b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto / Jätkäsaaren tontin suunnittelu Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja 2 ja 3 koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti ja varaa kilpailukustannuksiin enintään euroa 2) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto Pohjola Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä, ja oikeuttaa edelleen kiinteistöjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tai teknisluonteisia korjauksia tai täsmennyksiä 3) oikeuttaa kiinteistötoimiston valmistelemaan rakennushanketta Jätkäsaaren korttelin tontille 2 selostusosassa esitellyn konseptin ja alustavan hankesuunnitelman pohjalta sekä laadituttaa arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta rakennushankkeen tarkemmat suunnitelmat varsinaisen hankesuunnitelman laatimiseksi. Käsittely Asiasta käytettiin neljä puheenvuoroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätöshistoria Yhteinen kirkkoneuvosto Päätösehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle a) että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja 2 ja 3 koskevan arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti ja varaa kilpailukustannuksiin enintään euroa b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto Pohjola Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä, ja oikeuttaa edelleen kiinteistöjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tai teknisluonteisia korjauksia tai täsmennyksiä

2 Esitys hyväksyttiin. c) oikeuttaa kiinteistötoimiston valmistelemaan rakennushanketta Jätkäsaaren korttelin tontille 2 selostusosassa esitellyn konseptin ja alustavan hankesuunnitelman pohjalta sekä laadituttaa arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta rakennushankkeen tarkemmat suunnitelmat varsinaisen hankesuunnitelman laatimiseksi 2) pyytää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon Jätkäsaaren hankkeesta tämän esittelyn mukaisesta konseptista. Selostus Helsingin Jätkäsaareen rakentuu uusi n. 100 ha suuruinen kaupunginosa, johon tulee arviolta tuhatta uutta asukasta ja noin työpaikkaa sekä noin k-m2 hotellien rakennusoikeutta, mittava määrä liikuntatiloja sekä niin matkustajasatamatoiminnan laajennusta kuin huvivenesatamatoimintoja. Rakentaminen Jätkäsaaressa on edennyt jo siten, että noin kolmannes asuinrakennusoikeudesta on joko rakennettu, rakenteilla tai tontin luovutuksen saajat on valittu. Satama toimii jo ja sen laajennukset ovat käynnistyneet myös alueen eteläisillä osilla. Kaupunki omistaa koko Jätkäsaareen maapohjan. Uusia kaupunginosia varten yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt, kiinteistöjen vähentämisstrategian yhteydessä, 3 % lisäyksen toimitiloihin vuoteen 2030 mennessä, samalla kun muuta kiinteistökantaa tulee vähentää 25 %. Jätkäsaareen suunniteltiin kaavoituksen yhteydessä ensin paikkaa kappelirakennukselle, mutta seurakuntayhtymän kiristynyt rahoitusasema ja Kampin kappelin rakentamisesta saadut kokemukset saivat kiinteistötoimiston arvioimaan kappelirakentamisen mahdollisuuksia Jätkäsaaressa uudelleen. Asiasta on sittemmin neuvoteltu keväällä 2012 myös käyttäjäseurakunnan, eli tuomiokirkkoseurakunnan kanssa uudelleen ja tuomiokirkkoseurakunta kannatti tuolloin nyt esiteltävää konseptia. Yhteisesti päädyttiin siihen vaihtoehtoon, että asemakaavaehdotukseen sisältyneestä kappelirakentamisesta Jätkäsaaressa luovuttaisiin, ja sen asemesta pyrittäisiin saamaan alueelle erityisesti nuorten perheiden ja lasten tarpeita palvelevaa, mutta maltillisen kokoista seurakuntakotityyppistä toimitilaa ja uusia asuntoja Helsinkiläisille. Asunnot olisivat vapaarahoitteisia ja markkinavuokraan perustuvia, jotta niistä perittävillä vuokrilla voitaisiin kattaa rakennus- ja rahoituskustannukset sekä tukea taloudellisesti seurakuntakodin rakentamista. Asiasta informoitiin TTStoimikuntaa ennakoivasti jo toukokuussa 2012 ja tämän pohjalta päätettiin hakea alueelta tonttia Helsingin kaupungin tontinluovutuskilpailun kautta.

3 Kaupunki suhtautui seurakuntayhtymän ja tuomiokirkkoseurakunnan tarpeisiin myönteisesti ja osoitti seurakuntayhtymälle tontin Jätkäsaaren keskustasta raitiovaunun nykyisen kääntöpaikka-alueen vierestä, johon julkiset toiminnot alueella hyvin sopisivat. Julkisten palveluiden tuottaminen onkin yksi keskeinen uuden kaupunginosan tavoitteista. Tontti 20818/2, jonka kaupunki luovuttaisi seurakunnille, sisältää vapaarahoitteista vuokra-asumista 4500 kem2, josta 350 kem2 tulee rakentaa liiketilaa, esimerkiksi seurakuntakoti tyyppistä toimintaa. Konsepti olisi siis asuinkerrostalo, jonka kivijalassa olisi seurakuntakoti. Asunnot tulisi pitää vuokrakäytössä 10 vuotta. Kaikki tontit Jätkäsaaressa tulee liittää jätteiden imukeräysjärjestelmään sekä hankkia autopaikat asunnoille kallioon louhittavasta pysäköintilaitoksesta. Lisäksi korttelialueella tulee järjestää arkkitehtuurikilpailu yhdessä viereisen tontin luovutuksensaajan, Rakennustoimisto Pohjolan ja kaupungin kanssa yhteistyössä. Nämä kolme tekijää nostavat alueen rakennuskustannuksia merkittävästi, mutta kaupunki on huomioinut tämän vuokratuotantoon varattujen tonttien luovutushinnoissa. Arkkitehtuurikilpailusta syntyy heti hankkeen alkuvaiheessa suunnittelukustannuksia, jotka jaetaan kahden tonttivarauksen saajan kesken (HSRKY ja Rakennustoimisto Pohjola Oy). Kustannusten arvioitu määrä jää alle :n, mutta osallistuminen alueen suunnitteluun ennakoi vahvasti jo itse hankkeeseen ryhtymistä, minkä vuoksi asia on hallinnoitava hyvissä ajoin seurakuntayhtymässä. Alustava sopimus arkkitehtuurikilpailusta on esittelyn liitteenä. Itse tontti on alkuun ja vielä koko rakennusajan vuokrattava lyhytaikaisella maanvuokrasopimuksella ja vasta rakennusten valmistuttua kaupunki myy tontin yhtymälle. Tontin arvioitu kauppahinta vuokratalojen korttelialueella jää varsin maltilliselle tasolle ja on ennakkotietojen ja saadun neuvotteluinformaation perusteella vähän yli 1000 /kem2. Itse hankkeesta on laaditutettu vuosisopimuskonsultti Haahtelalla alustava kustannusarvio koko hankkeesta rakennusosarvioon perustuen, joten se ei ole vielä varsinainen hankesuunnitelma, mutta valottaa paremmin hankkeen kokonaisuutta. Yhtymän investointien rahoitus- ja toteutustaloussuunnitelmassa hankkeelle on suunniteltu varattavaksi 2,2 miljoonaa vuodelle 2015 ja suunnitelma on esitetty sekä TTS -toimikunnalle että Sijoitusneuvottelukunnalle. Hanke etenisi siten, että arkkitehtuurikilpailu järjestetään syksyllä 2013 ja kilpailun tulokset olisivat osapuolten käytettävissä vuoden 2014 alusta. Hankkeen tarkempi suunnittelu tulisi viedä rakennuslupavaiheeseen vuoden 2014 aikana ja rakentaminen tulee aloittaa kaupungin tontinluovutusehtojen mukaan viimeistään vuonna Tarkennettu hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana, kun arkkitehtuurikilpailun tulokset ovat käytettävissä ja sen pohjalta muu rakennussuunnittelu on edennyt niin pitkälle, että hankkeen kustannukset

4 on arvioitavissa investointipäätöksen edellyttämällä tarkkuudella. Tuolloin hanke tullaan erikseen vielä esittelemään yhteiselle kirkkovaltuustolle lopullisen investoinnin ja rakennushankkeeseen ryhtymisen mahdollistamiseksi. Alustava hankesuunnitelma, joka on tämän esittelyn liitteenä, lähtee siitä olettamasta, että tontti on vuokratontti. Kaupunki luovuttaa tontit vuokraamalla tai myymällä. Kaupungin nykyisten päätösten perusteella asuntotontin maanvuokra on 4 % tontin laskennallisesta arvosta, joka määräytyy tontin rakennusoikeuden ja sille määritettävän yksikköhinnan perusteella. Jätkäsaaren aloitustonteilla rakennusoikeuden yksikköhinta on vapaarahoitteisissa vuokra-asuntohankkeissa ollut tasolla noin 800 e/k-m2. Vuokrasopimukseen sisällytetään osto-optio, jolloin myyntihinta on 1,2 kertaa vuokran perusteena oleva rakennusoikeuden yksikköhinta (eli tällä hetkellä noin 960 e/k-m2). Kyseiset Jätkäsaaren ensimmäisten tonttien vuokrausperusteet on vahvistettu jo useampi vuosi sitten, joten kaupunki saattaa tarkistaa ja päivittää vuokrausperusteita kiinteistöjen arvonkehityksen sekä muiden tekijöiden johdosta. Tontin lunastushinta tulee näillä periaatteilla ja laskenta tarkkuuksilla olemaan noin 4 miljoonaa euroa. Tontin hallintatapaa ei tarvitse vielä tässä yhteydessä päättää. Pysäköinnin ennakoidut kustannukset liittyvät kalliopysäköintilaitoksesta ostettaviin autopaikkoihin ja niiden kokonaishinta tämän tontin osalta on noin 2 miljoonaa euroa. Tämä tekee yhteensä noin 450 / k-m2, mikä on huomioitu alustavassa hankesuunnitelmassa. Imujätejärjestelmään liittymisen kustannusvaikutus on saadun ennakkotiedon mukaan kustannustasoltaan noin 45 k-m2, joka on myös huomioitu alustavassa hankesuunnitelmassa. Sekä tontin että pysäköinnin ja imujätejärjestelmän yhteenlasketut vaikutukset varsinaisten rakennuskustannusten lisäksi ovat yhteensä noin 1500 / k-m2 ja vastaavasti huoneistoneliölle laskettuna / htm2. Arkkitehtuurikilpailussa pyritään saavuttamaan tulos, jossa varsinainen rakennuskustannus tulisi vastaamaan hitas-hintaa, joka on nykyisellään n / k-m2 alueella. Tämä siksi, että seurakuntayhtymän viereinen tontti, joka on varattu Rakennustoimisto Pohjolalle, on hitas rajoitusten alainen tontti ja se kuuluu samaan kortteliin ja samaan arkkitehtuurikilpailuun. Alustavassa hankesuunnitelmassa on kuitenkin varauduttu tätä korkeampiin, noin 4250 asuinneliöille ja seurakuntatiloille 5100 neliökustannuksiin, koska seurakuntayhtymällä on laajamittaista kokemusta myös asuintalojen rakennuttamisesta ja hitas hintarajassa pysymiselle ei katsota olevan vahvoja perusteita. Jätkäsaaren konseptia koskeva asia käsiteltiin talous- ja toimintasuunnittelutoimikunnassa Toimikunta linjasi asian esittelyä siten, että nyt selostetulla tavalla edetään ja hanke on sen strategisen merkittävyyden takia syytä käsitellä valtuustossa asti jo nyt, koska vaikka arkkitehtuurikilpailuun osallistumisella on sinänsä hankkeen kokoon verrattuna varsin vähäisiä taloudellisia seuraamuksia, ennakoi se vahvasti tulevaa toimintamallia Jätkäsaaressa. Lisäksi jos suunniteltu hanke toteu-

5 tuu, on sen kokonaisinvestointitaso yli 20 miljoonaa. Edelleen TTS - toimikunta linjasi, että kappelin rakentamisvaihtoehtoa ei enää suunnitella vaihtoehtona ja toisaalta pitäytyminen puhtaasti huoneenvuokrasopimuksin hankittavasta vastaavan kokoisesta toimitilasta tulisi esitellä vaihtoehtoisena kustannuksena. Koska toimikunnan käsittelyn ja yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn välillä ei ole mahdollista saada kattavaa vuokratarjontaa koskevaa selvitystä alueelta, joudutaan vuokravaihtoehdon esittelyssä pitäytymään rakennuskustannuksista ja keskimääräisistä sijoitetulle pääomalle yleisesti kiinteistöalalla vaadituista tuotoista laskettaviin vuokratasoihin. Vuokratilan lähtöolettamana pidetään siis noin 300 huoneistoneliön kokoista katutason tilaa, jonka rakennuskustannus Jätkäsaaressa tulee olemaan noin 5100 euroa huoneistoneliölle. Toimitiloista on Helsingissä nykyisellään valtava ylitarjonta, mikä vaikuttaa vaadittaviin vuokraaikojen pituuksiin ja sijoitettavan pääoman tuottovaatimukseen uusissa rakennettavissa toimitiloissa. Jätkäsaaressa ei uutena kaupunginosana ole vaihtoehtona vanhoihin ja edullisempiin toimitiloihin turvautuminen. Tuottovaatimuksena on siksi käytetty maltillista 8 % tuottoa sitoutuvalle pääomalle. Edellä mainituilla muuttujilla kiinteistötoimisto arvioi, että tilan ostaminen muulta rakentajalta aiheuttaa n. 1,5 miljoonan :n hankintamenon. Lisäksi pysäköintivelvoitteesta saattaa tulla merkittävä lisäkustannus kokoontumistilaluonteen vuoksi. Vastaavasti tällaisen vuokratilan vuosivuokra tulisi olemaan noin ja vaadittava vuokra-aika vuotta. Tilan kuukausivuokrina se tulisi olemaan noin 33,3 /neliö. Hinnat eivät sisällä ensikertaisesta varustamisesta ja kalustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vuokravaihtoehto on erityisen herkkä arviointihetken olettamille, koska toisaalta kaupunki on pakottanut asemakaavamääräyksellä kaikkia tontinvaraajia rakentamaan toimitiloja tai liiketilaa Jätkäsaaren keskustakortteleiden asuinrakennuksien pohjakerroksiin, mistä voi seurata aikanaan toimitilavuokrien romahtaneet hinnat alueella, jolloin tiloja voitaisiin kenties vuokrata merkittävästi alle niiden tuotantokustannusten. Toisaalta taas nyt jo rakennetussa kannassa kaikki tilat ovat käyneet hyvin kaupaksi tai ne on jo vuokrattu. Jätkäsaaresta on kuitenkin kaavoitettu vasta ensimmäinen kolmannes, ja sen kokonaan rakentuminen kestää vieläkin yli 10 vuotta. Vuokravaihtoehtoa on yhdessä seurakuntien kanssa suunniteltu uusista kaupunginosista nyt Keski-Pasilaan ja Kalasatamaan. Kruunuvuoren rantaan ja Jätkäsaareen on suunniteltu omistamiseen pohjautuvaa vaihtoehtoa. Tässä mielessä tilojen hankintatapa on mitä suurimmassa määrin strateginen valinta.

6 Liitteet 9 ATRIUMKORTTELI_kilpailuohjelma Jätkäsaari alustava hankeselvitys 11 Länsisataman Jätkäsaaren alueella noudatettavat lisäehdot

7

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKATYÖRYHMÄ 31.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA ESITYSLISTA 2-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika 8.2.2012 klo 16:00 Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PAIKKARINKATU 2-4 08100 LOHJA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN ERI VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 28.3.2014 Catella Property Oy, Helsinki, Y- tunnus 2214835-6 Catella Property Oy, Arviointipalvelu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot