VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Aika klo Paikka Jyväskylän Vaajakoskella, palvelutalo Väkkärässä, Väkkärätie 3 Osallistujat: Keskisuomalaiset vanhusten päiväkeskusohjaajat Riitta Tupamäki Anne Hietikko Paula Inkiläinen Riitta Hiekkala Taina Savilahti Salme Kauppinen Merja Asikainen Taru Boman Outi Pulkkinen Jyväskylä, Viitakodit ry Uuraisten kunta Jämsän kaupunki Jämsän kaupunki Keuruu, Vanhaintukisäätiö Jyväskylän kaupunki Viitasaaren kaupunki Viitasaaren kaupunki Jyväskylän kaupunki OHJELMA 9.00 Aamukahvia tarjolla 9.15 Työkokouksen avaus ja osallistujien esittelykierros Vanhukset, päihteet ja mielenterveyden ongelmat Projektikoordinaattori Liisa Rauhala Arjen mieli hankkeesta alusti teemasta ja kertoi myös kehittämishankkeesta. Hänen esittämänsä diat ovat muistion liitteenä.

2 2 (6) Keski-Suomen arjen mieli- hanke on osa Itä- ja Keski-Suomen Arjan mieli- hanketta. Kaste-ohjelman mukaisesti tavoitteena on keskisuomalaisen mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita nykyistä paremmin. Kehittämistyön tarkoitus on vv uudenlaisten avohoitokeskeisten mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenteiden suunnittelu ja juurruttaminen seutukunnan arkipäivän toimintaan yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, päihdepalvelujen, sairaanhoitopiirin sekä potilasja omaisjärjestöjen kanssa. Suomessa on tilastojen mukaan kymmeniä tuhansia ikääntyneitä suurkuluttajia ja määrä kasvaa edelleen. Keski-Suomessakin tällä hetkellä päihteistä johtuvat sairaudet ovat suurin kuolinsyy. Mielenterveysongelmista johtuvat sairaslomat ja työkyvyttömyys on myös lisääntynyt vahvasti. Mielenterveys- ja päihdestrategioita työstetään nyt useassa Keski-Suomen kunnissa. Esim. Jämsä on tässä jo pitkällä. Keskustelua Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla vaarallisia. Kolmiolääkkeet ja unilääkkeet ovat päiväkeskusasiakkailla yleisesti käytössä. Miten päiväkeskuksissa otetaan puheeksi alkoholin käyttö? Aina parempi kysyä, miten käyttää alkoholia (kuinka usein, paljonko kerrallaan yms.). Ei ole hyvä kysyä vain: käytätkö alkoholia vai et, vaan haastattelemalla laajemmilla, avoimilla kysymyksillä. Ihmisen leimaamista pitää kuitenkin varoa. Monesti yksinäisyys on vanhusten suurin syy juomiseen. Vertaisryhmät ovat tärkeä voimavara ja niiden toiminta on todettu hyvin vaikuttavaksi, esim. omaiset mielenterveystyön tukena, A-killat, AA-ryhmät, Vinkiksi: paikkakunnan AA-ryhmästä ja sen toiminnasta voisi pyytää päiväkeskukseen kertomaan jonkun. Jyväskylässä myös esim. Katulähetys järjestää paljon vertaisryhmätoimintaa. Keskusteltiin siitä, voiko huonokuntoista vanhusta lähettää vertaisryhmiin, joissa suurin osa on työikäistä väkeä? Jo pelkästään liikkumisen ongelmat voivat olla esteenä. Tarvittaisiinko erillisiä ikäihmisille suunnattuja vertaisryhmiä? Useimpien päiväkeskusten työkäytäntöihin kuuluu, että huolestuttavista asioista ja asiakkaista keskustellaan sairaanhoitajan, kotihoidon ammattilaisten, tiimivastaavan tai päihdehoitajan kanssa.

3 3 (6) Mielenterveysasioihin emme ehtineet paneutua. Lyhyesti keskusteltiin kuitenkin tavoista kysyä mielenterveyden vointiin liittyviä asioita, nukkumisesta, mielialasta, ruokahaluttomuudesta, jaksamattomuudesta, Monet lääkkeet voivat myös aiheuttaa depressio-oireita. Omaishoitajien riski itse sairastua depressioon on suuri. Omaishoitajien jaksaminen on hyvin keskeinen asia, joka tarvitsee tukea. Mielialan ongelmat ovat hoidettavissa myös ikäihmisillä. Ei ole totta, että niihin ei kannattaisi vanhana enää puuttua. Vanhuksen ei kuulu automaattisesti olla masentunut ja vaivojaan valitteleva henkilö! Jaettiin osallistujille käyttökelpoiset kyselylomakkeet mieliala-asioista. GDS-Geriatrinen depressioasteikko ja Myöhäisiän depressioseula GDS-15. Jyväskylässä otetaan käyttöön RAI-soft mittaristo. Verkossa oleva RAI ohjelma antaa hyviä mahdollisuuksia pitkäaikaiseen seurantaan. Kyselyjen ja testien tekemisen tilanne on hyvin tärkeä. Ammattilaisen tulee osata tarttua asioihin ja keskustella siitä, miten surullisista tai ahdistavista asioista päästäisi eteenpäin. Jyväskyläläisen päiväkeskustyön muutoksista ja kuulumisista kertoivat Outi Pulkkinen ja Eila Ahvenainen Eila Ahvenaisen vastuulla on Jyväskylän päiväkeskukset ja ehkäisevä vanhustyö. Päiväkeskuksia Jyväskylässä on 15 omaa ja 7 ostopalvelupaikkaa, joissa n. 36 vakituista työntekijää sekä useita työllistettyjä ja harjoittelijoita. 2 omaa muistipäiväkeskusta ja 1 ostopaikka päiväkeskus sekä 2 aistivammaisten ryhmää. Myös nuorempien ihmisten päiväkeskustyötä järjestetään. Psykogeriatrisia asiakkaita on parissa päiväkeskuksessa. Sivukylillä pyörii ikäihmisten virtapiirejä ja tätä toimintaa pyritään tukemaan. Kimppa hankkeen (K-S Sosiaaliturvayhdistyksen hanke) kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja ollaan mukana mm. kumppanuuspöydissä. Kuntaliitoksen jälkeen 2009 päiväkeskukset organisoitiin yhden esimiehen alaisuuteen. Työnkuvia ja ohjeistuksia on yhtenäistetty. Työntekijät myös liikkuvat päiväkeskuksista toiseen joustavasti. Nyt suunnitellaan jälleen muutosta, uuden sukupolven organisaatiota. Tulossa mm. vammaisten päivä- ja työtoiminnan sekä vanhusten päiväkeskustoiminnan tiiviimpää yhteistyötä. Asiakaspalautteissa vuoden 2011 syksyllä esitettiin toiveita, että päiväkeskuksissa olisi enemmän kanssakäymistä ihminen ihmiselle. Tähän liittyen kehitetään ehkäisevää työtä ja mallinnetaan vapaaehtoistyön toimintatapoja päiväkeskuksissa. Jyväskyläläisiä 70-

4 4 (6) vuotiaita kutsutaan ennaltaehkäiseviin tapaamisiin, joissa kerrotaan palveluista, terveistä elämäntavoista ja otetaan vastaan ja välitetään eteenpäin toiveita. Päiväkeskukset järjestävät eläkeläisneuvoston kanssa mm. laulujuhlia. Tämän vuoden syksyllä järjestetään ikäihmisten messut ja vanhusten viikkoa vietetään kahden viikon aikana. Kysymyksiä ja keskustelua Mielenkiintoinen kehittämiskohde on vammaisten ja vanhusten päiväkeskustoimintojen yhteistyön tiivistäminen Lounastauko samassa talossa, omakustanteinen Päiväkeskustyön solmukohtien avaamista ja oivallusten jakamista Keskusteluteemoja Vanhusten haluttomuus liikkua Iltapäiväkahvit sopivassa välissä Vanhukset eivät välttämättä aina ole halukkaita lähtemään ulkoilemaan, liikkumaan tai edes retkeilemään. Monet kertoivat uloslähtemisen vaativan melkoista motivointia. Tilanne ei ole aina se, etteivät vanhukset pääse ulos, vaikka siitä paljon puhutaan. Monet eivät halua osallistua, vaikka houkuteltaisiin. Tässä on kunnioitettava ikäihmisten omaa päätösvaltaa. Sairaudet ja vaivat sekä myös masennus estävät myös monia lähtemästä. Henkilökunnan asenne ja innostus on tärkeä asia. Monet tiedottavat tulevista tapahtumista myös esim. omaisille sähköpostitse ja myös kotihoidolle jaettavaksi. Paikallislehden ja radion kautta levitetyt ilmoitukset on todettu tehokkaiksi. Keski-Suomen museolla ja käsityömuseolla on paljon lainattavaa materiaalia (esim. salkkuja eri teemoista). Korpilahdella asuva valokuvaaja Pekka Kiho on käynyt kertomassa omista valokuvistaan.

5 5 (6) Uuraisilla koululaiset ovat käyneet haastattelemassa vanhuksia jostakin tärkeistä asioista ja maalasivat kuvat näiden pohjalta. Lopuksi töistä järjestettiin taidenäyttely, jonka avajaisia juhlittiin yhdessä. Viitasaarella toteutettiin Rohkea mies kilpailu. Metallimiesten kurssin osallistujia pyydettiin mukaan. Tuomareina toimivat ikäihmiset. Päiväkeskusohjaajat keksivät tehtävät (sanomalehdistä mahdollisimman pitkän siivun repiminen tietyssä ajassa, villalangan letitys, paidan pukeminen 5 kertaa peräjälkeen, tanssittaminen, yms. ). Tuomareiden arvostelukriteerit olivat erityisesti kohtelias käytös, kättely ja toisten huomioiminen. Harjoittelija otti valokuvia ja kirjoitti tempauksesta jutun lehteen. Palkinnoksi kolme parasta saivat kaulimet. Jämsänkoskella bingoemäntä Riitta Väisänen vierailee aika ajoin. Hän puhuu Forssan murretta - eikä maksa mitään. Päivätansseihin ohjaajat ovat naamioituneet miehiksi, mistä on seurannut paljon kuhinaa ja hauskaa keskustelua. Jämsän tanssiseurasta käy tanssittajia päiväkeskuksella. Vierailijat kohottavat aina tunnelmaa. Pohdittiin ja jäsennettiin omaa työtä nelikentän avulla 1. Innostavat haasteet (Uudet innostavat tehtävät, joissa ei ole paljon kokemusta eikä osaamista, mutta intoa olisi senkin edestä) 2. Motivoivat tehtävät (Motivoivissa tehtävissä osaaminen on lisääntynyt, näistä töistä nauttii ja onnistuu) 3. Stressaavat tehtävät (Stressaavissa tai jopa ahdistavissa tehtävissä puuttuu motivaation lisäksi myös osaaminen) 4. Rutiinit ja pakkopullat (Osa tehtävistä on rutiinia tai muuttuu sellaiseksi ja pakkopullissa on negatiivinen tunnetila. Osaamista on, mutta kipinä on hukassa) Muita asioita ja tiedotuksia Sosiaalialan positiiviset polut on keväälle 2012 ajoittuva keskisuomalainen kampanja, joka tuo esille asiakkaan parasta ajattelevia ammattilaisia, työhönsä tyytyväisiä tekijöitä, hyvää henkeä uhkuvia työyhteisöjä sekä apua saaneita asiakkaita. Kampanja kertoo myös sosiaalialan monipuolisista ammateista, jotta ammattiuraansa

6 6 (6) valitsevat nuoret tai uutta ammattia harkitsevat aikuiset huomioisivat sosiaalialan hyvät työllistymismahdollisuudet ja monenlaiset mielenkiintoiset ammattivaihtoehdot. Sosiaalialan positiivisuuden puolesta kampanjoidaan paitsi sähköisillä foorumeilla: nettisivujen ja facebookin kautta, myös maakunnan sanomalehdissä sekä lukuisissa alan tapahtumissa eri puolilla maakuntaa. Kampanjasta vastaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja se toteutetaan yhteistyössä 16 maakunnan alan organisaation kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta täyttää 10 vuotta. Koske kutsuu kaikkia kumppaneitaan juhlistamaan keskisuomalaista sosiaalialan osaamista klo 9-17, Jyväskylän Matarankadulle. Seuraavasta työkokouksesta sopiminen Yhdistetään maakunnallinen työkokous Jyväskylän kaupungin päiväkeskusohjaajien omaan työkokoukseen. Ajankohta syksyllä vanhustenviikon jälkeen. Paikka Luhtisen palvelukeskus Palokassa. Perjantai on yleisesti ottaen Jyväskylän kaupungin näkökulmasta hyvä päivä. Sovittiin ajankohdaksi perjantai teemoja esimerkiksi: vapaaehtoisten rooli yhteistyö vammaisten päiväkeskustoiminnan kanssa Muistion kirjasi Raili Haaki

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot

9.15 9.30 Työkokouksen avaus ja osallistujien esittelykierros

9.15 9.30 Työkokouksen avaus ja osallistujien esittelykierros 1 (6) VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSOHJAAJIEN SOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN LINEN TYÖKOKOUS Aika 28.9.2009 klo 9-15.00 Paikka Jyväskylä Puistokatu 35, entisen maalaiskunnan kunnantalo, valtuustosali Osallistujat: Keskisuomalaisia

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu.

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu. 1 (8) VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL- Aika 22.4.2008 klo 8.30-15.30 Paikka Lehtiniemen vanhainkodin juhlasali, osoite: Seiponniementie 7, Keuruu Osallistujat Vanhustyön avopalveluista vastaavat

Lisätiedot

Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja

Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja EKL Elinvoimaa -hanke 2013 EKL Elinvoimaa -hanke 2013 Käskynkässä kerhoon! -vertaisohjaajan työkirja 1 2 Copyright: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Graafinen

Lisätiedot

Kellokas. Kellokas 1/2012. Sisältää

Kellokas. Kellokas 1/2012. Sisältää Kellokas 1/2012 Sisältää Kevätkokouskutsun! 1 Kellokas 1/2012 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry. Päätoimittaja Anna Nurmesniemi anna.nurmesniemi@gmail.com Lehden tekijätiimi:

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika tiistai 11.3.2014 klo 13.00-15.00 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 1 krs, kokoustila 100 Osallistujat: Anneli Kuusinen,

Lisätiedot

Raportti. Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014. Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella

Raportti. Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014. Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella Raportti Pieni piiri Tempaus -pilottiprojekti 1.10.2013 31.5.2014 Ikäihmiset testaavat Pienen piirin kuvapuhelupalvelua tablettitietokoneella Laatinut Projektikoordinaattori Ida-Lotta Lind 16.7.2014 1

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Vanhustyön johdon maakunnallinen työkokous 15.3.2012

Vanhustyön johdon maakunnallinen työkokous 15.3.2012 1 (6) Vanhustyön johdon maakunnallinen työkokous Aika klo 9.00-14.00 Paikka Kosken tiloissa, Matarankatu 4, 1 krs, tila 100, JKL Kutsutut Vanhustenhuollon avopalveluista vastaavat, vanhustyön johtajat,

Lisätiedot

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika pe 15.3.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Timo Itäpuisto, Koske Eeva Määttä, Joutsa

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

Professori David Oslin

Professori David Oslin 1/2009 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Professori David Oslin vieraili Suomessa luennoimassa s. 4 Huumetyön tukikohta: Palikat on kasassa! s. 22 Laaja teemanumero ikääntymisestä ja alkoholista Sisällys 3

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

14.3.2012 VERKOSTOPÄIVÄN YHTEENVETO

14.3.2012 VERKOSTOPÄIVÄN YHTEENVETO 14.3.2012 VERKOSTOPÄIVÄN YHTEENVETO ORIENTOITUMISTEHTÄVÄ: Verkostopäivä aloitettiin heti toiminnallisella orientoitumistehtävällä, ennen virallisia aloituspuheenvuoroja! Osallistujille jaettiin seuraava

Lisätiedot

POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI POSAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi2012- Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Anna Isoviita, aikuissosiaalityön päällikkö Mirja Koivisto,

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot