Itsenäinen harkintavalta - hulluttelua bentsodiatsepiineillä ja vakuutusoikeudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itsenäinen harkintavalta - hulluttelua bentsodiatsepiineillä ja vakuutusoikeudella"

Transkriptio

1 Itsenäinen harkintavalta - hulluttelua bentsodiatsepiineillä ja vakuutusoikeudella Author : rytohonka 1 / 7

2 Hyvä Milla, pitkäaikainen lääkärini, 2 / 7

3 kiitos lähettämästäsi artikkelista[1]. Oletan, että koska pidät muun ammattikuntasi tavoin sen kirjoittajaa arvossa, käsityksesi lääkityksestäni on nyt lähestynyt omaani. Huttusen väittämähän on keskeiselle osalle meistä potilaista itsestäänselvyys, koettu ja koeteltu tosi. Ongelma se on ollut vain Sinun ammattikunnallesi. Niinpä iloitsen siitä, että lääkehoitoni bentsodiatsepiineillä on nyt turvattu, enkä joudu enää paikkaamaan sen puutteita apteekkimyyntiä kalliimmasta katukaupasta. Minähän olen nyt sairastanut runsaat kymmenen vuotta. Kaikkien lääkärieni, myös Sinun, diagnoosi on ollut alusta alkaen sama: F Keskivaikea tai vaikea-asteinen masennustila, F34.1 Neuroottinen depressio, ja aika ajoin, diagnosoijasta riippuen, vielä F61.0 Sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Itsekin pidän diagnoosiani niin täsmällisenä kuin psykiatrialta voi kohtuudella odottaa. Koska SSRI- ja muut masennuslääkkeet eivät ole sairauttani hoitaneet, eivätkä siis elämäni laatua kohottaneet, mutta bentsodiatsepiinit ovat, on jälkimmäisten pihtaaminen ollut perusteetonta vittuilua. Voin nimetä asian näin täsmällisesti, koska siitä on seurannut minulle hyvin konkreettista vahinkoa onhan aluksi väärä, myöhemmin puutteellinen, lääkitys ollut ilman muuta aiheuttamassa kumpaakin itsemurhayritystäni. Se toinen, hoitosuhteen edistymisestä ja itse sairaudestani riippumaton, hallintoviranomaisten ammattinsa edellyttämällä tavalla ylläpitämä ongelma kuitenkin säilyy yhä. Onnettomuudekseni sairastan Suomessa, Suomen kansalaisena. Ja sehän tarkoittaa sitä, että omani kaltaiset tilat ovat taloudellis-hallinnollisia, eivät lääketieteellisiä. Tähän asiaan meidänkin olisi ehkä syytä kiinnittää rupatellessamme enemmän huomiota, terapeuttisen vaikutuksen toivossa. (Kansallista keskusteluahan aiheesta ei synny, kun ei sitä käyty edes asiakokonaisuudesta; Suomi-yhteisön auktoriteettien pari vuosikymmentä sitten luomasta uudesta sosiaalipolitiikasta, kansakunnan kohtelemisesta kieli- ja kulttuuriyhteisön sijaan liikeyrityksenä.) Useampikin psykiatrian erikoislääkäri on näiden vuosien aikana suositellut minulle työkyvyttömyyseläkettä. Täyttänyt B1-lomakkeen, kukin kykyjensä ja asiantuntemuksensa mukaan. Kuinkapa muutenkaan, olenhan tämän minulle lakiemme mukaan kuuluvan etuuden ehkäisy-yritykset nujertanut; läpäissyt Kansaneläkelaitoksen määräämät terapeutit, ja jopa, hah, ammatilliset kuntoutukset. Toisaalta yhä sairaana, toisaalta yhä hengissä. Kuten tiedät, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus, ei ole työkyvyttömyyseläkettä minulle kuitenkaan myöntänyt. Diagnoosia ei ole kyseenalaistettu. Minun ei ole väitetty parantuneen sairaudestani. Mitään lääkitys-, terapia- tai muita hoitomuotoja ei ole väitetty jätetyn kokeilematta. Edes oikeuttani lukuisin, tk-eläkettä suosittaviksi tarkoitetuin lääkärinlausunnoin puoltavaan 3 / 7

4 etuuteen ei ole kiistetty. Näiden mahdollisuuksien sijaan hylkäävän päätöksen kulloisetkin esittelijät ja muut ratkaisuun osallistujat ovat perustelleet jokaisen hylkäävän päätöksensä samoin: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla on ratkaisutoiminnassaan itsenäinen harkintavalta, joten lääkärinlausuntojen työkyvyttömyyttä puoltavat kannanotot eivät ole Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa sitovia. Itsenäinen harkintavalta. Se käsite ei ole hullutellessakaan päässyt unohtumaan. Toki on myös niin, että eläke-etuuteni suosittelijoiden, B1:steni täyttäjien, joukkoon on mahtunut monenlaista alan yrittäjää. Muistat varmasti yksityiseltä puolelta Ps. EL NN:n. Hänet, joka olisi kovasti halunnut hoitaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Minullahan ei ole tarjota kuin tämä yksisuuntaiseni Deprakinea hän silti minulle kirjoitti. Sen reseptin seurauksia tikattiinkin sitten poliklinikalla. (Kerroinkos sinulle hänen liikuttavasta repliikistään tuon tapahtumaketjun jälkeen: Monenlaista tasaavaa lääkettä on vielä kokeilematta?) Tai hänet, jonka täyttämien B1-lomakkeiden kohdan 3.2 eläkettä suosittavaksi väittämät sanamuodot paljastuivat vakuutusoikeuden kysymyksiin keskittyneen asianajajani tarkastelussa niin tulkinnanvaraisiksi, että vakuutusoikeuden työntekijöillä on nyt mahdollisuus esittää nuo lausunnot erikoislääkärin eriävinä mielipiteinä? B1:nä, joiden mukaan terveydentilani ei voidakaan katsoa aiheuttavan kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyttömyyttä?[2] Ja se köyhien vaihtoehto? Asuinpaikkakuntamme Mielenterveyskeskuksen johtavan ylilääkärin, Ps. EL NN-N:n teoria minulle suositellun etuuden toistuvasta eväämisestä? Saatana! Hänen mukaansahan en ollut oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, koska en ollut toimittanut vakuutusoikeudelle todistetta siitä, että olen ylipäätään ollut mukana työelämässä. Työsuorite työkyvyttömyyseläkeoikeuden ehtona? Kotiäidit? Syntymästään saakka sairastaneet? Tämä uuden kansallisen identiteettimme luoma, kohdusta hautaan tauotta työtön yhteiskuntaluokkamme? NN-N:n lausumanhan päädyin myös tarkistuttamaan asianajajallani. Kun oman maisterintutkintoni pääaine nyt sattuu olemaan valtio-oppi sivuaineina sen ilmeisimmät täsmennykset oli mahdotonta niellä tätä yhteiskuntatieteiden maallikon kehotusta hakkeroittaa itsensä verottajan tietokantaan, imuroida sieltä verotustietonsa ja toimittaa ne sitten takaisin 4 / 7

5 verottajalle kansalaisoikeuksiensa hyväksyttämiseksi. Muuta tapaahan tällaisen asian todistamiseen ei kaltaisellani, työelämässä free-lancerina toimineella kansalaisella ole. Luonnollisesti asianajajani nauraa Ps. EL NN-N:lle yhä. Ongelmaa on siis siinäkin, miten psykiatrit ammattivelvollisuutensa rajaavat. Tulonhankintaan kykenemättömät potilaat eivät voi jättää itseensä suunnattua yhteiskunnallista, etenkään taloudellista, vallankäyttöä huomiotta. Mutta heidän lääkärinsä toki voivat mieltää sairaudet sairastettavan tyhjiössä, laboratorio-olosuhteissa. En epäile, etteikö jonkin omaamme suuremman taajaman jossain työpisteessä olisi myös vakuutusoikeuden muuttuvia linjauksia toimenkuvaansa kuuluvaan tapaan seuraavia psykiatreja. Mutta pikkukaupungissa tällaiset asetelmat ovat korostuneen riskialttiita. Mielenkiinnon puutetta vakuutusoikeuden kulloisiinkin linjauksiin ei B1-lomakkeen täyttöoikeuden ainoilta haltijoilta voida kuitenkaan hyväksyä täälläkään. Yleisesti ottaen tärkeimmäksi kysymykseksi myös minun elämäni mahdollisen jatkumisen kannalta jää nyt lääkehoitoni kitkan tasaannuttua se, kuinka ihmeessä Suomen tavoin parlamentarismin lainsäädännälle rakentuneen yhteiskunnan sosiaaliturvan sekä hallinnoivalla että toimittavalla viranomaisella voi olla itsenäinen harkintavalta? Vain hieman ivaten: Mikä on suomalaisen vakuutusoikeuden ja järjestäytyneen rikollisuuden ero, kun jälkimmäisen määritelmäksi otetaan vaikkapa Abadinsky: järjestönomaisen kokonaisuuden päämäärien ja toiminnan toisaalta piittaamattomuus, toisaalta riippumattomuus yhteisönsä juristerian hengestä ja jopa kirjaimesta?[3] Ajattelen tämän asian loukkaavan Sinua itseänikin enemmän. Toistan, että koska kansalaisen lääketieteellisiksi mieltämät tilanteet ja ongelmat ovat Suomessa hallinnollisia tilanteita ja ongelmia, sinun ammattisi harjoittajilla on de facto vain kosmeettinen rooli. Joskus sitä kuvitteli siinä olevan kylliksi, että potilaasi joutuvat aivan liian usein hyväksyttämään ns. sic-resepteinäkin toteuttamasi hoitotoimenpiteet apteekin pillereitä ja päiviä minuutintarkasti ynnäävillä puotipuksuilla. Mutta tämä tästä. Tällä kertaa. Halusin vain kiittää postistasi ja huomiostasi. Kuinka muuten voin? Tämänhetkistä mielialaani on Huttusen Sinussa aiheuttaman muutoksen lisäksi kohentanut tietoisuus siitä, kuinka kauan jo onkaan kulunut viimeisestä tuloverona maksamastani sentistä. Enää en tunne kustantavani Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan esittelijöiden ja ratkaisijoiden jännittäviä alusasuja, sisustuksellisia seikkailuja, kulinaristisia iloja, virkistysmatkoja värikkäisiin kulttuureihin, uutuuttaan kihisevää kodin elektroniikkaa enkä heidän terveyden- ja sairaanhoitoaan. Varma aina varmaa, taloudeksi harmaa, kuten leikkisästi sanotaan. 5 / 7

6 Viitteet [1] Essee kommentoi tältä osin Matti O. Huttusen artikkelia Bentsodiatsepiinit ovat hyötyineen ja haittoineen edelleen hyviä lääkkeitä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2012; 128 (20) [2] Vinkki nykyisille ja tuleville työkyvyttömille: Työkyvyttömyyseläkettä suosittelevan lääkärin tulee - tämän esseen laatimishetkellä - kirjoittaa B1-lomakkeen kohtaan 3.2. lause Potilas on työkyvytön. Mikä tahansa tähän lauseeseen lisätty lause, virke tai sana tulkitaan vakuutusoikeudessa siten, ettei tämän lääkärin mieleen tule työtä, jota potilas kykenisi tekemään, mutta hän ei nimenomaisesti kiellä mahdollisuutta, etteikö joku toinen lääkäri sellaista työtä keksisi. Kun tällainen tulkinta on kerran päästy tekemään, sen katsotaan kumoavan kaikki tulevatkin tk-eläkettä suosittelevat anomukset, joten prosessi on päättynyt sairaan kansalaisen tappioon. [3] Howard Abadinskyn määritelmän mukaan järjestäytynyt rikollisuus on epäideologista toimintaa, jota joukko hierarkkisesti vähintään kolmeen tasoon/arvoasemaan järjestäytyneitä, läheisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa olevia henkilöitä harjoittaa voittoa ja valtaa saadakseen osallistumalla laittomaan ja lailliseen toimintaan. Lunde, Paul: Järjestäytynyt rikollisuus. Gummerus 2004, 8. 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Revalvaatio.org 7 / 7

LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena

LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LUULOISTA JA TULKINTAEROISTA VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLISEN ARVIOINNIN TODELLISUUTEEN Masennus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Leif Berg VTM, VE psykoterapeutti

Leif Berg VTM, VE psykoterapeutti VTM, VE psykoterapeutti 2 (11) Mitä skitsofrenia on? Tiedot skitsofrenian olemuksesta ja syntymekanismista sekä sairauden kulkuun vaikuttavista tekijöistä ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla varsinkin

Lisätiedot

KANSALLINEN VERTAISTUKIKYSELY 2012

KANSALLINEN VERTAISTUKIKYSELY 2012 KANSALLINEN VERTAISTUKIKYSELY 2012 1. Hyvinvointi ja terveys Vastaajien määrä: 260 Jatkuvast Melko Hyvin Joskus Yhteensä Keskiarvo i usein harvoin Tyytyväiseksi elämään 29 114 70 46 259 2,51 Tyytyväiseksi

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Suomalaisen lapsuuden haavat

Suomalaisen lapsuuden haavat Suomalaisen lapsuuden haavat Pyrkiessämme ymmärtämään sitä henkistä väkivaltaa ja tuhansien ihmisten pahoinvointia, joka päivä päivältä enemmän astuu esiin maassamme, voimme tuskin lähestyä asiaa paremmin

Lisätiedot

Vanhusten asumispalvelumaksut Sivu 1/6. Kansanedustajille ja ministereille, jotka eduskunnassa 28.5.2009 kävivät keskustelua vanhustenhuollon laadusta

Vanhusten asumispalvelumaksut Sivu 1/6. Kansanedustajille ja ministereille, jotka eduskunnassa 28.5.2009 kävivät keskustelua vanhustenhuollon laadusta Vanhusten asumispalvelumaksut Sivu 1/6 Suomen eduskunta Kansanedustajille ja ministereille, jotka eduskunnassa 28.5.2009 kävivät keskustelua vanhustenhuollon laadusta Mikko Alatalo Sirpa Asko-Seljavaara

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN TEKIJÄLTÄ! KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WSOY KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Paperiton, älä sairastu Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Paperiton, älä sairastu Puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Lisätiedot

Jokin tässä ympäristössä sairastuttaa

Jokin tässä ympäristössä sairastuttaa Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 20. vuosikerta 1 / 2 0 1 1 Tässä numerossa: HELMI vieraili eduskunnassa Kohtalona psykiatria Kaartaako kirkko vasemmalta ohi Psykiatrian

Lisätiedot

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382 Suuri pappikysely 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies 63,61% Nainen 36,39% 2. Työtehtävä Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kirkkoherra 15,18% Kappalainen 31,15%

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

KIPU - HOITAMATON ONGELMA TERVEYDENHUOLLOSSAMME

KIPU - HOITAMATON ONGELMA TERVEYDENHUOLLOSSAMME JULKAISUJA 4/1998 KIPU - HOITAMATON ONGELMA TERVEYDENHUOLLOSSAMME Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 30.9.1998 keskustelutilaisuuden aiheesta "Kipu

Lisätiedot

Pitääkö vanhenemista todella alkaa pelkäämään? Onko vanhus tai sairas ihminen vain haitta ja vastus?

Pitääkö vanhenemista todella alkaa pelkäämään? Onko vanhus tai sairas ihminen vain haitta ja vastus? Pitääkö vanhenemista todella alkaa pelkäämään? Onko vanhus tai sairas ihminen vain haitta ja vastus? Heinolan tilanne on hyvä esimerkki koko maata ajatellen. Noin neljä kuukautta sitten 92-vuotias äitini

Lisätiedot

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2014 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI Johanna Muuraiskangas ja WSOY 2013 ISBN 978-951-0-39238-6 Painettu EU:ssa SISÄLLYS KOKONAINEN elämä eron jälkeen... 7 M inun eroni... 11 1. LUKU AVIOERON TUSKAT JA

Lisätiedot

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi

Ammattiylpeys katoavaa kansanperinnettä? Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Mittaviiva Oy www.mittaviiva.fi 424 Rakentajain kalenterin päätoimittajana olen halunnut kirjoittaa yllä olevalla otsikolla, sillä huoli alamme toimintatavoista on suuri.

Lisätiedot

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili

Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Kyselyyn ennätysmäärä vastauksia Vastanneiden profiili Yhteenvetoa verkkokyselyn vastauksista Kokemuksia kuntoutukseen hakemisesta: Suurin osa tyytyväisiä, mutta myös viestejä väliinputoajista, voimattomuudesta, vääristä huhuista ja tiedonkulun puutteista

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 1 2009 n Terveys Uupumusta ja masennusta voi purkaa kuntoutuksella s. 10 11 n Koti&Perhe Peitemakuupussi on äitiyspakkauksen kestosuosikki s. 15 n Opiskelu&Työ Opintotuen

Lisätiedot

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014

Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu. Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa 3/2014 Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 23. vuosikerta 3/2014 Nyt tajuan kaiken! Taidetta ja teatteria: Munch ja Palsa Kauhusatu Mielenterveys ja medikalisaatio Lääkekeskustelu

Lisätiedot

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382 Suuri pappikysely 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies 63,61% Nainen 36,39% 2. Työtehtävä Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kirkkoherra 15,18% Kappalainen 31,15%

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään?

Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään? Voiko valmentaja onnistua myös yksityiselämässään? Louise Zitzelsberger ja Terry Orlick, Ottawan yliopisto Onko mahdollista löytää tasapainoa hyvin vaativan valmentajan työn ja merkittävän ihmissuhteen

Lisätiedot

MITÄ KÄY KUN AKATEMIALAISET PELAAVAT, Sivu 1 / 5

MITÄ KÄY KUN AKATEMIALAISET PELAAVAT, Sivu 1 / 5 MITÄ KÄY KUN AKATEMIALAISET PELAAVAT, Sivu 1 / 5 KAIKKI MITÄ TIEDÄN BISNEKSESTÄ OPIN PELAAMALLA MONOPOLIA - ALAN AXELROD, 2012 Tätä kirjaa suositeltiin minulle erittäin helppona kirjana aloittaa lukeminen

Lisätiedot

LIIAN SAIRAS TYÖHÖN, LIIAN TERVE ELÄKKEELLE

LIIAN SAIRAS TYÖHÖN, LIIAN TERVE ELÄKKEELLE 1 Raija Rantalainen LIIAN SAIRAS TYÖHÖN, LIIAN TERVE ELÄKKEELLE Ikääntyneet väliinputoajat työhallinnon eläkeselvityksissä Sosiaaligerontologian/sosiologian pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot