Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojen tulevaisuuden haasteet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 24.9.2010 Kristiina Hormia-Poutanen"

Transkriptio

1 Kirjastojen tulevaisuuden haasteet Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Kristiina Hormia-Poutanen

2 Sisältö Tausta Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät RAKE-raportin suositukset Palvelukysely kirjastojen yhteisistä palveluista Kirjastojen yhteiset palvelut Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen Kokonaiskuva KDK Kansallinen yhteisluettelo

3 Toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä Kirjastopalvelujen verkostomaisen toiminnan ja työnjaon kehittäminen Lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki Kulttuuriaineistolaki Standardointi Uudet tunnisteet Kansainvälistyminen Talous Tuottavuusohjelma Digitalisoituminen E-lehdet, e-kirjat, digitoidut tietosisällöt ja tutkimusdata Työskentely-ympäristö Käyttäjien muuttuvat tarpeet Nopeus, tarkoituksenmukaisuus Palvelut siellä missä käyttäjät Uudet teknologiat Web 2.0/3.0, mobiililaitteet, semanttinen web Palvelujen ja sisältöjen avoimuus

4 RAKE

5 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen kehittäminen Integroituminen opetukseen ja tutkimukseen Toiminnallisesti järkevät yhdistymiset AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Korkeakoulut vastaavat paikallisesta palvelusta ja Kansalliskirjaston palveluyksikkö kirjastoverkon yhteisistä palveluista Edistetään palvelujen käytön esteettömyyttä

6 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Korkeakoulukirjastojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman sekä tietoaineistojen käytön turvaaminen Tavoitteena, että korkeakoulu käyttää 5% kokonaisbudjetista kirjastopalveluihin Korkeakoulut sitoutuvat omien tutkimusjulkaisujensa avoimeen julkaisemiseen vuoteen 2015 mennessä Varmistetaan kirjastoille yliopistolaista johtuvien alvkustannusten korvaaminen Tekijänoikeuslaki tutkimuksen ja opetuksen tarve Kulttuuriaineistolaki digitaaliset vapaakappaleet

7 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kansalliskirjaston palvelut Kirjastoverkon yhteisiä infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti Toteutetaan KDK + yhteisluettelohankkeet Toteutetaan perusaineistoesitys Kehitetään keskitettyä aineistohankintaa (FinELib) tavoitteena, että FinELib välittää 80 %:a korkeakoulujen sähköisistä aineistoista. Julkaisuarkistojen ylläpito perustuu työnjakoon (kansallinen-paikallinen)

8 Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen - RAKE-raportin suositukset Kirjastoverkon palveluyksikön kehittäminen (KK+VK) Kansalliskirjasto on kirjastojen yhteisten palvelujen palveluyksikkö Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitusta lisätään 5-10% Varmistetaan keskeisten keskitettyjen palvelujen keskitetty rahoitus Varmistetaan korkeakoulukirjastojen vaikutusvalta niitä koskevien palveluiden tuottamisessa Varmistetaan Varastokirjaston palveluiden maksuttomuus

9 Suositusten toteutuminen 2010 Korkeakoulukirjastojen yhdistyminen - etenee 17 yo-kirjastoa (ml. mpk) 26 amk-kirjastoa Varmistetaan peruspalveluiden maksuttomuus Maksuperustelaki OA-toiminta Amk-sektori edelläkävijä HY, TaY OA-mandaatti ALV Koulutus 2009 Yo-sektori: kompensaatio takautuvasti AMK- ja Yo-kirjastoille muodostetaan yksi yhteinen konsortio/neuvosto EI toteutunut

10 Suositusten toteutuminen 2010 Kirjastoverkon yhteisiä ja laajoja digitalisoitumista tukevia infrastruktuurihankkeita viedään eteenpäin keskitetysti KDK: asiakasliittymä & PAS Kansallinen yhteisluettelo Tutkimusinfrastruktuurivalmistelut Kansallinen julkaisurekisteri JURE KDK Asiakasliittymän + palvelinympäristön hankintaan liittyvä rahoituspäätös 2010 Pysyvä rahoitus 2011 alkaen Kansallinen yhteisluettelo Kansalaiskäyttö (Linda, Arto) 2010 alkaen Asiakaspohjan laajentamisvalmistelut käynnissä Kirjastojen yhteisten palveluiden budjettirahoitus Rahoitustason korotus 2010 alkaen

11 Kirjastojen yhteisten palvelujen palvelukysely

12 Vastaajat sektoreittain yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) ammattikorkeakoulukirjasto yleinen kirjasto erikoiskirjasto/tutkimuslaitos Vuosi 2010 Vuosi 2008 muu 7 15 yhteensä N = 595 N = 664 yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 27 % 28 % ammattikorkeakoulukirjasto 13 % 18 % yleinen kirjasto 51 % 44 % erikoiskirjasto/tutkimuslaitos 8 % 7 % muu 1 % 2 %

13 KVP:n palvelujen tärkeys 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=palvelu on erittäin tärkeä Keskiarvo Keskiarvo N= Suomalaiset luettelointisäännöt 3,67 3,68 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,70 3,66 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 3,73 3,65 Linda: hakukäyttö 3,65 3,64 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,65 3,64 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 3,69 3,59 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 3,63 3,56 koordinointi Linda: poimintaluettelointi 3,63 3,54 Fennica: hakukäyttö 3,49 3,52 Fennica: poimintaluettelointi 3,44 3,42 Arto: hakukäyttö 3,36 3,40 Verkkoarkisto 0,00 3,36 Nelli-portaali 3,26 3,35 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti 3,39 3,34 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 3,18 3,27 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 3,21 3,27 Viola: hakukäyttö 3,14 3,25 Käyttäjäkyselyt 0,00 3,24 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 3,27 3,23 Viola: poimintaluettelointi 3,13 3,20 Arto: poimintaluettelointi 2,95 3,07 Elektra : hakukäyttö 3,01 3,05 Mandis: poimintaluettelointi 2,87 3,01 Mandis: hakukäyttö 2,90 3,00 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,71

14 KVP:n palvelujen onnistuminen 2008 ja 2010 asteikko 1-4, jossa 4=Kansalliskirjasto onnistunut erittäin hyvin N= Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) 3,24 3,39 Suomalaiset luettelointisäännöt 3,19 3,32 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot 3,33 3,27 Fennica: hakukäyttö 3,20 3,27 Fennica: poimintaluettelointi 3,10 3,17 Viola: hakukäyttö 2,97 3,15 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) 2,89 3,08 Arto: hakukäyttö 2,97 3,07 Linda: hakukäyttö 3,03 3,07 Mandis: hakukäyttö 2,43 3,01 Standardien ja formaattien kehittäminen ja 2,83 3,01 koordinointi Käyttäjäkyselyt 0,00 3,00 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö 2,84 3,00 Viola: poimintaluettelointi 2,78 2,99 Verkkoarkisto 0,00 2,95 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja 2,55 2,95 aineistotietokanta Halti Arto: poimintaluettelointi 2,84 2,92 Mandis: poimintaluettelointi 2,59 2,91 Elektra : hakukäyttö 2,69 2,87 Doria- ja Theseus-alustapalvelut 2,29 2,87 elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00 2,80 Linda: poimintaluettelointi 2,99 2,77 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) 2,09 2,64 Kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,52 2,61 Nelli-portaali 2,41 2,60

15 Erot tärkeyden ja onnistumisen välillä 2010 ja N= elektronisten aineistojen bx-suosituspalvelu 0,00-0,02 Mandis: hakukäyttö -0,48-0,15 Mandis: poimintaluettelointi -0,27-0,17 Viola: hakukäyttö -0,22-0,19 Arto: poimintaluettelointi -0,19-0,25 Käyttäjäkyselyt 0,00-0,27 Tunnistepalvelut (ISBN, ISSN, ISMN, URN) -0,42-0,27 Elektra : hakukäyttö -0,35-0,28 Fennica: poimintaluettelointi -0,36-0,29 Fennica: hakukäyttö -0,31-0,30 Viola: poimintaluettelointi -0,33-0,37 Kansalliskirjaston digitoidut aineistot: hakukäyttö -0,37-0,38 Arto: hakukäyttö -0,41-0,40 Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot -0,39-0,40 Suomalaiset luettelointisäännöt -0,48-0,41 Verkkoarkisto 0,00-0,42 Kirjastoverkkopalveluiden asiakas- ja aineistotietokanta Halti -0,89-0,49 Elektronisen aineiston hankinta (FinELib) -0,78-0,55 Doria- ja Theseus-alustapalvelut -0,96-0,60 Standardien ja formaattien kehittäminen ja -0,83-0,61 koordinointi Linda: hakukäyttö -0,63-0,61 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) -1,19-0,62 Nelli-portaali -0,87-0,78 Linda: poimintaluettelointi -0,67-0,80 Kirjastojärjestelmien kehittäminen -1,22-1,09

16 Erot sektoreittain : amk Tärkeys kaikki arvot laskeneet hieman, paitsi digitaalisten aineistojen haku ja Doria / Theseus tärkeintä kirjastojärjestelmän kehittäminen, FinELib, Doria, asiasanastot, luettelointisäännöt Onnistuminen ei suuria muutoksia, paitsi KITTin kohdalla selvää parannusta parhaat arviot: tunnistepalvelut, FinELib heikoin: Lindapoimintaluettelointi suurimmat kuilut Linda, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli kaikki yli -1

17 Erot sektoreittain : erikoiskirjastot Tärkeys kaikki arvot yli 3 Linda-haku ja poimintaluettelointi + FinELib tärkeimmät Mandis-haku vähiten tärkeä Onnistuminen erot pieniä, KITTin onnistuminen kasvanut KITT, Mandis-haku, verkkoarkisto: arvot alle 3 tunnistepalvelut ja Doria/Theseus parhaat arvot Vuonna 2010 ei ollenkaan -1 ylittäviä kuiluja; isoimmat gapit verkkoarkisto ja KITT, kuiluissa suuret muutokset: Doria, kirjastojärjestelmien kehittäminen, Halti parannusta

18 Erot sektoreittain : yleiset kirjastot Tärkeys Doria ainoa, jonka arvo alle 3, jopa KITT yli 3 luettelointisäännöt, asiasanastot, Fennica, tunnistepalvelut 3,7 3,8 muutokset pieniä Onnistuminen lähes kaikissa parannusta vuodesta 2008 Nelli ja kirjastojärjestelmien kehittäminen alle 3 Kirjastojärjestelmien kehittäminen gap -1,01, muut kuilut pieniä

19 Erot sektoreittain : yliopistokirjastot Tärkeys Tärkeimpiä FinELib, kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli (3,8) muutokset pieniä, nousua Violan, digitaalisten aineistojen ja Nellin kohdalla tärkeydessä alle kolmosen vain bx, Mandis ja Elektra (2,99) Onnistuminen kaikissa palveluissa Arton poimintaluettelointia lukuun ottamatta onnistuttu edelliskyselyä paremmin suurin parannus onnistumisessa: Doria, Halti ja KITT KITT ja kirjastojärjestelmien kehittäminen 2,5 Vuonna 2008 seitsemän kuilua noin / yli -1. Kirjastojärjestelmien kehittäminen ja Nelli ennallaan; kuilu supistunut eniten: KITT, Halti, Doria

20 Kaikki johtajat Tärkeys - alle kolmosen arvoja: bx, Elektra - tärkeimpiä: luettelointisäännöt, tunnistepalvelut, asiasanastot, Linda, kirjastojärjestelmät, FinELib Onnistuminen johtajat edelliskyselyä tyytyväisempiä erityisesti KITTin ja Dorian arvot nousseet Johtajien vastauksia 17% vähemmän kuin Kuilut kaventuneet, erityisesti Halti ja KITT. Vuonna 2008 useita yli -1 arvoja, nyt vain järjestelmien kehittäminen (-1,2)

21 Toimenpiteiden kohteet edellisten kyselyiden perusteella 2006 KITT-yhteistilasto yhteistietokantojen kansalaiskäyttö Manda /Mandis tiedotus kopioluetteloinnin periaatteet Voyager palvelukokonaisuus koulutustarjonnan kehittäminen Nellin ylläpito 2008 asiakasliittymä osana KDKhanketta KITT-yhteistilasto Halti-tietokanta viestintä koulutus

22 Mitkä toimenpiteistä onnistuneet, missä edelleen tekemistä Parannusta (kuilujen, väittämien arvottamisen tai avoimen palautteen perusteella): KITT Halti kirjastojärjestelmien kehittäminen ajantasaisen tiedon saanti yhteistietokantojen kansalaiskäyttö koulutustarjonta Edelleen tehtävää: kirjastojärjestelmien kehittäminen (gap -1,09) Nelli (gap -0,8) Linda-poimintaluettelointi (-0,78) kirjastojen vaikutusmahdollisuudet palvelukokonaisuus viestintä ja palautejärjestelmä

23 Jatkoaikataulu Toimenpide- ja tiedotusohjelma 10/ toiminnan suunnittelu Raportti kyselystä (10/2010) Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 2011

24 Kirjastojen yhteiset palvelut

25 Kirjastojen yhteiset palvelut Verkkoaineiston hankinta Kaikki sektorit Nelli-palvelut Korkeakoulu- ja yleiset kirjastot Kirjastojärjestelmä- ja tietokantojen tarjonta Kaikki sektorit Julkaisuarkistopalvelut Amk-, erikois- ja yo-kirjastot

26 Kirjastojen yhteiset palvelut - indikaattorit Kirjastojen yhteisten palvelujen (KK+VK) budjetin osuus korkeakoulukirjastojen kokonaisbudjetista 4,4 % Indikaattori YO AMK Yleinen kirjasto Artikkelilataukset + 40% (2009) + 163%(2009) + 79% (2009) (FinELib) + 31% (2008) + 46% (2008) + 55% (2008) FinELibin osuus e- aineistojen hankinnasta 77,2 % (2009) 81% (2008) 62,3 % (2009) 58% (2008) Tietoa ei ole saatavilla Poimintaluetteloinnin osuus luetteloinnista 80,3 % (2008) 82,5% (2007) 63,5% (2008) 64% (2007) Tietoa ei ole saatavilla

27 TAVOITTEET KIRJASTOJEN YHTEISTEN PALVELUJEN OHJAUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KIRJASTOPALVELUT JA JÄRJESTELMÄT TULEVAISUUDESSA Kartta yhteistyöfoorumeista Nykyisen ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän valmistelu käynnistyy Kokonaiskuvan selkiyttäminen Ohjausjärjestelmä suunnitelma valmistuu Kokonaiskuvan selkiyttäminen Toimenpiteet 2010 työskentelyn pohjalta Ohjausjärjestelmä käytössä KDK ASIAKASLIITTYMÄ Hankinta Pilotti Hallinto- ja rahoitusmalli vahvistuu Käyttäjäkunta laajenee Hallintomalli otetaan käyttöön Asiakasliittymäpalvelun strategia Käytettävyystestaus Käyttäjäkunta laajenee Strategian toteutus alkaa

28 TAVOITTEET YHTEISLUETTELO Avoin kansalaiskäyttö ja datan saatavuus Lindan kehittäminen Hallinto- ja rahoitusmalli Yhteisluettelon laajennus Yhteisluettelon laajennus VOYAGER (Linnea2) Ylläpito ja kehittäminen Versiopäivitys Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaus aloitetaan Kirjastojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoituslaskelma ja - suunnitelma KITT (uusi ohjausryhmä) Tilasto- ja vaikuttavuusmittareitten kehittäminen ja testaus KITT 2 toiminnallisuuden kuvaus alkaa KITT2 toiminnallisuus ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoitussuunnitelma

29 Tulevaisuuden palvelujen rakentaminen

30 Kokonaiskuva tukevaisuuden palveluista Käyttäjien tarpeet Kirjastojen tarpeet Kansainväliset trendit ja tutkimukset KDK-seminaari David Nicholas (Google generation, vaikuttavuus) Stefan Gradman (semanttisen palvelut) Koulutus ja keskustelutilaisuudet Kirjastoverkkopäivä KDK ja yhteisluettelokiertue Muut tilaisuudet

31

32 KDK- Asiakasliittymän hankintapäätös Hankitaan kirjastoille, arkistoille ja museoille: Ex Libriksen Primo- asiakasliittymäohjelmisto ja Käyttöoikeus Primo Central Index:iin Hankinta sisältää: pilottijakson (6kk) kustannukset, toistaiseksi voimassa olevan ohjelmistolisenssin, käyttöönottoon tarvittavat palvelut, neljän vuoden tuki- ja ylläpitomaksut ja käyttöoikeuden Primo Central Index:iin.

33 Hankintapäätös Perustelu Ex Libriksen tarjous täyttää pakolliset vaatimukset sekä suurelta osin myös ei pakolliset pisteytettävät vaatimukset. Ex Libriksen laatima projektisuunnitelma on laadukas ja tarjouksen hinta mahdollistaa ohjelmiston hankkimisen suunnitellun budjetin puitteissa. Muuta Määräajan mennessä saatiin kaksi tarjousta, toinen Axiellilta ja toinen Ex Librikseltä. Axiellin tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena, heidän ohjelmistonsa ei täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia. Pakollisista ominaisuuksista puuttui kuusi.

34 KDK-asiakasliittymän rahoitus OKM rahoitus kattaa: Palvelinympäristön kustannukset Ohjelmistolisenssin Vuotuiset ylläpitokustannukset Keskitetty henkilöresursointi Kansalliskirjastossa, n. 10 htv Rahoitusta rajapintojen rakentamiseen ja konsultointiin Markkinointi-, koulutus-, tila- ym. kustannukset

35 Mahdollisuuksia Mahdollisuus erilaisten käyttöliittymien rakentamiseen Kansallinen näkymä Alueellinen näkymä, sektorikohtainen näkymä Organisaatiokohtainen näkymä Käyttöliittymä on otettavissa käyttöön eri ympäristöissä Web-sivut FB, muut sosiaalisen median ympäristöt Hanke edistää avoimia rajapintoja ja järjestelmien yhteensopivuutta. Vaatimusmäärittelyt verkossa

36 Osaava ja luova Suomi OKM julkaisuja 2010:15 Kansallinen digitaalinen kirjasto ja pitkäaikaissäilytys tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu sekä säilyttäminen yhteensopivien tietojärjestelmien sekä yhteisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja ylläpito on huolehdittava myös digitaalisten kulttuuriperintö- ja asiakirjaaineistojen sekä tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksestä.

37 Osaava ja luova Suomi KDK Vakiinnutetaan kansallinen digitaalinen kirjasto ja liitetään se Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan. Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintö- ja asiakirja-aineistojen säilyminen turvataan pitkäaikaissäilytysjärjestelmällä. Kulttuuriperintö-ja asiakirja-aineistojen digitointia vauhditetaan. Edistetään arkistolaitoksen keskusarkistohankkeen toteuttamista osana valtionhallinnon asiakirjojen lakisääteistä pysyvää säilyttämistä.

38 Kansallinen yhteisluettelo

39 Miksi kansallinen yhteisluettelo? Markkinoilla tarjolla olevat kirjastojärjestelmät muuttuvat seuraavien 3 5 vuoden aikana. Korkeakoulukirjastoissa kirjastojärjestelmien uudistaminen ja valmistautuminen uuden kirjastojärjestelmän valintaan on aloitettu tulevaisuudessa tarvittavien keskeisten osaalueiden kehittämisellä: kansallinen yhteisluettelo, siirtyminen MARC 21 - formaattiin sekä kaukopalvelun automatisointi. Lähde: Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.

40 Tavoiteltavat hyödyt Kansallinen yhteisluettelo luo edellytyksiä kirjastojen järjestelmäarkkitehtuurin muutokselle ja on osa uuden kirjastojärjestelmän valinnan valmistelua. Tehostaa kirjastojen prosesseja, esimerkiksi luettelointia ja kuvailutiedon uudelleenkäyttöä sekä parantaa asiakkaiden tiedonsaantiedellytyksiä.

41 Tavoiteltavat hyödyt Kirjastojen bibliografinen metadata säilytetään yhdessä paikassa (kustannussäästöt, tehokkuus) -> paikallisia järjestelmiä voidaan yksinkertaistaa. Mahdollistaa valmistautumisen luetteloinnin ja sisällönkuvailun muutoksiin, esim. FRBR, RDA, ontologiat ja sosiaalinen metadata. Mahdollistaa uusien palveluiden yhteisöllisen kehittämisen mm. web 2.0 -teknologioilla sekä metadatan vaihdon kolmansien osapuolien kanssa.

42 1. vaihe : Missä mennään nyt? LINDAn siirto Voyager-järjestelmästä Aleph - järjestelmään ja siirron jälkisiivous 2. vaihe : Erillisen auktoriteettitietokannan rakentaminen: Testitietokanta rakennettu Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteettituotanto siirretty Alephiin ja muiden auktoriteettien tuotannon testaus aloitettu Hakuindeksit ja rajapinnat muihin kirjastojärjestelmiin toteutettu KDK-integroinnin suunnittelu aloitettu

43 Jatkosuunnitelmat 3. vaihe : Kansallisen yhteisluettelon toteutus, myös mahdollinen erikoiskirjastojen mukaantulo Vuonna 2010 tehdään suunnittelua ja kehitetään yhteisluettelon perustaa ja laatua Vuonna tulisivat mahdollisesti ensimmäiset ammattikorkeakoulukirjastot ja yleiset kirjastot mukaan

44 Asiakasliittymä Vastauksia haasteisiin Käyttäjien tarpeet Datan ja rajapintojen avoimuus, kehittäjäverkosto Sosiaalisen metadatan hallinta Mobiilipalvelut Yhteisluettelo Luetteloinnin tehokkuus, kuvailutiedon uudelleenkäyttö Datan avoimuus Central Index Lisensioidun aineiston haku, Nellin käytettävyys Uuden sukupolven kirjastojärjestelmä Kirjastojen tehokkaat prosessit

45

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke

Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke Korkeakoulukirjastojen RAKE-hanke 2008 Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke Hankkeen tehtävänä on 1. hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen uudistuvassa korkeakoululaitoksessa

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus. Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK ja asiakasliittymä - tilannekatsaus Tampereen kaupungnkirjasto, maakuntakirjastokokous 22.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-hankkeen painopistealueet Kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto

KDK-asiakasliittymä ja museot. Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto KDK-asiakasliittymä ja museot Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Asiakasliittymän tavoitteita Arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012. Yhteenveto tuloksista 16.4.2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012. Yhteenveto tuloksista 16.4.2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tuloksista 16.4.2012 Kyselyn toteuttaminen Toteutettiin neljättä kertaa, aiemmat 2006, 2008 ja 2010 Aineisto kerättiin verkkolomakkeella 1.-29.2.2012

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26

Asiakasliittymän tilannekatsaus Ari Rouvari Kirjastopäivät. Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Asiakasliittymän tilannekatsaus 9.6. 2011 Ari Rouvari Kirjastopäivät Kansallinen digitaalinen kirjasto 1/26 Agenda Tavoitteet Haasteet ja niiden ratkaisut Rajapinnat yleiselle sektorille Turku/VASKI tilanne

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

KOKOUSMUISTIO 17.11.2009. Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous KOKOUSMUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektoreiden neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika:, klo 13.00-15.30 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä:

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee?

Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? Kuva: KDK-asiakasliittymän käyttäjätesti 23.5.2012 Kuvaaja: Carita Sirkeä 2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK Miten se palvelee? OKM:n kirjastopäivät 12.12.2012 Heli Kautonen, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus. Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto digitaalisten aineistojen ja palvelujen saatavuus Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Asiakasliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisille sähköisille

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta Auktoriteettitietokanta Linnea2 yleiskokous 24.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut Nykytila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestelmällä, jossa ei

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kirjastojen yhteiset palvelut Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kansakunnan tie tietoon Kansalliskirjaston strategiset päämäärät Kansallisaineiston saatavuudella ja säilyvyydellä on

Lisätiedot

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012

Kansallinen metatietovarantohankkeen. Nina Hyvönen 24.4.2012 Kansallinen metatietovarantohankkeen tilannekatsaus Nina Hyvönen 24.4.2012 Hankkeen tilanne nyt 3. vaihe 2011-2015 katteen laajentaminen yleisten kirjastojen projekti alkoi syksyllä 2011 ammattikorkeakoulukirjastojen

Lisätiedot

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 8.4.2009 klo 13.05 15.10 Paikka: Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36, Kai Ekholmin huone Osallistujat: Kai Ekholm

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus Melindan tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru Asiantuntijaseminaari 12.2.2015 Vuosi 2015 Tiekartta ja projektisuunnitelma Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014 Työpaketit ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010

Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Kansalliskirjaston kansallisten kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2010 Raporttiin on poimittu kirjastoverkkopalveluja koskevat kohdat Kansalliskirjaston vuosiraportista Käsitelty Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Haasteina mm. toimintaympäristön

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

Aki Kangas. Kansalliskirjasto

Aki Kangas. Kansalliskirjasto Aki Kangas Kansalliskirjasto Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 Julkaisija: Kansalliskirjasto Tekijä: Aki Kangas Julkaisun nimi: Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Melindaan

Yleiset kirjastot Melindaan Yleiset kirjastot Melindaan 30.10.2013 Minna Olkinuora-Tauru Kansallinen metatietovaranto Melindaan liittyminen ja työskentely Melindaan liittyminen Tehdään kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa

Lisätiedot

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille Kirjastojen kansallinen metatietovaranto (yhteisluettelo) kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Nina Hyvönen / Laila Heinemann / Tarja Mäkinen / Ulla Ikäheimo / Terhi Mikkola ELY-kiertue 2012 Tavoite

Lisätiedot

Linnea2-konsortio vuonna 2011

Linnea2-konsortio vuonna 2011 Kansalliskirjasto, Linnea2-ohjausryhmä ja Linnea2-yleiskokous 24.4.2012 Linnea2-konsortio vuonna 2011 Toimintojen kehittäminen Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Linnea2-konsortio oli mukana perustamassa

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma

Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut / kirjastojen sähköiset asiointipalvelut tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Terminologiaa tarkennettu kokouksessa käydyn keskustelun

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Uusi kirjastojärjestelmä UKJ Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 10.10.2013 Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna

Lisätiedot

UKJ nyt. Asiantuntijaseminaari 23.4.2013. Ari Ahlqvist

UKJ nyt. Asiantuntijaseminaari 23.4.2013. Ari Ahlqvist UKJ nyt Asiantuntijaseminaari 23.4.2013 Ari Ahlqvist UKJ:n vaiheita Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 31.12.2012 Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan Suunnitteluprojekti 2013 Tarkka projektikuvaus

Lisätiedot

Näkemyksiä kirjastojen selviytymisestä ja tulevaisuudesta - Tietoaineistoseminaari 15.10.2010

Näkemyksiä kirjastojen selviytymisestä ja tulevaisuudesta - Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Näkemyksiä kirjastojen selviytymisestä ja tulevaisuudesta - Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari Opetus- ja kulttuuriministeriö Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Rauhankatu

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ

Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Kansallinen digitaalinen kirjasto ASIAKASLIITTYMÄ 11.2.2009 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Tavoitteet Uusi arkkitehtuuri Asiakasliittymän toiminnallisuus Palvelut Haasteet ja mahdollisuudet Aikataulu Kansallinen

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (6) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Torstai 12.2.2015 klo 14 16 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist

UKJ nyt. FUCIO:n kevätkokous Ari Ahlqvist UKJ nyt FUCIO:n kevätkokous 16.4.2013 Ari Ahlqvist Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden keskitettyjen palveluiden ohjausjärjestelmän arviointi Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Keskitettyjen palveluiden ohjaus Ohjausryhmä Ohjattavat palvelut

Lisätiedot

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus

Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Melinda ja yleiset kirjastot Tilannekatsaus Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2014 Pilotit tuotantoon Avoimia kysymyksiä Monitahoinen prosessi Pilotit tuotantoon Askelia

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Sivu 1 / 10 Kansalliskirjasto 24.11.2010 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: ke 24.11.2010 klo 10.30 16.00. Paikka: Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, Korkeakoulunkatu 10, luokka PC119, Tampere.

Lisätiedot

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu

RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu RDA, BIBFRAME, Melinda kuinka kuvailutyö uudistuu Luetteloinnin tulevaisuus 6.11.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto Sisältö Kuvailutyö nyt RDA MARC 21:n seuraaja BIBFRAME Metatietovaranto

Lisätiedot

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib

FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen. STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELibin verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen STKS:n Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Arja Tuuliniemi, FinELib FinELib-konsortio ja Kansallinen konsortio palveluyksikkö jäseninä

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous Sivu 1 / 10 Kansalliskirjasto 10.5.2011 Linnea2-konsortion yleiskokous Aika: ke 14.4.2011 klo 10.20 14.45 Paikka: Oulun yliopiston kirjasto, Linnanmaan kampusalue, Tiedekirjasto Tellus, ryhmätyöhuone TL113.

Lisätiedot

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012

Finnaa arkistoille. Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnaa arkistoille Aki Lassila Arkistot 26.11.2012 Finnan arkkitehtuuri Asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ATThankkeet

Kansalliskirjaston ATThankkeet Kansalliskirjaston ATThankkeet Esa-Pekka Keskitalo Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten,

Lisätiedot

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä

Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Muusa-palvelu Muusa ja KDK:n asiakasliittymä Keskustelutilaisuus museoiden kokoelmajärjestelmistä ja KDK:n asiakasliittymästä 20.8.2009 Kansallismuseon auditorio, Helsinki Riitta Autere,Valtion taidemuseo

Lisätiedot

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014 Rahoitushakemus OKM:lle Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista

Lisätiedot

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Yliopistokirjastojen neuvoston kuulumiset Arja-Riitta Haarala Suomen yliopistokirjastojen i t j neuvosto Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Kansainväliset trendit Future Horizon 2009 (Educause) Now

Lisätiedot

Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.

Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi. 5.2.2010 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO anne.luoto-halvari@minedu.fi Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi

Lisätiedot

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Digitaalisen kirjaston verkkopalveluryhmä Muistio 12.9.2007 Liite 1 Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Verkkopalveluryhmä 12.9.2007 Esa-Pekka Keskitalo Jäsenet Puheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen

Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen Katsaus luonnonvaratutkimuksen organisoinnin muutoksiin ja sen vaikutuksia tutkimustiedon saatavuuteen Liisa Siipilehto Matri-seminaari: Luonnontutkimuksen uudet tuulet 28.10.2008 Viikin tiedekirjasto

Lisätiedot

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

KVP 2015. Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin. Kristiina. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut KVP 2015 Asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeisiin Kristiina Kansalliskirjaston strategiakehys 2013-2016 Missio Visio Arvot Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet

KDK-asiakasliittymäkonsortion toimintaperiaatteet 1 (8) KDK-asiakasliittymäkonsortion Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymäkonsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin asiakasliittymän

Lisätiedot

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015

ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015. Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 ATT-hankkeen tavoitteet vuonna 2015 Johtaja Riitta Maijala, OKM ATT työryhmäseminaari Tieteiden talo, 27.3.2015 Koulutus- ja tiedejärjestelmä dynaamisemmaksi Korkeakouluuudistus Tiede- ja tutkimusverkoston

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta

Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Keskustelua yleisten kirjastojen kuvailukeskuksen perustamisesta Tuula Haavisto 6.11.2015 Yleisten kirjastojen neuvosto Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto 11.9.2015 Kuvailutiedon

Lisätiedot

Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja

Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja Tilastotiedon soveltaminen KITT kokeneille -työpaja 1.2.-15.2.2012 KITT kokeneille -työpaja Jyväskylä, Helsinki, Oulu Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010

Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Aineistohankinnan toimintasuunnitelma 2010 Tehtävä Tavoite pilotit toteutettu yhdessä asiakaskirjastojen kanssa piloteista raportoitu konsortiolle mallisopimukset Aikataulut + työaika (htp) uusista pilotoivista

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Verkkopalveluryhmän kokous 7.11.2007 Liite 1: Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuuriluonnos Yhteinen hakupalvelu (viitetietoa ja/tai kokoteksti)

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJAT 3/2013 1 (5) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 12.00 14.00 Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta

Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta Melinda nyt! Ajankohtaista hankkeesta Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindassa työskennellään yhteistyössä Yhteisillä pelisäännöillä - Tavoitetila Erikoiskirjastot

Lisätiedot