RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013"

Transkriptio

1 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu (8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on merkitty Sivuja Päivitys kk/v Saatesanat 1 03/09 Muutosten seuranta 1 06/11 Rakennusalan työturvallisuus, esipuhe 1 11/04 1 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA 2 YHTEYSTIETOJA 1.0 Ajankohtaisaineisto aiheittain 1 10/ Uusia säädöksiä 1 10/ Uusia julkaisuja 2 10/ Tukes Rakennusalan hyvät valvontakäytännöt 1 10/ Nuorten putkisaneeraajien altistuminen kemikaaleille huolestuttaa 2 10/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 1 10/ Kaivantojen turvallisuus 1 10/ Ilmoittaudu Ratuke-seminaariin viimeistään / Kattoliitto ry 1 06/ Teknologiainfo Teknova Oy 1 06/ Työturvallisuuskeskus (TTK) 1 06/ Infra ry 1 06/ Työterveyslaitos (TTL) 2 03/ Finanssialan Keskusliitto (FK) 1 06/ Tapaturmavakuutusyhtiöt 3 06/ Rakennustieto 1 01/ Hyödyllisiä internet-osoitteita 4 03/ Suomen Rakennusmedia Oy 1 10/ Aluehallintovirasto, työsuojelu 1 06/ Työturvallisuuden lomakkeita verkkopalveluissa 1 06/ Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 1 06/11 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (3.1) Yleistä 1 01/00 (3.2) Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu 1 01/ Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset 3 10/ Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita 7 10/ Työturvallisuuslaki 738/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 329/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 364/ / Valtioneuvoston asetus Rakennustyön turvallisuudesta 205/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 525/ / Sähkötyöturvallisuussäädökset, -määräykset ja ohjeet 1 11/04 PL/1/lokakuu 2013/Rakennustieto Oy S0035 Kustantaja: Rakennustieto Oy

2 2 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 516/ / Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta 518/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/ / Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta 258/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelmiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 146/ / Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/ / Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/ / Työterveyshuoltolaki 1383/ / Ammattitautilaki 1343/ / Laki ammattitautilain muuttamisesta 1360/ / Ammattitautiasetus 1347/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 1327/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta 603/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 469/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta 874/ / Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ / Työaikalaki 605/ / Laki työaikalain muuttamisesta 1518/ / Laki työaikalain 37 a :n muuttamisesta 184/ / Laki työaikalain 2 ja 7 :n muuttamisesta 991/ / Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta 869/ / Työsopimuslaki 55/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 4 :n muuttamisesta 873/ / Laki työsopimuslain muuttamisesta 920/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 16 :n muuttamisesta 398/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 335/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta 219/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta 620/ / Vuosilomalaki 162/ / Laki vuosilomalain 5 ja 7 :n muuttamisesta 1448/ / Laki vuosilomalain muuttamisesta 276/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 :n muuttamisesta 128/ /09

3 3 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/ / Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 :n muuttamisesta 928/ / Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä 4 03/ Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 :n muuttamisesta 452/ /12 4 ILMOITUKSET JA VALINNAT 4.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon 2 03/ Työsuojeluhenkilöilmoitus Työturvallisuuskeskukseen 1 03/ Työsuojelutarkastus ja tarkastuskertomus 3 03/ Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaiselle sekä säteilyturvakeskukselle 2 11/ Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista työntekijöistä (ASA-ilmoitus) 2 06/ Ilmoitus vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön 2 06/ Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake /02 (4.8) Asbestipurkutyövaltuutuksen hakeminen 5 05/02 (4.9) Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 1 01/ Tapaturmaluettelo 1 06/04 5 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA 5.1 Työmaasuunnitelmat 2 11/ Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu 5 11/ Turvallisuusasiakirjan laatiminen 2 06/11 (5.4) Työmaa-alueen järjestelypiirros 2 01/00 (5.5) Henkilöstötilasuunnitelma 2 01/ Putoamissuojaussuunnitelma 2 11/04 (5.7) Henkilönostotyösuunnitelma 1 01/00 (5.8) Telinesuunnitelmat 1 01/00 (5.9) Riipputelinetyösuunnitelma 2 01/ Nostotyösuunnitelma 1 06/ Elementtien asennussuunnitelma 2 06/ Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa 2 10/ Työmaan sähköistys Kone-Ratu / Rakennustyön tarkastamisesta, ote VNa 205/ / Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 2 03/ Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen toteuttaminen TR-mittauksella 2 03/10 (5.17) Luettelo nuorista työntekijöistä 1 01/ Työsuojelun tarkistuslistat / Muottityösuunnitelma 1 06/ Rakennustyömaan aluesuunnittelun turvallisuuslista rakennusvaiheittain 4 10/07 6 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TYÖTURVALLISUUS 6.1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1101/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 :n muuttamisesta 1051/ /12

4 4 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c :n muuttamisesta 1091/ /13 (6.2) Nosto- ja siirtokalusto, suunnitteluohje, Kone-Ratu /00 (6.4) Turvallisuusohjeita ajoneuvonosturin kuljettajalle 7 01/00 (6.5) Torninosturi ja nosturirata, tarkastukset 5 01/00 (6.6) Ajoneuvonosturi, tarkastukset 5 01/ Kuormausnosturi, tarkastukset 5 11/04 (6.8) Muut nostokoneet ja -laitteet, tarkastukset 4 01/00 (6.9) Rakennushissit, tarkastukset 4 01/00 (6.10) Henkilönostimet, tarkastukset 2 01/00 (6.11) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla, tarkastukset 5 01/ Työvälineiden tarkastajien pätevyysvaatimukset 1 11/ Rakennustyömaan nostolaitteiden tarkastukset 1 10/ Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 265/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastamisesta 291/ / Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 568/ / Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas 42 06/ Henkilönostimen käyttäjäkoulutus 1 06/ Opas käyttöasetuksen soveltamiseen julkaistu 1 06/10 7 VÄLINEIDEN TURVALLISUUS 8 HENKILÖNSUOJELU (7.2) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 30 01/00 (7.3) Työtelineet, turva- ja käyttöohje 11 01/00 (7.4) Nostoapuvälineiden turvallisuus 26 01/00 (7.5) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, tarkastukset 6 01/00 (7.6) Riipputelineet, tarkastukset 4 01/00 (7.7) Pulttipistoolit 2 01/ Käsisammuttimet 2 11/04 (7.9) Muut mahdolliset tarkastukset 1 01/00 (7.10) Nostoapuvälineet ja käsikäyttöiset nostotaljat, tarkastukset 4 01/ kysymystä. Omaksi ja kaverin turvaksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ kysymystä. Putoamisen välttämiseksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ Putoamisturvallisuuden tarkastuslista (Telinetorstai 2012) 2 06/ Nojatikkaiden käyttöönotto (Telinetorstai 2013) 2 10/ Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/ /06 (8.3) Henkilönsuojainten hankinta, käyttö, huolto ja varastointi 1 01/ Terveydelle vaaralliset aineet 2 11/ Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta 4 11/ Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely 14 06/ Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla 6 11/ Varusteet sähkötöissä 2 03/ Ensiapuohjeet 2 06/ HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1 06/12

5 5 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/ / Näkyvä varoitusvaatetus 17 10/ Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ / Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/ / Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 205/ / Valtioneuvoston asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta 716/ / Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 717/ / Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/ / Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/ / Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/ / Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/ / Tuoreen betonin turvallinen käyttö 2 06/ Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/ / Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/ / Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/ / Laki nuorista työntekijöistä 1993/ / Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 :n muuttamisesta 1517/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/ / Kiteinen piidioksidi - haitallista hengitettynä 1 03/ Kemikaalien uudet varoitusmerkit 2 06/11 9 PURKUTYÖT, ASBESTI-, HOME- JA KOSTEUSVAURIOT 10 MAARAKENNUS (9.1) Purkutyösuunnitelma 1 01/ Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/ / Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 863/ / Asbestipurkutyön työsuunnitelma 3 05/02 (9.4) Asbestityöt 6 01/00 (9.5) Kosteus- ja homevaurio-ongelmat 3 01/ Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (Ratu ) 20 06/ Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmä. (Ratu ) 20 03/ Asbestityökoneet (Ratu ) 4 03/ Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/ / Homeenpoistopesu (Ratu ) 16 03/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 8 10/ Panostajalaki 219/ / Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/ / Räjäytystyön suunnitelmat 4 11/04 (10.4) Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma, lomake 4 11/03 (10.5) Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta), lomake 1 11/ Kaivutyösuunnitelma 1 01/00

6 6 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Vaara vaanii kaivannossa 4 10/ Räjäytys- ja louhintatyömaa laitteineen, tarkastukset 2 01/ Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta 125/ / MVR-mittari /10 11 TEKNINEN URAKOINTI 11.1 Turvallisuusohjeet sähkötöissä, ST-kortti /04 (11.2) Sähköalan työt ja muut työt sähkölaitteistojen läheisyydessä 18 01/ Sähköalan töissä käytettävät varusteet ja välineet 1 06/ Sähkölaitteistojen turvallisuuden arviointi 1 10/ Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit TUKES S / Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön turvallisuus (Ratu S-1230) 15 10/ Sähkön aiheuttamalta palonvaaralta suojautuminen 4 10/08 (11.8) Muilta vaaroilta suojaaminen 4 01/ Sähköturvallisuus asuinrakennusten perusparannustyömailla 5 03/08 (11.10) Säiliö-, kaivo- ja putkistotyö 3 01/ Sähköturvallisuussivusto 1 03/10 12 MUUT ERIKOISURAKOINTIALAT 12.1 Lattianpäällystysalan työsuojeluopas 6 06/ Rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet 3 06/ Kattotöiden työturvallisuus 20 10/ Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas 8 10/ BLY:n opas henkilönsuojainten käytöstä polymeeripinnoitteiden asennuksen ja alustan esikäsittelyn yhteydessä 7 10/ Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen (KH ) 6 03/13 13 TYÖPAIKKATURVALLISUUS 13.1 Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 6 10/ Vartiointi ja kulunvalvonta 1 11/ Kulkulupa 2 11/ Riskienhallinta ja rakennusprojektin vakuutukset 3 11/ Perehdyttäminen ja työnopastus 2 06/ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 3 10/08 (13.7) Rakennusjätesuunnitelma 1 01/00 (13.8) Rakennusjätteet (RT ) 4 01/ Työsuojelun kontaktihenkilöt ja -tahot 1 11/ Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/ / Turvamerkit ja niiden käyttö 1 01/ Pölyntorjunta rakennustyössä (Ratu S-1225) 30 03/ Tarkasta turvallisuutesi. (Telinetorstai 2010) 2 06/ Työntekijän perehdytys -lomake käytettävissä / Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma -lomake käytettävissä / Rakennustöiden vaarojen arvioint -lomake käytettävissä /11 14 PALOTURVALLISUUS JA TULITYÖT 14.1 Palontorjuntasuunnitelma 3 11/ Tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta 8 01/00

7 7 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Alkusammutusohje 6 01/ Tulitöiden valvontasuunnitelma (lomake ) 1 01/ Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1 03/ Paloturvallisuus ja kerrostalojen julkisivukorjaukset 17 11/ Tulityöt, suojeluohje /11 15 TYÖSUOJELUORGANISAATIO JA LINJAORGANISAATION TYÖTURVALLISUUSVASTUU 15.1 Työsuojeluorganisaatio 8 06/ Työntekijöiden edustusjärjestelmä ja yhteistoiminta rakennusalan yrityksissä 12 06/ Työturvallisuusvastuu 10 11/ Esimiehen työsuojeluvastuu 2 05/ Työmaan turvallisuuden vastuuhenkilön nimeäminen 1 11/04 (15.7) Urakoitsijan turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen 1 01/ Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 24 03/ Työturvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu 9 06/ Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 12 10/ Toimintaohjeet työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisesta 1 10/11 16 PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LUVAT 16.1 Määritelmiä 2 05/ Torninosturin kuljettaja 1 11/ Ajoneuvonosturin kuljettaja 1 11/ Kuormausnosturin kuljettaja 1 11/ Pulttipistoolin käyttäjät 1 11/ Tilapäisten sähköasennuksien suorittajat 1 01/ Räjäytystyön johtaja 1 06/ Panostajien pätevyyskirjat 2 11/ Muut räjäytystyöntekijät 1 01/ Rakennustyömaan hitsaukset, Kone-Ratu / Nuoret työntekijät 2 06/ Nostotyön valvoja henkilönostotyössä 1 01/ Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt 1 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden tekijät 1 03/ Tulityön tekijät 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittajat 1 01/ ANO:n valmistus työmaalla 1 06/ Painelaitteiden käyttölupa 1 01/ Painelaitteiden käytön valvoja ja käyttäjä 1 01/ Katto- ja vedeneristysalan tulityölupa 1 03/ Tulityölupa 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittaminen 1 01/ Räjähdysaineiden säilytys työmaalla 2 01/ Palavien nesteiden säilytys 1 11/ Nestekaasun käyttö ja varastointi työmaalla 2 11/ Sähkötöiden tekijöiden ammattitaito- ja koulutusvaatimukset 4 10/ Hitsaajat 1 06/ Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS standardin mukaan 1 03/ Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 1088/ /12

8 8 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖSUOJELU JA TOIMINTA TAPATURMATILANTEISSA 17.1 VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/ / Työterveyshuolto ja ensiapu 2 01/ Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 1 10/ Ilmoitukset vakavasta tapaturmasta 2 06/ Ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 1 01/ Ilmoitus räjäytystyöstä aiheutuneesta vakavasta vaarasta 1 01/ Vakuutustodistus, tapaturmailmoituslomake / Vakuutusilmoitus 1 01/ Työtapaturmien luokittelu. Opas työpaikkojen käyttöön 15 11/ Hätäensiapuohjeet internetissä ja matkapuhelinpalveluna 1 11/ Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 922/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen taltioimisesta ja säilyttämisestä 838/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10 :n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta 376/ / Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta 784/ / Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä 1053/ / Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 1176/ / Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/ /07 18 KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI 18.1 Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä 31 11/ Tiivistelmä TUKES:in toimialalla v sattuneista onnettomuuksista 1 03/ Sähkötapaturmat / Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1 11/ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO 1 10/ TUKES:in tutkimia sähkötapaturmia 2 11/ Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot TUKES S / Palkansaajien työpaikkatapaturmat toimialoilla 2 11/ TOT onnettomuustutkintaraportteja vuosilta / Rakennustuotteiden CE-merkintä 1 03/ Nolla tapaturmaa-foorumi 2 10/06 (18.12) Varo ilmajohtoja 12 03/ TOT kalvosarjat maansortumatapauksista 1 10/ Turvallisuustietoiskuja 1 10/ Turvallisesti raksalla -videot 1 03/ Räjähdekoulutusvideo 1 10/ Multimediaohjelmia kunnossapidon työtapaturmista 1 06/ Turvallisesti telineillä -video 1 03/12 20 TYÖTURVALLISUUSKANSION VIITTEET JA KIRJALLISUUS

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot