Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto"

Transkriptio

1 Yhteistyösopimus Sopijaosapuolet Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto Hallikainen Samuel ja Kaire Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus liittyy Savon koulutuskuntayhtymän opetusmaatilan rakennusten ja irtaimiston kauppaan. Sopimuksen tarkoituksena on turvata luonnonvara-alan koulutuksen jatkamisen edellytykset Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Navetan käyttö Savon ammatti- ja aikuisopistolla on navetan havaintoluokan käyttöoikeus 15 v, havaintoluokan takahuone yrittäjän käytössä. Navetta ja karja ovat opetuskäytössä siten, että Ensimmäisillä kerroilla opiskelijat tulevat navettatöihin opettajan tai ohjaajan johdolla, jotka perehdyttävät opiskelijat navettatöihin. Tarvittaessa yrittäjä (tai hänen edustajansa) antavat lisäohjeita. Kun tarvittava alkuohjaus opiskelijoille on annettu niin sen jälkeen opiskelijat tulevat navetalle ns. navettavuoroille, jolloin ohjausvastuu on yrittäjällä tai hänen edustajallaan. Erityisopiskelijat ovat ensisijaisesti ohjaajan tai opettajan mukana, erikseen sovittaessa myös yrittäjän tai hänen edustajansa ohjauksessa. Navetta on opetuskäytössä myös päivällä. Vierailijoiden tuominen navettaan (havaintoluokkaan) aina sopimuksen (=tieto yrittäjälle) mukaan oppilaitoksen henkilökunnan mukana. Erikseen sovittaessa esittelyn voi hoitaa yrittäjä tai hänen edustajansa. Navetan sisälle voi viedä vierailijoita vain yrittäjän suostumuksella (suojavaatetus). Opiskelijoiden ja vierailijoiden suojavaatetuksen ml. työjalkineet ja niiden huollon hoitaa oppilaitos. Tuotosseuranta- ja analyysitiedot ovat pyydettäessä oppilaitoksen käytettävissä (ei taloustietoja).

2 Maatilan työt (peltojen, koneiden ja rakennuksien käyttö) Oppilaitos vuokraa oppilaitoksen omistamat pellot yrittäjälle (15 vuoden sopimus) ja luovuttaa tukioikeuksien hallintaoikeuden yrittäjälle vuokra-ajaksi. Yrittäjä huolehtii peltojen hyvästä kasvukunnosta ja hyvistä viljelytavoista sekä varmistaa, että pelloilla säilyvät tukioikeudet. Peltovuokraan kuuluvat pelloilla sijaitsevat ladot sekä latokuivuri (yrittäjä maksaa sähkölaskun). Ns. punaisen ladon tienpuoleinen pääty on mahdollista pitää oppilaitoksen polttopuuvarastona. Oppilaitoksen pelloille yrittäjän tekemistä merkittävistä peruskunnostuksista (esim.salaojitus) aiheutuvista kustannuksista oppilaitos on velvoitettu korvaamaan yrittäjälle sen hetkisen jäännösarvon (vuotuinen poisto 15 %) verran, jos vuokrasopimus katkeaa vuokranantajan toimesta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Yrittäjä voi laiduntaa eläimiä oppilaitoksen omistamiin peltoihin rajoittuvissa oppilaitoksen metsissä. Oppilaitoksella on oikeus opettaa kasvinviljelytöitä joko yrittäjän tai oppilaitoksen koneilla opettajan tai ohjaajan johdolla yhdessä sovituilla peltolohkoilla. Ajankohdasta ja yrittäjän koneiden käytöstä on sovittava erikseen. Vuosittain pidetään oppilaitoksen harjoituskäytössä n. 5 ha:n alue, jossa on mahdollista suorittaa opetustyötä tai näyttöjä opettajan johdolla oppilaitoksen koneilla tai erikseen sovittaessa yrittäjän koneilla. Alueen viljely toteutetaan kuitenkin viljelysuunnitelmien mukaisesti. Harjoituskäytöstä ei saa aiheutua merkittävää haittaa maan kasvukunnolle. Oppilaitos voi kuljettaa ja varastoida puutavaraa pelloille ellei siitä aiheudu vahinkoa yrittäjälle.

3 Peltojen osalta tiemaksuista vastaa yrittäjä. Tiekuntia pyydetään tekemään erittely peltojen osalta. Oppilaitoksella on oikeus käyttää yrittäjän rakennuksia opetustoimintaan (rakennusten korjaus ja kunnossapito), siitä ei saa kuitenkaan aiheutua kohtuutonta haittaa yrittäjälle. Oppilaitoksella on oikeus viljellä perunaa ja avomaan vihanneksia siihen soveltuvilla lohkoilla viljelysuunnitelmat huomioon ottaen. Tällöin viljelytuet kuuluvat yrittäjälle. Perunan ja avomaan vihannesten viljelytöiden suorittamisesta ja tuotantopanosten hankinnasta vastaa oppilaitos. Yrittäjän viljelysuunnitelma-aineistoja voidaan hyödyntää opetuksessa. Yrittäjän maa-alueilla voidaan toteuttaa myös puutarha-, luonto-, ympäristö- ja metsäalan opetusta sekä hyödyntää opetuksessa alueella sijaitsevaa kosteikkoa sekä muita luonnon monimuotoisuusalueita. Yritys on käytettävissä työssäoppimispaikkana, jolloin tehdään erilliset työssäoppimissopimukset. Yrittäjän traktoreita ja työkoneita ym. kalustoa voidaan käyttää opetustoiminnassa (havainto-, huolto- ja korjaustoiminta) erikseen sovittaessa. Yrittäjä pääasiassa hankkii tarvittavan materiaalin (varaosat, öljyt, tarvikkeet yms.) tai korvaa sen oppilaitokselle. Jos yrittäjän kone opetustoiminnassa rikkoutuu selvän käyttövirheen tai huolimattomuuden johdosta on oppilaitos velvollinen korvaamaan vahingon yrittäjälle. Ei koske normaalia kulumista eikä yrittäjän palkkaaman opiskelijan aiheuttamaa vahinkoa. Ilman työsopimusta(ei palkan maksua) olevat työssäoppijat kuuluvat oppilaitoksen vakuutuksen piiriin. Yrittäjän traktoreita ja työkoneita ym. kalustoa voi yrittäjä huoltaa ja korjata oppilaitoksen koneopetustiloissa sopimuksen mukaan. Yrittäjä hankkii tarvittavan materiaalin. Vanha navetta ja sikala ovat osittain oppilaitoksen käytössä (kiinteistöosaston hiekotushiekka voidaan varastoida edelleen vanhan navetan lantalassa) silloin yrittäjäkin voi käyttää

4 hiekoitushiekkaa piha-alueelleen. Lisäksi vanhaan navettaan ja sikalaan voidaan varastoida väliaikaisesti oppilaitoksen tavaroita mutta rakennusten on kuitenkin oltava tarvittaessa yrittäjän käytössä. Oppilaitoksen käytöstä tuleva eloperäinen, kompostointikelpoinen puutarhajäte voidaan kompostoida ja varastoida vanhan sikalan lantalassa. Yrittäjä voi käyttää sen lannoitteena pelloilleen. Opetustoimintaan tarvittava polttoaine otetaan oppilaitoksen polttoainesäiliöstä (oppilaitoksen on hankittava uusi polttoainesäiliö). Maatilahallin ja kylmäkasvattamon (konehalli) yhteiskäytöstä sovitaan erikseen (1/3 oppilaitoksen käytössä, rautavarasto, sahavarasto ja tilat 3 traktorille ja kylvökoneelle ja äkeelle) rautavaraston puoleinen reuna kylmästä konehallista on oppilaitoksen käytössä. Kylmäkasvattamon rehusiilojen puoleinen reuna on oppilaitoksen käytössä. Pelloilla tapahtuvasta metsästyksestä ja riistanhoidosta on sovittava erikseen yrittäjän kanssa ja metsästysvuokrasopimukset jatkuu ennallaan. Kuukausittain tai tarvittaessa pidetään yhteistyöneuvottelu yrittäjän ja oppilaitoksen edustajien kesken. Tämä sopimus on voimassa kaupantekohetkestä (peltojen osalta vuokrasopimuksen ajan) 15 v. Jos yrittäjä lopettaa viljelyn ennen sopimuskauden päättymistä tai laiminlyö muuten sopimusta jolloin opetuskäyttö estyy, hän on velvollinen korvaamaan Savon Koulutuskuntayhtymälle /v, (sopimuksesta jäljellä olevat vuodet). Yrittäjän vakava sairastuminen, kuolema tai tuotannon kannattavuuden merkittävä aleneminen ei aiheuta korvausvelvollisuutta.

5 Jos opetustoiminta Muuruveden yksikössä loppuu, niin korvausvelvollisuutta ei synny puolin eikä toisin. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummalle sopimusosapuolelle. Kuopio Savon koulutuskuntayhtymä Esa Karvinen Kaire Hallikainen Kuntayhtymän johtaja Samuel Hallikainen

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT LUVANVARAISUUS TIE- JA KÄYTTÖMAKSUJEN PERUSTEET TIENKÄYTTÖSOPIMUKSET VAHINGOT JA VASTUUT YKSITYISTIEJULKAISUT 2008 YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT YKSITYISTEIDEN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin sovitulla luovutushetkella ja kesta a siihen saakka,

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7

Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 .IMETSAHALLITUS 1/5 VUOKRASOPIMUS Käyttöoikeus VUOKRANANT AJA Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7 Yhteyshenkilö sopimuksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot