URAKKAOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA 03.07.2015"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA SEKAJÄTTEEN TYHJENNYKSET MIKKELIN KAUPUNGIN, MIKALO OY:N JA MOAS OY:N KIINTEISTÖILLÄ SEKÄ MIKKELIN HAJA-ASUTUSALUEELLA JA HYÖTYJÄTTEIDEN TYHJENNYS METSÄSAIRILA OY:N TOIMINTA-ALUEELLA Metsäsairila Oy Postiosoite: Käyntiosoite: Laskutusosoite: p PL 106 Sammonkatu 12 Ostolaskut 15370C Y-tunnus FIN Mikkeli FIN Mikkeli PL VISMA SCAN

2 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 1(15) Sisällys 1. YLEISTÄ URAKKA-ALUEET Alueet ja aikataulut Jätemäärät Muutokset määriin URAKAN SISÄLTÖ Jätehuoltomääräykset Jätteiden vastaanottopaikat Urakan muoto Jätelajit Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät Tyhjennysvälit Lisätyöt Reitti Hukkanoudot Keräysajoneuvot ja kuljettajat Laatujärjestelmä NOUTOPÄIVÄSUUNNITELMAT JA TIEDON SIIRTO TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT Tietojen siirto Ajolistat Huomautukset kiinteistöittäisille asiakkaille Valvonta Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Koulutus Yhteistoiminta ja kehitys LASKUTUS MAHDOLLISET MUUTOKSET SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN KUNNAN JÄTEHUOLLON VALVONTA URAKOITSIJAN ORGANISAATIO NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT VAKUUDET JA VASTUUT Vakuudet Vahingonvastuu ja vakuutukset Työsuojelu Ylivoimainen este... 15

3 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 2(15) METSÄSAIRILA OY SEKAJÄTTEEN TYHJENNYKSET MIKKELIN KAUPUNGIN, MIKALO OY:N JA MOAS OY:N KIINTEISTÖILLÄ SEKÄ MIKKELIN HAJA-ASUTUSALUEELLA JA HYÖTYJÄTTEIDEN TYHJENNYS METSÄSAIRILA OY:N TOIMINTA-ALUEELLA URAKKAOHJELMA 1. YLEISTÄ Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden kierrätyksen, vaarallisen jätteen huollon, erilliskerätyn biojätteen sekä lietteiden kompostoinnin, jätteiden aluekeräyspisteiden rakentamisen ja ylläpidon sekä jätteenkuljetuksen järjestämisen. Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi sekä neuvonta ja tiedotus. 1.1 Jätteen kuljetusjärjestelmä Mikkelin kaupunki on tehnyt päätöksen siitä, että haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa toimii jätelain 36 mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja antanut jätehuollon toteuttamisen ja kuljetusten kilpailuttamisen Metsäsairila Oy:n tehtäväksi. Mikkelin kaupunki, Mikkelin opiskelija-asunnot (MOAS Oy) ja Mikalo Oy ovat antaneet urakkaan kuuluvien omien kiinteistöjensä jätteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen kilpailutuksen Metsäsairila Oy:n tehtäväksi. Jäteastioiden tyhjennys ja jätteiden kuljetus annetaan tarjousten perusteella urakoitsijan hoidettavaksi. Metsäsairila Oy hoitaa urakka-alueiden asiakkaiden laskutuksen ja asiakaspalvelun. 2. URAKKA-ALUEET 2.1 Alueet ja aikataulut Kilpailutettavat alueet ovat Mikkelin kaupungin (5 aluetta), lasinkeräysalue, metallinkeräysalue, kartonkialue ja biojätealue. Urakka on jaettu urakkaohjelman mukaisiin osiin: 1. A) Mikkelin kaupungin kiinteistöjen sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte), taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset Mikkelin taajamassa B) Mikalo Oy:n kiinteistöjen jätekuljetukset Mikkelin taajamassa C) MOAS Oy:n kiinteistöjen jätekuljetukset Mikkelin taajamassa

4 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 3(15) 2. Mikkelin kaupungin haja-asutusalue eteläinen osa, aluekeräyspisteet ja Anttolan taajamassa sijaitsevat kaupungin, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n kiinteistöt sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten, taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset (rajana VT 5) 3. Mikkelin kaupungin haja-asutusalue pohjoinen osa, aluekeräyspisteet ja Otavan taajamassa sijaitsevat kaupungin, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n kiinteistöt sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten, taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset (rajana VT 5) 4. Mikkelin kaupungin Ristiinan haja-asutusalueen ja Suomenniemen alueen jätekuljetukset. Lisäksi Ristiinan taajaman alueelta Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte), taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset 5. Mikkelin kaupungin Haukivuoren alue (kokonaan kiinteistökohtainen) sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte) 6. Lasinkeräysalue (muu lasimateriaali kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 7. Metallinkeräysalue (muu metallimateriaali kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 8. Kartonkialue (sis. pahvi) (muu kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 9. Biojätealue Tarjouksen voi jättää joko yksittäisistä kilpailutusalueista tai kaikista eritellysti. Urakka-alueen yksi voi tarjota erikseen kohdat A, B ja C tai kaikki kohdat yhdessä (D). Sama tarjoaja voi siis jättää tarjouksen erikseen kohdista A, B ja C sekä kokonaisuudesta D (D=A+B+C). Tarjouksen voi jättää myös kahdesta osa-alueesta. Tarjouksen tulee käsittää kokonaiset osa-alueet urakasta, jolle annetaan koko alueen kattava yhtenäinen tyhjennyshinta astiakohtaisesti, oheisilla tarjouslomakkeilla (liitteet ). Tarjoushinta on annettava kaikille tarjouskaavakkeissa pyydetyille tapahtumille. Kuhunkin osaan kuuluvista kohteista on olemassa erillinen osoitteellinen listaus, joista ilmenee jätteiden keräysvälineet ja arvioidut vuotuiset tyhjennyskerrat. Osoitteellinen listaus on saatavissa pyydettäessä. Ilmoitetut tyhjennyskerrat ovat vuoden 2014 toteutuneita määriä, määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Tarjouksen tulee käsittää kiinteistöjen jäteastioiden keräysvälinekohtaiset tyhjennyshinnat sisältäen tyhjennyksen ja kuljetuksen kaikkien tarjouskaavakkeissa mainittujen astioiden osalta. Muiden tarjouskaavakkeessa mainitsemattomien jäteastiakokojen kyseessä ollessa sovelletaan lähimmän edellä mainitun astian tyhjennysmaksuja tilavuuksien suhteessa. Metsäsairila Oy voi järjestää myös yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte) sekä taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätehuoltoa taajamassa. Tarjouksen tulee käsittää edellä mainittujen jäteastioiden tyhjennyshinnat myös näiltä osin. Lisäksi pyydetään lisätyönä hinta tyhjennysten yhteydessä tehtäville astiakohtaisille jätepunnituksille. Urakan hintavertailussa käytetään hintaa ilman punnitusta. 2.2 Urakka-aika Urakka-aika on kolme (3) vuotta Optio: Urakkaa voidaan jatkaa eri sopimuksella yhden (1) vuoden ajan.

5 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 4(15) Tarjotut hinnat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Hinnantarkistus astuu voimaan kalenterivuosittain tammikuussa, ensimmäinen hinnantarkistus on Hintoja verrataan Tilastokeskuksen keskiraskaan ja raskaan kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin kokonaisindeksin muutoksiin. Vertailulukuina käytetään edellisten vuosien kesäkuun lukuja. Urakoitsija laatii ehdotuksen hintojen tarkastamisesta indeksimuutoksen perusteella viimeistään syyskuussa. Lopullinen hinnanmuutos sovitaan urakoitsijan ja tilaajan välisessä neuvottelussa. 2.3 Jätemäärät Urakka-alueen keräyspisteiden ja kiinteistökohtaisen keräilyn arvioidut (toteuma vuonna 2014) vuotuiset tyhjennyskerrat ja keräilyvälineet on esitetty liitteenä olevissa urakkatarjouslomakkeissa (liitteet ). Asumisessa syntyvän sekajätteen lisäksi urakoitavaksi tulee myös ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään sekajätteeseen rinnastettava yritys-, palvelu- ja julkisessa toiminnassa syntyvää jäte (JL 36 ). Mitkään tarjousasiakirjoissa esitetyt kuljetusmäärätiedot eivät ole sinällään Metsäsairila Oy:tä sitovia. Tarjouspyyntö koskee myös keräyspisteiden irtojätteiden kuljetusta. Keräyspisteiden irtojätteiden määrää pyritään vähentämään keräysvälineiden koon, määrän ja tyhjennysvälien optimoinnilla. Tarjoushinnan tulee sisältää myös astian tyhjennyksessä leviävien irtoroskien siivouksen jokaisen tyhjennyskerran yhteydessä. Biojäte-, kartonki-, lasi-, ja metalliastioiden tyhjennykset eivät sisälly haja-asutusalueen sekajäteurakkaan, vaan ne ovat jaettu omiksi urakoikseen. Tuottajavastuun mukaisten materiaalien kuljetukset eivät lähtökohtaisesti kuulu urakkaan, mutta kyseisiä materiaaleja ja niiden keräyspisteitä voidaan liittää urakoihin urakkaohjelman ehtojen mukaisesti. Keräilyvälineistö, asiakasmäärät ja tyhjennysmäärät ovat jatkuvasti muuttuvia, koska - keräilymäärät perustuvat arviointeihin edellisvuosien toteuman perusteella, - kiinteistöt saattavat itse valita keräysvälineidensä tyypin, suuruuden, määrän ja sijoituspaikan kunnallisten jätehuoltomääräysten puitteissa, - jäteastioiden täyttöasteen mittausjärjestelmien yleistyessä tyhjennysmäärät voivat vaihdella, - kiinteistöjä rakennetaan ja puretaan ja niiden jätemäärät saattavat muuttua, - muut jätteen tuottajat, kuten taloyhtiöt, kotitaloudet, yritykset, kauppa ja teollisuus, voivat liittyä Metsäsairila Oy:n kanssa tehtävällä erillisellä sopimuksella järjestettyyn kunnalliseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kaikki urakkaan kuuluvat jätteet ovat Metsäsairila Oy:n tai tuottajayhteisön omaisuutta. 2.4 Muutokset määriin Jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset ja tuottajanvastuut saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan sisältyvän jätteen määrään tai keräilyvälineiden tyhjennystiheyteen. Mikäli nämä muutokset ovat oleellisia (tyhjennettävien astioiden toteuma muuttuu ±20 % vuodessa), niistä

6 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 5(15) neuvotellaan urakoitsijan kanssa. 3. URAKAN SISÄLTÖ 3.1 Jätehuoltomääräykset Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa sallitut keräysvälineet on määritelty Mikkelin kaupungin voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. Keräysvälineiden sijainti ja pisin sallittu tyhjennysväli on myös määritelty jätehuoltomääräyksissä. Urakan tyhjennykset tulee suorittaa Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten sallimien tyhjennysaikojen mukaisesti. Jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön lisäksi on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja yleisiä ohjeita. 3.2 Jätteiden vastaanottopaikat Urakoitsijan tehtävänä on kuljettaa kaikki urakkaan kuuluvat jätejakeet käsiteltäväksi Mikkeliin Metsä-Sairilan jätekeskukseen, Metsä-Sairilantie 18, NOROLA tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Metsä-Sairilan jätekeskus on avoinna ma pe klo 07:00 18:00. Kuorman tuonnista jätteenkäsittelypaikalle poikkeustapauksissa muuna kuin edellä mainittuna aikana on sovittava erikseen Metsäsairila Oy:n kanssa. Mikäli jätteen vastaanottopaikka muuttuu suunnitellusta, neuvotellaan siitä urakoitsijan kanssa erikseen. Metsäsairila Oy voi tehdä vähäisiä muutoksia käsittelypaikkojen aukioloaikoihin. Urakoitsijan käyttämät palvelut (esim. kuorman purkupalvelut) jätekeskuksella veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisena. 3.3 Urakan muoto Urakka tehdään yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta. Yksikköhinnat pyydetään myös eräistä usein toistuvista lisätehtävistä. 3.4 Jätelajit Yksikköhinnat pyydetään tarjouskaavakkeessa oleville jätelajeille. Mahdolliset muutokset lajien keräilystä sovitaan kolme (3) kuukautta ennen muutosta. 3.5 Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät

7 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 6(15) Yksikköhintaan (tyhjennysmaksu) kuuluu keräysvälineen tyhjentäminen keräysajoneuvoon ja jätteen kuljettaminen Metsä-Sairilan jätekeskukseen tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Yksikköhintaan kuuluu astian tyhjennyksessä jätteenkeräysastian ympärille mahdollisesti leviävien irtoroskien siivous jokaisen tyhjennyskerran yhteydessä. Muiden kuljetukseen sopimattomien jätteiden kuljetuksesta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Yksikköhintoihin sisältyy astian siirtäminen jäteauton luo ja takaisin Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksissä esitettyjen siirtomatkojen puitteissa. Lukittujen keräysvälineiden/-tilojen lukon avaaminen (myös mahdollinen lukon sulatus) ja tyhjennystapahtuman jälkeinen lukitseminen kuuluu yksikköhintaan. Alueella on käytössä pääsääntöisesti kaikkiin jätetiloihin käyvä huoltoavain. Yksikköhintojen tulee pitää sisällään urakka-alueilla 1, 2 ja 3 sijaitsevien kaupungin, Metsäsairila Oy:n, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n sekajäteastioiden (120 l 770 l) sisäpuolisen pesemisen kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Pesuvelvoite ei koske kotitalouksien jäteastioita. Urakka-alueella 9 (biojätealue) yksikköhinnan tulee pitää sisällään biojätepussit ja niiden asentamisen sekä biojäteastioiden sisäpuolisen pesun kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Ennen keräysvälineen tyhjentämistä ajoneuvoon on kuljettajan silmämääräisesti tarkistettava astian sisältö ja todettava sen kelvollisuus ko. jätelajin kuormaan. Mikäli astian sisältö ei vastaa jätelajin vaatimuksia tai sisältää keräysvälineeseen kuulumatonta jätettä, on siitä ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Kyseistä keräysvälinettä ei saa tyhjentää jäteautoon. Urakoitsijan on varmistuttava, että keräysvälineet ovat sellaisessa kunnossa, että ne voidaan turvallisesti kuormata ajoneuvoon. Keräysvälineiden vaurioitumisesta tai mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Mikäli vaurioituminen tapahtuu tyhjentäjän työvirheestä tai huolimattomuudesta, esim. tyhjennyksessä jäteastian päällä olevan lumikuorman johdosta, tulee tyhjentäjän korvata astian korjauskustannukset. Ennen astian tyhjentämistä tyhjentäjän tulee tarvittaessa puhdistaa keräysvälineen päällys liiasta lumesta, jotta tyhjennysluukkujen saranat eivät vaurioidu. Astiat tyhjennetään samaa jätelajia kuljettavaan ajoneuvoon. Eri jätelajien sekoittaminen keskenään on kielletty. Myöskään urakkaan kuulumattomia jätteitä ei saa kuljettaa samassa kuljetuksessa. Mikäli urakoitsija vaurioittaa asiakkaan keräysvälinettä, jätekatosta, pihaa tai muuta omaisuutta on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan asiasta ajohallintajärjestelmän kautta sekä ottamaan yhteyttä suoraan kiinteistön omistajaan ja sopimaan asian hoitamisesta ensi tilassa. 3.6 Tyhjennysvälit Jäteastiat Tyhjennys hoidetaan asiakasrekisterin mukaisen tyhjennysvälien mukaan, ellei asiakkaan kanssa

8 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 7(15) toisin sovita. Jätehuoltomääräyksistä poikkeavista tyhjennysväleistä on sovittava kunnan jätehuoltoviranomaisen kanssa. Mikäli ryhmässä on tyhjiä astioita, maksetaan tyhjennys ainoastaan täysistä. Mikäli kaikki astiat ovat tyhjiä, maksetaan yhdestä. Ryhmäksi katsotaan välittömästi lähelle toisiaan sijoitetut astiat (esim. aluekeräyspisteet). Aluekeräyspisteet sekä kaupungin, Mikalo Oy:n ja MAOS Oy:n kiinteistöt Keräyspisteiden astioiden tyhjennysvälit (kesä- ja talviaika), astiakoot ja astiamäärät pyritään mitoittamaan siten, ettei astioiden ali- tai ylitäyttöä pääse kohtuuttomasti syntymään. Tyhjennys hoidetaan urakkalomakkeissa ilmoitettujen tyhjennysmäärien mukaisesti, ellei toisin sovita. Pikakontit tulee sijoittaa tyhjentämisen jälkeen siten, että niiden täyttö on mahdollista molemmilta puolilta. Keräysvälineet eivät saa olla liian lähekkäin, jotta niiden välissä mahtuu liikkumaan turvallisesti myös talvella. Aluekeräyspisteillä keräysvälineet tulee sijoittaa tyhjentämisen jälkeen siten, että konelumityöt voidaan tehdä myös astioiden välistä. Aluekeräyspisteiden kesällä ajettavat ns. lisäreitit tulee ajaa aamupäivisin. Hyötyjakeet Kiinteistöjen, aluekeräys- ja hyötyjätepisteiden lasin, pienmetallin, pahvin ja kartongin sekä biojätteen keräysastiat on tyhjennettävä ja kuljetettava erikseen omina kuorminaan Metsä-Sairilan jätekeskukseen tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Tyhjennys hoidetaan urakkalomakkeissa ilmoitettujen tyhjennysvälien mukaisesti, ellei toisin sovita. 3.7 Lisätyöt Varsinaisen keräilyvälineen viereen keräyspisteissä jätettyjen lisäjätteiden kohtuullisen määrän poiskuljetus (alle 200 ltr) kuuluu pakkaavien jäteautojen urakkaan ilman eri korvausta. Mikäli pisteellä on yli 200 ltr lisäjätettä josta urakoitsija haluaa laskuttaa, tulee lisäjäte kuvata digitaalisella kameralla. Kuvien tulee olla laadultaan niin tarkkoja, jotta niistä voidaan arvioida jätteen määrä ja laatu. Kuvat tulee lähettää Metsäsairila Oy:lle ja lisälaskutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Lisäjätteestä maksettava korvaus on 4 / m 3 (irto), alv 0%. Lisäjätteen kuormaukseen kuluneesta ajasta ei makseta lisähintaa. Jos tavanomaiselle reitille tulee lisää keräyspisteitä, niin ne kuuluvat urakkaan yksikköhinnan mukaan. Yksittäisessä erikseen sovitussa erillisnoudossa käytetään tarvittaessa yksikköhintaa 1,65 /km lisäkilometrien osalta.

9 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 8(15) Urakka-alueisiin 2, 3 ja 4 kuuluvien haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisten keräyksen lisäjätteiden yksikköhinta on 4 /jätesäkki (200 ltr), alv 0%. Urakka-alueella 5 (Haukivuori) kiinteistökohtaisen lisäjätteen yksikköhinta on 4 /jätesäkki. Erityisiä toimenpiteitä edellyttävien jätteiden noutamisesta maksetaan erikseen työhön tilatun auton tuntiveloitushinnan mukaan. Työ suorittamisesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa erikseen. 3.8 Reitti Jätteenkeräysauton keräysreitti on esitetty liitteenä. Keräysreitti vahvistetaan vuosittain Mikkelin kaupungin jätetaksassa, joten siihen voi tulla pieniä muutoksia kerran vuodessa. Reitiltä poikkeamisesta (edestakaisen matkan mukaan) peritään vyöhykkeittäin poikkeamamaksu. Poikkeamamatka mitataan molempiin suuntiin. Alle 500 metrin poikkeamasta ei laskuteta. Vyöhyke 1 poikkeama 501 m 1000 m 0,69 /kiinteistö (alv 0%) Vyöhyke 2 poikkeama 1001 m 2000 m 1,72 /kiinteistö Vyöhyke 3 poikkeama 2001 m 5000 m 4,02 /kiinteistö Vyöhyke 4 poikkeama 5001 m m 8,61 /kiinteistö Vyöhyke 5 poikkeama > m 11,48 /kiinteistö Taajama-alueilla poikkeamista ei laskuteta Haukivuoren alueella ei ole määritetty reittiä, yhtenäistä hintaa pyydetään koko alueen kaikkien jäteastioiden osalta. Astialuettelo on sähköisessä muodossa. 3.9 Hukkanoudot Urakoitsija on oikeutettu täyteen tyhjennysmaksuun ajolistan mukaisista keräilyvälineistä, vaikka - keräilyväline olisi noudettaessa tyhjä (astiaryhmissä korvaus vain yhdestä tyhjästä astiasta pisteellä olevan halvimman keräysvälineen mukaisesti) - keräilyvälinettä ei löydy kiinteistöltä - keräysvälineessä on siihen kuulumatonta jätettä, astiaa ei tyhjennetä - keräysväline on painonsa tai kuntonsa vuoksi kuormauskelvoton, astiaa ei tyhjennetä - kiinteistön hoidettavaksi kuuluva kulkureitti jätesäiliön luo olisi kulkukelvoton tai kulkureitillä on este niin, että nouto on mahdoton (korvauksena maksetaan yhden astian tyhjennysmaksu). Hukkanoudoista ja niiden syistä on ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Yleisellä kadulla tai alueella kiinteistöstä tai Metsäsairila Oy:stä riippumaton este ei oikeuta tyhjennysmaksun laskuttamiseen. Mikäli reitillä oleva yleinen tai yksityinen tie on kulkukelvoton esim. kelirikkoaikana, on urakoitsija oikeutettu puolikkaaseen tyhjennysmaksuun, jos kyseisestä asiasta ei ole ilmoitettu urakoitsijalle. Mikäli tyhjennys estyy tielle asetetun painorajoituksen johdosta tai muusta syystä, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Metsäsairila Oy:öön.

10 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 9(15) Mikäli astia jätetään noutamatta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on nouto suoritettava viimeistään seuraavana arkipäivänä tapahtumasta tai asian tiedoksisaannista uhalla, että nouto voidaan teettää Metsäsairila Oy:n toimesta muulla tavalla ja vähentää toteutuneet kustannukset urakoitsijan saatavista Keräysajoneuvot ja kuljettajat Kuljettajien tulee olla suomenkielentaitoisia, ammattitaitoisia ja tehtäväänsä koulutettuja. Jätteiden keräilyyn käytetään kuorma-autoa (-autoja), joiden tulee olla rekisteröityjä Suomeen ja hyväksytysti katsastettuja. Ajoneuvokaluston tulee olla teknisesti kunnossa. Ajoneuvoissa tulee olla voimassa olevat liikenneluvat ja toimintaan tarvittavat varusteet. Ajokalustoon tulee kuulua riittävä määrä pakkaavia tai muutoin suljetulla kuormatilalla varustettuja jäteautoja, joilla on mahdollisuus tyhjentää koneelliseen tyhjennykseen tarkoitettuja jätehuoltomääräyksissä määriteltyjä keräysvälineitä kuten muoviastioita, pikakontteja, syvä- ja pintakeräyssäiliöitä sekä irtojätettä. Metsäsairila Oy on oikeus kiinnittää auton kuormatilan sivuille tarroja tai muita merkkejä (maksimikoko 1,75 m*1,75 m). Merkkien kiinnittämisestä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen. Urakoitsijan on pääsääntöisesti käytettävä omaa kalustoaan. Metsäsairila Oy hyväksyy aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Tämä on selkeästi esitettävä urakkatarjouksessa. Urakkaohjelman mukaiset edellytykset ja velvoitteet on kuitenkin aina täytettävä myös aliurakoitsijoiden osalta. Tarjoukseen tulee liittää selvitys urakoitsijan käytettävissä olevasta urakkaan käytettävästä autokalustosta ja autojen liikenneluvista sekä henkilökunnasta ja jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin koskien jätteen ammattimaista kuljettamista. Lisäksi tulee ilmoittaa missä on jäteautojen varikko ja mistä ne lähtevät urakka-alueelle. Keräysajoneuvot on varustettava sähköisellä ajonhallintajärjestelmällä. Metsäsairila Oy luovuttaa ohjelmistolisenssin urakoitsijan käyttöön. Urakoitsija hankkii Metsäsairila Oy:n järjestelmään tarvittavat ajoneuvotietokoneet oheislaitteineen. Metsäsairila Oy seuraa urakoiden toteumaa sähköisen järjestelmän kautta. Ajonhallintajärjestelmä tulee olla käytössä mennessä, muutoin urakkasopimus raukeaa. Ajonhallintajärjestelmä voi muuttua kesken urakka-ajan. Tällä hetkellä Metsäsairila Oy:llä on käytössä Ecomondin TCS järjestelmä. Mikäli liikennebiokaasua on tarjolla Mikkelissä, niin Metsäsairila Oy toivoo, että sen käyttöä edistettäisiin jätekuljetuksissa Laatujärjestelmä Metsäsairila Oy:llä on oma toimintajärjestelmä (laatu- ja ympäristöjärjestelmä). Urakoitsijalla on oltava käytössään oma laatu- tai ympäristöjärjestelmä tai urakoitsijan on sitouduttava toimimaan näiltäkin osin Metsäsairila Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti.

11 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 10(15) 4. NOUTOPÄIVÄSUUNNITELMAT JA TIEDON SIIRTO Metsäsairila Oy:llä on käytössä sähköinen ajonhallintajärjestelmä. Urakoitsija hankkii järjestelmään yhteensopivat ajoneuvotietokoneet urakkaa ajaviin ajoneuvoihin sekä vastaa niiden asennuksesta ja kunnossapidosta. Poikkeustilanteissa voidaan ajaa paperilistoilla. Valitun urakoitsijan on mennessä annettava Metsäsairila Oy:lle kirjallinen selvitys ajojärjestelyistä, mm. ajoreittien ajopäivät. Kaikki reitit ja ajopäivät tulee olla Metsäsairila Oy:n hyväksymiä. Perustellusta syystä vakiintunutta ajopäivää voidaan muuttaa Metsäsairila Oy:n hyväksynnällä. Metsäsairila Oy:llä on valmiina urakka-alueita koskevat ajoreitit, joita voidaan hyödyntää ajojärjestelyjä suunniteltaessa. Valittu urakoitsija sopii ajojärjestelyistä Metsäsairila Oy:n kanssa tarkemmin. 5. TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT 5.1 Tietojen siirto Tietojen ja tiedostojen siirto tehdään sähköisesti (sähköposti) Metsäsairila Oy:n ohjeiden mukaan. Siirrettävät tiedostot tulee olla muokattavissa Microsoft Office paketin ohjelmilla. Muutostietoja voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse. Tietojen välittämiseksi myös keräysautoihin tulee olla puhelinyhteys. 5.2 Ajolistat Urakoitsija merkitsee ajonhallintajärjestelmään huolellisesti erikseen sovittavia merkintöjä käyttäen kiinteistöittäin listasta poikkeavat tapahtumatiedot, kuten: - lisäjätteet (säkit 200 ltr sekä m 3 ) - listasta poikkeavat asiatiedot (lisäykset ja vähennykset) - tyhjentämättä jättämiset ja syyn niihin - tyhjät astiat / erittäin vähäinen jätemäärä - astiamitoitusta varten seurataan aluejätepisteiden astioiden täyttöastetta eri vuodenaikoina muutaman kerran vuodessa erikseen sovittavina aikoina. - puhelimitse annettujen tilausten täyttymiset. Mikäli poikkeustapauksissa käytetään ns. paperilistoja; merkinnöin varustettu ajolista palautetaan urakoitsijan toimistoon ja varustetaan päiväyksellä ja kuljettajan allekirjoituksella. Ajolista arkistoidaan urakoitsijan toimesta ja säilytetään kuuden (6) vuoden ajan mahdollisia selvitystilanteita (perintä yms.) varten. Muutokset ja huomautukset, joita ei voida lähettää sähköisesti lähetetään postitse myöhemmin sovittavalla tavalla. Vaillinaisesti tai virheellisesti annetuista tiedoista urakoitsijan tulee korvata Metsäsairila Oy:lle aiheutuvat menetykset ja kustannukset. Ajolista on virallinen asiakirja, jonka oikeellisuuden urakoitsija vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköisessä siirrossa siirrosta jäävä merkintä on em. vahvistus.

12 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 11(15) 5.3 Huomautukset kiinteistöittäisille asiakkaille Urakoitsijan on ilmoitettava Metsäsairila Oy:lle ja tarvittaessa kiinnitettävä kiinteistöittäisiin keräilyvälineisiin ilmoitus, tarra tms., jolla huomautetaan keräilyvälineen - rikkinäisyydestä - liian suuresta painosta - keräysvälineen soveltumattomuudesta tyhjäykseen - likaisuudesta - keräysvälineen sijoituksesta - kulkutien kelvottomuudesta tai - keräysvälineeseen kuulumattomasta jätteestä. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Metsäsairila Oy:lle antamistaan huomautuksista. Ilmoitus on edellytyksenä mm. ylimääräisen noudon laskuttamiseen. 5.4 Valvonta Urakoitsijan on huolehdittava, ottaen huomioon jätelain määräykset, ettei esim. seka- tai biojätteenä kuljeteta vastaanottopaikalle sellaisia jätteitä, joita käsittelypaikalle ei saa viedä (esim. vaaralliset jätteet). Keräysvälineen normaalin käsittelyn yhteydessä ilmi tulevista kyseiseen jätteenkeräykseen kuulumattomista muistakin kuin vaarallisista jätteistä, tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa Metsäsairila Oy:lle. Keräysvälineen sisältäessä erityis-, riski- tai vaarallista jätettä on keräysväline ehdottomasti jätettävä tyhjentämättä (poikkeuksena urakassa oleva riskijäteastia). Keräyspisteen erityisestä roskaantumisesta ja suurista lisäjätemääristä tai pisteeseen kuulumattomista jätteistä tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa asiakaspalveluilmoituksella tai puhelimitse Metsäsairila Oy:lle. Laskutettavista lisäjätemääristä tulee toimittaa kuvat Metsäsairila Oy:lle sähköisesti esimerkiksi sähköpostilla tai multimediaviestillä. Erityisesti tulee seurata jätteenkäsittelypaikalle soveltumattomien jätteiden esiintymistä. Mikäli kuljettaja havaitsee keräyspisteiden asiatonta käyttöä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Metsäsairila Oy suorittaa vastaanottopaikalla kuorman laadun tarkastuksia jätelain mukaisesti, jolloin kuljettajalla on oltava tiedossa jätteen alkuperä. 5.5 Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolisten kiinteistöjen jätteitä tai Metsäsairila Oy:n urakkaalueiden ulkopuolelta tuotuja jätteitä ei saa kuljettaa samassa kuormassa Metsäsairila Oy:n tilaaman jätteenkuljetuksen kanssa, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Ulkopuolisten jätteiden osalta tulee käyttää Metsäsairila Oy:n ajonhallintajärjestelmää, jolloin tyhjennykset tulee näkyä kyseisessä järjestelmässä.

13 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 12(15) 5.6 Koulutus Urakoitsijan ja hänen kuljettajiensa tulee osallistua ilman erilliskorvausta Metsäsairila Oy:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä toimia annettujen ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita asiakkaisiin, sekä välittää Metsäsairila Oy:lle mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot. Urakoitsija vastaa siitä, että kuljettajat tuntevat urakkaohjelman velvoitteet. Epäselvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä Metsäsairila Oy:öön. Urakoitsijoiden uudet kuljettajat on velvoitettu tutustumaan Metsä-Sairilan jätekeskuksen toimintoihin ennen ensimmäisen itsenäisesti tuodun kuorman tuomista. Jätekeskuksen esimies hoitaa alueen esittelyn. 5.7 Yhteistoiminta ja kehitys Urakoitsijan on sitouduttava tilaajan ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on jätehuollon kehittäminen urakka-alueen kiinteistöillä. Yhteistyön muodoista ja muista seikoista sovitaan urakkaneuvotteluissa. Tilaajan ja urakoitsijan välillä käydään urakan seurantapalaveri vähintään kerran vuodessa. Keskusteluissa käydään läpi mm. laatujärjestelmien toimivuus, asiakastyytyväisyyden tilanne, reklamaatiot ja kehitysehdotukset. Metsäsairila Oy:llä on oikeus laittaa jäteauton kyytiin oma edustajansa seuraamaan esimerkiksi tyhjennettävien keräysvälineiden täyttöastetta tms. 6. LASKUTUS Urakoitsija laskuttaa kuukausittain Metsäsairila Oy:tä keräyspisteiden tyhjennyksistä siten, että laskussa näkyvät tyhjennyspäivät ja tyhjennysmaksut keräysvälineittäin sekä voimassa oleva arvonlisäveroprosentti. Laskun tulee olla koontilasku, jossa nämä summat näkyvät keräyspisteittäin (keräyspisteiden numerojärjestyksessä) eriteltyinä. Urakan osalta maksuehto on maksuajan osalta 14 pv netto ja viivästyskorko korkolain mukaisesti kulloinkin voimassa olevan %:n mukaan. Virheellisyyksistä laskutuksessa on huomautettava välittömästi. Virheellisyydet oikaistaan välittömästi ja viimeistään seuraavan laskutuksen yhteydessä. 7. MAHDOLLISET MUUTOKSET Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos tapahtuu toimintaa koskeva olennainen muutos kuten esimerkiksi: - jätelaki ja asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa oleellisesti keräystoimintaan, - Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset, muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa oleellisesti keräystoimintaan - vastaanottopaikka muuttuu (jätekeskusta kauemmaksi), - jätteen hyötykäyttöön tapahtuva keräystoiminta laajenee merkittävästi,

14 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 13(15) - urakka-alue muuttuu oleellisesti, - jätteenkeräyksessä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden - tiedonsiirtotekniikassa tapahtuu oleellisia muutoksia - tapahtuu muutoksia tuottajavastuun osalta 8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tehtävä urakkasopimus alkaa ja päättyy ilman eri irtisanomista. Metsäsairila Oy voi sanoa sopimuksen irti kesken sopimuskauden yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jos urakoitsija huomautuksista huolimatta lyö laimin sovitun työn kunnollisen suorittamisen tai jättää maksuja suorittamatta. Metsäsairila Oy voi sanoa sopimuksen irti kesken sopimuskauden kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jos jätteenkuljetuksessa otetaan käyttöön niin oleellisesti uusi järjestelmä, että kuljetuksista ei voida kohdan 7 puitteissa sopia. Optio: Sopimusta voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään yhden (1) vuoden. Sopimuksen jatkamisesta tulee päästä sopimukseen vähintään kahdeksan (8) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Mikäli sopimuksen jatkamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, se katsotaan irtisanotuksi. Sopimusta ei voida jatkaa optiovuoden jälkeen, vaan se tullaan kilpailuttamaan uudelleen. Sopimuksen päättyessä luovutetaan kohteen avaimet, materiaali ja asiakirjat sekä hoidetaan tiedonhallinnan siirtämiseen liittyvät asiat. Sopimuksen päättämiseen liittyy luovutuspalaveri, josta tehdään pöytäkirja. Luovutuspalaverissa tarkastetaan luovutettava aineisto. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuspalaveri on pidetty ja tilaajalle siirtyvä aineisto hyväksytty. 9. KUNNAN JÄTEHUOLLON VALVONTA Jätehuollon viranomaisvalvonta kuuluu kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle ja/tai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 10. URAKOITSIJAN ORGANISAATIO Urakoitsijan organisaatio merkitään laadittavaan urakkasopimukseen, jossa on ilmoitettava neuvotteluoikeudet omaava suomenkielinen yhteyshenkilö, sekä keräystoiminnasta vastaava työnjohtaja tai vastaava. Urakoitsijan tai urakoitsijan edustajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse arkisin kello 8:00 16:00. Keräysajoneuvojen kuljettajien tulee olla urakkaa toteuttaessaan tavoitettavissa puhelimitse. Urakoitsijan mahdollisesti käyttämistä aliurakoitsijoista ja heidän kuljetuskalustostaan, liikenneluvis-

15 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 14(15) taan ja näiden muutoksista, samoin kuin jätelain mukaisista ammattimaisen jätteenkuljetuksen ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin, on kirjallisesti ilmoitettava Metsäsairila Oy:lle ennen jätteenkuljetuksen alkamista. Kaikkien kuljettajien tulee olla suomenkielen taitoisia. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa varautumisensa päivittäisen jätteenkuljetuksen hoitamiseen kaluston rikkoutumisen tms. esteen sattuessa. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita asiakkaisiin sekä luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa tilaajasta ja välittää viipymättä reklamaatiot ja huomautukset tilaajan tietoon. Urakoitsijalla ja hänen palveluksessaan olevilla työntekijöillä sekä aliurakoitsijoilla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, mitkä koskevat tilaajan urakoitsijan käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja sekä kuljetusurakan piirissä olevien asiakkaiden asioita, mitkä ovat urakkaa hoitaessaan tietoonsa saaneet. Mahdollisia aliurakoitsijoita koskevat kaikilta osin samat velvoitteet ja vaatimukset kuin pääurakoitsijaa. 11. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Toiminnassa on noudatettava jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä ja kunnan jätehuoltomääräyksiä. Urakan ehdot on mainittu: 1. jätteenkuljetuksen urakkasopimuksessa 2. urakkasopimusneuvotteluiden pöytäkirjoissa 3. urakkatarjouspyynnössä 4. urakkaohjelmassa 5. urakoitsijan jätteenkuljetuksen urakkatarjouksessa 6. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2014 PALVELUT) Jos asiakirjat ovat keskenään ristikkäiset, ne pätevät yllä mainitussa järjestyksessä. Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolien välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimuksen, asia ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 12. VAKUUDET JA VASTUUT 12.1 Vakuudet Urakoitsija asettaa vaadittaessa hyväksyttävän vakuuden, joka on määrältään 20 % urakan arvioidusta ensimmäisen vuoden laskutusarvosta (vertailuhinnasta), jota Metsäsairila Oy:llä on oikeus käyttää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: - hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla, - niiden kulujen kattamiseen, joita Metsäsairila Oy:lle aiheutuu uuden urakkakilpai-

16 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 15(15) lun järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen urakoitsijan tilalle. - mikäli urakoitsijan jättää tulouttamatta jätteenkäsittelymaksujen erotuksen. - urakoitsijan kolmansille osapuolilla aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan Vahingonvastuu ja vakuutukset Urakoitsija vastaa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa voi aiheuttaa Metsäsairila Oy:lle, kiinteistölle, niiden keräysvälineille, kolmansille osapuolille tai urakoitsijoiden omalle kalustolle ja henkilökunnalle. Keräysvälineiden luonnollinen kuluminen ei kuulu vastuun piiriin. Urakoitsija vakuuttaa henkilökuntansa ja toimintansa lakisääteisillä ja tarvittavilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Lisäksi urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus Työsuojelu Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Metsäsairila Oy:llä on valvontaoikeus aliurakoitsijan työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen Ylivoimainen este Lakon, työsulun, saarron tai muun ylivoimaisen esteen ajaksi osapuolet vapautuvat tämän sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan. Normaaliin päiväjärjestykseen on palattava niin nopeasti kuin mahdollista esteen loputtua. Mikkeli Metsäsairila Oy Sami Hirvonen toimitusjohtaja

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) Tekninen osasto 23.11.2015

JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) Tekninen osasto 23.11.2015 JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) HANKINTAOHJELMA Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle 1.2.2016 31.1.2017. Tätä hankintaohjelmaa

Lisätiedot

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle Hankintaohjelma 1/5 HANKINTAOHJELMA Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle 1.2.2017 30.4.2018. 1. YLEISTÄ Jokioisten kunnan hallinnassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS

URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS 1. Urakan muoto 2. Toimialue Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on euroa/keräilyvälineen tyhjennyskerta (alv 0%). Lisätehtävien osalta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015 1.7.2015 HANKINTAOHJELMA EKOPISTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET SEKÄ TILAAJAN KULJETUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN MUI DEN HYÖTYJÄTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET VESTIA OY:N OSAKASKUNNISSA 1. YLEISTÄ Vestia Oy on 16 Siika,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015 1.7.2015 HANKINTAOHJELMA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ BIOJÄTTEENKULJETUS SEKÄ ELINKEINOELÄMÄN JA JULKISEN TOIMINNAN SOPI MUSPOHJAINEN BIOJÄTTEENKULJETUS VESTIA OY:N OSAKASKUNNISSA 1. YLEISTÄ Vestia Oy on 16 Siika,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset.

2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset. URAKKAOHJELMA VAIHTOLAVAKULJETUKSET 1. Urakan muoto Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikköinä ovat kuljetus euroa/kilometri ja lavan operointi euroa/kpl (alv 0%). 2. Toimialue Lakeuden

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus Avoinna

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUKSESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Jätelain ja -asetuksen lisäksi on noudatettava urakka-alueen toimintakunnan jätehuoltomääräyksiä.

Jätelain ja -asetuksen lisäksi on noudatettava urakka-alueen toimintakunnan jätehuoltomääräyksiä. 1 TARJOUSPYYNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTTEENKULJETUS 2016 Hankintailmoitus julkaistu HILMA-portaalissa 16.9.2015 Jämsän Jätehuolto liikelaitos pyytää tarjoustanne kunnan järjestämästä hajaasutusalueiden yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 18 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 5 PERUSTELUITA JA OHJEITA 5.1 Sopimusalue Jätelain lähtökohtana on, että järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan koko kunnan alueella. Kunta

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA: ASTIATYHJENNYSURAKKA Muonion ja Enontekiön kuntien alue 23.3.2012

URAKKAOHJELMA: ASTIATYHJENNYSURAKKA Muonion ja Enontekiön kuntien alue 23.3.2012 URAKKAOHJELMA: ASTIATYHJENNYSURAKKA Muonion ja Enontekiön kuntien alue Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Yhteystiedot: Y tunnus Leviraitti 6 Toimitusjohtaja Osmo Aikio 0400 516 237 2008197 9 99130 SIRKKA Ympäristömestari

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJÄTTEEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJÄTTEEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJÄTTEEN KERÄÄMISESTÄ JA KULJETUKSESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kunnan kiinteistöjätteiden

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA

VARAUSEHDOT ALLIN MATALA VARAUSEHDOT ALLIN MATALA Yleistä Allin Matala tarjoaa viihtyisät tilat kokouksille ja juhlille. Vierailijoiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden lisäämiseksi tilojen vuokraajille (myöhemmin tilaaja) on

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot