VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu."

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Kokkolan kaupunki (jäljempänä vuokranantaja) Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi (jäljempänä vuokraaja) Ly-tunnus p sähköposti: SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuskohde on oheiselle kartalle rajattu alue Kokkolan kaupungin Lahjoitusmaan kylän tilasta RN:o 1:192 ( ), josta jäljempänä käytetään nimitystä vuokra-alue, sekä alueella olevat rakennukset, vuokranantajan hankkimat laitteet ja kalusto leirintätoiminnan harjoittamista varten. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu. SOPIMUSEHDOT Yleiset ehdot 1 Sopimus alkaa , ja kestää saakka. Vuokra-ajan jälkeen sopimukseen voidaan neuvotella enintään kolmen vuoden jatkoaika. Vuokra on alkaen 19 % liikevaihdosta. Liikevaihto lasketaan Kokkolan kaupungin omistamista rakennuksista syntyvästä liikevaihdosta. Vuokraa ei makseta vuokraajan investoinneista tulevasta liikevaihdosta. Vuona 2014 rakennettavien mökkien osalta lasketaan yhteen mökkien liikevaihto. Yhteenlasketusta liikevaihdosta vuokraaja maksaa puolesta liikevaihdosta määritellyn prosenttitasoista vuokraa. Toisesta osasta liikevaihdosta vuokraaja maksaa ainoastaan maavuokraa, joka on xxx vuodessa. Vuokra suoritetaan kuukausittain jälkikäteen Kokkolan kaupungin tilille FI , BIC DABA FIHH seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Vuokraaja on velvollinen järjestämään kirjanpitonsa siten, että liikevaihtoon perustuva vuokranmaksuperuste voidaan asianmukaisesti todeta.

2 2 Vuokraaja antaa varsinaisen vuokrasopimuksen alussa noin neljän kuukauden vuokraa vastaavan 6500 euron arvoisen vakuuden. Vuokraaja saa vakuuden takaisin vuokrakauden päätyttyä. Vuokranantaja saa käyttää takuuvuokraa tästä sopimuksesta johtuvien riidat lomien ja erääntyneiden saataviansa maksuun sekä vuokraajalle kuuluvien velvoitteiden täyttämiseen. 3 Vuokraajan oikeudet ja velvollisuudet, kts. vastuunjakoluettelo Vuokraajan tulee: - käyttää leirintäaluetta majoitustoimintaan siten, että leirintäalue on avoinna majoituksen osalta vuoden ympäri ja muiden palvelujen osalta kesäajan vastata leirintäalueen majoitus- ja palvelutoiminnoista aiheutuvista ylläpitokustannuksista kuten vesi-, jätehuolto- sekä energiamaksuista (kesä- ja talvikaudella), mahdollisista palo- ja terveys- sekä viranomaisten tarkastusmaksuista. - hoitaa hallinnassaan olevaa aluetta, rakennuksia, laitteita ja irtaimistoa huolellisesti, (liitteenä irtaimistoluettelo kaupungille/yrittäjälle kuuluvasta irtaimistosta) - huolehtia alueen kunnossapidosta (käyttöhuollosta ja huoltokorjauksista), jätehuollosta ja siisteydestä (kartta kunnossapitoalueesta sekä vastuunjakoluettelo liitteinä) - huolehtia hallinnassaan oleville rakennuksille ja laitteille mahdollisesti aiheutettujen vahinkojen korjaamisesta. Korjaamistavasta ja kustannuksista on sovittava kaupungin kanssa etukäteen. - hoitaa yrittäjän omien tilaisuuksien markkinointi, - pyrkiä monipuolistamaan leirintäalueen palvelutasoa, - hankkia toimintansa vaatimat viranomaisten luvat, - huolehtia rakennusten, laitteiden ja alueen talvisuojauksesta sekä suojausten poistamisesta. Vuokraajalla on oikeus - periä majoittujilta majoitus- ja palvelumaksut - harjoittaa alueelle ja leirintäaluetoimintaan liittyvää muuta liiketoimintaa - sijoittaa alueelle vuokranantajan hyväksymiä laitteita ja myyntipisteitä

3 4 Vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet, kts vastuunjakoluettelo Vuokranantajan tulee: - vastata siitä, että kaupungin omistamat rakennukset, kiinteät kalusteet ja laitteet ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa ja että niillä on asianmukaiset vakuutukset, - vastata siitä, että alueen tiestö pidetään kunnossa ja mahdollisesti aiheutuneet vauriot korjataan - edistää leirintäalueen toimintaedellytyksiä ja tasoa parantavia toimenpiteitä sekä ottaa leirintäalue huomioon kaupungin omassa tiedotus- ja markkinointitoiminnassa, - vastata rakennusten peruskorjauksista ja rakenteellisista vioista vuosihuoltoperiaatetta noudattaen. 5 Yhteistoiminta 5.1 Vuokrakauden alussa ja lopussa pidetään yhteinen katselmustilaisuus, jossa todetaan ja tarkastetaan kohdealueen sekä sen rakennusten ja laitteiden kunto sekä määritellään vastuualueet Kaupungilla on oikeus käyttää aluetta tai sen osaa siitä kaupungin omiin yksittäisiin tilaisuuksiin tai yleistä tarvetta varten. Asiasta on ennen käyttöönottoa neuvoteltava vuokraajan kanssa. 5.2 Vuokraaja huolehtii järjestyksenpidosta ja vastaa leirintäalueen asiakkaiden turvallisuudesta ja mahdollisista vahingoista, jotka voivat kohdata alueella olevia, ja joista voidaan esittää korvausvaatimuksia leirintäalueen pitäjää kohtaan. Vuokraaja vastaa omasta toiminnastaan aiheutuvista vahingoista Vuokraajan tulee ottaa edellä olevan velvoitteen turvaamiseksi vastuuvakuutus. 5.3 Kummallakin osapuolella on oikeus sopimuskauden aikana sanoa tämä sopimus irti painavasta syystä noudattaen 6 kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, on toisella osapuolella oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti.

4 5.4 Sopijapuolet neuvottelevat vuosittain leirintäalueen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja vuokranantaja vastaa kehittämistoimenpiteistä. Neuvottelun yhteydessä sovitaan kustannusten jakoperusteesta, esim. vuokraajan itsensä tekemien töiden materiaalien korvaukset. Vuokranantaja ja vuokraaja sopivat erikseen siitä, mitä markkinointi-, myynti- ja varaustehtäviä osapuolet suorittavat keskenään ja näiden palvelujen korvausperusteista. 5.5 Todetakseen, onko sopimuksen määräyksiä noudatettu, vuokranantajalla on oikeus suorittaa tarpeelliseksi katsomiaan katselmuksia alueella. Niistä on etukäteen ilmoitettava vuokraajalle ja tällä on oikeus olla katselmuksissa mukana. Katselmuksessa voidaan antaa korjauskehotuksia, joissa määrätyt toimenpiteet on suoritettava asetetussa määräajassa. 5.6 Vuokraaja ei ole oikeutettu siirtämään vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta. 5.7 Leirintäalueen markkinointinimi "Kokkola Camping" kuuluu Kokkolan kaupungille ja Kokkolan kaupunki myöntää sen käyttöoikeuden tämän vuokrasopimuksen ajaksi Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi:lle. 5.8 Sopijaosapuolet ovat sitoutuneet yhteiseen investointiin, koskien x hengen mökkejä. Mökkejä tullaan investoimaan 4 kpl. Investointikustannukset jakaantuvat tasan kummankin osapuolen kesken. Sopimuksen purkautuessa ennen sopimuskauden päättymistä tai sopimuskauden päättyessä on Kokkolan kaupungilla mökkien lunastusoikeus, niiden sen hetkisen tasearvoon perustuen. Tasearvoon lisätään x% kattamaan vuokraaja järjestämiä rahoituskuluja. 6 Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Kokkolassa KOKKOLAN KAUPUNKI Pink Olive Antti Isotalus kaupunginjohtaja Erkki Ahtiainen yrittäjä LIITTEET Yksityiskohtainen vastuunjakoluettelo Kartta sopimus- ja kunnossapitoalueesta lrtaimistoluettelo

5 KOKKOLAN KAUPUNKI Tekninen Palvelukeskus Tilapalvelut Vuokrasopimus-liite.xls LEIRINTÄALUE LIITE YKSITYISKOHTAINEN VASTUUNJAKOLUETTELO Kohde: Leirintäalue ja vuokrasopimuksessa mainittu kunnossapitorajaan rajattu alue Vuokralainen: Erkki Ahtiainen puh Alkaen ja voimassa läpi vuoden Vuokranantaja hoitaaja maksaa Vuokralainen hoitaa ja maksaa Lämpö Sähkö Vesi + jätevesimaksut Jätehuolto, jätepisteistä eteenpäin Rakennuksen Lvis käyttöhuolto Rakennuksen Lvis-vuosihuolto Rakennuksen kay!töhuolto Rakennusten vuosihuolto Siivous rakennuksiin ja alueelle Nuohous Tilamuutol<set, (sovitaan tarvittaessa yhdessä) Aluehoilo, myös rajatun alueen tiet -nurmikon leikkaus, puusto ja istutukset - konelumityö - käsilumityö -alueen läei kulkeva päätie - liukkaudentorjunta - roskat, siisteys Vartiointi ei sisäi!y_ Rakennustenja irtaimiston vakuutukset kumpikin omistaan Tv-antennien ylläpito ja käyttömaksut Tareeisto ja irtaimisto Talvisuojaus ja niiden poisto yms. TurvalUisuudesta (rakennukset. alueet, irtaimisto yms.) Lamppujen ja sulakkeiden vaihdot Sivu 1

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014. 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus

SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014. 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus SOPIMUS KOSKIEN KAUNIAISTEN PUJOTTELURINTEEN KÄYTTÖÄ LUONNOS 13.11.2014 1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus Tämä sopimus on solmittu Kauniaisten kaupungin (jäljempänä kaupunki) ja GrIFK- Alpine r.f:n

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot