AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)"

Transkriptio

1 AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus) Osaamisen tunnustamisesta tiedottaminen (LV, op.huollon apulaisrehtori,opettaja) Osaamisen hankkiminen muualla (opiskelija) Osaamisen tunnustamisprosessin valmistelu (opiskelija, op.huollon apulaisrehtori) Osaamisen tunnistaminen ja arviointi (opettaja) Osaamisen dokumentointi Wilmaan arviointina/hopsina op.huollon apulaisrehtori

2 Sisällys 1 Yleistä Aikaisemmat ammatilliset opinnot Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna Aikaisemmat lukio-opinnot Lukion päättötodistus suoritettuna Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Työkokemuksella hankittu osaaminen Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Muita tapauksia Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Ulkomailla suoritetut opinnot Mukautus Muut erityiset opiskelujärjestelyt Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen... 8 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista... 9 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen

3 1 Yleistä Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta pykälässä 30 osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sanotaan seuraavasti: Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan 25 :n säännöksiä osaamisen arvioinnista, 25 b :n säännöksiä arvioinnista päättämisestä ja 25 c :n säännöksiä arvioinnin oikaisemisesta. Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Opiskelijan tulee hakea koulutuksen järjestäjältä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edellyttämä selvitys. Osaaminen voi olla hankittu aiemmin suoritettujen opintojen avulla tai muulla tavoin esim. työkokemuksen tai elämänkokemuksen avulla. Osaamista voidaan tunnustaa kaikkiin tutkinnon osiin ja/tai osaalueisiin. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan osaamisen tai vain osan siitä. 2 Aikaisemmat ammatilliset opinnot 2.1 Koko ammatillinen perustutkinto suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Ainakin ammatillisiin valinnaisiin 15 osp (tutkinnon osa toisesta tutkinnosta) (HUOM! tulee tukea alalla toimimista) 3 Aiemmat suoritukset voivat tapauskohtaisesti kattaa muitakin ammatillisia tutkinnon osia kokonaan tai osittain. Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat yhteensä max 10 osp 57 osp opiskelijahuollon apulaisrehtori (tai luokanvalvoja) ja opiskelija valmistelevat ao. opettaja arvioi osaamisen ja tekee päätöksen; jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta tai osa-alueesta, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa Primukseen jatkotoimet.

4 Tunnustetut ammattiosaamisen näytöt merkitään näyttötodistukseen samalla tavalla kuin ne ovat alkuperäisessä näyttötodistuksessa. Opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa arvosanan, kurssityypin ja arvosanan Primukseen. Viitteet päättö- että näyttötodistukseen Jos opiskelija on suorittanut kokonaisen tutkinnon osan, viitteeksi tulee: Tutkinnon osat on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm, dnro), X:n ammattiopisto Jos aiemmin hankittu osaaminen ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä, merkitään näyttötodistukseen kyseisen tutkinnon osan nimi ja laajuus, mutta ei arvosanaa ja alaviitteeseen tieto siitä, että tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dno), X:n ammatti-instituutti. Tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä. Jos opiskelijan aikaisemmat suoritukset kattavat yhteisten tutkinnon osien kokonaisen osa-alueen osaamisen, ko. opettaja hyväksyy ja opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Alaviitemerkintä tulee vain opintokorttiin. 2.2 Osa ammatillisesta perustutkinnosta suoritettuna opiskelija huollon apulaisrehtori, luokanvalvoja ja opiskelija valmistelevat opettaja arvioi hankitun osaamisen ja suorittaa tunnistamisen ja tunnustamisen vertaamalla ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta, osaamisesta täytetään osaamisen tunnustamisen lomake josta selviää, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueesta vain osan, opettaja kirjaa osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, mitä osaamista opiskelija on jo hankkinut ja miten puuttuvan osan hankkiminen toteutetaan. Jos aikaisemmat suoritukset kattavat vain osan tutkinnon osasta, alaviitemerkintää päättötodistukseen ei tule. 4

5 3 Aikaisemmat lukio-opinnot 3.1 Lukion päättötodistus suoritettuna Jos opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon, hänellä on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista seuraavasti: Ammatilliset tutkinnon osat Valinnaisiin tutkinnon osiin max 15 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Yhteiset tutkinnon osat max 32 osp TVT, työelämätaito, yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueet tulee arvioida ellei aiemmissa opinnoissa niitä ole suoritettuna Vapaasti valittavat tutkinnon osat max 10 osp mikäli tukevat osaamisvaatimuksia tai -tavoitteita Opiskelijahuollon apulaisrehtori tiedottaa ja valmistelee yhdessä opiskelijan kanssa, opettaja hyväksyy kokonaiset tutkinnon osat, opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos lukio-opinnoilla katetaan ammatillisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia, tulee päättötodistukseen seuraava alaviitemerkintä: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. Jos osaamisen tunnustaminen kohdistuu yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, alaviitemerkintä tulee opintokorttiin. 3.2 Erillisiä lukio-opintoja suoritettuna Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista tapahtuu erillisen liitteen mukaisesti. Opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos opiskelija on suorittanut aineen oppimäärän lukiossa (=oppimäärän arvosana näkyvissä) ja opinnot kattavat ammatillisia ja/tai vapaasti valittavia tutkinnon osia, oph apulaisrehtori hyväksyy ja kirjaa. Alaviitemerkintä päättötodistukseen: Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio. 5

6 4 Työkokemuksella hankittu osaaminen Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista työkokemuksen perusteella. Kokemuksen kautta hankittu osaaminen voi kattaa osaamista ammatillisissa, yhteisissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa. Osaaminen voi kattaa kokonaisen tutkinnon osan, yhteisten tutkinnon osien osa-alueen tai vain osan niistä. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat Jos työkokemus on omalta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus) tekee alan opettaja. opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa. Jos työkokemus on muulta alalta, tunnustamisen (osaamisen nimi, laajuus), ja kirjaamisen tekee opiskelijahuollon apulaisrehtori. Jos osaaminen kattaa vain osan tutkinnon osasta/osa-alueesta, opiskelija keskustelee ko. opettajan kanssa tunnustamisen laajuudesta ja puuttuvan osaamisen suorittamisesta. Ko. opettaja tunnustaa hankitun osaamisen ja kirjaa opiskelijan osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen, miten ja milloin opiskelija täydentää puuttuvan osaamisen 5 Tunnustaminen vapaasti valittaviin opintoihin Opiskelija voi esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaasti opintoihin, jos hankittu osaaminen tukee tutkinnon osaamisvaatimuksia ja -tavoitteita. Osaaminen on voitu hankkia erilaisilla opinnoilla, työkokemuksen avulla tai muuna arkiosaamisena. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat 6 Muita tapauksia 6.1 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden kieliopinnot Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, arvioidaan hänen suomen kielen taitonsa ensisijaisesti suomi toisena kielenä -osa-alueen mukaisesti. Jos opiskelijan suomen kielen taito vastaa äidinkieli-osaalueen osaamistavoitteita ja taitotasoa, voidaan hänen osaaminen arvioida myös äidinkieli - osa-alueen kriteerien mukaan, jos opiskelija niin haluaa. Joidenkin maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla toisen kotimaisen kielen opiskelu voi olla joiltakin osin kohtuutonta. Koulutuksen järjestäjä voi päättää erityisistä opiskelujärjestelyistä lain (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015), 21 :n perusteella. 6

7 Valtioneuvoston asetuksen (801/2014), 3 :n mukaan tällaisessa tilanteessa opiskelijan on kuitenkin suoritettava kyseisen tutkinnon osan muita osa-alueita niin, että tutkinnon osan osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy. Sekä tutkintotodistukseen että opintosuoritusrekisteriin merkitään toisen kotimaisen kielen kohdalle alaviite, jossa todetaan poikkeama ko. lain perusteella. 6.2 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, työelämätaito sekä yrittäjyys ja yritystoiminta Opiskelijalla voi olla suoritettuna Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Työelämätaito sekä Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueiden osaaminen aiemmissa opinnoissa tai osaaminen hankittu muulla tavoin. Osaaminen tulee tunnustaa kuten muukin osaaminen. Ellei aikaisempaa osaamista em. kolmessa osa-alueessa ole, osaaminen tulee hankkia ja arvioida. 6.3 Liikunta ja terveystieto siirtymäajan ohje Jos opiskelija on aloittanut perustutkinto-opintonsa ennen ja anonut vapautusta liikunta ja terveystieto -opinnoista vanhan lain 630/1998, 12 :n perusteella, opiskelijan ei tarvitse suorittaa uusien tutkintojen perusteiden mukaista Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto-opintoja (2 osp). Hänen tulee kuitenkin suorittaa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen-tutkinnon osaan muita saman korin opintoja vastaava määrä. 6.4 Ulkomailla suoritetut opinnot Ulkomailla hankittu osaaminen voidaan tunnustaa, jos se on tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukaista. Mikäli opintojen vastaavuudet eivät selviä todistuksesta, on opiskelijan osoitettava osaamisensa jollakin arvioitavalla tavalla. opiskelijahuollon apulaisrehtori ja opiskelija valmistelevat ko. opettaja tunnustaa; opiskelijahuollon apulaisrehtori kirjaa (kokonainen tutkinnon osa/osaalue) osasuorituksen kirjaa opettaja osaamisen tunnustamisen lomakkeeseen 6.5 Mukautus Opiskelun ensisijaisena tavoitteena on opintojen suorittaminen sellaisen tuen ja ohjauksen sekä erityisjärjestelyjen avulla, mikä on opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaista. Mikäli opiskelija ei saavuta perustutkinnon perusteissa ilmaistuja T1 -tason ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, opetusta ja arviointia voidaan mukauttaa (A 811/1998, 8 ). Mukautus edellyttää aina opiskelijalle laadittavaa suunnitelmaa henkilökohtaisista opiskelujärjestelyistä (HOJKS). Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä, jos erityiset opiskelujärjestelyt eivät perustu opiskelijan tekemään esitykseen. 7

8 Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti (A 811/1998, muutos 329/2015, 10 ). Tällöin osaaminen kuvataan lyhyesti todistuksen alalaitaan tai merkitään alalaitaan viite ja viitteessä kuvataan, mitä opiskelija osaa. Mukautus merkintään M-kirjaimella tutkintotodistukseen ja seuraavalla alaviitteellä: Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia on mukautettu ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a tai 21 :n perusteella. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista, jos 19 a :ssä tarkoitetun mukauttamisen tai 21 :ssä tarkoitettujen erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta. 6.6 Muut erityiset opiskelujärjestelyt Jos tukitoimet ja erityisjärjestelyt, mukaan lukien mukauttaminen, eivät riitä ja suorittamisvaatimus on kohtuutonta, opiskelijan kohdalla voidaan poiketa tutkinnon osaamisvaatimuksista ja - tavoitteista lain 630/ :n mukaisesti. 7 Osaamisen tunnustamisen perusteella annettujen arvosanojen korottaminen Opiskelijalla on oikeus korottaa kaikkea osaamisesta annettua, myös osaamisen tunnustamisen kautta annettua, arviointia oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla. Jos opiskelija korottaa lukion-opintojen perusteella annettuja arvosanoja, opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tavoitteisiin ja arvioidaan ko. kriteerien perusteella. Tällöin kyseessä on normaalia arviointi ja alaviitemerkintöjä ei tarvita. Jos opiskelija haluaa korottaa lukion-opintojen arvosanoja lukion oppimäärän tavoitteiden mukaan arvioituna, hänen tulee sopia asiasta lukion kanssa. 8

9 Liite 1 Osaamisen tunnustaminen erillisistä lukiokursseista Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli ÄI1, ÄI2, ÄI4 + 5 OSP 3 OSP OPH:n määräys: 4 lukion kurssia ÄI3/ÄI5/ÄI6/ÄI7 ÄI1+ÄI2 3 osp 1 kattaa Tpan ÄIDI1, 3 osp ÄI4 (ÄI3/ aik-lukio)+ 1 2 osp 1 kattaa Tpan tpa ÄIDI2, 2 osp kurssi jos vain ÄI1 1 osp jos vain Äi2 2 osp lisätehtävällä 3 ospia täyteen; jos jompikumpi arvosanalla 4, lisätehtävällä ospit täyteen jos vain yksi seuraavista: 1 osp (Äi3 ailu)/ ÄI4/ÄI6/ÄI7 jos vain ÄI3 1 osp Vieras kieli, A-kieli (HUOM! myös muut A-kielet ja B-kielet noudattavat samaa kurssinumerointia 1 ja 3) ENA1 + ENA 3 2 ops 3 OPH:n määräys: 2 kurssia vain ENA1 yht. 2 ospia+ tentti= 3 osp 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin jos ENA1 arvosanalla 4 yht. 1 ospia+tentti= 2 osp vain ENA 3 yht. 3 ospia+ tentti= 4 osp jos ENA3 arvosanalla 4 yht. 2 ospia +tentti=3 osp 1 osp + 1 osp am.osuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen 1 osp + 1 osp amaosuuden jälkeen suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; ei VYTOa 2 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin 1 suorittaa ammatillisen osuuden pakollisiin pisteisiin; Toinen kotimainen RUB 1/ RUA OPH:n määräys: 1 kurssi jos RUB1 arvosanalla 4 yht 2 ospia+tentti= 3osp 1 osp am.osuuden 2 jos RUA 1 arvosanalla 4 yht 3 ospia+tentti= 4 osp jälkeen 1 osp am.osuuden jälkeen 3 9

10 Lukiokurssi PYTO pakollinen VYTO valinnainen 10 HUOM (jos korin pisteet täynnä 4. kori tai VV tai valinn.tutkinnon osiin Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka MAA1+ MAA2/MAA3 3 osp 3 OPH:n määräys: 3 kurssia MAA1 1 osp 2 Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija MAA2 2 osp 1 MAA3 2 osp 1 MAB1+MAB2+MAB7 3 osp 3 MAB1 1 osp 1 voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). MAB2 2 osp MAB7 2 Fysiikka ja kemia FY1 + KE 1 2 osp OPH:n määräys: kaksi kurssia FY2 3 jos kaikki kolme kurssia suoritettuna jos vain FY 1 tai KE 1 1 osp Jos jokin lukion kurssi suoritettu arvosanalla 4, opiskelija voi osoittaa osaamisen kokeella (arviointi PT:n kriteerien mukaan). Kirjataan PT:n todistukseen erikseen fyysiikkana ja kemiana Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot YH1 +YH2 1 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia jos vain YH1 1 tentillä pakollinen piste Jos YH1 hyväksytty mutta 1 2 YH2 arvosanalla 4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto LI1/LI2+TE1 2 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia 1 kurssi lii tai tt 2 pakolliset pisteet suorittamalla norm. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (VYTO tai VV) Taide ja kulttuuri Kaksi kurssia seuraavista: 3 OPH:n määräys: kaksi kurssia KU1,KU2,MU1,MU2 jos vain 1 kurssi 1 Etiikka FI1 + 1 seuraavista kokonaisuuksista 3 OPH:n määräys: yhteensä 4 kurssia a) (UE1), (UE2) ja (UE3), tai b) (UO1), (UO2) ja (UO3) tai c) (ET1), (ET2) ja (ET3) Jos vain FI+ 2 kurssia 2 Jos vain 1 kurssi 1 Psykologia PS1, PS2,PS4,PS5 3 OPH:n määräys : yhteensä4 kurssia PS1 1 Jos PS1 + jokin seur PS2, PS 4 tai PS5 2 Ympäristöosaaminen

11 BI1 1 OPH:n määräys HUOM! 1. Muut lukion kurssit: OPH:n ohjeen mukaan 1 lukion kurssi=1,5 osp myös vv-opinnoissa (ja valinnaisissa tutkinnon osissa). Pyöristetään laajuus ylöspäin tai alaspäin tasalukuun huomioiden arvosana. esim. ENA 4, arvosana 8 = 2 osp, ENA 5, arvosana 6 =1 osp 2. Lukion opetussuunnitelma ei sisällä valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja osa-alueista Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen ja Yrittäjyys ja yritystoiminta, mutta opiskelija on voinut niitä suorittaa koulukohtaisena kurssina, jotka tunnustetaan seuraavasti: - jos 1 lukion kurssi suoritettuna Tietotekniikkaa tai Yrittäjyyttä= 1 osp PYTO - jos 2 kurssia: 1 PYTO+2VYTO - jos useampia kursseja: 1 PYTO+3 PYTO HUOM! Lukio-opinnoista historia, maantieto ja biologia (paitsi B1= ympäristöosaamiseen 1 osp) VAIN, jos tutkinto (= alan opettaja/kp) on hyväksynyt. 11

12 Liite 2 Työkokemuksen perusteella tunnustettu osaaminen Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnustamista työkokemuksen kautta hankitusta osaamisesta. Työkokemus voi olla oman tai muun alan työkokemusta. Oman alan työkokemus tunnistetaan ja tunnustetaan ensisijaisesti ammatilliseksi osaamiseksi (ammatillisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ammatillisena osaamisena (kohdat 1., 2., 4. ja 5.). Muun alan työkokemus tunnustetaan ensisijaisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 5 (tapauskohtaisesti myös ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin). Työkokemuksen kautta hankittu osaaminen tulee arvioida asteikolla 1-3 kaikkiin muihin tutkinnon osiin paitsi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa kohtaan 5. Hyväksytty. Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa työkokemuksella hankittu osaaminen tulee myös arvioida osaamisen kattavuuden, merkittävyyden ja vaikeusasteen mukaan (=määritellä osaamispisteet) ammattialalla toimimisen kannalta. Työkokemuksen pisteyttämiseksi käytetään seuraavaa taulukkoa: Karttunut osaaminen Pisteet Erityistä Oman alan työkokemus (oman alan osaaminen) 0-10 osp Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. amm. opettaja määrittelee Muun alan työkokemus Kattaa osaamista ammatillisiin tutkinnon osiin joko koko tutkinnon osan tai osan tutkinnon osan osalta. Pisteytystä tarkastellaan yleisen työelämäosaamisen, työn vastuullisuuden ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta Työelämäosaaminen 1-2 osp Kaikkien perustyöelämäosaaminen karttuu mistä tahansa työkokemuksesta. Pisteytys työkokemuksen keston mukaan (alle/yli 1 kk) Työn vastuullisuus, itsenäisyys 0-2 osp vastuuta ihmisistä (2p), rahasta, omaisuudesta Vuorovaikutteisuus työtehtävässä 1-2 osp kaikki kokemus 1 osp; asiakaspalvelu, kerhot, myyntityö, hoitotyö 2 osp Suuntaa-antavat pisteytysehdotukset: Työkokemus työ kestänyt n. 300 tuntia (=esim. kesätyö); jos enemmän, pisteitä karttuu lisää vain työelämäosaamiseen tutustuminen työelämään Työelämäosaaminen Vastuullisuus, itsenäisyys Vuorovaikutteisuus HUOM 1kk= 150 tuntia 1 1 lyhyet pari viikon tutustumiset 12

13 (seura)kuntien/kaupunkien kesätyöt nuorille: puisto, hautausmaa, siivous- ja puhd. palvelut, - rakennustyömaiden siivous ym. työt rakennusalan ja teollisuuden aputyöt; kaupat, varastot: hyllyjen täyttö yms. tukityöt kauppa/kioski/kahvila- ym. myyntityöt, kassapalvelut, asiakaspalvelutehtävät, puhelinmyynti (alle/yli 1 kk) jos samaa työtä tehdään (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) kerhojen ja harrastustoiminnan vetäminen/ohjaaminen esim. kesäleikkikenttätoiminta, partio, isos-toiminta Ohjaustoiminta hoitotyö lehtienjako (ilmaisjakelulehdet ja mainokset) vapaaehtoistyö, vpk Yhteiskunnallinen osaaminen Muu osaaminen ajokortti väh. B-kortti Liikennekasvatus (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) (alle/yli 1 kk) 0-10 osp 2 osp kenelle tahansa helpottaa työllistymistä logistiikka, maarakennuskoneen kulj ammatillisiin tutkinnon osiin (HOPS) harrastustoiminta ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja harrastustoiminnan sisällöstä riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden (max 2-3 sanaa) Tiimiosaaminen Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. 13

14 Varusmies- ja siviilipalvelus (suoritettuna loppuun) ammatillisena osaamisena tutkinnosta ja koulutuksesta riippuen; alan opettaja määrittelee (miten osaaminen vastaa perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita) opettaja määrittelee nimen ja laajuuden Pisteet riippuvat siitä, miten kattavaa, merkittävää ja vaikeasti hankittavaa osaamista opiskelija on saavuttanut tutkinnon kannalta. jos AUK, RUK 10 osp Yhteiskunnallinen osaaminen Oppilaitoksen luottamustoimet Tutor/oppilaskunta Ammatillisen neuvottelukunnan, näyttötoimikunnan, opiskelija-asioiden neuvottelukunnan jäsenyys Yhteiskunnallinen osaaminen toiminnan aktiivisuuden perusteella 1-2-osp+ oppilaskunnan pj, siht 2 osp lisää toiminnan aktiivisuuden ja keston perusteella 1-5 osp 14

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 16.5.2019 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset ja määräykset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? 14.4.2015 Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Yhteisten tutkinnon osien merkitys Keskeinen tavoite on: varmistaa, että jokaisella ammatillisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT Koulutustilaisuus 19.3.2015 Helsinki/Messukeskus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Luento-osuuden sisältö Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (6) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 A3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Formaalin (virallisen) koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 Huomioitu OPH:n määräys 10/011/2016, Toiminnanohjausryhmä 11.10.2016

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8. Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Ohjausryhmän kokous 12.3.2015 OKM Opetusneuvos Aira

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 19.5.2015 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (19) Sisällys 1 Opiskelijalle 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015)

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja välinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 1.8.2015

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa

Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa Turun ammatti-instituutin arviointisuunnitelman yhteinen osa Tämä asiakirja on Lain ammatillisesta koulutuksesta (AK) luku 6 53 mukainen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa ja tätä täydennetään

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 15.8.2016 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (25) Sisällys 1 Opiskelijalle... 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN. Sari Sirén

HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN. Sari Sirén HOKS MUKAUTTAMINEN POIKKEAMINEN Sari Sirén 14.12.2018 HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma Kaikille opiskelijoille opintojen alussa Täydentyy opintojen aikana Sisältää ohjauksen ja tuen

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA

Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Osaamisen arviointi näytöissä OPISKELIJA Näytöt ja osaamisen arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta Asetus ammatillisesta koulutuksesta Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot