VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää! Vastaa siihen, mitä kysytään! Lue kysymys huolellisesti! Vastaa kokeeseen kirjan ja sen liitteiden perusteella, ei jonkin vakuutusyhtiön ehtojen tai korvauskäytännön perusteella. Lue huolella, koskeeko kysymys vahingonkorvausoikeutta vai vastuuvakuutuksen korvauspiiriä. 1. Selitä, miten vakuutussopimuslaki rajoittaa esinevakuutusyhtiön takautumis- eli regressioikeutta, kun vahingonaiheuttaja on elinkeinonharjoittaja tai julkisyhteisö. (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 118) 2. Vahingonkorvausvastuuta koskevissa oikeudenkäynneissä vahingon määrän näyttövelvollisuus on yleensä korvauksen vaatijalla. Jos riittävää näyttöä ei siitä ei voida esittää, millaiset ovat vaatijan mahdollisuudet saada korvausta vaikka määrä olisi kiistetty kokonaan? (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 61) 3. Mitä vakuutusturvia ja lisäturvia yleensä sisältyy tai voidaan liittää julkisyhteisön vastuuvakuutukseen? (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 147) 4. Kallen Kaapelikaivu Ky toimitti vahinkoilmoituksen kaapelivahingosta vastuuvakuutusyhtiöönsä Vakuutusyhtiö pyysi korvausratkaisun tekemistä varten lisäselvityksenä Ky:ltä kaapelikarttoja Se toimitti vakuutusyhtiölle kartat Vakuutusyhtiö maksoi korvauksen Ky otti tämän jälkeen yhteyttä vakuutusyhtiöön, ja vaati tätä maksamaan korvaukselle viivästyskorkoa, koska korvauskäsittely oli kestänyt kolme kuukautta. Perusteltu vastauksesi, miten vakuutusyhtiö suhtautuu Ky:n vaatimukseen. (3 p.) (Vastuuvakuutus s.113) 5. Kerro, mitä tarkoitetaan aineettomalla henkilövahingolla ja miten siitä maksettavat korvaukset määritellään. (4 p.) (Vastuuvakuutus s ) 6. Mitkä seikat on otettava huomioon arvioitaessa tuotevastuulain mukaista puutteellista turvallisuutta? (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 74 ja tuotevastuulaki) 7. Huoltoliike Huolettomat Oy:n alihankkijan työntekijä Y oli asiakaskiinteistöllä työskennellessään huolimattomuudellaan vahingoittanut kiinteistöllä parkkeerattua autoa. Huoltoliike Huolettomat Oy sai korvausvaatimuksen ja teki sen perusteella korvaushakemuksen vakuutusyhtiölleen. Vakuutusyhtiö eväsi Huoltoliike Huolettomat Oy:n toiminnanvastuuvakuutuksen perusteella tekemän korvaushakemuksen. Oliko päätös mielestäsi oikea vai väärä? Millä perusteella? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 129 ja 131)

2 8. Mistä ajankohdasta laskettuna ja missä ajassa on vahingon kärsineen haettava korvausta uhalla, että korvausvastuu muutoin vanhenee tuotevastuulain perusteella? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 83) 9. Oikein vai väärin? (0,5 p. / kohta, yht. 3 p.) a) Rikoslain mukaan alle 18-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. (s. 20) b) Yrittäjän toimeksiantaja voi olla isännänvastuussa yrittäjän aiheuttamasta vahingosta. (s. 28) c) Julkisyhteisö on muutoinkin kuin julkista valtaa käyttäessään työnantajana vastuussa työntekijänsä aiheuttamasta vahingosta kuten muukin työnantaja. (s. 30) Oikein Väärin d) Jos vahinkoa kärsinyt on henkilövahingon sattuessa alle 18-vuotias, hänen ansionmenetyksensä määräytyy aina vahingonkorvauslaissa määritellyn keskimääräisen ansiotulon perusteella. (s. 51) e) Poliisi voi kokoontumislain nojalla määrätä, että yleisötilaisuuden järjestäjällä on oltava riittävä vastuuvakuutus mahdollisen korvausvelvollisuuden varalle, jos tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. (s. 170) f) Esinevahinkona voi tulla korvattavaksi myös jonkun muun kuin vahingoittuneen esineen omistajan kärsimä tulonmenetys. (s. 57) 10. Millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on varautua vastuuvakuutuksilla hitaasti syntyviin ympäristövahinkoihin? (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 134) VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää! Vastaa siihen, mitä kysytään! Lue kysymys huolellisesti! Vastaa kokeeseen kirjan ja sen liitteiden perusteella, ei jonkin vakuutusyhtiön ehtojen tai korvauskäytännön perusteella. Lue huolella, koskeeko kysymys vahingonkorvausoikeutta vai vastuuvakuutuksen korvauspiiriä. 1. Autokorjaamo Oy:n juuri palkattu peltiseppä liukastuu lähikaupan rappusissa, koska kiinteistön omistaja on laiminlyönyt kiinteistön kunnossapitovelvoitteen, ja murtaa ranteensa. Kolmen viikon sairasloman vuoksi autokorjaamo joutuu siirtämään ja myös perumaan sovittuja töitä ja sen myötä menettää katetta 2500 euron arvosta. Selvitä korjaamon katemenetyksen korvattavuus kiinteistön vastuuvakuutuksesta. (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 50) 2. Malliehdon mukaan yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on selvitys- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Arvioi tämän ehtokohdan sovellettavuutta vakuutussopimuslain pakottavuuden kannalta. (3 p.)

3 (Vastuuvakuutus s. 116) 3. Mitkä tekijät vaikuttavat vahingonkorvauslain mukaan työntekijän korvausvelvollisuuden määrään, kun työntekijä aiheuttaa työssään virheellään tai laiminlyönnillään vahingon työtoverilleen tai sivulliselle? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 31) 4. Miksi vastuuvakuutus ei kata vakuutetun vahingonkorvauslain mukaista korvausvastuuta kokonaan? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 89) 5. Martin Maalaus Oy teki KOY:n omistaman hallin sisäseinien maalausurakkaa. Työ suoritettiin ruiskumaalauksena. Maalausurakka aloitettiin 400 m ²:n kokoisen hallin pohjoispäädystä, ja hallissa vuokralaisena olevan vaihtoautoliikkeen omistamat autot siirrettiin Martin Maalaus Oy:n antaman ohjeistuksen mukaisesti hallin pohjoispäädyn maalauksen ajaksi sen eteläpäätyyn. Maalisumu vaurioitti kuitenkin autojen pintoja. Vaihtoautoliike vaati korvausta autojen puhdistuskuluista Martin Maalaus Oy:ltä, joka siirsi asian käsiteltäväksi vastuuvakuutusyhtiöönsä, jossa toimit korvauskäsittelijänä. Perusteltu vastauksesi siitä, millainen tulee olemaan vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätös asiassa. (3 p.) (Vastuuvakuutus s.125) 6. "Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta". Mitä em. ehtokohta tarkoittaa ja miten kahden eri yhtiöissä olevien vastuuvakuutusten voimassa ollessa menetellään vahinkokäsittelyssä? ( 3 p.) (Vastuuvakuutus s. 142) 7. Vilkkaat 11- ja 15-vuotiaat pojat innostuivat heittelemään lumipalloja naapurilähiön kerrostalon ikkunoihin. Tihutyöt saivat jatkua jonkin aikaa ennen kuin valpas taloyhtiön asukas sai pojat kiinni. Ikkunoita oli saatu rikki neljä kappaletta ja niiden korjaus tuli maksamaan 6000 euroa. Taloyhtiö ei aio painaa asiaa ns. villaisella, vaan vaatii nuoria vastuuseen. Poikien vanhemmat kääntyvät puoleesi neuvottomina seuraavilla kysymyksillä: - "Olemmeko me vanhemmat vastuussa, kun emme pidä nuorisoamme kurissa?" - "Joudutaanko koko 6000 euroa maksamaan?" - Eikö nyt mikään vakuutus korvaa näitä? Onhan meillä mm. kotivakuutukset, metsästäjän vastuuvakuutus ja muitakin." Miten neuvot vanhempia? Miten nuorten/vanhempien korvausvastuu määräytyy? Onko vakuutuksilla merkitystä, kun teot ovat tahallisia? (3 p.) (Vastuuvakuutus s , 44, 46 ja 164) 8. Oikein vai väärin? (0,5 p / kohta, yht. 4 p.) a) Eläimen omistaja on ankarassa vastuussa eläimen aiheuttamasta henkilövahingosta. (s. 22) b) Henkilörekisterinpitäjä on ankarassa vastuussa taloudellisesta vahingosta, joka rekisteröidylle aiheutuu virheellisen tiedon käytöstä tai luovutuksesta. (s. 35) oikein väärin

4 c) Vastuuvakuutuksesta perityn vakuutusmaksuveron voi vähentää ALV-laskelmassa. (s.108) d) Yhtiön talousjohtajan vastuu hänen työssään aiheuttamastaan vahingosta perustuu osakeyhtiölakiin. (s. 80) e) Tuotteen valmistaja ei ole tuotevastuulain mukaan vastuussa tuotteen puutteellisen turvallisuuden seurauksena aiheutuneesta henkilövahingosta, jos tuote oli varastettu valmistajalta ja myyty pimeillä markkinoilla. (s. 75) f) Vastuuvakuutuksen vakuutetulla ei ole pelastamisvelvollisuutta toiselle aiheuttamastaan vahingosta. (s. 178) g) Konsultin vastuuvakuutuksesta korvataan Suomessa vain varallisuusvahinkoja, kuten virheellisesti tehdyn kohteen muutoskustannuksia. (s. 153) h) Jos vakuutuksenottaja ja tämän sopimuskumppani ovat sopineet vahingon varalta korvaukseksi tietyn suuruisen sopimussakon, ei yksinomaan sopimukseen perustuvaa vastuuta koskeva rajoitusehto estä korvaamasta toiminnan vastuuvakuutuksesta todellisen vahingon suuruista määrää. (s. 131) 9. Asennusjampat Oy tilattiin kiinteistöyhtiö A:han tekemään maanalaisen viemäriputken uusiminen. Työssä kaikki ei onnistunut. Asennusjampat Oy:n asentajien virheiden takia: viemärivettä tulvi kiinteistön kellariin viemärivettä tulvi naapuritalon kellariin. A vaati korvausta: a) kellarin kuivauksesta ja puhdistuksesta 6000 euroa (Vastuuvakuutus s. 120, ) b) putken rikkomisesta 2000 euroa (Vastuuvakuutus s. 123) Naapuritalon omistaja vaati vahingonkorvausta c) kellarin kuivauksesta ja puhdistuksesta 5000 euroa. (Vastuuvakuutus s. 120) Asennusjampat Oy:llä oli toiminnan vastuuvakuutus. Arvioi korvausvaatimuksia vastuuvakuutusehtojen kannalta. Ovatko vaaditut korvaukset vakuutusturvan piirissä? (3 p.) VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää! Vastaa siihen, mitä kysytään! Lue kysymys huolellisesti! Vastaa kokeeseen kirjan ja sen liitteiden perusteella, ei jonkin vakuutusyhtiön ehtojen tai korvauskäytännön perusteella. Lue huolella, koskeeko kysymys vahingonkorvausoikeutta vai vastuuvakuutuksen korvauspiiriä.

5 1. Rouva A oli viettämässä iloista shoppailuhetkeä Kauppakeskus Jakiksessa. Retki sai ikävän päätöksen, kun rakennuksen kattoikkuna selittämättömästä syystä irtosi ja putosi Rouva A:n päähän aiheuttaen A:lle vakavan henkilövahingon. Esitettyään myöhemmin korvausvaatimuksen Jakikselle, A sai Jakiksen vastuuvakuutusyhtiö B:ltä kohteliaan kirjeen, jossa todettiin, ettei Jakis ollut asiassa korvausvelvollinen. Perusteluinaan B esitti seuraavaa: Rakennus oli rakennettu asianmukaisesti ja kaikkia rakennusmääräyksiä noudattaen. Ikkunan irtoamissyytä ei myöskään ollut kyetty selvittämään. Näin ollen asiassa ei ollut osoitettu, että ikkunan putoamisen syynä olisi ollut Jakiksen tuottamus. Arvioi vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätöksen asianmukaisuus. (3 p.) (Vastuuvakuutus s ) 2. Kerro, miten oikeus kilpailulain mukaiseen vahingonkorvaukseen vanhentuu. (2 p.) (Vastuuvakuutus s. 81) 3. Selitä, mitä adekvaattisuudella tarkoitetaan ja miten sitä sovelletaan vahingonkorvausoikeudessa. Mainitse myös esimerkki soveltamisesta. (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 25) 4. Mitä vahingonkorvausoikeudessa tarkoitetaan myötävaikutuksella ja mitä se merkitsee vahingonkorvausvastuuta ja vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa? (3 p.) (Vastuuvakuutus s ) 5. Mitä tarkoittavat kansainvälisissä vastuuvakuutuksissa seuraavat ehdot: (3 p.) DIC DIL DROP DOWN? (Vastuuvakuutus s ) 6. Vakuutusyhtiö on lähtökohtaisesti vapaa vastuusta, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Mitä tämä käytännössä merkitsee yrityksen vastuuvakuutuksen kannalta? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 179) 7. Mitkä ovat vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraukset? (3 p.) (Vastuuvakuutus s. 175) 8. Heikki H. oli viettänyt helteistä heinäkuun viikonloppua mökillään Sysmässä. Heikki oli päättänyt ilahduttaa työkaverinsa kanssa oopperajuhlilla olevaa vaimoaan raivaamalla mökin pihapiirissä olevaa kasvillisuutta, mikä varjosti vaimon auringonottoa. Heikki oli urakoinut koko viikonlopun kuivia oksia karsien. Säästeliäänä miehenä Heikki päätti hävittää kuivat oksat polttamalla ne, ja hän lisäsi vielä pihalle tekemään nuotioon liiterissä viime kesästä asti olleet puretun laiturin laudat. Jotta Heikki saisi hoidettua oksien polttamisen ennen vaimon paluuta, kaatoi hän nuotioon palamisen nopeuttamiseksi vielä kanisterillisen bensaa. Alueelle oli annettu metsäpalovaroitus, ja tuli ryöstäytyikin käsistä tuhoten Heikin liiterin ja sen takana olleen naapurin parin hehtaarin metsäalueen ennen kuin palokunta ehti paikalle. Naapuri vaati Heikiltä korvauksia metsästä. Heikki siirsi naapurin korvausvaatimuksen käsiteltäväksi vastuuvakuutusyhtiöönsä ja vaati lisäksi korvauksia liiteristään.

6 Toimit vakuutusyhtiössä korvauskäsittelijänä. Perusteltu vastauksesi siitä, miten Heikin vastuuvakuutusyhtiö tulee suhtautumaan korvausvaatimuksiin: a) naapurin metsän osalta? (Vastuuvakuutus s , 179) b) Heikin liiterin osalta? (4 p.) (Vastuuvakuutus s. 163) 9. Oikein vai väärin? (0,5 p / kohta, yht. 3 p.) a) Raideliikennevastuulain mukainen vastuu on aina ankaraa. (Vastuuvakuutus s. 34) b) Alle 15-vuotias ei ole korvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista. (Vastuuvakuutus s. 20) c) Omistajan vastuu eläimen aiheuttamasta vahingosta on aina tuottamusvastuuta. (Vastuuvakuutus s. 22) d) Osakeyhtiö ei voi vaatia korvausta hallituksen jäseneltä, jos tälle on myönnetty vastuuvapaus. (Vastuuvakuutus s ) e) Vahingonkorvaussaatavan vanhenemisen katkaiseminen edellyttää kanteen nostamista. (Vastuuvakuutus s. 82) f) Surmansa saaneen henkilön läheisellä on oikeus saada kärsimyskorvausta tuottamuksellisen rikoksen perusteella. (Vastuuvakuutus s ) oikein väärin 10. Vakuutusmeklari A Oy pyysi tarjousta vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksesta vakuutusyhtiö B:ltä. Vakuutusyhtiö B kieltäytyi tarjouksen antamisesta. A lähetti B:lle kiukkuisen kirjeen, jossa vaati B:ta antamaan tarjouksen. Kirjeessään A totesi mm., että vastuuvakuutus on lakiin perustuva pakollinen vakuutus, koska vakuutusedustuksesta annetun lain mukaan vakuutusmeklaritoiminnan harjoittaminen edellyttää vastuuvakuutusta. A totesi edelleen kaikkien tietävän, että vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä myöntämästä tällaista lakisääteistä vakuutusta. Näin ollen A:n mukaan B:n oli pakko myöntää A:lle vastuuvakuutus. Miten arvioit tilannetta? (4 p.) (Vastuuvakuutus s )

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS 14.5.2014 Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää!

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS 6.9.2012 Vastaus tulee tiivistetysti kirjoittaa sille varattuun tilaan. Vastaustilaa riittää! Vastaa

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 12.5.2015 1. Liikennevakuutuslain mukainen vastuu on yleensä ns. ankaraa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VASTUUVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VASTUUVAKUUTUS 10.1.2013 1. Investointipankki Ahnerium Oy:n palveluksessa oleva pankkiiri A tönäisi työmatkallaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Porkkalankatu 1 00180 Helsinki HENKILÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN VASTUUVAKUUTUKSESSA 2009 Riitta Haapasaari, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Mitä tehdä kun kaatuu

Lisätiedot

Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa

Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksessa Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.3.2015 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Henkilövahinkojen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. SUORITUSTILAISUUS Moottoriajoneuvovakuutukset 15.52012 1. Kaarlo H. jätti autonsa huollettavaksi autokorjaamoon. Asentaja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO

Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO Yl 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2014... 3 1 ERÄIDEN VAKUUTUSSOPIMUKSESSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MERKITYS... 3 2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMASSA PITÄMINEN... 5 3 VAKUUTUSSOPIMUKSEN LAKKAAMINEN...

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Esinevakuutus. Sisältö. lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus. Voimassa 1.1.2008 alkaen lajiehdot kiinteistö- ja toimistovakuutus Voimassa 1.1.2008 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen sisältö......................... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue................ 2 3 Vahinkotapahtuma..........................

Lisätiedot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Vakuutus koiralle ja kissalle. Tuoteseloste Vakuutusehdot Vakuutus koiralle ja kissalle Tuoteseloste Vakuutusehdot VAKUUTUS KOIRALLE JA KISSALLE Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 25.5.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V.

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 161. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 14.5.2012 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot