Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi 5.6.2013"

Transkriptio

1 Itsearviointityöpaja Satakunnan Opin Ovi Kuntoutussäätiö Valtakunnallisen Kehittämisohjelman arviointi S11901

2 Esityksen sisältö 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse? 2. Itsearviointikyselyn tuloksia 1. Taustatiedot 2. Projektin tavoitteet 3. Projektin resurssit ja henkilöstö 4. Projektin toimenpiteet ja toteutus 5. Projektin yhteistyöverkosto 6. Projektin viestintä ja tiedottaminen 7. Projektin tulokset ja vaikuttavuus 3. Keskustelua: Miten tästä eteenpäin?

3 1. Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi: Mistä kyse?

4 Arvioinnin toteuttajataho ja aikataulu Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Arviointihanketta vetää arviointipäällikkö Henna Harju Kehittämis- ja arviointipäällikkö Pauliina Juntunen Koulutuspäällikkö Matti Tuusa Projektipäällikkö Kimmo Terävä ja Projektipäällikkö Sari Nyholm Ulkopuolisena asiantuntijana arviointihankkeessa toimii professori Juho Saari Arvioinnin 1. vaihe ajanjaksolla elokuu joulukuu 2010 Arvioinnin 2. vaihe ajanjaksolla tammikuu joulukuu 2013

5 Arvioinnin kohdentuminen Arvioinnin kohteena on koko valtakunnallinen kehittämisohjelma, sisältäen: Aikuisohjauksen koordinaatio- ja Laituri -projektien toiminnan Aikuisohjaus työelämän voimavarana osa-ohjelman toiminnan Opin Ovi -alueprojektit STUDIO-projekti ERKKERI ja TE-ERKKERI -projektit Lisäksi arviointihankkeessa tarkastellaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän toimintaa ja roolia kehittämistyössä. Kehittämisohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 48 alueellista tai valtakunnallista projektia, joista n. 30 projektia on päättynyt.

6

7 Arvioinnin tavoitteet Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valtakunnallisen kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden: 1. Koherenssista 2. Relevanssista 3. Toimenpiteistä ja prosesseista 4. Tuotoksista ja tuloksista 5. Vaikuttavuudesta 6. Hyödystä ja kestävyydestä Vuosina painopiste erityisesti toimenpiteiden ja prosessien arvioinnissa. Vuosina painopiste on tulosten, tuotosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kyseessä ns. kehittävä arviointi. Arvioinnin kuluessa pyritään tuottamaan: konkreettisia ehdotuksia kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden toiminnan kehittämiseksi sekä konkreettinen malli/viitekehys koko kehittämisohjelman ja siihen kuuluvien hankkeiden itsearvioinnin toteuttamiseksi

8 2. Itsearviointikyselyn tuloksia

9 Taustatiedot Kysely lähetettiin 50 henkilölle, joista vastasi 50 % (n=25) Muut mm. toteuttajaorganisaation hallinnon edustaja, mukana projektin suunnittelussa sekä teemaryhmässä, asiantuntijafoorumin jäsen, entinen projektityöntekijä, osallistuja

10 Projektin tavoitteet Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

11 Projektin tavoitteet, kommentteja ja kehittämistarpeita Aikuisten ohjaus on ajankohtainen ja tärkeä teema edelleen. Hankkeen tavoitteet tukevat hyvin teemaa, mutta oleellisinta on se, miten tavoitteista tulee totta aikuisten ohjausta harjoittavien organisaatioiden arjessa Tulevien kehittämisteemojen näkökulmasta TNO-palveluiden laadun kehittäminen olisi tärkeää. Nykyiset tavoitteet eivät kaipaa kehittämistä. Tavoitteet ovat konkreettisia ja niihin on pystytty vastaamaan hyvin Toteuttajaorganisaatioiden aito sitoutuminen tavoitteisiin ja toiminnan vakiinnuttamiseen epäilyttää Tiedotus kohderyhmille? Tavoitteet ok- toteutus niiden osalta ei

12 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

13 Projektin resurssit ja henkilöstö Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

14 Projektin resurssit ja henkilöstö, kommentteja ja kehittämistarpeita Henkilöstön osalta painitaan varmasti aina riittämättömien resurssien kanssa. Hankkeessa on hyvin resursseja, mutta osaavilla henkilöillä on myös muita velvoitteita. Hanketyölle voi olla joskus vaikea löytää aikaa resursseista huolimatta Projektihenkilöstölle tulisi olla tarkempi, aikataulutettu osallistumisvelvoite ja oman työnsä raportointi, sillä eri henkilöt ovat tehneet epätasaisesti ja erilaisella motivaatiolla yhteistyötä Olisi ollut hyvä, jos myös muut kuin projektihenkilöstön organisaatiot olisivat saaneet taloudellisia resursseja. Näin toimijat pystyisivät ehkä vielä paremmin osallistumaan työskentelyyn ja heitä voisi paremmin ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Miten organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet projektin tiloihin, työvälineisiin sekä taustaorganisaation sitoutumiseen? Jostain syystä tärkeä projekti jäi jotenkin etäiseksi ja vaille käytännön kosketuspintaa Mikä taho jatkaa työtä projektiajan jälkeen? Mistä työntekijä/toimija?

15 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys toteutui mm. Opin Oven 1 - vaiheessa toteutetussa työelämäteemaryhmän toiminnassa ja lopputuotoksena tuotettiin raportti, jonka tuloksia hyödynnettiin aikuisohjausstrategiassa TNO-palveluita kehitettäessä on huomioitu työelämän näkökulma. Mm. TNO-strategiavalmistelussa näkökulma huomioitiin ja palvelukartassa on mukana myös ns. Yrittäjäpolku. Ammattiliitoille suunnatut ohjaustapahtumat sisältyivät ohjauspilotointeihin Yrityksiin tehtiin suoria ohjauskäyntejä Varsin työelämälähtöinen. Verkostoseminaarin myötä pääsimme osallistumaan yhteistyöhön muiden kanssa

16 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 1/5 1. Teema: Työelämälähtöisyys Aikuisten ohjauksen olessa kyseessä tämä teema on aina olemassa ja taustalla Yhteistyöverkostossa yhteistyötä myös mm. ammattiliittojen kanssa sekä OPin Verkko - hankkeen kanssa - ennakointiteema aktiivisesti mukana hankkeessa Yhteistyö TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa Työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys ja työpajahenkilökunnan kouluttaminen

17 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 2/5 2. Teema: Hakeva toiminta Tämä teema on ollut Opin Oven kulmakivi. Sen ympärille on rakennettu kaikki muu toiminta. Konkreettisia toimenpiteitä on tehty ja kokeiltu. Nyt haasteena on juurruttaa hyvät käytännöt toimijaorganisaatioihin ja laajemminkin Projektin I-vaiheessa erilaiset ohjauspilotoinnit (mm. kirjastot, yhdistykset, yksittäiset ohjaustapaamiset), opas ohjaustoimijoille, hakevaa toimintaa toteuttavien organisaatioiden laaja kartoittaminen ja mukaan ottaminen palvelukarttaan Toimijakartta on tarkoitettu työvälineeksi, joka edistää hakeutumista ja sen ohjausta Jää kauas asiakkaasta. Ei havaittavaa yhteyttä oppijan sähköisiin verkkopalveluihin. Suhde kokonaisuuteen jää epäselväksi Hakeva toiminta ei ole toteutunut tämän projektin myötä

18 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttaja ohjaus mukana yhtenä väylänä koko hankkeen ajan On tehty mm. kooste maahanmuuttajien parissa työskentelevistä ja ohjausta antavista toimijoista Maahanmuuttajien ohjauksen kvalifikaatioit Maahanmuuttajatyöntekijöiden työpaikkaohjauksesta tehtävä selvitys, pilottikoulutus opoille maahanmuuttajien ohjauksen laadun kehittämiseksi, mahdollisesti tätä koulutusta tarjotaan verkoston organisaatioille Maahanmuuttajien ohjauksesta tehdään erillinen polku ohjauspalvelukarttaan

19 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 3/5 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Maahanmuuttajat on huomioitu hyvin, varsinkin nyt projektin IIvaiheessa. Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa on maahanmuuttajat huomioitu omana käyttäjäryhmänä Asiantuntijaryhmissä mukana maahanmuuttajahankkeiden projektityöntekijöitä Painettu materiaali jossain määrin: tiedonetsintä/-saanti ei aina onnistu internetin kautta, jos suomen kielen taito on heikkohko - tekstin selkeys

20 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 4/5 4. Teema: Erilaiset oppijat Aikuisten ohjauksessa erilaiset oppijat otetaan aktiivisesti huomioon (myös maahanmuuttajat voidaan sisällyttää tähän kokonaisuuteen) Erilaisille kohderyhmille on tarjolla koulutusta Teemaa käsitelty ohjauksen teematyöryhmässä verkoston kesken Järjestetty luki-iltoja ja lukitestauksia Teema esillä myös ohjausoppaassa sekä palvelukartassa Tulevissa TNO-palvelujen portaalissa tämä teema on huomioitu Huomioitu vähäisesti tämän projektin kautta

21 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Kuinka kehittämisohjelman teemat on huomioitu toimenpiteissä 5/5 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Kansalaiset ovat olleet projektin toissijainen kohderyhmä. Toiminta on kohdentunut TNO-palveluita tarjoavien organisaatioiden TNOhenkilöstöön. Suoranaisesti kansalaiset eivät ole olleet mukana kehitys- ja valmistelutyössä Kohderyhmän (aikuisten opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien) tarpeet, elämäntilanne ja toiveet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa Teema on huomioitu projektissa vähäisesti

22 Projektin toimenpiteet ja toteutus Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

23 Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet Hanke on irrallaan muusta aikuisohjaukseen liittyvästä toiminnasta Toteuttajaorganisaatoiden kyky hahmottaa TNO-palveluiden tarpeellisuus osana kokonaisuutta on heikko Hanketta olisi voinut hyödyntää huomattavasti enemmän TNO-palveluita kehitettäessä ja organisoitaessa TNO-palvelujen tiedotus kohderyhmille voi olla haastavaa Monen vastuulla - kenen vastuulla? Vastuun hajautuminen/ katoaminen Täsmennyksiä ja projektihenkilöstön asiantuntijuuden lisäämistä Varmistettava, että toimijakartasta tulee sellainen, mitä on hankittaessa tavoiteltu

24 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin Esim. laajalla haastattelukierroksella saatu kohderyhmä tietoiseksi tavoitteista ja osallistumaan verkostomaiseen toimintaan, jollaiseksi aikuisohjausta Satakunnassa ollaan suunniteltu Tiedon lisääntyminen koulutusasioisssa Satakunnassa Ammattitaitoiset, osaavat ja innostuneet projektityöntekijät Projektipäällikön tapa viedä asioita tavoitteellisesti ja aikataulussa eteenpäin Onnistuminen asiantuntijakilpailutuksessa Hyvä asiantuntiaryhmä - laaja ja tiivis yhteistyö Verkoston toimijoiden jaksaminen. Asiantuntijafoorumi on toiminut jo 3 vuotta ja edelleen kokouksissa on mukana aktiivisesti toimijoita

25 Projektin toimenpiteet ja toteutus, Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Muutokset toimijaorganisaatioissa (henkilöstövaihdokset) ja vaikeudet käyttää joskus myönnettyjä resursseja Taustaorganisaatoiden sitoutuminen on vaihtelevaa Projektissa toimijoiden lähetin rooli oman organisaation suuntaan voi joskus unohtua Aidon kiinnostuksen ja ymmärryksen puute TNO-palveluista ja niiden tarpeesta sekä lisäarvosta Projektityöryhmän hitaus tiedonkeruussa ja omissa työkokonaisuuksissa. Eivät ole paneutuneet/keskittyneet omiin tehtäviinsä riittävästi Projektissa toimimisen ja muun työn yhdistämisen haasteet mm. ajan puute Toimijakartan toimittajan rönsyileminen sivuraiteille. Ohjelman toiminnallinen rakenne olisi pitänyt tehdä ennen sisältöjen tuottamista. Epäselvyys tietokannasta Miten turvata rahoitus tulevaisuudessa? Eri toimijat eri kerroilla mukana. Aina joku vähän "pihalla siitä, mitä viimeksi tapahtui, kun ei ollut silloin itse paikalla

26 Projektin yhteistyöverkosto Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

27 Projektin yhteistyöverkosto, kehittämistarpeet kommentteja ja kehittämistarpeita Yhteisten toimintatapojen kehittäminen haasteellista Parempi sitoutuminen kehittäisi toimintaa ja yhteistyötä Yhteistyöverkoston organisaatioiden omat ohjauskäytännöt ovat vasta muotoutumassa. Vain harvassa organisaatiossa on nimettyjä ohjaustoimijoita, vaikka ohjaustyötä tehdäänkin Verkostotoiminnan sopimusasiat ovat ajankohtaisia piankin. Verkostomainen toiminta edellyttää selkeitä rooleja ja tehtäviä. Toivottavasti saamme näitä asioita sovittua tulevaan sopimukseen Verkoston tarpeiden huomioiminen laajemmalla skaalalla Pois hallinnnonalojen reviiriajattelusta Levittyminen koko Satakuntaan Porin ulkopuolelle Hankkeen päättymiseen liittyen: web-sivun ylläpitäminen ja tietojen päivittäminen ajan tasalle

28 Projektin yhteistyöverkosto, Poikkihallinnollisen yhteistyön esteet Toimintojen kehittäminen tapahtuu aina oman organisaation näkökulmasta Reviiriajattelu Yksinoikeus AVO-toimintaan TE-toimistoiden mielestä Resurssipula Tieto-taito ja substanssiosaamisen puuttumista Esim. asiakkaan tietosuojakysymykset ja tietojärjestelmät. Tiedonvälitysfoorumit voisivat olla paikallaan, jotta verkosto olisi tietoinen asioista Erilainen lähestymistapa ohjaukseen. Erilainen kieli ja käsitteistö Verkostomainen toiminta vaatii opiskelua ja uudenlaista ajattelua Keksittävä jokin muu yhteistyön muoto kuin perinteinen kokoustaminen Poikkihallinnolliselle yhteistyölle ei ole esteitä

29 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Kv-yhteistyö nousi tarpeelliseksi projektissa syksyllä 2012 Projektin ollessa jo pitkällä ei kv-elementtiä ohjaustoiminnan kehittämisessä ollut kuitenkaan mahdollista enää kirjata projektisuunnitelmaan Tulevaisuudessa tämä on erittäin tärkeä osa-alue Työvoiman liikkuvuus ja tuleva ECVET-toiminta edellyttävät ainakin ymmärrystä ulkomailla suoritetuista opinnoista Esim. näistä tiedottaminen ja muu ko. toiminta vaativat osaamisen kehittämistä TNO-toimijoiden piirissä AHOT -toimintaan kannattaisi Suomessa hakea oppia Tanskasta tai Hollannista

30 Projektin yhteistyöverkosto, Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Hankkeella oli toiveena löytää malleja sen keskeisiin kysymyksiin esim. tutustumalla kansainvälisiin tahoihin tai vastaaviin toimijoihin ulkomailla. Tästä laadittiin erillinen hankehakemus (ESR), joka ei mennyt läpi Kansainvälistä yhteistyötä tämän teeman puitteissa on tehty muulla rahoituksella, mutta saman projektihenkilöstön toimesta Pitäisi saada ensin levittymään enemmän työkaluksi omien kansalaisten taholla, jotta voisi kansainvälistyä sen jälkeen, kun homma toimii hyvin kantaväestön suhteen Tarpeellisuus vähäistä / ei ole tarpeen

31 Projektin viestintä ja tiedottaminen Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Toteutuu/on toteutunut heikosti, 2=Toteutuu/on toteutunut tyydyttävästi, 3=Toteutuu/on toteutunut hyvin ja 4=Toteutuu/on toteutunut kiitettävästi

32 Projektin viestintä ja tiedottaminen, kommentteja ja kehittämistarpeita Projektin toimijoilla on tärkeä viestin viejän rooli/tehtävä omaan organisatioonsa nähden Ammattimainen viestintä herättää luottamusta, sitä kannattaa jatkaa Projektin viestinnän tulisi olla henkilökohtaista niin, että ko. henkilöitä koskevat asiat tiedotettaisiin heille karsien heille kuulumattomat asiat Viestintää ja tiedottamista kaikkialle Satakuntaan. Hyvä vinkata myös muualle Suomeen Kuulimme projektista vasta ennen tammikuun verkostoseminaaria, johon saimme kutsun. Olemme toimineet maakunnassa aikuiskouluttajana kuitenkin jo yli 20 v.

33 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Missä määrin edustamanne projekti on kyennyt edistämään omalla toiminta-alueellaan seuraavia asioita? Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

34 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

35 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Opin Ovi Satakunta -projektin keskeisimmät tavoitteet ja kuinka ne on saavutettu Keskiarvo asteikolla 1-4; 1=Heikosti, 2=Tyydyttävästi, 3=Hyvin ja 4=Kiitettävästi

36 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Projektien keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä Innovatiivinen sähköinen työkalu Toimijakartta Suunnitelmallinen ja ammattimainen viestintä Toimijakartan juurruttamiseen verkkolehti ja markkinointimateriaalit Ohjaustilanteiden opas Ohjauksen palvelukartta Sataovi Ohjauspilotoinnit Vaikuttavuustutkimus Aikuisohjauksen strategia ja toimintasuunnitelma Ohjaus- ja ennakointiosaamisen lisääminen ohjaajien keskuudessa Verkostotoimijoiden yhteistyön luominen ja edistäminen Asiantuntijafoorumiverkosto Erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset ja seminaarit

37 Projektin tulokset ja vaikuttavuus Ei-tavoiteltuja tuloksia Hankkeen aikana on löytynyt uusia kontakteja ja synergiaa myös muuhun työhön Tiedon lisääntyminen eri koulutusorganisaatioista ja koulutusmahdollisuuksista tällä seudulla Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa, ohjausvetolaukku ja erilaisiin tilaisuuksiin liittyviä teemakohtaisia lähestymistapoja Vertaisoppiminen on ollut projektissa toimijoilla valtaisaa

38 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Pysyvä asiantuntijafoorumi helpottaa osaltaan tulosten juurruttamista Toiminnan tulokset tulee jakaa kohderyhmittäin, jotta viestintä kohdistuu oikein Erilaiset tilaisuudet helpottavat juurruttamista Toimijoiden pitäisi omissa kokouksissaan ottaa esille juurrutettavia asioita On tärkeää saada taustaorganisaatiot sitoutumaan tavoitteisiin ja viedä suunnitelmallisesti eteenpäin kehitettyjä hyviä käytäntöjä Keskeistä on aikuiskoulutuksen ohjaustoiminnan mallintaminen organisaatioiden sisällä Organisaatioiden pitäisi hyödyntää TNO-palveluiden kehittämisessä hankkeessa tuotettua aikuisohjauksen strategiaa ja vaikuttavuustutkimusta

39 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Mitä projektissa pitäisi tehdä projektin tulosten juurruttamisen edistämiseksi? Käyttää veturina viestinnän ammattilaista ja jatkaa tasokasta viestintää Markkinoida riittävästi ja levittää aktiivisesti ohjauksen sähköistä toimijakarttaa Mahdollinen toimijoiden yhteinen tapahtuma, kun toimijakartta lanseerataan yleisesti? Toimijakartan käytön hyödyntäminen Osa aineistosta olisi hyvä kääntää myös venäjän kielelle, huomioiden näin maahanmuuttajien kieliryhmät Porissa ja Satakunnassa Palkata työntekijä jatkossa jatkamaan työtä Ohjauksen ja neuvonnan vakiinnuttaminen on haasteellista tilanteessa, jossa eri toimijat joutuvat säästämään normaaleista toimintamenoistaan paljon

40 Projektin tulokset ja vaikuttavuus, Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämään? Asiantuntijafoorumin verkostotoiminta on yhtenä kokonaisuutena jäämässä elämään projektin jälkeenkin Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on edistynyt projektin aikana ja kehittyy edelleen. Aikuisopiskelun ohjaus tulee näkymään tulevaisuudessa ehkä enemmän elinikäisen oppimisen ohjauksen käsitteen alla TNO-palveluiden strategiaa tullaan päivittämään Sähköinen toimijakartta työkalu

41 Yhteenveto keskustelusta

42 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tavoitteet: On tehty oikeita asioita, koska saatiin jatkorahoituskin Uusia tavoitteita tuli silloin, kun uuttaa rahoitusta lähettiin hakemaan Uudet tavoitteet konkreettisempia

43 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Resurssit ja henkilöstö: Ohjausryhmän sitoutuminen on ollut keskiarvoltaan noin 2,5 luokkaa, kun he ovat itse arvioineet omaa sitoutuneisuuttaan Kun projektin kautta on tullut valmista ja uutta asiaa, niin ohjausryhmän jäsenet ovat halunneet saada nämä heti mukaan toimintaan Jäykkyyttä organisaatiossa Rajatumpaan jatkohankkeeseen on ollut helpompi sitoutua Kannettavat tietokoneet puuttuvat edelleen eli työvälineiden osalta ei ole autettu tarpeeksi hankkeessa Projektihenkilöstö/-ryhmä on ollut harvinaisen motivoitunutta ja sitoutunutta. Muut työt ovat kuitenkin saattaneet vaikuttaa toimintaan Jatkoajankin puitteissa on ollut hankaluutta resurssien käyttämisessä, mutta sitä on saatu parannettua Taustaorganisaation sitoutumiseen on vaikuttanut organisaatiomuutos. Hallinnointi on nyt kahdella organisaatiolla

44 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Kehittämisohjelman teemat ja niiden huomioiminen toimenpiteissä: 1. Teema: Työelämälähtöisyys Työelämälähtöisyys on luonnollinen osa projektia Toimiminen työelämälähtöisesti on helppoa ja luontevaa, kun itsellä on paljon verkostoja työelämän toimijoiden kanssa SAK on saava osapuoli eli kohde Pidetään tärkeänä sitä, että jos ihminen haluaa itse kehittää itseään, niin hänellä tulisi olla siihen mahdollisimman yksinkertainen reitti

45 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 2. Teema: Hakeva toiminta I vaiheessa lähettiin kehittämään kontaktitapahtumia II vaiheessa huomattiin, että sähköisiä koulutussivuja kehitetään toisaalla, joten meidän ei ole järkevää lähteä sellaista kehittämään Keskitymme kehittämään palveluosaamista Ensisijainen kohde ovat olleet siis palvelunantajat Ohjauspilotointi oli onnistunutta, mutta sen jalkauttaminen oppilaitoksiin ontuu. Kun projektiraha loppuu, niin ei ole myöskään ketään, joka veisi pilotointia eteenpäin Mitä siis tapahtuu, kun projektiraha loppuu? Kysymys ei koske suoranaisesti pilotointeja, vaan yleisesti jatkotoimenpiteitä ja siitä, mitä kukin tekee. Pyrkimys saada toiminta jatkumaan projektin jälkeenkin Asiakaspalveluyksikkö on perustettu jo WinNovaan

46 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 3. Teema: Maahanmuuttajat ja ohjaus Ollaan oltu hyviä asiassa, koska meillä on ollut projektitoimijoissa teeman asiantuntijoita Myös asiantuntijafoorumissa on maahanmuuttoasiantuntija Hyvin on koko projektiryhmä päässyt sisälle maahanmuuttaja asioihin ja levittämään siitä tietoa sekä osaamista 4. Teema: Erilaiset oppijat Alkuvaiheessa meillä kulki erilaiset oppijat teema omana nimikkeenään ja sille oli myös oma työryhmänsä Emme halunneet kuitenkaan eriyttää teemaa erikseen muista teemoista

47 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa 5. Teema: Kansalaisen ääni ja kansalaisten ottaminen mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon Suurta yleisöä on tavoiteltu erilaisilla tilaisuuksilla ja tempauksilla (mm. kaduilla) On tehty myös tarkennettuja tempauksia sellaisille kohderyhmille, joita on muuten vaikea tavoittaa Palvelukartta: Palvelukartan suunnitteluun on otettu kohderyhmä mukaan Myös välillinen kohderyhmä eli aikuinen ja hänen näkökulmansa tulisi huomioida Emme ole kohdanneet vielä testimielessä sitä asiakasta, mutta palvelukartta on suunniteltu asiakaslähtöisesti Mutta ei siis olla otettu näitä asiakkaita suunnitteluun mukaan. Tämä olisi ollut suotavaa! Myös osaamisen loppumaksaja (työnantaja) haluaa, että palvelulla on joku hyöty (työllistyminen) Myös heidät olisi voinut ottaa mukaan palvelukartan suunnitteluun Työelämässä on kova tarve koulutukselle, mutta siellä ei tiedetä, mistä koulutusta saa, eikä oikeita henkilöitä löydetä Tällöin ei saada tietoa rahoitusmahdollisuuksista eikä niistä todellisuudessa tiedetäkään

48 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin toimenpiteet ja toteutus, kehittämistarpeet: Palautteen keräämisestä: Minkä takia isosta hankkeesta ei tullut valmiita lomakkeita tai linkkejä palautteen keräämiseen? Nämä olisivat voineet löytyä esim. projektin nettisivuilta Näin olisi voinut olla tasamitallista palautteen keräämistä koko projektin ajan Ihmiset antavat mielellään palautetta Hankkeen aikana on tiedostettu se mitä tehdään ja mihin pyritään Myös ohjaukseen tuli pilotointien kautta sellaisia malleja, jotka toimivat

49 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat edistäneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektipäällikkö on aika tiukka, vaativa ja sellainen, jolla on aikaa tehdä työtä projektin eteen Jos jotain on sovittu niin siitä pidetään kiinni On oleellista, että pystyy toimimaan kokoaikaisesti (sanoo projektipäällikkö itse) Asiantuntijafoorumin jaksaminen ja aktiivisuus ovat olleet merkittävä seikka Usein käy nimittäin niin, että perustetut ryhmät alkavat jossain vaiheessa toistaa itseään, eivätkä ihmiset enää saa toisistaan mitään irti Organisaatiot ovat edelleen pääsääntöisesti samoja (muutamia henkilövaihdoksia on kuitenkin tapahtunut) Kun on päästy konkreettisempaan tekemiseen, niin asiantuntijafoorumi on ollut kulmakivi Asiantuntijoiden neuvoista on otettu vaarin ja kuunneltu heitä

50 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Mitkä tekijät ovat hidastaneet projektin tavoitteiden saavuttamista? Projektitoimijat työskentelevät useissa organisaatioissa eivätkä ole kokoaikaisia toimijoita tälle projektille Aikataulujen yhteensovittaminen on haaste Toimijakartan rakentaminen on ollut prosessi, eikä itsekään tiedetty alussa, mitä sen pitää pitää sisällään Tehtiin virheitäkin ja sitten vaihdettiin taas suunta oikeaksi. Näin ollaan jouduttu tekemään useaan kertaan samaa asiaa Mutta kokonaisaikataulussa ollaan edelleen aivan ajassa, eikä siinä olla jääty yhtään jälkeen Kun haastatteluja on tehty, niin organisaatiot ovat tienneet, mikä Opin Ovessa on kyseessä Syksyllä olemme haasteen edessä, sillä silloin alamme markkinoida verkosta löytyvää toimijakarttaa Tähän tarvitsemme välineitä (esim. kannettavia tietokoneita)

51 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 1/2: Asiantuntijafoorumissa on tutustunut ihmisiin ja nyt on helpompi soittaa ja lähettää sähköpostia heille Tämän kokoisen projektin pitäisi saada jatkorahaa, sillä projektin tuotosten jalkauttaminen vaatii tekijöitä, eli ylläpitoa ja tiedon eteenpäin viemistä Tavoitteena on, että verkostosopimukseen sisällytetään asiantuntijafoorumin toimiminen jatkossakin sekä web-sivut Jos verkostoa ei ylläpidetä, se ei pysy pystyssä Verkoston luomiseen vaaditaankin henkilöä, joka vie verkostoa eteenpäin. Hänelle tulee maksaa tästä myös palkkaa Voisiko verkostosopimukseen saadakin hankerahaa aluksi sille, joka pitäisi verkostoa yllä?

52 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto, kommentteja ja kehittämistarpeita 2/2: Asioiden vieminen eteenpäin jää koulutusten järjestäjien kohdalle Otetaan yhteisvastuu Satakunnassa Mutta jos ei ole olemassa sovittua ryhmää ja tehtävää, on vaikea saada rahaa Toivotaan, että asiantuntijafoorumi säilyisi, vaikkakin tapaisi harvoin Kuka sen sitten kutsuu koolle? eli jonkun täytyy hoitaa nämäkin työt ja hänelle pitää maksaa siitä Entä kansalaisyhteiskuntamallilla toimiva verkosto eli silloin vuoronperään kukin kutsuisi ryhmän koolle ja johtaisi ryhmän toimintaa ELO-ryhmä

53 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin yhteistyöverkosto: Suunnitelmat kv-yhteistyöhön tai onko kv-yhteistyötä tehty? Haettiin hankerahoitusta kv-yhteistyölle, mutta se ei mennyt läpi Projektin viestintä ja tiedottaminen: Projektihallinnan näkökulmasta viestintäsuunnitelmaa on pystytty seuraamaan Satakunnassa kaikki on löytynyt aina nettisivuilta Nettisivuille on helppo löytää ja nettisivuilta löytyy helposti se, mitä etsii Meidän muistiot ja tuotokset on annettu avoimesti muiden käyttöön ja niinhän ne kuuluvatkin Viestinnän (esim. sähköpostiviestinnän) tulisi olla henkilökohtaista Tosi hienoa, että takana on ollut tukiverkosto eli OpinOvi-perhe Sekä pieniin että isoihin ongelmiin on saanut sieltä apua Häviääkö OpinOvi -brändi projektin loputtua? Se olisi harmillista, sillä se on tosi hyvä brändi

54 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Keskeisimmät tulokset ja tuotokset tähän mennessä: Osa tuloksista ja tavoitteista ovat vielä vaiheessa ja vasta tulossa Esim. ennakointiosaamisen lisääminen vielä vaiheessa Sitä tullaa tarjoamaan asiantuntijafoorumin ohjaajille Kompetenssien määrittely vielä käynnistetään Isompia koulutuspaketteja ei enää keritä käynnistämään Ollaan hyödynnetty valtakunnallisia STUDIO ja ERKKERIprojekteja ja osallistuttu niihin

55 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Projektin tulosten juurruttaminen: Aineiston kääntämisestä vieraille kielille (englanti, venäjä) on ollut puhetta, mutta näillä resursseilla ei pystytä tähän vastaamaan Kääntämistä englannin kielelle mietitään Maahanmuuttajapolku on nostanut esiin tämän kieliasian Luova loppuraportti (eli sähköinen luova loppujulkaisu) voisi olla myös markkinointikanava niin, että siinä katsotaan tulevaisuuteen, eikä vain kirjata siihen sitä, mitä on tehty Loppuraportti voisi toimia näin välineenä toiminnan julkisaattamisessa ja juurruttamisessa esim. toimijakartan markkinoimisessa Toimijakartan lanseeraminen elinikäisen oppimisen teemaviikon tapahtumissa

56 Yhteenveto keskustelusta itsearviointipajassa Projektin tulokset ja vaikuttavuus Onko projektinne saavuttanut tuloksia, jotka ovat jääneet/jäävät elämää? Paljon on yhdessä tehty projektin aikana ja paljon on saatu aikaan!

57 Kiitos!

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus Kotka

Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus Kotka Onneksi olkoon Opin Ovi Kymi - te teitte sen! Opin Ovi Kymi -projektin päätöstilaisuus 11.12.2012 Kotka Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OPIN OVI Lappeenranta 10.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä

Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari Jyväskylä Keski-Suomen Opin ovi - te teitte sen! Keski-Suomen Opin ovi hankkeen päätösseminaari 27.11.2012 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa

Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa Opin ovi hankeperheen tulosten levittäminen hankeverkostossa Unelmia uudesta työstä - työn teettämisen tapojen ja työntekijän aseman muutokset - loppuseminaari 18.3.2013 Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi

OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE. Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi OHJAUKSEN PALVELUIDEN HAKEMINEN MITÄ UUTTA TARJOAA NUOVE-HANKE Helsinki 20.4.2011 Helena Kasurinen helena.kasurinen@tem.fi Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Kasurinen 2011) ennakointitieto koulutustieto

Lisätiedot

Kehittämisohjelman satoa

Kehittämisohjelman satoa Kehittämisohjelman satoa Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yhteenvetoa arvioinnin väliraportin pohjalta 30.11.2011

Lisätiedot

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut verkoston tuottamina

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut verkoston tuottamina AIKUISOHJAUSTA PAIKALLISESTI Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut verkoston tuottamina Keski-Suomen Opin oven verkostovalmennus Ääneseudun verkostolle 25.11.2010 klo 13.30-16.00 Pohjoisen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro

Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ryhmä nro Ryhmä nro 1 ja 3 Ohjaukseen liittyvät hankkeet ja Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hankkeet Ryhmä 1 Aura Nina Sataedu Oppi-Apaja -hanke Eklöf Tarja Sataedu Oppi-Apaja -hanke Harju-Vahekoski

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA

SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan Opin ovi SATOJEN KOULUTUSTEN SATAKUNTA Satakunnan aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia, luonnos sarlii 2012-2015 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TIETO-, NEUVONTA- JA

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen

Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen Toiminta jakaantuu 3 osa-alueeseen 1. Strategiatyö 2. Ohjaustyö 3. Osaamisen kehittäminen Strategiatyö Tavoite: Laaditaan alueellinen aikuisohjauksen strategia Tilanne: Suunnittelutyötä on tehty asiantuntijafoorumissa

Lisätiedot

NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta

NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta NUOVE neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti (ESR) 2008-2013 Koulutusneuvontaa, Uraohjausta, Tutkimusta KEHITTÄMISOHJELMAN HALLINNOINTI KOORDINAATIO- JA SEURANTARYHMÄ TEM, OPM, OPH, ESLH, ISLH,

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT. Anne Leppänen TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT Anne Leppänen 21.4.2010 1 1. Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden -kehittämisohjelma 2. TNO-palvelut 3. Kohderyhmät SISÄLLYS 4. Valtakunnalliset ja

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr

Opin Ovi Kymi. Päätöstilaisuus /rr Opin Ovi Kymi Päätöstilaisuus 11.12.2012 Perustiedot Projektin kesto: 1.8.2008-31.12.2012 Projektitoimijat: EKAMI, hallinnoija KyAmk, Palmenia, KSAO, Kvlakk,osaprojektit Yhteistyökumppanit: Kotkan Haminan

Lisätiedot

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi

Tieto Neuvonta Ohjaus. KUUMA OpinOvi Tieto Neuvonta Ohjaus KUUMA OpinOvi PROJEKTIN TUOTOKSET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET 2008-2012 KUUMA OpinOvi KUUMA OpinOvi projekti on alueellinen kehittämishanke, jossa luodaan toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA)

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) OHJEITA VASTAAJALLE Kyselyn kaikki kysymykset koskevat ESTER-hankkeen Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) - osakokonaisuuden toteutusta

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ollaanko sitä elossa. ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ollaanko sitä elossa 7.4.2014 ELOn tiellä? Arviointia ja seurantaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun projekti Projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Taustaa, verkostoitumista:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi

Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Etelä-Pohjanmaan Opin Ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista 2 Seudulliset strategiat 3 Ohjauksen konsepti 4 Foorumit,

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Yhteenvetoa arvioinnin väliraportin pohjalta Opin ovi -klinikka 31.8.2012

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

Mitä hyötyä ECVET'stä?

Mitä hyötyä ECVET'stä? Mitä hyötyä ECVET'stä? Kansainvälisessä liikkuvuudessa hyvä, niin opiskelijoiden kuin työvoiman liikkuvuuden osalta Saadaan selkeämmät säännöt/selkeyttää tunnistamista ja tunnustamista Pisteytys antaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Lapin Opin ovi. Arviointimatriisi. Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa

Lapin Opin ovi. Arviointimatriisi. Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Lapin Opin ovi Arviointimatriisi Lähtötila, nykytila ja tavoite projektin lopussa Lähtötila: joulukuu 2008 Nykytila: 8.4.2011 Tavoitetila: 31.12.2011 Arviointiulottuvuus 1 Tilanteelle kokonaisuutena ominaista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä

Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Elinikäisen ohjauksen alueellisesta yhteistyöstä Antti Laitinen, LAITURI-projekti Salmia 12.11.2013 Kanta-Hämeen ELO 13.11.2013 Päijä-Hämeen ELO Elinikäisen ohjauksen määritelmä Elinikäiseen oppimiseen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016

ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 ELO-RYHMIEN TOIMINTA VUONNA 2016 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 17.3.2017 Pohjanmaalta löytyy pohjoismaiden merkittävimmät energiateknologian ja kemian teollisuuden keskittymät. Pohjanmaata leimaa monipuolinen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11. Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.2017 Arvioinnin fokus 2007-2013 valtakunnalliset hankkeet 23 hanketta

Lisätiedot