räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen"

Transkriptio

1 räätälöity koulutus 201 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen 1

2 räätälöity koulutus RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS Tilaa viestintäkoulutusta vaikka koko työyhteisölle tai kimppakoulutuksena naapuriseurakunnan kanssa. Lue lisää sivulta! Tietävätkö ihmiset, mitä kaikkea meillä on tarjolla? Uskaltaisiko sitä markkinoida? Missä ja miten? Osaisinko? Asiantuntevaa ja ajankohtaista koulutusta, joka ottaa huomioon paikalliset painotukset Koulutuksia voidaan toteuttaa paikallisesti työyhteisössänne tai usean työyhteisön kesken. Tällöin sisällöt ja toteutustapa räätälöidään tarpeidenne mukaisiksi kanssanne yhdessä suunnitellen. Ohessa on esimerkkejä koulutusteemoista. Niitä voidaan myös yhdistellä erilaisiksi koulutuskokonaisuuksiksi tai voitte tilata meidät suunnittelemaan koulutuksen muusta toivomastanne aiheesta varhaiskasvatuksen alueelta. Veera Varhaiskasvattaja Enkulin seurakunta Hinnat Tilauskoulutusten hinnat sovitaan koulutuskohtaisesti. Pääsääntöisesti yhden kouluttajan koulutusmaksu on 0 /päivä. Lisäksi laskutamme matkakulut ja mahdolliset majoituskulut. 2 2

3 Sisällys TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Sisällys PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Pyhäkoulutsemppi Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Tilaa lapsen äänelle Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Lapsen tukeminen surussa Kaiken maailman juhlat Kehitä kasvatustyötä Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Päin perhettä Lapset puheeksi -koulutus (THL) Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Lattiakuvat Godly Play ja Deep Talk Sisälle Raamattuun MUSIIKKI Laula leiki Lasten virsi Kirkkomuskari Musiikin iloa! Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Virkistystä ja syventelyä Voimia työnohjauksesta LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ Koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Elämäntaitoja oppimaan! Uudet opetussuunnitelmat haltuun Taidot pilvistä käsiin! 11 TIEDUSTELUT SEURAKUNTAOPISTO Heli Mäkinen, p Hanna Pulkkinen, p Carita Sirkka, p Riikka Reina, p Raili Keränen-Pantsu, p Salla Vainio, p SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS Anita Ahtiainen, p. (0) 1 Kaisa Aitlahti, p. (0) Tiina Haapsalo, p. (0) 1 Liisa Luukkonen, p. (0) 13 Kirsi Pohjola, p. (0) Mari Torri-Tuominen, p. (0) 12 Katso tarkemmin kääntöpuoli sivut

4 TEOLOGIA JA PEDAGOGIIKKA PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Päiväkerhon 0-vuotisjuhlavuosi on erinomainen aika pedagogiselle kehittämiselle. Koulutus auttaa panostamaan päiväkerhon laatuun ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutuksessa pohditaan päiväkerhon tavoitteita sekä sitä, miten seurakuntasi päiväkerho tukee lapsen kehittymistä, kasvua ja osallisuutta. Lisäksi keskitytään hyvän kasvuympäristön rakentamiseen sekä kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen. TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Miten edetä seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisessä? Miten perheet innostuisivat iltarukouksesta ja messusta? Järjestämme mielellämme tapahtumia, joissa lapset ja perheet ovat mukana rakentamassa seurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää. Tuomme erilaisia näkökulmia työntekijöiden yhteiseen jumalanpalveluskoulutukseen. Voimme painottaa tarpeen mukaan musiikkia, suunnittelua ja valmistelua, erilaisten ryhmien yhteen tuomista, viestintää, pedagogisia menetelmiä tai teologiaa. Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen, SLK Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? Miten lapsilähtöisyys näkyy kristillisessä kasvatuksessa, kerhojen hartauksissa tai jumalanpalveluksissa? Mikä on lapsen paikka silloin, kun puhutaan opista tai Raamatusta? Millainen on lapsilähtöinen kerhohartaus? Pohditaan yhdessä työmme perustaa ja kehitetään käytäntöjä, joiden avulla lapsi on keskellä myös silloin, kun puhumme uskosta, opista tai Raamatusta. Päiväkerhon matriisin avulla muovataan työyhteisön kesken yhteinen ja monipuolinen näkemys siitä, mitä perheet saavat tuodessaan lapsen päiväkerhoon. Koulutus on oiva voimavara varhaiskasvatuksen tiimeille. Pyhäkoulutsemppi Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pyhäkoulu on jatkuvasti uudistuva työmuoto. Pyhäkoulutsemppin aiheeksi voitte ottaa pyhäkoulutoiminnan suunnittelun, musiikin, menetelmät, markkinoinnin, pyhäkoulun ohjaajien hengellisen ohjaamisen tai monikulttuurisuuden. Jos pyhäkoulu on alueellanne hiipunut, voimme yhdessä suunnitella toiminnan startin. Tsemppiin voi liittää myös lapsille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Pyhäkoulutsempin toteuttamiseen voi saada tukea Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:ltä. Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Mitä kaikkea hyvin rakennettu yhteistyö päivähoidon kanssa tarkoittaa? Miten tukea päivähoidon varhaiskasvattajia uskontokasvatuksessa? Onko aika arvioida tehtyjä malleja ja etsiä uutta? Onko mentorointi ajan tasalla? Tarvitsevatko kuntasi päivähoidon johtajat oman koulutuksen? Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteistyömalleja ja sisäistää vuorovaikutuksellinen työote osaksi omaa perustehtävää. Perustana on Vasun uskonto- ja katsomuskasvatus. Riikka Reina, SO Tiina Haapsalo, SLK

5 pedagogiikka Upea ja mahtava tietopaketti lyhyessä ajassa! Tilaa lapsen äänelle Seurakunta on yhteisö, jossa kaikki kuuluvat joukkoon ja jokainen jäsen on tärkeä. Lapsella pitää olla paikka seurakunnassa siinä missä aikuisellakin. Lapsen toiveiden ja tarpeiden kuuleminen vaatii taitoa ja tahtoa. Lisäksi pitää varmistaa, että lasten ajatukset vaikuttavat konkreettiseen toimintaan riittävän nopeasti. Näin lapsi otetaan seurakuntalaisena todesta, annetaan hänen muovata seurakuntaa omannäköisekseen ja syntyy yhteisö, jossa lapsen todellisuus on kaikkien rikkaus. Millainen seurakunta antaa tilaa lapselle ja puolustaa hänen oikeuttaan osallisuuteen? Koulutus tarjoaa välineitä varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen. Koulutus soveltuu kaikille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Pienetkin lapset kiusaavat. Kiusaajan ja kiusatun roolit muodostuvat jo varhaislapsuudessa. Miten havaita, havainnoida ja puuttua? Miten katkaista kiusaaminen heti? Koulutuksen pohjana on ajankohtaista tietoa (mm. Laura Revon väitös ja KiVa Koulu -hanke sovellettuna). Materiaalina on uusi lasten kuvakirja aiheesta, ohjaajan materiaali sekä vanhemmille suunnattu tukipaketti. Koulutus antaa sekä seurakunnan että yhteiskunnan varhaiskasvattajalle valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä kiusaamista lapsiryhmässä. Lapsen tukeminen surussa Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajaa pysähtymään lapsen vierelle. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttaa kasvattajaa tukemaan lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta sekä opitaan toimintatapoja, joiden avulla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä. Koulutus soveltuu sekä seurakunnan että päivähoidon varhaiskasvattajille. Kaiken maailman juhlat Tiina Haapsalo, SLK ja Heli Mäkinen, SO Lapset tarvitsevat mahdollisuuden tutustua kavereiden ja tuttujen erilaisiin kulttuuriperinteisiin. Koulutuksessa saa tietoa eri uskontojen ja kulttuurien juhlaperinteestä ja ideoita siihen, miten niihin tutustutaan lasten omaa uskontoa ja katsomusta kunnioittaen. Koulutuksen aineistoina käytetään erityisesti kirjoja Lasten oma vuosikirja (Tuula Korolainen Riitta Tulusto, Lasten Keskus 201) sekä Meidän ja muiden uskonnot (Tytti Issakainen, Lasten Keskus 20). Tiina Haapsalo, SLK

6 pedagogiikka Kehitä kasvatustyötä Miten kasvatuksen kehittämisasiakirjat, Lapset seurakuntalaisina, Tytöt ja pojat seurakuntalaisina ja Nuoret seurakuntalaisina voisivat, palvella oman seurakuntanne kasvatuksen toiminnan suunnittelua? Tarjoamme seurakuntanne työntekijöille ja vastuunkantajille yhteisen kehittämisprosessin, jossa kehittämisasiakirjojen sisällöistä tulee käytännön ideoita ja joka tuo uutta virtaa ja innostusta kasvatuksen työhön. Autamme tunnistamaan toimintaympäristönne ajankohtaiset muutostarpeet, valitsemaan sopivimmat painopisteet sekä löytämään ratkaisuja työn kehittämiseen. Kehittämispäivien sisältö, laajuus ja työskentelytavat räätälöidään vastaamaan seurakuntanne tarpeita. Työskentely voidaan toteuttaa koko kasvatuksen yhteisenä prosessina tai keskittyen eri työmuotoihin. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Hanna Pulkkinen, SO ja Juha Kinanen, PTK Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Tarjoamme lastenohjaajille kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta, jonka sisältöinä ovat mm. lapsen hengellisyyden tukeminen, raamatunkerronnan menetelmät, jumalanpalvelus ja hartaudet, ajankohtainen pedagoginen ajattelu sekä työntekijän oma hengellinen kasvu. Koulutus voidaan räätälöidä seurakuntayhtymän tai useamman seurakunnan työntekijöille. Koulutus toteutetaan esimerkiksi kahdeksan lähiopiskelupäivän, oppimistehtävien ja kirjallisuuden muodostamana kokonaisuutena kahden lukukauden kuluessa. Se voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Koulutuksen jälkeen halukkailla on mahdollisuus suorittaa Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon kuuluva Kristillinen kasvatus -tutkinnonosa. Eija Liimatainen, 0 12, ja Heli Mäkinen, SO Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osia. Esimerkkejä tutkinnonosista: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä Koulutus voidaan räätälöidä esimerkiksi seurakuntayhtymän tai usean seurakunnan työntekijöille. Se sopii myös eri organisaatioiden työntekijöiden yhteistyökoulutukseksi. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi oppimistehtäviä ja kirjallisuutta. Koulutus voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Järvenpään kampus, Tutta Tamminen, , ja Pieksämäen kampus, Päivi Salovaara, 00 30, Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Oivalluksia itsestä ja toisista, keskustelua samanlaisuudesta ja erilaisuudesta. MOD-kurssit kutsuvat sinua pohtimaan itseäsi ja suhdettasi toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin. Peruskurssin punainen lanka kulkee edeten itseen tutustumisesta suhteeseen muihin, kasvaen me ne-ajattelun tarkastelusta työskentelyyn ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmisnäkemyksistä sekä vapaudesta. Jatkokurssin punainen lanka muodostuu yhteiskunnallisesta tarkastelusta, maahanmuuttokysymysten, rasismin ja valtarakenteiden tuomien jännitteiden käsittelystä sekä tulevaisuuden vastuullisesta tarkastelusta. Sekä perus- että jatkokurssi ovat kahden työskentelypäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tehdään ryhmän kanssa toiminnallisia harjoituksia, oivalletaan jotain itsestä ja toisista sekä käydään vuoropuhelua ryhmässä. Kurssista saa MOD-todistuksen. Anna-Leena Klemetti-Falenius, , Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa Lapsivaikutusten arviointia koskeva säännös tuli voimaan 201. Sen soveltamisesta seurakuntien hallinnossa ja toiminnassa on saatu jo paljon käytännön kokemusta. Hyväksi koettuja käytäntöjä kannattaa jakaa ja uusia hyviä toimintatapoja yhä kehittää. Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Hanna Pulkkinen ja Sami Lahtiluoma SO

7 PERHEIDEN KANSSA PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Lapsen oikeuksien päivänä 201 julkaistavilla uudistetuilla vanhemmuuden teeseillä tuot uudenlaista sisältöä perhekerhoihin, kastekeskusteluihin ja kasvatuskumppanuuteen. Koulutuksessa käytetään ja sovelletaan tiiviistä ja ajankohtaista teesivihkosta tukimateriaaleineen. Kysymys- ja vinkkilaatikoiden sekä kuvituksen ja tekstien kautta teesit virittävät avoimeen ja ennakkoluulottomaan keskusteluun vanhempien kanssa eri tilanteissa. Teesien teemoja ovat mm. kilpailu, epäonnistuminen ja pettymykset, kunnioitus, turvallisuus, kristillinen kasvatus sekä ajankäyttö. Päin perhettä Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Perhe on lapsen ensisijainen kasvunpaikka. Seurakunta lupaa kasteessa tukea perhettä kristillisessä kasvatuksessa. Miten tämä käytännössä tapahtuu eri ikävaiheissa? Monimuotoisen perhetyön kehittäminen on haaste, jossa kuljetaan perinteisten työalarajojen yli ja luodaan uusia tapoja kohdata ja tukea perheitä heidän elämäntilanteissaan. Miten kohdataan isät tai vauvat, entä erilaisten perheiden koko kirjo? Millainen toiminta tukee perheiden hyvinvointia? Koulutuksessa vahvistetaan perhelähtöistä työotetta, tutustutaan perhetyön mahdollisuuksiin, vahvistetaan kasvatuksen kaarta ja luodaan rakenteita, joiden kautta perhetyön kehittäminen on mahdollista. Lisäksi kehitetään yhteydenpitoa perheisiin. Koulutus on tarkoitettu moniammatillisille tiimeille, esimerkiksi kasvatus, diakonia ja papit. Sopii myös varhaiskasvatuksen tiimeille. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Lapset puheeksi -koulutus (THL) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämä Lapset puheeksi -malli sopii hyvin vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön vaikkapa kasvatuskeskusteluissa. Malli auttaa lapsilähtöisen työotteen käytössä erityisesti silloin, kun vanhemmalla on ongelmia ja huolia. Koulutus on kaksipäiväinen. Ensimmäinen päivä sisältää Toimiva lapsi & perhe -työskentelyn periaatteisiin tutustumisen sekä perehtymisen Lapset puheeksi -lokikirjan käyttöön. Toinen päivä keskittyy koulutettavien arkityössään menetelmästä saamien kokemusten kokoamiseen ja menetelmätyönohjaukseen. Heli Mäkinen, Hanna Pulkkinen ja Riikka Reina, SO Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat Oletko miettinyt, miten puhuisit parisuhteesta lasten vanhempien kanssa? Tarvitsetko uutta ideaa vanhemmuudesta keskusteluun? Voisiko rippikoulun seurusteluopetuksen hoitaa eri tavalla kuin ennen? Koulutuksessa tutustutaan Parisuhteen palikat -tuoteperheeseen sekä konkreettisen puisen palikkatalon käyttöön ryhmien kanssa tai keskusteluissa. Palikkatalo tarjoaa työntekijöille ja vapaaehtoisille monikäyttöisen työvälineen, jonka avulla voi käsitellä keskustellen ja toiminnallisesti seurustelun, parisuhteen tai vanhemmuuden kysymyksiä erilaisissa ryhmissä (lisätietoja Vaihtoehtoina ovat 1 2 päivän koulutukset parisuhteen, vanhemmuuden tai seurustelun palikoista. Teemoja käsitellään miniluentojen ja toiminnallisten ryhmätyömenetelmien avulla. Koulutuksen työskentelytapa antaa valmiita ideoita siitä, miten eri tavoin näitä työvälineitä voi soveltaa omassa työssä. Sisällöllinen painotus määräytyy ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena työyhteisökoulutuksena tai suunnata lapsi- ja perhetyöhön. Riikka Reina ja Hanna Pulkkinen, SO

8 RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Kaipaatko lisää osaamista lapsen kokemuksellisen oppimisen mahdollistamiseksi Raamatun maailmasta? Ota haltuun raamattuleikkimenetelmä koulutuksen ja uuden kirjan avulla. Raamattuleikki kunnioittaa lapsilähtöisyyttä, osallisuutta, lapsen leikkiä. Koulutus antaa taitoa roolityöskentelyyn, leikin ja draaman teoriaan, kokonaisen prosessin rakentamiseen ja sen ohjaamiseen huomioiden lapsen kehityksen, taitotavoitteet ja lapsen ryhmäprosessiin virittäytymisen. Lattiakuvat Tiina Haapsalo ja Lattiakuvat on raamatunkerronnan ja kokemisen menetelmä, joka sopii kaikenikäisille. Raamatun kertomukset ja osallistujan elämä asettuvat vuoropuheluun toistensa kanssa. Työskentelyssä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaisuus, aistit, kehollisuus ja symboliikka. Annika v. löytää rintanapin ja lukee tekstin: Koska pienet ovat suurimpia! Äiti: Aivan, niin ovat. Annika: Niin mutta koska? Peruskurssilla perehdytään menetelmän teoreettiseen taustaan ja opetellaan toteuttamaan eri-ikäisille ja erilaisiin ryhmiin sopivia valmiita kertomuksia. Jatkokurssilla opetellaan valmistamaan ja ohjaamaan omia toteutuksia ja arvioimaan menetelmän soveltuvuutta oman työn tavoitteiden kannalta sekä syvennetään teorian sisäistämistä. Tiina Haapsalo ja sekä Riikka Reina, Heli Mäkinen ja Raili Keränen-Pantsu, SO Godly Play ja Deep Talk Joko tunnet Godly Playn? Voimme järjestää tähän kristinuskoa avaavaan hengellisen ohjauksen menetelmään joko tutustumispäivän, Godly Play -ohjaajan peruskurssin tai hengelliseen rakentumiseen tähtäävän retriitin. Deep Talk on työnohjaaja Tuula Valkosen Godly Playn pohjalta kehittämä yhteisömenetelmä, jota on käytetty niin seurakuntatyöyhteisöissä, kunnissa kuin yrityksissäkin vahvistamassa yhteistä ajattelua ja vuorovaikutusta. Voitte tilata työyhteisöönne tai yhteistyötahoille noin kaksi tuntia kestävät Deep Talk -työskentelyn. Jos olette kiinnostuneita itse ohjaamaan Deep Talkia, voimme järjestää ohjaajakoulutuksen, joka pitää sisällään Godly Play -peruskurssin lisäksi kaksi Deep Talk -päivää. Sisälle Raamattuun Raamattu on seurakunnan työntekijän tärkein ja haastavin työkirja. Olemme saaneet monissa palautteissa toiveita raamattukoulutuksista. Suunnittelemme mielellämme tarpeisiinne sopivan koulutuksen, johon voidaan liittää erilaisia menetelmiä sen mukaan, mille ryhmälle koulutus suunnataan.

9 Musiikki musiikki Mari Torri-Tuominen, SLK Laula leiki Lasten virsi Tutustumme Lasten virsi -kirjaan laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Teemme myös eläväksi lasten virttä Laula, leiki Lasten virsi -virikemateriaalin sekä Lasten virsi -cd:n kautta. Koulutuksessa voidaan painottaa esimerkiksi kirkkovuotta, lapsikuoroa, päiväkerhon tai perhekerhon tarpeita. Tästä koulutuksesta saat heti materiaalia ja innostusta käyttöösi! Kirkkomuskari Kirkkomuskaritoiminta kasvaa ja monimuotoistuu. Uusi Kirkkomuskari 2 -materiaali tarjoaa kymmenen uutta teemaa lauluineen ja leikkeineen. Yhden päivän koulutuksessa saa käsityksen uudesta materiaalista; kahden päivän koulutuksessa pääsemme jo soveltamaan teemojen materiaalia. Koulutukseen voi lisätä myös laajemmin seurakuntien muskaritoiminnan periaatteita ja tavoitteita. Musiikin iloa! Tehdään yhdessä projekti, konsertti, Lasten virsi -laulajaiset tms. Mukaan voi kutsua paikallisen lapsikuoron, soittajia tai muita ryhmiä. Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus Uusi kehittämismateriaali Lapsi ja musiikki seurakunnassa on pohjana kaikissa musiikkikoulutuksissa. Tilauskoulutuksen voi järjestää myös siitä käsin. Tällöin pääsemme pohtimaan ja vastaamaan näihin kysymyksiin: Millaista musiikkitoimintaa seurakunnassamme on? Ovatko lasten mahdollisuudet osallistua kirkon musiikkiin tasavertaiset? Millaisia kuorotoiminnan ja musiikkiryhmien muotoja seurakunnassamme on? Millaista musiikkia teemme seurakunnassa yhdessä? Miten voin kehittää kaikkea tätä?

10 työyhteisöt, VIESTINTÄ JA MEDIA TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Miten seurakunnan työntekijät voivat rakentaa toimivan alustan seurakuntalaisten aktiiviselle toiminnalle? Mikä innostaa, mikä pitää innostuksen yllä? Tässä koulutuksessa ei katsota työalarajoja, mutta siinä hyödynnetään kasvatuksen piirissä syntyneitä hyviä vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä. Koulutukseen voivat osallistua myös vapaaehtoistyötä kannattelevat seurakuntalaiset. Kouluttaja selvittää tilaajan kanssa nykyiset käytännöt ja auttaa rikastamaan niitä ja löytämään tarvittavat työkalut. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Miten kehitämme vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja omassa työssämme? Käsiteltäviä teemoja ovat omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, luottamuksen vahvistaminen, työyhteisön pelisääntöjen rakentaminen ja palautteen merkityksen ymmärtäminen hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa. Tiina Haapsalo, SLK Virkistystä ja syventelyä Työyhteisöt kaipaavat käynnistystä, virkistystä ja iloa, jotta työ maistuisi ja ihmiset voisivat hyvin. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttajilla on työkalupakissaan paljon menetelmiä, joiden avulla hyvä henki saadaan päälle. Tulemme mielellämme mukaan startti- ja virkistyspäiviin ja tuomme mukanamme kiinnostavia keskustelunaiheita, ihanaa musiikkia, veren kiertämään laittavaa liikettä, tanssia ja draamaa, aikuisenkin mukanaan vievää leikkiä, vaikka lattiakuvien ja Godly Playn muodossa. Tapaamiseen voi liittyä hengellistä syventelyä messussa tai rukoushelmien kanssa. Joskus tavoitteena on se, että saa jotain ihan itselle. VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Epävarmuutta viestintätaidoissa? Mistä syntyvät toimivat ja tavoittavat viestit? Mikä perheitä puhuttelee? Tartunko paperiin vai nettiin? Mitä edellyttää yhteistyö seurakunnan tiedottajan kanssa? Entä paikallisen median? Miten kehittäisin vuorovaikutustaitojani? Tiivis 1 2 päivän peruspaketti sekä intoa ja oivalluksia varhaiskasvatuksen tiimeille tai työyhteisölle laajemminkin. Viestinnän kenttä on laaja; koulutus räätälöidään ryhmä tarpeita vastaavaksi. Erja Saarinen, SLK Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Miten osallisuudesta tulisi kasvattajan arjen työväline? Olemme työssämme jatkuvasti vuorovaikutuksessa vanhempien ja lasten kanssa. Vuorovaikutustaitojen ajan tasalla pitäminen tukee sekä kasvatuskumppanuutta että osallisuuden mahdollistumista lapsiryhmässä. Miten kehittäisimme yhdessä osallisuuden pedagogiikkaa lapsen ja perheiden parhaaksi? Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Erja Saarinen, SLK Voimia työnohjauksesta Jokaisella meillä on oma suhde itseemme, työhömme ja työyhteisöömme. Jokainen meistä on osa oman työyhteisönsä tarinaa. Voimavarakeskeinen työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tulla nähdyksi oman tarinansa kanssa sekä kuulla toisten tarinat. Yhdessä löydetyt vaihtoehtoiset tarinat rakentavat, kehittävät ja suuntaavat työyhteisöä toimimaan moniäänisessä tarinassa toinen toistaan kunnioittaen ja yhteisestä vuorovaikutuksesta voimaantuen. Tarjolla on sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Tiina Haapsalo, SLK

11 LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Haluaisitko tarjota alueesi opettajille ammattitaidon kehittämistä ja syventämistä uskonnonpedagogiikassa tai tukea opettajia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa vahvistaen opiskelijoiden elämäntaitoja? Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat tarjoavat erilaisia koulutussisältöjä, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi opettajille ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekeville suunnattuun koulutusiltapäivään. Samassa tilaisuudessa seurakunta voi tuoda esille omaa osaamistaan ja yhteistyömahdollisuuksia opettajille. Kaikissa koulutuksissamme Osaamistavoitteet: pedagogisen osaamisen kehittäminen ja syventäminen Sisällöt ja rakenne: neuvoteltavissa alueen tarpeiden mukaiseksi, esimerkiksi Iltapäiväkoulutus sovitusta teemasta Osallistumismaksu: neuvotellaan sisältö ja koulutettavat sekä heidän määränsä huomioiden Kohderyhmät: opettajat ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekevät henkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet Järjestäjät: Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat Ilmoittautuminen koulutuksiin: sovitaan seurakunnan vastuuhenkilön kanssa Intoa täynnä takaisin kentälle! Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Loistavan vastaanoton saanut UPEAT-kiertue tulee lähellesi tänäkin vuonna! Maksuttomassa iltapäivässä saat tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä uskonnonpedagogiikkaan liittyvistä aiheista ja vahvistat uskonnonpedagogista asiantuntijuuttasi. Pääset myös jakamaan ideoita muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia niin luokan- kuin aineenopettajille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Tarjoamme valmiita koulutuspaketteja, joista muutama esimerkki alla. Voit lukea tarjonnastamme lisää osoitteessa Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Koulutuksessa käsitellään uskonnonpedagogisen ajattelun erityiskysymyksiä käytännöllisistä lähtökohdista käsin. Koulutuksessa tutustutaan kahteen uskonnonopetukseen kehitettyyn menetelmään: 1. Lattiakuvat oppilaita osallistava, yhteisöllinen kerronnan menetelmä, joka tuo tutut kertomukset osaksi oppilaan omaa kokemusmaailma. 2. Godly Play yhdessä ihmetellen ja pohtien sekä tuttuja kertomuksia toiminnallisesti työstäen. Uudet opetussuunnitelmat haltuun Vuonna 201 astuvat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudet sisällöt puhututtavat opettajia ja luovat työhön sekä haasteita uuden oppimisesta että mahdollisuuksia uudistaa omaa opetusta sisältölähtöisesti. Koulutuksessa tutustutaan yhteiskunnan normistoon ja käydään läpi uusia opetussuunnitelman sisältöjä sekä kokonaisuutena että keskittyen osallistujia kiinnostaviin sisältöihin. Koulutuksessa avataan myös arviointia ja tuetaan opettajan pedagogista vapautta opetussuunnitelman toteuttajana. Taidot pilvistä käsiin! Miten erilaisilla teknologisilla innovaatioilla voidaan motivoida, aktivoida, ohjata ja ryhmäyttää opiskelijoita? Millaista pedagogiikkaa erilaisten pilvipalveluiden hyödyntäminen ja sähköisyys vaatii opettajalta? Työpajassa käsitellään lyhyesti kaikkea tätä ja helppoja sovelluksia, joita voit hyödyntää opetuksessa jo seuraavana päivänä. Työpaja soveltuu niin luokan- kuin aineenopettajille. KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Voit lukea lisää UPEAT-toiminnasta ja ilmoittautua mukaan osoitteessa KEVÄT 201: Turku.3. Lahti.3. Oulu 13.. Jyväskylä

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT

SUOMEN SUOMEN E EV. V LU LUT. T SEUR SEU AKUNTIEN RAKUNTIEN L LAPSIT APSITYÖ YÖN KESKUS KESKUS R RY: Y:N VUOSIKERT Vuosikko 2012 SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS KUS RY:N VUOSIKERTOMUS SUOMEN EV.-LUT. SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN Ö KESKUS RY:N VUOSIKERTOMUS Käytettyjä lyhenteitä: Kirkkohallituksen yksiköt KDS

Lisätiedot

TYTÖT JA POJAT SEURAKUNTALAISINA

TYTÖT JA POJAT SEURAKUNTALAISINA KIRKKOHALLITUS TYTÖT JA POJAT SEURAKUNTALAISINA KEHITTÄMISASIAKIRJA 20.9.2012 LUONNOS KOMMMENTOITAVAKSI 2012 SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Sisältö ESIPUHE: MIKSI KEHITETÄÄN?... 3 I AIKA MUUTTUU JA SEURAKUNTA KEHITTYY...

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

lapsella on oikeus pyhään Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry

lapsella on oikeus pyhään Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry lapsella on oikeus pyhään Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry VUOSIKERTOMUS 2009 2 vuosikertomus 2009 l l l l l l l l l l l l l l l l l l Että joku pysyy vierellä 5 kalevi Virtanen Puheenjohtajan

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

KOHTI LEIKKIVÄÄ KIRKKOA strategia seurakuntien lapsi- ja perhetyön käytössä

KOHTI LEIKKIVÄÄ KIRKKOA strategia seurakuntien lapsi- ja perhetyön käytössä KOHTI LEIKKIVÄÄ KIRKKOA strategia seurakuntien lapsi- ja perhetyön käytössä Tomi Hakkarainen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Vuosikko 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n vuosikertomus

Vuosikko 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n vuosikertomus Vuosikko 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n vuosikertomus Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia Miten tehdään elämää suuremmista kysymyksistä arjen kokoisia? Musiikin riemua Vekaraviisuissa

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto 10.4.2012

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO. Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinto 10.4.2012 LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Näyttötutkinto 10.4.2012 Koulutuskeskus Agricolan rehtorin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Kuopion ev.lut. seurakuntien strategia vuoteen 2015 1 (19) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymänyhteiselle kirkkoneuvostolle Kirkon perustehtävä on julistaa evankeliumia

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y 120 vuotta V u o s i k e r t o m u s

S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y 120 vuotta V u o s i k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa 120 vuotta 08 V u o s i k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys 1

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 VARKAUDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 2.1. Tehtävä 2.2. Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 3. Esiopetuksen

Lisätiedot