URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA 03.07.2015"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA SEKAJÄTTEEN TYHJENNYKSET MIKKELIN KAUPUNGIN, MIKALO OY:N JA MOAS OY:N KIINTEISTÖILLÄ SEKÄ MIKKELIN HAJA-ASUTUSALUEELLA JA HYÖTYJÄTTEIDEN TYHJENNYS METSÄSAIRILA OY:N TOIMINTA-ALUEELLA Metsäsairila Oy Postiosoite: Käyntiosoite: Laskutusosoite: p PL 106 Sammonkatu 12 Ostolaskut 15370C Y-tunnus FIN Mikkeli FIN Mikkeli PL VISMA SCAN

2 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 1(15) Sisällys 1. YLEISTÄ URAKKA-ALUEET Alueet ja aikataulut Jätemäärät Muutokset määriin URAKAN SISÄLTÖ Jätehuoltomääräykset Jätteiden vastaanottopaikat Urakan muoto Jätelajit Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät Tyhjennysvälit Lisätyöt Reitti Hukkanoudot Keräysajoneuvot ja kuljettajat Laatujärjestelmä NOUTOPÄIVÄSUUNNITELMAT JA TIEDON SIIRTO TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT Tietojen siirto Ajolistat Huomautukset kiinteistöittäisille asiakkaille Valvonta Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Koulutus Yhteistoiminta ja kehitys LASKUTUS MAHDOLLISET MUUTOKSET SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN KUNNAN JÄTEHUOLLON VALVONTA URAKOITSIJAN ORGANISAATIO NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT VAKUUDET JA VASTUUT Vakuudet Vahingonvastuu ja vakuutukset Työsuojelu Ylivoimainen este... 15

3 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 2(15) METSÄSAIRILA OY SEKAJÄTTEEN TYHJENNYKSET MIKKELIN KAUPUNGIN, MIKALO OY:N JA MOAS OY:N KIINTEISTÖILLÄ SEKÄ MIKKELIN HAJA-ASUTUSALUEELLA JA HYÖTYJÄTTEIDEN TYHJENNYS METSÄSAIRILA OY:N TOIMINTA-ALUEELLA URAKKAOHJELMA 1. YLEISTÄ Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden kierrätyksen, vaarallisen jätteen huollon, erilliskerätyn biojätteen sekä lietteiden kompostoinnin, jätteiden aluekeräyspisteiden rakentamisen ja ylläpidon sekä jätteenkuljetuksen järjestämisen. Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi sekä neuvonta ja tiedotus. 1.1 Jätteen kuljetusjärjestelmä Mikkelin kaupunki on tehnyt päätöksen siitä, että haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa toimii jätelain 36 mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja antanut jätehuollon toteuttamisen ja kuljetusten kilpailuttamisen Metsäsairila Oy:n tehtäväksi. Mikkelin kaupunki, Mikkelin opiskelija-asunnot (MOAS Oy) ja Mikalo Oy ovat antaneet urakkaan kuuluvien omien kiinteistöjensä jätteiden tyhjennyksen ja kuljetuksen kilpailutuksen Metsäsairila Oy:n tehtäväksi. Jäteastioiden tyhjennys ja jätteiden kuljetus annetaan tarjousten perusteella urakoitsijan hoidettavaksi. Metsäsairila Oy hoitaa urakka-alueiden asiakkaiden laskutuksen ja asiakaspalvelun. 2. URAKKA-ALUEET 2.1 Alueet ja aikataulut Kilpailutettavat alueet ovat Mikkelin kaupungin (5 aluetta), lasinkeräysalue, metallinkeräysalue, kartonkialue ja biojätealue. Urakka on jaettu urakkaohjelman mukaisiin osiin: 1. A) Mikkelin kaupungin kiinteistöjen sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte), taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset Mikkelin taajamassa B) Mikalo Oy:n kiinteistöjen jätekuljetukset Mikkelin taajamassa C) MOAS Oy:n kiinteistöjen jätekuljetukset Mikkelin taajamassa

4 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 3(15) 2. Mikkelin kaupungin haja-asutusalue eteläinen osa, aluekeräyspisteet ja Anttolan taajamassa sijaitsevat kaupungin, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n kiinteistöt sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten, taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset (rajana VT 5) 3. Mikkelin kaupungin haja-asutusalue pohjoinen osa, aluekeräyspisteet ja Otavan taajamassa sijaitsevat kaupungin, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n kiinteistöt sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten, taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset (rajana VT 5) 4. Mikkelin kaupungin Ristiinan haja-asutusalueen ja Suomenniemen alueen jätekuljetukset. Lisäksi Ristiinan taajaman alueelta Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte), taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätekuljetukset 5. Mikkelin kaupungin Haukivuoren alue (kokonaan kiinteistökohtainen) sekä Metsäsairila Oy:ltä palvelua pyytävien yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte) 6. Lasinkeräysalue (muu lasimateriaali kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 7. Metallinkeräysalue (muu metallimateriaali kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 8. Kartonkialue (sis. pahvi) (muu kuin tuottajien järjestämä pakkausten keräys) 9. Biojätealue Tarjouksen voi jättää joko yksittäisistä kilpailutusalueista tai kaikista eritellysti. Urakka-alueen yksi voi tarjota erikseen kohdat A, B ja C tai kaikki kohdat yhdessä (D). Sama tarjoaja voi siis jättää tarjouksen erikseen kohdista A, B ja C sekä kokonaisuudesta D (D=A+B+C). Tarjouksen voi jättää myös kahdesta osa-alueesta. Tarjouksen tulee käsittää kokonaiset osa-alueet urakasta, jolle annetaan koko alueen kattava yhtenäinen tyhjennyshinta astiakohtaisesti, oheisilla tarjouslomakkeilla (liitteet ). Tarjoushinta on annettava kaikille tarjouskaavakkeissa pyydetyille tapahtumille. Kuhunkin osaan kuuluvista kohteista on olemassa erillinen osoitteellinen listaus, joista ilmenee jätteiden keräysvälineet ja arvioidut vuotuiset tyhjennyskerrat. Osoitteellinen listaus on saatavissa pyydettäessä. Ilmoitetut tyhjennyskerrat ovat vuoden 2014 toteutuneita määriä, määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Tarjouksen tulee käsittää kiinteistöjen jäteastioiden keräysvälinekohtaiset tyhjennyshinnat sisältäen tyhjennyksen ja kuljetuksen kaikkien tarjouskaavakkeissa mainittujen astioiden osalta. Muiden tarjouskaavakkeessa mainitsemattomien jäteastiakokojen kyseessä ollessa sovelletaan lähimmän edellä mainitun astian tyhjennysmaksuja tilavuuksien suhteessa. Metsäsairila Oy voi järjestää myös yritysten (toissijainen vastuu / perälautajäte) sekä taloyhtiöiden ja kotitalouksien jätehuoltoa taajamassa. Tarjouksen tulee käsittää edellä mainittujen jäteastioiden tyhjennyshinnat myös näiltä osin. Lisäksi pyydetään lisätyönä hinta tyhjennysten yhteydessä tehtäville astiakohtaisille jätepunnituksille. Urakan hintavertailussa käytetään hintaa ilman punnitusta. 2.2 Urakka-aika Urakka-aika on kolme (3) vuotta Optio: Urakkaa voidaan jatkaa eri sopimuksella yhden (1) vuoden ajan.

5 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 4(15) Tarjotut hinnat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Hinnantarkistus astuu voimaan kalenterivuosittain tammikuussa, ensimmäinen hinnantarkistus on Hintoja verrataan Tilastokeskuksen keskiraskaan ja raskaan kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin kokonaisindeksin muutoksiin. Vertailulukuina käytetään edellisten vuosien kesäkuun lukuja. Urakoitsija laatii ehdotuksen hintojen tarkastamisesta indeksimuutoksen perusteella viimeistään syyskuussa. Lopullinen hinnanmuutos sovitaan urakoitsijan ja tilaajan välisessä neuvottelussa. 2.3 Jätemäärät Urakka-alueen keräyspisteiden ja kiinteistökohtaisen keräilyn arvioidut (toteuma vuonna 2014) vuotuiset tyhjennyskerrat ja keräilyvälineet on esitetty liitteenä olevissa urakkatarjouslomakkeissa (liitteet ). Asumisessa syntyvän sekajätteen lisäksi urakoitavaksi tulee myös ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään sekajätteeseen rinnastettava yritys-, palvelu- ja julkisessa toiminnassa syntyvää jäte (JL 36 ). Mitkään tarjousasiakirjoissa esitetyt kuljetusmäärätiedot eivät ole sinällään Metsäsairila Oy:tä sitovia. Tarjouspyyntö koskee myös keräyspisteiden irtojätteiden kuljetusta. Keräyspisteiden irtojätteiden määrää pyritään vähentämään keräysvälineiden koon, määrän ja tyhjennysvälien optimoinnilla. Tarjoushinnan tulee sisältää myös astian tyhjennyksessä leviävien irtoroskien siivouksen jokaisen tyhjennyskerran yhteydessä. Biojäte-, kartonki-, lasi-, ja metalliastioiden tyhjennykset eivät sisälly haja-asutusalueen sekajäteurakkaan, vaan ne ovat jaettu omiksi urakoikseen. Tuottajavastuun mukaisten materiaalien kuljetukset eivät lähtökohtaisesti kuulu urakkaan, mutta kyseisiä materiaaleja ja niiden keräyspisteitä voidaan liittää urakoihin urakkaohjelman ehtojen mukaisesti. Keräilyvälineistö, asiakasmäärät ja tyhjennysmäärät ovat jatkuvasti muuttuvia, koska - keräilymäärät perustuvat arviointeihin edellisvuosien toteuman perusteella, - kiinteistöt saattavat itse valita keräysvälineidensä tyypin, suuruuden, määrän ja sijoituspaikan kunnallisten jätehuoltomääräysten puitteissa, - jäteastioiden täyttöasteen mittausjärjestelmien yleistyessä tyhjennysmäärät voivat vaihdella, - kiinteistöjä rakennetaan ja puretaan ja niiden jätemäärät saattavat muuttua, - muut jätteen tuottajat, kuten taloyhtiöt, kotitaloudet, yritykset, kauppa ja teollisuus, voivat liittyä Metsäsairila Oy:n kanssa tehtävällä erillisellä sopimuksella järjestettyyn kunnalliseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kaikki urakkaan kuuluvat jätteet ovat Metsäsairila Oy:n tai tuottajayhteisön omaisuutta. 2.4 Muutokset määriin Jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset ja tuottajanvastuut saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan sisältyvän jätteen määrään tai keräilyvälineiden tyhjennystiheyteen. Mikäli nämä muutokset ovat oleellisia (tyhjennettävien astioiden toteuma muuttuu ±20 % vuodessa), niistä

6 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 5(15) neuvotellaan urakoitsijan kanssa. 3. URAKAN SISÄLTÖ 3.1 Jätehuoltomääräykset Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa sallitut keräysvälineet on määritelty Mikkelin kaupungin voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä. Keräysvälineiden sijainti ja pisin sallittu tyhjennysväli on myös määritelty jätehuoltomääräyksissä. Urakan tyhjennykset tulee suorittaa Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten sallimien tyhjennysaikojen mukaisesti. Jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön lisäksi on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja yleisiä ohjeita. 3.2 Jätteiden vastaanottopaikat Urakoitsijan tehtävänä on kuljettaa kaikki urakkaan kuuluvat jätejakeet käsiteltäväksi Mikkeliin Metsä-Sairilan jätekeskukseen, Metsä-Sairilantie 18, NOROLA tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Metsä-Sairilan jätekeskus on avoinna ma pe klo 07:00 18:00. Kuorman tuonnista jätteenkäsittelypaikalle poikkeustapauksissa muuna kuin edellä mainittuna aikana on sovittava erikseen Metsäsairila Oy:n kanssa. Mikäli jätteen vastaanottopaikka muuttuu suunnitellusta, neuvotellaan siitä urakoitsijan kanssa erikseen. Metsäsairila Oy voi tehdä vähäisiä muutoksia käsittelypaikkojen aukioloaikoihin. Urakoitsijan käyttämät palvelut (esim. kuorman purkupalvelut) jätekeskuksella veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisena. 3.3 Urakan muoto Urakka tehdään yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta. Yksikköhinnat pyydetään myös eräistä usein toistuvista lisätehtävistä. 3.4 Jätelajit Yksikköhinnat pyydetään tarjouskaavakkeessa oleville jätelajeille. Mahdolliset muutokset lajien keräilystä sovitaan kolme (3) kuukautta ennen muutosta. 3.5 Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät

7 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 6(15) Yksikköhintaan (tyhjennysmaksu) kuuluu keräysvälineen tyhjentäminen keräysajoneuvoon ja jätteen kuljettaminen Metsä-Sairilan jätekeskukseen tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Yksikköhintaan kuuluu astian tyhjennyksessä jätteenkeräysastian ympärille mahdollisesti leviävien irtoroskien siivous jokaisen tyhjennyskerran yhteydessä. Muiden kuljetukseen sopimattomien jätteiden kuljetuksesta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Yksikköhintoihin sisältyy astian siirtäminen jäteauton luo ja takaisin Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksissä esitettyjen siirtomatkojen puitteissa. Lukittujen keräysvälineiden/-tilojen lukon avaaminen (myös mahdollinen lukon sulatus) ja tyhjennystapahtuman jälkeinen lukitseminen kuuluu yksikköhintaan. Alueella on käytössä pääsääntöisesti kaikkiin jätetiloihin käyvä huoltoavain. Yksikköhintojen tulee pitää sisällään urakka-alueilla 1, 2 ja 3 sijaitsevien kaupungin, Metsäsairila Oy:n, Mikalo Oy:n ja MOAS Oy:n sekajäteastioiden (120 l 770 l) sisäpuolisen pesemisen kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Pesuvelvoite ei koske kotitalouksien jäteastioita. Urakka-alueella 9 (biojätealue) yksikköhinnan tulee pitää sisällään biojätepussit ja niiden asentamisen sekä biojäteastioiden sisäpuolisen pesun kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syksy). Ennen keräysvälineen tyhjentämistä ajoneuvoon on kuljettajan silmämääräisesti tarkistettava astian sisältö ja todettava sen kelvollisuus ko. jätelajin kuormaan. Mikäli astian sisältö ei vastaa jätelajin vaatimuksia tai sisältää keräysvälineeseen kuulumatonta jätettä, on siitä ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Kyseistä keräysvälinettä ei saa tyhjentää jäteautoon. Urakoitsijan on varmistuttava, että keräysvälineet ovat sellaisessa kunnossa, että ne voidaan turvallisesti kuormata ajoneuvoon. Keräysvälineiden vaurioitumisesta tai mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Mikäli vaurioituminen tapahtuu tyhjentäjän työvirheestä tai huolimattomuudesta, esim. tyhjennyksessä jäteastian päällä olevan lumikuorman johdosta, tulee tyhjentäjän korvata astian korjauskustannukset. Ennen astian tyhjentämistä tyhjentäjän tulee tarvittaessa puhdistaa keräysvälineen päällys liiasta lumesta, jotta tyhjennysluukkujen saranat eivät vaurioidu. Astiat tyhjennetään samaa jätelajia kuljettavaan ajoneuvoon. Eri jätelajien sekoittaminen keskenään on kielletty. Myöskään urakkaan kuulumattomia jätteitä ei saa kuljettaa samassa kuljetuksessa. Mikäli urakoitsija vaurioittaa asiakkaan keräysvälinettä, jätekatosta, pihaa tai muuta omaisuutta on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan asiasta ajohallintajärjestelmän kautta sekä ottamaan yhteyttä suoraan kiinteistön omistajaan ja sopimaan asian hoitamisesta ensi tilassa. 3.6 Tyhjennysvälit Jäteastiat Tyhjennys hoidetaan asiakasrekisterin mukaisen tyhjennysvälien mukaan, ellei asiakkaan kanssa

8 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 7(15) toisin sovita. Jätehuoltomääräyksistä poikkeavista tyhjennysväleistä on sovittava kunnan jätehuoltoviranomaisen kanssa. Mikäli ryhmässä on tyhjiä astioita, maksetaan tyhjennys ainoastaan täysistä. Mikäli kaikki astiat ovat tyhjiä, maksetaan yhdestä. Ryhmäksi katsotaan välittömästi lähelle toisiaan sijoitetut astiat (esim. aluekeräyspisteet). Aluekeräyspisteet sekä kaupungin, Mikalo Oy:n ja MAOS Oy:n kiinteistöt Keräyspisteiden astioiden tyhjennysvälit (kesä- ja talviaika), astiakoot ja astiamäärät pyritään mitoittamaan siten, ettei astioiden ali- tai ylitäyttöä pääse kohtuuttomasti syntymään. Tyhjennys hoidetaan urakkalomakkeissa ilmoitettujen tyhjennysmäärien mukaisesti, ellei toisin sovita. Pikakontit tulee sijoittaa tyhjentämisen jälkeen siten, että niiden täyttö on mahdollista molemmilta puolilta. Keräysvälineet eivät saa olla liian lähekkäin, jotta niiden välissä mahtuu liikkumaan turvallisesti myös talvella. Aluekeräyspisteillä keräysvälineet tulee sijoittaa tyhjentämisen jälkeen siten, että konelumityöt voidaan tehdä myös astioiden välistä. Aluekeräyspisteiden kesällä ajettavat ns. lisäreitit tulee ajaa aamupäivisin. Hyötyjakeet Kiinteistöjen, aluekeräys- ja hyötyjätepisteiden lasin, pienmetallin, pahvin ja kartongin sekä biojätteen keräysastiat on tyhjennettävä ja kuljetettava erikseen omina kuorminaan Metsä-Sairilan jätekeskukseen tai muuhun Metsäsairila Oy:n osoittamaan paikkaan, mikä sijaitsee enintään samalla etäisyydellä Mikkelin torista kuin jätekeskus. Tyhjennys hoidetaan urakkalomakkeissa ilmoitettujen tyhjennysvälien mukaisesti, ellei toisin sovita. 3.7 Lisätyöt Varsinaisen keräilyvälineen viereen keräyspisteissä jätettyjen lisäjätteiden kohtuullisen määrän poiskuljetus (alle 200 ltr) kuuluu pakkaavien jäteautojen urakkaan ilman eri korvausta. Mikäli pisteellä on yli 200 ltr lisäjätettä josta urakoitsija haluaa laskuttaa, tulee lisäjäte kuvata digitaalisella kameralla. Kuvien tulee olla laadultaan niin tarkkoja, jotta niistä voidaan arvioida jätteen määrä ja laatu. Kuvat tulee lähettää Metsäsairila Oy:lle ja lisälaskutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Lisäjätteestä maksettava korvaus on 4 / m 3 (irto), alv 0%. Lisäjätteen kuormaukseen kuluneesta ajasta ei makseta lisähintaa. Jos tavanomaiselle reitille tulee lisää keräyspisteitä, niin ne kuuluvat urakkaan yksikköhinnan mukaan. Yksittäisessä erikseen sovitussa erillisnoudossa käytetään tarvittaessa yksikköhintaa 1,65 /km lisäkilometrien osalta.

9 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 8(15) Urakka-alueisiin 2, 3 ja 4 kuuluvien haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisten keräyksen lisäjätteiden yksikköhinta on 4 /jätesäkki (200 ltr), alv 0%. Urakka-alueella 5 (Haukivuori) kiinteistökohtaisen lisäjätteen yksikköhinta on 4 /jätesäkki. Erityisiä toimenpiteitä edellyttävien jätteiden noutamisesta maksetaan erikseen työhön tilatun auton tuntiveloitushinnan mukaan. Työ suorittamisesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa erikseen. 3.8 Reitti Jätteenkeräysauton keräysreitti on esitetty liitteenä. Keräysreitti vahvistetaan vuosittain Mikkelin kaupungin jätetaksassa, joten siihen voi tulla pieniä muutoksia kerran vuodessa. Reitiltä poikkeamisesta (edestakaisen matkan mukaan) peritään vyöhykkeittäin poikkeamamaksu. Poikkeamamatka mitataan molempiin suuntiin. Alle 500 metrin poikkeamasta ei laskuteta. Vyöhyke 1 poikkeama 501 m 1000 m 0,69 /kiinteistö (alv 0%) Vyöhyke 2 poikkeama 1001 m 2000 m 1,72 /kiinteistö Vyöhyke 3 poikkeama 2001 m 5000 m 4,02 /kiinteistö Vyöhyke 4 poikkeama 5001 m m 8,61 /kiinteistö Vyöhyke 5 poikkeama > m 11,48 /kiinteistö Taajama-alueilla poikkeamista ei laskuteta Haukivuoren alueella ei ole määritetty reittiä, yhtenäistä hintaa pyydetään koko alueen kaikkien jäteastioiden osalta. Astialuettelo on sähköisessä muodossa. 3.9 Hukkanoudot Urakoitsija on oikeutettu täyteen tyhjennysmaksuun ajolistan mukaisista keräilyvälineistä, vaikka - keräilyväline olisi noudettaessa tyhjä (astiaryhmissä korvaus vain yhdestä tyhjästä astiasta pisteellä olevan halvimman keräysvälineen mukaisesti) - keräilyvälinettä ei löydy kiinteistöltä - keräysvälineessä on siihen kuulumatonta jätettä, astiaa ei tyhjennetä - keräysväline on painonsa tai kuntonsa vuoksi kuormauskelvoton, astiaa ei tyhjennetä - kiinteistön hoidettavaksi kuuluva kulkureitti jätesäiliön luo olisi kulkukelvoton tai kulkureitillä on este niin, että nouto on mahdoton (korvauksena maksetaan yhden astian tyhjennysmaksu). Hukkanoudoista ja niiden syistä on ilmoitettava välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Yleisellä kadulla tai alueella kiinteistöstä tai Metsäsairila Oy:stä riippumaton este ei oikeuta tyhjennysmaksun laskuttamiseen. Mikäli reitillä oleva yleinen tai yksityinen tie on kulkukelvoton esim. kelirikkoaikana, on urakoitsija oikeutettu puolikkaaseen tyhjennysmaksuun, jos kyseisestä asiasta ei ole ilmoitettu urakoitsijalle. Mikäli tyhjennys estyy tielle asetetun painorajoituksen johdosta tai muusta syystä, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Metsäsairila Oy:öön.

10 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 9(15) Mikäli astia jätetään noutamatta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on nouto suoritettava viimeistään seuraavana arkipäivänä tapahtumasta tai asian tiedoksisaannista uhalla, että nouto voidaan teettää Metsäsairila Oy:n toimesta muulla tavalla ja vähentää toteutuneet kustannukset urakoitsijan saatavista Keräysajoneuvot ja kuljettajat Kuljettajien tulee olla suomenkielentaitoisia, ammattitaitoisia ja tehtäväänsä koulutettuja. Jätteiden keräilyyn käytetään kuorma-autoa (-autoja), joiden tulee olla rekisteröityjä Suomeen ja hyväksytysti katsastettuja. Ajoneuvokaluston tulee olla teknisesti kunnossa. Ajoneuvoissa tulee olla voimassa olevat liikenneluvat ja toimintaan tarvittavat varusteet. Ajokalustoon tulee kuulua riittävä määrä pakkaavia tai muutoin suljetulla kuormatilalla varustettuja jäteautoja, joilla on mahdollisuus tyhjentää koneelliseen tyhjennykseen tarkoitettuja jätehuoltomääräyksissä määriteltyjä keräysvälineitä kuten muoviastioita, pikakontteja, syvä- ja pintakeräyssäiliöitä sekä irtojätettä. Metsäsairila Oy on oikeus kiinnittää auton kuormatilan sivuille tarroja tai muita merkkejä (maksimikoko 1,75 m*1,75 m). Merkkien kiinnittämisestä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen. Urakoitsijan on pääsääntöisesti käytettävä omaa kalustoaan. Metsäsairila Oy hyväksyy aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Tämä on selkeästi esitettävä urakkatarjouksessa. Urakkaohjelman mukaiset edellytykset ja velvoitteet on kuitenkin aina täytettävä myös aliurakoitsijoiden osalta. Tarjoukseen tulee liittää selvitys urakoitsijan käytettävissä olevasta urakkaan käytettävästä autokalustosta ja autojen liikenneluvista sekä henkilökunnasta ja jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin koskien jätteen ammattimaista kuljettamista. Lisäksi tulee ilmoittaa missä on jäteautojen varikko ja mistä ne lähtevät urakka-alueelle. Keräysajoneuvot on varustettava sähköisellä ajonhallintajärjestelmällä. Metsäsairila Oy luovuttaa ohjelmistolisenssin urakoitsijan käyttöön. Urakoitsija hankkii Metsäsairila Oy:n järjestelmään tarvittavat ajoneuvotietokoneet oheislaitteineen. Metsäsairila Oy seuraa urakoiden toteumaa sähköisen järjestelmän kautta. Ajonhallintajärjestelmä tulee olla käytössä mennessä, muutoin urakkasopimus raukeaa. Ajonhallintajärjestelmä voi muuttua kesken urakka-ajan. Tällä hetkellä Metsäsairila Oy:llä on käytössä Ecomondin TCS järjestelmä. Mikäli liikennebiokaasua on tarjolla Mikkelissä, niin Metsäsairila Oy toivoo, että sen käyttöä edistettäisiin jätekuljetuksissa Laatujärjestelmä Metsäsairila Oy:llä on oma toimintajärjestelmä (laatu- ja ympäristöjärjestelmä). Urakoitsijalla on oltava käytössään oma laatu- tai ympäristöjärjestelmä tai urakoitsijan on sitouduttava toimimaan näiltäkin osin Metsäsairila Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti.

11 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 10(15) 4. NOUTOPÄIVÄSUUNNITELMAT JA TIEDON SIIRTO Metsäsairila Oy:llä on käytössä sähköinen ajonhallintajärjestelmä. Urakoitsija hankkii järjestelmään yhteensopivat ajoneuvotietokoneet urakkaa ajaviin ajoneuvoihin sekä vastaa niiden asennuksesta ja kunnossapidosta. Poikkeustilanteissa voidaan ajaa paperilistoilla. Valitun urakoitsijan on mennessä annettava Metsäsairila Oy:lle kirjallinen selvitys ajojärjestelyistä, mm. ajoreittien ajopäivät. Kaikki reitit ja ajopäivät tulee olla Metsäsairila Oy:n hyväksymiä. Perustellusta syystä vakiintunutta ajopäivää voidaan muuttaa Metsäsairila Oy:n hyväksynnällä. Metsäsairila Oy:llä on valmiina urakka-alueita koskevat ajoreitit, joita voidaan hyödyntää ajojärjestelyjä suunniteltaessa. Valittu urakoitsija sopii ajojärjestelyistä Metsäsairila Oy:n kanssa tarkemmin. 5. TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT 5.1 Tietojen siirto Tietojen ja tiedostojen siirto tehdään sähköisesti (sähköposti) Metsäsairila Oy:n ohjeiden mukaan. Siirrettävät tiedostot tulee olla muokattavissa Microsoft Office paketin ohjelmilla. Muutostietoja voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse. Tietojen välittämiseksi myös keräysautoihin tulee olla puhelinyhteys. 5.2 Ajolistat Urakoitsija merkitsee ajonhallintajärjestelmään huolellisesti erikseen sovittavia merkintöjä käyttäen kiinteistöittäin listasta poikkeavat tapahtumatiedot, kuten: - lisäjätteet (säkit 200 ltr sekä m 3 ) - listasta poikkeavat asiatiedot (lisäykset ja vähennykset) - tyhjentämättä jättämiset ja syyn niihin - tyhjät astiat / erittäin vähäinen jätemäärä - astiamitoitusta varten seurataan aluejätepisteiden astioiden täyttöastetta eri vuodenaikoina muutaman kerran vuodessa erikseen sovittavina aikoina. - puhelimitse annettujen tilausten täyttymiset. Mikäli poikkeustapauksissa käytetään ns. paperilistoja; merkinnöin varustettu ajolista palautetaan urakoitsijan toimistoon ja varustetaan päiväyksellä ja kuljettajan allekirjoituksella. Ajolista arkistoidaan urakoitsijan toimesta ja säilytetään kuuden (6) vuoden ajan mahdollisia selvitystilanteita (perintä yms.) varten. Muutokset ja huomautukset, joita ei voida lähettää sähköisesti lähetetään postitse myöhemmin sovittavalla tavalla. Vaillinaisesti tai virheellisesti annetuista tiedoista urakoitsijan tulee korvata Metsäsairila Oy:lle aiheutuvat menetykset ja kustannukset. Ajolista on virallinen asiakirja, jonka oikeellisuuden urakoitsija vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköisessä siirrossa siirrosta jäävä merkintä on em. vahvistus.

12 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 11(15) 5.3 Huomautukset kiinteistöittäisille asiakkaille Urakoitsijan on ilmoitettava Metsäsairila Oy:lle ja tarvittaessa kiinnitettävä kiinteistöittäisiin keräilyvälineisiin ilmoitus, tarra tms., jolla huomautetaan keräilyvälineen - rikkinäisyydestä - liian suuresta painosta - keräysvälineen soveltumattomuudesta tyhjäykseen - likaisuudesta - keräysvälineen sijoituksesta - kulkutien kelvottomuudesta tai - keräysvälineeseen kuulumattomasta jätteestä. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Metsäsairila Oy:lle antamistaan huomautuksista. Ilmoitus on edellytyksenä mm. ylimääräisen noudon laskuttamiseen. 5.4 Valvonta Urakoitsijan on huolehdittava, ottaen huomioon jätelain määräykset, ettei esim. seka- tai biojätteenä kuljeteta vastaanottopaikalle sellaisia jätteitä, joita käsittelypaikalle ei saa viedä (esim. vaaralliset jätteet). Keräysvälineen normaalin käsittelyn yhteydessä ilmi tulevista kyseiseen jätteenkeräykseen kuulumattomista muistakin kuin vaarallisista jätteistä, tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa Metsäsairila Oy:lle. Keräysvälineen sisältäessä erityis-, riski- tai vaarallista jätettä on keräysväline ehdottomasti jätettävä tyhjentämättä (poikkeuksena urakassa oleva riskijäteastia). Keräyspisteen erityisestä roskaantumisesta ja suurista lisäjätemääristä tai pisteeseen kuulumattomista jätteistä tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa asiakaspalveluilmoituksella tai puhelimitse Metsäsairila Oy:lle. Laskutettavista lisäjätemääristä tulee toimittaa kuvat Metsäsairila Oy:lle sähköisesti esimerkiksi sähköpostilla tai multimediaviestillä. Erityisesti tulee seurata jätteenkäsittelypaikalle soveltumattomien jätteiden esiintymistä. Mikäli kuljettaja havaitsee keräyspisteiden asiatonta käyttöä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Metsäsairila Oy:lle. Metsäsairila Oy suorittaa vastaanottopaikalla kuorman laadun tarkastuksia jätelain mukaisesti, jolloin kuljettajalla on oltava tiedossa jätteen alkuperä. 5.5 Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolisten kiinteistöjen jätteitä tai Metsäsairila Oy:n urakkaalueiden ulkopuolelta tuotuja jätteitä ei saa kuljettaa samassa kuormassa Metsäsairila Oy:n tilaaman jätteenkuljetuksen kanssa, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Ulkopuolisten jätteiden osalta tulee käyttää Metsäsairila Oy:n ajonhallintajärjestelmää, jolloin tyhjennykset tulee näkyä kyseisessä järjestelmässä.

13 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 12(15) 5.6 Koulutus Urakoitsijan ja hänen kuljettajiensa tulee osallistua ilman erilliskorvausta Metsäsairila Oy:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä toimia annettujen ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita asiakkaisiin, sekä välittää Metsäsairila Oy:lle mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot. Urakoitsija vastaa siitä, että kuljettajat tuntevat urakkaohjelman velvoitteet. Epäselvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä Metsäsairila Oy:öön. Urakoitsijoiden uudet kuljettajat on velvoitettu tutustumaan Metsä-Sairilan jätekeskuksen toimintoihin ennen ensimmäisen itsenäisesti tuodun kuorman tuomista. Jätekeskuksen esimies hoitaa alueen esittelyn. 5.7 Yhteistoiminta ja kehitys Urakoitsijan on sitouduttava tilaajan ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on jätehuollon kehittäminen urakka-alueen kiinteistöillä. Yhteistyön muodoista ja muista seikoista sovitaan urakkaneuvotteluissa. Tilaajan ja urakoitsijan välillä käydään urakan seurantapalaveri vähintään kerran vuodessa. Keskusteluissa käydään läpi mm. laatujärjestelmien toimivuus, asiakastyytyväisyyden tilanne, reklamaatiot ja kehitysehdotukset. Metsäsairila Oy:llä on oikeus laittaa jäteauton kyytiin oma edustajansa seuraamaan esimerkiksi tyhjennettävien keräysvälineiden täyttöastetta tms. 6. LASKUTUS Urakoitsija laskuttaa kuukausittain Metsäsairila Oy:tä keräyspisteiden tyhjennyksistä siten, että laskussa näkyvät tyhjennyspäivät ja tyhjennysmaksut keräysvälineittäin sekä voimassa oleva arvonlisäveroprosentti. Laskun tulee olla koontilasku, jossa nämä summat näkyvät keräyspisteittäin (keräyspisteiden numerojärjestyksessä) eriteltyinä. Urakan osalta maksuehto on maksuajan osalta 14 pv netto ja viivästyskorko korkolain mukaisesti kulloinkin voimassa olevan %:n mukaan. Virheellisyyksistä laskutuksessa on huomautettava välittömästi. Virheellisyydet oikaistaan välittömästi ja viimeistään seuraavan laskutuksen yhteydessä. 7. MAHDOLLISET MUUTOKSET Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos tapahtuu toimintaa koskeva olennainen muutos kuten esimerkiksi: - jätelaki ja asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa oleellisesti keräystoimintaan, - Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset, muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa oleellisesti keräystoimintaan - vastaanottopaikka muuttuu (jätekeskusta kauemmaksi), - jätteen hyötykäyttöön tapahtuva keräystoiminta laajenee merkittävästi,

14 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 13(15) - urakka-alue muuttuu oleellisesti, - jätteenkeräyksessä tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden - tiedonsiirtotekniikassa tapahtuu oleellisia muutoksia - tapahtuu muutoksia tuottajavastuun osalta 8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tehtävä urakkasopimus alkaa ja päättyy ilman eri irtisanomista. Metsäsairila Oy voi sanoa sopimuksen irti kesken sopimuskauden yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jos urakoitsija huomautuksista huolimatta lyö laimin sovitun työn kunnollisen suorittamisen tai jättää maksuja suorittamatta. Metsäsairila Oy voi sanoa sopimuksen irti kesken sopimuskauden kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jos jätteenkuljetuksessa otetaan käyttöön niin oleellisesti uusi järjestelmä, että kuljetuksista ei voida kohdan 7 puitteissa sopia. Optio: Sopimusta voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään yhden (1) vuoden. Sopimuksen jatkamisesta tulee päästä sopimukseen vähintään kahdeksan (8) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Mikäli sopimuksen jatkamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, se katsotaan irtisanotuksi. Sopimusta ei voida jatkaa optiovuoden jälkeen, vaan se tullaan kilpailuttamaan uudelleen. Sopimuksen päättyessä luovutetaan kohteen avaimet, materiaali ja asiakirjat sekä hoidetaan tiedonhallinnan siirtämiseen liittyvät asiat. Sopimuksen päättämiseen liittyy luovutuspalaveri, josta tehdään pöytäkirja. Luovutuspalaverissa tarkastetaan luovutettava aineisto. Viimeisen sopimuskuukauden maksu maksetaan, kun luovutuspalaveri on pidetty ja tilaajalle siirtyvä aineisto hyväksytty. 9. KUNNAN JÄTEHUOLLON VALVONTA Jätehuollon viranomaisvalvonta kuuluu kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle ja/tai Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 10. URAKOITSIJAN ORGANISAATIO Urakoitsijan organisaatio merkitään laadittavaan urakkasopimukseen, jossa on ilmoitettava neuvotteluoikeudet omaava suomenkielinen yhteyshenkilö, sekä keräystoiminnasta vastaava työnjohtaja tai vastaava. Urakoitsijan tai urakoitsijan edustajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse arkisin kello 8:00 16:00. Keräysajoneuvojen kuljettajien tulee olla urakkaa toteuttaessaan tavoitettavissa puhelimitse. Urakoitsijan mahdollisesti käyttämistä aliurakoitsijoista ja heidän kuljetuskalustostaan, liikenneluvis-

15 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 14(15) taan ja näiden muutoksista, samoin kuin jätelain mukaisista ammattimaisen jätteenkuljetuksen ilmoittamisesta jätehuoltorekisteriin, on kirjallisesti ilmoitettava Metsäsairila Oy:lle ennen jätteenkuljetuksen alkamista. Kaikkien kuljettajien tulee olla suomenkielen taitoisia. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa varautumisensa päivittäisen jätteenkuljetuksen hoitamiseen kaluston rikkoutumisen tms. esteen sattuessa. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita asiakkaisiin sekä luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa tilaajasta ja välittää viipymättä reklamaatiot ja huomautukset tilaajan tietoon. Urakoitsijalla ja hänen palveluksessaan olevilla työntekijöillä sekä aliurakoitsijoilla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, mitkä koskevat tilaajan urakoitsijan käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja sekä kuljetusurakan piirissä olevien asiakkaiden asioita, mitkä ovat urakkaa hoitaessaan tietoonsa saaneet. Mahdollisia aliurakoitsijoita koskevat kaikilta osin samat velvoitteet ja vaatimukset kuin pääurakoitsijaa. 11. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Toiminnassa on noudatettava jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä ja kunnan jätehuoltomääräyksiä. Urakan ehdot on mainittu: 1. jätteenkuljetuksen urakkasopimuksessa 2. urakkasopimusneuvotteluiden pöytäkirjoissa 3. urakkatarjouspyynnössä 4. urakkaohjelmassa 5. urakoitsijan jätteenkuljetuksen urakkatarjouksessa 6. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2014 PALVELUT) Jos asiakirjat ovat keskenään ristikkäiset, ne pätevät yllä mainitussa järjestyksessä. Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolien välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimuksen, asia ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 12. VAKUUDET JA VASTUUT 12.1 Vakuudet Urakoitsija asettaa vaadittaessa hyväksyttävän vakuuden, joka on määrältään 20 % urakan arvioidusta ensimmäisen vuoden laskutusarvosta (vertailuhinnasta), jota Metsäsairila Oy:llä on oikeus käyttää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: - hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla, - niiden kulujen kattamiseen, joita Metsäsairila Oy:lle aiheutuu uuden urakkakilpai-

16 Metsäsairila Oy URAKKAOHJELMA 15(15) lun järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen urakoitsijan tilalle. - mikäli urakoitsijan jättää tulouttamatta jätteenkäsittelymaksujen erotuksen. - urakoitsijan kolmansille osapuolilla aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan Vahingonvastuu ja vakuutukset Urakoitsija vastaa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa voi aiheuttaa Metsäsairila Oy:lle, kiinteistölle, niiden keräysvälineille, kolmansille osapuolille tai urakoitsijoiden omalle kalustolle ja henkilökunnalle. Keräysvälineiden luonnollinen kuluminen ei kuulu vastuun piiriin. Urakoitsija vakuuttaa henkilökuntansa ja toimintansa lakisääteisillä ja tarvittavilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Lisäksi urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus Työsuojelu Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Metsäsairila Oy:llä on valvontaoikeus aliurakoitsijan työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen Ylivoimainen este Lakon, työsulun, saarron tai muun ylivoimaisen esteen ajaksi osapuolet vapautuvat tämän sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan. Normaaliin päiväjärjestykseen on palattava niin nopeasti kuin mahdollista esteen loputtua. Mikkeli Metsäsairila Oy Sami Hirvonen toimitusjohtaja

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2016 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 18 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 5 PERUSTELUITA JA OHJEITA 5.1 Sopimusalue Jätelain lähtökohtana on, että järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan koko kunnan alueella. Kunta

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien kunnalliset yhteiset jätehuoltomääräykset 1.6.2015 alkaen Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Saarijärven seudun jätelautakunta YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSET Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN SEUDUN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013 (LUONNOS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2013(LUONNOS (Heinävesi,Joroinen,Juva,LeppävirtajaVarkaus JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTENTAVOITTEENAONOHJATA DENMUKAANTAVALLA,JOKAVÄHENTÄÄSYNTYVÄN JÄTEHUOLTOAKESTÄVÄNKEHITYKSENPERIAATTEI- JÄTTEENMÄÄRÄÄ,EDISTÄÄJÄTTEIDENHYÖTYKÄYT-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015 Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 4 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot