SELVITYS KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN ETENEMISESTÄ. Marja Heikkilä Hankepäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN ETENEMISESTÄ. Marja Heikkilä Hankepäällikkö 28.10.2014"

Transkriptio

1 SELVITYS KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN ETENEMISESTÄ Marja Heikkilä Hankepäällikkö

2 HANKESUUNNITELMAN MUKAINEN AIKATAULU 3/2014 3/2015: Mallintamis- ja verkostoitumisvaihe Lähipalveluiden järjestämissuunnitelman työstäminen yhdessä maakunnan kuntien kanssa Ydinprosessien mallintaminen asiantuntijaryhmissä Johtamisosaamisen parantamisen prosessi alkaa. Palveluohjauksen ja neuvonnan sote-alueen laajuinen prosessi alkaa Kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen kehittäminen alkaa 4/2015: Pilotointivaihe Lähipalvelusuunnitelma hyväksytään ja sen toteutusta pilotoidaan. Ydinprosessien pilotointi Palveluohjauksen ja neuvonnan prosessia tarkennetaan erityisesti paljon palvelua tarvitseville Johtamisosaamisen parantamisen prosessin osallistujajoukkoa laajennetaan Kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen pilotointi Ehdotus uudeksi tuotanto- ja toimintamalliksi käsittelyyn 4/ /2016: Juurruttamis- ja levittämisvaihe Lähipalveluverkko toiminnassa, Ydinprosessien laajentaminen uusille alueille Palveluohjaukseen ja neuvontaan sote-alueen laajuiset välineet Uusi kehittämisrakenne palvelemassa entistä laadukkaampaa palvelutuotantoa. Uusi tuotantorakenne ja toimintamalli aloittaa

3 HANKKEEN TOTEUTUMINEN SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN Hankkeen aikataulu on viivästynyt kahdesta syystä: Lainsäädännön muuttuminen hankesuunnitelmavaiheesta ja uuden lainsäädännön valmistumisen odottaminen Henkilöstön rekrytoinnin hitaus Hankkeen oli tarkoitus alkaa mutta ensimmäinen työntekijä aloitti 1.4. ja viimeisin Mallintamis- ja verkostoitumisvaihetta joudutaan nopeuttamaan huomattavasti Nykytilan kartoitukseen ja analysointiin käytettävissä oleva aika on minimissään. -> Kaikki olemassa oleva tieto hyödynnetään.

4 KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKEKOKONAISUUS Sote-lainsäädännön uudistus Sotepalvelumallit Johtaminen ja osaamisen kehittäminen Sote-alueen järjestäytyminen Keski-Suomen tuotantoalue Uuden sotetuotantomallin rakentaminen yhteistyössä Uusi palveluverkko Uudet palveluprosessit Palveluohjaus Uudet integroidut toimintatavat Monituottajamalli Kansalaisten ja asiakkaiden osallisuus Viestintä Luottamuksen rakentaminen Tietoperusteisuus Uusi palvelukulttuuri Uusi henkilöstörakenne Tutkimus, koulutus, kehittäminen

5 VÄLIRAPORTIN SISÄLTÖ 1. Hankkeen organisoituminen 2. Hankkeen henkilöstön organisoituminen 3. Hankkeen arvot 4. Hankkeen toteutussuunnitelma 5. Viestintä 6. Tuotantomalli v > v. 2 (Kohta 8.) 7. Nykytila 1. Palveluohjaus 2. Lähipalvelut palveluverkko ( Kohta 7.) 3. Prosessit 4. Tutkimus, koulutus, kehittäminen 8. Selvitys henkilöstön käytöstä 9. Selvitys asiantuntijapalvelujen käytösta 10. Selvitys hankkeessa järjestetystä koulutuksesta 11. Hankkeen talous

6 Arjessa pärjääminen Avoimuus Asiakaslähtöisyys Yhteisöjen voimavarat käyttöön Kunnioitus Yhdessä tekeminen Rehellisyys Tasapuolisuus Vuorovaikutus/dialogi Oikeudenmukaisuus Sitkeys Osaaminen Rohkeus Määrätietoisuus Jaksaminen Tasapuolisuus Ratkaisukeskeisyys, luovuus, innovatiivisuus Vaikuttavuus Ammatillisuus Kustannustehokkuus Talous Tietoperusteisuus

7 Lapset, perheet ja lastensuojelu Toteutussuunnitelma Työvaihe 1 Työvaihe Aikataulu Sisältö Vastuutaho Yhteistyötahot Tuotos 1. Työvaihe 9/ /2015 Toimijoiden infoaminen, nykytilan ja toimivien käytäntöjen kartoitus, yhteisen ymmärryksen muodostamin en: miksiminne-miten? Petri Oinonen, Tanja Hänninen, SOTE2020- tiimi, eri työryhmät Keski-Suomen alueen kunnat, yksityiset palveluntuottajat, seutukunnalliset foorumit nuorisovaltuustot, lapsiasiavaltuutettu, oppilaitokset, järjestöt, Seurakunnat. Palveluiden nykytilan kuvaus, suunnitelma lasten ja perheiden palveluiden ja lastensuojelun tukemiseksi.

8 Lapset, perheet ja lastensuojelu Toteutussuunnitelma Työvaihe 2 Työvaihe Aikataulu Sisältö Vastuutahot Yhteistyötahot Tuotos 2. Työvaihe 04/ /2016 Palvelurakenteen uudistaminen; painopiste peruspalveluis sa. Lastensuojelun erityisosaamisen organisointi, toimintamallien pilotointi sote-alueella. Petri Oinonen, Tanja Hänninen, SOTE2020- tiimi, eri työryhmät, kunnat Keski-Suomen alueen kunnat, yksityiset palveluntuottajat, seutukunnalliset foorumit, nuorisovaltuustot lapsiasiavaltuutettu oppilaitokset, järjestöt, Seurakunnat. Lakien edellyttämät suunnitelmat. Toimintamalleja: yhteistyö, yhtenäiset arviointi käytännöt, ehkäisevä työ, konsultaatio muodot, osallisuuden lisääminen jne.

9 Lapset, perheet ja lastensuojelu Toteutussuunnitelma Työvaihe 3 Työvaihe Aikataulu Sisältö Vastuutahot Yhteistyötahot Tuotos 3. Työvaihe 04/ /2016 Integroidun palvelumallin levittäminen ja juurruttaminen sekä kehittäminen. SOTE 2020/ uudet toimijat Keski-Suomen alueen kunnat, yksityiset palveluntuottajat, seutukunnalliset foorumit nuorisovaltuustot lapsiasiavaltuutettu oppilaitokset, järjestöt, Seurakunnat. Kehitetyt asukas ja asiakaslähtöiset tuotantorakenne ja toimintamallit käytössä sotealueella.

10 VIESTINTÄ Tyuövaihe Aikataulu Sisältö Vastuutaho Yhteistyötaho t Tuotos 1. Työvaihe Viestintäsuun nitelma Emmi Hyvönen, hankepäällikkö+ tiimi, Silja Ässämäki J:kylän ja SHP:n viestintä, kunnat, maakunnan lehdistö, YLE, some Luotettava, kiinnostava, ajantasainen tieto sote-uudistuksesta. 1. Työvaihe Hankkeen Kotisivut Hanketiimi, Anu Pihl, Emmi Hyvönen J:kylän verkkoviestintä, Ajan tasalla olevat, helposti ymmärrettävät www-sivut, jotka lisäävät tietoa ja osallisuutta 2. Työvaihe Tiedotteet Emmi Hyvönen, hanketiimi, Silja Ässämäki J:kylän ja SHP:n viestintä, kunnat, maakunnan lehdistö, YLE, some Nopea tieto hankkeen keskeisistä tapahtumista, päätöksistä ja Keski- Suomen uudistuvasta sotesta. 3. Työvaihe Uutiskirje hankeen tapahtumista ja etenemisestä Hanketiimi ja Emmi Hyvönen Kunnat, SHP, henkilöstöjärjestöt, muut järjestöt, yritykset, oppilaitokset,.. Erityisesti alan ammattilaisille tarkoitettu katsaus hankkeen tapahtumista ja soteuudistuksesta.

11 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus Mistä puhutaan Palveluihin ohjaus Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus Neuvonta/ ohjaus Self Management Palveluohjaus työotteena Yksilökohtainen palveluohjaus Yleinen palveluohjaus Voimavarakeskeinen palveluohjaus Intensiivinen palveluohjaus Care management Case Management Rutiinipalvelu Standardipalvelu Asiakaskohtainen palvelu Itsenäisesti asioiva Pienellä tuella toimentuleva Erityistä tukea tarvitseva Vaivaton pikapalvelu Joustava yhtenäispalvelu Kohdennettu erikoispalvelu Käyttäjäsuhde Asiointisuhde Yksilöllinen suhde Kohdeasiakas Kuluttaja-asiakas Palveluasiakas Omatoimimatkailija Pakettimatkalaiset Yksilöllisesti räätälöidyt matkat Asiakas etsii, löytää ja saa tietoa EHKÄISEVÄT PALVELUT Asiakas saa neuvoja/ saa ohjausta HOITAVAT PALVELUT Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan KORJAAVAT PALVELUT Asiakas valitsee palvelut/ päätös palveluista Palveluohjauksen toteutuminen/ seuranta KUNTOUTTAVAT PALVELUT

12 Neuvonta Ei mahdollista tehdä resursseja sitovaa ohjausta Jyväskyläneuvonta Kuntien yleiset puhelinnumerot Periaatteessa Nettisivut Tulevaisuus? Sähköiset palvelut, Chat Palveluohjaus Keski-Suomessa Palveluihin ohjaus Saarikan palveluohjaus -yksikkö Oiva-keskus Terveyskeskusvastaa notot Palvelujen aulaemäntä/ infopiste Uusien asiakkaiden yhdenmukainen palveluarpeen arviointi Palveluissa ohjautuminen Sosiaaliohjaajat, ohjaajat, pajaohjaaja, sosiaalityöntekijät, kuraattori, psykologit, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kuntoutusohjaaja, työvalmentaja, seniorineuvojat, avopalveluohjaaja, vammaispalveluohjaaja, lääkäri Usein mielletään koko sosiaalipalveluiden kentän tekevän työtä palveluohjauksellisella työotteella. Myös terveyspalveluissa keskeinen osa työtä potilasohjaus? Palveluohjaus ~ Kuntoutusohjaus? Keski-Suomen kunnat: Noin 60 palveluohjaajaa KSKS: 2 Palveluohjaajaa (välinehuolto-palvelujenohjausta) Palveluohjausta: Työllisyyspalvelut Vanhuspalvelut Mielenterveyspalvelut Vammaispalvelut Varhaisen tuen palvelut Lasten palvelut Aikuissosiaalityö Järjestöt (esim. Sovatek) Hankkeet (esim. Työllisyyden kuntakokeilu) Rinnalla kulkevaa, paljon palveluja tarvitsevien palvelua

13 Koonti Keski-Suomen kuntien haastatteluista Haastateltu henkilökohtaisilla tapaamisilla, ryhmätapaamisilla, puhelimitse tai sähköpostilla 21 kunnan sosiaalitoimen henkilöstöä (yhteensä 32 henkilöä). Sairaanhoitopiirin sekä perusterveydenhuollon henkilöstöä kahden järjestön edustajia. Näiden lisäksi tavattu yhden hankkeen henkilöstöä, jossa toimii palveluohjaajia ja kuntoutusohjaajia. Palveluohjaus mielletään yleisimmin Keski-Suomessa palvelutarpeen arvioinniksi ja siihen liittyväksi palveluihin ohjaamisena, joskus myös valmistelevana työnä (ei useinkaan päätöksenteko-oikeutta) Palveluihin ohjaus, palveluissa ohjautuminen ja palveluohjaus on voitu erottaa keskusteluissa osiksi palveluohjauksen asiakkuuden prosessia. Tämän lisäksi löytyi kaksi palveluohjaajaa (SHP), jotka ohjaavat palveluita (ei asiakasta).

14 Palveluohjaus vaikuttaa aluksi olevan selvempi osa sosiaalitoimea kuin terveystoimea, johtuen siitä, että palveluohjaaja nimikkeellä työskentelee sosiaalitoimessa liki 60 työntekijää. Sosiaalipalveluissa käytetään useimmiten termillä PALVELUOHJAUS, terveyspalveluissa likimain samaa tarkoitetaan kun puhutaan KUNTOUTUSOHJAUKSESTA, myös potilasohjaus. Pienemmissä kunnissa työntekijöiden tehtävänkuvat muotoutuvat helposti hyvin laajoiksi ja siten asiakkaan näkökulmasta asiakaslähtöisemmiksi, kun taas suuremmissa kunnissa mennään enemmän professioon kuuluvat tehtävät edellä. Professiokeskeinen ajattelumalli koetaan jopa uhkana perinteiset tehtävänkuvat pitäisi ottaa tarkastelun alle ja luopua tiukoista rajoista tämä kuuluu minulle ja tämä ei Rinnalla kulkevat, asiakkaan arkea tukevat työntekijät eivät useinkaan työskentele nimikkeeltään palveluohjaajia Asiakkaan parhaiten tuntee omat hoitajat, he havaitsevat palvelutarpeen muutokset.

15 TULEVAISUUS? Mitä tässä hankkeessa halutaan palveluohjaukselta? Onko se kokonaisvaltaisemmin asiakkuuden prosessin etenemistä aina palveluihin ohjautumisesta, palveluohjaukselliseen työotteeseen ja rinnallakulkevaan palveluohjaukseen vai halutaanko pitäytyä palveluohjauksessa/ kuntoutusohjauksessa, joka kohdennetaan paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluiden sujuvoittamiseen. Millä nimellä asiasta keskustellaan, jotta puhutaan samasta asiasta? Palveluihin ohjaus (sähköiset palvelut, netti-sivut yms. call/chat center ) erittäin tärkeä osa tulevaisuuden sujuvaa palveluohjausprosessia

16 TUTKIMUS, KOULUTUS, KEHITTÄMINEN Tyuövaihe Aikataulu Sisältö Vastuutaho Yhteistyötaho t Tuotos 1. Työvaihe Keskustelun avaus ja foorumista sopiminen SOTE 2020, Koske, PTHyks.,SHP:n TKVA Kunnat, yliopisto, amk, 2.aste, järjesöt, yritykset Yhteisymmärr ys ja tahto uudesta rakenteesta 2. Työvaihe > Työryhmän käynnistämin en SOTE 2020/Marja Kunnat, yliopisto, amk, 2.aste, järjestöt, yritykset Uuden rakenteen työstäminen avoimeen dialogiin 3. Työvaihe Avoimet foorumit ja työpajat Työryhmä Kunnat, yliopisto, amk, 2.aste, järjestöt, yritykset 1. Yhteinen näkemys integroidusta yksiköstä 2. Tiekartta yksikköön. 4. Työvaihe Yhteistyön pilotointi Työryhmä Kunnat, yliopisto, amk, 2.aste, järjestöt, yritykset Uudet yhteiset hankkeet, koulutukset, tutkimushaut, ideat

17 SELVITYS HENKILÖSTÖN KÄYTÖSTÄ Hankkeeseen on palkattu vaiheittain henkilöstöä lukien: hankepäällikkö hankesuunnittelija (palveluohjaus) hankesuunnittelija (lähipalvelut/palveluverkko) asiantuntijalääkäri (osa-aikainen) Hanketyöntekijä (monialainen kuntoutus) Hanketyöntekijä (lapset, perheet, lastensuojelu) Hanketyöntekijä (sote-integraatio) Hanketyöntekijä (vanhustenhuolto)

18 SELVITYS ASIANTUNTIJAPALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Hankkeeseen on hankittu asiantuntijapalveluita seuraavasti: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Tanja Hänninen (kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä) lasten, perheiden ja lastensuojelun prosessiin Asiantuntijalääkäri Markku Puro Professori Petri Virtanen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu hankkeen käynnistämiseen

19 SELVITYS HANKKEESSA TOTEUTETUSTA KOULUTUKSESTA Hankkeessa on järjestetty aloitusseminaari Laukaan Peurungassa Osanottajia oli 520 Seminaari koostui luennoista ja työpajatyöskentelystä

20 ALOITUSSEMINAARIN ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET ( 1= ERITTÄIN HUONO, 5 = ERINOMAINEN )

21 PARASTA PÄIVÄSSÄ Kaikki paikalla -suuri joukko motivoi Hyvä, positiivinen, yhdessä tekemisen henki Petri Virtasen luento myös muut luennoitsijat saivat positiivista palautetta Workshopit, mahdollisuus osallistua, kuulla eri alojen ihmisten näkemyksiä Avoimuus se, että kaikki olivat tervetulleita

22 MITÄ UUTTA OPIT Kokonaiskuva sote-uudistuksesta selkiytyi (hieman) Käsitys Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeesta ja sen työntekijöistä selkiytyi Käsitys sote-uudistuksen valtavuudesta aukeni Miten tärkeää on yhteen puhaltaminen isojen "arki"- asioiden katselussa, miten mikäkin asia voi lopulta vaikuttaa kansalaisten arkeen.

23 MIKÄ OLISI VOINUT MENNÄ PAREMMIN Ryhmätöille olisi pitänyt olla enemmän aikaa Talousasiat enemmän esille Johtoporras ja henkilöstö samoihin työpajoihin Olisi voinut esitellä pidemmälle vietyjä toimintamalleja

24 AJATUKSIA JATKOON Vahva halu osallistua jatkossa sotekehittämiseen saimme mm. paljon yhteystietoja halukkailta Kokemusasiantuntijat mukaan kehittämiseen Suuri tiedon tarve: seminaareja kaivattiin lisää Halu tuoda oma osaaminen yhteiseen käyttöön Toive, että seminaarin henki säilyisi!

25

26 26

27 27

28 VALTAKUNNALLINEN MUUTOSTUKI

29 29

30 Muutostukea Kuntaliitossa yhteistyössä STM:n kanssa valtakunnallinen aloitustilaisuus STM:ssä oma sote-uudistuksen johtoryhmä, pj. Päivi Sillanaukee Ohjausyksikkö tulossa lain myötä Sote-alueiden perustaminen tuki sinne?

31 KIITOS! Marja Heikkilä

tuotantorakenne ja toimintamalli,

tuotantorakenne ja toimintamalli, Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. KASTE-HANKEPÄÄTÖS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 - HANKE

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 - HANKE Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid5. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 - HANKE Maakunnallinen seurantaryhmä 11.6.2014 Marja Heikkilä 11.6.2014 KASTE-HANKEPÄÄTÖS 2014-2016 Keski-Suomen SOTE

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

Uusi SOTE järjestämislaki, Keski- Suomen suunnittelun eteneminen? Marja Heikkilä TAKOMO: Kuntouttavan työtoiminnan tapaaminen 12.5.

Uusi SOTE järjestämislaki, Keski- Suomen suunnittelun eteneminen? Marja Heikkilä TAKOMO: Kuntouttavan työtoiminnan tapaaminen 12.5. Uusi SOTE järjestämislaki, Keski- Suomen suunnittelun eteneminen? Marja Heikkilä TAKOMO: Kuntouttavan työtoiminnan tapaaminen 12.5.2014 15.5.2014 Uusi sote-palvelurakenne Sote-alue Sote-alue Sote-alue

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TOTEUTUSSUUNNITELMA 1.0 OHJAUSRYHMÄ 22.5.2014 MARJA HEIKKILÄ TAUSTA-AJATTELUA Voiko näin suuri hanke olla innovatiivinen ja toimiva vai kaatuuko se liian moniin tavoitteisiin, toimijoihin,

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Osoite: Matarankatu 4 40100 Jyväskylä. koskeverkko.fi

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Osoite: Matarankatu 4 40100 Jyväskylä. koskeverkko.fi KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Osoite: Matarankatu 4 40100 Jyväskylä koskeverkko.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 KESKI-SUOMEN SOTE 2020 TILANNEKATSAUS Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 Hankkeen osio 2015 2016/10 Sote-palvelumallit Uuden palvelumallin valmistelu Keski-Suomen sote-palveluita varten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE LOPPURAPORTTI syksy 2009 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

PALVELUOHJAUSTYÖRYHMÄ. Kolmas tapaaminen 24.3.2015

PALVELUOHJAUSTYÖRYHMÄ. Kolmas tapaaminen 24.3.2015 PALVELUOHJAUSTYÖRYHMÄ Kolmas tapaaminen 24.3.2015 ESITYSLISTA 24.3.2015 1. Kokouksen avaus ja aamukahvit 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 PALVELUOHJAUS Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 Anu Pihl 16.4.2015 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus 80-90% 10%-20% Palveluihin ohjaus/ palveluneuvonta Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen seurantaryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen seurantaryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen seurantaryhmä Marja Heikkilä Sotelainsäädännön uudistus Sotepalvelumallit Johtaminen ja osaaminen Tutkimus, koulutus, kehittäminen Tukipalvelut 2014

Lisätiedot

EHDOTUS KEHITTÄMISTOIMINNAN MAAKUNNALLISESTA ORGANISOINNISTA. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne

EHDOTUS KEHITTÄMISTOIMINNAN MAAKUNNALLISESTA ORGANISOINNISTA. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne EHDOTUS KEHITTÄMISTOIMINNAN MAAKUNNALLISESTA ORGANISOINNISTA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne RAILI HAAKI 26.10.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KEHITTÄMISRAKENTEEN LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 1.10.2015. Hyötyykö asiakas sote-palveluista? Ydinprosessien kuulumisia

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 1.10.2015. Hyötyykö asiakas sote-palveluista? Ydinprosessien kuulumisia Uutiskirje Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 1.10.2015 Sisällysluettelo Hyötyykö asiakas sote-palveluista? Ydinprosessien kuulumisia Keski-Suomen Sote palvelumallia esiteltiin lähipalveluseminaarissa Ikäihmisten

Lisätiedot

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT -KEHITTÄMISHANKE (2015 2017) TIIVISTELMÄ... 2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET...

PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT -KEHITTÄMISHANKE (2015 2017) TIIVISTELMÄ... 2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET... PALJON TUKEA TARVITSEVAT PALJON PALVELUITA KÄYTTÄVÄT -KEHITTÄMISHANKE (2015 2017) Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET... 3 2 HANKKEEN TAVOITTEET, NIITÄ TUKEVAT TOIMENPITEET, TUOTOKSET

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA 1 ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA ENSIMMÄISET ASKELEET KEHITTÄMISEN POLUILLA TOIMINTAKERTOMUS 2011 HANKERAPORTTI 1/2011 RAY PAULA KORKALAINEN 30.4.2012 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 3.2.2015

HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 3.2.2015 HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Marja Heikkilä Ohjausryhmä 3.2.2015 Hankkenen 2015 2016/10 osio Tuotantomallin valmistelu Keski Suomen UUSI MAAKUNNALLINEN tuotantokuntayhtymää varten TUOTANTOMALLI

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 0 / 2 0 0 7. Kaija Hänninen. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin

S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 0 / 2 0 0 7. Kaija Hänninen. Palveluohjaus. Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 0 / 2 0 0 7 Kaija Hänninen Palveluohjaus Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA KEHITTÄMISEN ASKELEET KEHITTÄMISEN POLUILLA TOIMINTAKERTOMUS 202 HANKERAPORTTI 2/202 RAY PAULA KORKALAINEN 30.4.203 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Loppuraportti

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Loppuraportti KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Loppuraportti Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 /vaihde Julkaisu: B 180 ISBN 978-951-594-402-3

Lisätiedot

PERHETYÖN PILOTIT LOPPURAPORTTI ETELÄ-POHJANMAAN LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET -KEHITTÄMISHANKE

PERHETYÖN PILOTIT LOPPURAPORTTI ETELÄ-POHJANMAAN LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET -KEHITTÄMISHANKE PERHETYÖN PILOTIT LOPPURAPORTTI ETELÄ-POHJANMAAN LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET -KEHITTÄMISHANKE Anu Leinonen - Leena Ojanperä Marianne Takala Leena Huhtamäki Tanja Penninkangas Sirpa Tuomela-Jaskari Auli

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. Kosken toiminta vuonna 2014

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014. Kosken toiminta vuonna 2014 KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Kosken toiminta vuonna 2014 Painopaikka Sovatek Jyväskylä 2015 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot