Leica CM1950. Kryostaatti. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica CM1950. Kryostaatti. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohje Leica CM1950 Kryostaatti Leica CM1950, V 1.5 suomi 08/2014 Tilausnumero: RevF Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen kryostaatin käyttöönottoa.

2

3 1. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa. Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen täydennyksiä, päivityksiä jne. Pidättäydymme vastaamasta kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheellisistä tiedoista, piirustuksista, teknisistä kuvista jne. Emme missään tapauksessa vastaa omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen noudattamiseen. Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin erittelyihin sekä tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten jatkuvat tekniset ja tuotantotekniset parannukset ovat mahdollisia. Tämän dokumentaation tekijäinoikeudet on suojattu. Kaikki oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä - kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaanluettuna - edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: Telefaksi: Internet Leica CM1950 kryostaatti 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä ohjeita Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Laitetyyppi Laitteen käyttäjät Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Turvallisuus ja rakenne Turvallisuusohjeet Varoitukset Yleisiä turvallisuutta koskevia ohjeita Purkaminen pakkauksesta ja pystytys Turvalaitteet Säätöpyörän varmistus/lukitus Puhdistus, desinfiointi - laitteen kytkiminen jälleen päälle Näytemateriaalin käsittely - sulatus Mikrotomin purkaminen Huolto Tekniset tiedot Vakiotoimitus Yleiskuva Ohjaustaulut ja kryostaattikammio Laitteen asennus Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Kuljettaminen sijoituspaikalle Säätöpyörän asennus Säätöpyörän lukitus/avaaminen Jalkakytkimen sokkopistokkeen asennus (laitemallit, joissa leikkuumoottori) Sähköliitäntä Varusteiden asennus / kammion varusteiden asettaminen paikoilleen Jalkatuen (lisävaruste) asennus Hyllyjärjestelmien (lisävaruste) asennus Hylly, siirrettävä (lisävaruste) Leikejätealtaan asettaminen paikoilleen Lämmönpoistokappaleen (lisävaruste) kiinteä asennus Veitsenpitimen/teränpitimen asennus ja päästökulman säätäminen Bakteerisuodattimen asennus/vaihto Suodatinpussin asennus Leikkeiden imulaitteen (lisävar.) asennus - käyttö vain CE-teränpitimen kanssa Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

5 Sisällysluettelo 7. Laitteen ohjauselementit CM1950-laitteen ohjaustaulut - ohjaustaulu Ohjaustaulu 2 sähköinen karkeakäyttö, leike- ja trimmauspaksuuden näyttö Ohjaustaulu 3 motorisoitu leikkuu (lisävaruste) Työskentely laitteella Leikkuutyökalujen, näytelevyjen ja preparoinnin apuvälineiden valmistelu Laitteen kytkeminen päälle Parametrien asettaminen Työskentely esijäähdytetyllä kryostaatilla Valmistelu Trimmaus imua käyttäen 1. leikkeenoikaisija asennettu Leikkuu imua käyttäen leikkeenoikaisija asennettu Virhetoiminnot ja niiden korjaaminen Työskentelyn aikana esiintyvät ongelmat Lämpötilataulukko (- C) Valinnaiset varusteet Tilaustiedot Huolto ja puhdistus Yleisiä huoltoa koskevia ohjeita Sulakkeen vaihto UVC-lampun vaihtaminen Loistelampun vaihtaminen Dekontaminointitodistus (kopioitavaksi) Takuu ja huoltopalvelu Leica CM1950 kryostaatti 5

6 1. Tärkeitä ohjeita 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys (5) (kuva 5) Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Hyödylliset vinkit, eli tärkeät käyttäjälle kohdistetut tiedot, ovat harmaalla pohjalla ja ne on merkitty symbolilla. UVC-säteilyä koskeva varoitus! Suluissa olevat numerot viittaavat kuvissa oleviin numeroihin tai itse kuviin. Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston 98/79/EY-direktiivin In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettuja lääkintälaitteita koskevat vaatimukset. Sarjanumero Tilausnumero Huomioi käyttöohje Valmistaja Symboli, jolla merkitään sähköisiä ja elektronisia laitteita koskevan lain (ElektroG) 7 mukaiset laitteet. ElektroG on laki, joka koskee sähköisten ja elektronisten laitteiden markkinoille saattamista, palauttamista ja ympäristöystävällistä hävittämistä. Kiinan RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku ilmoittaa tuotteen "ympäristön kannalta turvallisen käyttöajan". Tätä symbolia käytetään, kun käytössä on aine, joka ylittää Kiinassa sallitut ylärajat. CSA-tyyppihyväksyntämerkintä tarkoittaa, että tuote on tarkastettu ja täyttää voimassa olevat turvallisuus- ja tehomääräykset sekä oleelliset normit, jotka ovat Yhdysvaltojen kansallisen standardointijärjestön (American National Standards Institute, ANSI), Underwriters Laboratories (UL) -organisaation, Kanadan standardoimisjärjestestön (Canadian Standards Association, CSA), National Sanitation Foundation International (NSF) -yhdistyksen ja muiden vastaavien tahojen määräämiä ja hallitsemia. Valmistuspäivämäärä In-vitro-diagnostiikkaan (IVD) tarkoitettu lääkintälaite 6 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

7 1. Tärkeitä ohjeita 1.2 Laitetyyppi Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot koskevat vain kansilehdellä ilmoitettua laitetyyppiä. Laitteen taakse on kiinnitetty sarjanumerolla varustettu tyyppikilpi (Kuva 1) on ainoastaan esimerkki ja näyttää yhden tälle laitteelle voimassa olevan tyyppikilven. Eri mallien tarkat tiedot löytyvät luvusta 3 "Tekniset tiedot"). 1.3 Laitteen käyttäjät Ainoastaan laitteen käyttöön opastettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica CM1950- kryostaattia. Työskentelyn laitteella saa aloittaa vasta, kun käyttäjä on lukenut huolellisesti tämän käyttöohjeen ja tutustunut laitteen kaikkiin teknisiin tietoihin. Kemiallisella desinfioinnilla tai UV-säteilyllä ei missään tapauksessa voi korvata laboratoriosäädösten mukaisia henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä (esim. suojalasien, käsineiden, laboratoriotakin ja suusuojuksen käyttö). Nämä desinfioinnit merkitsevät itiöiden vähenemistä vähintään 99,99 %:lla. 1.4 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Kuva 1 CM1950 on tehokas kryostaatti, johon on koteloitu mikrotomi ja johon kuuluu erillinen näytteen jäähdytin. Sen varusteita ovat UV-desinfiointijärjestelmä sekä (valinnainen) leikejätteiden imujärjestelmä ja moottori (valinnainen) motorisoitua leikkausta varten. Kryostaatti on kehitetty jääleikkeiden valmistukseen biologian, lääketieteen ja teollisuuden aloilla. CM1950 soveltuu Invitro-diagnostiikan (IVD) käyttötarkoituksiin. Laitetta saa käyttää vain sen edellä kuvatussa käyttötarkoituksessa ja käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden mukaisesti. Laitteen kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Leica CM1950 kryostaatti 7

8 2. Turvallisuus ja rakenne Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista ilmoittavia ohjeita. Lue ne myös, vaikka tuntisitkin jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on oleellinen osa laitetta ja on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on säilytettävä laitteen lähellä. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia. CE-sertifikaatti ja uusin UV-desinfiointia koskevat sertifikaatit löytyvät Internetistä sivulta: Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. Laitteen ja varusteiden suojalaitteita ei saa poistaa eikä muuttaa. Ainoastaan Leican valtuuttama huoltoteknikko saa avata ja korjata laitteen. Vain alkuperäisten varaosien ja sallittujen alkuperäisten varusteiden käyttö on sallittu! Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa - sitä ei saa korvata muulla verkkojohdolla. Ota yhteyttä huoltopalveluumme, mikäli verkkopistoke ei sovi pistorasiaan. 2.2 Varoitukset Valmistajan tähän laitteeseen asentamat turvalaitteet ovat ainoastaan tapaturmantorjunnan perusta. Vastuu laitteen turvallisesta käytöstä on ennen kaikkea laitteen omistajalla ja hänen nimeämillään henkilöillä, jotka osallistuvat laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaamiseen. Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan mahdollistamiseksi. 8 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

9 2. Turvallisuus ja rakenne Laite on rakennettu uusimman tekniikan ja hyväksyttyjen turvateknisten säännösten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö ja käsittely voi aiheuttaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen terveyttä ja henkeä uhkaavia vaaratilanteita, vikoja laitteeseen tai muita esinevahinkoja. Laitetta saa käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja teknisesti moitteettomassa tilassa. Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi. 2.3 Yleisiä turvallisuutta koskevia ohjeita CM1950 on kryostaatti, johon on koteloitu mikrotomi ja johon kuuluu erillinen näytteen jäähdytin. Se soveltuu erityisesti käytettäväksi pikaleikediagnostiikassa. Laitteen näytöt ja ohjauselementit ovat selkeitä helppotajuisten symboliensa ansiosta. LEDmerkkivalot tekevät tunnistuksesta helppoa. Jäädytyskammio on hitsattu saumattomasti korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Siinä ei ole vaikeasti puhdistettavia ja desinfioitavia nurkkia, vaan sen puhdistus ja desinfiointi on helppoa. Leica CM1950 -laitteessa ei saa käyttää helposti syttyviä aineita! Räjähdys voi aiheuttaa palovammoja. 2.4 Purkaminen pakkauksesta ja pystytys Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain, kun laite on joka puolelta tarpeeksi kaukana seinistä tai muista esineistä minimietäisyys (katso luku 6, 6.1 "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset"). Laitteen saa kuljettaa vain pystysuorassa tai hieman kallistetussa asennossa. Laitteen turvallinen kuljetus nostovaunulla vaatii 3 henkilöä. Yksi heistä vetää nostovaunua ja toiset kaksi pitävät kiinni laitteesta sen kummaltakin puolelta ja estävät laitteen siirtymisen paikoiltaan vaunussa. Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon: katso "Tekniset tiedot"! Liitä laite ainoastaan pistorasioihin, jotka on varustettu maattoliittimellä! Verkkokaapelin pituus: enint. 3,5 m Pidennys mahdollinen: ei Laitteen kuljetuksen jälkeen on odotettava neljä tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Se on välttämätöntä, jotta kuljetuksessa mahdollisesti siirtynyt kompressoriöljy ehtisi valua takaisin entiseen paikkaansa. Sähköisiin komponentteihin muodostuu kuljetuksen aikana lämpötilaerojen takia kondenssivettä, ja sen on kuivuttava ennen laitteen käyttöä. Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen vakaviin vaurioihin! Leica CM1950 kryostaatti 9

10 2. Turvallisuus ja rakenne Kuva 2 Tarkista laitteen saatuasi pakkauksessa olevat kallistusindikaattorit. Jos nuolen kärki on sininen, paketti on ollut kuljetuksen aikana pitkällään, liiaksi kallistetussa asennossa tai kaatunut kuljetuksen aikana. Tee siitä merkintä lähetyspapereihin ja tarkista, löytyykö laitteesta vikoja. HUOMIO metallinauhoja poistettaessa! Siihen liittyy loukkaantumisvaara (nauhassa on terävät reunat ja se on pingotettu)! 2 1 Tarviset metallinauhojen (1) poistamiseen peltisakset ja tarkoitukseen sopivat käsineet. Asetu laatikon vierelle ja katkaise nauhat sopivasta kohdasta (katso kuva 3 " "). Kuva Nosta laatikkopois (2). Poista vaahtomuoviset kuljetusvarmistimet (3). Ota suojus (4) pois. Ota varustelaatikko (5) pois. 5 6 Kuva 4 10 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

11 2. Turvallisuus ja rakenne 9 10, Kuljetuksen tartuntakohdat 8 7 Kuva Nosta puinen reunakappale (7, kuva 5) irti. Ota ramppi (6, kuva 4) pois lavasta. Pistä ramppi oikein paikalleen. Huolehdi siitä, että "L"-merkitty rampin osa lukittuu vasemmalle ja "R"-merkitty rampin osa oikealle ohjainkouruun (10, kuva 6a). Asennus on tehty oikein, kun ohjauskiskot (11) ovat sisällä, nuolet (12) osoittavat toisiaan vasten Kuva 6 Kuva 6a Älä yritä työntää laitetta tarttumalla kiinni suojuksesta (9, kuva 6)! Käytä sen sijaan kuljetuksen tartuntakohtia (10, kuva 6)! Pyörien (8) on edessä ja takana kuljettava rampin (6) kautta. Kaatumisvaara! Peruuta laite varovasti rampin kautta lavalta. Työnnä laite sijoituspaikalle pyörien (8, kuva 6) avulla. Leica CM1950 kryostaatti 11

12 2. Turvallisuus ja rakenne 2.5 Turvalaitteet Käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Se on oleellinen osa laitetta ja se on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Sitä on aina säilytettävä laitteen läheisyydessä. Käyttöohjetta on täydennettävä kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten perusteella. Laite on varustettu seuraavilla suojavälineillä: hätä-seis-kytkin (vain moottorilla varustetut laitteet), säätöpyörän lukitus ja keskiöinti (vain moottorilla varustetut laitteet), sormisuojus terän- ja veitsenpitimessä ja terän irrottaja. UV-säteilyn terveyshaittojen välttämiseksi desinfioinnin käynnistäminen on mahdollista vain, kun lasiruutu on suljettu hyvin ja asennetut turvalaitteet on näin aktivoitu. Käyttöohjeessa annettuja turvallisuutta ja vaaroja koskevia ohjeita noudattamalla käyttäjä on suojassa tapaturmilta ja loukkaantumisilta. Mikrotomin veitsi Ole varovainen käsitellessäsi mikrotomin veitsiä/kertakäyttöisiä teriä. Leikkuuterä on erittäin terävä ja voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin! Älä jätä veistä ja purettua veitsenpidintä, jossa on veitsi/terä, lojumaan ilman suojusta! Älä koskaan aseta veistä leikkuuterä ylöspäin! Suosittelemme ehdottomasti käyttämään laitteen mukana toimitettuja suojakäsineitä! Älä koskaan yritä ottaa kiinni putoavaa veistä! Säätöpyörä on lukittava ja leikkuuterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa! Laitteen osien pitkäaikainen koskettaminen voi johtaa kylmästä aiheutuviin vammoihin käytä laitteen mukana toimitettuja suojakäsineitä! 12 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

13 2. Turvallisuus ja rakenne Sormisuojus Leikkuuterä on peitettävä sormisuojuksella ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! Veitsenpitimet CE, CN ja CN-Z on varustettu sormisuojuksella; CE-veitsenpitimessä myös lasinen leikkeenoikaisijan levy toimii sormisuojuksena. 2.6 Säätöpyörän varmistus/lukitus Klo 12 asento Säätöpyörä on lukittava ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! 1 2 Klo 6 asento Kuva 7 Kuva 8 Lukitse säätöpyörä painamalla vipua (1) ulospäin. Kierrä säätöpyörää hitaasti eteenpäin, kunnes kahva on ylemmässä tai alemmassa asennossa ja säätöpyörä lukittuu. Paina vipu kokonaan ulos; liikuta säätöpyörää tarvittaessa kevyesti edestakaisin, kunnes tunnet lukitusmekanismin lukittuvan. Saat avattua säätöpyörän lukituksen siirtämällä säätöpyörän vipua (2) kryostaatin kotelon suuntaan. Säätöpyörän keskiöinti (vain moottorilla varustetut laitteet) Vedä säätöpyörän kahvaa ulospäin ja paikoita se säätöpyörän keskelle. Kahva lukittuu tässä asennossa automaattisesti. Säätöpyörän keskiöinti on moottorilla varustettujen kryostaattien tärkeä turvalaite. Kuva 9 Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Leica CM1950 kryostaatti 13

14 2. Turvallisuus ja rakenne 2.7 Puhdistus, desinfiointi - laitteen kytkiminen jälleen päälle Mikrotomia ei tarvitse irrottaa laitteen desinfiointia varten! Laite soveltuu UV-desinfiointiin! Mikrotomi on varustettu tiivisteellä, joka mahdollistaa desinfioinnin myös Leica Cryofect -sumutteella. (Leica Cryofect -sumutetta ei ole saatavilla kaikissa maissa!) Poista leikkuujäte huolellisesti JOKAISEN leikkuuvaiheen jälkeen / ENNEN näytteen vaihtoa (käytä Cryofect-sumutteella/alkoholilla sisältävällä desinfiointiaineella kostutettua paperipyyhettä tai lisävarusteena saatavaa imusuutinta). Käännä ensin leikkeenoikaisija sivuun ja aloita desinfiointi vasta sitten! Jokainen uusi näyte voi aiheuttaa kontaminaation. Käytä laitteen desinfioinnin aikana suojavarusteita (käsineet, suusuojain, laboratoriotakki jne.) Noudata puhdistus- ja desinfiointiaineen käsittelyssä valmistajan ilmoittamia turvamääräyksiä! CE, CN ja CE-TC -teränpitimeen asennettu lasinen leikkeenoikaisija voidaan puhdistaa asetonilla tai alkoholilla. Hävitä puhdistusneste sen laboratorioluokituksen mukaisesti! Kammiota ei saa kuivata lämmityslaitteilla, sillä se voi johtaa jäähdytysjärjestelmän häiriöihin! Kytke laite päälle vasta, kun jäähdytyskammio on jälleen täysin kuiva! Siihen voi muuten muodostua huurretta! Kaikki kylmästä kryostaatista otetut osat on kuivattava huolellisesti, ennen kuin ne laitetaan takaisin kammioon! Mikrotomin etusuojuksen ja rakosuojuksen on oltava täysin kuivia, ennen kuin laite kytketään päälle! Desinfiointia koskevia lisätietoja löytyy Leica Biosystems Division -nettisivulta: 14 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

15 2. Turvallisuus ja rakenne 2.8 Näytemateriaalin käsittely - sulatus Noudata kontaminoituneen tai tartuttavan materiaalin käsittelyssä yleisiä laboratorion ohjeita! Ota koko näytemateriaali ehdottomasti pois kammiosta ennen kammion sulattamista! Ota näyte ehdottomasti pois näytepäästä ennen näytepään sulattamista! Älä koskaan jätä näytemateriaalia kammioon! - Laite ei sovellu jäädytetyn näytemateriaalin säilyttämiseen, sillä jäähdytys johtaa näytteiden dehydraatioon! Pikajäädytysliuska voi muuttua hyvin kuumaksi sulatuksen aikana! Älä tästä syystä kosketa sitä! 2.9 Mikrotomin purkaminen Käyttäjän ei tarvitse purkaa mikrotomia paikoiltaan, sillä kyseessä on kapseloitu mikrotomi Huolto Sulakkeiden vaihtaminen Kytke laite pois päältä ja ota verkkopistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat sulakkeet! Älä missään tapauksessa käytä muita kuin luvussa 3 "Tekniset tiedot" mainittuja sulaketyyppejä! Muiden sulakkeiden käyttö voi johtaa laitteen vakaviin vikoihin! Loistelampun/UVC-lampun vaihtaminen Kytke laite pois päältä ja ota verkkopistoke pois pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lamput! UVC-lamppu voi tuhoutua vaihdon yhteydessä. Tässä tapauksessa lamppu on annettava asiakaspalvelun vaihdettavaksi! Toimi varovaisesti metallisen elohopean suhteen ja hävitä se määräysten mukaisesti. Jos molemmat desinfioinnin merkkivalot vilkkuvat vuorotellen, UV-putket on vaihdettava! Leica CM1950 kryostaatti 15

16 3. Tekniset tiedot Laitetyyppi Nimellisjännite (±10 %) 100 VAC 120 VAC 230 VAC Nimellistaajuus 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz Ottoteho 1900 VA 1900 VA 1900 VA Maks.käynnistysvirta 5 sekunnille 35 A eff. 35 A eff. 25 A eff. Suojausluokka I I I Painonappisulake: T15A M3 T15 A T1 T10 A T1 Likaisuusaste Ylijänniteluokka II II II annettu lämpömäärä (maks.) 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s Hyväksyntä CE CE/c_CSA_us CE IEC-1010; UL 3101 Mikrotomi Kryostaatti Tyyppi Rotaatiomikrotomi Mitat koteloitu Leveys (ilman säätöpyörää) 700 mm Mahdollinen leikepaksuus µm Leveys (säätöpyörällä) 835 mm Trimmausalue: Syvyys (kotelon mitat) 850 mm Klinikka µm Korkeus (yhteensä) 1215 mm Tutkimus µm Työskentelykorkeus (käsinoja) 1025 mm Näytteen kokonaisliike 25 mm + 1 mm Paino Pystyliike 59 mm ±0,5 mm Paino (moott. ja imulaite) 193 kg Näytteen palautus 20 µm (voidaan kytkeä pois päältä) Paino (moott. ja imulaite) 185 kg Näytteen maksimikoko 50 x 80 mm Paino (ilman moott. ja imulaitetta) 183 kg Leikkuunopeus Hidas: 0 50 iskua/min Nopea 0 85 iskua/min Vmax iskua/min Paino (ilman moott. ja imulaitetta Paino (näytep. jäähdl. kanssa) Paino (ilman näytep. jäähdl.) 175 kg 165 kg 145 kg Näytteen suuntaus 8 (x-, y-akseli) Sähköinen karkeasyöttö Lamppu Kaikki käyttöohjeessa annetut lämpötilatiedot pohjautuvat 18 C - 35 C ympäristön lämpötilaan ja enintään 60 % suhteelliseen ilmankosteuteen! Hidas: 300 µm/s Nopea 900 µm/s 50/60 Hz-versio: Osram DULUX L 18 W/840. Yleisiä tietoja Käyttölämpötila-alue 18 C C Varastoinnin lämpötila-alue +5 C C Suhteellinen ilmankosteus enint. 60 %, eikondensoiva lisätietoja sivulla 35 Varastoinnin aikainen ilmankosteus < 60 % "Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset" katso kohta 6.1! 16 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

17 3. Tekniset tiedot Kylmälaitteisto CM1950, 50 Hz CM1950, 60 Hz Kryokammio Lämpötila-alue 0 C C ± 5 K, säädettävissä 1K-askelin, kun ympäristön lämpötila 20 C 0 C C ± 5 K, säädettävissä 1K-askelin, kun ympäristön lämpötila 20 C Jäähdytysaika -25 n. 5 h n. 5 h Jäähdytysaika -35 C n. 8 h n. 8 h Jäähdytysteho 690 W 690 W Katkaisupaine 25 bar 25 bar Varmuuskerroin 3 3 Jäähdytysaine* 300 g (± 5 g), jäähdytysaine R-404A* 300 g (± 5 g), jäähdytysaine R-404A* Kompressoriöljy* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Kammion sulatus Automaattinen sulatus Ohjelmoitavissa Kyllä (kuumakaasusulatus), ajankohta valittavissa Kyllä (kuumakaasusulatus), ajankohta valittavissa Sulatusvälit 1 sulatus 24 h:ssa tai manuaalinen kuumakaasusulatus 1 sulatus 24 h:ssa tai manuaalinen kuumakaasusulatus Sulatusaika: 12 minuuttia 12 minuuttia Sulatuksen autom. poiskytkentä kun kammion lämpötila -5 C kun kammion lämpötila -5 C Pikajäädytysliuska Minimilämpötila -42 C (+ 5 K), kun kammion lämpötila -35 C -42 C (+ 5 K), kun kammion lämpötila -35 C Jäädytysasemien lukumäärä Sulatus manuaalinen kuumakaasusulatus manuaalinen kuumakaasusulatus Peltier-elementti Jäädytysasemien lukumäärä 2 2 Suurin lämpötilaero 17 K, kun kammion lämpötila -35 C 17 K, kun kammion lämpötila -35 C Näytteen jäähdytys Lämpötila-alue C ± 3 K C ± 3 K Jäähdytysteho 320 W 320 W Katkaisupaine 25 bar 25 bar Varmuuskerroin 3 3 Kylmäaine ja täyttömäärä 230 V/50 Hz 130 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* 120 V/60 Hz 140 g (± 5 g), kylmäaine R-404A* Kompressoriöljy* 0,4 l alpha 22, Kyodo* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Näytepään sulatus Automaattinen sulatus ei ei Manuaalinen sulatus (sulatusaika) 15 min 15 min CECOMAF muk.: nestelämpötila 45 C, höyrystymislämpötila: -25 C *) Vain valtuutettu huoltohenkilökunta saa vaihtaa jäähdytysaineen ja kompressoriöljyn! Leica CM1950 kryostaatti 17

18 4. Vakiotoimitus Peruslaite ILMAN moottoria/ilman imua, kulloisessakin jännitetyypissä 1 säätöpyörä, manuaalinen näytelevyä, 3 mm leikejäteallas pidin jäädytysliuskalle suojus jäädytysliuskalle työkalusarja sivellin, ohut Leica-sivellin magneetilla kuusiokoloavain, avainväli 1, kuusiokoloavain, avainväli 2, kuusiokoloavain, avainväli 3, kuusiokoloavain, avainväli 4, kuusiololoavain pallopäällä, avainväli 4, kuusiokoloavain, avainväli 5, tappiavain kahvalla, avainväli 5, kuusiokoloavain, avainväli 6, kita-vain, avainväli kita-vain, avainväli verkkojohto xxxxx 1 kylmäöljy, tyyppi 407, 50 ml pullo OCT-compound-ainetta 125 ml pari suojakäsineitä koko M *, kryostaatilla leikkaamiseen käyttöohje suomi/englanti + kieli-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Huom: japanilainen malli: 100 V, 50/60 Hz, mukana tulee suojakäsinepari, jonka koko on S ( ). Peruslaite ILMAN moottoria ja imulla VARUSTETTUNA, edellä kuvattu vakiotoimitus, lisäksi: 1 lisävarustesarja (imu) letkusovitin letkusovitin imusuutin silikoniletku silikonitulppa imusuutin kammio suodatin (5 kpl) Vertaa toimitettuja osia osaluetteloon ja tilaukseesi. Jos löydät puutteita, ota välittömästi yhteyttä Leica Biosystems -jälleenmyyjään. CM1950-laitteelle on saatavilla eri terän-/veitsenpitimiä. 18 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

19 4. Vakiotoimitus Peruslaite moottorilla VARUSTETTUNA/ILMAN imua, kulloisessakin jännitetyypissä 1 säätöpyörä, motorisoitu näytelevyä, 30 mm leikejäteallas pidin jäädytysliuskalle suojus jäädytysliuskalle työkalusarja sivellin, ohut Leica-sivellin magneetilla kuusiokoloavain, avainväli 1, kuusiokoloavain, avainväli 2, kuusiokoloavain, avainväli 3, kuusiokoloavain, avainväli 4, kuusiololoavain pallopäällä, avainväli 4, kuusiokoloavain, avainväli 5, tappiavain kahvalla, avainväli 5, kuusiokoloavain, avainväli 6, kita-vain, avainväli kita-vain, avainväli verkkojohto xxxxx 1 pullo kryostaattiöljyä, tyyppi 407, 50 ml jalkakytkimen sokkopistoke pullo OCT-compound-ainetta 125 ml pari suojakäsineitä koko M *, kryostaatilla leikkaamiseen käyttöohje suomi, englanti + kieli-cd CM1950 "Troubleshooting"-DVD Rev A * Huom: japanilainen malli: 100 V/50/60 Hz, mukana tulee suojakäsinepari, jonka koko on S ( ). Peruslaite moottorilla ja imulla VARUSTETTUNA, kulloisessakin jännitetyypissä Edellä kuvattu vakiotoimitus, lisäksi: 1 lisävarustesarja (imu) letkusovitin letkusovitin imusuutin silikoniletku silikonitulppa imusuutin kammio suodatin (5 kpl) Vertaa toimitettuja osia osaluetteloon ja tilaukseesi. Jos löydät puutteita, ota välittömästi yhteyttä Leica Biosystems -jälleenmyyjään. CM1950-laitteelle on saatavilla eri terän-/veitsenpitimiä. Leica CM1950 kryostaatti 19

20 5. Yleiskuva Hätä-seis-kytkin (vain moottorilla varustetut laitteet) Virtakatkaisin, samalla painonappisulake Kryostaattikammio (aktivoidulla UV-desinfioinnilla) Jalkakytkimen sokkopistoke (vain moottorilla varustetut laitteet) Säätöpyörä klo 12 asennossa Bakteerisuodatin (valinnainen, vain suodattimella varustetut laitteet) Lauhdutin Kierrä säätöjalat kuljetuksen jälkeen ulos ja säädä Pyörillä varustetut jalat, jotka mahdollistavat turvallisen kuljetuksen lyhyillä matkoilla Kondenssiveden keräysastia Kuva 10 Säädä säätöjalat siten, että laite seisoo tukevasti 20 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

21 5.1 Ohjaustaulut ja kryostaattikammio 5. Yleiskuva 1 Ohjaustaulu 1: imu, lämpötilan ja ajan säätely, valaistus, UV-desinfiointi 2 Ohjaustaulu 2: sähköinen karkealiike (leike- ja trimmauspaksuuden säätö) 3 Ohjaustaulu 3: motorisoitu leikkuu, valinnainen (nostotavan, leikkausnopeuden, jne. säätö...) a b c Kuva 11 4 Lämmönpoistokappale, kiinteä (valinnainen) 10c CE-teränpitimessä oleva sormisuojus 5 Peltier-elementti (2 asemalla) 11 Imusuutin imuletkussa 6 Jäädytysliuska, 15 asemaa 12 Imuletku leikejätteelle 7 Pidin jäädytysliuskassa 13 Hylly siveltimelle (valinnainen) 8 Lämmön- ja kylmänpoistokappale, liikkuva (valinn.) 14 Liitäntäsovitin imuletkulle 9 Hylly, siirrettävä (lisävaruste) (sen takana sijaitsee karkeasuodatinpanos) 10 CE-teränpidin terän irrottajalla (a) 16 Näytepää, suunnattavissa 10b Paikka sormelle CE-teränpitimessä 17 Jäteallas Leica CM1950 kryostaatti 21

22 6. Laitteen asennus 6.1 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa ei ole sallittu. Laitteen sijoituspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: - laite tarvitsee n. 835 x 850 mm kokoisen paikan, - huoneen on oltava vähintään 8 m 3, - huoneenlämpötila jatkuvasti 18 C - 35 C, - varastoinnin lämpötila-alue: 5 C - 55 C, - suhteellinen ilmankosteus enintään 60 % (kondensoimaton), - varastoinnin aikainen ilmankosteus: < 60 % - korkeus 2000 m merenpinnan yläp. saakka, Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Verkkopistokkeeseen/erottimeen on päästävä helposti käsiksi. Jännitteensyöttö verkkokaapelin pituuden säteellä: Jatkokaapelin liittäminen EI ole sallittu. Alustan on laitteen painoon nähden oltava suurelta osin värähtelemätön ja riittävän kantava. Tärähtelyjä, suoraan lankeavaa auringonvaloa ja voimakkaita lämpötilanvaihteluja on vältettävä. Laitetta EI myöskään saa käyttää suoraan ilmastointilaitteen ulostuloaukon alapuolella, koska lisääntynyt ilmankierto nopeuttaa kammion jäätymistä. Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan Liittämiseen saa käyttää VAIN mukana toimitettua verkkojohtoa, joka sopii paikalliseen sähkönsyöttöön. Tavallisesti käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myös terveydelle haitallisia. Sijoituspaikassa on oltava sen takia hyvä ilmastointi eikä siellä saa olla minkäänlaisia syttymislähteitä. Sijoituspaikan on oltava suojattu sähköstaattiselta varaukselta. Melua koskevat tiedot: A-painotettu melutaso: < = 70 db (A) Liian korkeat huoneenlämpötilat ja liian suuri ilmankosteus heikentävät laitteen jäähdytystehoa! Laitteen virheetön toiminta voidaan taata vain, kun laite on joka puolelta tarpeeksi kaukana seinistä tai muista esineistä! Kotelon minimietäisyys seinään ja esineisiin: - takana: 15 cm - oikealla: 30 cm - vasemmalla: 15 cm Välittömässä läheisyydessä ei saa olla lämpöä säteileviä laitteita. 22 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

23 6.2 Kuljettaminen sijoituspaikalle 6. Laitteen asennus Tarkista, että sijoituspaikka vastaa kohdassa 'Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset' mainittuja määräyksiä. Siirrä laite haluttuun sijoituspaikkaan. Noudata seuraavassa mainittuja ohjeita: Laitteen saa kuljettaa ainoastaan pystysuorassa tai hieman kallistetussa (enint. 30 ) asennossa. Laitetta on kallistettaessa ehdottomasti tuettava edestä (2 henkilöä), jotta se ei pääsisi kaatumaan. Laitteen kaatuminen voi vaurioittaa laitetta vakavasti ja johtaa kuljetusta suorittavan henkilökunnan vakaviin loukkaantumisiin! Kun laitetta siirretään pyörillä (2), on laitteen rungosta tartuttava kiinni kuvassa näkyvistä kohdista ( ). Kierrä säätöjalat ulos kiintoavaimella, jonka avainväli on 13 (kun kuljetusta jatketaan kallistuksen jälkeen pyörien varassa, on säätöjalat ruuvattava takaisin sisään). Kumpikin säätöjalka (1) on säädettävä, jotta laite seisoisi tukevasti käyttöpaikalla. 1 Kuva (piilossa) 2 Suodatinpussi on otettava pois kammiosta ennen laitteen kuljettamista tai siirtämistä toiseen paikkaan! Paikoilleen jätetty suodatinpussi sulaa ja jäätyy kiinni, kun laitteeseen kytketään seuraavan kerran virta. Jos suodatinpussi otetaan pois myöhemmin, suodatin vioittuu ja leikejätteitä pääsee bakteerisuodattimeen (katso myös luku Suodatinpussin asennus). Kun imua ei käytetä pitkään aikaan, imuletkua varten oleva aukko on suljettava tiukasti vakiovarusteisiin kuuluvalla silikonitulpalla (E, kuva 29)! Leica CM1950 kryostaatti 23

24 6. Laitteen asennus Kuljetus nostovaunulla Laite voidaan kuljettaa nostovaunulla. Laitteen turvallinen kuljetus nostovaunulla vaatii 3 henkilöä. Yksi heistä vetää nostovaunua ja toiset kaksi pitävät kiinni laitteesta sen kummaltakin puolelta ja estävät laitteen siirtymisen paikoiltaan vaunussa. Kierrä säätöjalat (1) (katso kuva 12) asennuspaikalla ulos kiintoavaimella (avainväli 13). Laite ei muuten seiso tukevasti. Kuva 13, Kokonaisleveys säätöpyörän kanssa 6.3 Säätöpyörän asennus Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Aseta säätöpyörän tappi (1) säätöpyörässä olevaan reikään (2). Kiristä ruuvi (4) kuusiokoloavaimella (avainväli 6). Aseta suojus ruuvin (4) päälle. Kuva 14 Purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 24 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

25 6. Laitteen asennus Säätöpyörän lukitus/avaaminen Klo 12 asento Klo 6 asento Käännä säätöpyörää vain, kun kryostaatti on jäähtynyt ja kryokammio on kylmä! Säätöpyörä on lukittava ennen jokaista veistä tai näytettä koskevaa käsittelyä ja ennen näytteen vaihtoa sekä työskentelyyn tulevien taukojen ajaksi! 1 2 Kuva 15 Kuva 16 Lukitse säätöpyörä asettamalla säätöpyörän vipu klo 12 tai klo 6 asentoon. Paina vipu (1) kokonaan ulos; liikuta säätöpyörää tarvittaessa kevyesti edestakaisin, kunnes tunnet lukitusmekanismin lukittuvan. Saat avattua säätöpyörän lukituksen siirtämällä säätöpyörän vipua (2) kryostaatin kotelon suuntaan. Säätöpyörän keskiöinti (valinnainen) Säätöpyörän keskiöinti on kryostaattien tärkeä turvalaite moottorikäyttöisessä leikkaustilassa. Vedä säätöpyörän kahvaa ulospäin ja paikoita se säätöpyörän keskelle. Kahva lukittuu tässä asennossa automaattisesti. Kuva Jalkakytkimen sokkopistokkeen asennus (laitemallit, joissa leikkuumoottori) Kuva 18 Jalkakytkimen sokkopistoke on asennettava laitteen oikealle ulkoreunalle (katso luku 5 "Yleiskuva"), mikäli ei käytetä jalkakytkintä (valinnainen. Jos punainen LED palaa ohjaustaulun 3 kentässä E-STOP: joko hätä-seis-toiminto on aktivoitu tai jalkakytkimen sokkopistoketta (valinn. jalkakytkin) ei ole liitetty tai sen liitäntä on väärä. Leica CM1950 kryostaatti 25

26 6. Laitteen asennus 6.4 Sähköliitäntä Laitteen kuljetuksen jälkeen on odotettava neljä tuntia, ennen kuin laite kytketään päälle. Se on välttämätöntä, jotta kuljetuksessa mahdollisesti siirtynyt kompressoriöljy ehtisi valua takaisin entiseen paikkaansa. Lämpötilan vaihteluiden takia muodostuneen kondenssiveden on sen lisäksi kuivuttava kokonaan. Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteen vakaviin vaurioihin! Minimijännite ei saa alittua kylmälaitteiston käynnistyksen yhteydessä katso "Tekniset tiedot"! Huomaa, että lauhdutin tarvitsee käynnistysvirran, joka on A. Anna sähkömiehen tarkistaa, että sähköasennus täyttää laitteen moitteetonta käyttöä koskevat edellytykset. Ohjeen huomioimatta jättäminen johtaa laitteen vioittumiseen. Tarkista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä mainittuja tietoja (katso kuva 1). Älä liitä virtapiiriin mitään muita sähkölaitteita. Liitä laite ainoastaan pistorasioihin, jotka on varustettu maattoliittimellä! Vain Japanissa käytettävät laitteet Valitse taajuus 1 Kun laite on otettu pois pakkauksesta ja sijoitettu käyttöpaikkaansa, oikea taajuus on valittava vivulla (1) käytössä olevan sähköverkon mukaisesti. Verkkopistoke Kuva Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

27 6.5 Varusteiden asennus / kammion varusteiden asettaminen paikoilleen 6. Laitteen asennus Jalkatuen (lisävaruste) asennus Ruuvit (1) on kierrettävä auki laitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (avainväli 3), ennen kuin lisävarusteena saatavan jalkatuen asennus on mahdollista. 1 Varmista kiinnittimen (2) asennuksen yhteydessä, että syvennys osoittaa alaspäin, jotta tuen (3) ripustaminen on mahdollista. 2 3 Asenna jalkatuen kiinnikkeet (2) oikealle ja vasemmalle ulkoapäin laitteen etuseinämään. Käytä kiinnityksessä aikaisemmin irrottamiasi kuusiokoloruuveja. Varmista ruuvien tiukka kiinnitys! Ripusta jalkatuki (3) asennettuun kiinnikkeeseen sopivalle korkeudelle. Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa asennetun jalkatuen korkeutta siirtämällä tuen (3) kiinnikkeen (2) toiseen kohtaan. Kuva 20 Leica CM1950 kryostaatti 27

28 6. Laitteen asennus Hyllyjärjestelmien (lisävaruste) asennus 1 Teknisistä syistä hyllyjärjestelmä ( lisävar.) on asennettava ensiksi. 2 Kuva 21 Ota sisäke (1) pois, aseta kehys (2) aukon eteen ja kierrä ruuvit/aluslaatat kiinni kryostaatin runkoon kuusiokoloavaimella, jonka avainväli on 4. Aseta sisäke (1) sen jälkeen kehykseen ja käännä ylös Hylly, siirrettävä (lisävaruste) Kiinnitä tanko laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla (1) ja kuusiokoloavaimella (avainväli 3) kryostaatin kotelon sisäosaan ja pistä suojukset (3) paikoilleen. (Siirrettävän hyllyn taustapuolelle on kiinnitetty valkoisia muoviruuveja (2), jotka estävät kammion sisäosan naarmuuntumisen.) Ripusta siirrettävä hylly ohjaintankoon Leikejätealtaan asettaminen paikoilleen Kuva 22 a Leikejäteallas asetetaan kryostaattikammioon ennen veitsen-/teränpitimen peruskappaleen asennusta. Altaan syvennyksen (a) on osoitettava käyttäjään päin. Kuva Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

29 6. Laitteen asennus Lämmönpoistokappaleen (lisävaruste) kiinteä asennus Lämmönpoistokappaleen kiinnitin (1, kuva 24) kiinnitetään laitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (avainväli 4) rungon vasempaan 1 seinämään (aloita kiinnittäminen mieluiten alimmalla ruuvilla). Kierrä kiinnitin sen jälkeen ylös (katso nuoli) ja aseta ylempi ruuvi paikoilleen ja kiristä se). Kuva 24 Aseta nyt pikajäädytysliuskan suojus paikoilleen, jotta estäisit liuskan huurtumisen. Asenna veitsen-/teränpidin peruskappaleeseen lämpötilasyistä kammion ulkopuolella Veitsenpitimen/teränpitimen asennus ja päästökulman säätäminen Aseta veitsen- tai teränpidin (1, kuva 25) peruskappaleeseen (2) aseta päästökulmaksi (veitsen-/teränpitimen vasemmalle puolelle) n. 2-5 ja kiinnitä kuusiokoloavaimella (avainväli 4) peruskappaleessa (2) olevaan reikään (3). 2 Kuva 25 Leica CM1950 kryostaatti 29

30 6. Laitteen asennus 2 4 a Kuva 26 5 Työnnä terän-/veitsenpitimen peruskappale (2) edestä lohenpyrstöohjaimeen (4) ja kiinnitä kiristysvivulla (5). Siirrä kiristysvipua myötäpäivään (suljetun "avain"-symbolin suuntaan) terän-/veitsenpitimen peruskappaleen oikealla reunalla (katso yksityiskohta kuvassa 26). Avaa kiristysvipua peruskappaleen siirtämistä varten vain vähän, jotta estäisit liukumisen vahingossa näytepäätä kohti. Siirrä kiristysvipua vastapäivään (avatun "avain"-symbolin suuntaan) terän-/veitsenpitimen peruskappaleen oikealla reunalla (katso yksityiskohta kuvassa 26). Kun irrotat veitsenpitimen peruskappaleen (2) jäähdytetystä kryostaattikammiosta, tartu kiinni sen tartuntakohdista (a - edessä ja takana), jotta et palelluttaisi sormiasi. Käytä ehdottomasti suojakäsineitä! Yksityiskohta: 26 Jos kiristys ei vielä riitä, voit asettaa kiristysvivun (3) toiseen kohtaan. Vedä vipu tällöin ulos ja pistä seuraavaan asemaan. 30 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

31 6. Laitteen asennus Bakteerisuodattimen asennus/vaihto Suodatinpussin asennus 1 2 3a 3 Kuva 27 Bakteerisuodattimen (lisävar.) kiinnitin näkyy laitteen etupuolella. Tartu suodattimesta kiinni yhdellä kädelläsi, paina istukkaa oikealta puolelta ja ohjaa suodatin vasemmalta putkeen. L A Kuva 28 Vaihto: paina suodatinta oikealle ja vedä vasemmalle ulos putkesta. Suodatin on vaihdettava n. 3 kuukauden välein (suosittelemme kirjoittamaan suodattimeen päivämäärän). Suodatin on hävitettävä voimassa olevien laboratoriomääräysten mukaisesti. Kun laite sulatetaan kokonaan, bakteerisuodatin ja suodatinpussi ON VAIH- DETTAVA, koska sulanut peittoaine sulkee imujohdon. Bakteerisuodatin imee sulatuksen aikana kosteutta ja muuttuu käyttökelvottomaksi! Aseta imuaukon merkintä (A) avoimeen (1) asentoon ja vedä ulos. Pistä suodatin (3) taakse imuliittimeen (3a) siten, että kuulet sen lukittuvan. Työnnä nyt toisiinsa yhdistetyt osat takaisin kryostaattikammiossa olevaan aukkoon (suodatin ensimmäisenä) ja aseta "suljetun" merkinnän (2, kuva 28) kohdalle. Kun imua ei käytetä, imuletkua varten oleva aukko on suljettava tiukasti vakiovarusteisiin kuuluvalla silikonitulpalla (E)! E Kuva 29 Syyt: 1. Leikkuujätteet eivät saa pudota aukkoon. 2. Kylmyys ei saa päästä haihtumaan kammiosta. 3. Kammioon ei saa päästä kosteutta. Leica CM1950 kryostaatti 31

32 6. Laitteen asennus Leikkeiden imulaitteen (lisävar.) asennus - käyttö vain CE-teränpitimen kanssa B A C D Sovitin (valkoinen) jätetään silikoniletkuun imusuutinten vaihtoa varten. Irrota suutin kevyellä kierto- ja vetoliikkeellä ja pistä haluamasi suutin paikoilleen. Kuva 30 G C I D H Silikoniletku (A) ja letkusovitin 1 (B, laitteen suodattimeen), letkusovitin 2 (C, imusuuttimeen D / F) ja imusuutin (D) asennettu valmiiksi tehtaalla Silikonitulppa (E) Imusuutin "kammio" (F) Suodatin (G) Muoviklipsit (H), imusuuttimen "kammio" pysäköintiin. Merkintä imusuuttimelle K Kuva 31 E A F B Kuva 32 Huomioi asennuksen yhteydessä, että suuttimella varustettua letkua ei kiinnitetä teränpitimen painolevyyn "luonnollisen" taipumisen vastaisesti. Letkuun kohdistuvaa jännitettä voidaan minimoida kiertämällä punaista rengasta (kuva 31, ylhäällä oikealla) myötäpäivään siten, että imusuutin painaa painolevyä (I, kuva 31). Käännä leikkeenoikaisija (K) takaisin painolevyn päälle. Toimitukseen kuuluu 2 muoviklipsiä (H). Ne mahdollistavat kammion imusuuttimen (F) helpon "pysäköinnin" leikkuun ajaksi. Klipsi on liimattava ennen kuin jäähdytys kytketään päälle. Pinnalla oleva rasva on poistettava, jotta klipsin kiinnitys olisi varmaa. Klipsi on kiinnitettävä mieluiten työskentelyalueen ulkopuolelle, esim. laitteen vasempaan sisäseinämään. Kun imusuutinta (D) ei käytetä, se voidaan "pysäköidä" toiseen laitteen sisäosaan merkityistä magneettisista alueista. Kun imua käytetään pitkän aikaa, imuletku on ehdottomasti puhdistettava, jotta imuteho ei heikkenisi. Puhdista imuletku laittamalla se tavalliseen desinfiointiaineliuokseen tai alkoholiin. Useamman kerran puhdistettu letku on vaihdettava uuteen (katso luku 11.1)! 32 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

33 7. Laitteen ohjauselementit 7.1 CM1950-laitteen ohjaustaulut - ohjaustaulu 1 Kammion lämpötilan oloarvon ja asetusarvon näyttö Näytepään lämpötilan oloarvon ja asetusarvon näyttö Kellonajan, sulatusajan ja virheilmoitusten näyttö. Kuva 33 Painike, jolla imu voidaan aktivoida/ deaktivoida, Imuvoiman tehokkuus valittavissa asteikolla 1-5 (lisätietoja seuraavalla sivulla) Kuva 34 Painike, jolla Peltierelementti aktivoidaan/ deaktivoidaan +/-painikkeet, joilla kammion lämpötila asetetaan +/-painikkeet, joilla näytepään lämpötila asetetaan Max-Cool-painike, jolla näytepään alhaisin mahdollinen lämpötila voidaan valita suoraan (-50 C) +/-painikkeet, joilla kellonaika asetetaan +/-painikkeet, joilla sulatusaika asetetaan Sulavan lumihiutaleen painike, jolla manuaalinen sulatus aktivoidaan UVCdesinfiointi (lyhyt 30 min, pitkä 180 min) Painike, jolla kammion valaistus sytytetään/sammutetaan Koko näppäimistö lukitaan/sen lukitus avataan avainpainiketta painamalla. (Näytepään aktivointia koskevia tietoja löytyy seuraavalta sivulta) HÄTÄ-SEIS-painike ohjaustaulun 1 vieressä oikealla (vain moottorilla varustetut laitteet) Motorisoidun leikkauksen aikana esiintyviä vaaratilanteita varten. Leikkausvaiheen välitön pysähtyminen - moottori pysähtyy - E-Stopin LED punainen. Kiertäminen nuolen suuntaan poistaa lukituksen - E-Stopin LED sammuu. Valitse käyttötapa - yksittäisisku (Single) tai jatkuva isku (Cont.) - uudelleen. Leica CM1950 kryostaatti 33

34 7. Laitteen ohjauselementit A B klo 12 Asento klo 6 Imu voidaan aktivoida painamalla "VAC"-painiketta "VAC"-painikkeen LED syttyy. Deaktivointi painamalla painiketta uudelleen. Imuvoiman tehokkuutta voidaan säätää kiertonupilla. A Optimaalinen alue trimmaukselle ja leikkuulle Trimmaus: Säätöpyörän asento 12 klo 6, venttiili avattu Säätöpyörän asento 6 klo 12, venttiili suljettu Kuva 35 Leikkaaminen: Säätöpyörän asento 12 klo 3, venttiili avattu kokonaan Säätöpyörän asento 3 klo 6, venttiili avattu puoliksi Säätöpyörän asento 6 klo 12, venttiili suljettu B Optimaalinen alue kammion imemiselle Kierrä nuppi punaiselle alueelle kammion puhdistusta varten. Tarvittavan imuvoiman tehokkuus riippuu: näytteen koosta leikkausnopeudesta ja ja käytetystä leikepaksuudesta. Kuva 36 Peltier-elementti on tarkoitettu jäädytysasemien lisäjäähdytykseen. Kun -painike on aktivoitu, "PE"-näytön tilalle tulee numero "10" - tämä tarkoittaa 10 minuuttia kestävää lisäjäähdytystä. Jäljellä oleva jäähdytysaika näkyy jatkuvasti näytössä. Kun aikaa on jäljellä 4 minuuttia, numeron "4" taakse ilmestyy lisäksi piste. Peltier-elementti voidaan tästä ajankohdasta lähtien kytkeä pois päältä -painikkeella, vaikka aika ei ole vielä kulunut loppuun. Huomio: Näytepää ja Peltier kytkeytyvät päälle vasta, kun kammion lämpötila on -5 C jään muodostumisen estämiseksi! Kun lauhdutin on pois toiminnasta (lepovaihe) ja Peltier aktivoidaan, numero 10 vilkkuu; kunnes lauhdutin kytkeytyy jälleen päälle. Tämä estää Peltier-yksikön vioittumisen, kun lauhdutin ei ole toiminnassa. Vilkkuminen loppuu lauhduttimen kytkeytyessä päälle ja aika alkaa kulua 10 minuutista alaspäin. (Kammion, näytepään ja kellonajan näyttökenttien käyttöä koskevia tarkkoja ohjeita löytyy luvusta "Työskentely laitteella".) 34 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

35 7. Laitteen ohjauselementit Ohjaustaulu 2 sähköinen karkeakäyttö, leike- ja trimmauspaksuuden näyttö Valo on keltainen, kun näyte on retraktiossa Vaihto TRIM ja SECT välillä (LED palaa). Paina n. 3 s ajan, näyttöön tulee "on" tai "off" (retraktio). Vaihto "+" tai "-" -painikkeella Retraktio: off = 0 on = 20 µm manuaalisessa moduksessa. Motorisoidussa leikkauksessa retraktioarvo on annettu valmiiksi eikä sitä voi muuttaa (katso luku 8) Kun asetus on "off", manuaalisessa, motorisoidussa ja rocking-tilassa ei suoriteta retraktiota. 1 2 Kuva 37 Trimmaus- / leikepaksuuden näytön LED "Rocking Mode" - vain manuaalisessa moduksessa; taemmalla alueella, eli säätöpyörän n. klo 12-3 asennossa (kierrä säätöpyörää vähän matkaa eteen ja taakse) Näytepää nopeasti taaksepäin homeposition-asemaan (lukitus) Näytepää hitaasti taaksepäin - lyhyt painaminen saa näytteen siirtymään 20 µm takaisinpäin Näytepää hitaasti eteenpäin - lyhyt painaminen siirtää näytettä 20 µm eteenpäin Näytepää nopeasti eteenpäin Kun trimmausarvo ylittää 200 µm:n leikepaksuuden, näyttö vilkkuu ilmoittaen käyttäjälle paksuista leikkeistä! Leikepaksuuden/trimmauspaksuuden asettaminen Asetus tehdään ohjaustaulun 2 - -painikkeilla. Leikepaksuuden asetusalue: µm Arvot 1,0 µm 5,0 µm 0,5 µm -askelin 5,0 µm 20,0 µm 1,0 µm -askelin 20,0 µm 60,0 µm 5,0 µm -askelin 60,0 µm 100,0 µm 10,0 µm -askelin Leica CM1950 kryostaatti Trimmauspaksuuden asetusalue: µm (suositus tutkimuskäyttöön) Arvot 1,0 µm 10,0 µm 1,0 µm -askelin 10,0 µm 20,0 µm 2,0 µm -askelin 20,0 µm 50,0 µm 5,0 µm -askelin 50,0 µm 100,0 µm 10,0 µm -askelin 100,0 µm 600,0 µm 50,0 µm -askelin Trimmauspaksuuden asetusalue: (suositus kliiniseen käyttöön) Arvot: 10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm. 35

36 7. Laitteen ohjauselementit Karkeakäyttötoiminnot Sähköinen karkeakäyttö kahdella nopeudella toimii näytteen siirtämiseksi nopeasti veitselle ja veitsestä pois. Kaksoisnuolella merkittyjen painikkeiden nopeus on 900 µm/s; yhdellä nuolella merkittyjen painikkeiden 300 µm/s. Näytepään siirtäminen pois veitsestä Nopeasti Hitaasti 1 Kun painiketta painetaan kerran, näyte siirtyy nopeasti taaksepäin taempaan pääteasemaan saakka (homeposition). LED (1) vilkkuu niin kauan, kun näytepää on liikkeessä. Kun taempi pääteasema (Hp.) on saavutettu, LED (1) palaa yhtäjaksoisesti. Peruutusliike voidaan pysäyttää yhdellä karkealiikepainikkeista. Hidas liike taaksepäin taempaan pääteasemaan (Hp.) saakka käynnistyy. Näytepää liikkuu niin kauan, kun painiketta painetaan. Kun painiketta painetaan lyhyesti, näytepää siirtyy taaksepäin 20 µm. Näytteen siirtäminen veistä kohti Hitaasti Nopeasti Manuaalinen leikkauskäyttö 2 Hidas eteenpäinliike veistä kohti käynnistyy. Näyte liikkuu eteenpäin, kun painiketta pidetään painettuna. Kun painiketta painetaan lyhyesti, näytepää siirtyy eteenpäin 20 µm. Nopea eteenpäinliike veistä kohti käynnistyy. LED (2) vilkkuu niin kauan kuin näytepää liikkuu. Kun etummainen pääteasema on saavutettu, LED (2) syttyy. Valitse ROCK-käyttötapa (LED aktivoitu) - retraktion on oltava aktivoitu! Siirrä säätöpyörää leikkaamista varten vähän matkaa (n. 1/4 kierros) eteen ja taakse (Rocking Mode) - mahdollista vain takana (säätöpyörän n. klo 12-3 asennossa. Säätöpyörän jokainen suunnan muutos rekisteröidään elektronisesti ja saa aikaan näytteen syöttö- / peruutusliikkeen. 36 Käyttöohje V 1.5 RevF 08/2014

37 7. Laitteen ohjauselementit Ohjaustaulu 3 motorisoitu leikkuu (lisävaruste) "CUT MODE" -leikkausmoduksen vaihto jatkuvasta iskusta "CONT" yksittäiseen iskuun "SINGLE" (aktiivinen) Pidä painiketta painettuna maksiminopeudella leikataksesi. Kun päästät irti painikkeesta, leikkaus jatkuu aikaisemmin asetetulla nopeudella (katso säädin, ylh.). Nopeusalueet Hidas: 0 50 iskua/min Nopea 0 85 iskua/min Vmax iskua/min Leikkuukäyttötavat Moottorin nopeuden säädin (0-100 %) Vaihtaminen hitaalta nopeusalueelta nopealle nopeusalueelle: pidä päällekytkennän aikana Vmaxpainiketta painettuna! Kuva 38 Laitetta voidaan käyttää manuaalisesti ja motorisoidusti. Valittavissa on seuraavat asetukset: Yksittäisisku (SINGLE) tai jatkuva isku (CONT.) motor. käytössä ROCK (leikkaus säätöpyörällä) manuaalisessa käytössä. Leikkausmodus on valittava uudelleen, jos hätä-seis aktivoitiin. Kun punainen LED palaa E-STOP-kentässä: joko hätä-seis-toiminto on aktivoitu tai jalkakytkimen sokkopistoketta (valinn. jalkakytkin) ei ole liitetty tai sen liitäntä on väärä. Kun keltainen LED palaa M-STOP-kentässä, säätöpyörän mekaaninen lukitus on aktivoitu. Kun näytepäälle suoritetaan toimenpiteitä, säätöpyörä on lukittava! Painamalla (LED palaa) aktivoit säätöpyörän elektronisen jarrutuksen - näyte pysähtyy alimpaan asemaan (klo 6)! Käyttö mahdollista kaikissa asemissa. 1. Paina painikkeita yhtä aikaa motorisoidun leikkauksen aktivoimiseksi. 2. Leikkaus voidaan lopettaa painamalla RUN/STOP / ENABLE tai BRAKE -painiketta näytepää pysähtyy alas (BRAKE: automaattinen elektroninen jarrutus). 3. Lukitusta ei tarvitse motorisoidun leikkauksen yhteydessä työskentelyä jatketaan painamalla painikkeita RUN/ STOP ja ENABLE. 4. suoritettiin BRAKE-painikkeella säätöpyörällä tapahtuvan manuaalisen työskentelyn aikana, lukitus on avattava BRAKE-painikkeella! Turvallisuussyistä mikään käyttötapa ei ole aktivoituna, kun laitteeseen kytketään virta Leica CM1950 kryostaatti 37

Leica CM1950. Kryostaatti

Leica CM1950. Kryostaatti Leica CM1950 Kryostaatti Käyttöohje Leica CM1950, Rev B, suomi 1v2 01/2009 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. 1. HUOMAUTUS Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEICA CM1950 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3333307

Käyttöoppaasi. LEICA CM1950 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3333307 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle LEICA CM1950. Löydät kysymyksiisi vastaukset LEICA CM1950 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Tilausnumero:

Käyttöohje Tilausnumero: Premiumteränpidin Käyttöohje Leica Premium-teränpidin Versio 1.3, suomi 10/2012 Tilausnumero: 14 0491 82104, RevD Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Voimassa

Lisätiedot

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostaatti Käyttöohje Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, suomi SAP: 14 0491 80104 RevE Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Leica CM1850 UV. Kryostaatti

Leica CM1850 UV. Kryostaatti Leica CM1850 UV Kryostaatti Käyttöohje Leica CM1850 UV, V1.2 suomi 10/2006 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.6 Rev A suomi 10/2011 Tilausnro 14 0502 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2255. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2255 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2255 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0502 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Leica CM3050 S. Kryostaatti. Käyttöohje

Leica CM3050 S. Kryostaatti. Käyttöohje Leica CM3050 S Kryostaatti Käyttöohje Leica CM3050 S Kryostaatti, V1.7, Suomi 08/2014 Tilausnro 14 0443 80104 RevC Säilytä käyttöohje aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2125 RTS. Rotaatiomikrotomi Leica RM2125 RTS Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2125 RTS V2.0 RevA, suomi - 10/2011 Tilausnro 14 0457 80104 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

RM2265. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje

RM2265. Rotaatiomikrotomi. Käyttöohje Käyttöohje RM2265 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2265 V 1.8 RevC, suomi 07/2013 Tilausnro 14 0503 80104 RevC Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Leica VT1200 Leica VT1200 S

Leica VT1200 Leica VT1200 S Leica VT1200 Leica VT1200 S Mikrotomi värähtelevällä terällä Käyttöohje Leica VT1200 ja VT1200S V1.1 suomi 05/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2255. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.5, RevB Suomi 10/2009 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot