RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013"

Transkriptio

1 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu (8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on merkitty Sivuja Päivitys kk/v Saatesanat 1 03/09 Muutosten seuranta 1 06/11 Rakennusalan työturvallisuus, esipuhe 1 11/04 1 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA 2 YHTEYSTIETOJA 1.0 Ajankohtaisaineisto aiheittain 1 10/ Uusia säädöksiä 1 10/ Uusia julkaisuja 2 10/ Tukes Rakennusalan hyvät valvontakäytännöt 1 10/ Nuorten putkisaneeraajien altistuminen kemikaaleille huolestuttaa 2 10/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 1 10/ Kaivantojen turvallisuus 1 10/ Ilmoittaudu Ratuke-seminaariin viimeistään / Kattoliitto ry 1 06/ Teknologiainfo Teknova Oy 1 06/ Työturvallisuuskeskus (TTK) 1 06/ Infra ry 1 06/ Työterveyslaitos (TTL) 2 03/ Finanssialan Keskusliitto (FK) 1 06/ Tapaturmavakuutusyhtiöt 3 06/ Rakennustieto 1 01/ Hyödyllisiä internet-osoitteita 4 03/ Suomen Rakennusmedia Oy 1 10/ Aluehallintovirasto, työsuojelu 1 06/ Työturvallisuuden lomakkeita verkkopalveluissa 1 06/ Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 1 06/11 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (3.1) Yleistä 1 01/00 (3.2) Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu 1 01/ Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset 3 10/ Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita 7 10/ Työturvallisuuslaki 738/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 329/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 364/ / Valtioneuvoston asetus Rakennustyön turvallisuudesta 205/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 525/ / Sähkötyöturvallisuussäädökset, -määräykset ja ohjeet 1 11/04 PL/1/lokakuu 2013/Rakennustieto Oy S0035 Kustantaja: Rakennustieto Oy

2 2 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 516/ / Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta 518/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/ / Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta 258/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelmiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 146/ / Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/ / Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/ / Työterveyshuoltolaki 1383/ / Ammattitautilaki 1343/ / Laki ammattitautilain muuttamisesta 1360/ / Ammattitautiasetus 1347/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 1327/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta 603/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 469/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta 874/ / Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ / Työaikalaki 605/ / Laki työaikalain muuttamisesta 1518/ / Laki työaikalain 37 a :n muuttamisesta 184/ / Laki työaikalain 2 ja 7 :n muuttamisesta 991/ / Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta 869/ / Työsopimuslaki 55/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 4 :n muuttamisesta 873/ / Laki työsopimuslain muuttamisesta 920/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 16 :n muuttamisesta 398/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 335/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta 219/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta 620/ / Vuosilomalaki 162/ / Laki vuosilomalain 5 ja 7 :n muuttamisesta 1448/ / Laki vuosilomalain muuttamisesta 276/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 :n muuttamisesta 128/ /09

3 3 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/ / Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 :n muuttamisesta 928/ / Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä 4 03/ Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 :n muuttamisesta 452/ /12 4 ILMOITUKSET JA VALINNAT 4.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon 2 03/ Työsuojeluhenkilöilmoitus Työturvallisuuskeskukseen 1 03/ Työsuojelutarkastus ja tarkastuskertomus 3 03/ Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaiselle sekä säteilyturvakeskukselle 2 11/ Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista työntekijöistä (ASA-ilmoitus) 2 06/ Ilmoitus vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön 2 06/ Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake /02 (4.8) Asbestipurkutyövaltuutuksen hakeminen 5 05/02 (4.9) Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 1 01/ Tapaturmaluettelo 1 06/04 5 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA 5.1 Työmaasuunnitelmat 2 11/ Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu 5 11/ Turvallisuusasiakirjan laatiminen 2 06/11 (5.4) Työmaa-alueen järjestelypiirros 2 01/00 (5.5) Henkilöstötilasuunnitelma 2 01/ Putoamissuojaussuunnitelma 2 11/04 (5.7) Henkilönostotyösuunnitelma 1 01/00 (5.8) Telinesuunnitelmat 1 01/00 (5.9) Riipputelinetyösuunnitelma 2 01/ Nostotyösuunnitelma 1 06/ Elementtien asennussuunnitelma 2 06/ Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa 2 10/ Työmaan sähköistys Kone-Ratu / Rakennustyön tarkastamisesta, ote VNa 205/ / Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 2 03/ Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen toteuttaminen TR-mittauksella 2 03/10 (5.17) Luettelo nuorista työntekijöistä 1 01/ Työsuojelun tarkistuslistat / Muottityösuunnitelma 1 06/ Rakennustyömaan aluesuunnittelun turvallisuuslista rakennusvaiheittain 4 10/07 6 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TYÖTURVALLISUUS 6.1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1101/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 :n muuttamisesta 1051/ /12

4 4 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c :n muuttamisesta 1091/ /13 (6.2) Nosto- ja siirtokalusto, suunnitteluohje, Kone-Ratu /00 (6.4) Turvallisuusohjeita ajoneuvonosturin kuljettajalle 7 01/00 (6.5) Torninosturi ja nosturirata, tarkastukset 5 01/00 (6.6) Ajoneuvonosturi, tarkastukset 5 01/ Kuormausnosturi, tarkastukset 5 11/04 (6.8) Muut nostokoneet ja -laitteet, tarkastukset 4 01/00 (6.9) Rakennushissit, tarkastukset 4 01/00 (6.10) Henkilönostimet, tarkastukset 2 01/00 (6.11) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla, tarkastukset 5 01/ Työvälineiden tarkastajien pätevyysvaatimukset 1 11/ Rakennustyömaan nostolaitteiden tarkastukset 1 10/ Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 265/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastamisesta 291/ / Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 568/ / Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas 42 06/ Henkilönostimen käyttäjäkoulutus 1 06/ Opas käyttöasetuksen soveltamiseen julkaistu 1 06/10 7 VÄLINEIDEN TURVALLISUUS 8 HENKILÖNSUOJELU (7.2) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 30 01/00 (7.3) Työtelineet, turva- ja käyttöohje 11 01/00 (7.4) Nostoapuvälineiden turvallisuus 26 01/00 (7.5) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, tarkastukset 6 01/00 (7.6) Riipputelineet, tarkastukset 4 01/00 (7.7) Pulttipistoolit 2 01/ Käsisammuttimet 2 11/04 (7.9) Muut mahdolliset tarkastukset 1 01/00 (7.10) Nostoapuvälineet ja käsikäyttöiset nostotaljat, tarkastukset 4 01/ kysymystä. Omaksi ja kaverin turvaksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ kysymystä. Putoamisen välttämiseksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ Putoamisturvallisuuden tarkastuslista (Telinetorstai 2012) 2 06/ Nojatikkaiden käyttöönotto (Telinetorstai 2013) 2 10/ Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/ /06 (8.3) Henkilönsuojainten hankinta, käyttö, huolto ja varastointi 1 01/ Terveydelle vaaralliset aineet 2 11/ Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta 4 11/ Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely 14 06/ Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla 6 11/ Varusteet sähkötöissä 2 03/ Ensiapuohjeet 2 06/ HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1 06/12

5 5 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 1213/ / Näkyvä varoitusvaatetus 17 10/ Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ / Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/ / Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 205/ / Valtioneuvoston asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta 716/ / Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 717/ / Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/ / Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/ / Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/ / Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/ / Tuoreen betonin turvallinen käyttö 2 06/ Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/ / Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/ / Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/ / Laki nuorista työntekijöistä 1993/ / Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 :n muuttamisesta 1517/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/ / Kiteinen piidioksidi - haitallista hengitettynä 1 03/ Kemikaalien uudet varoitusmerkit 2 06/11 9 PURKUTYÖT, ASBESTI-, HOME- JA KOSTEUSVAURIOT 10 MAARAKENNUS (9.1) Purkutyösuunnitelma 1 01/ Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/ / Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 863/ / Asbestipurkutyön työsuunnitelma 3 05/02 (9.4) Asbestityöt 6 01/00 (9.5) Kosteus- ja homevaurio-ongelmat 3 01/ Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (Ratu ) 20 06/ Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmä. (Ratu ) 20 03/ Asbestityökoneet (Ratu ) 4 03/ Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/ / Homeenpoistopesu (Ratu ) 16 03/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 8 10/ Panostajalaki 219/ / Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/ / Räjäytystyön suunnitelmat 4 11/04 (10.4) Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma, lomake 4 11/03 (10.5) Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta), lomake 1 11/ Kaivutyösuunnitelma 1 01/00

6 6 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Vaara vaanii kaivannossa 4 10/ Räjäytys- ja louhintatyömaa laitteineen, tarkastukset 2 01/ Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta 125/ / MVR-mittari /10 11 TEKNINEN URAKOINTI 11.1 Turvallisuusohjeet sähkötöissä, ST-kortti /04 (11.2) Sähköalan työt ja muut työt sähkölaitteistojen läheisyydessä 18 01/ Sähköalan töissä käytettävät varusteet ja välineet 1 06/ Sähkölaitteistojen turvallisuuden arviointi 1 10/ Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit TUKES S / Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön turvallisuus (Ratu S-1230) 15 10/ Sähkön aiheuttamalta palonvaaralta suojautuminen 4 10/08 (11.8) Muilta vaaroilta suojaaminen 4 01/ Sähköturvallisuus asuinrakennusten perusparannustyömailla 5 03/08 (11.10) Säiliö-, kaivo- ja putkistotyö 3 01/ Sähköturvallisuussivusto 1 03/10 12 MUUT ERIKOISURAKOINTIALAT 12.1 Lattianpäällystysalan työsuojeluopas 6 06/ Rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet 3 06/ Kattotöiden työturvallisuus 20 10/ Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas 8 10/ BLY:n opas henkilönsuojainten käytöstä polymeeripinnoitteiden asennuksen ja alustan esikäsittelyn yhteydessä 7 10/ Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen (KH ) 6 03/13 13 TYÖPAIKKATURVALLISUUS 13.1 Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 6 10/ Vartiointi ja kulunvalvonta 1 11/ Kulkulupa 2 11/ Riskienhallinta ja rakennusprojektin vakuutukset 3 11/ Perehdyttäminen ja työnopastus 2 06/ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 3 10/08 (13.7) Rakennusjätesuunnitelma 1 01/00 (13.8) Rakennusjätteet (RT ) 4 01/ Työsuojelun kontaktihenkilöt ja -tahot 1 11/ Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/ / Turvamerkit ja niiden käyttö 1 01/ Pölyntorjunta rakennustyössä (Ratu S-1225) 30 03/ Tarkasta turvallisuutesi. (Telinetorstai 2010) 2 06/ Työntekijän perehdytys -lomake käytettävissä / Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma -lomake käytettävissä / Rakennustöiden vaarojen arvioint -lomake käytettävissä /11 14 PALOTURVALLISUUS JA TULITYÖT 14.1 Palontorjuntasuunnitelma 3 11/ Tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta 8 01/00

7 7 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Alkusammutusohje 6 01/ Tulitöiden valvontasuunnitelma (lomake ) 1 01/ Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1 03/ Paloturvallisuus ja kerrostalojen julkisivukorjaukset 17 11/ Tulityöt, suojeluohje /11 15 TYÖSUOJELUORGANISAATIO JA LINJAORGANISAATION TYÖTURVALLISUUSVASTUU 15.1 Työsuojeluorganisaatio 8 06/ Työntekijöiden edustusjärjestelmä ja yhteistoiminta rakennusalan yrityksissä 12 06/ Työturvallisuusvastuu 10 11/ Esimiehen työsuojeluvastuu 2 05/ Työmaan turvallisuuden vastuuhenkilön nimeäminen 1 11/04 (15.7) Urakoitsijan turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen 1 01/ Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 24 03/ Työturvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu 9 06/ Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 12 10/ Toimintaohjeet työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisesta 1 10/11 16 PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LUVAT 16.1 Määritelmiä 2 05/ Torninosturin kuljettaja 1 11/ Ajoneuvonosturin kuljettaja 1 11/ Kuormausnosturin kuljettaja 1 11/ Pulttipistoolin käyttäjät 1 11/ Tilapäisten sähköasennuksien suorittajat 1 01/ Räjäytystyön johtaja 1 06/ Panostajien pätevyyskirjat 2 11/ Muut räjäytystyöntekijät 1 01/ Rakennustyömaan hitsaukset, Kone-Ratu / Nuoret työntekijät 2 06/ Nostotyön valvoja henkilönostotyössä 1 01/ Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt 1 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden tekijät 1 03/ Tulityön tekijät 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittajat 1 01/ ANO:n valmistus työmaalla 1 06/ Painelaitteiden käyttölupa 1 01/ Painelaitteiden käytön valvoja ja käyttäjä 1 01/ Katto- ja vedeneristysalan tulityölupa 1 03/ Tulityölupa 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittaminen 1 01/ Räjähdysaineiden säilytys työmaalla 2 01/ Palavien nesteiden säilytys 1 11/ Nestekaasun käyttö ja varastointi työmaalla 2 11/ Sähkötöiden tekijöiden ammattitaito- ja koulutusvaatimukset 4 10/ Hitsaajat 1 06/ Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS standardin mukaan 1 03/ Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 1088/ /12

8 8 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖSUOJELU JA TOIMINTA TAPATURMATILANTEISSA 17.1 VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 1484/ / Työterveyshuolto ja ensiapu 2 01/ Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 1 10/ Ilmoitukset vakavasta tapaturmasta 2 06/ Ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 1 01/ Ilmoitus räjäytystyöstä aiheutuneesta vakavasta vaarasta 1 01/ Vakuutustodistus, tapaturmailmoituslomake / Vakuutusilmoitus 1 01/ Työtapaturmien luokittelu. Opas työpaikkojen käyttöön 15 11/ Hätäensiapuohjeet internetissä ja matkapuhelinpalveluna 1 11/ Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 922/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen taltioimisesta ja säilyttämisestä 838/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10 :n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta 376/ / Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta 784/ / Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä 1053/ / Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 1176/ / Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/ /07 18 KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI 18.1 Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä 31 11/ Tiivistelmä TUKES:in toimialalla v sattuneista onnettomuuksista 1 03/ Sähkötapaturmat / Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1 11/ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO 1 10/ TUKES:in tutkimia sähkötapaturmia 2 11/ Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot TUKES S / Palkansaajien työpaikkatapaturmat toimialoilla 2 11/ TOT onnettomuustutkintaraportteja vuosilta / Rakennustuotteiden CE-merkintä 1 03/ Nolla tapaturmaa-foorumi 2 10/06 (18.12) Varo ilmajohtoja 12 03/ TOT kalvosarjat maansortumatapauksista 1 10/ Turvallisuustietoiskuja 1 10/ Turvallisesti raksalla -videot 1 03/ Räjähdekoulutusvideo 1 10/ Multimediaohjelmia kunnossapidon työtapaturmista 1 06/ Turvallisesti telineillä -video 1 03/12 20 TYÖTURVALLISUUSKANSION VIITTEET JA KIRJALLISUUS

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007 Kesäkuu 2007 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2007 1/7 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Saatesanat 1 10/06 Muutosten

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016 Syyskuu 2016 Korvaa sisällysluettelon helmikuu 2016 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Asbestilupamenettelyihin liittyvät tarkastukset tehdään hankkeen ulkopuolella.

Asbestilupamenettelyihin liittyvät tarkastukset tehdään hankkeen ulkopuolella. ntamisen valtakunnallinen valvontahanke Tausta ja tavoite Rakennusala on työturvallisuuden näkökulmasta monelta eri kannalta tarkasteltuna haasteellinen ala. ntamisessa korostuvat muun muassa kemiallisista

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.3.2010 2/9 3/9 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS TYÖTURVALLISUUSLIITE 31.5.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 4

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015

SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 SÄHKÖALAN SÄÄNNÖKSET 2015 Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy Sisältö I OSASTO: LAINSÄÄDÄNTÖ...9 1. SÄHKÖLAITTEIDEN JA SÄHKÖNKÄYTÖN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ...9 sähköturvallisuuslaki 410/96...9

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kirkkonummen seurakuntakeskuksen vesikattokorjaus TILAAJA Kirkkonummen seurakuntayhtymä KOHDE Seurakunnantie 1, 02400 Kirkkonummi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 4

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖPAIKKOJEN TURVAMER- KEISTÄ JA NIIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖPAIKKOJEN TURVAMER- KEISTÄ JA NIIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 15.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TYÖPAIKKOJEN TURVAMER- KEISTÄ JA NIIDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA Ehdotuksen pääasiallinen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot