Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi 5.6.2013"

Transkriptio

1 Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi Kuntoutussäätiö Valtakunnallisen Kehittämisohjelman arviointi S11901

2 Esityksen sisältö 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse? 2. Itsearviointikyselyn tuloksia 1. Taustatiedot 2. Projektin tavoitteet 3. Projektin resurssit ja henkilöstö 4. Projektin toimenpiteet ja toteutus 5. Projektin yhteistyöverkosto 6. Projektin viestintä ja tiedottaminen 7. Projektin tulokset ja vaikuttavuus 3. Keskustelua: Miten tästä eteenpäin?

3 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse?

4 Arvioinnin toteuttajataho ja aikataulu Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Arviointihanketta vetää arviointipäällikkö Henna Harju Kehittämis- ja arviointipäällikkö Pauliina Juntunen Koulutuspäällikkö Matti Tuusa Projektipäällikkö Kimmo Terävä ja Projektipäällikkö Sari Nyholm Ulkopuolisena asiantuntijana arviointihankkeessa toimii professori Juho Saari Arvioinnin 1. vaihe ajanjaksolla elokuu joulukuu 2010 Arvioinnin 2. vaihe ajanjaksolla tammikuu joulukuu 2013

5 Arvioinnin kohdentuminen Arvioinnin kohteena on koko valtakunnallinen kehittämisohjelma, sisältäen: Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Laituri -projektien toiminnan Aikuisohjaus työelämän voimavarana osa-ohjelman toiminnan Opin Ovi -alueprojektit STUDIO-projekti ERKKERI ja TE-ERKKERI -projektit Lisäksi arviointihankkeessa tarkastellaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän toimintaa ja roolia kehittämistyössä. Kehittämisohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 48 alueellista tai valtakunnallista projektia, joista n. 30 projektia on päättynyt.

6

7 Arvioinnin tavoitteet Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valtakunnallisen kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden: 1. Koherenssista 2. Relevanssista 3. Toimenpiteistä ja prosesseista 4. Tuotoksista ja tuloksista 5. Vaikuttavuudesta 6. Hyödystä ja kestävyydestä Vuosina painopiste erityisesti toimenpiteiden ja prosessien arvioinnissa. Vuosina painopiste on tulosten, tuotosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kyseessä ns. kehittävä arviointi. Arvioinnin kuluessa pyritään tuottamaan: konkreettisia ehdotuksia kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden toiminnan kehittämiseksi sekä konkreettinen malli/viitekehys koko kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden itsearvioinnin toteuttamiseksi

8 2. Itsearviointikyselyn tuloksia

9 Taustatiedot Kysely lähetettiin 50 henkilölle, joista vastasi 50 % (n=25) Muut mm. toteuttajaorganisaation hallinnon edustaja, mukana projektin suunnittelussa sekä teemaryhmässä, asiantuntijafoorumin jäsen, entinen projektityöntekijä, osallistuja

10 Projektin tavoitteet Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

11 Projektin tavoitteet, kommentteja ja kehittämistarpeita Aikuisten ohjaus on ajankohtainen ja tärkeä teema edelleen. Hankkeen tavoitteet tukevat hyvin teemaa, mutta oleellisinta on se, miten tavoitteista tulee totta aikuisten ohjausta harjoittavien organisaatioiden arjessa Tulevien kehittämisteemojen näkökulmasta TNO-palveluiden laadun kehittäminen olisi tärkeää. Nykyiset tavoitteet eivät kaipaa kehittämistä. Tavoitteet ovat konkreettisia ja niihin on pystytty vastaamaan hyvin Toteuttajaorganisaatioiden aito sitoutuminen tavoitteisiin ja toiminnan vakiinnuttamiseen epäilyttää Tiedotus kohderyhmille? Tavoitteet ok- toteutus niiden osalta ei

12 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

13 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

14 Projektin resurssit ja henkilöstö, kommentteja ja kehittämistarpeita Henkilöstön osalta painitaan varmasti aina riittämättömien resurssien kanssa. Hankkeessa on hyvin resursseja, mutta osaavilla henkilöillä on myös muita velvoitteita. Hanketyölle voi olla joskus vaikea löytää aikaa resursseista huolimatta Projektihenkilöstölle tulisi olla tarkempi, aikataulutettu osallistumisvelvoite ja oman työnsä raportointi, sillä eri henkilöt ovat tehneet epätasaisesti ja erilaisella motivaatiolla yhteistyötä Olisi ollut hyvä, jos myös muut kuin projektihenkilöstön organisaatiot olisivat saaneet taloudellisia resursseja. Näin toimijat pystyisivät ehkä vielä paremmin osallistumaan työskentelyyn ja heitä voisi paremmin ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Miten organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet projektin tiloihin, työvälineisiin sekä taustaorganisaation sitoutumiseen? Jostain syystä tärkeä projekti jäi jotenkin etäiseksi ja vaille käytännön kosketuspintaa Mikä taho jatkaa työtä projektiajan jälkeen? Mistä työntekijä/toimija?

15 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys toteutui mm. Opin Oven 1 - vaiheessa toteutetussa työelämäteemaryhmän toiminnassa ja lopputuotoksena tuotettiin raportti, jonka tuloksia hyödynnettiin aikuisohjausstrategiassa TNO-palveluita kehitettäessä on huomioitu työelämän näkökulma. Mm. TNO-strategiavalmistelussa näkökulma huomioitiin ja palvelukartassa on mukana myös ns. Yrittäjäpolku. Ammattiliitoille suunnatut ohjaustapahtumat sisältyivät ohjauspilotointeihin Yrityksiin tehtiin suoria ohjauskäyntejä Varsin työelämälähtöinen. Verkostoseminaarin myötä pääsimme osallistumaan yhteistyöhön muiden kanssa

16 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Aikuisten ohjauksen olessa kyseessä tämä teema on aina olemassa ja taustalla Yhteistyöverkostossa yhteistyötä myös mm. ammattiliittojen kanssa sekä OPin Verkko - hankkeen kanssa - ennakointiteema aktiivisesti mukana hankkeessa Yhteistyö TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa Työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys ja työpajahenkilökunnan kouluttaminen

17 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 2/5 2. Teema: Hakeva toiminta Tämä teema on ollut Opin Oven kulmakivi. Sen ympärille on rakennettu kaikki muu toiminta. Konkreettisia toimenpiteitä on tehty ja kokeiltu. Nyt haasteena on juurruttaa hyvät käytännöt toimijaorganisaatioihin ja laajemminkin Projektin I-vaiheessa erilaiset ohjauspilotoinnit (mm. kirjastot, yhdistykset, yksittäiset ohjaustapaamiset), opas ohjaustoimijoille, hakevaa toimintaa toteuttavien organisaatioiden laaja kartoittaminen ja mukaan ottaminen palvelukarttaan Toimijakartta on tarkoitettu työvälineeksi, joka edistää hakeutumista ja sen ohjausta Jää kauas asiakkaasta. Ei havaittavaa yhteyttä oppijan sähköisiin verkkopalveluihin. Suhde kokonaisuuteen jää epäselväksi Hakeva toiminta ei ole toteutunut tämän projektin myötä

18 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttaja ohjaus mukana yhtenä väylänä koko hankkeen ajan On tehty mm. kooste maahanmuuttajien parissa työskentelevistä ja ohjausta antavista toimijoista Maahanmuuttajien ohjauksen kvalifikaatioit Maahanmuuttajatyöntekijöiden työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys, pilottikoulutus opoille maahanmuuttajien ohjauksen laadun kehittämiseksi, mahdollisesti tätä koulutusta tarjotaan verkoston organisaatioille Maahanmuuttajien ohjauksesta tehdään erillinen polku ohjauspalvelukarttaan

19 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttajat on huomioitu hyvin, varsinkin nyt projektin IIvaiheessa. Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa on maahanmuuttajat huomioitu omana käyttäjäryhmänä Asiantuntijaryhmissä mukana maahanmuuttajahankkeiden projektityöntekijöitä Painettu materiaali jossain määrin: tiedonetsintä/-saanti ei aina onnistu internetin kautta, jos suomen kielen taito on heikkohko - tekstin selkeys

20 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 4/5 4. Teema: Erilaiset oppijat Aikuisten ohjauksessa erilaiset oppijat otetaan aktiivisesti huomioon (myös maahanmuuttajat voidaan sisällyttää tähän kokonaisuuteen) Erilaisille kohderyhmille on tarjolla koulutusta Teemaa käsitelty ohjauksen teematyöryhmässä verkoston kesken Järjestetty luki-iltoja ja lukitestauksia Teema esillä myös ohjausoppaassa sekä palvelukartassa Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa tämä teema on huomioitu Huomioitu vähäisesti tämän projektin kautta

21 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 5/5 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Kansalaiset ovat olleet projektin toissijainen kohderyhmä. Toiminta on kohdentunut TNO-palveluita tarjoavien organisaatioiden TNOhenkilöstöön. Suoranaisesti kansalaiset eivät ole olleet mukana kehitys- ja valmistelutyössä Kohderyhmän (aikuisten opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien) tarpeet, elämäntilanne ja toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa Teema on huomioitu projektissa vähäisesti

22 Projektin toimenpiteet ja toteutus Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

23 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Hanke on irrallaan muusta aikuisohjaukseen liittyvästä toiminnasta Toteuttajaorganisaatoiden kyky hahmottaa TNO-palveluiden tarpeellisuus osana kokonaisuutta on heikko Hanketta olisi voinut hyödyntää huomattavasti enemmän TNO-palveluita kehitettäessä ja organisoitaessa TNO-palvelujen tiedotus kohderyhmille voi olla haastavaa Monen vastuulla - kenen vastuulla? Vastuun hajautuminen/ katoaminen Täsmennyksiä ja projektihenkilöstön asiantuntijuuden lisäämistä Varmistettava, että toimijakartasta tulee sellainen, mitä on hankittaessa tavoiteltu

24 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Esim. laajalla haastattelukierroksella saatu kohderyhmä tietoiseksi tavoitteista ja osallistumaan verkostomaiseen toimintaan, jollaiseksi aikuisohjausta Satakunnassa ollaan suunniteltu Tiedon lisääntyminen koulutusasioisssa Satakunnassa Ammattitaitoiset, osaavat ja innostuneet projektityöntekijät Projektipäällikön tapa viedä asioita tavoitteellisesti ja aikataulussa eteenpäin Onnistuminen asiantuntijakilpailutuksessa Hyvä asiantuntiaryhmä - laaja ja tiivis yhteistyö Verkoston toimijoiden jaksaminen. Asiantuntijafoorumi on toiminut jo 3 vuotta ja edelleen kokouksissa on mukana aktiivisesti toimijoita

25 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Muutokset toimijaorganisaatioissa (henkilöstövaihdokset) ja vaikeudet käyttää joskus myönnettyjä resursseja Taustaorganisaatoiden sitoutuminen on vaihtelevaa Projektissa toimijoiden lähetin rooli oman organisaation suuntaan voi joskus unohtua Aidon kiinnostuksen ja ymmärryksen puute TNO-palveluista ja niiden tarpeesta sekä lisäarvosta Projektityöryhmän hitaus tiedonkeruussa ja omissa työkokonaisuuksissa. Eivät ole paneutuneet/keskittyneet omiin tehtäviinsä riittävästi Projektissa toimimisen ja muun työn yhdistämisen haasteet mm. ajan puute Toimijakartan toimittajan rönsyileminen sivuraiteille. Ohjelman toiminnallinen rakenne olisi pitänyt tehdä ennen sisältöjen tuottamista. Epäselvyys tietokannasta Miten turvata rahoitus tulevaisuudessa? Eri toimijat eri kerroilla mukana. Aina joku vähän "pihalla siitä, mitä viimeksi tapahtui, kun ei ollut silloin itse paikalla

26 Projektin yhteistyöverkosto Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

27 Projektin yhteistyöverkosto, kehittämistarpeet kommentteja ja kehittämistarpeita Yhteisten toimintatapojen kehittäminen haasteellista Parempi sitoutuminen kehittäisi toimintaa ja yhteistyötä Yhteistyöverkoston organisaatioiden omat ohjauskäytännöt ovat vasta muotoutumassa. Vain harvassa organisaatiossa on nimettyjä ohjaustoimijoita, vaikka ohjaustyötä tehdäänkin Verkostotoiminnan sopimusasiat ovat ajankohtaisia piankin. Verkostomainen toiminta edellyttää selkeitä rooleja ja tehtäviä. Toivottavasti saamme näitä asioita sovittua tulevaan sopimukseen Verkoston tarpeiden huomioiminen laajemmalla skaalalla Pois hallinnnonalojen reviiriajattelusta Levittyminen koko Satakuntaan Porin ulkopuolelle Hankkeen päättymiseen liittyen: web-sivun ylläpitäminen ja tietojen päivittäminen ajan tasalle

28 Projektin yhteistyöverkosto, Poikkihallinnollisen yhteistyön esteet Toimintojen kehittäminen tapahtuu aina oman organisaation näkökulmasta Reviiriajattelu Yksinoikeus AVO-toimintaan TE-toimistoiden mielestä Resurssipula Tieto-taito ja substanssiosaamisen puuttumista Esim. asiakkaan tietosuojakysymykset ja tietojärjestelmät. Tiedonvälitysfoorumit voisivat olla paikallaan, jotta verkosto olisi tietoinen asioista Erilainen lähestymistapa ohjaukseen. Erilainen kieli ja käsitteistö Verkostomainen toiminta vaatii opiskelua ja uudenlaista ajattelua Keksittävä jokin muu yhteistyön muoto kuin perinteinen kokoustaminen Poikkihallinnolliselle yhteistyölle ei ole esteitä

29 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Kv-yhteistyö nousi tarpeelliseksi projektissa syksyllä 2012 Projektin ollessa jo pitkällä ei kv-elementtiä ohjaustoiminnan kehittämisessä ollut kuitenkaan mahdollista enää kirjata projektisuunnitelmaan Tulevaisuudessa tämä on erittäin tärkeä osa-alue Työvoiman liikkuvuus ja tuleva ECVET-toiminta edellyttävät ainakin ymmärrystä ulkomailla suoritetuista opinnoista Esim. näistä tiedottaminen ja muu ko. toiminta vaativat osaamisen kehittämistä TNO-toimijoiden piirissä AHOT -toimintaan kannattaisi Suomessa hakea oppia Tanskasta tai Hollannista

30 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Hankkeella oli toiveena löytää malleja sen keskeisiin kysymyksiin esim. tutustumalla kansainvälisiin tahoihin tai vastaaviin toimijoihin ulkomailla. Tästä laadittiin erillinen hankehakemus (ESR), joka ei mennyt läpi Kansainvälistä yhteistyötä tämän teeman puitteissa on tehty muulla rahoituksella, mutta saman projektihenkilöstön toimesta Pitäisi saada ensin levittymään enemmän työkaluksi omien kansalaisten taholla, jotta voisi kansainvälistyä sen jälkeen, kun homma toimii hyvin kantaväestön suhteen Tarpeellisuus vähäistä / ei ole tarpeen

31 Projektin viestintä ja tiedottaminen Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

32 Projektin viestintä ja tiedottaminen, kommentteja ja kehittämistarpeita Projektin toimijoilla on tärkeä viestin viejän rooli/tehtävä omaan organisatioonsa nähden Ammattimainen viestintä herättää luottamusta, sitä kannattaa jatkaa Projektin viestinnän tulisi olla henkilökohtaista niin, että ko. henkilöitä koskevat asiat tiedotettaisiin heille karsien heille kuulumattomat asiat Viestintää ja tiedottamista kaikkialle Satakuntaan. Hyvä vinkata myös muualle Suomeen Kuulimme projektista vasta ennen tammikuun verkostoseminaaria, johon saimme kutsun. Olemme toimineet maakunnassa aikuiskouluttajana kuitenkin jo yli 20 v.

33 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Missä määrin edustamanne projekti on kyennyt edistämään omalla toiminta-alueellaan seuraavia asioita? Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

34 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

35 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

36 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Projektien keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä Innovatiivinen sähköinen työkalu Toimijakartta Suunnitelmallinen ja ammattimainen viestintä Toimijakartan juurruttamiseen verkkolehti ja markkinointimateriaalit Ohjaustilanteiden opas Ohjauksen palvelukartta Sataovi Ohjauspilotoinnit Vaikuttavuustutkimus Aikuisohjauksen strategia ja toimintasuunnitelma Ohjaus- ja ennakointiosaamisen lisääminen ohjaajien keskuudessa Verkostotoimijoiden yhteistyön luominen ja edistäminen Asiantuntijafoorumiverkosto Erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset ja seminaarit

37 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Ei-tavoiteltuja tuloksia Hankkeen aikana on löytynyt uusia kontakteja ja synergiaa myös muuhun työhön Tiedon lisääntyminen eri koulutusorganisaatioista ja koulutusmahdollisuuksista tällä seudulla Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa, ohjausvetolaukku ja erilaisiin tilaisuuksiin liittyviä teemakohtaisia lähestymistapoja Vertaisoppiminen on ollut projektissa toimijoilla valtaisaa

38 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Pysyvä asiantuntijafoorumi helpottaa osaltaan tulosten juurruttamista Toiminnan tulokset tulee jakaa kohderyhmittäin, jotta viestintä kohdistuu oikein Erilaiset tilaisuudet helpottavat juurruttamista Toimijoiden pitäisi omissa kokouksissaan ottaa esille juurrutettavia asioita On tärkeää saada taustaorganisaatiot sitoutumaan tavoitteisiin ja viedä suunnitelmallisesti eteenpäin kehitettyjä hyviä käytäntöjä Keskeistä on aikuiskoulutuksen ohjaustoiminnan mallintaminen organisaatioiden sisällä Organisaatioiden pitäisi hyödyntää TNO-palveluiden kehittämisessä hankkeessa tuotettua aikuisohjauksen strategiaa ja vaikuttavuustutkimusta

39 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Käyttää veturina viestinnän ammattilaista ja jatkaa tasokasta viestintää Markkinoida riittävästi ja levittää aktiivisesti ohjauksen sähköistä toimijakarttaa Mahdollinen toimijoiden yhteinen tapahtuma, kun toimijakartta lanseerataan yleisesti? Toimijakartan käytön hyödyntäminen Osa aineistosta olisi hyvä kääntää myös venäjän kielelle, huomioiden näin maahanmuuttajien kieliryhmät Porissa ja Satakunnassa Palkata työntekijä jatkossa jatkamaan työtä Ohjauksen ja neuvonnan vakiinnuttaminen on haasteellista tilanteessa, jossa eri toimijat joutuvat säästämään normaaleista toimintamenoistaan paljon

40 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämään? Asiantuntijafoorumin verkostotoiminta on yhtenä kokonaisuutena jäämässä elämään projektin jälkeenkin Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on edistynyt projektin aikana ja kehittyy edelleen. Aikuisopiskelun ohjaus tulee näkymään tulevaisuudessa ehkä enemmän elinikäisen oppimisen ohjauksen käsitteen alla TNO-palveluiden strategiaa tullaan päivittämään Sähköinen toimijakartta työkalu

41 Yhteenveto keskustelusta

42 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tavoitteet: On tehty oikeita asioita, koska saatiin jatkorahoituskin Uusia tavoitteita tuli silloin, kun uuttaa rahoitusta lähettiin hakemaan Uudet tavoitteet konkreettisempia

43 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Resurssit ja henkilöstö: Ohjausryhmän sitoutuminen on ollut keskiarvoltaan noin 2,5 luokkaa, kun he ovat itse arvioineet omaa sitoutuneisuuttaan Kun projektin kautta on tullut valmista ja uutta asiaa, niin ohjausryhmän jäsenet ovat halunneet saada nämä heti mukaan toimintaan Jäykkyyttä organisaatiossa Rajatumpaan jatkohankkeeseen on ollut helpompi sitoutua Kannettavat tietokoneet puuttuvat edelleen eli työvälineiden osalta ei ole autettu tarpeeksi hankkeessa Projektihenkilöstö/-ryhmä on ollut harvinaisen motivoitunutta ja sitoutunutta. Muut työt ovat kuitenkin saattaneet vaikuttaa toimintaan Jatkoajankin puitteissa on ollut hankaluutta resurssien käyttämisessä, mutta sitä on saatu parannettua Taustaorganisaation sitoutumiseen on vaikuttanut organisaatiomuutos. Hallinnointi on nyt kahdella organisaatiolla

44 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Kehittämisohjelman teemat ja niiden huomioiminen toimenpiteissä: 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on luonnollinen osa projektia Toimiminen työelämälähtöisesti on helppoa ja luontevaa, kun itsellä on paljon verkostoja työelämän toimijoiden kanssa SAK on saava osapuoli eli kohde Pidetään tärkeänä sitä, että jos ihminen haluaa itse kehittää itseään, niin hänellä tulisi olla siihen mahdollisimman yksinkertainen reitti

45 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 2. Teema: Hakeva toiminta I vaiheessa lähettiin kehittämään kontaktitapahtumia II vaiheessa huomattiin, että sähköisiä koulutussivuja kehitetään toisaalla, joten meidän ei ole järkevää lähteä sellaista kehittämään Keskitymme kehittämään palveluosaamista Ensisijainen kohde ovat olleet siis palvelunantajat Ohjauspilotointi oli onnistunutta, mutta sen jalkauttaminen oppilaitoksiin ontuu. Kun projektiraha loppuu, niin ei ole myöskään ketään, joka veisi pilotointia eteenpäin Mitä siis tapahtuu, kun projektiraha loppuu? Kysymys ei koske suoranaisesti pilotointeja, vaan yleisesti jatkotoimenpiteitä ja siitä, mitä kukin tekee. Pyrkimys saada toiminta jatkumaan projektin jälkeenkin Asiakaspalveluyksikkö on perustettu jo WinNovaan

46 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Ollaan oltu hyviä asiassa, koska meillä on ollut projektitoimijoissa teeman asiantuntijoita Myös asiantuntijafoorumissa on maahanmuuttoasiantuntija Hyvin on koko projektiryhmä päässyt sisälle maahanmuuttaja asioihin ja levittämään siitä tietoa sekä osaamista 4. Teema: Erilaiset oppijat Alkuvaiheessa meillä kulki erilaiset oppijat teema omana nimikkeenään ja sille oli myös oma työryhmänsä Emme halunneet kuitenkaan eriyttää teemaa erikseen muista teemoista

47 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Suurta yleisöä on tavoiteltu erilaisilla tilaisuuksilla ja tempauksilla (mm. kaduilla) On tehty myös tarkennettuja tempauksia sellaisille kohderyhmille, joita on muuten vaikea tavoittaa Palvelukartta: Palvelukartan suunnitteluun on otettu kohderyhmä mukaan Myös välillinen kohderyhmä eli aikuinen ja hänen näkökulmansa tulisi huomioida Emme ole kohdanneet vielä testimielessä sitä asiakasta, mutta palvelukartta on suunniteltu asiakaslähtöisesti Mutta ei siis olla otettu näitä asiakkaita suunnitteluun mukaan. Tämä olisi ollut suotavaa! Myös osaamisen loppumaksaja (työnantaja) haluaa, että palvelulla on joku hyöty (työllistyminen) Myös heidät olisi voinut ottaa mukaan palvelukartan suunnitteluun Työelämässä on kova tarve koulutukselle, mutta siellä ei tiedetä, mistä koulutusta saa, eikä oikeita henkilöitä löydetä Tällöin ei saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista eikä niistä todellisuudessa tiedetäkään

48 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet: Palautteen keräämisestä: Minkä takia isosta hankkeesta ei tullut valmiita lomakkeita tai linkkejä palautteen keräämiseen? Nämä olisivat voineet löytyä esim. projektin nettisivuilta Näin olisi voinut olla tasamitallista palautteen keräämistä koko projektin ajan Ihmiset antavat mielellään palautetta Hankkeen aikana on tiedostettu se mitä tehdään ja mihin pyritään Myös ohjaukseen tuli pilotointien kautta sellaisia malleja, jotka toimivat

49 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektipäällikkö on aika tiukka, vaativa ja sellainen, jolla on aikaa tehdä työtä projektin eteen Jos jotain on sovittu niin siitä pidetään kiinni On oleellista, että pystyy toimimaan kokoaikaisesti (sanoo projektipäällikkö itse) Asiantuntijafoorumin jaksaminen ja aktiivisuus ovat olleet merkittävä seikka Usein käy nimittäin niin, että perustetut ryhmät alkavat jossain vaiheessa toistaa itseään, eivätkä ihmiset enää saa toisistaan mitään irti Organisaatiot ovat edelleen pääsääntöisesti samoja (muutamia henkilövaihdoksia on kuitenkin tapahtunut) Kun on päästy konkreettisempaan tekemiseen, niin asiantuntijafoorumi on ollut kulmakivi Asiantuntijoiden neuvoista on otettu vaarin ja kuunneltu heitä

50 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektitoimijat työskentelevät useissa organisaatioissa eivätkä ole kokoaikaisia toimijoita tälle projektille Aikataulujen yhteensovittaminen on haaste Toimijakartan rakentaminen on ollut prosessi, eikä itsekään tiedetty alussa, mitä sen pitää pitää sisällään Tehtiin virheitäkin ja sitten vaihdettiin taas suunta oikeaksi. Näin ollaan jouduttu tekemään useaan kertaan samaa asiaa Mutta kokonaisaikataulussa ollaan edelleen aivan ajassa, eikä siinä olla jääty yhtään jälkeen Kun haastatteluja on tehty, niin organisaatiot ovat tienneet, mikä Opin Ovessa on kyseessä Syksyllä olemme haasteen edessä, sillä silloin alamme markkinoida verkosta löytyvää toimijakarttaa Tähän tarvitsemme välineitä (esim. kannettavia tietokoneita)

51 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 1/2: Asiantuntijafoorumissa on tutustunut ihmisiin ja nyt on helpompi soittaa ja lähettää sähköpostia heille Tämän kokoisen projektin pitäisi saada jatkorahaa, sillä projektin tuotosten jalkauttaminen vaatii tekijöitä, eli ylläpitoa ja tiedon eteenpäin viemistä Tavoitteena on, että verkostosopimukseen sisällytetään asiantuntijafoorumin toimiminen jatkossakin sekä web-sivut Jos verkostoa ei ylläpidetä, se ei pysy pystyssä Verkoston luomiseen vaaditaankin henkilöä, joka vie verkostoa eteenpäin. Hänelle tulee maksaa tästä myös palkkaa Voisiko verkostosopimukseen saadakin hankerahaa aluksi sille, joka pitäisi verkostoa yllä?

52 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 2/2: Asioiden vieminen eteenpäin jää koulutusten järjestäjien kohdalle Otetaan yhteisvastuu Satakunnassa Mutta jos ei ole olemassa sovittua ryhmää ja tehtävää, on vaikea saada rahaa Toivotaan, että asiantuntijafoorumi säilyisi, vaikkakin tapaisi harvoin Kuka sen sitten kutsuu koolle? eli jonkun täytyy hoitaa nämäkin työt ja hänelle pitää maksaa siitä Entä kansalaisyhteiskuntamallilla toimiva verkosto eli silloin vuoronperään kukin kutsuisi ryhmän koolle ja johtaisi ryhmän toimintaa ELO-ryhmä

53 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto: Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Haettiin hankerahoitusta kv-yhteistyölle, mutta se ei mennyt läpi Projektin viestintä ja tiedottaminen: Projektihallinnan näkökulmasta viestintäsuunnitelmaa on pystytty seuraamaan Satakunnassa kaikki on löytynyt aina nettisivuilta Nettisivuille on helppo löytää ja nettisivuilta löytyy helposti se, mitä etsii Meidän muistiot ja tuotokset on annettu avoimesti muiden käyttöön ja niinhän ne kuuluvatkin Viestinnän (esim. sähköpostiviestinnän) tulisi olla henkilökohtaista Tosi hienoa, että takana on ollut tukiverkosto eli OpinOvi-perhe Sekä pieniin että isoihin ongelmiin on saanut sieltä apua Häviääkö OpinOvi -brändi projektin loputtua? Se olisi harmillista, sillä se on tosi hyvä brändi

54 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä: Osa tuloksista ja tavoitteista ovat vielä vaiheessa ja vasta tulossa Esim. ennakointiosaamisen lisääminen vielä vaiheessa Sitä tullaa tarjoamaan asiantuntijafoorumin ohjaajille Kompetenssien määrittely vielä käynnistetään Isompia koulutuspaketteja ei enää keritä käynnistämään Ollaan hyödynnetty valtakunnallisia STUDIO ja ERKKERIprojekteja ja osallistuttu niihin

55 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Projektin tulosten juurruttaminen: Aineiston kääntämisestä vieraille kielille (englanti, venäjä) on ollut puhetta, mutta näillä resursseilla ei pystytä tähän vastaamaan Kääntämistä englannin kielelle mietitään Maahanmuuttajapolku on nostanut esiin tämän kieliasian Luova loppuraportti (eli sähköinen luova loppujulkaisu) voisi olla myös markkinointikanava niin, että siinä katsotaan tulevaisuuteen, eikä vain kirjata siihen sitä, mitä on tehty Loppuraportti voisi toimia näin välineenä toiminnan julkisaattamisessa ja juurruttamisessa esim. toimijakartan markkinoimisessa Toimijakartan lanseeraminen elinikäisen oppimisen teemaviikon tapahtumissa

56 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämää? Paljon on yhdessä tehty projektin aikana ja paljon on saatu aikaan!

57 Kiitos!

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Sisällys 1. Nutukka -hanke 2. Bikva-arviointi osana kehittämistyötä 3. Kokemuksia ja arviointituloksia 4. Johtopäätöksiä

Sisällys 1. Nutukka -hanke 2. Bikva-arviointi osana kehittämistyötä 3. Kokemuksia ja arviointituloksia 4. Johtopäätöksiä Sisällys 1. Nutukka -hanke 1.1. Johdanto 1.2. Hankkeen tavoitteet 1. 3. Koulutukset 1. 4. Koulutusmalli 1.5. Opetussuunnitelma 1.6. Opetusmateriaali ja menetelmäpaketti toiminnalliseen ja aktivoivaan opetukseen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot