Paikallislehti kilpailun palkittavat lehdet. Sarja: Kerran viikossa ilmestyvät lehdet. 1) Kalajokiseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikallislehti 2013 -kilpailun palkittavat lehdet. Sarja: Kerran viikossa ilmestyvät lehdet. 1) Kalajokiseutu"

Transkriptio

1 Paikallislehti kilpailun palkittavat lehdet Sarja: Kerran viikossa ilmestyvät lehdet 1) Kalajokiseutu Kalajokiseudussa paikallisjournalismin tavoitteet on asetettu korkealle: Lehti asettaa tehtäväkseen selvittää tärkeisiin aiheisiin (esimerkiksi kaavoitushankkeeseen) liittyvät avoimet kysymykset ja pyrkii hakemaan niihin mahdollisimman täsmälliset vastaukset. Kunnallisten päätösten uutisoinnissa lehti painottaa ratkaisuja: tuleeko meluvalli, paraneeko vesistön tila? Lehti antaa myös paikallisten ihmisten nostaa esiin huolenaiheita niin uutisissa, yleisönosastolla kuin verkossakin. Lehden kieli on tiivistä ja selkeää. Kuvan käyttö ja ulkoasun selkeys osoittavat toimituksen vahvaa ammattitaitoa. 2) Laukaa-Konnevesi Lehdessä välittyy aidosti vaikutelma siitä, että paikallislehti edustaa kaikkia alueen asukkaita. Erityisesti nuorten, naisten ja vanhusten asiat tuodaan vahvasti esiin. Lehdellä on silmää myös paikalliselle historialle. Lukijoiden kuvien ja yleisönosaston kautta lukijoiden osuus sisällön tuottamisessa on poikkeuksellisen vahva. Lehden ulkoasu on perinteinen, mutta selkeä. 3) Sydän-Hämeen Lehti Sydän-Hämeen Lehden runsaus korostaa hitaan journalismin arvoja, joissa keskeistä ei ole uutisoinnin nopeus vaan aiheiden monipuolisuus ja kattavuus. Kattavuus tarkoittaa tässä tapauksessa myös sitä, että jutut sijoittuvat kuntakeskuksista kylille. Pitkät ja perusteelliset jutut antavat lehdelle mahdollisuuden aiheiden taustoittamiseen tai muuten vain tarkkaan kuvaamiseen (esimerkiksi henkilöjutut). Toisaalta perustelut näiden juttujen ajankohtaisuudesta eivät välttämättä aina välity lukijalle saakka.

2 Sarja: Kaksi kertaa viikossa ilmestyvät lehdet 1) Loviisan Sanomat Loviisan Sanomista välittyy vahva paikallinen asiantuntemus, joka nousee esiin aiheiden punnittuna tarkasteluna. Lehti ei vain kuvaa paikallisia tapahtumia vaan pyrkii analysoimaan alueensa tilaa ja tulevaisuutta. Asiantuntevan kuntauutisoinnin ja paikallisten tapahtumien raportoinnin rinnalla lehti käsittelee erityisen laajasti paikallista taloutta ja työelämää sortumatta yritysten markkinointiin. Toimituksen ammattitaito välittyy sekä teksteissä että etenkin valokuvien rohkeassa käytössä. 2) Tyrvään Sanomat Tyrvään Sanomilla on kirkas journalistinen idea, jossa lehti pyrkii aidosti lähelle lukijaa. Uutisoinnissaan se nostaa asukkaiden arviot userimmiten kärkeen onpa tarkastelun kohteena sitten kunnallinen päätöksenteko, kaupalliset palvelut tai liikunta ja vapaa-aika. Paikallisten ihmisten mielipiteiden arvostus ulottuu yleisönosastosta juttujen kuvitukseen, taittoon ja otsikointiin. 3) Turun Tienoo Turun Tienoo luottaa siihen, että paikallislehtijournalismin ytimessä ovat puhuttelevat jutut. Niiden tekemisessä lehti voi esimerkiksi tutkia itse vuokratyön merkitystä työntekijöille ja yrityksille tai hakea paikallisia tulkintoja muualla maassa ilmenneisiin koulujen työrauhaongelmiin. Turun Tienoo ilmentää ajatusta siitä, että journalismissa sisältö on tärkeintä, vaikka journalistinen kunnianhimo ei välttämättä ulotu jokaiseen juttuun tai lehdenteon kaikille osa-alueille.

3 Sarja: Kolme kertaa viikossa ilmestyvät lehdet (toimitus 1 9) 1) Nokian Uutiset Nokian Uutiset luo vaikutelman siitä, että sen välittämä kuva paikallisista ilmiöistä kertaa sillä hetkellä kaiken olennaisen hyvin kompaktissa muodossa. Lehden käsitys paikallisista ja ajankohtaisista ilmiöistä on joustava ja monipuolinen. Se jakaa huomionsa tasaisesti kunta-asioihin, elinkeinoelämään ja ihmisten vapaa-ajan toimintaan. Kilpailulehden pääjutussa lehti selvitti julkisten terveyspalvelujen toimivuutta. Kaupungin tilastojen ja asianosaisten haastattelujen tuloksena syntyi tiivis kokonaiskuva, joka toimii mainiona lähtökohtana lukijoiden omille keskusteluille. 2) Uudenkaupungin Sanomat Uudenkaupungin Sanomat on monipuolinen ja konstailematon vanha kunnon paikallislehti. Lehti antaa tilaa kunta-asioille ja pienyrityksille sekä taiteelle ja urheilulle. Vilkkaalla tekstiviestipalstalla lehti toimii myös paikallisen julkisen keskustelun paikkana. Lehden selkeä ja pelkistetty ulkoasu on toteutettu vilkuilematta ajanmukaisia konsernimalleja. 3) Sisä-Suomen Lehti Sisä-Suomen Lehdessä yhdistyy pyrkimys journalistiseen priorisointiin ja sisällölliseen sallivuuteen. Kilpailuun lähetetyssä numerossa lehti keskittyy paikallisen kaavoitushankkeen avaamiseen ja antaa jutussa äänen sekä kaavoittajille ja rakennuttajille kuin asukkaillekin. Muualla lehdessä pääsevät vuorollaan esiin niin paikalliset yrittäjät kuin harrastajatkin. Lehden jutut, kuvitus ja taitto luovat yhdessä vaikutelmaa siitä, että Sisä-Suomen Lehteä on helppo lähestyä niin lukijana kuin juttujen kohteenakin.

4 Sarja: Kolme kertaa viikossa ilmestyvät lehdet (toimitus 10 tai yli) 1) Västra Nyland Västra Nylandissa paikallisuus ei ole nurkkakuntaista. Toimituksen ammatillisen harkinnan tuloksena paikallisesti tärkeiksi aiheiksi valikoituvat yhtälailla kaupungin vuokratalojen vuokran korotukset kuin ministerin näkemykset kuntaliitoksista. Näyttävä ja puhutteleva reportaasi päiväkotilasten tutustumisesta taideteoksiin on osoitus siitä, kuinka lehden osallistuminen ulkopuolisten rahoittamiin asukasprojekteihin voi tuottaa journalistisesti perusteltuja tuotoksia. Västra Nylandin kulttuurijutut koostuvat paljolti asiantuntevista arvosteluista, jotka ovat käyneet harvinaisiksi jopa maakuntalehdissä. Lehden ulkoasu on muihin kilpailijoihin nähden poikkeuksellisen tasapainoinen ja tyylikäs. 2) Itä-Häme Itä-Häme ei tingi uutisaiheiden ja juttutyyppien kattavuudesta. Suhteellisen suppeaan itsetuotettuun aineistoon on sovitettu perinteistä kuntauutisointia, talousuutisia ja viikonvaihteen liitteille ominaisia reportaaseja. Lehden kuntauutisoinnissa laaja analyysi lukioiden oppilasmäärän kehityksestä ja sen vaikutuksista on oivallinen esimerkki siitä, kuinka toimitus voi tuottaa uutta tietoa tiiviissä ja havainnollisessa muodossa. Viikonvaihdeosastolla lehdellä on ollut rohkeutta levittää pääjuttu jopa kolmelle sivulle. 3) Nya Åland Nya Ålandissa välittyy mielikuva maakunnallisesta, ellei jopa valtakunnallisesta lehdestä. Lehden journalistinen ote on ammattimainen ja asiantunteva, mikä näkyy tekstien, kuvien ja ulkoasun laadussa. Lehden paikallisuutisoinnissa korostuvat suuret yksiköt (isot yritykset) ja korkean tason toimijat (ulkoministeri ja maakuntaneuvoston ministerit). Näiden oheen lehti tuo esiin myös arkielämän ilmiöitä ja ihmisiä, mutta nämä kaksi maailmaa yhtäällä talous ja politiikka, toisaalla ihmisten elämismaailma jäävät varsin etäälle toisistaan.

5 Sarja: Verkkolehdet Sarja: Verkkolehdet (kerran viikossa ilmestyvät) 1) Sydän-Hämeen Lehti Sydän-Hämeen Lehdellä on paikallislehtien tarpeisiin ja resursseihin taitavasti sovitettu verkkopalvelu, jossa paperilehdestä löytyviä juttuja täydennetään varsin nopeasti päivittyvillä paikallisilla verkkouutisilla. Verkkolehdessä on otettu laajasti käyttöön suuremmissa välineissä vakiintuneita verkkojournalismin muotoja, kuten videoklippejä ja lukijoiden blogeja. Verkkolehden käyttäjillä on myös mahdollista jakaa Sydän-Hämeen Lehden sisältöjä toisilleen sosiaalisessa mediassa. Verkkolehden visuaalinen ilme on selkeä ja hallittu. Sarja: Verkkolehdet (kahdesti viikossa ilmestyvät) 1) Jämsän Seutu Jämsän Seudun verkkosivusto tarjoaa paperilehden rinnalle tiheään päivitetyn, monipuolisen uutispalvelun. Helposti navigoitavan verkkopalvelun rakenne on konsernissa luotu, mutta lehti on muokannut sen sisältöalueet monipuolisesti omanlaisikseen. Verkon mahdollisuuksia on otettu käyttöön esimerkiksi videoklippejä tarjoamalla, ja aineistoa voi jakaa edelleen sosiaalisessa mediassa. Verkkopalvelusta löytyvät tuoreempien arkistojen aarteiden lisäksi myös Jämsän Seudun vanhat paikallislehdet vuosilta Käyttäjillä on monia mahdollisuuksia osallistua sisällön tuottamiseen, ja Jämsän Seutu on onnistunutkin hyvin lukijoiden aktivoinnissa. Sarja: Verkkolehdet kolme kertaa viikossa tai useammin (toimitus 1 9) 1) Valkeakosken Sanomat Valkeakosken Sanomat on valinnut verkon monista mahdollisuuksista verkkopalveluunsa ne, jotka luontevasti tukevat paikallislehden tehtäviä. Pääpaino on paikallisten uutisten päivittämisessä, minkä lisäksi käyttäjille tarjotaan mahdollisuus jakaa juttuja toisilleen ja kommentoida niitä. Verkkopalvelusta löytyy myös verkkaisemmin päivittyvää materiaalia, kuten yleisöblogeja. Sarja: verkkolehdet kolme kertaa viikossa tai useammin ilmestyvät (toimitus yli 10) 1) Nya Åland Nya Åland tarjoaa säännöllisesti päivittyvän paikallisuutistarjonnan rinnalla poikkeuksellisen laajan valikoiman nimenomaan verkkojulkaisemiselle ominaisia sisältöjä ja juttutyyppejä. Useaan eri teemaalueeseen jaettuja juttuja on runsaasti ja monipuolisesti. Videotarjonta on erityisen laajaa.

6 Lukijoilla on mahdollisuus kommentoida juttuja ja välittää niitä edelleen sosiaalisen median kautta. Kokonaisuus osoittaa vahvaa luottamusta verkkomedian mahdollisuuksiin. Paikallislehden arviointi: Vuoden 2013 parhaiden paikallislehtien valinnat on tehty tänä vuonna Tampereen yliopiston Median, viestinnän ja teatterin yksikössä (CMT). Journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoista koostuva opiskelijaryhmä on syys- ja lokakuun aikana analysoinut kaikki kilpailuun osallistuneet lehdet. Ryhmään ovat kuuluneet: Anna Egutkina, Ilmari Hiltunen, Jenna Lehtonen, Anu Ritvanen, Emmi Rossi ja Riina Stén. Lehtien arviointikriteerien laadinnasta ovat vastanneet yliopistotutkija, YTT Heikki Heikkilä ja koulutussuunnittelija Pia Sivunen, jotka ovat myös ohjanneet projektiryhmän työskentelyä.

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Satu Aalto. Kaupunki mediassa Tutkimus Tampereen kaupungin tiedottamisesta ja joukkoviestintäjulkisuudesta paikallisissa viestimissä

Satu Aalto. Kaupunki mediassa Tutkimus Tampereen kaupungin tiedottamisesta ja joukkoviestintäjulkisuudesta paikallisissa viestimissä Satu Aalto Kaupunki mediassa Tutkimus Tampereen kaupungin tiedottamisesta ja joukkoviestintäjulkisuudesta paikallisissa viestimissä Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto Tampere 2004 1 Sisällys

Lisätiedot

Kannattaako printtiin pantata?

Kannattaako printtiin pantata? Kannattaako printtiin pantata? Kalevan ja Keskisuomalaisen verkko- ja printtilehden yhteiselo ja ongelmat Sami Rahkonen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2011 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen.

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Sisältö Avainluvut 3 Kirje toimitusjohtajalta 4 Vuosi lyhyesti 6 Strategia 7 Segmenttitulokset 8 Talous ja tulos 10 Mediatoimiala 12 Markkinapaikat 16 Journalistin

Lisätiedot

LoCaali 2.0. Ajatuksia paikallislehtien tulevaisuudesta. Toimittaneet Ulla Alakangas ja Pertti Sillanpää

LoCaali 2.0. Ajatuksia paikallislehtien tulevaisuudesta. Toimittaneet Ulla Alakangas ja Pertti Sillanpää j a t u k s i a i k a l l i s e h t i e n u l e v a i - s d e s t a LoCaali 2.0 Ajatuksia paikallislehtien tulevaisuudesta Toimittaneet Ulla Alakangas ja Pertti Sillanpää LoCaali 2.0 Ajatuksia paikallislehtien

Lisätiedot

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Pertti Sillanpää PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Digisilta 23.9.2013 TIIVISTELMÄ Paikallislehdillä on tärkeä rooli paikallisen tiedon levittäjänä sekä yhteisöllisyyden ja identiteetin

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA

LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA Lehtijournalismikurssin vaikutus osallistujien mielikuviin lehtitoimittajan ammatista Kaisa Sipilä Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö

Lisätiedot

UUTISEN UUDET VAATTEET

UUTISEN UUDET VAATTEET TAMPEREEN YLIOPISTO Anna Kauppi Sanna Sommers UUTISEN UUDET VAATTEET Uuden median tuotantotapojen ja journalistisen kulttuurin kohtaaminen portaalien uutisissa Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2012 Keskisuomalainen Oyj Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 29.4.2013 Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

MILLÄ KEINOILLA SANOMALEHTIUUTINEN PALVELEE?

MILLÄ KEINOILLA SANOMALEHTIUUTINEN PALVELEE? MILLÄ KEINOILLA SANOMALEHTIUUTINEN PALVELEE? Sanna Pitkänen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Sanna Pitkänen.

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti Juho Niemelä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Esa Koivuranta LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän,

Lisätiedot

NÄKYMÄTÖN SUKUPUOLI. Kehitysmaiden naisten representaatiot STT:n ja Helsingin Sanomien ulkomaanuutisissa

NÄKYMÄTÖN SUKUPUOLI. Kehitysmaiden naisten representaatiot STT:n ja Helsingin Sanomien ulkomaanuutisissa NÄKYMÄTÖN SUKUPUOLI Kehitysmaiden naisten representaatiot STT:n ja Helsingin Sanomien ulkomaanuutisissa Mari Fisk Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2010 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

vastuullinen vastuullinen vastuullinen läheinen läheinen läheinen utelias rohkea yhdistävä yhdistävä vastuullinen rohkea rohkea oppiva oppiva utelias

vastuullinen vastuullinen vastuullinen läheinen läheinen läheinen utelias rohkea yhdistävä yhdistävä vastuullinen rohkea rohkea oppiva oppiva utelias rohkea läheinen oppiva vastuullinen utelias vastuullinen yhdistävä utelias vastuullinen yhdistävä oppiva Vuosikertomus 2013 Keskisuomalainen Oyj rohkea läheinen läheinen yhdistävä oppiva utelias rohkea

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 Asukkaan maaseutu: Lähellä mutta kaukana. YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VV 2007-2013 Tampereen seutukunnan maaseudun kehittämisen toimintaryhmä Kantri ry Tampere www.kantriry.fi Toukokuu 2009

Lisätiedot

Rakenteen jäljillä. Visuaalinen rakenne ja rytmi kaupallisten aikakauslehtien kentässä

Rakenteen jäljillä. Visuaalinen rakenne ja rytmi kaupallisten aikakauslehtien kentässä Rakenteen jäljillä Visuaalinen rakenne ja rytmi kaupallisten aikakauslehtien kentässä Susanna Tuononen Pro Gradu -tutkielma Lapin yliopisto Graafinen suunnittelu Syksy 2013 TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Media kansalaisuuden rakentajana

Media kansalaisuuden rakentajana Satu Seppä (toim.) Media kansalaisuuden rakentajana 4 + 4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005 Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto 2005 Tampere

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Salla Virta Tiedotteista jutuiksi Partion Suurjuhlan ulkoinen viestintä ja julkisuus Viestintätieteiden pro gradu -tutkielma Vaasa 2008

Lisätiedot

Journalismin vastakohtia

Journalismin vastakohtia 1 TIEDAJ1A Journalismin käytännöt -luentosarja Journalistiikan vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen, avajaisluento 3.9.2010 Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos hannu.pulkkinen@uta.fi Journalismin

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Laura Ojanen Metsästä maailmalle Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Blogissa toimittajan tollot eivät vääristele sanoja: sosiaalisen median vaikutuksia politiikan journalismiin ja uutisointiin

Blogissa toimittajan tollot eivät vääristele sanoja: sosiaalisen median vaikutuksia politiikan journalismiin ja uutisointiin Blogissa toimittajan tollot eivät vääristele sanoja: sosiaalisen median vaikutuksia politiikan journalismiin ja uutisointiin Jaana Kivi Journalistiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Viestintätieteiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot