Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki"
  • Esa Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne, sekä saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Kuljettajaopetuksen CE-ajokorttiluokan opetussuunnitelman vahvistaminen Ajokorttiasetus momentti Salon Aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa opetussuunnitelman. Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 1 OPETUSSUUNNITELMA AJOKORTTILUOKKA CE AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

3 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ammattitutkinto Koulutuksen periaatteet Tavoitteet Pääsyvaatimukset Valintamenettely 8 7. Koulutuksen sisältö Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset Ajoharjoituksen seuranta Ajoneuvotekniikka Turvallisuus Yhteistyö ja asiakaspalvelu Työharjoittelu Henkilökohtainen opetussuunnitelma Tuntien sisällöt Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset, ajon seuranta,työssä oppiminen Ajoonlähtötarkastus Käsittelyharjoitukset Liikennetilanteet Ajoharjoituksen seuranta Työssä oppiminen Ajoneuvotekniikka Työssäoppiminen Turvallisuus Lainsäädäntö Kuljetustekniikka ADR Taloudellisen- ja Ennakoivanajon koulutus Ensiapu I ja II Yhteistyö ja asiakaspalvelu Tietojenkäsittely Englanti Yrittäjyys...31

4 3 1. Johdanto Suomi on pohjoinen ja harvaan asuttu maa. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkiä ja joskus sääolosuhteista johtuen jopa vaikeakulkuisia. Tällöin maassamme tarvitaan tehokkaasti toimivaa kuljetusjärjestelmää, johon maamme hyvinvointi ja elinkeinoelämä voi tukeutua. Valtaosan maamme tavarankuljetuksista hoitaa autoliikenne. Kuljetustyön osuus asukasta kohden on moninkertainen verrattuna keskieurooppalaisiin kilpailijamaihimme. Kuljetustyön suuri osuus merkitsee myös sitä, että kuljetuskustannusten osuus tuotteiden hinnoissa on suurempi kuin kilpailijamaissamme. Autoliikenteelle ei ole olemassa mitään korvaavaa järjestelmää, vaan muut kuljetusmuodot tarvitsevat tuekseen hyvin toimivan maantiekuljetus - järjestelmän. Kotimaan tavaraliikenteen vuosittainen kuljetusmäärä on 500 miljoonaa tonnia. Kuorma autojen tavarankuljetuksen osuus on vuosittain noin 24 miljardia tonnikilometriä, josta raskaiden ajoneuvoyhdistelmien osuus on noin 21 miljardia tonnikilometriä. ( tonnikilometri = kuorma tonneina x ajomatka kilometreinä ) Autokannastamme on kuorma autoja noin kappaletta, joista noin on varustettu joko vetokytkimellä tai vetopöydällä. Raskaita perävaunuja on rekisteröity noin kappaletta ja näistä varsinaisia perävaunuja on noin kappaletta. Euroopan yhdennyttyä on tavaroiden kuljetus lisääntynyt myös maamme rajojen ulkopuolelle. Tällöin hyvä kuljetuskapasiteetti on perusedellytys, jotta pysymme mukana yhteismarkkinoiden toiminnassa. Kuljetuksissa on siirrytty vähitellen tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Tällöin kuljetusketju tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kalustovaatimukset kulkevat käsi kädessä käyttötarkoituksen kanssa. Asiakkaat ovat myös siirtymässä vähitellen kansainvälisiin laatujärjestelmiin, jolloin edellytetään myös kuljetusten liittymistä laatukokonaisuuteen. Kuljetusyritys pyrkii hankkimaan kalustonsa sen mukaan mitä asiakkaan / asiakkaiden laatuvaatimukset edellyttävät. Lisäksi kuljetukset räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin. Oppilaitoksena emme pysty vaikuttamaan kuljetusyritysten kalustohankintoihin, emmekä kuljetusalan asiakkaiden kalustotarpeeseen. Tällöin tehtäväksemme jää

5 4 osaavien kuljetusalan työntekijöiden eli kuljettajien koulutus. Tätä pyrimme tietenkin tekemään yhteistyössä kuljetusketjun kaikkien osapuolien kanssa. Kuljetustyö ei ole pelkästään tavaroiden ja ajoneuvon siirtelyä paikasta toiseen, vaan työnkuva on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Kuljettajan pitää pystyä hallitsemaan myös erilaisia kuormankäsittelylaitteita, tuntea ajoneuvotekniikkaa, olla hyvässä vuorovaikutussuhteessa ihmisiin sekä hallita hyvä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu on muodostanut nykyisin yhä suuremman osan kuljettajan ammatista. Kuljettaja edustaa päivittäin joko omaa tai työnantajansa yritystä sekä myös kuljetuksen toimeksiantajaa. Asiakas muodostaa helposti kuvan kuljetusketjun toimivuudesta tai toimimattomuudesta kuljettajan toiminnan mukaan. Asiakaspalvelun lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan muita vaatimuksia kuljettajan työhön. Näitä ovat mm. tietotekniikan lisääntyminen, kansainvälisyys sekä kielitaitovaatimukset. Polttoaineen hinnannousu on myös tuonut lisää paineita kuljettajakoulutukseen. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseksi. Kuljettajan pitää myös tietää, miten omaa ajoneuvoa kuljetetaan lain ja asetusten mukaisesti, noudattaen työ ja ajoaika asetusta. Kun kuljetetaan vaarallisia aineita, kuljettajalla pitää olla henkilökohtainen nk. ADR ajolupa. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös kuljetusalan koulutuksen järjestämiseen. Salon aikuiskoulutuskeskus on laatinut oman opetussuunnitelman, joka täyttää kuljetusalan tarpeet ja antaa riittävän koulutuksen tuleville kuljetusalan ammattilaisille. Tämä opetussuunnitelma sisältää sekä CE ajokorttiin vaadittavan koulutuksen että ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

6 5 2. Ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto on toisen asteen koulutusta, joka toteutetaan tutkintoon valmistavana aikuiskoulutuksena. Koulutusta rahoittavat Työvoimahallinto, Lääninhallitukset, oppisopimustoimistot, yritykset sekä koulutettavat itse. Uudet ammattitutkinnon perusteet hyväksyttiin käyttöön Opetussuunnitelma on laadittu tutkinnon perusteiden pohjalta ja se kattaa seuraavat tutkinnon osiot: ajoneuvotekniikka yhteistyö ja asiakaspalvelu turvallisuus Lisäksi vähintään kaksi seuraavista osioista: kappaletavarakuljetukset massatavara - ja erikoiskuljetukset säiliökuljetukset puutavaran kaukokuljetukset

7 6 3. Koulutuksen periaatteet 1. Turvallisuus on kuljettajakoulutuksen keskeinen tavoite. Turvallisuuden merkitys yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutuksessa korostuu johtuen ajoneuvon koosta ja massasta. Turvallisuudella tarkoitetaan mahdollisimman riskitöntä toimintaa itselleen ja muille tienkäyttäjille sekä vastuuta kuljetettavasta tavarasta. Koulutuksessa turvallisuutta on pidettävä keskeisenä ja kiistattomana lähtökohtana sekä perusteluna kaikelle muulle toiminnalle. 2. Taloudellisuus tarkoittaa paitsi pyrkimystä onnettomuuskustannusten minimointiin myös ajosuoritteen toteuttamista niin, että siitä koituvat välilliset ja välittömät kustannukset jäävät toimintaan nähden mahdollisimman pieniksi. Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista, mutta myös ympäristöystävällisyysvaatimus on osa sitä. Kuljettajan on oivallettava oman toimintansa merkitys ympäristöhaittojen minimoimisessa. 3. Elämänläheisyys ja käyttäjäkeskeisyys sekä ympäristönsuojelun huomioiminen ovat olleet opetussuunnitelman rakentamista ohjanneita keskeisiä periaatteita. Mihin kuljettaja voi käyttää opetettuja tietoja, mitä tietoja kuljettaja tarvitsee toimiakseen turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Kaikella opetetulla tiedolla on oltava merkityksensä toiminnan kannalta. Myös käytännön opetuksen ohjaajana tämä periaate on keskeinen. Koulutus on toteutettava siten, että välillä palataan näihin arvoihin ja mietitään mitä niistä seuraa koulutuksen käytäntöihin, joita sitten muutetaan näiden periaatteiden toteuttamiseksi.

8 7 4. Tavoitteet Sen lisäksi, että opiskelija hallitsee tieliikenteen lainsäädännön ja ajoneuvon kuljettamisen teknisen osaamisen, on hänen osattava myös toimia hyvin ja joustavasti asiakkaiden kanssa. Hän on erityisen huolellinen ja vastuullinen kuljetettavan tavaran ja kaluston käsittelyssä, erityisesti kuljetettavan tavaran lastaamisessa ja purkamisessa sekä kuormien varmistamisessa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia kuormankäsittelylaitteita oikein ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelija tietää ennakoivan huollon merkityksen ajoneuvon käyttöturvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Hän osaa suorittaa ajoneuvon tavanomaisimmat huolto ja korjaustoimenpiteet, sekä osaa tunnistaa ajoneuvon tyypillisimmät toimintahäiriöt. Opiskelija osaa toimia oikein erilaisissa liikenneympäristöissä ottaen huomioon muut tienkäyttäjät sekä yleisimmät vaaratilanteet. Hän osaa toimia vaaratilanteissa joustavasti ja muita tienkäyttäjiä vaarantamatta. Hän osaa suorittaa ajotehtävän kannalta taloudellisimman ja mielekkäimmän ajoreitin. Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti erilaisissa logistisissa tilanteissa tehden kuljetustehtävän kannalta onnistuneimmat ratkaisut.

9 8 5. Pääsyvaatimukset ( A ) BC luokan ajokortti 18 vuoden ikä ja autokoulun 2 vaihe suoritettu ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset 6. Valintamenettely Omaehtoinen koulutus Hakija lähettää vapaamuotoisen hakemuksen oppilaitokseen. Hakemuksen voi tilata myös oppilaitoksesta. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun, jonka jälkeen suoritetaan lopullinen valinta. Valinnan suorittavat yhdistelmä - ajoneuvon kuljettajakoulutuksesta vastaavat opettajat. Työvoimapoliittinen koulutus Koulutukseen hakeutuminen suoritetaan hakijan oman alueen työvoimatoimiston kautta. Kirjallisten hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun. Haastattelun perusteella valitaan opiskelijat koulutukseen. Haastattelutilaisuuteen voi myös sisältyä testiajo. Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa kurssin opettaja ja työvoimatoimiston edustaja yhdessä.

10 9 7. Koulutuksen sisältö Opetussuunnitelmassa on eritelty kuljettajantutkintoon pääsemisen edellyttämät tunnit. Opetussuunnitelma kattaa myös ammattitutkinnon pakolliset osiot sekä antaa perusteita valinnaisten osioiden suorittamiselle. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto. Tuntimäärät: Aihe Laajuus Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h 80 h ajo-opetusta liikenteessä ennen kuljettajan tutkintoa Ajoharjoituksen seuranta 60 h Työssä oppiminen 96 h Ajoneuvotekniikka 54 h Teoriaosuus 30 h suoritettava ennen kuljettajantutkintoa. Turvallisuus 228 h Lainsäädäntö 48 h, kuljetustekniikka 68 h, ADR 48 h, ennakoiva ja taloudellinen ajo ( REAK/ KEY ) 32 h sekä EA 1 ja 2, 32 h suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa. Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 tuntia Työharjoittelu 360 tuntia Työnhakukoulutus 30 tuntia ( työvoimapoliittinen koulutus ) Tietopuolisessa koulutuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja ajokoulutuksessa 50 minuuttia.

11 Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h ( 80 h ajo-opetusta liikenteessä suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Ajoharjoitukset Toteutus: Ajo opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia, joista 20 tuntia täysperäyhdistelmällä ja 60 tuntia puoliperäyhdistelmällä tai päinvastoin. Lisäksi koulutukseen on sisällytettävä vähintään 10 tuntia ajo opetusta kokonaismassaltaan kg olevalta ajoneuvoyhdistelmällä. Ajoharjoittelu suoritetaan painottaen ajamisen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä luoden vastuuntuntoa ja huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Ajoharjoittelu sisältää myös arviointeja sekä palautteen annon päämääränä opiskelijan oppimisprosessin parantaminen. Tavoitteet: Opiskelija kykenee kuljettamaan yhdistelmäajoneuvoa joustavasti ja turvallisesti. Hän ei anna muiden tienkäyttäjien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Hän osaa yhdistelmäajoneuvoa kuljettaessaan ottaa huomioon ympäristön vaatimukset sekä osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Kuljettajan työssä toimiessaan hän kykenee luomaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa sekä omaa työtään että edustamaansa kuljetusliikettä kohtaan. Lisäksi hän selviytyy hyväksyttävästi kuljettajantutkinnosta. Käsittely ja toimintaharjoitukset Toteutus: Nämä harjoitukset sisältävät ajoneuvon ajoon lähtö ja turvallisuustarkastukset sekä erilaisien kuormankäsittelylaitteiden käyttöharjoitukset. Näihin harjoituksiin kuuluvat myös käsittelykokeet ja arvioinnit sekä palautteen annot. Käsittely ja toiminta harjoitukset pyritään suorittamaan muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Tavoitteet: Opiskelija tietää kuorma auton ja siihen kytketyn perävaunun liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa suorittaa ajoneuvoyhdistelmän ajoon lähtö ja turvallisuustarkistukset. Hän tuntee tavallisimmat kuormankäsittelylaitteet

12 11 ja osaa niiden turvallisen käytön. Lisäksi hän tietää ajoneuvoyhdistelmän mitat, massat ja tilantarpeen ja osaa ottaa ne huomioon toimiessaan kuljettajan ammatissa. 7.2 Ajoharjoituksen seuranta 60 h Toteutus: Opiskelija seuraa ajoharjoituksen aikana toisen opiskelijan ajosuoritusta ottaen huomioon liikennetilanteiden hallinnan, ajoneuvoyhdistelmän tilantarpeen, ajolinjat, hallintalaitteiden käytön ym. seikkoja, joita liikenteessä pitää huomioida. Ajoharjoituksen seurannassa voi olla korkeintaan kaksi opiskelijaa kerrallaan. Opiskelija seuraa toisia tienkäyttäjiä, tehden niistä tarkempia havaintoja, koska ajoneuvon käsittely ei vie kaikkea huomiota. Lisäksi opiskelija seuraa toisen, kuljettajan toimivan opiskelijan, toimintoja ajoharjoituksen aikana ottaen oppia opiskelijaparin hyvistä suorituksista kuin myös hänen tekemistään virheistä. 7.3 Ajoneuvotekniikka 54h ( 30 h teoriaosuus suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Ajoneuvotekniikan osio jakaantuu kahteen osaan, teoria painotteiseen osioon, 30 tuntia, sekä työssä oppimisjaksoon, 24 tuntia. Teoria painotteinen osio koostuu tietopuolisten asioiden luokkaopetuksesta, sekä pienimuotoisista, yhteistoiminnallisista harjoituksista. Luokkaopetus koostuu lähinnä luennoista sekä opiskelijoiden omien kokemusten pohjalta käytävistä keskusteluista. Harjoitukset suoritetaan koulun korjaamotiloissa opettajan johdolla ns. rastikoulutuksena. Lisäksi osioon kuuluu tutustumiskäynti jossakin korjaamoalan yrityksessä. Työssä oppimisjaksossa opiskelija hankkii itse työpaikan, jossa hän suorittaa vaadittavat 24 tuntia tehden erilaisia huolto korjaamoihin kuuluvia työtehtäviä. Tavoitteet: Opiskelija tietää säännöllisen huollon vaikutukset ennakoivina toimenpiteinä kaluston korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Hän osaa tehdä tavallisimmat huoltotoimenpiteet ja ajoneuvon käsityökaluin suoritettavat

13 12 yleisimpien varaosien vaihdot. Ajoneuvon mahdollisesti rikkoutuessa hän kykenee estämään lisävauriot ja osaa ratkaista ajon jatkomahdollisuudet. Hän tietää ajoneuvoyhdistelmissä ilmenevät yleisimmät toimintahäiriöt ja osaa tunnistaa ne niiden ilmetessä. Lisäksi hän osaa varmistaa yhdistelmäajoneuvon ja siihen kytkettyjen lisä ja kuormankäsittelylaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden ennen ajoon lähtöä. 7.4 Turvallisuus 228 h ( suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Turvallisuusosio koostuu seuraavista osista, lainsäädäntö ( 48 tuntia ), kuljetustekniikka ( 68 tuntia ), ADR perus ja säiliökurssi 48 tuntia, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus ( 32 tuntia ) sekä Ensiapu I ja II kurssit ( 32 tuntia ). Opiskelu toteutetaan luokkaopetuksena luentoja pitäen, pienryhmätöitä tehden sekä yhteistoiminnallisesti keskustellen. Lisäksi opiskelijoita motivoidaan itseopiskeluun antamalla etätehtäviä ja erilaisia harjoitteita. Osioon kuuluu myös tietokoneen avulla suoritettava itsenäinen harjoittelu kuljettajatutkinnon teoriakoetta silmälläpitäen. Tähän osioon kuuluu myös työssä oppimisjakso ( 72 h ), jonka aikana opiskelija seuraa erilaisissa ajoneuvoyhdistelmissä kuljettajan toimenkuvaa osallistuen itse mahdollisuuksien mukaan eri työtehtäviin. Työssä oppimisjakso jakaantuu kolmeen 24 tunnin mittaiseen jaksoon, joista jokaisen aikana opiskelija seuraa aina erilaisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan toimenkuvaa. Esim. 24 tuntia kappaletavara ajoneuvossa, 24 tuntia säiliöajoneuvossa, 24 tuntia puutavara ajoneuvossa tai 24 tuntia massatavara- tai erikoiskuljetus ajoneuvossa. Tällä pyritään antamaan mahdollisimman monipuoliset näkemykset opiskelijan myöhemmälle suuntautumiselle kuljetusalalla. Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo

14 13 oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija tunnistaa erilaiset trukit ja niiden erilaiset käyttömahdollisuudet. Hän osaa käyttää vastapaino- ja työntömastotrukkeja. Opiskelija tietää erikoiskuljetuksiin liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön. Työssä oppimisjakson jälkeen opiskelija tietää miten eri kuljetusmuotojen toimenkuvat eroavat toisistaan ja mitä erityisominaisuuksia eri kuljetusmuodot vaativat kuljettajalta. 7.5 Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 h Toteutus: Yhteistyö ja asiakaspalvelu osio jakautuu seuraaviin osiin, tietotekniikka 20 tuntia, vieras kieli 20 tuntia, asiakaspalvelu ja yrittäjyys 30 tuntia sekä teoriakokeen harjoittelu Dialogi ja Ajomari tietokoneohjelmilla 14 tuntia. Tietotekniikka osan kohdalla opetus tapahtuu tietokoneluokassa, jossa jokaisella opiskelijalla on käytössään tietokone. Opetuksessa käydään läpi tietotekniikan perusteita, tekstinkäsittelyä sekä taulukkolaskentaa. Lisäksi opetuksessa käytetään reittisuunnitteluohjelmaa sekä internet yhteyksiä.

15 14 Vieraan kielen osalta opetus tapahtuu luokkaopetuksena luentoja pitäen sekä pienryhmätöitä tehden. Vieraana kielenä käytetään englantia. Asiakaspalvelu ja yrittäjyys osassa oppimisprosessi tapahtuu luentoja pitäen, yritysvierailujen avulla sekä käyttäen luennoitsijoina työ ja yrityselämän edustajia. Lisäksi asiakaspalvelua opiskellaan myös käytännössä ajo ja toimintaharjoitusten yhteydessä. Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää autonkuljettajan työtehtävissä tarvittavia tietotekniikan sovelluksia. Hän osaa tehdä reitti ja aikataulusuunnitelman tietokoneen reittisuunnitteluohjelmaa hyväksikäyttäen sekä myös manuaalisesti karttojen avulla. Hän osaa käyttää kuljetustapahtumaan liittyviä asiakirjoja myös vieraalla kielellä sekä ymmärtää yleisimmät kuljetusalaan liittyvät vieraskieliset termit. Opiskelija ymmärtää, mitä asiakassuhteet ja yhteistyö merkitsevät organisaatiolle, ymmärtää työpanoksensa merkityksen yrityksen toiminnalle sekä arvostaa omaa työtään. Hän tietää, miksi yrityksen tulee pyrkiä positiiviseen taloudelliseen tulokseen ja tietää mitä on kannattava toiminta ja miten siihen voi vaikuttaa omassa työtehtävässään. Hän ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen asiakastyytyväisyyden luomisessa sekä osaa olla oikealla tavalla vuorovaikutteinen. Opiskelija on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja luottamusta herättävä. Hän käyttäytyy rehellisesti ja edustavasti, muistaen että on toimeksiantajansa edustaja kaikissa kuljetus - tapahtumaan liittyvissä tilanteissa. Hän osaa myös ratkaista mahdolliset konflikti tilanteet ilman että asiakassuhde vaarantuu. Opiskelija osaa myös käyttää kuljetusalalla käytössä olevia viestintävälineitä sekä tarvittavia käsimerkkejä. 7.6 Työharjoittelu 360 h Toteutus: Jokainen opiskelija hankkii itselleen työharjoittelupaikan, jossa pystyy seuraamaan miten kuljetusalalla jo työskentelevä toimii. Työharjoitteluajasta pidetään ajopäiväkirjaa, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat työtehtävät ja työharjoitteluajan kesto. Työnantaja antaa työharjoittelujakson jälkeen kirjallisen palautteen opiskelijan harjoitteluajasta. Tavoite: Opiskelija pääsee harjoittelemaan oppimiaan tietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä. Lisäksi työharjoittelu antaa opiskelijalle ja työnantajalle

16 15 mahdollisuuden tutustua toisiinsa ilman sitovia velvoitteita, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamisensa ja näin pyrkiä hankkimaan itselleen työpaikan. 8. Henkilökohtainen opetussuunnitelma ( HOPS ) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka perusteella opiskelija itse sekä kouluttajat voivat seurata opiskelijan kehittymistä. HOPSin laatiminen aloitetaan alkuhaastattelulla, jolloin pyritään saamaan selkoa opiskelijan taustoista sekä aikaisemmista opiskeluista ja näin pyritään määrittelemään millä tasolla kunkin opiskelijan kanssa liikutaan ja mitä aikaisempia opiskeluja tai työkokemusta voidaan käyttää ns. hyväksilukuina. Kuljettajakoulutuksessa kuitenkin ajokorttiasetus rajoittaa hyväksilukuja. Tämän jälkeen laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa alustava henkilökohtainen opetussunnitelma, jossa pyritään ottamaan huomioon myös opiskelijan mahdolliset suuntautumistarpeet sekä tulevaisuuden suunnitelmat koulutuksen jälkeen. Lisäksi opiskelijan halukkuus ammattitutkintoon otetaan huomioon laadittaessa HOPSia. Koulutuksen aikana käydään tarkennus, - ohjaus, - ja palautekeskusteluja, joiden perusteella voidaan alustavan HOPSin sisältöä ja aikataulua muuttaa opiskelijan kehityksen mukaan. 9. Tuntien sisällöt Opetustuntien sisällöt perustuu sisäisten mallien teoriaan liikennekäyttäytymisessä. Ajotaidossa ja sen kehittämisessä keskeisiä ovat sisäiset mallit, joiden avulla toimintaa ohjataan kussakin tilanteessa. Sisäinen malli on kuljettajan käsitys tilanteesta ja toiminnan jatkumisesta siinä. Sisäiset mallit jakautuvat kolmelle tasolle. Käsittelymallit ohjaavat kuljettajaa ajoneuvon käsittelyssä, näkemämallit ohjaavat toimintaa erilaisissa liikennetilanteissa ja reittimallit auttavat kuljettajaa kokonaisten ajosuoritteiden toteuttamisessa.

17 Ajo-, käsittely- ja toimintaharjoitukset yhteensä 168 h + ajonseuranta 60 h + työssä oppiminen 96 h Tavoite: Tavoitteena antaa opiskelijalle valmiudet kuorma-auton ja hinattavan ajoneuvon esim. perävaunun, kytkentään sekä pysäköintiin liittyvät säädökset ja turvallisuus toimenpiteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa ohjeiden ja säädösten mukaan turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa ajo-olosuhteissa. Hän osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Hän ei anna muiden tiellä liikkuvien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Ajoon lähtötarkastus ( 8 h ) Tavoite: Tavoitteena saada oppilas ymmärtämään ajoon lähtötarkastusten tärkeyden ja merkityksen liikenneturvallisuuden kannalta sekä oman vastuun. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms Käsittelyharjoitukset ( 52 h ) Tavoite: Opiskelija hallitsee kuorma-auton ja perävaunun kytkennän sekä siihen liittyvät turvatarkastukset ja pystyy suorittamaan suoraan- ja kulmaperuutuksen yhdistelmäajoneuvolla. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Perävaunun liittäminen ja irroitus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä.

18 Liikennetilanteet ( 108 h ) Tavoite: Oppilas tiedostaa ajoneuvon tilantarpeen, ulottuvuudet, hidastuvuuden ja kiihtyvyyden aiheuttamat ongelmat, sekä muiden tienkäyttäjien huomioiminen, oman toiminnan ilmoittaminen, ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, liikennesääntöjen noudattaminen, ajoneuvon käsittely sekä riskien tunnistaminen. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Opetusmenetelmänä ohjattu toiminta itse ohjautuva toiminta itsenäinen toiminta. Sisältö: Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi. Kuormattuna ajoa vähintään 10 h Ajoharjoituksen seuranta ( 60 h ) Tavoite: Opiskelija osaisi ottaa oppia toisten virheistä sekä hyvistä asioista, oppisi yhteistyökykyä sekä arvostamaan tulevaa ammattia ja ammattikollegoita. Pystyisi keskittymään opetettavaan asiaan ilman ajamisen mukanaan tuomia paineita. Opetusmenetelmänä malli oppiminen, keskustelu. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms. Perävaunun liittäminen, irrotus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä. Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi Työssä oppiminen ( 96 h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan näkemystä kuljettajanammatista sekä lisätä kiinnostusta ja helpottaa oppilaan valintaa eri kuljetusammatin vaihtoehdoista, sekä antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua eri kuljetusmuotoihin ja tapoihin, lisäksi oppilas saa erilaisia yhteistyökumppaneita. Opetusmenetelmänä itseopiskelu Sisältö: Erilaiset kuljetusliikkeet, terminaalit, sekä huolintaliikkeet.

19 Ajoneuvotekniikka 54h Tavoite: Opiskelija ymmärtää säännöllisen huollon vaikutuksen ajoneuvon korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Oppilas osaa käyttää ajoneuvoa ja siihen liittyviä lisälaitteita turvallisesti sekä taloudellisesti, sekä pystyy suoriutumaan yksinkertaisista huolto ja korjaustoimista ajoneuvossa olevilla työkaluilla. Pystyy estämään lisävaurioiden synnyn. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.9.) Opetusmenetelmänä luento, kalvot, videot, tehtävät sekä havaintovälineenä järjestelmän osia. Sisältö: 1. Polttomoottorin rakenne ja toiminta periaate ( 3h ) Dieselmoottori tyypit Sylinteriryhmät Kampikoneisto Venttiilikoneisto Moottorin käyttötekniikka Moottorin käynnistys Kylmäkäynnistyslaitteet Mittarit, mittarivalot ja katkaisimet Moottorivaurioiden syyt Kuljettajan korjattavissa olevat viat 2. Nesteet ( 3h ) Moottoriöljy ja sen tehtävät Moottoriöljyn luokitus, öljynvaihto Vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, öljyn vaihto Voitelurasvat, rasvaushuolto Kytkinneste Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmän tehtävät Järjestelmänosat

20 19 Jäähdytysjärjestelmän häiriöt ja viat Huolto Jäähdytysnesteet 3. Sähkölaitteet ( 3h ) Latausjärjestelmä 24 voltin järjestelmä, rinnan kytkentä ja sarjaan kytkentä Akun huolto, apuvirran anto Latausjärjestelmän rakenne ja huolto, yleisimmät viat ja niiden korjaus Varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmä Laitteet ja huolto Oikea käynnistys Yleisimmät viat ja niiden korjaus Hehkutuslaitteet 4. Valaistusvirtapiiri ( 2h ) Valoja koskevat yleiset määräykset Lakimääräiset valot ja lisävalot Valaistusvirtapiiri Sulakkeet ja releet Yleisimmät viat ja niiden korjaus 5. Polttonesteet ( 3h ) Dieselpolttoaine, kesä-, talvi- ja arktinen laatu Lisäaineet Polttoainejärjestelmän toiminta Polttoainesäiliö Polttoaineen siirtojärjestelmä Ruiskutussuuttimet Kylmäkäynnistyslaitteet Yleisimmät viat ja niiden korjaus Järjestelmän huolto ja ilmaus 6. Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitys ( 4h ) Yleiset määräykset Rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet Kesä- ja talvirenkaat

21 20 Nastoitus, pinnoitus ja tasapainotus Käyttöhuolto ja rengaspaineet Renkaiden kuluminen ja rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Pyörien kiinnitys, jälkikiristys, seuranta 7. Jarrut ( 8h ) Jarrujen käyttötekniikka Ilmajarrujärjestelmä Lukkiintumaton jarrujärjestelmä ( ABS ) Apujarrut Käyttöjarru- ja käsijarrupiiri Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus Automaattinen ja manuaalinen jarrujensäätö Hinauskuntoon saattaminen Jarrujen yhteensovitus 8. Vaihteistot, kytkin, vetopyörästö ja akselistot ( 4h ) Perusvaihteistot Vaihteistotyypit ja vaihteiston käyttö Huolto Kytkimen rakenne ja oikea käyttö Huolto Vikojen toteaminen Nivelakselisto rakenne Huolto Vetopyörästötyypit Tasauspyörästön lukko ja sen käyttö Vetoakseli rakenteet Taka- akselisto rakenne Jousitus Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus

22 Työssä oppiminen ( 24h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan tietämystä ja tuntemusta ajoneuvon huolloista, vioista ja vikojen korjaamisesta. Nähdä oikeassa työympäristössä ajoneuvon huolto ja korjaus tapahtuma, sekä lisätä oppilaan yhteistyöverkkoa. Opetusmenetelmä: Itseopiskelu Sisältö: Kuljetusliikkeiden huoltokorjaamot ja merkkikorjaamot. 9.3 Turvallisuus 228h Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija suorittaa trukinkuljettajan kurssin. Hän tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön.

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 18.11.2004 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 6843/302/2005 PL 120 9.3.2005 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 8.3.2005 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Kuljettajaopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / aikuisopisto Piikatu 1 55120 IMATRA Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 7861/302/2004/kul.2 PL 120 00101 Helsinki 22.11.2004 Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 18.11.2004 saapunut hakemuksenne. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma

Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Kuljettajaopetuksen CE- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Opintojen järjestäminen... 3 3. Koulutuksen toteutus... 3 3.1 Kuljettajatutkintoon valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys Helsinki 1.2.2015 Tiedote Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Sisällys AM120-luokan AV-koe (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM120-luokka (kaksipyöräinen mopo)... 2 AM121-luokan AV-koe (Kevyt nelipyörä):...

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen

Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen Ammattipätevyyskoulutus 30 h taksiliikenteeseen 1. Taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset Tavoite on osata taksinkuljettajaa koskevat lait ja säädökset, tietää vastuunsa ja velvoitteensa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien PÄÄTÖS Päiväys/Datum 16.01.2013 Suomen Kelpo Kuski Oy Dnro/Dnr TRAFI/947/03.04.03.06/2013 Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Viite/Referens Hakemus 15.01.2013 Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY

TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA (30 h) ÅLIUTTU LOGISTIIKKA OY JOHDANTO Taksiliikennelaki (217/2007), laki taksinkuljettajien ammattipçtevyydestç ja valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 16.5.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. TRAFI/8548/03.04.03.06/2011 Viite/Referens/Ref Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Kuljettajaopetuksen M -luokan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen D- ajokorttiluokan opetussuunnitelma

Kuljettajaopetuksen D- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Kuljettajaopetuksen D- ajokorttiluokan opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Opintojen järjestäminen... 3 3. Koulutuksen toteutus... 3 3.1 Kuljettajatutkintoon valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi

Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi Miltä lainsäädäntö ja valvonta näyttävät kuljetusyrittäjän silmin? Kuljetusliike Helokivi Oy, toimitusjohtaja Kari Helokivi? Perustettu 1962 Kotipaikka Lahti 21 Vetoautoa 24 Perävaunua 22 Jalkalavakonttia

Lisätiedot

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h

PYÖKÄRI OY. TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h PYÖKÄRI OY TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYDEN PERUSKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA 30 h 2 SISÄLTÖ 1. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2. PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEN SISÄLTÖ 3. OPINTOJAKSOT JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon kehittäminen

Kuljettajantutkinnon kehittäminen Kuljettajantutkinnon kehittäminen Säädösinfo 31.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Mistä on kyse? - Tausta Liikenne- ja viestintäministeriön päätös kuljettajaopetusuudistuksesta ja HE ajokorttilain

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN

RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN 1 (8) VTT Prosessit Johtava tutkija Nils-Olof Nylund 8.12.2003 RASKAAN KALUSTON ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMINEN AJONEUVO- JA KÄYTTÖTEKNISIN RATKAISUIN Väliraportti Raskaankaluston energiankäyttö -projekti

Lisätiedot

O P E T U S S U U N N I T E L M A

O P E T U S S U U N N I T E L M A O P E T U S S U U N N I T E L M A CE-ajokorttiluokan kuljettajaopetus 1 LUKIJALLE Tämän opetussuunnitelman laatimisen perusteena on ajokorttiasetuksen 19 ja CEajokorttiluokan kuljettajatutkinnon suorittamiseen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 13061/302/2005 PL 120 24.05.2005 00101 Helsinki. Varikkotie 3 91500 MUHOS

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 13061/302/2005 PL 120 24.05.2005 00101 Helsinki. Varikkotie 3 91500 MUHOS Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 13061/302/2005 PL 120 24.05.2005 00101 Helsinki Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Varikkotie 3 91500 MUHOS Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma Suomen Taksiliitto ry Taksinkuljettajakoulutus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti... 3 1.2 Taksiliikennelaki kuljettajaa

Lisätiedot

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus:

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Miten viranomainen näkee raskaan kaluston simulaatioopetuksen lähitulevaisuudessa. Sampsa Lindberg 14.2.2012 Vantaa Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa 22. - 23.5.2013 Hämeenlinna Pekka Kari / www.cap.fi 1 CAP-YHTIÖT CAP-Yhtiöt Oy Hallinto CAP-Koulutus Oy Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan tai muun asiantuntijatyöryhmän kokouksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuksen järjestämislupa (opm Dnro 250/530/2007) liitteeksi yhdistelmäajoneuvon

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset ja osaa tehdä lähtötarkistukset, osaa

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen 20.1.2004 saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen

Lisätiedot

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %.

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 / tunti sis. alv:n 24 %. Kurssimaksumme koulutuksesta. MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa, 31 teoriakoe, 28 käsittelykoe. MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 + viranomaismaksut 40 ajokorttilupa,

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka. Competitor Name Summary Skill Number 104 Skill Kuljetuslogistiikka ing Scheme Lock 07-05-2013 08:23:39 Final Lock 16-05-2013 12:42:51 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F G

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 15/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3660 7 (nid.) ISBN 978 952 13 3661 4 (pdf) 1 Dno 15/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm nro 1.0 30.3.2009 1.1 Muutoksen sisältö EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan Saatteeksi opetusmateriaalin käyttäjälle ja tutustujalle. Sisällön soveltuvuus koulutukseen: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tavaraliikenne kouluttajan materiaali on suunnattu nimensä mukaisesti

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2014 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 KAHDESKYMMENESSEITSEMÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 21/2014 (julkaisupäivä 21.1.2014)

Lisätiedot

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132 ANTIN AUTOKOULU OY Asemakatu 12 92100 Raahe info@antinautokoulu.fi puh. 08-221130, fax. 08-221132 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015 LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS ja koulutuskuvauksen numero 8 Prosessi ja kuljetustyöntekijät 83 T1 Monitoimikoneenkuljettajankoulutus Taivalkoski tai Kuusamo Laajuus (otp)

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen 20.1.2004 saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus

Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus Taksinkuljettajan ammattipätevyys - peruskoulutus Koulutuksen sisältö ja opetusmenetelmät Taksinkuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus on kestoltaan 30 oppituntia ja pääasiallisena opetusmenetelmänä

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia!

Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia! Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia! Liian harva yrittäjä ja yrityksen työntekijä tietää tarvitsevansa kuljettajien pakollista viiden päivän ammattipätevyyskoulutusta. KAIKKI jotka ajavat

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti

Trafin julkaisuja 11/2014. Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014. Mika Hotti Opetussuunnitelma CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi Dnro: TRAFI/15009/05.03.05/2014 Mika Hotti Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 11/2014 Sisällysluettelo 1. CE luokan opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU 23.10.2015 Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET LUKU 8.2 AJONEUVON MIEHISTÖN KOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 8.2.1 Kuljettajakoulutusta koskevat yleiset säännökset Yleisestä kuljettajakoulutuksesta säädetään vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Mikä on onnettomuus Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä Usein puhutaan että nopeus, renkaat, sairaus ym aiheutti onnettomuuden.

Lisätiedot

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio.

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio. MOTIVAN HYVÄKSYMÄ LAATULUOKITUS TALOUDELLISEN AJOTAVAN KOULUTUKSELLE Motiva on laatinut kriteerit taloudellisen ajamisen koulutukselle Suomessa. Ohjeistus sisältää vähimmäisvaatimukset koulutukselle liikenteen

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Taustaa Valtioneuvoston ministerityöryhmä on esittänyt kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien korkeuden

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia MIKÄ ON SIMULAATTORI? Simulaattori on laite, joka pyrkii mallintamaan tosielämää mahdollisimman

Lisätiedot