JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014"

Transkriptio

1 Pöytäkirja VM006:00/2013 JulkICT-toiminto Heikki Talkkari JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2014 Aika: Torstai klo Paikka: Valtiovarainministeriö, Jakovara, Mariankatu 9 Kutsutut: Jäsenet: Anna-Maija Karjalainen, puheenjohtaja, valtiovarainministeriö Tuula Haatainen, varapuheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto Varajäsenet: Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia Pentti Vesanen, valtioneuvoston kanslia Ari Uusikartano, ulkoasianministeriö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö Tapani Kilpelä, oikeusministeriö Riitta Marttila, oikeusministeriö Mikko Levämäki, sisäministeriö Teemu Anttila, puolustusministeriö Timo Nuutinen, puolustusministeriö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (BO) Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (KAO) Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö (KAO) Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö Kyösti Könönen, maa- ja metsätalousministeriö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Anne Niemi, liikenne- ja viestintäministeriö Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö Annakaisa Iivari, sosiaali- ja terveysministeriö Tarmo Maunu, ympäristöministeriö Riitta Autere, ympäristöministeriö Veikko Hytönen, Kansaneläkelaitos Ari Vähä-Erkkilä, Kansaneläkelaitos Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon Veijo Romppainen, Kainuun sosiaali- ja ter- L kuntayhtymä veydenhuollon kuntayhtymä Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki Heikki Haaparanta, Porin kaupunki Gun Kapténs, Luodon kunta Anita Ismark, Korsnäsin kunta Yrjö Koivusalo, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Leena Ollonqvist, Satakunnan sairaanhoitopiiri id Valtiovarainministeriö Puh tai (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus

2 2 (5) Leena Koponen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Irma Nieminen, Salon kaupunki Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki Niina Kaukonen, Mikkelin kaupunki Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Päivi Saloranta, Hämeenlinnan kaupunki Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki Marko Monni, Lahden kaupunki Timo Nousiainen, Oulun kaupunki Pekka Kantola, Kuusamon kaupunki Markku Raitio, Helsingin kaupunki Asta Manninen, Helsingin kaupunki Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki Virpi Mäkinen, Vantaan kaupunki Sami Sulkko, Forssan kaupunki L Saku Linnamurto, Savonlinnan kaupunki Tanja Rantanen, Suomen Kuntaliitto Simo Tanner, Suomen kuntaliitto Pysyvät asiantuntijat: Muut osallistujat: Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto Timo Ketola, JHS-jaoston pj Marko Heikkinen, Tekes Eero Mantere, PERTIVA-jaoston pj Antti Kivelä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Mikael Kiviniemi, JHKA-jaoston pj Riku Jylhänkangas, Valtiovarainministeriö Pekka Niemi, VM, JHS-sihteeri Aku Hilve, Valtiovarainministeriö Anne Kauhanen-Simanainen, VM Kristiina Luukkonen, Valtiovarainministeriö Marjut Salokannel, Helsingin kaupunki Raimo Porttikivi, työryhmän pj Sihteeristö: Olavi Köngäs, Netum Oy Heikki Talkkari, pääsihteeri, VM Kimmo Mäkinen, VM Toni Äikäs, VM Jani Heikkinen, VM Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto Ossi Korhonen, VM Benita Troberg, TEM L = Lync yhteydellä Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen (klo 12.30) 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1) Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Jäsenmuutokset Päätös: Etukäteen toimitetun esityslistan kohta 11Yrityksen palvelukokonaisuus siirrettään käsiteltäväksi tauon jälkeen, uusi asiakohta on nro 9. Tämän kohdan 9 puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Tuula Haatainen, Anna-Maija Karjalainen poistuu kokouksesta tämän asiakohdan ajaksi. Kohtien 10 ja 11 päätösesitykset muutetaan muotoon: Merkitään tiedoksi. Esityslista hyväksytään. Esittelijä: neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, VM Päätös: Kansaneläkelaitoksen esityksestä perustietovarantojaoston jäseneksi Eine Mäklinin tilalle nimetään Petri Tupala ja tietosuojan ydinryhmän jäseneksi nimetään Raila Brummer. (Liite 2A). Kansallisarkiston esityksestä JHS-jaoston jäseneksi kehittämispäällikkö Mikko Eräkasken tilalle nimetään tutkimusjohtaja Päivi Happonen (Liite 2B). 5. JHS -asiat (klo ) - JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa (Liite 3 aineistot) Esittelijät: Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö ja Marjut Salokannel Keskustelu: Keskustelua ei käyty. Päätös: JUHTA hyväksyy luonnoksen suositukseksi JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa.

3 - JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot - JIT 2014 (Liite 4 aineistot) Esittelijät: Raimo Porttikivi Keskustelu: Keskusteltiin mahdollisuudesta vaatia järjestelmätoimittajilta rajapintojen avoimuutta tai rajapintojen yhteentoimivuutta kansallisen palveluarkkitehtuurin kanssa. Todettiin, että julkisen hallinnon ostamisosaamista pitäisi kehittää ja laatia julkisia toimijoita koskevia linjauksia, joilla rajapintojen avoimuutta ja yhteentoimivuutta voidaan edistää, mutta sopimusehdoissa tällaisiin asioihin ei voitane puuttua. Kysyttiin konsultointiehdoista (Liite4, kohta 6), jossa suosituksen mukaan toimeksiannon lopputuloksena syntyvien asiakirjojen ja muiden tulosten tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle, jollei toisin ole sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Esittelijä vastasi että tekijän- ja immateriaalioikeus kohtaa on käsitelty JHS-jaostossa ja selvityksissä on päädytty tähän kirjausmuotoon. Tekijänoikeuslaissa poikkeuksen muodostavat tietyt viranomaisen asiakirjat, kuten lait, asetukset ja toimielinten päätökset. Kuntaliitto on antanut vastustavan palautteen konsultointipalveluiden tekijänoikeuden ehtoihin. Voimassaolevat ehdot ovat kuitenkin nyt ehdotettuja ehtoja huonompia ja siitä syystä nämä ehdot voitaisiin hyväksyä. Esitettiin, että tekijän- ja immateriaalioikeudet tulee tarkastella uudelleen, ehdotettiin sopimusehtojen palauttamista JHS-jaoston uudelleen käsittelyyn konsultointipalveluiden (Liite 4) osalta. Käsittelyn, jossa muotoilun lähtökohtana olisi tekijän- ja immateriaalioikeuksien jäävän tilaajalle, toivottiin etenevän nopeasti. Päätösesitys: JUHTA palauttaa tekijän- ja immateriaalioikeudet (Liite 4) JHS-jaostolle uudelleen valmisteluun. JHS 166 suositus tuodaan uudelleen seuraavaan JUHTA kokoukseen JHS-sihteerin raportti Esittelijä: JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi (Liite 5) Keskustelu: Kysyttiin 2015 Q1:n tehtävistä. JHS Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokituksen palautekierroksesta, koskeeko tämä pelkästään kuntasektoria ja onko tässä otettu huomioon esim. Asiakaspalvelu 2014 hankkeessa käytetty palveluluokitus. Todettiin, että tällä JHS luokituksella pyritään saamaan koko kunnan palvelutarjonta yhtenäisen luokituksen piiriin. Asiakaspalvelun luokitus koskee lähinnä asioinnissa ja asiakasrajapinnassa olevaa luokitusta. 6. JHKA -asiat (klo 13.20) Esittelijä: JHKA jaoston puheenjohtaja Mikael Kiviniemi (Liite 6A ja 6B) Keskustelu: Todettiin, että kohdealue mallia ei ole tehty vuoden 2014 aikana. Jaostoa kehotettiin tutustumaan ELY-keskusten kohdealueeseen tarkemmin. Kysyttiin millaisia säädöksiä ja sisältöjä on tulossa? Esittelijä totesi, että kohdealueet ovat edenneet heterogeenisesti, JHS 179 yhteentoimivuuden kuvauksiin liittyvä asetusvalmistelu on työn alla. TH -lain mukaan asetusten tulisi perustua JHS -sisältöihin. Päätös: JUHTA hyväksyy JHKA-jaoston työsuunnitelman 7. PERTIVA -asiat (klo 13.30) Esittelijä: PERTIVA jaoston puheenjohtaja Eero Mantere (Liite 7) Esittelijä toi esille kysymyksen siitä, mihin kohteisiin KaPA ja tietovarantoviranomaisten resursseja suunnataan, kun tietovarantojen liittämistä palveluväylään tullaan toteuttamaa ja mikä taho päättää liittymien priorisoinnin? Tietosuojan ydinryhmässä on käsitelty kysymystä palvelunäkymien suhteesta henkilötietorekisterin muodostumiseen, tuleeko tässä kysymykseen myös rekisterin pitäjän velvollisuudet? 3 (5)

4 Todettiin, että KaPA ohjelma valmistelee esitykset prioriteetin käsittelystä ja siitä, mikä rooli on prosessin omistavalla organisaatiolla, KaPA johtoryhmällä, perustietovarantojaostolla ja JUH- TAlla. Nämä kysymykset tullaan esittelemään seuraavassa JUHTA kokouksessa Sähköinen tunnistaminen ja sähköisen allekirjoituksen uudistamisen tilanne (klo 13.40) Esittelijä: kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, VM (Liite 8) Keskustelu: Esittelijä toi esille kysymyksen, tulisiko hallinnonala ja sektorikohtaisista ammatti- ja roolivarmenteista esim. terveydenhuollon sektorilla, tavoitella siirtymistä kohti yhteistä henkilön vahvaan sähköiseen identiteettiin nojaava ratkaisua. Todettiin, että tavoitetilan suunta on oikea ja että valmistelevaa suunnittelutyötä on syytä käynnistää. Kysyttiin myös, että saadaanko sähköinen tunnistaminen ja allekirjoitus nyt liikkeelle? Esittelijä vastasi, että kyllä saadaan. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Tauko (klo ) 9. Yrityksen palvelukokonaisuus SADe-palvelukonaisuudesta (klo 14.10) Esittelijät: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM, hankepäällikkö Benita Troberg, TEM ja erityisasiantuntija Jarmo Kovero, Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTi (Liite 11) Keskustelu: Todettiin, että kansallisessa palveluarkkitehtuurin kehitystyössä ollaan tiiviisti mukana ja yrityksen palvelukokonaisuus tulee olemaan käyttöliittymänä yritysten näkymiin. Kansalaisen näkymä pyritään tekemään samalle alustalle ja samoilla periaatteilla. Kysyttiin, miten kunnalliset elinkeinoyhtiöt ovat tietoisia tästä palvelukokonaisuudesta. Esittelijä totesi, että TEM:llä on 68 sopimusta alueellisten ja seudullisten elinkeinoyhtiöiden kanssa, jotka käyttävät ja myös tuottavat näitä Yritys-Suomi -palveluita. Sopimukset kattavat koko Suomen. Eri organisaatioista tulevia neuvojia on Ely-keskusalueittain valmennettu asiakaskäyttöliittymän ja asiakaspalvelun käyttöliittymän käyttöön. Keskustelussa todettiin, että esimerkiksi Helsingin kaupunki on edellyttänyt, että kaikki yrityksiin liittyvät palvelut kootaan samaan portfolioon. Kunnat ovat merkittäviä toimijoita tässä palvelukokonaisuudessa, palvelukokonaisuuden puolelta tarjotaan keskitetysti yhteiset sähköiset työvälineet, joita esim. kunnan tai kunnallisen elinkeinoyhtiön yritysneuvoja voi käyttää. Toimintamallissa syntyy vahva kumppanuus toimijoiden kesken. Palvelukokonaisuus antaa valmiudet ja työkalut yrityksen perustamiseen Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen (klo 14.30) Esittelijät: ohjelmapäällikkö Ossi Korhonen, VM (Liite 9) Keskustelu: Todettiin, että asiakohdan päätösesitys muutettiin, merkitään tiedoksi -merkinnäksi. Asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Päätösesityksen muuttaminen muutti ICTmuutostukiohjelman uudelleen asettamisen sisällön arviointia esim. resursoinnin ja ohjelma keston osalta. Alkuperäinen ohjelma lähti liikkeelle kuntarakenteen muutostilanteesta. Sote-rakenneuudistus on parhaillaan käsittelyssä, joka vaikuttaa ratkaisevasti kuntien kaikkiin tehtäviin. Esitettiin, että nyt olisi pureuduttava siihen, miten tilanne vaikuttaa kunnan jäljelle jäävien tehtävien järjestämiseen. Suomen kuntaliiton toteuttama AKUSTI -hanke on sote-muutoksessa yksi taustahanke. Soteuudistus toteutuessaan tuo uuden tilanteen myös kuntien omistamiin ICT-yhtiöihin. Sotemuutoksen toimeenpanossa alajaostona on SOTE ICT-jaosto, jonka kanssa ICT-muutostuen sisältöjä on linjattava. 4 (5)

5 5 (5) Todettiin, että kun seuraavaan kokoukseen tuodaan asia päätettäväksi, on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jota käsitellään eduskunnassa. Sote-uudistus on valtava muutos kunnille ja sillä on liittymäpinnat myös kunnan muihin toimintoihin. Kuntaliiton Akustihankkeessa sote-ict:n kehittämistä on jo tehty perustuen viiteen alueeseen, kuten sote-alueetkin. jatkovalmistelussa soten pitäisi olla keskeinen painopistealue, johon resursseja suunnataan. Todettiin myös, että tehtyjen selvitysvaiheen töiden pohjalta tulee jatkaa toteutusvaiheita ja saada aikaan toteutuneita tuloksia ei suunnitelmia. SOTE uudistuksesta huolimatta pitää muistaa että kunnissa on edelleen merkittävässä määrin ICT-toimintaa jonka kehittämistä tulee jatkaa. Kerrottiin, että pääkaupunkiseudulla toiminnan ydinhyöty löytyi hallinnonaloja tukevista tietojärjestelmistä, nykyisistä palveluista voitaisiin kokonaisuudessaan vähentää n tietojärjestelmää ja säästää näihin käytetyt resurssit. Todettiin myös, että resurssit tulee käyttää siellä, missä asiat etenevät ja suunnata ne suoraan muutoskohteisiin, myös uuden kuntalain toteuttamisen tuki ja kuntiin jäävään toimintaa tulee suunnata tasapuolisesti resurssit. Kysyttiin, paljonko rahaa on käytettävissä, johon todettiin, että se mitä ohjelmassa on käyttämättä (n. 5 milj, euroa). Lisää rahoitusta hankkeelle ei ole tulossa. 11. Kuntatieto-ohjelman resursointi ja hankkeen jatkaminen (klo 14.50) Esittelijät: projektipäällikkö Jani Heikkinen, VM (Liite 10) Keskustelu: Keskustelussa todettiin lyhyesti, että johtamisen viitearkkitehtuurin pilotti toisi asiakkaiden prosessien johtamisen tähän samaan kokonaisuuteen. Todettiin myös, että asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. 12. Muuta asiat (klo 15.20) - JUHTA:n syysseminaarin , aineisto; https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-kokousasiakirjat-vuonna-2014/syysseminaari Suomen sijoittuminen kansainvälisissä ICT-vertailuissa (Liite 12) - Ensi kevään kokousten sisällöt, aiheita pyydetään toimittamaan sihteeristölle. - Seuraavat kokoukset: klo klo klo Kokouksen päättäminen (15.30) Jakelu: Liitteet: JUHTA:n jäsenet, varajäsenet, sihteerit, asiantuntijat ja muut osallistujat Liitteet ovat tallennettu verkko-osoitteeseen: https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-n-kokousasiakirjat-vuonna-2014/6- juhta-n-kokous

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 12.5.2015. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 12.5.2015 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika tiistai 12.5.2015 klo 9.00 10.30 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu

Lisätiedot

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 2.5.2013. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) 2.5.2013 Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous Aika torstai 2.5.2013 klo 12.05-14.00 Paikka Osallistujat Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Asettamispäätös 05.12.2012 VM119:00/2012 1873/00.01.00.01/2012 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja VM140:00/2013 1 (5) 18.9.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Strategisen johtoryhmän kokous 1/2014 Aika torstai 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka Osallistujat valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun. 1(20) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 19.1.2012 Rungon työstäminen ja jo keskustelussa olleiden

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI

RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 1 Päivi Nerg 15.11.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI 3. Julkisen palvelutuotannon tuottavuus Kohta 3.9.

Lisätiedot

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Perustelumuistio LIITE 1 (14) 15.11.2013 LUOTTAMUKSELLINEN Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto Asettamispäätös 9.4.2015 VM140:06/2013 651/00.01.00.01/2015 Kansallisen palveluarkkitehtuurin lainsäädäntötyöryhmän asettaminen Asettaminen Toimikausi

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 8.11.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 7.9.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Valtioneuvoston juhlahuoneisto (Smolna) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007 JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2007 Aika: 18.6.2007, klo 11.00-14.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki Osallistujat: Silja Hiironniemi sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

22.07.2004. 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 22.07.2004 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 09.03.2004, klo 10.30-13.00 Paikka Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11) Osallistujat Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen avaus ja edellisen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 12.11.2012 Versio: 0.9 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 12.11.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004)

Valtiovarainministeriö 18.5.2010. Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV) (OM 4/41/2004) Valtiovarainministeriö 18.5.2010 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan pilotit Arvioinnin kohde: Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kiinnitystä koskeva hanke (myöhemmin SKV)

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot