RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014"

Transkriptio

1 Lokakuu 2014 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu (8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on merkitty Sivuja Päivitys kk/v Rakennusalan työturvallisuus - Saatesanat 1 03/14 Rakennusalan työturvallisuus -toimikunta TK /14 Rakennusalan työturvallisuus - Esipuhe 1 03/14 1 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA 2 YHTEYSTIETOJA 1.0 Ajankohtaisaineisto aiheittain 1 10/ Uusia säädöksiä 1 10/ Uusia julkaisuja 1 10/ Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta 1 10/ Torninosturien käytöstä ja tarkastuksista uudistetut ohjeet 1 10/ Ohje vakavien tapaturmien tutkinnasta 1 10/ Kattoliitto ry 1 06/ Teknologiainfo Teknova Oy 1 06/ Työturvallisuuskeskus (TTK) 1 06/ Infra ry 1 06/ Työterveyslaitos (TTL) 2 03/ Finanssialan Keskusliitto (FK) 1 06/ Tapaturmavakuutusyhtiöt 3 06/ Rakennustieto 1 10/ Hyödyllisiä internet-osoitteita 4 03/ Suomen Rakennusmedia Oy 1 10/ Aluehallintovirasto, työsuojelu 1 06/ Työturvallisuuden lomakkeita verkkopalveluissa 1 06/ Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 1 06/ Liikennevirasto 1 10/14 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (3.1) Yleistä 1 01/00 (3.2) Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu 1 01/ Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset 3 10/ Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, -määräyksiä ja -ohjeita 7 10/ Työturvallisuuslaki 738/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 329/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 364/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 525/ / Sähkötyöturvallisuussäädökset, -määräykset ja ohjeet 1 11/ Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/ /05 PL/1/lokakuu 2014/Rakennustieto Oy S0037 Kustantaja: Rakennustieto Oy

2 2 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 516/ / Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta 518/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/ / Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta 258/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelmiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 146/ / Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/ / Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/ / Työterveyshuoltolaki 1383/ / Ammattitautilaki 1343/ / Laki ammattitautilain muuttamisesta 1360/ / Ammattitautiasetus 1347/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 1327/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta 603/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 469/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta 874/ / Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 :ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta 951/ / Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ / Työaikalaki 605/ / Laki työaikalain muuttamisesta 1518/ / Laki työaikalain 37 a :n muuttamisesta 184/ / Laki työaikalain 2 ja 7 :n muuttamisesta 991/ / Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta 869/ / Työsopimuslaki 55/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 4 :n muuttamisesta 873/ / Laki työsopimuslain muuttamisesta 920/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 16 :n muuttamisesta 398/ / Laki työsopimuslain 9 luvun 3 a ja 3 b :n muuttamisesta 1051/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 1137/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 335/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta 219/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta 620/ / Vuosilomalaki 162/ / Laki vuosilomalain 5 ja 7 :n muuttamisesta 1448/ / Laki vuosilomalain muuttamisesta 276/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/ / Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/ /08

3 3 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 :n muuttamisesta 928/ / Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä 1146/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 :n muuttamisesta 452/ / Laki verotusmenettelystä 1558/ / Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 131/ /14 4 ILMOITUKSET JA VALINNAT 4.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon 2 03/ Työsuojeluhenkilöilmoitus Työturvallisuuskeskukseen 1 03/ Työsuojelutarkastus ja tarkastuskertomus 3 03/ Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaiselle sekä säteilyturvakeskukselle 2 11/ Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista työntekijöistä (ASA-ilmoitus) 2 06/ Ilmoitus vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön 2 06/ Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake /02 (4.8) Asbestipurkutyövaltuutuksen hakeminen 5 05/02 (4.9) Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 1 01/ Tapaturmaluettelo 1 06/ Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta 7 07/14 5 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA 5.1 Työmaasuunnitelmat 2 11/ Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu 5 11/ Turvallisuusasiakirjan laatiminen 2 06/11 (5.4) Työmaa-alueen järjestelypiirros 2 01/00 (5.5) Henkilöstötilasuunnitelma 2 01/ Putoamissuojaussuunnitelma 2 11/04 (5.7) Henkilönostotyösuunnitelma 1 01/00 (5.8) Telinesuunnitelmat 1 01/00 (5.9) Riipputelinetyösuunnitelma 2 01/ Nostotyösuunnitelma 1 06/ Elementtien asennussuunnitelma 2 06/ Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa 2 10/ Työmaan sähköistys Kone-Ratu / Rakennustyön tarkastamisesta, ote VNa 205/ / Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 2 03/ Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen toteuttaminen TR-mittauksella 2 03/10 (5.17) Luettelo nuorista työntekijöistä 1 01/ Työsuojelun tarkistuslistat / Muottityösuunnitelma 1 06/ Rakennustyömaan aluesuunnittelun turvallisuuslista rakennusvaiheittain 4 10/07 6 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TYÖTURVALLISUUS 6.1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1101/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 :n muuttamisesta 1051/ /12

4 4 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c :n muuttamisesta 1091/ /13 (6.2) Nosto- ja siirtokalusto, suunnitteluohje, Kone-Ratu / Torninosturiohjeet 2014, käyttö 2 10/14 (6.4) Turvallisuusohjeita ajoneuvonosturin kuljettajalle 7 01/ Torninosturiohjeet 2014, tarkastukset 4 10/14 (6.6) Ajoneuvonosturi, tarkastukset 5 01/ Kuormausnosturi, tarkastukset 5 11/04 (6.8) Muut nostokoneet ja -laitteet, tarkastukset 4 01/00 (6.9) Rakennushissit, tarkastukset 4 01/00 (6.10) Henkilönostimet, tarkastukset 2 01/00 (6.11) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla, tarkastukset 5 01/ Työvälineiden tarkastajien pätevyysvaatimukset 1 11/ Torninosturiohjeet 2014, alamiestyöskentely 1 10/ Rakennustyömaan nostolaitteiden tarkastukset 1 10/ Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 265/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta 645/ / Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 568/ / Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas 42 06/ Henkilönostimen käyttäjäkoulutus 1 06/ Opas käyttöasetuksen soveltamiseen julkaistu 1 06/10 7 VÄLINEIDEN TURVALLISUUS 8 HENKILÖNSUOJELU (7.2) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 30 01/00 (7.3) Työtelineet, turva- ja käyttöohje 11 01/00 (7.4) Nostoapuvälineiden turvallisuus 26 01/00 (7.5) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, tarkastukset 6 01/00 (7.6) Riipputelineet, tarkastukset 4 01/00 (7.7) Pulttipistoolit 2 01/ Käsisammuttimet 2 11/04 (7.9) Muut mahdolliset tarkastukset 1 01/00 (7.10) Nostoapuvälineet ja käsikäyttöiset nostotaljat, tarkastukset 4 01/ kysymystä. Omaksi ja kaverin turvaksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ kysymystä. Putoamisen välttämiseksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ Putoamisturvallisuuden tarkastuslista (Telinetorstai 2012) 2 06/ Nojatikkaiden käyttöönotto (Telinetorstai 2013) 2 10/ Käytä turvavaljaita! (Telinetorstai 2014) 2 03/ Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/ /06 (8.3) Henkilönsuojainten hankinta, käyttö, huolto ja varastointi 1 01/ Terveydelle vaaralliset aineet 2 11/ Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta 4 11/ Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely 14 06/ Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla 6 11/ Varusteet sähkötöissä 2 03/06

5 5 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Ensiapuohjeet 2 06/ HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1 07/ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 268/ / Näkyvä varoitusvaatetus 17 10/ Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ / Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/ / Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 205/ / Valtioneuvoston asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta 716/ / Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 717/ / Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/ / Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/ / Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/ / Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/ / Tuoreen betonin turvallinen käyttö 2 06/ Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/ / Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/ / Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/ / Laki nuorista työntekijöistä 1993/ / Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 :n muuttamisesta 1517/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/ / Kiteinen piidioksidi - haitallista hengitettynä 1 03/ Kemikaalien uudet varoitusmerkit 2 06/11 9 PURKUTYÖT, ASBESTI-, HOME- JA KOSTEUSVAURIOT 10 MAARAKENNUS (9.1) Purkutyösuunnitelma 1 01/ Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/ / Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 863/ / Asbestipurkutyön työsuunnitelma 3 05/02 (9.4) Asbestityöt 6 01/00 (9.5) Kosteus- ja homevaurio-ongelmat 3 01/ Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (Ratu ) 20 06/ Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmä. (Ratu ) 20 03/ Asbestityökoneet (Ratu ) 4 03/ Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/ / Homeenpoistopesu (Ratu ) 16 03/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 8 10/ Haitta-ainespitoisten rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa 4 10/ Haitta-ainespitoisten rakennusaineiden ja -tarvikkeiden markkinoillaoloaikoja 1 10/ Panostajalaki 219/ / Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/ / Räjäytystyön suunnitelmat 4 11/04 (10.4) Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma, lomake 4 11/03

6 6 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu 2014 (10.5) Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta), lomake 1 11/ Kaivutyösuunnitelma 1 01/ Vaara vaanii kaivannossa 4 10/ Räjäytys- ja louhintatyömaa laitteineen, tarkastukset 2 01/ Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta 125/ / MVR-mittari /10 11 TEKNINEN URAKOINTI 11.1 Turvallisuusohjeet sähkötöissä, ST-kortti /04 (11.2) Sähköalan työt ja muut työt sähkölaitteistojen läheisyydessä 18 01/ Sähköalan töissä käytettävät varusteet ja välineet 1 06/ Sähkölaitteistojen turvallisuuden arviointi 1 10/ Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit TUKES S / Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön turvallisuus (Ratu S-1230) 15 10/ Sähkön aiheuttamalta palonvaaralta suojautuminen 4 10/08 (11.8) Muilta vaaroilta suojaaminen 4 01/ Sähköturvallisuus asuinrakennusten perusparannustyömailla 5 03/08 (11.10) Säiliö-, kaivo- ja putkistotyö 3 01/ Sähköturvallisuussivusto 1 03/10 12 MUUT ERIKOISURAKOINTIALAT 12.1 Lattianpäällystysalan työsuojeluopas 6 06/ Rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet 3 06/ Kattotöiden työturvallisuus 20 10/ Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas 8 10/ BLY:n opas henkilönsuojainten käytöstä polymeeripinnoitteiden asennuksen ja alustan esikäsittelyn yhteydessä 7 10/ Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen (KH ) 6 03/13 13 TYÖPAIKKATURVALLISUUS 13.1 Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 6 10/ Vartiointi ja kulunvalvonta 1 11/ Kulkulupa 2 11/ Riskienhallinta ja rakennusprojektin vakuutukset 3 11/ Perehdyttäminen ja työnopastus 2 06/ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 3 10/08 (13.7) Rakennusjätesuunnitelma 1 01/00 (13.8) Rakennusjätteet (RT ) 4 01/ Työsuojelun kontaktihenkilöt ja -tahot 1 11/ Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/ / Turvamerkit ja niiden käyttö 1 01/ Pölyntorjunta rakennustyössä (Ratu S-1225) 30 03/ Tarkasta turvallisuutesi. (Telinetorstai 2010) 2 06/ Työntekijän perehdytys -lomake käytettävissä / Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma -lomake käytettävissä / Rakennustöiden vaarojen arvioint -lomake käytettävissä /11 14 PALOTURVALLISUUS JA TULITYÖT 14.1 Palontorjuntasuunnitelma 3 11/ Tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta 8 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus, SFS /13

7 7 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Alkusammutusohje 6 01/ Tulitöiden valvontasuunnitelma (lomake ) 1 01/ Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1 03/ Paloturvallisuus ja kerrostalojen julkisivukorjaukset 17 11/ Tulityöt, suojeluohje /14 15 TYÖSUOJELUORGANISAATIO JA LINJAORGANISAATION TYÖTURVALLISUUSVASTUU 15.1 Työsuojeluorganisaatio 8 06/ Työntekijöiden edustusjärjestelmä ja yhteistoiminta rakennusalan yrityksissä 12 06/ Työturvallisuusvastuu 10 11/ Esimiehen työsuojeluvastuu 2 05/ Työmaan turvallisuuden vastuuhenkilön nimeäminen 1 11/04 (15.7) Urakoitsijan turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen 1 01/ Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 24 03/ Työturvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu 9 06/ Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 12 10/ Toimintaohjeet työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisesta 1 10/11 16 PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LUVAT 16.1 Määritelmiä 2 05/ Torninosturin kuljettaja 1 11/ Ajoneuvonosturin kuljettaja 1 11/ Kuormausnosturin kuljettaja 1 11/ Pulttipistoolin käyttäjät 1 11/ Tilapäisten sähköasennuksien suorittajat 1 01/ Räjäytystyön johtaja 1 06/ Panostajien pätevyyskirjat 2 11/ Muut räjäytystyöntekijät 1 01/ Rakennustyömaan hitsaukset, Kone-Ratu / Nuoret työntekijät 2 06/ Nostotyön valvoja henkilönostotyössä 1 01/ Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt 1 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden tekijät 1 03/ Tulityön tekijät 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittajat 1 01/ ANO:n valmistus työmaalla 1 06/ Painelaitteiden käyttölupa 1 01/ Painelaitteiden käytön valvoja ja käyttäjä 1 01/ Katto- ja vedeneristysalan tulityölupa 1 03/ Tulityölupa 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittaminen 1 01/ Räjähdysaineiden säilytys työmaalla 2 01/ Palavien nesteiden säilytys 1 11/ Nestekaasun käyttö ja varastointi työmaalla 2 11/ Sähkötöiden tekijöiden ammattitaito- ja koulutusvaatimukset 4 10/ Hitsaajat 1 06/ Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS standardin mukaan 1 03/ Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 1088/ /12

8 8 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖSUOJELU JA TOIMINTA TAPATURMATILANTEISSA 17.1 VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/ / Työterveyshuolto ja ensiapu 2 01/ Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 1 10/ Ilmoitukset vakavasta tapaturmasta 2 06/ Ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 1 01/ Ilmoitus räjäytystyöstä aiheutuneesta vakavasta vaarasta 1 01/ Vakuutustodistus, tapaturmailmoituslomake / Vakuutusilmoitus 1 01/ Työtapaturmien luokittelu. Opas työpaikkojen käyttöön 15 11/ Hätäensiapuohjeet internetissä ja matkapuhelinpalveluna 1 11/ Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 922/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen taltioimisesta ja säilyttämisestä 838/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10 :n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta 376/ / Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta 784/ / Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä 1053/ / Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 1176/ / Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/ /07 18 KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI (18.1) Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä 31 11/ Tiivistelmä TUKES:in toimialalla v sattuneista onnettomuuksista 1 03/ Sähkötapaturmat / Kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien kehitys 1 10/ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO 1 10/ TUKES:in tutkimia sähkötapaturmia 2 10/ Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot TUKES S / Palkansaajien työpaikkatapaturmat toimialoilla 2 11/ TOT onnettomuustutkintaraportteja vuosilta / Rakennustuotteiden CE-merkintä 1 03/ Nolla tapaturmaa-foorumi 2 10/06 (18.12) Varo ilmajohtoja 12 03/ TOT kalvosarjat maansortumatapauksista 1 10/ Turvallisuustietoiskuja 1 10/ Turvallisesti raksalla -videot 1 03/ Räjähdekoulutusvideo 1 10/ Multimediaohjelmia kunnossapidon työtapaturmista 1 06/ Turvallisesti telineillä -video 1 03/ Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä 20 03/14

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2013 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (16) Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 SINETTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n verkostosuositusta RU A3bP:10

Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n verkostosuositusta RU A3bP:10 Kokonaisurakka kokonaishinnalla Elenia Oy PL 2, Patamäenkatu 7 33901 TAMPERE TURVALLISUUSASIAKIRJA, 25.2.2014 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Laadittu soveltaen ja täydentäen Energiateollisuus ry:n

Lisätiedot

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus

Talonrakennusteollisuus ry. Rakennushankkeen työturvallisuus Talonrakennusteollisuus ry Rakennushankkeen työturvallisuus Rakennushankkeen työturvallisuus Reijo S Lehtinen Talonrakennusteollisuus ry Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, Helsinki RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT 1(1) KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. 1.0 Vaihe toteutusvaihe Pvm. 26.6.2015

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja 1(16) Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen, Äänekoski TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA.2.2013 Työturvallisuusasiakirja 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot