Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi"

Transkriptio

1 Koulutusohjelmat > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Sosiaali- ja terveysalan Hammastekniikan Lääkealan Kauneudenhoitoalan Hiusalan Liikunnanohjauksen

2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työn tavoitteena on kohdata asiakas tai potilas kokonaisvaltaisesti ihmisenä, edistämällä, tukemalla ja vahvistamalla hänen voimavarojaan ja toimintakykyään. Toiminnassa painottuu asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, itsenäisyyden tukeminen sekä terveellisten elämätapojen edistäminen. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen ja maamme väestörakenteen muutokset sekä lisääntyvä kansainvälistyminen tuovat jatkuvia uusia haasteita alalla toimiville. Alan ammatilliset perustutkinnot on suunniteltu työelämän tarpeisiin. Ne ovat kolmivuotisia, 120 opintoviikon (ov) laajuisia ja tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista työpaikoilla. Tutkinnot rakentuvat peruskoulun oppimäärälle. Ne soveltuvat myös lukion oppimäärän opiskelleille ja ylioppilastutkinnon suorittaneille (tällöin vähintään 30 ov lyhyemmässä ajassa). Halutessa voi suorittaa myös rinnakkain sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja on kuusi ja niissä on 15 koulutusohjelmaa. Alalla on myös ammattija erikoisammattitutkintoja. 2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

3 Sosiaali- ja terveysalan Alalla työskenteleviltä edellytetään perusvalmiuksia eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen. Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja alalle soveltuvuutta. Alalla toimijoilta edellytetään ammatillista vastuullisuutta, joustavuutta ja kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon aikaisempaa monipuolisemmissa ja vaativammissa tehtävissä. kolmannella sektorilla ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Alan palvelujen tarve tulee kasvamaan väestörakenteen muutoksen ja siihen liittyvän hoidon ja hoivan tarpeen kasvun vuoksi. Vanhustyön osuus lisääntyy ja toimintatavat monipuolistuvat. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukitoimintaan tarvitaan lisää alan ammattilaisia. Myös muiden ikäryhmien erilainen oirehdinta lisää alan osaajien tarvetta työelämässä, erityisesti perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Alalle toivotaan paljon nuoria hakijoita ja uusia ammattilaisia. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 29 ov. Lähihoitajaksi (=tutkintonimike) voi erikoistua yhdeksässä koulutusohjelmassa: Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma Vammaistyön koulutusohjelma Vanhustyön koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysalalla toimitaan julkisen (kunnat, kuntainliitot, valtio) tai yksityisen työnantajan palveluksessa, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3

4 Hammastekniikan Hammastekniikka on osa yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmää. Hammastekninen työtoiminta jakautuu potilaan välilliseen sekä välittömään hoitoon. Työ hammaslaboratoriossa on potilaan välillistä hoitamista, jossa korostuvat tekninen käsityö ja käden hienomotoriset taidot. Alalla toimijoilta edellytetään myös ammatillista vastuullisuutta, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Potilaan välittömässä hoitotyössä (kliininen hoitotyö) tarvitaan yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja alalle soveltuvuutta. Työ edellyttää myös perusvalmiuksia eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeisiin vastaamiseen. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen edellyttää yrittäjävalmiuksia. Hammaslaborantti valmistuu hammastekniikan Alan työpaikkoja ovat pääasiassa hammaslaboratoriot, joissa perustutkinnon suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai tiimin jäsenenä. Hammaslaborantti valmistaa hammaslääkärin kliinisen hoitosuunnitelman ja hammasteknikon teknisen työsuunnitelman mukaisia hammasproteeseja. Tutkinnon tuottamalla osaamisella voi työllistyä myös kokoprotetiikkaan erikoistuneen erikoishammasteknikon vastaanottoavustajan tehtävissä. Myös alan materiaaleja, työvälineitä ja -koneita maahantuovat yritykset työllistävät perustutkinnon suorittaneita. Hammasteknisten palvelujen kysyntä on kasvussa. Väestön ikääntyminen tuo alalle uusia haasteita ja tarpeita. Hammashuollon korvausjärjestelmän kohdentaminen koko väestöön lisää hammasteknisten palvelujen kysyntää, vaikka protetiikka ei korvauksen piiriin suoranaisesti kuuluisikaan. 4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

5 Lääkealan Lääkehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Sen toimintayksiköitä ovat apteekit, sairaala-apteekit, sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekeskukset, lääketehtaat ja lääketukkukaupat. Alalla toimiminen edellyttää sisäistä yrittäjyyttä, ammatillista vastuullisuutta, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä. Valmiudet itsenäiseen päätöksentekoon, tietotekninen osaaminen sekä työn korkea laatu ovat alalla toimimisen edellytyksiä. Lääketeknikko valmistuu apteekkialan Farmanomi valmistuu lääkealan Perustutkinnon suorittanut voi työskennellä joko assistenttina kliinisen lääketutkimuksen käytännön toteutuksessa, lääkkeen myyntiluvan hakemisessa, erilaisissa tehtävissä lääkemarkkinoinnissa tai lääkevalmisteen tuotekehityksessä. Apteekeissa näyteikkunoiden ja asiakastilojen somistus, tavaranpurku ja varastointi, reseptien kirjaaminen, KELAja tiliasiakkaiden laskutus sekä muut toimistotehtävät kuuluvat perustutkinnon suorittaneiden työhön. Erityisesti apteekeissa lisääntyvät vaativat tietotekniikan, taloushallinnon ja logistiikan tehtävät. Lääke- ja kemianteollisuus sekä tukkukauppa työllistävät jatkossakin perustutkinnon suorittaneita. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 32 ov. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5

6 Parturi-kampaaja valmistuu parturikampaajan Kauneudenhoitoalalla työn tavoitteena on tuottaa asiakkaalle korkeatasoisia palveluja, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistavat osaltaan heidän persoonallista identiteettiään. Kyky asiakkaan tarpeiden ja hänelle sopivan tyylin tunnistamiseen sekä ongelmaratkaisu-, vuorovaikutusja viestintätaidot ovat edellytyksiä alalla toimimiselle. Työ vaatii tarkkuutta sekä näköaistin ja käden hyvää koordinaatiota sekä luovuutta. Alalle soveltuminen edellyttää hyvää terveyttä. Alalla toimivan on kyettävä suunnitelmallisesti markkinoimaan ja myymään tarjoamiaan palveluja. Kauneudenhoitoala muuttuu ja kehittyy nopeasti ja yritysten välinen kilpailu on kovaa. Kauneudenhoitoalalla on sekä hiusalan että kauneudenhoitoalan perustutkinnot: Hiusalan Hiusala on muotia ja alan viimeisiä suuntauksia seuraava kauneudenhoitoala, joka vaatii alan ammattilaisilta osaamista ja innostusta pysyä jatkuvasti mukana alan uusissa tuulissa. Perustutkinto antaa tuleville parturi-kampaajille valmiudet toimia hiusten käsittelyn ja tyylisuunnittelun asiantuntijoina. Kauneudenhoitoalan Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen ja hieronnan ammattilainen. Ammatin ydin opitaan kosmetologin koulutusohjelmassa. Kosmetologi valmistuu kosmetologin Kauneudenhoitoalalla toimitaan toisen palveluksessa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Työpaikkoja on myös erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri-, valokuvaus-, televisio- ja elokuva-aloilla. Parturi-kampaaja työskentelee kampaamoissa ja parturiliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Kosmetologi työskentelee ihonhoidon, ehostuksen ja hieronnan alan yrityksissä, monialaisissa yhteisyrityksissä tuote-esittelyn ja myynnin tehtävissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. 6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

7 Liikunnanohjauksen Liikunnan alalla korostuvat kasvatuksen ja ohjaamisen valmiudet sekä terveyden ja turvallisuuden edistäminen kestävän kehityksen mukaisesti. Lisäksi edellytetään muutoksenhallintataitoja, asiakas- ja tilannelähtöisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja. Tarpeen ovat myös sisäinen yrittäjyys, luova ja kokeileva asenne sekä vastuullisuus. Liikunta-alan palvelujen tuotteistaminen, tuotteiden elinkaari ja markkinointi edellyttävät alan osaamisen jatkuvaa täydentämistä. Liikuntaneuvoja valmistuu liikunnanohjauksen Liikuntaneuvojalle tarjoutuu liikunta- ja urheiluseuroissa sekä kansalais- ja muissa järjestöissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvatus- ja ohjaamistehtäviä sekä valmennusta ja valmennustoiminnan organisointia. Myös lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaminen työllistää. Yritykset, liikelaitokset, kunnat ja muut liikuntapalveluja tuottavat yhteisöt tarjoavat liikunta-alan markkinointi- ja myyntityötä sekä matkailun ja vapaa-aikatoiminnan tehtäviä kotimaassa ja ulkomailla. Väestön ikärakenne, työikäisten ja ikääntyneiden ennalta ehkäisevä työ- ja toimintakykyisyyden ylläpitäminen, lasten ja nuorten liikunta- ja toimintaympäristön muuttuminen, ravitsemukseen sekä elintapoihin liittyvät haasteet lisäävät kasvatus- ja ohjaustehtäviä kuntoutus- ja liikunta-alalla työskenteleville. Usein työllistytään erilaisissa projekteissa ja hankkeissa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7

8 > Jatko-opinnot Perustutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammattikorkeakouluissa suoritettujen jatko-opintojen jälkeen tutkintonimike on esim. sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), estenomi (AMK) tai liikunnanohjaaja (AMK). Yliopistossa voi opiskella eri alojen kandidaatiksi tai maisteriksi. Alalla on useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisätietoja (koulutusjärjestelmä > ammatillinen koulutus) ja (ammatillinen peruskoulutus) ja Opetushallitus/myynti. PL 380 (Hakaniemenkatu 2) Helsinki Puhelin: (09) ; Telefax: (09) Sähköposti: 10/2005

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA

1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA 1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA, SEN ARVOPERUSTA JA OSAAMISHAASTEITA Hotelli- ja ravintola-alalla tuotetaan ja myydään vapaa-aikaan tai työhön liittyviä hotelli-, ravintola-, viihde- ja kokouspalveluja kotimaisille

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot