Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen"

Transkriptio

1 Kirjastojen tulevaisuuden haasteet Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

2 Sisältö Tausta Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät RAKE-raportin suositukset Palvelukysely kirjastojen yhteisistä palveluista Kirjastojen yhteiset palvelut Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen Kokonaiskuva KDK Kansallinen yhteisluettelo

3 Toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä Kirjastopalvelujen verkostomaisen toiminnan ja työnjaon kehittäminen Lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki Kulttuuriaineistolaki Standardointi Uudet tunnisteet Kansainvälistyminen Talous Tuottavuusohjelma Digitalisoituminen E-lehdet, e-kirjat, digitoidut tietosisällöt ja tutkimusdata Työskentely-ympäristö Käyttäjien muuttuvat tarpeet Nopeus, tarkoituksenmukaisuus Palvelut siellä missä käyttäjät Uudet teknologiat Web 2.0/3.0, mobiililaitteet, semanttinen web Palvelujen ja sisältöjen avoimuus

4 RAKE

5 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen kehittäminen Integroituminen opetukseen ja tutkimukseen Toiminnallisesti järkevät yhdistymiset AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Korkeakoulut vastaavat paikallisesta palvelusta ja Kansalliskirjaston palveluyksikkö kirjastoverkon yhteisistä palveluista Edistetään palvelujen käytön esteettömyyttä

6 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman sekä tietoaineistojen käytön turvaaminen Tavoitteena, että korkeakoulu käyttää 5% kokonaisbudjetista kirjastopalveluihin Korkeakoulut sitoutuvat omien tutkimusjulkaisujensa avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2015 mennessä Varmistetaan kirjastoille yliopistolaista johtuvien alvkustannusten korvaaminen Tekijänoikeuslaki tutkimuksen ja opetuksen tarve Kulttuuriaineistolaki digitaaliset vapaakappaleet

7 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kansalliskirjaston palvelut Kirjastoverkon yhteisiä infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti Toteutetaan KDK + yhteisluettelohankkeet Toteutetaan perusaineistoesitys Kehitetään keskitettyä aineistohankintaa (FinELib) tavoitteena, että FinELib välittää 80 %:a korkeakoulujen sähköisistä aineistoista. Julkaisuarkistojen ylläpito perustuu työnjakoon (kansallinen-paikallinen)

8 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kirjastoverkon palveluyksikön kehittäminen (KK+VK) Kansalliskirjasto on kirjastojen yhteisten palvelujen palveluyksikkö Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitusta lisätään 5-10% Varmistetaan keskeisten keskitettyjen palvelujen keskitetty rahoitus Varmistetaan korkeakoulukirjastojen vaikutusvalta niitä koskevien palveluiden tuottamisessa Varmistetaan Varastokirjaston palveluiden maksuttomuus

9 Suositusten toteutuminen 2010 Korkeakoulukirjastojen yhdistyminen - etenee 17 yo-kirjastoa (ml. mpk) 26 amk-kirjastoa Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Maksuperustelaki OA-toiminta Amk-sektori edelläkävijä HY, TaY OA-mandaatti ALV Koulutus 2009 Yo-sektori: kompensaatio takautuvasti AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto EI toteutunut

10 Suositusten toteutuminen 2010 Kirjastoverkon yhteisiä ja laajoja digitalisoitumista tukevia infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti KDK: asiakasliittymä & PAS Kansallinen yhteisluettelo Tutkimusinfrastruktuurivalmistelut Kansallinen julkaisurekisteri JURE KDK Asiakasliittymän + palvelinympäristön hankintaan liittyvä rahoituspäätös 2010 Pysyvä rahoitus 2011 alkaen Kansallinen yhteisluettelo Kansalaiskäyttö (Linda, Arto) 2010 alkaen Asiakaspohjan laajentamisvalmistelut käynnissä Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitus Rahoitustason korotus 2010 alkaen

11 Kirjastojen yhteisten palvelujen palvelukysely

12 Vastaajat sektoreittain yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) ammattikorkeakoulukirjasto yleinen kirjasto erikoiskirjasto/tutkimuslaitos Vuosi 2010 Vuosi 2008 muu 7 15 yhteensä N = 595 N = 664 yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 27 % 28 % ammattikorkeakoulukirjasto 13 % 18 % yleinen kirjasto 51 % 44 % erikoiskirjasto/tutkimuslaitos 8 % 7 % muu 1 % 2 %

13 KVP:n palvelujen tärkeys 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=palvelu on erittäin tärkeä Keskiarvo Keskiarvo N= Suomalaiset luettelointisäännöt 3,67 3,68 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,70 3,66 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 3,73 3,65 Linda: hakukäyttö 3,65 3,64 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,65 3,64 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 3,69 3,59 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 3,63 3,56 koordinointi Linda: poimintaluettelointi 3,63 3,54 Fennica: hakukäyttö 3,49 3,52 Fennica: poimintaluettelointi 3,44 3,42 Arto: hakukäyttö 3,36 3,40 Verkkoarkisto 0,00 3,36 Nelli-portaali 3,26 3,35 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti 3,39 3,34 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 3,18 3,27 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 3,21 3,27 Viola: hakukäyttö 3,14 3,25 Käyttäjäkyselyt 0,00 3,24 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 3,27 3,23 Viola: poimintaluettelointi 3,13 3,20 Arto: poimintaluettelointi 2,95 3,07 Elektra : hakukäyttö 3,01 3,05 Mandis: poimintaluettelointi 2,87 3,01 Mandis: hakukäyttö 2,90 3,00 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,71

14 KVP:n palvelujen onnistuminen 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=Kansalliskirjasto onnistunut erittäin hyvin N= Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,24 3,39 Suomalaiset luettelointisäännöt 3,19 3,32 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,33 3,27 Fennica: hakukäyttö 3,20 3,27 Fennica: poimintaluettelointi 3,10 3,17 Viola: hakukäyttö 2,97 3,15 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 2,89 3,08 Arto: hakukäyttö 2,97 3,07 Linda: hakukäyttö 3,03 3,07 Mandis: hakukäyttö 2,43 3,01 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 2,83 3,01 koordinointi Käyttäjäkyselyt 0,00 3,00 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 2,84 3,00 Viola: poimintaluettelointi 2,78 2,99 Verkkoarkisto 0,00 2,95 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja 2,55 2,95 aineistotietokanta Halti Arto: poimintaluettelointi 2,84 2,92 Mandis: poimintaluettelointi 2,59 2,91 Elektra : hakukäyttö 2,69 2,87 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 2,29 2,87 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,80 Linda: poimintaluettelointi 2,99 2,77 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 2,09 2,64 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,52 2,61 Nelli-portaali 2,41 2,60

15 Erot tärkeyden ja onnistumisen välillä 2010 ja N= elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00-0,02 Mandis: hakukäyttö -0,48-0,15 Mandis: poimintaluettelointi -0,27-0,17 Viola: hakukäyttö -0,22-0,19 Arto: poimintaluettelointi -0,19-0,25 Käyttäjäkyselyt 0,00-0,27 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) -0,42-0,27 Elektra : hakukäyttö -0,35-0,28 Fennica: poimintaluettelointi -0,36-0,29 Fennica: hakukäyttö -0,31-0,30 Viola: poimintaluettelointi -0,33-0,37 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö -0,37-0,38 Arto: hakukäyttö -0,41-0,40 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot -0,39-0,40 Suomalaiset luettelointisäännöt -0,48-0,41 Verkkoarkisto 0,00-0,42 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti -0,89-0,49 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) -0,78-0,55 Doria- ja Theseus-alustapalvelut -0,96-0,60 Standardien ja formaattien kehittäminen ja -0,83-0,61 koordinointi Linda: hakukäyttö -0,63-0,61 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) -1,19-0,62 Nelli-portaali -0,87-0,78 Linda: poimintaluettelointi -0,67-0,80 Kirjastojärjestelmien kehittäminen -1,22-1,09

16 Erot sektoreittain : amk Tärkeys kaikki arvot laskeneet hieman, paitsi digitaalisten aineistojen haku ja Doria / Theseus tärkeintä kirjastojärjestelmän kehittäminen, FinELib, Doria, asiasanastot, luettelointisäännöt Onnistuminen ei suuria muutoksia, paitsi KITTin kohdalla selvää parannusta parhaat arviot: tunnistepalvelut, FinELib heikoin: Lindapoimintaluettelointi suurimmat kuilut Linda, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli kaikki yli -1

17 Erot sektoreittain : erikoiskirjastot Tärkeys kaikki arvot yli 3 Linda-haku ja poimintaluettelointi + FinELib tärkeimmät Mandis-haku vähiten tärkeä Onnistuminen erot pieniä, KITTin onnistuminen kasvanut KITT, Mandis-haku, verkkoarkisto: arvot alle 3 tunnistepalvelut ja Doria/Theseus parhaat arvot Vuonna 2010 ei ollenkaan -1 ylittäviä kuiluja; isoimmat gapit verkkoarkisto ja KITT, kuiluissa suuret muutokset: Doria, kirjastojärjestelmien kehittäminen, Halti parannusta

18 Erot sektoreittain : yleiset kirjastot Tärkeys Doria ainoa, jonka arvo alle 3, jopa KITT yli 3 luettelointisäännöt, asiasanastot, Fennica, tunnistepalvelut 3,7 3,8 muutokset pieniä Onnistuminen lähes kaikissa parannusta vuodesta 2008 Nelli ja kirjastojärjestelmien kehittäminen alle 3 Kirjastojärjestelmien kehittäminen gap -1,01, muut kuilut pieniä

19 Erot sektoreittain : yliopistokirjastot Tärkeys Tärkeimpiä FinELib, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli (3,8) muutokset pieniä, nousua Violan, digitaalisten aineistojen ja Nellin kohdalla tärkeydessä alle kolmosen vain bx, Mandis ja Elektra (2,99) Onnistuminen kaikissa palveluissa Arton poimintaluettelointia lukuun ottamatta onnistuttu edelliskyselyä paremmin suurin parannus onnistumisessa: Doria, Halti ja KITT KITT ja kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,5 Vuonna 2008 seitsemän kuilua noin / yli -1. Kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli ennallaan; kuilu supistunut eniten: KITT, Halti, Doria

20 Kaikki johtajat Tärkeys - alle kolmosen arvoja: bx, Elektra - tärkeimpiä: luettelointisäännöt, tunnistepalvelut, asiasanastot, Linda, kirjastojärjestelmät, FinELib Onnistuminen johtajat edelliskyselyä tyytyväisempiä erityisesti KITTin ja Dorian arvot nousseet Johtajien vastauksia 17% vähemmän kuin Kuilut kaventuneet, erityisesti Halti ja KITT. Vuonna 2008 useita yli -1 arvoja, nyt vain järjestelmien kehittäminen (-1,2)

21 Toimenpiteiden kohteet edellisten kyselyiden perusteella 2006 KITT-yhteistilasto yhteistietokantojen kansalaiskäyttö Manda /Mandis tiedotus kopioluetteloinnin periaatteet Voyager palvelukokonaisuus koulutustarjonnan kehittäminen Nellin ylläpito 2008 asiakasliittymä osana KDKhanketta KITT-yhteistilasto Halti-tietokanta viestintä koulutus

22 Mitkä toimenpiteistä onnistuneet, missä edelleen tekemistä Parannusta (kuilujen, väittämien arvottamisen tai avoimen palautteen perusteella): KITT Halti kirjastojärjestelmien kehittäminen ajantasaisen tiedon saanti yhteistietokantojen kansalaiskäyttö koulutustarjonta Edelleen tehtävää: kirjastojärjestelmien kehittäminen (gap -1,09) Nelli (gap -0,8) Linda-poimintaluettelointi (-0,78) kirjastojen vaikutusmahdollisuudet palvelukokonaisuus viestintä ja palautejärjestelmä

23 Jatkoaikataulu Toimenpide- ja tiedotusohjelma 10/ toiminnan suunnittelu Raportti kyselystä (10/2010) Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 2011

24 Kirjastojen yhteiset palvelut

25 Kirjastojen yhteiset palvelut Verkkoaineiston hankinta Kaikki sektorit Nelli-palvelut Korkeakoulu- ja yleiset kirjastot Kirjastojärjestelmä- ja tietokantojen tarjonta Kaikki sektorit Julkaisuarkistopalvelut Amk-, erikois- ja yo-kirjastot

26 Kirjastojen yhteiset palvelut - indikaattorit Kirjastojen yhteisten palvelujen (KK+VK) budjetin osuus korkeakoulukirjastojen kokonaisbudjetista 4,4 % Indikaattori YO AMK Yleinen kirjasto Artikkelilataukset + 40% (2009) + 163%(2009) + 79% (2009) (FinELib) + 31% (2008) + 46% (2008) + 55% (2008) FinELibin osuus e- aineistojen hankinnasta 77,2 % (2009) 81% (2008) 62,3 % (2009) 58% (2008) Tietoa ei ole saatavilla Poimintaluetteloinnin osuus luetteloinnista 80,3 % (2008) 82,5% (2007) 63,5% (2008) 64% (2007) Tietoa ei ole saatavilla

27 TAVOITTEET KIRJASTOJEN YHTEISTEN PALVELUJEN OHJAUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KIRJASTOPALVELUT JA JÄRJESTELMÄT TULEVAISUUDESSA Kartta yhteistyöfoorumeista Nykyisen ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän valmistelu käynnistyy Kokonaiskuvan selkiyttäminen Ohjausjärjestelmä suunnitelma valmistuu Kokonaiskuvan selkiyttäminen Toimenpiteet 2010 työskentelyn pohjalta Ohjausjärjestelmä käytössä KDK ASIAKASLIITTYMÄ Hankinta Pilotti Hallinto- ja rahoitusmalli vahvistuu Käyttäjäkunta laajenee Hallintomalli otetaan käyttöön Asiakasliittymäpalvelun strategia Käytettävyystestaus Käyttäjäkunta laajenee Strategian toteutus alkaa

28 TAVOITTEET YHTEISLUETTELO Avoin kansalaiskäyttö ja datan saatavuus Lindan kehittäminen Hallinto- ja rahoitusmalli Yhteisluettelon laajennus Yhteisluettelon laajennus VOYAGER (Linnea2) Ylläpito ja kehittäminen Versiopäivitys Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaus aloitetaan Kirjastojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoituslaskelma ja - suunnitelma KITT (uusi ohjausryhmä) Tilasto- ja vaikuttavuusmittareitten kehittäminen ja testaus KITT 2 toiminnallisuuden kuvaus alkaa KITT2 toiminnallisuus ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoitussuunnitelma

29 Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen

30 Kokonaiskuva tukevaisuuden palveluista Käyttäjien tarpeet Kirjastojen tarpeet Kansainväliset trendit ja tutkimukset KDK-seminaari David Nicholas (Google generation, vaikuttavuus) Stefan Gradman (semanttisen palvelut) Koulutus ja keskustelutilaisuudet Kirjastoverkkopäivä KDK ja yhteisluettelokiertue Muut tilaisuudet

31

32 KDK- Asiakasliittymän hankintapäätös Hankitaan kirjastoille, arkistoille ja museoille: Ex Libriksen Primo- asiakasliittymäohjelmisto ja Käyttöoikeus Primo Central Index:iin Hankinta sisältää: pilottijakson (6kk) kustannukset, toistaiseksi voimassa olevan ohjelmistolisenssin, käyttöönottoon tarvittavat palvelut, neljän vuoden tuki- ja ylläpitomaksut ja käyttöoikeuden Primo Central Index:iin.

33 Hankintapäätös Perustelu Ex Libriksen tarjous täyttää pakolliset vaatimukset sekä suurelta osin myös ei pakolliset pisteytettävät vaatimukset. Ex Libriksen laatima projektisuunnitelma on laadukas ja tarjouksen hinta mahdollistaa ohjelmiston hankkimisen suunnitellun budjetin puitteissa. Muuta Määräajan mennessä saatiin kaksi tarjousta, toinen Axiellilta ja toinen Ex Librikseltä. Axiellin tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena, heidän ohjelmistonsa ei täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia. Pakollisista ominaisuuksista puuttui kuusi.

34 KDK-asiakasliittymän rahoitus OKM rahoitus kattaa: Palvelinympäristön kustannukset Ohjelmistolisenssin Vuotuiset ylläpitokustannukset Keskitetty henkilöresursointi Kansalliskirjastossa, n. 10 htv Rahoitusta rajapintojen rakentamiseen ja konsultointiin Markkinointi-, koulutus-, tila- ym. kustannukset

35 Mahdollisuuksia Mahdollisuus erilaisten käyttöliittymien rakentamiseen Kansallinen näkymä Alueellinen näkymä, sektorikohtainen näkymä Organisaatiokohtainen näkymä Käyttöliittymä on otettavissa käyttöön eri ympäristöissä Web-sivut FB, muut sosiaalisen median ympäristöt Hanke edistää avoimia rajapintoja ja järjestelmien yhteensopivuutta. Vaatimusmäärittelyt verkossa

36 Osaava ja luova Suomi OKM julkaisuja 2010:15 Kansallinen digitaalinen kirjasto ja pitkäaikaissäilytys tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu sekä säilyttäminen yhteensopivien tietojärjestelmien sekä yhteisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja ylläpito on huolehdittava myös digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirjaaineistojen sekä tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä.

37 Osaava ja luova Suomi KDK Vakiinnutetaan kansallinen digitaalinen kirjasto ja liitetään se Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan. Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen säilyminen turvataan pitkäaikaissäilytysjärjestelmällä. Kulttuuriperintö-ja asiakirja-aineistojen digitointia vauhditetaan. Edistetään arkistolaitoksen keskusarkistohankkeen toteuttamista osana valtionhallinnon asiakirjojen lakisääteistä pysyvää säilyttämistä.

38 Kansallinen yhteisluettelo

39 Miksi kansallinen yhteisluettelo? Markkinoilla tarjolla olevat kirjastojärjestelmät muuttuvat seuraavien 3 5 vuoden aikana. Korkeakoulukirjastoissa kirjastojärjestelmien uudistaminen ja valmistautuminen uuden kirjastojärjestelmän valintaan on aloitettu tulevaisuudessa tarvittavien keskeisten osaalueiden kehittämisellä: kansallinen yhteisluettelo, siirtyminen MARC 21 - formaattiin sekä kaukopalvelun automatisointi. Lähde: Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.

40 Tavoiteltavat hyödyt Kansallinen yhteisluettelo luo edellytyksiä kirjastojen järjestelmäarkkitehtuurin muutokselle ja on osa uuden kirjastojärjestelmän valinnan valmistelua. Tehostaa kirjastojen prosesseja, esimerkiksi luettelointia ja kuvailutiedon uudelleenkäyttöä sekä parantaa asiakkaiden tiedonsaantiedellytyksiä.

41 Tavoiteltavat hyödyt Kirjastojen bibliografinen metadata säilytetään yhdessä paikassa (kustannussäästöt, tehokkuus) -> paikallisia järjestelmiä voidaan yksinkertaistaa. Mahdollistaa valmistautumisen luetteloinnin ja sisällönkuvailun muutoksiin, esim. FRBR, RDA, ontologiat ja sosiaalinen metadata. Mahdollistaa uusien palveluiden yhteisöllisen kehittämisen mm. web 2.0 -teknologioilla sekä metadatan vaihdon kolmansien osapuolien kanssa.

42 1. vaihe : Missä mennään nyt? LINDAn siirto Voyager-järjestelmästä Aleph - järjestelmään ja siirron jälkisiivous 2. vaihe : Erillisen auktoriteettitietokannan rakentaminen: Testitietokanta rakennettu Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteettituotanto siirretty Alephiin ja muiden auktoriteettien tuotannon testaus aloitettu Hakuindeksit ja rajapinnat muihin kirjastojärjestelmiin toteutettu KDK-integroinnin suunnittelu aloitettu

43 Jatkosuunnitelmat 3. vaihe : Kansallisen yhteisluettelon toteutus, myös mahdollinen erikoiskirjastojen mukaantulo Vuonna 2010 tehdään suunnittelua ja kehitetään yhteisluettelon perustaa ja laatua Vuonna tulisivat mahdollisesti ensimmäiset ammattikorkeakoulukirjastot ja yleiset kirjastot mukaan

44 Asiakasliittymä Vastauksia haasteisiin Käyttäjien tarpeet Datan ja rajapintojen avoimuus, kehittäjäverkosto Sosiaalisen metadatan hallinta Mobiilipalvelut Yhteisluettelo Luetteloinnin tehokkuus, kuvailutiedon uudelleenkäyttö Datan avoimuus Central Index Lisensioidun aineiston haku, Nellin käytettävyys Uuden sukupolven kirjastojärjestelmä Kirjastojen tehokkaat prosessit

45

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012

KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2012 2008-04-23 URN:NBN:FI-FE200804221251 KANSALLISKIRJASTO 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 NYKYTILA... 4 2.1 Organisaatio ja talous...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Nina Hyvönen ja Petri Tonteri, 2009 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Miksi tarvitaan yhteisluettelo?... 7 Vapaa kansalaiskäyttö...

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut KVP 2015 Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin Kristiina Kansalliskirjaston strategiakehys 2013-2016 Missio Visio Arvot Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne Kansallinen digitaalinen kirjasto: tausta, tavoitteet ja tilanne Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry Kevätseminaari 22.5.2010 Kansallinen digitaalinen

Lisätiedot

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2008 FinELib konsortio kumppanina tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:1

Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:1 Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:1 Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon Opetus-

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka.

OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka. OKM 9.1.2013 OKM:n hallinnonalan julkisten tietovarantojen avaaminen selvitys suunnitelmista toimialoittain Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan (KTPO) alueella keskeiset rahoitusta

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012

Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012 Suomalaiset julkaisuarkistot osa kansainvälistä yhteisöä? Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Kirjastoverkkopäivät, 25.10.2012 1. Julkaisuarkisto, erittäin lyhyt oppimäärä Vihreä tie avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ RAHOITUSHAKEMUS 1/2013 1 (5) UUDEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Uuden kirjastojärjestelmän suunnittelun lähtökohtina ovat kansallisissa ICT-strategioissa asetetut tavoitteet

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Sähköisen arkistoinnin edistäminen Tuloksellisuustarkastuskertomus Sähköisen arkistoinnin edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 11/2014

Lisätiedot