RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014"

Transkriptio

1 Lokakuu 2014 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu (8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2014 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on merkitty Sivuja Päivitys kk/v Rakennusalan työturvallisuus - Saatesanat 1 03/14 Rakennusalan työturvallisuus -toimikunta TK /14 Rakennusalan työturvallisuus - Esipuhe 1 03/14 1 AJANKOHTAISIA TIEDOTTEITA 2 YHTEYSTIETOJA 1.0 Ajankohtaisaineisto aiheittain 1 10/ Uusia säädöksiä 1 10/ Uusia julkaisuja 1 10/ Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta 1 10/ Torninosturien käytöstä ja tarkastuksista uudistetut ohjeet 1 10/ Ohje vakavien tapaturmien tutkinnasta 1 10/ Kattoliitto ry 1 06/ Teknologiainfo Teknova Oy 1 06/ Työturvallisuuskeskus (TTK) 1 06/ Infra ry 1 06/ Työterveyslaitos (TTL) 2 03/ Finanssialan Keskusliitto (FK) 1 06/ Tapaturmavakuutusyhtiöt 3 06/ Rakennustieto 1 10/ Hyödyllisiä internet-osoitteita 4 03/ Suomen Rakennusmedia Oy 1 10/ Aluehallintovirasto, työsuojelu 1 06/ Työturvallisuuden lomakkeita verkkopalveluissa 1 06/ Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 1 06/ Liikennevirasto 1 10/14 3 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET (3.1) Yleistä 1 01/00 (3.2) Työturvallisuusmääräysten tasojaottelu 1 01/ Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset 3 10/ Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, -määräyksiä ja -ohjeita 7 10/ Työturvallisuuslaki 738/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 329/ / Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 364/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/ / Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 525/ / Sähkötyöturvallisuussäädökset, -määräykset ja ohjeet 1 11/ Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta 48/ /05 PL/1/lokakuu 2014/Rakennustieto Oy S0037 Kustantaja: Rakennustieto Oy

2 2 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 516/ / Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta 518/ / Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/ / Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta 258/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelmiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 146/ / Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/ / Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/ / Työterveyshuoltolaki 1383/ / Ammattitautilaki 1343/ / Laki ammattitautilain muuttamisesta 1360/ / Ammattitautiasetus 1347/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 1327/ / Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta 603/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 469/ / Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta 874/ / Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 :ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta 951/ / Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/ / Työaikalaki 605/ / Laki työaikalain muuttamisesta 1518/ / Laki työaikalain 37 a :n muuttamisesta 184/ / Laki työaikalain 2 ja 7 :n muuttamisesta 991/ / Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta 869/ / Työsopimuslaki 55/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 4 :n muuttamisesta 873/ / Laki työsopimuslain muuttamisesta 920/ / Laki työsopimuslain 2 luvun 16 :n muuttamisesta 398/ / Laki työsopimuslain 9 luvun 3 a ja 3 b :n muuttamisesta 1051/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/ / Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 1137/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 335/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 :n muuttamisesta 219/ / Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta 620/ / Vuosilomalaki 162/ / Laki vuosilomalain 5 ja 7 :n muuttamisesta 1448/ / Laki vuosilomalain muuttamisesta 276/ / Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1233/ / Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/ /08

3 3 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 :n muuttamisesta 928/ / Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä 1146/ / Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 :n muuttamisesta 452/ / Laki verotusmenettelystä 1558/ / Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 131/ /14 4 ILMOITUKSET JA VALINNAT 4.1 Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon 2 03/ Työsuojeluhenkilöilmoitus Työturvallisuuskeskukseen 1 03/ Työsuojelutarkastus ja tarkastuskertomus 3 03/ Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaiselle sekä säteilyturvakeskukselle 2 11/ Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvista työntekijöistä (ASA-ilmoitus) 2 06/ Ilmoitus vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön 2 06/ Asbestipurkutyön työsuunnitelman toimittaminen työsuojelupiiriin, malli ja tyhjä lomake /02 (4.8) Asbestipurkutyövaltuutuksen hakeminen 5 05/02 (4.9) Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 1 01/ Tapaturmaluettelo 1 06/ Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta 7 07/14 5 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA -SEURANTA 5.1 Työmaasuunnitelmat 2 11/ Rakennushankkeen eri vaiheet ja työturvallisuussuunnittelu 5 11/ Turvallisuusasiakirjan laatiminen 2 06/11 (5.4) Työmaa-alueen järjestelypiirros 2 01/00 (5.5) Henkilöstötilasuunnitelma 2 01/ Putoamissuojaussuunnitelma 2 11/04 (5.7) Henkilönostotyösuunnitelma 1 01/00 (5.8) Telinesuunnitelmat 1 01/00 (5.9) Riipputelinetyösuunnitelma 2 01/ Nostotyösuunnitelma 1 06/ Elementtien asennussuunnitelma 2 06/ Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa 2 10/ Työmaan sähköistys Kone-Ratu / Rakennustyön tarkastamisesta, ote VNa 205/ / Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 2 03/ Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen toteuttaminen TR-mittauksella 2 03/10 (5.17) Luettelo nuorista työntekijöistä 1 01/ Työsuojelun tarkistuslistat / Muottityösuunnitelma 1 06/ Rakennustyömaan aluesuunnittelun turvallisuuslista rakennusvaiheittain 4 10/07 6 KONEIDEN JA LAITTEIDEN TYÖTURVALLISUUS 6.1 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1101/ / Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 :n muuttamisesta 1051/ /12

4 4 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c :n muuttamisesta 1091/ /13 (6.2) Nosto- ja siirtokalusto, suunnitteluohje, Kone-Ratu / Torninosturiohjeet 2014, käyttö 2 10/14 (6.4) Turvallisuusohjeita ajoneuvonosturin kuljettajalle 7 01/ Torninosturiohjeet 2014, tarkastukset 4 10/14 (6.6) Ajoneuvonosturi, tarkastukset 5 01/ Kuormausnosturi, tarkastukset 5 11/04 (6.8) Muut nostokoneet ja -laitteet, tarkastukset 4 01/00 (6.9) Rakennushissit, tarkastukset 4 01/00 (6.10) Henkilönostimet, tarkastukset 2 01/00 (6.11) Henkilönostot nosturilla ja haarukkatrukilla, tarkastukset 5 01/ Työvälineiden tarkastajien pätevyysvaatimukset 1 11/ Torninosturiohjeet 2014, alamiestyöskentely 1 10/ Rakennustyömaan nostolaitteiden tarkastukset 1 10/ Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/ / Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 265/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/ / Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta 645/ / Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 568/ / Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas 42 06/ Henkilönostimen käyttäjäkoulutus 1 06/ Opas käyttöasetuksen soveltamiseen julkaistu 1 06/10 7 VÄLINEIDEN TURVALLISUUS 8 HENKILÖNSUOJELU (7.2) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 30 01/00 (7.3) Työtelineet, turva- ja käyttöohje 11 01/00 (7.4) Nostoapuvälineiden turvallisuus 26 01/00 (7.5) Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet, tarkastukset 6 01/00 (7.6) Riipputelineet, tarkastukset 4 01/00 (7.7) Pulttipistoolit 2 01/ Käsisammuttimet 2 11/04 (7.9) Muut mahdolliset tarkastukset 1 01/00 (7.10) Nostoapuvälineet ja käsikäyttöiset nostotaljat, tarkastukset 4 01/ kysymystä. Omaksi ja kaverin turvaksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ kysymystä. Putoamisen välttämiseksi (Telinetorstai 2009) 2 10/ Putoamisturvallisuuden tarkastuslista (Telinetorstai 2012) 2 06/ Nojatikkaiden käyttöönotto (Telinetorstai 2013) 2 10/ Käytä turvavaljaita! (Telinetorstai 2014) 2 03/ Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/ /06 (8.3) Henkilönsuojainten hankinta, käyttö, huolto ja varastointi 1 01/ Terveydelle vaaralliset aineet 2 11/ Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta 4 11/ Rakennusalan kemikaalien turvallinen käsittely 14 06/ Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla 6 11/ Varusteet sähkötöissä 2 03/06

5 5 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Ensiapuohjeet 2 06/ HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1 07/ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 268/ / Näkyvä varoitusvaatetus 17 10/ Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ / Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/ / Työsuojeluhallituksen päätös asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 205/ / Valtioneuvoston asetus työhön liityvän syöpävaaran torjunnasta 716/ / Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 717/ / Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/ / Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/ / Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/ / Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/ / Tuoreen betonin turvallinen käyttö 2 06/ Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/ / Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/ / Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/ / Laki nuorista työntekijöistä 1993/ / Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 :n muuttamisesta 1517/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/ / Kiteinen piidioksidi - haitallista hengitettynä 1 03/ Kemikaalien uudet varoitusmerkit 2 06/11 9 PURKUTYÖT, ASBESTI-, HOME- JA KOSTEUSVAURIOT 10 MAARAKENNUS (9.1) Purkutyösuunnitelma 1 01/ Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/ / Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 863/ / Asbestipurkutyön työsuunnitelma 3 05/02 (9.4) Asbestityöt 6 01/00 (9.5) Kosteus- ja homevaurio-ongelmat 3 01/ Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku (Ratu ) 20 06/ Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmä. (Ratu ) 20 03/ Asbestityökoneet (Ratu ) 4 03/ Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/ / Homeenpoistopesu (Ratu ) 16 03/ Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan 8 10/ Haitta-ainespitoisten rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa 4 10/ Haitta-ainespitoisten rakennusaineiden ja -tarvikkeiden markkinoillaoloaikoja 1 10/ Panostajalaki 219/ / Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 122/ / Räjäytystyön suunnitelmat 4 11/04 (10.4) Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma, lomake 4 11/03

6 6 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu 2014 (10.5) Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus (avolouhinta), lomake 1 11/ Kaivutyösuunnitelma 1 01/ Vaara vaanii kaivannossa 4 10/ Räjäytys- ja louhintatyömaa laitteineen, tarkastukset 2 01/ Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/ / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta 125/ / MVR-mittari /10 11 TEKNINEN URAKOINTI 11.1 Turvallisuusohjeet sähkötöissä, ST-kortti /04 (11.2) Sähköalan työt ja muut työt sähkölaitteistojen läheisyydessä 18 01/ Sähköalan töissä käytettävät varusteet ja välineet 1 06/ Sähkölaitteistojen turvallisuuden arviointi 1 10/ Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit TUKES S / Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön turvallisuus (Ratu S-1230) 15 10/ Sähkön aiheuttamalta palonvaaralta suojautuminen 4 10/08 (11.8) Muilta vaaroilta suojaaminen 4 01/ Sähköturvallisuus asuinrakennusten perusparannustyömailla 5 03/08 (11.10) Säiliö-, kaivo- ja putkistotyö 3 01/ Sähköturvallisuussivusto 1 03/10 12 MUUT ERIKOISURAKOINTIALAT 12.1 Lattianpäällystysalan työsuojeluopas 6 06/ Rakennus- ja korroosionestomaalauksen suojautumisohjeet 3 06/ Kattotöiden työturvallisuus 20 10/ Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas 8 10/ BLY:n opas henkilönsuojainten käytöstä polymeeripinnoitteiden asennuksen ja alustan esikäsittelyn yhteydessä 7 10/ Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen (KH ) 6 03/13 13 TYÖPAIKKATURVALLISUUS 13.1 Omaisuusrikosturvallisuus rakennustyömaalla 6 10/ Vartiointi ja kulunvalvonta 1 11/ Kulkulupa 2 11/ Riskienhallinta ja rakennusprojektin vakuutukset 3 11/ Perehdyttäminen ja työnopastus 2 06/ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla 3 10/08 (13.7) Rakennusjätesuunnitelma 1 01/00 (13.8) Rakennusjätteet (RT ) 4 01/ Työsuojelun kontaktihenkilöt ja -tahot 1 11/ Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/ / Turvamerkit ja niiden käyttö 1 01/ Pölyntorjunta rakennustyössä (Ratu S-1225) 30 03/ Tarkasta turvallisuutesi. (Telinetorstai 2010) 2 06/ Työntekijän perehdytys -lomake käytettävissä / Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma -lomake käytettävissä / Rakennustöiden vaarojen arvioint -lomake käytettävissä /11 14 PALOTURVALLISUUS JA TULITYÖT 14.1 Palontorjuntasuunnitelma 3 11/ Tulitöiden paloturvallisuus, SFS / Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta 8 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus, SFS /13

7 7 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu Alkusammutusohje 6 01/ Tulitöiden valvontasuunnitelma (lomake ) 1 01/ Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1 03/ Paloturvallisuus ja kerrostalojen julkisivukorjaukset 17 11/ Tulityöt, suojeluohje /14 15 TYÖSUOJELUORGANISAATIO JA LINJAORGANISAATION TYÖTURVALLISUUSVASTUU 15.1 Työsuojeluorganisaatio 8 06/ Työntekijöiden edustusjärjestelmä ja yhteistoiminta rakennusalan yrityksissä 12 06/ Työturvallisuusvastuu 10 11/ Esimiehen työsuojeluvastuu 2 05/ Työmaan turvallisuuden vastuuhenkilön nimeäminen 1 11/04 (15.7) Urakoitsijan turvallisuusvastuuhenkilön nimeäminen 1 01/ Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 24 03/ Työturvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu 9 06/ Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 12 10/ Toimintaohjeet työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttumisesta 1 10/11 16 PÄTEVYYSVAATIMUKSET JA LUVAT 16.1 Määritelmiä 2 05/ Torninosturin kuljettaja 1 11/ Ajoneuvonosturin kuljettaja 1 11/ Kuormausnosturin kuljettaja 1 11/ Pulttipistoolin käyttäjät 1 11/ Tilapäisten sähköasennuksien suorittajat 1 01/ Räjäytystyön johtaja 1 06/ Panostajien pätevyyskirjat 2 11/ Muut räjäytystyöntekijät 1 01/ Rakennustyömaan hitsaukset, Kone-Ratu / Nuoret työntekijät 2 06/ Nostotyön valvoja henkilönostotyössä 1 01/ Henkilönostoihin osallistuvat henkilöt 1 01/ Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden tekijät 1 03/ Tulityön tekijät 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittajat 1 01/ ANO:n valmistus työmaalla 1 06/ Painelaitteiden käyttölupa 1 01/ Painelaitteiden käytön valvoja ja käyttäjä 1 01/ Katto- ja vedeneristysalan tulityölupa 1 03/ Tulityölupa 1 03/ Asbestipurkutöiden suorittaminen 1 01/ Räjähdysaineiden säilytys työmaalla 2 01/ Palavien nesteiden säilytys 1 11/ Nestekaasun käyttö ja varastointi työmaalla 2 11/ Sähkötöiden tekijöiden ammattitaito- ja koulutusvaatimukset 4 10/ Hitsaajat 1 06/ Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS standardin mukaan 1 03/ Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta 1088/ /12

8 8 Rakennusalan työturvallisuuskansio Sisällysluettelo lokakuu ENNALTA EHKÄISEVÄ TYÖSUOJELU JA TOIMINTA TAPATURMATILANTEISSA 17.1 VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/ / Työterveyshuolto ja ensiapu 2 01/ Onnettomuusilmoituslomake, TUKES 1 10/ Ilmoitukset vakavasta tapaturmasta 2 06/ Ilmoitus henkilönostotyössä sattuneesta aineellisesta vauriosta 1 01/ Ilmoitus räjäytystyöstä aiheutuneesta vakavasta vaarasta 1 01/ Vakuutustodistus, tapaturmailmoituslomake / Vakuutusilmoitus 1 01/ Työtapaturmien luokittelu. Opas työpaikkojen käyttöön 15 11/ Hätäensiapuohjeet internetissä ja matkapuhelinpalveluna 1 11/ Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 922/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijäin terveystarkastusta koskevien tietojen taltioimisesta ja säilyttämisestä 838/ / Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työterveyshuoltolain 10 :n 3 momentissa tarkoitetusta asiantuntijalaitoksesta ja viranomaisesta 376/ / Asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta 784/ / Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä 1053/ / Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/ / Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 1176/ / Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/ /07 18 KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI (18.1) Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä 31 11/ Tiivistelmä TUKES:in toimialalla v sattuneista onnettomuuksista 1 03/ Sähkötapaturmat / Kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien kehitys 1 10/ Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO 1 10/ TUKES:in tutkimia sähkötapaturmia 2 10/ Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot TUKES S / Palkansaajien työpaikkatapaturmat toimialoilla 2 11/ TOT onnettomuustutkintaraportteja vuosilta / Rakennustuotteiden CE-merkintä 1 03/ Nolla tapaturmaa-foorumi 2 10/06 (18.12) Varo ilmajohtoja 12 03/ TOT kalvosarjat maansortumatapauksista 1 10/ Turvallisuustietoiskuja 1 10/ Turvallisesti raksalla -videot 1 03/ Räjähdekoulutusvideo 1 10/ Multimediaohjelmia kunnossapidon työtapaturmista 1 06/ Turvallisesti telineillä -video 1 03/ Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä 20 03/14

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2013

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2013 Maaliskuu 2013 Korvaa sisällysluettelo lokakuu 2012 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Lokakuu 2013 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2013 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2013 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2012

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2012 Maaliskuu 2012 Korvaa sisällysluettelo lokakuu 2011 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2012 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2015

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2015 Lokakuu 2015 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2015 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2015 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2010

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2010 Lokakuu 2010 Korvaa sisällysluettelon kesäkuu 2010 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2010 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo Kesäkuu 2006 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2006 1/6 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Saatesanat 1 4/03 Muutosten seuranta 1 5/03

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2010

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2010 Maaliskuu 2010 Korvaa sisällysluettelon lokakuu 2009 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2010 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007 Kesäkuu 2007 Korvaa sisällysluettelon maaliskuu 2007 1/7 RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo kesäkuu 2007 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Saatesanat 1 10/06 Muutosten

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2009

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2009 Lokakuu 2009 Korvaa sisällysluettelon kesäkuu 2009 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo lokakuu 2009 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2009

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2009 Maaliskuu 2009 Korvaa sisällysluettelon lokakuu 2008 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2009 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016 Syyskuu 2016 Korvaa sisällysluettelon helmikuu 2016 1(8) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo syyskuu 2016 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset on

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2017

RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2017 Helmikuu 2017 Korvaa sisällysluettelon syyskuu 2016 1(9) RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSKANSIO Sisällysluettelo maaliskuu 2017 Suluissa olevaa numeroa ei ole painettu korttiin. Esilläpidettävät säädökset

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA JA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA JA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Huittisten vesitorni Työturvallisuusasiakirja 6.7.2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA JA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT VESITORNIN PURKAMINEN Huittisten vesitorni Vesitornintie 32700 Huittinen DI Tero Ahokangas Wise Group

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta

Ajankohtaista työturvallisuudesta Ajankohtaista työturvallisuudesta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Työpaikkatapaturmat TOIMIALA (2) SATTUMISVUOSI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

RAKENNUSVIRASTON ALUEURAKOITA KOSKEVA TURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUSVIRASTON ALUEURAKOITA KOSKEVA TURVALLISUUSASIAKIRJA RAKENNUSVIRASTON ALUEURAKOITA KOSKEVA TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO KATU- JA PUISTO-OSASTO HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus Maatilarakentamisen turvallisuus VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 2012 Tapani Kivinen, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus) Maarit Hellstedt, MTT-KEL (kotieläintuotannon tutkimus)

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta 2015

Ajankohtaista työsuojelusta 2015 Ajankohtaista työsuojelusta 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY keskuksen urakoitsija iltapäivä 30.1.2015 30.1.2015 1 30.1.2015 2 Työsuojelun valvonta aluehallintovirastoissa 30.1.2015 3 Työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa 2.11.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Työturvallisuus mitä käsitetään? Työturvallisuuden käsitekartta (Tampereen

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot