Tutustumispaketti majoitus-, ravitsemusja talousalan opintoihin ammattioppilaitoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustumispaketti majoitus-, ravitsemusja talousalan opintoihin ammattioppilaitoksessa"

Transkriptio

1 Tutustumispaketti majoitus-, ravitsemusja talousalan opintoihin ammattioppilaitoksessa Tutustumispaketin myötä perehdytään hotelli- ja ravintola-alan (pl hotellivirkailija) sekä catering-alan koulutukseen. Koulutus on peruskoulupohjalta kolmivuotinen eli opintoja kertyy 120 opintoviikkoa. Useissa oppilaitoksissa on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla ns. ammattilukio. Majoitus-, ravitsemis- ja talousala Pidätkö ihmisten kanssa työskentelystä? Suhtaudutko elämään myönteisesti? Oletko luova, oma-aloitteinen ja yritteliäs? Haluatko tehdä työsi laadukkaasti? Jos tavoitteenasi on täyttää edellä mainitut ansiot, sovellut mahdollisesti asiakaspalvelualalle. Hotelli- ja ravintola-alalta valmistuu ravintolakokkeja, tarjoilijoita ja hotellivirkailijoita. Ravintolakokki oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia annoksia työantajan liikeidean mukaisesti sekä saa perustiedot asiakaspalvelusta. Tarjoilijan pääasiallinen tavoite on oppia asiakaspalvelukokonaisuudet erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Lisäksi koulutukseen kuuluu ravintolaruokien perusannosten valmistaminen ja kokoaminen. Ravintolakokkien ja tarjoilijoiden tärkeimmät työllistäjät ovat hotellit, ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä matkustajalaivat ja rahtialukset. Catering-alalta valmistuu suurtalouskokkeja ja palveluvastaavia. Suurtalouskokin koulutus on monipuolinen. Suurtalouskokki hallitsee catering-alan arki- ja edustusruokalistojen suunnittelun, ruoanvalmistuksen ja esillelaiton. Suuri painoarvo on myös elintarvikehygienialla, suurtalouden erilaisilla laitteilla ja erityisruokavalioilla kansainvälisyyttä unohtamatta. Palveluvastaava erikoistuu mm. asiakaspalveluun tilauksien vastaanotosta tarjoiluun ja laskutukseen. Hän osaa vastata myös kokous- ja vierastarjoiluista. Suurtalouskokkien ja palveluvastaavien työllistäjiä ovat esimerkiksi henkilöstöravintolat, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, sairaalat, päiväkodit, koulut, puolustusvoimat ja pikaruokapaikat.

2 Tutustumispaketti sisältää kymmenen erilaista tutustumispäivää, joista voi valita tutustujan tavoitteisiin sopivan yhdistelmän, kuitenkin niin, että ensimmäinen päivä on aina aloituspäivä. 1. Tutustumispäivä Perehdyttäminen 2. Tutustumispäivä Opetuskeittiöpäivä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa 3. Tutustumispäivä Ammattiteoriaa ja/tai keittiötyötä 4. Tutustumispäivä Ravintolan keittiö 5. Tutustumispäivä Ravintolan sali 6. Tutustumispäivä Yhteisten aineiden päivä 7. Tutustumispäivä Opiskelijaravintola / suurkeittiö 8. Tutustumispäivä Opetuskeittiöpäivä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoiden mukana 9. Tutustumispäivä Työssäoppiminen 10. Tutustumispäivä Työtoimintapäivä (oppilaitoksen oma myymälä, kioski, kahvila tms.) Opiskeluun sisältyy myös erilaisten juhlien järjestäminen muun muassa opiskelijaravintolassa.

3 1. Tutustumispäivä (6 h) Perehdyttäminen Tutustuja saa yleiskäsityksen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelumahdollisuuksista. Tutustujasta vastaava opettaja tai esimerkiksi ammatillinen ohjaaja ottaa tutustujan vastaan. Tärkeintä on, että vastaanottajalla ei ole muita tehtäviä samaan aikaan. Lisäksi paikan, jossa alkukeskustelu käydään, tulee olla rauhallinen. Tutustujan kanssa käsitellään seuraavia asioita: - sopimusasiat, vakuutukset, ruokailutapahtuma, vaatetus eri työpisteissä ja oppilaitoksen yleiset säännöt. - opintojen rakenne ( 90 ov + 20 ov + 10ov) - erilaiset vaihtoehdot opiskelun aikana: ammattilukio, työssäoppiminen kotimaassa/ulkomailla, ammattitaitokilpailut, kulttuurikilpailut jne. - jatko-opintokelpoisuus tutkinnon jälkeen korkeaasteen koulutukseen eli tiede- ja taidekorkeakouluihin sekä ammattikorkeakouluihin. - oppilaitoksen esittely, oman osaston tilat ja henkilöt Vastuuhenkilö ja tutustuja lounastavat yhdessä oppilasravintolassa. Tutustujalle annetaan lomake, jossa on oppilaitoksesta muutama kysymys, joihin hän saa etsiä vastaukset oppilaitoksen Internetsivuilta. Vastuuhenkilö tai esimerkiksi tutoropiskelija on koko ajan samassa tilassa hänen kanssaan ja antaa tukea tarvittaessa. Tutustujan kanssa suunnitellaan tutustumispaketin sisältö siten, että hänen toivomuksensa (tarpeensa) huomioidaan. Liite 1: Tutustuminen oppilaitokseen. Palautekeskustelu Vastuuhenkilö ja tutustuja arvioivat päivän antia ja tutustujalla on mahdollisuus antaa siitä palautetta.

4 2. Tutustumispäivä (6 h) Opetuskeittiöpäivä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa Tutustuja saa käsityksen keittiötyöskentelyn haasteista ja monipuolisuudesta. Hän tutustuu erilaisiin opiskelijoihin ja ammatillisen ohjaajan työskentelyyn opettajan tukena. Huom. kaikissa oppilaitoksissa ei ole ammatillisia ohjaajia. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja antaa hänelle tarvittavat vaatteet, ohjaa pukuhuoneeseen ja vie hänet opetuskeittiöön. Opetuskeittiössä hänet esitellään ryhmälle ja ryhmän vanhin tai tutoropiskelija ottaa hänet parikseen koko päivän ajaksi. Tutustuja voi työskennellä ryhmän ohjelman mukaisesti tai vaihtoehtoisesti hänelle annetaan oma työ. Oma työ voi olla esimerkiksi erilaisten kasvisten tunnistaminen, kuoriminen ja pilkkominen. Tutoropiskelija esittelee hänelle keittiön ja sen laitteet. Tutustuja ei saa käyttää laitteita ilman opastusta eikä yksin. Ryhmän aikataulun mukaan. Työskentely sovitun ohjelman mukaisesti. Pilkotuista kasviksista valmistetaan keitto tai piiras. Omien jälkien siivoaminen, astianpesu ja muut lopputyöt yhdessä ryhmän kanssa. Liite 2. Kasviskeiton/-piiraan ohje asiat pukeutumiselle.

5 3. Tutustumispäivä (6 h) Ammattiteoriaa ja/tai keittiötyötä Tutustuja ymmärtää teorian ja käytännön opetuksen yhteyden. Päivä koostuu ammattiteoriasta ja/tai keittiötyöstä ryhmän lukujärjestyksen mukaan. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet ammatillisiin teoriaopintoihin. Tutustuja esitellään ryhmälle. Tutustujalle on alustavasti kerrottu, että ammatillisia aineita opiskellaan sekä teoriassa että käytännössä. Ryhmän vanhin tai tutoropiskelija ottaa hänet parikseen ja viettää hänen kanssaan myös tauot. Tutustuja osallistuu opiskeluun ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti hänelle voidaan antaa myös omia tehtäviä. Ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. n ohjelma jatku. Liite 3. Keittiössä työskentelevän henkilön hygienia

6 4. Tutustumispäivä (6 h) Ravintolan keittiö Tutustuja saa käsityksen ravintolakokkiopiskelijan ammatillisesta työpäivästä; ruokalajien valmistamisesta annosten kokoamiseen ja jälkitöihin. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet oppilaitoksen harjoitusravintolan keittiöön. Hänelle on esitelty ravintolan tilat aikaisemmin. Hänet esitellään ryhmälle. Tutustuja osallistuu ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti keittiön avustaviin töihin parinaan ryhmän vanhin tai tutoropiskelija. Hän voi myös vaihtoehtoisesti tehdä oman harjoitustyön tutoropiskelijan avustuksella. Hänelle kerrotaan työn lomassa opiskelijaravintolakeittiön toimintaperiaatteesta. Ryhmän ohjelman mukaisesti Keittiön lopputyöt Liite 4. Sanastoharjoitus

7 5. Tutustumispäivä (6 h) Ravintolan sali Tutustujalle muodostuu käsitys tarjoilijaopiskelijan työpäivästä. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet ravintolan saliin asianmukaisesti pukeutuneena. Hänet esitellään ryhmälle. Tutustujan parina työskentelee luokan vanhin tai tutoropiskelija. Tutustuja osallistuu salin kunnostukseen ja kattamiseen. Hän tutustuu menuun ja seuraa sivusta tarjoilijaopiskelijoiden toimintaa; tilausten otto, bongaus, annosten tarjoilu, laskutus jne. Hän voi osallistua juomien (veden) tarjoiluun. Ryhmän ohjelman mukaisesti. Salin siivous ja kunnostus lounaan jälkeen sekä muut lopputyöt. Liite 5. Perustietoa kattauksesta

8 6. Tutustumispäivä (6 h) Yhteisten aineiden päivä Tutustuja saa käsityksen siitä, että ammattiin opiskelu sisältää myös teoriaopintoja. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet ryhmään, jonka mukana hän osallistuu yhteisten aineiden opetukseen. Hänet esitellään ryhmälle. Hänelle annetaan tukihenkilöksi tutoropiskelija tai luokan vanhin, joka on hänen kanssaan koko päivän. Yhteisten aineiden opettajia on informoitu etukäteen tutustujasta, joka voi olla ns. kuunteluoppilaana muun ryhmän mukana tai hänelle voidaan antaa omia yksilöllisiä harjoituksia opetettavista aineista. Ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Päivä jatkuu ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Liite 6. Matematiikka: yksikkömuunnokset

9 7. Tutustumispäivä (6 h) Opiskelijaravintola / suurkeittiö Tutustuja saa käsityksen suurkeittiön toiminnasta; ruoanvalmistuksesta, ruokien esille laitosta sekä ruoan jakelusta. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet asianmukaisesti pukeutuneena oppilasravintolan keittiöön. Hänet esitellään ryhmälle. Hänelle osoitetaan pariksi ryhmän vanhin tai tutoropiskelija. Tutoropiskelija kierrättää tutustujaa suurkeittiön eri työpisteissä; esivalmistelusta astiahuoltoon. Hän voi osallistua erilaisiin esivalmistelutöihin ja jälkitöihin. Tutustuja osallistuu myös ruoan jakeluun. Ryhmän aikataulun mukaisesti. n ohjelma jatkuu. Lopputyöt. Liite 7. Ruokaohjeen suurentaminen/ pienentäminen

10 8. Tutustumispäivä (6 h) Opetuskeittiöpäivä toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoiden mukana Tutustuja saa käsityksen siitä, miten opetuskeittiötyöskentelyyn tulee uusia haasteita opiskelun edetessä. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja ohjaa hänet asianmukaisesti pukeutuneena opetuskeittiöön. Hänet esitellään ryhmälle. Hän saa tukihenkilökseen luokan vanhimman tai tutoropiskelijan. Tutustuja osallistuu ryhmän mukana opetukseen tai vaihtoehtoisesti hänelle annetaan omat ohjeet. Ryhmän aikataulun mukaisesti. n ohjelma jatkuu. Annosten ja ruokien pakkaaminen myymälään. Lopputyöt. Liite 8. Oppilaitoksen tuotteiden pakkaaminen myymälään.

11 9. Tutustumispäivä (6 h) Työssäoppiminen Tutustujalle muodostuu käsitys siitä, että opiskeluun kuuluu vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista oikeissa työpaikoissa. Työssäoppimispaikka valitaan tutustujan kiinnostuksen mukaan. Tutustujalla on mahdollisuus nähdä ja kokea, mitä ammatissa todella tehdään. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja vie hänet aikaisemmin sovittuun työssäoppimispaikkaan. Hänet esitellään työntekijöille, joille kerrotaan tutustumisjaksosta. Työpisteessä hän saa oman ohjaajan, jonka parina hän työskentelee päivän. Tutustuja osallistuu työpisteen töihin ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilö on sopinut ruokailusta työssäoppimispaikan ohjaajan kanssa ja ruokailee työpisteen aikataulun mukaan. n ohjelma jatkuu Liite 9. Työssäoppiminen Palautekeskustelu Vastuuhenkilö, työpaikkaohjaaja ja tutustuja arvioivat päivän antia

12 10. Tutustumispäivä (6 h) Työtoimintapäivä (oppilaitoksen oma myymälä, kioski, kahvila tms.) Tutustuja saa käsityksen siitä, mitä asiakaspalvelu on kasvokkain asiakkaan kanssa. Hän tutustuu asiakaspalvelussa tarvittaviin kassatoimintoihin. Vastuuhenkilö ottaa tutustujan vastaan ja vie hänet työtoimintapisteeseen. Vaatetus on työpisteen ohjeiden mukaisesti. Hänet esitellään työpisteen muille henkilöille. Tutustuja saa parikseen työpisteessä olevan opiskelijan. Tutustuja osallistuu työpisteessä erilaisiin asiakaspalvelutöihin. Työpisteen aikataulun mukaisesti. n toiminta jatkuu. Liite 10. Asiakaspalvelu Palautekeskustelu Loppukeskusteluun varataan enemmän aikaa kuin edellisinä päivinä. Vastuuhenkilö, työpisteen opiskelija ja tutustuja arvioivat päivän antia Tämän jälkeen vastuuhenkilö keskustelee tutustujan kanssa päättyneestä tutustumisjaksosta ja pyytää häntä täyttämään palautelomakkeen.