räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "räätälöity koulutus 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen"

Transkriptio

1 räätälöity koulutus 201 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen 1

2 räätälöity koulutus RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS Tilaa viestintäkoulutusta vaikka koko työyhteisölle tai kimppakoulutuksena naapuriseurakunnan kanssa. Lue lisää sivulta! Tietävätkö ihmiset, mitä kaikkea meillä on tarjolla? Uskaltaisiko sitä markkinoida? Missä ja miten? Osaisinko? Asiantuntevaa ja ajankohtaista koulutusta, joka ottaa huomioon paikalliset painotukset Koulutuksia voidaan toteuttaa paikallisesti työyhteisössänne tai usean työyhteisön kesken. Tällöin sisällöt ja toteutustapa räätälöidään tarpeidenne mukaisiksi kanssanne yhdessä suunnitellen. Ohessa on esimerkkejä koulutusteemoista. Niitä voidaan myös yhdistellä erilaisiksi koulutuskokonaisuuksiksi tai voitte tilata meidät suunnittelemaan koulutuksen muusta toivomastanne aiheesta varhaiskasvatuksen alueelta. Veera Varhaiskasvattaja Enkulin seurakunta Hinnat Tilauskoulutusten hinnat sovitaan koulutuskohtaisesti. Pääsääntöisesti yhden kouluttajan koulutusmaksu on 0 /päivä. Lisäksi laskutamme matkakulut ja mahdolliset majoituskulut. 2 2

3 Sisällys TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Sisällys PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Pyhäkoulutsemppi Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Tilaa lapsen äänelle Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Lapsen tukeminen surussa Kaiken maailman juhlat Kehitä kasvatustyötä Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Päin perhettä Lapset puheeksi -koulutus (THL) Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Lattiakuvat Godly Play ja Deep Talk Sisälle Raamattuun MUSIIKKI Laula leiki Lasten virsi Kirkkomuskari Musiikin iloa! Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Virkistystä ja syventelyä Voimia työnohjauksesta LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ Koulun ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Elämäntaitoja oppimaan! Uudet opetussuunnitelmat haltuun Taidot pilvistä käsiin! 11 TIEDUSTELUT SEURAKUNTAOPISTO Heli Mäkinen, p Hanna Pulkkinen, p Carita Sirkka, p Riikka Reina, p Raili Keränen-Pantsu, p Salla Vainio, p SEURAKUNTIEN LAPSITYÖN KESKUS Anita Ahtiainen, p. (0) 1 Kaisa Aitlahti, p. (0) Tiina Haapsalo, p. (0) 1 Liisa Luukkonen, p. (0) 13 Kirsi Pohjola, p. (0) Mari Torri-Tuominen, p. (0) 12 Katso tarkemmin kääntöpuoli sivut

4 TEOLOGIA JA PEDAGOGIIKKA PEDAGOGIIKKA Päiväkerhon pedagogiikkatalkoot Päiväkerhon 0-vuotisjuhlavuosi on erinomainen aika pedagogiselle kehittämiselle. Koulutus auttaa panostamaan päiväkerhon laatuun ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutuksessa pohditaan päiväkerhon tavoitteita sekä sitä, miten seurakuntasi päiväkerho tukee lapsen kehittymistä, kasvua ja osallisuutta. Lisäksi keskitytään hyvän kasvuympäristön rakentamiseen sekä kasvatuskumppanuuden toteuttamiseen. TEOLOGIA Lapset ja jumalanpalvelus Miten edetä seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämisessä? Miten perheet innostuisivat iltarukouksesta ja messusta? Järjestämme mielellämme tapahtumia, joissa lapset ja perheet ovat mukana rakentamassa seurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää. Tuomme erilaisia näkökulmia työntekijöiden yhteiseen jumalanpalveluskoulutukseen. Voimme painottaa tarpeen mukaan musiikkia, suunnittelua ja valmistelua, erilaisten ryhmien yhteen tuomista, viestintää, pedagogisia menetelmiä tai teologiaa. Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen, SLK Lapsilähtöinen hartaus tai jumalanpalvelus unelma vai arkea? Miten lapsilähtöisyys näkyy kristillisessä kasvatuksessa, kerhojen hartauksissa tai jumalanpalveluksissa? Mikä on lapsen paikka silloin, kun puhutaan opista tai Raamatusta? Millainen on lapsilähtöinen kerhohartaus? Pohditaan yhdessä työmme perustaa ja kehitetään käytäntöjä, joiden avulla lapsi on keskellä myös silloin, kun puhumme uskosta, opista tai Raamatusta. Päiväkerhon matriisin avulla muovataan työyhteisön kesken yhteinen ja monipuolinen näkemys siitä, mitä perheet saavat tuodessaan lapsen päiväkerhoon. Koulutus on oiva voimavara varhaiskasvatuksen tiimeille. Pyhäkoulutsemppi Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pyhäkoulu on jatkuvasti uudistuva työmuoto. Pyhäkoulutsemppin aiheeksi voitte ottaa pyhäkoulutoiminnan suunnittelun, musiikin, menetelmät, markkinoinnin, pyhäkoulun ohjaajien hengellisen ohjaamisen tai monikulttuurisuuden. Jos pyhäkoulu on alueellanne hiipunut, voimme yhdessä suunnitella toiminnan startin. Tsemppiin voi liittää myös lapsille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Pyhäkoulutsempin toteuttamiseen voi saada tukea Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry:ltä. Koulutusta yhteistyöhön päivähoidon kanssa Mitä kaikkea hyvin rakennettu yhteistyö päivähoidon kanssa tarkoittaa? Miten tukea päivähoidon varhaiskasvattajia uskontokasvatuksessa? Onko aika arvioida tehtyjä malleja ja etsiä uutta? Onko mentorointi ajan tasalla? Tarvitsevatko kuntasi päivähoidon johtajat oman koulutuksen? Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteistyömalleja ja sisäistää vuorovaikutuksellinen työote osaksi omaa perustehtävää. Perustana on Vasun uskonto- ja katsomuskasvatus. Riikka Reina, SO Tiina Haapsalo, SLK

5 pedagogiikka Upea ja mahtava tietopaketti lyhyessä ajassa! Tilaa lapsen äänelle Seurakunta on yhteisö, jossa kaikki kuuluvat joukkoon ja jokainen jäsen on tärkeä. Lapsella pitää olla paikka seurakunnassa siinä missä aikuisellakin. Lapsen toiveiden ja tarpeiden kuuleminen vaatii taitoa ja tahtoa. Lisäksi pitää varmistaa, että lasten ajatukset vaikuttavat konkreettiseen toimintaan riittävän nopeasti. Näin lapsi otetaan seurakuntalaisena todesta, annetaan hänen muovata seurakuntaa omannäköisekseen ja syntyy yhteisö, jossa lapsen todellisuus on kaikkien rikkaus. Millainen seurakunta antaa tilaa lapselle ja puolustaa hänen oikeuttaan osallisuuteen? Koulutus tarjoaa välineitä varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseen. Koulutus soveltuu kaikille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Tiina Haapsalo, SLK Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKE) Pienetkin lapset kiusaavat. Kiusaajan ja kiusatun roolit muodostuvat jo varhaislapsuudessa. Miten havaita, havainnoida ja puuttua? Miten katkaista kiusaaminen heti? Koulutuksen pohjana on ajankohtaista tietoa (mm. Laura Revon väitös ja KiVa Koulu -hanke sovellettuna). Materiaalina on uusi lasten kuvakirja aiheesta, ohjaajan materiaali sekä vanhemmille suunnattu tukipaketti. Koulutus antaa sekä seurakunnan että yhteiskunnan varhaiskasvattajalle valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä kiusaamista lapsiryhmässä. Lapsen tukeminen surussa Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajaa pysähtymään lapsen vierelle. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttaa kasvattajaa tukemaan lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta sekä opitaan toimintatapoja, joiden avulla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä. Koulutus soveltuu sekä seurakunnan että päivähoidon varhaiskasvattajille. Kaiken maailman juhlat Tiina Haapsalo, SLK ja Heli Mäkinen, SO Lapset tarvitsevat mahdollisuuden tutustua kavereiden ja tuttujen erilaisiin kulttuuriperinteisiin. Koulutuksessa saa tietoa eri uskontojen ja kulttuurien juhlaperinteestä ja ideoita siihen, miten niihin tutustutaan lasten omaa uskontoa ja katsomusta kunnioittaen. Koulutuksen aineistoina käytetään erityisesti kirjoja Lasten oma vuosikirja (Tuula Korolainen Riitta Tulusto, Lasten Keskus 201) sekä Meidän ja muiden uskonnot (Tytti Issakainen, Lasten Keskus 20). Tiina Haapsalo, SLK

6 pedagogiikka Kehitä kasvatustyötä Miten kasvatuksen kehittämisasiakirjat, Lapset seurakuntalaisina, Tytöt ja pojat seurakuntalaisina ja Nuoret seurakuntalaisina voisivat, palvella oman seurakuntanne kasvatuksen toiminnan suunnittelua? Tarjoamme seurakuntanne työntekijöille ja vastuunkantajille yhteisen kehittämisprosessin, jossa kehittämisasiakirjojen sisällöistä tulee käytännön ideoita ja joka tuo uutta virtaa ja innostusta kasvatuksen työhön. Autamme tunnistamaan toimintaympäristönne ajankohtaiset muutostarpeet, valitsemaan sopivimmat painopisteet sekä löytämään ratkaisuja työn kehittämiseen. Kehittämispäivien sisältö, laajuus ja työskentelytavat räätälöidään vastaamaan seurakuntanne tarpeita. Työskentely voidaan toteuttaa koko kasvatuksen yhteisenä prosessina tai keskittyen eri työmuotoihin. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Hanna Pulkkinen, SO ja Juha Kinanen, PTK Kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta lastenohjaajille Tarjoamme lastenohjaajille kristillisen kasvatuksen täydennyskoulutusta, jonka sisältöinä ovat mm. lapsen hengellisyyden tukeminen, raamatunkerronnan menetelmät, jumalanpalvelus ja hartaudet, ajankohtainen pedagoginen ajattelu sekä työntekijän oma hengellinen kasvu. Koulutus voidaan räätälöidä seurakuntayhtymän tai useamman seurakunnan työntekijöille. Koulutus toteutetaan esimerkiksi kahdeksan lähiopiskelupäivän, oppimistehtävien ja kirjallisuuden muodostamana kokonaisuutena kahden lukukauden kuluessa. Se voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Koulutuksen jälkeen halukkailla on mahdollisuus suorittaa Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon kuuluva Kristillinen kasvatus -tutkinnonosa. Eija Liimatainen, 0 12, ja Heli Mäkinen, SO Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukeminen Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon osia. Esimerkkejä tutkinnonosista: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä Koulutus voidaan räätälöidä esimerkiksi seurakuntayhtymän tai usean seurakunnan työntekijöille. Se sopii myös eri organisaatioiden työntekijöiden yhteistyökoulutukseksi. Opintoihin sisältyy lähipäivien lisäksi oppimistehtäviä ja kirjallisuutta. Koulutus voidaan toteuttaa Pieksämäellä, Järvenpäässä tai toivomallanne paikkakunnalla. Järvenpään kampus, Tutta Tamminen, , ja Pieksämäen kampus, Päivi Salovaara, 00 30, Moninaisuus Oivallus Dialogi; innostu moninaisuuden teemoista Oivalluksia itsestä ja toisista, keskustelua samanlaisuudesta ja erilaisuudesta. MOD-kurssit kutsuvat sinua pohtimaan itseäsi ja suhdettasi toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin. Peruskurssin punainen lanka kulkee edeten itseen tutustumisesta suhteeseen muihin, kasvaen me ne-ajattelun tarkastelusta työskentelyyn ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmisnäkemyksistä sekä vapaudesta. Jatkokurssin punainen lanka muodostuu yhteiskunnallisesta tarkastelusta, maahanmuuttokysymysten, rasismin ja valtarakenteiden tuomien jännitteiden käsittelystä sekä tulevaisuuden vastuullisesta tarkastelusta. Sekä perus- että jatkokurssi ovat kahden työskentelypäivän mittaisia kokonaisuuksia, joissa tehdään ryhmän kanssa toiminnallisia harjoituksia, oivalletaan jotain itsestä ja toisista sekä käydään vuoropuhelua ryhmässä. Kurssista saa MOD-todistuksen. Anna-Leena Klemetti-Falenius, , Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa Lapsivaikutusten arviointia koskeva säännös tuli voimaan 201. Sen soveltamisesta seurakuntien hallinnossa ja toiminnassa on saatu jo paljon käytännön kokemusta. Hyväksi koettuja käytäntöjä kannattaa jakaa ja uusia hyviä toimintatapoja yhä kehittää. Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää työtä ja vaivaa päätösten valmistelussa. Hanna Pulkkinen ja Sami Lahtiluoma SO

7 PERHEIDEN KANSSA PERHEIDEN KANSSA Vanhemmuuden teesit Lapsen oikeuksien päivänä 201 julkaistavilla uudistetuilla vanhemmuuden teeseillä tuot uudenlaista sisältöä perhekerhoihin, kastekeskusteluihin ja kasvatuskumppanuuteen. Koulutuksessa käytetään ja sovelletaan tiiviistä ja ajankohtaista teesivihkosta tukimateriaaleineen. Kysymys- ja vinkkilaatikoiden sekä kuvituksen ja tekstien kautta teesit virittävät avoimeen ja ennakkoluulottomaan keskusteluun vanhempien kanssa eri tilanteissa. Teesien teemoja ovat mm. kilpailu, epäonnistuminen ja pettymykset, kunnioitus, turvallisuus, kristillinen kasvatus sekä ajankäyttö. Päin perhettä Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Perhe on lapsen ensisijainen kasvunpaikka. Seurakunta lupaa kasteessa tukea perhettä kristillisessä kasvatuksessa. Miten tämä käytännössä tapahtuu eri ikävaiheissa? Monimuotoisen perhetyön kehittäminen on haaste, jossa kuljetaan perinteisten työalarajojen yli ja luodaan uusia tapoja kohdata ja tukea perheitä heidän elämäntilanteissaan. Miten kohdataan isät tai vauvat, entä erilaisten perheiden koko kirjo? Millainen toiminta tukee perheiden hyvinvointia? Koulutuksessa vahvistetaan perhelähtöistä työotetta, tutustutaan perhetyön mahdollisuuksiin, vahvistetaan kasvatuksen kaarta ja luodaan rakenteita, joiden kautta perhetyön kehittäminen on mahdollista. Lisäksi kehitetään yhteydenpitoa perheisiin. Koulutus on tarkoitettu moniammatillisille tiimeille, esimerkiksi kasvatus, diakonia ja papit. Sopii myös varhaiskasvatuksen tiimeille. Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola, SLK Lapset puheeksi -koulutus (THL) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämä Lapset puheeksi -malli sopii hyvin vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön vaikkapa kasvatuskeskusteluissa. Malli auttaa lapsilähtöisen työotteen käytössä erityisesti silloin, kun vanhemmalla on ongelmia ja huolia. Koulutus on kaksipäiväinen. Ensimmäinen päivä sisältää Toimiva lapsi & perhe -työskentelyn periaatteisiin tutustumisen sekä perehtymisen Lapset puheeksi -lokikirjan käyttöön. Toinen päivä keskittyy koulutettavien arkityössään menetelmästä saamien kokemusten kokoamiseen ja menetelmätyönohjaukseen. Heli Mäkinen, Hanna Pulkkinen ja Riikka Reina, SO Parisuhteen, vanhemmuuden ja seurustelun palikat Oletko miettinyt, miten puhuisit parisuhteesta lasten vanhempien kanssa? Tarvitsetko uutta ideaa vanhemmuudesta keskusteluun? Voisiko rippikoulun seurusteluopetuksen hoitaa eri tavalla kuin ennen? Koulutuksessa tutustutaan Parisuhteen palikat -tuoteperheeseen sekä konkreettisen puisen palikkatalon käyttöön ryhmien kanssa tai keskusteluissa. Palikkatalo tarjoaa työntekijöille ja vapaaehtoisille monikäyttöisen työvälineen, jonka avulla voi käsitellä keskustellen ja toiminnallisesti seurustelun, parisuhteen tai vanhemmuuden kysymyksiä erilaisissa ryhmissä (lisätietoja Vaihtoehtoina ovat 1 2 päivän koulutukset parisuhteen, vanhemmuuden tai seurustelun palikoista. Teemoja käsitellään miniluentojen ja toiminnallisten ryhmätyömenetelmien avulla. Koulutuksen työskentelytapa antaa valmiita ideoita siitä, miten eri tavoin näitä työvälineitä voi soveltaa omassa työssä. Sisällöllinen painotus määräytyy ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena työyhteisökoulutuksena tai suunnata lapsi- ja perhetyöhön. Riikka Reina ja Hanna Pulkkinen, SO

8 RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ RAAMATTU JA SEN KÄYTTÖ Raamattuleikki Kaipaatko lisää osaamista lapsen kokemuksellisen oppimisen mahdollistamiseksi Raamatun maailmasta? Ota haltuun raamattuleikkimenetelmä koulutuksen ja uuden kirjan avulla. Raamattuleikki kunnioittaa lapsilähtöisyyttä, osallisuutta, lapsen leikkiä. Koulutus antaa taitoa roolityöskentelyyn, leikin ja draaman teoriaan, kokonaisen prosessin rakentamiseen ja sen ohjaamiseen huomioiden lapsen kehityksen, taitotavoitteet ja lapsen ryhmäprosessiin virittäytymisen. Lattiakuvat Tiina Haapsalo ja Lattiakuvat on raamatunkerronnan ja kokemisen menetelmä, joka sopii kaikenikäisille. Raamatun kertomukset ja osallistujan elämä asettuvat vuoropuheluun toistensa kanssa. Työskentelyssä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaisuus, aistit, kehollisuus ja symboliikka. Annika v. löytää rintanapin ja lukee tekstin: Koska pienet ovat suurimpia! Äiti: Aivan, niin ovat. Annika: Niin mutta koska? Peruskurssilla perehdytään menetelmän teoreettiseen taustaan ja opetellaan toteuttamaan eri-ikäisille ja erilaisiin ryhmiin sopivia valmiita kertomuksia. Jatkokurssilla opetellaan valmistamaan ja ohjaamaan omia toteutuksia ja arvioimaan menetelmän soveltuvuutta oman työn tavoitteiden kannalta sekä syvennetään teorian sisäistämistä. Tiina Haapsalo ja sekä Riikka Reina, Heli Mäkinen ja Raili Keränen-Pantsu, SO Godly Play ja Deep Talk Joko tunnet Godly Playn? Voimme järjestää tähän kristinuskoa avaavaan hengellisen ohjauksen menetelmään joko tutustumispäivän, Godly Play -ohjaajan peruskurssin tai hengelliseen rakentumiseen tähtäävän retriitin. Deep Talk on työnohjaaja Tuula Valkosen Godly Playn pohjalta kehittämä yhteisömenetelmä, jota on käytetty niin seurakuntatyöyhteisöissä, kunnissa kuin yrityksissäkin vahvistamassa yhteistä ajattelua ja vuorovaikutusta. Voitte tilata työyhteisöönne tai yhteistyötahoille noin kaksi tuntia kestävät Deep Talk -työskentelyn. Jos olette kiinnostuneita itse ohjaamaan Deep Talkia, voimme järjestää ohjaajakoulutuksen, joka pitää sisällään Godly Play -peruskurssin lisäksi kaksi Deep Talk -päivää. Sisälle Raamattuun Raamattu on seurakunnan työntekijän tärkein ja haastavin työkirja. Olemme saaneet monissa palautteissa toiveita raamattukoulutuksista. Suunnittelemme mielellämme tarpeisiinne sopivan koulutuksen, johon voidaan liittää erilaisia menetelmiä sen mukaan, mille ryhmälle koulutus suunnataan.

9 Musiikki musiikki Mari Torri-Tuominen, SLK Laula leiki Lasten virsi Tutustumme Lasten virsi -kirjaan laulaen, leikkien, liikkuen ja soittaen. Teemme myös eläväksi lasten virttä Laula, leiki Lasten virsi -virikemateriaalin sekä Lasten virsi -cd:n kautta. Koulutuksessa voidaan painottaa esimerkiksi kirkkovuotta, lapsikuoroa, päiväkerhon tai perhekerhon tarpeita. Tästä koulutuksesta saat heti materiaalia ja innostusta käyttöösi! Kirkkomuskari Kirkkomuskaritoiminta kasvaa ja monimuotoistuu. Uusi Kirkkomuskari 2 -materiaali tarjoaa kymmenen uutta teemaa lauluineen ja leikkeineen. Yhden päivän koulutuksessa saa käsityksen uudesta materiaalista; kahden päivän koulutuksessa pääsemme jo soveltamaan teemojen materiaalia. Koulutukseen voi lisätä myös laajemmin seurakuntien muskaritoiminnan periaatteita ja tavoitteita. Musiikin iloa! Tehdään yhdessä projekti, konsertti, Lasten virsi -laulajaiset tms. Mukaan voi kutsua paikallisen lapsikuoron, soittajia tai muita ryhmiä. Lapsi ja musiikki seurakunnassa -kehittämiskoulutus Uusi kehittämismateriaali Lapsi ja musiikki seurakunnassa on pohjana kaikissa musiikkikoulutuksissa. Tilauskoulutuksen voi järjestää myös siitä käsin. Tällöin pääsemme pohtimaan ja vastaamaan näihin kysymyksiin: Millaista musiikkitoimintaa seurakunnassamme on? Ovatko lasten mahdollisuudet osallistua kirkon musiikkiin tasavertaiset? Millaisia kuorotoiminnan ja musiikkiryhmien muotoja seurakunnassamme on? Millaista musiikkia teemme seurakunnassa yhdessä? Miten voin kehittää kaikkea tätä?

10 työyhteisöt, VIESTINTÄ JA MEDIA TYÖYHTEISÖT Vauhtia vapaaehtoistoimintaan Miten seurakunnan työntekijät voivat rakentaa toimivan alustan seurakuntalaisten aktiiviselle toiminnalle? Mikä innostaa, mikä pitää innostuksen yllä? Tässä koulutuksessa ei katsota työalarajoja, mutta siinä hyödynnetään kasvatuksen piirissä syntyneitä hyviä vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä. Koulutukseen voivat osallistua myös vapaaehtoistyötä kannattelevat seurakuntalaiset. Kouluttaja selvittää tilaajan kanssa nykyiset käytännöt ja auttaa rikastamaan niitä ja löytämään tarvittavat työkalut. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot Miten kehitämme vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja omassa työssämme? Käsiteltäviä teemoja ovat omien ja toisten tunteiden tunnistaminen, ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, luottamuksen vahvistaminen, työyhteisön pelisääntöjen rakentaminen ja palautteen merkityksen ymmärtäminen hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa. Tiina Haapsalo, SLK Virkistystä ja syventelyä Työyhteisöt kaipaavat käynnistystä, virkistystä ja iloa, jotta työ maistuisi ja ihmiset voisivat hyvin. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttajilla on työkalupakissaan paljon menetelmiä, joiden avulla hyvä henki saadaan päälle. Tulemme mielellämme mukaan startti- ja virkistyspäiviin ja tuomme mukanamme kiinnostavia keskustelunaiheita, ihanaa musiikkia, veren kiertämään laittavaa liikettä, tanssia ja draamaa, aikuisenkin mukanaan vievää leikkiä, vaikka lattiakuvien ja Godly Playn muodossa. Tapaamiseen voi liittyä hengellistä syventelyä messussa tai rukoushelmien kanssa. Joskus tavoitteena on se, että saa jotain ihan itselle. VIESTINTÄ JA MEDIA Viestintäkoulutusta varhaiskasvatukseen Epävarmuutta viestintätaidoissa? Mistä syntyvät toimivat ja tavoittavat viestit? Mikä perheitä puhuttelee? Tartunko paperiin vai nettiin? Mitä edellyttää yhteistyö seurakunnan tiedottajan kanssa? Entä paikallisen median? Miten kehittäisin vuorovaikutustaitojani? Tiivis 1 2 päivän peruspaketti sekä intoa ja oivalluksia varhaiskasvatuksen tiimeille tai työyhteisölle laajemminkin. Viestinnän kenttä on laaja; koulutus räätälöidään ryhmä tarpeita vastaavaksi. Erja Saarinen, SLK Vuorovaikutuksesta osallisuuteen Miten osallisuudesta tulisi kasvattajan arjen työväline? Olemme työssämme jatkuvasti vuorovaikutuksessa vanhempien ja lasten kanssa. Vuorovaikutustaitojen ajan tasalla pitäminen tukee sekä kasvatuskumppanuutta että osallisuuden mahdollistumista lapsiryhmässä. Miten kehittäisimme yhdessä osallisuuden pedagogiikkaa lapsen ja perheiden parhaaksi? Kaisa Aitlahti / Kirsi Pohjola ja Erja Saarinen, SLK Voimia työnohjauksesta Jokaisella meillä on oma suhde itseemme, työhömme ja työyhteisöömme. Jokainen meistä on osa oman työyhteisönsä tarinaa. Voimavarakeskeinen työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tulla nähdyksi oman tarinansa kanssa sekä kuulla toisten tarinat. Yhdessä löydetyt vaihtoehtoiset tarinat rakentavat, kehittävät ja suuntaavat työyhteisöä toimimaan moniäänisessä tarinassa toinen toistaan kunnioittaen ja yhteisestä vuorovaikutuksesta voimaantuen. Tarjolla on sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Tiina Haapsalo, SLK

11 LAADUKKAITA KOULUTUSSISÄLTÖJÄ KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Haluaisitko tarjota alueesi opettajille ammattitaidon kehittämistä ja syventämistä uskonnonpedagogiikassa tai tukea opettajia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa vahvistaen opiskelijoiden elämäntaitoja? Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat tarjoavat erilaisia koulutussisältöjä, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi opettajille ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekeville suunnattuun koulutusiltapäivään. Samassa tilaisuudessa seurakunta voi tuoda esille omaa osaamistaan ja yhteistyömahdollisuuksia opettajille. Kaikissa koulutuksissamme Osaamistavoitteet: pedagogisen osaamisen kehittäminen ja syventäminen Sisällöt ja rakenne: neuvoteltavissa alueen tarpeiden mukaiseksi, esimerkiksi Iltapäiväkoulutus sovitusta teemasta Osallistumismaksu: neuvotellaan sisältö ja koulutettavat sekä heidän määränsä huomioiden Kohderyhmät: opettajat ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekevät henkilöt sekä muut asiasta kiinnostuneet Järjestäjät: Agricolan uskonnonpedagogiset kouluttajat Ilmoittautuminen koulutuksiin: sovitaan seurakunnan vastuuhenkilön kanssa Intoa täynnä takaisin kentälle! Tunnetko jo UPEAT-kiertueen? Loistavan vastaanoton saanut UPEAT-kiertue tulee lähellesi tänäkin vuonna! Maksuttomassa iltapäivässä saat tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä uskonnonpedagogiikkaan liittyvistä aiheista ja vahvistat uskonnonpedagogista asiantuntijuuttasi. Pääset myös jakamaan ideoita muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Tilaisuudet ovat avoimia niin luokan- kuin aineenopettajille ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Tarjoamme valmiita koulutuspaketteja, joista muutama esimerkki alla. Voit lukea tarjonnastamme lisää osoitteessa Luovat ja toiminnalliset menetelmät uskonnonopetuksessa Koulutuksessa käsitellään uskonnonpedagogisen ajattelun erityiskysymyksiä käytännöllisistä lähtökohdista käsin. Koulutuksessa tutustutaan kahteen uskonnonopetukseen kehitettyyn menetelmään: 1. Lattiakuvat oppilaita osallistava, yhteisöllinen kerronnan menetelmä, joka tuo tutut kertomukset osaksi oppilaan omaa kokemusmaailma. 2. Godly Play yhdessä ihmetellen ja pohtien sekä tuttuja kertomuksia toiminnallisesti työstäen. Uudet opetussuunnitelmat haltuun Vuonna 201 astuvat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudet sisällöt puhututtavat opettajia ja luovat työhön sekä haasteita uuden oppimisesta että mahdollisuuksia uudistaa omaa opetusta sisältölähtöisesti. Koulutuksessa tutustutaan yhteiskunnan normistoon ja käydään läpi uusia opetussuunnitelman sisältöjä sekä kokonaisuutena että keskittyen osallistujia kiinnostaviin sisältöihin. Koulutuksessa avataan myös arviointia ja tuetaan opettajan pedagogista vapautta opetussuunnitelman toteuttajana. Taidot pilvistä käsiin! Miten erilaisilla teknologisilla innovaatioilla voidaan motivoida, aktivoida, ohjata ja ryhmäyttää opiskelijoita? Millaista pedagogiikkaa erilaisten pilvipalveluiden hyödyntäminen ja sähköisyys vaatii opettajalta? Työpajassa käsitellään lyhyesti kaikkea tätä ja helppoja sovelluksia, joita voit hyödyntää opetuksessa jo seuraavana päivänä. Työpaja soveltuu niin luokan- kuin aineenopettajille. KOULUN JA SEURAKUNNAN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Voit lukea lisää UPEAT-toiminnasta ja ilmoittautua mukaan osoitteessa KEVÄT 201: Turku.3. Lahti.3. Oulu 13.. Jyväskylä

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN 30.9.2016 Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaari Jyväskylän yliopisto ja Haukkalan säätiö KT, opetusneuvos Kirsi Alila Opetus-

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Yhteisvoimin kiusaamista ehkäisemään! Verkatehdas 3.5.2016 Viitekehys selväksi Suomen Vanhempainliitto 109 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kohti Lapsiystävällistä Oulua

Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kokemuksellinen hyvinvointitieto Suunnittelija Susanna Hellsten Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut Mitä kaikki lapset tarvitsevat

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot