Verkkopalvelukysely: Ammattilaisten vastausten yhteenvetoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopalvelukysely: Ammattilaisten vastausten yhteenvetoa 1.4.2015"

Transkriptio

1 Verkkopalvelukysely: Ammattilaisten vastausten yhteenvetoa

2 Sukupuolesi? (N=14) % % nainen mies muu % Kaikki vastaajat (N=14)

3 Ikäsi? % 27% 19% % 15 5 % alle vuotta - 29 vuotta 3-39 vuotta 4-49 vuotta 5-59 vuotta 6 vuotta tai yli 4% Kaikki vastaajat (N=14)

4 Opiskelupaikkakuntasi? 25 21% 18% % 1% 1% 4% % 2% 1% 4% 1% 1% 1% 7% 3% 4% 1% 8% % 4% 1% Kaikki vastaajat (N=14)

5 Toimiala, jossa työskentelet? % % % 6% 4% 1% opetus / koulutus terveydenhuolto sosiaaliala nuorisoala kulttuuriala jokin muu, mikä? Kaikki vastaajat (N=14)

6 Organisaatio jossa työskentelet? 25 23% % 15 13% 13% 5 3% 4% 5% 4% 8% 1% 6% Kaikki vastaajat (N=14)

7 Oletko kuullut aikaisemmin Nyyti ry:stä? 9 91% % kyllä en en osaa sanoa 1% Kaikki vastaajat (N=14)

8 Nyyti.fi-sivusto

9 Oletko käynyt Nyyti.fi-sivustolla 8 7 7% % kyllä en Kaikki vastaajat (N=14)

10 Miten päädyit Nyyti.fi-sivustolle? (N = 98) 25 23% 22% 15 16% 15% 7% 8% 5 2% % 4% 1% Kaikki vastaajat (N=98)

11 Kuinka usein käyt Nyyti.fi-sivustolla? % % % päivittäin 2% 3% useita kertoja viikossa noin kerran viikossa joitakin kertoja kuukaudessa harvemmin 3% tämä on ensimmäinen kerta Kaikki vastaajat (N=98)

12 Millä päätelaitteella useimmin käytät Nyyti.fi-sivustoa? 95% % 3% tietokoneella älypuhelimella tabletilla jokin muu, mikä? % Kaikki vastaajat (N=98)

13 Miksi käyt Nyyti.fi-sivustolla? (valitse max. 3) % % 3 22% 7% 2% % 14% Kaikki vastaajat (N=98)

14 Mitä sivuston osiota käytät useimmin? (valitse max. 3) % 38% 9% 21% 31% 18% % 47% 7% 11% 29% 4% 2% Kaikki vastaajat (N=98)

15 Löysitkö sivustolta etsimäsi tiedot? % % kyllä, löysin tiedot helposti en hakenut sivustolta mitään erityistä tietoa 2% 2% kyllä, mutta tietojen löytäminen oli vaikeaa - miksi? ei, en löytänyt etsimääni tietoa - mitä tietoa et löytänyt? Kaikki vastaajat (N=98)

16 Miten tyytyväinen olet sivustoon seuraavissa asioissa? (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen) tietojen ajantasaisuus sisällön luotettavuus sisällön hyödyllisyys sisällön kiinnostavuus sivuston ulkoasu sivuston rakenne / navigaatio sivuston interaktiivisuus / vuorovaikutteisuus ,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 % En osaa sanoa

17 Missä muodossa toivoisit sivuston sisällön olevan? (valitse max. 3) % 77% % 9% 23% 22% teksti kuva video peli testi tai visailu blogi videoblogi jokin muu, mikä? 3% 1% Kaikki vastaajat (N=98)

18 Toivoisitko että myös opiskelijat tuottaisivat sisältöä sivustolle? 8 7 7% % 2% kyllä en en osaa sanoa Kaikki vastaajat (N=98)

19 Oletko suositellut tai suosittelisitko sivustoa toisille? % % kyllä en en osaa sanoa 14% Kaikki vastaajat (N=98)

20 Miten kehittäisit Nyyti.fi-sivustoa? (Otteita avovastauksista) Toivoisin lisää linkkejä saatavilla oleviin verkko-ohjelmiin Tietoa-osiosta. Näin saataisiin linkitystä interaktiivisiin harjoituksiin. Erilaiset testit ja pelit saisivat varmasti kiinnostumaan aiheista enemmän, nuoren näkökulmasta. Videoita ja kuvia toivoisin lisää. Ehkä olisi syytä lisätä opiskelijoiden omia kommentteja esim. Hengailuilloista tai Elämäntaitokursseista, jolloin kynnys madaltuu niillekin jotka eivät varsinaisesti riudu yksinäisyydessä. Enemmän opiskelijoiden omia kokemuksia näkyviin, opiskelijoiden oma ääni kuuluviin. Enemmän käytännön oppaita. Tällaisenaankin jo oikein toimiva. Etenkin AMK-opiskelijoille tärkeä, sillä mielenterveysja jaksamisasioissa heillä ei juurikaan ole kuin terveysasema, jonne yhteydenottamisessa on ymmärrettävästi suuri kynnys.

21 Miten kehittäisit nettiryhmätoimintaa? (Otteita avovastauksista) Enemmän nettiryhmiä eri aihepiireistä, ja vertaisohjaajat voisi olla hyvä juttu. En tiedä onko sillä niin suurta merkitystä, onko keskustelun ohjaaja ammattilainen vai vertaisohjaaja, kunhan joku pitää huolta siitä että keskustelu pysyy asiallisena ja aktivoi osallistujia. Anonyymi suljettu keskustelupalsta, jossa voisi puhua kuitenkin tarvittaessa poliittisesti epäkorrektisti. Nykykeskustelua monilla keskustelufoorumeilla haittaa liiallinen poliittinen korrektius, jonka takia esimerkiksi nuorten miesten ongelmat joko 1) vaimennetaan tai 2) peilataan naisten näkökulmien kautta. Olisiko sosiaalisiin taitoihin liittyvissä taito-ohjelmissa tai -ryhmissä ideaa? Näitä taitoja ei voi opetella yksin, mutta melko monella on isoa kynnys lähteä työskentelemään asian kanssa. Lähettäisin enemmän mainostusta ryhmistä sähköisesti oppilaitoksille, jotka voisivat lähettää tietoa eteenpäin opiskelijoille. Pyytäisin opiskelijoilta myös ehdotuksia ryhmäkeskustelujen aiheista esim. Facebookissa.

22 Vuorovaikutteisuus verkossa

23 Kuinka tärkeänä koet, että Nyyti tarjoaisi seuraavia vuorovaikutteisia verkkopalveluita opiskelijoille? (1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä) (N=14) Chat (reaaliaikainen verkkokeskustelu) Avoin keskustelufoorumi (keskustelu näkyy kaikille) Suljettu keskustelufoorumi (keskustelu näkyy vain kirjautuneille) Englanninkielinen verkkopalvelu (esim. chat, keskustelufoorumi) Ruotsinkielinen verkkopalvelu (esim. chat, keskustelufoorumi) ,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 % En osaa sanoa

24 Kuinka tärkeänä koet, että Nyyti tarjoaisi seuraavia chat-palveluita opiskelijoille? (1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä) (N = 14) Kahdenkeskinen chat ohjaajan (ammattilaisen) kanssa Ryhmächat, johon osallistuu toisia opiskelijoita ja ohjaaja (ammattilainen) Ryhmächat, johon osallistuu toisia opiskelijoita ja vapaaehtoisia vertaisohjaajia Avoin chat, jonka keskustelu näkyy kaikille Suljettu chat, jonka keskustelu näkyy vain kirjautuneille Teemachat, jossa keskustellaan ryhmässä jostakin tietystä aihepiiristä Ryhmächat avoimella teemalla, eli chatissa voi keskustella ihan mistä aihepiiristä vain ,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 % En osaa sanoa

25 ahdistus elämänhallinta ero parisuhteesta häpeä itsetunto koulukiusaaminen koulutusalaan liittyvät liikunta masennus mielenterveys nuoruudesta aikuisuuteen onnellisuus ja ilo opinnäytetyö opiskelijaelämä opiskeluiden aloittaminen opiskeluiden päättäminen opiskelumotivaatio opiskelupaineet ja -stressi päihteet ravitsemus seksuaalisuus ja sukupuolisuus rentoutuminen seurustelu ja parisuhde sinkkuus sosiaalisuus ja sosiaaliset taloudenhallinta työnhaku ja työllistyminen ujous ja sosiaalinen uni ja lepo yksinäisyys ystävyys ei mikään edellä mainituista jokin muu, mikä? % Mistä seuraavista aiheista haluaisit jutella Nyytin verkkopalveluissa? (valitse max. 5) % 49% 14% 5% 3% 24% 16% % 28% 36% 11% 4% 13% 4% 2% 2% 23% 47% 6% 2% 14% 1% 14% 4% 11%%% 24% 1% 37% 1% % 1% Kaikki vastaajat (N=14)

26 Toivoisitko että Nyytin verkkopalveluissa toimisi vapaaehtoisia vertaisohjaajia? % % 11% kyllä en en osaa sanoa Kaikki vastaajat (N=14)

27 Miten kehittäisit Nyytin verkkopalveluita vuorovaikutteisemmiksi? (Otteita avovastauksista) Opiskelijoiden mukaan ottaminen ja vertaistuen järjestäminen tavalla tai toisella voisi olla kokeilemisen arvoista. Vapaaehtoisilla vertaisohjaajilla saataisiin vietyä keskustelua eteenpäin. Tärkeintä on että keskustelua saadaan jatkettua ja uusia ideoita heräteltyä. Ammattilaisten ohjaamaa avointa keskustelua tarvitaan esim. kiusaamiseen liittyen. Teemallisia keskustelufoorumeja/ -chatteja, joissa ohjaajina vertaisohjaajat tai kokemusasiantuntijat. Chatit kuulostaa tosi hyviltä matalan kynnyksen lähestymistavoilta.

28 Toiminta sosiaalisessa mediassa

29 Oletko seurannut Nyytiä facebookissa? (N=14) 1 98% % kyllä en en osaa sanoa % Kaikki vastaajat (N=14)

30 Oletko seurannut Nyytiä Twitterissä? 1 98% % kyllä en en osaa sanoa % Kaikki vastaajat (N=14)

31 Missä sosiaalisen median kanavissa Nyytin tulisi mielestäsi olla? (voit valita useamman) 9 92% % % 28% Facebook Twitter Instagram Youtube ei mikään edellä mainituista 4% 4% jotkin muut, mitkä? Kaikki vastaajat (N=14)

32 Minkä sähköisen kanavan kautta haluaisit mieluiten saada tietoa Nyytin toiminnasta? (valitse max. 3) 6 54% 5 47% 4 37% 37% 3 Nyyti.fi-sivusto Nyytin uutiskirje sähköpostilista, viikkotiedote tms. 7% 4% Facebook Twitter ei mikään edellä mainituista 1% jokin muu, mikä? Kaikki vastaajat (N=14)

33 Miten kehittäisit Nyytin toimintaa somessa? Näkyvyyden lisääminen. Tällaisille palveluille on varmasti tarvetta, mutta löytävätkö opiskelijat nämä? Laatu ennen määrää, eli pitäkää yllä hyvää tasoa julkaisuissa. Tunnettavuutta edistää runsas läsnäolo eri medioissa, toimii väylänä erilaisille käyttäjille ja tiedon / avun etsijöille. Youtube-videoita elämänhallinnan teemoista, esim. caseina. Eri somet tavoittavat erilaisia yleisöjä, joten näkyvyyden maksimoimiseksi kannattaa käyttää mahd. monia. Toisaalta, jos Nyytillä pienet resurssit, niin sitten keskittyisin yhteen tai kahteen some-kanavaan ja tiedottaisin niiden kautta aktiivisesti.

34 Vapaa sana: kommentteja, toiveita, ideoita Tehkää läheistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta jokainen opiskelija kuulee teistä! Hyvää toimintaa jo nyt. Enemmän tietoa myös ammattikorkeakouluihin. Nyyti näyttäytyy tällä hetkellä tosi etäiseltä ja jotenkin surumieliseltä. Tulee sellainen olo, että jos osallistu toimintaan leimautuu jo pelkästään sillä syrjäytyneeksi. Vain osa opiskelijoista päätyy vastaanotolle. Eniten olen huolissani niistä, jotka yrittävät pärjäillä yksin eivätkä missään nimessä halua ulkopuolista apua. Heidän on ehkä helpointa tutustua erilaisiin näkökulmiin ja taitoihin internetin suojissa. Ihan loistavaa toimintaa! Kasvokkain tapahtuvat hengailuillat ovat aivan äärimmäisen tärkeitä, kiitos siitä, että ette ole muuttaneet kaikkea toimintaanne pelkästään verkossa tapahtuvaksi. Nyytin työ on arvokasta, mutta mietin tavoitatteko kohderyhmän hyvin. Näkyvämpää markkinointia ja tempauksia eri kampuksilla, joissa mainostettaisiin ryhmiä/ aktiviteetteja jotta opiskelijoita saataisiin mukaan.

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015

Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma. Ville Miettinen / Jussi Front 2015 + Viherympäristöliiton some ja verkonkäytön kehityssuunnitelma Ville Miettinen / Jussi Front 2015 + Perusteita yrityksen sosiaalisessa mediassa mukana ololle Sosiaalinen media tarjoaa periaatteessa ilmaiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄTUTKIMUS. Vaasalaisia.info

KÄYTTÄJÄTUTKIMUS. Vaasalaisia.info KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Vaasalaisia.info Tietojenkäsittelyn perustutkinto Aija Hietikko Kevät 2010 Aija Hietikko TIIVISTELMÄ Tietojenkäsittelyn perustutkinto 11.3.2010 Opinnäytetyön nimi Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

ZEF Report - generated on 13.12.2008

ZEF Report - generated on 13.12.2008 ZEF Report - generated on 13.12.2008 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) testaajat 11 11 (100.0) 11 (100.0) Yhteensä 11 11 (100) 11 (100) A. Taustatiedot Kaikki 1. Missä asut? (11) 2. Minkä ikäinen

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ. Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ. Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Henna Ryömä Pyhäjärvi-isntituutti 25.6.2015 Sosiaalisen median ja internet-viestinnän

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Kysely Innokylän hyödyntämisestä Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän

Lisätiedot

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Eija Kalliala, Otavan Opisto 30.5.2014 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 1 Sisällys Sometu...

Lisätiedot

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET SUHDESOPPA JOHDANTO Suhdesoppa-kurssi on kehitetty nuorten kanssa käytettäväksi. Bovallius-ammattiopiston pilottikursseille osallistuneet nuoret ovat 16-19 vuotiaita ja tarvitsevat opinnoissaan erityistä

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ Eija Nyrhilä Anna Savolainen Kehittämistehtävä Joulukuu 2010 SY152-2000 tutkimuslähtöinen kehittämisja innovaatiotoiminta Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Nettineuvola. Opas terveydenhoitajalle

Nettineuvola. Opas terveydenhoitajalle Nettineuvola Opas terveydenhoitajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot