Tiukemmat rajat lapsipotilaiden virtsan takaisinvirtauksen leikkaushoidolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiukemmat rajat lapsipotilaiden virtsan takaisinvirtauksen leikkaushoidolle"

Transkriptio

1 katsaus Mika Venhola LT, apulaisylilääkäri OYS, lasten ja nuorten tulosyksikkö Matti Uhari professori OYS, lasten ja nuorten tulosyksikkö Kirjallisuutta 1 Mori R, Lakhanpaul M, Verrier-Jones K. Diagnosis and management of urinary tract infection in children: summary of NICE guidance. Br Med J 2007;335: Roberts KB. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011;128: Lines D. 15th century ureteric reflux. Lancet 1982;320: Hutch JA. Vesico-ureteral reflux in the paraplegic: cause and correction. J Urol 2002;167: Discussion Hodson CJ, Edwards D. Chronic pyelonephritis and vesico-ureteric reflex. Clin Radiol 1960;11: Hodson CJ. Formation of renal scars with special reference to reflux nephropathy. Contrib Nephrol 1979;16: Hodson CJ, Maling TM, McManamon PJ, Lewis MG. The pathogenesis of reflux nephropathy (chronic atrophic pyelonephritis). Br J Radiol 1975;Suppl 13: Ransley PG. Intrarenal reflux: anatomical, dynamic and radiological studies-part I. Urol Res 1977;5: Ransley PG, Risdon RA. The pathogenesis of reflux nephropathy. Contrib Nephrol 1979;16: Ransley PG, Risdon RA. Reflux nephropathy: effects of antimicrobial therapy on the evolution of the early pyelonephritic scar. Kidney Int 1981;20: Smellie JM. Urinary tract infection, vesicoureteric reflux, and renal scarring. Semin Urol 1986;4: Kincaid-Smith P, Becker G. Reflux nephropathy and chronic atrophic pyelonephritis: a review. J Infect Dis 1978;138: Arze RS, Ramos JM, Owen JP ym. The natural history of chronic pyelonephritis in the adult. Q J Med 1982;51: Fenton S, Desmeules M, Copleston P ym. Renal replacement therapy in Canada: a report from the Canadian Organ Replacement Register. Am J Kidney Dis 1995;25: Vertaisarvioitu VV Tiukemmat rajat lapsipotilaiden virtsan takaisinvirtauksen leikkaushoidolle Virtsan takaisinvirtausta on pidetty virtsatietulehduksen riskitekijänä, joka voi aiheuttaa lapselle virtsatietulehduksen lisäksi myös munuaisvaurioita. Takaisinvirtauksen diagnostiikan ja hoidon on oletettu vähentävän munuaisvaurioiden ja niistä mahdollisesti seuraavien verenpainetaudin sekä munuaisten vajaatoiminnan ilmaantumista. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on aiheellista muuttaa tätä käsitystä, ja virtsan takaisinvirtauksen tutkimus- ja hoitokäytäntöjä tulisi arvioida uudelleen. Koska virtsan takaisinvirtauksen etsiminen ja hoito eivät ilmeisesti tuota lapselle terveyshyötyä tai paranna hänen elämänlaatuaan, näille tutkimuksille ja hoidoille tulee asettaa tiukat rajat. Lapsipotilaan virtsan takaisinvirtaus häviää usein itsestään, eikä terve munuainen vaurioidu virtsan takaisinvirtauksesta. Lapsen virtsateiden rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta on pidetty syynä virtsan takaisinvirtaukselle virtsarakosta ylempiin virtsateihin (vesikoureteraalinen refluksi). Tämän on ajateltu altistavan lapsen virtsatietulehduksille. Takaisinvirtauksen kirurgisella korjauksella on oletettu saavutettavan terveet virtsatiet. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on aiheellista muuttaa käsityksiämme virtsan takaisinvirtauksen merkityksestä ja korjata tutkimus- sekä hoitokäytäntöjämme. Britanniassa ja Yhdysvalloissa asiaan on reagoitu antamalla uusia kansallisia ohjeistuksia lasten virtsatieinfektion ja virtsan takaisinvirtauksen tutkimuksista ja hoidosta (1,2). Tässä katsauksessa käymme läpi, miten viime vuosikymmeninä käsitykset lasten vesikoureteraalisen refluksin diagnostiikasta ja hoidosta ovat muuttuneet, ja esitämme asiasta oman ehdotuksemme. Virtsan takaisinvirtaus on tunnettu ilmiönä jo pitkään (3). Hutch osoitti vuonna 1952, että alaraajahalvautuneet miehet sairastivat usein samanaikaisesti vesikoureteraalista refluksia ja kroonista virtsatietulehdusta. Nämä havainnot yleistettiin koskemaan myös lapsia (4). Hodson ja Edwards raportoivat vuonna 1960, että heidän hoitamillaan vesikoureteraalista refluksia sairastavilla potilailla oli munuaisarpia (5). Eläinkokeiden perusteella nämä tutkijat olettivat virtsan takaisinvirtauksen aiheuttavan pysyviä munuaisvaurioita ilman virtsatietulehduksiakin (6,7). Tilaa, jossa refluksipotilailla todettiin munuaisparenkyymin poikkeavuuksia, alettiin kutsua refluksinefropatiaksi, vaikka munuaislöydösten ja virtsan takaisinvirtauksen välinen yhteys oli vain arvailujen varassa. Oletuksena oli, että virtsan takaisinvirtauksen painevaikutus munuaisparenkyymiin vioittaa munuaisen kuorikerrosta. Myöhemmin tehdyissä eläinkokeissa havaittiin, että virtsan takaisinvirtaus aiheuttaa kuvattuja muutoksia vain, jos virtsarakon tyhjeneminen on keinotekoisesti estynyt (8,9). Normaalipaineisessa virtsarakossa takaisinvirtaus ei aiheuttanut munuaismuutoksia, mutta yhdessä virtsatietulehduksen kanssa se sai aikaan munuaisvaurioita (10). Tutkijat esittivät, että virtsan takaisinvirtauksen yhteydessä jo yksikin munuaistason virtsatieinfektio voi aiheuttaa pysyvän arven munuaisparenkyymiin. Syntyi käsitys, että takaisinvirtaus on ihmisellä patologinen ilmiö. Kun sitten systemaattisesti kuvattiin virtsatieinfektion sairastaneiden lasten virtsa teitä, todettiin noin kolmasosalla heistä takaisinvirtausta (11). Yleisesti oletettiin, että virtsan takaisinvirtauksen esiintyvyys terveillä lapsilla oli 1 2 % ilman mitään laajoja vakuuttavia vertailututkimuksia. Munuaisvaurioiden aiheuttamisen kautta virtsan takaisinvirtauksen katsottiin olevan myös verenpainetaudin (12,13) ja munuaisen kroonisen vajaatoiminnan riskitekijä (14,15,16). Virtsan takaisinvirtauksen merkitys katsottiin niin tärkeäksi, että useissa maissa luotiin oh 660

2 tieteessä 15 Stewart JH, Hodson EM. Agerelated differences in susceptibility of males and females to end-stage reflux nephropathy. Clin Nephrol 1995;43: Pistor K, Olbing H, Scharer K. Children with chronic renal failure in the Federal Republic of Germany: I. Epidemiology, modes of treatment, survival. Arbeits- gemeinschaft fur Padiatrische Nephrologie. Clin Nephrol 1985;23: Lautala PUM, Huttunen NP, Koskimies O ym. Lasten virtsatietulehdusten diagnostiikka ja hoito. Duodecim 1992;108: Elder JS, Peters CA, Arant BS, Jr. ym. Pediatric Vesicoureteral Reflux Guidelines Panel summary report on the management of primary vesicoureteral reflux in children. J Urol 1997;157: Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement. Subcommittee on Urinary Tract Infection. Pediatrics 1999;103: Jodal U, Lindberg U. Guidelines for management of children with urinary tract infection and vesicoureteric reflux. Recommendations from a Swedish state-of-the-art conference. Swedish Medical Research Council. Acta Paediatr Suppl 1999;88: Craig JC, Irwig LM, Knight JF, Roy LP. Does treatment of vesicoureteric reflux in childhood prevent end-stage renal disease attributable to reflux nephropathy? Pediatrics 2000;105: Salo J, Ikaheimo R, Tapiainen T, Uhari M. Childhood urinary tract infections as a cause of chronic kidney disease. Pediatrics 2011;128: Hellstrom A, Hanson E, Hansson S, Hjalmas K, Jodal U. Association between urinary symptoms at 7 years old and previous urinary tract infection. Arch Dis Child 1991;66: Kollermann MW, Ludwig H. [On vesico-ureteral reflux in normal infants and children]. Z Kinderheilkd 1967;100: Junnila MKT, Uhari M. Lasten virtsatieinfektioiden hoitokäytäntöjen muuttuminen. Suom Lääkäril 2001;56: Venhola M, Hannula A, Huttunen NP, Renko M, Pokka T, Uhari M. Occurrence of vesicoureteral reflux in children. Acta Paediatr 2010;99: Hannula A, Venhola M, Renko M, Pokka T, Huttunen NP, Uhari M. with suspected and proven urinary tract infection. Pediatr Nephrol 2010;25: Farhat W, McLorie G, Geary D ym. The natural history of neonatal vesicoureteral reflux associated with antenatal hydronephrosis. J Urol 2000;164: jeistuksia virtsatieinfektion sairastaneiden lasten virtsateiden kuvantamisesta takaisinvirtauksen toteamiseksi (17,18,19,20). Tavoitteena oli ehkäistä virtsatieinfektioita mikrobilääkkeillä ja korjata refluksi kirurgisesti, mikäli se lyhyen seurannan aikana ei parantunut itsestään. Ajateltiin, että aktiivisella hoidolla kyettäisiin ehkäisemään toistuvat virtsatietulehdukset ja munuaisvauriot. Tavoitteeseen ei kuitenkaan ole päästy huolimatta vuosikymmeniä jatkuneesta aktiivisesta kirurgisesta hoidosta. Ei ole myöskään voitu osoittaa, että hoitolinja olisi vähentänyt lapsuuden vesikoureteraalisen refluksin ja virtsatieinfektion vuoksi munuaisensiirtoon joutuneiden potilaiden määrää (21). Näyttää myös siltä, että lapsuuden ajan virtsatieinfektiot harvoin, jos koskaan, johtavat munuaisen vajaatoimintaan silloin, kun munuaisten kudosrakenne on normaali (22). Yleisyys Virtsan takaisinvirtauksen tarkkaa esiintyvyyttä lapsilla ei tunneta. Yleisimmin esitetyt arviot 1 2 %:n esiintyvyydestä terveillä lapsilla ovat perustuneet oletuksiin. Lapsilla virtsatietulehdusten kumulatiivinen ilmaantuvuus on noin 6 % (23), ja noin kolmanneksella näistä lapsista oletetaan olevan virtsan takaisinvirtausta (11). Laskennallisesti voidaan arvioida, että virtsan takaisinvirtauksesta kärsivien lasten riski sairastua virtsatietulehdukseen olisi 12-kertainen verrattuna lapsiin, joilla ei ole takaisinvirtausta. Näin suuri riskisuhde on niin epätavallinen, että virtsan takaisinvirtauksen esiintyvyysluvut terveillä lapsilla (1 2 %) eivät voi pitää paikkaansa. Köllerman ja Ludwig kuvasivat systemaattisesti vuonna 1967 kaikkien sairaalaan otettujen lasten virtsateitä, vaikka lasten virtsateiden poikkeavuudesta ei ollut epäilyä (24). He totesivat voimakasasteista virtsan takaisinvirtausta lähes puolella alle yksivuotiaista lapsista. Takaisinvirtauksen esiintyminen väheni lapsen iän myötä. Vastaavanlaista tutkimusta ei voi enää nykyään tehdä, koska virtsan takaisinvirtauksen tutkimisessa tarvittava miktiokystografia (MCG) aiheuttaa voimakkaan säderasituksen ja edellyttää lapsen virtsarakon katetroimista. Oulun ja Jyväskylän alueilla lasten virtsateiden kuvantamiset tehdään keskussairaaloiden lastenosastoilla. Aiemmin tekemässämme selvityksessä totesimme, että virtsatietulehdusten diagnostiikka toimii huonosti avohoidossa (25). Saadaksemme edes jonkinlaisen käsityksen terveiden lasten virtsan takaisinvirtauksen yleisyydestä, yhdistimme tiedot lasten virtsatieinfektion diagnostiikan luotettavuudesta virtsateiden kuvantamistuloksiin. Havaitsimme, että virtsan takaisinvirtausta esiintyy yhtä paljon sellaisilla lapsilla, joiden virtsatieinfektion diagnoosi oli varma kuin sellaisilla lapsilla, joilla se osoittautui vääräksi (26). Toistimme myöhemmin saman analyysin yli tuhannen lapsen aineistossa, ja tulokset pysyivät samanlaisina (27). Vaikuttaa siltä, että virtsan takaisinvirtauksen yleisyys on sama virtsatieinfektion sairastaneilla ja terveillä lapsilla. Sikiöiden kaikukuvausseulonnoissa havaitaan paljon munuaisaltaiden laajentumia, ja %:lla näistä suurimmaksi osaksi terveistä lapsista todetaan virtsan takaisinvirtausta (28,29). Vaikuttaa siis siltä, että virtsan takaisinvirtausta esiintyy terveilläkin lapsilla ja vieläpä lähes yhtä paljon kuin virtsatietulehduksen sairastaneilla. Valitettavasti mitään luotettavampaa seulontatutkimusta virtsan takaisinvirtauksen esiintymisestä ei voi tehdä edellä mainittujen lapselle raskaiden ja riskialttiiden tutkimusten vuoksi. Yleisen käsityksen mukaan virtsan takaisinvirtaus altistaa lapsen virtsatieinfektiolle rakkoon kertyvän jäännösvirtsan vuoksi. Virtsan takaisinvirtauksen ajatellaan lisäävän kuumeisten virtsatieinfektioiden riskiä, koska virtauksen mukana mikrobit kulkeutuvat virtsarakosta ylempiin virtsateihin. Tutkimuksissa ei kuitenkaan takaisinvirtauksen ole havaittu lisäävän lasten virtsatieinfektioiden kokonaismäärää. Vesikoureteraalisen refluksin leikkaushoito vähentää vain kuumeisten virtsatieinfektioiden määrää osalla lapsista, muttei estä uusia munuaisvaurioita silloinkaan (30,31). Vaikuttaa siltä, että virtsatieinfektio voi yksinään aiheuttaa munuaisvaurioita (32,33). Yksittäisten munuaisarpien merkitys lapsen terveydelle lienee mitätön. Sikiöseulonnoilla voidaan löytää lapsia (valtaosa poikia), joilla on arviksi tulkittavia munuaismuutoksia ennen ensimmäistäkään virtsa tieinfektiota (34). Nykykäsityksen mukaan näillä lapsilla virtsan takaisinvirtaus ja munuaislöydös kuvastavat synnynnäistä virtsateiden kehityshäiriötä, johon ei voida hoidollisesti vaikuttaa. 661

3 katsaus 29 Zerin JM, Ritchey ML, Chang AC. Incidental vesicoureteral reflux in neonates with antenatally detected hydronephrosis and other renal abnormalities. Radiology 1993;187: Wheeler DM, Vimalachandra D, Hodson EM, Roy LP, Smith GH, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database Syst Rev 2004(3):CD Olbing H, Smellie JM, Jodal U, Lax H. New renal scars in children with severe VUR: a 10-year study of randomized treatment. Pediatr Nephrol 2003;18: Rushton HG, Majd M, Jantausch B, Wiedermann BL, Belman AB. Renal scarring following reflux and nonreflux pyelonephritis in children: evaluation with 99mtechnetium-dimercaptosuccinic acid scintigraphy. J Urol 1992;147: Jahnukainen T, Chen M, Celsi G. Mechanisms of renal damage owing to infection. Pediatr Nephrol 2005;20: Ataei N, Madani A, Esfahani ST ym. Screening for vesicoureteral reflux and renal scars in siblings of children with known reflux. Pediatr Nephrol 2004;19: Jequier S, Jequier JC. Reliability of voiding cystourethrography to detect reflux. Am J Roentgenol 1989;153: Fettich JJ, Kenda RB. Cyclic direct radionuclide voiding cystography: increasing reliability in detecting vesicoureteral reflux in children. Pediatr Radiol 1992;22: Agrawalla S, Pearce R, Goodman TR. How to perform the perfect voiding cystourethrogram. Pediatr Radiol 2004;34: Stefanidis CJ, Siomou E. Imaging strategies for vesicoureteral reflux diagnosis. Pediatr Nephrol 2007;22: Metcalfe CB, Macneily AE, Afshar K. Realibility assessment of international grading system for vesicoureteral reflux. J Urol 2012;188(4 Suppl): Venhola M, Huttunen NP, Uhari M. Meta-analysis of vesicoureteral reflux and urinary tract infection in children. Scand J Urol Nephrol 2006;40: Skoog SJ, Belman AB, Majd M. A nonsurgical approach to the management of primary vesicoureteral reflux. J Urol 1987;138: Sung J, Skoog S. Surgical management of vesicoureteral reflux in children. Pediatr Nephrol 2012;27: Craig JC, Simpson JM, Williams GJ ym. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009;361: Montini G, Rigon L, Zucchetta P ym. Prophylaxis after first febrile urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial. Pediatrics 2008;122: Brandstrom P, Esbjorner E, Herthelius M, Swerkersson S, Jodal U, Hansson S. The Swedish reflux trial in children: III. Urinary tract infection pattern. J Urol 2010;184: Kuvantamistutkimusten ongelmia Vaikka virtsan takaisinvirtausta voidaan kuvantaa sekä kaikututkimuksella, isotooppitutkimuksilla että radiologisesti, vain varjoaineella tehtävä miktiokystografia mahdollistaa virtsan takaisinvirtauksen luokittelun ja virtsaputken anatomian kuvantamisen. Vaikka miktiokystografia antaakin karkean käsityksen virtsan takaisinvirtauksesta, sen dynaamisen luonteen vuoksi potilaan takaisinvirtauslöydös voi vaihdella paljon eri kuvauskerroilla jopa tuntien sisällä (35,36). Miktiokystografiatutkimusta ei ole standardoitu, joten eri kuvantamistutkimusten vertailu voi olla mahdotonta, koska kuvauksen tekemiseen liittyvät fysikaaliset olosuhteet (mm. käytetty varjoaine, sen lämpötila, tapa jolla varjoaine annostellaan, varjoaineen määrä, lapsen kokema kipu, lapsen nesteytys) vaikuttavat kuvauslöydökseen (37). Varjoainekuvaus on kajoava, kivulias ja epämiellyttävä tutkimus. Se aiheuttaa virtsaamiskipuja ja voi aiheuttaa virtsatietulehduksen sekä allergisen reaktion varjoaineelle, ja se sisältää säderasituksen. Seurannan aikana toistetuissa tutkimuksissa tämä kumulatiivinen säderasitus lapselle voi olla huomattava (38). Virtsan takaisinvirtauksen luokittelussa on jo vuosikymmeniä käytetty kansainvälistä standardia miktiokystografiakuvien avulla, mutta vasta äskettäin sen toistettavuutta ja kuvia analysoivien lääkärien diagnostiikan vertailtavuutta on tutkittu (39). Tulokset olivat varsin lohduttomia, tutkijoiden väliset erot kuvien arvioinnissa olivat merkittäviä. Virtsan takaisinvirtauksen hoitotarpeen arviointi on perustunut miktiokystografiatutkimuksessa tehtyyn takaisinvirtauksen asteen määrittämiseen. Sen vuoksi epäluotettava tutkimusmetodi ja kuvaustulosten vaihteleva arviointi vievät pohjaa pois virtsan takaisinvirtauksen hoitotarpeen määrittämiseltä kuvaustulosten perusteella. Hoito Kaikissa seurantatutkimuksissa virtsan takaisinvirtauksen esiintyvyys ja vaikeusaste vähenevät, mitä vanhempia lapsia tutkitaan (31,40,41). Tämä johtuu virtsarakon anatomian ja toiminnan muutoksesta kasvun seurauksena. Tekemämme meta-analyysin perusteella virtsan takaisinvirtauksen kirurginen korjaaminen ei vähennä virtsatieinfektioiden kokonaismäärää eikä estä uusien munuaismuutosten syntyä (39). Vaikka avoimet leikkaustekniikat ovat hyvin tehokkaita virtsan takaisinvirtauksen korjauksessa, liittyy niihin riskejä ja sairastavuutta, jonka vuoksi on kehitetty tähystyskirurgisia hoitoja (41). Nämä ovat mullistaneet virtsan takaisinvirtauksen hoitoa, koska ne aiheuttavat vähemmän ongelmia ja sairastavuutta kuin avoimet leikkaukset. Niiden teho on kuitenkin huonompi, pitkäaikaistulokset ovat epävarmoja, eikä niiden käyttäminen ole yhtään perustellumpaa kuin avoimien tekniikoiden, kun ymmärrämme virtsan takaisinvirtauksen normaaliksi iän myötä korjautuvaksi ilmiöksi (42). Mikrobilääkitys on ajoittain ymmärretty väärin virtsan takaisinvirtauksen hoidoksi (18). Se ei kuitenkaan vaikuta takaisinvirtauksen luontaiseen paranemiseen, ja sen teho on osoittautunut huonoksi refluksilasten virtsatieinfektion ehkäisyssä (43,44). Virtsan takaisinvirtauksen kirurginen hoito korjaa takaisinvirtauksen, mutta ei vähennä virtsatieinfektioiden kokonaismäärää eikä estä munuaisarpien syntymistä (40). Näyttäisi siltä, että virtsan takaisinvirtauksen kirurginen hoito vähentää vain leikkiikäisten tyttöjen toistuvien kuumeisten virtsatieinfektioiden määrää (45). Koska suurin osa lasten virtsan takaisinvirtauksesta paranee itsestään, ja kirurgisen hoidon hyöty on vain mar ginaalinen, suositellaan kirurgisesta hoidosta pidättäytymistä mahdollisimman pitkälle (1,46). Tähän suositukseen on helppo yhtyä. Virtsatieinfektion sairastaneen lapsen virtsaelinten kaikututkimus löytää riittävän hyvin kaikki merkittävät virtsateiden rakennepoikkeavuudet, eikä virtsan takaisinvirtauksen etsimiselle ole syytä (47). Virtsatieinfektioista on myös äskettäin päivitetty Käypä hoito -suositus (48). Lopuksi Lapsen virtsatieinfektio voi olla ensimmäinen merkki merkittävästä virtsateiden synnynnäisestä poikkeavuudesta (2). Tämän vuoksi tulisi ensimmäisen infektion jälkeen tehdä kertaalleen virtsateiden kaikututkimus. Rutiinimaista virtsan takaisinvirtauksen kuvantamista ei tarvita. Lapsen virtsan takaisinvirtauksen optimaalinen hoito on kiistanalainen asia. Vaikka se voidaan korjata kirurgisesti, ei tutkimusnäyttö puolla aktiivista kirurgista hoitoa. Leikki-ikäisten tyttöjen toistuvien kuumeisten virtsatie 662

4 tieteessä 46 Hodson EM, Wheeler DM, Vimalchandra D, Smith GH, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database Syst Rev 2007(3):CD Hannula A, Venhola M, Perhomaa M, Pokka T, Renko M, Uhari M. Imaging the urinary tract in children with urinary tract infection. Acta Paediatr 2011;100:e Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n ym. asettama työryhmä. Virtsatieinfektiot, Käypä hoito -suositus. Päivitetty web/kh/suositukset tulehdusten määrää voidaan joskus vähentää takaisinvirtauksen kirurgisella hoidolla. Myöskään virtsatietulehduksen estolääkitys ei ole ongelmatonta. Kummallakaan hoidolla emme saa juurikaan vähennettyä toistuvien tulehdusten määrää tai mikä tärkeämpää myöskään estettyä uusien munuaisvaurioiden syntymistä lapsille. Näin ollen virtsan takaisinvirtauksen aktiivinen etsiminen tai hoito ei tuota lapsille terveyshyötyä eikä paranna heidän elämänlaatuaan. Koska takaisinvirtauksen kuvantamistutkimukset ovat lapsille epämiellyttäviä ja jopa haitallisia, niitä ei tulisi rutiinimaisesti enää tehdä. Myös virtsan takaisinvirtauksen kirurgiselle hoidolle tulee asettaa tiukat rajat. n sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Mika Venhola, Matti Uhari: Ei sidonnaisuuksia. English summary > in english Lääkärilehdessä julkaistavat hoitotutkimukset on rekisteröitävä Lääkärilehti edellyttää vuoden 2008 alusta julkaistavilta interventiotutkimuksilta, että ne on rekisteröity yleisesti hyväksyttyyn tietokantaan. Lääketieteellisten lehtien kansainvälisen järjestön (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) hyväksymät viisi rekisteriä. Rekisteri Clinical Trials.gov ISRCTN Australian Clinical Trials Registry Netherlands Trial Registry UMN Clinical Trials Registry Verkko-osoite

5 english summary Mika Venhola M.D., Ph.D., Associate Chief Physician Oulu University Hospital Vesicoureteral reflux (VUR) is the retrograde flow of urine from the bladder into the ureter and towards the kidney, possibly due to a dysfunctional vesicoureteric junction. Vesicoureteral reflux is common in children examined after urinary tract infection but the true incidence of VUR in children is uncertain. It has been assumed that VUR is the cause of recurrent urinary tract infections, renal scarring and possibly renal damage observed in children with urinary tract infections. National protocols for an active search for and treatment of VUR have been advocated in several countries but recent studies show that they have not produced marked health benefits to these children. By abolishing VUR we can not prevent recurrent urinary infections or prevent renal damage due to infections. Vesicoureteral reflux does not cause renal damage and usually disappears during childhood, thus we should reconsider our protocols concerning the diagnosing and treatment of VUR. We should stop routine imaging studies for VUR and place strict limits on the surgical therapies aimed at abolishing vesicoureteral reflux. 663a

Lapsen vesikoureteraalinen refluksi uudelleenarvioinnin aika?

Lapsen vesikoureteraalinen refluksi uudelleenarvioinnin aika? Katsaus Mika Venhola, Peter Lanning ja Matti Uhari Lapsen vesikoureteraalinen refluksi uudelleenarvioinnin aika? Vesikoureteraalista refluksia pidetään patologisena ilmiönä, joka havaitaan usein virtsatietulehduksen

Lisätiedot

Sairastettu virtsatieinfektio

Sairastettu virtsatieinfektio Sairastettu virtsatieinfektio Mikä on ennuste? Milloin ja miksi annan lähetteen jatkotutkimuksiin? Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistyksen koulutustilaisuus Turku 25.10.2007 Timo Jahnukainen TYKS,

Lisätiedot

Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla. Esite potilaiden vanhemmille

Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla. Esite potilaiden vanhemmille Vesikouretraalinen refluksi (VUR) lapsilla Esite potilaiden vanhemmille TM VUR:in ymmärtäminen Lapsellasionvesikouretraaliseksirefluksiksi (VUR:iksi)kutsuttusairaus.Sairauteenon olemassahoitoja.tässäesitteessäontietoa

Lisätiedot

Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa. Reijo Luoma ja Enaam Raboei

Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa. Reijo Luoma ja Enaam Raboei Alkuperäistutkimus Virtsatielöydökset raskauden ajan kaikuseulonnassa Reijo Luoma ja Enaam Raboei Epämuodostumien järjestelmällinen sikiöaikainen kaikuseulonta aloitettiin sairaalassamme (King Fahd Armed

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Tyynyllä tarkkuutta lapsen virtsatieinfektion diagnostiikkaan

Tyynyllä tarkkuutta lapsen virtsatieinfektion diagnostiikkaan Näin tutkin Matti Uhari, Harri Saxén ja Jussi Mertsola Tyynyllä tarkkuutta lapsen virtsatieinfektion diagnostiikkaan Virtsatieinfektio ei aiheuta imeväisiässä mitään selvää yksittäistä oiretta, jonka perusteella

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA?

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS KUNTOOTUS KOHALLEEN KUOPIO 10.-11.9.2015 MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? Heli Sätilä LT, Lastenneurologi Ylilääkäri Päijät-Hämeen ks Liiallinen syljeneritys: johdanto Esiintyy

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta

Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Lasten lääketutkimukset teollisuuden näkökulmasta Pia Eloranta, Head of Clinical Research, Pfizer Oy 4.2.2009 Esityksen sisältö Yleistä lasten lääketutkimuksista Lasten lääketutkimuksen viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

OHJAUSMATERIAALI VIRTSATIETUTKIMUKSEEN TULEVALLE LEIKKI-IKÄISELLE JA HÄNEN VANHEMMILLEEN

OHJAUSMATERIAALI VIRTSATIETUTKIMUKSEEN TULEVALLE LEIKKI-IKÄISELLE JA HÄNEN VANHEMMILLEEN Tiina Kuosmanen ja Jenna Muukkonen OHJAUSMATERIAALI VIRTSATIETUTKIMUKSEEN TULEVALLE LEIKKI-IKÄISELLE JA HÄNEN VANHEMMILLEEN Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus COCHRANE LIBRARY tietokannat Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus The Cochrane Collaboration - Cochrane yhteistyö Archie Cochrane, skotlantilainen epidemiologi 1972 "Effectiveness and Epidemiology:

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Pelvic prolapse and stress urinary incontinence Stress urinary incontinence (SUI)

Lisätiedot

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta Maarit Wuorela, LT, oyl Turun kaupungin hyvinvointitoimiala erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT

VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM VSSHP/TYKS 25.3.2014 VERISUONIKATETRIEN INFEKTIOIDEN ESIINTYVYYS Verisuonikatetri-infektiot l. verisuonikatetrihoitoon liittyvät infektiot Riski

Lisätiedot

Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus

Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus 19.9.2013 SGY syyskokous, Kuopio Dos Paulina Salminen TYKS, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Fitz RH. Perforating Inflammation of the Vermiform

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4 Uusi! Kliinisesti testattu innovaatio TENA U-test helppo ja yksinkertainen vaippaan asetettava testi virtsatieinfektioiden tunnistamiseen www.tena.fi Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio.

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet 25.10.2007 Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet Ville Peltola TYKS, lastenklinikka Insidenssi Suurin < 1-v: pojat = tytöt, n. 7/1000 1-v: tytöt > pojat 8% tytöistä sairastaa

Lisätiedot

Ebolasta Hannu Syrjälä

Ebolasta Hannu Syrjälä Ebolasta 3.10.2014 Hannu Syrjälä Ebola (EVD) v. 1976 tunnistettu, Filovoruksiin kuuluva RNA-virus 5 eri lajia, joista 4 aiheuttaa ihmiselle taudin Ebola ; joki Zairessa 1976-2013 : 24 epidemiaa, joissa

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

KLIINISEN TUTKIMUKSEN MERKITYS SAIRAANHOITOPIIREILLE. Heikki Huikuri Professori, MRC Oulun johtaja Oulun yliopisto OYS

KLIINISEN TUTKIMUKSEN MERKITYS SAIRAANHOITOPIIREILLE. Heikki Huikuri Professori, MRC Oulun johtaja Oulun yliopisto OYS KLIINISEN TUTKIMUKSEN MERKITYS SAIRAANHOITOPIIREILLE Heikki Huikuri Professori, MRC Oulun johtaja Oulun yliopisto OYS SISÄLTÖ Karman raportti v. 2012 (HUS) Oukan/Mäkiniemen selvitys v.2015 (OYS) Suomen

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET Kirsi Timonen, ylilääkäri, Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, Sairaalafysiologian yksikkö, ksshp TYÖRYHMÄ, MOODI 2015 Anssi Sovijärvi (pj) Annette

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää ääkäri TYKS, Naistenklinikka Virtsainkontinenssi YLEINEN KIUSALLINEN SALATTU KANSANTAUTI

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Käsihygienia -Never ending story

Käsihygienia -Never ending story Käsihygienia -Never ending story Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 25.4.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito

Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Ohje henkilökunnalle/ Virtsan katetrointi ja katetrin hoito Virtsan katetrointi ja katetrin hoito 1.1. Yleistä Syitä katetroimiseen ovat rakkoon annettu lääkehoito, rakko ei tyhjene normaalisti tai tilanteet,

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja raportointi Pekka Ylipalosaari infektiolääkäri OYS/infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue 21.5.2015 Mikä on hoitoon liittyvä infektio? paikallinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Julkaisija:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki Tilaukset: julkaisutilaukset@yths.fi Kirjoittanut:

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Joka toiselle naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Myös sinulle? Tunne itsesi taas ehjäksi! Tietoa lantionpohjan elinten laskeumista ja hoidoista Lantionpohjan elinten laskeumat Lantion

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa

Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa Mitä LUTS on ja miten sitä voidaan hoitaa Tietoa alempien virtsateiden oireista (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) ja hoitovaihtoehdoista. Miesten terveys ja miehekkyys Miehenä oleminen voi olla joissain

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot