räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen"

Transkriptio

1 räätälöity koulutus 201 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen 1

2 räätälöity koulutus RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS Tilaa viestintäkoulutusta vaikka koko työyhteisölle tai kimppakoulutuksena naapuriseurakunnan kanssa. Lue lisää sivulta! Tietävätkö ihmiset, mitä kaikkea meillä on tarjolla? Uskaltaisiko sitä markkinoida? Missä ja miten? Osaisinko? Asiantuntevaa ja ajankohtaista koulutusta, joka ottaa huomioon paikalliset painotukset Koulutuksia voidaan toteuttaa paikallisesti työyhteisössänne tai usean työyhteisön kesken. Tällöin sisällöt ja toteutustapa räätälöidään tarpeidenne mukaisiksi kanssanne yhdessä suunnitellen. Ohessa on esimerkkejä koulutusteemoista. Niitä voidaan myös yhdistellä erilaisiksi koulutuskokonaisuuksiksi tai voitte tilata meidät suunnittelemaan koulutuksen muusta toivomastanne aiheesta varhaiskasvatuksen alueelta. Veera Varhaiskasvattaja Enkulin seurakunta Hinnat Tilauskoulutusten hinnat sovitaan koulutuskohtaisesti. Pääsääntöisesti yhden kouluttajan koulutusmaksu on 0 /päivä. Lisäksi laskutamme matkakulut ja mahdolliset majoituskulut. 2 2

3 Sisällys TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Sisällys PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Pyhäkoulutsemppi Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Tilaa lapsen äänelle Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Lapsen tukeminen surussa Kaiken maailman juhlat Kehitä kasvatustyötä Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Päin perhettä Lapset puheeksi -koulutus (THL) Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Lattiakuvat Godly Play ja Deep Talk Sisälle Raamattuun MUSIIKKI Laula leiki Lasten virsi Kirkkomuskari Musiikin iloa! Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Virkistystä ja syventelyä Voimia työnohjauksesta LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ Koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Elämäntaitoja oppimaan! Uudet opetussuunnitelmat haltuun Taidot pilvistä käsiin! 11 TIEDUSTELUT SEURAKUNTAOPISTO Heli Mäkinen, p Hanna Pulkkinen, p Carita Sirkka, p Riikka Reina, p Raili Keränen-Pantsu, p Salla Vainio, p SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS Anita Ahtiainen, p. (0) 1 Kaisa Aitlahti, p. (0) Tiina Haapsalo, p. (0) 1 Liisa Luukkonen, p. (0) 13 Kirsi Pohjola, p. (0) Mari Torri-Tuominen, p. (0) 12 Katso tarkemmin kääntöpuoli sivut

4 TEOLOGIA JA PEDAGOGIIKKA PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Päiväkerhon 0-vuotisjuhlavuosi on erinomainen aika pedagogiselle kehittämiselle. Koulutus auttaa panostamaan päiväkerhon laatuun ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutuksessa pohditaan päiväkerhon tavoitteita sekä sitä, miten seurakuntasi päiväkerho tukee lapsen kehittymistä, kasvua ja osallisuutta. Lisäksi keskitytään hyvän kasvuympäristön rakentamiseen sekä kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen. TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Miten edetä seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisessä? Miten perheet innostuisivat iltarukouksesta ja messusta? Järjestämme mielellämme tapahtumia, joissa lapset ja perheet ovat mukana rakentamassa seurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää. Tuomme erilaisia näkökulmia työntekijöiden yhteiseen jumalanpalveluskoulutukseen. Voimme painottaa tarpeen mukaan musiikkia, suunnittelua ja valmistelua, erilaisten ryhmien yhteen tuomista, viestintää, pedagogisia menetelmiä tai teologiaa. Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen, SLK Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? Miten lapsilähtöisyys näkyy kristillisessä kasvatuksessa, kerhojen hartauksissa tai jumalanpalveluksissa? Mikä on lapsen paikka silloin, kun puhutaan opista tai Raamatusta? Millainen on lapsilähtöinen kerhohartaus? Pohditaan yhdessä työmme perustaa ja kehitetään käytäntöjä, joiden avulla lapsi on keskellä myös silloin, kun puhumme uskosta, opista tai Raamatusta. Päiväkerhon matriisin avulla muovataan työyhteisön kesken yhteinen ja monipuolinen näkemys siitä, mitä perheet saavat tuodessaan lapsen päiväkerhoon. Koulutus on oiva voimavara varhaiskasvatuksen tiimeille. Pyhäkoulutsemppi Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pyhäkoulu on jatkuvasti uudistuva työmuoto. Pyhäkoulutsemppin aiheeksi voitte ottaa pyhäkoulutoiminnan suunnittelun, musiikin, menetelmät, markkinoinnin, pyhäkoulun ohjaajien hengellisen ohjaamisen tai monikulttuurisuuden. Jos pyhäkoulu on alueellanne hiipunut, voimme yhdessä suunnitella toiminnan startin. Tsemppiin voi liittää myös lapsille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Pyhäkoulutsempin toteuttamiseen voi saada tukea Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:ltä. Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Mitä kaikkea hyvin rakennettu yhteistyö päivähoidon kanssa tarkoittaa? Miten tukea päivähoidon varhaiskasvattajia uskontokasvatuksessa? Onko aika arvioida tehtyjä malleja ja etsiä uutta? Onko mentorointi ajan tasalla? Tarvitsevatko kuntasi päivähoidon johtajat oman koulutuksen? Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteistyömalleja ja sisäistää vuorovaikutuksellinen työote osaksi omaa perustehtävää. Perustana on Vasun uskonto- ja katsomuskasvatus. Riikka Reina, SO Tiina Haapsalo, SLK

5 pedagogiikka Upea ja mahtava tietopaketti lyhyessä ajassa! Tilaa lapsen äänelle Seurakunta on yhteisö, jossa kaikki kuuluvat joukkoon ja jokainen jäsen on tärkeä. Lapsella pitää olla paikka seurakunnassa siinä missä aikuisellakin. Lapsen toiveiden ja tarpeiden kuuleminen vaatii taitoa ja tahtoa. Lisäksi pitää varmistaa, että lasten ajatukset vaikuttavat konkreettiseen toimintaan riittävän nopeasti. Näin lapsi otetaan seurakuntalaisena todesta, annetaan hänen muovata seurakuntaa omannäköisekseen ja syntyy yhteisö, jossa lapsen todellisuus on kaikkien rikkaus. Millainen seurakunta antaa tilaa lapselle ja puolustaa hänen oikeuttaan osallisuuteen? Koulutus tarjoaa välineitä varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen. Koulutus soveltuu kaikille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Pienetkin lapset kiusaavat. Kiusaajan ja kiusatun roolit muodostuvat jo varhaislapsuudessa. Miten havaita, havainnoida ja puuttua? Miten katkaista kiusaaminen heti? Koulutuksen pohjana on ajankohtaista tietoa (mm. Laura Revon väitös ja KiVa Koulu -hanke sovellettuna). Materiaalina on uusi lasten kuvakirja aiheesta, ohjaajan materiaali sekä vanhemmille suunnattu tukipaketti. Koulutus antaa sekä seurakunnan että yhteiskunnan varhaiskasvattajalle valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä kiusaamista lapsiryhmässä. Lapsen tukeminen surussa Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajaa pysähtymään lapsen vierelle. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttaa kasvattajaa tukemaan lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta sekä opitaan toimintatapoja, joiden avulla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä. Koulutus soveltuu sekä seurakunnan että päivähoidon varhaiskasvattajille. Kaiken maailman juhlat Tiina Haapsalo, SLK ja Heli Mäkinen, SO Lapset tarvitsevat mahdollisuuden tutustua kavereiden ja tuttujen erilaisiin kulttuuriperinteisiin. Koulutuksessa saa tietoa eri uskontojen ja kulttuurien juhlaperinteestä ja ideoita siihen, miten niihin tutustutaan lasten omaa uskontoa ja katsomusta kunnioittaen. Koulutuksen aineistoina käytetään erityisesti kirjoja Lasten oma vuosikirja (Tuula Korolainen Riitta Tulusto, Lasten Keskus 201) sekä Meidän ja muiden uskonnot (Tytti Issakainen, Lasten Keskus 20). Tiina Haapsalo, SLK

6 pedagogiikka Kehitä kasvatustyötä Miten kasvatuksen kehittämisasiakirjat, Lapset seurakuntalaisina, Tytöt ja pojat seurakuntalaisina ja Nuoret seurakuntalaisina voisivat, palvella oman seurakuntanne kasvatuksen toiminnan suunnittelua? Tarjoamme seurakuntanne työntekijöille ja vastuunkantajille yhteisen kehittämisprosessin, jossa kehittämisasiakirjojen sisällöistä tulee käytännön ideoita ja joka tuo uutta virtaa ja innostusta kasvatuksen työhön. Autamme tunnistamaan toimintaympäristönne ajankohtaiset muutostarpeet, valitsemaan sopivimmat painopisteet sekä löytämään ratkaisuja työn kehittämiseen. Kehittämispäivien sisältö, laajuus ja työskentelytavat räätälöidään vastaamaan seurakuntanne tarpeita. Työskentely voidaan toteuttaa koko kasvatuksen yhteisenä prosessina tai keskittyen eri työmuotoihin. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Hanna Pulkkinen, SO ja Juha Kinanen, PTK Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Tarjoamme lastenohjaajille kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta, jonka sisältöinä ovat mm. lapsen hengellisyyden tukeminen, raamatunkerronnan menetelmät, jumalanpalvelus ja hartaudet, ajankohtainen pedagoginen ajattelu sekä työntekijän oma hengellinen kasvu. Koulutus voidaan räätälöidä seurakuntayhtymän tai useamman seurakunnan työntekijöille. Koulutus toteutetaan esimerkiksi kahdeksan lähiopiskelupäivän, oppimistehtävien ja kirjallisuuden muodostamana kokonaisuutena kahden lukukauden kuluessa. Se voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Koulutuksen jälkeen halukkailla on mahdollisuus suorittaa Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon kuuluva Kristillinen kasvatus -tutkinnonosa. Eija Liimatainen, 0 12, ja Heli Mäkinen, SO Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osia. Esimerkkejä tutkinnonosista: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä Koulutus voidaan räätälöidä esimerkiksi seurakuntayhtymän tai usean seurakunnan työntekijöille. Se sopii myös eri organisaatioiden työntekijöiden yhteistyökoulutukseksi. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi oppimistehtäviä ja kirjallisuutta. Koulutus voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Järvenpään kampus, Tutta Tamminen, , ja Pieksämäen kampus, Päivi Salovaara, 00 30, Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Oivalluksia itsestä ja toisista, keskustelua samanlaisuudesta ja erilaisuudesta. MOD-kurssit kutsuvat sinua pohtimaan itseäsi ja suhdettasi toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin. Peruskurssin punainen lanka kulkee edeten itseen tutustumisesta suhteeseen muihin, kasvaen me ne-ajattelun tarkastelusta työskentelyyn ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmisnäkemyksistä sekä vapaudesta. Jatkokurssin punainen lanka muodostuu yhteiskunnallisesta tarkastelusta, maahanmuuttokysymysten, rasismin ja valtarakenteiden tuomien jännitteiden käsittelystä sekä tulevaisuuden vastuullisesta tarkastelusta. Sekä perus- että jatkokurssi ovat kahden työskentelypäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tehdään ryhmän kanssa toiminnallisia harjoituksia, oivalletaan jotain itsestä ja toisista sekä käydään vuoropuhelua ryhmässä. Kurssista saa MOD-todistuksen. Anna-Leena Klemetti-Falenius, , Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa Lapsivaikutusten arviointia koskeva säännös tuli voimaan 201. Sen soveltamisesta seurakuntien hallinnossa ja toiminnassa on saatu jo paljon käytännön kokemusta. Hyväksi koettuja käytäntöjä kannattaa jakaa ja uusia hyviä toimintatapoja yhä kehittää. Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Hanna Pulkkinen ja Sami Lahtiluoma SO

7 PERHEIDEN KANSSA PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Lapsen oikeuksien päivänä 201 julkaistavilla uudistetuilla vanhemmuuden teeseillä tuot uudenlaista sisältöä perhekerhoihin, kastekeskusteluihin ja kasvatuskumppanuuteen. Koulutuksessa käytetään ja sovelletaan tiiviistä ja ajankohtaista teesivihkosta tukimateriaaleineen. Kysymys- ja vinkkilaatikoiden sekä kuvituksen ja tekstien kautta teesit virittävät avoimeen ja ennakkoluulottomaan keskusteluun vanhempien kanssa eri tilanteissa. Teesien teemoja ovat mm. kilpailu, epäonnistuminen ja pettymykset, kunnioitus, turvallisuus, kristillinen kasvatus sekä ajankäyttö. Päin perhettä Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Perhe on lapsen ensisijainen kasvunpaikka. Seurakunta lupaa kasteessa tukea perhettä kristillisessä kasvatuksessa. Miten tämä käytännössä tapahtuu eri ikävaiheissa? Monimuotoisen perhetyön kehittäminen on haaste, jossa kuljetaan perinteisten työalarajojen yli ja luodaan uusia tapoja kohdata ja tukea perheitä heidän elämäntilanteissaan. Miten kohdataan isät tai vauvat, entä erilaisten perheiden koko kirjo? Millainen toiminta tukee perheiden hyvinvointia? Koulutuksessa vahvistetaan perhelähtöistä työotetta, tutustutaan perhetyön mahdollisuuksiin, vahvistetaan kasvatuksen kaarta ja luodaan rakenteita, joiden kautta perhetyön kehittäminen on mahdollista. Lisäksi kehitetään yhteydenpitoa perheisiin. Koulutus on tarkoitettu moniammatillisille tiimeille, esimerkiksi kasvatus, diakonia ja papit. Sopii myös varhaiskasvatuksen tiimeille. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Lapset puheeksi -koulutus (THL) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämä Lapset puheeksi -malli sopii hyvin vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön vaikkapa kasvatuskeskusteluissa. Malli auttaa lapsilähtöisen työotteen käytössä erityisesti silloin, kun vanhemmalla on ongelmia ja huolia. Koulutus on kaksipäiväinen. Ensimmäinen päivä sisältää Toimiva lapsi & perhe -työskentelyn periaatteisiin tutustumisen sekä perehtymisen Lapset puheeksi -lokikirjan käyttöön. Toinen päivä keskittyy koulutettavien arkityössään menetelmästä saamien kokemusten kokoamiseen ja menetelmätyönohjaukseen. Heli Mäkinen, Hanna Pulkkinen ja Riikka Reina, SO Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat Oletko miettinyt, miten puhuisit parisuhteesta lasten vanhempien kanssa? Tarvitsetko uutta ideaa vanhemmuudesta keskusteluun? Voisiko rippikoulun seurusteluopetuksen hoitaa eri tavalla kuin ennen? Koulutuksessa tutustutaan Parisuhteen palikat -tuoteperheeseen sekä konkreettisen puisen palikkatalon käyttöön ryhmien kanssa tai keskusteluissa. Palikkatalo tarjoaa työntekijöille ja vapaaehtoisille monikäyttöisen työvälineen, jonka avulla voi käsitellä keskustellen ja toiminnallisesti seurustelun, parisuhteen tai vanhemmuuden kysymyksiä erilaisissa ryhmissä (lisätietoja Vaihtoehtoina ovat 1 2 päivän koulutukset parisuhteen, vanhemmuuden tai seurustelun palikoista. Teemoja käsitellään miniluentojen ja toiminnallisten ryhmätyömenetelmien avulla. Koulutuksen työskentelytapa antaa valmiita ideoita siitä, miten eri tavoin näitä työvälineitä voi soveltaa omassa työssä. Sisällöllinen painotus määräytyy ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena työyhteisökoulutuksena tai suunnata lapsi- ja perhetyöhön. Riikka Reina ja Hanna Pulkkinen, SO

8 RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Kaipaatko lisää osaamista lapsen kokemuksellisen oppimisen mahdollistamiseksi Raamatun maailmasta? Ota haltuun raamattuleikkimenetelmä koulutuksen ja uuden kirjan avulla. Raamattuleikki kunnioittaa lapsilähtöisyyttä, osallisuutta, lapsen leikkiä. Koulutus antaa taitoa roolityöskentelyyn, leikin ja draaman teoriaan, kokonaisen prosessin rakentamiseen ja sen ohjaamiseen huomioiden lapsen kehityksen, taitotavoitteet ja lapsen ryhmäprosessiin virittäytymisen. Lattiakuvat Tiina Haapsalo ja Lattiakuvat on raamatunkerronnan ja kokemisen menetelmä, joka sopii kaikenikäisille. Raamatun kertomukset ja osallistujan elämä asettuvat vuoropuheluun toistensa kanssa. Työskentelyssä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaisuus, aistit, kehollisuus ja symboliikka. Annika v. löytää rintanapin ja lukee tekstin: Koska pienet ovat suurimpia! Äiti: Aivan, niin ovat. Annika: Niin mutta koska? Peruskurssilla perehdytään menetelmän teoreettiseen taustaan ja opetellaan toteuttamaan eri-ikäisille ja erilaisiin ryhmiin sopivia valmiita kertomuksia. Jatkokurssilla opetellaan valmistamaan ja ohjaamaan omia toteutuksia ja arvioimaan menetelmän soveltuvuutta oman työn tavoitteiden kannalta sekä syvennetään teorian sisäistämistä. Tiina Haapsalo ja sekä Riikka Reina, Heli Mäkinen ja Raili Keränen-Pantsu, SO Godly Play ja Deep Talk Joko tunnet Godly Playn? Voimme järjestää tähän kristinuskoa avaavaan hengellisen ohjauksen menetelmään joko tutustumispäivän, Godly Play -ohjaajan peruskurssin tai hengelliseen rakentumiseen tähtäävän retriitin. Deep Talk on työnohjaaja Tuula Valkosen Godly Playn pohjalta kehittämä yhteisömenetelmä, jota on käytetty niin seurakuntatyöyhteisöissä, kunnissa kuin yrityksissäkin vahvistamassa yhteistä ajattelua ja vuorovaikutusta. Voitte tilata työyhteisöönne tai yhteistyötahoille noin kaksi tuntia kestävät Deep Talk -työskentelyn. Jos olette kiinnostuneita itse ohjaamaan Deep Talkia, voimme järjestää ohjaajakoulutuksen, joka pitää sisällään Godly Play -peruskurssin lisäksi kaksi Deep Talk -päivää. Sisälle Raamattuun Raamattu on seurakunnan työntekijän tärkein ja haastavin työkirja. Olemme saaneet monissa palautteissa toiveita raamattukoulutuksista. Suunnittelemme mielellämme tarpeisiinne sopivan koulutuksen, johon voidaan liittää erilaisia menetelmiä sen mukaan, mille ryhmälle koulutus suunnataan.

9 Musiikki musiikki Mari Torri-Tuominen, SLK Laula leiki Lasten virsi Tutustumme Lasten virsi -kirjaan laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Teemme myös eläväksi lasten virttä Laula, leiki Lasten virsi -virikemateriaalin sekä Lasten virsi -cd:n kautta. Koulutuksessa voidaan painottaa esimerkiksi kirkkovuotta, lapsikuoroa, päiväkerhon tai perhekerhon tarpeita. Tästä koulutuksesta saat heti materiaalia ja innostusta käyttöösi! Kirkkomuskari Kirkkomuskaritoiminta kasvaa ja monimuotoistuu. Uusi Kirkkomuskari 2 -materiaali tarjoaa kymmenen uutta teemaa lauluineen ja leikkeineen. Yhden päivän koulutuksessa saa käsityksen uudesta materiaalista; kahden päivän koulutuksessa pääsemme jo soveltamaan teemojen materiaalia. Koulutukseen voi lisätä myös laajemmin seurakuntien muskaritoiminnan periaatteita ja tavoitteita. Musiikin iloa! Tehdään yhdessä projekti, konsertti, Lasten virsi -laulajaiset tms. Mukaan voi kutsua paikallisen lapsikuoron, soittajia tai muita ryhmiä. Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus Uusi kehittämismateriaali Lapsi ja musiikki seurakunnassa on pohjana kaikissa musiikkikoulutuksissa. Tilauskoulutuksen voi järjestää myös siitä käsin. Tällöin pääsemme pohtimaan ja vastaamaan näihin kysymyksiin: Millaista musiikkitoimintaa seurakunnassamme on? Ovatko lasten mahdollisuudet osallistua kirkon musiikkiin tasavertaiset? Millaisia kuorotoiminnan ja musiikkiryhmien muotoja seurakunnassamme on? Millaista musiikkia teemme seurakunnassa yhdessä? Miten voin kehittää kaikkea tätä?

10 työyhteisöt, VIESTINTÄ JA MEDIA TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Miten seurakunnan työntekijät voivat rakentaa toimivan alustan seurakuntalaisten aktiiviselle toiminnalle? Mikä innostaa, mikä pitää innostuksen yllä? Tässä koulutuksessa ei katsota työalarajoja, mutta siinä hyödynnetään kasvatuksen piirissä syntyneitä hyviä vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä. Koulutukseen voivat osallistua myös vapaaehtoistyötä kannattelevat seurakuntalaiset. Kouluttaja selvittää tilaajan kanssa nykyiset käytännöt ja auttaa rikastamaan niitä ja löytämään tarvittavat työkalut. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Miten kehitämme vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja omassa työssämme? Käsiteltäviä teemoja ovat omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, luottamuksen vahvistaminen, työyhteisön pelisääntöjen rakentaminen ja palautteen merkityksen ymmärtäminen hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa. Tiina Haapsalo, SLK Virkistystä ja syventelyä Työyhteisöt kaipaavat käynnistystä, virkistystä ja iloa, jotta työ maistuisi ja ihmiset voisivat hyvin. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttajilla on työkalupakissaan paljon menetelmiä, joiden avulla hyvä henki saadaan päälle. Tulemme mielellämme mukaan startti- ja virkistyspäiviin ja tuomme mukanamme kiinnostavia keskustelunaiheita, ihanaa musiikkia, veren kiertämään laittavaa liikettä, tanssia ja draamaa, aikuisenkin mukanaan vievää leikkiä, vaikka lattiakuvien ja Godly Playn muodossa. Tapaamiseen voi liittyä hengellistä syventelyä messussa tai rukoushelmien kanssa. Joskus tavoitteena on se, että saa jotain ihan itselle. VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Epävarmuutta viestintätaidoissa? Mistä syntyvät toimivat ja tavoittavat viestit? Mikä perheitä puhuttelee? Tartunko paperiin vai nettiin? Mitä edellyttää yhteistyö seurakunnan tiedottajan kanssa? Entä paikallisen median? Miten kehittäisin vuorovaikutustaitojani? Tiivis 1 2 päivän peruspaketti sekä intoa ja oivalluksia varhaiskasvatuksen tiimeille tai työyhteisölle laajemminkin. Viestinnän kenttä on laaja; koulutus räätälöidään ryhmä tarpeita vastaavaksi. Erja Saarinen, SLK Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Miten osallisuudesta tulisi kasvattajan arjen työväline? Olemme työssämme jatkuvasti vuorovaikutuksessa vanhempien ja lasten kanssa. Vuorovaikutustaitojen ajan tasalla pitäminen tukee sekä kasvatuskumppanuutta että osallisuuden mahdollistumista lapsiryhmässä. Miten kehittäisimme yhdessä osallisuuden pedagogiikkaa lapsen ja perheiden parhaaksi? Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Erja Saarinen, SLK Voimia työnohjauksesta Jokaisella meillä on oma suhde itseemme, työhömme ja työyhteisöömme. Jokainen meistä on osa oman työyhteisönsä tarinaa. Voimavarakeskeinen työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tulla nähdyksi oman tarinansa kanssa sekä kuulla toisten tarinat. Yhdessä löydetyt vaihtoehtoiset tarinat rakentavat, kehittävät ja suuntaavat työyhteisöä toimimaan moniäänisessä tarinassa toinen toistaan kunnioittaen ja yhteisestä vuorovaikutuksesta voimaantuen. Tarjolla on sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Tiina Haapsalo, SLK

11 LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Haluaisitko tarjota alueesi opettajille ammattitaidon kehittämistä ja syventämistä uskonnonpedagogiikassa tai tukea opettajia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa vahvistaen opiskelijoiden elämäntaitoja? Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat tarjoavat erilaisia koulutussisältöjä, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi opettajille ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekeville suunnattuun koulutusiltapäivään. Samassa tilaisuudessa seurakunta voi tuoda esille omaa osaamistaan ja yhteistyömahdollisuuksia opettajille. Kaikissa koulutuksissamme Osaamistavoitteet: pedagogisen osaamisen kehittäminen ja syventäminen Sisällöt ja rakenne: neuvoteltavissa alueen tarpeiden mukaiseksi, esimerkiksi Iltapäiväkoulutus sovitusta teemasta Osallistumismaksu: neuvotellaan sisältö ja koulutettavat sekä heidän määränsä huomioiden Kohderyhmät: opettajat ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekevät henkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet Järjestäjät: Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat Ilmoittautuminen koulutuksiin: sovitaan seurakunnan vastuuhenkilön kanssa Intoa täynnä takaisin kentälle! Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Loistavan vastaanoton saanut UPEAT-kiertue tulee lähellesi tänäkin vuonna! Maksuttomassa iltapäivässä saat tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä uskonnonpedagogiikkaan liittyvistä aiheista ja vahvistat uskonnonpedagogista asiantuntijuuttasi. Pääset myös jakamaan ideoita muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia niin luokan- kuin aineenopettajille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Tarjoamme valmiita koulutuspaketteja, joista muutama esimerkki alla. Voit lukea tarjonnastamme lisää osoitteessa Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Koulutuksessa käsitellään uskonnonpedagogisen ajattelun erityiskysymyksiä käytännöllisistä lähtökohdista käsin. Koulutuksessa tutustutaan kahteen uskonnonopetukseen kehitettyyn menetelmään: 1. Lattiakuvat oppilaita osallistava, yhteisöllinen kerronnan menetelmä, joka tuo tutut kertomukset osaksi oppilaan omaa kokemusmaailma. 2. Godly Play yhdessä ihmetellen ja pohtien sekä tuttuja kertomuksia toiminnallisesti työstäen. Uudet opetussuunnitelmat haltuun Vuonna 201 astuvat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudet sisällöt puhututtavat opettajia ja luovat työhön sekä haasteita uuden oppimisesta että mahdollisuuksia uudistaa omaa opetusta sisältölähtöisesti. Koulutuksessa tutustutaan yhteiskunnan normistoon ja käydään läpi uusia opetussuunnitelman sisältöjä sekä kokonaisuutena että keskittyen osallistujia kiinnostaviin sisältöihin. Koulutuksessa avataan myös arviointia ja tuetaan opettajan pedagogista vapautta opetussuunnitelman toteuttajana. Taidot pilvistä käsiin! Miten erilaisilla teknologisilla innovaatioilla voidaan motivoida, aktivoida, ohjata ja ryhmäyttää opiskelijoita? Millaista pedagogiikkaa erilaisten pilvipalveluiden hyödyntäminen ja sähköisyys vaatii opettajalta? Työpajassa käsitellään lyhyesti kaikkea tätä ja helppoja sovelluksia, joita voit hyödyntää opetuksessa jo seuraavana päivänä. Työpaja soveltuu niin luokan- kuin aineenopettajille. KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Voit lukea lisää UPEAT-toiminnasta ja ilmoittautua mukaan osoitteessa KEVÄT 201: Turku.3. Lahti.3. Oulu 13.. Jyväskylä

Koulutuskalenteri. Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry

Koulutuskalenteri. Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Koulutuskalenteri Seurakuntaopisto Seurakuntien Lapsityön Keskus ry KASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA JA TEOLOGIA...6 Uskontokasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa Kehittyvä mentori -seminaari Haastavat nuoret

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2015-2016

Koulutuskalenteri 2015-2016 Koulutuskalenteri 2015-2016 Taitoja elämään! Uusi opetussuunnitelma korostaa taitojen oppimista. Tulevaisuuden yhteiskunta ja elämä asettavat meille jatkuvasti uusia oppimishaasteita esimerkiksi nopeaan

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

Osaamista, iloa ja rohkeutta lapsi- ja perhetyöhön. Koulutuskalenteri. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Seurakuntaopisto

Osaamista, iloa ja rohkeutta lapsi- ja perhetyöhön. Koulutuskalenteri. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Seurakuntaopisto 2013 Osaamista, iloa ja rohkeutta lapsi- ja perhetyöhön Koulutuskalenteri Seurakuntien Lapsityön Keskus ry Seurakuntaopisto 1 SISÄLLYS ILOA JA OIVALLUKSIA TYÖHÖN! 3 Seurakuntaopisto kumppanisi kehittämisessä

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00)

Työpajat. Doodlaus - tarinallistaminen - dialogi. Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Työpajat Torstai 27.8.2013 3x50min, (8.30, 9.30 ja 11.00) Doodlaus tarinallistaminen dialogi Ag C234 Mitä piirteitä haluaisin vahvistaa itsessäni ja tuoda näkyväksi työssäni? Valokuvan käyttö verme- tapaamisissa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä

Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä Lapsen hyvä arki 2 hanke (2011-2013) PaKaste hankekokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan osahanke 9.9.2013 Kirsi Anttila / Saara

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry VUOROVAIKUTUSKYLPY Saara Jaskari Turun ensi- ja turvakoti ry Yleistä Turun ensi- ja turvakoti ry organisoima projekti. Raha-automaattiyhdistyksen kehittämisavustus vuosille 2010-2013 Projektin tavoite

Lisätiedot

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Ulla Sirviö-Hyttinen, Suomen Lions liitto ry./ Lions Quest-ohjelmat Sanna Jattu, Nuorten keskus ry Anna-Maija Lahtinen, Suomen lasten ja nuorten säätiö Elämäntaidot

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 Oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi - kirkon näkökulma ja puheenvuoro Marja-Leena

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot