältää mm. hammas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin tai hionnan. Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen sementoinnin koekäytön yhteydessä. Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 7 tai useampia yksiköitä Kruunuja tai siltayksiköitä 7 tai enemmän. Sisältää mm. hammas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen rekisteröinnin tai hionnan. Sisältää proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen sementoinnin koekäytön yhteydessä. 40,00 62,00 95,00 40,00 62,00 265,00 23

27 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa SPB SPB01 SPB02 SPB11 SPB12 SPB13 SPB30 SPC SPC01 SPC02 SPC03 SPC31 SPC32 Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet Tilapäisen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteisen hammas- tai implanttikantoisen rakenteen sovitus ja väliaikainen kiinnittäminen, 1 3 yksikköä Tilapäisen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteisen hammas- tai implanttikantoisen rakenteen sovitus ja väliaikainen kiinnittäminen, 4 tai useampia yksiköitä Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen rakenteen valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen, 1 3 yksikköä Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen rakenteen valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen, 4 6 yksikköä Käytetään myös tilapäisen pintakiinnitteisen sillan irrotuksessa ja uudelleen kiinnityksessä. Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen rakenteen valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen, 7 tai useampia yksiköitä Tilapäinen irrotettava hammasosaproteesi Tilapäinen osaproteesi, kun pysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä. Sisältää jäljennöksen ja purennan rekisteröinnin ja hampaiden mallin ja värin valinnat sekä suuhun sovituksen ja purennan tarkistuksen. Toimenpidekoodi merkitään vain kerran proteesia kohden proteesin valmistumiskerralla. Kiinteät hammasproteesit Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne, 1 3 yksikköä Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän mukaan. Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne, 4 6 yksikköä Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän mukaan. Valmis kiinteä hammasproteettinen rakenne, 7 tai useampia yksiköitä Toimenpidekoodi merkitään vain kerran yksikköjen yhteenlasketun lukumäärän mukaan. Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä montako puuttuvaa hammasta korvataan. Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys, vaativa Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Rakenteellista vaativuutta, esim. sisäänsovitussuunnan yhdensuuntaisuutta vaativia preparointeja vähintään 3. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä montako puuttuvaa hammasta korvataan. 28,00 54,00 28,00 54,00 78,00 95,00 62,00 173,00 265,00 95,00 240,00 24

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2014 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2014 Päivitetty 05.12.2013 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti

107 Yksinkertainen oikomishoidon hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN SUUN TERVEYDENHUOL- LON TOIMENPIDELUOKI- TUKSEN VASTAAVUUS- LUETTELO TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 01.12.2015 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013

Sairaanhoitokorvausten 1.1.2013 Sairaanhoitokorvausten taksat 1.1.2013 Päivitetty 03.12.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 2 Suoriteperusteiset sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Välisuoritehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (43) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

Potilailta perittävät maksut LUKIEN

Potilailta perittävät maksut LUKIEN Potilailta perittävät maksut 1.2.2002 LUKIEN Potilaalta perittävät maksu Todistukset Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään 27 kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 OHJAUS toimenpideluokitus 2016 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 16 2015 OHJAUS

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2011 julkaistun ohjeen Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta.

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(9) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11)

Koodi Toimenpidenimike Sovellusohje Korvaustaksa, euroa 1(11) Hammaslääkärinpalkkiotaksa SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen korvaustaksat

Sairausvakuutuksen korvaustaksat Päivitetty 03.12.2014 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden hoito Paikkaushoidot Hampaan

Lisätiedot

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri

Taksa Toimenpiteen nimi yleisl{{k{ri erikoisl{{k{ri L{{k{rinpalkkioiden korvaustaksa 1.1.2009 alkaen 1(12) Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottok{ynti, enint{{n 10 min 12,00 18,00 0101B Vastaanottok{ynti, enint{{n 20 min 18,00 27,00 0101C Vastaanottok{ynti,

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

iìâáà~ääé= ry:n ja Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kanssa.

iìâáà~ääé= ry:n ja Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kanssa. iìâáà~ääé Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuksesta. Kirja korvaa 1.1.2007 julkaistun Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjekirjan. Ohjeet perustuvat

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1. ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 100 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2012 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2013 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016

Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016 Lääkärinpalkkiotaksa 1.1.2016 2015, Liite 1 Vastaanottopalkkiotaksa 0101A Vastaanottokäynti, enintään 10 min 8,00 7,00 0101B Vastaanottokäynti, enintään 20 min 11,00 9,00 0101C Vastaanottokäynti, enintään

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar TUTKIMUS Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 2

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2004 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (75) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2009 2 (71) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

Kysymys ja vastaus-osio

Kysymys ja vastaus-osio Kysymys ja vastaus-osio Alla on THL:een saapuneet Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. Pvm Kysymys Vastaus 7.7.2017 Meillä on hieman vaikeuksia

Lisätiedot

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2010 2 (73) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2012 2 (80) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin 1993 vp - HE 208 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin liittyen, että koko

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat.

Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa 1.5.2010 julkaistun

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 6.4.2016 Toimintaohjeen palvelukohtainen osa: suun terveydenhuolto 1. Palvelusetelijärjestelmän piirin kuuluvat asiakkaat Eksoten velvollisuutena on järjestää

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

Hammaskesk us Oy. Hammalaboratorio Hyvä Hammas Oy

Hammaskesk us Oy. Hammalaboratorio Hyvä Hammas Oy HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 3. OIKOMISHOIDON LABORATORIOTYÖT Hinnan painoarvo 40 % Laadun painoarvo 60% = valittu toimittaja Tarjoajat: OIKOMISHOIDON LABORATORIOTYÖT Tilaausarvio

Lisätiedot