Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa"

Transkriptio

1 Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirja on epätyypillinen muutosjohtamista käsittelevä teos Kokemuksen ja teoreettisen yhdistelmä Lahja Harju 1

2 Kirjan jokaisen luvun lopussa on hyvät tiivistelmät vaikkapa kiireiselle lukijalle Kirjan teemat: -Onnistuneen muutosprosessin toteutus perustuu aina kriittiseen reflektioon ja syvälliseen ymmärrykseen ja organisatoriseen oppimiseen -Muutoksen toteuttamisessa tarvitaan kommunikaatiota ja luottamusta sekä näyttöön perustuvaa muutosjohtajuutta Lahja Harju 2

3 Muutoskehittäjällä tulee olla reflektiivinen toimintamalli Reflektio on siis oman henkilökohtaisen ja organisaation toiminnan kriittistä tarkastelua, oppimiskokemuksiin tähtäämistä ja entisen toiminnan kyseenalaistamista Reflektio on prosessi (peilaamista) Muutokseen liittyy oleellisesti ajatus työssä oppimisesta Organisaation jäseniä osallistetaan, otetaan mukaan muutoshankkeeseen Lahja Harju 3

4 Reflektio ja oppiminen Reflektiivisyyttä on erityisesti kun organisaation jäsen tunnistaa oppimansa merkityksen pystyy analysoimaan kriittisesti oppimaansa kykenee hyödyntämään uutta tietoa työssään TAITAVA MUUTOSJOHTAJA REFLEKTOI MENNYTTÄ JA LUO EDELLYTYKSIÄ TULEVAISUUDELLE Lahja Harju 4

5 Muutosprosessit Uudistamisen rytmiikkaa Lepoa, taukoja, vauhtia * tahtilajin vaihtoa Intuitiivinen malli aiottu hyvä toteutuu itsestään, vaatii heittäytymistä ja uskallusta luottaa prosessin spontaanisti Rationaalinen malli prosessia kontrolloidaan suunnitelma, operationalisoiva toimintamalli, ennalta suunniteltu etenistapa Lahja Harju 5

6 Muutosprosessit Edelliset ovat ääripäitä > Kirjan kirjoittajien mukaan tarkasteltavaksi uusi teoreettinen näkökulma, joka auttaa jäsentämään organisaatioiden ja niissä toimivien ihmisten oppimisen Muutoskapasiteetin huomiointi eli mikä on se määrä muutoksia, jonka organisaatio samanaikaisesti kestää Jos ei näyttäisi kestävän, voidaanko toteutus keskeyttää tai vähintäänkin suunnata uudelleen Lahja Harju 6

7 Muutosprosessit KYSYMYKSET JOIHIN TULISI VASTATA ENNEN TOTEUTUKSEN ALOITTAMISTA * MIKSI TÄMÄ MUUTOS ON OIKEA? * MIKÄ ON MUUTOKSEN KOHDE? * MITÄ ORGANISAATIO KYKENEE TOTEUTTAMAAN? * MIKÄ MUUTOKSESSA ON TARKOITUKSENMUKAISTA ORGANISAATIOKULTTUURIN JA VALLITSEVAN TILANTEEN NÄKÖKULMISTA? Lahja Harju 7

8 Muutosprosessit Toteutuksen vaiheet: muutoksen vaatimien toimenpiteiden tekeminen, halutun toiminnan vakiinnuttaminen, uusien rutiinien aikaansaaminen, muutoksen levittäminen, arviointi ja seuranta Matkan varrella voi tulla vastaan ennakoimattomia tilanteita, yllätyksiä esim. julkisuuden kanssa, kaoottisuutta, kiirettä Nopea muutos (rationaalinen) tai askeltava (inkrementaalinen) Lahja Harju 8

9 Kieli, dialogi ja viestintä muutoksessa Viestintää sen puutteita usein moititaan Kirjoittajat väittävät, että muutosjohtajat eivät hallitse viestintää riittävästi koska muutosjohtajat eivät pohdi riittävän laajaalaisesti ja perusteellisesti viestintää vaatii aikaa ja aika on INVESTOINTI Tarvitaan avointa, innostavaa, yhdessä tekemisestä kertovaa ja vuorovaikutteista dialogia Edellyttää sanojen, käsitteiden sanojen avaamista Lahja Harju 9

10 Muutos edellyttää luottamusta Muutosjohtajan keskeinen tehtävä on luoda luottamusta muutoksen tarkoituksenmukaisuuteen (ja, että hän itse nauttii luottamusta) Luottamus on perusta, jos sitä on voi avoimuus, rohkeus, luovuus ja oppiminenkin lisääntyä Kirjoittajat epäilevät, että muutosjohtajat eivät kiinnitä riittävästi huomioita luottamukseen muutostilanteissa Lahja Harju 10

11 Muutostoimijat Keskijohdon ja lähiesimiesten rooli on keskeinen kaikkien muiden toimijoiden lisäksi Kirjoittajat ovat sitä mieltä, että esim. kunnissa ei ole aina riittävästi huomioitu kuntalaisia dialogissa kunnan kehittämisestä Muutosjohtajan kyettävä tuinnistamaan eri avainryhmät ja pyrkiä vaikuttamaan heihin Myös edellisten kriittinen reflektiivisyys ja oppiminen on tärkeää Lahja Harju 11

12 Henkilöstö muutosprosessissa Kirjoittajat pitävät tärkeänä henkilöstön kokemusten tukemista kriittisellä reflektiivisyydellä, tiedon luomisella ja luottamuksella Vaiheet: lamaannus, toiveen herääminen ja sopeutuminen Kaikilla eivät samanlaisia ja kaikkia vaiheita Huono juttu, jos henkilöstö ja johto elävät eri vaihetta Lahja Harju 12

13 Henkilöstö muutosprosessissa Muutos kuormittaa (Heikkilä 1998 väitöskirja: työteho saattaa heilahtaa alaspäin jopa %) Klassinen muutoskäyrä tärkeä muutosprosessin hahmottaja Lahja Harju 13

14 Muutosvastarinta ja ei-toivottava käyttäytyminen 1) sisältöön kohdistuva (tavoitteet, keinot ja toteutus) 2)omaan asemaan liittyvä (työtehtävät, -yhteisö) Kirjoittajien mielestä pitäisi nähdä myönteisesti vaikka muutosjohtajan työskentelyä muutosvastarinta pääosin hidastaa ja hankaloittaa Muutosvastarinta on luonnollista, se kertoo organisaatiossa tapahtuvasta muutosdynamiikasta ja reflektiivisestä kyseenalaistamisesta Lahja Harju 14

15 Muutosvastarinta Lisäksi se kertoo organisaation kyvystä sitoutua toimintaan Muutosjohtajan pitää selvittää, mihin henkilöstö on perimmältään sitoutunut! Vastustus voi nostaa esille asioita, joita taitavasti hyväksi käyttäen saadaan muutoksen laatua parannettua (hyötynäkök.) Kirjoittajat korostavat psykologisen sopimuksen ennakkoon huomioimasta muutoksissa Lahja Harju 15

16 Muutosjohtajan kompetenssit Kompetenssi= pätevyyttä ja kyvykkyyttä tietyssä tilanteessa (tietyt kriteerit, joiden mukaan toimii muutostilanteessa) Muutosjohtajalla näkyvät ja piilevät osat Muutosjohtaminen korostaa oppimista Muutosjohtaja luomassa oppimisprosesseja, jotka kehittävät sekä johdon kuin henkilöstönkin kompetensseja Lahja Harju 16

17 Henkilöstön muutoskompetenssit Kompetenssien lisäksi edellytetään myös vastuuta (kaikkien vastuu onnistumisesta) Vrt. Soile Keskinen (2005) alaistaidot *työntekijän halua ja kykyä toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla esimiestä ja työtovereita tukien ja toimia perustehtävän suuntaisesti Lahja Harju 17

18 Näyttöön perustuva muutos Muutosprosessien johtaminen tapahtuu aina tiedon varassa Onnistuneille muutoksille on olennaista: muutospaineet, selkeä yhteinen visio, muutoskapasiteetti ja toteuttamiskelpoinen hanke Tietoa voi olla liikaa, sillä voi manipuloida jne. Osaamista on arvioida mitä pitää tietää ja osata arvioida onnistumista Lahja Harju 18

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Esimiestyön haasteet muuttuvassa

Lisätiedot

Omistajavaihdoksen vaikutukset Hilton Helsinki Kalastajatorpalla vuodesta 2002 aina tähän päivään asti näkökulmana henkilöstö.

Omistajavaihdoksen vaikutukset Hilton Helsinki Kalastajatorpalla vuodesta 2002 aina tähän päivään asti näkökulmana henkilöstö. Omistajavaihdoksen vaikutukset Hilton Helsinki Kalastajatorpalla vuodesta 2002 aina tähän päivään asti näkökulmana henkilöstö Laura Kuparinen Opinnäytetyö Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 2014

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta

Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta Muutosjohtaminen terveydenhuollon osastonhoitajan työssä -osastonhoitajien kokemuksia muutosjohtamisesta, muutosvastarinnasta sekä osastonhoitajalta edellytettyjä ominaisuuksia muutosjohtajana Satu Pakkanen

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN Case Kopijyvä Oy Anja Vänskä Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, ylempi AMK Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Hannu Kallunki MUUTOS JA JOHTAMINEN ORGANISAATIOSSA - tapausesimerkkinä Kuusamon kaupungin perusturvan toimiala Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisprosessin arviointi. Toinen väliraportti

Järvenpään kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisprosessin arviointi. Toinen väliraportti Järvenpään kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisprosessin arviointi Toinen väliraportti Kysely Järvenpään henkilöstölle ja luottamushenkilöille muutoshankkeesta Antti Markkola & Jenni Airaksinen Tampereen

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien silmin Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö Kasvatustieteen erityisesti varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ

MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ MUUTOSJOHTAMINEN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖSSÄ Case Avitus Tiia Rautiala-Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu-, ravitsemis- ja talousala KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot