AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)"

Transkriptio

1 AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus) Osaamisen tunnustamisesta tiedottaminen (LV, op.huollon apulaisrehtori,opettaja) Osaamisen hankkiminen muualla (opiskelija) Osaamisen tunnustamisprosessin valmistelu (opiskelija, op.huollon apulaisrehtori) Osaamisen tunnistaminen ja arviointi (opettaja) Osaamisen dokumentointi Wilmaan arviointina/hopsina op.huollon apulaisrehtori

2 Sisällys 1 Yleistä Aikaisemmat ammatilliset opinnot Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna Aikaisemmat lukio-opinnot Lukion päättötodistus suoritettuna Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Työkokemuksella hankittu osaaminen Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Muita tapauksia Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Ulkomailla suoritetut opinnot Mukautus Muut erityiset opiskelujärjestelyt Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen... 8 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista... 9 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen

3 1 Yleistä Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta pykälässä 30 osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sanotaan seuraavasti: Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan 25 :n säännöksiä osaamisen arvioinnista, 25 b :n säännöksiä arvioinnista päättämisestä ja 25 c :n säännöksiä arvioinnin oikaisemisesta. Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Opiskelijan tulee hakea koulutuksen järjestäjältä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edellyttämä selvitys. Osaaminen voi olla hankittu aiemmin suoritettujen opintojen avulla tai muulla tavoin esim. työkokemuksen tai elämänkokemuksen avulla. Osaamista voidaan tunnustaa kaikkiin tutkinnon osiin ja/tai osaalueisiin. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan osaamisen tai vain osan siitä. 2 Aikaisemmat ammatilliset opinnot 2.1 Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Ainakin ammatillisiin valinnaisiin 15 osp (tutkinnon osa toisesta tutkinnosta) (HUOM! tulee tukea alalla toimimista) 3 Aiemmat suoritukset voivat tapauskohtaisesti kattaa muitakin ammatillisia tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat yhteensä max 10 osp 57 osp opiskelijahuollon apulaisrehtori (tai luokanvalvoja) ja opiskelija valmistelevat ao. opettaja arvioi osaamisen ja tekee päätöksen; jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta tai osa-alueesta, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa Primukseen jatkotoimet.

4 Tunnustetut ammattiosaamisen näytöt merkitään näyttötodistukseen samalla tavalla kuin ne ovat alkuperäisessä näyttötodistuksessa. Opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa arvosanan, kurssityypin ja arvosanan Primukseen. Viitteet päättö- että näyttötodistukseen Jos opiskelija on suorittanut kokonaisen tutkinnon osan, viitteeksi tulee: Tutkinnon osat on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm, dnro), X:n ammattiopisto Jos aiemmin hankittu osaaminen ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä, merkitään näyttötodistukseen kyseisen tutkinnon osan nimi ja laajuus, mutta ei arvosanaa ja alaviitteeseen tieto siitä, että tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dno), X:n ammatti-instituutti. Tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Jos opiskelijan aikaisemmat suoritukset kattavat yhteisten tutkinnon osien kokonaisen osa-alueen osaamisen, ko. opettaja hyväksyy ja opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Alaviitemerkintä tulee vain opintokorttiin. 2.2 Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna opiskelija huollon apulaisrehtori, luokanvalvoja ja opiskelija valmistelevat opettaja arvioi hankitun osaamisen ja suorittaa tunnistamisen ja tunnustamisen vertaamalla ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta, osaamisesta täytetään osaamisen tunnustamisen lomake josta selviää, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta vain osan, opettaja kirjaa osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmat suoritukset kattavat vain osan tutkinnon osasta, alaviitemerkintää päättötodistukseen ei tule. 4

5 3 Aikaisemmat lukio-opinnot 3.1 Lukion päättötodistus suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Valinnaisiin tutkinnon osiin max 15 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat max 10 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Opiskelijahuollon apulaisrehtori tiedottaa ja valmistelee yhdessä opiskelijan kanssa, opettaja hyväksyy kokonaiset tutkinnon osat, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos lukio-opinnoilla katetaan ammatillisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia, tulee päättötodistukseen seuraava alaviitemerkintä: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. Jos osaamisen tunnustaminen kohdistuu yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, alaviitemerkintä tulee opintokorttiin. 3.2 Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista tapahtuu erillisen liitteen mukaisesti. Opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos opiskelija on suorittanut aineen oppimäärän lukiossa (=oppimäärän arvosana näkyvissä) ja opinnot kattavat ammatillisia ja/tai vapaasti valittavia tutkinnon osia, oph apulaisrehtori hyväksyy ja kirjaa. Alaviitemerkintä päättötodistukseen: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. 5

6 4 Työkokemuksella hankittu osaaminen Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista työkokemuksen perusteella. Kokemuksen kautta hankittu osaaminen voi kattaa osaamista ammatillisissa, yhteisissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa. Osaaminen voi kattaa kokonaisen tutkinnon osan, yhteisten tutkinnon osien osa-alueen tai vain osan niistä. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos työkokemus on omalta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus) tekee alan opettaja. opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos työkokemus on muulta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus), ja kirjaamisen tekee opiskelijahuollon apulaisrehtori. Jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta/osa-alueesta, opiskelija keskustelee ko. opettajan kanssa tunnustamisen laajuudesta ja puuttuvan osaamisen suorittamisesta. Ko. opettaja tunnustaa hankitun osaamisen ja kirjaa opiskelijan osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, miten ja milloin opiskelija täydentää puuttuvan osaamisen 5 Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaasti opintoihin, jos hankittu osaaminen tukee tutkinnon osaamisvaatimuksia ja -tavoitteita. Osaaminen on voitu hankkia erilaisilla opinnoilla, työkokemuksen avulla tai muuna arkiosaamisena. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat 6 Muita tapauksia 6.1 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, arvioidaan hänen suomen kielen taitonsa ensisijaisesti suomi toisena kielenä -osa-alueen mukaisesti. Jos opiskelijan suomen kielen taito vastaa äidinkieli-osaalueen osaamistavoitteita ja taitotasoa, voidaan hänen osaaminen arvioida myös äidinkieli - osa-alueen kriteerien mukaan, jos opiskelija niin haluaa. Joidenkin maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla toisen kotimaisen kielen opiskelu voi olla joiltakin osin kohtuutonta. Koulutuksen järjestäjä voi päättää erityisistä opiskelujärjestelyistä lain (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015), 21 :n perusteella. 6

7 Valtioneuvoston asetuksen (801/2014), 3 :n mukaan tällaisessa tilanteessa opiskelijan on kuitenkin suoritettava kyseisen tutkinnon osan muita osa-alueita niin, että tutkinnon osan osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy. Sekä tutkintotodistukseen että opintosuoritusrekisteriin merkitään toisen kotimaisen kielen kohdalle alaviite, jossa todetaan poikkeama ko. lain perusteella. 6.2 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Opiskelijalla voi olla suoritettuna Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Työelämätaito sekä Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueiden osaaminen aiemmissa opinnoissa tai osaaminen hankittu muulla tavoin. Osaaminen tulee tunnustaa kuten muukin osaaminen. Ellei aikaisempaa osaamista em. kolmessa osa-alueessa ole, osaaminen tulee hankkia ja arvioida. 6.3 Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Jos opiskelija on aloittanut perustutkinto-opintonsa ennen ja anonut vapautusta liikunta ja terveystieto -opinnoista vanhan lain 630/1998, 12 :n perusteella, opiskelijan ei tarvitse suorittaa uusien tutkintojen perusteiden mukaista Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto-opintoja (2 osp). Hänen tulee kuitenkin suorittaa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen-tutkinnon osaan muita saman korin opintoja vastaava määrä. 6.4 Ulkomailla suoritetut opinnot Ulkomailla hankittu osaaminen voidaan tunnustaa, jos se on tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukaista. Mikäli opintojen vastaavuudet eivät selviä todistuksesta, on opiskelijan osoitettava osaamisensa jollakin arvioitavalla tavalla. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat ko. opettaja tunnustaa; opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa (kokonainen tutkinnon osa/osaalue) osasuorituksen kirjaa opettaja osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen 6.5 Mukautus Opiskelun ensisijaisena tavoitteena on opintojen suorittaminen sellaisen tuen ja ohjauksen sekä erityisjärjestelyjen avulla, mikä on opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaista. Mikäli opiskelija ei saavuta perustutkinnon perusteissa ilmaistuja T1 -tason ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, opetusta ja arviointia voidaan mukauttaa (A 811/1998, 8 ). Mukautus edellyttää aina opiskelijalle laadittavaa suunnitelmaa henkilökohtaisista opiskelujärjestelyistä (HOJKS). Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä, jos erityiset opiskelujärjestelyt eivät perustu opiskelijan tekemään esitykseen. 7

8 Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti (A 811/1998, muutos 329/2015, 10 ). Tällöin osaaminen kuvataan lyhyesti todistuksen alalaitaan tai merkitään alalaitaan viite ja viitteessä kuvataan, mitä opiskelija osaa. Mukautus merkintään M-kirjaimella tutkintotodistukseen ja seuraavalla alaviitteellä: Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia on mukautettu ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a tai 21 :n perusteella. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista, jos 19 a :ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 :ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta. 6.6 Muut erityiset opiskelujärjestelyt Jos tukitoimet ja erityisjärjestelyt, mukaan lukien mukauttaminen, eivät riitä ja suorittamisvaatimus on kohtuutonta, opiskelijan kohdalla voidaan poiketa tutkinnon osaamisvaatimuksista ja - tavoitteista lain 630/ :n mukaisesti. 7 Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen Opiskelijalla on oikeus korottaa kaikkea osaamisesta annettua, myös osaamisen tunnustamisen kautta annettua, arviointia oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla. Jos opiskelija korottaa lukion-opintojen perusteella annettuja arvosanoja, opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tavoitteisiin ja arvioidaan ko. kriteerien perusteella. Tällöin kyseessä on normaalia arviointi ja alaviitemerkintöjä ei tarvita. Jos opiskelija haluaa korottaa lukion-opintojen arvosanoja lukion oppimäärän tavoitteiden mukaan arvioituna, hänen tulee sopia asiasta lukion kanssa. 8

9 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli ÄI1, ÄI2, ÄI4 + 5 OSP 3 OSP OPH:n määräys: 4 lukion kurssia ÄI3/ÄI5/ÄI6/ÄI7 ÄI1+ÄI2 3 osp 1 kattaa Tpan ÄIDI1, 3 osp ÄI4 (ÄI3/ aik-lukio)+ 1 2 osp 1 kattaa Tpan tpa ÄIDI2, 2 osp kurssi jos vain ÄI1 1 osp jos vain Äi2 2 osp lisätehtävällä 3 ospia täyteen; jos jompikumpi arvosanalla 4, lisätehtävällä ospit täyteen jos vain yksi seuraavista: 1 osp (Äi3 ailu)/ ÄI4/ÄI6/ÄI7 jos vain ÄI3 1 osp Vieras kieli, A-kieli (HUOM! myös muut A-kielet ja B-kielet noudattavat samaa kurssinumerointia 1 ja 3) ENA1 + ENA 3 2 ops 3 OPH:n määräys: 2 kurssia vain ENA1 yht. 2 ospia+ tentti= 3 osp 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin jos ENA1 arvosanalla 4 yht. 1 ospia+tentti= 2 osp vain ENA 3 yht. 3 ospia+ tentti= 4 osp jos ENA3 arvosanalla 4 yht. 2 ospia +tentti=3 osp 1 osp + 1 osp am.osuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; ei VYTOa 2 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; Toinen kotimainen RUB 1/ RUA OPH:n määräys: 1 kurssi jos RUB1 arvosanalla 4 yht 2 ospia+tentti= 3osp 1 osp am.osuuden 2 jos RUA 1 arvosanalla 4 yht 3 ospia+tentti= 4 osp jälkeen 1 osp am.osuuden jälkeen 3 9

10 Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen 10 HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka MAA1+ MAA2/MAA3 3 osp 3 OPH:n määräys: 3 kurssia MAA1 1 osp 2 Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija MAA2 2 osp 1 MAA3 2 osp 1 MAB1+MAB2+MAB7 3 osp 3 MAB1 1 osp 1 voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). MAB2 2 osp MAB7 2 Fysiikka ja kemia FY1 + KE 1 2 osp OPH:n määräys: kaksi kurssia FY2 3 jos kaikki kolme kurssia suoritettuna jos vain FY 1 tai KE 1 1 osp Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). Kirjataan PT:n todistukseen erikseen fyysiikkana ja kemiana Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot YH1 +YH2 1 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia jos vain YH1 1 tentillä pakollinen piste Jos YH1 hyväksytty mutta 1 2 YH2 arvosanalla 4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto LI1/LI2+TE1 2 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia 1 kurssi lii tai tt 2 pakolliset pisteet suorittamalla norm. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (VYTO tai VV) Taide ja kulttuuri Kaksi kurssia seuraavista: 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia KU1,KU2,MU1,MU2 jos vain 1 kurssi 1 Etiikka FI1 + 1 seuraavista kokonaisuuksista 3 OPH:n määräys: yhteensä 4 kurssia a) (UE1), (UE2) ja (UE3), tai b) (UO1), (UO2) ja (UO3) tai c) (ET1), (ET2) ja (ET3) Jos vain FI+ 2 kurssia 2 Jos vain 1 kurssi 1 Psykologia PS1, PS2,PS4,PS5 3 OPH:n määräys : yhteensä4 kurssia PS1 1 Jos PS1 + jokin seur PS2, PS 4 tai PS5 2 Ympäristöosaaminen

11 BI1 1 OPH:n määräys HUOM! 1. Muut lukion kurssit: OPH:n ohjeen mukaan 1 lukion kurssi=1,5 osp myös vv-opinnoissa (ja valinnaisissa tutkinnon osissa). Pyöristetään laajuus ylöspäin tai alaspäin tasalukuun huomioiden arvosana. esim. ENA 4, arvosana 8 = 2 osp, ENA 5, arvosana 6 =1 osp 2. Lukion opetussuunnitelma ei sisällä valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja osa-alueista Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen ja Yrittäjyys ja yritystoiminta, mutta opiskelija on voinut niitä suorittaa koulukohtaisena kurssina, jotka tunnustetaan seuraavasti: - jos 1 lukion kurssi suoritettuna Tietotekniikkaa tai Yrittäjyyttä= 1 osp PYTO - jos 2 kurssia: 1 PYTO+2VYTO - jos useampia kursseja: 1 PYTO+3 PYTO HUOM! Lukio-opinnoista historia, maantieto ja biologia (paitsi B1= ympäristöosaamiseen 1 osp) VAIN, jos tutkinto (= alan opettaja/kp) on hyväksynyt. 11

12 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnustamista työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Työkokemus voi olla oman tai muun alan työkokemusta. Oman alan työkokemus tunnistetaan ja tunnustetaan ensisijaisesti ammatilliseksi osaamiseksi (ammatillisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ammatillisena osaamisena (kohdat 1., 2., 4. ja 5.). Muun alan työkokemus tunnustetaan ensisijaisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 5 (tapauskohtaisesti myös ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin). Työkokemuksen kautta hankittu osaaminen tulee arvioida asteikolla 1-3 kaikkiin muihin tutkinnon osiin paitsi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa kohtaan 5. Hyväksytty. Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa työkokemuksella hankittu osaaminen tulee myös arvioida osaamisen kattavuuden, merkittävyyden ja vaikeusasteen mukaan (=määritellä osaamispisteet) ammattialalla toimimisen kannalta. Työkokemuksen pisteyttämiseksi käytetään seuraavaa taulukkoa: Karttunut osaaminen Pisteet Erityistä Oman alan työkokemus (oman alan osaaminen) 0-10 osp Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. amm. opettaja määrittelee Muun alan työkokemus Kattaa osaamista ammatillisiin tutkinnon osiin joko koko tutkinnon osan tai osan tutkinnon osan osalta. Pisteytystä tarkastellaan yleisen työelämäosaamisen, työn vastuullisuuden ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta Työelämäosaaminen 1-2 osp Kaikkien perustyöelämäosaaminen karttuu mistä tahansa työkokemuksesta. Pisteytys työkokemuksen keston mukaan (alle/yli 1 kk) Työn vastuullisuus, itsenäisyys 0-2 osp vastuuta ihmisistä (2p), rahasta, omaisuudesta Vuorovaikutteisuus työtehtävässä 1-2 osp kaikki kokemus 1 osp; asiakaspalvelu, kerhot, myyntityö, hoitotyö 2 osp Suuntaa-antavat pisteytysehdotukset: Työkokemus työ kestänyt n. 300 tuntia (=esim. kesätyö); jos enemmän, pisteitä karttuu lisää vain työelämäosaamiseen tutustuminen työelämään Työelämäosaaminen Vastuullisuus, itsenäisyys Vuorovaikutteisuus HUOM 1kk= 150 tuntia 1 1 lyhyet pari viikon tutustumiset 12

13 (seura)kuntien/kaupunkien kesätyöt nuorille: puisto, hautausmaa, siivous- ja puhd. palvelut, - rakennustyömaiden siivous ym. työt rakennusalan ja teollisuuden aputyöt; kaupat, varastot: hyllyjen täyttö yms. tukityöt kauppa/kioski/kahvila- ym. myyntityöt, kassapalvelut, asiakaspalvelutehtävät, puhelinmyynti (alle/yli 1 kk) jos samaa työtä tehdään (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) kerhojen ja harrastustoiminnan vetäminen/ohjaaminen esim. kesäleikkikenttätoiminta, partio, isos-toiminta Ohjaustoiminta hoitotyö lehtienjako (ilmaisjakelulehdet ja mainokset) vapaaehtoistyö, vpk Yhteiskunnallinen osaaminen Muu osaaminen ajokortti väh. B-kortti Liikennekasvatus (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) 0-10 osp 2 osp kenelle tahansa helpottaa työllistymistä logistiikka, maarakennuskoneen kulj ammatillisiin tutkinnon osiin (HOPS) harrastustoiminta ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja harrastustoiminnan sisällöstä riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden (max 2-3 sanaa) Tiimiosaaminen Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. 13

14 Varusmies- ja siviilipalvelus (suoritettuna loppuun) ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja koulutuksesta riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. jos AUK, RUK 10 osp Yhteiskunnallinen osaaminen Oppilaitoksen luottamustoimet Tutor/oppilaskunta Ammatillisen neuvottelukunnan, näyttötoimikunnan, opiskelija-asioiden neuvottelukunnan jäsenyys Yhteiskunnallinen osaaminen toiminnan aktiivisuuden perusteella 1-2-osp+ oppilaskunnan pj, siht 2 osp lisää toiminnan aktiivisuuden ja keston perusteella 1-5 osp 14

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPAS AMMATILLISEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS AMMATILLISEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISTYÖHÖN 1 OPAS AMMATILLISEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISTYÖHÖN Rauni Gyldén Annukka Nuolimäki Marjatta Laurinmäki Marjatta Rautiainen Lauri Kurvonen Linda Niskala Opetushallitus ja tekijät Ulkoasu: Kirsti Pohjapelto

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON. OPETuSSuuNNITELMA 2010

MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON. OPETuSSuuNNITELMA 2010 MuSIIkkIALAN PERuSTuTkINNON OPETuSSuuNNITELMA 2010 Turun konservatorio 2010 toim. Ulrika Kauniskangas Hyväksytty Turun konservatorion johtokunnassa ja kannatusyhdistyksen hallituksessa Perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Hyväksytty Näyttötoimikunta 15.5.2014, 24 ; Toisen asteen johtokunta 16.6. 2015, 59 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot