KVP Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut"

Transkriptio

1 KVP 2015 Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin Kristiina

2 Kansalliskirjaston strategiakehys Missio Visio Arvot Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa. Se välittää ja tuottaa tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle sekä kehittää palveluja yhteistyössä kirjastoverkon ja tietoyhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kansakunnan aarteet kaikille Olemme ammattitaitoisia ja kehitymme. Teemme yhdessä. Toimimme avoimesti ja luotettavasti. Kulttuuriperintömme on aina läsnä. Edistämme tiedon saatavuutta. Strategiset päämäärät Tarjota parhaat digitaalisen ajan säilytys- ja palveluratkaisut Edistää suomalaisen tiedeyhteisön tuloksellisuutta Edistää kansalaisten tiedonsaantia Keihäänkärjet (painopisteet) Sähköinen luovutus Julkaisuperinnön pitkäaikaissäilytys Tietojärjestelmien avoimuus ja yhteentoimivuus Avoin ja yhteiskäyttöi nen metatieto Digitaaliset palvelut käytettäviss ä tutkijan työskentelyympäristöss ä Avoimet digitaaliset käyttäjäpalvelut Ainutlaatuisten ja kansallisesti merkittävien aineistojen digitoiminen Digitaaliset palvelut käytettäviss ä kansalaisen käyttöympäristöissä Tavoitteet Toimenpiteet Tavoitteet strategisten keihäänkärkien toteuttamiseksi Toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan

3 Rooleja - perustoiminta Palvelu KVP-palvelukokonaisuus ja hankkeet FinELib, uusi painotus OA lisensioinnissa Kuvailun kehittäminen ja tietovarantojen avaaminen Tietojärjestelmät, tietojärjestelmien avaaminen ja niiden tukijärjestelmät (kirjastojärjestelmät) Asiakkuuksien hallinta, asiakasyhteistyön prosessit ja asiakastarpeiden arvionti E-vapaat, PAS, avoin tiede Kristiina Hormia-Poutanen, Minna-Liisa Kivinen Arja Tuuliniemi Nina Hyvönen Markku Heinäsenaho Heli Kautonen Esa-Pekka Keskitalo

4 Rooleja - kärkihankkeet Hanke Finna kirjastojen, arkistojen, museoiden ja taidegallerioiden yhteinen käyttöliittymä ja organisaatiokohtaisten käyttöliittymien tuki; avoimuus Finna-palvelussa Finto-sanasto ja ontologiapalvelu ja avoin saatavuus Melinda kirjastojen yhteinen kuvailuympäristö Erkki Tolonen Matias Frosterus Minna Olkinuora-Tauru

5 Liber 2016 miksi Liber tärkeä? Liber 400+ eurooppalaista kirjastoa yli 40 maasta Digitaaliset avoimet palvelut Liber edistää tiedon avointa saatavuutta (julkaisut, data, menetelmät, toimintatavat, politiikka) Keskustelut komission johdon ja asiantuntijoiden kanssa Avoimen saatavuuden esteiden poistaminen Politiikkalinjaukset (EU, kansallinen ja instituutiotaso) Juridiset esteet (copyright, TDM) Infrastruktuurien kehittäminen (EU-hankkeet) Toimintatapojen kehittäminen (EU-hankkeet) Kv ja kansallinen näkyvyys Vaikuttavuus Osaamisen kehittäminen

6 Kirjastoverkkopalveluiden toimintaan liittyviä tavoitteita ja kansallisia tavoitteita Avoimuus Sisällöt, metadata, standardit Järjestelmät, rajapinnat, kehittäminen Toiminta eri sidosryhmien kanssa, ohjausmenettelyt, viestintä Yhteentoimivuus Tietojärjestelmät Sisällöt (julkaisut, data) Saatavuus, löydettävyys, käytettävyys, esteettömyys Palvelut saatavilla eri käyttäjien kannalta mielekkäällä tavalla Oikeat, ajanmukaiset juridiset ratkaisut Sopimukset, lisenssit Tutkimuksen ja opetuksen kansallisissa painopisteissä yhteneväisiä tavoitteita Mm. Tietohallintolaki, Avoin Tiede ja Tutkimus (ATT)

7 Kansallinen yhteistyö ja synergiamahdollisuudet Yhtenevät tavoitteet (avoimuus) Osaamisen jakaminen (projektit, työryhmät, vuosikonferenssi) Verkottuminen Mahdollisuus osallistua hankkeisiin vrt. EUDAT RDA

8 Kirjastoverkkopalveluiden muutto uudet tilat Päätös tilasta on tehty: Leipätehdas, Kaikukatu 4 Muutto toukokuussa ei tilaisuuksia/koulutuksia toukokuussa Henkilöiden sijoittuminen uusiin tiloihin Pelisääntötyö kevät 2015 Tiedottaminen sidosryhmille

9 ToSu:n rakenne Kirjastoverkon palvelut (kiwi) Toimintayksiköiden yksityiskohtaiset suunnitelmat Kärkihankkeet (wiki, projektisuunnitelmat) Tavoite Tavoitetaso vuoden lopussa Tehtävät Resurssit Tulokset Arviointi

10 Kirjastoverkon palvelut Asiakkuuksien hallinta Viestintä, koulutukset, tapahtumat ja etäosallistuminen Tietohallinto ja tukijärjestelmät Kansallinen ja kv yhteistyö Verkkoaineiston hankinta Kirjastojen järjestelmäinfrastruktuurin tarjonta ja kehittäminen Voyager Nelli MetaLib/SFX Aleph-palvelu Julkaisuarkistopalvelut Kansalliset tietovarannot URN-palvelu Palveluiden ja vaikuttavuuden arviointi Työyhteisön kehittäminen Tilasuunnittelu

11 Asiakkuuksien hallinta Palveluiden ohjausjärjestelmän kehittäminen arvioinnin pohjalta Kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijaryhmän perustaminen Julkaisuarkisto-asiantuntijaryhmän perustaminen Suunnitelma asiantuntijoiden ja johdon tutustumiskäynneistä asiakasorganisaatioihin, vierailuja puolin ja toisin ASKI-projekti: suunnitellaan ja hankitaan asiakastietojen hallintajärjestelmä sekä aloitetaan käyttöönotto Palvelutasosopimus-projekti: jatketaan palvelutasomäärittelyjen laatimista KVP:n eri palveluille

12 Viestintä, koulutukset, tapahtumat ja etäosallistuminen KK:n verkkosivu-uudistusprojektin läpivienti KK:n viestintäohjelman jalkautus Kärkihankkeiden viestinnän profilointi ja yhtenäiset käytännöt Kvp:n viestintäryhmän tehtävien tarkistus Viestintäteemaisia tapaamisia asiakkaiden kanssa Koulutus- ja keskustelutilaisuudet asiantuntijoille ja johtajille 4 asiantuntijaseminaaria Kirjastoverkkopäivät ja Finna-päivä Liber konferenssin suunnittelu

13 Tietohallinto ja sisäiset tukijärjestelmät Atlassian-ryhmä Kiwi, autentikointijärjestelmä, Jira, keskustelufoorumi KVP-palvelintuki HY-palvelininfra, versiohallinta KVP-käyttäjätunnusten hallinta Tavoitteet vuoden lopussa: HY:n tietoturvapolitiikkaa täydentävä ohjeistus on koko KVP:n henkilöstön käytössä Palveluissa mukana olevilla organisaatioilla on pääsy KVP:n viestintävälineisiin ja tukijärjestelmiin Kiwi: Palvelun ulkoasua on parannettu ja se toimii KVP:n ekstranet-alustana

14 Ulkoiset tukipalvelut Halti, KITT2, Kiwi Arvioidaan, mitkä palvelut on liitettävä autentikointijärjestelmään (Crowd) Halti: Tilasto- ja raportointiosion uudistus saatetaan valmiiksi Kiwi ja keskustelufoorumi: Uuden ilmeen toteutus KITT2: Aineiston ja lähdekoodin avaamisen edellytysten selvittäminen ASKI: selvitys ASKI-järjestelmän rajapinnoista muihin KVP:n järjestelmiin

15 Kansallinen ja kv yhteistyö Esitelmien tarjonta keskeisiin kv konferensseihin Muu vuorovaikutus (sektorikokoukset, sektorien pj ja kvp johdon tapaamiset) Tutustumiskäynnit (johto, hankkeet, perustoiminta) Määritellään kirjastojen yhteisten palvelujen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

16 Elektroniset vapaakappaleet (Evapaa) + Digitaalinen pitkäaikaissäilytys (PAS) Haravointi ja luovutukset jatkuvat ja lisääntyvät Eduskuntavaalikeräys ym. teemat, jokavuotinen Suomi-keräys Kausijulkaisujen, musiikin ja pelien parempi saanti Julkaisuarkistot vapaakappaleiksi Metadatan liikkuvuus: luovutukset Melinda/Fennica Metadatasuositukset luovutettaville aineistoille Kulttuuriaineistolain uudistaminen: lobbaus jatkuu; ehkä selvitysmies ISBN-rekisterin uusiminen Mikkelin digitointien käyttöönasettaminen Taustajärjestelmien tulevaisuuden tarkastelu KDK-PAS:n käyttöönotto Palvelimien uusinnat

17 Verkkoaineiston hankinta FinELib-strategian päivitys Aineistoneuvottelut Mm. Open Access aineistot, Elsevier Kurssikirjaprojekti korkeakouluille Viestintäkanavien profilointi Yhteistyön määrittely yleisten kirjastojen konsortion kanssa

18 Kirjastojen järjestelmäinfrastruktuurin tarjonta ja kehittäminen 1/2 Kirjastojärjestelmäryhmä koordinoi kirjastojärjestelmäpalveluiden tarjoamista ja kehittämistä (Voyager, Aleph, Arto-syöttölomake, KITT2) Voyager-tavoitteet: Voyager-järjestelmäpalvelussa ei ole esiintynyt merkittäviä käyttökatkoja tai muita laatupoikkeamia Kansalliskirjastolla sekä Linnea2- ja AMKIT-konsortioilla on jaettu ymmärrys Voyagerin nykytilasta sekä tulevaisuudesta Asiakastyytyväisyys Voyager-ylläpitoon pysyy vähintään edellisvuoden tasolla Asiakastyytyväisyys systeemihoitopalveluun kasvaa Aleph-tavoitteet: Kehitetään palvelupyyntöjen priorisointia ja selkeytetään palvelun rajausta Otetaan käyttöön muissa palveluissa testatut tiketinhallinnan käytännöt Otetaan käyttöön palvelutasomäärittely

19 Kirjastojen järjestelmäinfrastruktuurin tarjonta ja kehittäminen 2/2 Nelli-tavoitteet: Lisensioidut aineistot ovat Nellin kautta käytössä katkottomasti Nellin suorituskyky on edellisvuotta parempi Käyttö siirtyy yhä enemmän Finnan puolelle Finna-kehitykseen osallistuminen Nelli-palvelun näkökulmasta Järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen Laitteiston uusiminen (Voyager, Aleph, Metalib, SFX) Keskustelu kirjastoverkon kanssa järjestelmien tulevaisuuden visiointi

20 Julkaisuarkistopalvelut Palveluiden ylläpito ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen Uudet sopimukset ja käyttöönotot Poliisiammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Lapin yliopisto Doriasta omaan instanssiin Kansallisen julkaisuarkistoyhteistyön ja julkaisuarkistoihin liittyvän asiantuntijuuden ylläpitäminen asiantuntijaryhmän työn käynnistäminen Julkaisuarkistojen ja Melindan/Arton yhteydet selkiytetään Osallistuminen Open Repositories 2015-konferenssin ohjelman suunnitteluun ATT-hankkeeseen osallistuminen

21 Kansalliset tietovarannot Kansallisten kuvailuryhmien yhteistyön koordinointi Kuvailun muutoksen toteuttaminen yhdessä muiden KK:n asiantuntijoiden kanssa Artiva-seminaari helmikuussa Tietokantojen sisällöntuotannon kansallisen koordinointi ja ohjeistus Tietokantahuolto KDK- tietoarkkitehtuurin suunnitteluun osallistuminen ATT- työryhmätyö, mahdolliset projektityöt Juulin kehittäminen yhteistyössä tietojärjestelmätyksikön kanssa

22 Palveluiden ja vaikuttavuuden arviointi Tunnuslukujen tarkistaminen ja yhtenäistäminen Palvelukohtaisten kyselyjen toteuttaminen ja raportointi Sektorikohtaisten, kirjastojen asiakkaille kohdennettujen minikyselyiden tarpeen selvittäminen ja toteuttaminen tarpeen mukaan KVP:n vaikuttavuusryhmä: palvelukohtaisten kyselyjen prosessin tarkistaminen ja hyödyn arviointi KVPtasolla, kartoitus spontaanista asiakaspalautteesta ja mahdollisista käytännöistä KITT2, vuositilastot, standardit ja kansallinen kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

23 Työyhteisön kehittäminen Työseminaarit Kärkihankkeiden puitteissa Osana KA-työtä Osana JYT-työtä Yhteiset kehittämispäivät ja seminaarit Osaamistarpeiden kartoitus Tehtävien vastuuhenkilöt ja varahenkilöt määritellään Tyhy-toimenpideohjelman toteuttaminen Henkilöstöohjeiden ja periaatteiden selkiyttäminen yhteistyössä hallinnon kanssa

24 Kärkihankkeet Finna Melinda Finto ATT (ei vielä suunnitelmaa, neuvottelut kesken) Projektisuunnitelmat + työpaketit muodostavat konkreettisen työsuunnitelman. Kaikille hankkeille on laadittu suunnitelmat vuodelle 2015

25 Finna Finna-strategian laatiminen vuosille Asiakaskunnan laajeneminen ja yleisten kirjastojen käyttöönotto Toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen Metadatan avaaminen, valmistelu VuFind versio 2:n käyttöönotto Finnan palvelukonseptien kirkastaminen Loppukäyttäjien osallistaminen Projektinhallinnan vakioiminen

26 Finto Finto-palvelun auditointi Tuki hyvin suurille tietovarannoille Skosmokseen sekä import-mahdollisuus Integrointi muihin palveluihin ja järjestelmiin AHAA, Finna, Museo 2015 myös muita KDK Nimitietopalvelun pilotointi Valitsinleijuke Palveluväylä Ehdotusjärjestelmä uusille käsitteille ja käsitteiden muutoksille Linkittyneiden ontologioiden muutoksen hallinnan prosessien ja työkalujen kehittäminen YSOn systemaattinen läpikäynti ja kehityksen periaatteiden luominen jatkuu, minkä lisäksi YSOon kehitetään palautteen perusteella uusia ominaisuuksia Lisätään myös suuri joukko uusia käsitteitä tavallisen kehitysprosessin myötä YSOn Englannin käännös ja siltaus LCSH:iin valmis Ontologiapilvi KOKOn kehityksen prosesseja ja työkaluja kehitetään eteenpäin Luodaan suunnitelma YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymiselle Fennicassa ja Melindassa Vuoden lopussa VESA lopettaa toimintansa ja käyttö ohjataan Fintoon

27 Melinda Tiedontuottajapiirin ja asiakaskunnan laajentaminen Yleisten kirjastojen Melindaan liittymisen eteenpäin vienti Rajapintojen luominen Melindan ja yleisten kirjastojen järjestelmien välille Pilotit (Tampere, Kokkola) tuotantoon Yleisten kirjastojen jatkon suunnittelu ja valmistelu Toiminnallisuuksien kehittäminen Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa, pilotit

28 Kysymyksiä, kommentteja?

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014

FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 1 (5) FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014 FINNA-PALVELUN VUOSIRAPORTTI 2014... 1 VERSIOHISTORIA... 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 2 AIKATAULU... 2 SISÄLTÖ... 2 KUSTANNUKSET JA RESURSSIT... 2 OHJAUKSEN JA

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry Kevätseminaari 22.5.2010 Kansallinen digitaalinen

Lisätiedot

KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014)

KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014) KTPO-CSC-sopimus 2015 (ote Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle 24.9.2014) SOPIMUS PALVELUKOKONAISUUKSIEN TOIMITTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KORKEAKOULU- JA TIEDEPOLITIIKAN

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

4/2014. Kirjastojen yhteistyö nostaa verkkopalvelut uuteen ulottuvuuteen. s. 12

4/2014. Kirjastojen yhteistyö nostaa verkkopalvelut uuteen ulottuvuuteen. s. 12 KANSALLISKIRJASTO 4/2014 Kirjastojen yhteistyö nostaa verkkopalvelut uuteen ulottuvuuteen s. 12 Haastattelussa Kansalliskirjaston kummi Mikko Viitasalo s. 4 / Professori Matti Klinge avaa kotikirjastonsa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoviraston ohjeita ja oppaita 2 Toimittaja: Satu Savia Taitto: Oy Graaf Ab Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto, Helsinki 2013 ISBN 978-951-616-234-1

Lisätiedot

Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007

Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007 26.05.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9/2005 Eduskunta Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007 26.5.2005 1 ISBN 951-53-2738-5 (nid.) ISBN 951-53-2739-3 (PDF) ISSN 1239-1638 2 Saatesanat Eduskunnan

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka.

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka. OKM 9.1.2013 OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan (KTPO) alueella keskeiset rahoitusta

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ RAHOITUSHAKEMUS 1/2013 1 (5) UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Uuden kirjastojärjestelmän suunnittelun lähtökohtina ovat kansallisissa ICT-strategioissa asetetut tavoitteet

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

MAARIT TUOMISTO 27.5.2015, MUOKATTU 1.6.2015. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAARIT TUOMISTO, MUOKATTU 1.6.2015 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå UUDENMAAN KIRJASTOJEN YHTEISTYÖ HANKE PROJEKTET SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEKEN I NYLAND VISIO JA TAVOITTEET: KIRJASTOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011 MUSEOIDEN K O K O E L M A H A L L I N TA J Ä R J E S T E L M Ä T N Y K Y T I L A J A VA I H T O E H T O I S E T K E H I T Y S M A L L I T Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot