2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset."

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA VAIHTOLAVAKULJETUKSET 1. Urakan muoto Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikköinä ovat kuljetus euroa/kilometri ja lavan operointi euroa/kpl (alv 0%). 2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. 3. Urakan sisältö 3.1. Vaihtolavatehtävä Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset. Vaihtolava eli vaihtolavakiskoilla varustettu kuormalava, - säiliö, kontti, kombipuristin, tms. (jatkossa keräysväline, tarkemmin kohdassa 11) Vaihtolavatehtävät pitävät sisällään keräysvälineiden kuljetuksen ja operoinnin (jatkossa tehtävät). Tehtävät ovat keräysvälineiden tyhjennystehtäviä, toimitus- ja noutotehtäviä tms. Etapin omilla toimipisteillä (kuten esim. Jätehuoltokeskus, jäteasemat, ekopisteet, aluekeräyspisteet) sekä Etapin asiakkaiden toimipisteillä (tarkemmin kohdassa 3.8.). Etappi suunnittelee säännöllisten kuljetustarpeidensa ja saamiensa tilausten mukaisesti urakoitsijalle päivittäiset tehtävälistat ja välittää ne sähköisenä ajoneuvoon. Tehtävien annot ja ohjaukset välitetään Etapin kuljetusjärjestelyn kautta käyttäen logistiikanohjausjärjestelmää vain poikkeustapauksissa muulla tavalla kuten esim. puhelimella Kuljetus Kuljetukseen sisältyvät kilometrit kun vaihtolavatehtävää suoritetaan. Tehtävään sisältyvät matkat kun vaihtolavaa kuljetetaan nouto, purku ja jättöpaikkojen välillä sekä kohdan 3.3. mukaisen operoinnin aikana. Kilometrien mittaaminen alkaa kun ensimmäinen kohdan 3.3. operointi aloitetaan ja mittaaminen päättyy kun saman kohdan 3.3. operointi päättyy. Mikäli urakoitsija päättää ajaa keräysvälineet varikolle tai muulle vastaavalle paikalle (ei jätehuoltokeskus tai muu Etapin toimipiste/keräysvälinevarasto), lopetetaan kilometrien mittaaminen siihen kohtaan kun lyhimmältä mahdolliselta vaihtolavatehtävän reitiltä poike- Sivu 1 / 15

2 Urakkaohjelma Sivu 2 / 15 taan. Vaihtolavatehtävän kilometrejä aloitetaan mittaamaan seuraavan kerran kun keräysvälineet palaavat lyhimmälle mahdolliselle reitille. Kuljetukseen ei sisälly urakoitsijan tauot, huollot ym. mitkä eivät sisälly varsinaiseen lavatehtävän työhön Operointi Operointiin sisältyy vaihtolavan auton päälle veto, laskeminen, tyhjentäminen, perävaunuun lastaaminen ja perävaunun purkaminen. Esimerkkejä tilanteista: Jäteasemalla kolmen keräysvälineen vaihto. Tyhjät välineet toimitetaan jäteasemalle ja paluukuormaan otetaan täydet välineet matkaan ja tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan välineet takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 6 kpl operointi yksikköhintaa (eur/kpl). Keräysvälineen tyhjennys. Keräysväline noudetaan kohteelta, se tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan takaisin kohteelle. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen vienti. Keräysväline toimitetaan kohteeseen. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen nouto. Keräysväline noudetaan kohteesta. Se tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan keräysväline takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen vaihto. Tyhjä keräysväline toimitetaan täyden tilalle ja täysi tyhjätään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan keräysväline takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 2 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) 3.4. Jätehuoltoa koskevien määräysten noudattaminen 3.5. Suoritemäärät Jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön lisäksi on noudatettava Etapin ohjeita ja alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä sekä kuntien erikseen antamia jätteiden keräystä koskevia määräyksiä. Urakan suoritteiden arvioidut vuotuiset määrät on esitetty tarjouslomakkeessa. Keväisin ja syksyisin tehtäviä voi olla enemmän kuin muina aikoina. Etappi voi halutessaan liittää kuljetusjärjestelmään myös yritysten, kaupan, teollisuuden ja tuottajayhteisöjen yms. keräysvälineitä. Keräilyvälineistö, asiakasmäärät ja tehtävienmäärät ovat jatkuvasti

3 Urakkaohjelma Sivu 3 / 15 muuttuvia Varautuminen muutoksiin 3.7. Vastaanottopaikat Mitkään tarjousasiakirjoissa esitetyt tehtävämäärätiedot (määrätiedot) eivät ole Etappia sitovia. Hyötykäytön uudelleen järjestäminen, viranomaismääräykset ja tuottajanvastuut saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai keräilyvälineiden tyhjennystiheyteen. Aluekeräyspisteiden (ja tai ekopisteiden) osalta siirtyminen erityyppiseen keräysvälineiden kalustoon saattaa muuttaa vuotuisia tehtävämääriä. Mikäli kaluston siisteyden (kuormatilan pesu ja/tai desinfiointi) osalta annetaan ohjeita tai määräyksiä tulee urakoitsijan vastata annettujen määräysten noudattamisesta ilman eri korvausta. Pääsääntöisesti jätteet toimitetaan Etapin jätehuoltokeskukseen Ilmajoelle. Vastaanottopaikkoina voi olla myös muiden toimijoiden vastaanottopaikat tai Etapin muut toimipisteet. Etapin jätehuoltokeskus: Lakeuden Etappi Oy, Laskunmäentie 15, Pojanluoma (Ilmajoki). Avoinna ma-pe klo Loppusijoitusalueelle tai esikäsittelyyn menevä jäte toimitetaan Etapin jätehuoltokeskukseen sen aukioloaikana. Hyötykäyttöön menevien jätteiden osalta on mahdollista sopia muunlaisiakin toimitusaikoja. Kuorman tuonnista jätteenkäsittelypaikoille aukioloaikojen ulkopuolella ei ole mahdollista ellei Etappi anna siihen erillistä suostumustaan. Jätteet on normaalisti tuotava jätteenkäsittelypaikan aukioloaikoina niin, että auto on sulkemisaikaan mennessä poistunut. Vastaanottopaikoilla on noudatettava kulloinkin voimassa olevia toimintaohjeita. Toimittamisesta vaihtoehtoisille vastaanottopaikoille tulee sopia kirjallisesti Etapin ja urakoitsijan välillä ennen toimittamisen aloittamista. Etappi voi tehdä urakan kannalta vähäisiä muutoksia käsittelypaikkojen/vastaanottopaikkojen aukioloaikoihin. Juhlapyhien aikana käsittely-paikkoja/vastaanottopaikkoja voidaan pitää auki edellisistä aukioloajoista poiketen Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät

4 Urakkaohjelma Sivu 4 / 15 Urakoitsijan tehtävänä on annetun tehtävälistan mukaisesti suorittaa jokaiselle tehtävälle määritetyt tehtävät annetulla tavalla ja kalustolla. Tehtävät ovat normaaliin logistiikkaan kuuluvia tehtäviä kuten mm: - Etapin ja asiakkaiden keräyskaluston tyhjennykset. Osa tyhjennystehtävistä ovat ns. säännöllisiä (eli toistuu ennalta sovitun rytmin mukaisesti esim. viikon välein tai kahden viikonvälein jne. tai useasti viikon sisällä toistuvia tyhjennyksiä kuten Etapin biokaasulaitoksen rejektilavojen tyhjennykset). Osa tyhjennyksistä on tilauksen perusteella tapahtuvia. - Tehtävät, joiden suorittaminen on säädelty ajallisesti, tulee suorittaan annetun aikaikkunan mukaisesti (esim. tyhjennettävä ennen klo 16:00). Jäteasemien tehtävät tulee suorittaa niiden aukioloaikojen ulkopuolella. Aika- ja päiväsidonnaisuus huomioidaan tehtävien reitityksessä. - Kaluston siirtotehtävät eli tilatun keräyskaluston vieminen tai noutaminen sovittuun pisteeseen. Pisteinä voi olla, joko Etapin omat pisteet tai asiakkaiden kohteet (esim. asiakkaan tilaaman lavan toimittaminen). Keräysväline on tarkasti asetettava määriteltyyn paikkaan. Mikäli paikan suhteen on epäselvyyksiä, on kuljettajan otettava yhteyttä Etappiin tai muuhun tahoon, jos se on tehtävässä määritelty. - Kuljettajan/urakoitsijan tulee käyttää logistista ohjausjärjestelmää Etapin ja ohjelmistovalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja kirjata/kuitata kaikki tehtävään liittyvät toimenpiteet (esim. toimituspaikan kuittaus, painonkirjaus, kaluston paikkatietoa koskevat kuittaukset jne.). Lukittujen keräysvälineiden/tilojen tyhjennystapahtuman jälkeinen sulkeminen ja lukitseminen tulee tehdä. Kuten myös keräysvälineen mahdolliset suojalevyt tms. on laitettava huolellisesti paikalleen niin että laitteisto on turvallisesti käytettävissä. Mikäli kyseessä on sellaisen, puristinlaitteiston(esim. kombi) siirtäminen/ tyhjentäminen, mikä on kytkettynä sähköverkkoon (tai muuhun vastaavaan), kuuluu kaapelien (tai vastaavien) irrottaminen ja takaisin kytkeminen urakoitsijan tehtäviin. Kattamattomien keräysvälineiden (esim. betonilavojen) kuljetuksen aikainen peittäminen kuuluu urakoitsijan tehtäviin. Urakoitsijalla tulee olla tätä tarkoitusta varten omat suojaverkot/peitteet. Automaattipeitto sallitaan. Keräysvälineiden katot, ovet tms. tulee sulkea huolellisesti, ellei tehtävän annossa ole toisin ohjeistettu. Urakoitsija vastaa siitä, että kuljetukset hoidetaan lain mukaisesti. Tehtävissä annettuja (tai suullisesti annettuja) mahdollisia lisäohjeita on noudatettava huolellisesti. Ohjeet annetaan suomenkielellä.

5 Urakkaohjelma Sivu 5 / Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Poikkeamat Mikäli urakoitsija suorittaa annetut tehtävät virheellisesti, korjaa urakoitsija virheen kustannuksellaan viipymättä (esim. toimitettu väärä keräysväline). Ennen keräysvälineen kyytiin ottamista on kuljettajan tarkistettava, että keräysväline on sellaisessa kunnossa että tehtävä voidaan turvallisesti suorittaa (esim. koukkulenkit, lukitukset). Mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet on välittömästi ilmoitettava Etapille ja toimittaa lava Etapin ilmoittamaan paikkaan. Kuljetuskalustolla ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli kiinteistön omistaja sen kieltää tai kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi se ei ole mahdollista ja ko. tapauksista on ilmoitettava välittömästi Etapille. Etapin tilaamassa kuljetuksessa ei saa kuljettaa muita keräysvälineitä, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli urakoitsija rikkoo tätä kuljetuskieltoa, on sanktiomaksu ensimmäiseltä kerralta 500,00 ja toiselta kerralta 1000,00. Kolmannesta kuljetuskiellon rikkomisesta Etapilla on oikeus irtisanoa urakkasopimus välittömästi. Urakoitsija voi käyttää kalustoaan muuhun kuljetustoimintaa urakan ulkopuolisena aikana (niinä aikoina, kun Etapin urakan mukaiset tehtävät on suoritettu). Keräysvälineiden tyhjennyksen yhteydessä urakoitsija on velvollinen ottamaan talteen myös keräysvälineen vieressä oleva tyhjennettävää jätejaetta oleva jae niin pyydettäessä sekä tarvittaessa siivoamaan puristimen edessä/välissä olevat epäpuhtaudet (huom. irtosäiliöt). Mikäli urakoitsija vaurioittaa Etapin, asiakkaan (tai kolmannen osapuolen) keräysvälinettä, jätekatosta, pihaa tai muuta omaisuutta on urakoitsija velvollinen sopimaan asiasta kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa ensi tilassa. Asiasta tulee ilmoittaa myös välittömästi Etapille. Mikäli keräysväline sisältää siihen kuulumatonta jätettä tai on painonsa tai teknisen kuntonsa takia kuormauskelvoton on urakoitsijan ilmoitettava siitä välittömästi Etapille. Mikäli tehtävä jätetään suorittamatta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on se suoritettava viimeistään seuraavana päivänä tapahtumasta tai asian tiedoksisaannista uhalla, että tyhjennys voidaan teettää Etapin toimesta muulla tavalla ja vähentää muodostuneet kustannukset urakoitsijan saatavista näin toimitaan myös, jos tehtävän suoritusta ei ole mahdollista siirtää seuraavalle päivälle tai toiseen ajankohtaa. Mikäli tyhjennettäessä jäte on jäänyt jumiin tyhjennysvälineeseen pyydetään purkuun apua Etapilta. Odotukseen kuluvasta ajasta ei

6 Urakkaohjelma Sivu 6 / 15 makseta urakoitsijalle Kuljetuskalusto ja kuljettajat Mikäli vaa alle joudutaan jonottamaan punnitusvuoroa tai purkuun/lastaukseen pitää odottaa, niin odotukseen kuluvasta ajasta ei makseta urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa varautumisensa päivittäisen kuljetuksen hoitamiseen kaluston (esim. auton tai ajoneuvotietokoneen) rikkoutumisen tms. esteen sattuessa ja mikäli tehtävien suorittaminen vaatii useamman kaluston. Urakassa käytetään kuorma-autoa (-autoja) ja perävaunua, joiden tulee olla Suomeen rekisteröityjä ja hyväksytysti katsastettuja. Autossa pitää olla varustettuna tarkoitukseen soveltuvalla koukkulaitteistolla, jolla voidaan käsitellä myös normaalia lyhyempiä keräysvälineitä (alle 6 m). Kuorma-autolla on voitava kuljettaa lavoja Vmax = 40 m3, auton kokonaispaino vähintään 26 t. Perävaunussa on voitava kuljettaa 2 kpl lavoja Vmax = 40 m3, yhdistelmän kokonaispaino minimissään 60 tn. Urakassa käytettävien ajoneuvojen ja niiden lisälaitteiden sekä perävaunun on oltava ehjiä, kyseiseen tehtävään soveltuvia ja täytettävä lakien, asetusten ja määräysten sille asettamat vaatimukset. Ajoneuvokaluston tulee olla teknisesti kunnossa. Ajoneuvoissa tulee olla voimassa olevat liikenne- ja toimintaan tarvittavat luvat ja varusteet. Autojen moottorin tulee olla luokitukseltaan vähintään EURO 4. Olosuhteiden niin vaatiessa tulee autoissa olla riittävä varustus liukkauden varalle. Autojen moottoreissa, voimansiirrossa eikä hydrauliikkajärjestelmässä saa olla sellaisia nestevuotoja, jotka aiheuttavat haittaa asukkaille ja ympäristölle. Autossa on oltava mukana siivousvälineet, joilla voidaan puhdistaa tehtävän suorittamisen yhteydessä mahdollisesti sattuneet roskaantumiset. Mukana on oltava myös imeytysainetta mahdollisten nestevuotojen imeyttämistä varten. Kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja tehtäväänsä koulutettuja sekä vaadittavat pätevyydet omaavia. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita Etapin asiakkaisiin sekä luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa Etapista, sekä välittää Etapille mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot. Epäselvissä asioissa, mikäli kuljettaja ei osaa neuvoa asiakasta, pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Etappiin. Urakoitsija tai kuljettaja ei saa hyödyntää tai ilmaista muille tietoonsa saamia tilaajaorganisaation toimintamalleja, tai ammatti- ja liikesalaisuuksia.

7 Urakkaohjelma Sivu 7 / 15 Urakoitsijalla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan kuljetusliikkeen käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Urakoitsijalle ei ole lupaa käyttää Etapin luovuttamia asiakastietoja muuhun kuin urakan suorittamiseen. Toimitus-, nouto- ja purkupaikoilta tai kuormasta materiaalin ottaminen tai vienti muualle kuin tässä tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuljettajilla on näkyvä kuvallinen tunniste. Autoissa tulee olla ohjaamoon sivustalle teipattu tai muutoin merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Urakoitsijan on pääsääntöisesti käytettävä omaa kalustoaan. Etappi voi hyväksyä aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Tämä on selkeästi esitettävä urakkatarjouksessa. Palveluhankinnan sisällön mukaiset edellytykset on kuitenkin aina täytettävä. Urakoitsija ei voi vaihtaa ilmoittamaansa aliurakoitsijaa ilman Etapin kirjallista suostumusta. 4. Laatujärjestelmä ja keräysjärjestelmän kehittäminen Etapilla on sertifioitu toimintajärjestelmä. Urakoitsijan on sitouduttava toimimaan Etapin toimintajärjestelmän ja ohjeiden mukaisesti. Urakka-aikana Etapilla on oikeus suorittaa auditointeja / tarkastuksia katsomansa tarpeen mukaisesti haluamana ajankohtana. Urakoitsijalla on korjausvelvollisuus mahdollisten esille tulleiden puuteiden osalta tilaajan asettaman määräajan puitteissa. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää kuvaus myös työsuojeluasioiden hoidosta yhtiössään/yksikössään(myös aliurakoitsijan osalta). Kuvaus on esitettävä 1 kuukauden kuluessa Etapin pyynnöstä. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää tilastoraportti työtapaturmista ja läheltä piti - tilanteista. Raportti on esitettävä 1 kuukauden kuluessa Etapin pyynnöstä. Urakoitsijan tulee osallistua Etapin järjestämiin toimintajärjestelmä ja ympäristökoulutuksiin. Urakoitsijan tulee sitoutua kehittämään yhteistyössä Etapin kanssa jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmiä ympäristöystävällisempien ja kustannustehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi. Aikatauluista, toimenpiteistä ja mahdollisista kustannuksista sekä vaikutuksista urakkahintaan sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 5. Tiedon siirto ja logistiikan ohjaus

8 Urakkaohjelma Sivu 8 / 15 Urakassa tullaan käyttämään logistiikanohjausjärjestelmään, jota urakoitsijan tulee käyttää Etapin ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Sovitut tiedot kirjataan (kuitataan) ajoneuvoissa kuljettajan toimesta järjestelmään. Logistiikanohjausjärjestelmään käyttämistä varten urakoitsijalla tulee olla ajoneuvoissa ajoneuvotietokoneet tähän tarvittavilla lisälaitteilla(esim. GPS-vastaanotin, tarvittaessa ulkopuoliset näppäimet). Urakoitsija vastaa ajoneuvotietokoneiden ja lisälaitteiden hankintakustannuksista. Urakoitsijan laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpito sekä käyttäjäkoulutus ja kaikki tiedonsiirtoon liittyvät laitteistot ja liittymät (ja liittymän käyttökustannukset) vastaa urakoitsija. Etappi hankkii ohjelmiston käyttöä varten tarvittavat ohjelmistolisenssit ja vastaa niiden kustannuksista yhden ajoneuvon osalta, mikäli urakoitsija käyttää urakansuorittamiseen yhtäaikaisesti toista tai useampaa ajoneuvoa vastaa urakoitsija itse ohjelmistojen lisenssikustannuksista (hankinta kustannus noin 3000,00 alv 0%). Etappi ohjaa kuljetuslogistiikkaa reitittämällä ja järjestelemällä tehtävät tehtävälistoiksi. Tehtävälistat ja tehtävät siirtyvät automaattisesti ajoneuvotietokoneelle. Kohteiden joiden keräysvälineet ovat säännönmukaisessa tyhjennyksessä, muodostuvat tehtävät automaattisesti oikealle toimenpidepäivälle. Logistiikanohjausjärjestelmään luodaan tilausten mukaiset tyhjennys ja toimenpide tarpeet tehtäviksi ja Etapin ajojärjestely siirtää ne oikeille tehtävälistoille urakoitsijan suoritettavaksi. Ajojärjestely seuraa myös Etapin omien kohteiden keräysvälineiden täyttöasteita ja ohjaa niiden tyhjennyksiä niin, että logistiikka olisi mahdollisimman tehokasta ja keräyskaluston kuin ajoneuvokaluston käyttöaste olisi mahdollisimman tehokasta. Ajot tulee aina suorittaa täydellä kuormalla (kolme keräysvälinettä kyydissä) mikäli se logistisesti on järkevää.. Muutostietoja voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse, sähköpostilla ja / tai paikkatietojärjestelmän kautta. Tietojen välittämiseksi autoon tulee olla puhelinyhteys. 6. TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT 6.1. Tehtävälista Urakoitsija merkitsee/ kuittaa tehtäviin / tehtävälistaan huolellisesti erikseen sovittavia merkintöjä, kuten esimerkiksi puhelimitse ja/tai paikkatietojärjestelmän avulla annettujen tilausten täyttymiset punnitustapahtumat keräyskaluston kyytiin otot ja kyydistä pois jätöt. keräyskaluston ja/tai nouto- tai toimituspisteen paikannukset ajo-opastus tiedot

9 Urakkaohjelma Sivu 9 / 15 taukoajat ja syyt keräysvälineen tai jätetilan likaisuudesta, tyhjentämättä jättämiset ja syyt niihin pyydetyn keräysvälineen täyttöaste keräysvälineen mitoitusta varten, toimenpiteestä sovitaan erikseen, laatuongelmista keräysvälineen paino (purkupaikalta saatu kuorman nettopaino) tulee tallentaa paikkatietojärjestelmään (sekä suorittaa kuorman lopetus paikkatietojärjestelmään). ajoneuvon kilometrimäärän (mittarin lähtökilometrit ja reitin lopetuskilometrit) niin pyydettäessä. keräysvälineen sovitut kuutiotiedot (siinä tapauksessa, että painotietoja ei ole saatavissa) niin pyydettäessä. Ajolistat muodostuvat logistiikan ohjausjärjestelmästä automaattisesti tehtävälistoiksi, jotka ovat ladattavissa ajoneuvotietokoneelle edellisenä päivänä. Tehtävälistoille voi tulla ajopäivän ja illan aikana muutoksia tilattujen tarpeiden johdosta tai muiden muutosten johdosta. Tehtävän ja tehtävälistan tapahtumat ja sovitut poikkeamatiedot sekä muut sovitut tiedot kirjataan ja kuitataan kuljettajan toimesta pakkatietojärjestelmään Etapin ja ohjelmistotoimittajan antamien toimintaohjeiden mukaisesti. Vaillinaisesti tai puutteellisesti täytetyistä/korjatuista tehtävälistoista ja aineistosta urakoitsijan tulee korvata Etapille aiheutuvat työ- yms. kustannukset, jotka voidaan vähentää urakoitsijan tulevista saatavista. Palautettava ajolista on virallinen asiakirja, jonka oikeellisuuden urakoitsija vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköisessä siirrossa siirrosta jäävä merkintä on em. vahvistus. Mikäli, joudutaan tilapäisesti toimimaan paperilistojen perusteella, tulee asia sopia etukäteen Etapin kanssa ja tapahtuneesta tulee tehdä ja toimittaa Etapille kirjallinen selvitys. Toiminta tulee saattaa mahdollisimman nopeasti normaaliksi (yksi päivä ellei muuta ole Etapin kanssa sovittu kirjallisesti). Paperiseen tehtävälistaan merkitään kaikki samat merkinnät kuin sähköiseenkin. Merkinnöin varustettu ajolista palautetaan Etapin toimistoon ja varustetaan päiväyksellä ja kuljettajan allekirjoituksella Huomautukset Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Etapille havaitsemistaan epäkohdista kuten esim. keräysvälineen rikkinäisyydestä/ rikkoutumisesta tyhjennyksen yhteydessä, keräysvälineen soveltumattomuudesta,

10 Urakkaohjelma Sivu 10 / Valvonta kulkutien kelvottomuudesta tai sisältämästä keräysvälineeseen kuulumattomasta jätteestä. sopimattomista lisäjätteistä Urakoitsijan on huolehdittava, ottaen huomioon jätelain määräykset, ettei kuljeteta vastaanottopaikoille sellaisia jätteitä, joita käsittelypaikalle ei saa viedä (esim. vaaralliset jätteet). Keräilyvälineen normaalin käsittelyn yhteydessä ilmi tulevista kyseiseen jätteenkeräykseen kuulumattomista jätteistä, tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa Etapille. Keräysvälineen sisältäessä erityis-, riski tai vaarallista jätettä on keräysväline ehdottomasti jätettävä tyhjentämättä ja asia on tuotava välittömästi Etapin tietoon, joka antaa jatkotoimenpideohjeet. Etapilla on oikeus tarkastaa ja seurata urakoitsijan toimintaa niin kuljetusreiteillä kuin nouto- ja toimitus- tai purkupisteillä Koulutus Urakoitsijan ja hänen kuljettajiensa tulee osallistua Etapin järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä toimia annettujen ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Uusien kuljettajien/henkilöstön tulee suorittaa toimintajärjestelmän mukaisesti perehdyttämiskoulutus tms. välittömästi työsuhteen alkamisen jälkeen. Urakoitsijan on nimettävä ja ilmoitettava tilaajalle uusien työntekijöiden kouluttamisesta vastuussa oleva henkilö, joka vastaa siitä, että annetut tehtävät pystytään hoitamaan urakkaohjelman mukaisesti. 7. MAKSUT JA MAKSUAJAT 7.1. Maksuehdot ja oikaisut Etappi toimittaa urakoitsijalle tehtävien suorituksiin käytetyn yhteenvedon kalenterikuukausittain, jonka perusteella urakoitsija tekee laskun kuljetuksista. Mikäli käytäntö muuttuu, niin siitä sovitaan erikseen urakoitsijan kanssa. Maksuaika on 21 pv netto ja viivästyskorko Suomen Pankin ilmoittaman viivästyskoron suuruinen. Puolin ja toisin tapahtuneista virheellisyyksistä laskutuksessa on huomautettava välittömästi. Virheellisyydet oikaistaan seuraavien maksujen yhteydessä. Hinnat sidotaan Tilastokeskuksen Kuorma-autoliikenteen (Keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot) kustannusindeksiin (Indeksin aloitusvuosi 2010=100). Hinnantarkistus tehdään vuosittain..

11 Urakkaohjelma Sivu 11 / 15 Ensimmäinen urakka-aikainen hinnan tarkistus (korotus/alennus) tehdään vuoden 2017 alusta. Hintojen korjaus tehdään kuluneen vuoden 2016 lokakuun indeksin mukaisesti. Alkupistelukuna käytetään lokakuun 2015 pistelukua. Korjatut hinnat otetaan käyttöön Vastaavasti menetellään seuraavina vuosina koko ko. urakan kestoajan. Tarkistuspistelukuna käytetään kunkin kalenterivuoden lokakuun pistelukua Sopimuspoikkeamat ja sanktiomaksut Etappi valvoo tämän sopimuksen noudattamista tekemällä sopimuskatselmuksia sekä seuraamalla toimintaa, raportteja ja asiakaspalautteita. Katselmuksia ja valvontaa tehdään kuljetuskalustolle ja sen varusteille, toiminnalle urakka-alueella sekä muille sopimuksessa edellytetyille toiminnoille. Havaituista sopimuspoikkeamista vähennetään seuraavasta maksatuksesta seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko 1. Sopimuspoikkeamat perusvähennys / havainto (alv 0 %) A Tehtäviä ja/tai ajosuoritetta ei ole tehty annetunja/tai asianmukaisesti tai ajoja ei ole suoritettu sovitulla kalustolla/laitteistoilla/henkilöstöllä ja siitä ei ole erikseen sovittu Etapin kanssa. B Vastaanottopaikan (ja/tai nouto- tai toimituspisteen) toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen ja laiminlyönti. C Keräysvälinettä ei ole viety/sijoitettu takaisin oikealle paikalleen. 300 /tapaus tai -20 % urakkakorvauksesta 200 /tapaus 50 /tapaus D Tehtävälistaan merkitty virheellinen tapahtuma. 100 /tapaus E Sovitut kirjaukset logistiikanohjausjärjestelmään jätetty tekemättä. Tehtäviä ei ole suoritettu annetussa järjestyksessä. F Keräysvälineiden/tilojen lukitus jäänyt tekemättä tai kytkennät tekemättä. G Koulutuksesta pois jäänti ilman perusteltua syytä / vakinainen kuljettaja. H Tapaturmien tai läheltä - piti tapausten ilmoittamatta jättäminen tai vuosiyhteenvedon toimittamatta jättäminen Etapille. 200 /kerta 100 /kerta 200 /hlö 300 /kerta I Tehtäviä ei ole ajettu täydellä kuormalla vaikka se logistisesti olisi ollut järkevää. 300 /kerta

12 Urakkaohjelma Sivu 12 / 15 J Ulkopuolisten jätteiden kuljetus ilman että asiasta sovittu erikseen K Kilometrejä on mitattu vaikka on suoritettu omaa ajoa. 1. kerta kerta kerta oikeus irtisanoa sopimus 300 /kerta K Muu sopimusrikkomus 150 /kerta 8. Mahdolliset muutokset Vähennyksen määrää voidaan Etapin yhteyshenkilön päätöksellä sovitella, jos se on kohtuuttoman suuri esimerkiksi urakan kuukausimaksatukseen verrattuna. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos esimerkiksi (jäte)laki ja asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa toimintaan (vähäistä enemmän), vastaanottopaikka muuttuu, toiminta laajenee merkittävästi, urakka-alue muuttuu oleellisesti, ko. kuljetustoiminnassa tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden, tiedonsiirtotekniikassa tapahtuu oleellisia muutoksia, jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset tai tuottajavastuut aiheuttavat muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai keräysvälineiden tyhjennystiheyteen 9. Etapin jätehuolto-organisaatio 10. Urakoitsijan organisaatio Jätehuollon viranomaistoiminta kuuluu kunkin kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle sekä Lakeuden jätelautakunnalle. Jätehuollon toteutuksen järjestämisen kunnat ovat antaneet Etapin tehtäväksi. Yhteyshenkilönä urakoitsijaan toimii kuljetuksista vastaava henkilö ja toimintaan liittyvien eri osa-alueiden (esim. laskutus, reittien ylläpito) vastuuhenkilöt Etappi ilmoittaa urakoitsijalle ennen urakan aloittamista. Urakoitsijalla tulee olla suomenkielinen toiminnasta vastaava työnjohtaja tai vastaava yhdyshenkilö. Urakoitsijan yhdyshenkilön tulee olla päivittäistä yhteydenpitoa varten tavoitettavissa Etapin toimiston aukioloaikana.

13 Urakkaohjelma Sivu 13 / 15 Valitun urakoitsijan on mennessä annettava Etapille kirjallinen selvitys kaluston hankinnasta ja sen omistuksesta, varikkopalveluista, huoltopalveluista, selvitys liikenneluvista, selvitys jätetiedostoon liittymisestä, tieto käytettävästä työehtosopimuksesta, varautumisesta poikkeustilanteisiin, kuvaus henkilöstöstä ja arvio valmiudesta toteuttaa urakka. Urakoitsijan mahdollisesti käyttämistä aliurakoitsijoista ja heidän kuljetuskalustostaan, liikenneluvistaan ja näiden muutoksista, samoin kuin jätelain mukaisista ammattimaisen jätteenkuljetuksen ilmoittamisesta jätetiedostoon, on kirjallisesti ilmoitettava Etapille kuukausi ennen jätteenkuljetusurakan alkamista. 11. Keräysvälineet 12. Noudatettavat asiakirjat Keräysvälineet ja vastaavat ovat joko kiinteistön omia tai vuokrattuja. Sen sijaan Etappi omistaa (tai hallinnoin) omien toimipisteidensä keräysvälineet. Etapin omistamat keräysvälineet ovat numeroituja (tai varustettu muulla tunnisteella tai tehtävän tiedonannolla). Etapin jätehuoltokeskuksessa varastoidaan, Etapin omien toimipisteiden vaihtokeräyskalusto (pääsääntöisesti jäteasemien tyhjennykset hoidetaan ns. vaihtona eli täysinäisen tilalle toimitetaan varastosta tyhjä). Keräysvälineitä voi olla varastoituna myös muilla Etapin toimipisteillä tai varastoalueilla. Kuljetukseen kuuluvat keräysvälineet ovat siirtolavakiskoilla ja koukkutartunnoilla varustettuja esim. siirtolavat, puristimet, kombipuristimet, kontit, säiliöt jne. ja ovat suunniteltu kuljetettavaksi koukkulaitteella varustetulla ajoneuvolla ja ko. toimintaan tarkoitetussa peräkärryssä. Keräysvälineisiin kerätään joko hyödynnettäviä jakeita kuten esim. pahvia, betonia, lasi, energiajaetta jne. tai loppusijoitettavaksi tarkoitettuja jakeita tai muita ko. kuljetukseen soveltuvia materiaaleja. Toiminnassa on noudatettava jätelain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä ja kunnan jätehuoltomääräyksiä. Urakan ehdot on mainittu 1. urakkasopimuksessa 2. urakkaohjelmassa 3. muissa urakkaan liittyvissä sopimuksenliitteissä 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 2014 palveluhankinnoissa mainitut kohdat: , , 8., 9.2., 9.4., 9.6., 9.8., 9.9., 12., 13.6., 14., 16., 17., 18., 20., 21., 22., urakoitsijan tarjouksessa

14 Urakkaohjelma Sivu 14 / 15 Jos asiakirjat ovat keskenään ristikkäiset, ne pätevät yllä mainitussa järjestyksessä. Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolien välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 13. Vakuudet ja vastuut Vakuudet Urakoitsija asettaa hyväksyttävän omavelkaisen vakuuden, määrältään 10 % urakan arvioidusta vuoden (12 kk) laskutusarvosta, jota Etapilla on oikeus käyttää mm. hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla, niiden kulujen kattamiseen, joita Etapille aiheutuu uuden urakkakilpailun järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen urakoitsijan tilalle Vahingonvastuu ja vakuutukset Työsuojelu Vakuus tulee asettaa ennen toiminnan käynnistymistä (viimeistään kuukautta ennen). Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Urakoitsija vastaa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti voi aiheuttaa Etapille, kiinteistölle, niiden keräysvälineille, kolmansille osapuolille tai urakoitsijan omalle kalustolle ja henkilökunnalle. Urakoitsijalta edellytetään vähintään 0,5 M suuruista toiminnan vastuuvakuutusta, joka tulee esittää urakkasopimusta tehtäessä. Keräysvälineiden luonnollinen kuluminen ei kuulu vastuun piiriin. Urakoitsija vakuuttaa henkilökuntansa ja toimintansa lakisääteisillä ja tarvittavilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Urakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan on myös täytettävä urakoitsijalta edellytetyt vastuut ja vakuutukset.

15 Urakkaohjelma Sivu 15 / 15 Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Etapilla on valvontaoikeus urakoitsijan työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen. Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta Etappi voi tarkistaa urakoitsijan työsuojeluasiat urakoitsijan yksikössä. Urakoitsija ilmoittaa Etapille, joko tehtävän kuittauksessa tai erikseen läheltä piti tapauksista, tapaturmista sekä vaurioista Tarjouksen peruminen tai sopimuksen irtisanominen urakka-aikana Tarjouksen perumisesta valintailmoituksen jälkeen tai kesken urakkakauden vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen korvauksena peritään ero seuraavaksi halvimpaan tarjoukseen koko urakkakauden ajalta. Sekä kesken urakkakauden vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen vakuus jää tilaajalle kohdan 14.1 mukaisesti Ylivoimainen este Ylivoimaisen esteen ajaksi osapuolet vapautuvat tämän sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan. Normaaliin päiväjärjestykseen on palattava niin nopeasti kuin mahdollista esteen loputtua

URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS

URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS URAKKAOHJELMA POLTETTAVAN JÄTTEEN KULJETUS 1. Urakan muoto 2. Toimialue Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on euroa/keräilyvälineen tyhjennyskerta (alv 0%). Lisätehtävien osalta

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) Tekninen osasto 23.11.2015

JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) Tekninen osasto 23.11.2015 JOKIOISTEN KUNTA HANKINTAOHJELMA 1(5) HANKINTAOHJELMA Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle 1.2.2016 31.1.2017. Tätä hankintaohjelmaa

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015 1.7.2015 HANKINTAOHJELMA EKOPISTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET SEKÄ TILAAJAN KULJETUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN MUI DEN HYÖTYJÄTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET VESTIA OY:N OSAKASKUNNISSA 1. YLEISTÄ Vestia Oy on 16 Siika,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015

HANKINTAOHJELMA 1.7.2015 1.7.2015 HANKINTAOHJELMA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ BIOJÄTTEENKULJETUS SEKÄ ELINKEINOELÄMÄN JA JULKISEN TOIMINNAN SOPI MUSPOHJAINEN BIOJÄTTEENKULJETUS VESTIA OY:N OSAKASKUNNISSA 1. YLEISTÄ Vestia Oy on 16 Siika,

Lisätiedot

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle Hankintaohjelma 1/5 HANKINTAOHJELMA Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle 1.2.2017 30.4.2018. 1. YLEISTÄ Jokioisten kunnan hallinnassa

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään tämän urakkaohjelman sisältö sopimukseen sellaisenaan.

Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään tämän urakkaohjelman sisältö sopimukseen sellaisenaan. URAKKAOHJELMA Tässä urakkaohjelmassa esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETUKSESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 03.07.2015

URAKKAOHJELMA 03.07.2015 URAKKAOHJELMA 03.07.2015 SEKAJÄTTEEN TYHJENNYKSET MIKKELIN KAUPUNGIN, MIKALO OY:N JA MOAS OY:N KIINTEISTÖILLÄ SEKÄ MIKKELIN HAJA-ASUTUSALUEELLA JA HYÖTYJÄTTEIDEN TYHJENNYS METSÄSAIRILA OY:N TOIMINTA-ALUEELLA

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

PäUiäM^ PARASTA AIKAA.

PäUiäM^ PARASTA AIKAA. PäUiäM^ 6.3.2015 Pälkäneen kunta Tekninen lautakunta TEKNISEN OSASTON JA VESIHUOLTOLAITOKSEN KONETYÖT Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta (=tilaaja) pyytää tarjouksia kunnallisteknisiin rakennus-ja kunnossapitotöihin

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ VAIHTOLAVA + AUTONOSTURIPALVELUISTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kahden eri kokoluokan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi ehdin VIHDIN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY PALVELUSOPIMUS Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Vihdin jätevedenpuhdistamojen lietteiden käsittely palvelun tuottajan osoittamassa käsittelypaikassa

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot