Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki"

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen D- ja CE-ajokorttiluokkien opetussuunnitelmien voimassa oloajan jatkaminen. Ajokorttiasetus momentti Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus jatkaa seuraavien opetussuunnitelmien voimassa oloa viidellä vuodella: D-luokan opetussuunnitelma (AKE 1818/302-99) CE-luokan opetussuunnitelma (AKE 394/302-99) Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien D- ja CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 OPETUSSUUNNITELMA CE - KULJETTAJAOPETUS Koulutuksella tähdätään siihen, että kuljettaja oppii käsittelemään ja ajamaan yhdistelmäajoneuvoa liikenteessä turvallisesti, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ajoreittejä turvallisesti, taloudellisesti huomioiden ympäristöasiat. KOULUTUKSEN RAKENNE CE - kuljettajaopetuksen kokonaispituus on vähintään 300 tuntia. Tietopuolinen osuus vähintään 190 tuntia Ajo-opetus liikenteessä vähintään 80 tuntia Ajo-opetuksen seuranta vähintään 30 tuntia Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan perus- tai jatkokurssilla. Ajokoulutus tapahtuu pääsääntöisesti kahden oppilaan ryhmissä. Ajo-opetuksen seurannassa voi olla enintään kaksi oppilasta. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 1. Ajoneuvotekniikka 41 h 2. Lainsäädäntö 36 h 3. Kuljetustekniikka 36 h 4. Huoltoharjoittelu 21 h 5. Raskaan kaluston EAK 24 h 6. Ensiapu 32 h 7. Ajo-opetus 80 h 8. Ajo-opetuksen seuranta 30 h

3 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h Koulutuksen hyväksytysti suorittaneella oppilaalla on oltava sellaiset valmiudet, että hän osaa käyttää ajoneuvoa siten, ettei aiheuta tarpeettomasti vaurioita ja vikojen ilmetessä osaa välttää lisävaurioita. Hänen on osattava valita oikeat poltto-, voitelu- ja lisäaineet siten, ettei häiriöitä ilmene. Oppilaan on saavutettava sellaiset tiedot, että hän kykenee selostamaan ajoneuvoissa ilmaantuvien vikojen laadun ja laajuuden siten, että huoltohenkilöstö voi varautua korjaustyöhön oikein materiaalein. Hänen on myös pystyttävä itsenäisesti ratkaisemaan ajon jatkamismahdollisuudet. Oppilaan on arvostettava ajoneuvon oikean käytön merkitys taloudellisena ja liikenneturvallisuutta kohottavana tekijänä. SISÄLLÖN KUVAUS Renkaat ja vanteet Polttomoottorin rakenne Jäähdytysjärjestelmä Polttonesteet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto Valaisinlaitteiden rakenne ja huolto Jarrut Kytkin Vaihteisto Dieselmoottorin polttonestelaitteet Voiteluaineet Moottorin käyttötekniikka

4 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h OPPISISÄLTÖ Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitykset - yleiset määräykset Osattava selostaa renkaiden rakenteet, - rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet merkintätavat, ominaisuudet, valintaperus- - kesä- ja talvirenkaat teet, korjaukset, yleisimmät vaurion aiheut- - nastoitus tajat, tasapainoituksen ja nastoituksen mer- - pinnoitus kitys liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä - tasapainotus sekä vaaratilanteet ja turvallisuus rengas- - käyttöhuolto ja paineet asennuksissa. - renkaiden kulumiseen vaikuttavat tekijät - rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Polttomoottorin rakenne ja toimintaperiaate - dieselmoottorityypit Osattava selostaa dieselmoottoreiden ra- - moottoritekniset käsitteet kenne- ja toimintaperiaatteet sekä luetella - sylinteriryhmät tärkeimmät osat ja niiden tehtävä. - kampikoneisto Osattava tulkita moottoritekniset peruskäsit- - venttiilikoneisto teet moottorin valintaan ja käyttöön vaikuttavana tekijänä Jäähdytysjärjestelmä - järjestelmän tehtävä Osattava selostaa jäähdytysjärjestelmän - järjestelmän osat ja toiminta tehtävät, osat ja toiminta, huollolliset toimen- - häiriöt jäähdytysjärjestelmässä piteet ja toimintahäiriöt siten, että kykenee - huolto määrittämään häiriön ilmaantuessa mootto- - jäähdytysnesteet rin käyttömahdollisuudet.

5 OPPISISÄLTÖ Polttonesteet - jalostusperiaate Osattava selostaa polttoaineiden ominai- - kaasuöljy suudet ja käyttö. - bensiini Osaa valita tarkoituksenmukaisimman polt- - kaasun käyttö toaineen. - lisäaineet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto - latausjärjestelmän rakenne ja toiminta Osattava selostaa latausjärjestelmän lait- - akun rakenne ja kuntoisuuden toteaminen teet ja niiden toimintatarkoitus, laitteiden - akun irroitus ja kiinnitys huollon tarve sekä kuljettajan korjattavissa - vaihtovirtageneraattorin rakenne ja toiminta olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - laitteiden huolto - varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto - käynnistysvirtapiiri Osattava luetella käynnistysjärjestelmän lait- - käynnistysjärjestelmän laitteiden rakenne teet ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja toiminta huollon tarve ja kuljettajan korjattavissa ole- - oikea käynnistys vat viat. Sisäistettävä oikean käynnistysta- - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus van merkitys. - apuvirralla käynnistäminen - hehkutuslaitteet Valaistuslaitteiden rakenne ja huolto - valaistusvirtapiiri Osattava selostaa valaistuslaitteiden raken- - valaistusvirtapiirin laitteet ja toiminta ne ja toiminta sekä valoja koskevat yleiset - valoja koskevat yleiset määräykset määräykset, laitteiden huollon tarve sekä - laitteiden huolto kuljettajan korjattavissa olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus

6 OPPISISÄLTÖ Jarrut - jarrujen käyttötekniikka Osattava selostaa jarrujärjestelmien raken- - ilmajarrujärjestelmä teet ja toimintaperiaatteet. - Apujarrujärjestelmä Pystyttävä määrittämään korjaustarpeet ja - ajoneuvoyhdistelmän rakenteet selviydyttävä itsenäisesti jäätymisongelmista - huolto - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - hinauskuntoon laittaminen - jarrujen yhteensovitus Kytkin ja momentinmuunnin - rakenteet ja toiminta Osattava selostaa kytkimen ja momentin- - käyttöjärjestelmä muuntimen rakenteet, toimintaperiaatteet, - kytkimen säädöt huollolliset toimenpiteet sekä oikea käyttö- - oikea käyttö tapa. - huolto - vikojen toteaminen - lisävaurioiden ehkäisy Vaihteisto - vaihteiston perusrakenteet Osattava luetella yleisimmät vaihteistotyy- - vaihteistotyypit pit, rakenteet, toimintaperiaatteet sekä huol- - vaihteiston käyttö lolliset toimenpiteet. Pystyttävä määrittä- - huolto mään yleisimmin esiintyvät viat ja niiden ai- - yleisimmin esiintyvät viat heuttajat.

7 OPPISISÄLTÖ Dieselmoottorin polttonestelaitteet - järjestelmän toiminta Osattava selostaa järjestelmään kuuluvien - polttonestesäiliö osien tarkoitus ja toimintaperiaate, huollol- - polttonesteen siirtojärjestelmä liset toimenpiteet sekä järjestelmän toimin- - ruiskutuspumppujen ja säätimien päätyypit takuntoon saattaminen, yleisimmin esiinty- - ruiskutusventtiilit vät toimintahäiriöt sekä toimenpiteet niiden - kylmäkäynnistyslaitteet ilmaantuessa. - toimintakuntoon saattaminen - yleisimmät häiriöt - kylmäkäynnistyslaitteet - huolto Voiteluaineet - moottoriöljyn tehtävä Osattava selostaa voiteluaineiden ominai- - moottoriöljyn luokitus suudet ja luokittelut sekä voiteluaineen va- - moottoriöljyn lisäaineet lintaan vaikuttavat perusteet. - moottoriöljyn pilaantumisen aiheuttavat tekijät - vaihteistoöljyt, ominaisuudet ja luokitus - puhdistetut öljyt ja niiden käyttö - voitelurasvat Moottorin käyttötekniikka - moottorin käynnistys Osattava selostaa moottorin oikea käyttö- - kylmäkäynnistyslaitteet ja -aineet tekniikka, mittareiden ja hälyttimien tehtävä - mittarit ja hälyttimet sekä käynnistyvyyttä parantavien laitteiden - moottorin oikea kuormitus ja taloudellinen tarkoituksenmukainen käyttö. Osattava sekäyttötapa lostaa oikean välityssuhteen merkitys ta- - moottorivaurioiden syyt loudellisuuteen ja kestävyyteen. - kuljettajan korjattavissa olevat viat - moottorin ja voimansiirron yhteistoiminta

8 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h Oppilaan on kyettävä soveltamaan tietojaan ajaessaan linja-autoa tieliikenteessä. Lisäksi on osattava omatoimisesti hoitaa ajoneuvon katsastus-, rekisteröinti- ja vakuutusasiat. Oppilaan on osattava selostaa pääpiirteittäin lait ja asetukset, jotka kohdistuvat ajoneuvoon ja sen kuljettamiseen silloin kun sillä liikutaan tiellä ja sitä käytetään ammattimaisen liikenteen harjoittamiseen. Oppilaan on sisäistettävä lainsäädännön merkitys sekä noudatettava oma-aloitteisesti ja täsmällisesti annettuja ohjeita ja määräyksiä. SISÄLLÖN KUVAUS Tieliikennelaki Tieliikenneasetus Tieliikennelaki ja -asetus Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus Liikennerikokset ja rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti Vakuutuslainsäädäntö Koekirjallinen

9 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h OPPISISÄLTÖ Tieliikennelaki - ajokorttirekisteritiedot ja tutkintomaksut Osattava selostaa tieliikennelain soveltamis- - määritelmät ala, määritelmät sekä tienkäyttäjän velvolli- - tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet suudet. On suhtauduttava myönteisesti lii- - liikenteen ohjaus kennesääntöihin sekä muihin tienkäyttäjiin Tieliikenneasetus - liikenteen ohjaus Osattava tunnistaa liikennemerkit sekä tie- - liikenteen ohjaajat ja valvojat dettävä liikenteen ohjauksen ja valvonnan - liikennemerkit periaatteet. On suhtauduttava myönteisesti liikenteen valvontaan Tieliikennelaki ja -asetus - hälytysajoneuvot Osattava liikennesäännöt siten, että kykenee - olosuhde- ja tilannenopeus kuljettamaan raskasta ajoneuvoa liikenne- - ryhmitys ja kääntyminen turvallisesti lakeja ja asetuksia noudattaen. - väistämisvelvollisuus Sisäistettävä lain noudattamisen merkitys - ohitus ja kohtaaminen liikenteen joustavuutta lisäävänä ja liikenne- - rautatien ylitys onnettomuuksia vähentävänä tekijänä. - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen käyttö - ajo moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä - kevyen liikenteen huomioiminen - muut lait ja asetukset soveltuvin osin - ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset - ajoneuvonkuljettaja / ajo-oikeus - ajokiellot Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet - lain asettamat velvollisuudet Osattava toimia liikenneonnettomuustilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

10 OPPISISÄLTÖ Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus - ajokorttiluokat / niiden ajo-oikeus Osattava luetella ajoneuvon kuljettajalle ase- - ajokortin saannin edellytykset tettavat vaatimukset sekä ajokorttia koskevat - ajokortin uudistaminen tiedot lain edellyttämässä laajuudessa. - ajokortin peruuttaminen Liikennerikokset ja rangaistukset - rangaistuksien periaatteet Osattava luetella liikennerikkomuksista seuraavat rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti - liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät Hallittava katsastuksessa ja rekisteröinnissä - asiapaperit tarvittavien asiapaperien käyttö. Ymmärret- - vuosikatsastus tävä katsastuksen ja rekisteröinnin merkitys liikenneturvallisuudelle Vakuutuslainsäädäntö - liikennevakuutuslaki ja -asetus Tunnettava ajoneuvon vakuutuksiin liittyvät - vapaaehtoiset vakuutukset säännökset siten, että selviytyy itsenäisesti - bonusjärjestelmä ja omavastuut työelämän vakuutuksien hoidosta. Osattava - ulkomaanliikenteen vakuutukset täyttää vakuutuksiin liittyvät asiapaperit - vahingon selvitys oikein sekä huolellisesti. - vahingon rajoittaminen - korvausperusteet ja korvauksen haku Koekirjallinen

11 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h Tavoitteena on, että oppilas osaa luetella kuljetustoiminnan eri muodot, suoritusvälineet ja niiden käytön, suorituksiin liittyvät menetelmät, asiakaspalvelun perusteet ja toimenpiteet vahinkotapauksissa. Tavoitteena on, että oppilas tuntee vastuuta kuljetusten suorituksesta ja sisäistää oikein ja ajallaan tapahtuvien toimintojen merkityksen. Tavoitteena on sellainen taidollinen valmius, että oppilas osaa antaa mielekkäitä ratkaisumalleja kuljetuksiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan kuljetuksiin liittyvissä tehtävissä työelämässä. SISÄLLÖN KUVAUS 3.1. Ajopiirturin käyttö 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne 3.3. Asiakaspalvelu 3.4. Kuljetuksien välitys 3.5. Rahtikirjat 3.6. Kuormalavojen käyttö 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta 3.8. Koe ja kokeen palautus 3.9. Ajopäiväkirjat Kuorman suunnittelu Kuormankiinnitys Reittien suunnittelu Massat ja mitat Kytkentämääräykset

12 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h OPPISISÄLTÖ 3.1. Ajopiirturin käyttö - lain vaatimukset Oppilaan on omin sanoin kyettävä - piirturin toiminta ja tarkastus merkinnät selostamaan ajopiirturin toimintaperiaate. - kuljettajan tekemät merkinnät Osattava kirjoittaa tiedot piirturin levylle, - diakrammalevyn tulkinta käyttää työaikavalitsimia ja tulkita piirrot. - piirturin käyttö - tarkastukset - korjaukset 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne. - logistiikka, mitä se on? Tunnettava yhteiskunnan tavallisimmat - kuljettamisen tarkoitus kuljetusmuodot, sekä kuljetustoiminnan - erilaiset kuljetusmuodot yleinen rakenne. - kuljetusmuotojen kilpailu ja yhteistoiminta - kuorma-autoliikenne - osuus ja asema kokonaiskuljetuksissa 3.3. Asiakaspalvelu - autoilija, kuljetusliike vai liikennöitsijä Tunnettava kuljetusliikkeen toiminta ja - kuljettajan esimiehet tehtävät. - asiakaspalvelun periaatteet Asiakaspalvelun perusteet ja merkityksen. - tehtävään asennoituminen Kyettävä joustavaan asiakaspalveluun. - asiakas vaatimuksineen Sisäistettävä luottamuksellisen ja - epäselvät tapaukset kohteliaan käytöksen merkitys. - riidan selvittäminen - kuljettaja yrityksen edustajana - laatuluokitus (ISO-9002)

13 OPPISISÄLTÖ 3.4. Kuljetuksien välitys - tavara-asemat ja niiden toiminta Tunnettava tavara-asemien toiminta, sekä - kuljettajan tehtävät tavara-asemalla kuljetusvälityksen tarkoitus. - kuljetusvälitysliikkeet - Transpoint - huolinta - KTK:n toiminta - kuljetusasiakkaan mahdollisuudet ja pulmat 3.5. Rahtikirjat - rahtikirjan kirjoittamisharjoitus (tilanne) Tunnettava rahdin käsittelyyn liittyvät - rahtikirjatyypit asiakirjat ja asioimismuodot. - tavaraluettelot, lähetyslistat ym.vastaavat Kyettävä soveltamaan tietojaan käytännön - rahtikirjan tarve työtehtävissä. - rahtikirjan täyttämisharjoitus (ohjattu) Osattava täyttää kotimaanliikenteessä - rk:n tiedot käytetyt kuormaa koskevat asiakirjat - tiedot tavarasta oikeita merkintöjä käyttäen. - jälkivaatimus Sisäistettävä rahtikirjan merkitys julkisena - rahditus, asiakkaan ja rahdinkuljettajan asiakirjana. oikeudet - rahtikirjan käyttö, rahdin luovutus ja laskutus - rk:n täyttämisharjoitus (ryhmätyö) - rahtikirjojen järjestäminen ja listaaminen - yleisimmät virheet rk:n käytössä - EDI- tiedonsiirto - kuljetusmaksut

14 OPPISISÄLTÖ 3.6. Kuormalavojen käyttö - VR:n lavat Tunnettava yleisimmät kuormalavat. - FIN:n lavat Osattava omin sanoin selostaa lavakuormien - muut lavat mallit, ominaisuudet, käyttötarkoituksen - rullakot sekä käsittelyohjeet. - kuormalavajärjestelmän tarkoitus Osattava käytännössä soveltaa - järjestelmän säännöt lavakuormista annettuja tietoja. - lavojen käyttö Osattava valita lavojen käsittelyyn oikeat - lavojen käsittely menetelmät ja välineet. - tavaroiden sovittaminen lavalle ja lavojen Kyettävä käsittelemään kuormattuja lavoja sovittaminen kuormaan oikeita ja turvallisia työtapoja käyttäen. - kappale- ja lavamäärän laskeminen Arvostettava oikeiden ja turvallisien - lavojen käsittelylaitteet työtapojen merkityksen lavojen käsittelyssä. - lavojen hyväksyminen ja korvaaminen 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta - toimituslausekkeet Tunnettava tiekuljetuslain mukainen - tiekuljetussopimuslaki rahdinkuljettajan vastuu siten, että - kuljetussopimukset selviytyy käytännön työtehtävistä lain - sopimusosapuolien oikeudet ja velvollisuudet edellyttämällä tavalla, sekä sisäistää - rahdinkuljettajan vastuu lain asettamat oikeudet ja velvollisuudet. - vastuusta vapautuminen Tajuaa vastuullisen kuljettamisen - kuljetusvakuutukset merkityksen oman ammatin ja - vahingon korvaus kuljetusyrityksen kuljetuksien jatkuvuuden - omavastuu kannalta. Tietää milloin kyseessä on ADR - tarkastukset myös jatkokuljetuksessa kuljetus. - varaumat - mahdollinen kuljetuksen keskeytys - kuljetusesteet - tavaran luovuttaminen ja asiakaspalvelu - kuljetusvahinkojen ehkäisy, kuormauksen, ajon ja purkamisen aikana - tehtävät ajon jälkeen - tehtävät mahdollisen vahingon jälkeen - kuormausta koskevat erikoismääräykset (ADR) 3.8. Koe ja kokeen palautus

15 OPPISISÄLTÖ 3.9. Ajopäiväkirjat - yleiset määräykset Tunnettava ajo- ja lepoaikamääräykset sekä - pisin yhtäjaksoinen ajoaika sisäistettävä niiden merkitys liikenneturvalli- - pisin vuorokautinen ajoaika suudelle. - vuorokautinen lepoaika Osaa täyttää ja pitää työaikakirjanpitoa. - viikottainen ajoaika - viikottainen lepoaika - ajopäiväkirja Kuorman suunnittelu - toimenpiteet ajoon lähdettäessä Tunnettava kuormausta koskevat määräyk- - kuormauksen suunnittelu set ja osattavaselostaa kuorman merkitse- - kuorman sijoittaminen mistä koskevat määräykset. - tehtävät ajon aikana Huomioida ajoneuvon sopivuuden tavaroi- - tehtävät taukojen aikana den kuljetukseen, sekä tunnettava turvalli- - kuorman purkaminen suuteen ja asiakaspalveluun vaikuttavat - ajon jälkeen tekijät Kuormankiinnitys - asetuksien määräykset Tunnettava kuorman kiinnitysmääräykset ja - kuorman sidontalaki yleisimmät kiinnitysmenetelmät. - kuorman tukeminen ja kiinnitys Sisäistettävä kuorman sijoittamisen, tuke- - erikoiskiinnittimet misen ja kiinnittämisen merkityksen ajoneu- - lukitus ja kiristyslaitteet von turvalliselle käytölle. - hyväksymismerkinnät ja tarkastukset

16 OPPISISÄLTÖ Reittien suunnittelu - ajoneuvon laatu Tunnettava reittien suunnitteluun vaikuttavat - teiden kunto tekijät ja kyettävä suunnittelemaan kokonai- - kuorman vaikutus suuden kannalta edullinen ajoreitti. - lastaus- ja purkujärjestys Viestintävälineiden toimintaperiaate. - kartanluku harjoitus - aikataulut - reittihyötysuhde - puhelimet - faksit -navigointilaitteet Massat ja mitat - kuorma-auto Osattava luetella yleisimmät suurimmat - perävaunu sallitut painot ja päämitat. - ajoneuvoyhdistelmä Kytkentämääräykset - vetopituus Osattava kertoa ajoneuvon kytkentää ja - oikaisupituus / kääntyvyys kuormitusta rajoittavat tekijät. - siltasääntö - kytkentäsääntö - vetolaite määräykset - jarrumääräykset - renkaita koskevat määräykset - vanteita koskevat määräykset - telipainopainorajoitteiset sillat

17 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h Oppilaan on osattava luetella ajoneuvon tärkeimmät huoltokohteet. Hänen tulee osata selostaa tärkeimpien korjaamon koneiden ja laitteiden käyttö sekä käyttökohteet. Oppilaan tulee osata käytettävissä olevilla välineillä suorittaa ajoneuvon pienehköt huoltotoimet sekä tarkistukset. Hänen tulee osata suorittaa korjaamon laitteiden avulla määrätyt metallialan perustyöt. Oppilaan on sisäistettävä säännöllisen ja oikein suoritetun huollon merkitys ajoneuvon moitteettoman toiminnan välttämättömänä edellytyksenä sekä osattava käyttää korjaamon laitteita tehokkaasti turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. SISÄLLÖN KUVAUS Ajokaluston huolto Lisälaitteiden huolto ja korjaukset soveltuvin osin Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin Ajon aikana esiin tulevien korjaustarpeiden harjoitukset Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen

18 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h OPPISISÄLTÖ Ajokaluston huolto - huollon merkitys Osattava tunnistaa ja luetella ajoneuvon - puhtauden merkitys huoltokohteet ja kyettävä puhdistamaan ajo- - ajoneuvon ulkopuolinen puhdistus neuvo oikein sekä sisäistettävä huollon ja - ajoneuvon sisätilojen puhdistus puhtauden merkitys. - tutustuminen ajoneuvon laitteistoon - päivittäinen huolto Osattava määritellä tavanomaisimmat käyt- - viikkohuolto töhuollot sekä kyettävä toteamaan ajoneuvon - määräaikaishuollot kunto ja huollon tarve. - ajokelpoisuuden toteaminen Lisälaitteiden huolto ja korjaukset 3 h soveltuvin osin - ilmastointi- ja lämmityslaitteiden tarkastus Kyettävä itsenäisesti tarkastamaan lisäja huolto laitteiden kunto ja huoltamaan ne oikeita - vaihtolavalaitteiden tarkastus ja huolto ja turvallisuusmääräysten mukaisia mene- - kuormaajan tarkastus ja huolto telmiä käyttäen. - takalaitanosturin tarkastus ja huolto - kipin huolto - kääntöpöydän tarkastus ja huolto - vetokytkimen huolto ja kunnon toteaminen

19 OPPISISÄLTÖ Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin - moottorin säädöt ja tarkastukset Kyettävä suorittamaan laitteistojen kunnon - kytkimen säätö tarkastus ja paikallistamaan viat. Osattava - vaihteiston tarkastukset suorittaa itsenäisesti pienehköt säädöt ja - nivelakseliston tarkastus ja korjaus korjaukset sekä tarvittaessa korjauttaa ajo- - taka-akseliston ja vetopyörästön tarkastus neuvonsa. - ohjauslaitteiden tarkastus ja säätö - alustan tarkastus - jarrujen tarkastus ja säätö - auton lisävarusteiden tarkastus ja huolto - ajovalolampun vaihto - valojen tarkastus ja säätö Ajon aikana esiin tulevien korjaus- ja huoltotapausten harjoitukset - tuulettimen hihnan vaihto ja kiristys Kyettävä omatoimisesti suoriutumaan ajon - vesiletkun vaihto aikana esiin tulevista korjaustarpeista sekä - ruiskutusputken vaihto tunnettava korjauksiin liittyvät turvallisuus- - polttonesteputken vaihto ja korjaus määräykset. - polttonestejärjestelmän ilmaus - jarruputken vaihto - renkaan vaihto - määräysten mukaisten valolaitteiden korjaus - tuulilasin pyyhkimien korjaus Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen Tiedettävä hinausta koskevat määräykset sekä hinauskuntoon saattamiseen kuuluvat toimenpiteet ja osattava suorittaa ne oikein.

20 5. Raskaankaluston EAK 24 h SISÄLLÖN KUVAUS Oppilaalla on oltava valmius välttää liikenteen vaaratilanteita sekä tarvittaessa hänen on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Hänen on osattava minimoida onnettomuuksien seurauksia. Oppilaan on osattava omin sanoin selostaa, miten liikennejärjestelmä muodostuu sekä miten eri osatekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Lisäksi on saavutettava sellainen tiedollinen valmius, että oppilas tietää minkälaisia ovat oikeat ja turvalliset työmenetelmät. On omattava oikeat tiedot aktiivisesta ja passiivisesta turvallisuudesta. Oppilaan on sisäistettävä ennakoivan ja joustavan ajotavan merkityksen liikenneturvallisuudelle. lisäksi hänen on omatoimisesti huolehdittava työturvallisuudesta toimiessaan kuljettajan ammatissa. Koulutusohjelma perustuu liikenneturvan "ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla" opetussuunnitelmaan Ennakoivan ajon periaatteet Valmistautuminen ajoon ja ajoasento Kuljettajan ja ajoneuvon kunto Ajoneuvon pitäminen tiellä Liikennevirrassa ajaminen Jarrut Ohittaminen Risteyksessä ajaminen Taloudellisuus Koe ja palautus Stressi Harjoittelu ajoharjoitteluradalla

21 5. Raskaan kaluston EAK 24 h OPPISISÄLTÖ Ennakoivan ajon periaatteet - onnettomuustilanne Oppilaan on osattava selostaa tieliikenne- - tieliikennejärjestelmä järjestelmän eri osatekijät sekä ymmärret- - vuorovaikutus tävä, että liikenneturvallisuus vaatii enna- - tieliikenteen riskit koivaa toiset tienkäyttäjät huomioivaa - vaaratilanteiden välttäminen ajotapaa. - oikea toiminta vaaratilanteissa - seurausten minimointi Valmistautuminen ajoon ja ajoasento - ajoasento Osattava kertoa mikä merkitys on hyvillä - ohjauspyörän ja hallintalaitteiden käsittely työskentelyolosuhteilla työssä viihtyvyyteen. - lämmitys ja ilmastointi Lisäksi oppilaan on osattava soveltaa - ohjausta koulutusajoneuvon käyttötietoihin tietojaan käytännön harjoituksiin. tutustumiseen Kuljettajan ja ajoneuvon kunto - ajokunto Osattava nimetä tekijät jotka vaikuttavat - väsymyksen ja alkoholin vaikutus kuljettajan ja ajoneuvon kuntoon. - ajoneuvon kunto Sisäistettävä oman moitteettoman - aamutarkastukset ajokunnon sekä raskaan ajoneuvon - tauoilla suoritettavat tarkastukset kunnon merkityksen liikenneturvallisuudelle. - tarkastukset ajon jälkeen Ajoneuvon pitäminen tiellä - havainnointi ja arviointi Osattava kertoa mikä merkitys on oikealla - ajovakavuus havainnoinnilla, arvioinnilla, ajonopeudella - erilaiset tieolosuhteet sekä ohjauksella ajoneuvon pitämiseksi tiellä erilaisissa ajo-olosuhteissa.

22 OPPISISÄLTÖ Liikennevirrassa ajaminen - edellä ajaminen Osattava kertoa mikä etäisyys on eri - takana ajaminen liikennetilanteissa pidettävä muihin - vierellä ajaminen tienkäyttäjiin, niin että liikkuminen on turvallista Jarrut - kuljettajan reaktiomittaus Osattava selostaa kuljettajan velvollisuudet - käytetyt jarrupaineet ja toimenpiteet jarrujen moitteettoman - jarrujen säätö- ja huoltomahdollisuudet toiminnan, säätöjen ja huoltojen osalta. - lukkiutumattomat jarrut Ymmärrettävä kunnossa olevien jarrujen - hidastimet merkityksen liikenneturvallisuudelle Ohittaminen - ohituksen edellytykset Osattava nimetä tekijät, jotka vaikuttavat - ohittajan toimenpiteet ennakoivan ja joustavan ohitus- ja - ohitettavan toimenpiteet kohtaamistapahtuman onnistumiseen Risteyksessä ajaminen - ajojärjestys Osattava selostaa miten raskaalla ajoneu- - risteykseen tulo ja arvioiminen volla liikuttaessa voidaan risteysajossa - havainnointi ja tiedottaminen välttää vaaratilanteet - risteyksen ylitys ja jättäminen

23 OPPISISÄLTÖ Taloudellisuus - ajotavan vaikutus käyttökustannuksiin Osattava selostaa miten kuljettaja voi - kustannusten muodostuminen ajotavallaan vaikuttaa käyttökustannuksiin. - kulkuvastukset Lisäksi on sisäistettävä, että taloudellinen - taloudellinen ajotapa ajotapa on osa ennakoivaa ajotapaa. - saavutetut hyödyt Koe ja kokeen palautus Stressi - oireet Osattava nimetä tekijöitä jotka aiheuttavat - aiheuttajat kuljettajalle stressiä. - ihmisten erilaisuus Lisäksi on osattava nimetä keinoja millä - vähentäminen ja poistaminen stressiä voidaan vähentää ja poistaa Harjoittelu ajoharjoitteluradalla Antaa raskaan ajoneuvon kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista ja toimia oikein kriittisissä tilanteissa. Toisaalta tavoitteena on myös osoittaa, kuinka pienet toimintamahdollisuudet kriittisessä tilanteessa ovat -> ennakoinnin merkitys.

24 6 ENSIAPU 32 h Oppilas pystyy oma-aloitteisesti aloittamaan ja antamaan ensiapua. Hän hallitsee yleiset toiminnanperiaatteet onnettomuustilanteessa. Hän osaa antaa hätäensiapua ja suorittaa ensiavun jatkotoimenpiteet. Oppilas on omaksunut oikeat tiedot. Hän on hyväksytysti suorittanut ensiavun antamisesta EA I- ja EA II-kurssin. Lisäksi oppilas osaa arvioida työtään ja työympäristöään terveytensä, turvallisuutensa ja viihtyvyytensä kannalta. Oppilas on omaksunut myönteisen suhtautumistavan terveydenhoitoon, hygieniaan ja ensiavun antamiseen. SISÄLLÖN KUVAUS 6.1. SPR:n EA I 16 h 6.2. SPR:n EA II 16 h

25 6. ENSIAPU 32 h OPPISISÄLTÖ 6.1. SPR:n EA I 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA I-kurssi SPR:n EA II 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA II-kurssi.

26 7. AJO-OPETUS 80 h Oppilaan on omakohtaisella suorituksella osoitettava, että hän pystyy kuljettamaan kuormattua yhdistelmäajoneuvoa erilaisissa olosuhteissa liikenneturvallisesti ja taloudellisesti sekä noudattaen ammattimaisen liikenteen kuljettajalle asetettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Oppilaan on osattava selostaa ajoneuvon hallinta-, turva- ja lisälaitteiden toiminta ja oikea käyttötapa. Lisäksi hänen on osattava kertoa liikenneturvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan vaikuttavat perussäännöt ja ohjeet. Oppilaan on omaehtoisesti noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä osoitettava huomaavaisuutta toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Lisäksi hänen on tunnettava vastuuta kuljetuksen suorituksesta ja sisäistettävä ajallaan tapahtuvien toimintojen merkitys. SISÄLLÖN KUVAUS 7.1. Ammattityön yleisselvitys 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen 7.3. Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely 7.4. Peruutusharjoitukset 7.5. Ajo-opetus maaseutuliikenteessä 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä 7.7. Käsittelykoe 7.8. Taloudellinen ajotapa 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa Kuorman käsittely Ajotutkinto

27 7. AJO-OPETUS 80 h OPPISISÄLTÖ 7.1. Ammattityön yleisselvitys - tavoite Oppilaan on omaksuttava ammattityön tar- - käyttäytyminen koitus sekä auto- ja kuljettajakohtaisten - toimintaohjeet asiakirjojen merkitys. - ajoneuvot - työtilat - opetukseen liittyvät asiapaperit ja -kirjat 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen - hallintalaitteet Tunnistettava ajoneuvoyhdistelmän hallinta- - turvalaitteet ja turvalaitteet sekä selostettava niiden käyttötarkoitus ja oikea käyttö. Kyettävä toteamaan, onko ajoneuvoyhdistelmässä lakisääteinen varustus Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely - ajopiirturi Kyettävä käsittelemään hyväksyttävästi ajo- - ajoasentoon ja näkyvyyteen kuuluvat neuvon hallintalaitteita rakenteen edellyttälaitteet mällä tavalla. Huolehdittava omatoimisesti - ajoneuvon tekninen käyttö oikeasta ajoasennosta ja esteettömästä - ajoneuvon hallinta näkyvyydestä. - ulottuvuuksien arviointi - nosto- ja ohjaavan telin käyttö - perävaunun kytkentä ja irrotus - tasauspyörästön lukon käyttö

28 OPPISISÄLTÖ 7.4. Peruutusharjoitukset - harjoitukset koulutuskentällä Ohjattuna opetuksena * suoraan peruutus Hallittava käytännön tilanteita vastaavat * kulmaperuutus peruutukset sekä puoli- että varsinaisella perävaunulla. Noudatettava erityistä varovaisuutta vahingon välttämiseksi Ajo-opetus maaseutuliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö maa- - väistäminen seutuliikenteessä. - kohtaaminen ja ohitus - tasoristeyksien ylitys - tielle saapuminen ja poistuminen tieltä - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen ja merkinantolaitteiden käyttötekniikka - ajonopeuden sovittaminen - perävaunun huomiointi - siltojen ja alikäytävien huomiointi - kevyen liikenteen huomiointi 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö eri - väistäminen ja risteysajo kaupunkien vilkkaassa liikenteessä. - ohjatut risteykset - suoja- ja pyöräteiden huomiointi - liikenteen havainnointi - pysäköintipaikkojen käyttö - nopeuden sovittaminen - muut velvoittavat ohjeet - pysäyttäminen ja pysäköinti - kevyen liikenteen huomiointi

29 OPPISISÄLTÖ 7.7. Käsittelykoe - ajoneuvon hallinta eteenpäin ajettaessa ja peruutettaessa - laitteet ja varusteet 7.8. Taloudellinen ajotapa - moottorin, voimansiirtolaitteiden ja jarrujen Tunnettava taloudellisen ajotavan asettamat rasitusten huomioiminen vaatimukset ja kyettävä soveltamaan tietonsa - ohjauslaitteiden ja renkaiden rasitusten oikeiksi suorituksiksi todellisissa tilanteissa huomioiminen sekä kyettävä analysoimaan oman ajonsa - ajonopeuden sovitus, kiihdytys ja hidastus taloudellisuutta ajopiirturin avulla. - ajotavan vaikutus poltto- ja voiteluaineen kulutukseen 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset Kyettävä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää tiet vaikeissa maasto-, sää- ja keliolosuhteissa - rajoitusten alaiset sillat ja sovittamaan ajonopeus olosuhteiden mu- - ajo sumussa, sateessa sekä muissa kaisesti. huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa

30 OPPISISÄLTÖ Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa - korkean kuorman käyttäytyminen Kyettävä selviytymään joustavasti kuormatun - suuren massan käsittely ajoneuvon käytöstä ja kuljettamaan ajoneu- - perävaunun valvonta voyhdistelmää vaikeissa maasto-, sää- ja - nostotelin ja tasauspyörästön lukon käyttö keliolosuhteissa sekä sovittamaan ajonopeus - kitkavetolaitteen käyttö olosuhteiden mukaiseksi. - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset tiet - rajoitusten alaiset sillat - ajo sumussa, sateessa sekä muissa huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa - ajo upottavalla tiellä - peruuttaminen kuormatulla ajoneuvoyhdistelmällä - EAK:n harjoitukset Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö Ajotutkinto tutkintoajoa vastaava oppilaitoksen Selviytyä ajotutkinnosta ajokoe. hyväksyttävästi

31 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h Analysoitava liikennetapahtumia, liikenteen ohjaamista ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuutta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen palaute. Havaittava oppilastoverin ja omat virhesuoritukset, kyettävä esittämään oikeita ja liikenteellisesti turvallisia suorituksia muu liikenne, ympäristö ja olosuhteet huomioiden. SISÄLLÖN KUVAUS 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta 8.2. Havainnointi 8.3. Liikenteen ja ajoreitin seuranta 8.4. Apukuljettajan tehtävät 8.5. Kuorman käsittely

32 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h OPPISISÄLTÖ 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta Seurattava oppilastoverin ajosuorituksia siten, että kykenee ajovuoron vaihtuessa selviytymään vastaavista tilanteista Havainnointi - virheiden havaitseminen ja toimintojen Havaittava kuljettajan virhesuoritukset ja arvostelu kyettävä esittämään oikeita suoritustapoja vastaavissa tilanteissa Liikenteen ja ajoreitin seuranta sekä Tehtävä johtopäätöksiä liikennetapahtumista, suunnistus annettuun kohteeseen liikenteen ohjaamisesta ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuudesta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen selostus Apukuljettajan tehtävät - käsimerkeillä avustaminen Toimittava kuljettajan apuna jouduttamassa - kuorman seuranta ja turvaamassa kuljetussuoritusta ja selviy- - perävaunun kytkennät dyttävä hyväksyttävästi tavanomaisista apukuljettajalle kuuluvista tehtävistä.

33 OPPISISÄLTÖ 8.5. Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen 20.1.2004 saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / aikuisopisto Piikatu 1 55120 IMATRA Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

O P E T U S S U U N N I T E L M A

O P E T U S S U U N N I T E L M A O P E T U S S U U N N I T E L M A CE-ajokorttiluokan kuljettajaopetus 1 LUKIJALLE Tämän opetussuunnitelman laatimisen perusteena on ajokorttiasetuksen 19 ja CEajokorttiluokan kuljettajatutkinnon suorittamiseen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 8.3.2005 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Kuljettajaopetuksen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 18.11.2004 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 18.11.2004 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien PÄÄTÖS Päiväys/Datum 16.01.2013 Suomen Kelpo Kuski Oy Dnro/Dnr TRAFI/947/03.04.03.06/2013 Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Viite/Referens Hakemus 15.01.2013 Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014 Mika Hotti Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 11/2014 Sisällysluettelo 1. CE luokan opetussuunnitelma...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 16.5.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. TRAFI/8548/03.04.03.06/2011 Viite/Referens/Ref Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Kuljettajaopetuksen M -luokan opetussuunnitelman

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU 23.10.2015 Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma Suomen Taksiliitto ry Taksinkuljettajakoulutus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti... 3 1.2 Taksiliikennelaki kuljettajaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

Opetussuunnitelma D-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15010/05.03.05/2014

Opetussuunnitelma D-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15010/05.03.05/2014 Opetussuunnitelma D-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15010/05.03.05/2014 Mika Hotti 1 Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 14/2014 Sisällysluettelo 1 D luokan opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa 22. - 23.5.2013 Hämeenlinna Pekka Kari / www.cap.fi 1 CAP-YHTIÖT CAP-Yhtiöt Oy Hallinto CAP-Koulutus Oy Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Lisätiedot

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi? Perustettu 1962 Kotipaikka Lahti 21 Vetoautoa 24 Perävaunua 22 Jalkalavakonttia

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2.

Lisätiedot

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132 ANTIN AUTOKOULU OY Asemakatu 12 92100 Raahe info@antinautokoulu.fi puh. 08-221130, fax. 08-221132 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisätiedot

C1E- ja CE-luokkien opetussuunnitelma

C1E- ja CE-luokkien opetussuunnitelma C1E- ja CE-luokkien opetussuunnitelma Suomen Kuljetusturva Oy Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry 7.12.2015 C1E- ja CE-luokkien opetussuunnitelma 1 JOHDANTO Tämä on Suomen Kuljetusturva Oy:n ja Liikenteen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B)

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) Lukujärjestys 1 (5) Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) 1. B1.1 / B1.2 Henkilöautokurssit (B) alkavat joka arki maanantai klo 17.00. 2. B1.3 / B1.4 Seuraavat teoriatunnit järjestetään lähes joka tiistai

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h PYÖKÄRI OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h 2 SISÄLTÖ 1. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2. PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 3. OPINTOJAKSOT JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT. Hinnasto 1.3.2015. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA- AUTON RENKAAT Hinnasto 1.3.2015 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012

HUOLTOHISTORIA. Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146. Sivu: 1 / 15 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 7.5.2012 Sivu: 1 / 15 Kone: 723 FORD TRANSIT 150L CBI-146 L.Kohde: 230166 Laskutuslaji: HKHUOLTOT HUOLTOTYÖT 23.1.2003 73556 KM ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS PENKIN SELKÄNOJAN KIINNITYS ETUSUMUVALOJEN UUSIMINEN L.Kohde:

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma

Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Opintojen järjestäminen... 3 3. Koulutuksen toteutus... 3 3.1 Kuljettajatutkintoon valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus:

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Miten viranomainen näkee raskaan kaluston simulaatioopetuksen lähitulevaisuudessa. Sampsa Lindberg 14.2.2012 Vantaa Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Autoalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT. Autoalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTIEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMAT Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentajan koulutusohjelma Autokorinkorjauksen koulutusohjelma Automaalauksen koulutusohjelma

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition)

Arviointikooste Taitaja 2010 (Competition) Lomake 6 Arviointikooste Sivu 1 / 1 19-04-2010 14:51:08 Lajinumero 101 Laji Autonasenn Osio Osio - kuva Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A B C D E F G H Määräaikaishuolto ja katsasttarkast Persähkötehtävä

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1.1.2016 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Opetusluvan hakeminen... 3 1.2 Opetuslupaopettajan teoriakoe... 4

Lisätiedot

Mitä muistan tuoda autokouluun?

Mitä muistan tuoda autokouluun? OHJE 1 Mitä muistan tuoda autokouluun? 1. Heti kurssin alkuvaiheessa 2 Valokuvaa (jos edellisten valokuvien toimittamisesta on yli 3 vuotta) nuorison terveystodistus (enintään 5 v. vanha ) tai lääkärintodistus

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A

Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Kuljetuslogistiikka, 15 Trukin käsittely- ja kuormaustehtävä, osio A Ka Umpikontti Trukin käsittely ja kuormaustehtävä, A: I Lastaus II Kuorman varmistaminen ja välitarkistus, III Kuorman purkaminen I

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuksen järjestämislupa (opm Dnro 250/530/2007) liitteeksi yhdistelmäajoneuvon

Lisätiedot

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy.

-30% KEVÄT-KESÄ 2013. keväthuolto! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. öljy ja. Moottoriöljy. Linja-autotarjoukset Tarjoukset KEVÄT-KESÄ 2013 voimassa 31.8.2013 asti keväthuolto! Voiteluhuolto ilman ajanvarausta! öljynvaihtotarjous Työ sisältää moottorin öljyn ja öljynsuodattimien vaihdon. Työn

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN 1 (8) VTT Prosessit Johtava tutkija Nils-Olof Nylund 8.12.2003 RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN Väliraportti Raskaankaluston energiankäyttö -projekti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Arto Lehtinen Jouko Rantala AUTOTEKNIIKKA 4. Moottori. Moottorin perusteet Käyntijärjestelmät Moottorin kunnostus

Arto Lehtinen Jouko Rantala AUTOTEKNIIKKA 4. Moottori. Moottorin perusteet Käyntijärjestelmät Moottorin kunnostus Arto Lehtinen Jouko Rantala AUTOTEKNIIKKA 4 Moottori Moottorin perusteet Käyntijärjestelmät Moottorin kunnostus 3 Opiskelijalle ja opettajalle Oppikirjan rakenne Autotekniikka 4 Moottori -oppikirja on

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK Tiemerkintäpäivät 12.2.2015, Tampere Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2014 800 700 600 500 400

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N

Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N 2013 Sivu 1 / 11 O P E T U S S U U N N I T E L M A B - L U O K AN KOLMIVAIHEISE E N K U L J E T T A J A O P E T U K S E E N 2013 PR SISÄLLYS Yleistä 1 Perusvaihe 2 Perusvaiheen ensimmäinen jakso 3 Perusvaiheen

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 ov Arvioinnin kohde Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen Tavoitteet ja

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %.

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %. Kurssimaksumme koulutuksesta. MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa, 31 teoriakoe, 28 käsittelykoe. MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa,

Lisätiedot

Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus

Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus Koulutuksen sisältö ja opetusmenetelmät Taksinkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus on kestoltaan 30 oppituntia ja pääasiallisena opetusmenetelmänä

Lisätiedot

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry

Logistiikkayritysten Liitto ry Logistiikkayritysten Liitto ry Ammattilainen arvostaa turvallisuutta Osaava kuljettaja varautuu pahimmankin varalle käyttää mm. turvavyötä Lain mukaan turvavyötä on käytettävä kaikissa kuormaja linja-autoissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 5080 N:o 1247 Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot