JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014"

Transkriptio

1 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014 Aika: Torstai klo Paikka: Valtiovarainministeriö, Jakovara, Mariankatu 9 Kutsutut: Jäsenet: Anna-Maija Karjalainen, puheenjohtaja, valtiovarainministeriö Tuula Haatainen, varapuheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto Varajäsenet: Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia Pentti Vesanen, valtioneuvoston kanslia Ari Uusikartano, ulkoasianministeriö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö Tapani Kilpelä, oikeusministeriö Riitta Marttila, oikeusministeriö Mikko Levämäki, sisäministeriö Teemu Anttila, puolustusministeriö Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (BO) Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (KAO) Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö (KAO) Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Kyösti Könönen, maa- ja metsätalousministeriö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Anne Niemi, liikenne- ja viestintäministeriö Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö Annakaisa Iivari, sosiaali- ja terveysministeriö Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Riitta Autere, ympäristöministeriö Veikko Hytönen, Kansaneläkelaitos Ari Vähä-Erkkilä, Kansaneläkelaitos Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon Veijo Romppainen, Kainuun sosiaali- ja ter- L kuntayhtymä veydenhuollon kuntayhtymä Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki Heikki Haaparanta, Porin kaupunki Gun Kapténs, Luodon kunta Anita Ismark, Korsnäsin kunta Yrjö Koivusalo, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Leena Ollonqvist, Satakunnan sairaanhoitopiiri id Valtiovarainministeriö Puh tai (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus

2 2 (5) Leena Koponen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Irma Nieminen, Salon kaupunki Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki Niina Kaukonen, Mikkelin kaupunki Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Päivi Saloranta, Hämeenlinnan kaupunki Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki Marko Monni, Lahden kaupunki Timo Nousiainen, Oulun kaupunki Pekka Kantola, Kuusamon kaupunki Markku Raitio, Helsingin kaupunki Asta Manninen, Helsingin kaupunki Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki Virpi Mäkinen, Vantaan kaupunki Sami Sulkko, Forssan kaupunki L Saku Linnamurto, Savonlinnan kaupunki Tanja Rantanen, Suomen Kuntaliitto Simo Tanner, Suomen kuntaliitto Pysyvät asiantuntijat: Muut osallistujat: Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto Timo Ketola, JHS-jaoston pj Marko Heikkinen, Tekes Eero Mantere, PERTIVA-jaoston pj Antti Kivelä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Mikael Kiviniemi, JHKA-jaoston pj Riku Jylhänkangas, Valtiovarainministeriö Pekka Niemi, VM, JHS-sihteeri Aku Hilve, Valtiovarainministeriö Anne Kauhanen-Simanainen, VM Kristiina Luukkonen, Valtiovarainministeriö Marjut Salokannel, Helsingin kaupunki Raimo Porttikivi, työryhmän pj Sihteeristö: Olavi Köngäs, Netum Oy Heikki Talkkari, pääsihteeri, VM Kimmo Mäkinen, VM Toni Äikäs, VM Jani Heikkinen, VM Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto Ossi Korhonen, VM Benita Troberg, TEM L = Lync yhteydellä Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen (klo 12.30) 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1) Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Jäsenmuutokset Päätös: Etukäteen toimitetun esityslistan kohta 11Yrityksen palvelukokonaisuus siirrettään käsiteltäväksi tauon jälkeen, uusi asiakohta on nro 9. Tämän kohdan 9 puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Tuula Haatainen, Anna-Maija Karjalainen poistuu kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Kohtien 10 ja 11 päätösesitykset muutetaan muotoon: Merkitään tiedoksi. Esityslista hyväksytään. Esittelijä: neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, VM Päätös: Kansaneläkelaitoksen esityksestä perustietovarantojaoston jäseneksi Eine Mäklinin tilalle nimetään Petri Tupala ja tietosuojan ydinryhmän jäseneksi nimetään Raila Brummer. (Liite 2A). Kansallisarkiston esityksestä JHS-jaoston jäseneksi kehittämispäällikkö Mikko Eräkasken tilalle nimetään tutkimusjohtaja Päivi Happonen (Liite 2B). 5. JHS -asiat (klo ) - JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa (Liite 3 aineistot) Esittelijät: Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö ja Marjut Salokannel Keskustelu: Keskustelua ei käyty. Päätös: JUHTA hyväksyy luonnoksen suositukseksi JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa.

3 - JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot - JIT 2014 (Liite 4 aineistot) Esittelijät: Raimo Porttikivi Keskustelu: Keskusteltiin mahdollisuudesta vaatia järjestelmätoimittajilta rajapintojen avoimuutta tai rajapintojen yhteentoimivuutta kansallisen palveluarkkitehtuurin kanssa. Todettiin, että julkisen hallinnon ostamisosaamista pitäisi kehittää ja laatia julkisia toimijoita koskevia linjauksia, joilla rajapintojen avoimuutta ja yhteentoimivuutta voidaan edistää, mutta sopimusehdoissa tällaisiin asioihin ei voitane puuttua. Kysyttiin konsultointiehdoista (Liite4, kohta 6), jossa suosituksen mukaan toimeksiannon lopputuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle, jollei toisin ole sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Esittelijä vastasi että tekijän- ja immateriaalioikeus kohtaa on käsitelty JHS-jaostossa ja selvityksissä on päädytty tähän kirjausmuotoon. Tekijänoikeuslaissa poikkeuksen muodostavat tietyt viranomaisen asiakirjat, kuten lait, asetukset ja toimielinten päätökset. Kuntaliitto on antanut vastustavan palautteen konsultointipalveluiden tekijänoikeuden ehtoihin. Voimassaolevat ehdot ovat kuitenkin nyt ehdotettuja ehtoja huonompia ja siitä syystä nämä ehdot voitaisiin hyväksyä. Esitettiin, että tekijän- ja immateriaalioikeudet tulee tarkastella uudelleen, ehdotettiin sopimusehtojen palauttamista JHS-jaoston uudelleen käsittelyyn konsultointipalveluiden (Liite 4) osalta. Käsittelyn, jossa muotoilun lähtökohtana olisi tekijän- ja immateriaalioikeuksien jäävän tilaajalle, toivottiin etenevän nopeasti. Päätösesitys: JUHTA palauttaa tekijän- ja immateriaalioikeudet (Liite 4) JHS-jaostolle uudelleen valmisteluun. JHS 166 suositus tuodaan uudelleen seuraavaan JUHTA kokoukseen JHS-sihteerin raportti Esittelijä: JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi (Liite 5) Keskustelu: Kysyttiin 2015 Q1:n tehtävistä. JHS Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokituksen palautekierroksesta, koskeeko tämä pelkästään kuntasektoria ja onko tässä otettu huomioon esim. Asiakaspalvelu 2014 hankkeessa käytetty palveluluokitus. Todettiin, että tällä JHS luokituksella pyritään saamaan koko kunnan palvelutarjonta yhtenäisen luokituksen piiriin. Asiakaspalvelun luokitus koskee lähinnä asioinnissa ja asiakasrajapinnassa olevaa luokitusta. 6. JHKA -asiat (klo 13.20) Esittelijä: JHKA jaoston puheenjohtaja Mikael Kiviniemi (Liite 6A ja 6B) Keskustelu: Todettiin, että kohdealue mallia ei ole tehty vuoden 2014 aikana. Jaostoa kehotettiin tutustumaan ELY-keskusten kohdealueeseen tarkemmin. Kysyttiin millaisia säädöksiä ja sisältöjä on tulossa? Esittelijä totesi, että kohdealueet ovat edenneet heterogeenisesti, JHS 179 yhteentoimivuuden kuvauksiin liittyvä asetusvalmistelu on työn alla. TH -lain mukaan asetusten tulisi perustua JHS -sisältöihin. Päätös: JUHTA hyväksyy JHKA-jaoston työsuunnitelman 7. PERTIVA -asiat (klo 13.30) Esittelijä: PERTIVA jaoston puheenjohtaja Eero Mantere (Liite 7) Esittelijä toi esille kysymyksen siitä, mihin kohteisiin KaPA ja tietovarantoviranomaisten resursseja suunnataan, kun tietovarantojen liittämistä palveluväylään tullaan toteuttamaa ja mikä taho päättää liittymien priorisoinnin? Tietosuojan ydinryhmässä on käsitelty kysymystä palvelunäkymien suhteesta henkilötietorekisterin muodostumiseen, tuleeko tässä kysymykseen myös rekisterin pitäjän velvollisuudet? 3 (5)

4 Todettiin, että KaPA ohjelma valmistelee esitykset prioriteetin käsittelystä ja siitä, mikä rooli on prosessin omistavalla organisaatiolla, KaPA johtoryhmällä, perustietovarantojaostolla ja JUH- TAlla. Nämä kysymykset tullaan esittelemään seuraavassa JUHTA kokouksessa Sähköinen tunnistaminen ja sähköisen allekirjoituksen uudistamisen tilanne (klo 13.40) Esittelijä: kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, VM (Liite 8) Keskustelu: Esittelijä toi esille kysymyksen, tulisiko hallinnonala ja sektorikohtaisista ammatti- ja roolivarmenteista esim. terveydenhuollon sektorilla, tavoitella siirtymistä kohti yhteistä henkilön vahvaan sähköiseen identiteettiin nojaava ratkaisua. Todettiin, että tavoitetilan suunta on oikea ja että valmistelevaa suunnittelutyötä on syytä käynnistää. Kysyttiin myös, että saadaanko sähköinen tunnistaminen ja allekirjoitus nyt liikkeelle? Esittelijä vastasi, että kyllä saadaan. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Tauko (klo ) 9. Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-palvelukonaisuudesta (klo 14.10) Esittelijät: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, hankepäällikkö Benita Troberg, TEM ja erityisasiantuntija Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi (Liite 11) Keskustelu: Todettiin, että kansallisessa palveluarkkitehtuurin kehitystyössä ollaan tiiviisti mukana ja yrityksen palvelukokonaisuus tulee olemaan käyttöliittymänä yritysten näkymiin. Kansalaisen näkymä pyritään tekemään samalle alustalle ja samoilla periaatteilla. Kysyttiin, miten kunnalliset elinkeinoyhtiöt ovat tietoisia tästä palvelukokonaisuudesta. Esittelijä totesi, että TEM:llä on 68 sopimusta alueellisten ja seudullisten elinkeinoyhtiöiden kanssa, jotka käyttävät ja myös tuottavat näitä Yritys-Suomi -palveluita. Sopimukset kattavat koko Suomen. Eri organisaatioista tulevia neuvojia on Ely-keskusalueittain valmennettu asiakaskäyttöliittymän ja asiakaspalvelun käyttöliittymän käyttöön. Keskustelussa todettiin, että esimerkiksi Helsingin kaupunki on edellyttänyt, että kaikki yrityksiin liittyvät palvelut kootaan samaan portfolioon. Kunnat ovat merkittäviä toimijoita tässä palvelukokonaisuudessa, palvelukokonaisuuden puolelta tarjotaan keskitetysti yhteiset sähköiset työvälineet, joita esim. kunnan tai kunnallisen elinkeinoyhtiön yritysneuvoja voi käyttää. Toimintamallissa syntyy vahva kumppanuus toimijoiden kesken. Palvelukokonaisuus antaa valmiudet ja työkalut yrityksen perustamiseen Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen (klo 14.30) Esittelijät: ohjelmapäällikkö Ossi Korhonen, VM (Liite 9) Keskustelu: Todettiin, että asiakohdan päätösesitys muutettiin, merkitään tiedoksi -merkinnäksi. Asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Päätösesityksen muuttaminen muutti ICTmuutostukiohjelman uudelleen asettamisen sisällön arviointia esim. resursoinnin ja ohjelma keston osalta. Alkuperäinen ohjelma lähti liikkeelle kuntarakenteen muutostilanteesta. Sote-rakenneuudistus on parhaillaan käsittelyssä, joka vaikuttaa ratkaisevasti kuntien kaikkiin tehtäviin. Esitettiin, että nyt olisi pureuduttava siihen, miten tilanne vaikuttaa kunnan jäljelle jäävien tehtävien järjestämiseen. Suomen kuntaliiton toteuttama AKUSTI -hanke on sote-muutoksessa yksi taustahanke. Soteuudistus toteutuessaan tuo uuden tilanteen myös kuntien omistamiin ICT-yhtiöihin. Sotemuutoksen toimeenpanossa alajaostona on SOTE ICT-jaosto, jonka kanssa ICT-muutostuen sisältöjä on linjattava. 4 (5)

5 5 (5) Todettiin, että kun seuraavaan kokoukseen tuodaan asia päätettäväksi, on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jota käsitellään eduskunnassa. Sote-uudistus on valtava muutos kunnille ja sillä on liittymäpinnat myös kunnan muihin toimintoihin. Kuntaliiton Akustihankkeessa sote-ict:n kehittämistä on jo tehty perustuen viiteen alueeseen, kuten sote-alueetkin. jatkovalmistelussa soten pitäisi olla keskeinen painopistealue, johon resursseja suunnataan. Todettiin myös, että tehtyjen selvitysvaiheen töiden pohjalta tulee jatkaa toteutusvaiheita ja saada aikaan toteutuneita tuloksia ei suunnitelmia. SOTE uudistuksesta huolimatta pitää muistaa että kunnissa on edelleen merkittävässä määrin ICT-toimintaa jonka kehittämistä tulee jatkaa. Kerrottiin, että pääkaupunkiseudulla toiminnan ydinhyöty löytyi hallinnonaloja tukevista tietojärjestelmistä, nykyisistä palveluista voitaisiin kokonaisuudessaan vähentää n tietojärjestelmää ja säästää näihin käytetyt resurssit. Todettiin myös, että resurssit tulee käyttää siellä, missä asiat etenevät ja suunnata ne suoraan muutoskohteisiin, myös uuden kuntalain toteuttamisen tuki ja kuntiin jäävään toimintaa tulee suunnata tasapuolisesti resurssit. Kysyttiin, paljonko rahaa on käytettävissä, johon todettiin, että se mitä ohjelmassa on käyttämättä (n. 5 milj, euroa). Lisää rahoitusta hankkeelle ei ole tulossa. 11. Kuntatieto-ohjelman resursointi ja hankkeen jatkaminen (klo 14.50) Esittelijät: projektipäällikkö Jani Heikkinen, VM (Liite 10) Keskustelu: Keskustelussa todettiin lyhyesti, että johtamisen viitearkkitehtuurin pilotti toisi asiakkaiden prosessien johtamisen tähän samaan kokonaisuuteen. Todettiin myös, että asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. 12. Muuta asiat (klo 15.20) - JUHTA:n syysseminaarin , aineisto; https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-kokousasiakirjat-vuonna-2014/syysseminaari Suomen sijoittuminen kansainvälisissä ICT-vertailuissa (Liite 12) - Ensi kevään kokousten sisällöt, aiheita pyydetään toimittamaan sihteeristölle. - Seuraavat kokoukset: klo klo klo Kokouksen päättäminen (15.30) Jakelu: Liitteet: JUHTA:n jäsenet, varajäsenet, sihteerit, asiantuntijat ja muut osallistujat Liitteet ovat tallennettu verkko-osoitteeseen: https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-kokousasiakirjat-vuonna-2014/6- juhta-n-kokous

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 21.2.2013 JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN (JUHTA) 1. Yleistä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2015

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2015 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 21.9.2015 Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2015 Aika: Tiistai 3.9.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN

YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA JA NIMEÄMISPYYNNÖSTÄ NEUVOTTELUKUNTAAN MUISTIO VM129:00/2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari 9.2.2016 YHTEENVETO LAUSUNTOPYYNNÖSTÄ JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETUKSEN MUUTOKSESTA

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 5/2014

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 5/2014 PÖYTÄKIRJA VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 31.10.2014 Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 5/2014 Aika: Tiistai 14.10.2014 klo 12.30 15.30 Paikka: Säätytalo, Sali 3,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 5.2.2014 Julkinen Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013 Aika: Torstai 12.12.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Kuntatalo,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2014

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2014 Pöytäkirja JulkICT-toiminto 23.6.2014 Heikki Talkkari VM006:00/2013 Luonnos JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2014 Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 12.00 15.45 Paikka: Kutsutut:

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2014

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2014 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 20.2.2014 Luonnos Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2014 Aika: Keskiviikko 5.2.2014 klo 12.00 16.00 Paikka: Kutsutut:

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja VM140:00/2013 1 (5) 18.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Aika torstai 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka Osallistujat valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2015

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2015 Pöytäkirja JulkICT-toiminto 9.2.2016 Heikki Talkkari VM006:00/2013 Luonnos JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2015 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 12.00 15.30 Paikka: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2015

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2015 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 20.2.2015 Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2015 Aika: Tiistai 10.2.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2015

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2015 Pöytäkirja JulkICT-toiminto 26.10.2015 Heikki Talkkari VM006:00/2013 Luonnos JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 12.30 15.30 Paikka: Kuntatalo,

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 7.11.2013 Luonnos Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2013 Aika: Torstai 31.10.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Kutsutut: nh.

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettamispäätös VM140:00/2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.04.2014 LUONNOS Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut kansallisen

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2013

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2013 Pöytäkirja Luonnos VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 4.3.2013 Julkinen Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 1/2013 Aika Torstai 28.2.2013 klo 12.00 16.00 Paikka nh. Paja,

Lisätiedot

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/00.01.00.01/2016 23.6.2016 Julkinen JulkICT-osasto Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) työryhmä Julkisen hallinnon toimintaympäristö on

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät Liite LUONNOS VM037:00/2016 VM/692/00.01.00.01/2016 13.4.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava

Lisätiedot

JUHTA:n syysseminaari

JUHTA:n syysseminaari JUHTA:n syysseminaari 19.9.2013 Klo 10.00 Kahvi OHJELMA Klo 10.10 JUHTA:n ja jaostojen toiminnan tavoitteet toimikaudella - ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, VM - tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 16.12.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika maanantai 16.12.2013 klo 12-14 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän Pöytäkirja 1 (5) 27.8.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika Maanantai 27.8.2012 klo 12.00 14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2016

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2016 Pöytäkirja VM130:00/2015 JulkICT-osasto 20.9.2016 Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 4/2016 Aika: Tiistai 13.9.2016 klo 13.30 16.00 Paikka: Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi JHS166:n uudistus ja lopputulokset JUHTA 11.12.2014 Raimo Porttikivi JHS166 uudistamisen työryhmä Raimo Porttikivi, pj Tommi Nordberg, puolustusministeriö Harri Eskola, Tekes Matti Lisitsin, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2017

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2017 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan 1/2017 Aika to 16.2.2017 klo 13.00 15.00 Paikka Lintulahdenkatu 5, Helsinki, Monitoimitila B Osallistujat toimialajohtaja Max Hamberg, valtioneuvoston kanslia, puheenjohtaja

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 19.12.2012 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko 19.12.2012 klo 13:00 15:00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013)

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013) Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013) Vastausaika päättyy: 8.1.2016 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto

Lisätiedot

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi. Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Onnistunut julkinen hankinta? ICT- Hankintafoorumi Timo Valli Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto JulkICT-toiminto ICT-johtaja Timo Valli Osastopäällikön sihteeri Maija Haltia Strateginen

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2013

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2013 Esityslista VM006:00/2013 JulkICT-toiminto 27.6.2013 Luonnos Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 3/2013 Aika Tiistai 11.6.2013 klo 12.00 16.00 Paikka Kuntatalo, 2

Lisätiedot

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013

2.'-\ ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 ~ VALTIOVARAI N M IN ISTERI Ö Asettamispäätös VMI40:04/2013 2.'-\.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman palvelunäkymien toteuttamishankkeen, sen ohjausryhmän ja tuotetukiryhmän asettaminen

Lisätiedot

JulkICT-strategia linjausalueet

JulkICT-strategia linjausalueet JulkICT-strategia linjausalueet Yhteenveto t linjausalueiden l id vetäjistä ja työpajoihin kutsutuista henkilöistä Yhteenveto: perjantai 8.6. 2012 Linjausalue 1: vaikuttavuus ja asiakas, Ville-Veikko Ahonen,

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 3.9.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika keskiviikko 2.9.2015 klo 13.00 14.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 2/2017

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 2/2017 Muistio VM130:00/2015 JulkICT-osasto 3.5.2017 Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 2/2017 Aika: Tiistai 4.4.2017 klo 12.30 15.30 Paikka: Mariankatu 9, nh. Loppupeli

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 2.5.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 2.5.2013 klo 12.05-14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 10.2.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 10.2.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 5.2.2015 klo 12.00 13.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Julkisen hallinnon ICT-osasto Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Julkisen hallinnon ICT-osasto Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Julkisen hallinnon ICT-osasto 18.2.2016 Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE

JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN VALMISTELU- HANKE ASETTAMISPÄÄTÖS VM113:00/2008 17.9.2008 JULKISEN HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMISLINJAUSTEN JA KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAN 2009 2012 VALMISTELU- HANKE Asettaminen Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS Eero Mantere

PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS Eero Mantere 1 PERUSTIETOVARANTOJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 2016 Eero Mantere 2.2.2016 Oheisena on perustietovarantojaoston puheenjohtajan yhteenveto jaoston toiminnasta: 1. Perustietovarantojaoston asettaminen Julkisen

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tieran ylimääräinen yhtiökokous Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi

Tieran ylimääräinen yhtiökokous Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi Tieran ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2014 Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi Nimitysvaliokunnan kokoonpano Tieran varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.5.2014 nimitysvaliokuntaan

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

3 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja - Asiakirja Haressa 1541

3 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja - Asiakirja Haressa  1541 Pöytäkirja 21.04.2009 VN:n metatietoryhmän 21.4.2009 kokouspöytäkirja (3. kokous) Aika 21.4.2009 13:00 15.00 Paikka Osallistujat VN:n linna, Snellmaninkatu 1, kh. Konselji Anttila, Hannele, Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 12.5.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 12.5.2015 klo 9.00 10.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma

Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-ohjelma JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 11.12.2014 Esittelijät: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, hankepäällikkö Benita Troberg, TEM erityisasiantuntija

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen Hyvärinen Liisa VM Lähettäjä: Aihe: Liitteet: Valtiovarainministerio VM VL: Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmän asettaminen - jäsenten nimeäminen (15.8.2016 mennessä) Asettamispäätös_palvelut

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Lausuntopyynnön diaarinumero: VM130:00/2015 Vastausaika päättyy: 13.5.2016 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, tausta, tavoitteet Johdanto Julkisen

Lisätiedot

1 (6) Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

1 (6) Pöytäkirja Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) 16.9.2014 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 9.9.2014 klo 13.00 15.00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

JHS 166 (JIT2007) uusiminen

JHS 166 (JIT2007) uusiminen JHS 166 (JIT2007) uusiminen Hankesuunnitelma v.0.1 Hankesuunnitelma JHS166 uusiminen v.0.1 30.08.2012 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) 8.4.2014 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 12.30-14.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) 16.4.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika maanantai 15.4.2013 klo 13.30-15.45 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä

Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä 1 (6) Asettamispäätös VM037:12/2016 VM/1384/00.01.00.01/2016 21.9.2016 Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmä Valtiovarainminiseriö on asettanut maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Julkisen hallinnon ICT-toiminto VM129:00/2015 Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Julkisen hallinnon ICT-toiminto VM129:00/2015 Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.12.2015 VM129:00/2015 Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Luonnos JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEU-VOTTELUKUNNASTA ANNETUN

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Tieran yhtiökokous on perustanut seuraavat ohjausryhmät

Tieran yhtiökokous on perustanut seuraavat ohjausryhmät Tieran ohjausryhmät Tieran yhtiökokous on perustanut seuraavat ohjausryhmät 1. Tietohallintopalveluiden ohjausryhmä 2. ERP-ohjausryhmä (ERP-osaamiskeskuksen yhteydessä) 3. Infra ohjausryhmä (Infra-osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokous

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 21.12.2015 JulkICT-toiminto Tiia Jalonen Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän ja poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokous Aika torstai

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa

Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa Julkisen hallinnon ICT-linjauksien vaikutukset kuntien ICT-muutoksessa ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Kuntien ICT-palvelut rakenneuudistuksessa 26.2.2015 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia

Lisätiedot

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6 Pöytäkirja 1 (5) Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6 Aika 10.3.2015, klo 8:00-10:00 Paikka Osallistujat HKI: VM: Mariankatu 9 Tasapaino / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone 3 / lync

Lisätiedot

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi:

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi: Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi: Kuntajohdon tapaaminen, Turku 29.1.2015 Maija Kyttä Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi Valtakunnallinen tuki Alustava valmistelu Länsi-Suomen alueella

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmä vastaa eri reformikokonaisuuksien yhteensovittamisesta.

Maakuntauudistuksen projektiryhmä vastaa eri reformikokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Asettamispäätös 1 (5) VM/884/00.01.00.01/2017 STM068:00/2015 30.5.2017 Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen ja toimeenpanon strateginen ohjausryhmä Maakuntauudistuksen projektiryhmä, sosiaali- ja

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA

VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA VIDEONEUVOTTELUPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA YHTEENTOIMIVUUS JULKISHALLINNON PALVELUISSA v.1.0 25.03.2013 1(10) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Tieran nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 20.4.2012

Tieran nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 20.4.2012 Tieran nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 20.4.2012 Nimitysvaliokunnan kokoonpano Yhtiökokous päätti 12.4.2011 seuraavasta menettelystä nimitysvaliokunnan nimeämiseksi: yhtiön 30.6.2011 voimassa

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Juha Myyryläinen Pukkilan kunta Heli Lähteenmäki Raision kaupunki. Christel Levander Vaasan kaupunki. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Juha Myyryläinen Pukkilan kunta Heli Lähteenmäki Raision kaupunki. Christel Levander Vaasan kaupunki. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen Valmistelukomitean kokous 3/2010 Aika: klo 12:00-14:30 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Kai Roslakka Imatran kaupunki Erkki Hirsimäki

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus)

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 18.10.2017 kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista:

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 4/2017

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 4/2017 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 4/ Aika to 21.9. klo 14.00 16.00 Paikka Lintulahdenkatu 5, Helsinki, nh Tiira ilmoittautuminen 1. kerroksen aulassa. Osallistujat toimialajohtaja Max Hamberg,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Kimmo Rasila Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ICT-alasta sekä hallitustyöstä. Rasila teki pitkän uran IBM:llä 1980 2003

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit

JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit JHS xxx Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit Hankesuunnitelma v.1.0 Hanna Majurinen VM/julkICT Hankesuunnitelma v.1.0 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen

Lisätiedot

POPmaakunta Pöytäkirja 1 (5)

POPmaakunta Pöytäkirja 1 (5) POPmaakunta Pöytäkirja 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, ICT-työryhmä 1/2017 Aika: ke klo: 9.02-12.03 Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali (kirkkokatu 2 A) Läsnä: Varsinainen jäsen Juhani

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntaohjelma 30.9.2010

Kuntaohjelma 30.9.2010 1(5) Kuntaohjelma Valmistelukomitean kokous 5/2010 Aika: klo 12:00 13:40 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Jukka Mikkonen Taivalkosken kunta Kirsi Ylitalo Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot