Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/2015 23.2.2015"

Transkriptio

1 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 1/

2 Teknisen ohjauksen hankkeet 2015 Ohjaus ja valvontasuunnitelmat vuodelle

3 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fi ja.ax Kirsi Sunila-Putilin 3

4 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli Uudistettu malli, ns. registry-registrar malli Verkkotunnusten rekisteröinti fi- ja ax-juureen vain verkkotunnusvälittäjien kautta Verkkotunnusvälittäjän velvoitteet laajenevat, mm.» Tiedotusvelvollisuudet käyttäjälle» Huolehdittava toimintansa tietoturvallisuudesta» Ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle Viestintävirastolle määräysvaltuutuksia verkkotunnusvälittäjän toiminnasta 4

5 Määräysvalmistelu Määräykset 37 E (.fi) ja 52 A (.ax) kumotaan ja korvataan yhdellä uudella määräyksellä Määräysvalmisteluun perustettiin työryhmä» Mukana n. 40 sidosryhmien edustajaa.» 5 kokousta ( )» Tietoturvavaatimuksia yhdenmukaistettu teletoimintamääräysten tietoturvavaatimusten kanssa Tilanne 2/2015: Määräysluonnos, EPP-rajapintakuvausliite ja määräyksen perustelut ja soveltaminen muistio (MPS) lausuntokierroksella, päättyy Työryhmä kokoontuu käsittelemään lausunnot huhtikuussa Määräys notifioidaan keväällä transparenssidirektiivin perusteella EU:lle ja jäsenvaltioille (koska koskee tietoyhteiskunnan palvelua) Verkkotunnushankkeessa huomioidaan tarvittavat järjestelmämuutokset Lakimuutos tältä osin voimaan muuta lakia myöhemmin

6 Määräyksen sisällöstä verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuudet» toiminnan aloittaminen tai lopettaminen» tietojen muutokset» viranomaisen kieltopäätös Verkkotunnusvälittäjän neuvontavelvollisuus» käyttäjälle tiedot verkkotunnuksen sisällön ja muodon edellytyksistä verkkotunnusrekisteriin merkittävät tiedot» tekninen toteuttamistapa» merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavat tiedot verkkotunnuksen siirtäminen käyttäjältä toiselle verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen toiseen 6

7 Määräyksen sisällöstä välittäjän toiminnan tietoturvasta huolehtiminen» riskinhallinta» perustuu pitkälti KATAKRIin ilmoitusvelvollisuus häiriöistä eli tietoturvaloukkauksista ja uhkista Viestintävirastolle» Ilmoituskynnys ja ilmoitusmenettely verkkotunnuksen tekniset määrittelyt 7

8 Taajuudet Pertti Suortti 8

9 Taajuushallinnolliset määräykset tietoyhteiskuntakaaren alussa 1 E/2014 Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä 15 AG/2014 Luvasta vapaiden radiolähettimien 15 AH/2015 yhteistaajuuksista Luvasta vapaiden ja käytöstä radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 2 B/2014 Suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 4 R/2014 Radiotaajuusmääräys 4 S/2015 Radiotaajuusmääräys 6 J/2014 Radioamatöörimääräys 18 D/2014 Meriradio- ja amatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 22 H/2014 Telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja asiakirjoista 12 S/2014 Eräiden radiolähettimien lupien ja merkkien hyväksymisestä 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Pertti Suortti

10 70/2014 televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Korvaa LVM:n käyttösuunnitelma-asetuksen Tarkentaa vn asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Sisältää listat käytössä ja käytettävissä olevista tv- ja ääniradiotaajuuksista» Max 500 W tv-lähettimet eivät mukana» Aiemmin "valtakunnalliset" FM-taajuuskokonaisuudet on LVM:n asetuksesta poiketen jaettu valtakunnallisiin ja alueellisiin, rajana 75 % väestöpeitto» Tv:ssä valtakunnallisuuden rajana on 80 % peitto Määrittelee kriteerit peittoalueiden laskennalle» TV:n osalta ei sovelleta nykyisiin toimilupiin 10

11 Sähköinen tunnistaminen Timo Leppinen 11

12 Viestintäviraston tehtävät Pohjana tunnistamislaki (617/2009), siihen tehdyt/tehtävät muutokset (HE 272/2014), lain nojalla annettava valtioneuvoston asetus sekä eidas-asetus Kolme kokonaisuutta:» Luottamusverkosto (kansallinen)» Rajat ylittävä tunnistaminen (eidas)» Luottamuspalvelut (eidas) 12

13 Luottamusverkosto Tunnistuspalvelun tarjoajien verkosto (HE 272/2014) "Luottamusverkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan on noudatettava sellaisia hallinnollisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien sähköisten palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden yhteentoimivuuden sekä tarjottava tekniset rajapinnat, jotka luovat edellytykset tunnistuspalveluita tarjoavien ja niitä hyödyntävien toimijoiden väliselle toiminnalle. " Laki voimaan , luottamusverkoston osalta Kansalliset ratkaisut tavoite kevään 2015 kuluessa Valtioneuvoston asetus hallinnolliset käytännöt VM/LVM-vetoinen hallintaryhmä, Vivi mukana Viestintäviraston vaatimusmäärittelyt tekniset rajapinnat toimijoiden välillä, toimijoiden auditointivaatimukset Vivi-vetoinen tekninen ryhmä, Vivin projektiryhmä 13

14 Rajat ylittävä tunnistaminen eidas-asetus 910/ Vastavuoroinen tunnustaminen "Kun julkisen sektorin elimen yhdessä jäsenvaltiossa tarjoaman verkkopalvelun käyttö edellyttää kansallisen oikeuden nojalla tai kansallisessa hallinnollisessa käytännössä sähköistä tunnistamista sähköisen tunnistamisen menetelmän ja todentamisen avulla, toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt verkkopalvelujen käyttöön tarvittavat sähköisen tunnistamisen menetelmät on tunnustettava ensimmäisessä jäsenvaltiossa kyseisen verkkopalvelun osalta rajat ylittävää todentamista varten edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:" asetus voimaan hyväksyttävä muiden maiden säännöt täyttävät tunnistamisjärjestelmät 2018 vapaaehtoisesti voidaan notifioida ja hyväksyä aikaisemminkin maiden välisen yhteentoimivuusjärjestelmän rajapintamäärittely (kansallinen ratkaisu) eidas toimeenpanosäännökset eidas tekninen alaryhmä kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 14

15 Luottamuspalvelut eidas-asetus 910/ III LUKU Luottamuspalvelut asetus voimaan sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut, verkkosivustojen todentaminen etukäteisvalvonta laatupalveluiden (qualified services) osalta ja jälkikäteisvalvonta muiden palveluiden (non-qualified) osalta Toimintaohjeiden laadinta valvontaelinten kansainvälinen yhteistyö, luottamuspalveluiden tarkastukset, tietoturvaloukkausilmoitukset muille jäsenvaltioille ja ENISAlle, EU:n luotettavuusmerkkiin liittyvät tehtävät, sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen leiman luontivälineiden sertifiointiin liittyvät tehtävät eidas toimeenpanosäännökset ETSI/CEN-standardit, ENISA ohjeet kansallinen tekninen ryhmä Vivin projektiryhmä 15

16 eidas-valmistelu EU:ssa Komission eidas Expert Group» Kokoontuu kerran kuukaudessa» Laatii ehdotuksia toimeenpanosäännöksiksi (Implementation Act IA) eidas komitea» Kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa» Hyväksyy IA-ehdotukset IA:t» 1 hyväksytty (cooperation)» 6 IA-ehdotusta käsittelyssä Notification, Interoperability framework, Levels of assurance EU Trust Mark, trusted lists, advanced electronic signatures and seals (annex lista ETSI-standardeista) 16

17 Standardointi ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures)» komission mandaatin M/460 Mandate on Electronic Signature Standardisation toinen vaihe» Yhteistyö CEN TC 224 kanssa laatii osan standardeista ETSI TR ; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Rationalised structure for Electronic Signature Standardisation 17

18 Teletoiminta - turvallisuus Timo Leppinen 18

19 Valmiussuunnittelu loppuvuonna 2014 Viestintävirasto tutustui suurimpien teleyritysten valmiussuunnitteluun ja siitä laadittuun dokumentaatioon tuloksena arviomuistio nykytilasta, kehittämistarpeista sekä tarkoituksenmukaisista Viestintäviraston ohjauskeinoista asiassa kuuleminen muistion julkisesta versiosta muut teleyritykset, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö lausuntojen perusteella päätös tarkoituksenmukaisista ohjauskeinoista ja ohjauksen pääpiirteisestä sisällöstä 19

20 Hätäliikennehäiriöistä ilmoittaminen TYK 278 : teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle hätäpuheluiden välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun vikatilanteista ja häiriötilanteista Viestintäviraston suositus 310/2014 S: tarkennukset ilmoitusten tekoon; uutena asiana teleyritysten tulisi toimittaa kyseiset ilmoitukset myös Viestintävirastolle Hätäkeskuslaitos ilmoittaa Viestintävirastolle itse havaitsemistaan hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suoraan saamien ilmoitusten sekä kyselyllä Häkeltä ja teleyrityksiltä saatujen tietojen pohjalta arvio tilanteesta ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta 20

21 Teletoiminta ja muut viestinnän välittäjät - luottamuksellisen viestinnän suoja Jarkko Saarimäki 21

22 Luottamuksellisen viestinnän suoja Toteutetaan valvontakysely kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvan tiedottamisesta (Viestintäviraston suositus 205/2014 S)» Kysely kevään aikana» Vastausten perusteella arvioidaan jatkotoimien tarve Määritellään keitä ovat viestinnän välittäjiä ja kansainvälisiä toimijoita» Tunnistetaan keskeiset toimijat» Julkaistaan ohjeistus viraston verkkosivuilla 22

23 Teletoiminta - laatu ja yhteentoimivuus Klaus Nieminen 23

24 Vektorointi ja määräys 38 Viestintävirasto pyytää vektoroinnin käytöstä kiinnostuneita teleyrityksiä olemaan asiassa aktiivisia ja tekemään ehdotuksen siitä, mitä ja miten he toivoisivat asiaa käsiteltävän.» Viestintävirastolla on valmius päivittää määräystä, mutta työ käynnistetään vain, jos sille on selvästi tarvetta.» Yhteyttä kannattaa ottaa myös hyvissä ajoin ennen tekniikan suunniteltua käyttöönottoa, sillä asian läpikäyntiin menee aikaa. 24

25 Vuokratuotesuositukset Viestintävirasto on päivittämässä vanhoja vuokratuotteita käsitteleviä työryhmäraportteja suositussarjaan.» Samalla on tulossa myös pieniä sisältömuutoksia. Suositukset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Päivitettävät suositukset ovat:» Ethernet-pohjaiset vuokratuotteet» Operaattorien väliset toimintatavat laajakaistaprosesseissa 25

26 Kiinteistöjen sisäverkot Klaus Nieminen 26

27 Yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaki Laajakaistan yhteisrakentamista käsittelevä direktiivi koskee rakennushankkeita, joiden rakennuslupa on haettu jälkeen.» Lainsäädäntötyö on kesken, mutta näillä näkymin näyttää siltä, että lakiin on tulossa uusia sisäverkkoja koskevia määräyksenantovaltuuksia Viestintävirastolle.» Lainsäädäntötyötä vetää liikenne- ja viestintäministeriö, josta saa lisätietoja aiheesta. 27

28 Sisäantenniverkot Sähkötieto- ja rakennustieto ovat valmistelemassa aiheesta yhteistä ST- ja RTkorttia.» Tällä hetkellä tekeillä on tekninen ohje verkon rakentamisesta.» Sen lisäksi tarkoitus on laatia myös erillinen prosessiohje toimintamalleista. Viestintävirasto odottelee tämän työn tuloksia ja arvioi myöhemmin keväällä, mitä suosituksia Viestintäviraston kannattaa näiden lisäksi laatia ja julkaista. 28

29 Uusi radiolaitedirektiivi (RED) Ritva Suurnäkki 29

30 Radiolaitteiden markkinavalvonta olennainen osa taajuusvalvontaa Tekninen vaatimustenmukaisuus Radiolaitedirektiivin nojalla annettujen standardien noudattaminen -> vaatimustenmukaisuusolettama Dokumentit ja merkinnät (CE) Ensisijainen vastuu valmistajilla Valvonnan kohteena kansalliset markkinat: Maahantuojat, jälleenmyyjät, verkkokauppa... Viranomaisyhteistyö: mm. STUK, TUKES, poliisi, tulli Eurooppalainen viranomaisyhteistyö Taajuuksien EU:n käyttösuunnitelma komissio Radiolaitteiden olennaiset vaatimukset» Taajuuksien tehokkaan käytön tukeminen» Häiriöttömyys» Turvallisuus» Riittävä sähkömagneettinen yhteensopivuus EMCdirektiivin mukaisesti

31 Uuden radiolaitedirektiivin (RED) kansallinen voimaan saattaminen Direktiivi voimaan Direktiivi 2014/53/EU radiolaitteiden asettamisesta saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (RED) Kumonnut R&TTE direktiivin vuodelta 1999 Kansallinen voimaansaattaminen TYK 30 luvun kokonaismuutos Muut säädösmuutostarpeet (mm. toimivaltuuksien riittävyys) Rajapinnat sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeviin kansallisiin säädöksiin HE TYK:n muuttamisesta 2015 Säädösehdotukset LVM:lle elokuussa 2015 Tarvittavat muutokset Viestintäviraston määräyksiin mennessä Säädösmuutokset voimaan

32 Mikä muuttuu ? Kaikki radiovastaanotinlaitteet (mm. TVvastaanottimet) tulevat RED:n soveltamisalaan Kiinteän televerkon laitteet ja kiinteät asennukset jäävät RED:n soveltamisalan ulkopuolelle» Markkinavalvonta perustuu sähköturvallisuuteen & sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen» EMC-/ LVD-direktiivien nojalla asetetut vaatimukset» Viestintäverkkojen toimivuutta ja suojaamista koskevat määräykset edelleen TYK:n nojalla (mm. M43) Uudet radiolaitestandardit (ETSI)

33 Mikä on RED:n mukainen radiolaite? Laite joka tarkoituksella lähettää tai vastaanottaa radioaaltoja radioviestinnän tai radiomäärityksen tarkoituksiin Käyttää järjestelmällisesti radiotaajuuksia Erityistapaus 1: häirintälaitteet (jammerit)» Tarkoituksena laillisen radioviestinnän häirintä» Luvatonta taajuuksien käyttöä» Sääntelyn tavoitteet huomioon ottaen asianomainen komitea (TCAM) on linjannut, että jammerit katsotaan radiolaitteiksi Erityistapaus 2: laiteyhdistelmät, joissa radiokomponentti» Komissio voi määritellä täytäntöönpanosäädöksellä, mitkä sähkölaitteet täyttävät radiolaitteen määritelmän» Tavoite, että toimivaltainen viranomainen määräytyisi ongelman luonteen perusteella

34 Viestintäviraston toimialatiedon keruun kehittyminen Pertti Hölttä ja Joonas Orkola 34

35 Toimialatiedon keruun iso kuva Viraston kolmivuotinen TIKU-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa ja tulokset otetaan vaiheittain käyttöön tämän vuoden aikana» Virasto on panostanut merkittävästi luodakseen yhtenäisen tavan kerätä, käsitellä ja julkaista alueellisesti tarkkaa ja paikkamuotoista tietoa viestintäpalveluista Viestintäviraston tarpeisiin Vaikutukset näkyvät myös teleyrityksille» Mahdollistaa vakioidun ja ennakoitavan tavan tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen» Mahdollistaa näkymän itse tuottamaansa tietoon» Saattaa vaatia alkuvaiheessa muutoksia tiedon tuottamiseen tarvittavissa ratkaisuissa ja prosesseissa Yhteiskunnalliset vaikutukset» Viraston tuottamien analyysien laatu paranee» Markkinoiden läpinäkyvyys lisääntyy 35

36 TIKU osakokonaisuudet Teleyritykset ja Viestintävirasto tiedontuottajina TIEDONKERUU JA VALIDOINTISOVELLUKSET Toimialatieto (esim. saatavuus) Asiointisovellukset (esim. häiriöt) M2M (esim. tukiasemat) TIEDON JULKAISU MONITORi TIETOKANTAKERROS DMZ Operatiivinen tietokanta tietokanta Tietovarasto TIETOKANTAKERROS SISÄVERKKO Tietovarasto TIEDON ANALYSOINTI Analysointityökalut TIEDON JULKAISU Sisäiset näkymät

37 Toimiala- ja häiriötietojen keruu Valtakunnalliset tilastokyselyt (liittymä- ja käyttömäärät, tulot ja investoinnit, viat ja häiriöt jne.)» Nykyinen tiedonkeruusovellus integroituu osaksi TIKU-tiedonkeruusovellusta Alueelliset saatavuustiedot» TIKU Tiedonkeruusovelluksen v1.1 pilotointi teleyritysten kanssa 2Q2015 Teleyrityksillä on mahdollisuus toimittaa tiedot myös sähköpostitse» Tiedonkeruuratkaisun v1.5 käyttöönotto lokakuu 2015 Tiedonkeruuratkaisua kehitetään edelleen teleyrityksiltä saatujen (syksy kevät 2015) kommenttien perusteella Teleyritykset tuottavat tiedot vain TIKU tiedonkeruusovelluksella Häiriötietojen keruu» M66 mukaisesti häiriötietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle mahdollista tehdä myös Viestintäviraston sähköisellä ilmoitusjärjestelmällä ("HHJv2")» HHJv2 teleoperaattori käyttöönotto suunniteltu 4Q

38 Tietojen käyttökohteet HMV-analyysit Yleispalveluanalyysit Postimarkkinoihin liittyvät analyysit Nopeiden laajakaistayhteyksien tilanneseuranta Toimilupaehtojen valvonta Julkaisu - MONITORi 38

39 Esimerkki: Saatavuustietojen kerääminen Esimerkkinä laajakaistaverkon saatavuus Teleyritys toimittaa Viestintävirastolle CSV-muotoisen tiedoston verkkonsa saatavuusalueesta Ilmoitetaan saatavuus rakennuskohtaisesti» Rakennustunnus tai osoite» Liittymätekniikka» Liittymänopeus» Rakennusvaihe, vaatiiko lisärakentamista Paikannetaan rakennuksen sijainti VRK:n väestöaineiston avulla PVM Postiosoite Postinro Postitoimipaikka Kunta I-koord. P-koord. Rakennustunnus Tekniikka Käyttöpaikat Rakennusvaihe DL-luokka UL-luokka DL UL Lisätieto Täydellisyydentie 1 A Helsinki Helsinki A Ethernet Helsinki B Kaapelimodeemi , Osoitepolku 2 B Helsinki HomePNA Osoitepolku Helsinki xdsl ,5+ 1 0, Helsinki xdsl 1 2 0,5+ 0,5-0,5 0, Sivutie Helsinki FTTH Tapio Oikarainen

40 Vanha tiedonkeruu Excel-kyselyt Kuntakohtainen prosenttiluku verkkojen ja palvelujen saatavuudesta vakituisiin asuntoihin Ei huomioi eri yritysten verkkojen päällekkäisyyttä Epätarkka, kuntaa pienemmistä alueista ei nähdä tarkkaa saatavuustietoa Tapio Oikarainen

41 Uusi tiedonkeruu Osoitekohtainen tieto kiinteästä verkosta Maantieteellinen peittoalue matkaviestinverkosta Saadaan hyvin tarkka karttakuva saatavuudesta Verkkojen päällekkäisyys nähdään suoraan Karttakuvasta saadaan karttatyökalujen avulla irti monenlaista tietoa Tapio Oikarainen

42 Uusi tiedonkeruu Keskitetty tiedonkeruu» Parantaa sekä Viestintäviraston tiedonkeruuta että operaattoreiden tiedontuottamista» Vähemmän erillisiä kyselyitä Tarkat tiedot» Luotettavan tiedon saaminen tärkeää analyyseissä» Maantieteellinen tarkkuus paranee Yhtenäiset tiedot» Samaa tietoa käytetään eri tarpeisiin Tapio Oikarainen

43 Saatavuustietojen käyttö Tarkat saatavuustiedot tulevat vain Viestintäviraston sisäiseen tilastointi- ja analyysikäyttöön Karkeamman tason tietoja tullaan myös julkaisemaan. Julkaisuperiaatteet sovitaan teleyritysten kanssa vuoden 2015 aikana.» Lausuntopyyntö puhelin- ja laajakaistapalvelujen saatavuutta koskevien tietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista toimitettu teleyrityksille Tietoja julkaistaan Viestintäviraston Monitoripalvelussa Tapio Oikarainen

44 https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/monitori-palvelu.html

45

46 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 46

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas asetus asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sovelletaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015 Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet Verkkotunnuspäivä, 12.3.2015 Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 5.9.2016 HE 221/2013 (*.fi ja.ax -päätteisiä verkkotunnuksia koskevat pykälät ovat lain viidessä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Teknisen ohjauksen katsaus 3/ Määräyshankkeiden tilannekatsaus (kalvot 2-30)

1 Kokouksen avaus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Teknisen ohjauksen katsaus 3/ Määräyshankkeiden tilannekatsaus (kalvot 2-30) Pöytäkirja 1 (5) Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Dnro: 11.12.2014 151/060/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Aika 24.11.2014 13-14.30 Paikka Viestintävirasto 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus ja esityslista

1 Kokouksen avaus ja esityslista Pöytäkirja 1 (5) Dnro: Anne Lohtander 26.02.2015 114/060/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Aika 23.2.2015 9-11.15 Paikka Osallistujat

Lisätiedot

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto

Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus. Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja - palvelujen saatavuus Joonas Orkola Toimialatieto Viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuus Tietoja tuotetaan... 1. Viestintävirastolle 2. viestintäpalvelujen käyttäjille 3. muihin

Lisätiedot

Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä. Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö

Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä. Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Ajankohtaista määräyksistä ja lainsäädännöstä Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Sisältö Hosting-palveluntarjoajien rooli Viestintäviraston näkökulmasta Ilmoitukset tietoturvaloukkauksista ja Vika- ja häiriötilanteista

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä

Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä Viestintäviraston tilannekuvahanke TIKU2012+ Pertti Hölttä 19.10.2012 "Tilannekuvahanke: pähkinänkuoressa Viestintävirasto kehittää yleistä tietoisuutta viestintäverkkojen ja -palvelujen saatavuudesta,

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen. FINAS-päivä Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistaminen FINAS-päivä 26.1.2017 Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköiset luottamuspalvelut Vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa tunnistus- ja luottamuspalvelulain

Lisätiedot

Viestintävirasto kerää tietoa

Viestintävirasto kerää tietoa Viestintävirasto kerää tietoa Joonas Orkola Miksi Viestintävirasto kerää tietoa? Teletoimijoiden ja toiminnan laajuuden määrittämiseksi» Viestintävirasto tulkitsee lain perusteella, mitkä tahot harjoittavat

Lisätiedot

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2014 24.11.2014 [pvm] Määräyshankkeet Tilannekatsaus 11/2014 2 Verkkotunnukset ja verkkotunnusvälittäjät.fija.ax Kirsi Sunila-Putilin 3 TYK: Uusi verkkotunnusvälittäjämalli

Lisätiedot

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016

Tunnistaminen ja luottamuspalvelut. Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Tunnistaminen ja luottamuspalvelut Työryhmän ensimmäinen kokous 16.2.2016 Työryhmän tehtävät Viestintävirasto laissa määritelty valvontaviranomainen -> työryhmästä toimijoiden näkemykset toimijoiden yhteissääntelyn

Lisätiedot

Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä

Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Pöytäkirja 1 (5) verkkosivulla julkaistava Dnro: 9.6.2014 151/060/2014 Viestintäviraston tekniset määräykset -työryhmä Aika 9.6.2014 13-15.30 Paikka Viestintävirasto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 2.3.2016 Kreetta Simola VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden 2015

Lisätiedot

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia

Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (10) Tiedottaminen hätäliikenteen häiriöistä n suosituksia Suositus 2 (10) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Lainsäädäntöperusta... 4 5 Tiedottamisen

Lisätiedot

Teematilaisuus: Verkkotiedot

Teematilaisuus: Verkkotiedot Teematilaisuus: Verkkotiedot Teleyrityksen puheenvuoro - Sonera Raimo Mäki 29.5.2015 Millaisessa ympäristössä toimimme ~80% ~75% ~45% ~82% ~67% ~10% ~23% Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri 05/2014

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO

LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA

Lisätiedot

TIKU-tietojen julkaiseminen. Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä

TIKU-tietojen julkaiseminen. Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä TIKU-tietojen julkaiseminen Miksi tietoja julkaistaan Keskustelutilaisuus 24.2.2014 Pertti Hölttä 12.30 13.15 Ohjelma Miksi tietoja julkaistaan? Pertti Hölttä Tietojen kerääminen ja julkaisu TIKU-palvelussa,

Lisätiedot

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014 Tietoyhteiskuntakaaren vaikutukset taajuuksien käyttäjille Esityksen sisältö Yleistä tietoyhteiskuntakaaresta "Sisältyvät lait" ja rakenne Taajuushallinto uusissa vaatteissa Taajuudet

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Viestintäviraston tekninenohjaus2014

Viestintäviraston tekninenohjaus2014 Viestintäviraston tekninenohjaus2014 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 6.2.2014 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Teknisen ohjauksen kohderyhmät ja keinot [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 2

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö U-JATKOKIRJE LVM VTI Simola Kreetta(LVM) JULKINEN. Eduskunta.

Liikenne- ja viestintäministeriö U-JATKOKIRJE LVM VTI Simola Kreetta(LVM) JULKINEN. Eduskunta. Liikenne- ja viestintäministeriö U-JATKOKIRJE LVM2015-00087 VTI Simola Kreetta(LVM) 10.04.2015 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Asia U-jatkokirje eduskunnalle sähköisen tunnistusmenetelmän varmuustasoja

Lisätiedot

Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014

Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014 Viestintäviraston tekninen ohjaus 2014 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 9.6.2014 [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Lainsäädäntömuutosten tilanne [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 2 Tietoyhteiskuntakaari

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvio 01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010

Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus 10.11.2010 Tietoturvapalvelut Huoltovarmuuskriittisille toimijoille Abuse-seminaari Ilmoitusvelvollisuus Jarkko Saarimäki Kehityspäällikkö Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot MuistioLUONNOS 1 (8) Asiakkuudet Dnro: 2.4.2014 437/501/2013 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on

Lisätiedot

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin

Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet. fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin Verkkotunnusvälittäjän vastuut ja velvollisuudet fi uudistuu 2016-kiertue Lakimiehet Sanna Sahlman ja Kirsi Sunila-Putilin Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 5.9.2016 HE 221/2013.fi ja.ax -päätteisiä (*

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä

Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä Pöytäkirja 1 (6) julkaistava Dnro: 6.2.2014 151/060/2014 Pöytäkirja, Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä Aika 6.2.2014 klo 13-15.20 Paikka Viestintävirasto Kokouksen avaus Viestintäviraston

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta Viestintävirasto 1 E/2014 M 1 (7) Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä

Lisätiedot

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 1 (10) Viestintävirasto 1 C/2003 M Määräys RADIOLAITTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISES- TA JA MERKITSEMISESTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

TIKU-tietopyynnön vastausohje

TIKU-tietopyynnön vastausohje TIKU-tietopyynnön vastausohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan kiinteän verkon saatavuusalue 2. Puhelin-, laajakaista- ja TV-palvelujen tarjontaan soveltuvan

Lisätiedot

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta

Määräykset 66 ja 67. Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräykset 66 ja 67 Uudet määräykset teletoiminnan häiriötilanteista ja tietoturvasta Määräysperusta Mikä muuttui? Ketä velvoittaa? 2 5,5 vanhaa määräystä korvattiin 1.1. alkaen kahdella uudella Häiriötilannemääräys

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (5) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-A 1 (6) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat matkaviestinverkon saatavuustiedot 1 Lähtökohdat 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio on laadittu osana keväällä

Lisätiedot

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista

TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista TIKU-SL-J muistioluonnos 1 (10) Dnro: 20.2.2015 93/501/2014 TIKU-saatavuustietojen julkaisemiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista 2 (10) 1 Muistion tarkoitus Tämä muistio on osa keväällä

Lisätiedot

Laajakaistayhteyksien tekniikkaluokkia selkeytetään ja nopeusluokkia lisätään

Laajakaistayhteyksien tekniikkaluokkia selkeytetään ja nopeusluokkia lisätään Puolivuosikysely 2017 1 (7) Dnro: 13.6.2017 792/900/2017 Tietopyyntö Viestintävirasto pyytää teleyrityksiltä vuoden 2017 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevat tiedot viestintäverkkojen ja -palveluiden liittymä-

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Operaattorit ja erityissääntely

Operaattorit ja erityissääntely Liite FiComin lausuntoon maksupalvelun tarjontaa ja raportointia koskevista Finanssivalvonnan standardeista Operaattorit ja erityissääntely Alla on luettelo operaattoreita koskevasta erityissääntelystä.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Viestintävirasto 28 I/2014 M 1 (5) Määräys viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt x päivänä yykuuta 2014 annetun

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015

Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015 Viestintäviraston tekniset määräykset työryhmä 3/2015 1.12.2015 Tekninen ohjaus 2015-2016 Vuoden 2015 tuloksia ja vuoden 2016 alustavia suunnitelmia 1.12.2015 Normin purku Paremmalla sääntelyllä tuottavuutta,

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Tammikuu 2017

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Tammikuu 2017 TIKU-vastausohje: kiinteä verkko Tammikuu 2017 Sisältö Ilmoitettavat tiedot Kiinteä verkko Kiinteän verkon saatavuus» Esimerkkilomake ja ilmoitettavat tiedot (laajakaista) Kiinteän verkon liittymämäärä»

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Analyysi 1 (5) Dnro: 6.10.2017 970/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Pohjois-Pohjanmaa hankealue Sievi Taustaa Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää

Varmaa ja vaivatonta viestintää Varmaa ja vaivatonta viestintää Viestintäviraston toimet kaikille viestinnän Suomessa luottamuksellisuuden turvaamiseksi Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Asta Sihvonen-Punkka LVM:n keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (10) 31.12.2014 Määräyksen 1 E/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja merkitsemisestä MPS 1 E/2014 M MPS 1 E/2014 M 2 (10) SISÄLLYS A-OSA

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Syksy 2015

TIKU-vastausohje: kiinteä verkko. Syksy 2015 TIKU-vastausohje: kiinteä verkko Syksy 2015 Toimitettavat tiedot - kiinteä verkko Syksy 2015 Kiinteän verkon saatavuus» Laajakaistaverkko Kiinteän verkon liittymämäärä» Laajakaistaliittymät Kiinteän verkon

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa Muistio 1 (5) Dnro: 2.12.2013 1196/940/2013 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue Muhos 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Luottamusta lisäämässä

Luottamusta lisäämässä Luottamusta lisäämässä Kyberturvallisuuskeskus Kyberturvallisuuskeskus aloitti toimintansa osana Viestintävirastoa 1.1.2014. Se vahvistaa Viestintäviraston jo vuodesta 2001 lähtien hoitamia tietoturvatehtäviä.

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Viestintävirasto TAE Liv

Viestintävirasto TAE Liv Viestintävirasto TAE 2017 Liv 6.10.2016 Viestintäviraston TAE 2017 Toimintamenomomentti 31.40.01.» Bruttomenot 31,2 milj.» Maksullisen toiminnan tulot 20,2 milj.» Nettomenot 11,0 milj. Eräät viestinnän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia?

Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Miten terveydenhuollon laitteet on arvioitava ennen markkinointia? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena on kuvata

Lisätiedot

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus

Viestintävirasto MUISTIO MPS Verkot ja turvallisuus 1 (12) VIESTINTÄVIRASTON MÄÄRÄYKSEN 22 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS 22 G/2007 M TELEPÄÄTELAITTEEN, VIESTINTÄVERKKOLAITTEEN JA KIINTEÄN ASENNUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISESTA, MERKITSEMISESTÄ

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen 1 (16) 31.12.2014 Määräyksen 22 H/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys telepäätelaitteen, viestintäverkkolaitteen ja kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta, merkitsemisestä ja

Lisätiedot

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013

Tekninen ohjaus ja valvonta. Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Tekninen ohjaus ja valvonta Suomen Seutuverkot kevät seminaari 2013 Esityksen sisältö Viestintäviraston uusi organisaatio Miksi olen täällä puhumassa? Teknisten määräysten yleisesittely Sekä muutama määräys

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista

Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Viestintävirasto Lausunto 20.10.2017 Asia: LVM/1616/03/2016 Lausuntopyyntö Euroopan unionin verkko ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta annetuista laeista Yleiset huomiot

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA.

Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA. 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON RAKENTEESTA, LIITYNTÄPISTEISTÄ, HF (HUMAN FACTORS)-NÄKÖKOHDISTA, TÄRKEYSLUOKITTELUSTA JA VARMISTAMISESTA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1702/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä- Savo hankealue 31 (Heinävesi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot