RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Kesäkuu 2006 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu /6 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Saatesanat 1 4/03 Muutosten seuranta 1 5/03 Rakennusalan työturvallisuus, esipuhe 1 11/04 1 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA 1.0 Ajankohtaisaineisto aiheittain 1 6/ Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa 2 6/ TUKES tiedottaa 5 6/ Työterveyslaitos tiedottaa 2 6/ RaTuKe-tiedote 1 6/ SPR tiedottaa 1 6/ Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa 2 6/06 2 YHTEYSTIETOJA (2.1) Kattoliitto ry 2 5/ Teknova Oy 1 11/03 (2.3) Pohjola 2 5/ Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry 1 11/ Työterveyslaitos 2 3/ Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 1 11/03 (2.7) Vahinkovakuutusyhtiöt 1 5/ Rakennustieto 1 6/ Hyödyllisiä internetosoitteita 5 11/ Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 1 6/04 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (3.1) Yleistä 1 1/00 (3.2) Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu 1 1/ Luettelo julkipidettävistä työturvallisuusmääräyksistä 2 11/ Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita 7 11/ Työturvallisuuslaki 738/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 1 3/ Rakennustyön turvallisuus VNp 629/ / Sähkötyöturvallisuussäädökset, -määräykset ja ohjeet 1 11/ Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/ /05 (3.9) Sähköalan työt, KTMp 516/ /00 (3.10) Sähkölaitteistojen turvallisuus, KTMp 1193/99 6 1/ Valtioneuvoston päätös velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista 1 3/06 TV/1/kesäkuu 2006/400/Rakennustieto Oy TT S0014 Kustantaja: Rakennustieto Oy

2 2 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo 3.12 Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 578/ / Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 3 11/ STM:n päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä 14 11/ Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/ / Työterveyshuoltolaki 6 3/ Ammattitautilaki 2 3/ Ammattitautiasetus 5 3/ Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 11 3/ Valtioneuvoston päätös eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä 1 6/ Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 3 6/06 4 ILMOITUKSET JA VALINNAT (4.1) Ennakkoilmoitus rakennustyöstä työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake 2+2 5/ Ilmoitus työsuojeluorganisaation jäsenistä työturvallisuuskeskuksen henkilörekisteriin, malli ja tyhjä lomake /04 (4.3) Ilmoitus työsuojelutarkastuksesta yrityksen työsuojeluasiantuntijalle 2 1/ Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaiselle sekä säteilyturvakeskukselle 2 11/ Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista työntekijöistä 1 11/ Ilmoitus nuorista työntekijöistä, malli ja tyhjä lomake / Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake 3+2 5/ Asbestipurkutyövaltuutuksen hakeminen 5 5/02 (4.9) Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 1 1/ Tapaturmaluettelo 1 6/04 5 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA 5.1 Työmaasuunnitelmat 2 11/ Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu 5 11/04 (5.3) Työturvallisuusasiakirja 2 1/00 (5.4) Työmaa-alueen järjestelypiirros 2 1/00 (5.5) Henkilöstötilasuunnitelma 2 1/ Putoamissuojaussuunnitelma 2 11/04 (5.7) Henkilönostotyösuunnitelma 1 1/00 (5.8) Telinesuunnitelmat 1 1/00 (5.9) Riipputelinetyösuunnitelma 2 1/ Nostotyösuunnitelma 1 6/ Elementtien asennussuunnitelma 2 6/04 (5.12) Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa 2 1/ Työmaan sähköistys Kone-Ratu /03 (5.14) Rakennustyön tarkastamisesta ote VNp 629/94 1 1/00 (5.15) Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 3 1/ Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen toteuttaminen TR-mittauksella 4 11/03 (5.17) Luettelo nuorista työntekijöistä 1 1/00 (5.18) Kunnossapitotarkastuksen lomakemalli 1 1/ Työsuojelun tarkistuslistat /02

3 3 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo 5.20 Putoamisvaaratekijöiden poistaminen rakennushankkeen toteutuksessa 17 11/ Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen 38 11/ Muottityösuunnitelma 1 6/04 6 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TYÖTURVALLISUUS 6.1 Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 17 6/05 (6.2) Nosto- ja siirtokalusto, suunnitteluohje, Kone-Ratu /00 (6.3) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla VNp 793/99 5 1/00 (6.4) Turvallisuusohjeita ajoneuvonosturin kuljettajalle 7 1/00 (6.5) Torninosturi ja nosturirata, tarkastukset 5 1/00 (6.6) Ajoneuvonosturi, tarkastukset 5 1/ Kuormausnosturi, tarkastukset 5 11/04 (6.8) Muut nostokoneet ja -laitteet, tarkastukset 4 1/00 (6.9) Rakennushissit, tarkastukset 4 1/00 (6.10) Henkilönostimet, tarkastukset 2 1/00 (6.11) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla, tarkastukset 5 1/00 (6.12) Koneiden tarkastajien pätevyysvaatimukset 1 11/ Rakennustyömaan tarkastukset 3 6/ Valtioneuvoston päätös henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta 3 3/ Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 2 6/ Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 33 6/ Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 3 6/ Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 2 6/06 7 VÄLINEIDEN TURVALLISUUS (7.1) Työturvallisuuslain soveltaminen pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen VNp 862/97 2 1/00 (7.2) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 30 1/00 (7.3) Työtelineet, turva- ja käyttöohje 11 1/00 (7.4) Nostoapuvälineiden turvallisuus 26 1/00 (7.5) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, tarkastukset 6 1/00 (7.6) Riipputelineet, tarkastukset 4 1/00 (7.7) Pulttipistoolit 2 1/ Käsisammuttimet 2 11/04 (7.9) Muut mahdolliset tarkastukset 1 1/00 (7.10) Nostoapuvälineet ja käsikäyttöiset nostotaljat, tarkastukset 4 1/ Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen 2 3/06 8 HENKILÖNSUOJELU (8.1) Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työssä VNp 1407/93 9 1/ Valtioneuvoaston asetus työntekijöiden suojelemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 4 3/06 (8.3) Henkilönsuojainten hankinta, käyttö, huolto ja varastointi 1 1/ Terveydelle vaaralliset aineet 2 11/ Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta 4 11/ Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely 14 6/ Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla 6 11/ Varusteet sähkötöissä 2 3/ Ensiapuohjeet 2 6/06

4 4 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo 8.10 Haitallisten aineiden pitoisuudet eli HTP-arvot 1 6/ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1 3/ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta 8 3/ Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 2 3/ Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 6 6/ Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 2 6/ Työsuojeluhallituksen päätös asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä 2 6/ Valtioneuvoston asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta 6 6/ Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 2 6/ Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 6 6/ Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 8 6/06 9 PURKUTYÖT, ASBESTI-, HOME- JA KOSTEUSVAURIOT (9.1) Purkutyösuunnitelma 1 1/00 (9.2) Asbestityöt VNp 1380/94 8 1/ Asbestipurkutyön työsuunnitelma 3 5/02 (9.4) Asbestityöt 6 1/00 (9.5) Kosteus- ja homevaurio-ongelmat 3 1/00 (9.6) Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, Ratu / Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta 2 6/05 10 MAARAKENNUS (10.1) Panostajalaki nro 219/ / Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/ / Räjäytystyön suunnitelmat 4 11/04 (10.4) Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuussuunnitelma, lomake 4 11/03 (10.5) Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta), lomake 1 1/00 (10.6) Kaivutyösuunnitelma 1 1/00 (10.7) Kapeat kaivannot 4 1/00 (10.8) Räjäytys- ja louhintatyömaa laitteineen, tarkastukset 2 1/ Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 24 3/ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta 3 3/ Työministeriön päätös räjäytys- ja louhintatyötä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi 1 3/06 11 TEKNINEN URAKOINTI 11.1 Turvallisuusohjeet sähkötöissä, ST-kortti /04 (11.2) Sähköalan työt ja muut työt sähkölaitteistojen läheisyydessä 18 1/00 (11.3) Sähköalan töissä tai muissa töissä käytettävät varusteet ja välineet 1 11/00 (11.4) Sähkölaitteistojen turvallisuuden arviointi 1 1/ Turvatekniikan keskus TUKES-ohje S / Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön työturvallisuuden perusteet 2 11/04 (11.8) Muilta vaaroilta suojaaminen 4 1/00 (11.9) Sähköturvallisuus asuinrakennusten perusparannustyömailla 6 1/00 (11.10) Säiliö-, kaivo- ja putkistotyö 3 1/00

5 5 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo 12 MUUT ERIKOISURAKOINTIALAT (12.1) Lattianpäällystysalan suojautumisohjeet 10 1/ Rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet 3 6/ Katto- ja vedeneristystöiden työturvallisuus 1 6/04 13 TYÖPAIKKATURVALLISUUS (13.1) Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 4 1/ Vartiointi ja kulunvalvonta 1 11/04 (13.3) Kulkulupa (RTK) 2 11/ Riskienhallinta ja rakennusprojektin vakuutukset 3 11/04 (13.5) Työnopastus /01 (13.6) Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 3 1/00 (13.7) Rakennusjätesuunnitelma 1 1/00 (13.8) Rakennusjätteet, RT / Työsuojelun kontaktihenkilöt ja -tahot 1 11/04 (13.10) Työpaikkojen turvamerkit ja niiden käyttö VNp 976/ /00 (13.11) Turvamerkit ja niiden käyttö 1 1/ Ongelmajätteet 2002 Ekokem Oy 14 5/ Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen liitteen 4 muuttamisesta 4 5/02 14 PALOTURVALLISUUS JA TULITYÖT 14.1 Palontorjuntasuunnitelma 3 11/04 (14.2) Tulityöt 12 1/00 (14.3) Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta 8 1/ Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt 1 6/04 (14.5) Alkusammutusohje 6 1/00 (14.6) Tulitöiden valvontasuunnitelma (lomake ) 1 1/ Tulityökoulutus, SPEK 1 05/ Paloturvallisuus ja kerrostalojen julkisivukorjaukset 17 11/03 15 TYÖSUOJELUORGANISAATIO JA LINJAORGANISAATION TYÖTURVALLISUUSVASTUU 15.1 Työsuojeluorganisaatio 8 6/ Työsuojeluhenkilörekisteri ja ilmoituslomake 1+2 5/ Työntekijöiden edustusjärjestelmä ja yhteistoiminta rakennusalan yrityksissä 12 6/ Työturvallisuusvastuu 10 11/ Esimiehen työsuojeluvastuu 2 5/ Työmaan turvallisuuden vastuuhenkilön nimeäminen 1 11/04 (15.7) Urakoitsijan turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen 1 1/00 16 PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LUVAT 16.1 Määritelmiä 2 5/ Torninosturin kuljettaja 1 11/ Ajoneuvonosturin kuljettaja 1 11/ Kuormausnosturin kuljettaja 1 11/ Pulttipistoolin käyttäjät 1 11/04 (16.4) Tilapäisten sähköasennuksien suorittajat 1 1/ Räjäytystyön johtaja 1 6/ Panostajien pätevyyskirjat 2 11/04 (16.9) Muut räjäytystyöntekijät 1 1/00 (16.10) Rakennustyömaan hitsaukset, Kone-Ratu / Nuoret työntekijät 2 6/04

6 6 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo (16.12) Nostotyön valvoja henkilönostotyössä 1 1/00 (16.13) Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt 1 1/ Katto- ja vedeneristystöiden tekijät 1 11/ Tulityön tekijät 1 11/04 (16.16) Asbestipurkutöiden suorittajat 1 1/ ANO:n valmistus työmaalla 1 6/04 (16.18) Painelaitteiden käyttölupa 1 1/00 (16.19) Painelaitteiden käytön valvoja ja käyttäjä 1 1/00 (16.20) Katto- ja vedeneristystöiden tulityölupa 2 1/00 (16.21 Tulityölupa 2 1/00 (16.22) Asbestipurkutöiden suorittaminen 1 1/00 (16.23) Räjähdysaineiden säilytys työmaalla 2 1/ Palavien nesteiden säilytys 1 11/ Nestekaasun käyttö ja varastointi työmaalla 2 11/05 (16.26) Sähköalan töiden ja muiden töiden tekijät 4 1/ Hitsaajat 1 6/ Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS standardin mukaan 1 3/06 17 ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖSUOJELU JA TOIMINTA TAPATURMATILANTEISSA 17.1 VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/ /05 (17.2) Työterveyshuolto ja ensiapu 2 1/ Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 1 6/ Ilmoitukset vakavasta tapaturmasta /04 (17.5) Ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 1 1/00 (17.6) Ilmoitus räjäytystyöstä aiheutuneesta vakavasta vaarasta 1 1/00 (17.7) Vakuutustodistus, tapaturmailmoituslomake /03 (17.8) Vakuutusilmoitus 1 1/ Työtapaturmien luokittelu. Opas työpaikkojen käyttöön 15 11/ Hätäensiapuohjeet internetissä ja matkapuhelinpalveluna 1 11/ Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 2 3/ Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen taltioimisesta ja säilyttämisestä 2 6/06 18 KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI 18.1 Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä 31 11/ Tiivistelmä TUKES:in toimialalla sattuneista onnettomuuksista 1 11/ Sähkötapaturmat / Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1 11/ VARO-rekisteri 1 6/ TUKES:in tutkimia sähkötapaturmia 2 11/ TUKES-ohje S Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot 6 3/ Palkansaajien työpaikkatapaturmat toimialoilla 2 11/ TOT onnettomuustutkintaraportteja vuosilta 2004 ja /05 20 TYÖTURVALLISUUSKANSION VIITTEET JA KIRJALLISUUS 20.1 Rakennusalan työturvallisuuskorttien viitteet 15 11/ Rakennusalan työturvallisuuskansion viiteluettelo 19 11/05

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2013 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (16) Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 SINETTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n verkostosuositusta RU A3bP:10

Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n verkostosuositusta RU A3bP:10 Kokonaisurakka kokonaishinnalla Elenia Oy PL 2, Patamäenkatu 7 33901 TAMPERE TURVALLISUUSASIAKIRJA, 25.2.2014 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT 1(1) KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. 1.0 Vaihe toteutusvaihe Pvm. 26.6.2015

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS

PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS PIENTALOTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS Tilaajan opas Rakentamisen turvallisuuden kehittäminen -hanke, RATUKE Tämä ohje on tehty Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry:lle Työsuojelurahaston avustuksella vuoden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja 1(16) Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, Äänekoski TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA.2.2013 Työturvallisuusasiakirja 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot