AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)"

Transkriptio

1 AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus) Osaamisen tunnustamisesta tiedottaminen (LV, op.huollon apulaisrehtori,opettaja) Osaamisen hankkiminen muualla (opiskelija) Osaamisen tunnustamisprosessin valmistelu (opiskelija, op.huollon apulaisrehtori) Osaamisen tunnistaminen ja arviointi (opettaja) Osaamisen dokumentointi Wilmaan arviointina/hopsina op.huollon apulaisrehtori

2 Sisällys 1 Yleistä Aikaisemmat ammatilliset opinnot Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna Aikaisemmat lukio-opinnot Lukion päättötodistus suoritettuna Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Työkokemuksella hankittu osaaminen Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Muita tapauksia Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Ulkomailla suoritetut opinnot Mukautus Muut erityiset opiskelujärjestelyt Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen... 8 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista... 9 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen

3 1 Yleistä Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta pykälässä 30 osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sanotaan seuraavasti: Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan 25 :n säännöksiä osaamisen arvioinnista, 25 b :n säännöksiä arvioinnista päättämisestä ja 25 c :n säännöksiä arvioinnin oikaisemisesta. Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Opiskelijan tulee hakea koulutuksen järjestäjältä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edellyttämä selvitys. Osaaminen voi olla hankittu aiemmin suoritettujen opintojen avulla tai muulla tavoin esim. työkokemuksen tai elämänkokemuksen avulla. Osaamista voidaan tunnustaa kaikkiin tutkinnon osiin ja/tai osaalueisiin. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan osaamisen tai vain osan siitä. 2 Aikaisemmat ammatilliset opinnot 2.1 Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Ainakin ammatillisiin valinnaisiin 15 osp (tutkinnon osa toisesta tutkinnosta) (HUOM! tulee tukea alalla toimimista) 3 Aiemmat suoritukset voivat tapauskohtaisesti kattaa muitakin ammatillisia tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat yhteensä max 10 osp 57 osp opiskelijahuollon apulaisrehtori (tai luokanvalvoja) ja opiskelija valmistelevat ao. opettaja arvioi osaamisen ja tekee päätöksen; jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta tai osa-alueesta, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa Primukseen jatkotoimet.

4 Tunnustetut ammattiosaamisen näytöt merkitään näyttötodistukseen samalla tavalla kuin ne ovat alkuperäisessä näyttötodistuksessa. Opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa arvosanan, kurssityypin ja arvosanan Primukseen. Viitteet päättö- että näyttötodistukseen Jos opiskelija on suorittanut kokonaisen tutkinnon osan, viitteeksi tulee: Tutkinnon osat on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm, dnro), X:n ammattiopisto Jos aiemmin hankittu osaaminen ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä, merkitään näyttötodistukseen kyseisen tutkinnon osan nimi ja laajuus, mutta ei arvosanaa ja alaviitteeseen tieto siitä, että tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dno), X:n ammatti-instituutti. Tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Jos opiskelijan aikaisemmat suoritukset kattavat yhteisten tutkinnon osien kokonaisen osa-alueen osaamisen, ko. opettaja hyväksyy ja opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Alaviitemerkintä tulee vain opintokorttiin. 2.2 Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna opiskelija huollon apulaisrehtori, luokanvalvoja ja opiskelija valmistelevat opettaja arvioi hankitun osaamisen ja suorittaa tunnistamisen ja tunnustamisen vertaamalla ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta, osaamisesta täytetään osaamisen tunnustamisen lomake josta selviää, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta vain osan, opettaja kirjaa osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmat suoritukset kattavat vain osan tutkinnon osasta, alaviitemerkintää päättötodistukseen ei tule. 4

5 3 Aikaisemmat lukio-opinnot 3.1 Lukion päättötodistus suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Valinnaisiin tutkinnon osiin max 15 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat max 10 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Opiskelijahuollon apulaisrehtori tiedottaa ja valmistelee yhdessä opiskelijan kanssa, opettaja hyväksyy kokonaiset tutkinnon osat, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos lukio-opinnoilla katetaan ammatillisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia, tulee päättötodistukseen seuraava alaviitemerkintä: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. Jos osaamisen tunnustaminen kohdistuu yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, alaviitemerkintä tulee opintokorttiin. 3.2 Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista tapahtuu erillisen liitteen mukaisesti. Opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos opiskelija on suorittanut aineen oppimäärän lukiossa (=oppimäärän arvosana näkyvissä) ja opinnot kattavat ammatillisia ja/tai vapaasti valittavia tutkinnon osia, oph apulaisrehtori hyväksyy ja kirjaa. Alaviitemerkintä päättötodistukseen: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. 5

6 4 Työkokemuksella hankittu osaaminen Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista työkokemuksen perusteella. Kokemuksen kautta hankittu osaaminen voi kattaa osaamista ammatillisissa, yhteisissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa. Osaaminen voi kattaa kokonaisen tutkinnon osan, yhteisten tutkinnon osien osa-alueen tai vain osan niistä. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos työkokemus on omalta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus) tekee alan opettaja. opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos työkokemus on muulta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus), ja kirjaamisen tekee opiskelijahuollon apulaisrehtori. Jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta/osa-alueesta, opiskelija keskustelee ko. opettajan kanssa tunnustamisen laajuudesta ja puuttuvan osaamisen suorittamisesta. Ko. opettaja tunnustaa hankitun osaamisen ja kirjaa opiskelijan osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, miten ja milloin opiskelija täydentää puuttuvan osaamisen 5 Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaasti opintoihin, jos hankittu osaaminen tukee tutkinnon osaamisvaatimuksia ja -tavoitteita. Osaaminen on voitu hankkia erilaisilla opinnoilla, työkokemuksen avulla tai muuna arkiosaamisena. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat 6 Muita tapauksia 6.1 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, arvioidaan hänen suomen kielen taitonsa ensisijaisesti suomi toisena kielenä -osa-alueen mukaisesti. Jos opiskelijan suomen kielen taito vastaa äidinkieli-osaalueen osaamistavoitteita ja taitotasoa, voidaan hänen osaaminen arvioida myös äidinkieli - osa-alueen kriteerien mukaan, jos opiskelija niin haluaa. Joidenkin maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla toisen kotimaisen kielen opiskelu voi olla joiltakin osin kohtuutonta. Koulutuksen järjestäjä voi päättää erityisistä opiskelujärjestelyistä lain (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015), 21 :n perusteella. 6

7 Valtioneuvoston asetuksen (801/2014), 3 :n mukaan tällaisessa tilanteessa opiskelijan on kuitenkin suoritettava kyseisen tutkinnon osan muita osa-alueita niin, että tutkinnon osan osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy. Sekä tutkintotodistukseen että opintosuoritusrekisteriin merkitään toisen kotimaisen kielen kohdalle alaviite, jossa todetaan poikkeama ko. lain perusteella. 6.2 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Opiskelijalla voi olla suoritettuna Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Työelämätaito sekä Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueiden osaaminen aiemmissa opinnoissa tai osaaminen hankittu muulla tavoin. Osaaminen tulee tunnustaa kuten muukin osaaminen. Ellei aikaisempaa osaamista em. kolmessa osa-alueessa ole, osaaminen tulee hankkia ja arvioida. 6.3 Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Jos opiskelija on aloittanut perustutkinto-opintonsa ennen ja anonut vapautusta liikunta ja terveystieto -opinnoista vanhan lain 630/1998, 12 :n perusteella, opiskelijan ei tarvitse suorittaa uusien tutkintojen perusteiden mukaista Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto-opintoja (2 osp). Hänen tulee kuitenkin suorittaa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen-tutkinnon osaan muita saman korin opintoja vastaava määrä. 6.4 Ulkomailla suoritetut opinnot Ulkomailla hankittu osaaminen voidaan tunnustaa, jos se on tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukaista. Mikäli opintojen vastaavuudet eivät selviä todistuksesta, on opiskelijan osoitettava osaamisensa jollakin arvioitavalla tavalla. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat ko. opettaja tunnustaa; opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa (kokonainen tutkinnon osa/osaalue) osasuorituksen kirjaa opettaja osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen 6.5 Mukautus Opiskelun ensisijaisena tavoitteena on opintojen suorittaminen sellaisen tuen ja ohjauksen sekä erityisjärjestelyjen avulla, mikä on opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaista. Mikäli opiskelija ei saavuta perustutkinnon perusteissa ilmaistuja T1 -tason ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, opetusta ja arviointia voidaan mukauttaa (A 811/1998, 8 ). Mukautus edellyttää aina opiskelijalle laadittavaa suunnitelmaa henkilökohtaisista opiskelujärjestelyistä (HOJKS). Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä, jos erityiset opiskelujärjestelyt eivät perustu opiskelijan tekemään esitykseen. 7

8 Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti (A 811/1998, muutos 329/2015, 10 ). Tällöin osaaminen kuvataan lyhyesti todistuksen alalaitaan tai merkitään alalaitaan viite ja viitteessä kuvataan, mitä opiskelija osaa. Mukautus merkintään M-kirjaimella tutkintotodistukseen ja seuraavalla alaviitteellä: Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia on mukautettu ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a tai 21 :n perusteella. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista, jos 19 a :ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 :ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta. 6.6 Muut erityiset opiskelujärjestelyt Jos tukitoimet ja erityisjärjestelyt, mukaan lukien mukauttaminen, eivät riitä ja suorittamisvaatimus on kohtuutonta, opiskelijan kohdalla voidaan poiketa tutkinnon osaamisvaatimuksista ja - tavoitteista lain 630/ :n mukaisesti. 7 Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen Opiskelijalla on oikeus korottaa kaikkea osaamisesta annettua, myös osaamisen tunnustamisen kautta annettua, arviointia oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla. Jos opiskelija korottaa lukion-opintojen perusteella annettuja arvosanoja, opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tavoitteisiin ja arvioidaan ko. kriteerien perusteella. Tällöin kyseessä on normaalia arviointi ja alaviitemerkintöjä ei tarvita. Jos opiskelija haluaa korottaa lukion-opintojen arvosanoja lukion oppimäärän tavoitteiden mukaan arvioituna, hänen tulee sopia asiasta lukion kanssa. 8

9 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli ÄI1, ÄI2, ÄI4 + 5 OSP 3 OSP OPH:n määräys: 4 lukion kurssia ÄI3/ÄI5/ÄI6/ÄI7 ÄI1+ÄI2 3 osp 1 kattaa Tpan ÄIDI1, 3 osp ÄI4 (ÄI3/ aik-lukio)+ 1 2 osp 1 kattaa Tpan tpa ÄIDI2, 2 osp kurssi jos vain ÄI1 1 osp jos vain Äi2 2 osp lisätehtävällä 3 ospia täyteen; jos jompikumpi arvosanalla 4, lisätehtävällä ospit täyteen jos vain yksi seuraavista: 1 osp (Äi3 ailu)/ ÄI4/ÄI6/ÄI7 jos vain ÄI3 1 osp Vieras kieli, A-kieli (HUOM! myös muut A-kielet ja B-kielet noudattavat samaa kurssinumerointia 1 ja 3) ENA1 + ENA 3 2 ops 3 OPH:n määräys: 2 kurssia vain ENA1 yht. 2 ospia+ tentti= 3 osp 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin jos ENA1 arvosanalla 4 yht. 1 ospia+tentti= 2 osp vain ENA 3 yht. 3 ospia+ tentti= 4 osp jos ENA3 arvosanalla 4 yht. 2 ospia +tentti=3 osp 1 osp + 1 osp am.osuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; ei VYTOa 2 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; Toinen kotimainen RUB 1/ RUA OPH:n määräys: 1 kurssi jos RUB1 arvosanalla 4 yht 2 ospia+tentti= 3osp 1 osp am.osuuden 2 jos RUA 1 arvosanalla 4 yht 3 ospia+tentti= 4 osp jälkeen 1 osp am.osuuden jälkeen 3 9

10 Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen 10 HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka MAA1+ MAA2/MAA3 3 osp 3 OPH:n määräys: 3 kurssia MAA1 1 osp 2 Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija MAA2 2 osp 1 MAA3 2 osp 1 MAB1+MAB2+MAB7 3 osp 3 MAB1 1 osp 1 voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). MAB2 2 osp MAB7 2 Fysiikka ja kemia FY1 + KE 1 2 osp OPH:n määräys: kaksi kurssia FY2 3 jos kaikki kolme kurssia suoritettuna jos vain FY 1 tai KE 1 1 osp Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). Kirjataan PT:n todistukseen erikseen fyysiikkana ja kemiana Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot YH1 +YH2 1 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia jos vain YH1 1 tentillä pakollinen piste Jos YH1 hyväksytty mutta 1 2 YH2 arvosanalla 4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto LI1/LI2+TE1 2 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia 1 kurssi lii tai tt 2 pakolliset pisteet suorittamalla norm. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (VYTO tai VV) Taide ja kulttuuri Kaksi kurssia seuraavista: 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia KU1,KU2,MU1,MU2 jos vain 1 kurssi 1 Etiikka FI1 + 1 seuraavista kokonaisuuksista 3 OPH:n määräys: yhteensä 4 kurssia a) (UE1), (UE2) ja (UE3), tai b) (UO1), (UO2) ja (UO3) tai c) (ET1), (ET2) ja (ET3) Jos vain FI+ 2 kurssia 2 Jos vain 1 kurssi 1 Psykologia PS1, PS2,PS4,PS5 3 OPH:n määräys : yhteensä4 kurssia PS1 1 Jos PS1 + jokin seur PS2, PS 4 tai PS5 2 Ympäristöosaaminen

11 BI1 1 OPH:n määräys HUOM! 1. Muut lukion kurssit: OPH:n ohjeen mukaan 1 lukion kurssi=1,5 osp myös vv-opinnoissa (ja valinnaisissa tutkinnon osissa). Pyöristetään laajuus ylöspäin tai alaspäin tasalukuun huomioiden arvosana. esim. ENA 4, arvosana 8 = 2 osp, ENA 5, arvosana 6 =1 osp 2. Lukion opetussuunnitelma ei sisällä valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja osa-alueista Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen ja Yrittäjyys ja yritystoiminta, mutta opiskelija on voinut niitä suorittaa koulukohtaisena kurssina, jotka tunnustetaan seuraavasti: - jos 1 lukion kurssi suoritettuna Tietotekniikkaa tai Yrittäjyyttä= 1 osp PYTO - jos 2 kurssia: 1 PYTO+2VYTO - jos useampia kursseja: 1 PYTO+3 PYTO HUOM! Lukio-opinnoista historia, maantieto ja biologia (paitsi B1= ympäristöosaamiseen 1 osp) VAIN, jos tutkinto (= alan opettaja/kp) on hyväksynyt. 11

12 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnustamista työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Työkokemus voi olla oman tai muun alan työkokemusta. Oman alan työkokemus tunnistetaan ja tunnustetaan ensisijaisesti ammatilliseksi osaamiseksi (ammatillisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ammatillisena osaamisena (kohdat 1., 2., 4. ja 5.). Muun alan työkokemus tunnustetaan ensisijaisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 5 (tapauskohtaisesti myös ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin). Työkokemuksen kautta hankittu osaaminen tulee arvioida asteikolla 1-3 kaikkiin muihin tutkinnon osiin paitsi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa kohtaan 5. Hyväksytty. Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa työkokemuksella hankittu osaaminen tulee myös arvioida osaamisen kattavuuden, merkittävyyden ja vaikeusasteen mukaan (=määritellä osaamispisteet) ammattialalla toimimisen kannalta. Työkokemuksen pisteyttämiseksi käytetään seuraavaa taulukkoa: Karttunut osaaminen Pisteet Erityistä Oman alan työkokemus (oman alan osaaminen) 0-10 osp Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. amm. opettaja määrittelee Muun alan työkokemus Kattaa osaamista ammatillisiin tutkinnon osiin joko koko tutkinnon osan tai osan tutkinnon osan osalta. Pisteytystä tarkastellaan yleisen työelämäosaamisen, työn vastuullisuuden ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta Työelämäosaaminen 1-2 osp Kaikkien perustyöelämäosaaminen karttuu mistä tahansa työkokemuksesta. Pisteytys työkokemuksen keston mukaan (alle/yli 1 kk) Työn vastuullisuus, itsenäisyys 0-2 osp vastuuta ihmisistä (2p), rahasta, omaisuudesta Vuorovaikutteisuus työtehtävässä 1-2 osp kaikki kokemus 1 osp; asiakaspalvelu, kerhot, myyntityö, hoitotyö 2 osp Suuntaa-antavat pisteytysehdotukset: Työkokemus työ kestänyt n. 300 tuntia (=esim. kesätyö); jos enemmän, pisteitä karttuu lisää vain työelämäosaamiseen tutustuminen työelämään Työelämäosaaminen Vastuullisuus, itsenäisyys Vuorovaikutteisuus HUOM 1kk= 150 tuntia 1 1 lyhyet pari viikon tutustumiset 12

13 (seura)kuntien/kaupunkien kesätyöt nuorille: puisto, hautausmaa, siivous- ja puhd. palvelut, - rakennustyömaiden siivous ym. työt rakennusalan ja teollisuuden aputyöt; kaupat, varastot: hyllyjen täyttö yms. tukityöt kauppa/kioski/kahvila- ym. myyntityöt, kassapalvelut, asiakaspalvelutehtävät, puhelinmyynti (alle/yli 1 kk) jos samaa työtä tehdään (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) kerhojen ja harrastustoiminnan vetäminen/ohjaaminen esim. kesäleikkikenttätoiminta, partio, isos-toiminta Ohjaustoiminta hoitotyö lehtienjako (ilmaisjakelulehdet ja mainokset) vapaaehtoistyö, vpk Yhteiskunnallinen osaaminen Muu osaaminen ajokortti väh. B-kortti Liikennekasvatus (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) 0-10 osp 2 osp kenelle tahansa helpottaa työllistymistä logistiikka, maarakennuskoneen kulj ammatillisiin tutkinnon osiin (HOPS) harrastustoiminta ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja harrastustoiminnan sisällöstä riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden (max 2-3 sanaa) Tiimiosaaminen Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. 13

14 Varusmies- ja siviilipalvelus (suoritettuna loppuun) ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja koulutuksesta riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. jos AUK, RUK 10 osp Yhteiskunnallinen osaaminen Oppilaitoksen luottamustoimet Tutor/oppilaskunta Ammatillisen neuvottelukunnan, näyttötoimikunnan, opiskelija-asioiden neuvottelukunnan jäsenyys Yhteiskunnallinen osaaminen toiminnan aktiivisuuden perusteella 1-2-osp+ oppilaskunnan pj, siht 2 osp lisää toiminnan aktiivisuuden ja keston perusteella 1-5 osp 14

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT Koulutustilaisuus 19.3.2015 Helsinki/Messukeskus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Luento-osuuden sisältö Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (6) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 A3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Formaalin (virallisen) koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 Huomioitu OPH:n määräys 10/011/2016, Toiminnanohjausryhmä 11.10.2016

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 19.5.2015 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (19) Sisällys 1 Opiskelijalle 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus

Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma. Ammatillinen peruskoulutus Suunnitelma 20.8.2015 1 (34) Pirjo Ruha/ Hannu Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Suunnitelma 20.8.2015 2 (34) Sisältö 1 Opiskelijan arvioinnin toteutussuunnitelma...

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (10) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS 2015. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:11

ARVIOINNIN OPAS 2015. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:11 ARVIOINNIN OPAS 2015 Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:11 6. uudistettu painos Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:11 ISBN 978-952-13-6166-1 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI

OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI OHJEITA, JOILLA ATTOT MUUTETAAN YTOIKSI sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat JOHTO-hanke 04/2015 YTO-työryhmä Sisällysluettelo Sisällys A. Yleisiä periaatteita... 2 B. Ohjeet noudatettavaksi 31.7.2015

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: säädösmuutokset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: säädösmuutokset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: säädösmuutokset Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Helsinki to 16.1.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Ohje 3/012/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:11 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2015:11 ISBN 978-952-13-6062-6 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-8888

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia

MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia MUUTOKSEN TUULIA TUTKINTOJEN PERUSTEISSA 2.4.2014 HE : n pohjalta säädökset käsittelyprosessissa voi tulla muutoksia Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET TODISTUSMALLIT 2015 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Ohje 3/012/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:42 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2015:42 ISBN 978-952-13-6146-3 (pdf)

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ohje opiskelijan arviointiin

Ohje opiskelijan arviointiin Ohje opiskelijan arviointiin Omnian hallitus 14.6.2011 Ohje on voimassa 1.8.2011 alkaen OMNIAN AMMATTIOPISTO ARVIOINTIOHJE 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 OHJEEN KÄYTTÖ JA VOIMASSAOLO... 4 OPISKELIJA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C23/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (11) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot