Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi 5.6.2013"

Transkriptio

1 Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi Kuntoutussäätiö Valtakunnallisen Kehittämisohjelman arviointi S11901

2 Esityksen sisältö 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse? 2. Itsearviointikyselyn tuloksia 1. Taustatiedot 2. Projektin tavoitteet 3. Projektin resurssit ja henkilöstö 4. Projektin toimenpiteet ja toteutus 5. Projektin yhteistyöverkosto 6. Projektin viestintä ja tiedottaminen 7. Projektin tulokset ja vaikuttavuus 3. Keskustelua: Miten tästä eteenpäin?

3 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse?

4 Arvioinnin toteuttajataho ja aikataulu Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Arviointihanketta vetää arviointipäällikkö Henna Harju Kehittämis- ja arviointipäällikkö Pauliina Juntunen Koulutuspäällikkö Matti Tuusa Projektipäällikkö Kimmo Terävä ja Projektipäällikkö Sari Nyholm Ulkopuolisena asiantuntijana arviointihankkeessa toimii professori Juho Saari Arvioinnin 1. vaihe ajanjaksolla elokuu joulukuu 2010 Arvioinnin 2. vaihe ajanjaksolla tammikuu joulukuu 2013

5 Arvioinnin kohdentuminen Arvioinnin kohteena on koko valtakunnallinen kehittämisohjelma, sisältäen: Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Laituri -projektien toiminnan Aikuisohjaus työelämän voimavarana osa-ohjelman toiminnan Opin Ovi -alueprojektit STUDIO-projekti ERKKERI ja TE-ERKKERI -projektit Lisäksi arviointihankkeessa tarkastellaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän toimintaa ja roolia kehittämistyössä. Kehittämisohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 48 alueellista tai valtakunnallista projektia, joista n. 30 projektia on päättynyt.

6

7 Arvioinnin tavoitteet Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valtakunnallisen kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden: 1. Koherenssista 2. Relevanssista 3. Toimenpiteistä ja prosesseista 4. Tuotoksista ja tuloksista 5. Vaikuttavuudesta 6. Hyödystä ja kestävyydestä Vuosina painopiste erityisesti toimenpiteiden ja prosessien arvioinnissa. Vuosina painopiste on tulosten, tuotosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kyseessä ns. kehittävä arviointi. Arvioinnin kuluessa pyritään tuottamaan: konkreettisia ehdotuksia kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden toiminnan kehittämiseksi sekä konkreettinen malli/viitekehys koko kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden itsearvioinnin toteuttamiseksi

8 2. Itsearviointikyselyn tuloksia

9 Taustatiedot Kysely lähetettiin 50 henkilölle, joista vastasi 50 % (n=25) Muut mm. toteuttajaorganisaation hallinnon edustaja, mukana projektin suunnittelussa sekä teemaryhmässä, asiantuntijafoorumin jäsen, entinen projektityöntekijä, osallistuja

10 Projektin tavoitteet Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

11 Projektin tavoitteet, kommentteja ja kehittämistarpeita Aikuisten ohjaus on ajankohtainen ja tärkeä teema edelleen. Hankkeen tavoitteet tukevat hyvin teemaa, mutta oleellisinta on se, miten tavoitteista tulee totta aikuisten ohjausta harjoittavien organisaatioiden arjessa Tulevien kehittämisteemojen näkökulmasta TNO-palveluiden laadun kehittäminen olisi tärkeää. Nykyiset tavoitteet eivät kaipaa kehittämistä. Tavoitteet ovat konkreettisia ja niihin on pystytty vastaamaan hyvin Toteuttajaorganisaatioiden aito sitoutuminen tavoitteisiin ja toiminnan vakiinnuttamiseen epäilyttää Tiedotus kohderyhmille? Tavoitteet ok- toteutus niiden osalta ei

12 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

13 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

14 Projektin resurssit ja henkilöstö, kommentteja ja kehittämistarpeita Henkilöstön osalta painitaan varmasti aina riittämättömien resurssien kanssa. Hankkeessa on hyvin resursseja, mutta osaavilla henkilöillä on myös muita velvoitteita. Hanketyölle voi olla joskus vaikea löytää aikaa resursseista huolimatta Projektihenkilöstölle tulisi olla tarkempi, aikataulutettu osallistumisvelvoite ja oman työnsä raportointi, sillä eri henkilöt ovat tehneet epätasaisesti ja erilaisella motivaatiolla yhteistyötä Olisi ollut hyvä, jos myös muut kuin projektihenkilöstön organisaatiot olisivat saaneet taloudellisia resursseja. Näin toimijat pystyisivät ehkä vielä paremmin osallistumaan työskentelyyn ja heitä voisi paremmin ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Miten organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet projektin tiloihin, työvälineisiin sekä taustaorganisaation sitoutumiseen? Jostain syystä tärkeä projekti jäi jotenkin etäiseksi ja vaille käytännön kosketuspintaa Mikä taho jatkaa työtä projektiajan jälkeen? Mistä työntekijä/toimija?

15 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys toteutui mm. Opin Oven 1 - vaiheessa toteutetussa työelämäteemaryhmän toiminnassa ja lopputuotoksena tuotettiin raportti, jonka tuloksia hyödynnettiin aikuisohjausstrategiassa TNO-palveluita kehitettäessä on huomioitu työelämän näkökulma. Mm. TNO-strategiavalmistelussa näkökulma huomioitiin ja palvelukartassa on mukana myös ns. Yrittäjäpolku. Ammattiliitoille suunnatut ohjaustapahtumat sisältyivät ohjauspilotointeihin Yrityksiin tehtiin suoria ohjauskäyntejä Varsin työelämälähtöinen. Verkostoseminaarin myötä pääsimme osallistumaan yhteistyöhön muiden kanssa

16 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Aikuisten ohjauksen olessa kyseessä tämä teema on aina olemassa ja taustalla Yhteistyöverkostossa yhteistyötä myös mm. ammattiliittojen kanssa sekä OPin Verkko - hankkeen kanssa - ennakointiteema aktiivisesti mukana hankkeessa Yhteistyö TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa Työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys ja työpajahenkilökunnan kouluttaminen

17 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 2/5 2. Teema: Hakeva toiminta Tämä teema on ollut Opin Oven kulmakivi. Sen ympärille on rakennettu kaikki muu toiminta. Konkreettisia toimenpiteitä on tehty ja kokeiltu. Nyt haasteena on juurruttaa hyvät käytännöt toimijaorganisaatioihin ja laajemminkin Projektin I-vaiheessa erilaiset ohjauspilotoinnit (mm. kirjastot, yhdistykset, yksittäiset ohjaustapaamiset), opas ohjaustoimijoille, hakevaa toimintaa toteuttavien organisaatioiden laaja kartoittaminen ja mukaan ottaminen palvelukarttaan Toimijakartta on tarkoitettu työvälineeksi, joka edistää hakeutumista ja sen ohjausta Jää kauas asiakkaasta. Ei havaittavaa yhteyttä oppijan sähköisiin verkkopalveluihin. Suhde kokonaisuuteen jää epäselväksi Hakeva toiminta ei ole toteutunut tämän projektin myötä

18 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttaja ohjaus mukana yhtenä väylänä koko hankkeen ajan On tehty mm. kooste maahanmuuttajien parissa työskentelevistä ja ohjausta antavista toimijoista Maahanmuuttajien ohjauksen kvalifikaatioit Maahanmuuttajatyöntekijöiden työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys, pilottikoulutus opoille maahanmuuttajien ohjauksen laadun kehittämiseksi, mahdollisesti tätä koulutusta tarjotaan verkoston organisaatioille Maahanmuuttajien ohjauksesta tehdään erillinen polku ohjauspalvelukarttaan

19 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttajat on huomioitu hyvin, varsinkin nyt projektin IIvaiheessa. Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa on maahanmuuttajat huomioitu omana käyttäjäryhmänä Asiantuntijaryhmissä mukana maahanmuuttajahankkeiden projektityöntekijöitä Painettu materiaali jossain määrin: tiedonetsintä/-saanti ei aina onnistu internetin kautta, jos suomen kielen taito on heikkohko - tekstin selkeys

20 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 4/5 4. Teema: Erilaiset oppijat Aikuisten ohjauksessa erilaiset oppijat otetaan aktiivisesti huomioon (myös maahanmuuttajat voidaan sisällyttää tähän kokonaisuuteen) Erilaisille kohderyhmille on tarjolla koulutusta Teemaa käsitelty ohjauksen teematyöryhmässä verkoston kesken Järjestetty luki-iltoja ja lukitestauksia Teema esillä myös ohjausoppaassa sekä palvelukartassa Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa tämä teema on huomioitu Huomioitu vähäisesti tämän projektin kautta

21 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 5/5 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Kansalaiset ovat olleet projektin toissijainen kohderyhmä. Toiminta on kohdentunut TNO-palveluita tarjoavien organisaatioiden TNOhenkilöstöön. Suoranaisesti kansalaiset eivät ole olleet mukana kehitys- ja valmistelutyössä Kohderyhmän (aikuisten opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien) tarpeet, elämäntilanne ja toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa Teema on huomioitu projektissa vähäisesti

22 Projektin toimenpiteet ja toteutus Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

23 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Hanke on irrallaan muusta aikuisohjaukseen liittyvästä toiminnasta Toteuttajaorganisaatoiden kyky hahmottaa TNO-palveluiden tarpeellisuus osana kokonaisuutta on heikko Hanketta olisi voinut hyödyntää huomattavasti enemmän TNO-palveluita kehitettäessä ja organisoitaessa TNO-palvelujen tiedotus kohderyhmille voi olla haastavaa Monen vastuulla - kenen vastuulla? Vastuun hajautuminen/ katoaminen Täsmennyksiä ja projektihenkilöstön asiantuntijuuden lisäämistä Varmistettava, että toimijakartasta tulee sellainen, mitä on hankittaessa tavoiteltu

24 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Esim. laajalla haastattelukierroksella saatu kohderyhmä tietoiseksi tavoitteista ja osallistumaan verkostomaiseen toimintaan, jollaiseksi aikuisohjausta Satakunnassa ollaan suunniteltu Tiedon lisääntyminen koulutusasioisssa Satakunnassa Ammattitaitoiset, osaavat ja innostuneet projektityöntekijät Projektipäällikön tapa viedä asioita tavoitteellisesti ja aikataulussa eteenpäin Onnistuminen asiantuntijakilpailutuksessa Hyvä asiantuntiaryhmä - laaja ja tiivis yhteistyö Verkoston toimijoiden jaksaminen. Asiantuntijafoorumi on toiminut jo 3 vuotta ja edelleen kokouksissa on mukana aktiivisesti toimijoita

25 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Muutokset toimijaorganisaatioissa (henkilöstövaihdokset) ja vaikeudet käyttää joskus myönnettyjä resursseja Taustaorganisaatoiden sitoutuminen on vaihtelevaa Projektissa toimijoiden lähetin rooli oman organisaation suuntaan voi joskus unohtua Aidon kiinnostuksen ja ymmärryksen puute TNO-palveluista ja niiden tarpeesta sekä lisäarvosta Projektityöryhmän hitaus tiedonkeruussa ja omissa työkokonaisuuksissa. Eivät ole paneutuneet/keskittyneet omiin tehtäviinsä riittävästi Projektissa toimimisen ja muun työn yhdistämisen haasteet mm. ajan puute Toimijakartan toimittajan rönsyileminen sivuraiteille. Ohjelman toiminnallinen rakenne olisi pitänyt tehdä ennen sisältöjen tuottamista. Epäselvyys tietokannasta Miten turvata rahoitus tulevaisuudessa? Eri toimijat eri kerroilla mukana. Aina joku vähän "pihalla siitä, mitä viimeksi tapahtui, kun ei ollut silloin itse paikalla

26 Projektin yhteistyöverkosto Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

27 Projektin yhteistyöverkosto, kehittämistarpeet kommentteja ja kehittämistarpeita Yhteisten toimintatapojen kehittäminen haasteellista Parempi sitoutuminen kehittäisi toimintaa ja yhteistyötä Yhteistyöverkoston organisaatioiden omat ohjauskäytännöt ovat vasta muotoutumassa. Vain harvassa organisaatiossa on nimettyjä ohjaustoimijoita, vaikka ohjaustyötä tehdäänkin Verkostotoiminnan sopimusasiat ovat ajankohtaisia piankin. Verkostomainen toiminta edellyttää selkeitä rooleja ja tehtäviä. Toivottavasti saamme näitä asioita sovittua tulevaan sopimukseen Verkoston tarpeiden huomioiminen laajemmalla skaalalla Pois hallinnnonalojen reviiriajattelusta Levittyminen koko Satakuntaan Porin ulkopuolelle Hankkeen päättymiseen liittyen: web-sivun ylläpitäminen ja tietojen päivittäminen ajan tasalle

28 Projektin yhteistyöverkosto, Poikkihallinnollisen yhteistyön esteet Toimintojen kehittäminen tapahtuu aina oman organisaation näkökulmasta Reviiriajattelu Yksinoikeus AVO-toimintaan TE-toimistoiden mielestä Resurssipula Tieto-taito ja substanssiosaamisen puuttumista Esim. asiakkaan tietosuojakysymykset ja tietojärjestelmät. Tiedonvälitysfoorumit voisivat olla paikallaan, jotta verkosto olisi tietoinen asioista Erilainen lähestymistapa ohjaukseen. Erilainen kieli ja käsitteistö Verkostomainen toiminta vaatii opiskelua ja uudenlaista ajattelua Keksittävä jokin muu yhteistyön muoto kuin perinteinen kokoustaminen Poikkihallinnolliselle yhteistyölle ei ole esteitä

29 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Kv-yhteistyö nousi tarpeelliseksi projektissa syksyllä 2012 Projektin ollessa jo pitkällä ei kv-elementtiä ohjaustoiminnan kehittämisessä ollut kuitenkaan mahdollista enää kirjata projektisuunnitelmaan Tulevaisuudessa tämä on erittäin tärkeä osa-alue Työvoiman liikkuvuus ja tuleva ECVET-toiminta edellyttävät ainakin ymmärrystä ulkomailla suoritetuista opinnoista Esim. näistä tiedottaminen ja muu ko. toiminta vaativat osaamisen kehittämistä TNO-toimijoiden piirissä AHOT -toimintaan kannattaisi Suomessa hakea oppia Tanskasta tai Hollannista

30 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Hankkeella oli toiveena löytää malleja sen keskeisiin kysymyksiin esim. tutustumalla kansainvälisiin tahoihin tai vastaaviin toimijoihin ulkomailla. Tästä laadittiin erillinen hankehakemus (ESR), joka ei mennyt läpi Kansainvälistä yhteistyötä tämän teeman puitteissa on tehty muulla rahoituksella, mutta saman projektihenkilöstön toimesta Pitäisi saada ensin levittymään enemmän työkaluksi omien kansalaisten taholla, jotta voisi kansainvälistyä sen jälkeen, kun homma toimii hyvin kantaväestön suhteen Tarpeellisuus vähäistä / ei ole tarpeen

31 Projektin viestintä ja tiedottaminen Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

32 Projektin viestintä ja tiedottaminen, kommentteja ja kehittämistarpeita Projektin toimijoilla on tärkeä viestin viejän rooli/tehtävä omaan organisatioonsa nähden Ammattimainen viestintä herättää luottamusta, sitä kannattaa jatkaa Projektin viestinnän tulisi olla henkilökohtaista niin, että ko. henkilöitä koskevat asiat tiedotettaisiin heille karsien heille kuulumattomat asiat Viestintää ja tiedottamista kaikkialle Satakuntaan. Hyvä vinkata myös muualle Suomeen Kuulimme projektista vasta ennen tammikuun verkostoseminaaria, johon saimme kutsun. Olemme toimineet maakunnassa aikuiskouluttajana kuitenkin jo yli 20 v.

33 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Missä määrin edustamanne projekti on kyennyt edistämään omalla toiminta-alueellaan seuraavia asioita? Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

34 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

35 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

36 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Projektien keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä Innovatiivinen sähköinen työkalu Toimijakartta Suunnitelmallinen ja ammattimainen viestintä Toimijakartan juurruttamiseen verkkolehti ja markkinointimateriaalit Ohjaustilanteiden opas Ohjauksen palvelukartta Sataovi Ohjauspilotoinnit Vaikuttavuustutkimus Aikuisohjauksen strategia ja toimintasuunnitelma Ohjaus- ja ennakointiosaamisen lisääminen ohjaajien keskuudessa Verkostotoimijoiden yhteistyön luominen ja edistäminen Asiantuntijafoorumiverkosto Erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset ja seminaarit

37 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Ei-tavoiteltuja tuloksia Hankkeen aikana on löytynyt uusia kontakteja ja synergiaa myös muuhun työhön Tiedon lisääntyminen eri koulutusorganisaatioista ja koulutusmahdollisuuksista tällä seudulla Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa, ohjausvetolaukku ja erilaisiin tilaisuuksiin liittyviä teemakohtaisia lähestymistapoja Vertaisoppiminen on ollut projektissa toimijoilla valtaisaa

38 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Pysyvä asiantuntijafoorumi helpottaa osaltaan tulosten juurruttamista Toiminnan tulokset tulee jakaa kohderyhmittäin, jotta viestintä kohdistuu oikein Erilaiset tilaisuudet helpottavat juurruttamista Toimijoiden pitäisi omissa kokouksissaan ottaa esille juurrutettavia asioita On tärkeää saada taustaorganisaatiot sitoutumaan tavoitteisiin ja viedä suunnitelmallisesti eteenpäin kehitettyjä hyviä käytäntöjä Keskeistä on aikuiskoulutuksen ohjaustoiminnan mallintaminen organisaatioiden sisällä Organisaatioiden pitäisi hyödyntää TNO-palveluiden kehittämisessä hankkeessa tuotettua aikuisohjauksen strategiaa ja vaikuttavuustutkimusta

39 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Käyttää veturina viestinnän ammattilaista ja jatkaa tasokasta viestintää Markkinoida riittävästi ja levittää aktiivisesti ohjauksen sähköistä toimijakarttaa Mahdollinen toimijoiden yhteinen tapahtuma, kun toimijakartta lanseerataan yleisesti? Toimijakartan käytön hyödyntäminen Osa aineistosta olisi hyvä kääntää myös venäjän kielelle, huomioiden näin maahanmuuttajien kieliryhmät Porissa ja Satakunnassa Palkata työntekijä jatkossa jatkamaan työtä Ohjauksen ja neuvonnan vakiinnuttaminen on haasteellista tilanteessa, jossa eri toimijat joutuvat säästämään normaaleista toimintamenoistaan paljon

40 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämään? Asiantuntijafoorumin verkostotoiminta on yhtenä kokonaisuutena jäämässä elämään projektin jälkeenkin Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on edistynyt projektin aikana ja kehittyy edelleen. Aikuisopiskelun ohjaus tulee näkymään tulevaisuudessa ehkä enemmän elinikäisen oppimisen ohjauksen käsitteen alla TNO-palveluiden strategiaa tullaan päivittämään Sähköinen toimijakartta työkalu

41 Yhteenveto keskustelusta

42 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tavoitteet: On tehty oikeita asioita, koska saatiin jatkorahoituskin Uusia tavoitteita tuli silloin, kun uuttaa rahoitusta lähettiin hakemaan Uudet tavoitteet konkreettisempia

43 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Resurssit ja henkilöstö: Ohjausryhmän sitoutuminen on ollut keskiarvoltaan noin 2,5 luokkaa, kun he ovat itse arvioineet omaa sitoutuneisuuttaan Kun projektin kautta on tullut valmista ja uutta asiaa, niin ohjausryhmän jäsenet ovat halunneet saada nämä heti mukaan toimintaan Jäykkyyttä organisaatiossa Rajatumpaan jatkohankkeeseen on ollut helpompi sitoutua Kannettavat tietokoneet puuttuvat edelleen eli työvälineiden osalta ei ole autettu tarpeeksi hankkeessa Projektihenkilöstö/-ryhmä on ollut harvinaisen motivoitunutta ja sitoutunutta. Muut työt ovat kuitenkin saattaneet vaikuttaa toimintaan Jatkoajankin puitteissa on ollut hankaluutta resurssien käyttämisessä, mutta sitä on saatu parannettua Taustaorganisaation sitoutumiseen on vaikuttanut organisaatiomuutos. Hallinnointi on nyt kahdella organisaatiolla

44 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Kehittämisohjelman teemat ja niiden huomioiminen toimenpiteissä: 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on luonnollinen osa projektia Toimiminen työelämälähtöisesti on helppoa ja luontevaa, kun itsellä on paljon verkostoja työelämän toimijoiden kanssa SAK on saava osapuoli eli kohde Pidetään tärkeänä sitä, että jos ihminen haluaa itse kehittää itseään, niin hänellä tulisi olla siihen mahdollisimman yksinkertainen reitti

45 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 2. Teema: Hakeva toiminta I vaiheessa lähettiin kehittämään kontaktitapahtumia II vaiheessa huomattiin, että sähköisiä koulutussivuja kehitetään toisaalla, joten meidän ei ole järkevää lähteä sellaista kehittämään Keskitymme kehittämään palveluosaamista Ensisijainen kohde ovat olleet siis palvelunantajat Ohjauspilotointi oli onnistunutta, mutta sen jalkauttaminen oppilaitoksiin ontuu. Kun projektiraha loppuu, niin ei ole myöskään ketään, joka veisi pilotointia eteenpäin Mitä siis tapahtuu, kun projektiraha loppuu? Kysymys ei koske suoranaisesti pilotointeja, vaan yleisesti jatkotoimenpiteitä ja siitä, mitä kukin tekee. Pyrkimys saada toiminta jatkumaan projektin jälkeenkin Asiakaspalveluyksikkö on perustettu jo WinNovaan

46 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Ollaan oltu hyviä asiassa, koska meillä on ollut projektitoimijoissa teeman asiantuntijoita Myös asiantuntijafoorumissa on maahanmuuttoasiantuntija Hyvin on koko projektiryhmä päässyt sisälle maahanmuuttaja asioihin ja levittämään siitä tietoa sekä osaamista 4. Teema: Erilaiset oppijat Alkuvaiheessa meillä kulki erilaiset oppijat teema omana nimikkeenään ja sille oli myös oma työryhmänsä Emme halunneet kuitenkaan eriyttää teemaa erikseen muista teemoista

47 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Suurta yleisöä on tavoiteltu erilaisilla tilaisuuksilla ja tempauksilla (mm. kaduilla) On tehty myös tarkennettuja tempauksia sellaisille kohderyhmille, joita on muuten vaikea tavoittaa Palvelukartta: Palvelukartan suunnitteluun on otettu kohderyhmä mukaan Myös välillinen kohderyhmä eli aikuinen ja hänen näkökulmansa tulisi huomioida Emme ole kohdanneet vielä testimielessä sitä asiakasta, mutta palvelukartta on suunniteltu asiakaslähtöisesti Mutta ei siis olla otettu näitä asiakkaita suunnitteluun mukaan. Tämä olisi ollut suotavaa! Myös osaamisen loppumaksaja (työnantaja) haluaa, että palvelulla on joku hyöty (työllistyminen) Myös heidät olisi voinut ottaa mukaan palvelukartan suunnitteluun Työelämässä on kova tarve koulutukselle, mutta siellä ei tiedetä, mistä koulutusta saa, eikä oikeita henkilöitä löydetä Tällöin ei saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista eikä niistä todellisuudessa tiedetäkään

48 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet: Palautteen keräämisestä: Minkä takia isosta hankkeesta ei tullut valmiita lomakkeita tai linkkejä palautteen keräämiseen? Nämä olisivat voineet löytyä esim. projektin nettisivuilta Näin olisi voinut olla tasamitallista palautteen keräämistä koko projektin ajan Ihmiset antavat mielellään palautetta Hankkeen aikana on tiedostettu se mitä tehdään ja mihin pyritään Myös ohjaukseen tuli pilotointien kautta sellaisia malleja, jotka toimivat

49 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektipäällikkö on aika tiukka, vaativa ja sellainen, jolla on aikaa tehdä työtä projektin eteen Jos jotain on sovittu niin siitä pidetään kiinni On oleellista, että pystyy toimimaan kokoaikaisesti (sanoo projektipäällikkö itse) Asiantuntijafoorumin jaksaminen ja aktiivisuus ovat olleet merkittävä seikka Usein käy nimittäin niin, että perustetut ryhmät alkavat jossain vaiheessa toistaa itseään, eivätkä ihmiset enää saa toisistaan mitään irti Organisaatiot ovat edelleen pääsääntöisesti samoja (muutamia henkilövaihdoksia on kuitenkin tapahtunut) Kun on päästy konkreettisempaan tekemiseen, niin asiantuntijafoorumi on ollut kulmakivi Asiantuntijoiden neuvoista on otettu vaarin ja kuunneltu heitä

50 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektitoimijat työskentelevät useissa organisaatioissa eivätkä ole kokoaikaisia toimijoita tälle projektille Aikataulujen yhteensovittaminen on haaste Toimijakartan rakentaminen on ollut prosessi, eikä itsekään tiedetty alussa, mitä sen pitää pitää sisällään Tehtiin virheitäkin ja sitten vaihdettiin taas suunta oikeaksi. Näin ollaan jouduttu tekemään useaan kertaan samaa asiaa Mutta kokonaisaikataulussa ollaan edelleen aivan ajassa, eikä siinä olla jääty yhtään jälkeen Kun haastatteluja on tehty, niin organisaatiot ovat tienneet, mikä Opin Ovessa on kyseessä Syksyllä olemme haasteen edessä, sillä silloin alamme markkinoida verkosta löytyvää toimijakarttaa Tähän tarvitsemme välineitä (esim. kannettavia tietokoneita)

51 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 1/2: Asiantuntijafoorumissa on tutustunut ihmisiin ja nyt on helpompi soittaa ja lähettää sähköpostia heille Tämän kokoisen projektin pitäisi saada jatkorahaa, sillä projektin tuotosten jalkauttaminen vaatii tekijöitä, eli ylläpitoa ja tiedon eteenpäin viemistä Tavoitteena on, että verkostosopimukseen sisällytetään asiantuntijafoorumin toimiminen jatkossakin sekä web-sivut Jos verkostoa ei ylläpidetä, se ei pysy pystyssä Verkoston luomiseen vaaditaankin henkilöä, joka vie verkostoa eteenpäin. Hänelle tulee maksaa tästä myös palkkaa Voisiko verkostosopimukseen saadakin hankerahaa aluksi sille, joka pitäisi verkostoa yllä?

52 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 2/2: Asioiden vieminen eteenpäin jää koulutusten järjestäjien kohdalle Otetaan yhteisvastuu Satakunnassa Mutta jos ei ole olemassa sovittua ryhmää ja tehtävää, on vaikea saada rahaa Toivotaan, että asiantuntijafoorumi säilyisi, vaikkakin tapaisi harvoin Kuka sen sitten kutsuu koolle? eli jonkun täytyy hoitaa nämäkin työt ja hänelle pitää maksaa siitä Entä kansalaisyhteiskuntamallilla toimiva verkosto eli silloin vuoronperään kukin kutsuisi ryhmän koolle ja johtaisi ryhmän toimintaa ELO-ryhmä

53 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto: Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Haettiin hankerahoitusta kv-yhteistyölle, mutta se ei mennyt läpi Projektin viestintä ja tiedottaminen: Projektihallinnan näkökulmasta viestintäsuunnitelmaa on pystytty seuraamaan Satakunnassa kaikki on löytynyt aina nettisivuilta Nettisivuille on helppo löytää ja nettisivuilta löytyy helposti se, mitä etsii Meidän muistiot ja tuotokset on annettu avoimesti muiden käyttöön ja niinhän ne kuuluvatkin Viestinnän (esim. sähköpostiviestinnän) tulisi olla henkilökohtaista Tosi hienoa, että takana on ollut tukiverkosto eli OpinOvi-perhe Sekä pieniin että isoihin ongelmiin on saanut sieltä apua Häviääkö OpinOvi -brändi projektin loputtua? Se olisi harmillista, sillä se on tosi hyvä brändi

54 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä: Osa tuloksista ja tavoitteista ovat vielä vaiheessa ja vasta tulossa Esim. ennakointiosaamisen lisääminen vielä vaiheessa Sitä tullaa tarjoamaan asiantuntijafoorumin ohjaajille Kompetenssien määrittely vielä käynnistetään Isompia koulutuspaketteja ei enää keritä käynnistämään Ollaan hyödynnetty valtakunnallisia STUDIO ja ERKKERIprojekteja ja osallistuttu niihin

55 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Projektin tulosten juurruttaminen: Aineiston kääntämisestä vieraille kielille (englanti, venäjä) on ollut puhetta, mutta näillä resursseilla ei pystytä tähän vastaamaan Kääntämistä englannin kielelle mietitään Maahanmuuttajapolku on nostanut esiin tämän kieliasian Luova loppuraportti (eli sähköinen luova loppujulkaisu) voisi olla myös markkinointikanava niin, että siinä katsotaan tulevaisuuteen, eikä vain kirjata siihen sitä, mitä on tehty Loppuraportti voisi toimia näin välineenä toiminnan julkisaattamisessa ja juurruttamisessa esim. toimijakartan markkinoimisessa Toimijakartan lanseeraminen elinikäisen oppimisen teemaviikon tapahtumissa

56 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämää? Paljon on yhdessä tehty projektin aikana ja paljon on saatu aikaan!

57 Kiitos!

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT Anne Leppänen 21.4.2010 1 1. Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden -kehittämisohjelma 2. TNO-palvelut 3. Kohderyhmät SISÄLLYS 4. Valtakunnalliset ja

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen

Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen 1. Strategiatyö 2. Ohjaustyö 3. Osaamisen kehittäminen Strategiatyö Tavoite: Laaditaan alueellinen aikuisohjauksen strategia Tilanne: Suunnittelutyötä on tehty asiantuntijafoorumissa

Lisätiedot

Kehittämisohjelman satoa

Kehittämisohjelman satoa Kehittämisohjelman satoa Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yhteenvetoa arvioinnin väliraportin pohjalta 30.11.2011

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan Opin ovi SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia, luonnos sarlii 2012-2015 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TIETO-, NEUVONTA- JA

Lisätiedot

Lapin Opin ovi. Arviointimatriisi. Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa

Lapin Opin ovi. Arviointimatriisi. Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Lapin Opin ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Lähtötila: joulukuu 2008 Nykytila: 8.4.2011 Tavoitetila: 31.12.2011 Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Arvioinnin ja seurannan tiekartta

Arvioinnin ja seurannan tiekartta Arvioinnin ja seurannan tiekartta Henna Harju 1 Toiminnan kehittäminen 2 RAY:n seurantajärjestelmä 3 Seurannan ja arvioinnin eroavaisuuksia SEURANTA Seurannassa on päähuomio siinä, miten tavoitteiden mukaisissa

Lisätiedot

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yhteenvetoa arvioinnin väliraportin pohjalta Opin ovi -klinikka 31.8.2012

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Ura Ovi Ry. Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut. 20.11.2012 Minna Kotilainen

Ura Ovi Ry. Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut. 20.11.2012 Minna Kotilainen Ura Ovi Ry Pysyvät ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut Syntymisprosessi 1. Mitä ja millaista on ollut Opin Ovi Etelä - Pirkanmaan ohjaustyö ja verkostoyhteistyö? 2. Mikä oli PYÖRRE- hanke

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Sähköisen toimijakartan suunnittelu ja toteutus

Sähköisen toimijakartan suunnittelu ja toteutus Sähköisen toimijakartan suunnittelu ja toteutus Satojen koulutusten Satakunta - Verkostoseminaari 24.1.2012 Idearäätäli Oy, Sari Toivonen Identiteetin luominen Viestintälehti verkossa Viestintästrategia,

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Ohjaamopäivät Verkko-Ohjaus

Ohjaamopäivät Verkko-Ohjaus Ohjaamopäivät 16.-17.3.2016 Verkko-Ohjaus Marko Kilpeläinen verkkopalvelusuunnittelija Ohjauksen verkko-palvelu Ohjauksen verkko-palvelu tulee koostumaan useammasta yhteen liitetystä elementistä: 1. Tieto-

Lisätiedot

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH

Opintopolku hakeutujan palvelut. Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari Satu Meriluoto / OPH Opintopolku hakeutujan palvelut Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina -seminaari 17.02.2012 Satu Meriluoto / OPH SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM) Oppijan keskitetyt palvelut OPH Oppijan

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Anttinen

Projektipäällikkö Minna Anttinen 2010-2013 Projektipäällikkö Minna Anttinen MIKÄ IHMEEN OSAAVA OHJAUS? Osaava ohjaus on projekti. Sen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongata putoavia eli syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot