KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (6) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELEN- TERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika tiistai klo Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 1 krs, kokoustila 100 Osallistujat: Anneli Kuusinen, K-S sairaanhoitopiiri/pty Tuija Hauvala, Mielenterveysseura/Kriisikeskus Mobile Kimmo Jouhki, Jyväskylän kaupunki/ Nuorten aikuisten palvelukeskus JNappi Seija Kinnunen, Jyväskylän kaupunki/ Nuorten aikuisten palvelukeskus JNappi Tuija Ketola, Jamk Kari Lahti, Vaajakosken Suvanto/Vapautuvien vankien hanke ( ) Minna Kesänen, Koske/ Rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen ja kuntatuki Marja Heikkilä, Koske Raili Haaki, Koske KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus ja esittäytymiskierros Raili Haaki avasi kokouksen. Työryhmän varsinainen puheenjohtaja Eero Pirttijärvi ei päässyt paikalle. Valittiin puheenjohtajaksi kokoukselle Kari Lahti. Käytiin läpi esittäytymiskierros. 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen ( ) Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se. Kerrottiin että maakunnallinen selvitys läheisväkivallan tilastoista on juuri valmistunut.

2 2 (6) 3. Keskustelua työryhmän toiminnan tarkoituksesta ja sen mukaisesta työryhmän kokoonpanon ja toimintatapojen uudistamisesta Työryhmän tarkoitus on linjata maakunnan päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä Sairaanhoitopiirin kutsusta kokoontuu myös maakunnallinen (tai Jyte-alueen kattava?) päihde- ja mielenterveystyön ohjausryhmä, joka koostuu kuntien johtavista viranhaltijoista. Kukaan läsnäolijoista ei tiennyt ryhmän toiminnasta tarkemmin. Päätettiin selvittää sen toimintaa, tarkoitusta, tarkempaa kokoonpanoa ja mahdollista päällekkäisyyttä ja yhteistyömahdollisuutta. Kosken työryhmä kokoaa nimenomaan päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisia. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokoukset kokoontuvat erikseen kaksi kertaa vuodessa Kosken ja Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön yhteistyönä. Näissä kokouksissa sote-johto käsittelee ajankohtaisia asioita ja myös Kosken työryhmien kautta esiin nousseita eri sisältöalueiden kehittämisteemoja. Todettiin että Kosken päihde- ja mielenterveystyöryhmän kokoonpanoa on syytä tarkistaa kattavammaksi niin maakunnallisesti kuin sisällöllisestikin, jotta näkemyksellisiä ehdotuksia ja johtopäätöksiä voitaisiin työryhmässä tehdä. Tarkoitus ei ole rajata osallistumista, vaan varmistaa keskeisten tahojen mukanaolo keskusteluissa. Työryhmän rooli maakunnan palvelurakennemuutoksessa ja palveluprosessien uudelleenorganisoinnissa Keski-Suomen SOTE 2020 Marja Heikkilä kertoi käynnistymässä olevan Kaste-hankkeen suunnitelman sisällöistä Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi euron Kaste-rahoituksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Kaste-osuuden lisäksi Jyväskylän kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet hankkeeseen ja siinä ovat mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 jäsenkuntaa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen muodostuvalle mahdolliselle uudelle sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeessa keskitytään nimen-

3 3 (6) omaan palveluprosessien kokonaisuuksien ja johtamisen kehittämiseen, hallintomalliin tai järjestämistapoihin hanke ei ota kantaa. Lisätietoja hankkeesta Kosken sivuilta: Hankkeessa tarkastellaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integroinnin näkökulmasta perusterveydenhuollon palveluita ja lähipalveluita, lasten ja perheiden palveluita, kuntoutuksen kokonaisuutta ja vanhuspalveluita. Päihde- ja mielenterveysteema on läpileikkaava teema, vaikka se ei erillisenä asiana ole hankesuunnitelmassa. Keskeistä on paneutua useita palveluita käyttävien asiakasryhmien tarkasteluun. Tässä ryhmässä on erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmia. Tämä ryhmä on myös palvelujärjestelmälle kaikkein eniten kustannuksia tuottavien kuntalaisten ryhmä. Hankkeessa pyritään lähestymään tätä asiaa hyvän johtamisen, palveluohjauksen, palveluverkkojen suunnittelun, palvelumuotoilun yms. kehittämisen menetelmin. Hanke tarvitsee tuekseen monenlaisia asiantuntijaryhmiä, joista päihde- ja mielenterveystyöryhmä on yksi keskeinen. Hankkeessa kehitetään myös tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaista rakennetta maakuntaan. Hankkeen työntekijärekrytointi on meneillään. Työntekijät ovat Jyväskylän kaupungin palkkaamia, mutta työskentelytilat tulevat olemaan Kosken yhteydessä. Kosken kaikkia työryhmiä tullaan hyödyntämään hankkeen toiminnassa. Keskustelua Pohdittiin yhdistetyn ja eriytetyn hallintomallin vaikutusta palveluiden toimintaan. Yhteistyön hyviä malleja näyttäisi olevan siellä, missä yhteisellä tekemisellä on pitkät perinteet ja toimitaan yhteisessä organisaatiossa perustasolla. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sijoittuminen erityistasolle on aiheuttanut aukkoja mm. ennaltaehkäisevässä työssä. Erikoissairaanhoitoon pääsyä pystytään rajaamaan esim. lähetekäytännöillä. Väliinputoajien määrä näyttäisi tämän johdosta lisääntyneen. Perustason toiminnassa ei voida rajata asiakasmääriä tai asiakasryhmiä. Saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun yhteinen tarkastelu palveluissa olisi tärkeää. Todettiin että käynnistyvässä Kaste-hankkeessakin tavoiteltava asiakaslähtöinen tuotantorakenne on kokenut viime aikoina kolauksen. Nämä terveiset välitetään käynnistyvälle Kaste-hankkeelle ja Sairaanhoitopiirin päihdeja mielenterveystyön ohjausryhmälle tietoon.

4 4 (6) 4. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin MASA (Masennuksen ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy) työryhmän toiminta ja MASA-hoitokartta ammattilaisten työvälineenä Anneli Kuusinen esitteli Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen hoitokarttaa. (Maakunnan muiden seutukuntien palvelukarttojen käyttöä on hidastanut uusimpien Power Point versioiden puute. ) Hoitokartat löytyvät seuraavasti ja avautuvat valitsemalla: diaesitys Intermetson ja Santran etusivulta: Hoito-ohjeet > Hoitokartat, hoitoketjut Sonette-yhteisöverkosta hoitokartat löytyvät Kriisitilanteita osuuden alta (suora linkki: https://uusi.medikes.fi/public/default.aspx?nodeid=36867&culture=fi- FI&contentlan=1) Hoitokartat löytyvät myös Jyväskylän kaupungin Intran kautta. Ehdotetaan Sonetten rakenteesta vastaavalle MediIT:n henkilölle, että hoitokarttoihin pääsy tulee siirtää myös Sonettessa loogisempaan ja helposti löydettävään paikkaan! Kaikille MASA-kartoille on nimetty päivittäjä, useat ovat masennushoitajia. Myös muista keskeisimmistä kansansairauksista on tehty ja tehdään vastaavanlaisia hoitokarttoja, näistä vastaa SHP:n perusterveydenhuollon yksikkö. Keskusteltiin hoitokartan hyödyntämisestä ja jatkokehitystarpeista Todettiin että tietoa on valtavasti eikä kaikkeen ehdi perehtymään. Hoitokartta toimii hyvin myös uuden työntekijän perehtymisen apuna. Hoitokarttaa käytetään myös Jamk:n opetuksessa. Hoitokarttoja on lähdetty rakentamaan terveydenhuollon tarpeista ja näkökulmasta, mutta toimivat myös integroidun palvelujärjestelmän toiminnan tukena, kun kartasta löytyvät sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelut. Keskusteltiin pääsystä hoitokarttoihin. Jossakin vaiheessa on ehdotettu, että hoitokartat voisivat löytyä myös esim. Jyväskylän kaupungin internetsivuilta. Kartat on kuitenkin rakennettu ammattilaisten näkökulmasta. Eivät ehkä toimi kansalaisten informaatiokanavana tällaisinaan. Hyvis-sivustolle tultaneen tulevaisuudessa rakentamaan omahoito-tyyppistä informaatiota kaikille kansalaisille.

5 5 (6) Keskustelua mielenterveyspalveluiden tilanteesta Keskusteltiin siitä, että mielenterveysongelmiinsa apua hakeva joutuu monesti jonottamaan aikaa kohtuuttoman kauan, jolloin toipumismahdollisuudet ovat aina heikommat. Todettiin tämä erityisen kyseenalaiseksi itsetuhoisten asiakkaiden kannalta. Kynnykset palveluihin ovat liian korkeat. Muualla Suomessa on käytössä aidosti yhden luukun periaattein toimivia hoitomalleja (Esim: Torniossa Keroputaan hoitomalli ) Jyten strategisissa suunnitelmissa onkin nyt tavoitteena erityisesti mielenterveysongelmaisten nuorten osalta kehittää yhden luukun palvelua. 5. Mitä voisi olla perustasolla tapahtuva 2.asteen opiskelijoiden päihde- ja mielenterveysongelmia ehkäisevä työ? Keskusteluun johdatteli psykiatrinen sairaanhoitaja Kimmo Jouhki, Nuorten aikuisten palvelukeskus Jyväskylän kaupungissa ko. kohderyhmän nuoret aikuiset ovat tällä hetkellä väliinputoajana. Opiskelijaterveydenhuolto, kuraattorit, psykologit ja opintoohjaajat lähettävät mielellään nuoria eteenpäin. Mutta minne!? Keskusteltiin siitä, että monesti nuoria auttaa asioihin hyvissä ajoin tarttuminen ja auttaminen perustasolla. Nykyjärjestelmässä tehdään liikaa ns. arvioivaa työtä ja eteenpäin lähettämistä. Keskusteltiin siitä, miten tärkeää olisi käyttää hetki aikaa ja keskittyä aidosti nuorten kohtaamiseen riippumatta siitä, kuka ammattilainen on kysymyksessä. Alkavat pulmat voidaan yrittää ratkaista myös joskus saman tien. Jyväskylän kaupungin Päihde- ja mielenterveysstrategia -työryhmässä asia on saanut kannatusta ja näyttäisi siltä, että ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen on tältä osin etenemässä olemassa olevien perusresurssien voimin, lähinnä paneutuvaa kohtaamista kehittämällä. Seurataan asian etenemistä. 6. Muita asioita Anneli Kuusinen esitteli esityksen ennaltaehkäisevän mielenterveystyön maakunnallisen koordinaattorin tehtävänkuvasta. Tällaiseen työhön kaivattaisiin tekijää maakunnassa. Tehtävinä mm: hoitokarttojen päivittäminen, päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien

6 6 (6) koordinointi, asiantuntijaverkostoihin osallistuminen, alan perustiedon ja osaamisen ylläpitäminen maakunnassa, tiedotus, Toimisi työparina päihdetyön koordinaattorin kanssa. Perusterveydenhuollon yksikkö olisi hyvä sijoituspaikka koordinoivalle työlle. Idea pyritään saamaan eteenpäin Sairaanhoitopiirin käsittelyyn. Tällaista esitystä kannatettiin ja kehotettiin viemään esitystä eteenpäin. 7. Seuraavan kokouksen ajankohta, paikka ja teemat Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina klo Mukaan kutsutaan maakunnan päihde- ja mielenterveysalan toimijoita entistä kattavammin. Tuolloin kuullaan Kaste-hankkeen käynnistymisestä sekä Jyväskylän päihdeja mielenterveysstrategian etenemisestä ja muista ajankohtaisista asioita. 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 6.3.2013 klo 13-15.30 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Mari Niinivirta K-S Sairaanhoitopiiri, kehitysvammapoliklinikka Pirjo Lehtovaara K-S

Lisätiedot

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) KOSKEN VANHUSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika pe 15.3.2013 klo 9-11.30 Paikka Kosken tilat, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202, Jyväskylän Tourulassa Osallistujat Timo Itäpuisto, Koske Eeva Määttä, Joutsa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 14.3.2012 klo 9.00 12.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Ahonen, Airi X Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hård-Janhonen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ- RYHMÄN KOKOUS Aika Ke 2.4.2014 klo 14.00 15.45 Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 100, Matarankatu 4, 40100 Jkl Osallistujat Heikkilä.

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön seudullisen palveluverkoston kehittäminen Seutukehittäjä

Mielenterveys- ja päihdetyön seudullisen palveluverkoston kehittäminen Seutukehittäjä Mielenterveys- ja päihdetyön seudullisen palveluverkoston kehittäminen Seutukehittäjä Projektin loppuraportti Visio: Päihderiippuvuuden ja mielen sairauksien tunnustaminen sairauksiksi muiden sairauksien

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2005 Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen loppuraportti Syksy 2005

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS 1 (6) KESKISUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS HALLITUKSEN KOKOUS Aika tiistai 7.10.2014 klo 10.00 13.00 Paikka Koske, Matarankatu 4, 1. krs, kokoustila 100 Osallistujat Immonen, Mirja

Lisätiedot