BIM-koulutus. Tietomalliseminaari FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIM-koulutus. Tietomalliseminaari 3.10.2014 FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK"

Transkriptio

1 BIM-koulutus Tietomalliseminaari FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK

2 Sisältö Miksi? BIM nykytila BIM koulutuksen tarve Englannin toimintatapa BIM koulutuksen sisältö bsf koulutustoimialaryhmä Kokoonpano Tavoitteet Hankkeet Toimenpiteitä Yhteenveto Päivi Jäväjä 2

3 Avainkysymyksiä: Miksi BIM? Mitä hyötyä? Mitä sillä saavutetaan? Riittävä syy ei ole se, että kaikki muutkin käyttävät! Päivi Jäväjä 3

4 Tietomallintamisen hyötyjä kirjallisuuden esittäminä hankkeesta saadaan yksityiskohtaista tietoa, joka parantaa päätöksentekoa ja tehtävät muutokset ovat täsmällisiä ja päivittyvät reaaliaikaisesti joka näkymään. jolla voidaan vähentää muutoskustannuksia suunnitelmamuutokset voidaan tarkistaa kustannustieto auttaa arvioimaan varhain taloudellista kannattavuutta. nopeasti törmäystarkastelulla tai visuaalisesti kaikki suunnitelmat tulevan rakennuksen toiminnallisuuteen ja yhdistävästä yhdistelmämallista. laatuun voidaan vaikuttaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. voidaan tarkastella tilojen sijaintia toisiinsa nähden ja tehdä analyyseja auttaa arvioimaan rakennuksen elinkaaren tilojen toimivuudesta. aikaisia kustannuksia ja ekologisuutta. rakennusvaiheessa objektitietoja voidaan suunnittelijat voivat tehdä keskenään yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa. hyödyntää esimerkiksi valmisosien tilaamisessa. yhtenä hyötynä esitetään tietomallintamisen havainnollisuutta. merkittävänä etuna mainitaan sen mahdollistama energia-analyysien teko jo selkeyttää suunnitteluratkaisuja ja niistä hankkeen varhaisessa kommunikoimista suunnittelijoiden kesken. suunnitteluvaiheessa. visuaalisuudesta todetaan olevan hyötyä talotekniikkasuunnittelussa mahdollistaa myös asiakkaalle. dynaamisten simulaatioiden luomisen ja helpottaa simulaatiolaskelmia. kolmiulotteinen visualisointi helpottaa tarjottujen suunnitteluratkaisujen voidaan tarkastella rakennuksen ymmärtämistä. olosuhteiden muutoksia eri lämpötiloissa. suunnitteluvirheisiin voidaan puuttua myös työmaan toteutuksessa kuten aikaisemmassa vaiheessa. rakentamisaikataulun suunnittelussa ja työturvallisuuden parantamisessa suunnitelmien laadun parantuminen mainitaan monesti tietomallintamisen työmaasta on mahdollista luoda myös hyödyistä kerrottaessa. simulaatio, joka näyttää rakennuksen toteuttamisen vaiheet siitä saatavat määrätiedot. Jenni Korpela: Diplomityö - vähentää muutoksista syntyviä geometria- TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA tai sijoitteluvirheitä. HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI Päivi Jäväjä OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA,

5 BIM nykytila BIM kysely huhtikuussa 2013 (buildingsmart, Rakennustieto): BIMin käyttö nähdään väistämättömänä BIM yleistyy rakennushankkeissa, ja sille tapahtuu sama, kuin cad-suunnittelulle 90- luvulla: tietyn ajan kuluttua ei muuta menetelmää enää käytetä. Päivi Jäväjä 5

6 Vastaajia tässä kyselyssä oli n Päivi Jäväjä 6

7 BIM koulutuksen tarve osaamispula: RT:n verkkohaastatteluun osallistui lähes 1000 henkilöä. Sininen kuvaa vastausten määrää ja vihreä asian arvioitua tärkeyttä kehityskohteena. Päivi Jäväjä 7

8 Koulutus lyhentää oppimiskäyrää Rakennusalan odotukset ja näkemykset BIMin käyttöönotosta lähitulevaisuudessa merkitsevät kasvavaa koulutustarvetta Koulutus on nopein tapa ottaa tietomalli käyttöön projekteissa ja yrityksissä Oppilaitosten peruskoulutuksen tuloksena yritykset voivat rekrytoida osaavia BIM tekijöitä Yritysten henkilöstön osaamista nopeutetaan erilaisten täydennyskoulutusten avulla Toivottuja koulutussisältöjä: BIM perusteet, BIM ohjeet ja määräykset, BIM-teknologia, BIM-prosessi ja integrointi, BIM case projektit ja niiden antamat opetukset Päivi Jäväjä 8

9 Päivi Jäväjä 9

10 Englannin toimintatapa The Government has mandated that all construction companies tendering for Government work should achieve level 2 BIM by Päivi Jäväjä 10

11 BIM levels of Maturity Päivi Jäväjä 11

12 Koulutussisältöä yhteistyöllä Yritysyhteistyö Tutkimushankkeet Osaaminen lisääntyy CIFEn mukaan Päivi Jäväjä 12

13 buildingsmart Finland Koulutuksen toimialaryhmä

14 bsf koulutuksen toimialaryhmä Perustettu marraskuussa 2013 Kokoonpano: ohjausryhmä ja laajennettu koulutusryhmä Ohjausryhmän jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja rakennusteollisuuden koulutusyksikköä: Aalto yliopisto, TTY, Oulun yliopisto, AaltoPro, Metropolia AMK, Saimaan AMK, Savonia AMK, Rateko Laajennetussa koulutusryhmässä lisäksi alan yrityksiä (ohjelmistotaloja, konsultteja ja urakoitsijoita) Kaikki kiinnostuneet buildingsmartin jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan Päivi Jäväjä 14

15 bsf koulutuksen toimialaryhmän tavoitteet Kehittää talon- ja infrarakentamisen tietomallikoulutusta ja tutkimusta puolueettomasti ja laaja-alaisesti eri oppilaitosten ja rakennusalan toimijoiden kanssa yhdessä Edistää tietomalliopetusta Suomessa Luoda yhdenmukaiset sisällöt tietomalliopetukseen ja mahdollisiin tutkintoihin siihen liittyen Luoda minimi-koulutusvaatimukset per koulutustaso Tuottaa YTV2012 ja YIV2014 vaatimuksiin perustuvaa oppimateriaalia Antaa valmistuville rakennusalan ammattilaisille paremmat valmiudet tietomallin hyödyntämiseen Seurata ja olla mukana kansainvälisessä tietomallinnuksen kehityksessä Edesauttaa BIM koulutusvientiä Päivi Jäväjä 15

16 buildingsmart koulutuksen toimialaryhmä Hankkeita: YTV2012 ja YIV2014 vaatimuksiin perustuvan opetusmateriaalin kirjoittaminen ja tuottaminen verkko-oppimisympäristö, e-kirja INTOKE-hanke -infra-alan-tietomalliosaamisen -kehittaminen/ EAKR-rahoitteinen infrabim-hanke Infran Tietomalli Osaamisen KEhittäminen Metropolia AMK, Turku AMK, Saimaan AMK, Hämeen AMK BIM-täydennyskoulutukset (Metropolia AMK) BIM-työvoimakoulutus (AaltoPRO) BIM-koulutustarvekartoitukset yrityksissä Päivi Jäväjä 16

17 BIM koulutus - toimenpiteitä

18 BIM Metropoliassa BIM on Metropolian rakennustekniikan strateginen fokusalue. BIM opetuksen välineenä Suunnittelu Mekaniikka ja statiikka Rakennesuunnittelu, analyysit Tuotanto ja projektinhallinta Johtaminen Määrälaskenta Kustannuslaskenta Aikataulutus Tuotannon ohjaus ja simulointi Työturvallisuus Elinkaari Kiinteistönhallinta Energiatehokkuus Elinkaariteknologiat BIM opetuksen kohteena Rakentamisen prosessi ja uudet toimintatavat Teknologia: ohjelmistot ja niiden hyödyntäminen Asiakaslähtöisyys: Eri osapuolten tarpeet ja viestintä Lopputuotteen laatu TULOSSA 2015: CAVE-3D virtuaalilaboratorio opetuskäyttöön Virtuaaliympäristössä katseltavat mallit ovat 1:1 mittakaavassa, mikä helpottaa ymmärtämistä Simulaatiot, peliympäristöt Yhteistyön, solmutyöskentelyn ja vuorovaikutuksen opiskelu BIM opiskelijaprojektit Yhteistyöprojektit yritysten kanssa NCC BIM kummit (Tekla, Skanska, WSP) Työmaavierailut, vierailijaluennoitsijat Projekti- ja insinöörityöt yrityksissä Opettajien koulutus OpeBIM koulutus ammattiaineiden opettajille 5 op palautteet ja tulokset julkaistiin tutkimusartikkelissa CIB W BIM koulutusyhteistyö InfraBIM-koulutusryhmä BIMsalaBIM-Rateko INTOKE (tulossa) 4 AMKia Saimia, Turku, HAMK, Metropolia InfraBIM oppisopimustyyppinen koulutus 4 oppilaitosta Aalto, Oulun yo, TAMK, TTY, Metropolia bsf koulutuksen toimialaryhmä BIM tutkimus PRE-hankkeessa BIMCity työpaketti Päivi Jäväjä 18

19 BIM Saimaan AMK:ssa : Uusissa opetussuunnitelmissa lisätty BIMin osuutta BIM-erikoisopintojaksot BIM osaksi ammattiaineiden opetusta Ohjelmistotarjonta kattavaksi BIM-portaali opiskelijoiden itseopiskelun tueksi Kehityshankkeet sekä talonrakennuksen että infrarakentamisen alueelta Tietomallistudio Mobiililaitteet Tietomalliassistentit Opinnäyte- ja projektityöt yrityksiin Päivi Jäväjä 19

20 Tietomallikoulutus kaikille kouluasteille ja täydennyskoulutukseen Toinen aste ammattioppilaitokset Ammattikorkeakoulut Rakennusmestarit Rakennusinsinöörit; suunnittelu ja tuotanto Rakennusarkkitehdit YAMK-rakennusinsinöörit Teknilliset korkeakoulut Diplomi-insinöörit Yritysten henkilökunta Oppisopimustyyppinen koulutus korkeakoulutetuille Erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutukset Päivi Jäväjä 20

21 Päivi Jäväjä 21

22 Päivi Jäväjä 22

23 Päivi Jäväjä 23

24 Yhteenveto BIM-koulutustarve kasvaa nopeasti bsf-koulutuksen toimialaryhmä vastaa haasteeseen Toiminta yhteistyössä bsf muiden toimialaryhmien kanssa (infra, suunnittelu, tilaajat, talotekniikka, kaupunkisuunnittelu) BIM-koulutuksen tason minimivaatimukset BIM-opetussuunnitelmalausunnot BIM-osaamisen tunnistaminen BIM-master koulutus/ BIM YAMK Päivi Jäväjä 24

25 THANK YOU!

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 2010 Kulmakivet työturvallisuuden kehittämisessä vuosille 2010 2015 1. Investointi työturvallisuuteen kannattaa

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot