Tero Huttunen on vaihtanut työpaikkaa ja Verken edustajaksi ohjausryhmään on nimetty Marcus Lundqvist.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tero Huttunen on vaihtanut työpaikkaa ja Verken edustajaksi ohjausryhmään on nimetty Marcus Lundqvist."

Transkriptio

1 M-KANAVAN OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Ma klo Kulttuuriareena Gloria (Pieni Roobertinkatu 12) Puheenjohtaja Esa Härkönen Sihteeri Antti-Veikko Salo (esittelijä, mikäli ei toisin mainittu) Läsnä: Esa Härkönen (pj), Raisa Laukkanen, Markku Tähtinen, Antti-Veikko Salo, Leena Louhivuori, Nicklas Nyman, Anna-Maria Vilkuna, Pekka Mönttinen, Lasse Hessle PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Muutokset ohjausryhmän kokoonpanoon Tero Huttunen on vaihtanut työpaikkaa ja Verken edustajaksi ohjausryhmään on nimetty Marcus Lundqvist. Esitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi ja toivottaa Marcuksen mukaan Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi esityksen mukaisesti. 3. Hankkeen etenemisen ja hankesuunnitelman tavoitteiden toteutumisen tilanne Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja pääosin aikataulussa. Alkuvuoden tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet hankkeen hallinnon, ohjauksen ja viestinnän järjestäminen, Glorian monimediasivuston rakentaminen sekä ura- ja oppimispolkujen kehittäminen. Ne ovat toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankesuunnitelman aikataulusta poiketen pääosa nuorista aloittaa työkokeilu- tai palkkatukijaksonsa Gloriassa vasta loppukeväästä tai loppukesästä. Monimediakanava tullaan lanseeraamaan suunnitelmasta poiketen loppukesästä, yhdessä Glorian 15-vuotisjuhlien kanssa. Kevään aikana on käynnistetty Glorian hankkeiden yhteinen johtoryhmä, johon kuuluvat Antti-Veikko Salo, Leena Louhivuori ja Nicklas Nyman M-kanavasta sekä Pekka Mönttinen, Lasse Hessle ja Jarno Marjamäki Gloriasta / Nuorten mediajalanjälki -hankkeesta. Johtoryhmä on kokoontunut kevään aikana neljä kertaa ja sen kokouksissa on käsitelty erilaisia hanketoimintaan liittyviä operatiivisia ja kehittämisasioita. Hanketyöryhmistä kevään aikana ovat jatkaneet kokoontumistaan ennen kaikkea Tulevaisuus ja

2 tulevaisuuden työt -työryhmä sekä syksyn nuorisotakuu-seminaarin suunnittelutyöryhmä järjestettiin hankkeiden kehittämisiltapäivä, joka painottui pääosin hankkeisiin liittyvien syksyn toimintojen suunnitteluun. Metropolian ja Glorian kanssa on jatkettu uudenlaisten, modulaaristen oppimispolkujen ja -mallien suunnittelua. Tavoitteena on kehittää nuorille uudenlaisia tapoja hankkia tutkintoja, tutkinnon osia tai täydennyskoulutusta ja mahdollistaa tulevaisuuteen suuntaavia työllistymispolkuja. Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllistämispalveluiden kanssa on keskusteltu M-kanavan ja sen jatkohankkeen puitteissa toteutettavasta yhteistyöstä ja asiantuntemuksen vaihdosta. Hankkeesta on tiedotettu hanketoimijoiden omissa organisaatioissa (Metropolia, Helsingin kaupungin eri hallintokunnat) sekä yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille (mm. Forum Virium Helsinki, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, yhteisömedia- ja radiokentän toimijat, kolmannen sektorin toimijat). M-kanavan ja Nuorten mediajalanjälki -hankkeen nettisivusto mkanava.metropolia.fi toimii hankkeiden pääasiallisena tiedotuskanavana. Maaliskuussa toteutettiin ensimmäiset yhteiset harjoitustuotannot, joissa oli mukana Glorian nuoria ja työntekijöitä, Stadi.TV:n / Forum Virium Helsingin työntekijöitä ja harjoittelijoita sekä Metropolian radiotyön opiskelijoita ja henkilöstöä. Glorian nettisivu-uudistus kohti monikanava-/yhteisömediaa alkoi maaliskuussa. Uudistuksen toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella H1 Web Oy. Uudistamistyö on parhaillaan käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua kesän aikana. Kevään aikana Glorian työntekijöille on järjestetty Wordpressiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutuspäivät. Lisäksi Glorian henkilöstö ja hankehenkilöstö ovat osallistuneet mm. Imageakatemian Sankarit seminaariin, ja Jyväskylän yliopiston Uuden talouden muodot -kollokvioon. Kesäkuun alussa Glorian henkilöstölle järjestetään 4-päiväinen valokuvauskurssi Peipsijärvellä Virossa. Kurssin aikana keskitytään lisäksi hanketoiminnan ja Glorian oppimismatriisin kehittämiseen. Gloria juhlii 15-vuotista taivaltaan elokuun lopussa. Gloria järjestää Street Partyn, jonka yhteydessä lanseerataan mm. Glorian uusi ilme ja nettisivusto. Samalla järjestetään projisointikurssi Glorian henkilöstölle ja nuorille sekä Metropolian opiskelijoille. Toimijoiden yhteinen nuorisotakuuseminaari tullaan järjestämään Gloriassa. Syyskuun alusta M-kanava-hankkeelle on tarkoitus palkata radiotuottaja kolmen kuukauden ajaksi, tuottamaan radiosisältöjä Glorian nuorten ja Metropolian opiskelijoiden kanssa sekä kehittämään radiotyön oppimismalleja. Esitys: Ohjausryhmä merkitsee käsitellyksi Ohjausryhmä merkitsi asian käsitellyksi esityksen mukaisesti. Lisäksi keskusteltiin syksyn seminaarista. A-M Vilkuna totesi, että työryhmätyöskentely on hyvä toimintamuoto. Yhteisesti todettiin myös, että hankkeessa on tehty lobbaustyötä poliitikkojen ja virkamiesten suuntaan ja että nuorisotakuun lobbaaminen mahdollisimman paljon on etenkin nuorten eduksi. Leena Louhivuori kertoi Hanasaaren nuorisotakuuseminaarista 2.6. ja Allianssin selvityksestä, jonka mukaan TE-keskukset ovat tällä hetkellä suurin ongelma nuorisotakuun tiellä.

3 4. Kustannusarvio, talouden seuranta ja muutos kustannusarvioon M-kanavan kokonaisbudjetti on euroa, josta ESR-rahoitusosuus on euroa ja Helsingin kaupungilta tuleva kuntarahoitusosuus euroa. Hankehakemuksen mukainen budjetti pääkohtineen on: Henkilöstökustannukset sivukuluineen Palvelujen ostot Muut kustannukset Välilliset kustannukset YHTEENSÄ e e e e e Viimeisimmän talousseurantaraportin ( ) mukaan hankkeelle syntyneet kustannukset ovat pääkohdittain: henkilöstökustannukset ,72 e (34,5%), palvelujen ostot 4 096,96 e (21,0%), muut kustannukset 2 920,20 e (24,8%) ja välilliset kustannukset 8 607,16 e (35,1%), kaikki yhteensä ,04 e (32,7%). Henkilöstökustannuksista tulee huomioida, että niihin sisältyvät toukokuun palkat. Taloustilanne on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen kustannusarvion kohtaan Muut kustannukset: Ohjelmistopäivitykset ja -hankinnat (kohderyhmälle kehittämistyöhön, pilotointiin ja sisällöntuot.) varattua rahaa ei tulla tarvitsemaan kokonaisuudessaan Metropolian arvioitua edullisempien ohjelmistolisenssihintojen takia. Ko. budjettikohdasta siirretään 4000 euroa palvelujen ostoihin asiantuntijapalkkioihin, kohderyhmälle suunnattujen tilaisuuksien ja oppimistapahtumien järjestelykuluihin sekä markkinointiin ja tiedotukseen. Erittely liitteessä. Muutoksen jälkeen budjetti pääkohtineen on: Henkilöstökustannukset sivukuluineen Palvelujen ostot Muut kustannukset Välilliset kustannukset YHTEENSÄ e e e e e Rahoittajan edustajien kanssa on käyty muutos läpi ja tässä vaiheessa ei ole nähty tarvetta muutoshakemuksen tekemiselle. Liite: M-kanavan kustannusarvion muutos Esitys: Ohjausryhmä merkitsee käsitellyksi Ohjausryhmä merkitsi asian käsitellyksi esityksen mukaisesti. 5. Rahoitussuunnitelman ja maksatuksen eteneminen Hankkeen ensimmäinen maksatuskausi oli ja maksatushakemus ko. kaudelta on jätetty rahoittajaviranomaiselle Maksatuskaudella toteutuneet kustannukset ovat yhteensä ,38 euroa, josta henkilöstökustannuksia on ,10 e, palvelujen ostoja 4 096,96 e, muita kustannuksia 2 920,20 e ja välillisiä kustannuksia 6 686,12 e.

4 Maksatuskauteen kohdistuva kuntarahoitusosuus on ,67 e ja maksuun haettava ESRrahoitusosuus ,71 e. Valtaosan ensimmäisen maksatuskauden välittömistä kustannuksista muodostavat palkkamenot. Hankkeella on ollut kolme täyspäiväistä työntekijää (projektipäällikkö ja projektikoordinaattori 1.1. alkaen ja mediakasvattaja 1.2. alkaen). Maksatuskauden aikana käynnistettiin Glorian ympärille kehitettävän monimediakanavasivuston rakentaminen. Tähän tarkoitukseen H1 Web Oy:ltä tilattiin sivuston konseptointi, suunnittelu ja toteutus. Sivuston on tarkoitus valmistua kesällä 2014 ja sen kehittämis- ja suunnittelutyöhön ovat osallistuneet Glorian työntekijät, Stadi.TV, Metropolian radiotyö sekä hankehenkilöstö. Maksatuskaudelle kohdistuu H1 Web Oy:n laskutuksen ensimmäinen erä (35% kokonaissummasta). Muita välittömiä kustannuksia on syntynyt kohderyhmille video- ja radiotoimitustyöhön hankituista tietokoneista. Tietokoneisiin on tilattu lisäksi ohjelmistoja, jotka tulevat raportoitaviksi toisen maksatushakemuksen yhteydessä. Hanketoiminnan muut menot ovat sisältyneet välillisiin kustannuksiin. Liite: Maksatushakemus 1 ( ) Esitys: Ohjausryhmä merkitsee käsitellyksi Ohjausryhmä merkitsi asian käsitellyksi esityksen mukaisesti. 6. Seurantatiedot ja osallistujapalautteet Hankkeen järjestämissä kehittämistilaisuuksissa osallistujilta on kerätty nimet sekä tietoja koulutustaustoista ja ikäryhmistä. Hankkeen järjestämissä koulutus-, oppimis- ja yhteistuotantotilaisuuksissa kerätään lisäksi osallistujapalautetta. Seurantatiedoista kootaan puolivuosittain seurantaraportti rahoittajalle. Ensimmäinen seurantakausi päättyy Hankekoordinaattori on haastatellut kevään aikana kaikki Glorian vakinaiset työntekijät sekä yhteistyökumppaneiden edustajia ja kerännyt näkemyksiä, arvioita ja kehittämisehdotuksia hankkeen toiminnasta. Haastatteluista kerättyä tietoa käytetään hyväksi hanketoiminnan ja Glorian toiminnan kehittämisessä. Esitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi esityksen mukaisesti. Lisäksi Pekka Mönttinen ehdotti, että Glorian vakinaisen henkilöstön haastatteluista koostetaan asenteita kuvaava nelikenttä. Lasse Hessle nosti esiin asioita nuorten työllistettyjen ryhmästä, mm. koulutuksen sisältö tulee riippumaan paljon syksyllä aloittavan ryhmän kokoonpanosta; kaikille ei koulumainen opiskelu sovi. Lopuksi keskusteltiin nuorten työllistämisestä ja sen muutoksista.

5 7. ESR-hankehakemuksen suunnittelun tilanne seuraavalle EU-rahoituskaudelle Leena Louhivuori esittelee Yksi M-kanava-hankkeen päätavoitteista on suunnitella uusia nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviä hankehakemuksia seuraavalle EU-rahoituskaudelle Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä puolsi uuden ESR-hankehakemuksen tekemistä M-kanava-hankkeen jatkoksi. Tarkoituksena on hakea Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjasta 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) rahoitusta kolmevuotiselle nuorisotakuun tavoitteita ja toteuttamista tukevalle hankkeelle, jossa päätoteuttajana on Metropolia ja kumppaneina Helsingin kaupunki sekä yhteisömedian toteuttajat (mm. Stadi.TV / Forum Virium Helsinki). Tulosalue 2:n johtaja Antti Piironen Metropoliasta on puoltanut hankehakemuksen tekemistä, samoin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen johtoryhmä on käsitellyt hankehakemussuunnitelman kokouksessaan ja puoltanut NK:n osallistumista hankkeeseen. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston työllistämispalveluiden kanssa on käyty keskusteluita asiantuntemuksen vaihdosta ja yhteistyöstä hankkeeseen liittyen. Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on lupautunut uuden hankkeen suojelijaksi. Ensimmäinen hankehaku on parhaillaan käynnissä ja se päättyy 1.9. Kesän aikana hankesuunnitelmasta työstetään yhdessä kumppaneiden kanssa valmis hankehakemus, joka on tarkoitus jättää sisään Hämeen ELY-keskukselle elokuun puolivälissä. Liite: Hankehakemussuunnitelma Esitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi Leena Louhivuori esitteli hankehakemussuunnitelmat ja valmistelutoimet. Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi esityksen mukaisesti. Lisäksi keskustelussa nostettiin esiin seuraavia asioita, huomioitavaksi hankehakemusten tekemisessä: Esa Härkönen: Helsingin kaupungilla on koulutusta yritysasioihin (Ensi linjalla) Raisa Laukkanen: Uudenmaan liittoon kannattaa olla yhteydessä. Anna-Maria Vilkuna: kaupunkikehittämisohjelmat kannattaa ottaa huomioon. Lasse Hessle: syrjäytyneet-sana pois hakemuksista. Tilalle esim. Vaikeasti työllistyvät, nivelvaihepudokkaat, kevyin toimin työllistettävät tai tukitoimia vaativat työllistyvät? Leena Louhivuori: Hankkeen vuosibudjetti e / vuosi, kuntarahaosuus 25%. Hankkeeseen voi budjetoida palkkatuettujen nuorten tutkintomaksut. Lisäksi on keskusteltu, että oppisopimuskoulutuksen kohdalla voisi tehdä kilpailutuksen ohi yhteistyötä kaupungin ja Metropolian välillä, koska kyse on hankkeesta. Anna-Maria Vilkuna: Omnialla Teini-minno-hanke (lump sum); espoolaisilta yrittäjiltä kehittämishaaste, mukana Omnia ammattiopisto jne. Hankkeessa kehitetään yhdenlaista mallia

6 nuorisotakuulle. Mahdollinen kumppani. 8. Muut asiat Ei muita asioita. 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsinki Esa Härkönen, puheenjohtaja Antti-Veikko Salo, sihteeri

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot