Leica CM1950. Kryostaatti. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica CM1950. Kryostaatti. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohje Leica CM1950 Kryostaatti Leica CM1950, V 1.5 suomi 08/2014 Tilausnumero: RevF Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen kryostaatin käyttöönottoa.

2

3 1. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Pidättäydymme vastaamasta kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheellisistä tiedoista, piirustuksista, teknisistä kuvista jne. Emme missään tapauksessa vastaa omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen noudattamiseen. Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin erittelyihin sekä tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: Telefaksi: Internet Leica CM1950 kryostaatti 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Laitetyyppi Laitteen käyttäjät Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Turvallisuus ja rakenne Turvallisuusohjeet Varoitukset Yleisiä turvallisuutta koskevia ohjeita Purkaminen pakkauksesta ja pystytys Turvalaitteet Säätöpyörän varmistus/lukitus Puhdistus, desinfiointi - laitteen kytkiminen jälleen päälle Näytemateriaalin käsittely - sulatus Mikrotomin purkaminen Huolto Tekniset tiedot Vakiotoimitus Yleiskuva Ohjaustaulut ja kryostaattikammio Laitteen asennus Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Kuljettaminen sijoituspaikalle Säätöpyörän asennus Säätöpyörän lukitus/avaaminen Jalkakytkimen sokkopistokkeen asennus (laitemallit, joissa leikkuumoottori) Sähköliitäntä Varusteiden asennus / kammion varusteiden asettaminen paikoilleen Jalkatuen (lisävaruste) asennus Hyllyjärjestelmien (lisävaruste) asennus Hylly, siirrettävä (lisävaruste) Leikejätealtaan asettaminen paikoilleen Lämmönpoistokappaleen (lisävaruste) kiinteä asennus Veitsenpitimen/teränpitimen asennus ja päästökulman säätäminen Bakteerisuodattimen asennus/vaihto Suodatinpussin asennus Leikkeiden imulaitteen (lisävar.) asennus - käyttö vain CE-teränpitimen kanssa Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

5 Sisällysluettelo 7. Laitteen ohjauselementit CM1950-laitteen ohjaustaulut - ohjaustaulu Ohjaustaulu 2 sähköinen karkeakäyttö, leike- ja trimmauspaksuuden näyttö Ohjaustaulu 3 motorisoitu leikkuu (lisävaruste) Työskentely laitteella Leikkuutyökalujen, näytelevyjen ja preparoinnin apuvälineiden valmistelu Laitteen kytkeminen päälle Parametrien asettaminen Työskentely esijäähdytetyllä kryostaatilla Valmistelu Trimmaus imua käyttäen 1. leikkeenoikaisija asennettu Leikkuu imua käyttäen leikkeenoikaisija asennettu Virhetoiminnot ja niiden korjaaminen Työskentelyn aikana esiintyvät ongelmat Lämpötilataulukko (- C) Valinnaiset varusteet Tilaustiedot Huolto ja puhdistus Yleisiä huoltoa koskevia ohjeita Sulakkeen vaihto UVC-lampun vaihtaminen Loistelampun vaihtaminen Dekontaminointitodistus (kopioitavaksi) Takuu ja huoltopalvelu Leica CM1950 kryostaatti 5

6 1. Tärkeitä ohjeita 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys (5) (kuva 5) Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Hyödylliset vinkit, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut tiedot, ovat harmaalla pohjalla ja ne on merkitty symbolilla. UVC-säteilyä koskeva varoitus! Suluissa olevat numerot viittaavat kuvissa oleviin numeroihin tai itse kuviin. Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston 98/79/EY-direktiivin In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettuja lääkintälaitteita koskevat vaatimukset. Sarjanumero Tilausnumero Huomioi käyttöohje Valmistaja Symboli, jolla merkitään sähköisiä ja elektronisia laitteita koskevan lain (ElektroG) 7 mukaiset laitteet. ElektroG on laki, joka koskee sähköisten ja elektronisten laitteiden markkinoille saattamista, palauttamista ja ympäristöystävällistä hävittämistä. Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku ilmoittaa tuotteen "ympäristön kannalta turvallisen käyttöajan". Tätä symbolia käytetään, kun käytössä on aine, joka ylittää Kiinassa sallitut ylärajat. CSA-tyyppihyväksyntämerkintä tarkoittaa, että tuote on tarkastettu ja täyttää voimassa olevat turvallisuus- ja tehomääräykset sekä oleelliset normit, jotka ovat Yhdysvaltojen kansallisen standardointijärjestön (American National Standards Institute, ANSI), Underwriters Laboratories (UL) -organisaation, Kanadan standardoimisjärjestestön (Canadian Standards Association, CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) -yhdistyksen ja muiden vastaavien tahojen määräämiä ja hallitsemia. Valmistuspäivämäärä In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettu lääkintälaite 6 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

7 1. Tärkeitä ohjeita 1.2 Laitetyyppi Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot koskevat vain kansilehdellä ilmoitettua laitetyyppiä. Laitteen taakse on kiinnitetty sarjanumerolla varustettu tyyppikilpi (Kuva 1) on ainoastaan esimerkki ja näyttää yhden tälle laitteelle voimassa olevan tyyppikilven. Eri mallien tarkat tiedot löytyvät luvusta 3 "Tekniset tiedot"). 1.3 Laitteen käyttäjät Ainoastaan laitteen käyttöön opastettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica CM1950- kryostaattia. Työskentelyn laitteella saa aloittaa vasta, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Kemiallisella desinfioinnilla tai UV-säteilyllä ei missään tapauksessa voi korvata laboratoriosäädösten mukaisia henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä (esim. suojalasien, käsineiden, laboratoriotakin ja suusuojuksen käyttö). Nämä desinfioinnit merkitsevät itiöiden vähenemistä vähintään 99,99 %:lla. 1.4 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Kuva 1 CM1950 on tehokas kryostaatti, johon on koteloitu mikrotomi ja johon kuuluu erillinen näytteen jäähdytin. Sen varusteita ovat UV-desinfiointijärjestelmä sekä (valinnainen) leikejätteiden imujärjestelmä ja moottori (valinnainen) motorisoitua leikkausta varten. Kryostaatti on kehitetty jääleikkeiden valmistukseen biologian, lääketieteen ja teollisuuden aloilla. CM1950 soveltuu Invitro-diagnostiikan (IVD) käyttötarkoituksiin. Laitetta saa käyttää vain sen edellä kuvatussa käyttötarkoituksessa ja käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden mukaisesti. Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Leica CM1950 kryostaatti 7

8 2. Turvallisuus ja rakenne Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista ilmoittavia ohjeita. Lue ne myös, vaikka tuntisitkin jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on oleellinen osa laitetta ja on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on säilytettävä laitteen lähellä. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia. CE-sertifikaatti ja uusin UV-desinfiointia koskevat sertifikaatit löytyvät Internetistä sivulta: Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. Laitteen ja varusteiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko saa avata ja korjata laitteen. Vain alkuperäisten varaosien ja sallittujen alkuperäisten varusteiden käyttö on sallittu! Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa - sitä ei saa korvata muulla verkkojohdolla. Ota yhteyttä huoltopalveluumme, mikäli verkkopistoke ei sovi pistorasiaan. 2.2 Varoitukset Valmistajan tähän laitteeseen asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmantorjunnan perusta. Vastuu laitteen turvallisesta käytöstä on ennen kaikkea laitteen omistajalla ja hänen nimeämillään henkilöillä, jotka osallistuvat laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaamiseen. Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi. 8 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

9 2. Turvallisuus ja rakenne Laite on rakennettu uusimman tekniikan ja hyväksyttyjen turvateknisten säännösten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö ja käsittely voi aiheuttaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen terveyttä ja henkeä uhkaavia vaaratilanteita, vikoja laitteeseen tai muita esinevahinkoja. Laitetta saa käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja teknisesti moitteettomassa tilassa. Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi. 2.3 Yleisiä turvallisuutta koskevia ohjeita CM1950 on kryostaatti, johon on koteloitu mikrotomi ja johon kuuluu erillinen näytteen jäähdytin. Se soveltuu erityisesti käytettäväksi pikaleikediagnostiikassa. Laitteen näytöt ja ohjauselementit ovat selkeitä helppotajuisten symboliensa ansiosta. LEDmerkkivalot tekevät tunnistuksesta helppoa. Jäädytyskammio on hitsattu saumattomasti korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Siinä ei ole vaikeasti puhdistettavia ja desinfioitavia nurkkia, vaan sen puhdistus ja desinfiointi on helppoa. Leica CM1950 -laitteessa ei saa käyttää helposti syttyviä aineita! Räjähdys voi aiheuttaa palovammoja. 2.4 Purkaminen pakkauksesta ja pystytys Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain, kun laite on joka puolelta tarpeeksi kaukana seinistä tai muista esineistä minimietäisyys (katso luku 6, 6.1 "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset"). Laitteen saa kuljettaa vain pystysuorassa tai hieman kallistetussa asennossa. Laitteen turvallinen kuljetus nostovaunulla vaatii 3 henkilöä. Yksi heistä vetää nostovaunua ja toiset kaksi pitävät kiinni laitteesta sen kummaltakin puolelta ja estävät laitteen siirtymisen paikoiltaan vaunussa. Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon: katso "Tekniset tiedot"! Liitä laite ainoastaan pistorasioihin, jotka on varustettu maattoliittimellä! Verkkokaapelin pituus: enint. 3,5 m Pidennys mahdollinen: ei Laitteen kuljetuksen jälkeen on odotettava neljä tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Se on välttämätöntä, jotta kuljetuksessa mahdollisesti siirtynyt kompressoriöljy ehtisi valua takaisin entiseen paikkaansa. Sähköisiin komponentteihin muodostuu kuljetuksen aikana lämpötilaerojen takia kondenssivettä, ja sen on kuivuttava ennen laitteen käyttöä. Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen vakaviin vaurioihin! Leica CM1950 kryostaatti 9

10 2. Turvallisuus ja rakenne Kuva 2 Tarkista laitteen saatuasi pakkauksessa olevat kallistusindikaattorit. Jos nuolen kärki on sininen, paketti on ollut kuljetuksen aikana pitkällään, liiaksi kallistetussa asennossa tai kaatunut kuljetuksen aikana. Tee siitä merkintä lähetyspapereihin ja tarkista, löytyykö laitteesta vikoja. HUOMIO metallinauhoja poistettaessa! Siihen liittyy loukkaantumisvaara (nauhassa on terävät reunat ja se on pingotettu)! 2 1 Tarviset metallinauhojen (1) poistamiseen peltisakset ja tarkoitukseen sopivat käsineet. Asetu laatikon vierelle ja katkaise nauhat sopivasta kohdasta (katso kuva 3 " "). Kuva Nosta laatikkopois (2). Poista vaahtomuoviset kuljetusvarmistimet (3). Ota suojus (4) pois. Ota varustelaatikko (5) pois. 5 6 Kuva 4 10 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

11 2. Turvallisuus ja rakenne 9 10, Kuljetuksen tartuntakohdat 8 7 Kuva Nosta puinen reunakappale (7, kuva 5) irti. Ota ramppi (6, kuva 4) pois lavasta. Pistä ramppi oikein paikalleen. Huolehdi siitä, että "L"-merkitty rampin osa lukittuu vasemmalle ja "R"-merkitty rampin osa oikealle ohjainkouruun (10, kuva 6a). Asennus on tehty oikein, kun ohjauskiskot (11) ovat sisällä, nuolet (12) osoittavat toisiaan vasten Kuva 6 Kuva 6a Älä yritä työntää laitetta tarttumalla kiinni suojuksesta (9, kuva 6)! Käytä sen sijaan kuljetuksen tartuntakohtia (10, kuva 6)! Pyörien (8) on edessä ja takana kuljettava rampin (6) kautta. Kaatumisvaara! Peruuta laite varovasti rampin kautta lavalta. Työnnä laite sijoituspaikalle pyörien (8, kuva 6) avulla. Leica CM1950 kryostaatti 11

12 2. Turvallisuus ja rakenne 2.5 Turvalaitteet Käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on oleellinen osa laitetta ja se on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on aina säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Laite on varustettu seuraavilla suojavälineillä: hätä-seis-kytkin (vain moottorilla varustetut laitteet), säätöpyörän lukitus ja keskiöinti (vain moottorilla varustetut laitteet), sormisuojus terän- ja veitsenpitimessä ja terän irrottaja. UV-säteilyn terveyshaittojen välttämiseksi desinfioinnin käynnistäminen on mahdollista vain, kun lasiruutu on suljettu hyvin ja asennetut turvalaitteet on näin aktivoitu. Käyttöohjeessa annettuja turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita noudattamalla käyttäjä on suojassa tapaturmilta ja loukkaantumisilta. Mikrotomin veitsi Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiä/kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on erittäin terävä ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin! Älä jätä veistä ja purettua veitsenpidintä, jossa on veitsi/terä, lojumaan ilman suojusta! Älä koskaan aseta veistä leikkuuterä ylöspäin! Suosittelemme ehdottomasti käyttämään laitteen mukana toimitettuja suojakäsineitä! Älä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä! Säätöpyörä on lukittava ja leikkuuterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa! Laitteen osien pitkäaikainen koskettaminen voi johtaa kylmästä aiheutuviin vammoihin käytä laitteen mukana toimitettuja suojakäsineitä! 12 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

13 2. Turvallisuus ja rakenne Sormisuojus Leikkuuterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! Veitsenpitimet CE, CN ja CN-Z on varustettu sormisuojuksella; CE-veitsenpitimessä myös lasinen leikkeenoikaisijan levy toimii sormisuojuksena. 2.6 Säätöpyörän varmistus/lukitus Klo 12 asento Säätöpyörä on lukittava ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! 1 2 Klo 6 asento Kuva 7 Kuva 8 Lukitse säätöpyörä painamalla vipua (1) ulospäin. Kierrä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes kahva on ylemmässä tai alemmassa asennossa ja säätöpyörä lukittuu. Paina vipu kokonaan ulos; liikuta säätöpyörää tarvittaessa kevyesti edestakaisin, kunnes tunnet lukitusmekanismin lukittuvan. Saat avattua säätöpyörän lukituksen siirtämällä säätöpyörän vipua (2) kryostaatin kotelon suuntaan. Säätöpyörän keskiöinti (vain moottorilla varustetut laitteet) Vedä säätöpyörän kahvaa ulospäin ja paikoita se säätöpyörän keskelle. Kahva lukittuu tässä asennossa automaattisesti. Säätöpyörän keskiöinti on moottorilla varustettujen kryostaattien tärkeä turvalaite. Kuva 9 Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Leica CM1950 kryostaatti 13

14 2. Turvallisuus ja rakenne 2.7 Puhdistus, desinfiointi - laitteen kytkiminen jälleen päälle Mikrotomia ei tarvitse irrottaa laitteen desinfiointia varten! Laite soveltuu UV-desinfiointiin! Mikrotomi on varustettu tiivisteellä, joka mahdollistaa desinfioinnin myös Leica Cryofect -sumutteella. (Leica Cryofect -sumutetta ei ole saatavilla kaikissa maissa!) Poista leikkuujäte huolellisesti JOKAISEN leikkuuvaiheen jälkeen / ENNEN näytteen vaihtoa (käytä Cryofect-sumutteella/alkoholilla sisältävällä desinfiointiaineella kostutettua paperipyyhettä tai lisävarusteena saatavaa imusuutinta). Käännä ensin leikkeenoikaisija sivuun ja aloita desinfiointi vasta sitten! Jokainen uusi näyte voi aiheuttaa kontaminaation. Käytä laitteen desinfioinnin aikana suojavarusteita (käsineet, suusuojain, laboratoriotakki jne.) Noudata puhdistus- ja desinfiointiaineen käsittelyssä valmistajan ilmoittamia turvamääräyksiä! CE, CN ja CE-TC -teränpitimeen asennettu lasinen leikkeenoikaisija voidaan puhdistaa asetonilla tai alkoholilla. Hävitä puhdistusneste sen laboratorioluokituksen mukaisesti! Kammiota ei saa kuivata lämmityslaitteilla, sillä se voi johtaa jäähdytysjärjestelmän häiriöihin! Kytke laite päälle vasta, kun jäähdytyskammio on jälleen täysin kuiva! Siihen voi muuten muodostua huurretta! Kaikki kylmästä kryostaatista otetut osat on kuivattava huolellisesti, ennen kuin ne laitetaan takaisin kammioon! Mikrotomin etusuojuksen ja rakosuojuksen on oltava täysin kuivia, ennen kuin laite kytketään päälle! Desinfiointia koskevia lisätietoja löytyy Leica Biosystems Division -nettisivulta: 14 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

15 2. Turvallisuus ja rakenne 2.8 Näytemateriaalin käsittely - sulatus Noudata kontaminoituneen tai tartuttavan materiaalin käsittelyssä yleisiä laboratorion ohjeita! Ota koko näytemateriaali ehdottomasti pois kammiosta ennen kammion sulattamista! Ota näyte ehdottomasti pois näytepäästä ennen näytepään sulattamista! Älä koskaan jätä näytemateriaalia kammioon! - Laite ei sovellu jäädytetyn näytemateriaalin säilyttämiseen, sillä jäähdytys johtaa näytteiden dehydraatioon! Pikajäädytysliuska voi muuttua hyvin kuumaksi sulatuksen aikana! Älä tästä syystä kosketa sitä! 2.9 Mikrotomin purkaminen Käyttäjän ei tarvitse purkaa mikrotomia paikoiltaan, sillä kyseessä on kapseloitu mikrotomi Huolto Sulakkeiden vaihtaminen Kytke laite pois päältä ja ota verkkopistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeet! Älä missään tapauksessa käytä muita kuin luvussa 3 "Tekniset tiedot" mainittuja sulaketyyppejä! Muiden sulakkeiden käyttö voi johtaa laitteen vakaviin vikoihin! Loistelampun/UVC-lampun vaihtaminen Kytke laite pois päältä ja ota verkkopistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lamput! UVC-lamppu voi tuhoutua vaihdon yhteydessä. Tässä tapauksessa lamppu on annettava asiakaspalvelun vaihdettavaksi! Toimi varovaisesti metallisen elohopean suhteen ja hävitä se määräysten mukaisesti. Jos molemmat desinfioinnin merkkivalot vilkkuvat vuorotellen, UV-putket on vaihdettava! Leica CM1950 kryostaatti 15

16 3. Tekniset tiedot Laitetyyppi Nimellisjännite (±10 %) 100 VAC 120 VAC 230 VAC Nimellistaajuus 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz Ottoteho 1900 VA 1900 VA 1900 VA Maks.käynnistysvirta 5 sekunnille 35 A eff. 35 A eff. 25 A eff. Suojausluokka I I I Painonappisulake: T15A M3 T15 A T1 T10 A T1 Likaisuusaste Ylijänniteluokka II II II annettu lämpömäärä (maks.) 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s Hyväksyntä CE CE/c_CSA_us CE IEC-1010; UL 3101 Mikrotomi Kryostaatti Tyyppi Rotaatiomikrotomi Mitat koteloitu Leveys (ilman säätöpyörää) 700 mm Mahdollinen leikepaksuus µm Leveys (säätöpyörällä) 835 mm Trimmausalue: Syvyys (kotelon mitat) 850 mm Klinikka µm Korkeus (yhteensä) 1215 mm Tutkimus µm Työskentelykorkeus (käsinoja) 1025 mm Näytteen kokonaisliike 25 mm + 1 mm Paino Pystyliike 59 mm ±0,5 mm Paino (moott. ja imulaite) 193 kg Näytteen palautus 20 µm (voidaan kytkeä pois päältä) Paino (moott. ja imulaite) 185 kg Näytteen maksimikoko 50 x 80 mm Paino (ilman moott. ja imulaitetta) 183 kg Leikkuunopeus Hidas: 0 50 iskua/min Nopea 0 85 iskua/min Vmax iskua/min Paino (ilman moott. ja imulaitetta Paino (näytep. jäähdl. kanssa) Paino (ilman näytep. jäähdl.) 175 kg 165 kg 145 kg Näytteen suuntaus 8 (x-, y-akseli) Sähköinen karkeasyöttö Lamppu Kaikki käyttöohjeessa annetut lämpötilatiedot pohjautuvat 18 C - 35 C ympäristön lämpötilaan ja enintään 60 % suhteelliseen ilmankosteuteen! Hidas: 300 µm/s Nopea 900 µm/s 50/60 Hz-versio: Osram DULUX L 18 W/840. Yleisiä tietoja Käyttölämpötila-alue 18 C C Varastoinnin lämpötila-alue +5 C C Suhteellinen ilmankosteus enint. 60 %, eikondensoiva lisätietoja sivulla 35 Varastoinnin aikainen ilmankosteus < 60 % "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset" katso kohta 6.1! 16 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

17 3. Tekniset tiedot Kylmälaitteisto CM1950, 50 Hz CM1950, 60 Hz Kryokammio Lämpötila-alue 0 C C ± 5 K, säädettävissä 1K-askelin, kun ympäristön lämpötila 20 C 0 C C ± 5 K, säädettävissä 1K-askelin, kun ympäristön lämpötila 20 C Jäähdytysaika -25 n. 5 h n. 5 h Jäähdytysaika -35 C n. 8 h n. 8 h Jäähdytysteho 690 W 690 W Katkaisupaine 25 bar 25 bar Varmuuskerroin 3 3 Jäähdytysaine* 300 g (± 5 g), jäähdytysaine R-404A* 300 g (± 5 g), jäähdytysaine R-404A* Kompressoriöljy* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Kammion sulatus Automaattinen sulatus Ohjelmoitavissa Kyllä (kuumakaasusulatus), ajankohta valittavissa Kyllä (kuumakaasusulatus), ajankohta valittavissa Sulatusvälit 1 sulatus 24 h:ssa tai manuaalinen kuumakaasusulatus 1 sulatus 24 h:ssa tai manuaalinen kuumakaasusulatus Sulatusaika: 12 minuuttia 12 minuuttia Sulatuksen autom. poiskytkentä kun kammion lämpötila -5 C kun kammion lämpötila -5 C Pikajäädytysliuska Minimilämpötila -42 C (+ 5 K), kun kammion lämpötila -35 C -42 C (+ 5 K), kun kammion lämpötila -35 C Jäädytysasemien lukumäärä Sulatus manuaalinen kuumakaasusulatus manuaalinen kuumakaasusulatus Peltier-elementti Jäädytysasemien lukumäärä 2 2 Suurin lämpötilaero 17 K, kun kammion lämpötila -35 C 17 K, kun kammion lämpötila -35 C Näytteen jäähdytys Lämpötila-alue C ± 3 K C ± 3 K Jäähdytysteho 320 W 320 W Katkaisupaine 25 bar 25 bar Varmuuskerroin 3 3 Kylmäaine ja täyttömäärä 230 V/50 Hz 130 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* 120 V/60 Hz 140 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* Kompressoriöljy* 0,4 l alpha 22, Kyodo* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Näytepään sulatus Automaattinen sulatus ei ei Manuaalinen sulatus (sulatusaika) 15 min 15 min CECOMAF muk.: nestelämpötila 45 C, höyrystymislämpötila: -25 C *) Vain valtuutettu huoltohenkilökunta saa vaihtaa jäähdytysaineen ja kompressoriöljyn! Leica CM1950 kryostaatti 17

18 4. Vakiotoimitus Peruslaite ILMAN moottoria/ilman imua, kulloisessakin jännitetyypissä 1 säätöpyörä, manuaalinen näytelevyä, 3 mm leikejäteallas pidin jäädytysliuskalle suojus jäädytysliuskalle työkalusarja sivellin, ohut Leica-sivellin magneetilla kuusiokoloavain, avainväli 1, kuusiokoloavain, avainväli 2, kuusiokoloavain, avainväli 3, kuusiokoloavain, avainväli 4, kuusiololoavain pallopäällä, avainväli 4, kuusiokoloavain, avainväli 5, tappiavain kahvalla, avainväli 5, kuusiokoloavain, avainväli 6, kita-vain, avainväli kita-vain, avainväli verkkojohto xxxxx 1 kylmäöljy, tyyppi 407, 50 ml pullo OCT-compound-ainetta 125 ml pari suojakäsineitä koko M *, kryostaatilla leikkaamiseen käyttöohje suomi/englanti + kieli-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Huom: japanilainen malli: 100 V, 50/60 Hz, mukana tulee suojakäsinepari, jonka koko on S ( ). Peruslaite ILMAN moottoria ja imulla VARUSTETTUNA, edellä kuvattu vakiotoimitus, lisäksi: 1 lisävarustesarja (imu) letkusovitin letkusovitin imusuutin silikoniletku silikonitulppa imusuutin kammio suodatin (5 kpl) Vertaa toimitettuja osia osaluetteloon ja tilaukseesi. Jos löydät puutteita, ota välittömästi yhteyttä Leica Biosystems -jälleenmyyjään. CM1950-laitteelle on saatavilla eri terän-/veitsenpitimiä. 18 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

19 4. Vakiotoimitus Peruslaite moottorilla VARUSTETTUNA/ILMAN imua, kulloisessakin jännitetyypissä 1 säätöpyörä, motorisoitu näytelevyä, 30 mm leikejäteallas pidin jäädytysliuskalle suojus jäädytysliuskalle työkalusarja sivellin, ohut Leica-sivellin magneetilla kuusiokoloavain, avainväli 1, kuusiokoloavain, avainväli 2, kuusiokoloavain, avainväli 3, kuusiokoloavain, avainväli 4, kuusiololoavain pallopäällä, avainväli 4, kuusiokoloavain, avainväli 5, tappiavain kahvalla, avainväli 5, kuusiokoloavain, avainväli 6, kita-vain, avainväli kita-vain, avainväli verkkojohto xxxxx 1 pullo kryostaattiöljyä, tyyppi 407, 50 ml jalkakytkimen sokkopistoke pullo OCT-compound-ainetta 125 ml pari suojakäsineitä koko M *, kryostaatilla leikkaamiseen käyttöohje suomi, englanti + kieli-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Huom: japanilainen malli: 100 V/50/60 Hz, mukana tulee suojakäsinepari, jonka koko on S ( ). Peruslaite moottorilla ja imulla VARUSTETTUNA, kulloisessakin jännitetyypissä Edellä kuvattu vakiotoimitus, lisäksi: 1 lisävarustesarja (imu) letkusovitin letkusovitin imusuutin silikoniletku silikonitulppa imusuutin kammio suodatin (5 kpl) Vertaa toimitettuja osia osaluetteloon ja tilaukseesi. Jos löydät puutteita, ota välittömästi yhteyttä Leica Biosystems -jälleenmyyjään. CM1950-laitteelle on saatavilla eri terän-/veitsenpitimiä. Leica CM1950 kryostaatti 19

20 5. Yleiskuva Hätä-seis-kytkin (vain moottorilla varustetut laitteet) Virtakatkaisin, samalla painonappisulake Kryostaattikammio (aktivoidulla UV-desinfioinnilla) Jalkakytkimen sokkopistoke (vain moottorilla varustetut laitteet) Säätöpyörä klo 12 asennossa Bakteerisuodatin (valinnainen, vain suodattimella varustetut laitteet) Lauhdutin Kierrä säätöjalat kuljetuksen jälkeen ulos ja säädä Pyörillä varustetut jalat, jotka mahdollistavat turvallisen kuljetuksen lyhyillä matkoilla Kondenssiveden keräysastia Kuva 10 Säädä säätöjalat siten, että laite seisoo tukevasti 20 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

21 5.1 Ohjaustaulut ja kryostaattikammio 5. Yleiskuva 1 Ohjaustaulu 1: imu, lämpötilan ja ajan säätely, valaistus, UV-desinfiointi 2 Ohjaustaulu 2: sähköinen karkealiike (leike- ja trimmauspaksuuden säätö) 3 Ohjaustaulu 3: motorisoitu leikkuu, valinnainen (nostotavan, leikkausnopeuden, jne. säätö...) a b c Kuva 11 4 Lämmönpoistokappale, kiinteä (valinnainen) 10c CE-teränpitimessä oleva sormisuojus 5 Peltier-elementti (2 asemalla) 11 Imusuutin imuletkussa 6 Jäädytysliuska, 15 asemaa 12 Imuletku leikejätteelle 7 Pidin jäädytysliuskassa 13 Hylly siveltimelle (valinnainen) 8 Lämmön- ja kylmänpoistokappale, liikkuva (valinn.) 14 Liitäntäsovitin imuletkulle 9 Hylly, siirrettävä (lisävaruste) (sen takana sijaitsee karkeasuodatinpanos) 10 CE-teränpidin terän irrottajalla (a) 16 Näytepää, suunnattavissa 10b Paikka sormelle CE-teränpitimessä 17 Jäteallas Leica CM1950 kryostaatti 21

22 6. Laitteen asennus 6.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa ei ole sallittu. Laitteen sijoituspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: - laite tarvitsee n. 835 x 850 mm kokoisen paikan, - huoneen on oltava vähintään 8 m 3, - huoneenlämpötila jatkuvasti 18 C - 35 C, - varastoinnin lämpötila-alue: 5 C - 55 C, - suhteellinen ilmankosteus enintään 60 % (kondensoimaton), - varastoinnin aikainen ilmankosteus: < 60 % - korkeus 2000 m merenpinnan yläp. saakka, Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Verkkopistokkeeseen/erottimeen on päästävä helposti käsiksi. Jännitteensyöttö verkkokaapelin pituuden säteellä: Jatkokaapelin liittäminen EI ole sallittu. Alustan on laitteen painoon nähden oltava suurelta osin värähtelemätön ja riittävän kantava. Tärähtelyjä, suoraan lankeavaa auringonvaloa ja voimakkaita lämpötilanvaihteluja on vältettävä. Laitetta EI myöskään saa käyttää suoraan ilmastointilaitteen ulostuloaukon alapuolella, koska lisääntynyt ilmankierto nopeuttaa kammion jäätymistä. Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan Liittämiseen saa käyttää VAIN mukana toimitettua verkkojohtoa, joka sopii paikalliseen sähkönsyöttöön. Tavallisesti käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myös terveydelle haitallisia. Sijoituspaikassa on oltava sen takia hyvä ilmastointi eikä siellä saa olla minkäänlaisia syttymislähteitä. Sijoituspaikan on oltava suojattu sähköstaattiselta varaukselta. Melua koskevat tiedot: A-painotettu melutaso: < = 70 db (A) Liian korkeat huoneenlämpötilat ja liian suuri ilmankosteus heikentävät laitteen jäähdytystehoa! Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain, kun laite on joka puolelta tarpeeksi kaukana seinistä tai muista esineistä! Kotelon minimietäisyys seinään ja esineisiin: - takana: 15 cm - oikealla: 30 cm - vasemmalla: 15 cm Välittömässä läheisyydessä ei saa olla lämpöä säteileviä laitteita. 22 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

23 6.2 Kuljettaminen sijoituspaikalle 6. Laitteen asennus Tarkista, että sijoituspaikka vastaa kohdassa 'Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset' mainittuja määräyksiä. Siirrä laite haluttuun sijoituspaikkaan. Noudata seuraavassa mainittuja ohjeita: Laitteen saa kuljettaa ainoastaan pystysuorassa tai hieman kallistetussa (enint. 30 ) asennossa. Laitetta on kallistettaessa ehdottomasti tuettava edestä (2 henkilöä), jotta se ei pääsisi kaatumaan. Laitteen kaatuminen voi vaurioittaa laitetta vakavasti ja johtaa kuljetusta suorittavan henkilökunnan vakaviin loukkaantumisiin! Kun laitetta siirretään pyörillä (2), on laitteen rungosta tartuttava kiinni kuvassa näkyvistä kohdista ( ). Kierrä säätöjalat ulos kiintoavaimella, jonka avainväli on 13 (kun kuljetusta jatketaan kallistuksen jälkeen pyörien varassa, on säätöjalat ruuvattava takaisin sisään). Kumpikin säätöjalka (1) on säädettävä, jotta laite seisoisi tukevasti käyttöpaikalla. 1 Kuva (piilossa) 2 Suodatinpussi on otettava pois kammiosta ennen laitteen kuljettamista tai siirtämistä toiseen paikkaan! Paikoilleen jätetty suodatinpussi sulaa ja jäätyy kiinni, kun laitteeseen kytketään seuraavan kerran virta. Jos suodatinpussi otetaan pois myöhemmin, suodatin vioittuu ja leikejätteitä pääsee bakteerisuodattimeen (katso myös luku Suodatinpussin asennus). Kun imua ei käytetä pitkään aikaan, imuletkua varten oleva aukko on suljettava tiukasti vakiovarusteisiin kuuluvalla silikonitulpalla (E, kuva 29)! Leica CM1950 kryostaatti 23

24 6. Laitteen asennus Kuljetus nostovaunulla Laite voidaan kuljettaa nostovaunulla. Laitteen turvallinen kuljetus nostovaunulla vaatii 3 henkilöä. Yksi heistä vetää nostovaunua ja toiset kaksi pitävät kiinni laitteesta sen kummaltakin puolelta ja estävät laitteen siirtymisen paikoiltaan vaunussa. Kierrä säätöjalat (1) (katso kuva 12) asennuspaikalla ulos kiintoavaimella (avainväli 13). Laite ei muuten seiso tukevasti. Kuva 13, Kokonaisleveys säätöpyörän kanssa 6.3 Säätöpyörän asennus Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Aseta säätöpyörän tappi (1) säätöpyörässä olevaan reikään (2). Kiristä ruuvi (4) kuusiokoloavaimella (avainväli 6). Aseta suojus ruuvin (4) päälle. Kuva 14 Purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 24 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

25 6. Laitteen asennus Säätöpyörän lukitus/avaaminen Klo 12 asento Klo 6 asento Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Säätöpyörä on lukittava ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! 1 2 Kuva 15 Kuva 16 Lukitse säätöpyörä asettamalla säätöpyörän vipu klo 12 tai klo 6 asentoon. Paina vipu (1) kokonaan ulos; liikuta säätöpyörää tarvittaessa kevyesti edestakaisin, kunnes tunnet lukitusmekanismin lukittuvan. Saat avattua säätöpyörän lukituksen siirtämällä säätöpyörän vipua (2) kryostaatin kotelon suuntaan. Säätöpyörän keskiöinti (valinnainen) Säätöpyörän keskiöinti on kryostaattien tärkeä turvalaite moottorikäyttöisessä leikkaustilassa. Vedä säätöpyörän kahvaa ulospäin ja paikoita se säätöpyörän keskelle. Kahva lukittuu tässä asennossa automaattisesti. Kuva Jalkakytkimen sokkopistokkeen asennus (laitemallit, joissa leikkuumoottori) Kuva 18 Jalkakytkimen sokkopistoke on asennettava laitteen oikealle ulkoreunalle (katso luku 5 "Yleiskuva"), mikäli ei käytetä jalkakytkintä (valinnainen. Jos punainen LED palaa ohjaustaulun 3 kentässä E-STOP: joko hätä-seis-toiminto on aktivoitu tai jalkakytkimen sokkopistoketta (valinn. jalkakytkin) ei ole liitetty tai sen liitäntä on väärä. Leica CM1950 kryostaatti 25

26 6. Laitteen asennus 6.4 Sähköliitäntä Laitteen kuljetuksen jälkeen on odotettava neljä tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Se on välttämätöntä, jotta kuljetuksessa mahdollisesti siirtynyt kompressoriöljy ehtisi valua takaisin entiseen paikkaansa. Lämpötilan vaihteluiden takia muodostuneen kondenssiveden on sen lisäksi kuivuttava kokonaan. Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen vakaviin vaurioihin! Minimijännite ei saa alittua kylmälaitteiston käynnistyksen yhteydessä katso "Tekniset tiedot"! Huomaa, että lauhdutin tarvitsee käynnistysvirran, joka on A. Anna sähkömiehen tarkistaa, että sähköasennus täyttää laitteen moitteetonta käyttöä koskevat edellytykset. Ohjeen huomioimatta jättäminen johtaa laitteen vioittumiseen. Tarkista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä mainittuja tietoja (katso kuva 1). Älä liitä virtapiiriin mitään muita sähkölaitteita. Liitä laite ainoastaan pistorasioihin, jotka on varustettu maattoliittimellä! Vain Japanissa käytettävät laitteet Valitse taajuus 1 Kun laite on otettu pois pakkauksesta ja sijoitettu käyttöpaikkaansa, oikea taajuus on valittava vivulla (1) käytössä olevan sähköverkon mukaisesti. Verkkopistoke Kuva Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

27 6.5 Varusteiden asennus / kammion varusteiden asettaminen paikoilleen 6. Laitteen asennus Jalkatuen (lisävaruste) asennus Ruuvit (1) on kierrettävä auki laitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (avainväli 3), ennen kuin lisävarusteena saatavan jalkatuen asennus on mahdollista. 1 Varmista kiinnittimen (2) asennuksen yhteydessä, että syvennys osoittaa alaspäin, jotta tuen (3) ripustaminen on mahdollista. 2 3 Asenna jalkatuen kiinnikkeet (2) oikealle ja vasemmalle ulkoapäin laitteen etuseinämään. Käytä kiinnityksessä aikaisemmin irrottamiasi kuusiokoloruuveja. Varmista ruuvien tiukka kiinnitys! Ripusta jalkatuki (3) asennettuun kiinnikkeeseen sopivalle korkeudelle. Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa asennetun jalkatuen korkeutta siirtämällä tuen (3) kiinnikkeen (2) toiseen kohtaan. Kuva 20 Leica CM1950 kryostaatti 27

28 6. Laitteen asennus Hyllyjärjestelmien (lisävaruste) asennus 1 Teknisistä syistä hyllyjärjestelmä ( lisävar.) on asennettava ensiksi. 2 Kuva 21 Ota sisäke (1) pois, aseta kehys (2) aukon eteen ja kierrä ruuvit/aluslaatat kiinni kryostaatin runkoon kuusiokoloavaimella, jonka avainväli on 4. Aseta sisäke (1) sen jälkeen kehykseen ja käännä ylös Hylly, siirrettävä (lisävaruste) Kiinnitä tanko laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla (1) ja kuusiokoloavaimella (avainväli 3) kryostaatin kotelon sisäosaan ja pistä suojukset (3) paikoilleen. (Siirrettävän hyllyn taustapuolelle on kiinnitetty valkoisia muoviruuveja (2), jotka estävät kammion sisäosan naarmuuntumisen.) Ripusta siirrettävä hylly ohjaintankoon Leikejätealtaan asettaminen paikoilleen Kuva 22 a Leikejäteallas asetetaan kryostaattikammioon ennen veitsen-/teränpitimen peruskappaleen asennusta. Altaan syvennyksen (a) on osoitettava käyttäjään päin. Kuva Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

29 6. Laitteen asennus Lämmönpoistokappaleen (lisävaruste) kiinteä asennus Lämmönpoistokappaleen kiinnitin (1, kuva 24) kiinnitetään laitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (avainväli 4) rungon vasempaan 1 seinämään (aloita kiinnittäminen mieluiten alimmalla ruuvilla). Kierrä kiinnitin sen jälkeen ylös (katso nuoli) ja aseta ylempi ruuvi paikoilleen ja kiristä se). Kuva 24 Aseta nyt pikajäädytysliuskan suojus paikoilleen, jotta estäisit liuskan huurtumisen. Asenna veitsen-/teränpidin peruskappaleeseen lämpötilasyistä kammion ulkopuolella Veitsenpitimen/teränpitimen asennus ja päästökulman säätäminen Aseta veitsen- tai teränpidin (1, kuva 25) peruskappaleeseen (2) aseta päästökulmaksi (veitsen-/teränpitimen vasemmalle puolelle) n. 2-5 ja kiinnitä kuusiokoloavaimella (avainväli 4) peruskappaleessa (2) olevaan reikään (3). 2 Kuva 25 Leica CM1950 kryostaatti 29

30 6. Laitteen asennus 2 4 a Kuva 26 5 Työnnä terän-/veitsenpitimen peruskappale (2) edestä lohenpyrstöohjaimeen (4) ja kiinnitä kiristysvivulla (5). Siirrä kiristysvipua myötäpäivään (suljetun "avain"-symbolin suuntaan) terän-/veitsenpitimen peruskappaleen oikealla reunalla (katso yksityiskohta kuvassa 26). Avaa kiristysvipua peruskappaleen siirtämistä varten vain vähän, jotta estäisit liukumisen vahingossa näytepäätä kohti. Siirrä kiristysvipua vastapäivään (avatun "avain"-symbolin suuntaan) terän-/veitsenpitimen peruskappaleen oikealla reunalla (katso yksityiskohta kuvassa 26). Kun irrotat veitsenpitimen peruskappaleen (2) jäähdytetystä kryostaattikammiosta, tartu kiinni sen tartuntakohdista (a - edessä ja takana), jotta et palelluttaisi sormiasi. Käytä ehdottomasti suojakäsineitä! Yksityiskohta: 26 Jos kiristys ei vielä riitä, voit asettaa kiristysvivun (3) toiseen kohtaan. Vedä vipu tällöin ulos ja pistä seuraavaan asemaan. 30 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

31 6. Laitteen asennus Bakteerisuodattimen asennus/vaihto Suodatinpussin asennus 1 2 3a 3 Kuva 27 Bakteerisuodattimen (lisävar.) kiinnitin näkyy laitteen etupuolella. Tartu suodattimesta kiinni yhdellä kädelläsi, paina istukkaa oikealta puolelta ja ohjaa suodatin vasemmalta putkeen. L A Kuva 28 Vaihto: paina suodatinta oikealle ja vedä vasemmalle ulos putkesta. Suodatin on vaihdettava n. 3 kuukauden välein (suosittelemme kirjoittamaan suodattimeen päivämäärän). Suodatin on hävitettävä voimassa olevien laboratoriomääräysten mukaisesti. Kun laite sulatetaan kokonaan, bakteerisuodatin ja suodatinpussi ON VAIH- DETTAVA, koska sulanut peittoaine sulkee imujohdon. Bakteerisuodatin imee sulatuksen aikana kosteutta ja muuttuu käyttökelvottomaksi! Aseta imuaukon merkintä (A) avoimeen (1) asentoon ja vedä ulos. Pistä suodatin (3) taakse imuliittimeen (3a) siten, että kuulet sen lukittuvan. Työnnä nyt toisiinsa yhdistetyt osat takaisin kryostaattikammiossa olevaan aukkoon (suodatin ensimmäisenä) ja aseta "suljetun" merkinnän (2, kuva 28) kohdalle. Kun imua ei käytetä, imuletkua varten oleva aukko on suljettava tiukasti vakiovarusteisiin kuuluvalla silikonitulpalla (E)! E Kuva 29 Syyt: 1. Leikkuujätteet eivät saa pudota aukkoon. 2. Kylmyys ei saa päästä haihtumaan kammiosta. 3. Kammioon ei saa päästä kosteutta. Leica CM1950 kryostaatti 31

32 6. Laitteen asennus Leikkeiden imulaitteen (lisävar.) asennus - käyttö vain CE-teränpitimen kanssa B A C D Sovitin (valkoinen) jätetään silikoniletkuun imusuutinten vaihtoa varten. Irrota suutin kevyellä kierto- ja vetoliikkeellä ja pistä haluamasi suutin paikoilleen. Kuva 30 G C I D H Silikoniletku (A) ja letkusovitin 1 (B, laitteen suodattimeen), letkusovitin 2 (C, imusuuttimeen D / F) ja imusuutin (D) asennettu valmiiksi tehtaalla Silikonitulppa (E) Imusuutin "kammio" (F) Suodatin (G) Muoviklipsit (H), imusuuttimen "kammio" pysäköintiin. Merkintä imusuuttimelle K Kuva 31 E A F B Kuva 32 Huomioi asennuksen yhteydessä, että suuttimella varustettua letkua ei kiinnitetä teränpitimen painolevyyn "luonnollisen" taipumisen vastaisesti. Letkuun kohdistuvaa jännitettä voidaan minimoida kiertämällä punaista rengasta (kuva 31, ylhäällä oikealla) myötäpäivään siten, että imusuutin painaa painolevyä (I, kuva 31). Käännä leikkeenoikaisija (K) takaisin painolevyn päälle. Toimitukseen kuuluu 2 muoviklipsiä (H). Ne mahdollistavat kammion imusuuttimen (F) helpon "pysäköinnin" leikkuun ajaksi. Klipsi on liimattava ennen kuin jäähdytys kytketään päälle. Pinnalla oleva rasva on poistettava, jotta klipsin kiinnitys olisi varmaa. Klipsi on kiinnitettävä mieluiten työskentelyalueen ulkopuolelle, esim. laitteen vasempaan sisäseinämään. Kun imusuutinta (D) ei käytetä, se voidaan "pysäköidä" toiseen laitteen sisäosaan merkityistä magneettisista alueista. Kun imua käytetään pitkän aikaa, imuletku on ehdottomasti puhdistettava, jotta imuteho ei heikkenisi. Puhdista imuletku laittamalla se tavalliseen desinfiointiaineliuokseen tai alkoholiin. Useamman kerran puhdistettu letku on vaihdettava uuteen (katso luku 11.1)! 32 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

33 7. Laitteen ohjauselementit 7.1 CM1950-laitteen ohjaustaulut - ohjaustaulu 1 Kammion lämpötilan oloarvon ja asetusarvon näyttö Näytepään lämpötilan oloarvon ja asetusarvon näyttö Kellonajan, sulatusajan ja virheilmoitusten näyttö. Kuva 33 Painike, jolla imu voidaan aktivoida/ deaktivoida, Imuvoiman tehokkuus valittavissa asteikolla 1-5 (lisätietoja seuraavalla sivulla) Kuva 34 Painike, jolla Peltierelementti aktivoidaan/ deaktivoidaan +/-painikkeet, joilla kammion lämpötila asetetaan +/-painikkeet, joilla näytepään lämpötila asetetaan Max-Cool-painike, jolla näytepään alhaisin mahdollinen lämpötila voidaan valita suoraan (-50 C) +/-painikkeet, joilla kellonaika asetetaan +/-painikkeet, joilla sulatusaika asetetaan Sulavan lumihiutaleen painike, jolla manuaalinen sulatus aktivoidaan UVCdesinfiointi (lyhyt 30 min, pitkä 180 min) Painike, jolla kammion valaistus sytytetään/sammutetaan Koko näppäimistö lukitaan/sen lukitus avataan avainpainiketta painamalla. (Näytepään aktivointia koskevia tietoja löytyy seuraavalta sivulta) HÄTÄ-SEIS-painike ohjaustaulun 1 vieressä oikealla (vain moottorilla varustetut laitteet) Motorisoidun leikkauksen aikana esiintyviä vaaratilanteita varten. Leikkausvaiheen välitön pysähtyminen - moottori pysähtyy - E-Stopin LED punainen. Kiertäminen nuolen suuntaan poistaa lukituksen - E-Stopin LED sammuu. Valitse käyttötapa - yksittäisisku (Single) tai jatkuva isku (Cont.) - uudelleen. Leica CM1950 kryostaatti 33

34 7. Laitteen ohjauselementit A B klo 12 Asento klo 6 Imu voidaan aktivoida painamalla "VAC"-painiketta "VAC"-painikkeen LED syttyy. Deaktivointi painamalla painiketta uudelleen. Imuvoiman tehokkuutta voidaan säätää kiertonupilla. A Optimaalinen alue trimmaukselle ja leikkuulle Trimmaus: Säätöpyörän asento 12 klo 6, venttiili avattu Säätöpyörän asento 6 klo 12, venttiili suljettu Kuva 35 Leikkaaminen: Säätöpyörän asento 12 klo 3, venttiili avattu kokonaan Säätöpyörän asento 3 klo 6, venttiili avattu puoliksi Säätöpyörän asento 6 klo 12, venttiili suljettu B Optimaalinen alue kammion imemiselle Kierrä nuppi punaiselle alueelle kammion puhdistusta varten. Tarvittavan imuvoiman tehokkuus riippuu: näytteen koosta leikkausnopeudesta ja ja käytetystä leikepaksuudesta. Kuva 36 Peltier-elementti on tarkoitettu jäädytysasemien lisäjäähdytykseen. Kun -painike on aktivoitu, "PE"-näytön tilalle tulee numero "10" - tämä tarkoittaa 10 minuuttia kestävää lisäjäähdytystä. Jäljellä oleva jäähdytysaika näkyy jatkuvasti näytössä. Kun aikaa on jäljellä 4 minuuttia, numeron "4" taakse ilmestyy lisäksi piste. Peltier-elementti voidaan tästä ajankohdasta lähtien kytkeä pois päältä -painikkeella, vaikka aika ei ole vielä kulunut loppuun. Huomio: Näytepää ja Peltier kytkeytyvät päälle vasta, kun kammion lämpötila on -5 C jään muodostumisen estämiseksi! Kun lauhdutin on pois toiminnasta (lepovaihe) ja Peltier aktivoidaan, numero 10 vilkkuu; kunnes lauhdutin kytkeytyy jälleen päälle. Tämä estää Peltier-yksikön vioittumisen, kun lauhdutin ei ole toiminnassa. Vilkkuminen loppuu lauhduttimen kytkeytyessä päälle ja aika alkaa kulua 10 minuutista alaspäin. (Kammion, näytepään ja kellonajan näyttökenttien käyttöä koskevia tarkkoja ohjeita löytyy luvusta "Työskentely laitteella".) 34 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

35 7. Laitteen ohjauselementit Ohjaustaulu 2 sähköinen karkeakäyttö, leike- ja trimmauspaksuuden näyttö Valo on keltainen, kun näyte on retraktiossa Vaihto TRIM ja SECT välillä (LED palaa). Paina n. 3 s ajan, näyttöön tulee "on" tai "off" (retraktio). Vaihto "+" tai "-" -painikkeella Retraktio: off = 0 on = 20 µm manuaalisessa moduksessa. Motorisoidussa leikkauksessa retraktioarvo on annettu valmiiksi eikä sitä voi muuttaa (katso luku 8) Kun asetus on "off", manuaalisessa, motorisoidussa ja rocking-tilassa ei suoriteta retraktiota. 1 2 Kuva 37 Trimmaus- / leikepaksuuden näytön LED "Rocking Mode" - vain manuaalisessa moduksessa; taemmalla alueella, eli säätöpyörän n. klo 12-3 asennossa (kierrä säätöpyörää vähän matkaa eteen ja taakse) Näytepää nopeasti taaksepäin homeposition-asemaan (lukitus) Näytepää hitaasti taaksepäin - lyhyt painaminen saa näytteen siirtymään 20 µm takaisinpäin Näytepää hitaasti eteenpäin - lyhyt painaminen siirtää näytettä 20 µm eteenpäin Näytepää nopeasti eteenpäin Kun trimmausarvo ylittää 200 µm:n leikepaksuuden, näyttö vilkkuu ilmoittaen käyttäjälle paksuista leikkeistä! Leikepaksuuden/trimmauspaksuuden asettaminen Asetus tehdään ohjaustaulun 2 - -painikkeilla. Leikepaksuuden asetusalue: µm Arvot 1,0 µm 5,0 µm 0,5 µm -askelin 5,0 µm 20,0 µm 1,0 µm -askelin 20,0 µm 60,0 µm 5,0 µm -askelin 60,0 µm 100,0 µm 10,0 µm -askelin Leica CM1950 kryostaatti Trimmauspaksuuden asetusalue: µm (suositus tutkimuskäyttöön) Arvot 1,0 µm 10,0 µm 1,0 µm -askelin 10,0 µm 20,0 µm 2,0 µm -askelin 20,0 µm 50,0 µm 5,0 µm -askelin 50,0 µm 100,0 µm 10,0 µm -askelin 100,0 µm 600,0 µm 50,0 µm -askelin Trimmauspaksuuden asetusalue: (suositus kliiniseen käyttöön) Arvot: 10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm. 35

36 7. Laitteen ohjauselementit Karkeakäyttötoiminnot Sähköinen karkeakäyttö kahdella nopeudella toimii näytteen siirtämiseksi nopeasti veitselle ja veitsestä pois. Kaksoisnuolella merkittyjen painikkeiden nopeus on 900 µm/s; yhdellä nuolella merkittyjen painikkeiden 300 µm/s. Näytepään siirtäminen pois veitsestä Nopeasti Hitaasti 1 Kun painiketta painetaan kerran, näyte siirtyy nopeasti taaksepäin taempaan pääteasemaan saakka (homeposition). LED (1) vilkkuu niin kauan, kun näytepää on liikkeessä. Kun taempi pääteasema (Hp.) on saavutettu, LED (1) palaa yhtäjaksoisesti. Peruutusliike voidaan pysäyttää yhdellä karkealiikepainikkeista. Hidas liike taaksepäin taempaan pääteasemaan (Hp.) saakka käynnistyy. Näytepää liikkuu niin kauan, kun painiketta painetaan. Kun painiketta painetaan lyhyesti, näytepää siirtyy taaksepäin 20 µm. Näytteen siirtäminen veistä kohti Hitaasti Nopeasti Manuaalinen leikkauskäyttö 2 Hidas eteenpäinliike veistä kohti käynnistyy. Näyte liikkuu eteenpäin, kun painiketta pidetään painettuna. Kun painiketta painetaan lyhyesti, näytepää siirtyy eteenpäin 20 µm. Nopea eteenpäinliike veistä kohti käynnistyy. LED (2) vilkkuu niin kauan kuin näytepää liikkuu. Kun etummainen pääteasema on saavutettu, LED (2) syttyy. Valitse ROCK-käyttötapa (LED aktivoitu) - retraktion on oltava aktivoitu! Siirrä säätöpyörää leikkaamista varten vähän matkaa (n. 1/4 kierros) eteen ja taakse (Rocking Mode) - mahdollista vain takana (säätöpyörän n. klo 12-3 asennossa. Säätöpyörän jokainen suunnan muutos rekisteröidään elektronisesti ja saa aikaan näytteen syöttö- / peruutusliikkeen. 36 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

37 7. Laitteen ohjauselementit Ohjaustaulu 3 motorisoitu leikkuu (lisävaruste) "CUT MODE" -leikkausmoduksen vaihto jatkuvasta iskusta "CONT" yksittäiseen iskuun "SINGLE" (aktiivinen) Pidä painiketta painettuna maksiminopeudella leikataksesi. Kun päästät irti painikkeesta, leikkaus jatkuu aikaisemmin asetetulla nopeudella (katso säädin, ylh.). Nopeusalueet Hidas: 0 50 iskua/min Nopea 0 85 iskua/min Vmax iskua/min Leikkuukäyttötavat Moottorin nopeuden säädin (0-100 %) Vaihtaminen hitaalta nopeusalueelta nopealle nopeusalueelle: pidä päällekytkennän aikana Vmaxpainiketta painettuna! Kuva 38 Laitetta voidaan käyttää manuaalisesti ja motorisoidusti. Valittavissa on seuraavat asetukset: Yksittäisisku (SINGLE) tai jatkuva isku (CONT.) motor. käytössä ROCK (leikkaus säätöpyörällä) manuaalisessa käytössä. Leikkausmodus on valittava uudelleen, jos hätä-seis aktivoitiin. Kun punainen LED palaa E-STOP-kentässä: joko hätä-seis-toiminto on aktivoitu tai jalkakytkimen sokkopistoketta (valinn. jalkakytkin) ei ole liitetty tai sen liitäntä on väärä. Kun keltainen LED palaa M-STOP-kentässä, säätöpyörän mekaaninen lukitus on aktivoitu. Kun näytepäälle suoritetaan toimenpiteitä, säätöpyörä on lukittava! Painamalla (LED palaa) aktivoit säätöpyörän elektronisen jarrutuksen - näyte pysähtyy alimpaan asemaan (klo 6)! Käyttö mahdollista kaikissa asemissa. 1. Paina painikkeita yhtä aikaa motorisoidun leikkauksen aktivoimiseksi. 2. Leikkaus voidaan lopettaa painamalla RUN/STOP / ENABLE tai BRAKE -painiketta näytepää pysähtyy alas (BRAKE: automaattinen elektroninen jarrutus). 3. Lukitusta ei tarvitse motorisoidun leikkauksen yhteydessä työskentelyä jatketaan painamalla painikkeita RUN/ STOP ja ENABLE. 4. suoritettiin BRAKE-painikkeella säätöpyörällä tapahtuvan manuaalisen työskentelyn aikana, lukitus on avattava BRAKE-painikkeella! Turvallisuussyistä mikään käyttötapa ei ole aktivoituna, kun laitteeseen kytketään virta Leica CM1950 kryostaatti 37

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2255 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2255 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0502 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica SM2500 Liukumikrotomi Käyttäjän käsikirja Leica SM2500 V1.1 Suomi 05/2002 Säilytä käsikirja aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOMAA Tässä käsikirjassa esitetyt

Lisätiedot

Leica RM2125 Leica RM2125RT

Leica RM2125 Leica RM2125RT RT Pyörivä mikrotomi Käyttöohje Leica RM 2125 / RM 2125 RT V2.3 Suomi 02/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina yhdessä laitteen kanssa. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa!

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa! Saphir comfort RC Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10 Säilytä autossa! 3b 3b 5 4 3b Kuva 2 3a 1 2b 2a Kuva 1 Asennusesimerkki 1 Ilmastointilaite Saphir comfort RC 2a Huoltoilman tulo 2b Huoltoilman poisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS

FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS FD-8000 KÄYTTÄJÄN OPAS Medical Device Directive 93/42/EEC Syyskuu 2013 Asiakirjan 8200643 ver. 2 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoittamista -1- Esittely......... 2 Varoituksia ja Varotoimenpiteitä...

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Saphir vario. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Saphir vario Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Ilmastointilaite Saphir vario 3a COOL MODE FAN MODE COOL LOW TIMER 3a FAN LOW Hr. COOL FAN HIGH COOL HIGH TEMP. C MODE 3a TEMP. TIMER

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 190710 7084514-00 KB/ KBesf... 3 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde... 2 1.3

Lisätiedot