LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Vapaa-aikalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Vapaa-aikalautakunta 24.4.2014 28"

Transkriptio

1 Vapaa-aikalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vapaa-aikaltk. 25 Kunnallislain 58 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Vapaa-aikalautakunnan kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu ja esityslista vapaa-aikalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sen edustajalle sekä kunnanjohtajalle. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Vapaa-aikaltk. 26 Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat Kimmo Perkola ja Anniina Pajunen. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja tarkistetaan kokouksen jälkeen vapaa-aikatoimistossa, jollei muuta sovita. Vapaa-aikalautakunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Kimmo Perkolan ja Anniina Pajusen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anniina Pajunen ja Taina Lehtikangas.

2 Vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN VAKAUTTAMISEN TOIMENPITEET Vapaa-aikaltk. 27 Kunnanhallitus on pitämässä kokouksessaan pyytänyt lautakuntia arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti ja tekemään kunnanhallitukselle selvityksen, miten toiminnallisia ja taloudellisia säästöjä toteutetaan vuonna Lisäksi lautakuntia pyydetään uudelleen arvioimaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuodeksi 2017 saakka. Esitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. TOIMENPITEET Vapaa-aikalautakunnan talousarvio on hyvin tiukka vuodelle Kunnan taloutta ajatellen ovat vapaa-aikalautakunnan säästöt marginaalisia. Palkkakustannuksissa säästetään vuonna 2014 viransijaisen hoitaessa vapaa-aikasihteerin tehtäviä. Vapaa-aikalautakunta on järjestänyt pääasiassa omana työnä Luvian vapaa-aikapalvelut vuonna Ulkopuolisia rahoituksia on haettu Liikkuvaa koulua sekä etsivää nuorisotyötä varten. Ulkopuolisia rahoituksia tullaan hakemaan aktiivisesti vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on tiivistetty ja pyritään tiivistää edelleen. Toimintamaksuja tarkistetaan uutta, syksyllä 2014 alkavaa kautta varten. Perustamme syksyllä 2014 pari uutta liikuntaryhmää aikuisikäisille liikuntaneuvojamme valmistuttua ammattiin. Panostamme markkinointiin ja liikunnanohjaukseen kävijämäärän kasvattamiseksi. Aikuisikäisten liikuntaan panostamalla vaikutukset näkyvät pienenä vapaa-aikatoimen taloudessa, mutta suurena kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Uimakoulu- ja kesäleiritoimintaa tullaan järkeistämään niin, että ryhmät täytetään täyteen tai ryhmiä yhdistellään, jottei vajalukuisia ryhmiä enää järjestetä esim. rantauimakoulussa. Esityslistan liitteenä listaus konkreettisista toimenpiteistä, kustannussäästöistä ja toimenpiteiden tavoitteista vuosille

3 Vapaa-aikalautakunta Hyväksytään vapaa-aikasihteerin laatima suunnitelma ja toimitetaan se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

4 Vapaa-aikalautakunta VUODEN 2014 PERUSAVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO URHEILUSEUROILLE Vapaa-aikaltk. 28 Vapaa-aikalautakunnan talousarvioon on varattu euron määräraha avustuksia varten nuoriso-, liikunta- ja kulttuurisektoreille. Liikuntasektorille jaetaan perusavustuksina 3600 euroa, nuorisosektorille 2100 euroa ja kulttuurisektorille 2900 euroa. Kohdeavustuksina jaetaan lisäksi 3900 euroa pitkin vuotta vapaaaikalautakunnan tärkeiksi katsomiin nuoriso-, liikunta-, tai kulttuurisektorin kohteisiin. Liikuntasektorille jaetaan perusavustuksina 3600 euroa Määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta. Luvian Kiekko ry ei toimittanut perusavustushakemusta, sillä Luvian Kiekko ry on hakenut kunnanhallitukselta toiminta-avustusta toimintansa jatkuvuuden takaamiseksi. Urheiluseurojen avustusten jakamisessa huomioidaan urheiluseuran liikuntatoiminnan monipuolisuus, laatu ja laajuus, avustuksen tarve sekä yhteiskunnallinen merkitys. Lisäksi perusavustusten jaon yhteydessä huomioidaan urheiluseurojen suorittama työ kunnan kilpailujen järjestämisessä sekä yleensä seuran osallistuminen kaikkien luvialaisten liikuntaharrastuneisuuden edistämiseen sekä yhteistyön tekeminen vapaa-aikalautakunnan kanssa. Urheiluseurat palauttavat hakemuksen yhteydessä toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2014, joista tehtyä yhteenvetoa käytetään apuna arvioitaessa urheiluseurojen liikuntatoimintaa, yhteistyötä, liikunnallisen toiminnan edistämistä Luvialla laaja-alaisesti sekä avustuksen tarvetta. Yhteenveto on esityslistan liitteenä. Avustushakemuksiin ja liitteisiin on mahdollisuus tutustua vapaa-aikatoimistossa tai kokouksen yhteydessä. Vapaa-aikalautakunta myöntää perusavustukset seuraavasti: Luvian Veto ry Palo-88 ry Luvian Ratsastajat ry 2000 euroa 800 euroa 800 euroa

5 Vapaa-aikalautakunta Ari Suonpää ja Anssi Perämäki olivat esteellisinä (yhteisöjäävi) poissa tämän pykälän käsittelyn ajan.

6 Vapaa-aikalautakunta VUODEN 2014 PERUSAVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO NUORISOYHDISTYKSILLE Vapaa-aikaltk. 29 Vapaa-aikalautakunnan avustusmäärärahoista jaetaan euroa perusavustuksina nuorisoyhdistysten avustamiseen. Määräaikaan mennessä perusavustushakemuksia saapui 4 kappaletta. Avustuksia jaettaessa käytetään apuna vuoden 2013 toiminnasta saatuja tietoja; toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja tilinpäätöskertomusta sekä vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Osallistuminen kunnan tarjoamien toimintojen järjestämiseen katsotaan eduksi. Yhteenveto on esityslistan liitteenä. Avustushakemuksiin ja liitteisiin on tutustua vapaa-aikatoimistossa tai kokouksen yhteydessä. Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2014 nuorisoyhdistysten perusavustukset seuraavasti: Luvian Loukke ry 400 Luvian Nuorisoseura ry 500 MLL Luvian yhdistys ry 900 Luvian 4H-yhdistys ry 300

7 Vapaa-aikalautakunta VUODEN 2014 PERUSAVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKO KULTTUURITOIMINTAAN Vapaa-aikaltk. 30 Vapaa-aikalautakunta jakaa kulttuuriyhdistyksille perusavustuksina 2900 euroa. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 8 kpl. Avustuksia jaettaessa käytetään apuna vuoden 2013 toiminnasta saatuja tietoja, vuoden 2014 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä avustuksen tarvetta. Osallistuminen kunnan tarjoamien toimintojen järjestämiseen katsotaan eduksi. Luvian kesäteatteriyhdistykseltä puuttui hakemuksessa vaaditutu edellä mainitut tiedot, jonka vuoksi perusavustushakemusta ei voida huomioida. Yhteenveto on esityslistan liitteenä. Avustushakemuksiin ja liitteisiin on mahdollisuus tutustua vapaa-aikatoimistossa tai kokouksen yhteydessä. Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuoden 2014 kulttuuritoiminnan perusavustusmäärärahat seuraavasti: Luvian Naiskuoroyhdistys ry 500 Luodonkylän kyläyhdistys ry 300 Luvian Karjalaseura ry 200 Luvian Mieskuoro ry 500 Teatterisuuli 125 ry 600 Luvian Martat ry 300 Luvia Seor ry 500 Luvian Kesäteatteriyhdistys ry -

8 Vapaa-aikalautakunta LUKI-82 RY KOHDEAVUSTUSHAKEMUS Vapaa-aikaltk. 31 Luvian vapaa-aikatoimelle on toimitettu kohdeavustushakemus koskien Luki-82 seuran tiedotuskuluja Luvian kunnan tiedotuslehdessä. Vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu tosite 697,37 :n laskusta, jonka seura on maksanut ilmoituksistaan syksyllä-talvella Seura pyrkii parantamaan talouttaan ja panostaa juniorityön kehittämiseen. Ilmoituksilla pyrittiin lisätä seuran kiinnostusta ja saada lisää junioreita toimintaan mukaan sekä luvialaisia lapsia liikunnan pariin. Seuralle tuli yllätyksenä ilmoitusten suuret kulut. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt panostaa seurojen juniorityöhön ja tukee Luki-82 ry:n toimintaa 350 kohdeavustuksella.

9 Vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SEKÄ LUVIAN JÄÄHALLI OY:N YHTEISTYÖ AJALLA Vapaa-aikaltk. 32 Luvian jäähallissa on käynnistetty laajamittainen kehityshanke, jonka tavoitteena on peruskorjata Luvian jäähalli sekä antaa entistäkin paremmat puitteet jääurheilun harrastamiselle Luvialla. Luvian Jäähalli Oy:n kehitysjohtaja Jouni Ylisäe on toiminut aktiivisesti Luvian jäähallin toiminnan ja olosuhteiden parantamiseksi. Ylisäe on ollut Luvian kuntaan yhteydessä ja kertonut faktoja jäähallin kunnosta sekä tulevista suurista investoinneista jäähdytysjärjestelmän uusimiseksi. Luvian Jäähalli Oy on ilmoittanut hakevansa jäähallimestaria/hallityöntekijää. Vapaa-aikalautakunta esittää voisiko kunta ja Luvian Jäähalli Oy tiivistää yhteistyötään, ja vapaa-aikatoimen liikuntapaikkahoitaja Janne Kivini toimisi osittain jäähallilla jäähallimestarin toimessa oman toimensa ohella. Tämä olisi yksi keino, millä Luvian kunta voisi osaltaan auttaa Luvian Jäähalli Oy:tä myös taloudellisesti. Tarkoituksena olisi tehdä määräaikainen yhteistyökokeilu ajalla Käytännössä liikuntapaikkahoitaja toimisi 60% kunnan toimessa ja 40% jäähalliyhtiössä. Liikuntapaikkahoitaja olisi edelleen vapaa-aikatoimen palkkauksessa, vaikka työnkuva laajenisi jäähalliyhtiön puolelle. Näin ollen 40 %:n työajan palkkakustannukset kuukausittain ovat sivukuluineen yhteensä 1237,52, jonka Luvian kunta tarjoaa Jäähalliyhtiölle työnä. Liikuntapaikkahoitajan tehtävät menevät etusijalle, mutta liikuntapaikkojen hoidossa vähentyneiden työmäärien vuoksi järjestely olisi mahdollinen. Työaikaa ja työn rytmittämistä suunniteltaisiin yhdessä joustavasti. Ajatuksena olisi, että liikuntapaikkahoitaja Kivini työskentelee 2 kokonaista päivää jäähalliyhtiöllä ja 3 päivää liikuntapaikkahoitajana Luvian kunnalla. Liikuntapaikkahoitajan vuosi- tai sairasloman aikana kunta ei ole velvollinen hoitamaan sijaista jäähalliyhtiön tehtäviin. Järjestelystä ei saa koitua liikuntapaikkahoitajalle ylimääräisiä palkkamenoja, eli yli- tai lisätöitä vapaa-aikalautakunnan maksettavaksi. Yhteistyö arvioidaan määräaikaisen sopimuskauden päättyessä, ja päätetään jatkoyhteistyön sisällöstä.

10 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle yhteistyöstä Luvian jäähalli Oy:n kanssa jäähallimestarin tehtäviin liittyen ajalla

11 Vapaa-aikalautakunta TURVALLISUUSOHJEET KESÄLEIREILLÄ SEKÄ LEIRILÄISTEN MINIMIMÄÄRÄ Vapaa-aikaltk. 33 Seurakunnan turvallisuusohjeiden mukaan leireillä tulee aina olla yksi (1) täysi-ikäinen ohjaaja alkavaa 10:ntä lasta kohden. Esimerkiksi mikäli leirille on palkattu neljä (4) täysi-ikäistä ohjaajaa, saa leirillä olla 39 leiriläistä. Luvian kunta ja seurakunta järjestävät yhdessä Luvialla Kesis-leirit. Kunnan vapaa-aikatoimen tulee noudattaa samoja turvallisuusohjeita. Kesis-leirit eivät ole viime vuosina olleet kovin suosittuja ja vuosittain on pohdittu toteutuuko leiri vai ei. Selkeää sopimusta leiriläisten minimimäärästä ei ole ollut. Seurakuntapastori, nuoriso-ohjaaja ja vs. vapaa-aikasihteeri ovat yhdessä sopineet leirin minilapsimääräksi 19 lasta, jotta leirin toimintakulut saadaan edes osittain katettua. Pykälässä 27 viitataan samaan asiaan toimintojen järkeistämisellä talouden tiukkaa linjaa noudattaen. Vapaa-aikalautakunta päättää, että vapaa-aikatoimen leireillä noudatetaan turvallisuusohjetta yksi täysi-ikäinen ohjaaja alkavaa 10:ntä lasta kohden. Vapaa-aikalautakunta päättää, että kulujen peittämiseksi leireillä tulee olla vähintään 19 lasta, jotta leiri toteutetaan. Hyväksyttiin leirin turvallisuusohjeet. Vapaa-aikalautakunta päätti, ettei leiriläisten minimäärää aseteta leireille. Sen sijaan ohjaajien määrää tulee suhteuttaa jatkossa lasten määrään. Kulujen peittämiseksi vapaa-aikatoimen työntekijä siirretään muihin tehtäviin/palkattomalle vapaalle, mikäli ohjaajien määrä on suuri leiriläisiin verrattuna. Ruokakustannuksissa voisi säästää yhdistämällä Käenpesän ateriapalvelua niin, että leireille haettaisiin pääruoat Käenpesästä. Aamu-, ilta- ja välipalat hoidetaan leirityöntekijöiden työpanoksella.

12 Vapaa-aikalautakunta PARKOUR-KURSSIN TOIMINTAMAKSU Vapaa-aikaltk. 34 Vapaa-aikatoimi järjestää koululaisille liikunnallista iltapäivätoimintaa urheilukentällä ajalla ja Tarjolla on liikuntaneuvojaopiskelija Jonna Heikkisen ohjaama Koulu liikkuu kesälläkin - liikuntaryhmä sekä 15-vuotiaan Jonatan Fihlmanin parkourin alkeiskurssi. Parkour-kurssi on vapaa-aikatoimen järjestämää toimintaa, jossa valvojana on vapaa aika-toimen työntekijä. Ohjaajalle maksetaan kesätyöntekijän tuntipalkka ohjaamistaan tunneista. Kurssit järjestetään seuraavasti: Ma-to klo luokkalaiset Ma-to klo luokkalaiset Kulujen peittämiseksi parkour-kurssille asetetaan toimintamaksu. Liikuntaneuvojaopiskelijan vetämä toiminta on maksutonta. Vapaa-aikalautakunta päättää, että parkour-kurssin hinnaksi tulee 10 /osallistuja.

13 Vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA Vapaa-aikaltk. 35 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintaansa niin, että määrärahat riittävät. Vapaa-aikalautakunnan talouden toteutuma ajalta Vapaa-aikalautakunnan tulosalueen menojen toteutumisprosentti on 19,52 %, tuottojen 11,01% ja toimintakatteen 22,82%. Vapaa-aikasihteeri kertoo talouden toteutumasta kokouksessa jossa on myös mahdollista tutustua toteutumaan yksityiskohtaisesti. Vapaa-aikalautakunnan talouden toteutumaraportti esityslistan liteenä sekä sähköpostilla että maapostilla toimitettuna. Merkitään tiedoksi.

14 Vapaa-aikalautakunta GOLFIN KUNNANMESTARUUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN Vapaa-aikaltk. 36 Luviapäiviä vietetään perinteisin menoin. Päiviä olisi tarkoitus uudistaa hieman ja kehitellä sisältöön uutta tarjottavaa. Yhtenä ehdotuksena olisi, että sekä vakituiset että kesäluvialaiset voisivat osallistua Yyterin Golfkentällä pelattaviin Luvian kunnan golfmestaruuskilpailuihin. Kilpailussa olisi sarjat erikseen nuorisolle, naisille ja miehille. Vs. vapaa-aikasihteeri ja vapaa-aikatoimi ovat vastuussa järjestelyistä ja kilpailun kuluista sekä markkinoinnista. Vapaa-aikalautakunta päättää, että Luvian kunnan golfmestaruuskilpailut järjestetään Yyteri golfissa sunnuntaina

15 Vapaa-aikalautakunta TIEDOKSISAATTOASIAT Vapaa-aikaltk. 37 Vs. vapaa-aikasihteeri lupasi edellisessä vapaa-aikalautakunnan kokouksessa selvittää vuonna 2013 syntyneitä ATK- ja IT-kuluja. Kirjanpidon raporttien perusteella kulut ovat tulleet F-Securen tietoturvaohjelman lisenssimaksusta, joka kattaa kolme seuraavaa vuotta. Lisäksi kuluja on syntynyt muista lisenssimaksuista, kuten Microsoftin Office-paketeista. Veteraanijuhlat järjestetään Srk-keskuksessa. Juhlat alkavat lipunnostolla klo 9.30 kunnantalon edustalla, josta siirrytään kirkkoon messuun. Messun jälkeen siirrytään lippukulkueena Veteraanikivelle ja sieltä edelleen sankarihaudoille. Varsinainen pääjuhla vietetään n. klo 12 alkaen Seurakuntakeskuksessa. Veteraanijuhlan juhlatoimikunta on kokoontunut ja juhla on hyvin suunniteltu. Yhdessä Luvian Yrittäjien kanssa, Karhuseudun avustuksella toteutettu uusi Luvia-esite on lähes valmis. Vs. vapaa-aikasihteeri osallistui kotimaan matkailumessuille Tampereella , ja jaossa oli uuden Luvia-esitteen messupainos. Luvian kunta kiinnosti messuvieraita ja esitteet loppuivat kesken messujen. Urheilukentän käyttövuorot jaetaan parhaillaan. Käyttövuoroluettelo sekä varauskaavake löytyvät Luvian www-sivuilta. Osallistutaan Satakunnan haastepyöräilyyn vapusta - juhannukseen ja järjestetään luvialainen pyöräilijäkampanja juhannuksesta eteenpäin. Mökkipostitalkoot lähestyvät. Paketteja postitetaan 1100 kpl yhdessä koululaisten kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät päättyvät viikolla 20. Seudulliset pyöräilyreitit ovat kaikkien käytettävissä satasykkelin sivuilla, Luvian laavut ja luonto, kulttuurikieppi ja kylien kierros. Laitsufillarit tulevat taas Laitakarin veneilijöiden käyttöön. Vuokraus polettia vastaan varvituvalta. Pyöriä kaivataan lisää kunnostettavaksi. Kunnanvirasto on suljettuna , pe sekä Vs. vapaa-aikasihteeri kertoo viimeisimmät terveiset rakennustoimikunnasta ja tutustumiskäynneistä muihin liikuntasaleihin. Merkitään tiedoksi.

16 Vapaa-aikalautakunta Saapuneet pöytäkirjanotteet: Khall Talousarvion 2015 suunnitteluaikataulu Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma Vapaaehtoiset palkattomat vapaat vuonna 2014 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Vapaa-aikaltk 38 Vapaa-aikalautakunnan jäsenten esille tuomat asiat. Tuula-Marja Sainioon on otettu yhteyttä urheilukentän huoltorakennuksen- ja pukuhuoneen ovien avaamiseen liittyen. Ovien tulee olla auki, kun varattu vuoro alkaa. Keskustelussa päätettiin, että liikuntapaikkahoitaja Janne Kivini ja Lu- Ve sopivat keskenään käytännöistä ovien avaamiseksi. Yhdessä he tekevät suunnitelman kesän ajaksi, jonka vs. vapaa-aikasihteeri esittää seuraavassa kokouksessa. Keskustelussa mietittiin, kuinka ovien avaaminen tulisi tulevaisuudessa hoitaa, jotta kulut eivät kasvaisi suuriksi. Merkitään tiedoksi. SEURAAVA KOKOUS Vapaa-aikaltk klo 17.00

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Vapaa-aikalautakunta 2.6.2014 45

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Vapaa-aikalautakunta 2.6.2014 45 Vapaa-aikalautakunta 2.6.2014 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vapaa-aikaltk. 40 Kunnallislain 58 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Sujuvampaa vapaa-aikaa

Sujuvampaa vapaa-aikaa Sujuvampaa vapaa-aikaa Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmä YTM Hirvonen Riika-Stiina Sisällys 1 Vapaa-aikaselvityksen taustat 1 1.1 Vapaa-aikaselvityksen tavoitteet 1 2 Kuntien nykyiset käytännöt

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 394 11/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 16.11.2004 kello 17.00-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 279 Kunnanhallitus 24.8.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 278 Kokousaika 24.8.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Johdanto Tähän oppaaseen on koottu ohjeita opiskelijakuntatoiminnan toteuttamiseen toisella asteella.

Lisätiedot

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 6/ 22.5.2012/ 66 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6/ 2012 Aika Tiistai 22.5.2012 klo 18.00 21.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot