2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset."

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA VAIHTOLAVAKULJETUKSET 1. Urakan muoto Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikköinä ovat kuljetus euroa/kilometri ja lavan operointi euroa/kpl (alv 0%). 2. Toimialue Lakeuden Etappi Oy:n toimialue pois lukien Alavus ja Ähtäri. 3. Urakan sisältö 3.1. Vaihtolavatehtävä Urakkaan kuuluvat kaikki Etapin vaihtolavakuljetukset. Vaihtolava eli vaihtolavakiskoilla varustettu kuormalava, - säiliö, kontti, kombipuristin, tms. (jatkossa keräysväline, tarkemmin kohdassa 11) Vaihtolavatehtävät pitävät sisällään keräysvälineiden kuljetuksen ja operoinnin (jatkossa tehtävät). Tehtävät ovat keräysvälineiden tyhjennystehtäviä, toimitus- ja noutotehtäviä tms. Etapin omilla toimipisteillä (kuten esim. Jätehuoltokeskus, jäteasemat, ekopisteet, aluekeräyspisteet) sekä Etapin asiakkaiden toimipisteillä (tarkemmin kohdassa 3.8.). Etappi suunnittelee säännöllisten kuljetustarpeidensa ja saamiensa tilausten mukaisesti urakoitsijalle päivittäiset tehtävälistat ja välittää ne sähköisenä ajoneuvoon. Tehtävien annot ja ohjaukset välitetään Etapin kuljetusjärjestelyn kautta käyttäen logistiikanohjausjärjestelmää vain poikkeustapauksissa muulla tavalla kuten esim. puhelimella Kuljetus Kuljetukseen sisältyvät kilometrit kun vaihtolavatehtävää suoritetaan. Tehtävään sisältyvät matkat kun vaihtolavaa kuljetetaan nouto, purku ja jättöpaikkojen välillä sekä kohdan 3.3. mukaisen operoinnin aikana. Kilometrien mittaaminen alkaa kun ensimmäinen kohdan 3.3. operointi aloitetaan ja mittaaminen päättyy kun saman kohdan 3.3. operointi päättyy. Mikäli urakoitsija päättää ajaa keräysvälineet varikolle tai muulle vastaavalle paikalle (ei jätehuoltokeskus tai muu Etapin toimipiste/keräysvälinevarasto), lopetetaan kilometrien mittaaminen siihen kohtaan kun lyhimmältä mahdolliselta vaihtolavatehtävän reitiltä poike- Sivu 1 / 15

2 Urakkaohjelma Sivu 2 / 15 taan. Vaihtolavatehtävän kilometrejä aloitetaan mittaamaan seuraavan kerran kun keräysvälineet palaavat lyhimmälle mahdolliselle reitille. Kuljetukseen ei sisälly urakoitsijan tauot, huollot ym. mitkä eivät sisälly varsinaiseen lavatehtävän työhön Operointi Operointiin sisältyy vaihtolavan auton päälle veto, laskeminen, tyhjentäminen, perävaunuun lastaaminen ja perävaunun purkaminen. Esimerkkejä tilanteista: Jäteasemalla kolmen keräysvälineen vaihto. Tyhjät välineet toimitetaan jäteasemalle ja paluukuormaan otetaan täydet välineet matkaan ja tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan välineet takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 6 kpl operointi yksikköhintaa (eur/kpl). Keräysvälineen tyhjennys. Keräysväline noudetaan kohteelta, se tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan takaisin kohteelle. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen vienti. Keräysväline toimitetaan kohteeseen. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen nouto. Keräysväline noudetaan kohteesta. Se tyhjennetään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan keräysväline takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 1 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) Keräysvälineen vaihto. Tyhjä keräysväline toimitetaan täyden tilalle ja täysi tyhjätään Etapin osoittamaan paikkaan ja palautetaan keräysväline takaisin varastoon. Urakoitsijalle maksetaan tehtävästä 2 kpl operointi yksikköhinta (eur/kpl) 3.4. Jätehuoltoa koskevien määräysten noudattaminen 3.5. Suoritemäärät Jätelain ja asetuksen sekä muun lainsäädännön lisäksi on noudatettava Etapin ohjeita ja alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä sekä kuntien erikseen antamia jätteiden keräystä koskevia määräyksiä. Urakan suoritteiden arvioidut vuotuiset määrät on esitetty tarjouslomakkeessa. Keväisin ja syksyisin tehtäviä voi olla enemmän kuin muina aikoina. Etappi voi halutessaan liittää kuljetusjärjestelmään myös yritysten, kaupan, teollisuuden ja tuottajayhteisöjen yms. keräysvälineitä. Keräilyvälineistö, asiakasmäärät ja tehtävienmäärät ovat jatkuvasti

3 Urakkaohjelma Sivu 3 / 15 muuttuvia Varautuminen muutoksiin 3.7. Vastaanottopaikat Mitkään tarjousasiakirjoissa esitetyt tehtävämäärätiedot (määrätiedot) eivät ole Etappia sitovia. Hyötykäytön uudelleen järjestäminen, viranomaismääräykset ja tuottajanvastuut saattavat aiheuttaa muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai keräilyvälineiden tyhjennystiheyteen. Aluekeräyspisteiden (ja tai ekopisteiden) osalta siirtyminen erityyppiseen keräysvälineiden kalustoon saattaa muuttaa vuotuisia tehtävämääriä. Mikäli kaluston siisteyden (kuormatilan pesu ja/tai desinfiointi) osalta annetaan ohjeita tai määräyksiä tulee urakoitsijan vastata annettujen määräysten noudattamisesta ilman eri korvausta. Pääsääntöisesti jätteet toimitetaan Etapin jätehuoltokeskukseen Ilmajoelle. Vastaanottopaikkoina voi olla myös muiden toimijoiden vastaanottopaikat tai Etapin muut toimipisteet. Etapin jätehuoltokeskus: Lakeuden Etappi Oy, Laskunmäentie 15, Pojanluoma (Ilmajoki). Avoinna ma-pe klo Loppusijoitusalueelle tai esikäsittelyyn menevä jäte toimitetaan Etapin jätehuoltokeskukseen sen aukioloaikana. Hyötykäyttöön menevien jätteiden osalta on mahdollista sopia muunlaisiakin toimitusaikoja. Kuorman tuonnista jätteenkäsittelypaikoille aukioloaikojen ulkopuolella ei ole mahdollista ellei Etappi anna siihen erillistä suostumustaan. Jätteet on normaalisti tuotava jätteenkäsittelypaikan aukioloaikoina niin, että auto on sulkemisaikaan mennessä poistunut. Vastaanottopaikoilla on noudatettava kulloinkin voimassa olevia toimintaohjeita. Toimittamisesta vaihtoehtoisille vastaanottopaikoille tulee sopia kirjallisesti Etapin ja urakoitsijan välillä ennen toimittamisen aloittamista. Etappi voi tehdä urakan kannalta vähäisiä muutoksia käsittelypaikkojen/vastaanottopaikkojen aukioloaikoihin. Juhlapyhien aikana käsittely-paikkoja/vastaanottopaikkoja voidaan pitää auki edellisistä aukioloajoista poiketen Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät

4 Urakkaohjelma Sivu 4 / 15 Urakoitsijan tehtävänä on annetun tehtävälistan mukaisesti suorittaa jokaiselle tehtävälle määritetyt tehtävät annetulla tavalla ja kalustolla. Tehtävät ovat normaaliin logistiikkaan kuuluvia tehtäviä kuten mm: - Etapin ja asiakkaiden keräyskaluston tyhjennykset. Osa tyhjennystehtävistä ovat ns. säännöllisiä (eli toistuu ennalta sovitun rytmin mukaisesti esim. viikon välein tai kahden viikonvälein jne. tai useasti viikon sisällä toistuvia tyhjennyksiä kuten Etapin biokaasulaitoksen rejektilavojen tyhjennykset). Osa tyhjennyksistä on tilauksen perusteella tapahtuvia. - Tehtävät, joiden suorittaminen on säädelty ajallisesti, tulee suorittaan annetun aikaikkunan mukaisesti (esim. tyhjennettävä ennen klo 16:00). Jäteasemien tehtävät tulee suorittaa niiden aukioloaikojen ulkopuolella. Aika- ja päiväsidonnaisuus huomioidaan tehtävien reitityksessä. - Kaluston siirtotehtävät eli tilatun keräyskaluston vieminen tai noutaminen sovittuun pisteeseen. Pisteinä voi olla, joko Etapin omat pisteet tai asiakkaiden kohteet (esim. asiakkaan tilaaman lavan toimittaminen). Keräysväline on tarkasti asetettava määriteltyyn paikkaan. Mikäli paikan suhteen on epäselvyyksiä, on kuljettajan otettava yhteyttä Etappiin tai muuhun tahoon, jos se on tehtävässä määritelty. - Kuljettajan/urakoitsijan tulee käyttää logistista ohjausjärjestelmää Etapin ja ohjelmistovalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja kirjata/kuitata kaikki tehtävään liittyvät toimenpiteet (esim. toimituspaikan kuittaus, painonkirjaus, kaluston paikkatietoa koskevat kuittaukset jne.). Lukittujen keräysvälineiden/tilojen tyhjennystapahtuman jälkeinen sulkeminen ja lukitseminen tulee tehdä. Kuten myös keräysvälineen mahdolliset suojalevyt tms. on laitettava huolellisesti paikalleen niin että laitteisto on turvallisesti käytettävissä. Mikäli kyseessä on sellaisen, puristinlaitteiston(esim. kombi) siirtäminen/ tyhjentäminen, mikä on kytkettynä sähköverkkoon (tai muuhun vastaavaan), kuuluu kaapelien (tai vastaavien) irrottaminen ja takaisin kytkeminen urakoitsijan tehtäviin. Kattamattomien keräysvälineiden (esim. betonilavojen) kuljetuksen aikainen peittäminen kuuluu urakoitsijan tehtäviin. Urakoitsijalla tulee olla tätä tarkoitusta varten omat suojaverkot/peitteet. Automaattipeitto sallitaan. Keräysvälineiden katot, ovet tms. tulee sulkea huolellisesti, ellei tehtävän annossa ole toisin ohjeistettu. Urakoitsija vastaa siitä, että kuljetukset hoidetaan lain mukaisesti. Tehtävissä annettuja (tai suullisesti annettuja) mahdollisia lisäohjeita on noudatettava huolellisesti. Ohjeet annetaan suomenkielellä.

5 Urakkaohjelma Sivu 5 / Ulkopuolisten jätteiden kuljetus Poikkeamat Mikäli urakoitsija suorittaa annetut tehtävät virheellisesti, korjaa urakoitsija virheen kustannuksellaan viipymättä (esim. toimitettu väärä keräysväline). Ennen keräysvälineen kyytiin ottamista on kuljettajan tarkistettava, että keräysväline on sellaisessa kunnossa että tehtävä voidaan turvallisesti suorittaa (esim. koukkulenkit, lukitukset). Mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet on välittömästi ilmoitettava Etapille ja toimittaa lava Etapin ilmoittamaan paikkaan. Kuljetuskalustolla ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli kiinteistön omistaja sen kieltää tai kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi se ei ole mahdollista ja ko. tapauksista on ilmoitettava välittömästi Etapille. Etapin tilaamassa kuljetuksessa ei saa kuljettaa muita keräysvälineitä, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli urakoitsija rikkoo tätä kuljetuskieltoa, on sanktiomaksu ensimmäiseltä kerralta 500,00 ja toiselta kerralta 1000,00. Kolmannesta kuljetuskiellon rikkomisesta Etapilla on oikeus irtisanoa urakkasopimus välittömästi. Urakoitsija voi käyttää kalustoaan muuhun kuljetustoimintaa urakan ulkopuolisena aikana (niinä aikoina, kun Etapin urakan mukaiset tehtävät on suoritettu). Keräysvälineiden tyhjennyksen yhteydessä urakoitsija on velvollinen ottamaan talteen myös keräysvälineen vieressä oleva tyhjennettävää jätejaetta oleva jae niin pyydettäessä sekä tarvittaessa siivoamaan puristimen edessä/välissä olevat epäpuhtaudet (huom. irtosäiliöt). Mikäli urakoitsija vaurioittaa Etapin, asiakkaan (tai kolmannen osapuolen) keräysvälinettä, jätekatosta, pihaa tai muuta omaisuutta on urakoitsija velvollinen sopimaan asiasta kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa ensi tilassa. Asiasta tulee ilmoittaa myös välittömästi Etapille. Mikäli keräysväline sisältää siihen kuulumatonta jätettä tai on painonsa tai teknisen kuntonsa takia kuormauskelvoton on urakoitsijan ilmoitettava siitä välittömästi Etapille. Mikäli tehtävä jätetään suorittamatta urakoitsijasta johtuvasta syystä, on se suoritettava viimeistään seuraavana päivänä tapahtumasta tai asian tiedoksisaannista uhalla, että tyhjennys voidaan teettää Etapin toimesta muulla tavalla ja vähentää muodostuneet kustannukset urakoitsijan saatavista näin toimitaan myös, jos tehtävän suoritusta ei ole mahdollista siirtää seuraavalle päivälle tai toiseen ajankohtaa. Mikäli tyhjennettäessä jäte on jäänyt jumiin tyhjennysvälineeseen pyydetään purkuun apua Etapilta. Odotukseen kuluvasta ajasta ei

6 Urakkaohjelma Sivu 6 / 15 makseta urakoitsijalle Kuljetuskalusto ja kuljettajat Mikäli vaa alle joudutaan jonottamaan punnitusvuoroa tai purkuun/lastaukseen pitää odottaa, niin odotukseen kuluvasta ajasta ei makseta urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa varautumisensa päivittäisen kuljetuksen hoitamiseen kaluston (esim. auton tai ajoneuvotietokoneen) rikkoutumisen tms. esteen sattuessa ja mikäli tehtävien suorittaminen vaatii useamman kaluston. Urakassa käytetään kuorma-autoa (-autoja) ja perävaunua, joiden tulee olla Suomeen rekisteröityjä ja hyväksytysti katsastettuja. Autossa pitää olla varustettuna tarkoitukseen soveltuvalla koukkulaitteistolla, jolla voidaan käsitellä myös normaalia lyhyempiä keräysvälineitä (alle 6 m). Kuorma-autolla on voitava kuljettaa lavoja Vmax = 40 m3, auton kokonaispaino vähintään 26 t. Perävaunussa on voitava kuljettaa 2 kpl lavoja Vmax = 40 m3, yhdistelmän kokonaispaino minimissään 60 tn. Urakassa käytettävien ajoneuvojen ja niiden lisälaitteiden sekä perävaunun on oltava ehjiä, kyseiseen tehtävään soveltuvia ja täytettävä lakien, asetusten ja määräysten sille asettamat vaatimukset. Ajoneuvokaluston tulee olla teknisesti kunnossa. Ajoneuvoissa tulee olla voimassa olevat liikenne- ja toimintaan tarvittavat luvat ja varusteet. Autojen moottorin tulee olla luokitukseltaan vähintään EURO 4. Olosuhteiden niin vaatiessa tulee autoissa olla riittävä varustus liukkauden varalle. Autojen moottoreissa, voimansiirrossa eikä hydrauliikkajärjestelmässä saa olla sellaisia nestevuotoja, jotka aiheuttavat haittaa asukkaille ja ympäristölle. Autossa on oltava mukana siivousvälineet, joilla voidaan puhdistaa tehtävän suorittamisen yhteydessä mahdollisesti sattuneet roskaantumiset. Mukana on oltava myös imeytysainetta mahdollisten nestevuotojen imeyttämistä varten. Kuljettajien tulee olla ammattitaitoisia ja tehtäväänsä koulutettuja sekä vaadittavat pätevyydet omaavia. Urakoitsijan henkilökunnan tulee pitää yllä hyviä suhteita Etapin asiakkaisiin sekä luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa Etapista, sekä välittää Etapille mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot. Epäselvissä asioissa, mikäli kuljettaja ei osaa neuvoa asiakasta, pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Etappiin. Urakoitsija tai kuljettaja ei saa hyödyntää tai ilmaista muille tietoonsa saamia tilaajaorganisaation toimintamalleja, tai ammatti- ja liikesalaisuuksia.

7 Urakkaohjelma Sivu 7 / 15 Urakoitsijalla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat tilaajan kuljetusliikkeen käyttöön luovuttamia tietoja/tiedostoja. Salassapitovelvollisuus tulee saattaa koko henkilökunnan tietoon. Urakoitsijalle ei ole lupaa käyttää Etapin luovuttamia asiakastietoja muuhun kuin urakan suorittamiseen. Toimitus-, nouto- ja purkupaikoilta tai kuormasta materiaalin ottaminen tai vienti muualle kuin tässä tilaajan osoittamiin paikkoihin on kielletty. Kuljettajilla on näkyvä kuvallinen tunniste. Autoissa tulee olla ohjaamoon sivustalle teipattu tai muutoin merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Urakoitsijan on pääsääntöisesti käytettävä omaa kalustoaan. Etappi voi hyväksyä aliurakoitsijan käytön ja työyhtymän muodostamisen. Tämä on selkeästi esitettävä urakkatarjouksessa. Palveluhankinnan sisällön mukaiset edellytykset on kuitenkin aina täytettävä. Urakoitsija ei voi vaihtaa ilmoittamaansa aliurakoitsijaa ilman Etapin kirjallista suostumusta. 4. Laatujärjestelmä ja keräysjärjestelmän kehittäminen Etapilla on sertifioitu toimintajärjestelmä. Urakoitsijan on sitouduttava toimimaan Etapin toimintajärjestelmän ja ohjeiden mukaisesti. Urakka-aikana Etapilla on oikeus suorittaa auditointeja / tarkastuksia katsomansa tarpeen mukaisesti haluamana ajankohtana. Urakoitsijalla on korjausvelvollisuus mahdollisten esille tulleiden puuteiden osalta tilaajan asettaman määräajan puitteissa. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää kuvaus myös työsuojeluasioiden hoidosta yhtiössään/yksikössään(myös aliurakoitsijan osalta). Kuvaus on esitettävä 1 kuukauden kuluessa Etapin pyynnöstä. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää tilastoraportti työtapaturmista ja läheltä piti - tilanteista. Raportti on esitettävä 1 kuukauden kuluessa Etapin pyynnöstä. Urakoitsijan tulee osallistua Etapin järjestämiin toimintajärjestelmä ja ympäristökoulutuksiin. Urakoitsijan tulee sitoutua kehittämään yhteistyössä Etapin kanssa jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmiä ympäristöystävällisempien ja kustannustehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi. Aikatauluista, toimenpiteistä ja mahdollisista kustannuksista sekä vaikutuksista urakkahintaan sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 5. Tiedon siirto ja logistiikan ohjaus

8 Urakkaohjelma Sivu 8 / 15 Urakassa tullaan käyttämään logistiikanohjausjärjestelmään, jota urakoitsijan tulee käyttää Etapin ja ohjelmistotoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Sovitut tiedot kirjataan (kuitataan) ajoneuvoissa kuljettajan toimesta järjestelmään. Logistiikanohjausjärjestelmään käyttämistä varten urakoitsijalla tulee olla ajoneuvoissa ajoneuvotietokoneet tähän tarvittavilla lisälaitteilla(esim. GPS-vastaanotin, tarvittaessa ulkopuoliset näppäimet). Urakoitsija vastaa ajoneuvotietokoneiden ja lisälaitteiden hankintakustannuksista. Urakoitsijan laitteiden ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpito sekä käyttäjäkoulutus ja kaikki tiedonsiirtoon liittyvät laitteistot ja liittymät (ja liittymän käyttökustannukset) vastaa urakoitsija. Etappi hankkii ohjelmiston käyttöä varten tarvittavat ohjelmistolisenssit ja vastaa niiden kustannuksista yhden ajoneuvon osalta, mikäli urakoitsija käyttää urakansuorittamiseen yhtäaikaisesti toista tai useampaa ajoneuvoa vastaa urakoitsija itse ohjelmistojen lisenssikustannuksista (hankinta kustannus noin 3000,00 alv 0%). Etappi ohjaa kuljetuslogistiikkaa reitittämällä ja järjestelemällä tehtävät tehtävälistoiksi. Tehtävälistat ja tehtävät siirtyvät automaattisesti ajoneuvotietokoneelle. Kohteiden joiden keräysvälineet ovat säännönmukaisessa tyhjennyksessä, muodostuvat tehtävät automaattisesti oikealle toimenpidepäivälle. Logistiikanohjausjärjestelmään luodaan tilausten mukaiset tyhjennys ja toimenpide tarpeet tehtäviksi ja Etapin ajojärjestely siirtää ne oikeille tehtävälistoille urakoitsijan suoritettavaksi. Ajojärjestely seuraa myös Etapin omien kohteiden keräysvälineiden täyttöasteita ja ohjaa niiden tyhjennyksiä niin, että logistiikka olisi mahdollisimman tehokasta ja keräyskaluston kuin ajoneuvokaluston käyttöaste olisi mahdollisimman tehokasta. Ajot tulee aina suorittaa täydellä kuormalla (kolme keräysvälinettä kyydissä) mikäli se logistisesti on järkevää.. Muutostietoja voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse, sähköpostilla ja / tai paikkatietojärjestelmän kautta. Tietojen välittämiseksi autoon tulee olla puhelinyhteys. 6. TOIMINNASSA TARVITTAVAT TIEDOT 6.1. Tehtävälista Urakoitsija merkitsee/ kuittaa tehtäviin / tehtävälistaan huolellisesti erikseen sovittavia merkintöjä, kuten esimerkiksi puhelimitse ja/tai paikkatietojärjestelmän avulla annettujen tilausten täyttymiset punnitustapahtumat keräyskaluston kyytiin otot ja kyydistä pois jätöt. keräyskaluston ja/tai nouto- tai toimituspisteen paikannukset ajo-opastus tiedot

9 Urakkaohjelma Sivu 9 / 15 taukoajat ja syyt keräysvälineen tai jätetilan likaisuudesta, tyhjentämättä jättämiset ja syyt niihin pyydetyn keräysvälineen täyttöaste keräysvälineen mitoitusta varten, toimenpiteestä sovitaan erikseen, laatuongelmista keräysvälineen paino (purkupaikalta saatu kuorman nettopaino) tulee tallentaa paikkatietojärjestelmään (sekä suorittaa kuorman lopetus paikkatietojärjestelmään). ajoneuvon kilometrimäärän (mittarin lähtökilometrit ja reitin lopetuskilometrit) niin pyydettäessä. keräysvälineen sovitut kuutiotiedot (siinä tapauksessa, että painotietoja ei ole saatavissa) niin pyydettäessä. Ajolistat muodostuvat logistiikan ohjausjärjestelmästä automaattisesti tehtävälistoiksi, jotka ovat ladattavissa ajoneuvotietokoneelle edellisenä päivänä. Tehtävälistoille voi tulla ajopäivän ja illan aikana muutoksia tilattujen tarpeiden johdosta tai muiden muutosten johdosta. Tehtävän ja tehtävälistan tapahtumat ja sovitut poikkeamatiedot sekä muut sovitut tiedot kirjataan ja kuitataan kuljettajan toimesta pakkatietojärjestelmään Etapin ja ohjelmistotoimittajan antamien toimintaohjeiden mukaisesti. Vaillinaisesti tai puutteellisesti täytetyistä/korjatuista tehtävälistoista ja aineistosta urakoitsijan tulee korvata Etapille aiheutuvat työ- yms. kustannukset, jotka voidaan vähentää urakoitsijan tulevista saatavista. Palautettava ajolista on virallinen asiakirja, jonka oikeellisuuden urakoitsija vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköisessä siirrossa siirrosta jäävä merkintä on em. vahvistus. Mikäli, joudutaan tilapäisesti toimimaan paperilistojen perusteella, tulee asia sopia etukäteen Etapin kanssa ja tapahtuneesta tulee tehdä ja toimittaa Etapille kirjallinen selvitys. Toiminta tulee saattaa mahdollisimman nopeasti normaaliksi (yksi päivä ellei muuta ole Etapin kanssa sovittu kirjallisesti). Paperiseen tehtävälistaan merkitään kaikki samat merkinnät kuin sähköiseenkin. Merkinnöin varustettu ajolista palautetaan Etapin toimistoon ja varustetaan päiväyksellä ja kuljettajan allekirjoituksella Huomautukset Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan Etapille havaitsemistaan epäkohdista kuten esim. keräysvälineen rikkinäisyydestä/ rikkoutumisesta tyhjennyksen yhteydessä, keräysvälineen soveltumattomuudesta,

10 Urakkaohjelma Sivu 10 / Valvonta kulkutien kelvottomuudesta tai sisältämästä keräysvälineeseen kuulumattomasta jätteestä. sopimattomista lisäjätteistä Urakoitsijan on huolehdittava, ottaen huomioon jätelain määräykset, ettei kuljeteta vastaanottopaikoille sellaisia jätteitä, joita käsittelypaikalle ei saa viedä (esim. vaaralliset jätteet). Keräilyvälineen normaalin käsittelyn yhteydessä ilmi tulevista kyseiseen jätteenkeräykseen kuulumattomista jätteistä, tulee kuljettajan välittömästi ilmoittaa Etapille. Keräysvälineen sisältäessä erityis-, riski tai vaarallista jätettä on keräysväline ehdottomasti jätettävä tyhjentämättä ja asia on tuotava välittömästi Etapin tietoon, joka antaa jatkotoimenpideohjeet. Etapilla on oikeus tarkastaa ja seurata urakoitsijan toimintaa niin kuljetusreiteillä kuin nouto- ja toimitus- tai purkupisteillä Koulutus Urakoitsijan ja hänen kuljettajiensa tulee osallistua Etapin järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä toimia annettujen ohjeiden ja hyvien tapojen mukaisesti. Uusien kuljettajien/henkilöstön tulee suorittaa toimintajärjestelmän mukaisesti perehdyttämiskoulutus tms. välittömästi työsuhteen alkamisen jälkeen. Urakoitsijan on nimettävä ja ilmoitettava tilaajalle uusien työntekijöiden kouluttamisesta vastuussa oleva henkilö, joka vastaa siitä, että annetut tehtävät pystytään hoitamaan urakkaohjelman mukaisesti. 7. MAKSUT JA MAKSUAJAT 7.1. Maksuehdot ja oikaisut Etappi toimittaa urakoitsijalle tehtävien suorituksiin käytetyn yhteenvedon kalenterikuukausittain, jonka perusteella urakoitsija tekee laskun kuljetuksista. Mikäli käytäntö muuttuu, niin siitä sovitaan erikseen urakoitsijan kanssa. Maksuaika on 21 pv netto ja viivästyskorko Suomen Pankin ilmoittaman viivästyskoron suuruinen. Puolin ja toisin tapahtuneista virheellisyyksistä laskutuksessa on huomautettava välittömästi. Virheellisyydet oikaistaan seuraavien maksujen yhteydessä. Hinnat sidotaan Tilastokeskuksen Kuorma-autoliikenteen (Keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot) kustannusindeksiin (Indeksin aloitusvuosi 2010=100). Hinnantarkistus tehdään vuosittain..

11 Urakkaohjelma Sivu 11 / 15 Ensimmäinen urakka-aikainen hinnan tarkistus (korotus/alennus) tehdään vuoden 2017 alusta. Hintojen korjaus tehdään kuluneen vuoden 2016 lokakuun indeksin mukaisesti. Alkupistelukuna käytetään lokakuun 2015 pistelukua. Korjatut hinnat otetaan käyttöön Vastaavasti menetellään seuraavina vuosina koko ko. urakan kestoajan. Tarkistuspistelukuna käytetään kunkin kalenterivuoden lokakuun pistelukua Sopimuspoikkeamat ja sanktiomaksut Etappi valvoo tämän sopimuksen noudattamista tekemällä sopimuskatselmuksia sekä seuraamalla toimintaa, raportteja ja asiakaspalautteita. Katselmuksia ja valvontaa tehdään kuljetuskalustolle ja sen varusteille, toiminnalle urakka-alueella sekä muille sopimuksessa edellytetyille toiminnoille. Havaituista sopimuspoikkeamista vähennetään seuraavasta maksatuksesta seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukko 1. Sopimuspoikkeamat perusvähennys / havainto (alv 0 %) A Tehtäviä ja/tai ajosuoritetta ei ole tehty annetunja/tai asianmukaisesti tai ajoja ei ole suoritettu sovitulla kalustolla/laitteistoilla/henkilöstöllä ja siitä ei ole erikseen sovittu Etapin kanssa. B Vastaanottopaikan (ja/tai nouto- tai toimituspisteen) toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen ja laiminlyönti. C Keräysvälinettä ei ole viety/sijoitettu takaisin oikealle paikalleen. 300 /tapaus tai -20 % urakkakorvauksesta 200 /tapaus 50 /tapaus D Tehtävälistaan merkitty virheellinen tapahtuma. 100 /tapaus E Sovitut kirjaukset logistiikanohjausjärjestelmään jätetty tekemättä. Tehtäviä ei ole suoritettu annetussa järjestyksessä. F Keräysvälineiden/tilojen lukitus jäänyt tekemättä tai kytkennät tekemättä. G Koulutuksesta pois jäänti ilman perusteltua syytä / vakinainen kuljettaja. H Tapaturmien tai läheltä - piti tapausten ilmoittamatta jättäminen tai vuosiyhteenvedon toimittamatta jättäminen Etapille. 200 /kerta 100 /kerta 200 /hlö 300 /kerta I Tehtäviä ei ole ajettu täydellä kuormalla vaikka se logistisesti olisi ollut järkevää. 300 /kerta

12 Urakkaohjelma Sivu 12 / 15 J Ulkopuolisten jätteiden kuljetus ilman että asiasta sovittu erikseen K Kilometrejä on mitattu vaikka on suoritettu omaa ajoa. 1. kerta kerta kerta oikeus irtisanoa sopimus 300 /kerta K Muu sopimusrikkomus 150 /kerta 8. Mahdolliset muutokset Vähennyksen määrää voidaan Etapin yhteyshenkilön päätöksellä sovitella, jos se on kohtuuttoman suuri esimerkiksi urakan kuukausimaksatukseen verrattuna. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimukseen tehtävistä muutoksista, jos esimerkiksi (jäte)laki ja asetus muuttuvat niin, että muutos vaikuttaa toimintaan (vähäistä enemmän), vastaanottopaikka muuttuu, toiminta laajenee merkittävästi, urakka-alue muuttuu oleellisesti, ko. kuljetustoiminnassa tapahtuu oleellista kehittymistä, joka halutaan ottaa käyttöön kesken sopimuskauden, tiedonsiirtotekniikassa tapahtuu oleellisia muutoksia, jätteen hyötykäytön järjestäminen, viranomaismääräykset tai tuottajavastuut aiheuttavat muutoksia urakkaan, jätteen määrään tai keräysvälineiden tyhjennystiheyteen 9. Etapin jätehuolto-organisaatio 10. Urakoitsijan organisaatio Jätehuollon viranomaistoiminta kuuluu kunkin kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle sekä Lakeuden jätelautakunnalle. Jätehuollon toteutuksen järjestämisen kunnat ovat antaneet Etapin tehtäväksi. Yhteyshenkilönä urakoitsijaan toimii kuljetuksista vastaava henkilö ja toimintaan liittyvien eri osa-alueiden (esim. laskutus, reittien ylläpito) vastuuhenkilöt Etappi ilmoittaa urakoitsijalle ennen urakan aloittamista. Urakoitsijalla tulee olla suomenkielinen toiminnasta vastaava työnjohtaja tai vastaava yhdyshenkilö. Urakoitsijan yhdyshenkilön tulee olla päivittäistä yhteydenpitoa varten tavoitettavissa Etapin toimiston aukioloaikana.

13 Urakkaohjelma Sivu 13 / 15 Valitun urakoitsijan on mennessä annettava Etapille kirjallinen selvitys kaluston hankinnasta ja sen omistuksesta, varikkopalveluista, huoltopalveluista, selvitys liikenneluvista, selvitys jätetiedostoon liittymisestä, tieto käytettävästä työehtosopimuksesta, varautumisesta poikkeustilanteisiin, kuvaus henkilöstöstä ja arvio valmiudesta toteuttaa urakka. Urakoitsijan mahdollisesti käyttämistä aliurakoitsijoista ja heidän kuljetuskalustostaan, liikenneluvistaan ja näiden muutoksista, samoin kuin jätelain mukaisista ammattimaisen jätteenkuljetuksen ilmoittamisesta jätetiedostoon, on kirjallisesti ilmoitettava Etapille kuukausi ennen jätteenkuljetusurakan alkamista. 11. Keräysvälineet 12. Noudatettavat asiakirjat Keräysvälineet ja vastaavat ovat joko kiinteistön omia tai vuokrattuja. Sen sijaan Etappi omistaa (tai hallinnoin) omien toimipisteidensä keräysvälineet. Etapin omistamat keräysvälineet ovat numeroituja (tai varustettu muulla tunnisteella tai tehtävän tiedonannolla). Etapin jätehuoltokeskuksessa varastoidaan, Etapin omien toimipisteiden vaihtokeräyskalusto (pääsääntöisesti jäteasemien tyhjennykset hoidetaan ns. vaihtona eli täysinäisen tilalle toimitetaan varastosta tyhjä). Keräysvälineitä voi olla varastoituna myös muilla Etapin toimipisteillä tai varastoalueilla. Kuljetukseen kuuluvat keräysvälineet ovat siirtolavakiskoilla ja koukkutartunnoilla varustettuja esim. siirtolavat, puristimet, kombipuristimet, kontit, säiliöt jne. ja ovat suunniteltu kuljetettavaksi koukkulaitteella varustetulla ajoneuvolla ja ko. toimintaan tarkoitetussa peräkärryssä. Keräysvälineisiin kerätään joko hyödynnettäviä jakeita kuten esim. pahvia, betonia, lasi, energiajaetta jne. tai loppusijoitettavaksi tarkoitettuja jakeita tai muita ko. kuljetukseen soveltuvia materiaaleja. Toiminnassa on noudatettava jätelain ja -asetuksen sekä muun lainsäädännön määräyksiä ja kunnan jätehuoltomääräyksiä. Urakan ehdot on mainittu 1. urakkasopimuksessa 2. urakkaohjelmassa 3. muissa urakkaan liittyvissä sopimuksenliitteissä 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 2014 palveluhankinnoissa mainitut kohdat: , , 8., 9.2., 9.4., 9.6., 9.8., 9.9., 12., 13.6., 14., 16., 17., 18., 20., 21., 22., urakoitsijan tarjouksessa

14 Urakkaohjelma Sivu 14 / 15 Jos asiakirjat ovat keskenään ristikkäiset, ne pätevät yllä mainitussa järjestyksessä. Asioista, joista asiakirjoissa ei ole mainintaa, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolien välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 13. Vakuudet ja vastuut Vakuudet Urakoitsija asettaa hyväksyttävän omavelkaisen vakuuden, määrältään 10 % urakan arvioidusta vuoden (12 kk) laskutusarvosta, jota Etapilla on oikeus käyttää mm. hintaeron kattamiseen, jos urakoitsijan laiminlyönnin tai konkurssin vuoksi tehtävä kokonaan tai osittain joudutaan teettämään kalliimmalla tavalla, niiden kulujen kattamiseen, joita Etapille aiheutuu uuden urakkakilpailun järjestämisestä toisen urakoitsijan löytämiseksi tehtävänsä lopettaneen urakoitsijan tilalle Vahingonvastuu ja vakuutukset Työsuojelu Vakuus tulee asettaa ennen toiminnan käynnistymistä (viimeistään kuukautta ennen). Vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Urakoitsija vastaa liikennevakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen lisäksi niistä vahingoista, joita urakoitsijan toiminta tai laiminlyönti voi aiheuttaa Etapille, kiinteistölle, niiden keräysvälineille, kolmansille osapuolille tai urakoitsijan omalle kalustolle ja henkilökunnalle. Urakoitsijalta edellytetään vähintään 0,5 M suuruista toiminnan vastuuvakuutusta, joka tulee esittää urakkasopimusta tehtäessä. Keräysvälineiden luonnollinen kuluminen ei kuulu vastuun piiriin. Urakoitsija vakuuttaa henkilökuntansa ja toimintansa lakisääteisillä ja tarvittavilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Urakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan on myös täytettävä urakoitsijalta edellytetyt vastuut ja vakuutukset.

15 Urakkaohjelma Sivu 15 / 15 Urakoitsija toimii työsuojelun valvontalain tarkoittamassa mielessä itsenäisenä yrittäjänä ja vastaa siten oman ja aliurakoitsijansa työn turvallisuudesta ja tarvittavien ilmoitusten teosta. Etapilla on valvontaoikeus urakoitsijan työhön ja siitä maksettavaan korvaukseen. Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta Etappi voi tarkistaa urakoitsijan työsuojeluasiat urakoitsijan yksikössä. Urakoitsija ilmoittaa Etapille, joko tehtävän kuittauksessa tai erikseen läheltä piti tapauksista, tapaturmista sekä vaurioista Tarjouksen peruminen tai sopimuksen irtisanominen urakka-aikana Tarjouksen perumisesta valintailmoituksen jälkeen tai kesken urakkakauden vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen korvauksena peritään ero seuraavaksi halvimpaan tarjoukseen koko urakkakauden ajalta. Sekä kesken urakkakauden vastoin urakkasopimusta irtisanotun sopimuksen vakuus jää tilaajalle kohdan 14.1 mukaisesti Ylivoimainen este Ylivoimaisen esteen ajaksi osapuolet vapautuvat tämän sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan. Normaaliin päiväjärjestykseen on palattava niin nopeasti kuin mahdollista esteen loputtua

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA SOPIMUS xxx KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Lohjan kaupunki tekninen toimi (jäljempänä "Tilaaja" tai "Kunta") Y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11 5 MITTAUS...

1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11 5 MITTAUS... HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 17.5. 2004 SISÄLLYSLUETTELO Luku Sivu 1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...1 3. Palvelun toimittaminen... 2 4. Palvelun

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014

Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa 30.4.2014 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen saneeraus osa 3/3 länsiosa URAKKAOHJELMA 2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA... 5 1.1 URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016

TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 105/2015 1 (5) 13.3.2015 TARJOUSPYYNTÖ KUNNALLISTEKNISEEN RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVISTA TYÖKONEISTA LISÄLAITTEINEEN TYÖKAUSINA 2015 JA 2016 Janakkalan kunnan tekniikka ja ympäristö sekä

Lisätiedot