Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen"

Transkriptio

1 Kirjastojen tulevaisuuden haasteet Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

2 Sisältö Tausta Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät RAKE-raportin suositukset Palvelukysely kirjastojen yhteisistä palveluista Kirjastojen yhteiset palvelut Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen Kokonaiskuva KDK Kansallinen yhteisluettelo

3 Toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä Kirjastopalvelujen verkostomaisen toiminnan ja työnjaon kehittäminen Lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki Kulttuuriaineistolaki Standardointi Uudet tunnisteet Kansainvälistyminen Talous Tuottavuusohjelma Digitalisoituminen E-lehdet, e-kirjat, digitoidut tietosisällöt ja tutkimusdata Työskentely-ympäristö Käyttäjien muuttuvat tarpeet Nopeus, tarkoituksenmukaisuus Palvelut siellä missä käyttäjät Uudet teknologiat Web 2.0/3.0, mobiililaitteet, semanttinen web Palvelujen ja sisältöjen avoimuus

4 RAKE

5 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen kehittäminen Integroituminen opetukseen ja tutkimukseen Toiminnallisesti järkevät yhdistymiset AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Korkeakoulut vastaavat paikallisesta palvelusta ja Kansalliskirjaston palveluyksikkö kirjastoverkon yhteisistä palveluista Edistetään palvelujen käytön esteettömyyttä

6 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman sekä tietoaineistojen käytön turvaaminen Tavoitteena, että korkeakoulu käyttää 5% kokonaisbudjetista kirjastopalveluihin Korkeakoulut sitoutuvat omien tutkimusjulkaisujensa avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2015 mennessä Varmistetaan kirjastoille yliopistolaista johtuvien alvkustannusten korvaaminen Tekijänoikeuslaki tutkimuksen ja opetuksen tarve Kulttuuriaineistolaki digitaaliset vapaakappaleet

7 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kansalliskirjaston palvelut Kirjastoverkon yhteisiä infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti Toteutetaan KDK + yhteisluettelohankkeet Toteutetaan perusaineistoesitys Kehitetään keskitettyä aineistohankintaa (FinELib) tavoitteena, että FinELib välittää 80 %:a korkeakoulujen sähköisistä aineistoista. Julkaisuarkistojen ylläpito perustuu työnjakoon (kansallinen-paikallinen)

8 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kirjastoverkon palveluyksikön kehittäminen (KK+VK) Kansalliskirjasto on kirjastojen yhteisten palvelujen palveluyksikkö Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitusta lisätään 5-10% Varmistetaan keskeisten keskitettyjen palvelujen keskitetty rahoitus Varmistetaan korkeakoulukirjastojen vaikutusvalta niitä koskevien palveluiden tuottamisessa Varmistetaan Varastokirjaston palveluiden maksuttomuus

9 Suositusten toteutuminen 2010 Korkeakoulukirjastojen yhdistyminen - etenee 17 yo-kirjastoa (ml. mpk) 26 amk-kirjastoa Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Maksuperustelaki OA-toiminta Amk-sektori edelläkävijä HY, TaY OA-mandaatti ALV Koulutus 2009 Yo-sektori: kompensaatio takautuvasti AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto EI toteutunut

10 Suositusten toteutuminen 2010 Kirjastoverkon yhteisiä ja laajoja digitalisoitumista tukevia infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti KDK: asiakasliittymä & PAS Kansallinen yhteisluettelo Tutkimusinfrastruktuurivalmistelut Kansallinen julkaisurekisteri JURE KDK Asiakasliittymän + palvelinympäristön hankintaan liittyvä rahoituspäätös 2010 Pysyvä rahoitus 2011 alkaen Kansallinen yhteisluettelo Kansalaiskäyttö (Linda, Arto) 2010 alkaen Asiakaspohjan laajentamisvalmistelut käynnissä Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitus Rahoitustason korotus 2010 alkaen

11 Kirjastojen yhteisten palvelujen palvelukysely

12 Vastaajat sektoreittain yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) ammattikorkeakoulukirjasto yleinen kirjasto erikoiskirjasto/tutkimuslaitos Vuosi 2010 Vuosi 2008 muu 7 15 yhteensä N = 595 N = 664 yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 27 % 28 % ammattikorkeakoulukirjasto 13 % 18 % yleinen kirjasto 51 % 44 % erikoiskirjasto/tutkimuslaitos 8 % 7 % muu 1 % 2 %

13 KVP:n palvelujen tärkeys 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=palvelu on erittäin tärkeä Keskiarvo Keskiarvo N= Suomalaiset luettelointisäännöt 3,67 3,68 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,70 3,66 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 3,73 3,65 Linda: hakukäyttö 3,65 3,64 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,65 3,64 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 3,69 3,59 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 3,63 3,56 koordinointi Linda: poimintaluettelointi 3,63 3,54 Fennica: hakukäyttö 3,49 3,52 Fennica: poimintaluettelointi 3,44 3,42 Arto: hakukäyttö 3,36 3,40 Verkkoarkisto 0,00 3,36 Nelli-portaali 3,26 3,35 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti 3,39 3,34 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 3,18 3,27 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 3,21 3,27 Viola: hakukäyttö 3,14 3,25 Käyttäjäkyselyt 0,00 3,24 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 3,27 3,23 Viola: poimintaluettelointi 3,13 3,20 Arto: poimintaluettelointi 2,95 3,07 Elektra : hakukäyttö 3,01 3,05 Mandis: poimintaluettelointi 2,87 3,01 Mandis: hakukäyttö 2,90 3,00 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,71

14 KVP:n palvelujen onnistuminen 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=Kansalliskirjasto onnistunut erittäin hyvin N= Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,24 3,39 Suomalaiset luettelointisäännöt 3,19 3,32 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,33 3,27 Fennica: hakukäyttö 3,20 3,27 Fennica: poimintaluettelointi 3,10 3,17 Viola: hakukäyttö 2,97 3,15 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 2,89 3,08 Arto: hakukäyttö 2,97 3,07 Linda: hakukäyttö 3,03 3,07 Mandis: hakukäyttö 2,43 3,01 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 2,83 3,01 koordinointi Käyttäjäkyselyt 0,00 3,00 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 2,84 3,00 Viola: poimintaluettelointi 2,78 2,99 Verkkoarkisto 0,00 2,95 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja 2,55 2,95 aineistotietokanta Halti Arto: poimintaluettelointi 2,84 2,92 Mandis: poimintaluettelointi 2,59 2,91 Elektra : hakukäyttö 2,69 2,87 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 2,29 2,87 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,80 Linda: poimintaluettelointi 2,99 2,77 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 2,09 2,64 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,52 2,61 Nelli-portaali 2,41 2,60

15 Erot tärkeyden ja onnistumisen välillä 2010 ja N= elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00-0,02 Mandis: hakukäyttö -0,48-0,15 Mandis: poimintaluettelointi -0,27-0,17 Viola: hakukäyttö -0,22-0,19 Arto: poimintaluettelointi -0,19-0,25 Käyttäjäkyselyt 0,00-0,27 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) -0,42-0,27 Elektra : hakukäyttö -0,35-0,28 Fennica: poimintaluettelointi -0,36-0,29 Fennica: hakukäyttö -0,31-0,30 Viola: poimintaluettelointi -0,33-0,37 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö -0,37-0,38 Arto: hakukäyttö -0,41-0,40 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot -0,39-0,40 Suomalaiset luettelointisäännöt -0,48-0,41 Verkkoarkisto 0,00-0,42 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti -0,89-0,49 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) -0,78-0,55 Doria- ja Theseus-alustapalvelut -0,96-0,60 Standardien ja formaattien kehittäminen ja -0,83-0,61 koordinointi Linda: hakukäyttö -0,63-0,61 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) -1,19-0,62 Nelli-portaali -0,87-0,78 Linda: poimintaluettelointi -0,67-0,80 Kirjastojärjestelmien kehittäminen -1,22-1,09

16 Erot sektoreittain : amk Tärkeys kaikki arvot laskeneet hieman, paitsi digitaalisten aineistojen haku ja Doria / Theseus tärkeintä kirjastojärjestelmän kehittäminen, FinELib, Doria, asiasanastot, luettelointisäännöt Onnistuminen ei suuria muutoksia, paitsi KITTin kohdalla selvää parannusta parhaat arviot: tunnistepalvelut, FinELib heikoin: Lindapoimintaluettelointi suurimmat kuilut Linda, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli kaikki yli -1

17 Erot sektoreittain : erikoiskirjastot Tärkeys kaikki arvot yli 3 Linda-haku ja poimintaluettelointi + FinELib tärkeimmät Mandis-haku vähiten tärkeä Onnistuminen erot pieniä, KITTin onnistuminen kasvanut KITT, Mandis-haku, verkkoarkisto: arvot alle 3 tunnistepalvelut ja Doria/Theseus parhaat arvot Vuonna 2010 ei ollenkaan -1 ylittäviä kuiluja; isoimmat gapit verkkoarkisto ja KITT, kuiluissa suuret muutokset: Doria, kirjastojärjestelmien kehittäminen, Halti parannusta

18 Erot sektoreittain : yleiset kirjastot Tärkeys Doria ainoa, jonka arvo alle 3, jopa KITT yli 3 luettelointisäännöt, asiasanastot, Fennica, tunnistepalvelut 3,7 3,8 muutokset pieniä Onnistuminen lähes kaikissa parannusta vuodesta 2008 Nelli ja kirjastojärjestelmien kehittäminen alle 3 Kirjastojärjestelmien kehittäminen gap -1,01, muut kuilut pieniä

19 Erot sektoreittain : yliopistokirjastot Tärkeys Tärkeimpiä FinELib, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli (3,8) muutokset pieniä, nousua Violan, digitaalisten aineistojen ja Nellin kohdalla tärkeydessä alle kolmosen vain bx, Mandis ja Elektra (2,99) Onnistuminen kaikissa palveluissa Arton poimintaluettelointia lukuun ottamatta onnistuttu edelliskyselyä paremmin suurin parannus onnistumisessa: Doria, Halti ja KITT KITT ja kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,5 Vuonna 2008 seitsemän kuilua noin / yli -1. Kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli ennallaan; kuilu supistunut eniten: KITT, Halti, Doria

20 Kaikki johtajat Tärkeys - alle kolmosen arvoja: bx, Elektra - tärkeimpiä: luettelointisäännöt, tunnistepalvelut, asiasanastot, Linda, kirjastojärjestelmät, FinELib Onnistuminen johtajat edelliskyselyä tyytyväisempiä erityisesti KITTin ja Dorian arvot nousseet Johtajien vastauksia 17% vähemmän kuin Kuilut kaventuneet, erityisesti Halti ja KITT. Vuonna 2008 useita yli -1 arvoja, nyt vain järjestelmien kehittäminen (-1,2)

21 Toimenpiteiden kohteet edellisten kyselyiden perusteella 2006 KITT-yhteistilasto yhteistietokantojen kansalaiskäyttö Manda /Mandis tiedotus kopioluetteloinnin periaatteet Voyager palvelukokonaisuus koulutustarjonnan kehittäminen Nellin ylläpito 2008 asiakasliittymä osana KDKhanketta KITT-yhteistilasto Halti-tietokanta viestintä koulutus

22 Mitkä toimenpiteistä onnistuneet, missä edelleen tekemistä Parannusta (kuilujen, väittämien arvottamisen tai avoimen palautteen perusteella): KITT Halti kirjastojärjestelmien kehittäminen ajantasaisen tiedon saanti yhteistietokantojen kansalaiskäyttö koulutustarjonta Edelleen tehtävää: kirjastojärjestelmien kehittäminen (gap -1,09) Nelli (gap -0,8) Linda-poimintaluettelointi (-0,78) kirjastojen vaikutusmahdollisuudet palvelukokonaisuus viestintä ja palautejärjestelmä

23 Jatkoaikataulu Toimenpide- ja tiedotusohjelma 10/ toiminnan suunnittelu Raportti kyselystä (10/2010) Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 2011

24 Kirjastojen yhteiset palvelut

25 Kirjastojen yhteiset palvelut Verkkoaineiston hankinta Kaikki sektorit Nelli-palvelut Korkeakoulu- ja yleiset kirjastot Kirjastojärjestelmä- ja tietokantojen tarjonta Kaikki sektorit Julkaisuarkistopalvelut Amk-, erikois- ja yo-kirjastot

26 Kirjastojen yhteiset palvelut - indikaattorit Kirjastojen yhteisten palvelujen (KK+VK) budjetin osuus korkeakoulukirjastojen kokonaisbudjetista 4,4 % Indikaattori YO AMK Yleinen kirjasto Artikkelilataukset + 40% (2009) + 163%(2009) + 79% (2009) (FinELib) + 31% (2008) + 46% (2008) + 55% (2008) FinELibin osuus e- aineistojen hankinnasta 77,2 % (2009) 81% (2008) 62,3 % (2009) 58% (2008) Tietoa ei ole saatavilla Poimintaluetteloinnin osuus luetteloinnista 80,3 % (2008) 82,5% (2007) 63,5% (2008) 64% (2007) Tietoa ei ole saatavilla

27 TAVOITTEET KIRJASTOJEN YHTEISTEN PALVELUJEN OHJAUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KIRJASTOPALVELUT JA JÄRJESTELMÄT TULEVAISUUDESSA Kartta yhteistyöfoorumeista Nykyisen ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän valmistelu käynnistyy Kokonaiskuvan selkiyttäminen Ohjausjärjestelmä suunnitelma valmistuu Kokonaiskuvan selkiyttäminen Toimenpiteet 2010 työskentelyn pohjalta Ohjausjärjestelmä käytössä KDK ASIAKASLIITTYMÄ Hankinta Pilotti Hallinto- ja rahoitusmalli vahvistuu Käyttäjäkunta laajenee Hallintomalli otetaan käyttöön Asiakasliittymäpalvelun strategia Käytettävyystestaus Käyttäjäkunta laajenee Strategian toteutus alkaa

28 TAVOITTEET YHTEISLUETTELO Avoin kansalaiskäyttö ja datan saatavuus Lindan kehittäminen Hallinto- ja rahoitusmalli Yhteisluettelon laajennus Yhteisluettelon laajennus VOYAGER (Linnea2) Ylläpito ja kehittäminen Versiopäivitys Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaus aloitetaan Kirjastojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoituslaskelma ja - suunnitelma KITT (uusi ohjausryhmä) Tilasto- ja vaikuttavuusmittareitten kehittäminen ja testaus KITT 2 toiminnallisuuden kuvaus alkaa KITT2 toiminnallisuus ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoitussuunnitelma

29 Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen

30 Kokonaiskuva tukevaisuuden palveluista Käyttäjien tarpeet Kirjastojen tarpeet Kansainväliset trendit ja tutkimukset KDK-seminaari David Nicholas (Google generation, vaikuttavuus) Stefan Gradman (semanttisen palvelut) Koulutus ja keskustelutilaisuudet Kirjastoverkkopäivä KDK ja yhteisluettelokiertue Muut tilaisuudet

31

32 KDK- Asiakasliittymän hankintapäätös Hankitaan kirjastoille, arkistoille ja museoille: Ex Libriksen Primo- asiakasliittymäohjelmisto ja Käyttöoikeus Primo Central Index:iin Hankinta sisältää: pilottijakson (6kk) kustannukset, toistaiseksi voimassa olevan ohjelmistolisenssin, käyttöönottoon tarvittavat palvelut, neljän vuoden tuki- ja ylläpitomaksut ja käyttöoikeuden Primo Central Index:iin.

33 Hankintapäätös Perustelu Ex Libriksen tarjous täyttää pakolliset vaatimukset sekä suurelta osin myös ei pakolliset pisteytettävät vaatimukset. Ex Libriksen laatima projektisuunnitelma on laadukas ja tarjouksen hinta mahdollistaa ohjelmiston hankkimisen suunnitellun budjetin puitteissa. Muuta Määräajan mennessä saatiin kaksi tarjousta, toinen Axiellilta ja toinen Ex Librikseltä. Axiellin tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena, heidän ohjelmistonsa ei täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia. Pakollisista ominaisuuksista puuttui kuusi.

34 KDK-asiakasliittymän rahoitus OKM rahoitus kattaa: Palvelinympäristön kustannukset Ohjelmistolisenssin Vuotuiset ylläpitokustannukset Keskitetty henkilöresursointi Kansalliskirjastossa, n. 10 htv Rahoitusta rajapintojen rakentamiseen ja konsultointiin Markkinointi-, koulutus-, tila- ym. kustannukset

35 Mahdollisuuksia Mahdollisuus erilaisten käyttöliittymien rakentamiseen Kansallinen näkymä Alueellinen näkymä, sektorikohtainen näkymä Organisaatiokohtainen näkymä Käyttöliittymä on otettavissa käyttöön eri ympäristöissä Web-sivut FB, muut sosiaalisen median ympäristöt Hanke edistää avoimia rajapintoja ja järjestelmien yhteensopivuutta. Vaatimusmäärittelyt verkossa

36 Osaava ja luova Suomi OKM julkaisuja 2010:15 Kansallinen digitaalinen kirjasto ja pitkäaikaissäilytys tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu sekä säilyttäminen yhteensopivien tietojärjestelmien sekä yhteisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja ylläpito on huolehdittava myös digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirjaaineistojen sekä tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä.

37 Osaava ja luova Suomi KDK Vakiinnutetaan kansallinen digitaalinen kirjasto ja liitetään se Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan. Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen säilyminen turvataan pitkäaikaissäilytysjärjestelmällä. Kulttuuriperintö-ja asiakirja-aineistojen digitointia vauhditetaan. Edistetään arkistolaitoksen keskusarkistohankkeen toteuttamista osana valtionhallinnon asiakirjojen lakisääteistä pysyvää säilyttämistä.

38 Kansallinen yhteisluettelo

39 Miksi kansallinen yhteisluettelo? Markkinoilla tarjolla olevat kirjastojärjestelmät muuttuvat seuraavien 3 5 vuoden aikana. Korkeakoulukirjastoissa kirjastojärjestelmien uudistaminen ja valmistautuminen uuden kirjastojärjestelmän valintaan on aloitettu tulevaisuudessa tarvittavien keskeisten osaalueiden kehittämisellä: kansallinen yhteisluettelo, siirtyminen MARC 21 - formaattiin sekä kaukopalvelun automatisointi. Lähde: Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.

40 Tavoiteltavat hyödyt Kansallinen yhteisluettelo luo edellytyksiä kirjastojen järjestelmäarkkitehtuurin muutokselle ja on osa uuden kirjastojärjestelmän valinnan valmistelua. Tehostaa kirjastojen prosesseja, esimerkiksi luettelointia ja kuvailutiedon uudelleenkäyttöä sekä parantaa asiakkaiden tiedonsaantiedellytyksiä.

41 Tavoiteltavat hyödyt Kirjastojen bibliografinen metadata säilytetään yhdessä paikassa (kustannussäästöt, tehokkuus) -> paikallisia järjestelmiä voidaan yksinkertaistaa. Mahdollistaa valmistautumisen luetteloinnin ja sisällönkuvailun muutoksiin, esim. FRBR, RDA, ontologiat ja sosiaalinen metadata. Mahdollistaa uusien palveluiden yhteisöllisen kehittämisen mm. web 2.0 -teknologioilla sekä metadatan vaihdon kolmansien osapuolien kanssa.

42 1. vaihe : Missä mennään nyt? LINDAn siirto Voyager-järjestelmästä Aleph - järjestelmään ja siirron jälkisiivous 2. vaihe : Erillisen auktoriteettitietokannan rakentaminen: Testitietokanta rakennettu Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteettituotanto siirretty Alephiin ja muiden auktoriteettien tuotannon testaus aloitettu Hakuindeksit ja rajapinnat muihin kirjastojärjestelmiin toteutettu KDK-integroinnin suunnittelu aloitettu

43 Jatkosuunnitelmat 3. vaihe : Kansallisen yhteisluettelon toteutus, myös mahdollinen erikoiskirjastojen mukaantulo Vuonna 2010 tehdään suunnittelua ja kehitetään yhteisluettelon perustaa ja laatua Vuonna tulisivat mahdollisesti ensimmäiset ammattikorkeakoulukirjastot ja yleiset kirjastot mukaan

44 Asiakasliittymä Vastauksia haasteisiin Käyttäjien tarpeet Datan ja rajapintojen avoimuus, kehittäjäverkosto Sosiaalisen metadatan hallinta Mobiilipalvelut Yhteisluettelo Luetteloinnin tehokkuus, kuvailutiedon uudelleenkäyttö Datan avoimuus Central Index Lisensioidun aineiston haku, Nellin käytettävyys Uuden sukupolven kirjastojärjestelmä Kirjastojen tehokkaat prosessit

45

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä Triangelipäivät Turku 30.10.2008 Ari Rouvari Agenda KUI? Haasteet digitaalisessa ympäristössä Hankkeen tavoitteet KUI? Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhdessä eteenpäin toisiltamme oppien Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut palveluiden kehittäminen korkeakouluille, kirjastoverkolle ja muille asiakasryhmille Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjaston

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012. Yhteenveto tuloksista 16.4.2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012. Yhteenveto tuloksista 16.4.2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tuloksista 16.4.2012 Kyselyn toteuttaminen Toteutettiin neljättä kertaa, aiemmat 2006, 2008 ja 2010 Aineisto kerättiin verkkolomakkeella 1.-29.2.2012

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa

Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Ajankohtaista Kansalliskirjaston palveluissa Erikoiskirjastojen kokous 25.11.2016 Minna-Liisa Kivinen Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde Finna.fi Kansalliskirjaston palvelut

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kirjastojen yhteiset palvelut Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kansakunnan tie tietoon Kansalliskirjaston strategiset päämäärät Kansallisaineiston saatavuudella ja säilyvyydellä on

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Haasteina mm. toimintaympäristön

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 8.4.2009 klo 13.05 15.10 Paikka: Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36, Kai Ekholmin huone Osallistujat: Kai Ekholm

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist UKJ nyt FUCIO:n kevätkokous 16.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat 2015 Johtajan katsaus vuoteen 2015 Tulevaisuuden rakentaminen kuvaa hyvin vuotta 2015 työstimme Finna- ja FinELib-strategioita yhdessä asiakkaidemme

Lisätiedot

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Pilotit tuotantoon Avoimia kysymyksiä Monitahoinen prosessi Pilotit tuotantoon Askelia

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden. toiminta Kristiina Hormia- Poutanen KANSALLISKIRJASTO

Kirjastoverkkopalveluiden. toiminta Kristiina Hormia- Poutanen KANSALLISKIRJASTO Kirjastoverkkopalveluiden toiminta 2016 Kristiina Hormia- Poutanen Kirjastoverkon palvelut Asiakkuuksien hallinta Viestintä, koulutukset, tapahtumat ja etäosallistuminen Kansallinen ja kv yhteistyö Verkkoaineiston

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma

Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Terminologiaa tarkennettu kokouksessa käydyn keskustelun

Lisätiedot

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015 Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 Koulutus- ja tiedejärjestelmä dynaamisemmaksi Korkeakouluuudistus Tiede- ja tutkimusverkoston

Lisätiedot

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014

Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Finna-kehitystyön painopisteet vuonna 2014 Markku Heinäsenaho 18.11.2013 KDK-konsortioryhmä Järjestelmäkehityksen suuret linjat 2014 Finna-versiopäivitys Metatiedon käyttöoikeudet ja rajoitukset Avoimet

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Rita Voigt Teknillisen korkeakoulun kirjasto ja OA-JES OA-seminaari 29.11.2006 Tampereen yliopisto Avoin julkaisuarkisto määritelmiä Sisältää kaikista julkaisuista kuvailutietojen

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Tuula Haavisto 6.11.2015 Yleisten kirjastojen neuvosto Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 11.9.2015 Kuvailutiedon

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Aki Kangas. Kansalliskirjasto

Aki Kangas. Kansalliskirjasto Aki Kangas Kansalliskirjasto Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 Julkaisija: Kansalliskirjasto Tekijä: Aki Kangas Julkaisun nimi: Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 23.3.2010, klo 12.00-16.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä:

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Sivu 1 / 10 Kansalliskirjasto 10.5.2011 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: ke 14.4.2011 klo 10.20 14.45 Paikka: Oulun yliopiston kirjasto, Linnanmaan kampusalue, Tiedekirjasto Tellus, ryhmätyöhuone TL113.

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen

Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen Liisa Siipilehto Matri-seminaari: Luonnontutkimuksen uudet tuulet 28.10.2008 Viikin tiedekirjasto

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous,

YSAsta YSOon. Mikko Lappalainen Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, YSAsta YSOon Mikko Lappalainen mikko.lappalainen@helsinki.fi Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous, 1.12.2016 1 Sisällys 1. Miksi 2. Miten 3. Milloin 2 YSAsta YSOon eli Asiasanastosta ontologiaan?

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut kirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut kirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut kirjastoille näkymiä tulevaisuuteen KINE 9.10.2014 Oulu Kristiina Hormia-Poutanen Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos mihin kirjastojen pitäisi palveluillaan vastata

Lisätiedot

Kansalliskirjaston strategiatyö

Kansalliskirjaston strategiatyö Kansalliskirjaston strategiatyö 2016 2020 Erikoiskirjastojen verkoston kokous 9.12.2015 Heli Kautonen Kansalliskirjaston strategiatyö Kansalliskirjaston strategia FinELib strategia Finna strategia Bonus:

Lisätiedot

Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja

Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja 1.2.-15.2.2012 KITT kokeneille -työpaja Jyväskylä, Helsinki, Oulu Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

NELLI, MIHI OLET MENOS? Triangelipäivät Turku Ari Rouvari. Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri

NELLI, MIHI OLET MENOS? Triangelipäivät Turku Ari Rouvari. Digitaalisten kirjastopalveluiden arkkitehtuuri NELLI, MIHI OLET MENOS? Triangelipäivät Turku 29.10.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Voi herra isä! Nellin menneisyys 2003-2006 Palvelun rakentaminen ja käynnistäminen Yhteistyön kehittäminen ja tehtävän jako

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille?

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa Taustaa Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus

Lisätiedot

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous

Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Sivu 1 / 5 Kansalliskirjasto 9.11.2010 Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: pe 5.11.2010 klo 10.00-13.00 Paikka: Hanken, A403 (4. krs), Arkadiankatu 22, Helsinki Jäsenet: Esittelijä: Sihteeri:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta. Minttu Hurme Kirjastojen tietojärjestelmät Uuden kirjastojärjestelmän valmistelusta Minttu Hurme 20.9.2012 Kirjastojen tietojärjestelmät HIEMAN HISTORIAA KANSALLISKIRJASTO JA KIRJASTOJÄRJESTELMÄT LSP Kirjastojärjestelmien historia Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa

Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa 14.12.2016 Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/record/hkm.hkms000005:km0000nf9x Hakutoimintoihin ja kuvailutietojen näyttämiseen yhteiset säännöt Yhteinen

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 15.11.2011 OKM Kirjastopäivät Yhteisluettelo nyt LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja kirjastosulautumissa

Lisätiedot

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager

ARTIVA-pilotointi. KVP asiantuntijaseminaari Lassi Lager ARTIVA-pilotointi KVP asiantuntijaseminaari 12.9.2013 Lassi Lager ARTIVA-hanke OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tarkoitus on edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva JURE ja julkaisufoorumi Julkaisuarkistotapaaminen, 31.8.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama, CSC:n koordinoima Jure-projekti suunnittelee

Lisätiedot

KDK:n asiakasliittymä

KDK:n asiakasliittymä KDK:n asiakasliittymä 8.12. 2010 Ari Rouvari Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda KDK Asiakasliittymä Taustaa Lähtökohdat Asiakasliittymän palvelut Asiakasliittymän pilotointi

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. kerros, kokoushuone D326

Aika: klo Paikka: Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. kerros, kokoushuone D326 Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmä Asialista Aika: 28.3.2012 klo 12 14 Paikka: Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. kerros, kokoushuone D326 Osallistujat: Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmä:

Lisätiedot

Mitä, miksi ja miten?

Mitä, miksi ja miten? ASIAKASLIITTYMÄ Museoiden KDK-päivä 29.4.2010 Ari Rouvari Kansalliskirjasto Mitä, miksi ja miten? AGENDA Asiakasliittymä: perusteet Aikataulu Asiakasliittymän palvelut Hankinta Pilotointi Asiakasliittymä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut digitoijalle

Kansalliskirjaston palvelut digitoijalle Kansalliskirjaston palvelut digitoijalle Jyrki Ilva Lassi Lager Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivä 26.1.2016 Kansalliskirjastolla monta roolia Lakisääteisiä tehtäviä mm. kulttuuriaineistolakiin

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Finna-tilannekatsaus. Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Finna-tilannekatsaus. Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna-tilannekatsaus Erkki Tolonen Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Finnan uudet aineistot ja näkymät Uusia aineistoja kesän aikana seuraavilta organisaatioilta: Hotelli- ja ravintolamuseo Turun museokeskus

Lisätiedot

Finna ja ontologiat tms.

Finna ja ontologiat tms. Finna ja ontologiat tms. Erkki Tolonen 3.9.2014 Finna.fi - taustaa FINNA on osa Kansallinen digitaalinen kirjasto hanketta, sen asiakasliittymä, joka on toteutettu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen päälle.

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 24.10.2012, Kirjastoverkkopäivät eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan?

Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan? Kansallinen digitaalinen kirjasto mitä tehdään ja mitä tavoitellaan? Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki - seminaari 5.6.2009 Minna Karvonen Muutossuunnat & Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille?

Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Mitä PAS-järjestelmä tarkoittaa museoille? Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Kari Peiponen, Valtion taidemuseo Heritology (Cultural heritage) Šola defined heritology as a study of the future of

Lisätiedot

Kuvailun verkostoituminen - kuvailufilosofiaa ja visioita

Kuvailun verkostoituminen - kuvailufilosofiaa ja visioita Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kuvailun verkostoituminen - kuvailufilosofiaa ja visioita Kuvailun tiedotuspäivä 26.10.2016 27.10.2016 1 Sisältö Tietoympäristön muutos Verkostomainen toimintatapa

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Kysely. Vastaukset. Hellevi Yrjölä

Kysely. Vastaukset. Hellevi Yrjölä EriKneuvosto Muistio Hellevi Yrjölä 28.4.2004 Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten näkemyksiä Kansalliskirjaston palveluista Kysely Vastaukset Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenille lähetettiin sähköpostitse

Lisätiedot